Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ"

Transkript

1 Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

2 ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin %5-%6 sı Mesane tümörlerinden yüksek Grade (%42-47 Grade3) Mesane tümörlerine göre daha kötü prognozlu Üst üriner sistemin endoskopik takibi zor (Hall MC ve ark, Urology, 1998)

3 ÜST ÜRİNER SISTEM ÜROTELYAL KARSİNOMU Geleneksel altın standart tedavi: Radikal Nefrektomi Üreterektomi Üreter orifisi 1cm lik mesane Cuff ı Açık en-blok çıkarılması Minimal İnvaziv Tedavi: Laparoskopi

4 ÜST ÜRİNER SISTEM ÜROTELYAL KARSİNOMU EVRELEME (2002 AJCC TNM sınıflaması) pta : Papiller non-invaziv karsinom ptis : Karsinoma-in-situ pt1 : Subepitelyal bağ dokusu tutulumu pt2 : Muskularis invazyonu pt3 : Peripelvik / periüreterik yağ tutulumu pt4 : Komşu organ / perinefrik yağ tutulumu

5 LAPAROSKOPIK NEFROÜRETEREKTOMI VE CUFF EKSIZYONU Seçimler Transperitoneal / Retroperitoneal Tamamen laparoskopik / El yardımlı Standart / Tek-Port Distal üreter ve cuff açık / laparoskopik Distal üreter ve cuff ilk / son Spesimen bütün / morsele edilmiş

6 LAPAROSKOPIK NEFROÜRETEREKTOMI: TRANSPERITONEAL / RETROPERITONEAL? Kitlenin / böbreğin boyutu Hastanın vücut kitle endeksi Daha önce geçirilmiş böbrek cerrahisi Daha önce geçirilmiş abdominal cerrahi Periton diyalizi / peritonit öyküsü Cerrahın deneyimi ve tercihi

7 TRANSPERITONEAL NEFROÜRETEREKTOMİ yan pozisyon Sağda 4 port, solda 3 port Üreterektomi için 1 ekstra port (gerekli olursa) Bağırsak temizliği gerekli değil, N/G tüp gerekli Pedikül için PLK / Lap. Vasküler Stapler Stapler arter /ven ayrı ayrı veya en-blok Endoskopik spesimen çıkarma torbası (EndoCatch II )

8 SAĞ TRANSPERITONEAL NEFROÜRETEREKTOMI

9 SOL TRANSPERITONEAL NEFROÜRETEREKTOMI

10 İNTRAMURAL ÜRETER VE CUFF EKSİZYONU Birçok teknik mevcut Üreteral stripping (soyma) TURUO (Pluck) Modifiye TURUO Ekstravezikal Stapler / Ligasure Transvezikal Lap. Eksizyon ve Bağlama Pnönovezikum ile Lap. Transvezikal eksizyon ve Bağlama Laparoskopik tam eksizyon Açık üreterektomi ve Cuff eksizyonu

11 ÜRETERAL STRIPPING (1) c c

12 ÜRETERAL STRIPPING (2) 50 yıl önce tarif edilmiş (McDonald, 1953) Üreter mobilizasyonu minimum olmalı Litotomi pozisyonunda sistoskopik soyma Üreter kateteri, basket, balon kateteri, Başarısızlık oranı %26 ya kadar rapor edilmiş Başarısızlıkta açık cerrahi düzeltme? Intravezikal rekürrens: Stripping > Açık üreterektomi Laparoskopik cerrahide önerilmez (Saika T, ve ark. Urology 2004)

13 TURUO (TRANSURETHRAL RESECTION OF URETERAL ORIFICE) PLUCK tekniği Ameliyatın başlangıcında Üreter orifisi 1cm marj ile perivezikal yağa kadar rezeke edilir Açık cerrahide 2. insizyonu engellemek amacıyla geliştirilmiş

14 TURUO (TRANSURETHRAL RESECTION OF URETERAL ORIFICE) Foley kateter 7 gün Onkolojik güvenlik??? Ucu açık üreter Retroperitona tümör yayılması? 5/20 (%25) hastada tam olmayan üreterektomi 4 hastada nüks, 3 ü metastatik hastalık Retroperitona tm yayılması Tam olmayan üreterektomi? (Ko ve ark, J Endourol 2007) yayınlanmış birçok vaka Belirteç yok

15 MODİFİE TURUO TEKNİKLERİ Erken üreter kliplenmesi (Tan BJ ve ark, J Endourol, 2005) Endoskopik endoloop ile üreter orifisinin kapatılması (Agarwal DK ve ark, Urology, 2008) Nefroskop içinden 5mm Hem-O- Lok klip ile orifisin kliplenmesi (Pathak S ve ark, Eur Urol Suppl, 2008)

16 DİSTAL ÜRETERİN LAP. STAPLERLENMESİ Genelde unroofing ile birlikte Erken üreter kliplenmesi ÜVB de detrusor lifleri görülene kadar diseksiyon Endo-GIA stapler ile üreterin kesilmesi Avantajları: Kapalı toplayıcı sistem Ameliyat süresinde kısalma Dezavantajlar Problemler: İntramural üreterin tam çıkarılamaması Karşı taraf üreter yaralanması Zımbalar üzerinde taş oluşumu Onkolojik etkinlik???

17 TRANSVEZİKAL LAPAROSKOPİK EKSİZYON VE BAĞLAMA Modifie Pluck Tekniği Cleveland Clinic Transüretral Collins bıçağı Mesaneye needlosk. port /direkt Üreter traksiyonu + rezeksiyon Üreterin kapatılması (endoloop) 1 hafta foley kateter Endoloop ile tam çıkarma kontr. Dezavantajlar: Cerrahiyi 60-90dk uzatır Port yeri metastazı? Video: Dr. Cenk Y. Bilen

18 PNÖMOVEZİKUM İLE LAPAROSKOPİK TRANSVEZİKAL EKSİZYON VE BAĞLAMA Sistoskopi ile mesane tümörü ekartasyonu Mesaneye 3 adet 5mm PediPort yerleştirilmesi CO 2 ile pnömovezikum oluşturulması Üreter orifisinin sütür ile kapatılması Mesane Cuff ının monopolar makas ile diseksiyonu Defektin absorbabl sütür ile kapatılması Avantajı: Gaz insüflasyonu tümör yerleşmesini azaltır??? Onkolojik sonuç yok. (Cheng CW ve ark, J Endourol, 2007) (Guzzo TJ ve ark, Urology, 2008)

19 LAPAROSKOPİK TAM EKSİZYON Erken üreteral klipleme UVB ye kadar üreterin diseksiyonu UVB etrafında 1-2cm lik mesane diseksiyonu Askı sütürü retraksiyon Mesanenin monopolar makasla açılması Cuff intramural üreter eksizyonu Mesanenin kapatılması 1/10 lokal nüks (Hattori R ve ark, World J urol, 2008)

20 AÇIK ÜRETEREKTOMİ VE CUFF EKSİZYONU Diğer tüm tekniklerin karşılaştırıldığı standart metod Orta hat / Pfannenstiel / Gibson insizyonlarıyla LNU spesimeni de bu insizyondan en-blok çıkarılır Mesane tümörü yoksa sistotomi Onkolojik başarı yüksek LNU + açık Cuff eks. vs LNU + laparoskopik Cuff eks. Açık eksizyon: %11 lokal nüks Lap. eksizyon: %16 lokal nüks (Schatteman P ve ark, Eur Urol 2007) Zaman testinden başarıyla çıkmıştır.

21 SONUÇLAR Distal üreterin ve mesane Cuff ının çıkarılması için birçok metod mevcuttur. Prospektif randomize çalışmalar yoktur. Onkolojik prensiplere uyulmak kaydıyla kullanılabilirler. Cerrahın tercihi önemlidir. AMAÇ: Kanser Kontrolü ve Sağkalım

22 TEŞEKKÜRLER

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):97-101 97 Olgu Sunumu Case Report Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Single port transumbilical laparoscopic donor nephrectomy

Detaylı

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery 82 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery Cabir Alan 1, Hasan Koçoğlu 2, Hasan Anıl Kurt 1, Ahmet

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim 36 PRATİK KONUSU Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim Concepts in Training & Setup for Laparoscopic Colorectal Surgery Emre Balık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Detaylı

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Göztepe Tıp Dergisi 27(2):77-79, 2012 doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.077 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Jinekoloji Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Levent YAŞAR

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Olgu Sunumları / Case Reports Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Orhan Tanrıverdi 1, Mustafa Kadıhasanoğlu 1, Mustafa Aydın 1, Müveddet Banu Yılmaz 2, Cengiz Miroğlu 3 ÖZET: Primer

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU Prof. Dr. Recep Büyükalpelli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri GCE 13 GENEL CERRAHİ Dr. Çağatay DAPHAN /1 Dr. Oral SAYGUN /2 Dr. Kuzey AYDINURAZ /3 Dr. Sedat DÖM /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS GEC 7001 VAKA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı