LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013"

Transkript

1 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri ("Bir Bakışta Eğitim") raporunu irdeliyoruz. Bundan önceki üç yazıyı "Eski Yazılar" linki altında bulabilirsiniz. Geçen haftalardaki değerlendirmelerimizde de belirttiğimiz gibi, rapor dört alt bölümden oluşmaktadır: 1. Eğitime ilişkin çıktı göstergeleri, yani eğitimden bireyin ve toplumun elde ettiği kazanımlar, 2. Eğitime yapılan mali ve insan kaynakları yatırımı, 3. Eğitime erişim, katılma oranları ve eğitim süreçleri, 4. Öğrenme ortamları ve okul örgütleri. Bu son hafta artık raporun dördüncü ve son bölümünü değerlendirerek OECD incelememize son vereceğiz. Raporun dördüncü ve son bölümü "öğrenme ortamları ve okul örgütleriyle ilgili çeşitli karşılaştırmalı verilere ayrılmış. Raporun sayfaları arasında yer alan bu başlık altında da ilginç karşılaştırmalar var. Raporun dördüncü bölümünün ilk alt başlığı öğrenciler sınıfta ne kadar vakit geçiriyor sorusuyla ilgili verileri kapsıyor. İki ana bulgu var: 1. OECD ülkelerinde ilkokul ve ortaokulda öğrenciler saat öğrenim görüyorlar ve bu sure çoğu ülkelerde zorunlu. 2. OECD ülkeleri içinde zorunlu olan bu toplam öğrenim zamanının ilkokullarda %51 i okuma, dil ve yazma, matematik ve fene ayrılırken, bu oran ortaokullarda %41 e düşüyor. OECD ülkeleri içinde saat olan toplam öğrenme zamanı Türkiye için saat dolaylarında. Bu saatin yaklaşık saati Türkiye de zorunlu. Okulda geçen eğitimöğretim zamanı Avustralya da , Irlanda da 9.600, Hollanda da 9.500, Lüksemburg da 9.100, İzlanda da 9.500, İsrail ve Fransa da saat civarındadır. Zorunlu eğitim zamanının en az olduğu ülkeler Macaristan (5.500), Estonya (6.200), Rusya (6.300), Kore (6.400), Çek Cumhuriyeti (6.400), Slovenya (6.500), İsveç (6.500) ve Finlandiya dır (6.500). Bu oranlara bakıldığında, geçen haftaki yazımızda da değindiğimiz gibi, Türkiye nin hızlı biçimde zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarmasında yarar vardır.

2 Rapor dersler bazında da bazı istatistiklere yer vermektedir. İlkokul programları içinde en büyük ağırlığı okuma, yazma ve dil dersleri oluşturmaktadır. Türkiye, Yunanistan, İrlanda ve Kore gibi ülkelerde tek başına Matematik %14 lere varan bir oransal ağırlığa sahiptir. Bu oran Arjantin, Belçika, Fransa, Meksika ve Portakiz de %20 yi dahi bulmaktadır. OECD ülkelerinde ortaokullarda zorunlu eğitim kapsamındaki toplam zamanın %43 e yakını üç derse ayrıolmaktadır: Okuma, yazma ve dil grubu %16, yabancı dil %14 ve Matematik %13. Aşağıda Chart D1.2a da ilkokul programlarında; Chart D1.2b de ise ortaokul programlarında çeşitli derslerin ağırlıkları

3 karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir (s. 355, 356). Ortaokullara ilişkin D1.2b grafiğinde Türkiye yer almamaktadır, çünkü grafik 2011 verileri üzerine bina edilmiştir. Türkiye de 2011 de ilkokul ve ortaokulu kapsayan tek yapılı ilköğretim sistemi uygulanmaktaydı, dolayısıyla grafikteki Türkiye verileri ilköğretim 1-8 arası eğitim kademesine aittir.

4 "Öğrenme ortamları ve okul örgütleriyle ilgili alt bölümün ikinci alt başlığı öğrenci-öğretmen oranları ve sınıf büyüklükleriyle ilgili verileri içeriyor. Bu alt başlık altında iki ana bulgu bizim açımızdan önemlidir: 1. OECD ülkeleri içinde ilkokullarda (burada da veriler arasını kapsadığı için Türkiye açısından bu ilköğretim demektir) ortalama sınıf büyüklüğü 21 dir (OECD üyesi olmayan G20 ülkelerinde bu sayı daha yüksektir, dolayısıyla sınıflar daha kalabalıktır). 2. İlköğretimde 2000 yılından 2011 yılına sınıf başına düşen öğrenci sayısında azalma eğilimi gözlenmiştir. Bu azalma eğilimi gösteren ülkelere Kore ve Türkiye de dahildir. Türkiye ve Kore sınıf büyüklüklerini azaltmada başarı göstermelerine rağmen hala OECD ülkeleri arasında en kalabalık sınıf ortalamalarına sahiptir: Çin 30, Şili 31, Japonya 28, İsrail 27, Türkiye ve Kore 26. Türkiye 2000 ve 2011 arasında 30 dan 26 ya düşerken Kore aynı yıllar arasında sınıf başına öğrenci sayısını 37 den 26 ya düşürmeyi başarmıştır. Öte yandan, rapora göre Türkiye sınıf mevcutları açısından değişkenliğin en fazla olduğu ülkelerden birisidir (bkz. Chart D2.1). En

5 küçük ve en kalabalık sınıflar arasındaki farkın zaman zaman 30 öğrenciyi bulduğu ülkeler Brezilya, İzlanda, Malezya, Meksika ve Türkiye dir. Bu durum özel ve devlet okulları farklarından ya da okulların bağlı olduğu yerleşim yerlerinin nüfus özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir (s. 365). Değişik eğitim kademelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayıları da ilginç sonuçlar vermektedir. Verilere göre ilk, orta ve lise eğitim kademelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Meksika, Şili, Brezilya ve Türkiye dir (istatistik 2011 yılına aittir; Türkiye 1-8 arası ilköğretim olarak okunmalıdır) (Bkz. Chart D2.3). Okul öncesi için öğretmen başına düşen öğrenci sayısı konusunda OECD ortalaması 15 iken bu sayı Meksika için 25, Türkiye için 23, Şili için 22, Brezilya için 17 dir. İlköğretim açısından (Türkiye de 1-8 dönemi) OECD ortalaması 15; Meksika 25, Türkiye 23, Şili, 22, Brezilya 17 dir. Lise açısından bakıldığında öğretmen başına düşen öğrenci konusunda OECD ortalaması 14 civarında iken bu oran Meksika için 27, Şili için 26, Hindistan için 20 Türkiye için 18 civarındadır. Yükseköğretim açısından da Türkiye benzer bir performans göstermektedir. Öğretmen başına öğrenci oranında OECD

6 ortalaması 15 civarındayken bu sayı Hindistan da 29, Çek Cumhuriyeti nde 21, Türkiye de 19 dur. Ana hatlarıyla bakıldığında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde OECD ortalamaları ile karşılaştırıldığında Türkiye de öğretmen başına düşen öğrenci oranlarında yükseklik, dolayısıyla öğretmen istihdamında eksiklik gözlenmektedir.

7 "Öğrenme ortamları ve okul örgütleriyle ilgili alt başlık altında üçüncü ilginç veri seti öğretmen maaşlarıyla ilgilidir. Rapor bu başlık altında iki ana bulguya vurgu yapmaktadır: OECD ülke ortalamalarına bakıldığında 15 yıllık bir öğretmen yıllık bazda okul öncesinde ABD Doları, ilköğretimde ABD Doları ve ortaokul düzeyinde ABD Doları ve Lise düzeyinde ABD Doları kazanmaktadır. Diğer yandan, eğitim kademeleri arasında maaş farklılıklarına bakıldığında okul öncesi öğretmeni yüksek öğretimde çalışanların ortalama maaşının %80 ni, ilköğretim çalışan öğretmenler %82 sini, ortaokul öğretmenleri %85 ini ve lise öğretmenleri %89 unu kazanmaktadır. Bu başlık altında Türkiye hakkında veri yoktur. Verilere bakıldığında karşılaştırmalı verilerin sadece ortaokul düzeyinde grafik olarak gösterildiği görülmektedir. Öğretmenlerine en fazla maaş ödeyen ülkeler (15 yıllık öğretmenler baz alınmıştır) Lüksemburg ( ABD Doları), İsviçre ( ABD Doları), Almanya ve Hollanda dır ( ABD Doları). En düşük ödeyen ülkeler Estonya, Slovakya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi eski Sosyalist ülkeler ve Arjantin, Şili, Meksika gibi ülkelerdir. Meksika, Şili ve Arjantin de yıllık öğretmen maaşları ABD Doları civarındadır. Pek çok istatistikte benzer performans gösterdiğimiz bu ülkeler ile Türk öğretmenlerinin maaşlarının da benzer olması bizi şaşırtmasa gerektir. Ortaokul öğretmen maaşları konusunda OECD ortalaması ABD Doları civarındadır (bkz. Chart D3.1).

8 Öğretmen maaşları konusundaki en ilginç bulgu öğretmen maaşlarının yıllar içinde nasıl değiştiğine ilişkindir (bkz. Chart D3.3). Macaristan, İskoçya, Yunanistan gibi birkaç ülke hariç yılları arasında öğretmen maaşları pek çok ülkede yükselmiştir. Macaristan, İskoçya ve Yunanistan daki düşüş büyük ölçüde 2008 de başlayan ekonomik krizle ilgili olabilir.

9 "Öğrenme ortamları ve okul örgütleriyle ilgili alt başlık altında son veri seti öğretmenlerin öğretim yüküyle ilgilidir. Rapor bu başlık altında iki ana bulguya vurgu yapmaktadır: 1. Devlet okullarında öğretmenler yılda yaklaşık olarak okul öncesinde 994 saat, ilköğretimde 790 saat, ortaokul düzeyinde 709 saat ve lise düzeyinde 664 saat öğretim yüküne sahiptir. 2. Hakkında veri olan ülkeler dikkate alındığında 2000 ve 2011 yılları arasında ilkokul, ortaokul ve lisede %10 lara varan artış veya azalmalar olmuştur (öğretim yükü bazı ülkelerde artmış, bazı ülkelerde azalmıştır) (bkz. Chart D4.1)

10 Türkiye de öğretmenlerin öğretim yüküne ilişkin veriler aşağıdaki grafikte bulunabilir (bkz. Chart D4.2). Türkiye de de genel eğilim değişmemektedir. En fazla öğretim yükü yaklaşık olarak yıllık saat ile okul öncesi öğretmenlerindeyken, ilköğretimde bu yük yıllık 600, lisede 580 saat civarındadır. Dolayısıyla, raporun da değindiği gibi eğitim kademelerinde öğretmen olarak yukarı çıktıkça çalışma yükü azalırken elde edilen gelir artmaktadır. Okul öncesi öğretmenleri dünyanın pek çok ülkesinde öğretmenler arasında en fazla çalışan fakat en az kazanan öğretmenlerdir.

11

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

Özet Metin. Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor. Levhası

Özet Metin. Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor. Levhası Özet Metin Bilim, Teknik ve Endüstri: OECD nin 2003 Skor Levhası Overview OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2003 Turkish translation Bu özet metinler, OECD yayınlarının kısaltılmış çevirileridir.

Detaylı

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 S a y f a PISA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAZIRLAYANLAR HÜSEYİN HÜSNÜ YILDIRIM SELDA YILDIRIM MEHMET İKBAL

Detaylı

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Haziran 2014 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 1 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ocak 2008 Yayın No: 289 OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler Haberleşme

Detaylı

VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI

VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI ÜNAL ZENGİNOBUZ, FİKRET ADAMAN, FATOŞ GÖKŞEN, ÇAĞRI SAVCI, EMRE TOKGÖZ VERGİ TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE

Detaylı

5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5.1. GİRİŞ Türkiye nin yayın ve atıf oranlarını görebilmek ve ülkeler arasında karşılaştırma

Detaylı

ERG RAPORLARI. türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz

ERG RAPORLARI. türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz ERG RAPORLARI türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Önsöz Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması 1. Araştırmada Kullanılan Veriler ve Güvenilirliliği 2. Araştırmanın Metodolojisi

İÇİNDEKİLER Önsöz Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması 1. Araştırmada Kullanılan Veriler ve Güvenilirliliği 2. Araştırmanın Metodolojisi İÇİNDEKİLER Önsöz Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması 3 1. Araştırmada Kullanılan Veriler ve Güvenilirliliği 2. Araştırmanın Metodolojisi 5 3. Kiraza Yönelik GTİP Belirlenmesi 9 4. Kirazla İlgili

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

İçindekiler 4 SD İLKBAHAR 2014 OECD 2013 VERİLERİ PENCERESİNDEN TÜRKİYE NİN SAĞLIK DURUMU PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN

İçindekiler 4 SD İLKBAHAR 2014 OECD 2013 VERİLERİ PENCERESİNDEN TÜRKİYE NİN SAĞLIK DURUMU PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN İçindekiler 6 OECD 2013 VERİLERİ PENCERESİNDEN TÜRKİYE NİN SAĞLIK DURUMU PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN 10 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN TALİHSİZ BİR SAVUNMASI: R. ATUN VE ARKADAŞLARI LANCET, 2013 YAZISI VE İZLEYEN TARTIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu 2014 ISBN : 978-605-137-443-7 TOBB Yayın No : 2015/244 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

Dünya Kadınlar Günü nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış

Dünya Kadınlar Günü nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış Dünya Kadınlar Günü nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış Yrd. Doç. Dr. M. Engin SANAL Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. Çalışma Eko. ve Endüstri İliş.Bl. Öğretim Üyesi Dünya Kadınlar Günü nü kutladığımız

Detaylı

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşleri

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşleri Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşleri Ali Rıza Erdem Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2003-2004 HERKES İÇİN EĞİTİM VE CİNSİYET EŞİTLİĞE GEÇİŞ

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2003-2004 HERKES İÇİN EĞİTİM VE CİNSİYET EŞİTLİĞE GEÇİŞ Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2003-2004 HERKES İÇİN EĞİTİM VE CİNSİYET EŞİTLİĞE GEÇİŞ YÖNETİCİ ÖZETİ (RAPOR ÖZETİ) (S. 16) Tüm ülkeler, ilk ve orta eğitimde cinsiyet eşitsizliğini 2005

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014 İNSANA DEĞİL İNŞAATA DAYALI KALKINMA POLİTİKASI Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 15 Haziran 2014 Yurt dışındaki doktora eğitimim sırasında aldığım bir Eğitim Ekonomisi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

SINIRLI GELİŞİM PAHALI HİZMET Banu Salman banu.salman@emo.org.tr

SINIRLI GELİŞİM PAHALI HİZMET Banu Salman banu.salman@emo.org.tr OECD Ülkelerine Göre Türkiye nin Alanındaki Durumu D Ü Ş Ü K YA T I R I M SINIRLI GELİŞİM PAHALI HİZMET Banu Salman banu.salman@emo.org.tr Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından İletişim

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014

Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014 Küresel Endekslerde Türkiye nin Rekabet Gücüne İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye nin Küresel Rekabet Düzeyi 0-0 TÜRKİYE NİN KÜRESEL REKABET DÜZEYİ KÜRESEL ENDEKSLERDE TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar BG Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

YATIRIMCI ANALİZİ. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir.

YATIRIMCI ANALİZİ. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir. YATIRIMCI ANAL Z YATIRIMCI ANALİZİ Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir. 2005 başı verileri Takasbank, 2005 sonu verileri MKK tarafından sağlanmıştır. Yatırımcı verilerinin analizi,

Detaylı