Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu & Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu & Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün"

Transkript

1 Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu & Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün FİNANSAL YÖNETİM Yazarlar Prof.Dr. Famil Şamiloğlu Doç.Dr. Ayşe Gül Yılgör Doç.Dr. Mehmet Civan Doç.Dr. Songül Kakilli Acaravcı Yrd.Doç.Dr. Ali Bayrakdaroğlu Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan Akgün Yrd.Doç.Dr. Erol Yener Yrd.Doç.Dr. Hakan Çelikkol Yrd.Doç.Dr. Nevzat Tetik Yrd.Doç.Dr. Nurullah Uçkun Yrd.Doç.Dr. Selçuk Kendirli Yrd.Doç.Dr. Sibel Karğın Yrd.Doç.Dr. Süleyman Gökhan Günay

2 Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu &Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün Finansal Yönetim ISBN: Kitapta yer alan bölümlerin sorumluluğu yazarına aittir. 1.Baskı: Ocak 2012 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Lisans Yayıncılığa aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik veya başka yöntemlerle çoğaltılamaz basılamaz ve dağıtılamaz. Melisa Matbaacılık Lisans Yayıncılık Dr.N.Batıyol Sokak No:13 Bayrampaşa-İSTANBUL e-posta : II

3 ÖNSÖZ Günümüzde Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve inovasyon gibi küresel rekabetin ana unsurları tüm alanlarda olduğu gibi işletmecilik ve ekonomi alanlarında da çok köklü yapısal değişim ve dönüşümlere sebep olmaktadır. Bu sürecin iktisadi yansımaları olarak etkileme dereceleri farklı boyutlarda da olsa tüm ülke ekonomilerinin dünya pazarları ile olan ilişkileri ve etkileşimleri artmış, sermaye, mal ve hizmet hareketlerinin serbestleşmesi yönündeki eğilimler hız kazanmıştır. Bir yandan teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği iletişim devrimi, öte yandan da sermaye hareketlerinin doğal büyüme, yoğunlaşma eğilimleri firmalar için yeni fırsatlar yarattığı gibi aynı zamanda önemli riskleri de beraberinde getirmiştir. Çünkü, teknoloji yenilikleri açığa çıkararak finansal işlemlerin daha hızlı, daha ucuz, daha uzun mesafeli ve daha karmaşık şekillerde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Küresel ekonomiden gelen krizlerin ve dalgaların yeni fırsat pencerelerine dönüştürülebilmesi için hem makro ekonomik düzeyde, hem de mikro düzeyde firmaların yapısal değişim ve dönüşümlerinin sağlanarak sürdürülebilir rekabet gücünün yükseltilip devam ettirilmesi gerekir. Küresel krizlerin, fırsatların ve tehditlerin artmasıyla birlikte işletmelerin rekabet ve verimlilik düzeylerini yükseltebilmeleri için Ar- Ge çalışmaları, varlıkların ve kaynakların en etkin şekilde yönetimi, faiz ve kur dalgalanmalarından korunabilmek için risk yönetimi ve vadeli işlemler gibi faaliyetlerin vazgeçilmez bir önem kazanması finans biliminin geçmişe kıyasla daha çok dinamizm kazanıp firmaların başarısında vazgeçilmez önem kazanmasına sebep olmuştur. Ayrıca, bilgi ve teknoloji üretimindeki olağanüstü artışın etkisiyle işletmelerde değer yaratmada sürükleyici ve baskın gücün fiziki sermayeden bilgiyi üretip mal ve hizmete dönüştürebilen, kaynağını nitelikli insan unsurunun oluşturduğu entelektüel sermayeye kaymakta olduğu da gözlenmektedir. Finansal yönetimin temel konularını içeren ve yirmi bölümden oluşan bu kitabın hem finans eğitimi alan öğrencilere ve akademisyenlere, hem de uygulamadaki firma yöneticilerine yararlı olması en büyük dileğimizdir. III

4 Çok yazarlı olarak hazırlanan bu kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen başta Doç.Dr. Ayşe Gül Yılgör e, Yrd.Doç.Dr. Sibel Karğın a, Doç.Dr. Songül K. Acaravcı ya, Yrd.Doç.Dr. Hakan Çelikkol a, Yrd.Doç.Dr. Erol Yener e, Yrd.Doç.Dr. Ali Bayrakdaroğlu na ve diğer tüm öğretim üyeleri ile Yüksek Lisans öğrencimiz Esra Akpınar a ve Lisans Yayınevi yöneticilerine teşekkür eder, sevgili öğrencilerimize başarılar dileriz. İstanbul, Ocak 2012 Editörler Prof. Dr. Famil Şamiloğlu Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün IV

5 İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ VE FİNANSAL YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ (Yrd. Doç. Dr. Hakan Çelikkol) 1.1. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Kavramları 1.2. İşletmelerde Finansal Yönetimin Amacı 1.3. Finans Fonksiyonunun Gelişimi ve Finans Fonksiyonunun İlgi Alanına Giren Konular 1.4. Finans Fonksiyonu Üzerinde Etkili Olan Faktörler 1.5. Finans Yöneticilerinin İşlevleri Finansal Analiz Finansal Planlama Yatırım Kararları Finansman Kararları Finansal Denetim 1.6. Finansal Yönetimin Genel İlkeleri Risk ve Getiri İlişkisi Paranın Zaman Değeri Nakit Akışları ve Fırsat Nakit Akışları Rekabetçi Piyasalar İki Taraflı İşlemler Etkin Sermaye Piyasaları Acenta Problemi Vergi Yanlı İşletmecilik Kararları Riskten Kaçınma ve Çeşitlendirme Artan Yararlar Değerli Fikirler Opsiyonlar Değerlidir İşaret Verme Davranışları İzleme Etik Davranışlar 1.7. Finans Bölümünün İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri 1.8. Finansal Yönetim ve Diğer Disiplinler III V

6 İKİNCİ BÖLÜM PARANIN ZAMAN DEĞERİ (Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu) 2.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Brüt Faiz ve Net Faiz Nominal Faiz ve Efektif Faiz 2.2. Faiz Hesaplamaları Basit Faiz İşlemleri Basit Faiz ve Gelecek Değer Basit Faiz ve Bugünkü Değer Bileşik Faiz İşlemleri Bileşik Faiz ve Gelecek Değer Bileşik Faiz ve Bugünkü Değer 2.3. Anüiteler Anüitelerin Gelecekteki Toplu Son Değeri Anüitelerin Bugünkü Değeri Toplamı Devamlı Anüitelerin Bugünkü Değeri Geciktirilmiş Anüitelerin Bugünkü Değeri 2.4. Değişen Tutarlı Anüiteler Sabit Oranda Değişen Tutarlı Anüiteler Sabit Miktarda Değişen Tutarlı Anüiteler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL ANALİZ ARAÇLARI (Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gökhan Günay) 3.1. Temel Finansal Tablolar Bilanço Gelir Tablosu 3.2. Finansal Analizin Önemi ve Amaçları 3.3. Finansal Analiz Türleri Yapılış Amacına Göre Finansal Analiz Yapılış Biçimi veya Kapsamına Göre Finansal Analiz Yapan Kişilere Göre Finansal Analiz 3.4. Finansal Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi Dikey Yüzdeler Yöntemi Eğilim Yüzdeleri Yöntemi Oran Analizi Yöntemi Likidite Oranları Borç Oranları Faaliyet Oranları Kârlılık Oranları VI

7 Borsa veya Piyasa Performansını Değerlendirme Oranları Kârlılığın Belirlenmesinde Oranlar Arası Karşılıklı Etkileşimler ve Du Pont Finansal Kontrol Sistemi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FİNANSAL PLANLAMA (Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gökhan Günay) 4.1. Finansal Planlama Kavramı ve Amacı 4.2. Finansal Planlama Süreci 4.3. Finansal Planlama Yöntemleri Geleneksel Planlama Yöntemleri Satışların Yüzdesi Yöntemine Göre Gelir Tablosunun Hazırlanması Satışların Yüzdesi Yöntemine Göre Bilançonun Hazırlanması Oranlar Yöntemi Günlük Satışlar Yöntemi Modern Planlama Yöntemleri Regresyon Analizi Nakit Bütçesi Yöntemi 4.4. Başabaş Noktası Analizinin Tanımı ve Önemi Başabaş Noktası Analizinin Varsayımları Başabaş Noktası Analizini Etkileyen Unsurlar Başabaş Noktası Grafiği Başabaş Noktasının Bulunması 4.5. Faaliyet, Finansal ve Toplam Kaldıraç Analizlerinin Tanımı ve Önemi Faaliyet Kaldıracı Analizi Finansal Kaldıraç Analizi Toplam Kaldıraç Analizi BEŞİNCİ BÖLÜM İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ (Yrd. Doç. Dr. Nurullah Uçkun) 5.1. İşletme Sermayesinin Anlamı 5.2. İşletme Sermayesinin Önemi 5.3. İşletme Sermayesi Çeşitleri Brüt İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi Sürekli İşletme Sermayesi Değişken İşletme Sermayesi VII

8 Olağanüstü İşletme Sermayesi 5.4. İşletme Sermayesi Düzeyini Etkileyen Faktörler İşletmenin Türü, Çalışma Konusu ve Büyüklüğü Satışlar ve Talep Şartlarındaki Değişmeler Tedarik ve Satış Şartları Üretim Süreci ve Kullanılan Teknoloji Kredi Temin Edilebilirliği Faaliyetlerin Etkinliği Fiyat Düzeyindeki Değişmeler ve Konjonktürel Dalgalanmalar Diğer Faktörler 5.5. İşletme Sermayesinin Finansmanı İhtiyatlı Finansman Stratejisi Dengeli Finansman Stratejisi Atılgan Finansman Stratejisi 5.6. İşletme Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi Nakit Dönüşüm Süresi Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi Günlük Masraf Tutarı Yöntemi Schmallenbach Yöntemi ALTINCI BÖLÜM NAKİT VE NAKİT BENZERİ MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ (Doç. Dr. Ayşe Gül Yılgör) 6.1. Nakit ve Nakit Benzeri Menkul Kıymetler Nakit Açığı veya Fazlasının Tahmini Optimum Nakit Düzeyinin Belirlenmesi Nakit Girişlerini Hızlandırmak ve Nakit Çıkışlarını Yavaşlatmak Atıl Fonların Kısa Vadeli Yatırımlarda Değerlendirilmesi 6.2. İşletmelerin Nakit Tutma Amaçları İşlem Amacı İhtiyat Amacı Spekülasyon Amacı 6.3. Nakit Tutmanın Fayda ve Maliyetleri 6.4. Optimum Nakit Tutarının Belirlenmesi Baumol Modeli Miller Orr Modeli Beranek Modeli Stone Modeli VIII

9 6.5. Nakit Benzeri Menkul Kıymetlere Yatırım Nakit Benzeri Menkul Kıymetler Yönetimi Nakit Benzeri Menkul Kıymetler 6.6. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Yönetiminde Etkinliği Artırıcı Önlemler YEDİNCİ BÖLÜM ALACAK VE STOK YÖNETİMİ (Yrd. Doç. Dr. Erol Yener) 7.1. Alacak Yönetimi Alacak Yönetiminin Amacı Alacak Düzeyini Belirleyen Faktörler Satışlara Bağlı Faktörler Firmaya Bağlı Faktörler Piyasaya Bağlı Faktörler Kredili Satış Politikası Kredi Standartları Kredili Satışların Vadesi Nakit İskontosu Tahsilat Politikası Alacakların İzlenmesi Alacakların Yönetiminde Etkinlik Sağlanması Alacak Yönetiminde Z Değeri Analizi 7.2. Stok Yönetimi Firmalarda Stok Tutarını Etkileyen Faktörler Stok Maliyetleri Sipariş Maliyeti Stok Bulundurma Maliyeti Stok Bulundurmama Maliyeti Toplam Stok Maliyeti Stok Yönetim Modelleri Ekonomik Sipariş Modeli ABC Sistemi Tam Zamanında Tedarik Sistemi Barkod Sistemi Stokların Yönetiminde Etkinlik Sağlanması SEKİZİNCİ BÖLÜM DURAN VARLIKLAR YÖNETİMİ (Yrd. Doç. Dr. Nevzat Tetik) 8.1. Duran Varlıklara Yatırımın Firma Açısından Önemi 8.2. Maddi Duran Varlık Yatırımlarında Dikkate Alınacak Temel Ölçütler IX

10 Yatırım Tutarı Yatırımın Ekonomik Ömrü Yatırımın Hurda Değeri Yatırımdan Beklenen Getiri Yatırımın İşletmeye Sağlayacağı Net Nakit Girişi Vergiler Amortismanlar Kaynak Maliyeti Yatırım Teşvikleri Alternatif Maliyetler 8.3. Duran Varlıkların Yenilenmesi 8.4. Duran Varlıkların Satılması 8.5. Duran Varlıkların Satın Alınması veya Kiralanması Satın Alınma veya Kiralama Alternatiflerinin Kıyaslanması Satın Alınma veya Kiralama Alternatifleri Arasında Seçim Yapılması DOKUZUNCU BÖLÜM KISA VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI (Yrd. Doç. Dr. Nurullah Uçkun) 9.1. Kredi Kavramı 9.2. Kısa Vadeli Kaynak Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün Yapısı Mevsimsel ve Konjonktürel Dalgalanmalar Yabancı Kaynak Maliyetlerinde Beklenen Değişimler Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Teminindeki Zorluklar Yöneticilerin Risk Karşısındaki Tutumları 9.3. Ticari Krediler Malın Ekonomik Niteliği Satıcının Finansal Gücü Alıcının Finansal Gücü Nakit İskontosu Ticari Kredilerin Avantajlı Yönleri Ticari Kredilerin Dezavantajlı Yönleri 9.4. Kısa Vadeli Banka Kredileri Spot Kredi Borçlu Cari Hesap İskonto / İştira Kredileri Aylık Taksit Ödemeli Krediler Avans Kredileri Döviz Kredileri X

11 Dövize Endeksli Krediler Eximbank Kredileri Prefinansman Kredileri Akreditif Teminat Mektubu 9.5. Finansman Bonosu 9.6. Factoring Finansman Fonksiyonu Hizmet Fonksiyonu Garanti Fonksiyonu Factoring Maliyeti Factoring Türleri Factoringin İşletmelere Sağladığı Faydalar 9.7. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ONUNCU BÖLÜM UZUN VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI (Yrd. Doç. Dr. Nevzat Tetik) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Satıcı Kredileri Uzun Vadeli Banka Kredileri Taksitli Donanım Kredileri Dönen Krediler Finansal Kiralama Finansal Kiralamanın Türleri Finansal Kiralamanın Avantaj ve Dezavantajları Forfaiting Forfaiting ile Finansmanın Avantajları ve Dezavantajları İpoteğe Dayalı Uzun Vadeli Krediler Tahvil İhracı Tahvilin Üstünlükleri ve Sakıncaları Uluslararası Uzun Vadeli Krediler Uluslararası Tahvil İhracı Sendikasyon Kredileri Öz Kaynaklar Öz Sermaye Artırımıyla Finansman Oto Finansman Yoluyla Finansman Oto Finansman Yolları Oto Finansmanın Avantaj ve Dezavantajları XI

12 ON BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ ÇALIŞMALARI (Doç. Dr. Mehmet Civan) Yatırım ve Yatırım Projesi Kavramları Yatırım Projelerinin Mikro ve Makro Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Yatırım Türleri Mali Yatırımlar Üretime İlişkin Yatırımlar Komple Yeni Yatırımlar Yenileme Yatırımları Genişleme Yatırımları Tamamlama Yatırımları Modernizasyon Yatırımları Darboğaz Giderme Yatırımları Kalite Düzeltme Yatırımları Entegrasyon Yatırımları Finansal Kiralama Yatırımları Nakil Yatırımları Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve Hayata Geçirilmesi Yatırım Fikrinin Doğuşu Ön Yapılabilirlik Çalışmaları Fizibilite Etütleri Ekonomik Etütler Teknik Etütler Hukuki Etütler Organizasyonel Etütler Finansal Etütler Değerlendirme ve Yatırım Kararı Kesin Projenin Hazırlanması Projenin Uygulanması Deneme Üretimi İşletmeye Alma Sermaye Bütçelemesi Çalışmaları Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler Geri Ödeme Süresi Yöntemi Yatırım Karlılığı Yöntemi XII

13 Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler Net Bugünkü Değer Yöntemi İç Karlılık Oranı Yöntemi Karlılık Endeksi Yöntemi ON İKİNCİ BÖLÜM RİSK VE GETİRİ (Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu) Menkul Kıymetlerde Risk ve Getiri Getiri Kavramı Risk Kavramı Risk Faktörleri Sistematik Risk Faktörleri Sistematik Olmayan Risk Faktörleri Tek Bir Menkul Kıymet İçin Risk ve Getirinin Ölçülmesi Beklenen Getirinin Hesaplanması Standart Sapmanın Hesaplanması Birden Çok Menkul Kıymetten Oluşan Portföy için Risk ve Getirinin Ölçülmesi Portföyün Beklenen Getirisinin Hesaplanması Portföy Riskinin Hesaplanması Kovaryans ve Korelasyon Katsayısı Portföy Riskinin Ölçülmesi ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SERMAYE MALİYETİ (Doç. Dr. Songül Kakilli Acaravcı) Sermaye Maliyetinin Önemi Sermaye Yapısı Unsurlarının Maliyeti Banka Borçlarının ve Tahvillerin Maliyeti Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti Kâr Payı Değerleme Modeli Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli Tahvil Faizi + Risk Primi Modeli İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Maliyeti Amortismanların Maliyeti Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Marjinal Ağırlıklı Sermaye Maliyeti ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SERMAYE YAPISI VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ (Doç. Dr. Ayşe Gül Yılgör) Sermaye Yapısı Sermaye Yapısına İlişkin Temel Kararlar Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Temel Faktörler XIII

14 Genel Ekonomik Durum Sektörün Özellikleri Firmanın Özellikleri Sermaye Yapısı Teorileri Net Gelir Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Geleneksel Yaklaşım Modigliani ve Miller Yaklaşımı Modigliani ve Miller Önermeleri Modigliani ve Miller Yaklaşımına Yapılan Eleştiriler Modigliani ve Miller Yaklaşımının Kurumlar Vergisini Dikkate Alarak Düzenlenmesi Modigliani ve Miller Önermelerine Etki Eden Piyasa Aksaklıkları ve Sermaye Yapısı Konusundaki Yeni Yaklaşımlar Finansal Sıkıntı ve İflas Maliyetleri Temsil Maliyetleri Denge Teorisi Finansal Hiyerarşi Teorisi ON BEŞİNCİ BÖLÜM KÂR DAĞITIM KARARLARI VE KÂR DAĞITIM POLİTİKASI (Yrd. Doç. Dr. Sibel Karğın) Kâr Payı Politikasının Piyasa Değeri Üzerindeki Etkisi Walter Formülü Kurumsal Yönetim ve Kâr Payı Politikası İlişkisi Kâr Payı Politikası ile İlgili Teoriler Temettü Etkisizliği Teorisi Temettü Bilmecesi Şirketlerin Temettü Ödeme Gerekçelerine İlişkin Görüşler Eldeki Kuş Teorisi Muhasebenin Yönlendirilmesine Kapalı Olma Davranışsal Finans İşlem Maliyetleri Vergi Açısından Yatırımcı Tercihi Asimetrik Bilgi ve Nakit Akış Sinyalleri Hipotezi XIV

15 Serbest Nakit Akışı ve Aşırı Yatırım Temsil Maliyetleri Kâr Payı Dağıtım Kararlarını Etkileyen Unsurlar Firma Özellikleri Piyasa Özellikleri İkame Kâr Payı Ödeme Yöntemleri Kâr Payı Dağıtım Yöntemleri Nakit Kâr Payı Hisse Senedi Şeklinde Kâr Payı Hisse Senetlerinin Geri Satın Alınması ON ALTINCI BÖLÜM HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ (Yrd. Doç. Dr. Erol Yener) 16.1.Hisse Senetlerinde Değer Kavramı Nominal Değer Defter Değeri Tasfiye Değeri İşleyen Teşebbüs Değeri Gerçek Değer Hisse Senetlerinin Piyasa Değerini Etkileyen Faktörler İçsel Faktörler Firma ile İlgili Faktörler Makro Ekonomi ile İlgili Faktörler Dışsal Faktörler Hisse Senedi Değerlemesi ve Firma Amacı Hisse Senedi Değerleme Yaklaşımları Aktif Bazlı Değerleme Yaklaşımı Defter Değeri Net Aktif Değeri Tasfiye değeri Göreceli Değerleme Yaklaşımı Fiyat/Kazanç Oranı Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı Fiyat/Nakit Akım Oranı Fiyat/Satış Oranı İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı Firmaya Serbest Nakit Akımları Yaklaşımı Öz Sermayeye Serbest Nakit Akımları Yaklaşımı XV

16 Hisse Senedi Değerini Etkileyen Faktörlerin Değer Üzerine Etkisi Kâr Payı Yaklaşımı Hisse Senedi Yatırımlarının Değerlendirilmesi ON YEDİNCİ BÖLÜM TAHVİL DEĞERLEMESİ (Yrd. Doç. Dr. Sibel Karğın) Tahvil Tahvilde Değer Kavramları Nominal Değer İhraç Değeri Piyasa Değeri Tahvillere İlişkin Terminoloji İskontolu Tahvil Primli Tahvil Kupon Faiz Oranı Kupon Faiz Tutarı Vade Piyasa Faiz Oranı Tahvil ve Hisse Senedi ile Finansmanın Farklılıkları Tahvil Çeşitleri Devlet Tahvili Teminatlı Tahviller Teminatsız Tahviller Sıfır Kuponlu Tahviller Artan Faizli Tahviller Ertelenmiş Kuponlu Tahviller Değişken Kuponlu Tahviller Kâra İştirakli Tahviller Geri Çağrılabilir Tahviller Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller Tahvil Değerleme Nakit Akışlarının Tahmini Piyasa Faiz Oranı ya da Beklenen Getirinin Tahmini Tahvil Değeri Yılda Bir Kupon Faizi Ödeyen Tahvillerde Değerleme Altı Ayda Bir Kupon Faizi Ödeyen Tahvillerde Değerleme Vadeye Uzun Süre Kalmış Tahvillerde Değerleme XVI

17 17.7. Tahvil Getiri Oranı Tahvilde Süre Tahvilde Derecelendirme ON SEKİZİNCİ BÖLÜM DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİ (Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kendirli) Değere Dayalı Yönetim Değer Kavramı Değerlemeyi Etkileyen Faktörler Değerleme Açısından Firmanın Amacı Firma Değerinin Önemi Değer Yaratan Ana Unsurlar ve Yönetim Biçimi Firma İçi Unsurlar Firma Faaliyetleri ile İlgili Unsurlar Yönetim Süreci ile İlgili Unsurlar Firma Dışı Unsurlar Finansal Olmayan Değer Yaratan Unsurlar Firma Değerinin Tespiti Firma Değerinin İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ile Tespit Edilmesi Öz Kaynağa Ait Serbest Nakit Akımları Firmaya Ait Serbest Nakit Akımları Ekonomik Katma Değer Net Aktif Değeri Firma Değerinin Göreceli Değerleme Yöntemleri ile Tespit Edilmesi Temettü Kapitalizasyonu ile Değerleme Piyasa Çarpanları ile Değerleme ON DOKUZUNCU BÖLÜM ÖZEL FİNANSAL SORUNLAR(BÜYÜME VE FİNANSAL GÜÇLÜKLERDE ALINACAK ÖNLEMLER) (Yrd. Doç. Dr. Hakan Çelikkol) Büyüme Büyümenin Yönleri Yatay Büyüme Dikey Büyüme Karma Büyüme Büyüme Yöntemleri İç Büyüme Dış Büyüme XVII

18 19.2. İşletmelerde Finansal Başarısızlık Durumu ve Alınabilecek Önlemler Başarısızlığa Neden Olan Faktörler Finansal Başarısızlıklarda Alınabilecek Önlemler Sermaye Yapısının Güçlendirilmesi Borçların Vadelerinin Uzatılması Bazı Varlıkların Satılması - Satılıp Geri Kiralanması Aktiflerin Yeniden Değerlendirilmesi Küçülme Yolu ile Başarısızlığın Giderilmesi Diğer İşletmelerle Ortaklık Yapılması Konkordato İlan Edilmesi İşletmenin Satılması veya Faaliyetlerine Son Verilmesi YİRMİNCİ BÖLÜM VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE TÜREV İŞLEMLER ( Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün Prof.Dr. Famil Şamiloğlu) Vadeli İşlem Piyasalarının Kapsamı ve Gelişimi Vadeli İşlemlerin Türleri Forward Piyasalar Forward Piyasaların Özellikleri Forward Piyasaların Türleri Futures Piyasalar Futures Piyasaların Özellikleri Futures Piyasaların Türleri Opsiyon Piyasaları Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Opsiyon Sözleşmelerinin Türleri Swap Sözleşmeler Swap Sözleşmelerin İşlevleri Swap Sözleşmelerin Türleri KAYNAKÇA EKLER Ek 1:Gelecek Değer Faktörü Ek 2:Bugünkü Değer Faktörü Ek 3:Gelecek Değer Annuite Faktörü Ek 4:Bugünkü Değer Annuite Faktörü XVIII

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR ANKARA 2011 BDDK Kitapları No: 10 Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi Dr. Gamze Göçmen YAĞCILAR ISBN 978

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMELERDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE İMKB İŞLEM GÖREN ÇİMENTO ŞİRKETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Kenan EVİN YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE

Detaylı

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [ Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU ] MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI 2. İŞLETME

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

Institute of Social Science

Institute of Social Science Namik Kemal University Institute of Social Science No: 02 / 2011 ULUSLARARASI OTEL ĠġLETMELERĠNĠN FĠNANSMANI: MARTI OTEL ĠġLETMELERĠ Aġ ÖRNEĞĠ K. Derman Küçükaltan A. Faruk Açıkgöz 1 Sosyal Bilimler Metinleri

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı