Fethiye Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fethiye Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2010 Fethiye Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Faaliyet Raporu

2 T.C. MUĞLA İLİ FETHİYE TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Mehmet ÜYÜK ENCÜMEN ÜYELERİ İl Genel Meclis Üyesi Turizm Sektör Temsilcisi Turizm Sektör Temsilcisi Hüseyin TURHAN Turgay ONARAL Ömer AVCI Çiftlik Belediye Başkanı Sarıyer Köyü Muhtarı Uzunyurt Köyü Muhtarı M.Halil DOĞAN Bilal SEMERCİ 2

3 SUNUŞ Resmi Gazete nin tarihli nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik in 11. maddesinin (1) fıkrasının idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19. maddesi gereğince Birliğimize ait 2010 yılı için hazırlanmış olan İdare Faaliyet Raporu ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dahilinde düzenlemiş olduğum Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı faaliyet raporu ekinde sunulmaktadır. /05/2011 Mehmet ÜYÜK Birlik Başkanı 3

4 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme 4

5 I- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete nin tarih ve nolu sayısında yayınlanan 2007/12710 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4.maddesine göre kurulan FETAB, yalnızca Fethiye değil, Seki den Karaçulha ya, Göcek ten Ölüdeniz e kadar tüm bölge için çalışmaktadır. FETAB bölgemizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ve odalar ile bir araya gelerek Bölgemizi anlatma konusunda tek bir çatı altında bir araya gelebilmiş ve çok önemli adımlar atmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile resmileşen Fetab Meclisinde Muğla İl Özel İdaresi,, Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri ve 20 bölge köyünün yanı sıra 27 turizm belgeli işletmelerde yer almaktadır. Fetab ın Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen doğal üyeleri; - Muğla İl Özel İdaresi adına Muğla Valisi - Fethiye Belediyesi Seki Belediyesi - Kemer Belediyesi - Ölüdeniz Belediyesi - Göcek Belediyesi - Çiftlik Belediyesi - Kadıköy Belediyesi - Kumluova Belediyesi - Karadere Belediyesi - Eşen Belediyesi - Çamköy Belediyesi ve Karaçulha Belediyesi - Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar ve Kayadibi Fetab ın yasayla belirlenen tüzüğüne göre diğer Meclis Üyeleri; - İl Genel Meclisi Üyeleri temsilcileri - Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislerle Deniz Turizmi tesislerinin kendi aralarından seçtiği 27 temsilciden oluşuyor. A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ; Turizme ve bölge halkına ve dolaylı olarak da ülkemize katkı için kurulan en önemli kurumsal yapılardan biri olan Birliğimizin misyonu Fethiye yi( yurtiçinde ve yurtdışında ) dünya turizminde önemli yerlere taşımaktır. Vizyonumuz ; Birliğimiz, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunarak geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini sağlamayı esas görevi olarak görmektedir. Turizm Sektörü temsilcileri ile Muğla İl Özel İdaresi nin de üyesi olduğu FETAB, sınırları içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, bölgemizde var olan tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek sorunların tespitini yaparak çözüm yolları bulmayı amaçlamıştır. Bunun yanı sıra doğanın yani çevrenin bozulmadan koruma faaliyetlerini attırmayı ve bunun için kalıcı çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.birliğin hizmet süresi sınırsızdır. 5

6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Sorumluluk Alanı Birliğimizin Faaliyetleri, Birliğe üye Muğla İl Özel İdaresi, Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri, Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar, Kayadibi, Ören ve Yaka Köyleri nin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır. 2- Görev ve Yetkiler Fethiye Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Birliğimiz bu amaçla sınırları içerisinde her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlarına katılabilir, ar-ge proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle ulusal ve uluslar arası ortaklık kurabilir. Bu doğrultuda üye mahalli idareler bölge'de gerçekleştirilecek, yukarıda belirtilen konulardaki görev, yetki ve hizmetlerini birliğe devrederler. Birlik Tüzüğümüzün 9.maddesine göre meclisin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek, b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Borçlanmaya karar vermek, d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini ve tesislerden alınacak katılım paylarını belirlemek, f) Şartlı bağışları kabul etmek, g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek, i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek, j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek, k) Tüzük değişikliğini kabul etmek, I) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, 6

7 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Halkımıza ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla açılan Birlik Ofisimiz T.C. Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği ( FETAB ) adı altında Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak Demirci İşhanı Kat:2 No: 20 Fethiye adresinde hizmetine devam etmektedir. Birliğimize ait e-posta ve web bilgileri ve iletişim numaraları şu şekildedir: e-posta: Tel: (252) Web Sayfası: Faks: (252) dur. 2- Örgütsel Yapısı FETAB ın yasayla belirlenen Birlik Tüzüğü 6.maddesine göre Birlik organları şunlardır: 1- Birlik Meclisi 2- Birlik Encümeni 3- Birlik Başkanı Birlik Meclisi: Meclis, birliğin karar organı olup İl Özel İdaresi, Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediyesi ile Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar, Kayadibi, Ören ve Yaka Köyleri ve 27 turizm sektörü temsilcilerinden oluşmaktadır. FETAB Meclisi doğal üyeleri: İl Özel İdaresi adına Muğla Valisi Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediye Başkanları Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar ve Kayadibi Köyleri Muhtarları FETAB Meclisi diğer üyeleri: İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi temsilcileri, Turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin sektör temsilcileri, Köy ihtiyar meclislerinin kendi üyeleri arasından seçtikleri temsilciler. 7

8 Kanun hükmü çerçevesinde birlik Teşkilat Şeması tarih ve 2008/06 Sayılı Meclis Kararı ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur; BİRLİK MÜDÜRÜ Tayfun TURGUT Fethiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürü) Yazı İşleri Servisi Mali İşler Servisi Hakan ALP Teknik İşler Servisi Şeklinde oluşturulmasına ve birlik Norm Kadrosunun ekli tabloda belirtildiği şekli ile; Olarak uygun görülmüştür. 8

9 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 17. maddesinin 1. bendinde; Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilâtı birlik müdürü, yazı işleri, malî işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur. hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü çerçevesinde birlik teşkilat şeması Birliğimizin tarih ve 2008/06 sayılı Meclis kararı ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur; MEMUR KADROLARI BİRLİK MÜDÜRÜ 1 ŞEF 2 İDARİ PERSONEL(*) 3 TEKNİK PERSONEL(*) 3 SAĞLIK PERSONELİ(*) 1 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(*) 1 İŞÇİ KADROLARI KODU UNVANI ADEDİ İşçi Şoför 1 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Birlik hizmet ofisimizde 2 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet faks cihazı, 2 adet yazıcı, 2 adet telefon bulunmaktadır. Bilgi çağının gereğine uygun olarak üyelerimizin ve vatandaşlarımızın birliğimizle ilgili bilgi almasını sağlamak amacıyla telefonla bilgi mesajları ve birliğin resmi web adresi olan yayına girmiş ve sürekli güncellenmektedir. 9

10 4- İnsan Kaynakları II - AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Birliğimizin amacı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun Ek 1. Maddesinin 2. bendi ile Kültür ve Turizmi koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Göcek den Kumluova ya, Seki den Ölüdeniz e kadar olan bölge içerisindeki tüm Mahalli İdareler ile büyük ve küçük çaplı işletmeleri bir araya getirerek bölgenin tanıtımına yönelik ortak kararlar alarak ortak çalışmalar yapmak öncelikli hedefleri arasındadır. En etkin tanıtımın yerinde tanıtım olduğu düşüncesi ile bölge halkını ve turizm sektöründe çalışan personeli bilinçlendirmeye yönelik olarak konu uzmanları ve akademisyenlerin birlikte hazırlayacakları projelere destek vererek hayata geçirilmesini sağlamak en önemli amaçlarımız arasındadır. Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik ortak projeler hazırlanması, Birlik sınırları içerisindeki bölgenin turizm dökümünün çıkarılması, geleceğe yönelik çalışmalarda istatistikî verilerin dikkate alınması, ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkânı kabul edilen değerlerimizin araştırılarak tanıtımının sağlanmasıyla turizmin 12 aya yayılması FETAB ın hedefleri içerisinde en ön sırada yer almaktadır. Yalnızca şehir ve belde merkezlerinin değil, köylerimizin ve kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginlikler ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınarak, korunmaları ve turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla koordineli şekilde başlatılacak, Birliğimiz bu konuda mümkün olan her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bölgemizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için bütçeden kaynak ayrılarak tanıtım çalışmaları için uzman ekipler ile çalışmalar yapacaktır. Meclis üyesi belediye başkanları ve köy muhtarları arasında iletişim ağı oluşturularak turizm alanındaki sorunlara ve acil durumlara yönelik hızlı ve etkin karar alma mekanizması kurulacaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Birliğimiz, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, belirlenen sorunlar hakkında çözüm yollarının geliştirilmesi, doğanın ve çevrenin bozulmadan korunarak tanıtımda kalıcı çalışmalar ortaya koymayı amaçlamış ve Birliğin Politikası haline gelmiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında Work-shop,bölgesel ve uluslararası turizm toplantılarına katılarak bölgemizi bu kulvarlarda tanıtmak, Tur Operatörleri ve yabancı basın mensuplarının bölgemizi ziyaret etmesini sağlamak, Önceliklerimiz arasındadır. C- Diğer Hususlar Kamu Kurumu hizmeti görmekte olan FETAB, yasalarla belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir araya getirerek sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını bulmaya çalışmaktır. 10

11 II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar BİRLİK GELİRLERİ; Mahalli İdarelerden katkı payı olarak Turizm Sektörlerinden Faiz gelirleri olarak 2010 YILI DÖNEMİ ,00 TL ,21 TL 8.882,99 TL 2010 Yılı Gelirleri ,20 TL BİRLİK GİDERLERİ; Personel giderleri Memurlar İşçiler Mal ve hizmet alımları giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,72 TL ,90 TL ,82 TL ,07 TL ,51 TL 9.858,89 TL 6.851,06 TL ,74 TL ,99 TL 1.888,00 TL 2.496,88 TL ,15 TL 4.169,95 TL ,20 TL 2010 Yılı Giderleri ,94 TL BANKA DURUMU (vadesiz) (vadeli) vade sonu (vadeli) vade sonu TOPLAM TARİHLİ BAKİYE 9.316,53 TL ,19 TL ,36 TL ,08 TL 11

12 2- Diğer Hususlar Tüzüğümüzün 23.maddesine göre Birliğin gelirleri şunlardır: a. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları, b. Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, c. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler, d. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, e. Kira ve faiz gelirleri, f. Bağışlar, g. Diğer gelirler. Birlik Tüzüğümüzün 24.maddesine göre Birliğin giderleri şunlardır: a. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler, b. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, c. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler, d. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, e. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri, f. Dava takip ve icra giderleri, g. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri, h. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri, i. Temsil, tören ve ağırlama giderleri, B- Performans Bilgileri 1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri Encümen ve Başkanlık kararları ile çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiş olup bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır; Görevi devir aldığımız ilk günden başlayarak, Birliğimizin sürekli ve kesintisiz hizmet vermesi için birlik ofisinin açık olmasını sağlamak amacıyla encümenle konuyu görüşerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesine göre doğrudan teminle temizlik hizmeti satın alımı gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle birlikte birliğimizin ofisinde 2 tane personel temizlik ve evrak işlerinde çalışmaktadır. Birlik muhasebesinin Muğla dan Fethiye ye alınmasını sağladık. Bunun içinde Fethiye Belediyesi nden Birlik Müdürü ve birde Birlik Muhasebe Yetkilisi görevlendirmeyle işe başladı. Bölgemizde Kültür ve turizmi koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak amacıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında rağbet görmesi, diğer tatil destinasyonları ile rekabet edebilmesi ve bölge tanıtımının etkin ve sürekli olması amacı ile birliğimizde tüzüğümüz gereği resmi olarak temsil edilemeyen odaların görüşlerinin değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amacı ile Turizm Koordinasyon Kurulu oluşturmuştur. Buna göre oluşturulan Kurul ve Meslek komiteleri aşağıdaki gibidir. 12

13 TURİZM KOORDİNASYON KURULU : Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Deniz Ticaret Odası FETAV FETOB TÜRSAB Turizm Danışma Bürosu Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavcılar Odası Şoförler ve Otomobilciler Odası Ziraat Odası TANITIM KOMİTESİ : FETAB FETOB FETAV FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜRSAB DENİZ TİCARET ODASI TURİZM DNŞM. BÜROSU DANIŞMA KOMİTESİ : HİSAR DER ÖLÜDENİZ KOOP. KARAÇULHA KÜLTÜR VE DAY. DER. FETHİYE TURİZM DER. MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞ DERNEĞİ 13

14 Turizm Koordinasyon Kurulu ile bir araya gelerek Yurtiçinde ve Yurtdışında katılacağımız fuarları kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda olduğu gibi düzenlenmiştir. Bu fuarlar aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı nında katıldığı ana fuarlardır. Bu fuarlar içerisinde özel stant almadan Bakanlığın bölgemiz için tahsis etmiş olduğu alanı kullandık. FETAB YURT İÇİ VE YURT DIŞI TURİZM FUAR LİSTESİ NO FUARIN ADI ÜLKE ADI ŞEHİR ADI TARİH 1 JATA WORLD TRAVEL FAIR JAPONYA TOKYO EYLÜL TRAVEL TURKEY İZMİR TÜRKİYE İZMİR ARALIK UTRECH TURİZM FUARI HOLLANDA UTRECH OCAK MATKA TURİZM FUARI FİNLANDİYA HELSİNKİ OCAK BRÜKSEL FUARI BELÇİKA BRÜKSEL ŞUBAT EMITT TURİZM VE SEYAHAT FU. TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBAT PRAG TURİZM FUARI ÇEK CUMHURİYETİ PRAG ŞUBAT ITB BERLİN TURİZM BORSASI ALMANYA BERLİN MART MITT MOSKOVA RUSYA MOSKOVA MART GÖTEBOUGRG ULU.SEY.VE TRZ. İSVEÇ GÖTEBOURG MART ) FETAB OLARAK KATILDIĞIMIZ İLK YURTDIŞI FUARI JATA DÜNYA TURİZM FUARI EYLÜL 2010 İlk gerçekleştirilen yurt dışı fuarlarından JATA DÜNYA TURİZM FUARI na Bölgemizi temsilen Birlik Encümen Üyemiz M. Halil DOĞAN Muğla İl Kültür Müdürümüz ile birlikte giderek bölgemizi temsil etmişlerdir. Japonya da yapılan görüşmeler sonucunda bölgemizi Japon Ulusal Basınından ziyarete gelmişler ve Fethiye yi araştırma fırsatı bulmuşlardır. Bölgemiz için alternatif pazar arayışlarında KÜLTÜR TURİZMİ açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle Tokyo Kültür Müşavirliğimizle birlikte organize olarak bölgemize Japonya ulusal Basınından gazeteciler getirildi ve yerinde çekim yapılarak tanıtımı sağlandı. 14

15 2) FETAB İLK YURTİÇİ FUARI TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI 9-12 ARALIK 2010 İZFAŞ, Hannover Messe İnternational ve TÜRSAB ın birlikte gerçekleştirdiği organizasyona 29 ülke, 17 ülkeden 585 firma katıldı. 60 metrekarelik alanda kurulu tanıtım alanında Fetab bünyesinde yer alan 12 belediye ve 20 köyün kültürel, tarihi, doğal ve turistik değerlerinin en iyi şekilde tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunuldu. Bölgemizi temsilen; o Fethiye Belediyesi, o Ölüdeniz Belediyesi, o Göcek Belediyesi o Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, o Fethiye Turizm Danışma Bürosu, o FETOB, o TÜRSAB, o Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, o Çalış Turizmi Tanıtma Derneği ile birlikte en iyi şekilde temsil edilmiştir. Her kurumdan bir temsilcinin bulunduğu fuarda 9 görevli personel etkili bir tanıtım için bölge hakkında bilgilerin yer aldığı çok sayıda rehber, broşür, cd ve afiş dağıtıldı. Fethiye bölgesi olarak İzmir de ilk defa katılınılan bu fuara bölge halkının büyük ilgisi olduğu görülmüştür. 15

16 3 ) FETAB UTRECH TURİZM FUARI NA KATILDI Ocak 2011 tarihleri arasında Hollanda nın Utrech kentinde gerçekleşen Turizm Fuarına, bölgeyi temsilen birliğimiz katılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 744 m2 lik standında adımıza tahsis edilen alan içerisinde tanıtım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Utrech Turizm Fuarı na daha çok sektör temsilcilerinin katıldığı gözlenmiştir. Flamenkçe olarak basılan bölge tanıtım kitapçığı çok ilgi görmüştür. 4 ) FETHİYE TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ KUZEY AVRUPA PAZARI İÇİN HELSİNKİ DE DÜZENLENEN MATKA TURİZM FUARI NA KATILDI,20-23 OCAK 2011 Kuzey Avrupa nın en önemli fuarlarından birisi olan MATKA NORDIC TRAVEL FAIR fuarına 70 ülkenin üzerinde 1200 katılımcıya yer verildi. Fetab, Helsinki Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan 200 m2 lik alan içerisinde bölgemiz adına tahsis edilmiş stantda; cd, tanıtıcı broşür, afiş ve kitapçıklarla tanıtım yapmıştır. 16

17 5 ) FETHİYE TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ BRÜKSEL FUARI NA Birliğimiz, Belçika nın Brüksel kentinde gerçekleşen Turizm Fuarı na Brüksel Kültür ve Tanıtma Müşavirliği nin 100 m2 alan içerisinde adımıza tahsis edilen stant da bölge tanıtımını gerçekleştirmiştir. Belçika halkının bölgemiz ile ilgili daha çok bilgi sahibi olmak istediği ve merak ettikleri dile gelmiştir. 17

18 6 ) TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TURİZM FUARI EMITT İSTANBUL DA BÖLGE TANIMINDA ADIMIZI DUYURDUK,10-13 ŞUBAT 2011 FETAB Koordinasyonunda, fuarda aynı alanda yer alan Fethiye Belediyesi, Göcek Belediyesi, Ölüdeniz Belediyesi,FETOB, FTSO, ÇALIŞ TURZ.VE TANT.DERNEĞİ VE ÖLÜDENİZ KOOPERATİFİ ile birlikte bu kadar örgütlü ve geniş bir katılım gerçekleştirdi. Birliğimiz fuara sadece bizimle katılan Belediyeleri değil bütün bölgeyi kapsayan bir tanıtım yapmıştır. Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yapmıştır. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer standımızı ziyaret etmiştir. Fethiye de bir dönem görev yapmış üst düzey bürokratlar da ziyarette bulunmuşlardır. FTSO Başkanı Akif Arıcan ve Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz da ev sahiplerimiz arasında yer almışlardır. 18

19 7 ) FETHİYE TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ ÇEK CUMHURİYETİ PRAG TURİZM FUARIN A KATILDI, ŞUBAT 2011 İstanbul Emıtt Fuarı ile aynı tarihlerde gerçekleşen Prag Turizm Fuarı na da katılım gerçekleşti. Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği nin 150 m2 lik alanı içerisinde adımıza tahsis etmiş olduğu stant da, Prag Turizm fuarında bölgemizi temsilen Fethiye Turizm Danışma Büro Sorumlusu Güler Uymaz ve Encümen Üyesi M. Halil Doğan katılmıştır. 19

20 8 ) FETAB DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM FUARI ITB BERLİN TURİZM BORSASI FUARIN A KATILDI,09-13 MART 2011 FETAB, ALMANYA nın Berlin şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 45. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı nda (ITB), Türkiye standında üç boyutlu gözlükle ziyaretçilere görsel seyahat yaptırılıyor Mart arasında yapılan bu fuara 180 ülkeden 10 bin firmanın katıldığı ve bunların içerisinden 110 tanesinin Türk firması olduğu görülmüştür. Fuarda, bu yıl Türkiye 3 bin 79 metrekarelik bir standla temsil edildi. Türkiye den 51 otel, 29 birlik, 8 valilik ve 22 seyahat acentesi tanıtım yaptı. Berlin şehri ise, havalimanından itibaren Türkiye reklamlarıyla donatılmış durumda idi. Berlin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından bölgemiz adına tahsis edilen alan içerisinde Almanca olarak basılan tanıtım kitapçıkları, cd, otel broşürü ve afiş dağıtılmıştır. Almanların bölgemize yabancı olmadıkları ve burayı çok sevdiklerini bildirmişlerdir.tur operatörleri ile bir araya gelerek 2012 yılı için çalışmalar başlatılmıştır. 20

21 9 ) FETAB RUSYA- MITT MOSKOVA FUARINA KATILDI,16-19 MART 2011 Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bu yıl 18 incisi düzenlenen ve dünyanın yedinci büyük turizm fuarı olan 2011 MITT Moskova Fuarı'na katılarak, Türk standının açılışını yaptı. Türkiye, MITT Moskova Fuarı na Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 8 pavyonda toplam bin 254 metrekarelik standıyla katıldı. Türkiye nin ikinci büyük pazarı olan Rusya da düzenlenen ve 3 bini aşkın firmanın katıldığı fuarda, Türk stantlarında destinasyon tanıtımına ağırlık verildi. MITT Fuarı nda, Rusların en çok tercih ettiği bölgeler ön plana çıkarılırken, Rusya dan gelecek ziyaretçilerin dikkatlerini deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür, termal turizme çekmeye yönelik hazırlıklar da yapıldı. Bu anlamda bölgemizin çok avantajlı olduğu ve hazırlamış olduğumuz tanıtım materyallerinde de ön plana çıkarılmıştır. Bölgemizin doğal ve tarihi güzellikleri ön plana çıkarılan bir tanıtım yapılmıştır. 21

22 10 ) FETAB, İSVEÇ GÖTEBORG ULUSLARARASI SEYAHAT VE TURİZM FUARI NA KATILDI,24-27 MART 2011 İskandinavya nın en büyük turizm fuarı olan ''Göteborg Turizm Fuarı'' 28. kez yapıldı. İsveç in 2. Büyük şehri Göteborg da gerçekleşen İskandinav ülkelerinin en büyük turizm fuarına, dünya'nın 79 ülkesinden turizm firmaları katıldı. Fuarda Türkiye ile birlikte Yunanistan, İspanya, İsveç, Danimarka ve Almanya en büyük stantları açtılar. Fuarda bu yıl açık olduğu süre içinde 50 binin üzerinde ziyaretçi geldiği kaydedildi. Turizm fuarını gezen konuklara Türk lokumu ikram eden ve sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Turizm Müşaviri Filiz Köse, müşavirlik ve Türk Hava Yolları ile birlikte fuarda 22 Türk firmasının yer aldığını söyledi. Kuzey ülkelerinde bu yılın turizm açısından Türkiye'nin altın yılı olmasının beklendiğini de kaydeden Köse, ''İsveç ve Norveç'ten Türkiye'ye giden turist sayısında artış olacağını söyledi. 11 ) Bu arada Birliğimiz sınırları içerisinde olan ve Eğitime katkı amacıyla, Bayır Köyü İlköğretim Okulunun tüm bakım ve boya işçilik işlemleri Birliğimiz tarafından yaptırılmıştır. 12 ) Birliğimizin web sayfası hazırlatılmış ve hizmete girmiştir. 13 ) Birlik encümenimizce Sarıyer köyünün içme suyu hattındaki problemi encümen gündemimize alınmış ve görüşülmüştür. Kamuoyu oluşturularak konunun İl Özel İdaresi imkânlarıyla çözülmesi sağlanmıştır. 14 ) Yöremizin antik değerlerinin tanıtılması amacıyla Fethiye Müzesince dağıtılmak üzere Letoon - Gemiler Adası Kadyanda Kaunos Kayaköy Tlos Pınara Amintas Kaya Mezarları ve Fethiye Arkeoloji Müzesi nin broşürlerinden er adet bastırılmış ve dağıtım için Fethiye Müzesine teslim edilmiştir. 22

23 Amintas Antik Mezarı Tanıtım Broşürü Fethiye Arkeoloji Müzesi Tanıtım Broşürü Gemiler Adası Tanıtım Broşürü 23

24 KADYANDA Antik Kenti Tanıtım Broşürü KAUNOS Antik Kenti Tanıtım Broşürü Kayaköy Antik Kenti Tanıtım Broşürü Letoon Antik Kenti Tanıtım Broşürü 24

25 Pınara Antik Kenti Tanıtım Broşürü Tlos Antik Kenti Tanıtım Broşürü 15 ) Marmaris Turizm Altyapı Birliği ile Marmaris Sun Express hava yolu şirketi arasında yapılan toplantıya Birliğimiz adına Birlik Başkanı olarak Mehmet ÜYÜK katılmıştır. Sun Express hava yolu şirketinin Dalaman Havalimanına gelmesi konusunda başlatılan bu toplantı ve görüşmeler halen devam etmektedir yılı için hedeflerimiz arasındadır. 25

26 16 ) Bölgemizi ve var olan doğal ve tarihi tüm değerlerimizi ön plana çıkaran yazılı ve görsel olarak tasarlanmış beş farklı dilde tanıtım kitapçığı yapılmış ve fuarlarda dağıtılmıştır. 26

27 27

28 17 ) Birliğimiz hizmet sınırları içerinde bulunan ve üye olan mahalli idarelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda cenaze yıkama ünitesi ve 60 adet çöp konteyneri alınmış olup ihtiyaç sahibi mahalli idarelere, Seki Belediyesi İnlice Köyü ne Yanıklar Köyü ne Kargı Köyü ne Kayadibi Köyü ne Karaköy Köyü ne edilmiştir. 20 Adet 8 Adet, 8 adet 8 adet 8 adet 8 adet, olarak her birine teslim ve tesellüm fişiyle teslim 18 ) Birliğimiz üyesi mahalli idarelerden Seki Belediyesi ve çevre köylerde kullanılmak üzere 1 adet tam donanımlı Cenaze Yıkama Ünitesi satın alınmış ve Seki Belediyesine teslim ve tesellüm fişiyle teslim edilmiştir. 19 ) İlçemizde ve bölgemizde turizme yönelik faaliyetlerde bütünlük sağlanması amacıyla göreve başladığımız Haziran 2011 tarihinden bu yana Birliğimiz öncülüğünde Martab, Türsab, Fetob, FTSO, FETAV, İlçe Kültür ve Turizm Danışma Bürosu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi ile birlikte bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar bölgemiz için olumlu çalışmalara vesile olmuştur. IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği Kurumsal olarak sahip olduğumuz üstünlükleri şu şekilde sıralayabiliriz; İl Yönetiminin( Vali ) desteği, İyi bir üst yönetici kadrosunun olması, Kurum içi iletişimin hızlı olması, Hizmet İçi Eğitime Zaman ayrılması, Karar alma ve icra yetkisi, Deneyimli Personel, 28

29 B- Zayıflıklar Zayıf olduğunu düşündüğümüz ve yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak istediğimiz noktaları şu şekilde sıralayabiliriz; Yavaş işleyen Bürokrasi, İl Özel İdaresi ile İlçe Yönetimleri, Belediyeler ve Köyler arasında organizasyon eksikliği, C- Değerlendirme Yaşam kalitemizin yükseltilmesi ve turizm alt yapı sorunlarının giderilmesi için tüm Fethiye liler olarak Birliğimize sahip çıkmalı ve katkıda bulunmalıyız. Farklı farklı oluşumlar etrafında toplanmaktansa, bölgemizin destinasyon olarak tanıtılmasında akla gelen her türlü faaliyeti yapabilecek yetkilerle donatılmış ve alanında şu ana kadar kurulmuş gelmiş geçmiş en kapsamlı yetkiye sahip kurumsal yapı olan Turizm Altyapı Hizmet Birliğine destek vermeliyiz. Turizm Altyapı Hizmet Birliği olarak Fethiye miz için yapacağımız işler oldukça fazladır. Birliğimiz yetkilerinin hangisini kullanırsa kullansın, belde belediyelerimize ve turizmden yararlanan her işletmeye ciddi katkılar sağlayacaktır. Bölgemizin tanıtımında ve alt yapı sıkıntılarının giderilmesinde birçok yatırım yapan birliğimiz son derece önemli görevler üstlenmektedir. 29

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T. C. MUĞLA İLİ FETHİYE TURZİM HİZMET ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ. [Yazar adını yazın] FAALİYET RAPORU

T. C. MUĞLA İLİ FETHİYE TURZİM HİZMET ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ. [Yazar adını yazın] FAALİYET RAPORU T. C. MUĞLA İLİ FETHİYE TURZİM HİZMET ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ [Yazar adını yazın] 2012 FAALİYET RAPORU Memleket işlerinde, millet işlerinde, gerçek işlerde, duyguya, hatıra, kardeşliğe ve dostluğa bakılmaz.

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Faaliyetin Konusu Turizm Fuarı ITE LLC Moscow (Organizatör) Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) (Moskova

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU

TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU TRAVEL TURKEY İZMİR Bu yıl 10 13 Aralık 2015 tarihlerinde İzmir in yeni fuar alanı olan FUAR İZMİR de kapılarını katılımcılara ve ziyaretcilere

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 )

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) ACENTELER: 1 Nisan 2012 31 Mart 2013 itibarı ile geçerli olacak işletme belgelerinin tanzim edilmesi için Acente denetimlerimiz başlatılmış

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) Şubat ayında Bodrum u tanıtmak amacıyla 6 ülkede düzenlenen turizm fuarlarına katıldı. Belçika, İtalya, Bulgaristan, Danimarka,

Detaylı

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin adı: Madde 1- Birliğin adı Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğidir. 1 Birliğin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 Hazırlayan: Ayşegül ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 9-13.03.2011 Fuar Yeri : Berlin, ALMANYA Fuar Alanı : Messe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1-GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev ve luklar.... 3 C-Teşkilat Yapısı... 5 D-Fiziksel Kaynaklar.. 5 II-PERFORMANS BİLGİLERİ 6 A Amaç ve Hedefleri.... 6

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, MİSYON ve TANIMLAR

Detaylı

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1 TÜRKİYE NİN HOLLANDA TURİZM PAZAR PAYI 16.8 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Hollanda, nüfusuna oranla en çok tatile çıkan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi Resmi İstatistik Dairesi

Detaylı

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında Sırbistan ın Başkenti Belgrad

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI: Madde 1- Birliğin adı SAMSUN BELEDİYELER Birliğidir. Birliğin Kısa adı SBB dir. BİRLİĞİN MERKEZİ: Madde 2- Birliğin Merkezi SAMSUN dur. BİRLİĞİN ÇALIŞMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu

CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu 0 CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH Berlin-ALMANYA

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü 3-6 KASIM 2014 WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

ITB BERLİN TURİZM FUARI 6-10 MART 2013 BERLİN / ALMANYA

ITB BERLİN TURİZM FUARI 6-10 MART 2013 BERLİN / ALMANYA ITB BERLİN TURİZM FUARI 6-10 MART 2013 BERLİN / ALMANYA Hazırlayan: Ahmet Sabuncu Almanya nın ve Dünyanın en önemli turizm fuarı olan ITB Berlin Turizm Fuarı 6-10 Mart 2013 tarihleri arasında, Almanya

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu

İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 27.02-02.03.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 10:00-19:00 Ziyaretçi Sayısı 62.500 Dağıtılan Malzemeler 1. İstanbul Guide 2014

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda,

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, EYLÜL 2014 SAYI:36 GÜÇBİRLİĞİ`NİN GÜNDEMİ ÖLÜDENİZ`Dİ. Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, Ölüdeniz in sorunlarının çözümü için belirlenecek

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

T.C JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ S A Y F A 1 T.C JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİĞİN ADI, MERKEZİ, FAALİYET ALANI, SÜRESİ, ÜYELERİ VE AMACI Birliğin adı : Madde 1- (1) Birliğin adı Jeotermal Kaynaklı Belediyeler

Detaylı

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur. BEİJİNG INTERNATİONAL IMPORT FOOD EXPO 2015( CİPFE 2015) FUAR RAPORU Kuru Meyve Tanıtım Grubu 03-05 Temmuz 2015 tarihleri arasında Pekin Fuar merkezinde düzenlenen Beijing International Import Food Expo

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Kanun No. 5355 Kabul Tarihi : 26.5.2005

Kanun No. 5355 Kabul Tarihi : 26.5.2005 Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir. MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5355 Kabul Tarihi :

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ANADOLU TARİH ve KÜLTÜR TURİZMİ FUARI

ANADOLU TARİH ve KÜLTÜR TURİZMİ FUARI ANADOLU TARİH ve KÜLTÜR TURİZMİ FUARI Anatolian History and Culture Tourism Fair 01-04 KASIM 2012 KAYSERİ DÜNYA TİCARET MERKEZİ SUNUŞ Anadolu tarihi dendiği zaman tarihi yalnız yalın anlamı ile değil kentin

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı