Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu & Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu & Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün"

Transkript

1 Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu & Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün FİNANSAL YÖNETİM Yazarlar Prof.Dr. Famil Şamiloğlu Doç.Dr. Ayşe Gül Yılgör Doç.Dr. Mehmet Civan Doç.Dr. Songül Kakilli Acaravcı Yrd.Doç.Dr. Ali Bayrakdaroğlu Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan Akgün Yrd.Doç.Dr. Erol Yener Yrd.Doç.Dr. Hakan Çelikkol Yrd.Doç.Dr. Nevzat Tetik Yrd.Doç.Dr. Nurullah Uçkun Yrd.Doç.Dr. Selçuk Kendirli Yrd.Doç.Dr. Sibel Karğın Yrd.Doç.Dr. Süleyman Gökhan Günay

2 Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu &Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün Finansal Yönetim ISBN: Kitapta yer alan bölümlerin sorumluluğu yazarına aittir. 1.Baskı: Ocak 2012 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Lisans Yayıncılığa aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik veya başka yöntemlerle çoğaltılamaz basılamaz ve dağıtılamaz. Melisa Matbaacılık Lisans Yayıncılık Dr.N.Batıyol Sokak No:13 Bayrampaşa-İSTANBUL e-posta : II

3 ÖNSÖZ Günümüzde Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve inovasyon gibi küresel rekabetin ana unsurları tüm alanlarda olduğu gibi işletmecilik ve ekonomi alanlarında da çok köklü yapısal değişim ve dönüşümlere sebep olmaktadır. Bu sürecin iktisadi yansımaları olarak etkileme dereceleri farklı boyutlarda da olsa tüm ülke ekonomilerinin dünya pazarları ile olan ilişkileri ve etkileşimleri artmış, sermaye, mal ve hizmet hareketlerinin serbestleşmesi yönündeki eğilimler hız kazanmıştır. Bir yandan teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği iletişim devrimi, öte yandan da sermaye hareketlerinin doğal büyüme, yoğunlaşma eğilimleri firmalar için yeni fırsatlar yarattığı gibi aynı zamanda önemli riskleri de beraberinde getirmiştir. Çünkü, teknoloji yenilikleri açığa çıkararak finansal işlemlerin daha hızlı, daha ucuz, daha uzun mesafeli ve daha karmaşık şekillerde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Küresel ekonomiden gelen krizlerin ve dalgaların yeni fırsat pencerelerine dönüştürülebilmesi için hem makro ekonomik düzeyde, hem de mikro düzeyde firmaların yapısal değişim ve dönüşümlerinin sağlanarak sürdürülebilir rekabet gücünün yükseltilip devam ettirilmesi gerekir. Küresel krizlerin, fırsatların ve tehditlerin artmasıyla birlikte işletmelerin rekabet ve verimlilik düzeylerini yükseltebilmeleri için Ar- Ge çalışmaları, varlıkların ve kaynakların en etkin şekilde yönetimi, faiz ve kur dalgalanmalarından korunabilmek için risk yönetimi ve vadeli işlemler gibi faaliyetlerin vazgeçilmez bir önem kazanması finans biliminin geçmişe kıyasla daha çok dinamizm kazanıp firmaların başarısında vazgeçilmez önem kazanmasına sebep olmuştur. Ayrıca, bilgi ve teknoloji üretimindeki olağanüstü artışın etkisiyle işletmelerde değer yaratmada sürükleyici ve baskın gücün fiziki sermayeden bilgiyi üretip mal ve hizmete dönüştürebilen, kaynağını nitelikli insan unsurunun oluşturduğu entelektüel sermayeye kaymakta olduğu da gözlenmektedir. Finansal yönetimin temel konularını içeren ve yirmi bölümden oluşan bu kitabın hem finans eğitimi alan öğrencilere ve akademisyenlere, hem de uygulamadaki firma yöneticilerine yararlı olması en büyük dileğimizdir. III

4 Çok yazarlı olarak hazırlanan bu kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen başta Doç.Dr. Ayşe Gül Yılgör e, Yrd.Doç.Dr. Sibel Karğın a, Doç.Dr. Songül K. Acaravcı ya, Yrd.Doç.Dr. Hakan Çelikkol a, Yrd.Doç.Dr. Erol Yener e, Yrd.Doç.Dr. Ali Bayrakdaroğlu na ve diğer tüm öğretim üyeleri ile Yüksek Lisans öğrencimiz Esra Akpınar a ve Lisans Yayınevi yöneticilerine teşekkür eder, sevgili öğrencilerimize başarılar dileriz. İstanbul, Ocak 2012 Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün IV

5 İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ VE FİNANSAL YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ (Yrd. Doç. Dr. Hakan Çelikkol) 1.1. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Kavramları 1.2. İşletmelerde Finansal Yönetimin Amacı 1.3. Finans Fonksiyonunun Gelişimi ve Finans Fonksiyonunun İlgi Alanına Giren Konular 1.4. Finans Fonksiyonu Üzerinde Etkili Olan Faktörler 1.5. Finans Yöneticilerinin İşlevleri Finansal Analiz Finansal Planlama Yatırım Kararları Finansman Kararları Finansal Denetim 1.6. Finansal Yönetimin Genel İlkeleri Risk ve Getiri İlişkisi Paranın Zaman Değeri Nakit Akışları ve Fırsat Nakit Akışları Rekabetçi Piyasalar İki Taraflı İşlemler Etkin Sermaye Piyasaları Acenta Problemi Vergi Yanlı İşletmecilik Kararları Riskten Kaçınma ve Çeşitlendirme Artan Yararlar Değerli Fikirler Opsiyonlar Değerlidir İşaret Verme Davranışları İzleme Etik Davranışlar 1.7. Finans Bölümünün İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri 1.8. Finansal Yönetim ve Diğer Disiplinler III V

6 İKİNCİ BÖLÜM PARANIN ZAMAN DEĞERİ (Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu) 2.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Brüt Faiz ve Net Faiz Nominal Faiz ve Efektif Faiz 2.2. Faiz Hesaplamaları Basit Faiz İşlemleri Basit Faiz ve Gelecek Değer Basit Faiz ve Bugünkü Değer Bileşik Faiz İşlemleri Bileşik Faiz ve Gelecek Değer Bileşik Faiz ve Bugünkü Değer 2.3. Anüiteler Anüitelerin Gelecekteki Toplu Son Değeri Anüitelerin Bugünkü Değeri Toplamı Devamlı Anüitelerin Bugünkü Değeri Geciktirilmiş Anüitelerin Bugünkü Değeri 2.4. Değişen Tutarlı Anüiteler Sabit Oranda Değişen Tutarlı Anüiteler Sabit Miktarda Değişen Tutarlı Anüiteler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL ANALİZ ARAÇLARI (Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gökhan Günay) 3.1. Temel Finansal Tablolar Bilanço Gelir Tablosu 3.2. Finansal Analizin Önemi ve Amaçları 3.3. Finansal Analiz Türleri Yapılış Amacına Göre Finansal Analiz Yapılış Biçimi veya Kapsamına Göre Finansal Analiz Yapan Kişilere Göre Finansal Analiz 3.4. Finansal Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi Dikey Yüzdeler Yöntemi Eğilim Yüzdeleri Yöntemi Oran Analizi Yöntemi Likidite Oranları Borç Oranları Faaliyet Oranları Kârlılık Oranları VI

7 Borsa veya Piyasa Performansını Değerlendirme Oranları Kârlılığın Belirlenmesinde Oranlar Arası Karşılıklı Etkileşimler ve Du Pont Finansal Kontrol Sistemi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FİNANSAL PLANLAMA (Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gökhan Günay) 4.1. Finansal Planlama Kavramı ve Amacı 4.2. Finansal Planlama Süreci 4.3. Finansal Planlama Yöntemleri Geleneksel Planlama Yöntemleri Satışların Yüzdesi Yöntemine Göre Gelir Tablosunun Hazırlanması Satışların Yüzdesi Yöntemine Göre Bilançonun Hazırlanması Oranlar Yöntemi Günlük Satışlar Yöntemi Modern Planlama Yöntemleri Regresyon Analizi Nakit Bütçesi Yöntemi 4.4. Başabaş Noktası Analizinin Tanımı ve Önemi Başabaş Noktası Analizinin Varsayımları Başabaş Noktası Analizini Etkileyen Unsurlar Başabaş Noktası Grafiği Başabaş Noktasının Bulunması 4.5. Faaliyet, Finansal ve Toplam Kaldıraç Analizlerinin Tanımı ve Önemi Faaliyet Kaldıracı Analizi Finansal Kaldıraç Analizi Toplam Kaldıraç Analizi BEŞİNCİ BÖLÜM İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ (Yrd. Doç. Dr. Nurullah Uçkun) 5.1. İşletme Sermayesinin Anlamı 5.2. İşletme Sermayesinin Önemi 5.3. İşletme Sermayesi Çeşitleri Brüt İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi Sürekli İşletme Sermayesi Değişken İşletme Sermayesi VII

8 Olağanüstü İşletme Sermayesi 5.4. İşletme Sermayesi Düzeyini Etkileyen Faktörler İşletmenin Türü, Çalışma Konusu ve Büyüklüğü Satışlar ve Talep Şartlarındaki Değişmeler Tedarik ve Satış Şartları Üretim Süreci ve Kullanılan Teknoloji Kredi Temin Edilebilirliği Faaliyetlerin Etkinliği Fiyat Düzeyindeki Değişmeler ve Konjonktürel Dalgalanmalar Diğer Faktörler 5.5. İşletme Sermayesinin Finansmanı İhtiyatlı Finansman Stratejisi Dengeli Finansman Stratejisi Atılgan Finansman Stratejisi 5.6. İşletme Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi Nakit Dönüşüm Süresi Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi Günlük Masraf Tutarı Yöntemi Schmallenbach Yöntemi ALTINCI BÖLÜM NAKİT VE NAKİT BENZERİ MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ (Doç. Dr. Ayşe Gül Yılgör) 6.1. Nakit ve Nakit Benzeri Menkul Kıymetler Nakit Açığı veya Fazlasının Tahmini Optimum Nakit Düzeyinin Belirlenmesi Nakit Girişlerini Hızlandırmak ve Nakit Çıkışlarını Yavaşlatmak Atıl Fonların Kısa Vadeli Yatırımlarda Değerlendirilmesi 6.2. İşletmelerin Nakit Tutma Amaçları İşlem Amacı İhtiyat Amacı Spekülasyon Amacı 6.3. Nakit Tutmanın Fayda ve Maliyetleri 6.4. Optimum Nakit Tutarının Belirlenmesi Baumol Modeli Miller Orr Modeli Beranek Modeli Stone Modeli VIII

9 6.5. Nakit Benzeri Menkul Kıymetlere Yatırım Nakit Benzeri Menkul Kıymetler Yönetimi Nakit Benzeri Menkul Kıymetler 6.6. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Yönetiminde Etkinliği Artırıcı Önlemler YEDİNCİ BÖLÜM ALACAK VE STOK YÖNETİMİ (Yrd. Doç. Dr. Erol Yener) 7.1. Alacak Yönetimi Alacak Yönetiminin Amacı Alacak Düzeyini Belirleyen Faktörler Satışlara Bağlı Faktörler Firmaya Bağlı Faktörler Piyasaya Bağlı Faktörler Kredili Satış Politikası Kredi Standartları Kredili Satışların Vadesi Nakit İskontosu Tahsilat Politikası Alacakların İzlenmesi Alacakların Yönetiminde Etkinlik Sağlanması Alacak Yönetiminde Z Değeri Analizi 7.2. Stok Yönetimi Firmalarda Stok Tutarını Etkileyen Faktörler Stok Maliyetleri Sipariş Maliyeti Stok Bulundurma Maliyeti Stok Bulundurmama Maliyeti Toplam Stok Maliyeti Stok Yönetim Modelleri Ekonomik Sipariş Modeli ABC Sistemi Tam Zamanında Tedarik Sistemi Barkod Sistemi Stokların Yönetiminde Etkinlik Sağlanması SEKİZİNCİ BÖLÜM DURAN VARLIKLAR YÖNETİMİ (Yrd. Doç. Dr. Nevzat Tetik) 8.1. Duran Varlıklara Yatırımın Firma Açısından Önemi 8.2. Maddi Duran Varlık Yatırımlarında Dikkate Alınacak Temel Ölçütler IX

10 Yatırım Tutarı Yatırımın Ekonomik Ömrü Yatırımın Hurda Değeri Yatırımdan Beklenen Getiri Yatırımın İşletmeye Sağlayacağı Net Nakit Girişi Vergiler Amortismanlar Kaynak Maliyeti Yatırım Teşvikleri Alternatif Maliyetler 8.3. Duran Varlıkların Yenilenmesi 8.4. Duran Varlıkların Satılması 8.5. Duran Varlıkların Satın Alınması veya Kiralanması Satın Alınma veya Kiralama Alternatiflerinin Kıyaslanması Satın Alınma veya Kiralama Alternatifleri Arasında Seçim Yapılması DOKUZUNCU BÖLÜM KISA VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI (Yrd. Doç. Dr. Nurullah Uçkun) 9.1. Kredi Kavramı 9.2. Kısa Vadeli Kaynak Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün Yapısı Mevsimsel ve Konjonktürel Dalgalanmalar Yabancı Kaynak Maliyetlerinde Beklenen Değişimler Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Teminindeki Zorluklar Yöneticilerin Risk Karşısındaki Tutumları 9.3. Ticari Krediler Malın Ekonomik Niteliği Satıcının Finansal Gücü Alıcının Finansal Gücü Nakit İskontosu Ticari Kredilerin Avantajlı Yönleri Ticari Kredilerin Dezavantajlı Yönleri 9.4. Kısa Vadeli Banka Kredileri Spot Kredi Borçlu Cari Hesap İskonto / İştira Kredileri Aylık Taksit Ödemeli Krediler Avans Kredileri Döviz Kredileri X

11 Dövize Endeksli Krediler Eximbank Kredileri Prefinansman Kredileri Akreditif Teminat Mektubu 9.5. Finansman Bonosu 9.6. Factoring Finansman Fonksiyonu Hizmet Fonksiyonu Garanti Fonksiyonu Factoring Maliyeti Factoring Türleri Factoringin İşletmelere Sağladığı Faydalar 9.7. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ONUNCU BÖLÜM UZUN VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI (Yrd. Doç. Dr. Nevzat Tetik) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Satıcı Kredileri Uzun Vadeli Banka Kredileri Taksitli Donanım Kredileri Dönen Krediler Finansal Kiralama Finansal Kiralamanın Türleri Finansal Kiralamanın Avantaj ve Dezavantajları Forfaiting Forfaiting ile Finansmanın Avantajları ve Dezavantajları İpoteğe Dayalı Uzun Vadeli Krediler Tahvil İhracı Tahvilin Üstünlükleri ve Sakıncaları Uluslararası Uzun Vadeli Krediler Uluslararası Tahvil İhracı Sendikasyon Kredileri Öz Kaynaklar Öz Sermaye Artırımıyla Finansman Oto Finansman Yoluyla Finansman Oto Finansman Yolları Oto Finansmanın Avantaj ve Dezavantajları XI

12 ON BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ ÇALIŞMALARI (Doç. Dr. Mehmet Civan) Yatırım ve Yatırım Projesi Kavramları Yatırım Projelerinin Mikro ve Makro Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Yatırım Türleri Mali Yatırımlar Üretime İlişkin Yatırımlar Komple Yeni Yatırımlar Yenileme Yatırımları Genişleme Yatırımları Tamamlama Yatırımları Modernizasyon Yatırımları Darboğaz Giderme Yatırımları Kalite Düzeltme Yatırımları Entegrasyon Yatırımları Finansal Kiralama Yatırımları Nakil Yatırımları Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve Hayata Geçirilmesi Yatırım Fikrinin Doğuşu Ön Yapılabilirlik Çalışmaları Fizibilite Etütleri Ekonomik Etütler Teknik Etütler Hukuki Etütler Organizasyonel Etütler Finansal Etütler Değerlendirme ve Yatırım Kararı Kesin Projenin Hazırlanması Projenin Uygulanması Deneme Üretimi İşletmeye Alma Sermaye Bütçelemesi Çalışmaları Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler Geri Ödeme Süresi Yöntemi Yatırım Karlılığı Yöntemi XII

13 Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler Net Bugünkü Değer Yöntemi İç Karlılık Oranı Yöntemi Karlılık Endeksi Yöntemi ON İKİNCİ BÖLÜM RİSK VE GETİRİ (Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu) Menkul Kıymetlerde Risk ve Getiri Getiri Kavramı Risk Kavramı Risk Faktörleri Sistematik Risk Faktörleri Sistematik Olmayan Risk Faktörleri Tek Bir Menkul Kıymet İçin Risk ve Getirinin Ölçülmesi Beklenen Getirinin Hesaplanması Standart Sapmanın Hesaplanması Birden Çok Menkul Kıymetten Oluşan Portföy için Risk ve Getirinin Ölçülmesi Portföyün Beklenen Getirisinin Hesaplanması Portföy Riskinin Hesaplanması Kovaryans ve Korelasyon Katsayısı Portföy Riskinin Ölçülmesi ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SERMAYE MALİYETİ (Doç. Dr. Songül Kakilli Acaravcı) Sermaye Maliyetinin Önemi Sermaye Yapısı Unsurlarının Maliyeti Banka Borçlarının ve Tahvillerin Maliyeti Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti Kâr Payı Değerleme Modeli Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli Tahvil Faizi + Risk Primi Modeli İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Maliyeti Amortismanların Maliyeti Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Marjinal Ağırlıklı Sermaye Maliyeti ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SERMAYE YAPISI VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ (Doç. Dr. Ayşe Gül Yılgör) Sermaye Yapısı Sermaye Yapısına İlişkin Temel Kararlar Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Temel Faktörler XIII

14 Genel Ekonomik Durum Sektörün Özellikleri Firmanın Özellikleri Sermaye Yapısı Teorileri Net Gelir Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Geleneksel Yaklaşım Modigliani ve Miller Yaklaşımı Modigliani ve Miller Önermeleri Modigliani ve Miller Yaklaşımına Yapılan Eleştiriler Modigliani ve Miller Yaklaşımının Kurumlar Vergisini Dikkate Alarak Düzenlenmesi Modigliani ve Miller Önermelerine Etki Eden Piyasa Aksaklıkları ve Sermaye Yapısı Konusundaki Yeni Yaklaşımlar Finansal Sıkıntı ve İflas Maliyetleri Temsil Maliyetleri Denge Teorisi Finansal Hiyerarşi Teorisi ON BEŞİNCİ BÖLÜM KÂR DAĞITIM KARARLARI VE KÂR DAĞITIM POLİTİKASI (Yrd. Doç. Dr. Sibel Karğın) Kâr Payı Politikasının Piyasa Değeri Üzerindeki Etkisi Walter Formülü Kurumsal Yönetim ve Kâr Payı Politikası İlişkisi Kâr Payı Politikası ile İlgili Teoriler Temettü Etkisizliği Teorisi Temettü Bilmecesi Şirketlerin Temettü Ödeme Gerekçelerine İlişkin Görüşler Eldeki Kuş Teorisi Muhasebenin Yönlendirilmesine Kapalı Olma Davranışsal Finans İşlem Maliyetleri Vergi Açısından Yatırımcı Tercihi Asimetrik Bilgi ve Nakit Akış Sinyalleri Hipotezi XIV

15 Serbest Nakit Akışı ve Aşırı Yatırım Temsil Maliyetleri Kâr Payı Dağıtım Kararlarını Etkileyen Unsurlar Firma Özellikleri Piyasa Özellikleri İkame Kâr Payı Ödeme Yöntemleri Kâr Payı Dağıtım Yöntemleri Nakit Kâr Payı Hisse Senedi Şeklinde Kâr Payı Hisse Senetlerinin Geri Satın Alınması ON ALTINCI BÖLÜM HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ (Yrd. Doç. Dr. Erol Yener) 16.1.Hisse Senetlerinde Değer Kavramı Nominal Değer Defter Değeri Tasfiye Değeri İşleyen Teşebbüs Değeri Gerçek Değer Hisse Senetlerinin Piyasa Değerini Etkileyen Faktörler İçsel Faktörler Firma ile İlgili Faktörler Makro Ekonomi ile İlgili Faktörler Dışsal Faktörler Hisse Senedi Değerlemesi ve Firma Amacı Hisse Senedi Değerleme Yaklaşımları Aktif Bazlı Değerleme Yaklaşımı Defter Değeri Net Aktif Değeri Tasfiye değeri Göreceli Değerleme Yaklaşımı Fiyat/Kazanç Oranı Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı Fiyat/Nakit Akım Oranı Fiyat/Satış Oranı İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı Firmaya Serbest Nakit Akımları Yaklaşımı Öz Sermayeye Serbest Nakit Akımları Yaklaşımı XV

16 Hisse Senedi Değerini Etkileyen Faktörlerin Değer Üzerine Etkisi Kâr Payı Yaklaşımı Hisse Senedi Yatırımlarının Değerlendirilmesi ON YEDİNCİ BÖLÜM TAHVİL DEĞERLEMESİ (Yrd. Doç. Dr. Sibel Karğın) Tahvil Tahvilde Değer Kavramları Nominal Değer İhraç Değeri Piyasa Değeri Tahvillere İlişkin Terminoloji İskontolu Tahvil Primli Tahvil Kupon Faiz Oranı Kupon Faiz Tutarı Vade Piyasa Faiz Oranı Tahvil ve Hisse Senedi ile Finansmanın Farklılıkları Tahvil Çeşitleri Devlet Tahvili Teminatlı Tahviller Teminatsız Tahviller Sıfır Kuponlu Tahviller Artan Faizli Tahviller Ertelenmiş Kuponlu Tahviller Değişken Kuponlu Tahviller Kâra İştirakli Tahviller Geri Çağrılabilir Tahviller Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller Tahvil Değerleme Nakit Akışlarının Tahmini Piyasa Faiz Oranı ya da Beklenen Getirinin Tahmini Tahvil Değeri Yılda Bir Kupon Faizi Ödeyen Tahvillerde Değerleme Altı Ayda Bir Kupon Faizi Ödeyen Tahvillerde Değerleme Vadeye Uzun Süre Kalmış Tahvillerde Değerleme XVI

17 17.7. Tahvil Getiri Oranı Tahvilde Süre Tahvilde Derecelendirme ON SEKİZİNCİ BÖLÜM DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİ (Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kendirli) Değere Dayalı Yönetim Değer Kavramı Değerlemeyi Etkileyen Faktörler Değerleme Açısından Firmanın Amacı Firma Değerinin Önemi Değer Yaratan Ana Unsurlar ve Yönetim Biçimi Firma İçi Unsurlar Firma Faaliyetleri ile İlgili Unsurlar Yönetim Süreci ile İlgili Unsurlar Firma Dışı Unsurlar Finansal Olmayan Değer Yaratan Unsurlar Firma Değerinin Tespiti Firma Değerinin İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ile Tespit Edilmesi Öz Kaynağa Ait Serbest Nakit Akımları Firmaya Ait Serbest Nakit Akımları Ekonomik Katma Değer Net Aktif Değeri Firma Değerinin Göreceli Değerleme Yöntemleri ile Tespit Edilmesi Temettü Kapitalizasyonu ile Değerleme Piyasa Çarpanları ile Değerleme ON DOKUZUNCU BÖLÜM ÖZEL FİNANSAL SORUNLAR(BÜYÜME VE FİNANSAL GÜÇLÜKLERDE ALINACAK ÖNLEMLER) (Yrd. Doç. Dr. Hakan Çelikkol) Büyüme Büyümenin Yönleri Yatay Büyüme Dikey Büyüme Karma Büyüme Büyüme Yöntemleri İç Büyüme Dış Büyüme XVII

18 19.2. İşletmelerde Finansal Başarısızlık Durumu ve Alınabilecek Önlemler Başarısızlığa Neden Olan Faktörler Finansal Başarısızlıklarda Alınabilecek Önlemler Sermaye Yapısının Güçlendirilmesi Borçların Vadelerinin Uzatılması Bazı Varlıkların Satılması - Satılıp Geri Kiralanması Aktiflerin Yeniden Değerlendirilmesi Küçülme Yolu ile Başarısızlığın Giderilmesi Diğer İşletmelerle Ortaklık Yapılması Konkordato İlan Edilmesi İşletmenin Satılması veya Faaliyetlerine Son Verilmesi YİRMİNCİ BÖLÜM VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE TÜREV İŞLEMLER ( Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün Prof.Dr. Famil Şamiloğlu) Vadeli İşlem Piyasalarının Kapsamı ve Gelişimi Vadeli İşlemlerin Türleri Forward Piyasalar Forward Piyasaların Özellikleri Forward Piyasaların Türleri Futures Piyasalar Futures Piyasaların Özellikleri Futures Piyasaların Türleri Opsiyon Piyasaları Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Opsiyon Sözleşmelerinin Türleri Swap Sözleşmeler Swap Sözleşmelerin İşlevleri Swap Sözleşmelerin Türleri KAYNAKÇA EKLER Ek 1:Gelecek Değer Faktörü Ek 2:Bugünkü Değer Faktörü Ek 3:Gelecek Değer Annuite Faktörü Ek 4:Bugünkü Değer Annuite Faktörü XVIII

III İÇİNDEKİLER. Önsöz

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ VE FİNANSAL YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ (Yrd. Doç. Dr. Hakan Çelikkol) 1.1. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Kavramları 1.2. İşletmelerde Finansal

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Özet İçindekiler. Önsöz FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ. Finansal Yönetimin Gözden Geçirilmesi, Amortismanlar, Vergiler, Faiz ve Paranın Zaman Değeri

Özet İçindekiler. Önsöz FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ. Finansal Yönetimin Gözden Geçirilmesi, Amortismanlar, Vergiler, Faiz ve Paranın Zaman Değeri Özet İçindekiler Önsöz KISIM I Bölüm 1 FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ Finansal Yönetimin Gözden Geçirilmesi, Amortismanlar, Vergiler, Faiz ve Paranın Zaman Değeri Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Finansal Tablolar ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

İÇİNDEKİLER İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ GİRİŞ 1 FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 2 Kısa ve uzun dönemli ne tür yatırımlar yapılacaktır?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER FACTORING

İÇİNDEKİLER FACTORING Finansal Teknikler ve Türev Araçlar v İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm FACTORING 1.1. GENEL OLARAK FACTORING...1 1.2. FACTORING İŞLEMİNİN FONKSİYONLARI...3 1.2.1. Finansman Fonksiyonu...3 1.2.2. Hizmet Fonksiyonu...4

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

İçindekiler I. BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ. 1. KAVRAM ve TERİMLER... 1

İçindekiler I. BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ. 1. KAVRAM ve TERİMLER... 1 İçindekiler I. BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ 1. KAVRAM ve TERİMLER... 1 2. GAYRİMENKULDE DEĞERLEME KAVRAMI... 11 2.1. DEĞERLEMEYE İLİŞKİN EKONOMİK KAVRAMLAR... 11 2.2. DEĞER KAVRAMI ve ÇEŞİTLERİ... 12

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TİCARİ İŞLEMLER VE MUHASEBE TEMEL DENKLEMİ... 75

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TİCARİ İŞLEMLER VE MUHASEBE TEMEL DENKLEMİ... 75 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBENİN ÖZELLİKLERİ, AMACI VE GELİŞİMİ... 1 KISIM: I... 1 MUHASEBENİN TANIMI ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ... 1 A- Muhasebe ile Kayıt Tutma Sisteminin Ayrımı... 4 B- Muhasebe ve Yönetim...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ REEL KESİM DENGESİ 2 TOPLAM TALEP 3 Harcamalardaki Değişmeler ve Denge 3 Para Arzı Değişmeleri

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Yazarlar Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin Yrd.Doç.Dr. Günay Deniz Dursun Dr.Elif Meryem Yurdakul Dr.Murşit Işık Duygu Demet Altun Mehmet Ali Ekinci Reyhan Yıldız

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME

Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME Editörler Prof.Dr.Mustafa Kara &Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Ertan GENEL İŞLETME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr. Aydın Şenol Yrd.Doç.Dr. Aysel Güney Yrd.Doç.Dr. Gönül Konakay Yrd.Doç.Dr. Hayrettin

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç DERS 3-YATIRIM ARAÇLARI Hisse Senetleri Giriş Hisse Senetleri Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı