2. KALKINMA AJANSLARI KONFERANSI (KALK!2) OTURUM KÜNYELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. KALKINMA AJANSLARI KONFERANSI (KALK!2) OTURUM KÜNYELERİ"

Transkript

1 2. KALKINMA AJANSLARI KONFERANSI (KALK!2) OTURUM KÜNYELERİ Açılış i - Ajanslara Bakış Bölgesel kalkınmada lider rolü üstlenerek yerel dinamikleri harekete geçirmeye odaklanan Kalkınma Ajanslarının kuruldukları 2006 yılından beri bölgesel kalkınmada yarattıkları etki ve yerelde oluşturdukları algı önemlidir. Bu kapsamda, bölgesel kalkınmada ön planda olan bu kurumsal yapıların siyaset, akademi ve iş dünyası penceresinden nasıl göründükleri tartışılacaktır. Moderatör Dr. Bülent ÖZKAN, İKA Genel Sekreteri istler Fatma ŞAHİN, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı (Teşrifleri halinde) Abdulkadir KONUKOĞLU, SANKO Holding Onursal Başkanı (Teşrifleri halinde) M. Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü İKA Kalkınma Kurulu Başkanı (Teşrifleri halinde) Tarih/Zaman / 16:00 17:30

2 1a - Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekânsal gelişme ve sosyo ekonomik kalkınma politikaları arasında uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) hazırlanmaktadır. BGUS hakkında gelinen aşama ve içerik hakkında bilgi verilecektir. Moderatör Murat KARA, Kalkınma Bakanlığı, Strateji ve Politika Geliştirme Dairesi Başkanı Tarih/Zaman / 09:00 10:30 1b - Bölgesel Yenilik Gündemi Bölge düzeyinde yürütülen yenilik stratejisi hazırlıkları ve uygulamalarına katkı sağlayacak araştırma altyapısı, teknoloji geliştirme bölgeleri ve yenilik verileri konusunda bilgilendirmeler ile İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi uygulamalarından örnekler verilecektir. Moderatör Mevlüt ÖZEN, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri istler Furkan UYSAL, Kalkınma Bakanlığı, Ar-Ge ve Girişimcilik Dairesi Ş.Şenol BOZDAĞ, TÜİK, Daire Başkanı Deniz BAYHAN, TTGV H. İbrahim Murat ÇELİK, İzmir Kalkınma Ajansı, Birim Başkanı Mustafa IŞIK, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Tarih/Zaman / 09:00 10:30 1c - Bölge Kalkınma İdareleri Bölge Kalkınma İdarelerinin işlevleri, Kalkınma Ajansları ile işbirlikleri ve hazırladıkları eylem planları üzerine bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Moderatör Nahit BİNGÖL, Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü istler Adnan DEMİR, DAP Başkanı Ekrem YÜCE, DOKAP Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL, GAP Başkanı Mehmet BABAOĞLU, KOP Başkanı Tarih/Zaman / 09:00-10:30 1d - elde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı Genel olarak 10. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan öncelikli dönüşüm programları (ÖDÖP) ve elde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ÖDÖP ü hakkında bilgilendirme yapılarak, hazırlanmakta olan eylem planının içeriği paylaşılacaktır. Eylem planlarına ajanslarla ilgili olarak konulan/konulabilecek eylemler tartışılacaktır. ve Moderatör Burçak YÜKSEL, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı istler İbrahim KUZU, Kalkınma Bakanlığı, el ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Sait ÖZKILINÇ, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü Tayyar DOĞAN, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Damla YAZAR, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Tarih/Zaman / 09:00 10:30 2

3 2a - Yeni Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi dönemi için hazırlanmış bulunan Strateji belgesi, Türkiye nin gerek AB ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla gerekse merkezi bütçe kaynaklarıyla yürüteceği tüm kırsal kalkınma faaliyetlerine çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. de Strateji Belgesi'nin içerik tanıtımı yapılacak ve bu çerçevede 2014 yılı içinde yayımlanması beklenen Kırsal Kalkınma Eylem Planı hazırlıkları ile Türkiye de kırsal politikanın yönetişimine ilişkin tartışmalar gerçekleştirilecektir. Moderatör Zeynep Demirhan DERVİŞ, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM istler Ali ERGİN, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı Özcan TÜRKOĞLU, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Burak YARDIMCI, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Tarih/Zaman / 11:00 12:30 2b - Girişim Sermayesi ve Bireysel Katılım Sermayesi Ülkemizde girişim sermayesi ve bireysel katılım sermayesi uygulamalarında son dönem gelişmeler ve kalkınma ajanslarını içerecek yeni uygulama alternatifleri tartışılacaktır. Moderatör Serkan VALANDOVA, Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı istler M. Serdar KABUKÇUOĞLU, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, İş, Ürün ve Planlama Dairesi Başkanı Hakan ERTÜRK, Hazine Müsteşarlığı, Daire Başkanı (Teyit bekleniyor) Baybars ALTUNTAŞ, Türkiye İş Melekleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarih/Zaman / 11:00 12:30 2c - Ajanslar İçin Hareketlilik Projeleri Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmak amacıyla Erasmus+ Programıyla yılları için hibe çağrısına çıkmıştır. "Ajanslar İçin Hareketlilik Projeleri" oturumu, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü yetkililerinin program hakkındaki bilgilendirme sunumu ve soru-cevap bölümünü kapsayacaktır. Moderatör Selman DELİL, Karacadağ Kalkınma Ajansı istler Celil YAMAN, Ulusal Ajans, Erasmus+ Mesleki Eğitim Koordinatörü İlker SALAR, Ulusal Ajans, Uzman Tarih/Zaman / 11:00 12:30 2d - Sosyal Politikalar: İnsan Merkezli Planlama Sosyal planlama ana teması altında insan odaklı planlamaya dair teorik bir çerçeve çizilecek ve yerelde uygulama örneklerine yer verilecektir. Moderatör Müzeyyen İNCİ, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı istler Merve ÇALHAN, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mehmet Buğra AHLATCI, Mevlana Kalkınma Ajansı Necmi GÜNDÜZ, Trakya Kalkınma Ajansı Tarih/Zaman / 11:00 12:30 3

4 3a - Avrupa Birliği ve Mali İşbirliği dönemi Avrupa Birliği Uyum Politikası ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) hakkında bilgi verilecektir. Bu hususlarda yapılacak genel bilgilendirmenin ardından, dönemi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı uygulamasında kalkınma ajanslarının üstlenecekleri rol tartışılacaktır. ve Beyin Fırtınası Moderatör Mesut KAMİLOĞLU, Kalkınma Bakanlığı, AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Dairesi Başkanı istler Erol OHTAMIŞ, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Merve ALTUNDERE, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Tarih/Zaman / b - Faiz ve Faizsiz Kredi Desteği Kalkınma Ajanslarınca önümüzdeki dönemde uygulanması öngörülen faiz desteği ve faizsiz kredi desteklerine yönelik tasarlanan taslak uygulama modeli tanıtılacak ve görüşler alınacaktır. Moderatör Serkan VALANDOVA, Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı istler Abdullah Önder ÖZKUL, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şükrü ATÇEKEN, Mevlana Kalkınma Ajansı Ahmet YAZICI, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarih/Zaman / 14:00 15:30 3c - Sosyal Girişimcilik Sosyal girişimcilik kavramı ve sosyal girişim örnekleri ortaya konarak ülkemizde sosyal girişimciliğin durumu tartışılacaktır. Moderatör Hasan İSKENDER, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı istler S.Sevda KILIÇALP, TÜSEV, Program Direktörü Semiha BOYBEK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Halit DURAN, İzmir Kalkınma Ajansı Tarih/Zaman / 14:00 15:30 4

5 4a - Destek Hizmetleri Birimleri Moderatör Abdulmelik KOÇİN, Ankara Kalkınma Ajansı 4b1 - Yatırım Destek Ofisleri Moderatör Arzu KARAARSLAN, Dicle Kalkınma Ajansı 4b2 - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimleri Moderatör Ceyda ÖZTÜRK, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 4c1 - Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimleri Kalkınma Bakanlığının 26 Ajansın Bölge Planı hazırlık süreci ve bölge planlama faaliyetlerine ilişkin tecrübe paylaşımı çalışmasına dair 15 dakikalık sunumu sonrasında 3 ayrı grupta planlama, programlama ve koordinasyon birimleri sorunlarını tartışacak, gelecek dönem faaliyetleri için öneriler geliştirecektir. Sunum ve Grup Çalışması Moderatör Ayşegül ÖZBEK, Karacadağ Kalkınma Ajansı Katılımcılar Nuri Barış TARTICI, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM 4c2 - Program Yönetimi Birimleri Moderatör Abdulmenap ERTAŞ, İpekyolu Kalkınma Ajansı 4d1 - İzleme ve Değerlendirme Birimleri Moderatör Mubin Burak ÇELİK, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 4d2 - Hukuk Müşavirleri ve İç Denetçiler Moderatör Sibel AKŞAHİN POLAT, İpekyolu Kalkınma Ajansı Zeugma Sergi ve Konferans Merkezi-Kalliope Salonu 5

6 5a - Kalkınma Hikayeleri Türkiye'nin farklı bölgelerinden kalkınma hikayeleri aktarılacaktır. Moderatör Muhammed Ali OFLAZ, Ankara Kalkınma Ajansı istler Mustafa BEKTAŞ, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği Murat BAYRAMOĞLU, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Programı Sorumlusu Ertuğrul SİNEL, Kızıklılar Derneği Başkanı Tunç SOYER, İzmir Seferihisar Belediye Başkanı Tarih/Zaman / 09:00 10:30 5b - Alternatif Destek Mekanizmaları Bölgesel düzeyde kalkınma ajansları tarafından uygulanabilecek alternatif yenilikçi destek mekanizmaları hakkında beyin fırtınası yapılacaktır. Beyin Fırtınası Moderatör Serkan VALANDOVA, Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Tarih/Zaman / 09:00 10:30 5c - Bilgi İletişim Teknolojileri ve Bölgesel Gelişme Bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) yönelik yatırımlar, BİT in ilişkili olduğu sektörler ve bu ilişkilerin bölgesel ölçekteki yansımaları etkili ve hızlı bir ekonomik büyüme için önem arz etmektedir. Bu anlamda oturum çerçevesinde BİT in bölgesel gelişmeye etkisi çok yönlü olarak değerlendirilecek, BİT sektörünü geliştirmek üzere izlenmesi gereken bölgesel politikalar, Ajansların bu politikaları belirleme ve uygulamada üstlenebileceği roller, deneyimler üzerinden tartışılacaktır. Moderatör Hande İNAN CENGİZ, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı istler Emin Sadık AYDIN, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı Berrin BENLİ, Bilişim Uzmanı Dr. Tunç MEDENİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dr. Mustafa AKGÜL, Bilkent Üniversitesi Tarih/Zaman / 09:00 10:30 5d - Sivil Toplum ve Bölgesel Gelişme Sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınma çalışmalarına daha aktif katılmaları amacıyla sivil toplum kuruluşları ile nasıl bir iletişim stratejisi geliştirilmesi ve STK ların kapasitelerinin nasıl artırılması gerektiği tartışılacaktır. Moderatör Fatih YILMAZ, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı istler Selçuk SERTESEN, TEPAV Yakup Levent KORKUT, STGM Fikret TOKSÖZ, Helsinki Yurttaşlar Derneği S.Sevda KILIÇALP, TÜSEV, Program Direktörü Tarih/Zaman / 09:00 10:30 6

7 6a - Kalkınma Ajansları ve Sosyal Analiz Kalkınma ajanslarının hazırlayacakları sosyal analiz çalışmalarına ilişkin taslak içerik sunulacaktır. Ardından içerik ve hazırlanma yöntemine (anket, derinlemesine görüşme vb.) ilişkin katılımcıların görüşleri alınacaktır. ve Moderatör İbrahim KUZU, Kalkınma Bakanlığı, el ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı istler Tayyar DOĞAN, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Damla YAZAR, Kalkınma Bakanlığı, BGYUGM Tarih/Zaman / 11:00 12:30 6b - Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, taslak Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi nde yer alan strateji ve eylemler ile stratejinin hazırlanması sürecini katılımcılara sunacaktır. Devamında ise 2 ajans tarafından hazırladıkları bölgesel yatırım destek ve tanıtım stratejileri ile hazırlama süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Son olarak ise tartışma yöntemi ile yatırım destek ve tanıtım stratejisi hazırlık sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği tartışılacaktır. Moderatör Mustafa RUMELİ, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Kalkınma Ajansları ile İşbirliği Dairesi Başkanı istler Muhiddin ASLAN, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Kalkınma Ajansları ile İşbirliği Dairesi Deniz MISIR, Yatırım Uzmanı Kutlu ESER, Zafer Kalkınma Ajansı Vakkas KOCA, İpekyolu Kalkınma Ajansı Tarih/Zaman / 11:00 12:30 6c - Gaziantep'in Başarı Hikayesi Sürdürülebilir üretim yapısı, köklü ticaret geleneği ve mevcut lojistik altyapısı ile ülke genelinde öne çıkan ve bilhassa son yıllardaki ihracat rakamlarıyla göz dolduran Gaziantep'in bugünkü başarısının temelleri yereldeki başarılı işadamlarının gözüyle katılımcılar ile paylaşılacaktır. Moderatör Dr. Bülent ÖZKAN, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri istler Adil KONUKOĞLU, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp BARTIK, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir ÇIKMAZ, GAİB Başkanı Mustafa TOPÇUOĞLU, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarih/Zaman / 11:00 12:30 6d - Katılımcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık Katılımcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık oturumu, Kalkınma Ajanslarının yürüttükleri faaliyetlerde katılımcılığı daha etkin kullanmalarına yönelik olarak, başta bölge planı hazırlık süreci olmak üzere paydaş katılımı ile yürütülen her türlü çalışmada katılımcı karar alma süreçlerinin işletilmesi için kullanılan Moderatör istler yöntemler, iyi uygulama örnekleri ve karşılaşılan güçlüklerin tartışılması amaçlanmaktadır. Ahmet ŞİMŞEK, Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı Fuat ÖZCAN, Dicle Kalkınma Ajansı Esra Sermin ATA, İzmir Kalkınma Ajansı İbrahim AKBAYIR, İstanbul Kalkınma Ajansı Kiyoka MASANOBU, JICA, Kıdemli Danışman Tarih/Zaman / 11:00 12:30 7

8 7 - Bizden Renkler Ajansların yürütmüş olduğu özgün, farklı içeriğe sahip ve yenilikçi çalışmaların duyurulması ve paylaşılması sağlanacaktır. Video Gösterimi ve Sunum Moderatör İbrahim KUZU, Kalkınma Bakanlığı, el ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı istler KUDAKA SERKA KARACADAĞ ANKARAKA Tarih/Zaman / 14:00 15: Geleceğe Bakış : Benim Ajansım Kalkınma ajanslarının iyileştirilmesi üzerine önerilerin dile getirilmesi, hatta gerekirse sıfır temelli bir yaklaşımla yeniden teşkilatlandırılmaları üzerine fikirlerin paylaşılması ve mevcut sıkıntıların çözüm önerileriyle dile getirilmesi amaçlanmaktadır. Konferans öncesinde uygulanacak ankette belirtilen fikirler katılımcılarla paylaşılacaktır. Anket ve Elektronik Oylama Moderatör İbrahim KUZU, Kalkınma Bakanlığı, el ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı istler Kalkınma Bakanlığı ve kalkınma ajansları çalışanları Tarih/Zaman / 15:30 8

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

2011 ARA YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2011 ARA YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2011 ARA YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Yeni kalkınma yaklaşımında bölgeler kalkınmanın mekânsal odakları olarak kabul edilmekte ve ulusal refahın bölgelerin

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012)

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012) (1 Ocak-31 Aralık 2012) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... 3 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ... 8 1.1 Organizasyon Yapısı... 8 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz.

Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Bingöl Yatırım Destek Ofisi Telefon : +90 (426) 213 57 55 Fax : +90 (426) 213 57 56 E-Mail : bingolydo@fka.gov.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLO, ŞEKİL VE EKLER LİSTESİ... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 7 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 8 I- GENEL BİLGİLER... 9 A) MİSYON VE

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 92

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 92 2014 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 0 / 92 KISALTMALAR AB ABPKM AR-GE BD BM BİS BTSO CBS DAKA DFD DP DTM DYK EMİTT EÜAŞ GAP HES IPA İBS İDB İZKA KAYS KB KOBİ KÖYDES KUDAKA MDP

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 2 3 4 SUNUŞ 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

GESPRO DANIŞMANLIK MAYIS 2011

GESPRO DANIŞMANLIK MAYIS 2011 {BİZDEN HABERLER} PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NDE AB BİLGİ GÜNLERİ NDEYDİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ NDE DÜZENLENEN AB SÜRECİNDE GENÇLİK FIRSATLARI KONULU SEMİNERDEYDİK

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı