ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç Dr Metin DAĞDEVİREN HAZIRLAYAN: Tankut ASLANTAŞ ANKARA

2 İÇİNDEKİLER 1 Giriş 1 2 AHP Nedir?3 3 Problemin Tanımı Çözüm Yönteminin Belirlenmei Problemin Çözülmei 16 4 Sonuç 26 5 Kaynakça 27 2

3 1Giriş Hepimiz hayatımızda bazı kararlar veririz Bu kararlarda ne kadar başarılı olduğumuz, onuçlar ile birlikte ortaya çıkar İnanlar kararlarını iki tür analizle verirler Birincii, ezgilerle yapılan otomatik analizdir Çok hızlı gelişir ve genellikle objektif değildir Karar vermenin ikinci yolu ie mantıkal analizdir ve muhakkak analitik bir yöntem gerektirir Bu tip karar verme şekillerine Çok Kriterli Karar Verme denilir Çok kriterli karar verme (Multiple attribute deciion making-madm) problemin çözüm alternatiflerinin niteliklerinden karakterize edilmiş, alternatifler kümeinden bir alternatif eçme problemi ile ilgilenir Genellikle (MADM) tek bir amaç içerir, fakat iki farklı tipte olabilir İlk amaç belirlenmiş değerler kümeinden ve her alternatif kriterlerinin önemliini içeren bir alternatif eçmektir İkinci tip amaç bir çeşit rol modeli veya benzer koşullar kullanılarak alternatiflerin ınıflandırılmaıdır Yeni arazi araştırmaları geçmişte yapılmış çalışmaların onuçlarından elde edilir Her iki tip amaç da bir tercihin kriterlerinin aşamaları ve varolan kriterler hakkında bilgi içerir Bu tercihlerin değeri ya karar verici tarafından direk tepit edilir yada geçmiş eçimlerden belirlenir Genel formülü: A1,A2,, An alternatifler kümei, C1,C2,, Cn tarafından değer biçilen olun Cj kriteri için Rij ayıal alternatif oranı Ai dir, Genel karar fonkiyonu: D(a)=(Ri1 o Ri2 o Ri3 o Rij o) j=1, 2,, n (ve o toplanmayı temil eder) Ayrıca önem/ağırlıklar gibi kriterler için ıralamayı karar verici tanımlar veya ifade eder Bu tip çok ölçütlü karar verme yöntemleri aşağıdaki gibidir; a Değer Fayda Temelli Yöntemler Çok Ölçütlü Değer Teorii 3

4 Bait Toplam Ağırlıklandırma Ağırlıklı Çarpım TOPSIS AHP/ANP b Ütünlüğe Dayalı Yöntemler ELECTRE I,II,III,IV PROMETHEE c Etkileşimli Yöntemler STEM Değişken Hedef Yöntemi İtek Tabanlı Etkileşimli Yöntemler Dışbükey Koniler d Bait Yöntemler İkili Değiştirme Ardışık Sıralama Özelliklere Göre Eleme İyimerlik/Kötümerlik Bu yöntemler çok ölçütlü karar verme problemlerine, problemin tipine, şekline, çözüm alternatiflerine göre değişiklik göterirler Problem için en uygun çok ölçütlü karar verme yönteminin eçilmei de önemli bir başlangıç adımı olarak yer alır Ayrıca, yöntemlerin etkili kıımlarından yararlanmak makadıyla, revize edilmiş, bulanıklaştırılmış yahut iki yöntemin birleştirilmiş şekilleri de mevcuttur 2AHP Nedir? Analitik Hiyerarşi Proe (AHP), ilk olarak 1968 yılında Myer ve Alpert ikilii tarafından ortaya atılmış ve 1977 de ie Saaty tarafından bir model olarak geliştirilerek karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabilir hale getirilmiştir AHP, karar hiyerarşiinin tanımlanabilmei durumunda kullanılan, kararı etkileyen faktörler açıından karar noktalarının yüzde dağılımlarını veren bir karar verme ve tahminleme yöntemi olarak açıklanabilir AHP bir karar hiyerarşii üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma kalaı kullanılarak, gerek kararı etkileyen faktörler ve gereke bu 4

5 faktörler açıından karar noktalarının önem değerleri açıından, birebir karşılaştırmalara dayanmaktadır Sonuçta önem farklılıkları, karar noktaları üzerinde yüzde dağılıma dönüşmektedir AHP karar problemini çeşitli eviyelerde yapılandırır Bunlar; amaçlar, kriterler, alt kriterler ve alternatiflerdir Karar verici problemi eviyelere bölerek daha küçük karar kümeleri üzerinde odaklanabilir AHP dört ana kabul üzerine dayandırılmıştır: Verilen iki alternatif (alt kriterler), karar vericinin karşılıklı oran kalaındaki alternatiflerin her bir kriteri altında eşli karşılaştırma yapılmaını ağlar Herhangi iki alternatifi karşılaştırırken karar verici herhangi bir kriter altında birinin diğerinden daha iyi olduğuna hiçbir zaman karar vermez Karar problemi hiyerarşi gibi formüle edilebilir Karar problemine etki eden tüm kriterler ve alternatifler hiyerarşide göterilir Yukarıdaki akiyonlar AHP deki iki temel görevi anlatmaktadır Bunlar: Problemi bir hiyerarşi gibi formüle etme ve çözme, eşli karşılaştırmaların formlarında adalet ağlar Göz önüne alınan alternatiflerin ayıının n olduğu, bir n n matriinin tamamlamaı bir kriter altında verilen alternatifler kümei için önceliklerin ıraını içerir Karşılaştırmaların karşılıklı olduğunu kabul ettiğimizde, karşılaştırmalar n (n- 1)/2 inin yalnızca cevap verilmeine ihtiyaç duyulur Saaty, bir eşli karşılaştırmalar matriinde ağırlıkların heabı için özvektör yaklaşımını önerir Özvektör yaklaşımı teorik ve pratik olarak ağırlıkların heabı için ipatlanmış yöntemdir Özvektörün tüm mümkün yollarda verilen alternatifler kümei hakkında düşünülmüş heaplamaların yorumu da vardır verilen bir alternatifler kümei hakkında, ağırlıkların heabından onra karar verici eşli karşılaştırmaların tutarızlığının bir ölçümüyle de ağlar AHP, karar vericilerin tutarlı olmaını gerektirmeyen önemli bir noktadır fakat ölçümlerde çok büyük bir hata vara bunu azaltan bir yöntem gibi de tutarızlığın ölçümünü ağlar Herhangi kriter altındaki her alternatif için bir ağırlılar kümei oluşturulduktan onra tüm alternatiflerin öncelikleri lineer ve toplam fonkiyon olarak heaplanır Bu yöntem hiyerarşik olarak çeşitli niteliklerin ikeletinde kriterleri yapılandırarak ve bir itemin objektifleri ile göreli bulanıklığı ölçer Saaty, alternatifleri oranlandırmak yerine nitelikler araında hiyerarşik eşli karşılaştırma 5

6 kullanır ve/veya objektifler ve onra o karşılıklı matrilerin özvektörleri ile onları çözer Matematikel formda yaklaşımı götermek yerine bir örnek üzerinde yoğunlaşmak anlamayı kolaylaştırır Bu yaklaşımın önemi bulanık olmayan bir kümede kriterlerin ağırlıklarının heaplanmaında kullanılmaıdır Kullanılan karar kalaı Saaty tarafından önerilmiştir: 1 eşit önemde, 3 zayıfça daha önemli, 5 güçlü daha önemli, 7 açıkça daha önemli ve 9 keinlikle daha önemli Hiyerarşide matriin üt düğümleri ıfır eviyeini göterirken diğerleri biri göterir Karşılıklı kare matrilerin oluşturulmaı karar vericinin karşılaştırma elementi i ile diğer element j ve değer Aij, kriter ve objektiflere bağlı olarak ormaıyla yapılır Saaty karşılıklı matrilerin çözümünde makimum özdeğer ve özvektör kullanır Özvektörü makimum özdeğere benzetilerek karşılaştırılmış elementler için ea oran kalaıdır Her matri için normalize edilmiş özvektörler uygulandıktan onra vektörlerin üt eviyei her kriter için alternatiflerinin ağırlıklarının tüm matrilerinin üyelerine dönüşür Vektörlerin on matrii kriter karşılaştırmaının ağırlığının matrii ile çarpılır (kriter karşılaştırmaının özvektör) Analitik hiyerarşi proei karar detek iteminin geliştirilmeinde kullanılır Bu yöntem hiyerarşik olarak çeşitli nitelikler ikeletinde, kriterleri ve bir itemin objektiflerini kullanarak göreceli bulanıklığı ölçer Bir karar verme probleminin AHP ile çözümlenebilmei için gerçekleştirilmei gereken aşamalar aşağıda tanımlanmıştır Her bir aşamada, formülayonu ile birlikte ilgili açıklamalar yapılmıştır Adım 1: Karar Verme Problemi Tanımlanır Karar verme probleminin tanımlanmaı, iki aşamadan oluşturulur Birinci aşamada karar noktaları aptanır Diğer bir deyişle karar kaç onuç üzerinden değerlendirilecektir oruuna cevap aranır İkinci aşamada ie karar noktalarını etkileyen faktörler aptanır Bu çalışmada karar noktalarının ayıı m, karar noktalarını etkileyen faktör ayıı ie n ile embolize edilmiştir Özellikle onucu etkileyecek faktörlerin ayıının doğru belirlenmei ve her bir faktörün detaylı tanımlarının yapılmaı, ikili karşılaştırmaların tutarlı ve mantıklı yapılabilmei açıından önemlidir Adım 2 : Faktörler Araı Karşılaştırma Matrii Oluşturulur 6

7 Faktörler araı karşılaştırma matrii, nxn boyutlu bir kare matritir Bu matriin köşegeni üzerindeki matri bileşenleri 1 değerini alır Karşılaştırma matrii aşağıda göterilmiştir a a A an a a a n2 a1 n a 2n ann Karşılaştırma matriinin köşegeni üzerindeki bileşenler, yani i j olduğunda, 1 değerini alır Çünkü bu durumda ilgili faktör kendii ile karşılaştırılmaktadır Faktörlerin karşılaştırılmaı, birbirlerine göre ahip oldukları önem değerlerine göre birebir ve karşılıklı yapılır Faktörlerin birebir karşılıklı karşılaştırılmaında Tablo 21 deki önem kalaı kullanılır Örneğin birinci faktör üçüncü faktöre göre karşılaştırmayı yapan tarafından daha önemli görünüyora, bu durumda karşılaştırma matriinin birinci atır üçüncü ütun bileşeni ( i 1, j 3 ), 3 değerini alacaktır Aki durumda yani birinci faktörün üçüncü faktörle karşılaştırılmaında, daha önemli tercihi üçüncü faktörden yana kullanılacaka bu durumda karşılaştırma matriinin birinci atır üçüncü ütun bileşeni 1/3 değerini alacaktır Aynı karşılaştırmada birinci faktörle üçüncü faktörün karşılaştırılmaında faktörler eşit öneme ahip oldukları yönünde tercih kullanılıyora bu durumda bileşen 1 değerini alacaktır Karşılaştırmalar, karşılaştırma matriinin tüm değerleri 1 olan köşegeninin ütünde kalan değerler için yapılır Köşegenin altıda kalan bileşenler için ie doğal olarak (21) formülünü kullanmak yeterli olacaktır a ji 1 a ij (21) Yukarıda verilen örnek dikkate alınıra karşılaştırma matriinin birinci atır üçüncü ütun bileşeni ( i 1, j 3 ) 3 değerini alıyora, karşılaştırma matriinin üçüncü atır birinci ütun bileşeni (i=3,j=1), (213) formülünden 1/3 değerini alacaktır Tablo 1 Önem Skalaı 7

8 Önem Değerleri Değer Tanımları 1 Her iki faktörün eşit öneme ahip olmaı durumu 3 1 Faktörün 2 faktörden daha önemli olmaı durumu 5 1 Faktörün 2 faktörden çok önemli olmaı durumu 7 1 Faktörün 2 faktöre nazaran çok güçlü bir öneme ahip olmaı durumu 9 1 Faktörün 2 faktöre nazaran mutlak ütün bir öneme ahip olmaı durumu 2,4,6,8 Ara değerler Adım 3 : Faktörlerin Yüzde Önem Dağılımları Belirlenir Karşılaştırma matrii, faktörlerin birbirlerine göre önem eviyelerini belirli bir mantık içeriinde göterir Ancak bu faktörlerin bütün içeriindeki ağırlıklarını, diğer bir deyişle yüzde önem dağılımlarını belirlemek için, karşılaştırma matriini oluşturan ütun vektörlerinden yararlanılır ve n adet ve n bileşenli B ütun vektörü oluşturulur Aşağıda bu vektör göterilmiştir: B i b11 b 21 bn 1 B ütun vektörlerinin heaplanmaında (31) formülünden yararlanılır b ij n i a ij aij 1 (31) Yukarıda anlatılan adımlar diğer değerlendirme faktörleri içinde tekrarlandığında faktör ayıı kadar B ütun vektörü elde edilecektir n adet B ütun vektörü, bir matri formatında bir araya getirildiğinde ie aşağıda göterilen C matrii oluşturulacaktır 8

9 c c C cn c c c n2 c1n c 2n cnn C matriinden yararlanarak, faktörlerin birbirlerine göre önem değerlerini göteren yüzde önem dağılımları elde edilebilir Bunun için (32) formülünde göterildiği gibi C matriini oluşturan atır bileşenlerinin aritmetik ortalamaı alınır ve Öncelik Vektörü olarak adlandırılan W ütun vektörü elde edilir w i n j c ij 1 n (32) W vektörü aşağıda göterilmiştir W w1 w 2 w n Adım 4 : Faktör Kıyalamalarındaki Tutarlılık Ölçülür AHP kendi içinde ne kadar tutarlı bir itematiğe ahip ola da onuçların gerçekçiliği doğal olarak, karar vericinin faktörler araında yaptığı birebir karşılaştırmadaki tutarlılığa bağlı olacaktır AHP bu karşılaştırmalardaki tutarlılığın ölçülebilmei için bir üreç önermektedir Sonuçta elde edilen Tutarlılık Oranı (CR) ile, bulunan öncelik vektörünün ve dolayııyla faktörler araında yapılan birebir karşılaştırmaların tutarlılığın tet edilebilmei imkanını ağlamaktadır AHP, CR heaplamaının özünü, faktör ayıı ile Temel Değer adı verilen () bir katayının karşılaştırılmaına dayandırmaktadır nın heaplanmaı için öncelikle A karşılaştırma matrii ile W öncelik vektörünün matri çarpımından D ütun vektörü elde edilir 9

10 a a D an a a a n2 a1 n w1 a 2n w 2 x ann wn (41) formülünde tanımlandığı gibi, bulunan D ütun vektörü ile W ütun vektörünün karşılıklı elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme faktörüne ilişkin temel değer (E) elde edilir Bu değerlerin aritmetik ortalamaı ((42) formülü) ie karşılaştırmaya ilişkin temel değeri () verir E i d w i i ( i 1,2,,n ) (41) n i 1 n E i (42) heaplandıktan onra Tutarlılık Götergei (CI), (43) formülünden yararlanarak heaplanabilir CI n n 1 (43) Son aşamada ie CI, Random Göterge (RI) olarak adlandırılan ve Tablo 22 de göterilen tandart düzeltme değerine bölünerek ((44) formülü) CR elde edilir Tablo 22 den faktör ayıına karşılık gelen değer eçilir Tablo 2 RI Değerleri N RI N RI 10

11 , ,45 3 0, ,49 4 0, ,51 5 1, ,48 6 1, ,56 CI CR RI (44) Heaplanan CR değerinin 010 dan küçük olmaı karar vericinin yaptığı karşılaştırmaların tutarlı olduğunu göterir CR değerinin 010 dan büyük olmaı ya AHP deki bir heaplama hataını ya da karar vericinin karşılaştırmalarındaki tutarızlığını göterir Adım 5: Her Bir Faktör İçin, m Karar Noktaındaki Yüzde Önem Dağılımları Bulunur Bu aşama yukarıda anlatılan şekilde ancak bu kez, her bir faktör açıından karar noktalarının yüzde önem dağılımları belirlenir Diğer bir deyişle birebir karşılaştırmalar ve matri işlemleri faktör ayıı kadar (n kez) tekrarlanır Ancak bu kez her bir faktör için karar noktalarında kullanılacak G karşılaştırma matrilerinin boyutu mxm olacaktır Her bir karşılaştırma işleminden onra mx 1 boyutlu ve değerlendirilen faktörün karar noktalarına göre yüzde dağılımlarını göteren S ütun vektörleri elde edilir Bu ütun vektörleri aşağıda tanımlanmıştır: S i m 1 Adım 6: Karar Noktalarındaki Sonuç Dağılımının Bulunmaı Bu aşamada öncelikle, yukarıda anlatılan n tane mx1 boyutlu S ütun vektöründen meydana gelen ve mxn boyutlu K karar matrii oluşturulur Karar matrii aşağıda tanımlanmıştır: 11

12 12 mn m m n n K Sonuçta karar matrii W ütun vektörü (öncelik vektörü) ile aşağıdaki gibi çarpıldığında ie m elemanlı L ütun vektörü elde edilir L ütun vektörü karar noktalarının yüzde dağılımını verir Diğer bir deyişle vektörün elemanlarının toplamı 1 dir Bu dağılım aynı zamanda karar noktalarının önem ıraını da göterir m n mn m m n n l l l w w w x L 3 Problemin Tanımı Galataaray SK Başkanı Adnan Polat futbol takımının daha başarılı olmaı Turkcell Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupaı ve UEFA Avrupa Ligi nde şampiyon olunmaı hedefiyle ezon başında Futbol Şube Sorumluu Haldun Ütünel i yurtiçi ve yurtdışı tranferlerde yetkilendirmiş, yıldız oyuncular alınmaını itemiştir Büyük ve özverili çalışmalar onucunda, on iki ene içinde takıma Milan Baro, Harry Kewell, Elano Blumer, Leo Franco, Abdul-Kader Keita gibi flaş tranferler monte edilmiştir Ama geçen ezonun gol kralı olan Milan Baro un Fenerbahçe derbiinden beri akat olmaı, futbol şubeini yeniden bir forvet arayışı içeriine girmeine neden olmuştur Özellikle şubat ve mart dönemindeki fiktür yoğunluğu, gerek ligde, gerek

13 UEFA da gereke Ziraat Türkiye Kupaında oynanacak maçlar açıından ıkıntı doğurmaktadır Bu ebepten dolayı, bol alternatifli bir kadronun ihtiyacını çeken yönetim, futbol şubeinden tranfer yapılmaını itemiştir Bu ebepten dolayı maliyet, marka değeri, forvet özellikleri ve itikrar ana kriterleri göz önünde bulundurularak alternatifler araından eçim yapılmaı itenmektedir Problem: GALATASARAY SK nın Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi Problemin çözüm aşamaında kriterler ve alt kriterler şu şekilde tanımlanabilir Maliyet: Forvetin bir önceki kulübüne verilen para ve kendiiyle yapılacak anlaşma gereği yıllık alacağı ücret tutarını belirtir Bonervi: Futbolcunun özleşmei devam etmei halinde, şu anda oynadığı kulübe verilmei gereken tutar Futbolcu Ücreti: Kulüple yaptığı anlaşma hükmünce, kaç yıllık özleşmeye imza attığını ve toplamda ne kadar alacağını belirten tutar Marka Değeri: Forvetin o güne kadarki performanı ve durumu kapamında oluşan ve takıma entegrayonu haline pozitif olarak kullanılabilecek değer kriteridir Tanınırlık: Forvetin, Türkiye de ve Dünya da ne kadar tanındığını, popülerliğini belirleyen kriterdir Sponorluk Anlaşmaları: Forvetin önceinde imzalamış olduğu ve entegrayonu halinde takıma pozitif etkii olacak ponorluk anlaşmaları kriteridir Soyal Aktivitelere Uygunluk: Forvetin oyal orumluluk projelerinde ne kadar etkin olabileceğini belirleyen kriterdir Forvet Özellikleri: Bir forvette olmaı gereken belli başlı özellikleri belirten ana kriterdir Bitirici Vuruş: Gol vuruşunu tanımlayan alt kriterdir Boy: Forvetin boyunu tanımlayan alt kriterdir Oyun Zekâı: Forvetin oyun içinde dizilime ve taktiğe göre bulunmaı gereken yer ve oyunu okumaıyla ilişkili özelliğini göteren alt kriterdir Hız: Forvetin, toplu ve topuz alandaki koşularının dereceini göteren alt kriterdir Hava Hakimiyeti: Hava toplarındaki etkiini göteren alt kriterdir 13

14 İtikrar: Takım içinde ürekliliğini belirleyen kriterdir Takım Uyumu: Önceki takımlarda naıl bir uyum içeriinde olduğunu belirten alt kriterdir Sakatlık Durumu: Daha önceki akatlıkları ve bunların nüketme durumunu göteren alt kriterdir Gelişme Potaniyeli: İlerde ne kadar gelişebileceğini göteren alt kriterdir Galataaray SK nın bu eçim problemi için 4 tane alternatifi vardır 14

15 15

16 Adnan Polat bu alternatifler araından eçim yapılırken, aşağıdaki kııtların dikkate alınmaını itemiştir 16

17 Gelecek vaat edecek, Takıma çabuk uyum ağlayacak, Tanınır bir oyuncu olacak 31 Çözüm Yönteminin Belirlenmei GALATASARAY SK nın Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi için AHP eçilmiştir Çünkü; Problem, içinde ölçülemeyen değişkenleri barındırmakta ve nitel veriler bulunmakta, Amaç kriterleri, kriterler ie alternatifi etkilemektedir Geri beleme öz konuu değildir AHP nin diğer çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden farkı yukarıda da belirtildiği gibi, problem çözülürken, içinde nitel verilerin de bulunduğu, ölçülemeyen değişkenleri barındırdığı durumlar olduğu zaman başvurulan bir çözüm yöntemi olmaıdır Aynı zamanda tek taraflı bir akış, yani hiyerarşi öz konuudur Amaçlar, probleme ait kriterleri, kriterler ie, çözüm alternatiflerini etkilemektedir Geri beleme öz konuu değildir 32 Problemin Çözülmei Problemin çözülmeine ilişkin matri operayonları aşağıdaki gibidir 17

18 Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K / /3 5 1/5 1/3 1/3 1/7 1/3 1/7 K2 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/7 1/3 1/7 K /5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/7 K4 1/3 3 1/ /5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/9 K5 1/3 3 1/ /5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/5 K /3 K7 1/ /9 1 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/9 K / /5 1/3 1/9 K /3 3 1/ /5 1/5 1/9 K /5 3 1/5 1/3 1 1/5 1/5 1/9 K / /3 K / /3 1 1/3 K , ,2 44, , , , , ,8 35 9, ,6 3, İlk matrite Kriterler temel alınarak 1-9 kalaına göre işlemler yapılmıştır 18

19 Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 Toplam) Öncelikler K1 0, , , , , , , , , , , , , , ,03933 K2 0, , , , , , , , , , , , , , , K3 0, , , , , , , , , , , , , , , K4 0, , , , , , , , , , , , , , , K5 0, , , , , , , , , , , , , , , K6 0, , , , , , , , , , , , , , , K7 0, , , , , , , , , , , , , , ,03354 K8 0, , , , , , , , , , , , , , , K9 0, , , , , , , , , , , , , , , K10 0, , , , , , , , , , , , , , , K11 0, , , , , , , , , , , , , , , K12 0, , , , , , , , , , , , , , , K13 0, , , , , , , , , , , , , , , Burda en başta belirtilen formülayonlar çerçeveinde kriter temelli öncelikler belirlenmiştir Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 Toplam ATV K1 0, , , , , , , , , , , , , , , K2 0, , , , , , , , , , , , , , ,51762 K3 0, , , , , , , , , , , , , , , K4 0, , , , , , , , , , , , , , , K5 0, , , , , , , , , , , , , , , K6 0, , , , , , , , , , , , , , ,

20 K7 0, , , , , , , , , , , , , , , K8 0, , , , , , , , , , , , , , , K9 0, , , , , , , , , , , , , , ,68146 K10 0, , , , , , , , , , , , , , , K11 0, , , , , , , , , , , , , , , K12 0, , , , , , , , , , , , , , , K13 0, , , , , , , , , , , , , , , ,89063 Yenb CI 0, ,06 CR n CI Burda da n 1 ve CI CR RI formülayonları kullanılarak matriin tutarlılığı heaplanmıştır 0,06<0,1 olduğundan kriterler matrii tutarlıdır Aşağıda alternatiflerin ağırlıklarının belirlenmeiyle ilgili matri operayonları verilmiştir (Sağ taraftaki boş matriler yukarda yapılan aynı işlemleri tekrarlamaktadır) Bonervi A1 A2 A3 A4 Bonervi A1 A2 A3 A4 Öncelikler A1 1 1/3 1/5 1/3 A1 0, , , , , ,07684 A /3 3 A2 0,25 0, , , , , A A3 0, , , , , , A4 3 1/3 1/3 1 A4 0,25 0, , , , , , , , Yıllık Ücrt A1 A2 A3 A4 Yıllık Ücret A1 A2 A3 A4 Öncelikler A1 1 1/3 1/5 1/3 A1 0,

21 A /3 3 A2 0, A A3 0, A4 3 1/3 1/3 1 A4 0, Tanınırlık A1 A2 A3 A4 Tanınırlık A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, , ,45 0, , , A2 1/ A2 0, , ,35 0, , , A3 1/9 1/7 1 1/3 A3 0, , ,05 0, , , A4 1/5 1/3 3 1 A4 0, , ,15 0, , , , , , Sponorluk A1 A2 A3 A4 Sponorluk A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, A2 1/ A2 0, A3 1/9 1/7 1 1/3 A3 0, A4 1/5 1/3 3 1 A4 0, Soyal Aktv A1 A2 A3 A4 Soyal Aktv A1 A2 A3 A4 Öncelikler 21

22 A A1 0, A2 1/ A2 0, A3 1/9 1/7 1 1/3 A3 0, A4 1/5 1/3 3 1 A4 0, Bitirici Vuruş A1 A2 A3 A4 Bitirici Vuruş A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, ,75 0, ,5 2, , A2 1/ A2 0, ,15 0, , , , A3 1/5 1/3 1 3 A3 0, ,05 0, , , , A4 1/7 1/3 1/3 1 A4 0, ,05 0, , , , , , , Boy A1 A2 A3 A4 Boy A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0,5625 0, , , , , A2 1/9 1 1/5 1/7 A2 0,0625 0, , , , , A3 1/ /3 A3 0,1875 0, , , , , A4 1/ A4 0,1875 0, , , , , , ,2 4,47619 Oyun Zekaı A1 A2 A3 A4 Oyun Zekaı A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, ,3 0, , , , A2 1/3 1 1/3 1/3 A2 0, ,1 0, , , , A3 1/ /3 A3 0, ,3 0, , , , A4 1/ A4 0, ,3 0, , , ,

23 1, , , Hız A1 A2 A3 A4 Hız A1 A2 A3 A4 Öncelikler A1 1 1/7 1/3 3 A1 0, , , ,1875 0, , A A2 0, , , ,5625 2, , A3 3 1/7 1 3 A3 0, , , ,1875 0, , A4 1/3 1/9 1/3 1 A4 0, , , ,0625 0, , , , , Hava Hakimiyeti A1 A2 A3 A4 Hava Hakimiyeti A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, A2 1/9 1 1/5 1/7 A2 0, A3 1/ /3 A3 0, A4 1/ A4 0, Takım Uyumu A1 A2 A3 A4 Takım Uyumu A1 A2 A3 A4 Öncelikler A /3 1/3 A1 0, , , , , , A2 1/3 1 1/3 1/3 A2 0, , , , , , A3 3 1/3 1 3 A3 0, , ,5 0, , , A4 3 1/3 1/3 1 A4 0, , , , , , , , , Sakatlık Durumu A1 A2 A3 A4 Sakatlık Durumu A1 A2 A3 A4 Öncelikler A1 1 1/3 1/3 1/3 A1 0,1 0, , , , , A A2 0,3 0,5 0, , , , A3 3 1/3 1 3 A3 0,3 0, , , , ,

24 A4 3 1/3 1/3 1 A4 0,3 0, , , , , , , Gelişme Potaniyeli A1 A2 A3 A4 Gelişme Potaniyeli A1 A2 A3 A4 Öncelikler A /7 5 A1 0, ,25 0, , , , A2 1/3 1 1/5 3 A2 0, , , , , , A A3 0, , , ,5 2, , A4 1/5 3 1/9 1 A4 0, ,25 0, , , , , , Matrilerin en ağındaki öncelikler, her bir kritere ait alternatiflerin önceliklerini ifade etmektedir Aşağıda, tüm kriterlerin, alternatifler baz alınarak öncelikleri verilmektedir Alternatifler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 A1 0, , , , , , , , , , , , , A2 0, , , , , , , , , , , , , A4 0, , , , , , , , , , , , , A4 0, , , , , , , , , , , , ,

25 4 Sonuç Yukarda çözülmüş olan kriterlerin ve alternatiflerin ağırlık matrilerini formülayona göre matri çarpımına tabi tuttuğumuzda aşağıdaki onucu verecektir L m m2 1n w1 l11 2n w 2 l 21 x mn wn lm 1 = Alternatifler Öncelikler A1 0, A2 0, A3 0, A4 0, Klaa-Jan Huntelaar olacaktır Görüldüğü üzere A1>A3>A2>A4 gibi bir ıralama yapılabilir Yani Galataaray SK nın kadrouna dahil etmei gereken futbolcu 5 Kaynakça 1BOZDAĞ N ATAN M ALTAN,(2003), Hizmet Sektöründe Toplam Hizmet Kaliteinin SERVQUAL Analizi ile Ölçümü ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, VI Ulual Ekonometri ve İtatitik Sempozyumu 2 DAĞDEVĠREN, M vd (2004), İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Proei ve Uygulamaı, Gazi Üniveritei Müh Mim Fak Dergii, C19 3 DÜNDAR, S ve ECER, F (2008), Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmei, Celal Bayar Üniveritei İİBF Yönetim Ekonomi Dergii, C15 25

26 Ş4 ELEREN A, BEKTAŞ Ç, GÖRMÜŞ A,(2007), Hizmet Sektöründe Hizmet Kaliteinin SERVQUAL Yöntemi ile Ölçülmei ve Hazır Yemek İşletmeinde Bir Uygulama, Finan Politik & Ekonomik Yorumlar Dergii 5 GÜLMEZ M, KİTAPÇI O, (2008), Hatane Hizmet Kalitei ve Bir Uygulama, HU İktiadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergii, C 26 6 GÜRBÜZ E, ERGÜLEN A,(2006), Hizmet Kaliteinin Ölçümü ve Grönroo Modeli Üzerine Bir Araştırma, İÜ Siyaal Bilgiler Fakültei Dergii No:35 7 HSU, P and CHEN, B (2008), Integrated Analytic Hierarchy Proce and Entropy to Develop a Durable Good Chain Store Franchiee Selection Model, Aia Pacific Journal of Marketing and Logitic, V20, N1 8 KINGIR G, (2006), Bir Hizmet İşletmei Olarak Beş Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Yönetel Sorunlar, Selçuk Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii 9 KURUÜZÜM, A ve ATSAN, N (2001), Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları Akdeniz İİBF Dergii 10 MURAT G, ÇELĠK N, (2007), Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Otel İşletmelerinde Hizmet Kaliteini Değerlendirme: Bartın Örneği, ZKÜ Soyal Bilimler Dergii, C 3 26

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON TMMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı 13. Türkiye Harita Bilimel ve Teknik Kurultayı 18 Nian 011, Ankara KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

Detaylı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Anıl TAŞKIN 1 Tamer EREN 2

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Anıl TAŞKIN 1 Tamer EREN 2 CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt:14, Sayı:1, Mart 2016 Geliş Tarihi: 23.05.2015 Doi Number: 10.18026/cbuo.07938 Kabul Tarihi: 31.03.2016 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSLARININ

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

ĠSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN ĠLÇELERĠN BELĠRLENMESĠ

ĠSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN ĠLÇELERĠN BELĠRLENMESĠ Süleyman Demirel Üniveritei İktiadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergii Y2014, C19, S4, 241-270 Suleyman Demirel Univerity The Journal of Faculty of Economic and Adminitrative Science Y2014, Vol19, No4,

Detaylı

MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI

MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI MOSFET BSIM3V3 EŞİK GERİLİMİ VE MOBİLİTE PARAMETRELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARTILMASI M.Emin BAŞAK 1 Ayten KUNTMAN Hakan KUNTMAN 3 1, İtanbul Üniveritei,Mühendilik Fakültei, Elektrik&Elektronik

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

AĞAÇTA ARTIM VE BÜYÜME

AĞAÇTA ARTIM VE BÜYÜME AĞAÇTA ARTIM VE BÜYÜME Ağaç ve ağaçlar topluluğu olan meşcere, canlı varlıklardır. Sürekli gelişerek, değişirler. Bu gün belirlenen meşcere hacmi, ilk vejetayon döneminde değişir. Yıllar geçtikten onra

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ

BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ Ahi Evran Üniveritei Kırşehir Eğitim Fakültei Dergii (KEFAD) Cilt 8, Sayı 2, (2007), (129-148) 129 BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ Gülcan NUMANOĞLU Ankara

Detaylı

SPOR TOTO SÜPER LİGİ NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SPOR TOTO SÜPER LİGİ NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ POR TOTO ÜPER LİGİ NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMEİ Okan ACUN * & Doç Dr Tamer EREN ** Öz por Toto üper Ligi, en başarılı 18 takımın mücadele

Detaylı

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Muğla Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Zehra BAŞKAYA * Cüneyt AKAR ** Bu

Detaylı

Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları

Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları Kamu ve Özel Hatanelerde Tedavi Gören Hataların Sağlıkta Hizmet Kaliteine İlişkin Algılamaları İmail BAKAN *, Burcu ERŞAHAN **, İlker KEFE ***, Murat BAYAT **** ÖZET Bu çalışmanın amacı; hataların hataneye

Detaylı

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferanı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniveritei Uydu Kentlerin Taarımı için Bir Karar Detek Sitemi ve Bilişim Sitemi Modeli Önerii TC Beykent Üniveritei

Detaylı

TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI

TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI Makale Gönderim Tarihi: 29052015 Yayına Kabul Tarihi: 03052016 Burak ÇETĠN

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING GRID DESIGN BASED ON GENETIC ALGORITHMS

GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING GRID DESIGN BASED ON GENETIC ALGORITHMS 5. Ululararaı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayı 29, Karabük, Türkiye GENETİK ALGORİTMALARA DAYALI İLETİM MERKEZİ TOPRAKLAMA AĞI TASARIMINDA AĞ İNDÜKTANSI GRID INDUCTANCE IN SUBSTATION GROUNDING

Detaylı

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ Prof.Dr. C.Erdem İMRAK 1 ve Mak.Y.Müh. Özgür ŞENTÜRK 2 1 İTÜ. Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölümü, İtanbul 2 Oyak- Renault, DITECH/DMM

Detaylı

ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ

ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ 73 BÖLÜM 5 ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ 5. Blok Diyagramları Blok diyagramları genellikle frekan domenindeki analizlerde kullanılır. Şekil 5. de çoklu alt-itemlerde kullanılan blok diyagramları

Detaylı

1. MATEMATİKSEL MODELLEME

1. MATEMATİKSEL MODELLEME . MATEMATİKSEL MODELLEME İşletmeler çabuk ve iabetli kararlar alabilmeleri büyük ölçüde itematik yaklaşıma gerekinim duyarlar. İter ayıal analizler, iter yöneylem araştırmaı adı altında olun uygulanmakta

Detaylı

Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri

Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri Makine Teknolojileri Elektronik Dergii Cilt: 7, No: 1, 010 (31-4) Electronic Journal of Machine Technologie Vol: 7, No: 1, 010 (31-4) TENOLOJĐ ARAŞTIRMALAR www.teknolojikaratirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Çevrimsel yüklemeye maruz tabakalı kompozitlerin maksimum yorulma ömrü için optimum tasarımı

Çevrimsel yüklemeye maruz tabakalı kompozitlerin maksimum yorulma ömrü için optimum tasarımı Ululararaı Katılımlı 7. Makina Teorii Sempozyumu, İzmir, -7 Haziran 05 Çevrimel yüklemeye maruz tabakalı kompozitlerin makimum yorulma ömrü için optimum taarımı H. Arda Deveci * H. Seçil Artem İzmir Intitute

Detaylı

BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ

BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ BÖLÜM 5 BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Giriş Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gii yatay taşıyıcı elemanlar, yapıya etkiyen düşey ve yatay yükler nedeniyle eğilmeye çalışırlar. Bu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr GİRİŞİMCİLİK 1. İŞLETMELERİN KURULUŞ

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afon Kocatepe Üniveritei 7 (2) Afon Kocatepe Univerit EN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL O SCIENCE YERALTI ENERJİ KABLOLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDA ARIZA MESAESİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık;

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık; 1- VAGON HAREKET DİNAMİĞİ Dinamik derinde eğik düzlem üzerinde bir cimi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi heaplamıştık; Şekil 1- Eğik düzlemde hareket = G µ Coα ± G Sinα ±

Detaylı

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA H. Bahadır

Detaylı

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

Darbeli Doppler Laminar Kan Akış Sinyal Simülasyonuna STFT ve AR Spektral Analizlerinin Uygulanması

Darbeli Doppler Laminar Kan Akış Sinyal Simülasyonuna STFT ve AR Spektral Analizlerinin Uygulanması KSÜ Fen ve Mühendilik Dergii 5(2) 22 14 KSU J. Science and Engineering 5(2) 22 Darbeli Doppler Laminar Kan Akış Sinyal Simülayonuna STFT ve AR Spektral Analizlerinin Uygulanmaı M.Kemal KIYMIK Abdülhamit

Detaylı

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü ESM406- Elektrik Enerji Sitemlerinin Kontrolü. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü.. Hedefler Bu bölümün hedefleri:. Komplek değişkenlerin tanıtılmaı.. Laplace Tranformayonun tanıtılmaı..

Detaylı

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM Deniz Koçak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri Bölümü, Ankara denizkocak36@gmail.com

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ T. C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK E FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ Ulaş EMİNOĞLU DOKTORA TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI 1 KİRİŞ DONATI HESABI Kiriş yükleri heaplandıktan onra keitler alınarak tatik heap yapılır. Keitler alınırken her kirişin bir keit içinde kalmaı ağlanır. BİRO yöntemi uygulanarak her kirişin menet ve açıklık

Detaylı

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.217-226 Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU - Ekim 0 KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING Yücel AYRIÇAY a Meltem KILIÇ b adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş bksü, SBE, İşletme ABD,

Detaylı

ROBOT KOL DENETİM TASARIMI İÇİN DURUM DEĞİŞKENLERİ GERİ BESLEMELİ VE TÜMLEVLİ DENETİMCİ YAKLAŞIMI

ROBOT KOL DENETİM TASARIMI İÇİN DURUM DEĞİŞKENLERİ GERİ BESLEMELİ VE TÜMLEVLİ DENETİMCİ YAKLAŞIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 9, No, 54, 4 Vol 9, No, 54, 4 ROBOT OL DENETİM TASARIMI İÇİN DURUM DEĞİŞENLERİ GERİ BESLEMELİ VE TÜMLEVLİ DENETİMCİ YALAŞIMI Uğur CANER

Detaylı

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE VIII ULUSAL TESSAT MÜENDSL KONGRES 90 DOAL GAZLI KOJENERASON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE Nilay AKDENZ Cemre Doan LAN brahim ÜÇGÜL Mutafa ACAR Mutafa BAAN ÖZET Doal gazın kojenerayon

Detaylı

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Özel Sayı: Bahar 0/ s.- AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Sprott_94_A Kaotik Sisteminin Senkronizasyonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılması

Sprott_94_A Kaotik Sisteminin Senkronizasyonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılması Sprott_9_A Kaotik Siteminin Senkronizayonu ve Bilgi Gizlemede Kullanılmaı İhan Pehlivan, ılmaz Uyaroğlu, M. Ali alçın, Abdullah Ferikoğlu Özet Doğrual olmayan otonom Sprott_9_A kaotik denklem itemi matematikel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ VE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ VE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Kriz Dergii 6(): -84 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP AKÜLTESİ HASTANELERİ VE ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Seda HARAN*, Halie Devrimci ÖZGÜVEN" Şenay ÖLMEZ"*,

Detaylı

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören H03 ontrol devrelerinde geri belemenin önemi Yrd. Doç. Dr. Aytaç ören MA 3026 - Der apamı H0 İçerik ve Otomatik kontrol kavramı H02 Otomatik kontrol kavramı ve devreler H03 ontrol devrelerinde geri belemenin

Detaylı

Vakıf Üniversitesi Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ

Vakıf Üniversitesi Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ Nihan ÖZGÜVEN 1 Özet: Günümüzde, devlet üniversitelerinin sayısının artmasıyla beraber vakıf üniversitelerinin de sayısı artmıştır.

Detaylı

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizayonu Mehmed Çelebi 1 1 El-Elektronik Mühendiliği Bölümü Celal Bayar Üniveritei mehmed.celebi@bayar.edu.tr Özet Bu çalışmada daha önce analitik yöntemle

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 62 Iıl İşlem Uygulanmış Ladin, Karaçam, Kayın ve Kavak Odunlarının Korozyon Özellikleri Sibel YILDIZ1*, Ahmet CAN1 1 Karadeniz Teknik Üniveritei, Orman Fakültei, Orman Endütri Mühendiliği Bölümü, Trabzon,

Detaylı

Ders #10. Otomatik Kontrol. Sürekli Hal Hataları. Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #10. Otomatik Kontrol. Sürekli Hal Hataları. Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #0 Otomatik ontrol Sürekli Hal Hataları Prof.Dr.alip Canever Prof.Dr.alip Canever Denetim Sitemlerinin analiz ve taarımında üç kritere odaklanılır:. eçici Rejim Cevabı. ararlılık 3. Sürekli Hal ararlı

Detaylı

3. ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI

3. ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI 3. ÖN İZAYNA AĞIRIK HESAI Her türlü geminin dizaynında gemiyi oluşturan ağırlıkların ön dizayn aşamaında doğru olarak heaplanmaı geminin tekno-ekonomik performan kriterlerinin belirlenmeinde on derece

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 1-14 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI Serap TEPE *, Ali GÖRENER Geliş:

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ-ÖZE BİGİER: (8.6) EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ.BÖÜM

Detaylı

ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI

ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI ÖN DİZAYNDA AĞIRIK HESABI Her türlü geminin dizaynında gemiyi oluşturan ağırlıkların ön dizayn aşamaında doğru olarak heaplanmaı geminin tekno-ekonomik performan kriterlerinin belirlenmeinde on derece

Detaylı

DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI

DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI DENEY NO: 9 DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI Deneyin Amacı: Lineer-zamanla değişmeyen -kapılı devrelerin Genlik-Frekan ve Faz-Frekan karakteritiklerinin

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

TÜRKİYE DE İL OLMASI MUHTEMEL OLAN İLÇELERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES (AHP) YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 1

TÜRKİYE DE İL OLMASI MUHTEMEL OLAN İLÇELERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES (AHP) YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 1 İNEGÖL TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜRKİYE DE İL OLMASI MUHTEMEL OLAN İLÇELERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES (AHP) YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 1 Araştırma Örneği Prof. Dr. Halis ERTÜRK Uludağ Üniversitesi İnegöl

Detaylı

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR YAĞLAMA TĐPLERĐ YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR Yağlamanın beş farklı şekli tanımlanabilir. 1) Hidrodinamik ) Hidrotatik 3) Elatohidrodinamik 4) Sınır 5) Katı-film VĐSKOZĐTE τ F du = = A µ dy du U = dy h τ

Detaylı

Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği *

Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği * Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.1-15 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 1-15 Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ 1 Bu derste; Analitik Hiyerarşi prosesi AHP Uygulama Aşamaları AHP Modellerinde Tutarlılığın Test Edilmesi AHP nin Uygula Örnekleri AHP Puanlama Yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı

Kök Yer Eğrileri ile Tasarım

Kök Yer Eğrileri ile Tasarım Kök Yer Eğrileri ile Taarım Prof.Dr. Galip Canever Kök Yer Eğriinden Kazanç ın Belirlenmei Kök yer eğrii K nın pozitif değerleri için denkleminin muhtemel köklerini göteren eğridir. KG ( ) Taarımın amacı

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi Araş.

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

8. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI.

8. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. 8. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 MATRİSLER Matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu

Detaylı

m=n şeklindeki matrislere kare matris adı verilir. şeklindeki matrislere ise sütun matrisi denir. şeklindeki A matrisi bir kare matristir.

m=n şeklindeki matrislere kare matris adı verilir. şeklindeki matrislere ise sütun matrisi denir. şeklindeki A matrisi bir kare matristir. Matrisler Satır ve sütunlar halinde düzenlenmiş tabloya matris denir. m satırı, n ise sütunu gösterir. a!! a!" a!! a!" a!! a!! a!! a!! a!" m=n şeklindeki matrislere kare matris adı verilir. [2 3 1] şeklinde,

Detaylı

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OYUN TEORİSİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TANIM ''Oyun Teorisi'', iki yada daha fazla rakibi belirli kurallar altında birleştirerek karşılıklı olarak çelişen olasılıklar

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ N. TEKİN 1, C. AYDIN 2, U. DOĞAN 2 1 Erciye Üniveritei, Mühendilik Fakültei, Harita Mühendiliği Bölümü, Kayeri, nihaltekin@erciye.edu.tr 2 Yıldız Teknik

Detaylı

Ekişehir Omangazi Üniveritei Müh.Mim.Fak.Dergii C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Ekişehir Omangazi Univerity, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 23.11.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 23.10.2007 GEZGİN

Detaylı

Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni GİRİŞ Kord Beleri, havalı latiklerde detek amacıyla kullanılan temel tektil malemelerdir. Kord bei, birbirine para

Ayşe Aytaç, Berrin Yılma, Veli Deni GİRİŞ Kord Beleri, havalı latiklerde detek amacıyla kullanılan temel tektil malemelerdir. Kord bei, birbirine para İşletme Fakültei Dergii, Cilt 9, Sayı 1, 2008, 61-71 KORD BEZİ ÜRETİMİNDE BÜKÜM YÖNÜNÜN ETKİLERİNİN FARKLI DENEY TASARIMI YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESI Ayşe Aytaç *, Berrin Yılma **, Veli Deni *** Öet Kord

Detaylı

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4 ç A) Öngerilmeiz cıvatalar iş. d ç.d ön Boyutlandırma için ç Statik zorlanmada To. d i) Sıkma ıraında ; M 3.d ; B 6 c b ön : ç. d Mukavemet Heabı B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar a) Dış kuvvet ekenel

Detaylı

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU Yıl: 2014, Cilt:7, Sayı:1, Sayfa: 7-28 PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU Bahar Özyörük 1, Yeşim Şirin 2, Tansu Yoksulabakan 3, Mustafa Şanver 4, M. Aykut

Detaylı

Kemer Barajların Drucker-Prager Yaklaşımı Kullanılarak Lineer Olmayan Dinamik Analizi 1

Kemer Barajların Drucker-Prager Yaklaşımı Kullanılarak Lineer Olmayan Dinamik Analizi 1 İMO eknik Dergi, 2004 3085-3103, Yazı 207 Kemer Barajların Drucker-Prager Yaklaşımı Kullanılarak Lineer Olmayan Dinamik Analizi 1 Yuu CALAYIR * Muhammet KARAON ** ÖZ Bu çalışmada, betonun lineer olmayan

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ Yıldız YULUĞKURAL Sevgi FELEK Zerrin ALADAĞ Özet Cep telefonları, son yıllarda

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ H. YILDIZ, 0 NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI HABERLEġME GECĠKMELERĠNĠN YÜK FREKANS

Detaylı

Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Sisteminin Kararlılık Analizi

Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Sisteminin Kararlılık Analizi EEB 06 Elektrik-Elektronik ve Bilgiayar Sempozyumu, -3 Mayı 06, Tokat TÜRKİYE Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Siteminin Kararlılık Analizi Hakan GÜNDÜZ Şahin SÖNMEZ Saffet AYASUN Niğde Üniveritei,

Detaylı

EĞİTMENLERİMİZ. Yrd. Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ. Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ALICI. Yrd. Doç. Dr.

EĞİTMENLERİMİZ. Yrd. Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ. Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ALICI. Yrd. Doç. Dr. EĞİTMENLERİMİZ Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniveritei Prof. Dr. Mutafa ALICI Erzincan Üniveritei Prof. Dr. Şadi EREN Iğdır Üniveritei Doç. Dr. A. Halim ULAŞ Atatürk Üniveritei Doç. Dr. Halit DURSUNOĞLU

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

Soğutma ve ticari makineleri bölümü

Soğutma ve ticari makineleri bölümü Donetk Milli Mikhail Tugan Baranovkogo Ekonomi ve Ticaret Üniveritei (DETÜ) Soğutma ve ticari makineleri bölümü Derin konuu: Termodinamiğin İkinci Yaaı ve onu uygulamaı Öğt. Doç. Karnaukh Viktoriia Donetk-Adana

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

MAK3002 OTOMATİK KONTROL MATLAB UYGULAMALARI 1

MAK3002 OTOMATİK KONTROL MATLAB UYGULAMALARI 1 MAK300 OTOMATİK KONTROL MATLAB UYGULAMALARI Matematica, Maple, Macyma programları öncelikli olarak embolik cebir işlemleri yapan paket programlardır. Elbette ayıal heaplama da yaparlar. Bu paket programlardan

Detaylı

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım; İÇ ÇARPIM UZAYLARI 7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;.= 1 1 + + Açıklanmış ve bu konu uzunluk ve uzaklık kavramlarını açıklamak için kullanılmıştır. Bu bölümde öklit

Detaylı

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ 17 HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYILARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ İmail OBUT ÖZET Hidrolik itemlerde ea olu itenen; yükü hareket ettirmek için kullanılan gücün, hidrolik omayı tahrik eden elektrik

Detaylı

STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI SÜREÇ HĐYERARŞĐSĐ

STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI SÜREÇ HĐYERARŞĐSĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI SÜREÇ HĐYERARŞĐSĐ ĐÇ KONTROL DAĐRE BAŞKANLIĞI MAYIS 2013 Birim Adları Seviye Süreç Kodu 1 Y KURUMSAL YÖNETİM SÜREÇLERİ 2 Y1 Stratejik Yönetim Süreç Adı ÇGM Dİ YİH GM İSG

Detaylı

Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi

Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman DÜNDAR

Detaylı

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013 Tutturursa şampiyon Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan Otel'de kamp yapacak olan siyahbeyazlılar, 6-9 Ocak 2013 tarihleri

Detaylı

Şekil 6.1. Öngerilme elemanının beton elemana uyguladığı kuvvetler

Şekil 6.1. Öngerilme elemanının beton elemana uyguladığı kuvvetler 6. EĞĐLE HESBI 6.. GĐRĐŞ 960 lı yılların onlarından itibaren yapı mühendiliği heap yöntemlerinde köklü değişiklikler olmuştur; bugün de bu üreç artan bir hızla ürmektedir. Bununla beraber, öngerilmeli

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

AKIŞKANLAR. 8. 1 Giriş 8. 2 Basınç, Basıncın Derinlikle Değişimi

AKIŞKANLAR. 8. 1 Giriş 8. 2 Basınç, Basıncın Derinlikle Değişimi 8 AKIŞKANLAR 8. 1 Giriş 8. Baınç, Baıncın Derinlikle Değişimi 8. Archimede Prenibi ve Kaldırma Kuvveti 8. 4 ikozluk 8. 5 Süreklilik Denklemi 8. 6 Yüzeyel Gerilim Akışkan ortam; durgun halde iken veya ideal

Detaylı

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN İç-Çarpım Uzayları Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; R n, P n (R), M nxn vektör uzaylarında iç çarpım kavramını tanıyacak ve özelliklerini görmüş olacaksınız.

Detaylı

Değiştirilmiş Hata Türü ve Etkileri Analizi Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Uygulaması

Değiştirilmiş Hata Türü ve Etkileri Analizi Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Uygulaması Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi International Journal of Engineering Research and Development Cilt/Volume :8 Sayı/Issue:1 Ocak/January 2016 http://ijerad.kku.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME PROF. DR. İBRAHİM ÇİL

ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME PROF. DR. İBRAHİM ÇİL ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME PROF. DR. İBRAHİM ÇİL 1 Bu bölümde; Çok ölçütlü karar verme yöntemlerini tanıyacağız. Özellikle anlatılacaktır. SMART ve ELECTRE yöntemleri üzerinde durulacaktır. Çok ölçütlü karar

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE KURULMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ*

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE KURULMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ* ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE KURULMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ* Hakan BAKAN Arş Gör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, hkn_bkn@muedutr ÖZET Ekonomik, sosyal ve

Detaylı

Matlab da Dizi ve Matrisler. Mustafa Coşar

Matlab da Dizi ve Matrisler. Mustafa Coşar Matlab da Dizi ve Matrisler Mustafa Coşar MATLAB Değişkenleri Matlab da değişkenler; skaler, dizi(vektör), matris veya metin (string) türünde olabilirler. Örnek olarak: a=1; b=-3.2e3; c=22/5; metin= mustafa

Detaylı

POZİSYON ALMA TOPU KARŞILAMA HIZLI ADIMLAMA YERDEN VE HAVADAN GELEN TOPLARA SAHİP OLMA TOPA UZANARAK DOKUNMA KOORDİNASYON VE ADIMLAMA YERDEN VE

POZİSYON ALMA TOPU KARŞILAMA HIZLI ADIMLAMA YERDEN VE HAVADAN GELEN TOPLARA SAHİP OLMA TOPA UZANARAK DOKUNMA KOORDİNASYON VE ADIMLAMA YERDEN VE POZİSYON ALMA TOPU KARŞILAMA HIZLI ADIMLAMA YERDEN VE HAVADAN GELEN TOPLARA SAHİP OLMA TOPA UZANARAK DOKUNMA KOORDİNASYON VE ADIMLAMA YERDEN VE HAVADAN GELEN TOPLARA AYAK İLE MÜDAHALE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 04

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 04 EELP1 DERS 04 Özer ŞENYURT Nian 10 1 ELEKTRĐK MOTORLARI Özer ŞENYURT Nian 10 ELEKTRĐK MOTORLARI Özer ŞENYURT Nian 10 3 ASENKRON MOTORLAR Endütride en azla kullanılan motorlardır. Doğru akım motorlarına

Detaylı

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III .Seviye ITAP 9 Aralık_ Sınavı Dinamik III.Kütlei m=.kg olan bir taş, yükekliği h=5m olan bir kaleden yatay yönde v =5m/ hızı ile atılıyor. Cimin kinetik ve potaniyel enerjiini zamanın fonkiyonu olarak

Detaylı

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühedilik Mimarlık Fakültei İşaat Mühediliği Bölümü E-Pota: ogu.ahmet.topcu@gmail.com We: http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu Bilgiayar Detekli Nümerik Aaliz Der otları 014 Ahmet

Detaylı