Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri"

Transkript

1 Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri Kararı Sayısı : 97 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesi 1137 ada, 22 nolu parsel ile 14 ada, 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planında kısmi konut alanı, kısmi eğitim alanı, kısmi yol olarak planlanmıştır. Söz konusu alanın ekte gösterildiği gibi yapılan değişiklik hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Đmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:98 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tuşba Đlçesi Đstasyon Mahallesi 1146 ada,1nolu parsel l 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planında park alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu alanın ekte gösterildiği gibi yapılan değişiklik hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Đmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:99 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Kalecik Mahallesinde bulunan VANK50C22B-23C pafta, 1757 nolu parsel Uygulama Đmar Planında kısmen yol kısmen Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği ile ilgili hususun incelenerek rapora bağlanmak üzere Đmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:100 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Ağartı Mahallesinde bulunan VANK50D05D pafta, nolu taşınmazlar Uygulama Đmar Planı kapsamında olmadığı için malik taşınmazında Uygulama Đmar Planı talep etmektedir. Taşınmaza ait Uygulama Đmar Plan Değişikliği ile ilgili hususun incelenerek rapora bağlanmak üzere Đmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:101 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Tebrizkapı Mahallesinde bulunan 97 pafta, 1062 parsel, 40 nolu parsel Uygulama Đmar Planında kısmen park kısmen konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği ile ilgili hususun incelenerek rapora bağlanmak üzere Đmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı: Belediye Meclisinin tarih ve 71 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Kalecik Mahallesinde bulunan VANK50C23A-1C pafta, 116/6, 114/6, 115/1, 110/2 nolu parseller Uygulama Đmar Planında Eğitim Tesis Alanı, Sanayi Alanı ve 15metrelik imar yolu olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 2- Belediye Meclisinin tarih ve 72 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan 93 pafta, 5 ada, 216 nolu parsel Uygulama Đmar Planında taks:0.30, kaks:0.90 ön cepheden 5metre yan ve arka komşu parsellerden 3metre çekmeli ayrık nizam 3kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 3- Belediye Meclisinin tarih ve 73 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Beyüzümü Mahallesinde bulunan VANK50C23B pafta, 1327 ada, nolu parseller Uygulama Đmar Planında taks:0.30, kaks:0.90 ön cepheden 5metre yan ve arka komşu parsellerden 3metre çekmeli ayrık nizam 3kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 4- Belediye Meclisinin tarih ve 74 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan 90 pafta, 1327 ada, 23 nolu parsel Uygulama Đmar Planında taks:0.30, kaks:0.90 ön cepheden 5metre yan ve arka komşu parsellerden 3metre çekmeli ayrık nizam 3kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği.

2 5- Belediye Meclisinin tarih ve 75 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan 91 pafta, 894 ada, 33 nolu parsel Uygulama Đmar Planında taks:0.30, kaks:1.50 ön cepheden 5metre yan ve arka komşu parsellerden 4metre çekmeli ayrık nizam 5kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 6- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan 90 pafta, 949 ada, 37 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planında Emsal:1.60, Hmax: ön yoldan 10metre, arka ve yan yollardan 5metre çekmeli Kentsel Servis Alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 7- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Kalecik Mahallesinde bulunan K50C17C pafta, - ada, nolu taşınmazlar Uygulama Đmar Planında bir kısmı konut alanı bir kısmıda sosyo-kültürel tesis alanı olarak planlanmıştır.taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 8-Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Kalecik Mahallesinde bulunan K50C22B2C pafta, - ada, nolu taşınmazlar Uygulama Đmar Planında Sosyo-Kültürel Alan olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 9- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan - pafta, - ada, 89 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planı kapsamında olmadığı için malik taşınmazında Mevzi Đmar Planı. 10- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Kalecik Mahallesinde bulunan K50C22B pafta, - ada, 285 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planında ayrık nizam 3 kat konut alanı ve park olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 11- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van Tuşba Đlçesi Ağartı Mahallesinde bulunan VANK50D10A pafta, 47 nolu taşınmaza uygulama imar planı yaptırılması. 12- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Gölyazı Mahallesinde bulunan VANK50C50D pafta, 124 nolu taşınmaza uygulama imar planı yaptırılması. 13- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan 91 pafta, 894 ada nolu taşınmazlar Đmar Planımızda kısmen A=4 yoldan 5m komşudan 4m TAKS=0.30 KAKS=1.20 kısmen de A=5 yoldan 5m komşudan 4m TAKS=0.30 KAKS=1.50 olarak planlanmıştır. Taşınmazın tadilat talebi. Yukarıda tarih, sayı ve konuları yazılı Mevzi Đmar ve Tadilat uygulamaları ile ilgili 13 adet karar ve eki dosyaları incelenerek rapora bağlanmak üzere Đmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon raporunda; Komisyona havale edilmiş bütün tadilat ve mevzi imar dosyalarının tamamı ile alakalı komisyonumuzca dosyalarla ilgili bilgi edinilmesi ve ön hazırlık çalışmaları yapılmış olup fakat Van, Bitlis ve Muş illerini kapsayan; 1/ ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili 1/5000 ölçekli uygulama imar planı tadilatları Mevzi ve ilave imar planlarının yapılması hakkında 1/ ölçekli çevre düzeni planının mahkemelik olduğu ve dava süreci devam ettiğinden plan tadilatlarının yapılmasında bir sakıncanın olup olmadığıyla alakalı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Van Çevre Şehircilik Đl Müdürlüğüne yazışmalar yapılması nedeniyle; Yukarıda belirtilen Mevzi imar uygulamaları ile tadilat dosyalarının bir ay ertelenerek Nisan 2015 ayı meclis gündemine alınmasıyla alakalı meclisimizce alınmış olan kararın söz konusu mahkemelik olan 1/ ölçekli çevre düzen planımızla ilgili Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Van Çevre Şehircilik Đl Müdürlüğüne yapmış olduğumuz yazışmaların cevapları tarafımıza ulaşmamıştır. Bu nedenle daha önce de ifade ettiğimiz gibi üzerinde çalışmış olduğumuz dosyaların Mayıs Ayı Meclisinde Mahkeme Kararı beklemeksizin görüşülmesi için Meclisimizde yetki talebinde bulunmaktayız. Denilmektedir. Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Mevzi Đmar ve Tadilat uygulamaları ile ilgili komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, komisyon çalışmalarının Nisan 2015 ayında yapılarak, düzenlenecek raporun Mayıs 2015 ayı meclis gündemine alınmasına;

3 Gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için bir suretinin ise Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğu ile karar verildi. Karar Sayısı: Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Selimbey Mahallesinde bulunan 74 pafta, 132 ada nolu taşınmazlar Đmar Planımızda kısmen Ayrık nizam 4 kat, kısmen ayrık nizam KT 5 kat olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 2- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 198 pafta, 718 ada 30 nolu taşınmaz Đmar Planımızda Ayrık nizam 3 kat TAKS: 0.30 KAKS: 0.90 planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 3- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan 87 pafta, 833 ada 26 ve 29 nolu taşınmazlar Đmar Planımızda kısmen KSA yoldan 10m komşudan 5m E=1.60 H=serbest olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 4- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Kalecik Mahallesinde bulunan VANK50C17C pafta, 51 nolu taşınmaz Đmar Planımızda kısmen A=3 yoldan 5m komşudan 3m TAKS=0.30 KAKS=0.90 kısmen park ve kısmen de yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 5- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Beyüzümü Mahallesinde bulunan VANK50C23B3A pafta, 2455 Ada nolu taşınmazlar ile ve 1297 nolu taşınmazlar Đmar Planımızda kısmen A=3 yoldan 5m komşudan 3m TAKS=0.30 KAKS=0.90 kısmen Sosyal ve kültürel alan, kısmen de yol olarak planlanmıştır.taşınmazların tadilat talebi. 6- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan Ada;693 Parsel; 193 nolu taşınmaz Đmar Planımızda K.D.K.