ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç Dr Metin DAĞDEVİREN HAZIRLAYAN: Tankut ASLANTAŞ ANKARA

2 İÇİNDEKİLER 1 Giriş 1 2 AHP Nedir?3 3 Problemin Tanımı Çözüm Yönteminin Belirlenmei Problemin Çözülmei 16 4 Sonuç 26 5 Kaynakça 27 2

3 1Giriş Hepimiz hayatımızda bazı kararlar veririz Bu kararlarda ne kadar başarılı olduğumuz, onuçlar ile birlikte ortaya çıkar İnanlar kararlarını iki tür analizle verirler Birincii, ezgilerle yapılan otomatik analizdir Çok hızlı gelişir ve genellikle objektif değildir Karar vermenin ikinci yolu ie mantıkal analizdir ve muhakkak analitik bir yöntem gerektirir Bu tip karar verme şekillerine Çok Kriterli Karar Verme denilir Çok kriterli karar verme (Multiple attribute deciion making-madm) problemin çözüm alternatiflerinin niteliklerinden karakterize edilmiş, alternatifler kümeinden bir alternatif eçme problemi ile ilgilenir Genellikle (MADM) tek bir amaç içerir, fakat iki farklı tipte olabilir İlk amaç belirlenmiş değerler kümeinden ve her alternatif kriterlerinin önemliini içeren bir alternatif eçmektir İkinci tip amaç bir çeşit rol modeli veya benzer koşullar kullanılarak alternatiflerin ınıflandırılmaıdır Yeni arazi araştırmaları geçmişte yapılmış çalışmaların onuçlarından elde edilir Her iki tip amaç da bir tercihin kriterlerinin aşamaları ve varolan kriterler hakkında bilgi içerir Bu tercihlerin değeri ya karar verici tarafından direk tepit edilir yada geçmiş eçimlerden belirlenir Genel formülü: A1,A2,, An alternatifler kümei, C1,C2,, Cn tarafından değer biçilen olun Cj kriteri için Rij ayıal alternatif oranı Ai dir, Genel karar fonkiyonu: D(a)=(Ri1 o Ri2 o Ri3 o Rij o) j=1, 2,, n (ve o toplanmayı temil eder) Ayrıca önem/ağırlıklar gibi kriterler için ıralamayı karar verici tanımlar veya ifade eder Bu tip çok ölçütlü karar verme yöntemleri aşağıdaki gibidir; a Değer Fayda Temelli Yöntemler Çok Ölçütlü Değer Teorii 3

4 Bait Toplam Ağırlıklandırma Ağırlıklı Çarpım TOPSIS AHP/ANP b Ütünlüğe Dayalı Yöntemler ELECTRE I,II,III,IV PROMETHEE c Etkileşimli Yöntemler STEM Değişken Hedef Yöntemi İtek Tabanlı Etkileşimli Yöntemler Dışbükey Koniler d Bait Yöntemler İkili Değiştirme Ardışık Sıralama Özelliklere Göre Eleme İyimerlik/Kötümerlik Bu yöntemler çok ölçütlü karar verme problemlerine, problemin tipine, şekline, çözüm alternatiflerine göre değişiklik göterirler Problem için en uygun çok ölçütlü karar verme yönteminin eçilmei de önemli bir başlangıç adımı olarak yer alır Ayrıca, yöntemlerin etkili kıımlarından yararlanmak makadıyla, revize edilmiş, bulanıklaştırılmış yahut iki yöntemin birleştirilmiş şekilleri de mevcuttur 2AHP Nedir? Analitik Hiyerarşi Proe (AHP), ilk olarak 1968 yılında Myer ve Alpert ikilii tarafından ortaya atılmış ve 1977 de ie Saaty tarafından bir model olarak geliştirilerek karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabilir hale getirilmiştir AHP, karar hiyerarşiinin tanımlanabilmei durumunda kullanılan, kararı etkileyen faktörler açıından karar noktalarının yüzde dağılımlarını veren bir karar verme ve tahminleme yöntemi olarak açıklanabilir AHP bir karar hiyerarşii üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma kalaı kullanılarak, gerek kararı etkileyen faktörler ve gereke bu 4

5 faktörler açıından karar noktalarının önem değerleri açıından, birebir karşılaştırmalara dayanmaktadır Sonuçta önem farklılıkları, karar noktaları üzerinde yüzde dağılıma dönüşmektedir AHP karar problemini çeşitli eviyelerde yapılandırır Bunlar; amaçlar, kriterler, alt kriterler ve alternatiflerdir Karar verici problemi eviyelere bölerek daha küçük karar kümeleri üzerinde odaklanabilir AHP dört ana kabul üzerine dayandırılmıştır: Verilen iki alternatif (alt kriterler), karar vericinin karşılıklı oran kalaındaki alternatiflerin her bir kriteri altında eşli karşılaştırma yapılmaını ağlar Herhangi iki alternatifi karşılaştırırken karar verici herhangi bir kriter altında birinin diğerinden daha iyi olduğuna hiçbir zaman karar vermez Karar problemi hiyerarşi gibi formüle edilebilir Karar problemine etki eden tüm kriterler ve alternatifler hiyerarşide göterilir Yukarıdaki akiyonlar AHP deki iki temel görevi anlatmaktadır Bunlar: Problemi bir hiyerarşi gibi formüle etme ve çözme, eşli karşılaştırmaların formlarında adalet ağlar Göz önüne alınan alternatiflerin ayıının n olduğu, bir n n matriinin tamamlamaı bir kriter altında verilen alternatifler kümei için önceliklerin ıraını içerir Karşılaştırmaların karşılıklı olduğunu kabul ettiğimizde, karşılaştırmalar n (n- 1)/2 inin yalnızca cevap verilmeine ihtiyaç duyulur Saaty, bir eşli karşılaştırmalar matriinde ağırlıkların heabı için özvektör yaklaşımını önerir Özvektör yaklaşımı teorik ve pratik olarak ağırlıkların heabı için ipatlanmış yöntemdir Özvektörün tüm mümkün yollarda verilen alternatifler kümei hakkında düşünülmüş heaplamaların yorumu da vardır verilen bir alternatifler kümei hakkında, ağırlıkların heabından onra karar verici eşli karşılaştırmaların tutarızlığının bir ölçümüyle de ağlar AHP, karar vericilerin tutarlı olmaını gerektirmeyen önemli bir noktadır fakat ölçümlerde çok büyük bir hata vara bunu azaltan bir yöntem gibi de tutarızlığın ölçümünü ağlar Herhangi kriter altındaki her alternatif için bir ağırlılar kümei oluşturulduktan onra tüm alternatiflerin öncelikleri lineer ve toplam fonkiyon olarak heaplanır Bu yöntem hiyerarşik olarak çeşitli niteliklerin ikeletinde kriterleri yapılandırarak ve bir itemin objektifleri ile göreli bulanıklığı ölçer Saaty, alternatifleri oranlandırmak yerine nitelikler araında hiyerarşik eşli karşılaştırma 5

6 kullanır ve/veya objektifler ve onra o karşılıklı matrilerin özvektörleri ile onları çözer Matematikel formda yaklaşımı götermek yerine bir örnek üzerinde yoğunlaşmak anlamayı kolaylaştırır Bu yaklaşımın önemi bulanık olmayan bir kümede kriterlerin ağırlıklarının heaplanmaında kullanılmaıdır Kullanılan karar kalaı Saaty tarafından önerilmiştir: 1 eşit önemde, 3 zayıfça daha önemli, 5 güçlü daha önemli, 7 açıkça daha önemli ve 9 keinlikle daha önemli Hiyerarşide matriin üt düğümleri ıfır eviyeini göterirken diğerleri biri göterir Karşılıklı kare matrilerin oluşturulmaı karar vericinin karşılaştırma elementi i ile diğer element j ve değer Aij, kriter ve objektiflere bağlı olarak ormaıyla yapılır Saaty karşılıklı matrilerin çözümünde makimum özdeğer ve özvektör kullanır Özvektörü makimum özdeğere benzetilerek karşılaştırılmış elementler için ea oran kalaıdır Her matri için normalize edilmiş özvektörler uygulandıktan onra vektörlerin üt eviyei her kriter için alternatiflerinin ağırlıklarının tüm matrilerinin üyelerine dönüşür Vektörlerin on matrii kriter karşılaştırmaının ağırlığının matrii ile çarpılır (kriter karşılaştırmaının özvektör) Analitik hiyerarşi proei karar detek iteminin geliştirilmeinde kullanılır Bu yöntem hiyerarşik olarak çeşitli nitelikler ikeletinde, kriterleri ve bir itemin objektiflerini kullanarak göreceli bulanıklığı ölçer Bir karar verme probleminin AHP ile çözümlenebilmei için gerçekleştirilmei gereken aşamalar aşağıda tanımlanmıştır Her bir aşamada, formülayonu ile birlikte ilgili açıklamalar yapılmıştır Adım 1: Karar Verme Problemi Tanımlanır Karar verme probleminin tanımlanmaı, iki aşamadan oluşturulur Birinci aşamada karar noktaları aptanır Diğer bir deyişle karar kaç onuç üzerinden değerlendirilecektir oruuna cevap aranır İkinci aşamada ie karar noktalarını etkileyen faktörler aptanır Bu çalışmada karar noktalarının ayıı m, karar noktalarını etkileyen faktör ayıı ie n ile embolize edilmiştir Özellikle onucu etkileyecek faktörlerin ayıının doğru belirlenmei ve her bir faktörün detaylı tanımlarının yapılmaı, ikili karşılaştırmaların tutarlı ve mantıklı yapılabilmei açıından önemlidir Adım 2 : Faktörler Araı Karşılaştırma Matrii Oluşturulur 6

7 Faktörler araı karşılaştırma matrii, nxn boyutlu bir kare matritir Bu matriin köşegeni üzerindeki matri bileşenleri 1 değerini alır Karşılaştırma matrii aşağıda göterilmiştir a a A an a a a n2 a1 n a 2n ann Karşılaştırma matriinin köşegeni üzerindeki bileşenler, yani i j olduğunda, 1 değerini alır Çünkü bu durumda ilgili faktör kendii ile karşılaştırılmaktadır Faktörlerin karşılaştırılmaı, birbirlerine göre ahip oldukları önem değerlerine göre birebir ve karşılıklı yapılır Faktörlerin birebir karşılıklı karşılaştırılmaında Tablo 21 deki önem kalaı kullanılır Örneğin birinci faktör üçüncü faktöre göre karşılaştırmayı yapan tarafından daha önemli görünüyora, bu durumda karşılaştırma matriinin birinci atır üçüncü ütun bileşeni ( i 1, j 3 ), 3 değerini alacaktır Aki durumda yani birinci faktörün üçüncü faktörle karşılaştırılmaında, daha önemli tercihi üçüncü faktörden yana kullanılacaka bu durumda karşılaştırma matriinin birinci atır üçüncü ütun bileşeni 1/3 değerini alacaktır Aynı karşılaştırmada birinci faktörle üçüncü faktörün karşılaştırılmaında faktörler eşit öneme ahip oldukları yönünde tercih kullanılıyora bu durumda bileşen 1 değerini alacaktır Karşılaştırmalar, karşılaştırma matriinin tüm değerleri 1 olan köşegeninin ütünde kalan değerler için yapılır Köşegenin altıda kalan bileşenler için ie doğal olarak (21) formülünü kullanmak yeterli olacaktır a ji 1 a ij (21) Yukarıda verilen örnek dikkate alınıra karşılaştırma matriinin birinci atır üçüncü ütun bileşeni ( i 1, j 3 ) 3 değerini alıyora, karşılaştırma matriinin üçüncü atır birinci ütun bileşeni (i=3,j=1), (213) formülünden 1/3 değerini alacaktır Tablo 1 Önem Skalaı 7

8 Önem Değerleri Değer Tanımları 1 Her iki faktörün eşit öneme ahip olmaı durumu 3 1 Faktörün 2 faktörden daha önemli olmaı durumu 5 1 Faktörün 2 faktörden çok önemli olmaı durumu 7 1 Faktörün 2 faktöre nazaran çok güçlü bir öneme ahip olmaı durumu 9 1 Faktörün 2 faktöre nazaran mutlak ütün bir öneme ahip olmaı durumu 2,4,6,8 Ara değerler Adım 3 : Faktörlerin Yüzde Önem Dağılımları Belirlenir Karşılaştırma matrii, faktörlerin birbirlerine göre önem eviyelerini belirli bir mantık içeriinde göterir Ancak bu faktörlerin bütün içeriindeki ağırlıklarını, diğer bir deyişle yüzde önem dağılımlarını belirlemek için, karşılaştırma matriini oluşturan ütun vektörlerinden yararlanılır ve n adet ve n bileşenli B ütun vektörü oluşturulur Aşağıda bu vektör göterilmiştir: B i b11 b 21 bn 1 B ütun vektörlerinin heaplanmaında (31) formülünden yararlanılır b ij n i a ij aij 1 (31) Yukarıda anlatılan adımlar diğer değerlendirme faktörleri içinde tekrarlandığında faktör ayıı kadar B ütun vektörü elde edilecektir n adet B ütun vektörü, bir matri formatında bir araya getirildiğinde ie aşağıda göterilen C matrii oluşturulacaktır 8

9 c c C cn c c c n2 c1n c 2n cnn C matriinden yararlanarak, faktörlerin birbirlerine göre önem değerlerini göteren yüzde önem dağılımları elde edilebilir Bunun için (32) formülünde göterildiği gibi C matriini oluşturan atır bileşenlerinin aritmetik ortalamaı alınır ve Öncelik Vektörü olarak adlandırılan W ütun vektörü elde edilir w i n j c ij 1 n (32) W vektörü aşağıda göterilmiştir W w1 w 2 w n Adım 4 : Faktör Kıyalamalarındaki Tutarlılık Ölçülür AHP kendi içinde ne kadar tutarlı bir itematiğe ahip ola da onuçların gerçekçiliği doğal olarak, karar vericinin faktörler araında yaptığı birebir karşılaştırmadaki tutarlılığa bağlı olacaktır AHP bu karşılaştırmalardaki tutarlılığın ölçülebilmei için bir üreç önermektedir Sonuçta elde edilen Tutarlılık Oranı (CR) ile, bulunan öncelik vektörünün ve dolayııyla faktörler araında yapılan birebir karşılaştırmaların tutarlılığın tet edilebilmei imkanını ağlamaktadır AHP, CR heaplamaının özünü, faktör ayıı ile Temel Değer adı verilen () bir katayının karşılaştırılmaına dayandırmaktadır nın heaplanmaı için öncelikle A karşılaştırma matrii ile W öncelik vektörünün matri çarpımından D ütun vektörü elde edilir 9

10 a a D an a a a n2 a1 n w1 a 2n w 2 x ann wn (41) formülünde tanımlandığı gibi, bulunan D ütun vektörü ile W ütun vektörünün karşılıklı elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme faktörüne ilişkin temel değer (E) elde edilir Bu değerlerin aritmetik ortalamaı ((42) formülü) ie karşılaştırmaya ilişkin temel değeri () verir E i d w i i ( i 1,2,,n ) (41) n i 1 n E i (42) heaplandıktan onra Tutarlılık Götergei (CI), (43) formülünden yararlanarak heaplanabilir CI n n 1 (43) Son aşamada ie CI, Random Göterge (RI) olarak adlandırılan ve Tablo 22 de göterilen tandart düzeltme değerine bölünerek ((44) formülü) CR elde edilir Tablo 22 den faktör ayıına karşılık gelen değer eçilir Tablo 2 RI Değerleri N RI N RI 10

11 , ,45 3 0, ,49 4 0, ,51 5 1, ,48 6 1, ,56 CI CR RI (44) Heaplanan CR değerinin 010 dan küçük olmaı karar vericinin yaptığı karşılaştırmaların tutarlı olduğunu göterir CR değerinin 010 dan büyük olmaı ya AHP deki bir heaplama hataını ya da karar vericinin karşılaştırmalarındaki tutarızlığını göterir Adım 5: Her Bir Faktör İçin, m Karar Noktaındaki Yüzde Önem Dağılımları Bulunur Bu aşama yukarıda anlatılan şekilde ancak bu kez, her bir faktör açıından karar noktalarının yüzde önem dağılımları belirlenir Diğer bir deyişle birebir karşılaştırmalar ve matri işlemleri faktör ayıı kadar (n kez) tekrarlanır Ancak bu kez her bir faktör için karar noktalarında kullanılacak G karşılaştırma matrilerinin boyutu mxm olacaktır Her bir karşılaştırma işleminden onra mx 1 boyutlu ve değerlendirilen faktörün karar noktalarına göre yüzde dağılımlarını göteren S ütun vektörleri elde edilir Bu ütun vektörleri aşağıda tanımlanmıştır: S i m 1 Adım 6: Karar Noktalarındaki Sonuç Dağılımının Bulunmaı Bu aşamada öncelikle, yukarıda anlatılan n tane mx1 boyutlu S ütun vektöründen meydana gelen ve mxn boyutlu K karar matrii oluşturulur Karar matrii aşağıda tanımlanmıştır: 11

12 12 mn m m n n K Sonuçta karar matrii W ütun vektörü (öncelik vektörü) ile aşağıdaki gibi çarpıldığında ie m elemanlı L ütun vektörü elde edilir L ütun vektörü karar noktalarının yüzde dağılımını verir Diğer bir deyişle vektörün elemanlarının toplamı 1 dir Bu dağılım aynı zamanda karar noktalarının önem ıraını da göterir m n mn m m n n l l l w w w x L 3 Problemin Tanımı Galataaray SK Başkanı Adnan Polat futbol takımının daha başarılı olmaı Turkcell Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupaı ve UEFA Avrupa Ligi nde şampiyon olunmaı hedefiyle ezon başında Futbol Şube Sorumluu Haldun Ütünel i yurtiçi ve yurtdışı tranferlerde yetkilendirmiş, yıldız oyuncular alınmaını itemiştir Büyük ve özverili çalışmalar onucunda, on iki ene içinde takıma Milan Baro, Harry Kewell, Elano Blumer, Leo Franco, Abdul-Kader Keita gibi flaş tranferler monte edilmiştir Ama geçen ezonun gol kralı olan Milan Baro un Fenerbahçe derbiinden beri akat olmaı, futbol şubeini yeniden bir forvet arayışı içeriine girmeine neden olmuştur Özellikle şubat ve mart dönemindeki fiktür yoğunluğu, gerek ligde, gerek

13 UEFA da gereke Ziraat Türkiye Kupaında oynanacak maçlar açıından ıkıntı doğurmaktadır Bu ebepten dolayı, bol alternatifli bir kadronun ihtiyacını çeken yönetim, futbol şubeinden tranfer yapılmaını itemiştir Bu ebepten dolayı maliyet, marka değeri, forvet özellikleri ve itikrar ana kriterleri göz önünde bulundurularak alternatifler araından eçim yapılmaı itenmektedir Problem: GALATASARAY SK nın Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi Problemin çözüm aşamaında kriterler ve alt kriterler şu şekilde tanımlanabilir Maliyet: Forvetin bir önceki kulübüne verilen para ve kendiiyle yapılacak anlaşma gereği yıllık alacağı ücret tutarını belirtir Bonervi: Futbolcunun özleşmei devam etmei halinde, şu anda oynadığı kulübe verilmei gereken tutar Futbolcu Ücreti: Kulüple yaptığı anlaşma hükmünce, kaç yıllık özleşmeye imza attığını ve toplamda ne kadar alacağını belirten tutar Marka Değeri: Forvetin o güne kadarki performanı ve durumu kapamında oluşan ve takıma entegrayonu haline pozitif olarak kullanılabilecek değer kriteridir Tanınırlık: Forvetin, Türkiye de ve Dünya da ne kadar tanındığını, popülerliğini belirleyen kriterdir Sponorluk Anlaşmaları: Forvetin önceinde imzalamış olduğu ve entegrayonu halinde takıma pozitif etkii olacak ponorluk anlaşmaları kriteridir Soyal Aktivitelere Uygunluk: Forvetin oyal orumluluk projelerinde ne kadar etkin olabileceğini belirleyen kriterdir Forvet Özellikleri: Bir forvette olmaı gereken belli başlı özellikleri belirten ana kriterdir Bitirici Vuruş: Gol vuruşunu tanımlayan alt kriterdir Boy: Forvetin boyunu tanımlayan alt kriterdir Oyun Zekâı: Forvetin oyun içinde dizilime ve taktiğe göre bulunmaı gereken yer ve oyunu okumaıyla ilişkili özelliğini göteren alt kriterdir Hız: Forvetin, toplu ve topuz alandaki koşularının dereceini göteren alt kriterdir Hava Hakimiyeti: Hava toplarındaki etkiini göteren alt kriterdir 13

14 İtikrar: Takım içinde ürekliliğini belirleyen kriterdir Takım Uyumu: Önceki takımlarda naıl bir uyum içeriinde olduğunu belirten alt kriterdir Sakatlık Durumu: Daha önceki akatlıkları ve bunların nüketme durumunu göteren alt kriterdir Gelişme Potaniyeli: İlerde ne kadar gelişebileceğini göteren alt kriterdir Galataaray SK nın bu eçim problemi için 4 tane alternatifi vardır 14

15 15

16 Adnan Polat bu alternatifler araından eçim yapılırken, aşağıdaki kııtların dikkate alınmaını itemiştir 16

17 Gelecek vaat edecek, Takıma çabuk uyum ağlayacak, Tanınır bir oyuncu olacak 31 Çözüm Yönteminin Belirlenmei GALATASARAY SK nın Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi için AHP eçilmiştir Çünkü; Problem, içinde ölçülemeyen değişkenleri barındırmakta ve nitel veriler bulunmakta, Amaç kriterleri, kriterler ie alternatifi etkilemektedir Geri beleme öz konuu değildir AHP nin diğer çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden farkı yukarıda da belirtildiği gibi, problem çözülürken, içinde nitel verilerin de bulunduğu, ölçülemeyen değişkenleri barındırdığı durumlar olduğu zaman başvurulan bir çözüm yöntemi olmaıdır Aynı zamanda tek taraflı bir akış, yani hiyerarşi öz konuudur Amaçlar, probleme ait kriterleri, kriterler ie, çözüm alternatiflerini etkilemektedir Geri beleme öz konuu değildir 32 Problemin Çözülmei Problemin çözülmeine ilişkin matri operayonları aşağıdaki gibidir 17

18 Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K / /3 5 1/5 1/3 1/3 1/7 1/3 1/7 K2 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/7 1/3 1/7 K /5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/7 K4 1/3 3 1/ /5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/9 K5 1/3 3 1/ /5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/5 K /3 K7 1/ /9 1 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/9 K / /5 1/3 1/9 K /3 3 1/ /5 1/5 1/9 K /5 3 1/5 1/3 1 1/5 1/5 1/9 K / /3 K / /3 1 1/3 K , ,2 44, , , , , ,8 35 9, ,6 3, İlk matrite Kriterler temel alınarak 1-9 kalaına göre işlemler yapılmıştır 18

19 Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 Toplam) Öncelikler K1 0, , , , , , , , , , , , , , ,03933 K2 0, , , , , , , , , , , , , , , K3 0, , , , , , , , , , , , , , , K4 0, , , , , , , , , , , , , , , K5 0, , , , , , , , , , , , , , , K6 0, , , , , , , , , , , , , , , K7 0, , , , , , , , , , , , , , ,03354 K8 0, , , , , , , , , , , , , , , K9 0, , , , , , , , , , , , , , , K10 0, , , , , , , , , , , , , , , K11 0, , , , , , , , , , , , , , , K12 0, , , , , , , , , , , , , , , K13 0, , , , , , , , , , , , , , , Burda en başta belirtilen formülayonlar çerçeveinde kriter temelli öncelikler belirlenmiştir Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 Toplam ATV K1 0, , , , , , , , , , , , , , , K2 0, , , , , , , , , , , , , , ,51762 K3 0, , , , , , , , , , , , , , , K4 0, , , , , , , , , , , , , , , K5 0, , , , , , , , , , , , , , , K6 0, , , , , , , , , , , , , , ,

20 K7 0, , , , , , , , , , , , , , , K8 0, , , , , , , , , , , , , , , K9 0, , , , , , , , , , , , , , ,68146 K10 0, , , , , , , , , , , , , , , K11 0, , , , , , , , , , , , , , , K12 0, , , , , , , , , , , , , , , K13 0, , , , , , , , , , , , , , , ,89063 Yenb CI 0, ,06 CR n CI Burda da n 1 ve CI CR RI formülayonları kullanılarak matriin tutarlılığı heaplanmıştır 0,06<0,1 olduğundan kriterler matrii tutarlıdır Aşağıda alternatiflerin ağırlıklarının belirlenmeiyle ilgili matri operayonları verilmiştir (Sağ taraftaki boş matriler yukarda yapılan aynı işlemleri tekrarlamaktadır) Bonervi A1 A2 A3 A4 Bonervi A1 A2 A3 A4 Öncelikler A1 1 1/3 1/5 1/3 A1 0, , , , , ,07684 A /3 3 A2 0,25 0, , , , , A A3 0, , , , , , A4 3 1/3 1/3 1 A4 0,25 0, , , , , , , , Yıllık Ücrt A1 A2 A3 A4 Yıllık Ücret A1 A2 A3 A4 Öncelikler A1 1 1/3 1/5 1/3 A1 0,

21 A /3 3 A2 0, A A3 0, A4 3 1/3 1/3 1 A4 0, Tanınırlık A1 A2 A3 A4 Tanınırlık A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, , ,45 0, , , A2 1/ A2 0, , ,35 0, , , A3 1/9 1/7 1 1/3 A3 0, , ,05 0, , , A4 1/5 1/3 3 1 A4 0, , ,15 0, , , , , , Sponorluk A1 A2 A3 A4 Sponorluk A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, A2 1/ A2 0, A3 1/9 1/7 1 1/3 A3 0, A4 1/5 1/3 3 1 A4 0, Soyal Aktv A1 A2 A3 A4 Soyal Aktv A1 A2 A3 A4 Öncelikler 21

22 A A1 0, A2 1/ A2 0, A3 1/9 1/7 1 1/3 A3 0, A4 1/5 1/3 3 1 A4 0, Bitirici Vuruş A1 A2 A3 A4 Bitirici Vuruş A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, ,75 0, ,5 2, , A2 1/ A2 0, ,15 0, , , , A3 1/5 1/3 1 3 A3 0, ,05 0, , , , A4 1/7 1/3 1/3 1 A4 0, ,05 0, , , , , , , Boy A1 A2 A3 A4 Boy A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0,5625 0, , , , , A2 1/9 1 1/5 1/7 A2 0,0625 0, , , , , A3 1/ /3 A3 0,1875 0, , , , , A4 1/ A4 0,1875 0, , , , , , ,2 4,47619 Oyun Zekaı A1 A2 A3 A4 Oyun Zekaı A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, ,3 0, , , , A2 1/3 1 1/3 1/3 A2 0, ,1 0, , , , A3 1/ /3 A3 0, ,3 0, , , , A4 1/ A4 0, ,3 0, , , ,

23 1, , , Hız A1 A2 A3 A4 Hız A1 A2 A3 A4 Öncelikler A1 1 1/7 1/3 3 A1 0, , , ,1875 0, , A A2 0, , , ,5625 2, , A3 3 1/7 1 3 A3 0, , , ,1875 0, , A4 1/3 1/9 1/3 1 A4 0, , , ,0625 0, , , , , Hava Hakimiyeti A1 A2 A3 A4 Hava Hakimiyeti A1 A2 A3 A4 Öncelikler A A1 0, A2 1/9 1 1/5 1/7 A2 0, A3 1/ /3 A3 0, A4 1/ A4 0, Takım Uyumu A1 A2 A3 A4 Takım Uyumu A1 A2 A3 A4 Öncelikler A /3 1/3 A1 0, , , , , , A2 1/3 1 1/3 1/3 A2 0, , , , , , A3 3 1/3 1 3 A3 0, , ,5 0, , , A4 3 1/3 1/3 1 A4 0, , , , , , , , , Sakatlık Durumu A1 A2 A3 A4 Sakatlık Durumu A1 A2 A3 A4 Öncelikler A1 1 1/3 1/3 1/3 A1 0,1 0, , , , , A A2 0,3 0,5 0, , , , A3 3 1/3 1 3 A3 0,3 0, , , , ,

24 A4 3 1/3 1/3 1 A4 0,3 0, , , , , , , Gelişme Potaniyeli A1 A2 A3 A4 Gelişme Potaniyeli A1 A2 A3 A4 Öncelikler A /7 5 A1 0, ,25 0, , , , A2 1/3 1 1/5 3 A2 0, , , , , , A A3 0, , , ,5 2, , A4 1/5 3 1/9 1 A4 0, ,25 0, , , , , , Matrilerin en ağındaki öncelikler, her bir kritere ait alternatiflerin önceliklerini ifade etmektedir Aşağıda, tüm kriterlerin, alternatifler baz alınarak öncelikleri verilmektedir Alternatifler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 A1 0, , , , , , , , , , , , , A2 0, , , , , , , , , , , , , A4 0, , , , , , , , , , , , , A4 0, , , , , , , , , , , , ,

25 4 Sonuç Yukarda çözülmüş olan kriterlerin ve alternatiflerin ağırlık matrilerini formülayona göre matri çarpımına tabi tuttuğumuzda aşağıdaki onucu verecektir L m m2 1n w1 l11 2n w 2 l 21 x mn wn lm 1 = Alternatifler Öncelikler A1 0, A2 0, A3 0, A4 0, Klaa-Jan Huntelaar olacaktır Görüldüğü üzere A1>A3>A2>A4 gibi bir ıralama yapılabilir Yani Galataaray SK nın kadrouna dahil etmei gereken futbolcu 5 Kaynakça 1BOZDAĞ N ATAN M ALTAN,(2003), Hizmet Sektöründe Toplam Hizmet Kaliteinin SERVQUAL Analizi ile Ölçümü ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, VI Ulual Ekonometri ve İtatitik Sempozyumu 2 DAĞDEVĠREN, M vd (2004), İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Proei ve Uygulamaı, Gazi Üniveritei Müh Mim Fak Dergii, C19 3 DÜNDAR, S ve ECER, F (2008), Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmei, Celal Bayar Üniveritei İİBF Yönetim Ekonomi Dergii, C15 25

26 Ş4 ELEREN A, BEKTAŞ Ç, GÖRMÜŞ A,(2007), Hizmet Sektöründe Hizmet Kaliteinin SERVQUAL Yöntemi ile Ölçülmei ve Hazır Yemek İşletmeinde Bir Uygulama, Finan Politik & Ekonomik Yorumlar Dergii 5 GÜLMEZ M, KİTAPÇI O, (2008), Hatane Hizmet Kalitei ve Bir Uygulama, HU İktiadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergii, C 26 6 GÜRBÜZ E, ERGÜLEN A,(2006), Hizmet Kaliteinin Ölçümü ve Grönroo Modeli Üzerine Bir Araştırma, İÜ Siyaal Bilgiler Fakültei Dergii No:35 7 HSU, P and CHEN, B (2008), Integrated Analytic Hierarchy Proce and Entropy to Develop a Durable Good Chain Store Franchiee Selection Model, Aia Pacific Journal of Marketing and Logitic, V20, N1 8 KINGIR G, (2006), Bir Hizmet İşletmei Olarak Beş Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Yönetel Sorunlar, Selçuk Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii 9 KURUÜZÜM, A ve ATSAN, N (2001), Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları Akdeniz İİBF Dergii 10 MURAT G, ÇELĠK N, (2007), Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Otel İşletmelerinde Hizmet Kaliteini Değerlendirme: Bartın Örneği, ZKÜ Soyal Bilimler Dergii, C 3 26

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ISSD ' 10 SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT isimli sempozyumda sunulmuştur., TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Akdeniz

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET Lezki Şenay Lezki Anadolu Üniversitesi ÖZET Bu çalışmada, karar ağacı tekniğinin çok kriterli karar verme problemlerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır Karar ağacı tekniğinin geleneksel olarak kullanıldığı

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Burhan KILIÇ Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ÖZET Yrd. Doç. Dr. Ali Eleren Afyon

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 43 58 (2010) FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Bahar: 215-229, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:18 2013 116-133 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Hakan BEKTAŞ

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 623-635 ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI THE SELECTION

Detaylı