Çözüm; Ön Ödeme oranı:%80 Factoring Komisyonu:%2 Factoring Faizi:%90 /YIL Vade: 30 gün BSMV :%5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27.05.2015. Çözüm; Ön Ödeme oranı:%80 Factoring Komisyonu:%2 Factoring Faizi:%90 /YIL Vade: 30 gün BSMV :%5"

Transkript

1 Factoring, bir finansman çeşidi olup en özet şekilde ile bir firmanın alacaklarını başka bir finansal kuruma devretmesi anlamına gelmektedir. Factoring sözleşmesinde 3 taraf mevcuttur; Alacaklı firma Alacakları devralan firma (factoring kuruluşu) Borçlu firma Yurtiçi factoring de Satıcı Factor Borçlu üçlüsü bulunurken uluslarası factoring anlaşmalarında dördüncü bir taraf olarak ithalatçı yada borçlunun kendi ülkesindeki Muhabir banka yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, factoring tekniği uluslarası iş yapmak isteyen firmalar için güvenceli bir finansman tekniği olmaktadır. 1 2 FACTORING MALİYETLERİ Factoring kuruluşu, alacakların tahsil edilme riskini üstlenme karşılığında belli bir komisyon talep etmektedir. Komisyon oranı, alacağın miktarına, varsa müşteri ile olan önceki ilişkilere ve alacağın tahsil edilebilme riskinin büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Eğer bir factoring anlaşmasında alacak miktarı 10000$ ise ve komisyon oranı da %2 olarak belirlenmiş ise bu durumda factoring firması satıcı firmaya 9800$ öder ve 200$ ı da komisyon olarak elinde tutar. Satıcı A firması, alıcı Z firmasına 100,000 YTL. tutarında 2 ay vadeli olarak mal satmıştır. Türkiye de tam hizmet factoringi uygulayan factoring şirketi bu satış için A firmasıyla factoring anlaşmasına varmıştır. A firmasına bu alacak için yapacağı ön ödeme, fatura toplamının %80 dir. Factoring şirketi hizmetleri için %2 oranında factoring komisyonu almaktadır. Bu komisyonun peşin olarak değil sonradan alınması üzerine anlaşmaya varılmıştır. Factor, ön ödemeler için aylık % 6 oranında faiz uygulayacağını belirtmektedir. Alacakların %100 ünün tahsil edilememe riskine karşı ise %2 lik bir risk primi de talep etmektedir. 3 4 Çözüm; Satış Tutarı : 100, 000 TL Vade süresi : 2 ay Ön Ödeme : %80 * 100,000 = 80,000 TL Ön Ödemenin Faizi: %6 * 2 * 80,000 = 9,600 TL Ön Ödeme Faizi Üzerinden BSMV: %5 * 9,600 = 480 TL Factoring Komisyonu: %2 * 100,000 = 2,000 TL Factoring Komisyonu Üzerinden BSMV: %5 * 2,000 = 100 TL Risk Primi: %2 * 100,000 = 2,000 TL. Toplam Giderler = Ön Ödeme Faizi + Ön Ödeme Faizi Üzerinden BSMV + Factoring Komisyonu + Factoring Komisyonu Üzerinden BSMV + Risk Primi Toplam Giderler = 9, , ,000 = 14,180 TL Ön Ödeme oranı:%80 Factoring Komisyonu:%2 Factoring Faizi:%90 /YIL Vade: 30 gün BSMV :%5 ABC işletmesi ,TL lik faturasını %80 ön ödemeli olarak factoringe, komisyon ve bsmv si kesilerek devrediyor. Temlik Edilen fatura tutarı: tl Komisyon tutarı:2.000 tl Komisyon BSMV si:100 tl Yapılacak Ön ödeme: Komisyon ve BSMV:2.100 TL Ödenecek tutar: tl 5 6 1

2 30 gün sonra kullandırılan ön ödeme için hesaplanan faiz: Günlük vade farkının yüzde olarak belirlendiği durumlarda,standart da vade farkının hesaplanmasına dair bir yönlendirme yer almamıştır.böyle bir durumda faiz iç iskonto yöntemi ile hesaplanabilir. İç iskonto yöntemi, senet üzerindeki vadeye kadar olan gün farkı ve faiz (iskonto) haddi dikkate alınarak senedin hali hazır değeri üzerinden iskonto tutarı hesaplaması esasına dayanmakta olup, hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır. F= A - (A.360) = A.m.t (m.t) m.t.360 F: Hesaplanan iskonto tutarı, A: Senedin nominal değeri, t: Senedin vadesine kalan gün sayısı, m: Faiz (iskonto) oranı örneğimize dönersek; F: *0,90*30/360=11.842tl Faizin BSMV si:592,1 Toplam Maliyet= ,1=14.534,1 Factör kalan bakiyeyi= ,1=27.565,9 tl ödeyecektir. 7 8 Factoring anlaşmaları bir defaya mahsus olmayabilir. Eğer alacaklarını devreden satıcı firma ile factoring firması yapmış oldukları anlaşmadan memnun kalırlarsa ilerideki factoring anlaşmalarında da beraber çalışabilirler. Bunun sonucunda factoring firması bu tip müşterileri için bir kredi hesabı açar ve satıcı firma finansman gereksinimlerini bu hesaptan karşılayabilirler. bazı durumlarda da factoring firması olası zararlara karşı müşterinin hesabından belli bir rezerv ayırabilir. Factoring işlemleri borçlu firmanın bulunduğu yer itibariyle yerel ve uluslararası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır 9 10 Yerel factoring sözleşmeleri, sözleşmede yer alan tüm tarafların aynı ülkede bulunduğu sözleşme türleridir. Yerel factor, satıcı firmanın ülke içinde yaptığı taksitli yada kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması, ülke içindeki alacaklarının tahsil ve takibi, ek finansman temini, firmanın ülke içindeki potansiyel ve mevcut müşterilerinin mali durumları hakkında bilgi toplanması ve piyasa araştırmaları yapılması hizmetlerini sunmaktadır. Yerel factoring işlemlerinde ilişki, satıcı firmanın factoring şirketine başvurusuyla başlar ve factoring şirketi başvuruyu değerlendirirken aşağıda belirtilen kriterleri gözönüne alır. *Kaliteli ürün ve hizmet *Nitelikli bir yönetim kadrosu *Standart müşteri koşulları *Konsinye satış olmaması *Asgari mahsup hesabı *Büyüme potansiyeli *Belirlenmiş borçlular *Uzun vade olmaması *Taksitle ödeme yapmış olmaması

3 Uluslararası factoring, üretici firmanın yurt dışı satışların da kullandığı bir finansman tekniğidir. Özellikle 1992 yılında tek pazara geçen Avrupa, uluslararası factoring için önemli bir Pazar oluşturmaktadır. Uluslararası anlaşmalarda alacakların tahsil edilmeme riski yerel anlaşmalara nazaran daha fazla olduğu için uluslararası factoring anlaşmaları da yerel factoring anlaşmalarına göre hacim olarak oldukça yüksektir İhracatçının ithalatçı firma hakkında bilgi edinmesi yurtiçi bir müşteri ile ilgili bilgi edinmesine nazaran daha zordur. İhracatçı ithalatçı hakkında referans elde edemeyebilir, ancak yurtiçi anlaşmalarda firmalar hakkında referans edinmek daha kolaydır. Dış ticarette, vadeler genelde uzundur ve vadelerin uzun olması da riski artıran faktörlerden biridir. Bu nedenlerin dışında uluslararası ticarette riski artıran diğer bir etkende ülke riskidir. Özellikle gelişmemiş veya gelişmekte olan ve yüksek enflasyona sahip ülkelerde ülke riski gelişmiş ülkelere nazaran oldukça fazladır. Uluslararası factoring anlaşmalarında yabancı bir ülkedeki satıcı, alacaklarını satma isteğiyle, bir başvuru formu doldurarak yerel factoring kuruluşuna başvurur. Bu bilgileri alan factor kuruluşu satıcının malları yollayacağı ülkede alıcı firma adına çalışan muhabir factor e satıcı bilgi formu nu eksiksiz olarak doldurup gönderir. Bunun yanında alıcıların ödeme gücünü ve diğer bilgileri kapsayan kredi ön inceleme formu nu da birlikte iletmektedir. Belgeleri incelendikten sonra muhabir factor değerlendirme sonuçlarını yerel factor e gönderir ve yerel factor bu değerlendirmeler ışığında satıcıya alacakların tümü veya belli bir kısmını alıp almadığını bildirir. Bu uzun sürecin sonunda yerel factoring kuruluşu ve satıcı firma, alıcıların kredi değerlendirmesi üzerinde anlaşmaya vardıklarında factoring anlaşması imzalanır Yerel ve yabancı factoring kuruluşları arasındaki ilişki factorler arası anlaşma ile kurulmakta ve bu anlaşmada tarafların beklentileri açıkça belirtilir. Yerel factoring firması, muhabir factor ün verdiği garantiyle kendi sigortalamaktadır, çünkü factoring anlaşmalarında yerel factoring kuruluşu nihai sorumlu durumundadır. Factoring şirketi bu kriterleri göz önüne alıp değerlendirmesini yaptıktan sonra alacakları teslim alıp almama kararını verir. Factoring firması factoring anlaşmasına girmeyi kabul ederse alacaklarını devreden firma, faturaların bir kopyası, diğer sevk evrakları kopyası ile birlikte doldurduğu Alacakların devir belgesi ni factoring şirketine gönderir. Factoring şirketi, Fatura ve Alacak Senetleri raporunu satıcıya geri göndererek fatura ve alacak senetlerinin alındığını onaylar. Son olarak da, kayıtların deftere işlendiğini bildirir ve belgeleri satıcıya gönderir

4 Factoring hizmetinden faydalanan firmalar, genelde satış bedellerinin tahsili ile ilgili problemlerini factoring şirketlerine devrederek önemli sayılabilecek avantajlar elde ederler. Bu avantajlar; Factoring anlaşmalarında kredili satış toplamının büyük bir kısmı satıcı firmaya anında nakil olarak, kalan kısmı ise alacağın tahsilinden sonra ödenmektedir. Bu durum, satıcı firmaya kısa vadeli bir finansman olanağı sağlar ve finansman kaynağı da için kullanılabilir işletme sermayesine dönüştürebilir. Bunun yanında factoring hizmeti satıcı firmaya nakit akışlarını kontrol altında alma imkanı da sağlamaktadır ve şirket düzgün nakit akışı sayesinde üretimin artırılması, araştırma-geliştirme giderlerine daha fazla pay ayırma, yeni pazarlama imkanlarının araştırılması türünden konular üzerinde daha fazla yoğunlaşabilmektedirler. Factoring anlaşmalarının satıcı firmalara sağladığı en önemli faydalardan biri de yapılan satışlara ve alacaklarla ilgili muhasebe kayıtlarının factoring firması tarafından üstlenilmesi ve satıcı firmayı önemli bir yükten kurtarmasıdır. Bu sayede, satıcı kredili mal alan her müşterisi için ayrı hesap açma ve bu hesapları izleme zorunluluğundan kurtulabilmektedir. Sağlanan bu hizmetin gerekliliği olarak factor şirketleri daha gelişmiş donanımlara(bilgisayar, haberleşme sistemi) sahip olmak zorundadır. Factoring şirketleri satıcı firmanın muhasebesini tutma hizmetine karşılık ek bir komisyon talep edebilirler ya da varılan karşılıklı anlaşma sonucu bu hizmet factoring komisyonunun içine dahil edilebilir Factoring kuruluşu alacakların tahsil edilme hizmetinin yanında vadesinde ödenmeyen alacakların takibini ve hukuki işlemlerin yürütülmesini de üstlenen factoring firması, satıcı firmanın günlük veya aylık nakit girişinin nakit çıkışlarını denegeleyebilmesi imkanınıda sağlamaktadırlar. Factor, vadeli satışlardan doğan alacaklara ödeme garantisi vermektedir. Satıcı firmadan alacaklarını satın almadan önce borçlu firmaların kredibilitesini araştıran factoring şirketi, alacakların ödenmeme riskinin tamamını üstlenmektedir. Ayrıca, factor başlangıçta kabul edilmiş limitler içerisinde satıcıya karşı korunma hizmeti sunarak alıcının iflası ya da ödeme güçlüğüne düşmesi halinde zorluklarla karşılaşmasını önlemektedir

5 Factoring işlemleri sağladığı avantajlar yanında sakıncaları da vardır. Factoring özellikle küçük şirketler için pahalıya mal oluyor. Çünkü öncellikle müşteri factoring şirketine sağlanan avantajlar için bir karşılık ödüyor. Factoring şirketinde ön ödeme nedeniyle faiz tahakkuk ettirmekte ve bunula birlikte ödememe riskini üstlenebilmesi nedeniyle de delkrede harcı" denilen bir komisyon almaktadır. Factoring türünü belirleyen en önemli konu, satıcı firmanın factoring işlemi karşılığında aldığı hizmetin ödeyeceği bedele değer olduğuna karar vermesidir. Verilen hizmetin çeşidine göre factoring 6 türde incelenebilir. Geleneksel Factoring Rücu etme esasına dayanan factoring Vadeli Factoring İskontolu Factoring Açık Factoring Gizli Factoring Factoring şirketinin factoring işleminin sunduğu tüm fonksiyonları ve buna bağlı olarak oluşan ticari riskleri üstlendiği factoring türüne geleneksel ya da gerçek factoring denir. Geleneksel factoring ler de ödememe gibi riskleri factoring şirketi tarafından üstlenilmemektedir. Geleneksel factoring de, factoring şirketi daha fazla risk üstlendiği işin riski minumuma indirebilmek amacıyla ciddi bir araştırmak factoring şirketinin kendisi tarafından yapılabilirken uluslararası factoring genel olarak muhabir factoring kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu tür factoring antlaşmasında factoring şirketi herhangi bir şekilde ticari risk üstlenmemektedir. Alacaklar factoring şirketine devredildiği halde, borçlu firmanın ödemede bulunmaması halinde factoring şirketi ödeme yapması için tekrar satıcıya başvurabilir.rücu esasına dayanan factoring türünde geleneksel factoring de olduğu gibi satıcı ve borçlu firma hakkında araştırma yapma yükümlülüğü factoring şirketine aittir Bu tür factoring hizmetlerinde ticari riskin üstlenilmemesi nedeniyle alınacak komisyon geleneksel factoring ile karşılaştırıldığında daha az olmaktadır. Vadeli factoring de ticari işlemlerde çok sık rastlanan ay sonunda toplu tahsilat yapılmasıdır. Tahsilat oranı,satıcı firmanın aylık kredili satışlarının ortalama vadesi üzerinden belirlenmektedir. Vadeli factoringe de iki türlü ödeme bulunmaktadır. Özellikle mevsimi satışların olduğu endüstrilerde factoring şirketi satıcı firmaya ancak alacağı müşteriden tahsil ettikten sonra tahsil etmektedir. Daha önceki tahsilat süreleri dikkate alınarak belirlenen bir tarihte ödeme yapılır

6 İskontolu factoring de malın tesliminden hemen sonra fatura bedelinden iskontolu faizi düşüldükten sonra satıcıya bir avans ödemesi yapılmaktadır.iskonto faiz oranı belilenirken uluslararası piyasalarda uygulanan LIBOR (London Interbank Offer Rate) oranı esas alınmaktadır. Açık factoring de satıcı firma borçlu firmaya alacağın factoring şirketine devredildiğini bildiren bir yazı gönderir. Bu sayede borçlu firmanın habersiz olarak ödemeyi yanlışlıkla satıcı firmaya yapması önlenmiş olur. Açık factoring de factoring şirketi yeni alacaklı olarak ortaya çıktığı için borçluya kendi adına ihtarda bulunmakta ve alacağı bizzat kendi tahsil etmektedir sonunda faaliyette bulunan 76 faktoring şirketinin toplam aktifleri 21,8 milyar TL, toplam faktöring alacakları brüt 21,1 milyar TL ye ulaşmış, öz kaynakları 4,0 milyar TL yi bulmuştur. Bu şirketler arasında 40 şirketin pazar payı %1 in altında, 14 şirketin pazar payı %2 nin üzerindedir. Üç şirket, Yapı Kredi Faktoring, Garanti Faktoring ve Deniz Faktoring, toplam %28,6 pay ile liderliklerini sürdürmektedirler. Çok farklı büyüme/küçülme performansları sonucunda 2013 yılında diğer şirketlerin sıralamalarında dikkat çeken değişiklikler olmuştur yılında faktoring şirketlerinin toplam varlıkları %20 artış gösterirken finansal kiralama şirketlerinin varlıkları %40, finansman şirketlerinin ise %37 artış gösterdiğinden bu grubun içinde faktoring in payı %36,8 den %34,1 e düşmüştür Finansal kiralama sektörü büyük ölçüde sat-geri kirala işlemleri ve inşaat sektörünün canlı kalmasına bağlı olarak inşaat makinalarının leasingi ile büyümüştür. Faktoring sektöründe şirket sayısı 5 eksilmiş, 3 artmış, sonuçta toplam şirket sayısı 76 olmuş, 2014 yılında tekrar 77 ye yükselmiştir. 35 6

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ Hazırlayan Mustafa YAVUZ Uzman Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı OCAK 2008 Bu eserin

Detaylı

2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ

2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ 2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ 278 ULUSLARARASI TİCARET ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 279 İkinci Bölüm FİNANSMAN ARAÇLARI 113 Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil,

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 TÜRKİYE DE FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 2. FAKTORİNG SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ... 3 İş Modelleri ve Yönetim Stratejileri... 5 2013 Yılı

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı

1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 1. Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 1.1. Yatırım Bankacılığı 1.1.1. Yatırım Bankacılığının Tanımı Sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

üreterek yan sanayiinin kurulmasına ve böylece ekonominin adeta bir alt yapısının oluşmasına olanak vermekt

üreterek yan sanayiinin kurulmasına ve böylece ekonominin adeta bir alt yapısının oluşmasına olanak vermekt Giriş Son zamanlarda yaşanan değişim süreci, yeni teknolojilerin ve ürünlerin doğmasına neden olmuştur. Ölçekleri, üretim araçlarına uygun yetenekleri ile ekonominin dinamizmi niteliğinde olan Kobi'ler

Detaylı

9. Bölüm. Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ

9. Bölüm. Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ 9. Bölüm Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hedging araçlarını tanıma, Türev araçlarının

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

(Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

(Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.) ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 31 MART 2011 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli

Detaylı

BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-28/6/2012 tarihli

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ABD DE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MALİ TABLOLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ABD DE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MALİ TABLOLAR TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ABD DE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MALİ TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İTHALAT KAYITLARI 344MV0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Kurul Gündemi...3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4-6 3. 2008 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 7-12 3.1. Marbaş Menkul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi (Financial Leasing Transactions and Accounting in Turkey) Hilmi KIRLIOĞLU a Saadet ÖZTAŞ b a Prof. Dr., Hilmi Kırlıoğlu, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Taş devrinden bu yana insanlar bir şeylere sahip oldu, üretti ve tüketti. Para denilen canavar icat edilene kadar ticaret hayatı birebir takasla

Taş devrinden bu yana insanlar bir şeylere sahip oldu, üretti ve tüketti. Para denilen canavar icat edilene kadar ticaret hayatı birebir takasla Taş devrinden bu yana insanlar bir şeylere sahip oldu, üretti ve tüketti. Para denilen canavar icat edilene kadar ticaret hayatı birebir takasla devam etti. Birebir takasa alışmış olan insanlar, bir süre

Detaylı