Ç.A E=1.20 Hmax=16.50 ve yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 7- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Beyüzümü Mahallesinde bulunan VANK50C23A pafta, 1041 nolu taşınmaz Đmar Planımızda kısmen A=3 yoldan 5m komşudan 3m TAKS=0.30 KAKS=0.90 kısmen park ve kısmen de yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 8- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey mahallesinde bulunan 184 Pafta,721 ada 33 nolu parsel, 184 pafta 721 ada 32 nolu parsel; ait pafta ada 10,12,13,34,66,67,79,82,83,84,212,213,214,216,217 ve 218 de kayıtlı taşınmazlar uygulama imar planımızda kısmen A-2 kısmen Eğitim tesis alanı kısmen sosyal kültürel tesis alanı kısmen ibadet yeri kısmen resmi kurum alanı kısmen de yol ve park olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 9- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Akköprü Mahallesinde bulunan 109 pafta, 17 Ada, 2 nolu parsel Đmar planımızda kalmakta olup kısmen KDKÇA kısmen ayrık nizam 3 kat komşudan 3m yoldan 5m çekmeli ve park ile yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 10- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 718 Ada, 142 nolu taşınmaz Đmar planımızda kalmakta olup KDKÇA olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 11- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Akköprü Mahallesinde bulunan 110 pafta, 1159 ada nolu taşınmazlar Đmar planımızda kalmakta olup Ayrık Nizam 3 kat Yollardan 5 metre Komşudan 3 metre çekmeli ve TAKS/KAKS=0.30/0.90 kısmen de yol olarak planlanmıştır. Taşınmazın tadilat talebi.

4 12- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 186 pafta, 720 ada 136 nolu taşınmaz Đmar Planımızda kısmen A=3 yoldan 5m komşudan 3m TAKS=0.30 KAKS=0.90 kısmen park ve kısmen de yol olarak planlanmıştır.taşınmazların tadilat talebi. 13- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 189 Pafta, ada 1 ve 2 nolu taşınmazlar uygulama imar planımızda BHA, KDKÇA ve 30 m imar yolu olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 14- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Kalecik Mahallesinde bulunan K50C22B pafta, 952 ve 953 nolu parseller Đmar planımızda kalmakta olup KKDÇA ve 12 m imar yolu olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 15- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 198 pafta, 693 Ada, 51 nolu parsel Đmar planımızda kalmakta olup A-3 kısmen Rekreasyon alanı ve kısmen de yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 16- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 198 pafta, 693 Ada, 218 nolu parsel Đmar planımızda kalmakta olup KDKÇA E=1.20 Hmax=16.50 m olarak planlanmıştır.taşınmazların tadilat talebi. 17- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 190 Pafta, 695 ada 6 nolu taşınmaz uygulama imar planımızda kısmen Eğitim Tesis Alanı kısmen konut alanı ve imar yolu olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi, 18- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan 956 Ada, 114 nolu taşınmaz Đmar planımızda kalmakta olup yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların tadilat talebi. 19- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Dağönü Mahallesinde bulunan VANK50B21C- 4D, VANK50B21D-3C pafta, - ada, 231 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planı kapsamında olmadığı için malik taşınmazında Uygulama Đmar Planı talep etmektedir. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 20- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Akköprü Mahallesinde bulunan VANK50C23C- 4A pafta, 485 ada, 1 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planında bir kısmı park alanı bir kısmı da Emsal:1.50 hmax:17.50 ön cepheden 10 metre, arka cepheden 5 metre çekmeli kentsel servis alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 21- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Ağartı Mahallesinde bulunan VANK50D05D- 1D pafta, - ada, 1034 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planında taks:0.30, kaks:0.60, ön cepheden 5 metre yan ve komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 22- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Kalecik Mahallesinde bulunan VANK50C22B pafta, - ada, 408 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planında bir kısmı taks:0.25, kaks:0.50 ön cepheden 5 metre çekmeli, arka ve yan komşudan 3 metre çekmeli ayrık nizam 2 kat konut alanı; bir kısmı da park alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 23- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Selimbey Mahallesinde bulunan 75 pafta, 133 ada, 13 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planında Emsal:1.60, hmax:23.50, ön ve yan yoldan 10 metre çekmeli kentsel servis alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 24- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Akköprü Mahallesinde bulunan VANK50C23C- 3B pafta, 22 ada, 316, 317, 314, 318, 315, 319, 290 nolu taşınmazlar Uygulama Đmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre, arka ve yan komşu parsellerden 3 metre çekmeli konut

5 alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği. 25- Belediye Meclisinin tarih ve 76 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Bardakçı Mahallesinde bulunan VANK50C16D pafta, 70 nolu taşınmaz Uygulama Đmar Planında taks:0.15 kaks:0.30 ön cepheden 5 metre, yan ve arka komşu parsellerden 3metre çekmeli ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Đmar Plan Değişikliği, Yukarıda tarih, sayı ve konuları yazılı Mevzi Đmar ve Tadilat uygulamaları ile ilgili 25 adet karar ve eki dosyaları incelenerek rapora bağlanmak üzere Đmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon raporunda; Komisyona havale edilmiş bütün tadilat ve mevzi imar dosyalarının tamamı ile alakalı komisyonumuzca dosyalarla ilgili bilgi edinilmesi ve ön hazırlık çalışmaları yapılmış olup fakat Van, Bitlis ve Muş illerini kapsayan; 1/ ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili 1/5000 ölçekli uygulama imar planı tadilatları Mevzi ve ilave imar planlarının yapılması hakkında 1/ ölçekli çevre düzeni planının mahkemelik olduğu ve dava süreci devam ettiğinden plan tadilatlarının yapılmasında bir sakıncanın olup olmadığıyla alakalı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Van Çevre Şehircilik Đl Müdürlüğüne yazışmalar yapılması nedeniyle; Yukarıda belirtilen Mevzi imar uygulamaları ile tadilat dosyalarının bir ay ertelenerek Nisan 2015 ayı meclis gündemine alınmasıyla alakalı meclisimizce alınmış olan kararın söz konusu mahkemelik olan 1/ ölçekli çevre düzen planımızla ilgili Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Van Çevre Şehircilik Đl Müdürlüğüne yapmış olduğumuz yazışmaların cevapları tarafımıza ulaşmamıştır. Bu nedenle daha önce de ifade ettiğimiz gibi üzerinde çalışmış olduğumuz dosyaların Mayıs Ayı Meclisinde Mahkeme Kararı beklemeksizin görüşülmesi için Meclisimizde yetki talebinde bulunmaktayız. Denilmektedir. Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Mevzi Đmar ve Tadilat uygulamaları ile ilgili komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, komisyon çalışmalarının Nisan 2015 ayında yapılarak, düzenlenecek raporun Mayıs 2015 ayı meclis gündemine alınmasına; Gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için bir suretinin ise Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğu ile karar verildi. Karar Sayısı:104 Deniz seviyesinden 1655 kodu altında kalan bölgelerin imar planında yeşil alan ve rekreasyon alanları şeklinde planlanmış olması neticesinde bahse konu bölgelerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili, Yeterli bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan alınamadığından dolayı komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin ekleri ile birlikte Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne birer suretinin Hukuk Komisyonunu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:105 Komisyonlarca erken yaşta evlendirilen kız çocuklarıyla ilgili sosyolog eşliğinde Đlçemiz Çakırbey ve Sağlamtaş mahallerine gidilerek seminer verildiği; erken yaşta evlendirilip mutsuz bir hayata sürüklenen kız çocuklarının durumlarının önüne geçilmesi, çocuk gelin olaylarına ve kadın şiddetine son verilmesi ve kız çocuklarının önemle okula teşvik edilmeli ve bilgi ağırlıklı bellekte etkili bir algı bırakmak amacıyla yukarıda yazılı mahallelerde çalışma yapıldığı anlaşılmakla, komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne birer suretinin ise Kadın-Erkek Fırsat eşitliği komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

6 Karar Sayısı:106 Komisyon Raporunda; Kış aylarında yağışların başlaması ile birlikte kırsal bölgelerimizde taşkınların oluşması sebebiyle yollarımızda ve yerleşim alanlarında muhtemel oluşabilecek hasarların önlenmesi için ekli raporda belirtilen bazı mahalle (Akköprü, Đstasyon, Şemsibey, Altıntepe) muhtarlarımızla görüşmeler yapılmış, Muhtarlar tarafından bazı mahallelerde birikintilerle dolan su kanallarının temizlenmesi isteği belirtilmiştir. Meclisimizce komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; komisyonca hazırlanan raporun Kabulüne; Beyan edilen ihtiyaçların Belediyemiz Fen Đşleri Müdürlüğünce takip edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen raporların yeterli görüldüğünden; konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. Kararın bir suretinin Fen Đşleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:107 Engellilere yönelik engellilerin sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği konusunda veritabanı anket çalışmalarının yapılarak sonuca gitmek için Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne, bir suretinin Engeliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:108 Köy sorunlarının tamamının yeniden incelenmesi ile ilgili çalışmaların, komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. Kararın bir suretinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:109 Madde bağımlılığı ile mücadelede müşterek çalışmalar yaparak sonuca gitmek için Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Temizlik Đşleri Müdürlüğüne, Zabıta Müdürlüğüne, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğüne, birer suretinin ise Sosyal Hizmetler ve Halkla Đlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:110 Belediyemiz sınırları içerisinde yer almakta olan Oto Sanayi Sitesi ve Marangozlar sitesine ait dükkan tabelalarının Van Erciş karayolundan bakıldığında kötü bir görüntü oluşturması nedeniyle gerekli önlemlerin alınabilmesi ve araştırmanın yapılması hususunda, komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. Kararın bir suretinin Fen Đşleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:111 Belediye sınırlarımız içerisinde yer alan Hurdacılar ve Geri Dönüşümcülere ait bölgede gerekli çalışmaların yapılarak yine ilçemiz sınırlarında kalacak yerleşimden uzak bir bölgeye taşınması, bu mevcut bölgenin kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi ve araştırılması hususunda, komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. Kararın bir suretinin Fen Đşleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:112 Belediye sınırlarımız içerisinde yer almakta olan ve Özalp yolu üzerinde bulunan Kömürcüler, Oduncular ve Tüpçülere ait bölgede gerekli çalışmaların yapılarak yine ilçemiz sınırlarında kalacak yerleşimden uzak bir bölgeye taşınması, bu mevcut bölgenin kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi ve araştırılması ile Fatih caddesinde marangozlar

7 sitesinin de dahil edilmesi hususunda, komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği; bu itibarla konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. Kararın bir suretinin Fen Đşleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:113 Çok Amaçlı Spor Tesisinin kurulması ile ilgili hususta komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. Kararın bir suretinin Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğüne bir suretinin ise Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:114 Alaköy Kavununun geliştirilmesi ve Pazar yerinin tespitinin sağlanması amacıyla komisyonca düzenlenen raporun kabulüne; Komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınmasına; Gereği için kararın bir suretinin komisyon raporu ile birlikte Đmar ve Şehircilik Komisyonuna tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:115 Sahil Bandı Yapılması hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne; Komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin komisyon raporu ile birlikte Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:116 Minibüs ve servis şoförlerinin yaş sınırlamalarıyla alakalı komisyonca düzenlenen raporun kabulüne; Komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:117 Belediyemiz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro verilerinin paylaşım protokolünü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanımız Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE ye yetki verilmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:118 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Đlimiz Tuşba ilçesi Tebrizkapı Mahallesi 96 Pafta, 501 Ada, 119, 120, 121 nolu Parsellerde kayıtlı 3194 sayılı Đmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 119 nolu ( m²) 120 nolu ( m2) 121 nolu ( m2) ihdas taşınmazlarının satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğuyla karar verildi. Karar Sayısı:119 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Đlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi 87 Pafta, 1042 Ada, 205 nolu Parselde Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı Đmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan ( m²) ihdas taşınmazının satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğuyla karar verildi.

8 Karar Sayısı: sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi uyarınca aşağıda Ağartı Mahallesinde ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür. Buna göre; Ağartı Mahallesi Ekrem GÜNĐNĐ Rahiyettin KOÇ Salih BĐLĐCĐ Abdulhalit GÜNĐNĐ Abidin KOÇ Hamza SÜT Gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğu ile karar verildi. Karar Sayısı:121 Đçişleri Bakanlığı, Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı 2015/8 nolu genelgesi ile belediyeler bünyesinde Muhtarlıklar Müdürlüğünün kurulması öngörüldüğünden Belediyemiz bünyesinde tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli Đdareler birlikleri norm kadro ile standartlarına ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediyemiz Bünyesinde ihdas edilen Emlak ve Đstimlak Müdürlüğünün kaldırılarak yerine Muhtarlık Đşleri Müdürlüğünün kurulmasına; Emlak ve Đstimlak Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde Şeflik seviyesinde yürütülmesine, Gereği için kararın bir suretinin Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; Barış ve Demokrasi Partisi grubunun muhalefetine karşılık oyçokluğu ile karar verildi. Karar Sayısı: sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği; Tuşba Belediyesi 2014 yılı ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nün tarih ve 67 sayılı yazıları ile teklif edilmiştir Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi uyarınca hazırlanan Tuşba Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Belediye Başkanımız tarafından Meclisimize sunuldu. Müzakere edildi Sayılı Belediye Kanunun 26 Maddesi uyarınca yapılan oylamada Barış ve Demokrasi Partisi grubunun muhalefetine karşılık oyçokluğu ile kabulüne; gereği için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğu ile karar verildi. Karar Sayısı:123 Büyükşehir Belediyesinin mahalle (Köy) bağlantı yollarını kendi uhdesine olmasından dolayı, Belediyemiz Fen Đşleri Müdürlüğüne ait 2015 yılı Đş Programın revize edilmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Fen Đşleri Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:124 Belediyemiz iş işlemlerin yürütülmesi ile hizmetleri sunumunda dış kaynaklarından yararlanılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu kapsamda birimlerimizce projeler hazırlanarak Uluslararası ve ulusal fonlara sunulmaktadır. Birimlerimizin Ulusal (Sodes, Daka v.b) ve Uluslararası (AB fonları gibi) fonlara proje sunulabilmesi uygun görülmüştür. Gereği için kararın bir suretinin Bilgi Đşlem Müdürlüğüne, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Plan Proje Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

9 Karar Sayısı:125 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Đlimiz Van Tuşba Đlçesi Bardakçı Mahallesinde bulunan VANK50C16B-3A/4B pafta, 4nolu parsel Uygulama Đmar Planında konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaza ait Uygulama Đmar Plan Değişikliği ile ilgili hususun incelenerek rapora bağlanmak üzere Đmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Đmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı:126 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın 2013 yılı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Van Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütmekte olan Geleneksel Van Evleri Yapımı Đşi projesinin eş finansmanı olan ,74 TL yi (üçyüzdoksanikibindokuzyüzonüçtürklirasıyetmişdörtkuruş) proje ortağı olarak karşılayacağımızı; ayrıca projenin tamamlanması için gerekli olan toplam maliyetin, ,84 TL olan proje bütçesini aşması durumda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın hibe miktarı ,84 TL olup bu miktarı aşmayacağı için proje bütçesini aşan maliyetleri de karşılayacağı hususunun kabulüne; Gereği için kararın bir suretinin Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. Karar Sayısı: Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi a bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca gizli oyla yapılan Üç Belediye Encümen Üye seçiminde Necmettin ARSLANTOSUN, Zeki YATKIN ve Muzaffer BAŞTÜRK ün, Belediye Encümen Üyeliğine seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Karar Sayısı: Sayılı Belediye Kanunun 24 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca komisyonların beş üyeden teşekkül edilmesi kabul edildikten sonra yapılan oylamada; Đmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla Đlişkiler Komisyonu, Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna aşağıda adı soyadı belirtilen üyelerin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Đmar ve Şehircilik Komisyonu 1- Mustafa KARTAL 2- Yaşar ŞALEM 3- Necla ORBAYĐ 4- Naci BAŞDĐNÇ 5- Sahire YAMAN Hukuk Komisyonu 1- Arif OFLAS 2- Muğdat GÜNĐNĐ 3- Salih BAKAN 4- Fehim OFLAS 5- Pervin ÖZGÜR Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu 1- Zeki YATKIN 2- Muzaffer BAŞTÜRK 3- Necmettin ARSLANTOSUN 4- Serap GÜVENÇ 5- Naci BAŞDĐNÇ Çevre ve Sağlık Komisyonu 1- Yaşar ŞALEM 2- Necla ORBAYI TUŞBA BELEDĐYE MECLĐSĐ ĐHTĐSAS KOMĐSYONLARI Plan ve Bütçe Komisyonu 1- Doğan TOKAT 2- Veysi EBĐRĐ 3- Bedri AKMAN 4- Pervin ÖZGÜR 5- Bahattin GÜNEŞ Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu 1- Süleyman CAN 2- Rıza UÇAR 3- Yaşar ELGÜN 4- Đsmet TAN 5- Berken KIZIL KARABOĞA Sosyal Hizmetler ve Halkla Đlişkiler Komisyonu 1- Mehmet UTKU 2- Muzaffer BAŞTÜRK 3- Muğdat GÜNĐNĐ 4- Pervin ÖZGÜR 5- Fehim OFLAS Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu 1- Çetin EBĐNÇ 2- Mehmet UTKU

10 3- Yaşar ELGÜN 4- Ceylan ÇALIKĐYAT 5- Baran KIZILTAŞ Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu 1- Salih BAKAN 2- Çetin EBĐNÇ 3- Zekin YATKIN 4- Baran KIZILTAŞ 5- Ceylan ÇALIKIYAT Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 1- Mustafa KARTAL 2- Yaşar ŞALEM 3- Necla ORBAYĐ 4- Đsmet TAN 5- Berken KIZIL KARABOĞA Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu 1- Necmettin ARSLANTOSUN 2- Veysi EBĐRĐ 3- Bedri AKMAN 4- Ahmet KAYA 5- Bahattin GÜNEŞ Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu 1- Muğdat GÜNĐNĐ 2- Mustafa KARTAL 3- Rıza UÇAR 4- Serap GÜVENÇ 5- Ahmet KARATAŞ 3- Arif OFLAS 4- Nejla BAKIR 5- Ahmet KAYA Engelliler Komisyonu 1- Çetin EBĐNÇ 2- Ziya NURSES 3- Rıza UÇAR 4- Bahattin GÜNEŞ 5- Nejla BAKIR Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu 1- Bedri AKMAN 2- Mehmet UTKU 3- Doğan TOKAT 4- Ahmet KARATAŞ 5- Serap GÜVENÇ Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu 1- Ziya NURSES 2- Necla ORBAYĐ 3- Yaşar ELGÜN 4- Sahire YAMAN 5- Naci BAŞDĐNÇ

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Oturum : 1 Karar Tarihi : 05.05.2014 Karar No : 82 Konusu: İller Bankası Genel Kurul toplantılarında İl Özel İdaresini temsil etmek üzere nce kendi üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı