05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ"

Transkript

1 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015 günü saat da Belediye Meclis Başkanı nın Başkanlığında Manisa Yunusemre Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. KARAR NO:95 İdari ve Hukuk İşleri ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları okundu; Belediyemiz tarafından sunulacak hizmetlerde kalitenin artırılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılması ve hizmet gereği ihtiyaç duyulan Bilgi İşlem Müdürlüğü Nisan 2015 tarihli Meclis toplantısında 89 sayılı Meclis kararı ile kurulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği nin 37.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçe tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılmasının belirtildiği anlaşıldığından, Komisyon raporları ekinde bulunan listede Bilgi İşlem Müdürlüğü Gelir ve Gider Bütçesinin ,00TL (yediyüzellibeşbintl) olarak belirlenmesine ve İlgili Müdürlüğün 13(onüç) madde olarak hazırlanan, Birim Yönetmeliği Meclisimizce de uygun görülmüş olup, komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 96 İdari ve Hukuk İşleri ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları okundu; Belediyemiz tarafından sunulacak hizmetlerde kalitenin artırılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılması ve hizmet gereği ihtiyaç duyulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Nisan 2015 tarihli Meclis toplantısında 90 sayılı Meclis kararı ile kurulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği nin 37.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçe tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılmasının belirtildiği anlaşıldığından, Komisyon raporları ekinde bulunan listede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gelir ve Gider Bütçesinin ,00TL (yediyüzyirmialtıbintl) olarak belirlenmesine ve İlgili Müdürlüğün 2(iki) bölüm ve 19(ondokuz) madde olarak hazırlanan, Birim Yönetmeliği Meclisimizce de uygun görülmüş olup, komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 97 İdari ve Hukuk İşleri ile İmar Komisyon Raporları okundu; İlgili Komisyon Raporlarında (Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu), İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut içkili yer bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi talebi, adı geçen komisyonların görev alanı dışında bulunması nedeniyle, Meclisimizce konunun İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu ile yeniden İmar Komisyonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde: İlçemiz sınırları içerisinde yeni içkili yer bölgelerinin tespiti işlemi yapılana kadar daha önce Manisa Belediyesi nce tarih ve 234 sayılı Meclis Kararının İlçemiz içinde aynen uygulanması uygun görülmüş olup, komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 98 İdari ve Hukuk İşleri ile İmar Komisyon Raporları okundu; İlgili Komisyon Raporlarında uygulanan teknolojinin yeni olması nedeniyle Manisa İli İlçelerinde ve komşu İllerde Susuz Yıkama uygulaması yapan yerlerin yerinde incelenebilmesi için komisyonların yeniden görevlendirilmesi uygun görülmüş olup, komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 99 İdari ve Hukuk İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyon Raporları okundu; İlçemiz sınırlarında çocuklara, gençlere, hanımlara, yetişkinlere, engelli ve yaşlılara hizmet vermek amacıyla kurulan (hanımlar lokali, yaşlı ve engelli hizmetleri birimi, meslek edindirme kursları, gençlik merkezleri) ile ilgili 6 (altı) bölüm, 42 (kırkiki) madde ve 4 (dört) sayfadan oluşan Aile Yaşam Merkezleri ve Bağlı Bulunan Birimler Görev Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüş olup, komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi 1

2 KARAR NO: 100 Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları okundu; 17 Mayıs 2015 tarihinde Yuntdağın da yapılması planlanan Kültür Festivaline Belediyemizce gerekli desteğin (ayni ve nakdi) sağlanması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu uygun görülmüş olup, komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 101 Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu; 5393 Sayılı Kanunun 18/m, 38/o ve 60/k fıkraları gereğince ve İçişleri Bakanlığının gün ve sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Belediye Bütçesinden yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi uygun görülmüş olup, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. KARAR NO: 102 Kültür ve Sosyal İşler Komisyon Raporu okundu; Yunusemre Belediye sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın, okulların, dernek, vakıf, oda vb. kuruluşların Yurtiçi Tarihi, Kültür ve hizmet gezilerinin Sosyal Sorumluluk Projesi altında Belediyemizce desteklenmesine, düzenlenecek olan gezinin sırasıyla aşağıdaki mahallelerin katılımıyla belirtilen tarihlerde ÇANAKKALE iline yapılmasına, 09 Mayıs 2015 Aynıali Mahallesi, 16 Mayıs 2015 Laleli Mahallesi, 23 Mayıs 2015 Uncubozköy Mahallesi, 30 Mayıs 2015 Kaynak Mahallesi ne, uygun olduğuna, Komisyon raporunun oylanması sırasında Aynıali, Laleli, Uncubozköy ve Kaynak Mahallesine yapılacak olan gezi tarihlerinin Belediyemiz ve İlgili Müdürlüğün belirleyeceği tarihlerde yapılmasına, ileri tarihlerde düzenlenecek gezilere katılacak Mahallelerin tespiti amacıyla komisyonun yeniden görevlendirilmesinin uygun olduğuna, komisyon raporunun değiştirilerek kabulüne oybirliği KARAR NO: 103 Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi 125 ada 2 parselde bulunan taşınmazın Ticaret Alanı olan fonksiyonunun, tarihli Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 13. Maddesinin 3b bendi gereğince Özel Eğitim Tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili yapılacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik Dosyalarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunu gereğince incelenip değerlendirilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 104 Yunusemre İlçesi, Kenan Evren Küçük Sanayi Sitesi 1269 adada yapılmak istenen İmar Planı Tadilatı hakkında yerinde inceleme ve çalışmalar yapıldıktan sonra konunun tekrar Meclis Gündemine getirilmesi uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 105 Osmancalı Mahallesi 1281 parsel nolu taşınmazda Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı yapılan UİP ,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. ve 26. Maddeleri ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca incelenmiş olup İmar Planı Değişikliği uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 106 Muradiye Mahallesi 5603 parsel nolu taşınmazda bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı nda yapılan UİP-10099,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. ve 26. Maddeleri ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca incelenmiş olup İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği 2

3 KARAR NO: 107 Güzelyurt Mahallesi sınırlarında bulunan "Özel Sağlık Tesisi" ve "Sağlık Tesisi" fonksiyonuna sahip taşınmazlar için yapılan UİP-9957,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. ve 26. Maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oyçokluğu (MHP ve CHP çekimser) KARAR NO: 108 Muradiye Mahallesi 5740 parsel ile 1714 parseller arasında kalan "Yeşil Alan" içerisine çekme mesafelerine uyacak şekilde trafo alanının belirlenmesi ve bu alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Dosyasının A sınıfı karne grubuna sahip Şehir Plancısına yaptırılarak görüşülmek üzere tarafımıza iletilmesi, takibinde belirlenen alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının onaylanmasından sonra gerekli (Gençlik ve Spor Bakanlığı adına) tahsis işlemlerinin yapılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. ve 32. Maddeleri gereğince uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. KARAR NO: 109 Kale Köyü 3 Parsel üzerinde 240m derinliğinde kuyu açılması için X: ,11 / Y:536244,36 X: ,26 / Y:536262,29 X: ,49 / Y: ,35 koordinatları arasında kalan yaklaşık 600 m 2 alanın 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince 25 (yirmibeş) yıl süreyle Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ne tahsis edilmesinin uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 110 Cumhuriyet ile 50.yıl Mahalleleri arasından geçen Tren yolu hattı üzerindeki üst geçit hakkında mülkiyet ve yer belirleme çalışmalarının dairesince yürütüldüğünden karar almaya gerek olmadığı, İmar planı çalışması ile ilgili olarak ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetkinin Manisa Büyükşehir Belediyesinde olduğu ve talebin Manisa Büyükşehir Belediyesince yapılmasının uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 111 Barbaros Mahallesi 20M1A pafta 2344 adanın 1/1000 ölçekli İmar Planında kuzey ve güney cephe hatlarında tespit edilen düzensizlik 3194 sayılı İmar Kanununun 12. maddesi gereğince düzeltilerek, İmar Planı Tadilatının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesinin uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği KARAR NO: 112 Şehzadeler Belediye Meclisinin 02/03/2015 tarih 60 sayılı Meclis Kararına istinaden, Belediye Meclisimizin 14/12/2014 tarih 136 sayılı Meclis Kararı yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmış olup Meclis Kararının son durumu Belediye mahalle sınırları konusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın tarih ve 380 sayılı yazılarında önerilen mahalle sınırlarının kabul edilmesinin uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği 3

4 KARAR NO: 113 Belediye Meclisimizin Mart 2015 ayı Meclis toplantısında alınan 36 sayılı Meclis Kararında Manisa ili Yunusemre İlçesi elektrik şebekesi tevsii projesi kapsamında Muradiye mahallesinde bulunan ve yazı ekinde verilen imar planı örneği üzerinde işaretlenen 17 adet trafo alanlarının komisyonumuzca ve Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğünce belirlenen alanlarda olacak şekilde Hazır Prefabrik Beton Köşk ( 2,60 m. X 5,50 m. Ölçülerinde) tip trafo tesis edilmesi ve bu trafo binaları için belirlenen alanların Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi, söz konusu talep ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Dosyasının yeterli karne grubuna sahip Şehir Plancısına yaptırılarak görüşülmek üzere tarafımıza iletilmesi hususunda karar alınmıştır. İmar Komisyonunca yapılan görüşmeler de, Yunusemre Belediyesi Belediye Meclisinin tarih 36 sayılı Meclis Kararına istinaden hazırlanan UİP-10099,2 Plan İşlem Numaralı İmar Planı Tadilat dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. ve 32. Maddeleri gereğince uygun olduğuna, komisyon raporunun aynen kabulüne oyçokluğu (CHP çekimser) KARAR NO: Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası; hükmü gereğince, Makedonya Üsküp e bağlı Gazibaba Belediyesi, Belediyemiz ile Kardeş Şehir (Belediye) olunması yönünde Meclis Kararı almış ve Kardeş Şehir Protokolu düzenlemiştir. Gazibaba Belediyesi ile Belediyemiz arasında, Yerel Yönetimler anlayışında, Türkiyenin iç ve dış politakası ile uyumlu bir şekilde ulusal değişim ve gelişmelerin takip edilerek Yerel Yönetimler alanında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak, yurtdışı proje, program ve deneyimleri karşılıklı uygulama amacıyla Kardeş Şehir (Belediye) olunmasına Kardeş Şehir (Belediye) ilişkilerinin kurulması yönünde gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, anlaşmanın (Protokolün) imzalanması konusunda Yunusemre Belediye Başkanımıza yetki verilmesinin uygun olduğuna oybirliği KARAR NO: Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesinin 3.fıkrasında; Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir Genel hükümlere göre 1.dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro ünvanları için ise o kadro ünvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin 1.kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usüle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı Ünvanlar itibariyle sınırlama getirilebilir denildiğinden; Belediyemiz Norm kadromuza uygun olarak ihdas edilen ve münhal bulunan, 5.dereceli Mimar kadrosuna karşılık olmak üzere (1) adet Mimar ın, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün tarihli 4 Sıra Nolu Genelgesi nin eki (1) sayılı cetvele göre 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarın öğrenim mezuniyeti 10 yıla kadar olanlara %80, 10 yıldan fazla olanlara %90 net ücret ödenmesinin uygun olduğuna oybirliği 4

5 KARAR NO: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde; (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. (2) Birinci fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclis karar tarihini takip eden aybaşını geçemez. denilmektedir. Bu nedenle münhal bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfında 5. Derece 1 (bir) adet Sağlık Teknikeri Kadrosunun kendi grubundan düşülerek Teknik Hizmetler Grubuna eklenmesine ve Teknik Hizmetler Sınıfı 5.Derece 1 (bir) adet Peyzaj Mimarı kadrosuna, Genel İdare Hizmetler Sınıfında 1. Derece 1 (bir) adet İşletme ve İştirakler Müdürü Kadrosunun, 3. Derece 1 (bir) adet İşletme ve İştirakler Müdürü Kadrosu ile değiştirilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün söz konusu yazısının ekinde bulunan, (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, uygun olduğuna oybirliği KARAR NO: 117 Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve 2555 sayılı yazımız ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğüden 1 (bir) adet Ambulans Aracının belediyemize tahsis edilmesi istenilmiş olup, Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün tarih ve 662 sayılı yazılarında Ambulans aracının tahsis edilebilmesi için Belediye Meclis Kararına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Meclisimizce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediyemize tahsis edilen 2008 Model Fiat Ducato marka 45 C 4216 plakalı Ambulans Aracının tahsisinin kabulünün uygun olduğuna oybirliği KARAR NO: 118 Belediye Meclisinin Nisan 2015 tarihli toplantısında, 89 ve 90 sayılı Meclis Kararları ile 2 (iki) adet Hizmet Birimi (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü) kurulmuştur. Belediyemiz 2015 Mali yılı gider bütçesinden yeni kurulan Hizmet Birimlerinin harcamalarında kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bütçesinden ,00 TL(yediyüzellibeşbinTL) alınarak,bilgi İşlem Müdürlüğü Bütçesine, aktarılmasına Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinden ,00 TL(yediyüzyirmialtıbinTL) alınarak, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçesine aktarılmasına, Toplam ( ,00)TL.nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği nin 36. ve 38. Maddelerine istinaden yeni kurulan yukarıda adı geçen 2 (iki) adet (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü) Hizmet Birimi Bütçelerine aktarma yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR NO: 119 Başkanlık Makamı ndan Meclisimize havale olunan Zabıta Müdürlüğünün tarih ve 178 sayılı yazısının tetkikinde; Belediyemiz bünyesinde yeni hizmete açılan Hanımlar Lokali(Uncubozköy Mahallesi 5506 Sokak No:3/C), Horozköy Tren İstasyonu, Zabıta Hizmet Birimi(50. Yıl Mahallesi, 2102 ada) Aile Yaşam Merkezi(Yenimahalle Mahallesi 4741 Sokak No:1/13) adreslerinde bulunan hizmet noktaları ve sosyal tesislerde Özel Güvenlik Hizmetlerinin yürütülebilmesi için görevlendirilecek personele Özel Güvenlik İzin Belgesi alınmasının uygun olduğuna oybirliği Dr. Mehmet ÇERÇİ M. Arif ALKAN Taner ÇİÇEK Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 5

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN 12197 ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6546 Kabul Tarihi : 19/6/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/6/2014 Sayı : 29044 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı