Değerli Akademisyenler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Akademisyenler"

Transkript

1

2 Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine girdik, onlarla omuz omuza olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Teknolojinin gelişimine paralel olarak önümüzdeki senelerde sizinle daha çok tabletinizde, bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda karşılaşacağız. Sizin yeni teknolojiden ve kitabın elektronik ortama aktarılarak içeriğin zenginleştirilmiş halinden faydalanmanızı sağlayacağız. Umuyoruz ki Beta yayınevi oluşan bu yeni mecrada sizinle nice otuz yıllar daha beraber olur ve nesiller boyunca bilgi taşımaya devam eder eğitim döneminin herkese başarı getirmesi dileğiyle Saygılarımla Seyhan Satar Yönetim Kurulu Başkanı Yayın Grafik Dağıtım Finans Satış Beta BİLGİ Nur Baylav Gülgonca Çarpık Erhan Sancı Berrin Çevikkan Cenker Tanırcan Selçuk Türkeri Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul Tel: (0212) Fax: (0212) İÇİNDEKİLER ÖZEL HUKUK Borçlar Hukuku...2 İcra Hukuku...3 İş Hukuku...3 Medeni Hukuk...5 Milletlerarası Özel Hukuk...6 Sosyal Güvenlik Hukuku...6 Ticaret Hukuku...7 KAMU HUKUKU Anayasa Hukuku...8 Ceza Hukuku...9 Genel Hukuk...11 Milletlerarası Hukuk...13 Uluslararası Hukuk...14 Cep Kanunları...15 Diğer Uygulama Kitapları

3 Borçlar Hukuku Sosyal Bilimler Kataloğu 2014 Araştırma Yöntemleri ÖZEL HUKUK Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler Safa Reisoğlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ile, eski Borçlar Kanunu nun Genel Hükümler bölümüne getirilen önemli yenilik, düzenleme ve değişiklikler belli ölçüdedir. Bunlar arasında, özellikle, Genel İşlem Koşulları - md , Aşırı yararlanma halinde edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini istiyebilme - md. 28, Birden çok kişinin haksız fiilden doğan ayni zarardan sorumluluğu - md , Tehlike Sorumluluğu - md. 71, Haksız fiillerde ve sebepsiz zenginleşmede zamanaşımı sürelerinin değişmesi - md. 72 ve 82, Sebepsiz zenginleşmede -zarar- unsurunun kalkması - md.77, İbra - md. 132, Aşırı ifa güçlüğü - md. 138, Borca katılma -md. 201, Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma - md sayılabilir tarihinden önceki fiil ve işlemlere ve bunlara bağlı hukuki sonuçlara ilişkin olarak, Türk Borçlar Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkacak uygulama sorunlarına yönelik yasal düzenlemeleri kapsayan Türk Borçlar Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun da kitabın sonuna eklenmiştir. 2013, 24. Baskı 42 TL Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Cevdet Yavuz, Burak Özen, Faruk Acar 2013, 12. Baskı 47.5 TL Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cevdet Yavuz 2014, 9. Baskı 98 TL Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) Cevdet Yavuz 2009, 7. Baskı 68 TL Türk Borçlar Kanunu (TBK.) Cevdet Yavuz 2011, 7. Baskı 13.5 x 19.5 cm 16.5 TL Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) O.Gökhan Antalya 2011, 2. Baskı 14x20 cm 35 TL Borçlar Hukuku Genel Hükümler O.Gökhan Antalya 2013, 2. Baskı 45 TL Borçlar Hukuku Genel Hükümler Haluk N.Nomer 2013, 13. Baskı 23.5 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. 2

4 ÖZEL HUKUK İcra Hukuku / İş Hukuku Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz. İcra Hukuku M.Kamil Yıldırım, Nevhis Deren-Yıldırım 2012, 5. Baskı 28 TL İcra ve İflas Kanunu M.Kamil Yıldırım, Evren Kılıçoğlu 2013, 4. Baskı 13,5x19,5 cm 19.5 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Toplu siparişlerinizde kargo tarafımızdan ödenmektedir. Son Yeniliklerle İş Hukukunun Temel Yasaları Savaş Taşkent 2013, 5. Baskı 13,5x19,5 cm 23 TL Sayılı İş Kanunu Savaş Taşkent 2014, 7. Baskı 13,5x19,5 cm 20 TL Bireysel İş Hukuku Savaş Taşkent, Devrim Ulucan, Öner Eyrenci 2014, 5. Baskı 29.5TL İş Kanunları-Sosyal Güvenlik Kanunları Ali Güzel 2011, 5. Baskı 25 TL İş Hukuku Dersleri Nuri Çelik 2011 yılında İş Hukukunu ilgilendiren üç temel kanun çıkarılmıştır. Bunlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6098 sayıl Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunudur. Kitapta, 1 Ekim 2011 de yürürlüğe giren 6100 sayıl Kanunla ilgili değişikliklere yer verilmiş, diğer iki kanunun 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmesi göz önüne alınarak mevcut uygulamayı henüz etkilemeyen bu kanunlarla ilgili açıklamalara ve yayınlara ise yer verilmemiştir. Bundan başka, Kitapta 2010 ve 2011 yıllarında İş Kanununda de işiklikler yapan 6009 ve 6111 sayılı Kanunlarla ilgili esaslar da işlenmiş bulunmaktadır. 2013, 26. Baskı 48.5 TL

5 İş Hukuku ÖZEL HUKUK İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I Ünal Narmanlıoğlu 2012, 4. Baskı 42 TL İş Hukuku II Ünal Narmanlıoğlu 2013, 2. Baskı 39.5 TL Türk Sosyal Sigortalar Hukuku Ali Nazım Sözer 2013, 1. Baskı 32.5 TL İş Hukuku Mevzuatı Müjdat Şakar 2013, 10. Baskı 13,5x19,5 cm 13 TL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müjdat Şakar İş Hukukunun Esasları Tankut Centel, Kenan Tunçomağ İş Hukuku Tankut Centel, Murat Demircioğlu Toplu İş Hukuku A.Can Tuncay, Fatma Burcu Savaş 2014, 6. Baskı 17.5 TL , 6. Baskı 27.5TL , 17. Baskı 13,5x19,5 cm 19.5 TL , 3. Baskı 16x23,5 cm 35 TL İş Hukuku Sarper Süzek Sosyal Sigortalar Uygulaması Müjdat Şakar 2011, 10. Baskı 24 TL Ülkemizdeki zengin bilimsel ve yargısal içtihattan yararlanma ve bu dönem içinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun iş hukuku ile ilgili hükümlerini okura aktarma ve yorum lama kaygısı yeni baskının yapılmasını hem zorunlu hale getirmiş hem de geciktirmiştir. Kitabın bu baskısında, adı geçen yasaların 2013, 9. Baskı hükümleri ayrıntılı olarak ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Kitaptan, uygulamacılar yanında öğrencilerin TL de yararlandığı düşünülerek, kapsamı daha geniş tutmamak amacıyla fazla ayrıntıya girmekten mümkün olduğu kadar kaçınılmıştır. Daha derin incelemelere girmek isteyenler için başvurulacak kaynaklar ve yargı kararları dipnotlarında gösterilmiştir. 4

6 ÖZEL HUKUK Medeni Hukuk Türk Medeni Hukuku - Aile Hukuku (II.Cilt) Turgut Akıntürk, Derya Ateş Karaman Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku isimli bu eserin önceki basısında tarihinde yürürlüğe giren 5091 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu gibi mevzuatta gerçekleşmiş olan değişiklikler ile yeni tarihli mahkeme kararları işlenerek güncel hale getirilmişti. Eserin tıpkı basım yerine yeniden güncellenme ihtiyacı ise 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu; 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun TBMM tarafından Ocak 2011 tarihinde kabullerinden doğmuştur. Bilindiği üzere tarihinde kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1 Ekim 2011 tarihinde; tarihinde kabul edilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile tarihinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunları ise 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmiştir. Kitabın bir önceki basımında eski ve yeni yasal düzenlemeleri bir arada işlenmesine rağmen bu basıda eseri artık tamamen yeni Kanunlara uyarlayarak, eski kanunlara ise atıflarda bulunulmakla yetinilmiştir. Aynı şekilde MK.m.289 hükmünde değişiklik yapan Anayasa Mahkemesi nin 25/6/2009 tarihli ve E.: 2008/30, K.: 2009/96 sayılı Kararı; Nüfus Hizmetleri Kanununun 36 ıncı maddesinde değişiklik yapan Anayasa Mahkemesi nin tarih ve E.: 2011/34, K.: 2012/48 sayılı Kararı; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik; Soyadı Kanununun4 üncü maddesinde değişiklik yaratan Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.: 2010/119, K.: 2011/165 sayılı Kararını; tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da kitabın ilgili bölümlerinde esere alınmıştır. 2014, 16. Baskı 39.5 TL Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları (Cilt-I) Herdem Belen, F. Çelebi, H. Kır, M. Şengül, S. Çabri, D. Koçak Diker, E. Apaydın, H. Daver 2013, 2. Baskı 42.5 TL Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları (Cilt: 2) Herdem Belen, F. Çelebi, H. Kır, M. Şengül, S. Çabri, D. Koçak Diker, E. Apaydın, H. Daver 2013, 2. Baskı 35 TL Medeni Hukuk Turgut Akıntürk, Derya Ateş Karaman 2014, 20. Baskı 19.5 TL Türk Medeni Hukuku Başlangıç Kişiler Aile Hukuku Ümit Gezder 2014, 1. Baskı 26 TL Türk Medeni - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku (I.Cilt) Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek, Derya Ateş Karaman Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku isimli bu eserin ilk güncellemesi tarafımızca Ekim 2009 tarihinde tamamlanmış ve kitaba Yeni Vakıflar Kanunu, en son Anayasa değişiklikleri ve Dernekler Kanunu ile Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan yeni düzenlemeler işlenmişti. Ancak 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu; 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun TBMM tarafından Ocak ayı içinde kabulleri; eserin tıpkı basımını yapmamız yerine, tekrar gözden geçirerek güncellememiz ihtiyacını doğurdu. Bilindiği üzere tarihinde kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1 Ekim 2011 de ve tarihinde kabul edilen 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile tarihinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunu ise 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmiştir. Kitabın bir önceki basımında eski ve yeni yasal düzenlemeleri bir arada işlememize rağmen bu basıda tamamen yeni Kanunlara uyarlayarak kaleme almış bulunuyoruz. Aynı şekilde önceki basıda esere eklenen tarihli yeni 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununun ilgili hükümleri, 3 Mayıs 2012 tarihli ve 6302 sayılı Kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanununda; ve tarihlerinde 6304 ve 6327 sayılı Kanunlar ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunda yapılan değişikliklerle Kanunun 36/1-b hükmünün iptaline sebep olan Anayasa Mahkemesinin tarihli ve E.:2011/34, K.:2012/48 sayılı Kararı ve nihayet Soyadı Kanununun 4 üncü maddesin- de değişiklik yaratan Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.: 2010/119, K.: 2011/165 sayılı Kararı yanı sıra, elinizde bulunan bu son basıda MK.m.303 hükmünde değişiklik yaratan Anayasa Mahkemesinin tarihli ve E.:2010/71, K.:2011/43 sayılı Kararı ile BK.m.584 hükmüne ek fıkra getiren tarihli 6455 sayılı Kanun da kitabın ilgili bölümlerinde ele alınmıştır. 2013, 10. Baskı 38 TL

7 Medeni Huk. / Milletlerarası Özel Huk. / Sosyal Güvenlik Huk. ÖZEL HUKUK Eşya Hukuku Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek 2009, 1. Baskı 16.2x23,5 cm 65 TL İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku M.Kamil Yıldırım 2012, 7. Baskı 13 TL Milletlerarası Özel Hukuk I Pratik Çalışma Kitabı Nuray Ekşi 2012, 4. Baskı 19.5 TL Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı Nuray Ekşi 2012, 2. Baskı 26 TL Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Nuray Ekşi Bu basıda, Türkiye nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara taraf olan devletlerin listelerinin yanı sıra Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimi ile Türkiye nin yabancılara uyguladığı vize rejimine ilişkin bilgiler güncelleştirilmiş; Suriye ve Mısır da yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye ye İltica Edenler Hakkında Kanun ile Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye ye Kabul Edilenler Hakkında Yönetmelik derlemeye eklenmiştir. Ayrıca yabancıların çalışma haklarına ilişkin mevzuat kısmına Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Daire Yönetmelik de eklenmiştir. 2013, 8. Baskı 32.5 TL Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri A.Can Tuncay, Ömer Ekmekçi 2013, 16. Baskı 42.5 TL Yeni Sosyal Güvenlik Kanunları Müjdat Şakar 2011, 3. Baskı 18 TL Sosyal Güvenlik Hukuku Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu 2012, 14. Baskı 16x23,5 cm 58 TL Temel İş ve Sosyal Sigorta Yasaları Tankut Centel 2013, 1. Baskı 29.5 TL Banka Hukuku Alptekin Güney 2013, 2. Baskı 9.5 TL

8 ÖZEL HUKUK Ticaret Hukuku Ortaklıklar Hukuku Mehmet Bahtiyar 2014, 8. Baskı 16x23,5 cm 32.5 TL Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri Ayşe Nur Berzek 2013, 10. Baskı 16x23,5 cm 18 TL İşletme Hukuku Bilgisi Savaş Taşkent 2012, 2. Baskı 16x23,5 cm 20 TL Yeni Türk Ticaret Kanunu Arslan Kaya 2013, 10. Baskı 38 TL Ticari İşletme Hukuku (Ders Notları Soru Örnekleri) Mehmet Bahtiyar Anayasa Hukukunun Temel Metinleri Necmi Yüzbaşıoğlu 2013, 9. Baskı 13,5x19,5 cm 38 TL Ticaret Hukuku, hukuk fakülteleri dışında, siyasal ve iktisadi ve idari bilimler gibi birçok fakültede ve çeşitli bölümlerde okutulmaktadır. Asıl ders kitabı olarak değilse bile, bir tekrar veya sınava hazırlık kaynağı olarak kolay anlaşılır, örnekli, teorik ayrıntılardan uzak, ilgili bazı Yargıtay kararlarını da içeren derli toplu bir kaynaktır. Öğrencilerimizin gerek fakültede, gerek daha sonraki meslek yaşantısında sürekli karşılaştıkları sınav zorluklarını da düşünerek, kitapçığın sonuna klasik, test ve uygulama tipinde soru örnekleri seçerek, tüm sınavlara hazırlık için bir çalışma kaynağı niteliği de kazandırmış bulunmaktayız. 2013, 14. Baskı 13.5x1-3.5 cm 13 TL Kıymetli Evrak Hukuku Mehmet Bahtiyar Kıymetli Evrak Hukuku, hukukun belki en teknik ve uygulaması da çok fazla olan konularını içermektedir. Bir süre önce yayımlanan Ticari İşletme Hukuku nda olduğu gibi, bu ders notlarında, mevcut kısa özetler ile güncelleştirmek ve gereken konularda eklemeler yapmak suretiyle hazırlanmıştır. Gördüğü ilgi nedeniyle 10. basısı kısa sürede tükenmiş bulunan kitabımızda, başta yeni Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere mevzuattaki değişmeler ilgili kısımlara işlenmek, bazı yazım yanlışları düzeltilmek ve eklemeler yapılmak suretiyle hazırlanmış, derli-toplu ve temel ders notu olma özelliğine sadık kalınmaya çalışılmıştır. 2013, 11. Baskı 13.5x1-3.5 cm 10 TL

9 Anayasa Hukuku KAMU HUKUKU Anayasa Hukuku Erdoğan Teziç Anayasa Hukuku nun onyedinci bas m nda, mevzuattaki de iflikliklere ve yak n tarihli Anayasa Mahkemesi kararlar na yer verilirken, önceki bas larda gözden kaçan maddî hatalar n giderilmesine de çal fl lm flt r. Öte yandan, okuyucunun kitapta merak etti i veya hat rlamak istedi i konulara kolayca ulaflabilmesini sa lamak amac yla, kavramlara göre arama daha da ayr nt l düzenlenmifltir. 2014, 17. Baskı 32 TL Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz. Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Türk Anayasa Hukuku Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu 2013, 13. Baskı 16.2x23,5 cm 34 TL Uygulamalı Anayasa Hukuku Bertil Emrah Oder, Osman Korkut Kanadoğlu 2013, 2. Baskı 18.5x23,5 cm 29.5 TL Anayasa Hukuku El Kitabı Necmi Yüzbaşıoğlu 2008, 2. Baskı 13,5x19,5 cm 14 TL Viktimoloji (Mağdurbilim) Füsun Sokullu Akıncı 2008, 2. Baskı 13,5x19,5 cm 20 TL Türk Vatandaşlık Hukuku B. Bahadır Erdem Türk Vatandaşlık Hukuku kitabının ilk basısından bügüne kadar geçen kısa zaman diliminde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın değiştirilmesi ve gerçek anlamda sivil, demokratik, insan haklarına saygılı, kişilik haklarının korunmasını esas alan, eşitlikçi ve ferdin özgürlüğüne onem veren yeni bir Anayasanın hazırlanması ihtiyacı toplumun hemen tüm kesimlerinin ortak kanaati haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 66. maddesi toplumun büyük bir kesimince beklenen yeni Anayasanın, üzerinde, ortak bir uzlaşıya varılması bakımından en çetrefilli hükmü ve belki de 1982 Anayasasının değiştirilme ihtiyacının en temel nedenidir. 2013, 13. Baskı 35 TL

10 KAMU HUKUKU Ceza Hukuku Türk Ceza Hukukuna Giriş Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut Ceza hukuku, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile korunması işlevlerinin ikisini birden bünyesinde toplayan bir hukuk dalı olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğinin, ceza hukukunu, siyasal iktidarların elinde önemli bir araç konumuna getirdiği kuşkusuzdur. Hep tekrarlandığı gibi, ceza hukuku, liberal sistemlerde özgürlükçü ve otoriter sistemlerde ise baskıcı çizgide gelişmektedir. Nitekim, Cumhuriyetin ilk yıllarında 1889 tarihli İtalyan Ceza Yasasından Türkçeye çevrilen ve çeşitli değişikliklerle yürürlüğe konulan Türk Ceza Kanunu, her iki yönde olmak üzere, elliden çok değişiklikle günümüze kadar gelmiştir. Bu basıda, değişiklik getiren yasa hükümleri, ilgili oldukları ölçüde kitaba işlendiği gibi; kitap tekrar ele alınarak bazı kurumlar yeniden değerlendirilmiş, yeni yayınlar ile yeni içtihatlar da kitaba olabildiğince yansıtılmıştır. 2011, 7. Baskı 18.5x23.5 cm 49.5 TL Ceza Hukuku Genel Hükümler Kayıhan İçel 2014, 6. Baskı 47.5 TL Ceza Hukuku Genel Hükümler II Kayıhan İçel 2013, 1. Baskı 35 TL Ceza Muhakemesi Hukuku Nur Centel, Hamide Zafer 2013, 10. Baskı 59.5 TL Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Nur Centel, Hamide Zafer 2011, 3. Baskı 16,2x23,5cm 36 TL Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Hamide Zafer 2012, 1. Baskı 32.5 TL Ceza Hukuku Uygulamaları Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut 2012, 3. Baskı 13.5x19,5 cm 19.5 TL Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı Nur Centel, Hamide Zafer 2012, 3. Baskı 13.5x19,5 cm 38 TL Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:I Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut 2011, 2. Baskı 38.5 TL

11 Ceza Hukuku KAMU HUKUKU Türk Ceza İnfaz Hukuku Süheyl Donay Kitapta öncelikle çeşitli ceza ve önlemlerin niteliklerine, infaz şekillerine değinilmiştir. Daha sonra ülkemizdeki cezaevi türleri ve burada görevli olanların yetiştirilmesi yöntemleri açıklanmıştır. Bundan sonra hükümlülerin ceza infaz kurumlarında uyması gereken kurallar, hakları ve yükümlülükleri, tutukluların hükümlüler ile olan farkları, bunlar hakkında öngörülen disiplin cezaları yer almaktadır. En son olarak günümüzde giderek önemi artan Denetimli Serbestlik ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 2014, 1. Baskı 39.5 TL Ceza Yargılama Hukuku Süheyl Donay 2012, 2. Baskı 29.5 TL Uygulamalı Ceza Hukuku Kayıhan İçel, Yener Ünver 2007, 3. Baskı 30 TL Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) Hamide Zafer 2013, 3. Baskı 49.5 TL Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması (TCK m ) Hamide Zafer 2010, 1. Baskı 28.5 TL Kabahatler Kanunu Hamide Zafer, Gülfem Pamuk, Kerim Çakır Çalışmada; Kabahatler Genel Teorisine Giriş başlığı altında Kabahatler Hukukunun kaynakları, Kabahatler Hukukunun anayasal prensipleri, kabahatin yapısı (kabahatler genel teorisi), kabahatin özel beliriş şekillerini ele aldık. İdari Yaptırım Muhakemesi başlığı altında ise idari yaptırım usulü hakkında bilgi verdik. Kabahatler Kanunu nun her bir maddesinin altında yıldız işaretiyle hükümlerin ilgili olduğu temel yasalarla ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca Başlangıçta Kabahatler Kanunu nun genel gerekçesine yer verdik. Maddelerin altında ise Hükümet Tasarısındaki Madde Gerekçeleri ile Adalet Komisyonu Raporu na ve bazı maddelerin altında bu süreçte yapılan değişikliklerin takibini sağlayabilmek için gerekli olduğu yerlerde kısa açıklamalara yer verilmiştir 2014, 1. Baskı 29.5 TL

12 KAMU HUKUKU Ceza Hukuku / Genel Hukuk Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz. Kriminoloji Füsun Sokullu Akıncı 2013, 10. Baskı 13,5x19,5 cm 14 TL Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut 2013, 12. Baskı 13.5x19,5 cm 19.5 TL Bir Ders Konusu Olarak Devlet ya da Genel Kamu Hukuku Dersinin Kökenleri Rukiye Akkaya Kia 2013, 1. Baskı 14 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Hukuksal Etik (Legal Ethics) Ders Notları A.Can Tuncay 2013, 1. Baskı 14 TL Hukukta Yöntembilim Ali Nazım Sözer 2013, 4. Baskı 26 TL Genel Hukuk Bilgisi (Hukuka Giriş) Leyla Çakıcı Gerçek 2010, 2. Baskı 11 TL Basın Hukuku Köksal Bayraktar, Sulhi Dönmezler 2014, 5. Baskı 32 TL Türk Hukuk Tarihi M.Akif Aydın Hukuk tarihi bugün mevcut olan hukukî kurumların ve kuralların geçmişini inceleme alanı olarak seçen ve bunların hangi gelişme sürecinden geçerek günümüze kadar geldiğini inceleyen bir ilim dalıdır. Bu yönüyle hukuk tarihi hem hukukî kurum ve kuralların köklerini öğretmek ve hem de hukukî bir formasyon kazandırmak açısından hukukçuya önemli bir yarar sağlar. Elinizdeki kitabın ilk baskısında ancak Türk Hukuk Tarihi nin kamu hukuku bölümü işlenebilmişti. İkinci baskısında buna özel hukukun şahıs ve aile hukuku bölümleri eklenmişti. Üçüncü baskıda miras, eşya, arazi ve borçlar hukuku bölümleriyle Tanzimat sonrasındaki hukukî gelişmeler ele alınıp işlendi. Beşinci baskıda ise kitaba şirketler hukuku bölümü ilave edildi. Diğer bölümler tekrar gözden geçirildi ve kısmi ilaveler yapıldı. Konuların seçimi, işlenişi ve nisbetlerinin tesbitinde Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ihtiyaçları ve bilgi seviyeleri dikkate alınmıştır. 2012, 10. Baskı 35 TL

13 Genel Hukuk KAMU HUKUKU Genel Hukuk Müjdat Şakar 2013, 3. Baskı 17.5 TL Kitle İletişim Hukuku Kayıhan İçel 2013, 10. Baskı 37.5 TL Liberal Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet Ayferi Göze 2013, 7. Baskı 19.5 TL Siyasal Düşünceler ve Yönetimler Ayferi Göze 2013, 14. Baskı 37.5 TL Hukuk ve Meşruluk Ahmet Gürbüz Hukuk Felsefesi Dersleri Ayşen Furtun İnsancıl Hukuka Giriş Ayşe Nur Tütüncü İdare Hukuku Yıldızhan Yayla 2013, 3. Baskı 15 TL , 1. Baskı 10 TL , 1. Baskı 22 TL , 2. Baskı 28 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Vergi Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı Billur Yaltı Soydan 2007, 2. Baskı 14 TL Vergi Kanunları Harun Hakan Baş 2012, 1. Baskı 55 TL Milletlerarası Tahkim Hukuku-Cilt I Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel 2013, 2. Baskı 17 TL Toplu siparişlerinizde kargo tarafımızdan ödenmektedir. 12

14 KAMU HUKUKU Milletlerarası Hukuk Milletlerarası Hukuk Aslan Gündüz, Ed. Reşat Volkan Günel Prof. Dr. Aslan Gündüz ün Milletlerarası Hukuk eseri, kendisinin aramızdan ayrılışının onuncu yılına girerken ve esere son şeklinin (case-book) verilmesinin ardından neredeyse on beş yıl geçtikten sonra Dr. Reşat Volkan Günel tarafından aslına sadık kalınarak güncellendi ve genişletildi. Bazı yeni sözleşme ve karar çevirileri ile güncellemelerin yanı sıra kitaba üç yeni bölüm (Havacılık ve Uzay Hukuku, İnsalcıl Hukuk ve Çevre Hukuku) eklendi. Ayrıca tüm bölümlerin özet bir konu anlatımına sahip olması sağlanarak sözleşme ve kararlar öncesinde de geliştirilmiş kısa açıklama tablolarına yer verildi. 2014, 7. Baskı 54 TL Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar-Cilt II Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel 2014, 2. Baskı 69 TL Milletlerarası Ticaret Hukuku Nuray Ekşi 2010, 1. Baskı 48 TL Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı Aysel Çelikel, Cemal Şanlı 2010, 13. Baskı 35 TL Kanunlar İhtilafı Kurallarına Milletlerarası Usul Hukukuna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları Nuray Ekşi 2009, 3. Baskı 17 TL Milletlerarası Özel Hukuk Aysel Çelikel, B. Bahadır Erdem Prof. Dr. Aysel Çelikel ve Prof. Dr. Bahadır Erdem in kaleme aldığı Milletlerarası Özel Hukuk eserinin 13. baskısının birinci kısmında Milletlerarası Özel Hukukun konusu, kapsamı, çeşitleri, amaçları, kaynakları ve tarihi gelişimi ile birlikte Milletlerarası Özel Hukukun genel kuralları işlenmiştir. İkinci kısımda hukuki ilişkinin unsurları ve Milletlerarası Özel Hukukta tabi oldukları rejim ile Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları şerhi ele alınmış, üçüncü kısımda ise Milletlerarası Usul Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku şerhi konu edilmiştir. Kitabın içeriği bu baskısında 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile ilgili yeni çıkan Yargıtay kararları ve ilave görüşler ile genişletilmiştir. 2014, 13. Baskı 55 TL

15 Milletlerarası Hukuk / Uluslararası Hukuk KAMU HUKUKU Milletlerarası Usul Hukuku Ergin Nomer 2009, 1. Baskı 38 TL Yabancılar Hukuku Aysel Çelikel, Günseli Gelgel 2014, 20. Baskı 28 TL Devletler Hususi Hukuku Ergin Nomer 2013, 20. Baskı 38.5 TL Uluslararası Hukukun Esasları Melda Sur 2013, 7. Baskı 32.5 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Nuray Ekşi 2013, 4. Baskı 22 TL İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Sibel İnceoğlu 2013, 4. Baskı 39.5 TL Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz. Hukuk Terimleri Sözlüğü İtalyanca-Tr/Tr-İtalyanca Yasemin Yaşa Hukuk Terimleri Sözlüğü (İng.-Tr. / Tr.-İng.) Yasemin Yaşa Hukuk Sözlüğü (İng.-Türkçe) (Türkçe-İng.) Orhan Şener Toplu siparişlerinizde kargo tarafımızdan ödenmektedir , 1. Baskı 25 TL , 3. Baskı 25 TL , 1. Baskı 35 TL

16 Cep Kanunları Cep Kanunları BASKI FİYATI ISBN KİTAP ADI YAZARI YILI (TL) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Celal Ülgen , İcra ve İflas Kanunu Celal Ülgen , İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunu Celal Ülgen , İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunları Celal Ülgen , Sosyal Güvenlik Kanunları Celal Ülgen , Türk Borçlar Kanunu Celal Ülgen , Türk Ceza Kanunu Celal Ülgen , Türk Medeni Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Celal Ülgen Türk Medeni Kanunu Celal Ülgen Türk Ticaret Kanunu Celal Ülgen , T.C. Anayasası Celal Ülgen , Avukatlık Kanunu Celal Ülgen Ceza Muhakemesi Kanunu Celal Ülgen , Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Celal Ülgen , İdari Yargılama Usulü Kanunu Celal Ülgen Kat Mülkiyeti Kanunu Celal Ülgen Milletlerararsı Özel Hukuk Mevz. Celal Ülgen T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK, Pvsk İlg. Mev. Celal Ülgen , Tüm Vergi Kanunu Celal Ülgen , İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Celal Ülgen

17 Diğer Uygulama Kitapları DİĞER UYGULAMA KİTAPLARI BASKI FİYATI ISBN KİTAP ADI YAZARI YILI (TL) Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi Billur Yaltı Adalet Hüseyin Kılıç Dolaysız Vergilerde Ayrımcılık Yasağı Nuray Aşçı Akıncı Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Harun Hakan Baş A dan Z ye Kentsel Dönüşüm Ali Güvenç Kiraz Kentsel Dönüşüm Kapsamında Rezerv Yapı Alanı Osman Oy-Selahattin Nazik , İş Hukukunun Emredici Yapısı Kübra Doğan Yenisey , Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi İrem Yayvak Türk ve Fransız Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi Mert Namlı , Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri Yusuf Çalışkan Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi Ercüment Özkaraca , Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Nuray Ekşi , Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku Nuray Ekşi Makaleler 3 Mehmet Bahtiyar Kişisel Verilerin Korunması Aydın Akgül , Türk Medeni Hukuku ve Türk Borçlar Mevzuatı Cevdet Yavuz Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Toplantıları M. Bahtiyar/E. Hamamcıoğlu , İş Kanunları C. Tuncay/B. Savaş/Ş. Kılıç , Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültüye Neden Olma Suçları Özlem Yenerer Çakmut Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanmasında Kamu Güvenliği Ölçütü Serkan Kızılyel Anayasa Yargısında İlk İnceleme Özen Ülgen , Avrupa Birligi ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Cem Baloğlu Ceza Muhakemesi Kanunu (Açıklamalı) Kunter/Yenisey/Nuhoğlu Ceza Yargılama Hukuku Mevzuatı Süheyl Donay Devlet Doktrinleri İlhan Akın Hukuk Devletinin Hukuki Belirlilik Üzerinden Değerlendirilmesi Selda Çaglar Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Kamil Yıldırım / Komisyon Hukuk Muhakemeleri Kanununda Tahkim Nuray Ekşi Hukuk ve Meşruluk (Meşru Hukukun Temel Unsurları) Ahmet Gürbüz İflas Hukukunda Takas Hamide Özden Özkaya İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Sibel İnceoglu , Kira Hukuku Şerhi (TBK m ) Faruk Acar , Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Nuray Ekşi , Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun G. Gelgel/B. Erdem Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Kamulaştırmadan ve Tazminatın Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler Faruk Kerim Giray Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri Talat Canbolat , Türk Ticaret Kanunu Şerhi / Acentelik Arslan Kaya Türk İdare Hukukunda Kanuni İdare İlkesi Emre Akbulut Ulusal ve Uluslararası Hukukta İş Güvenliği Uzmanlığı Murat Demircioğlu Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Cemal Şanlı , Yargıtay Kararları Işıgında Milletlerarası Miras Hukuku Nuray Ekşi Ceza Hukukunda Haksız Tahrik Gülşah Bostancı Türk Medeni Hukukunda Organ ve Doku Nakline İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar Üzerine Bir Deneme Selin Sert/ Hulki Cihan Anonim Şirkette Zorunlu Organ Eksikliğine Dayanan Fesih Davası Burcu Günaydın Belediye Başkanları için Rehber Enver Salihoğlu Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeler Arasındaki İlişkiler Orhan Veli Alıcı , Cumhuriyet Anayasaları Engin Şahin Çek Kanunu Süheyl Donay Devletler Özel Hukuku Çocuk Hukukunda Doğan Problemler Günseli Gelgel

18 Diğer Uygulama Kitapları Geçerli Fesh Nedeni Olarak Yetersiz İş Görme Mahmut Kabakcı Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu İlyas Çeliktaş Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisinin Eleştirisi Ahmet Gürbüz İflasın Ertelenmesi Borca Batıklık ve İyileştirme Projeleri Sezai Dumanoğlu İl Özel İdaresi Enver Salihoğlu İnsancıl Hukuka Giriş Ayşe Nur Tütüncü İş Kanunları Güzel/Okur/Özkaraca , İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi F. Burcu Savaş , İşyerinde Mahremiyet Olgusu Muzaffer Aydemir Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? Fatih Öztürk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Yasaları İçel/Ünver/Hakeri , Makaleler Yavuz Alangoya Makalelerim-1 Arslan Kaya , Milletlerarası Özel Hukukta Medeni Olmayan Evliliklerin ve Adli Olmayan Boşanmaların Tanınması Nuray Ekşi Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu Mustafa Halit Korkusuz Özel Yaşamın Bir Parçası Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Saadet Yüksel Yapılan İletişimin Gizliliğine Önleyici Denetimle Müdahale Özürlülerin Sosyal Güvenlik Hakları Canan Ünal , Polisin Zor Kullanma Yetkisi ve İnsan Hakları Kerem Osmanoğlu Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi ve Şike ve Teşvik Primi Süheyl Donay Türk Ceza Kanununda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Berfin Işık Yılmaz Türk Reklam Mevzuatı Dilek Şahinci Türk ve Avrupa Birligi Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk Nuray Ekşi Türk ve Fransız Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Makam Olarak Yeri Gülfem Pamuk Uluslararası Ticaret Hukunda Vesaik Mukabili Ödeme Ersan Atalay Vergi Hukuku Açısından Vakıf Üniversiteleri Ayşe Yigit Şakar Yabancılar ve Mülteci Hukukuna İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları Nuray Ekşi / Bülent Çiçekli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Nuray Ekşi Yabancıların Türkiyede Taşınmaz İktisabı Nuray Ekşi Yeni Ttk Da Yapılan Deg.ve İşl.ve Şirk. Mehmet Bahtiyar Banka Teminat Mektuplarına İlişkin ICC Kuralları Nuray Ekşi , Çek (Türk Ticaret Kanunu - Çek Kanunu İcra ve İflas Kanunu ve Ceza Kanunu Kapsamında) Osman Oy / Esin Doğan Deniz Hukukunda Londrada Tahkim Kerem Ertan Haksız Rekabetten ve Aldatıcı Reklamlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk Zeynep Derya Tarman Sanal Dünyalarda İktidar ve Özgürlük H. Burak Gemalmaz İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Cengiz Kostakoğlu İş Hukukunda Alt İşveren Hande Bahar Aytaç İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları Güzel/Ocak/Özkaraca İş Yasaları Tankut Centel/Ender Gülver , İşyerinde Şiddet Serpil Aytaç/Nuran Bayram Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Bm Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi Ayşe Elif Ulusu Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Emre Esen Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk Rukiye Akkaya Kia Özel Yaşamın Korunması Hakkı Gülay Arslan Öncü Sarper Süzek e Armağan 3 Cilt Komisyon Tek ve Bağımsız Hukuk Vecdi Aral Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Kapsamının Belirlenmesi Hulki Cihan Türk Borçlar Kanunu Cengiz Kostakoğlu Türk Hukukunda Hastalık ve Analığın Hizmet Akdine Etkileri Merve Ateş Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası Billur Yaltı

19 Diğer Uygulama Kitapları Yargıtay, Danıştay ve AİHM Kararları Işığında Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunları Nuray Ekşi Kat Mülkiyet Kanunu Aydın Aybay/Nezihi Sanal Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler Salihoğlu/Demirkol , Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı Müşeref Yakışık Ali Güzel e Armağan Cilt 1 Komisyon Ali Güzel e Armağan Cilt 2 Komisyon Anayasa Şikayetleri Cabir Aliyev Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri B.E. Oder/ K. Kanadoğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdolkhani ve Karimnia - Türkiye Davası Nuray Ekşi Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku Kunter/Yenisey/Nuhoğlu Türk - İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumluluğu Ümit Gezder Futbol ile İlgii Mevzuat Harun Hakan Baş Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Gyo) Osman Oy İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması Erdoğan Bülbül İhtiyati Haciz Osman Oy İş Hukukunda İşverenin Çalışanlara Bilgi Verme ve Danışma Yükümlülüğü Yusuf Yiğit Türk - Alman Hukukunda İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi Hediye Ergin İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluğu ile Maddi Zararın Hesabına İlişkin Esaslar Zübeyde Başboğa Şahbaz İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesinin Feshi Hakkı Gülsevil Alpagut Türk, İsviçre ve Avrupa Birliği Hukukunda Kredi Kartını Kullanan Tüketicilerin Hukuki Durumu Ebru Ceylan Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında Incorporation Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları Nuray Ekşi Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri Ebru Akduman Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi Faruk Kerem Giray Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mevzuat Nuray Ekşi Siyasi Partiler Kanunu Şerhi Korkut Kanadoğlu Şartlı Sermaye (Anonim Şirketlerde) Levent Biçer Uluslararası Yatırım Hukukunda En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi Pınar Baklacı Uluslararası Havacılık Hukuku Reşat Volkan Günel Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Emrah Ferhatoğlu Varlık Yönetim Şirketleri Osman Oy Vatandaşlık El Kitabı Osman Oy Vergisel Kabahatler Tahir Erdem Aile Düzenine Karşı Suçlar Ayşe Nuhoğlu Trafikte Güvenli Sürüş Açısından Alkol Faruk Aşıcıoğlu Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı Yusuf Z. Sönmez Avrupa Birligi İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu Mahmut Kabakcı Bağımsız Denetim Sözleşmesi Aytaç Köksal Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt 1 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak İletişimin Denetlenmesi Zeki Vatan Ceza Muhakemesi Kanunu (Turkish Criminal Procedure Code) Yenisey / Plagemann Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi Süheyl Donay Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devletin Yükümlülüğü Selda Çağlar Evlat Edinme ( Türk Hukukunda ) Cengiz Kaya Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları F. Betülay Kaçıra İflas Osman Oy İflasın Ertelenmesi Osman Oy İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenin Hukuki Sorumluluğu Ercüment Özkaraca Kan Lekesi Model Analizi Faruk Aşıcıoğlu/N. Arslan Kolluk Hukuku Feridun Yenisey Konkordato Osman Oy Maden Hukuku ile İlgili İdari Yargı Kararları ve Mevzuatı Harun Hakan Baş

20 Diğer Uygulama Kitapları Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato Osman Oy Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleşmeleri Nur Bolayır Mülkiyet Hakkı H. Burak Gemalmaz New York Konvansiyonuna Göre İptal Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi Nuray Ekşi ICSID Hakem Kararlarının Tanınması Tenfizi ve İcrası Nuray Ekşi Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi Şengül Al Kılıç Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Osman Oy Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Komisyon Sayılı Türk Ceza Kanununda İşkence Suçu Sevi Bakım Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Oğuz Şimşek Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası Uğur Özgöker Avrupa Birliğinde Türk Vatandaşlarının Serbest Dolaşım Hakkı Ayşe Burcu Kaplan Bilişim Suçları Şaban Cankat Taşkın Boşanma Osman Oy Boşanma Sebebi Olarak Geçimsizlik Yaşar Şahin Anıl Boşanmanın Hukuki Neticeleri Osman Oy Çalışma Psikolojisi Ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Tınaz /Bayram /Ergin Factoring Osman Oy Finansal Kiralama (Leasing) Osman Oy İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Sibel İnceoğlu İpotekli Sermaye Piyasası Araçları Burak Adıgüzel İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi Fuat Bayram Kamu Yönetimine Karşı Suçlar Erdener Yurtcan Kat Mülkiyet Kanunu (Uygulamalı) Nevzad Odyakmaz Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel Esaslar Haluk Nomer Kredi ve Kredi Teminatları Osman Oy/Gülcan Güngüler Makaleler 1 Mehmet Bahtiyar Makaleler 2 Mehmet Bahtiyar Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar Erdener Yurtcan , Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri Lerzan Yılmaz , Milletlerararsı Adalet Divanı nın Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Kararlarında Dikkate Aldığı İlkeler İbrahim Gökalp Milletlerarası Adalet Divanı Kararları Tütüncü/Şimşek/Uzun/Arıko Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar Cilt 2 E.Nomer /N.Ekşi /G.Gelgel Milletlerarası Ticaret Hukuku İlgili Makaleler Ercüment Erdem Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümüne İlişkin İstanbul Konferansı Nuray Ekşi Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi Seda Öktem Çevik Muhasebe-Ekonomi İlişkileri Aslan/Aslan/Terzi Olumsuz Zarar Mehmet Serkan Ergüne Rekabet Hukuku Açısından Oligopolistik Bağımlılık Zafer Kahraman Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetim Aydın Akgül Soybağının Belirlenmesi ve Ceza Hukukunda Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu Özlem Yenerer Çakmut Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Hakkında Mevzuatın Açıklanması Baş/Seyhan/Taşer Turgut Akıntürke Armagan Turgut Akıntürk Türkçe Olmayan Ad ve Soyadı Meselesi Nuray Ekşi Uluslararası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili Emre Esen Yargıcın Davranış İlkeleri Sibel İnceoğlu Aile Hukukunda Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Harun Bulut , Aile Konutu ve Aile Mahkemelerinin Yargılama Yöntemleri Harun Bulut Alman Ceza Hukukuna Giriş Feridun Yenisey Bankacılık Ceza Hukuku Süheyl Donay Bankacılık Kanunu Şerhi Yaşar Alıcı Barter Sistemi (Hukuki Yapısı ve İşlemleri) Herdem Belen Basel II Uzlaşısı (Bankacılık Risk Yönetimi) Ebubekir Ayan

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Milletlerarası Özel Hukuk I Dersin Kodu HUK 401 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma:

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken 1 Doç. Dr. Şeref ÜNAL Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006)

ÖZGEÇMİŞ. Doktora : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006) ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan : Funda Çelebi :Yard. Doç. Dr. Bölümü : - u EĞİTİM BİLGİLERİ : İstanbul (1992) Yüksek : Sosyal Enstitüsü (1998) Doktora : Marmara Sosyal Enstitüsü (2006) TEZLER

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

DÖNEM. St Clements University. Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Eğitim Kaynakları. SON Teslim Tarihleri SAYFA ARALIKLARI

DÖNEM. St Clements University. Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Eğitim Kaynakları. SON Teslim Tarihleri SAYFA ARALIKLARI Unirsity Clements St 1 UHL101 4 Hukuk Başlangıcı I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ SİYASAL 1 38 39 82 83 126 127-160 UHL102 4 Roma Hukuku 1 ROMA BÜLENT TAHİROĞLU DER 1-31 31 60 61 89 90 120 UHL103 4 Anayasa

Detaylı

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi Kitaplar Zafer, H., Basın Özgürlüğü ve Basılmış Eserlerin Toplatılması, Dağıtımının Engellenmesi ve Basın Kurumunun Kapatılması, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TİCARET

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

Süleyman Sevinç. Özgeçmiş

Süleyman Sevinç. Özgeçmiş Süleyman Sevinç suleymansevinc@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Süleyman Sevinç Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nda Ortak ve Davalı İşler Lideri olarak görev yapmaktadır. Kendisi yaklaşık 20 senedir, yerli

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 1 3 0 0 3 6 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Usul Hukuku II HUK 308 6 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

7 Eylül Çarşamba 14:00 Huk407 Kıymetli Evrak. Hukuku. (15 Kişi) Ada214 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku. (1 kişi) Ada208 İcra İflas Hukuku 2.

7 Eylül Çarşamba 14:00 Huk407 Kıymetli Evrak. Hukuku. (15 Kişi) Ada214 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku. (1 kişi) Ada208 İcra İflas Hukuku 2. 7 Eylül Çarşamba 10:00 Huk313 AB (2 kişi) Huk201 Borçlar Genel Hükümler-I (2 Kişi) Huk402 Ceza ve Usul II (2 kişi) Çocuk Huk411 Devletler Özel (2 kişi) Huk308 Eşya II (2 Kişi) Huk406 Sosyal Güvenlik (2Kişi)

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR. : Avukat M. Şükrü SALKAYA

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR. : Avukat M. Şükrü SALKAYA İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR Sorumlu Müdür : Avukat M. Şükrü SALKAYA YIL : I97f) SAYI S A Y I D A Sahife BAŞKANIN KÖŞESİ Av. Nejat OĞUZ 3-5 DOKTRİN ve MESLEK YAZILARI Toplu îfj Sözleşmesi Yapma Yetkisi ve Oylama

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI Beta II Yayın No. : 3265 Hukuk Dizisi : 1581 Birinci

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Ceza Usul Hukuku II HUK 308 6

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Ceza Usul Hukuku II HUK 308 6 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Usul Hukuku II HUK 308 6 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ

LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI HUKUK BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ DÖNEM I UHL101 HUKUK BAŞLANGICI I HUKUK BAŞLANGICI ADNAN GÜRİZ 4 SİYASAL UHL102 ROMA HUKUKU I ROMA HUKUKU ÖZCAN KARADENİZ ÇELEBİCAN 3 YETKİN UHL103 ANAYASA TEORİSİ I ANAYASA TEORİSİ ZÜHTÜ ARSLAN 4 SEÇKİN

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI. Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI. Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri 10.00 Hukuka Giriş Prof. Dr. Yücel SAYMAN A-I Yrd.

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONDÖRDÜNCÜ BASI Beta II Yayın No. : 2739 Hukuk Dizisi : 1341

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZ Ü

ÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZ Ü ÜÇÜNCÜ BASININ Daha önce; Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku ismi ile Ocak/l986 tarihinde 1. Baskı sı, Kasım/1993 tarihinde de 2. Baskı sı yayımlanmış olan eserimizin genişletilmiş 3. Baskı sını hazırlamış

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Piraye Erdem. Özgeçmiş

Piraye Erdem. Özgeçmiş Piraye Erdem piraye@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Piraye Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Uyuşmazlık Çözümü biriminin yöneticisidir. Kendisinin milli ve milletlerarası

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı)

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL (İŞLETME BÖLÜMÜ İÇİN) Lisans Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl HUK 101 Medeni Hukuk-I 3 0 3 HUK 102 Medeni Hukuk-II 3 0 3 HUK 104 Anayasa

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler)

DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler) DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler) HUK 101 Genel Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku Güncel hukuk sistemlerinin tarihi ve temel kurumları; hukuk sistemimizde kullanılmakta olup kökeni Roma Hukukuna dayanan kavramlar;

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI GENEL BİLGİ Anabilim dalımızın amacı; uluslararası hukuka uygun olarak, bilimsel veriler ışığında,

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı