DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI"

Transkript

1 DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 29 Mart 2007 Saat :14:00 dan İtibaren Adres: Şirket Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Sarkuysan İş Merkezi A3 Katı Şişhane - İSTANBUL 1

2

3 Ç NDEK LER Gündem 5 Yönetim Kurulu 6 Sunuş 8 Demisaş ın Amacı ve Kalite Politikası 10 Yönetim Kadrosu 11 Yönetim Kurulu Raporu 12 - Giriş 12 - Üretim 16 - Satış Faaliyetleri 18 - İhracat 19 - Kalite ve Verimlilik 20 - Yatırımlar 22 - İnsan Kaynakları 24 - İştirakler 24 - Bağış ve Yardımlar 25 Kurumsal Yönetim İlkeleri 26 Finansal Durum - Denetimden Sorumlu Komite Raporu 31 - Sermaye Piyasası Kurulu Beyanı 32 - Denetçi Raporu 33 - Bağımsız Denetim Raporu 34 - Bilançolar 35 - Gelir Tabloları 36 - Finansal Oranlar 36 - Özsermaye Değişim Tablosu 37 - Nakit Akım Tablosu 38 - Mali Tablolara Ait Dipnotlar 39 Kar Dağıtım Önerisi ve Tablosu 56

4 SAYGIYLA ANIYORUZ CİHAN BEKTAŞ

5 GÜNDEM 1. Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması, faaliyet raporunun müzakeresi, yılına dair Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul un oyuna sunulması, ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamızın ortakların bilgisine sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. Denetçilerin ibrası, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 9. Denetçilerin seçimi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti. 11. Denetçilerin ücretlerinin tesbiti, 12. Şirketimizce 2006 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, ve 2008 yıllarında iki yıl süre ile görev yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komite nin onayı ile Yönetim Kurulumuzca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. nin Genel Kurul un tasvibine sunulması, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi, 15. Dilekler, Kapanış. 5

6 YÖNETİM KURULU 1- Sami SUCU Başkan 2- Maksut URUN Başkan Vekili 3- A. Hamdi BEKTAŞ Üye 4- Hayrettin ÇAYCI Üye 5- Doğan ÇAKIR Üye

7 7

8 SUNUfi Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin 2006 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Siz değerli ortaklarımızı ve temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. Türkiye 2006 yılına yüksek büyüme, düşen enflasyon ve faizler hedefi ile başlamış, ancak uluslararası yatırımcıların risk beklentilerindeki değişme ile yaşanan türbülansa paralel olarak makro ekonomik değişkenlerde önemli dalgalanmalar yaşanmıştır yılı enflasyonu, hedefinden yaklaşık iki kat oranında sapma göstererek % 10 lar seviyesine yükselmiş, hazine borçlanmalarındaki referans faiz oranları da % 20 seviyelerinde tutunmuştur. Enflasyon hedeflemesi politikasını sürdüren Merkez Bankası, bunu esas olarak düşük kur seviyesi ile sağlamaya çalışmakta ve reel faizi yüksek tutarak kurları bastırmaktadır. Reel yüksek faize odaklanan küresel sermaye de gerekli likidite ihtiyacını hızla karşılamakta ve bunun sonucunda yüksek büyüme hızı devam etmekte, dış açık artmakta, ancak herhangi bir finansman sorunu yaşanmamaktadır. Türk Lira sının gerçek değerini takip etmek amacıyla Merkez Bankası nın oluşturduğu reel kur endeksi ( 1995=100 kabulu ile) 2006 yılında TÜFE bazında yüzde 6,5 ÜFE bazında yüzde 5 oranında değer kaybetmiştir. Reel kur endeksinin değer kaybında özellikle mayıs ve haziran aylarında yaşanan dalgalanma önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu gelişmeye rağmen Aralık 2006 sonu itibariyle TÜFE bazlı reel kur endeksi 160,2 ve ÜFE bazlı reel kur endeksi 139,8 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır yılı içinde YTL karşısında ABD Doları kuru % 4, 8, Euro kuru % 16,6 yükselmiştir. Aynı dönemde ÜFE % 11,6 vetüfe % 9,7 artmıştır. Dışarıdan sıcak fon girişiyle desteklenen iç talep artışına dayalı bu büyüme modeli yerli parayı aşırı değerlendirmekte ve buna paralel olarak sanayinin rekabet gücü gerek iç, gerekse dış pazarlarda sürekli azalmaktadır. Gerçekleşen enflasyon değerlerinden kopuk olarak oluşturulan kur seviyeleri, üreten ve ihracat ağırlıklı çalışan reel sektörün fon yaratma ve yatırım yapma kabiliyetini etkilemeye devam etmektedir. Yıl ortasında kurda yapılan düzeltmenin rekabet gücü üzerindeki olumlu etkisi hem üretim artışına hem de ithalat azalışına katkıda bulunmuştur. Ancak yıl olarak baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı düşmeye devam etmiştir. Bu oranlar 2004, 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla % 65, % 63, % 62 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle 2003 yılında başlayan YTL nin Euro karşısında değer kazanması sürecinde şirketimiz, pazarlama ve satış politikasında iç pazara ağırlık vermeye başlamış ve 2003 yılında % 13 olan iç piyasa satışlarını 2006 yılında % 36 ya yükseltmiştir. 8

9 Şirketimizin toplam satış tonajı bir önceki yıla göre ton artmış ve ton olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2005 yılında 63,3 milyon Euro olan mamul satış cirosu, 2006 yılında 65,4 milyon Euro olmuştur yılı şirketimiz için oldukça hareketli geçmiştir. Ürünlerimizin çoğunda tek tedarikçi konumunda olduğumuzdan dolayı müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda oluşan darboğazları gidermek için çeşitli yatırımlar yapılmıştır. Bu kapsamda, maçahanemizin yeni binası, yeni kum hazırlama ve dağıtım sistemleri, yeni maça makinesi, yeni tam otomatik boyama ve kurutma tesisleri, yeni amin gazı yıkama sistemleri tamamlanarak devreye alınmıştır. Bu yatırımla birlikte maça konusundaki darboğazımız tamamen giderilmiş ve gittikçe artan maçalı ürün talebini karşılamamız olanaklı duruma gelmiştir. Demisaş kompresör üretimi yanında sonradan girdiği otomotiv sektörüne de hızla uyum sağlamış ve kendini uluslararası alanda kabul ettirmiştir. Otomotiv sektörüne üretim yapan hatlarımızın verim ve esnekliğini artırmak amacıyla, diğer bir darboğaz olan sfero ve özel alaşımlı pik dökümlerde sıvı metal üretim veya dupleksin yapıldığı endüksiyon ergitme ocaklarımızın kapasiteleri, ergitme ocağı yatırımımız ile yaklaşık % 50 oranında artmıştır yılında yaptığımız darboğaz giderici yatırımlarımızın tesis verimini % 6 civarında geliştirmesi beklenmektedir Yılı içinde bir döküm tesisi için uygulaması zor olan Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve BV tarafından yapılan denetim sonucu ISO Çevre Yönetim Belgesini de almış bulunuyoruz. Faaliyetlerimizi çevremizi koruyarak sürdürebilme amacıyla uzun bir süreden beri hazırlıklarını yaparak kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemimizin bundan sonra da aynen tasarlandığı gibi yürütülmesi ve sürekli geliştirilmesi Demisaş ın tüm personelinin asli görevi olacaktır. Değerli Ortaklarımız; 2006 yılında hedeflerimize ulaşmış olmanın mutluluğu içersindeyiz. Müşterilerimizin ve siz değerli ortaklarımızın desteği ile çalışanlarımızla birlikte daha nice başarılı yıllar yaşayacağımıza inanıyoruz. Yönetim Kurulumuz adına hepinize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Sami SUCU Yönetim Kurulu Başkanı 9

10 Akın AYDINCEREN Genel Müdür DEMİSAŞ IN AMACI Demisaş ın amacı; kaynakların doğru ve etkin kullanımı ile müşterileri, çalışanları, ortakları ve toplum için en yüksek düzeyde değer yaratmak, ürün ve hizmet kalitesi ile sektöründe en iyi olmak ve global pazarda başarıya ulaşmaktır. DEMİSAŞ IN KALİTE POLİTİKASI Demisaş ın kalite politikası; müşteri istek ve beklentilerini aşan niteliklerdeki ürün ve hizmetleri, en düşük maliyetlerle üreterek ve belirlenen terminlerde müşteriye sunarak müşteri mutluluğu yaratmaktır. 10

11 YÖNETİM KADROSU Akın AYDINCEREN İng. Birmingham Ünv. Met. Müh. Sadun GÜLBAHAR İ.Ü. İktisat Fakültesi Osman DEMİRALAY İ.T.Ü. Makine Mühendisliği Altay BURKUTOĞLU İ.T.Ü Gemi İnş. ve Deniz Bilimleri Fak. Adem SOYDAN İng.Sheffield Ünv. Met. Mühendisliği Cem AKSULU Anadolu Ünv. İşletme Bölümü Burhan TÜRKSOY İst.İkt. ve Tic. İlm. Akademisi Geylani NAZLI Eskişehir İkt. Tic. İlm. Akademisi Murat YILDIRIM İ.T.Ü. Metalurji Mühendisliği Niran ARMUTCU İ.T.Ü. Metalurji Mühendisliği Orhan KARACİĞAN Yıldız Ünv. Makine Mühendisliği Osman KARABACAK O.D.T.Ü Metalurji Mühendisliği Recep MERCANKAYA A.B.D. Naval Ünv.İşl. Mühendisliği Rıza MÜSTEŞARLI İng. Plymouth Ünv. Mak. Mühendisliği Tahir ERSOYU O.D.T.Ü. Metalurji Mühendisliği Uygur SARAÇLIGİL Marmara Ünv. Uluslararası İlişkiler, MBA Yalçın YANMIŞ İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Güneş KANIK İ.Ü. Hukuk Fakültesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Mali - İdari - Satınalma) S.M. Mali Müşavir Genel Müdür Yardımcısı (Üretim) Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama - Satış - Planlama - Lojistik) Genel Müdür Yardımcısı (Kalite - Mühendislik) Genel Müdür Yardımcısı (Değişim Yönetimi - Bilgi Teknolojileri) Muhasebe Müdürü S.M. Mali Müşavir İnsan Kaynakları Müdürü Üretim Müdürü Değişim Yönetim Müdürü Satınalma Müdürü Mühendislik Müdürü Satış - Lojistik Müdürü Bakım Müdürü Kalite Güvence Müdürü İş Geliştirme Müdürü Planlama Müdürü Hukuk Müşaviri 11

12 YÖNEDİM YÖNET M KURULU RAPORU G R fi Pik döküm parça imali için 1974 yılında 0,80 YTL sermaye ile kurulan fi rmamız, 1976 yılında üretime başlamış, Sarkuysan A.Ş. nin ileriki yıllarda ortaklık yapısında yer almasıyla, yeni yatırımlarla teknik alt yapısını güçlendirmiştir. Yapılan araştırmalar ve yatırımlar sonucu, bugün modern teknoloji ile donatılmış, otomasyona ağırlık veren bir üretim tekniği ile ülkemizde ve dünya pazarlarında hizmet vermektedir. Şirketimizin itibariyle kayıtlı sermayesi 80 milyon YTL olup, ödenmiş sermayesi 28 milyon YTL dir. Ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerimizin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketimiz sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip tek ortağımız Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, 28 milyon YTL lik ödenmiş sermayemiz içindeki pay miktarı ,32 YTL dir (% 44,44). Şirketimiz, sermaye piyasası hükümlerine tabi olup, 1997 yılında hisselerinin % 16,67 si rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla halka arz edilmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeye başlamıştır sonu itibariyle Takasbank A.Ş. verilerine göre halka açıklık oranımız % 30 olarak gerçekleşmiştir. Hisse senedimizin 2006 yıl sonu itibariyle kapanış değeri 1,25 YTL / lot olmuştur.

13 Hisse Senetlerimizin Borsadaki Fiyat Hareketleri (2006 Yılı Ay Sonu Kapanış Fiyatları İtibariyle)

14 YÖNET M KURULU RAPORU Kuruluştan İtibaren Sermaye Artırımları (YTL) Önceki Sermaye Sermaye Artırımı Artırım Sonrası Yıllar Tutarı Bedelli Bedelsiz Artış Tutarı Sermaye 1974 Kuruluş YDF YDF YDF YDF GSK YDF YDF EP TK YDF ÖEDF EP : Emisyon Pirimi TK : Temettü Karşılığı ÖEDF : Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları GSK : Gayrimenkul Satış Kârı YDF : Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu 14

15 Dönemsel Durum BİRİM Kayıtlı Sermaye YTL Ödenmiş Sermaye YTL Sermaye Artırımı % Bedelli Artış % Bedelsiz Artış % Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu) YTL/Lot 5,10 11,20 1,72 1,62 1,25 Piyasa Değeri (Dönem Sonu) YTL Kapasite (Dönem Sonu) Ton Üretim Miktarı Ton KKO (Yıllık Ortalama) % Toplam Satış Miktarı Ton Yurtiçi Satış Miktarı Ton Yurtdışı Satış Miktarı Ton Personel Mevcudu (Dönem sonu) Kişi İhracat Tutarı (CIF ) Bin EURO

16 YÖNET M KURULU RAPORU ÜRETİM Demisaş, üretim faaliyetlerini Bilecik Vezirhan da bulunan m² arazi üzerine kurulmuş, m² kapalı alana sahip tesislerinde sürdürmektedir. Ürettiğimiz ürünler beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır: Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar Hermetik pistonlu kompresör parçaları Scroll kompresör parçaları Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero ve Gri Döküm Parçalar Fren diskleri Havalı fren diskleri Fren kampanaları Volanlar Egzost manifoldları Kasnaklar Çeşitli braketler Fren emniyet parçaları Üretimimiz 16

17 Demisaş otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını artırmıştır. Şöyle ki; 1998 yılında 739 ton olan sfero döküm üretimi 2006 yılında ton a ulaşmış olup, bu miktar toplam üretimimizin yaklaşık % 26 sına denk gelmektedir. Demisaş, teknolojik gelişmeler, artan pazar payı ve yönetim stratejileri sayesinde 1990 lı yılların başlarında ton olan kapasitesini yaptığı yatırımlarla ton civarına çıkarmış ve 2006 yılında gerçekleştirmiş olduğu tonluk üretimle kapasite kullanım oranı % 94 olmuştur (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite değişebilmektedir). Demisaş ın Bilecik te aynı sahada iki ayrı döküm tesisi bulunmaktadır. Birinci tesiste iki adet Disamatic kalıplama hattında genelde kupol ocaklarında ergitilen ve endüksiyon ocaklarında biriktirilen sıvı metal ile üretim yapılmaktadır. İkinci tesiste ise, üç adet Disamatic üretim hattı bulunmaktadır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu üç üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama gibi en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır. 17

18 YÖNET M KURULU RAPORU SATIŞ FAALİYETLERİ Demisaş ın satışları da, artan üretim kapasitesiyle birlikte yıllar itibariyle hızla artmaktadır yılında satışımız miktar bazında ton, tutar bazında 124,7 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Mamul satışlarımızı tonaj bazında bir önceki yıla göre % 3 artırarak ton dan tona, satış ciromuzu ise döviz bazında 63,3 milyon Euro dan 65,4 milyon Euro ya çıkartmış bulunmaktayız. Demisaş, soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör üretiminde dünyanın önemli tedarikçileri arasında bulunmaktadır yılına kadar olan süreçte üretim kapasitesinin büyük bölümünü soğutma sektörüne yönelik kullanmaktaydı. Üretim kapasitesinin gerek kapasite artırmaya ve darboğaz gidermeye yönelik yatırımlarla ve gerekse mamul gamı değişikliğine bağlı olarak ton/yıl dan ton/yıl a çıkarma çalışmalarının başladığı 2000 yılından itibaren, artan kapasite otomotiv sektörüne yönelik ürünlerde kullanılmıştır yılına gelindiğinde otomotiv sektörüne yönelik ürünlerin toplam satışlardan aldığı pay % 66, soğutma sektörüne yönelik ürünlerin aldığı pay % 34 olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızın Dağılımı Mamül Satış Ciromuz 18

19 İHRACAT Demisaş, 1991 yılında aldığı stratejik bir kararla yönünü iç piyasadan dış piyasalara çevirmesinin sonucunda, satışlarının büyük bir bölümünü ihraç eder hale gelmiştir. Ürettiği ürünlerin ve verdiği hizmetin üstün kalitesiyle Demisaş, bugün dünyanın birçok ülkesinden kolaylıkla sipariş alabilmektedir. Ancak döviz kurlarının son yıllarda Türk Lirası karşısında aşırı değer kaybetmesi ve buna bağlı olumsuzluklar sonucu rekabet edilebilirliği daha kolay olan yurtdışı satışlarımızda bazı ürün gruplarından çıkarak katma değeri daha yüksek ürünlerde yoğunlaştık yılındaki yurtdışı satışlarımız; Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, İtalya, Mısır, Polonya, Slovakya, Slovenya ve Tunus da bulunan 30 u aşkın müşterimize yapılmıştır yılında ihracat miktarımız ton ve ihracat ciromuz 42,7 milyon Euro olmuştur. İhracatımızın Ülkelere Göre Dağılımı 19

20 YÖNET M KURULU RAPORU KALİTE VE VERİMLİLİK 2006 yılında sektörümüzün verimlilik ölçüsü olan kişi başına yıllık üretim miktarı 119 ton olarak gerçekleşmiştir. Demisaş, 1992 yılında ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alan öncü şirketlerden biridir yılında yapılan revizyon ile ISO 9002 yerine ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi yürürlüğe girmiştir. Ocak 2003 te TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni 3 yıllığına alan öncü şirketlerden birisi olan Demisaş, Mart 2006 dan geçerli olmak üzere 3 yıllık süre için belgesini yenilemiştir. Aynı zamanda, şirketimiz özellikle otomotiv sektöründeki üreticiler için büyük önem arz eden ISO/TS 16949:2002 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni Nisan 2004 te 3 yıllığına alan seçkin şirketler arasındadır. Kalite sistemimiz Bureau Veritas belgelendirme kuruluşu tarafından belgelenmiştir. Demisaş yapısını, sorumluluklarını, proseslerini ve kullandığı kaynakları ISO Çevre Yönetim Sistemi kuralları ile uyumlu hale getirme çalışmalarını 2006 yılında tamamlayarak, Nisan 2006 dan geçerli olmak üzere ISO 14001:2004 Belgesini almış bulunmaktadır. Üretim Verimliliğimiz 20

21 21

22 YÖNET M KURULU RAPORU YATIRIMLAR Gelişen pazara paralel olarak yapılan kapasite artırım yatırımlarımız 2000 yılı sonu kadar devam etmiş ve mevcut ürün repertuarımız da ton civarında bir üretim kapasitesine ulaşılmıştır yılında ise üretim kabiliyetimizi etkileyen darboğazları giderici yatırımlar yapılarak % 6 civarında ek bir kapasite kazanılması ve tesislerimizin verim ve esnekliğinin geliştirilmesi hedefl enmiştir. Bu kapsamda, 2006 yılında yeni bir maçahane binası inşa edilmiş, en son teknolojiyi içeren maça kumu hazırlama ve dağıtım sistemi, yeni bir maça makinesi, tam otomatik maça boyama sistemi ve maça kurutma fırını temin edilerek işletmeye alınmıştır. Talebi süratle artan sfero döküm üretiminde, kapasitemizi sınırlayan sıvı metal darboğazını kaldırmak ve tesis verimliliğini arttırmak amacıyla mevcut endüksiyon ergitme tesislerimize yeni bir elektrik güç sistemi ilave edilmiş ve endüksiyon ergitme kapasitemiz % 50 civarında arttırılmıştır. Bu yatırım sfero döküm üretim kabiliyetimizi % 30 oranında geliştirmiştir. Fren emniyet parçalarının üretiminde hızla gelişen pazarın taleplerini karşılayabilmek amacı ile, bu tür parçaların çapaklarını kesen ve parçaların mikro yapılarını %100 kontrol ederek kullanıma uygunluğunu belgeleyen tam otomatik bir sistem yatırımı, yine 2006 yılı içinde tamamlanarak fren emniyet parçaları üretim kapasitemiz ve verimliliğimiz % 75 civarında geliştirilmiştir. Binamız içindeki makine ve teçhizat tarafından üretilen titreşimlerin binamızı etkilemesini önlemek amacı ile bu titreşimlerin kaynaklarına yönelik temel takviyeleme işlemleri ve bina güçlendirme yatırımları da 2006 yılı içinde tamamlanmıştır. Yine 2006 yılında alınan ISO Çevre Yönetim Belgesinin gereği olarak, sıvı ve katı atıkların ayrıştırılmasına, depolanmasına, atık suların kimyasal ve biyolojik arıtılmasına, maçahane atık gazlarının toplanması ve zararsızlaştırılmasına, hurda maça kumlarının re-jenerasyonuna dönük sistem yatırımları yapılmıştır. Yeni Maça Üretim Tesisimiz 22

23 Yeni Maça Makinemiz Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisi Amin Gazı Arıtma Tesisi 23

24 YÖNET M KURULU RAPORU İNSAN KAYNAKLARI Şirketimiz belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için, gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 14,3 adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca yıl içinde personelimizin moral ve motivasyonunu artıran birçok sosyal aktivite düzenlenmiştir. İŞTİRAKLER Sektörümüz mensubu fi rmalarla ortak olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bulunan KUMSAN Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin YTL lık ödenmiş sermayesi içerisindeki şirketimizin payı YTL dir. Ak Enerji A.Ş. fi rmasından, elektrik enerjisi satın alımına yönelik olarak, 2002 yılında ortaklık statüsü içinde olmak amacıyla 0,50 YTL tutarında hisse alınmıştır sonu itibariyle personelimiz sayısı 636 dır. Bunun 53 ü teknik, 68 i idari ve 515 i de işçi kadrolarındadır. Şirketimizde ayrıca, 17 öğrenciye staj imkanı sağlanmış olup, 22 de çırak istihdam edilmiştir. Personel Mevcudumuz Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında dan geçerli olmak üzere ve dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış olup, uygulanmasına başlanmıştır. Fabrika İdari Binamız 24

25 BAĞIŞ VE YARDIMLAR Şirketimiz 2006 faaliyet yılında aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur. - Vezirhan Belediyesi Cihan BEKTAŞ Kültür Salonu ,10 YTL - Eğitim kurumlarına bağışlar ,00 YTL - Bilecik Anadolu Gençlik Spor Klubü 7.000,00 YTL - Sair bağış ve yardımlar 3.023,00 YTL Toplam ,10 YTL SONUÇ Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz 2006 yılı faaliyetlerini sizlere özet olarak sunmaya çalıştık. Raporumuzun bundan sonraki kısmında bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren mali tablolarımızı görüş ve tensiplerinize sunarız. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu 25

26 KURUMSAL YÖNET M İLKELERİ 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tarih ve 35/835 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri şirketimiz tarafından benimsenmiş, Denetim Komitesi kurulmuş ve kısmen uygulamaya konulmuştur yılında çalışmalarına başlanan bilgi alt yapısının tamamlanmasından sonra uygulamaya geçilecektir. Ayrıca bilgilendirme politikası oluşturulup kamuya duyurulacaktır. İnternet sitesinin içeriği ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanacaktır. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. ile pay sahipleri ilişkileri, Muhasebe Müdürlüğü ve bu müdürlük bünyesinde bir birim tarafından yürütülmektedir. Birim, Muhasebe Müdürü Burhan TÜRKSOY sorumluluğu altında, Ticari Muhasebesi Şefi Mesut ŞENOL ve bağlı personel tarafından oluşmaktadır. Yürütülen bu faaliyetler; - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının yapılması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve gerekli bilgilerin pay sahiplerine sunulması, - SPK ve İMKB na özel durum açıklamalarının bildirilmesi, - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu mevzuata bağlı diğer mevzuatların takip edilerek, yapılan değişikliklerin izlenmesi ve şirket yetkililerinin bilgilendirilmesi, - SPK na bağlı diğer kurumlar nezdindeki işlemlerin takibi ve bu konularda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi, - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul kararları ile ortaya çıkan; sermaye artırımı, temettü dağıtım işlemlerinin yapılması. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin şirketimize şahsen veya diğer haberleşme araçları ve internet adresine yaptıkları başvuru ile bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Şirketimiz ile ilgili olarak özel denetçi talebi olmamıştır. Ayrıca Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul tarafından tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ve Genel Kurul tarafından seçilen Denetçiler tarafından denetlenmektedir. 4. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin 2005 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul u 2006 yılı içinde yapılmıştır. Genel Kurul a çoğunluğun katılımı gerçekleşmiş, pay sahipleri asaleten ve vekaleten toplantılara katılmışlardır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul a davet yapılmaktadır. Genel Kurul yapılması için Yönetim Kurulu nun aldığı karar, aynı anda Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB ye açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul Kararı; Genel Kurul un yapılacağı yer, tarih, gündem, varsa değişiklik taslakları, vekaletname örneği, ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık olduğu, Mevzuat hükümlerine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve 2 adet Türkiye baskılı gazetede yayımlanır. Genel Kurul da söz alan pay sahipleri şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip yönetimden bilgi talep edebilmektedir. Bu talepler ilgili yönetim birimleri tarafından cevaplandırılmaktadır. Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde ve Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisinin katılımıyla yapılmaktadır. 26

27 Genel Kurul da gündem maddeleri ile ilgili pay sahiplerinin önergeleri dikkate alınır. Genel Kurul tutanaklarımız her zaman şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık olup, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözleşmemiz gereği oy haklarının kullanımında bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma sistemi hükmü olmadığından kullanılmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimizin kar dağıtım uygulamaları ve politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Ana Sözleşme nin ilgili maddesi kapsamında pay sahiplerinin bilgisi dahilindedir. Şirketimizde kar payı dağıtımına ilişkin imtiyazlı pay sahipleri söz konusu değildir. Karın tespiti ve dağıtımına ilişkin Ana Sözleşme nin 30.maddesi tatbik olunur. Şirketimizin; uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, yatırım ve fi nansman planları ile karlılık durumu da dikkate alınmak suretiyle ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, tamamen nakit veya belirli oranda nakit ve belli oranda sermayeye ilavesi suretiyle ya da tamamen sermayeye ilavesi suretiyle dağıtılması (yasal zorunlulukların elvermesi durumunda nakit kar dağıtımı yapılmaması kararı alınabilir), Ortaklar Genel Kurul unca kararlaştırılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu nun mevzuatı doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu nca belirlenir. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun kararı doğrultusunda, belirlenen yasal sürelere uyulur. Kar dağıtımına ilişkin politika ve uygulamalar çerçevesinde, kar payları hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Ana Sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu doğrultuda 2007 yılından başlamak üzere ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız imkan verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının, şirketimiz yıllık dağıtılabilir karının en az %20 si olmasına, dağıtım şekil ve şartının oluşacak şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulu nun karar önerisi ile Genel Kurul un takdirine bırakılmasına karar verilmiştir. 7. Payların Devri Ana Sözleşmemizde; hamiline yazılı hisseleri pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini kısıtlayan hükümler bulunmamakta, nâmâ yazılı hisseler ise 02 Mayıs 2005 tarihli Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilen 21 Nisan 2005 tarihli Genel Kurul Toplantısı Kararı gereği hamiline dönüştürülmüştür ve işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri mahfuzdur. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme politikamız yasal çerçeve içinde yapılmaktadır. Kamuyu bilgilendirme politikasından, Genel Müdür Yardımcısı (Mali - İdari - Satınalma) Hayati Sadun GÜLBAHAR ve Muhasebe Müdürü Burhan TÜRKSOY sorumludur. Sadun GÜLBAHAR : Burhan TÜRKSOY : 9. Özel Durum Açıklamaları Şirketimiz yıl içinde 13 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimizin hisseleri yurt dışı borsalarda kote edilmemiştir. Özel Durum açıklamaları, kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır. 27

28 KURUMSAL YÖNET M İLKELERİ 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi nin adresi dir. Sitemizde; şirket yerleşimi, organizasyonu, kalite politikası, ürün bilgileri, üretim hatları, şirketle iletişim linkleri ve kalite haberleri yayımlanmaktadır. İnternet sitemizin pay sahipleri, ürünler ve müşterilere bilgiler yönünde alt yapı geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimiz sermayesinin tamamı halka açık olup, Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve son Olağan Genel Kurul hazirun cetvelinde, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliği dışında ortaklarımızın hiçbiri sermayemizin %5 inden fazlasına sahip bulunmamaktadır. Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyecek özel bir durum mevcut değildir. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdakiler, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimiz ile Genel Müdür ve Yardımcılarının yanı sıra Bağımsız Denetim Şirketi ve Yeminli Mali Müşavirlerimizdir. Ayrıca şeffafl ık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir. Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler şirket bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar. BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya genel haberleşme araçları vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirket Ana Sözleşmesinde hüküm bulunmamaktadır. 15. İnsan Kaynakları Politikası İnsan Kaynakları Politikamızla; Nitelikli, sürekli öğrenen, kültürel, sosyal, sportif faaliyetler ve iyi çalışma iklimi ile motive edilmiş en az personelle yüksek düzeyde ve kalitede üretimin sağlanmasına çalışılmakta, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü koruma hedefi ndeyiz. Bunun için çeşitli çağdaş yöntem ve tekniklerle personelin yaratıcı ve katılımcı olmasına, mesleki ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçlarla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. Mavi yakalı personelimiz sendikalı olup, yönetim ile olan ilişkileri sendika tarafından atanmış temsilciler vasıtasıyla olmaktadır. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefi mizdir. Müşteri memnuniyeti sürekli ölçülmekte ve takip edilmektedir. Müşterilerimiz idari ve teknik yetkililerimiz tarafından sürekli ziyaret edilerek istek ve önerileri tespit edilmekte, her müşteri bazında tüm boyutları ile istatistiksel olarak da analiz edilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir. Tedarikçilerimiz kalite, maliyet, teslim gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulmakta, tedarikçi portföyümüzün genişlemesine çalışılmaktadır. Tedarikçilerimizin kalite güvence belgelerine haiz olmaları da bir ön şart olarak aranmaktadır. 28

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10 May s 2010 Saat : 14:30 dan İtibaren Adres: fiirket Merkezi Emek Mah. Afl roğlu Cad. No:147 Dar ca / KOCAEL

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri

Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri COMPONENTA Orhangazi Pik Döküm Tesisleri Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 8 MART 2007 GÜNÜ TOPLANACAK 35. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 28.05.2007 SALI GÜNÜ SAAT:14.00 DE YAPILAN 2006 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,00 TL Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000,00 TL Web Sitesi: www.sarkuysan.com nin 39. Olağan

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 8 Kısaca Ak-Al 9 Olağan Genel Kurul Gündemi 10 Vizyon ve Kurumsal Değerler 11 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 12 Ortaklık Yapısı

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2013-30.09.2013 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. 9.YIL 01/01/2006 31/12/2006 FAALİYET RAPORU 2006 yılı BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş nin 9. çalışma yılı idi. Şirketimiz 9 yılda önemli aşamalar kaydederek gelişmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

KAREL FAALİYET RAPORU 2006 İçindekiler 03 Özet Bilgiler 03 Tanıtım, faaliyet 04 Ortaklık Yapısı, YK Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Yönetim 05 Özet Finansal Veriler (1999-2006) 06 Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : 27.03.2008 SAAT : 14:00 TOPLANTI

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 32.000.000 YTL : 12.000.000 YTL Cumhuriyet Mahallesi, Akeller

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Genel Kurul Gündemi... 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı... 4 Yönetim Kurulu nun Raporu... 6 Genel Müdür ün Mesajı... 8 Componenta A.Ş

Detaylı

37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s

37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s 37. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdür ün Mesajı Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 2-3

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ 2013 Faaliyet Raporu ERBOSAN, ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ Sermayesi: 5.220.000 TL 15 KASIM 2014 Saat 13.00 da Şirket Merkezinde Toplanacak

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Türkiye Ekonomisi, 2001 Krizi ertesinde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve reformların olumlu sonuçlarını 2004 yılında da görmeye devam etmiştir.

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2011 YILLIK RAPOR SODA SANAYİİ A.Ş. www.sodakrom.com. ŞİŞECAM Kuruluşudur.

SODA SANAYİİ A.Ş. 2011 YILLIK RAPOR SODA SANAYİİ A.Ş. www.sodakrom.com. ŞİŞECAM Kuruluşudur. SODA SANAYİİ A.Ş. SODA SANAYİİ A.Ş. www.sodakrom.com kapak.indd 1 ŞİŞECAM Kuruluşudur. 2011 YILLIK RAPOR 5/11/12 1:06 PM İçindekiler 2011 Yılı Önemli Gelişmeleri 1 UFRS ye göre Hazırlanmış Özet Konsolide

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrİkaları A.Ş. 2014 Faalİyet Raporu 1 Recep Gençer Gençer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Bagfaş Kurucu Murahhas Azası (17 Mayıs 1970) 2 3 4 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU 2014 5 GÜNDEM

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı