Çal flmadan, ö renmeden, yorulmadan rahat yaflaman n yollar n al flkanl k haline getirmifl milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çal flmadan, ö renmeden, yorulmadan rahat yaflaman n yollar n al flkanl k haline getirmifl milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve"

Transkript

1 NARLIDERE

2 Çal flmadan, ö renmeden, yorulmadan rahat yaflaman n yollar n al flkanl k haline getirmifl milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

3 NARLIDERE HUZUREV YAfiLI BAKIM VE REHAB L TASYON MERKEZ NDE ENERJ VER ML L F Z B L TES Proje Sahibi T.C. NARLIDERE KAYMAKAMLI I Projeyi Destekleyen Kurum ZM R KALKINMA AJANSI Yüklenici ZM R YÜKSEK TEKNOLOJ ENST TÜSÜ Proje Yöneticisi Osman Aslan CANBABA Narl dere Kaymakam Proje Sorumlusu H. Altan Ulu Kalite Yönetim Uzman, Narl dere Kaymakaml Proje Ofisi Proje Dan flman Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Enerji Mühendisli i ABD Baflkan Haz rlayanlar Dr. Ebru Kuzgunkaya zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araflt rma ve Uygulama Merkezi Uzman Cem Do an fiahin zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Enerji Mühendisli i ABD Araflt rma Görevlisi Cihan Turhan zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisli i Bölümü Araflt rma Görevlisi Bu yay n zmir Kalk nma Ajans n n destekledi i Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezinde Enerji Verimlili i Fizibilitesi projesi kapsam nda haz rlanm flt r. çerik ile ilgili tek sorumluluk Narl dere Kaymakaml na aittir ve zmir Kalk nma Ajans n n ve Kalk nma Bakanl n n görüfllerini yans tmaz.

4

5 Kuruluşun ve kurtuluşun simge şehri İzmir aynı zamanda ilklerin şehri... Derin tarih ve kültüre sahip olan İzmir in, bugün bulunduğu noktadan çok daha ilerisinde olması gerekiyordu. Bu nedenle İzmir de hamasetin, siyasetin hiçbir fayda sağlamayacağını, hizmet için birleşilmesi gerektiğine inandık. Bu inanç doğrultusunda hareket ettik. Böylece İzmir de son yıllarda her alanda önemli adımlar atılmaya başlandı. Herkesin malumu olduğu üzere İzmir in gelişmesi sadece İzmir i etkileyen bir durum değildir. İzmir bölgenin lokomotif kenti İzmir geliştikçe hinterlandında bulunan bölge illeri de gelişiyor. İzmir Akdeniz in en önemli liman kenti Aynı zamanda bölgenin ve Türkiye nin en büyük ihracat limanlarından biri konumundadır. Bu özellikleriyle İzmir, her geçen gün biraz daha öne çıkarken, ihtiyaç duyulan yatırımları İzmir e kazandırmak için hükümet olarak tüm enerjimizi kullanıyoruz. İzmir artık dünyanın hayranlıkla takip ettiği, hoşgörünün, barışın simge şehri olarak biliniyor. İzmir artık tüm birikimlerini ve tüm sinerjisini bir araya getirerek EXPO 2020 nin en iddialı adayı oldu. Barışın ve hoşgörünün kenti olan İzmir, medeniyet ve dinler çatışmasının giderek tırmandığı dünyamızda bir hoşgörü ve barış noktası olarak tarihten bugüne üstlendiği bu görevi EXPO 2020 adaylığı ile pekiştirecek. Sadece İzmir de değil ülkemizin topyekun kalkınması ve gelişmesi için kullandığımız birçok enstrümanlarla birlikte kalkınma Ajansları da önemli bir görev üstleniyor. Bu kapsamda, Türkiye de ilk Kalkınma Ajansı, ilklerin Şehri İzmir de kurduk. Narlıdere Kaymakamlığının İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Enerji Verimliliği Fizibilitesi projesi, İzmir ekonomisine özellikle, ekonominin en büyük gideri olan enerjinin etkin ve verimli kullanılması amacıyla hazırlanmış örnek bir çalışmadır. Aynı zamanda İzmir EXPO 2020 nin teması olan herkes için sağlık temasını da destekleyen bir çalışma olarak görüyorum. Projede emeği geçen herkesi kutluyor ve bu projenin tüm sektörlere enerji tasarrufu konusunda yol gösterici olmasını diliyorum. Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM

6

7 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak üzere, 6 Temmuz 2006 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar, üstlendiği misyon doğrultusunda İzmir Bölge Planını hazırlamış, bu plan çerçevesinde farklı tema ve önceliklerde mali destek programları ve doğrudan faaliyet desteklerinde bulunarak, İzmir ilinin hedeflenen kalkınma seviyesine ulaşması için çalışmaktadır. M. Cahit KIRAÇ 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği, bölgenin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel araştırmaların gerçekleştirilmesine yönelik projeleri desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Enerji verimliliğinin artırılması ya da çevresel etkilerin azaltılmasına dair altyapı yatırımlarına yönelik fizibilite çalışmalarının hazırlanması bu önceliklerden biridir. Narlıdere Kaymakamlığı tarafından 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yürütülen, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi nde Enerji Verimliliği Fizibilitesi Projesi; alanında ülkemizin en büyük tesisi olan Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi nde, yapılabilecek enerji tasarrufu potansiyelini ortaya koyması dolayısıyla önemlidir. Hazırlanan fizibilite çalışması, aynı zamanda tüm kurumlara, enerjinin verimli ve etkin kullanılması hususunda örnek bir çalışmadır. Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi nde Enerji Verimliliği Fizibilitesi Projesinde emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum. M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi İZKA Yönetim Kurulu Başkanı

8 Öncülerin şehri İzmir, İzmir'in yükselen değeri Narlıdere

9 Expo 2020 İzmir in teması; Daha iyi bir Dünya için yeni yollar / Herkes için sağlık tır. Bu bağlamda 65 yaş üstü yaşlı oranı Türkiye ortalaması %7,5 iken Ege Bölgemizde bu oran %16,5 dir. EXPO alanının bitişiğinde yer alan ilçemizde yaşlı sağlığı konularında Kaymakamlığımızca çeşitli projeler üretilmiştir. Hızla yaşlanan toplumumuzun, yaşlı hizmetleri konusunda bölgemizin karşılaştığı ülkemizin de karşılaşacağı sorunlara çözüm üretmek amacıyla Yaşlı Ama Yorgun Değil, Yalnız Değilsiniz, Gündüzlü Bakım, Yaşlılığa Hazırlık projeleri Kaymakamlığımızca hazırlanmış, uygulamaları devam etmektedir.. Ayrıca, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında, Huzurevinde Enerji Verimliliği Fizibilitesi Kaymakamlığımızca hazırlanarak yürütülmüştür. amacımız enerji maliyetlerini düşürerek yaşlı bakım hizmetlerini sürdürülebilir hale getirmektir. Osman Aslan CANBABA Öncülerin şehri İzmir imizin yükselen değeri Narlıdere, Türkiye nin en büyük Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahiptir Yatak kapasitesi olan bu merkezin 2012 enerji tüketimi kwh ve 2012 enerji maliyeti ,26 TL olarak gerçekleşmiştir Nisan ayında daha önceden yakıt olarak fuel-oil kullanılırken doğalgaza geçilerek aynı oranda kullanılan enerjinin maliyetinde yaklaşık %24 oranında düşüş sağlanmıştır. Bu fizibilite çalışması ile tesisin enerji tüketim analizini yapıp, enerji tasarruf potansiyelini belirleyerek çevresel etkileri ve karbon salınımını azaltıp, enerji giderlerini indirmeyi hedeflemekteyiz. Enerji Verimliliği Fizibilitesi sonucunda önerilen enerji tasarrufu yöntemleriyle enerji tüketimi miktarında yılda %60,8 enerji tasarrufu sağlanabileceği görülmüştür. Bu fizibilitenin kamuya ve özel sektöre enerji tasarrufu açısından örnek teşkil etmesini ve bir an önce uygulamaya geçmesi için her türlü gayretin gösterilmesini temenni eder, emeği geçenlere teşekkür ederim. Osman Aslan CANBABA Narlıdere Kaymakamı

10

11 Ç NDEK LER YÖNET C ÖZET...1 I- G R fi Çal flman n Amac ve Kapsam Çal flman n Metodolojisi...5 II-PROJEN N GEREKÇES...6 III-PROJE YER / UYGULAMA ALANI...7 IV- TEKN K ANAL Z Mevcut Durum Analizi Narl dere Huzurevi Toplam Enerji Tüketim ve Maliyet Analizi ( ) Narl dere Huzurevi Enerji Tüketimi Analizi - Detayl Toplam Enerji Tüketimi Ayl k Enerji Tüketimi Huzurevi Binalar Enerji Analizi Yöntem TS 825 Yaz l m ile Bina Simülasyonu Kazan Veriminin Belirlenmesi Is Kay p ve Kaçaklar n n Belirlenmesi Ayd nlatma Enerji Tüketiminin ncelenmesi Ekonomik Analiz Huzurevi Enerji Analizinde Ölçüm Cihazlar n n Özellikleri Sonuçlar TS 825 Hesap Program ile Bina Is tma Enerjisi Simülasyonu Huzurevi Binalar n n Enerji ve Sera Gaz (SEG) Emisyon S n flar n n Belirlenmesi yilefltirme Önerileri Kazan Veriminin Belirlenmesi Is Kay p ve Kaçaklar n n Belirlenmesi Ayd nlatma Enerjisi Tüketiminin ncelenmesi Günefl Enerjisi Kullan m Teknik ve Ekonomik Analizi...95 VI- SONUÇ VE DE ERLEND RMELER...98 TEfiEKKÜR KAYNAKÇA TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR fiek LLER TABLOLAR Narl dere Kaymakaml Taraf ndan Yafll lara Yönelik Yürütülen Projeler...113

12 ZKA Genel Sekreter Vekili Sibel ERS N ile Narl dere Kaymakam Osman Aslan CANBABA hibe destek protokolünü imzalarken zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜDEN ile Narl dere Kaymakam Osman Aslan CANBABA fizibilite protokolünü imzalarken

13 ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTESİ YÖNET C ÖZET Narl dere Kaymakaml, Türkiye nin en büyük huzurevi kompleksi olan Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezinin enerji giderlerinin azalt lmas için yap - labilecek çal flmalar n ortaya konmas amac yla Enerji Verimlili i Fizibilite Çal flmas yapmay öngörmüfl ve bu amaçla ZKA Do rudan Faaliyet Deste i Program (DFD) na baflvurmufl ve destek alm flt r y l nda hizmete giren Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi, toplam m 2 kullan m alan nda 1 adet yönetim binas, 34 adet dinç yafll bloklar, 2 blok, 9 katl geriatrik bak m merkezi, 2 adet konferans salonu, 6 adet kafeterya, 1 adet mutfak, 2 adet çamafl rhane, 1 adet 70 çocuk kapasiteli krefl, 32 adet lojman dairesi, 1 adet blok, 1 adet amfitiyatro ve 1 seradan oluflmakta ve A ustos 2012 itibari ile 980 sakine hizmet vermektedir. Tesisin 2012 y l enerji tüketimi ve maliyeti s ras yla kwh ve ,26 TL olarak gerçekleflmifltir. Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezinde Enerji Verimlili i Fizibilitesi Projesi nin amac ; Türkiye nin alan ndaki en büyük kamu kurumunun enerji analizini yapmak, mevcut durumunu ortaya koymak, enerji tasarruf potansiyelini belirlemek, çevresel etkileri ve enerji giderlerini azaltmak amac yla getirilecek tasarruf önerileri için bir fizibilite çal flmas gerçeklefltirmektir. Çal flman n ana bafll klar ; 1- Huzurevi binalar n n enerji performans ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak, 2- Binalar n enerji simülasyonunu gerçeklefltirmek, 3- Bina enerji ölçümleri yapmak, 4- Enerji analizi yapmak, 5- Enerji tasarrufu önerilerinde bulunmak ve bu önerilerin ekonomik analizini yapmakt r. Huzurevi binalar nda toplam enerji tüketiminde en büyük pay, %70-75 ile s tma enerjisi tüketimine aittir. Elektrik enerjisi tüketimi ise %25-30 aras ndad r. Is tma enerjisi tüketimi; hacim s tma, kullan m s cak suyu haz rlama ve buhar üretimi kaynakl d r. Hacim s tma, %92 ile toplam s tma enerjisi tüketimi içinde en büyük paya sahiptir. Kullan m s - cak suyu haz rlama %5, buhar üretimi ise %3 paya sahiptir. Elektrik tüketiminde ise ayd nlatma ve cihaz kullan m %66-76 ile en büyük paya sahiptir. So utma sisteminde kullan lan pompa ve fanlar n elektrik tüketimi %20-25, s tma sistemi elektrik tüketimi ise %5-8 aras nda gerçekleflmektedir. Çal flma sonucunda; Huzurevi bina s tma enerjisi tüketiminin %61,49 u iletim/tafl n m, %38,51 i ise havaland rma/s zma yolu ile gerçekleflmektedir. Duvar, taban, tavan, pencere ve kap lardan iletim/tafl n m yolu ile gerçekleflen s tma enerjisi tüketiminden ise; %46 ile duvarlar, %20 ile pencereler ve %16 ile kap lar n sorumlu oldu u belirlenmifltir. Enerji tüketiminin azalt lmas için tüm bina duvarlar na yal t m uygulamas ile kap ve pencerelerin, toplam s transfer katsay s daha düflük olanlarla de ifltirilmesi önerilmektedir. Ayr ca baca gaz s - cakl yüksek olan iki kazanda ekonomizer uygulanmas, s zd rmazl n art r lmas, makina daireleri ve s cak su da t m hatlar nda boru, vana, flanfl ve s de ifltirgeçlerinin yal - 1

14 NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ NDE t m ile ayd nlatma enerji tüketiminin azalt lmas için elektronik balast önerileri getirilmektedir. Ayr ca yenilenebilir enerji kaynaklar n n enerji tüketimine olabilecek katk s n n belirlenmesi amac yla günefl pilleri ile elektrik üretimi için bir analiz yap lm flt r. Bu önerilerin uygulanmas ile sa lanacak enerji tasarrufu ile sera gaz emisyonlar ndaki azalma ile yat r m miktarlar Tablo 1 de verilmifltir. Tablo 1. Enerji tasarrufu önerilerinin değerlendirilmesi Tasarruf Sera Gazı emisyonu Yatırım Önlemler miktarı azalma miktarı maliyeti (kwh/yıl) (ton/yıl) (TL) Kapı ,16 85, Bina dış kabuğu Duvar yalıtımı , Pencere ,49 246, Sızdırmazlığın 0,1 (1/h) artırılması ,8 102, Kazan verimi iyileştirme (2 kazan için) , Yalıtım uygulamaları , İç ortam sıcaklığının tüm bloklarda 1 C düşürülmesi ,93 Elektronik balast kullanımı , Güneş enerjisi kullanımı , ,78 TOPLAM , , y l toplam enerji tüketimi kwh olarak gerçekleflmifltir. Tablo 1 de önerilen enerji tasarrufu yöntemleri ile 2012 y l na göre y lda en az %60,8 enerji tasarrufu, maliyetlerde ilk y l için yaklafl k %27 tasarruf gerçeklefltirmek mümkündür. Pencere ve kap larda s zd rmazl n art r lmas en basit enerji tasarrufu fleklidir. Silikon kullan larak dilatasyon boflluklar n n izole edilmesi için gerekli maliyet yaklafl k 5520 TL ve geri ödeme süresi 2,2 ayd r. Huzurevi bina say s, dolay s ile pencere say s çok fazla oldu undan pencere de iflimi ekonomik bir önlem olarak de erlendirilmemektedir. Benzer flekilde günefl pilleri ile elektrik üretimi yüksek yat r m maliyeti ve geri ödeme süresinin uzunlu u nedeniyle yak n gelecek için uygulanabilir görünmemektedir. Di er önlemlerin en az yat r m gerektirenden bafllanarak uygulanmas önerilir. Yap lan her yat r m n sonuçlar n n mutlaka izlenmesi ve geri ödeme süresinin belirlenmesi önemlidir y l nda yay nlanan 5627 Say l Enerji Verimlili i Yasas na göre toplam inflaat alan en az yirmi bin metrekare veya y ll k enerji tüketimi beflyüz TEP ve üzeri olan kamu binalar nda enerji yöneticisi görevlendirilmelidir. Huzurevi nin enerji tüketimi ve toplam inflaat alan bu de erlerin üzerindedir. Narl dere Kaymakaml olarak, 2012 Enerji Verimlili i Strateji Belgesinde belirtilen amaçlara ulaflmak, örnek bir proje ortaya koymak, Türkiye nin en büyük huzurevinin giderlerini azaltarak sosyal bak m hizmetlerinin sürdürülebilirli ine katk yapmak, enerjinin etkin kullan m n sa lamak ve di er kamu kurum ve kurulufllar na örnek olmak amac yla haz rlanan bu çal flman n baflta Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere tüm ülkemize katk yapmas n temenni ediyorum. Osman Aslan Canbaba Narl dere Kaymakam 2

15 ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTESİ I- G R fi 1. Çal flman n Amac ve Kapsam Enerji verimlili i, binalarda yaflam standard ve hizmet kalitesinin düflüflüne yol açmadan, birim hizmet miktar bafl na enerji tüketiminin azalt lmas d r. Is tma, so utma, ayd nlatma, elektrikli ofis ekipmanlar n kullan rken, enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlar m z k s tlamadan ülke ekonomisine ve çevremizin korunmas na katk sa lamam z mümkündür. Enerji arz güvenli inin sa lanmas nda, Türkiye nin %73 ler seviyesinde olan d fla ba ml l k oran n n ve bundan kaynaklanan risklerin azalt lmas nda ve iklim de iflikli i ile mücadelenin etkinli inin art r lmas nda, enerjinin üretiminden kullan m na kadar olan süreçte verimlili in art r lmas, israf n önlenmesi büyük bir önem tafl maktad r. Ülkemizde, toplam enerji tüketiminin %37 si binalarda, %32 si sanayi sektöründe, %20 si ulafl mda, %11 i ise di er alanlarda kullan lmaktad r [1] döneminde Türkiye nin toplam nihai enerji tüketimindeki y ll k ortalama art fl oran %3,81 dir. Ayn dönem için y ll k ortalama art fllar n sanayi sektöründe %3,56; konut sektöründe %3,49; ulaflt rma sektöründe %4,07 hizmet sektöründe ise %7,44 civar nda oldu u görülmektedir [2]. Enerji tasarrufu potansiyeli ise konutlarda %30, sanayi sektöründe %20 ve ulafl m sektöründe %15 olarak belirlenmifltir [1]. Binalar hem enerji tüketiminde hem de enerji tasarrufu potansiyelinde en yüksek paya sahiptirler. Türkiye de binalarda y ll k enerji tüketimi 200 kwh/m 2 iken, Avrupa ülkeleri nde bu de er 100 kwh/m 2 civar ndad r ve tüketimi düflürme çal flmalar h zla sürdürülmektedir. Kamu binalar enerji tüketiminin en yüksek oldu u binalard r. Bu binalar n enerji analizinin gerçeklefltirilip s tma, so utma, ayd nlatma ve di er enerji tüketim kalemlerinin belirlenip problem olan sistemler ve bina kabu u için enerji tüketimini azalt c önerilerin getirilip fizibilitesinin ortaya konmas, al nacak tedbirlerle azalt lacak enerji tüketiminin ise yenilenebilir enerji kaynaklar ndan sa lanmas fosil yak t kullan m n azaltacak dolay s yla hem sürdürülebilirlik, hem de çevresel etkilerin azalt lmas na katk da bulunacakt r. 14 Haziran 1999 Tarih ve Say l Resmi Gazete de Bay nd rl k ve skan Bakanl taraf ndan yay nlanan TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar, 2000 y l nda yürürlü e girmifl ve tüm binalar n bu yönetmeli e uygun olarak tasarlanma zorunlulu u getirilmifltir. Pekçok kez revize edilen standart son halini 2008 y l nda alm flt r. TS 825, Türkiye deki enerji verimlili i çal flmalar n n somut bir bafllang c olarak kabul edilebilir y l nda yay nlanan 5627 Say l Enerji Verimlili i Yasas Toplam inflaat alan en az yirmibin metrekare veya y ll k enerji tüketimi beflyüz TEP ve üzeri olan ticarî binalar n, hizmet binalar n n ve kamu kesimi binalar n n yönetimleri, yönetimlerin bulunmad hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet al r demektedir. Böylece kamu binalar nda enerji verimlili i çal flmalar na start verilmifltir. 3

16 NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ NDE 25 Ekim 2008 tarihinde Enerji Bakanl taraf ndan yay nlanan Say l Enerji Kaynaklar n n Ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Art r lmas na Dair Yönetmelik in 9. Bölümü Kamu Kesiminde Enerji Verimlili i Önlemleri ne ayr lm flt r. Bu bölüm alt nda kamu binalar nda enerji etütleri yap l r ve bu etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmas na iliflkin VAP lar haz rlan r denmekte ve kamu kesimine ait bina ve iflletmelerde enerji verimlili inin art r lmas için al nacak önlemler s ralanmaktad r y l nda çiflleri Bakanl yay nlad bir genelge ile kamu kurumlar nda enerji etütlerinin yap lmas n ve verimlilik art r c projelerin (VAP) haz rlanmas n ve Ekim 2011 e kadar Elektrik flleri Etüd daresi ne gönderilmesini istemifltir y l nda yay nlanan Enerji Verimlili i Strateji Belgesi nde s ralanan stratejik amaçlardan biri de Kamu kesiminde enerjiyi etkin ve verimli kullanmak t r. Kamu kurulufllar n n bina ve tesislerinde y ll k enerji tüketiminin 2015 y l na kadar yüzde on (%10) ve 2023 y l na kadar yüzde yirmi (%20) azalt lmas hedeflenmifl ve bu do rultuda kamu kurulufllar n n bina ve tesislerinde enerji etütleri yap larak verimlilik art r c projeler haz rlanmas, bak m onar ma iliflkin bütçe ödeneklerinin öncelikle bu projeler için kullan lmas öngörülmüfltür. Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi, 5434 say l yasa çerçevesinde, Emekli Sand taraf ndan yapt r lm fl olup, inflaat na 1992 y l nda bafllanm fl ve tarihinde hizmete girmifltir. Kurulufl, kendi alan nda Türkiye nin en büyük kapasiteli tesisidir. Tesisin toplam arsa alan m 2, toplam inflaat alan m 2 dir. Kifli bafl na yaklafl k 80 m 2 yeflil alan düflmektedir. Tesis; 1 adet yönetim binas, 34 adet dinç yafll bloklar, 2 blok, 9 katl geriatrik bak m merkezi, 2 adet konferans salonu, 6 adet kafeterya, 1 adet mutfak, 2 adet çamafl rhane, 1 adet 70 çocuk kapasiteli krefl, 32 adet lojman dairesinden oluflan 1 adet blok, 1 adet amfitiyatro ve 1 seradan oluflan büyük bir komplekstir kifli kapasiteli dinç yafll bloklar nda ve geriatrik bak m merkezinde; 310 çift kiflilik, 170 tek kiflilik olmak üzere toplam 480 adet oda bulunmaktad r. Bünyesinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi de bulunan geriatrik bak m merkezi 271 kifli kapasitelidir tarihi itibar yla Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezinde 980 dinç yafll yaflamaktad r. Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi nin elektrik ve yak t tüketim tutar, 2011 y l nda ,00 TL elektrik, TL fuel oildir. Tesis, toplam ,00 TL y ll k enerji faturas ödemifltir. Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezinde Enerji Verimlili i Fizibilitesi Projesinin amac ; Türkiye nin alan nda en büyük kamu kurumunun enerji analizini yapmak, mevcut durumunu ortaya koymak, enerji tasarruf potansiyelini belirlemek, çevresel etkileri ve enerji giderlerini azaltmak amac yla getirilecek tasarruf önerileri için bir fizibilite çal flmas gerçeklefltirmektir y l nda bu yana gerçeklefltirilen yasal düzenlemeler ile kamu binalar nda enerji verimlili i çal flmalar zorunlu hale gelmifl ve Enerji Verimlili i Strateji Belgesi nde kamu kurulufllar n n bina ve tesislerinde y ll k enerji tüketiminin 2015 y l na kadar %10 ve 2023 y - l na kadar %20 azalt lmas hedefi konmufltur. Bu kapsamda yap lacak fizibilite çal flmas n n sonuçlar di er huzurevleri ve tüm kamu binalar için örnek teflkil edecektir. Al nacak önlemler farkl bütçe aral klar için belirlen- 4

17 ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTESİ mifl ve gerçekleflecek tasarruf miktarlar verilmifltir. Kurumlara küçük bütçeli yat r mlardan bafllayarak elde edecekleri tasarruf miktarlar n izlemeleri ve bütçelerine uygun olarak daha yüksek tasarruf potansiyeli olarak yat r mlara geçmeleri tavsiye edilir. Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi, rapor içinde bundan sonra Narl dere Huzurevi olarak an lacakt r. 2. Çal flman n Metodolojisi Çal flma kapsam nda; Huzurevi binalar n n enerji performans ile ilgili mevcut durum ortaya konmufltur. Bu amaçla; Mimari ve tesisat projeleri edinilmifltir. Mimari projeler incelenerek TS 825 program nda kullan lmak amac yla binalara ait veriler (duvar kal nl klar, malzemeleri, yal t m kal nl klar, pencere alanlar, duvar alanlar, yönler vb.) belirlenmifltir. Enerji tüketim de erleri ve maliyet verileri toplanm flt r. Enerji tüketim kalemleri incelenmifltir. Elektrik ve yak t tüketim de erleri; s tma, so- utma enerjisi tüketimleri ile ayd nlatma ve cihaz kullan m kalemleri için incelenmifltir. Is tma ve so utma sistemi, kullan m s cak suyu ve buhar üretim sistemi ile su tafl ma hatlar incelenmifltir. Ayd nlatma sistemi incelenmifltir. Binalar n enerji simülasyonu gerçeklefltirilmifltir. Binalara ait mimari projeler kullan larak TS 825 Standard na ait yaz l m ile bina enerji tüketimleri hesaplanm flt r. Bina enerji ve CO 2 emisyon s n flar belirlenmifltir. Enerji tüketimini azaltmak amac yla al nabilecek önlemler simüle edilmifl, tasarruf miktarlar ile ilk yat r m ve geri ödeme süreleri hesaplanm flt r. Bina enerji ölçümleri yap lm flt r. Termal kamera ile binalar görüntülenmifl, var olan s kay plar n n yerleri belirlenmifltir. Baca gaz analiz cihaz ile s tma sistemi kazanlar n n bacalar nda ölçüm yap lm fl ve bu ölçümlere ba l olarak kazan verimleri hesaplanm flt r. Mekanlar n kullan m alanlar na göre ayd nlatma ihtiyaçlar n n karfl lan p karfl lanmad - n n belirlenmesi için lüxmetre ile ölçümler yap lm fl, standartlarda belirlenen ayd nlatma de erleri ile karfl laflt r lm flt r. Is tma ve so utma tesisatlar incelenmifltir. Yüzey s cakl ölçer ile ölçüm yap larak ve termal kamera ile görüntülenerek yal t m ihtiyac olup olmad belirlenmifltir. Enerji analizi yap lm flt r. TS 825 ve faturalardan elde edilecek bina enerji tüketimi de erlerinin yap lan ölçüm ve de erlendirmeler ile azalt lma önerileri getirilmifl ve tasarruf edilecek enerji miktarlar hesaplanm flt r. Yap lacak yat r mlar için ekonomik analiz yap lm flt r. 5

18 NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ NDE II- PROJEN N GEREKÇES Kamu binalar enerji tüketiminin en yüksek oldu u binalard r. Bu binalar n enerji analizinin gerçeklefltirilip s tma, so utma, ayd nlatma ve di er enerji tüketim kalemlerinin belirlenip problem olan sistemler ve bina kabu u için enerji tüketimini azalt c önerilerin getirilip fizibilitesinin ortaya konmas, al nacak tedbirlerle azalt lacak enerji tüketiminin ise yenilenebilir enerji kaynaklar ndan sa lanmas fosil yak t kullan m n azaltacak dolay s yla hem sürdürülebilirlik, hem de çevresel etkilerin azalt lmas na katk da bulunacakt r. 25 Ekim 2008 tarihinde Enerji Bakanl taraf ndan yay nlanan Say l Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Art r lmas na Dair Yönetmelik in 9. Bölümü Kamu Kesiminde Enerji Verimlili i Önlemleri ne ayr lm flt r. Bu bölüm alt nda kamu binalar nda Enerji etütleri yap l r ve bu etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmas na iliflkin VAP lar haz rlan r denmekte ve kamu kesimine ait bina ve iflletmelerde enerji verimlili inin art r lmas için al nacak önlemler s ralanmaktad r y l nda çiflleri Bakanl yay nlad bir genelge ile kamu kurumlar nda enerji etütlerinin yap lmas n ve verimlilik art r c projelerin (VAP) haz rlanmas n ve Ekim 2011 e kadar Elektrik flleri Etüd daresi ne gönderilmesini istemifltir y l nda yay nlanan Enerji Verimlili i Strateji Belgesi nde s ralanan stratejik amaçlardan biri de Kamu kesiminde enerjiyi etkin ve verimli kullanmak t r. Kamu kurulufllar n n bina ve tesislerinde y ll k enerji tüketiminin 2015 y l na kadar yüzde on (%10) ve 2023 y l na kadar yüzde yirmi (%20) azalt lmas hedeflenmifl ve bu do rultuda kamu kurulufllar n n bina ve tesislerinde enerji etütleri yap larak verimlilik art r c projeler haz rlanmas, bak m onar ma iliflkin bütçe ödeneklerinin öncelikle bu projeler için kullan lmas öngörülmüfltür. Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi, yaklafl k m 2 kullan m alan dahilinde farkl fonksiyonlarda çok say da bina ve yaklafl k 1000 sakini ile pekçok farkl sistem ve prosesi bar nd rmaktad r. Huzurevinin bina kalitesi ve teknik altyap - s n n oldukça iyi oldu u ve teknik olarak da çok iyi iflletildi i gözlenmifltir y l nda hizmete giren huzurevi, s tma sistemlerinde 11 y l yak t olarak fuel-oil kullanm fl, Nisan 2012 de ise do algaza geçmifltir. Huzurevi enerji performans n n iyilefltirilmesinde do algaza geçifl karar önemli bir etkendir ve enerji tüketimi sabit kald nda sadece yak t de iflimi ile önemli bir maliyet düflüflü sa lanm flt r. Bu önemli ad m takiben huzurevi enerji performans n art rmak için yap lmas gereken, konfordan ödün vermeden enerji tüketim miktarlar n n azalt lmas d r. Enerji tüketiminin azalt lmas, hem sera gaz emisyonlar n n azalt lmas hem de maliyetlerde ilave düflüfl anlam na gelmektedir. Bu çal flmada, huzurevi yönetiminin do algaza geçifl ile sa lad önemli mali tasarrufa ilave katk sa layacak ve onlar örnek bir kamu kurumu ve huzurevi haline getirecek enerji tüketimi azaltma önlemleri belirlenmifl, bu önerilerin sa layaca enerji, sera gaz emisyon ve mali tasarruflar belirlenmifl, yap lacak yat r mlar n geri ödeme süreleri verilmifltir. Ayr ca çal flma süresince yap lan gözlemlere dayanarak enerji tasarrufunu azaltmak için ilave önerilerde bulunulmufltur. 6

19 ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTESİ III- PROJEN N YER / UYGULAMA ALANI Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi, 5434 say l yasa çerçevesinde, Emekli Sand taraf ndan yapt r lm fl olup, temeli 1991 y l nda at lm fl, inflaat na 1992 y l nda bafllanm fl ve 19 Ocak 2001 tarihinde hizmete aç lm flt r. Geriatrik Bak m Merkezi ise 1 Temmuz 2003 tarihinden bu yana hizmettedir. Kurulufl, kendi alan nda Türkiye nin en büyük kapasiteli tesisidir. Tesisin toplam arsa alan m 2, toplam inflaat alan m 2 dir. Kifli bafl na yaklafl k 80 m 2 yeflil alan düflmektedir. Tesis; 1 adet yönetim binas, 34 adet dinç yafll bloklar, 2 bloktan oluflan 9 katl geriatrik bak m merkezi, 2 adet konferans salonu, 6 adet kafeterya, 1 adet mutfak, 2 adet çamafl rhane, 1 adet 70 çocuk kapasiteli krefl, 32 adet lojman dairesinden oluflan 1 adet blok, 1 adet amfitiyatro ve 1 seradan oluflan büyük bir komplekstir (fiekil III.1-III.2) kifli kapasiteli dinç yafll bloklar nda ve geriatrik bak m merkezinde; 310 çift kiflilik, 170 tek kiflilik olmak üzere toplam 480 adet oda bulunmaktad r. Bünyesinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi de bulunan geriatrik bak m merkezi 271 kifli kapasitelidir. 11 Eylül 2012 tarihi itibar yla Narl dere Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi sakin say s 980 dir. fiekil III.3 de Huzurevi yerleflim plan görülmektedir. Tesis genelinde huzurevi sakinlerinin yaflad ve dinç yafll bloklar olarak adland r lan 1 ile 34 aras nda numaraland r lm fl bloklar bulunmaktad r. Bu bloklar en az 3, en fazla 5 katl d r. lk olarak 1-6 no lu bloklar hizmete aç lm fl; ard ndan no lu bloklar hizmete girmifltir. Sonras nda SGK stanbul Nispetiye Dinlenme ve Bak mevi nde yap lan inflaat çal flmalar dolay s yla oradaki sakinler geçici süreli olarak tesiste kalmaya bafllam flt r. Bu süre içinde no lu bloklar kullan ma aç lm flt r. Son olarak ise 7-15 no lu bloklar hizmete girmifltir. Tesisin toplam inflaat alan m 2 dir. Tesisin kuzey yönünde 1-15 bloklar, güney yönünde ise bloklar bulunmaktad r. Orta k s mlarda ise sosyal faaliyetler için kullan lan B blok, yönetim ve ofis hizmetlerinin oldu u A blok, çal flanlar n bar nma ihtiyac n karfl layan lojman ve geriatrik bak m ihtiyaçlar n n karfl land C-D-E bloklar bulunmaktad r. Şekil III.1. Geriatrik bakım merkezi binası Şekil III.2. Dinç yaşlı blokları. 7

20 NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ NDE Şekil III.3. Huzurevi yerleşim planı. Geriatrik bak m merkezi binas (E Blok), öz bak m n kendi yapamayan fiziksel, psikolojik ve sosyal destek gereksinimi olan ba ml (muhtaç) sakinlerin yaflad merkezdir. Bu nedenle iç ortam s cakl di er hacimlere oranla daha yüksektir (28 C). Dinç yafll bloklar, günlük yaflam aktivitelerini yard ms z sürdürebilen sakinlerin kald bloklard r ve iç ortam s cakl 24 C de sabit tutulmaktad r. A Blok personel ve yönetim ofislerinin oldu u bloktur. B Blok kafeterya, pasta salonu, konferans salonu, internet odas, berber, kuaför, el iflleri ve kütüphaneden oluflmaktad r. C-D blo u geriatrik bak m amac yla kullan lmaktad r. Ancak bu bloktaki hastalar n durumu E Blok a oranla daha a rd r. Lojman ise Huzurevi çal flanlar n n bar nma ihtiyac n karfl lamaktad r. 8

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ [Full Papers:0129] ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ Gülden Gökçen Akkurt 1, Cihan Turhan 2, Cem Doğan Şahin 2, Ebru Kuzgunkaya

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve İKİNCİLL MEVZUATI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve İKİNCİLL MEVZUATI A. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu B. Enerji Kaynaklarının

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Sayfa 1 / 8 Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 9 4, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBİLEK*** Özet

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC stanbul daki Konutlar çin Optimum Yal t m Kal nl n n Belirlenmesi Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC ÖZET Türkiye de üretilen enerjinin büyük bir k sm s tma enerjisi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015)

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) Bülent ÇARŞIBAŞI Elektrik Mühendisi-Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Müh.Fak. ve Ekonomi Üniv. SETAŞ Enerji EEEP Yöneticisi-Enerji

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

KOBİLER'de Enerji Verimliliği Uygulamalarının Durumu ve Örnekler

KOBİLER'de Enerji Verimliliği Uygulamalarının Durumu ve Örnekler KOBİLER'de Enerji Verimliliği Uygulamalarının Durumu ve Örnekler M. Tülin Keskin MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Temiz Enerji Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Niçin Enerji Verimliliği Bir çok noktadan aynı anda

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi 2015 2015 Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü 13 Şubat 2015, FSMVÜ İçerik Schneider Electric Neden Enerji Yönetimi? Nasıl Bir Enerji Yönetimi? Aluminyum Sektöründe

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler:

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler: Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Program TURSEFF B LG LEND RME SUNUMU Programa Destek Verenler: Ak lc ve Zorunlu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı