AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 1"

Transkript

1 FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ALMANYA FEDERAL CUMHURĠYETĠ ÜLKE RAPORU AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 1

2 GĠRĠġ Almanya Avrupa'nın en büyük ulusal ekonomisi, dünyada üçüncü en büyük gayri safi yurtiçi hâsılaya sahip ülke, satın alma gücü paritesine göre beģinci ülke konumundadır; 2011 yılındaki reel büyüme oranı % 3 tür. SanayileĢmesinden beri ülke; küresel ekonomide bir lokomotif, yenilikçi ve öncü olarak rol almıģtır. "Made in Germany" etiketli ihraç malları ülkenin zenginliğindeki ana unsurdur. Almanya 2011 yılındaki $1.064 milyar avro ihracatıyla Çin den sonra dünya'nın en fazla ihracat yapan ikinci ülkesi olmuģtur. Almanya; Avro alanı ülkeleri dâhildir ve 158 milyar avro ticaret fazlasına sahip olmuģtur. Toplam gelirinin % 73,5 'ini hizmet sektörü, % 24,4 'ünü endüstri alanları ve % 2,1 'ini da tarım sektörü oluģturmaktadır. 1 Üretilen ürünlerin büyük çoğunluğunu otomobil, makine, metal sanayi ve kimyasal madde kollarındaki mühendislik ürünleri oluģturmaktadır. Almanya dünyadaki rüzgâr türbinleri ve güneģ enerjisi teknolojisi alanında bir numaralı üreticidir. Her yıl Hannover, Frankfurt ve Berlin gibi birçok Alman Ģehrinde büyük uluslararası ticaret fuarları ve kongreler düzenlenmektedir. Dünyanın gelirlerine göre sıralanmıģ en büyük 500 Ģirketini gösteren Fortune Global 500 sıralamasında Almanya'dan 37 Ģirket bulunmaktadır. Bunların en büyük on tanesi Daimler, Volkswagen, Allianz SE (en fazla kar yapan Ģirket), Siemens, Deutsche Bank (2. en fazla kar yapan), E.ON, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Metro ve BASF tır. En fazla çalıģana sahip Ģirketler ise Deutsche Post, Robert Bosch GmbH ve Edeka'dır. Dünya çapında bilinen markaları; Mercedes-Benz, SAP, BMW, Adidas, Audi, Porsche, Volkswagen ve Nivea'dır. Almanya; kapalı Avrupa ekonomisi ve politik birleģmenin savunucusudur. Ticari kararlarında ise Avrupa Birliği üyelerinin ve AB tek pazar yasalarının kararları doğrultusunda hareket etmektedir. Almanya, Avrupa'nın genel para birimi olan avroyu kullanmaktadır ve Almanya'nın para politikası ile ilgili kararları, diğer Avro Bölgesinde bulunan ülkeler gibi Frankfurt'taki Avrupa Merkez Bankası tarafından verilmektedir yılındaki yeniden birleģmeden sonra, yaģam standardı ve yıllık gelirler eski Batı Almanya eyaletlerinde yüksekti ve bütün Almanya'da bu standartların korunması sağlanılmaya çalıģıldı. Eski Doğu Almanya ekonomisinin modernizasyonu ve batı eyaletlerin standartlarına entegre olması 2019 yılına kadar uzun dönemli olacak Ģekilde programlanmıģtır ve yıllık batıdan doğuya doğru yaklaģık 80 milyar dolar transfer olmaktadır. 2005'den beri iģsizlik oranı düģüģe geçmiģtir ve 2011 Aralık ayında son 18 yılın en düģük seviyesine gerileyerek % 7.1'e ulaģmıģtır. Yüzde oranlar Batı Almanya'dan Doğuya doğru % 5,6 ile % 10,6 arasında değiģmektedir. 2 ġu anki hükümet sınırlayıcı bir mali politika izleyip kamu sektöründeki iģlerde kesintiye gitmiģken, ġansölye Angela Merkel hükümeti iģçi pazarı ve refah düzeyi adına bir dizi reform gerçekleģtirmiģtir. 1 https://www.destatis.de 2 AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 2 ALMANYA ÜLKE KĠMLĠĞĠ GENEL EKONOMĠK DURUM SEKTÖRLER SANAYĠ SEKTÖRÜ LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ MÜTEAHHĠTLĠK VE ĠNġAAT SEKTÖRÜ DIġ TĠCARET TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġĠMĠ ALMANYA-TÜRKĠYE DIġ TĠCARET RAKAMLARI ĠKĠ ÜLKE ARASINDAKĠ ĠġBĠRLĠĞĠ OLANAKLARI TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN KONULAR VERGĠ TÜRLERĠ, MĠKTAR VE DÖNEMLERĠ ĠġADAMLARI ĠÇĠN PAZARA GĠRĠġTE YARARLI BĠLGĠLER TÜRKĠYE NĠN ALMANYA DAKĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ ALMANYA DA GERÇEKLEġEN ÖNEMLĠ FUARLAR DĠĞER ADRESLER KAYNAKÇA AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 3

4 ALMANYA ÜLKE KĠMLĠĞĠ Resmi Adı Yönetim ġekli ġansölye CumhurbaĢkanı BaĢkent Dil : Almanya Federal Cumhuriyeti : Federal Cumhuriyet : Angela Merkel : Joachim Gauck : Berlin : Almanca Yüzölçümü : km 2 Nüfus : 81,9 Milyon (30. Haziran 2012) Nüfus Dağılımı 3 : Erkek % 49,1 : Kadın % 50,9 Nüfus ArtıĢ Oranı : - % 0,95 (2010/2009) Nüfus Yoğunluğu : 229 / km 2 Para Birimi : Avro Döviz Kuru : 1 Avro = 2,30 TL (Serbest Kur 11/2012) Büyük Kentler Etnik Gruplar Saat Farkı : Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt a. M., Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bremen : % 87,5 Alman, % 6,5 Türk, % 2 Avrupalı, % 1 Asyalı, % 1 Diğer : + 1 GMT ( -1 Türkiye) Telefon Kodu : AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 4

5 1.0 GENEL Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taģıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD den sonra gelen en geliģmiģ sanayi ülkesidir. Federal Cumhuriyet, ayrıca G8 diye anılan ve yılda bir kez devlet ve hükümet baģkanları düzeyinde toplanan Dünya Ekonomi Zirvesinde iktisat ve maliye politikaları arasında uyum sağlamaya yönelik olarak çalımsalar gerçekleģtiren sekiz büyük sanayi devleti grubuna dâhildir. Federal Cumhuriyet, ikinci Dünya Savası nın yıkıntısından sonra tekrar toparlanıp ileri gelen sanayi ülkeleri grubuna girebilmesini, yeraltı zenginliklerine ya da sermaye birikimine değil, insanlarının azim ve enerjisine borçludur. Ġkinci Dünya Savası ndan sonraki yıllarda, ülke bir sosyal piyasa ekonomisi yönünde geliģmiģtir. Genel olarak Alman ekonomi sistemini anlatmak için sosyal pazar (social market) terimi kullanılmaktadır. Bu terimin firma yönetimi ve iliksileri ile birlikte sosyal reform ve hükümet politikalarının diğer yönlerini de kapsayan geniģ bir anlamı vardır. En geliģmiģ sanayi uluslarından biri olan Almanya, bugün Çin in ardından en büyük ulusal ekonomi konumundadır. 82,4 milyonluk nüfusuyla da Avrupa Birliği nin (AB) en büyük ve en önemli pazarı konumundadır yılında Almanya milyar Euro luk gayri safi milli hâsıla (GSMH) rakamına ulaģarak kiģi basına düsen milli gelir Euro olmuģtur. Ekonomideki bu performans özellikle dıģ ticaret sayesinde elde edilmiģtir milyar Euro luk ihracat hacmiyle (2011) Almanya, dünyanın mal ihracatında en yüksek rakamlara ulaģarak dünya ihracat Ģampiyonu olmuģtur. 1.1 EKONOMĠK DURUM Almanya 2010 yılında, nominal kur ile de milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasıla (GSYĠH)'ya sahiptir. KiĢi baģına gelir satın alma gücü paritesi ise dolar olarak deklare edilmektedir. Almanya ekonomisinin üretiminin sadece % 2,1 i tarımdan, % 24,4 ü sanayiden (imalat, madencilik ve inģaat) ve % 73,5 i ise hizmet sektöründen (petrol, ticaret, ulaģım, iletiģim vb.) kaynaklanmaktadır. Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük ortak olma özelliği taģıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve Japonya dan sonra gelen en geliģmiģ sanayi ülkesidir. Ülke 82,3 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği nin de en büyük ve en önemli pazarı konumundadır. Alman ekonomisi 2009 yılında küresel finans krizi nedeniyle, son 60 yılın en büyük gerilemesini yasayarak yıllık bazda yaklaģık %5 oranında küçülmüģtür. Ancak 2010 ve 2011 yıllarında ortalama % 3,3 ile kriz öncesi büyüme oranlara tekrar dönmüģtür. Tablo 1 Almanya nın Temel Ekonomik Göstergeleri a GSYĠH (milyar ABD $) GSYĠH (milyar Avro ) Reel büyüme Oranı (%) 2,7 1,0-4,7 3,6 3,0 1,8 KiĢi baģına GSYĠH ($) KiĢi baģına GSYĠH ($)-PPT AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 5

6 Enflasyon (ortalama; % TÜFE) 2,3 2,6 0,3 1,1 2,5 1,6 ĠĢsizlik Oranı (ortalama; %) 8,8 7,6 7,7 7,1 7,1 6,3 Ġhracat(FOB; milyar ABD $) Ġthalat (FOB; milyar ABD $) Döviz Kuru ( /$; yıl sonu) 1,46 1,39 1,43 1,34 1,30 1,26 Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU) 1.2 SEKTÖRLER Sanayi Sektörü Almanya'nın sanayi sektörü ülkenin ekonomik performansı kapsamında diğer sektörlere kıyasla daha fazla katkıda bulunmaktadır. Federal Ġstatistik Bürosu'na göre sanayi üretimi 2011 yılı gayri safi yurtiçi hâsılatın (GSYĠH) % 26,2 ni üretmiģtir yılında sanayinin GSYĠH ye katkı payı %25,3 olarak gerçekleģmiģti. AB üyeleri arasında bu rakam ortalama %19,5 olmuģtur. Ülkenin sanayi sektörünün gayri safi yurtiçi hâsılatına olan katkısı Almanya nın AB nin lider ekonomisi olduğunu açıkça göstermektedir. Almanya sanayi sektörünün artıģ nedeni Çin gibi geliģmekte olan büyük ekonomilerin canlanmasından kaynaklanmaktadır. Örmeğin Çin tarafından talep edilen yatırım malları, yani makine, elektronik ve araç parçası öncelikle Almanya tarafından karģılanmaktadır. AĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi sanayi sektörü 2011 yılında yaklaģık 700 milyar dolar değerinde sanayi ürünlerini ihraç etmiģtir. Tablo 2: Almanya'nın Yatırım Malların Ġhracat Verileri G.T.Ġ.P. Kod Ürün Almanya'nın Ġhracatı (1.000 $) '84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler '87 Motorlu kara taģıtları ve bunların aksa ve parçaları '85 Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; '90 Optik alet ve cihazlar '88 Hava taģıtları, uzay taģıtları ve bunların aksam ve parçalar Kaynak: AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 6

7 Dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan Almanya da neredeyse tüm sanayi mallarının üretimi yapılmakla beraber ülkenin sanayideki gücü ağırlıklı olarak taģıtlar, sermaye malları, kimyasallar ve beyaz eģya sektörlerinden gelmektedir. Buna karģılık havacılık ve bilgisayar donanım sanayi daha az geliģmiģ olan Almanya da, ileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatı diğer önde gelen sanayileģmiģ ülkelere kıyasla daha küçük pay almaktadır. Berlin, Saksonya ve Thüringen gibi doğu eyaletlerindeki baģlıca imalat sanayi sektörleri elektrik mühendisliği ve elektronik, kimyasallar, taģıtlar, cam ve seramik sektörleridir. Doğu ve Batı Almanya nın birleģmesinin ardından Doğu Almanya daki sanayi iģletmeleri büyük ölçüde kapanmıģtır. Bununla beraber bazı Batı Alman büyük ve orta ölçekli firmalar ile yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleģtirilen yeni bazı büyük yatırımlar da bulunmaktadır. Bu yatırımlar arasında Volkswagen, Opel ve BMW (otomobil), Daimler Benz (kamyon), Siemens ve AMD (yarı iletkenler) firmalarının yatırımları ön plana çıkmaktadır. Sanayinin itici güçlerinden biri olan otomotiv sektörü, Alman ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Otomotiv sektörü 2011 yılında 252 milyarlık motorlu taģıt ihraç etmiģtir. Alman hükümeti imalat sanayinde büyük ölçüde serbest pazar politikası izlemektedir. Bu politika, araģtırma ve geliģtirme bütçesinden, yeni ürün ve üretim süreçlerinin kaynağı olarak görülen küçük ve orta ölçekli iģletmelere yönelik doğrudan tahsisler çıkarma ilkesine dayanmaktadır. Diğer taraftan tarım ve kömür çıkarma sektörlerindeki kadar çok olmasa da zorluklar yaģayan sektörlere yönelik teģvikler de bulunmaktadır Lojistik Sektörü Batı Almanya nın güvenilir bir ulaģtırma alt yapısı vardır. 90 lı yıllarında baģlamak üzere yüksek tutarda yatırımlarla doğuda yeterli bir düzeye çıkarılmaktadır arasında ulaģtırma Bakanlığı nın ulaģtırma yatırımları 90 milyar avro olarak gerçekleģmiģtir. Otomatik yol ücretlendirme sistemi 2005 yılında uygulamaya konmuģtur. Kamyonlar için en fazla 0,287 avro/km ücret alınmaktadır yılında kent ve köy yolları dıģındaki yolların uzunluğu km dir. Bunun km si oto yoldur. 5 Demiryolları yaygın ve yüksek niteliktedir. Yolcu taģımacılığı pahalıdır yılında 411 milyon ton yük taģınmıģtır yılında federal demiryolu, Deutsche Bundesbahn (DB) ve Doğu Deutsche Reichsbahn birleģtirilerek Deutsche Bahn (DB) oluģturulmuģtur. Kurulusun üç isletme bölümü vardır. Uzun mesafe yolcuları, bölgesel yolcular ve yük hizmetleri. Demiryolları sektörü özelleģtirilmektedir. Hatlar, DB nin alt bölümü olan DB Netz tarafından yönetilir. Bu daire sektördekilerin uygulayacakları ücretleri belirler. Federal Demiryolu Dairesi tarafından ücretlendirme politikasının uygunluğu denetlenir. ġimdilik rekabet kısıtlıdır. DB ve DB Netz avantajlı bir iliģki içindedir kilometre demiryolu ağı, Almanya yı kıta Avrupa sındaki taģımacılığın önemli bir kavģağı haline getirmiģtir. Kıta Avrupa sındaki en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ve ülkenin dört bir kösesinde yer alan diğer önemli havalimanları uluslararası ulaģımı kolaylaģtırmaktadır. Ayrıca 2,3 milyar Euro luk bir yatırım paketinin 2013 yılının sonuna kadar altyapıyı daha da güçlendirmesi hedeflenmektedir AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 7

8 1.2.3 Müteahhitlik ve ĠnĢaat Sektörü Alman ekonomisinde önemli bir yere sahip olan inģaat sektörü, 1980 lerde yaģanan durgunluktan sonra yılları arasında güçlü bir Ģekilde büyümüģtür. Göçler sonucunda Batı Eyaletlerinde yeni konut inģaatına olan talep, Doğu eyaletlerinden ve diğer bölgelerden daha fazladır. Bununla birlikte yılları arasında Doğu Eyaletlerinde, kamu harcamaları kontrolü, vergi kolaylıklarının sona erdirilmesi ve arz fazlası oluģması gibi sebeplere bağlı olarak, sektörde ani bir düģüģ yaģanmıģtır yılları arasında inģaat sektöründeki yatırımlar reel olarak %24,7 oranında azalmıģtır. Ekonominin iyileģmesine paralel olarak 2011 yılında sektörde %5 lik bir iyileģme yaģansa da sektörün geleceği konusundaki beklentiler karıģıktır. 6 Batı Almanya ya göçlerin hala sürdüğü bir ortamda özellikle Doğu Almanya konut piyasasındaki arz fazlası sektörün önemli bir sorunu olmayı sürdürmektedir. Almanya da halen ev sahibi olma oranı oldukça düģük düzeyde seyretmektedir yılında %38,8 olan ev sahipliği oranı 2012 yılında %43 e yükselmiģtir. Avrupa Birliği genelinde bu rakam %60 seyretmektedir DIġ TĠCARET yılları arasında Almanya, Çin den sonra dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olma konumunu korumuģtur. Aynı dönemde Almanya nın ithalat değeri ABD ithalatının yarısından daha az gerçekleģmiģtir yıllar arasında Almanya nın ticaret fazlasında ciddi bir yükselme görülmüģtür yılından sonra düģük ücret artıģları ile beraber iç talebin artıģının çok az olması sebebiyle Alman firmaları dıģ pazarlara daha fazla yönelme eğilimine girmiģtir AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 8

9 Alman ihracatçıları merkezi ve doğu Avrupa ekonomilerinin giderek güçlenmesinden ve Asya ülkelerinde görülen talep artıģından faydalanmıģtır. Bu yeni pazarlardaki olumlu ekonomik geliģmeler ve üretim kapasitesini geliģtirme eğilimlerinden kaynaklanan talep, özellikle makine ve cihazlarda ihtisaslaģma sağlamıģ olan Almanya ya büyük fırsat sağlamıģtır. Bu pazarlardaki geliģmeye bağlı olarak Almanya 2011 yılında dünya mal ihracatında en büyük ikinci ülke olmuģtur. DıĢ Ticaretin Dağılımı Dolar (2012) ĠHRACAT Tutar % ĠTHALAT Tutar % 1. Fransa ,5 1. Çin ,9 2. ABD ,0 2. Hollanda ,2 3. Hollanda ,3 3. Fransa ,3 4. Çin ,1 4. ABD ,5 15. Türkiye ,9 20. Türkiye ,3 Kaynak: ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) Almanya nın 2011 yılı ihracatına bakıldığı zaman, Fransa ya ihracat 140,7 milyar dolar değer ve toplamda % 9,5 oranı ile birinci sırada yer almaktadır. Fransa nın ardından ABD 103,1 milyar dolar ve % 7 lik payı ile ikinci sırada gelmektedir. Türkiye ise 28,2 milyar dolar değeri ve toplam ihracat içinde % 1,9 lık payı ile 15. sırada yer almaktadır. Almanya nın 2011 yılı ithalatında ise Çin 112,2 milyar dolar değeri ile ilk sırada yer almaktadır. Çin in toplam payı ise % 8,9 dır. Ġkinci sırada Hollanda 103,2 milyar dolar değeri ile yer alırken toplam ithalatta % 8,2 paya sahiptir. Türkiye ise 16,4 milyar dolar ile 20. sırada yer alırken toplam ihracatı içindeki payı % 1,3 dür. 2.0 TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠSKĠLERĠN GELĠġĠMĠ 2.1 Almanya-Türkiye DıĢ Ticaret Rakamları Almanya nın Türkiye ile DıĢ Ticareti $ (2012) Yıllar Ġhracat Ġthalat Hacim Denge Kaynak: ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) 2011 yılında Almanya nın Türkiye ye ihracatında önem arz eden baģlıca ürün grupları, makine sanayisi ürünleri (% 23,9), motorlu kara taģıtları (% 21,4), elektrik ve elektronik ekipmanları (% 9,1), plastik ve plastik mamulleridir (% 4,8) ve optik, fotoğraf, teknik ve tıp cihazları (% 4,4). 8 Almanya nın Türkiye den 2011 yılında gerçekleģtirdiği ithalatta örme giyim eģyası/aksesuarı (%17,4) baģta olmak üzere makine ve mekanik cihazlar, elektrik malzemeleri ve parçaları (% 13,6), motorlu kara taģıtları (% 10,9) ve örülmemiģ giyim eģyası/aksesuarı (% 9,3) önemli yer tutmaktadır. 9 8 Kaynak: ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/2012 9

10 2.2. ĠKĠ ÜLKE ARASINDAKĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ OLANAKLARI Türkiye ve Almanya arasında bölüm 2.1 de öngörülenlerin dıģ ticaret veriler ıģığında imalat sektöründe ortak rekabet gücü geliģtirilebilecek üç ana sektör mevcuttur. Bu sektörlerde ortak yatırımlar, dıģ ticaret ve yakın iliksilerin araģtırılmasıyla ekonomide sürdürülebilir ortak bir zemin hazırlanabilir. Bu ana sektörlerden, mevcut alt yapısı ve geliģmiģlik düzeyi itibarıyla potansiyeli ve sürdürülebilirlik niteliklerine sahip olan ilk alan, tekstil sektörüdür. Bu sektörün yerinin ve yeni olanaklarının irdelenmesine gerek duyulmamaktadır. DıĢ ticaret ve yabancı sermaye yatırımları yönünden zaten yeterince geliģmiģ bir sektördür. Hatta ürün farklılaģtırılması ve rekabet gücü hedefleri açısından, aģırı geliģtirilmiģtir. Ancak, bu sektörün yavaģlatılmasından ziyade, yeni rekabet ve iģbirliği alanlarının belirlenmesi daha avantajlıdır. Bu yönden elektronik, mekanik ve biliģim toplumu olma yönünde potansiyelimizin geliģtirilmesine katkıda bulunacak sektörler arasından otomobil, biliģim ve elektronik parçalar imalatı konuları ayrı ayrı incelemek önem taģımaktadır. Bu sektörlerin Almanya ile Türkiye arasında ekonomi ve teknik alanda iģbirliğini geliģtirme olanaklarını ortaya koymaktadır. Ev Tekstili Almanya ev tekstili pazarı, talepteki daralmaya rağmen 2011 de 1,72 milyar Avro olmuģtur. Dekoratif ürünler (perde, dekoratif amaçlı yatak örtüleri) alt-grubunda, Almanya 328 milyon Avro ile AB ülkeleri arasında üçüncü, diğer ev tekstili ürünlerinde (havlu, nevresim takımları, vs.) ise milyon Avro ile ilk sıradadır. Ülkenin kiģi baģı ev tekstili harcaması 2011 yılında 18,34 Avro olmuģtur. Pazardaki satıģ ve üretim eğilimleri alt-gruplar bazında farklılık göstermektedir. Diğer ev tekstili grubunda talep yılları arasında yılık ortalama % 3,1 azalmıģtır. Dekoratif ürünler alt grubu talebi ise döneminde yıllık bazda % 2,7 artmıģtır. Üretim değerlerine bakıldığında da benzer bir eğilim görülmektedir. Diğer ev tekstili alt-grubunun üretimi 2011 de % 2,4 azalmıģ, dekoratif ürünleri üretimi ise % 9,4 artmıģtır. Alman ev tekstili pazarındaki talep eğilimlerini Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür: Internet satıģları artmaktadır Moda ürünlere talep artmaktadır. Dekorasyonla ilgili dergiler ve TV programlarından etkilenen tüketiciler, bu kanallarda lanse edilen güncel ürünlere yönelmektedirler Çevre dostu ürünler: Çevrenin korunmasıyla ilgili geliģmekte olan duyarlılık Alman ev dekorasyon tarzını giderek artan Ģekilde etkilemektedir. Zevk ve rahatlık temel belirleyici faktörler olarak kalmaya devam etse de üreticiler ve perakendeciler sürdürülebilirlik, güvenlik ve kaliteye daha fazla yatırım yapmaktadırlar. Doğal maddelerin kullanılması yönündeki eğilim güçlenmektedir 9 Kaynak: ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/

11 Pamuk Alman pazarında önemini korumaktadır: Almanya da en çok pamuk içerikli ürünler rağbet görmektedir. Pamuktan imal edilen ürünlere özellikle havlular, yatak nevresim ve örtüleri ve masa örtülerine talebin artmaya devam etmesi beklenmektedir Anti-bakteriyel ev tekstili ürünlerine talep artmaktadır Tüketici Elektroniği Sektörü Almanya da yayımlanan değerlendirmelerde; dijital elektronik eğlence aletleri sektörünün global krize rağmen, diğer sektörlerle karģılaģtırıldığında daha iyi performans gösterdiği, 2009 yılında toplam 12,3 milyar avroluk bir hacme ulaģılmasının beklendiği, 2008 rekor yılına göre ise sektörde sadece % 2.9 luk bir düģüģ kaydedileceği ifade edilmektedir. Toplam tüketici elektroniği sektöründe ise 2009 yılı için % 3,1 lük bir düģüģ ve toplam 13 milyar avro ciro tahmin edilmektedir. Ülkemizin de önemli üretici ve ihracatçı olduğu LCD ve Plazma TV sektöründe Almanya piyasasında 2009 yılı içerisinde % 2,6 lık bir artıģ beklenmekte ve toplam cironun 5,6 milyar avro seviyesine ulaģacağı tahmin edilmektedir yılı ile karģılaģtırıldığında LCD televizyonlarının satıģının % 20 artarak 7 milyon adede ulaģması, 2010 yılında ise 7,5 milyon adede çıkması beklenmektedir. LCD ve Plazma televizyonlarının cirosunun tüketici elektroniği sektörü toplam cirosunun % 43 ünü oluģturduğu, anılan ürünlere talep nedeniyle sektörün istikrarını sürdürebildiğine dikkat çekilmektedir yılında anılan ürünlere yönelik talep özellikle yılın ikinci yarısında artıģ kaydetmiģtir. Diğer taraftan, global kriz ve bunun sonucunda ortaya çıkan talep düģüģü nedeniyle sektörde güçlü olan Güney Kore (Samsung, LG) ve Japon firmalarının önemli oranlarda fiyat indirimine gitmesinin ve yaģanan yoğun rekabetin ülkemiz LCD üreticilerinin Almanya ya yönelik ihracatında düģüģe neden olduğu düģünülmektedir TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN KONULAR 3.1 VERGĠ TÜRLERĠ, MĠKTAR VE DÖNEMLERĠ Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Almanya, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli aracını teģkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır. OGT, halen 2658/87 sayılı Konsey Yönetmeliği çerçevesinde uygulanmakta, tarifeleri gösterir liste her yıl yenilenmektedir. Öte yandan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği nin yürürlüğe konulmasıyla, taraflar arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmıģ ve Türkiye üçüncü ülkelere karģı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya baģlamıģtır. Ayrıca, bazı istisnalar (Topluluğun Ortak Tarım Politikasına dâhil olmayan tarımsal ürünler, yaģ meyve sebze ürünlerine ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) dıģında, Topluluğa ithal edilen Türkiye kaynaklı tarım ürünlerinde gümrük vergileri tamamen kaldırılmıģ bulunmaktadır. KDV mükellefi mal veya hizmet sağlayan Alman firmaları veya ithalatçılarıdır. Ancak, vergi nihai aģamada tüketiciye yansıtılmaktadır. Almanya da standart KDV oranı %19 dır. Ancak bu oran, temel gıda ürünleri, kitap, gazete gibi kültürel yayınlar, bazı sağlık ürünleri gibi ürünlerde %7 olarak uygulanmaktadır. 10 Berlin Ticaret MüĢavirliği AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/

12 KDV tutarının faturalarda ayrıca belirtilmesi zorunlu olmakla birlikte 100 Euro ya kadar olan faturalarda sadece KDV oranının belirtilmesi mümkün bulunmaktadır. 3.2 ĠġADAMLARI ĠÇĠN PAZARA GĠRĠġTE YARARLI BĠLGĠLER ÇalıĢma Saatleri Almanya da resmi kuruluģlarda mesai saatleri, genelde, hafta içi her gün sabah 8.00 den akģam ya kadardır. Endüstriyel iģletmelerin büyük bölümünde ilki saatleri arası ve ikinci ise saatleri arası olmak üzere çift vardiyalı sistem uygulanmaktadır. Bazı büyük iģletmelerde üç vardiyalı sistem de uygulanmaktadır ( saatleri arası) Almanya da mesai günleri Pazartesi Cuma beģ gündür. ÇalıĢma saatleri ise, özellikle kamu kuruluģlarında değiģmekte olup, hizmet binalarının giriģ kapılarında, el kitapçıklarında, internet sayfalarında vb. hatırlatılmaktadır. Özel sektörün erken saatte iģe baģladığı (genellikle sabah ) ve akģam saat civarında mesainin sona erdirildiği görülmektedir. ĠĢ Adetleri Alman iģ kültürü, esnekliği çok az olan, sıkı kurallardan oluģmaktadır. Dakiklik, hem iģ hayatında hem sosyal hayatta son derece önem verilen bir konudur. ĠĢ yaģamının odak noktasını, nesnel/objektif olgular ve görevler oluģturmaktadır. ĠĢadamları yanlarında bol miktarda kartvizit götürmelidir, çünkü Almanlar kartvizit değiģtirmekten çok hoģlanmaktadır. Kartvizitte pozisyon ve konum mutlaka belirtilmelidir. Üniversite derecesi veya sahip olunan bazı özelliklerin de belirtilmesinde fayda vardır. Eğer çalıģılan kuruluģun bilinen bir saygınlığı varsa, Ģirketin kuruluģ tarihinin de yazılması uygun olur. Ġlk toplantı genellikle ofiste yapılmaktadır. Alman iģadamları bu toplantıda firmayı, ürünü ve teklifin değerlendirmesini yapacaktır. Toplantılarda en kıdemli katılımcının hareketlerinin takip edilmesi uygun olacaktır. Nasıl giyinmiģ, nasıl hareket ediyor, nasıl oturuyor gibi. Bütün bu davranıģ biçimlerine uygun olarak davranıģ biçimi belirlenmelidir. Alman tarafı toplantıya çok iyi hazırlanmıģ olarak gelecektir. Aynı davranıģ biçimini de karģı taraftan bekleyecektir. ĠĢ hayatlarında duygu ve hislere asla yer verilmemektedir. Ayrıca yeni fikir ve kavramlara da pek açık değildirler. Aynı organizasyon içinde bile bilginin serbestçe dolaģması uygun görülmemektedir. Alman iģ insanı farklı bir Ģey yapmak konusunda isteksizdir. Toplantılara çok iyi organize olmuģ, mantıklı ve dikkatlice planlama yaparak katılınmasında fayda vardır. Çok miktarda veri, argüman ve teklifin destekleyici kanıtları ile birlikte götürülmesinde fayda vardır. Herhangi bir konuda yapılacak olan bir abartma tolere edilmemektedir. Tanıtım malzemesi hazırlığında bulunuluyorsa, Alman iģadamlarının parlak reklamlardan, gösterilerden ve hatırlanabilir sloganlardan olumsuz etkilendiklerini unutmamak gerekir. Alman pazarı için hazırlanacak olan broģürlerde ciddi bir renk tonunun olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca uzun detayları da içermesinde de fayda vardır. Ürün ve hizmetler ile ilgili eksiklikleri doğrudan söyleyeceklerdir. Böyle bir durumda en doğru davranıģ eksikliklerden dolayı özür dileyerek, en kısa zamanda tamamlanacağının bildirilmesidir. Kendiliğinden olan hareketler ve esnek davranıģ biçimleri Alman iģ kültüründe yadırganmaktadır. Beyin fırtınası, risk alma ve meydan okuma gibi davranıģ biçimleri kabul edilmemektedir. Almanlar eleģtirilme konusunda çok hassastırlar, bu yüzden onları utandıracak hareketlerden kaçınılmalıdır. AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/

13 Ayrıca toplantılara resmi bir hava vermekten de son derece memnun olurlar. Özel konularla ilgili konuģmaktan pek hoģlanmazlar. Her konuda mantık dahilinde hareket etmektedirler. Kolay kolay hiçbir konuda taviz vermemektedirler. Saldırgan bir davranıģ içine girmemeye özen gösterilmelidir. ĠĢ toplantıları aģırı derecede ciddiyetle yürütülmektedir. ġaka ve ciddiyetsiz davranıģlarda bulunulmamasında fayda vardır. Toplantılarda baģkalarının sözü asla kesilmemelidir. Toplantılarla ilgili uzun vadeli planlamalar yapılmalı, kısa, ani ve kendiliğinden oluģan hareketlerden kaçınılmalıdır. Bir toplantı yerinde nereye oturulacağı belirtilene kadar beklemek doğru bir davranıģ olacaktır. Alman kültüründe karar verme süreci yavaģ sürmektedir, teklifler ciddi bir Ģekilde incelenmektedir. Ġlk görüģmelerde birçok kiģi ile muhatap olmak zorunda kalınabilir, ancak karar verme sürecinde hiyerarģinin en üst kısmında bulunan kiģi son kararı verecektir. Kontratlar çok ciddi bir biçimde hazırlanmaktadır. Kabul edilen her madde garanti altına alınmaktadır. Ayrıca aynı Ģekilde kontrat içinde kabul edilen her maddenin yerine getirilmesi beklenmektedir. Alman kültüründe alınan her kural büyük bir ciddiyetle takip edildiğinden, uyulmayan konularda kınanma ile karģı karģıya kalınabilir. Bu yüzden Alman toplumunu Ģekillendiren kurallara karģı duyarlı ve saygılı olunmasında fayda vardır. Almanlar kararlarını toplantı sırasında verirler, ancak yine de emniyetli bir Ģekilde davranırlar. Karar bir kez verildikten sonra değiģiklikler kolay olmamaktadır. Alman iģ kültüründe zamanında bulunmanın önemini asla unutulmamalıdır. 2 veya 3 dakikalık bir gecikme bile kabalık olarak addedilecektir. Randevular önceden ayarlanmalıdır. Elektronik posta ile alınacak bir randevu için en az bir ay, telefonla alınacak bir randevunun ise en az bir veya iki hafta öncesinden alınmasında fayda vardır. Randevuya gecikilecekse, mutlaka önceden aranmasında fayda vardır. Ġlaveten uygun sebebin de hazırlanması gerekebilir. GörüĢmeler için en uygun zaman dilimi öğleden önce arası olurken, öğleden sonra ise arasındadır. Randevuların Cuma öğleden sonrasına ayarlanmamasına özen gösterilmelidir, çünkü bazı ofisler Cuma günleri veya 15.00'den sonra kapanabilir. Randevuların saatinin ve yerinin gereksiz bir Ģekilde değiģtirilmesi kabul görmemektedir. Ġlk isimler aile üyelerine aittir. Ġlaveten Alman iģ kültüründe yıllarca birlikte çalıģılıp da birbirlerinin ilk isimlerini bilmeyen kiģilere rastlamak mümkündür. Profesyonel unvanları olmayan kiģilere soyadlarının önüne aģağıda verilen unvanları kullanarak hitap edebilirsiniz. Mr. = " Herr" Mrs. (or Ms.) = "Frau". Dr. Martin Meyer yerine "Herr Doctor Meyer" diye de hitap edilebilmektedir. Almanya'da bulunulan mevsime uygun giyinilmesi tavsiye edilmektedir. Örneğin yazın çok sıcak, kıģın ise aģırı derecede soğuk ve rüzgarlı olabilir. Erkek veya kadın giyiminde resmiyet geçerlidir. Erkekler için koyu renk takım ve kravat, bayanlar için de uygun bluz tercih edilmelidir. Alman iģ kültüründe giyim oldukça sade bir tutum içindedir. Koyu takımlar, yumuģak renkli kravatlar ve beyaz gömlek normal kıyafetlerdir. ĠĢ kıyafetleri içerisinde haki renkli ve resmi olmayan kıyafetler makbul değildir. Bayanlar için de koyu takım elbise ve beyaz bluzlar normal kıyafetler arasında kabul edilmektedir. Pantolonlu takımlar Alman iģ kültüründe yeni kabul görmeye baģlamıģtır. Ayrıca bayanların çok süslü mücevher takması da hoģ karģılanmamaktadır. Havalar çok sıcak olsa bile, kravat ve takımlarını giymeye devam etmektedirler. AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 20/12/

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

ALMANYA ÜLKE ve PAZAR ARAŞTIRMASI:

ALMANYA ÜLKE ve PAZAR ARAŞTIRMASI: ALMANYA ÜLKE ve PAZAR ARAŞTIRMASI: 1 2 Nüfus 81,8 milyon (2011) Dil Almanca Din Protestan/ Katolik Hıristiyan Yüzölçümü 356.970 km² Başkent (nüfus) Berlin (3.461 bin) Hamburg (1.786 bin), Münih (1.353

Detaylı

ZĠLE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

ZĠLE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ZĠLE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ALMANYA PAZAR ARAġTIRMA RAPORU Rapor Tarihi: 2014 Yılı Almanya Pazar Araştırma Raporu Sayfa 1 COĞRAFĠ KONUM Almanya coğrafi olarak Orta Avrupa da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Federal Almanya Cumhuriyeti Başkenti :Berlin Kuruluş Tarihi :23 Mayıs 1949 (Doğu Almanya ile birleşme: 3 Ekim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Ekonomik Veriler Almanya

Ekonomik Veriler Almanya Ekonomik Veriler Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 81,8 Mio. (2011) Nüfus yoğunluğu 229/km² (2011) Nüfus büyüme hızı -0,2%(2012, bir önceki yıla göre) Başkent Berlin Finansmerkezi Frankfurt

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 80,5 Mio. (2013) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 1- GENEL BĠLGĠLER TABLOSU (2010) RESMĠ ADI Lübnan Cumhuriyeti BAġKENTĠ Beyrut RESMĠ DĠL Arapça (resmi dil), Fransızca, Ġngilizce, Ermenice BAĞIMSIZLIK TARĠHĠ 22 Kasım 1943 DEVLET BAġKANI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Temel Bilgiler: Almanya

Temel Bilgiler: Almanya Temel Bilgiler: Almanya Başkent: Resmi dil: Berlin Almanca Para birimi: EURO ( ) Yönetim şekli: Devlet başkanı: Hükümet başkanı: Ulusal bayram: Parlamenter demokrasi 16 eyaletli federal devlet Joachim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU YUNANĠSTAN YUNANĠSTAN ÜLKE PROFĠLĠ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Helen Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 SLOVENYA GENEL BİLGİLER (2011) RESMİ ADI Slovenya Cumhuriyeti BAŞKENT Ljubljana RESMİ DİL Slovence BAĞIMSIZLIK TARİHİ 25 Haziran 1991 AB ÜYELİK TARİHİ 1 Mayıs 2004 AVRO BÖLGESİNE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi OCAK 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Finlandiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT 3,4 milyon nüfusu (1 milyon Kuveytli, Diğerleri göçmen), 115 milyar dolar GSYĠH

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BOSNA VE HERSEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Y.U Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 75.627.384 (2012) Yaş ortalaması 30,1 (2012) Nüfus yoğunluğu 98 /km²(2012) Nüfus büyüme hızı +1,2 (% bir öneki yıla göre değişim;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜLKENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI T.C. KKTC EKONOMİ PROGRAMLARI TEŞVİKLER VE YATIRIM ALANLARI (MĠLYON TL) GSMH CARĠ FĠYATLARLA 8.000

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER Firma Sayısı : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER Plastik ambalaj sektöründe 1.152 firma mevcut olup, firmaların

Detaylı

HALI PAZARI ALMANYA GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

HALI PAZARI ALMANYA GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER HALI PAZARI ALMANYA GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İÇİNDEKİLER I. ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 3 Giriş... 3 Temel Ekonomik Göstergeler... 3 Alman Sanayiinin Genel Görünümü... 5 Ekonomi... 5 II. ALMANYA

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 2009 YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ 3 2- OTOMOTĠV SANAYĠNĠN ÜLKEMĠZ EKONOMĠSĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ..3 3- ÖZET SONUÇLAR.4

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Moğolistan Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Orta Asya ülkesi olan Moğolistan,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti Resmi Dil : Fransızca Başkenti : Dakar Yüzölçümü : 196.161 km 2 Nüfus : 12,9 milyon (2010) Önemli Şehirler : Thies, Mbour, Kaolack GSYİH (2012 ) : 12.804

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU 2 IRAK IRAK ÜLKE PROFİLİ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Irak Cumhuriyeti Yönetim Biçimi :

Detaylı

AYDIN TĠCARET BORSASI

AYDIN TĠCARET BORSASI AYDIN TĠCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 AYDIN DIġ TĠCARET BÜLTENĠ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı