Hakikati, hakikat bahçesinde aramayan nadanlaşır ve gayrının adamı olma yolunda savrulur gider.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakikati, hakikat bahçesinde aramayan nadanlaşır ve gayrının adamı olma yolunda savrulur gider."

Transkript

1 ARİFAN / CUMA MESAJI Aziz ve Muhterem Müminler! Hakikati aramak, bulmak, bilmek, bellemek ve başına taç etmek için dünyaya sürgün gönderilen insanın hayatı sıkıntılar yumağındadır. İşte insan, bu sıkıntıların üstesinden gelecek ki hakikati bulsun, bilsin, bellesin ve hakkı baş tacı edip yaşaya bilsin. Dünya insanın nimetler içinde hakikatinde nikmet/bela ile imtihan yurdudur bu hakikati kavramak gerekir ki hak ve hakikat yolcusu olmanın önemi kavranılsın. Yaşantısını, dünyayı ve hayatını önemli gören asıl önemliden mahrum olur. Bir mümin için, canı, dünyalığı ve hayatını önemli kılan ferdi hazları ve hazırları değil mukaddesleri önemlidir. Yaşamı ve yaşamın hedefini önemsiz gören de önemsizleşir, basitleşir ve kaybolur gider. Bu iki cümle arasında bir ince fark vardır; o fark ise Faruk olmakta: hak ile batılı ayırt ederek ebedî firkatin ebedî narından kurtularak kâmil insan olmakta gizlidir. Hakikati, hakikat bahçesinde aramayan nadanlaşır ve gayrının adamı olma yolunda savrulur gider. Hakikatin bahçesinde boy göstermiş nadide bir gül olup nadanlaşmamanın örneğini bize sunan biri var ki; O hayatı fark etti, hak ve batıl arasındaki farkı

2 fark etti, melekût âleminde başkalarında olmayan farkı ile zikredildi ve Faruk oldu. O nu fevka l-ekran (akranlar üstü) yapan ise hakikate diz çökmesi, çöktüğü yerden kalkarken i tirazsız doğrulması ve hakkı ifade ve istifade de tavizsiz olması, Rasulullah ın sünnetine ve hükmüne razı olmayana karşı âdil, net, kesin, esasına bağlılıkta mütemekkin, küfrün ince çizgisini tahlil etmesi ve hakikat dolu tavırlarıydı. Bacısı Fatıma Radıyallahu anha nın evinden; hakikate diz çöktüğün o evden, hakikat sarayının; Erkam Radıyallahu anh ın hanesinin yollarına kendini vururken bir kere çökmüştü bir daha küfrün, ma siyetin, fısk-ı fücûrun, yanı başındaki hakikatten gafil olmanın, basiretsizliğin, firasetsizliğin zilleti ve ebedi hicranı ile çökmemek adına Akıbetinde aziz olmak için İzzetin karşısında çökmenin bahtiyarlığı ve onuru ile doğruldu. Selamet bulmak adına, silme erip ebedi selama muhatap olmak adına, zorbaların boyunlarını büken Mekke de; Bekke de günahlarını dökerek İslam ın izzetiyle dindaşlarına izzet katmak adına teslim olmaya, Müslüman olmaya gidiyordu, Ömer b. Hattab Radıyallahu anh. Vardığı ocakta onun teslimiyeti, kendinden önce izzete erenlere nasıl aziz olmaları gerektiğini gösterdi. Müzhira l-islam oldu/islam-ı izhar eden, açığı çıkartan, İslam ın her şeyden üstün olduğunu ilan eden adam oldu. Sonra ise hak ile batılın farkını gösterdi FARUK oldu. Ey Gençlik! Can ver, ruh ver kendini ver bu sese: - Sende çökmelisin hakikatin önünde silme ve selamete ermek için, -Sende çökmelisin izzetin karşısında aziz olmak için, aziz yaşamak için, şeytana ve nefse zillet tacı giydirmek için. -Hürriyetini hissetmek için çökmelisin karşısında, Mevla buyruklarının. -Nefsini hür, ruhunu hür ve hevanı hür kılmak adına bir kere buyruklar karşısında diz çökmelisin ki Kalkışın Ömer Radıyallahu anh gibi olsun. O ayetleri eline almış ve buyrukları kavramak adına koca insan diz çökmüştü, doğruluşu bir başka oldu. Öldürmeye giderken kendinin ölü olduğunu fark etti ve hayatın hazzını manen ölü olduğunu idrak ile anladı. Hakkın karşısında diz çökmek onu yıpratmadı, benliğinden almadı bilakis onu ebedî hayat ile diriltti.

3 Faruk kıldı, insanlığın ikinci en hayırlı insanı eyledi. Bu teslimiyet ve hakka karşı çöküş onu عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب Ukbe b. Amir Radıyallahu anh ifadesi ile, Rasulullah ın şöyle buyurduğunu işittim: Şayet benden sonra bir nebi olsaydı, Ömer b. Hattab olurdu. (Hakim, Müstedrek, 4495 nolu.) ile belirtilen makama çıkarttı.. -Hakka teslim olmalısın ki batılın karşısında diri ve duru olmak adına. -Çökmelisin ümmetin evlatlarının aziz olması ve izzet ile yaşamısı için. Çöktüğün yerde ilmi, irfanı ve hikmeti tahsil etmelisin ve kalkışın ile şarkiyat bitmeli, kalkışın ile modernizim bitmeli, kalkışın ile ehlisünnet düşmanları bitmeli, kalkışın ile namusları katleden, esir alan muasır harici İŞID bitmeli, kalkışın ile ehli sünnetsiz Müslümanlık icad etmeye çalışan fasit zihniyet bitmeli, - Hayâ, edep, iffet, takva, vatan, devlet, hürriyet, istikbal ile Dirilmiş nesillerin vücudu/varlığı için sen hakka teslimiyet ile Sultan-ı ebed in buyruğuna diz çökmelisin. - Hakikate havi yürekler için, basiret dolu ruhlar için, aldatmayan ve bir delikten iki defa ısırılmayan firasetli nesiller için; sen önce çökmelisin hakikatin karşısında, SEN Hakikate giden yolda yürüyüşün, senin hakikate erişini bekleyen bahtiyarlara güç katmalı. Ömer Radıyallahu anh ın Erkam Radıyallahu anh ın ocağına gidişi gibi. Günah hastalıkları içinde, itikadi savrulmalar içinde mahvolan nesiller adına onlara dermanı sunan Faruklardan olman için: önce çökeceksin, sonra çöktüğün yerde izzeti göreceksin, anlayacaksın, aziz olmanın hazzı ile çöktüğün yerden kalkacaksın ve sonra bahtiyar ümmete izzetli yaşamanın manasını sen öğreteceksin ve öncü olacaksın Okul bahçelerinde hayâsını yitiren kızların iffeti adına, işvereni tarafından tecavüze uğrayan masum kızların ve bayanların izzeti hakkı ve onuru adına ÖNCE SEN, bu neslin ilimle ihya olacağını bilmelisin ve diz çökmelisin.

4 Suriyede sokak ortalarında vurulan Muhammed ler hatırına, evlatlarından koparılarak tecavüze uğrayan İslam coğrafyasının namusları adına, Suriye de olduğu gibi imanında sebatı sebebiyle diri diri topraklara gömülmelerin tekerrür etmemesi için, Üzerine dozer gibi gelen ehli bidat fikre ve inanca karşı durmak için sen ilmin, irfanın ve hikmetin eşiğine diz çökmelisin ki seni bekleyen çağlar can bulsun. Düştüğün bu mukaddes topraklarda alem-i islam a fiilen umut sensin. Bunu bil ve sonra tekrar bi l-fiil kalkman için şunları iyi dinle: 1. İçinde asırlardır koruduğun bi l-kuvve var olan hakikatini (özündeki imani ve irfani değerlerini) fark etmelisin. 2. Sünnet ve cemaat ehli olduğunu bilip, etrafında dönen sekuler dünyanın din yorumlarına karşı ilminle, irfanınla, hikmetinle, zarafetinle, sanatınla, kültürünle, tarihinle ve hakikat üzere var olma mücadelesinin asırlardır sende bıraktığı çile ile cevap vermelisin. 3. Değerlerine savaş açmış; şefaat münkirlerine, din tahripçilerine, sünnet düşmanlarına karşı; kuvvetini esasa bağlılıktan alarak var olmalısın ki şu fani âlemi var oluş amacında hakikaten var kılasın. 4. Ümmetin namuslarını esir alanlara, mallarını ganimet diye pay edenlere, vatanlarını ve hürriyetlerini esarete mahkum etmeye çalışan muasır haricilere karşı ümmet için önce can olmalısın sonra da can sunmalısın. Bu can ise ehli sünnet inancını kavrayıp idrak etmen ve sonra bu hak esasları nefer nefer sunmandır. 5. Ömer Radıyallahu anh gibi yollara düşmelisin; hakikat yoluna. Bu ise Talha b. Übeydullah Radıyallahu anh ın ifadesi ile: Ömer b. Hattab Radıyallahu anh ne bizden önce Müslüman olmakla nede bizden önce hicret etmekle bizi geçti. O bizi dünyaya karşı zühdü ve ahirete olan aşırı arzusu ile bizleri geride bıraktı. Satırlarında anlatılan dertli adam olmakla mümkündür. Dünyalık ne varsa onları hayatın hedefi olmaktan çıkartıp RABBİYİN sana koyduğu hedefi HAYATIN HEDEFİ YAPMALISIN BU İSE ZÜHDDÜR. Sabit Radıyallahu anh anlatıyor: Ömer Radıyallahu anh su istedi; baldan bir kap getirdiler. Onu aldı ve üç defa: " ا شر ا فتذهب حلاو ا وتبقى نقم ا

5 Ben bunu içeceğim ama tadı gidecek vebali baki kalacak dedi ve sonra bir adama verdi ve adam onu içti Ebedi tad için fani tadları terk eden diridir ve diriliği ruhlara sunabilir HOCAMIZ ÖMER FARUK AKKAYA NIN CUMA HUTBESİ TÜM DOSTLARA CUMA MESAJI OLARAK AYNEN SUNULMUŞTUR.

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Efendimiz den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Đstanbul 2007 1 FĐHRĐST A. ĐSLÂM OL FELÂH BUL 1 B. ĐMAN IN HALÂVETĐ 8 C. NĐYET ve ĐHLÂS 15 1. Niyet

Detaylı

2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II)

2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II) 2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II) ق ل إ ن ك ن ت م ت ح ب ون ه للا ف اتهب ع ون ي ي ح ب ب ك م ه للا و ي غ ف ر ل ك م ذ ن وب ك م و ه للا غ ف ور ر ح يم (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah ı seviyorsanız, bana uyun

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ?

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ? UCUZ KAHRAMANLAR Bir Arap atasözü vardır:,,vadi boş olduğu zaman tilki valiliğini ilân eder! Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ilim meydanı boştur ve boş kalmıştır. İlmiyle, irfanıyla, amel ve takvasıyla

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ >> İÇİNDEKİLER 3 Başkandan 4 Not Defterinden 5 Gündem Kutlu Doğum Haftası 15 KDH Panel Hz. Peygamber ve Aile 21 KDH Panel Hz. Peygamber ve Kadın 29 Gündem Vakfımızın

Detaylı

Onlar Kur an( ın söyledikleri) üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var? (Muhammed/24)

Onlar Kur an( ın söyledikleri) üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var? (Muhammed/24) KUR AN NEDİR? Kur an, evvelkilerin masalı değildir. (Bu âyetler) evvelkilerin masallarıdır. Onları (peygamber bir başkasına) yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine (ezberlemesi için) okunmaktadır. dediler.

Detaylı

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi.

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi. Selam ile Sence 1 yaşında. Sen istedin diye, Sen destek verdin diye, Sen varsın diye Sence yayın hayatına 1 yıldır devam edebiliyor. Seninle ve senin için varlığını sürdürebilmeyi ümit ediyoruz. Mübarek

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

Büyük İSLÂM İLMİHALİ

Büyük İSLÂM İLMİHALİ Büyük İSLÂM İLMİHALİ بسم اهلل الرمحن الرحيم İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet

Detaylı

HİZMET ŞUURU. Numan Koçak

HİZMET ŞUURU. Numan Koçak HİZMET ŞUURU HİZMET ŞUURU Numan Koçak HİZMET ŞUURU Copyright Işık Yayınları, 2015 Bu eserin tüm yayın hakları Işık Yayıncılık Tic. A.Ş. ye aittir. Eserde yer alan metin ve resimlerin Işık Yayıncılık Tic.

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL

KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL Ensarullah Yayınları www.ahmedelhasan.wordpress.com KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL Yazan: Ahmed el Hasan İmam Mehdi a.s ın Elçisi ve Vasisi Bu kitap, Yabancı dilden Türkçeye çevrilmiştir. Kitabın orijinali

Detaylı

Editörden. 10-11 Kurban Etinden Yemek. 12-13 Basiretli Olmalıyız. 14-15 Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen

Editörden. 10-11 Kurban Etinden Yemek. 12-13 Basiretli Olmalıyız. 14-15 Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen Editörden Yusuf İMKANDER: İHH Sizlere İHH nın Temmuz 2012 de yayınlanan Arakan Raporunu sunuyoruz. Arakan da yaşananları kamuoyuna aktarmayı, İslam dünyasını ve uluslararası topluluğu bilgilendirmeyi ve

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

Mekke ve Medine den HUTBELER - 11 - Çeviren: İsmail Yaşa Yayına Hazırlayan: Ebu İmran www.islah.de www.khutab.org www.medineokulu.

Mekke ve Medine den HUTBELER - 11 - Çeviren: İsmail Yaşa Yayına Hazırlayan: Ebu İmran www.islah.de www.khutab.org www.medineokulu. Mekke ve Medine den HUTBELER - 11 - Çeviren: İsmail Yaşa Yayına Hazırlayan: Ebu İmran www.islah.de www.khutab.org www.medineokulu.org Fihrist Takdim --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SOHBETLER ve MEKTUPLAR - 2 HÜSEYĐN SABRĐ SOYYĐĞĐT

SOHBETLER ve MEKTUPLAR - 2 HÜSEYĐN SABRĐ SOYYĐĞĐT SOHBETLER ve MEKTUPLAR - 2 HÜSEYĐN SABRĐ SOYYĐĞĐT I Hüseyin Sabri Soyyiğit Bu kitabın yayın hakkı yazarına aittir ve tüm yayın hakları saklıdır. Bu eserin herhangi bir bölümünün kopya edilmesi, başka dillere

Detaylı

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed?

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Hicret Edebilmek Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Ġdris YAVUZYĠĞĠT idrisyavuzyigit@hotmail.com 25 Ekim 2014 Cumartesi 1 Muharrem 1436

Detaylı

ya ilim öğrenen, ya öğreten olmalı ama asla üçüncüsü olmamalıyız. Tebes- süm Dergimiz İlim öğrenme ve eğitim Muhterem Osman Nuri Topbaş Ho-

ya ilim öğrenen, ya öğreten olmalı ama asla üçüncüsü olmamalıyız. Tebes- süm Dergimiz İlim öğrenme ve eğitim Muhterem Osman Nuri Topbaş Ho- Muhterem Okuyucu, Rabbimizin, Hazreti Âdem e Eşyanın adını öğretmesi ile başlayan ilim öğrenme serüveni, yaratılışla birlikte kıyâmete kadar devam edecek en kutlu ameldir. Zîra ilimsiz amelin anlamı olmadığı

Detaylı

nasıl daha çok verimli Bir tebessümün de mi yok! oluruz Tebessüm gı- da ve el işi kermesine Tebessüm Gür-Der Kuran Ehli olmak Tebessüm

nasıl daha çok verimli Bir tebessümün de mi yok! oluruz Tebessüm gı- da ve el işi kermesine Tebessüm Gür-Der Kuran Ehli olmak Tebessüm Kıymetli okuyucularımız, Tebessüm Dergimizle Tekrar beraberiz Bir tebessümün de mi yok! serlevhası ile çıkmıştık yola. Tebessüm yürüyüşümüz dergimizin ikinci sayısında devam ediyor. Gürpınar Kuran Kursumuzdan

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür هب Ömer Faruk Akkaya 1 ب س م الل الر ح م ن الر ح يم TARİFİ, HÜKMÜ VE MAHİYETİ Tesettür kelimesi arapça setretmek, örtmek, gizlemek manasına gelen setere kelimesinden

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

HZ.İBRAHİM ve HACC. Elif DURSUN Kur an Kursu Öğreticisi. İstanbul / Umraniye

HZ.İBRAHİM ve HACC. Elif DURSUN Kur an Kursu Öğreticisi. İstanbul / Umraniye HZ.İBRAHİM ve HACC Elif DURSUN Kur an Kursu Öğreticisi İstanbul / Umraniye Yüce Allah insanı akıl, irade, anlama gibi birçok meziyetle donatarak onu yaratılanların en şereflisi kılmıştır. Yaratmış olduğu

Detaylı

İmam Hüseyin in (a.s) Müminler Emiri Ali ye (a.s) İktida Etmesi İmam Hüseyin (a.s); Hak ve Batılın Ölçüsü

İmam Hüseyin in (a.s) Müminler Emiri Ali ye (a.s) İktida Etmesi İmam Hüseyin (a.s); Hak ve Batılın Ölçüsü Hüseyni Kıyam ve Akıl Bölüm: Ana HatlarTlar Hüseynî (a.s) Yöntem Yüce Peygamber in Yöntemi Toplumu Çok Sabırlı ve Çok Şükredici Kılma Gayreti Nebevî (s.a.a) Yol İle İbrahim-i Halil (a.s) Yolunun Aynılığı

Detaylı

BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE?

BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE? BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE? CEMİL PASLI KONYA-2009 ÖNSÖZ olmaktır. İnsanın dünyaya gönderilme sebebi ve hikmeti: iyi insan, kamil insan, mükemmel insan İnsan bütün yaratılanların en üstünü,

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı