Fethiye Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fethiye Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2010 Fethiye Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Faaliyet Raporu

2 T.C. MUĞLA İLİ FETHİYE TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Mehmet ÜYÜK ENCÜMEN ÜYELERİ İl Genel Meclis Üyesi Turizm Sektör Temsilcisi Turizm Sektör Temsilcisi Hüseyin TURHAN Turgay ONARAL Ömer AVCI Çiftlik Belediye Başkanı Sarıyer Köyü Muhtarı Uzunyurt Köyü Muhtarı M.Halil DOĞAN Bilal SEMERCİ 2

3 SUNUŞ Resmi Gazete nin tarihli nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik in 11. maddesinin (1) fıkrasının idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19. maddesi gereğince Birliğimize ait 2010 yılı için hazırlanmış olan İdare Faaliyet Raporu ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dahilinde düzenlemiş olduğum Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı faaliyet raporu ekinde sunulmaktadır. /05/2011 Mehmet ÜYÜK Birlik Başkanı 3

4 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme 4

5 I- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete nin tarih ve nolu sayısında yayınlanan 2007/12710 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4.maddesine göre kurulan FETAB, yalnızca Fethiye değil, Seki den Karaçulha ya, Göcek ten Ölüdeniz e kadar tüm bölge için çalışmaktadır. FETAB bölgemizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ve odalar ile bir araya gelerek Bölgemizi anlatma konusunda tek bir çatı altında bir araya gelebilmiş ve çok önemli adımlar atmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile resmileşen Fetab Meclisinde Muğla İl Özel İdaresi,, Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri ve 20 bölge köyünün yanı sıra 27 turizm belgeli işletmelerde yer almaktadır. Fetab ın Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen doğal üyeleri; - Muğla İl Özel İdaresi adına Muğla Valisi - Fethiye Belediyesi Seki Belediyesi - Kemer Belediyesi - Ölüdeniz Belediyesi - Göcek Belediyesi - Çiftlik Belediyesi - Kadıköy Belediyesi - Kumluova Belediyesi - Karadere Belediyesi - Eşen Belediyesi - Çamköy Belediyesi ve Karaçulha Belediyesi - Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar ve Kayadibi Fetab ın yasayla belirlenen tüzüğüne göre diğer Meclis Üyeleri; - İl Genel Meclisi Üyeleri temsilcileri - Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislerle Deniz Turizmi tesislerinin kendi aralarından seçtiği 27 temsilciden oluşuyor. A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ; Turizme ve bölge halkına ve dolaylı olarak da ülkemize katkı için kurulan en önemli kurumsal yapılardan biri olan Birliğimizin misyonu Fethiye yi( yurtiçinde ve yurtdışında ) dünya turizminde önemli yerlere taşımaktır. Vizyonumuz ; Birliğimiz, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunarak geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini sağlamayı esas görevi olarak görmektedir. Turizm Sektörü temsilcileri ile Muğla İl Özel İdaresi nin de üyesi olduğu FETAB, sınırları içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, bölgemizde var olan tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek sorunların tespitini yaparak çözüm yolları bulmayı amaçlamıştır. Bunun yanı sıra doğanın yani çevrenin bozulmadan koruma faaliyetlerini attırmayı ve bunun için kalıcı çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.birliğin hizmet süresi sınırsızdır. 5

6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Sorumluluk Alanı Birliğimizin Faaliyetleri, Birliğe üye Muğla İl Özel İdaresi, Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri, Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar, Kayadibi, Ören ve Yaka Köyleri nin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır. 2- Görev ve Yetkiler Fethiye Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Birliğimiz bu amaçla sınırları içerisinde her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlarına katılabilir, ar-ge proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle ulusal ve uluslar arası ortaklık kurabilir. Bu doğrultuda üye mahalli idareler bölge'de gerçekleştirilecek, yukarıda belirtilen konulardaki görev, yetki ve hizmetlerini birliğe devrederler. Birlik Tüzüğümüzün 9.maddesine göre meclisin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek, b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Borçlanmaya karar vermek, d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini ve tesislerden alınacak katılım paylarını belirlemek, f) Şartlı bağışları kabul etmek, g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek, i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek, j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek, k) Tüzük değişikliğini kabul etmek, I) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, 6

7 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Halkımıza ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla açılan Birlik Ofisimiz T.C. Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği ( FETAB ) adı altında Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak Demirci İşhanı Kat:2 No: 20 Fethiye adresinde hizmetine devam etmektedir. Birliğimize ait e-posta ve web bilgileri ve iletişim numaraları şu şekildedir: e-posta: Tel: (252) Web Sayfası: Faks: (252) dur. 2- Örgütsel Yapısı FETAB ın yasayla belirlenen Birlik Tüzüğü 6.maddesine göre Birlik organları şunlardır: 1- Birlik Meclisi 2- Birlik Encümeni 3- Birlik Başkanı Birlik Meclisi: Meclis, birliğin karar organı olup İl Özel İdaresi, Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediyesi ile Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar, Kayadibi, Ören ve Yaka Köyleri ve 27 turizm sektörü temsilcilerinden oluşmaktadır. FETAB Meclisi doğal üyeleri: İl Özel İdaresi adına Muğla Valisi Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediye Başkanları Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar ve Kayadibi Köyleri Muhtarları FETAB Meclisi diğer üyeleri: İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi temsilcileri, Turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin sektör temsilcileri, Köy ihtiyar meclislerinin kendi üyeleri arasından seçtikleri temsilciler. 7

8 Kanun hükmü çerçevesinde birlik Teşkilat Şeması tarih ve 2008/06 Sayılı Meclis Kararı ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur; BİRLİK MÜDÜRÜ Tayfun TURGUT Fethiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürü) Yazı İşleri Servisi Mali İşler Servisi Hakan ALP Teknik İşler Servisi Şeklinde oluşturulmasına ve birlik Norm Kadrosunun ekli tabloda belirtildiği şekli ile; Olarak uygun görülmüştür. 8

9 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 17. maddesinin 1. bendinde; Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilâtı birlik müdürü, yazı işleri, malî işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur. hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü çerçevesinde birlik teşkilat şeması Birliğimizin tarih ve 2008/06 sayılı Meclis kararı ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur; MEMUR KADROLARI BİRLİK MÜDÜRÜ 1 ŞEF 2 İDARİ PERSONEL(*) 3 TEKNİK PERSONEL(*) 3 SAĞLIK PERSONELİ(*) 1 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(*) 1 İŞÇİ KADROLARI KODU UNVANI ADEDİ İşçi Şoför 1 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Birlik hizmet ofisimizde 2 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet faks cihazı, 2 adet yazıcı, 2 adet telefon bulunmaktadır. Bilgi çağının gereğine uygun olarak üyelerimizin ve vatandaşlarımızın birliğimizle ilgili bilgi almasını sağlamak amacıyla telefonla bilgi mesajları ve birliğin resmi web adresi olan yayına girmiş ve sürekli güncellenmektedir. 9

10 4- İnsan Kaynakları II - AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Birliğimizin amacı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun Ek 1. Maddesinin 2. bendi ile Kültür ve Turizmi koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Göcek den Kumluova ya, Seki den Ölüdeniz e kadar olan bölge içerisindeki tüm Mahalli İdareler ile büyük ve küçük çaplı işletmeleri bir araya getirerek bölgenin tanıtımına yönelik ortak kararlar alarak ortak çalışmalar yapmak öncelikli hedefleri arasındadır. En etkin tanıtımın yerinde tanıtım olduğu düşüncesi ile bölge halkını ve turizm sektöründe çalışan personeli bilinçlendirmeye yönelik olarak konu uzmanları ve akademisyenlerin birlikte hazırlayacakları projelere destek vererek hayata geçirilmesini sağlamak en önemli amaçlarımız arasındadır. Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik ortak projeler hazırlanması, Birlik sınırları içerisindeki bölgenin turizm dökümünün çıkarılması, geleceğe yönelik çalışmalarda istatistikî verilerin dikkate alınması, ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkânı kabul edilen değerlerimizin araştırılarak tanıtımının sağlanmasıyla turizmin 12 aya yayılması FETAB ın hedefleri içerisinde en ön sırada yer almaktadır. Yalnızca şehir ve belde merkezlerinin değil, köylerimizin ve kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginlikler ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınarak, korunmaları ve turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla koordineli şekilde başlatılacak, Birliğimiz bu konuda mümkün olan her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bölgemizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için bütçeden kaynak ayrılarak tanıtım çalışmaları için uzman ekipler ile çalışmalar yapacaktır. Meclis üyesi belediye başkanları ve köy muhtarları arasında iletişim ağı oluşturularak turizm alanındaki sorunlara ve acil durumlara yönelik hızlı ve etkin karar alma mekanizması kurulacaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Birliğimiz, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, belirlenen sorunlar hakkında çözüm yollarının geliştirilmesi, doğanın ve çevrenin bozulmadan korunarak tanıtımda kalıcı çalışmalar ortaya koymayı amaçlamış ve Birliğin Politikası haline gelmiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında Work-shop,bölgesel ve uluslararası turizm toplantılarına katılarak bölgemizi bu kulvarlarda tanıtmak, Tur Operatörleri ve yabancı basın mensuplarının bölgemizi ziyaret etmesini sağlamak, Önceliklerimiz arasındadır. C- Diğer Hususlar Kamu Kurumu hizmeti görmekte olan FETAB, yasalarla belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir araya getirerek sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını bulmaya çalışmaktır. 10

11 II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar BİRLİK GELİRLERİ; Mahalli İdarelerden katkı payı olarak Turizm Sektörlerinden Faiz gelirleri olarak 2010 YILI DÖNEMİ ,00 TL ,21 TL 8.882,99 TL 2010 Yılı Gelirleri ,20 TL BİRLİK GİDERLERİ; Personel giderleri Memurlar İşçiler Mal ve hizmet alımları giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,72 TL ,90 TL ,82 TL ,07 TL ,51 TL 9.858,89 TL 6.851,06 TL ,74 TL ,99 TL 1.888,00 TL 2.496,88 TL ,15 TL 4.169,95 TL ,20 TL 2010 Yılı Giderleri ,94 TL BANKA DURUMU (vadesiz) (vadeli) vade sonu (vadeli) vade sonu TOPLAM TARİHLİ BAKİYE 9.316,53 TL ,19 TL ,36 TL ,08 TL 11

12 2- Diğer Hususlar Tüzüğümüzün 23.maddesine göre Birliğin gelirleri şunlardır: a. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları, b. Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, c. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler, d. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, e. Kira ve faiz gelirleri, f. Bağışlar, g. Diğer gelirler. Birlik Tüzüğümüzün 24.maddesine göre Birliğin giderleri şunlardır: a. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler, b. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, c. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler, d. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, e. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri, f. Dava takip ve icra giderleri, g. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri, h. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri, i. Temsil, tören ve ağırlama giderleri, B- Performans Bilgileri 1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri Encümen ve Başkanlık kararları ile çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiş olup bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır; Görevi devir aldığımız ilk günden başlayarak, Birliğimizin sürekli ve kesintisiz hizmet vermesi için birlik ofisinin açık olmasını sağlamak amacıyla encümenle konuyu görüşerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesine göre doğrudan teminle temizlik hizmeti satın alımı gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle birlikte birliğimizin ofisinde 2 tane personel temizlik ve evrak işlerinde çalışmaktadır. Birlik muhasebesinin Muğla dan Fethiye ye alınmasını sağladık. Bunun içinde Fethiye Belediyesi nden Birlik Müdürü ve birde Birlik Muhasebe Yetkilisi görevlendirmeyle işe başladı. Bölgemizde Kültür ve turizmi koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak amacıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında rağbet görmesi, diğer tatil destinasyonları ile rekabet edebilmesi ve bölge tanıtımının etkin ve sürekli olması amacı ile birliğimizde tüzüğümüz gereği resmi olarak temsil edilemeyen odaların görüşlerinin değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amacı ile Turizm Koordinasyon Kurulu oluşturmuştur. Buna göre oluşturulan Kurul ve Meslek komiteleri aşağıdaki gibidir. 12

13 TURİZM KOORDİNASYON KURULU : Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Deniz Ticaret Odası FETAV FETOB TÜRSAB Turizm Danışma Bürosu Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavcılar Odası Şoförler ve Otomobilciler Odası Ziraat Odası TANITIM KOMİTESİ : FETAB FETOB FETAV FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜRSAB DENİZ TİCARET ODASI TURİZM DNŞM. BÜROSU DANIŞMA KOMİTESİ : HİSAR DER ÖLÜDENİZ KOOP. KARAÇULHA KÜLTÜR VE DAY. DER. FETHİYE TURİZM DER. MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞ DERNEĞİ 13

14 Turizm Koordinasyon Kurulu ile bir araya gelerek Yurtiçinde ve Yurtdışında katılacağımız fuarları kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda olduğu gibi düzenlenmiştir. Bu fuarlar aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı nında katıldığı ana fuarlardır. Bu fuarlar içerisinde özel stant almadan Bakanlığın bölgemiz için tahsis etmiş olduğu alanı kullandık. FETAB YURT İÇİ VE YURT DIŞI TURİZM FUAR LİSTESİ NO FUARIN ADI ÜLKE ADI ŞEHİR ADI TARİH 1 JATA WORLD TRAVEL FAIR JAPONYA TOKYO EYLÜL TRAVEL TURKEY İZMİR TÜRKİYE İZMİR ARALIK UTRECH TURİZM FUARI HOLLANDA UTRECH OCAK MATKA TURİZM FUARI FİNLANDİYA HELSİNKİ OCAK BRÜKSEL FUARI BELÇİKA BRÜKSEL ŞUBAT EMITT TURİZM VE SEYAHAT FU. TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBAT PRAG TURİZM FUARI ÇEK CUMHURİYETİ PRAG ŞUBAT ITB BERLİN TURİZM BORSASI ALMANYA BERLİN MART MITT MOSKOVA RUSYA MOSKOVA MART GÖTEBOUGRG ULU.SEY.VE TRZ. İSVEÇ GÖTEBOURG MART ) FETAB OLARAK KATILDIĞIMIZ İLK YURTDIŞI FUARI JATA DÜNYA TURİZM FUARI EYLÜL 2010 İlk gerçekleştirilen yurt dışı fuarlarından JATA DÜNYA TURİZM FUARI na Bölgemizi temsilen Birlik Encümen Üyemiz M. Halil DOĞAN Muğla İl Kültür Müdürümüz ile birlikte giderek bölgemizi temsil etmişlerdir. Japonya da yapılan görüşmeler sonucunda bölgemizi Japon Ulusal Basınından ziyarete gelmişler ve Fethiye yi araştırma fırsatı bulmuşlardır. Bölgemiz için alternatif pazar arayışlarında KÜLTÜR TURİZMİ açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle Tokyo Kültür Müşavirliğimizle birlikte organize olarak bölgemize Japonya ulusal Basınından gazeteciler getirildi ve yerinde çekim yapılarak tanıtımı sağlandı. 14

15 2) FETAB İLK YURTİÇİ FUARI TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI 9-12 ARALIK 2010 İZFAŞ, Hannover Messe İnternational ve TÜRSAB ın birlikte gerçekleştirdiği organizasyona 29 ülke, 17 ülkeden 585 firma katıldı. 60 metrekarelik alanda kurulu tanıtım alanında Fetab bünyesinde yer alan 12 belediye ve 20 köyün kültürel, tarihi, doğal ve turistik değerlerinin en iyi şekilde tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunuldu. Bölgemizi temsilen; o Fethiye Belediyesi, o Ölüdeniz Belediyesi, o Göcek Belediyesi o Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, o Fethiye Turizm Danışma Bürosu, o FETOB, o TÜRSAB, o Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, o Çalış Turizmi Tanıtma Derneği ile birlikte en iyi şekilde temsil edilmiştir. Her kurumdan bir temsilcinin bulunduğu fuarda 9 görevli personel etkili bir tanıtım için bölge hakkında bilgilerin yer aldığı çok sayıda rehber, broşür, cd ve afiş dağıtıldı. Fethiye bölgesi olarak İzmir de ilk defa katılınılan bu fuara bölge halkının büyük ilgisi olduğu görülmüştür. 15

16 3 ) FETAB UTRECH TURİZM FUARI NA KATILDI Ocak 2011 tarihleri arasında Hollanda nın Utrech kentinde gerçekleşen Turizm Fuarına, bölgeyi temsilen birliğimiz katılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 744 m2 lik standında adımıza tahsis edilen alan içerisinde tanıtım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Utrech Turizm Fuarı na daha çok sektör temsilcilerinin katıldığı gözlenmiştir. Flamenkçe olarak basılan bölge tanıtım kitapçığı çok ilgi görmüştür. 4 ) FETHİYE TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ KUZEY AVRUPA PAZARI İÇİN HELSİNKİ DE DÜZENLENEN MATKA TURİZM FUARI NA KATILDI,20-23 OCAK 2011 Kuzey Avrupa nın en önemli fuarlarından birisi olan MATKA NORDIC TRAVEL FAIR fuarına 70 ülkenin üzerinde 1200 katılımcıya yer verildi. Fetab, Helsinki Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan 200 m2 lik alan içerisinde bölgemiz adına tahsis edilmiş stantda; cd, tanıtıcı broşür, afiş ve kitapçıklarla tanıtım yapmıştır. 16

17 5 ) FETHİYE TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ BRÜKSEL FUARI NA Birliğimiz, Belçika nın Brüksel kentinde gerçekleşen Turizm Fuarı na Brüksel Kültür ve Tanıtma Müşavirliği nin 100 m2 alan içerisinde adımıza tahsis edilen stant da bölge tanıtımını gerçekleştirmiştir. Belçika halkının bölgemiz ile ilgili daha çok bilgi sahibi olmak istediği ve merak ettikleri dile gelmiştir. 17

18 6 ) TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TURİZM FUARI EMITT İSTANBUL DA BÖLGE TANIMINDA ADIMIZI DUYURDUK,10-13 ŞUBAT 2011 FETAB Koordinasyonunda, fuarda aynı alanda yer alan Fethiye Belediyesi, Göcek Belediyesi, Ölüdeniz Belediyesi,FETOB, FTSO, ÇALIŞ TURZ.VE TANT.DERNEĞİ VE ÖLÜDENİZ KOOPERATİFİ ile birlikte bu kadar örgütlü ve geniş bir katılım gerçekleştirdi. Birliğimiz fuara sadece bizimle katılan Belediyeleri değil bütün bölgeyi kapsayan bir tanıtım yapmıştır. Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yapmıştır. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer standımızı ziyaret etmiştir. Fethiye de bir dönem görev yapmış üst düzey bürokratlar da ziyarette bulunmuşlardır. FTSO Başkanı Akif Arıcan ve Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz da ev sahiplerimiz arasında yer almışlardır. 18

19 7 ) FETHİYE TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ ÇEK CUMHURİYETİ PRAG TURİZM FUARIN A KATILDI, ŞUBAT 2011 İstanbul Emıtt Fuarı ile aynı tarihlerde gerçekleşen Prag Turizm Fuarı na da katılım gerçekleşti. Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği nin 150 m2 lik alanı içerisinde adımıza tahsis etmiş olduğu stant da, Prag Turizm fuarında bölgemizi temsilen Fethiye Turizm Danışma Büro Sorumlusu Güler Uymaz ve Encümen Üyesi M. Halil Doğan katılmıştır. 19

20 8 ) FETAB DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM FUARI ITB BERLİN TURİZM BORSASI FUARIN A KATILDI,09-13 MART 2011 FETAB, ALMANYA nın Berlin şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 45. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı nda (ITB), Türkiye standında üç boyutlu gözlükle ziyaretçilere görsel seyahat yaptırılıyor Mart arasında yapılan bu fuara 180 ülkeden 10 bin firmanın katıldığı ve bunların içerisinden 110 tanesinin Türk firması olduğu görülmüştür. Fuarda, bu yıl Türkiye 3 bin 79 metrekarelik bir standla temsil edildi. Türkiye den 51 otel, 29 birlik, 8 valilik ve 22 seyahat acentesi tanıtım yaptı. Berlin şehri ise, havalimanından itibaren Türkiye reklamlarıyla donatılmış durumda idi. Berlin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından bölgemiz adına tahsis edilen alan içerisinde Almanca olarak basılan tanıtım kitapçıkları, cd, otel broşürü ve afiş dağıtılmıştır. Almanların bölgemize yabancı olmadıkları ve burayı çok sevdiklerini bildirmişlerdir.tur operatörleri ile bir araya gelerek 2012 yılı için çalışmalar başlatılmıştır. 20

21 9 ) FETAB RUSYA- MITT MOSKOVA FUARINA KATILDI,16-19 MART 2011 Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bu yıl 18 incisi düzenlenen ve dünyanın yedinci büyük turizm fuarı olan 2011 MITT Moskova Fuarı'na katılarak, Türk standının açılışını yaptı. Türkiye, MITT Moskova Fuarı na Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 8 pavyonda toplam bin 254 metrekarelik standıyla katıldı. Türkiye nin ikinci büyük pazarı olan Rusya da düzenlenen ve 3 bini aşkın firmanın katıldığı fuarda, Türk stantlarında destinasyon tanıtımına ağırlık verildi. MITT Fuarı nda, Rusların en çok tercih ettiği bölgeler ön plana çıkarılırken, Rusya dan gelecek ziyaretçilerin dikkatlerini deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür, termal turizme çekmeye yönelik hazırlıklar da yapıldı. Bu anlamda bölgemizin çok avantajlı olduğu ve hazırlamış olduğumuz tanıtım materyallerinde de ön plana çıkarılmıştır. Bölgemizin doğal ve tarihi güzellikleri ön plana çıkarılan bir tanıtım yapılmıştır. 21

22 10 ) FETAB, İSVEÇ GÖTEBORG ULUSLARARASI SEYAHAT VE TURİZM FUARI NA KATILDI,24-27 MART 2011 İskandinavya nın en büyük turizm fuarı olan ''Göteborg Turizm Fuarı'' 28. kez yapıldı. İsveç in 2. Büyük şehri Göteborg da gerçekleşen İskandinav ülkelerinin en büyük turizm fuarına, dünya'nın 79 ülkesinden turizm firmaları katıldı. Fuarda Türkiye ile birlikte Yunanistan, İspanya, İsveç, Danimarka ve Almanya en büyük stantları açtılar. Fuarda bu yıl açık olduğu süre içinde 50 binin üzerinde ziyaretçi geldiği kaydedildi. Turizm fuarını gezen konuklara Türk lokumu ikram eden ve sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Turizm Müşaviri Filiz Köse, müşavirlik ve Türk Hava Yolları ile birlikte fuarda 22 Türk firmasının yer aldığını söyledi. Kuzey ülkelerinde bu yılın turizm açısından Türkiye'nin altın yılı olmasının beklendiğini de kaydeden Köse, ''İsveç ve Norveç'ten Türkiye'ye giden turist sayısında artış olacağını söyledi. 11 ) Bu arada Birliğimiz sınırları içerisinde olan ve Eğitime katkı amacıyla, Bayır Köyü İlköğretim Okulunun tüm bakım ve boya işçilik işlemleri Birliğimiz tarafından yaptırılmıştır. 12 ) Birliğimizin web sayfası hazırlatılmış ve hizmete girmiştir. 13 ) Birlik encümenimizce Sarıyer köyünün içme suyu hattındaki problemi encümen gündemimize alınmış ve görüşülmüştür. Kamuoyu oluşturularak konunun İl Özel İdaresi imkânlarıyla çözülmesi sağlanmıştır. 14 ) Yöremizin antik değerlerinin tanıtılması amacıyla Fethiye Müzesince dağıtılmak üzere Letoon - Gemiler Adası Kadyanda Kaunos Kayaköy Tlos Pınara Amintas Kaya Mezarları ve Fethiye Arkeoloji Müzesi nin broşürlerinden er adet bastırılmış ve dağıtım için Fethiye Müzesine teslim edilmiştir. 22

23 Amintas Antik Mezarı Tanıtım Broşürü Fethiye Arkeoloji Müzesi Tanıtım Broşürü Gemiler Adası Tanıtım Broşürü 23

24 KADYANDA Antik Kenti Tanıtım Broşürü KAUNOS Antik Kenti Tanıtım Broşürü Kayaköy Antik Kenti Tanıtım Broşürü Letoon Antik Kenti Tanıtım Broşürü 24

25 Pınara Antik Kenti Tanıtım Broşürü Tlos Antik Kenti Tanıtım Broşürü 15 ) Marmaris Turizm Altyapı Birliği ile Marmaris Sun Express hava yolu şirketi arasında yapılan toplantıya Birliğimiz adına Birlik Başkanı olarak Mehmet ÜYÜK katılmıştır. Sun Express hava yolu şirketinin Dalaman Havalimanına gelmesi konusunda başlatılan bu toplantı ve görüşmeler halen devam etmektedir yılı için hedeflerimiz arasındadır. 25

26 16 ) Bölgemizi ve var olan doğal ve tarihi tüm değerlerimizi ön plana çıkaran yazılı ve görsel olarak tasarlanmış beş farklı dilde tanıtım kitapçığı yapılmış ve fuarlarda dağıtılmıştır. 26

27 27

28 17 ) Birliğimiz hizmet sınırları içerinde bulunan ve üye olan mahalli idarelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda cenaze yıkama ünitesi ve 60 adet çöp konteyneri alınmış olup ihtiyaç sahibi mahalli idarelere, Seki Belediyesi İnlice Köyü ne Yanıklar Köyü ne Kargı Köyü ne Kayadibi Köyü ne Karaköy Köyü ne edilmiştir. 20 Adet 8 Adet, 8 adet 8 adet 8 adet 8 adet, olarak her birine teslim ve tesellüm fişiyle teslim 18 ) Birliğimiz üyesi mahalli idarelerden Seki Belediyesi ve çevre köylerde kullanılmak üzere 1 adet tam donanımlı Cenaze Yıkama Ünitesi satın alınmış ve Seki Belediyesine teslim ve tesellüm fişiyle teslim edilmiştir. 19 ) İlçemizde ve bölgemizde turizme yönelik faaliyetlerde bütünlük sağlanması amacıyla göreve başladığımız Haziran 2011 tarihinden bu yana Birliğimiz öncülüğünde Martab, Türsab, Fetob, FTSO, FETAV, İlçe Kültür ve Turizm Danışma Bürosu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi ile birlikte bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar bölgemiz için olumlu çalışmalara vesile olmuştur. IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği Kurumsal olarak sahip olduğumuz üstünlükleri şu şekilde sıralayabiliriz; İl Yönetiminin( Vali ) desteği, İyi bir üst yönetici kadrosunun olması, Kurum içi iletişimin hızlı olması, Hizmet İçi Eğitime Zaman ayrılması, Karar alma ve icra yetkisi, Deneyimli Personel, 28

29 B- Zayıflıklar Zayıf olduğunu düşündüğümüz ve yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak istediğimiz noktaları şu şekilde sıralayabiliriz; Yavaş işleyen Bürokrasi, İl Özel İdaresi ile İlçe Yönetimleri, Belediyeler ve Köyler arasında organizasyon eksikliği, C- Değerlendirme Yaşam kalitemizin yükseltilmesi ve turizm alt yapı sorunlarının giderilmesi için tüm Fethiye liler olarak Birliğimize sahip çıkmalı ve katkıda bulunmalıyız. Farklı farklı oluşumlar etrafında toplanmaktansa, bölgemizin destinasyon olarak tanıtılmasında akla gelen her türlü faaliyeti yapabilecek yetkilerle donatılmış ve alanında şu ana kadar kurulmuş gelmiş geçmiş en kapsamlı yetkiye sahip kurumsal yapı olan Turizm Altyapı Hizmet Birliğine destek vermeliyiz. Turizm Altyapı Hizmet Birliği olarak Fethiye miz için yapacağımız işler oldukça fazladır. Birliğimiz yetkilerinin hangisini kullanırsa kullansın, belde belediyelerimize ve turizmden yararlanan her işletmeye ciddi katkılar sağlayacaktır. Bölgemizin tanıtımında ve alt yapı sıkıntılarının giderilmesinde birçok yatırım yapan birliğimiz son derece önemli görevler üstlenmektedir. 29

MARTAB. T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

MARTAB. T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU MARTAB T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU Millete Efendilik Yoktur, Hizmet Vardır. Değerli Hemşehrilerim, Belediye Meclisinin Sayın Üyeleri, Görev süremizin yarısından fazlasını yüz aklılığı ile geride bıraktık. Bu raporda, yılında yaptığımız

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012

İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 İZMİR KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 Asya nın ilk şifa merkezi Kurtuluş Savaşı nın ilk kurşunu Türkiye nin ilk fuarı İlk iktisat kongresi İlk

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt

Detaylı

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I P E R F O R M A N S P R O G R A M I SUNUŞ 2009 yılında başladığımız Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda Başiskele Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planını hazırladık.

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin (4) üncü fıkrası uyarınca

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, Birliğimiz,

Detaylı

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ GRAFİK DİZİNİ KISALTMALAR MECLİS KARARI 2 SUNUŞ Kamu yönetimi; vatandaşı hizmetinin odağına almalı kamu hizmetlerini hızlı

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı