Değerli Akademisyenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Akademisyenler"

Transkript

1

2 Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine girdik, onlarla omuz omuza olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Teknolojinin gelişimine paralel olarak önümüzdeki senelerde sizinle daha çok tabletinizde, bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda karşılaşacağız. Sizin yeni teknolojiden ve kitabın elektronik ortama aktarılarak içeriğin zenginleştirilmiş halinden faydalanmanızı sağlayacağız. Umuyoruz ki Beta yayınevi oluşan bu yeni mecrada sizinle nice otuz yıllar daha beraber olur ve nesiller boyunca bilgi taşımaya devam eder eğitim döneminin herkese başarı getirmesi dileğiyle Saygılarımla Seyhan Satar Yönetim Kurulu Başkanı Yayın Grafik Dağıtım Finans Satış Beta BİLGİ Nur Baylav Gülgonca Çarpık Erhan Sancı Berrin Çevikkan Cenker Tanırcan Selçuk Türkeri Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul Tel: (0212) Fax: (0212) İÇİNDEKİLER ÖZEL HUKUK Borçlar Hukuku...2 İcra Hukuku...3 İş Hukuku...3 Medeni Hukuk...5 Milletlerarası Özel Hukuk...6 Sosyal Güvenlik Hukuku...6 Ticaret Hukuku...7 KAMU HUKUKU Anayasa Hukuku...8 Ceza Hukuku...9 Genel Hukuk...11 Milletlerarası Hukuk...13 Uluslararası Hukuk...14 Cep Kanunları...15 Diğer Uygulama Kitapları

3 Borçlar Hukuku Sosyal Bilimler Kataloğu 2014 Araştırma Yöntemleri ÖZEL HUKUK Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler Safa Reisoğlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ile, eski Borçlar Kanunu nun Genel Hükümler bölümüne getirilen önemli yenilik, düzenleme ve değişiklikler belli ölçüdedir. Bunlar arasında, özellikle, Genel İşlem Koşulları - md , Aşırı yararlanma halinde edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini istiyebilme - md. 28, Birden çok kişinin haksız fiilden doğan ayni zarardan sorumluluğu - md , Tehlike Sorumluluğu - md. 71, Haksız fiillerde ve sebepsiz zenginleşmede zamanaşımı sürelerinin değişmesi - md. 72 ve 82, Sebepsiz zenginleşmede -zarar- unsurunun kalkması - md.77, İbra - md. 132, Aşırı ifa güçlüğü - md. 138, Borca katılma -md. 201, Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma - md sayılabilir tarihinden önceki fiil ve işlemlere ve bunlara bağlı hukuki sonuçlara ilişkin olarak, Türk Borçlar Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkacak uygulama sorunlarına yönelik yasal düzenlemeleri kapsayan Türk Borçlar Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun da kitabın sonuna eklenmiştir. 2013, 24. Baskı 42 TL Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Cevdet Yavuz, Burak Özen, Faruk Acar 2013, 12. Baskı 47.5 TL Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cevdet Yavuz 2014, 9. Baskı 98 TL Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) Cevdet Yavuz 2009, 7. Baskı 68 TL Türk Borçlar Kanunu (TBK.) Cevdet Yavuz 2011, 7. Baskı 13.5 x 19.5 cm 16.5 TL Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) O.Gökhan Antalya 2011, 2. Baskı 14x20 cm 35 TL Borçlar Hukuku Genel Hükümler O.Gökhan Antalya 2013, 2. Baskı 45 TL Borçlar Hukuku Genel Hükümler Haluk N.Nomer 2013, 13. Baskı 23.5 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. 2

4 ÖZEL HUKUK İcra Hukuku / İş Hukuku Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz. İcra Hukuku M.Kamil Yıldırım, Nevhis Deren-Yıldırım 2012, 5. Baskı 28 TL İcra ve İflas Kanunu M.Kamil Yıldırım, Evren Kılıçoğlu 2013, 4. Baskı 13,5x19,5 cm 19.5 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Toplu siparişlerinizde kargo tarafımızdan ödenmektedir. Son Yeniliklerle İş Hukukunun Temel Yasaları Savaş Taşkent 2013, 5. Baskı 13,5x19,5 cm 23 TL Sayılı İş Kanunu Savaş Taşkent 2014, 7. Baskı 13,5x19,5 cm 20 TL Bireysel İş Hukuku Savaş Taşkent, Devrim Ulucan, Öner Eyrenci 2014, 5. Baskı 29.5TL İş Kanunları-Sosyal Güvenlik Kanunları Ali Güzel 2011, 5. Baskı 25 TL İş Hukuku Dersleri Nuri Çelik 2011 yılında İş Hukukunu ilgilendiren üç temel kanun çıkarılmıştır. Bunlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6098 sayıl Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunudur. Kitapta, 1 Ekim 2011 de yürürlüğe giren 6100 sayıl Kanunla ilgili değişikliklere yer verilmiş, diğer iki kanunun 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmesi göz önüne alınarak mevcut uygulamayı henüz etkilemeyen bu kanunlarla ilgili açıklamalara ve yayınlara ise yer verilmemiştir. Bundan başka, Kitapta 2010 ve 2011 yıllarında İş Kanununda de işiklikler yapan 6009 ve 6111 sayılı Kanunlarla ilgili esaslar da işlenmiş bulunmaktadır. 2013, 26. Baskı 48.5 TL

5 İş Hukuku ÖZEL HUKUK İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I Ünal Narmanlıoğlu 2012, 4. Baskı 42 TL İş Hukuku II Ünal Narmanlıoğlu 2013, 2. Baskı 39.5 TL Türk Sosyal Sigortalar Hukuku Ali Nazım Sözer 2013, 1. Baskı 32.5 TL İş Hukuku Mevzuatı Müjdat Şakar 2013, 10. Baskı 13,5x19,5 cm 13 TL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müjdat Şakar İş Hukukunun Esasları Tankut Centel, Kenan Tunçomağ İş Hukuku Tankut Centel, Murat Demircioğlu Toplu İş Hukuku A.Can Tuncay, Fatma Burcu Savaş 2014, 6. Baskı 17.5 TL , 6. Baskı 27.5TL , 17. Baskı 13,5x19,5 cm 19.5 TL , 3. Baskı 16x23,5 cm 35 TL İş Hukuku Sarper Süzek Sosyal Sigortalar Uygulaması Müjdat Şakar 2011, 10. Baskı 24 TL Ülkemizdeki zengin bilimsel ve yargısal içtihattan yararlanma ve bu dönem içinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun iş hukuku ile ilgili hükümlerini okura aktarma ve yorum lama kaygısı yeni baskının yapılmasını hem zorunlu hale getirmiş hem de geciktirmiştir. Kitabın bu baskısında, adı geçen yasaların 2013, 9. Baskı hükümleri ayrıntılı olarak ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Kitaptan, uygulamacılar yanında öğrencilerin TL de yararlandığı düşünülerek, kapsamı daha geniş tutmamak amacıyla fazla ayrıntıya girmekten mümkün olduğu kadar kaçınılmıştır. Daha derin incelemelere girmek isteyenler için başvurulacak kaynaklar ve yargı kararları dipnotlarında gösterilmiştir. 4

6 ÖZEL HUKUK Medeni Hukuk Türk Medeni Hukuku - Aile Hukuku (II.Cilt) Turgut Akıntürk, Derya Ateş Karaman Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku isimli bu eserin önceki basısında tarihinde yürürlüğe giren 5091 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu gibi mevzuatta gerçekleşmiş olan değişiklikler ile yeni tarihli mahkeme kararları işlenerek güncel hale getirilmişti. Eserin tıpkı basım yerine yeniden güncellenme ihtiyacı ise 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu; 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun TBMM tarafından Ocak 2011 tarihinde kabullerinden doğmuştur. Bilindiği üzere tarihinde kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1 Ekim 2011 tarihinde; tarihinde kabul edilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile tarihinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunları ise 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmiştir. Kitabın bir önceki basımında eski ve yeni yasal düzenlemeleri bir arada işlenmesine rağmen bu basıda eseri artık tamamen yeni Kanunlara uyarlayarak, eski kanunlara ise atıflarda bulunulmakla yetinilmiştir. Aynı şekilde MK.m.289 hükmünde değişiklik yapan Anayasa Mahkemesi nin 25/6/2009 tarihli ve E.: 2008/30, K.: 2009/96 sayılı Kararı; Nüfus Hizmetleri Kanununun 36 ıncı maddesinde değişiklik yapan Anayasa Mahkemesi nin tarih ve E.: 2011/34, K.: 2012/48 sayılı Kararı; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik; Soyadı Kanununun4 üncü maddesinde değişiklik yaratan Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.: 2010/119, K.: 2011/165 sayılı Kararını; tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da kitabın ilgili bölümlerinde esere alınmıştır. 2014, 16. Baskı 39.5 TL Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları (Cilt-I) Herdem Belen, F. Çelebi, H. Kır, M. Şengül, S. Çabri, D. Koçak Diker, E. Apaydın, H. Daver 2013, 2. Baskı 42.5 TL Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları (Cilt: 2) Herdem Belen, F. Çelebi, H. Kır, M. Şengül, S. Çabri, D. Koçak Diker, E. Apaydın, H. Daver 2013, 2. Baskı 35 TL Medeni Hukuk Turgut Akıntürk, Derya Ateş Karaman 2014, 20. Baskı 19.5 TL Türk Medeni Hukuku Başlangıç Kişiler Aile Hukuku Ümit Gezder 2014, 1. Baskı 26 TL Türk Medeni - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku (I.Cilt) Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek, Derya Ateş Karaman Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku isimli bu eserin ilk güncellemesi tarafımızca Ekim 2009 tarihinde tamamlanmış ve kitaba Yeni Vakıflar Kanunu, en son Anayasa değişiklikleri ve Dernekler Kanunu ile Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan yeni düzenlemeler işlenmişti. Ancak 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu; 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun TBMM tarafından Ocak ayı içinde kabulleri; eserin tıpkı basımını yapmamız yerine, tekrar gözden geçirerek güncellememiz ihtiyacını doğurdu. Bilindiği üzere tarihinde kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1 Ekim 2011 de ve tarihinde kabul edilen 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile tarihinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunu ise 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmiştir. Kitabın bir önceki basımında eski ve yeni yasal düzenlemeleri bir arada işlememize rağmen bu basıda tamamen yeni Kanunlara uyarlayarak kaleme almış bulunuyoruz. Aynı şekilde önceki basıda esere eklenen tarihli yeni 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununun ilgili hükümleri, 3 Mayıs 2012 tarihli ve 6302 sayılı Kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanununda; ve tarihlerinde 6304 ve 6327 sayılı Kanunlar ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunda yapılan değişikliklerle Kanunun 36/1-b hükmünün iptaline sebep olan Anayasa Mahkemesinin tarihli ve E.:2011/34, K.:2012/48 sayılı Kararı ve nihayet Soyadı Kanununun 4 üncü maddesin- de değişiklik yaratan Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.: 2010/119, K.: 2011/165 sayılı Kararı yanı sıra, elinizde bulunan bu son basıda MK.m.303 hükmünde değişiklik yaratan Anayasa Mahkemesinin tarihli ve E.:2010/71, K.:2011/43 sayılı Kararı ile BK.m.584 hükmüne ek fıkra getiren tarihli 6455 sayılı Kanun da kitabın ilgili bölümlerinde ele alınmıştır. 2013, 10. Baskı 38 TL

7 Medeni Huk. / Milletlerarası Özel Huk. / Sosyal Güvenlik Huk. ÖZEL HUKUK Eşya Hukuku Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek 2009, 1. Baskı 16.2x23,5 cm 65 TL İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku M.Kamil Yıldırım 2012, 7. Baskı 13 TL Milletlerarası Özel Hukuk I Pratik Çalışma Kitabı Nuray Ekşi 2012, 4. Baskı 19.5 TL Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı Nuray Ekşi 2012, 2. Baskı 26 TL Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Nuray Ekşi Bu basıda, Türkiye nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara taraf olan devletlerin listelerinin yanı sıra Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimi ile Türkiye nin yabancılara uyguladığı vize rejimine ilişkin bilgiler güncelleştirilmiş; Suriye ve Mısır da yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye ye İltica Edenler Hakkında Kanun ile Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye ye Kabul Edilenler Hakkında Yönetmelik derlemeye eklenmiştir. Ayrıca yabancıların çalışma haklarına ilişkin mevzuat kısmına Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Daire Yönetmelik de eklenmiştir. 2013, 8. Baskı 32.5 TL Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri A.Can Tuncay, Ömer Ekmekçi 2013, 16. Baskı 42.5 TL Yeni Sosyal Güvenlik Kanunları Müjdat Şakar 2011, 3. Baskı 18 TL Sosyal Güvenlik Hukuku Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu 2012, 14. Baskı 16x23,5 cm 58 TL Temel İş ve Sosyal Sigorta Yasaları Tankut Centel 2013, 1. Baskı 29.5 TL Banka Hukuku Alptekin Güney 2013, 2. Baskı 9.5 TL

8 ÖZEL HUKUK Ticaret Hukuku Ortaklıklar Hukuku Mehmet Bahtiyar 2014, 8. Baskı 16x23,5 cm 32.5 TL Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri Ayşe Nur Berzek 2013, 10. Baskı 16x23,5 cm 18 TL İşletme Hukuku Bilgisi Savaş Taşkent 2012, 2. Baskı 16x23,5 cm 20 TL Yeni Türk Ticaret Kanunu Arslan Kaya 2013, 10. Baskı 38 TL Ticari İşletme Hukuku (Ders Notları Soru Örnekleri) Mehmet Bahtiyar Anayasa Hukukunun Temel Metinleri Necmi Yüzbaşıoğlu 2013, 9. Baskı 13,5x19,5 cm 38 TL Ticaret Hukuku, hukuk fakülteleri dışında, siyasal ve iktisadi ve idari bilimler gibi birçok fakültede ve çeşitli bölümlerde okutulmaktadır. Asıl ders kitabı olarak değilse bile, bir tekrar veya sınava hazırlık kaynağı olarak kolay anlaşılır, örnekli, teorik ayrıntılardan uzak, ilgili bazı Yargıtay kararlarını da içeren derli toplu bir kaynaktır. Öğrencilerimizin gerek fakültede, gerek daha sonraki meslek yaşantısında sürekli karşılaştıkları sınav zorluklarını da düşünerek, kitapçığın sonuna klasik, test ve uygulama tipinde soru örnekleri seçerek, tüm sınavlara hazırlık için bir çalışma kaynağı niteliği de kazandırmış bulunmaktayız. 2013, 14. Baskı 13.5x1-3.5 cm 13 TL Kıymetli Evrak Hukuku Mehmet Bahtiyar Kıymetli Evrak Hukuku, hukukun belki en teknik ve uygulaması da çok fazla olan konularını içermektedir. Bir süre önce yayımlanan Ticari İşletme Hukuku nda olduğu gibi, bu ders notlarında, mevcut kısa özetler ile güncelleştirmek ve gereken konularda eklemeler yapmak suretiyle hazırlanmıştır. Gördüğü ilgi nedeniyle 10. basısı kısa sürede tükenmiş bulunan kitabımızda, başta yeni Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere mevzuattaki değişmeler ilgili kısımlara işlenmek, bazı yazım yanlışları düzeltilmek ve eklemeler yapılmak suretiyle hazırlanmış, derli-toplu ve temel ders notu olma özelliğine sadık kalınmaya çalışılmıştır. 2013, 11. Baskı 13.5x1-3.5 cm 10 TL

9 Anayasa Hukuku KAMU HUKUKU Anayasa Hukuku Erdoğan Teziç Anayasa Hukuku nun onyedinci bas m nda, mevzuattaki de iflikliklere ve yak n tarihli Anayasa Mahkemesi kararlar na yer verilirken, önceki bas larda gözden kaçan maddî hatalar n giderilmesine de çal fl lm flt r. Öte yandan, okuyucunun kitapta merak etti i veya hat rlamak istedi i konulara kolayca ulaflabilmesini sa lamak amac yla, kavramlara göre arama daha da ayr nt l düzenlenmifltir. 2014, 17. Baskı 32 TL Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz. Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Türk Anayasa Hukuku Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu 2013, 13. Baskı 16.2x23,5 cm 34 TL Uygulamalı Anayasa Hukuku Bertil Emrah Oder, Osman Korkut Kanadoğlu 2013, 2. Baskı 18.5x23,5 cm 29.5 TL Anayasa Hukuku El Kitabı Necmi Yüzbaşıoğlu 2008, 2. Baskı 13,5x19,5 cm 14 TL Viktimoloji (Mağdurbilim) Füsun Sokullu Akıncı 2008, 2. Baskı 13,5x19,5 cm 20 TL Türk Vatandaşlık Hukuku B. Bahadır Erdem Türk Vatandaşlık Hukuku kitabının ilk basısından bügüne kadar geçen kısa zaman diliminde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın değiştirilmesi ve gerçek anlamda sivil, demokratik, insan haklarına saygılı, kişilik haklarının korunmasını esas alan, eşitlikçi ve ferdin özgürlüğüne onem veren yeni bir Anayasanın hazırlanması ihtiyacı toplumun hemen tüm kesimlerinin ortak kanaati haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 66. maddesi toplumun büyük bir kesimince beklenen yeni Anayasanın, üzerinde, ortak bir uzlaşıya varılması bakımından en çetrefilli hükmü ve belki de 1982 Anayasasının değiştirilme ihtiyacının en temel nedenidir. 2013, 13. Baskı 35 TL

10 KAMU HUKUKU Ceza Hukuku Türk Ceza Hukukuna Giriş Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut Ceza hukuku, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile korunması işlevlerinin ikisini birden bünyesinde toplayan bir hukuk dalı olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğinin, ceza hukukunu, siyasal iktidarların elinde önemli bir araç konumuna getirdiği kuşkusuzdur. Hep tekrarlandığı gibi, ceza hukuku, liberal sistemlerde özgürlükçü ve otoriter sistemlerde ise baskıcı çizgide gelişmektedir. Nitekim, Cumhuriyetin ilk yıllarında 1889 tarihli İtalyan Ceza Yasasından Türkçeye çevrilen ve çeşitli değişikliklerle yürürlüğe konulan Türk Ceza Kanunu, her iki yönde olmak üzere, elliden çok değişiklikle günümüze kadar gelmiştir. Bu basıda, değişiklik getiren yasa hükümleri, ilgili oldukları ölçüde kitaba işlendiği gibi; kitap tekrar ele alınarak bazı kurumlar yeniden değerlendirilmiş, yeni yayınlar ile yeni içtihatlar da kitaba olabildiğince yansıtılmıştır. 2011, 7. Baskı 18.5x23.5 cm 49.5 TL Ceza Hukuku Genel Hükümler Kayıhan İçel 2014, 6. Baskı 47.5 TL Ceza Hukuku Genel Hükümler II Kayıhan İçel 2013, 1. Baskı 35 TL Ceza Muhakemesi Hukuku Nur Centel, Hamide Zafer 2013, 10. Baskı 59.5 TL Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Nur Centel, Hamide Zafer 2011, 3. Baskı 16,2x23,5cm 36 TL Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Hamide Zafer 2012, 1. Baskı 32.5 TL Ceza Hukuku Uygulamaları Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut 2012, 3. Baskı 13.5x19,5 cm 19.5 TL Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı Nur Centel, Hamide Zafer 2012, 3. Baskı 13.5x19,5 cm 38 TL Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:I Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut 2011, 2. Baskı 38.5 TL

11 Ceza Hukuku KAMU HUKUKU Türk Ceza İnfaz Hukuku Süheyl Donay Kitapta öncelikle çeşitli ceza ve önlemlerin niteliklerine, infaz şekillerine değinilmiştir. Daha sonra ülkemizdeki cezaevi türleri ve burada görevli olanların yetiştirilmesi yöntemleri açıklanmıştır. Bundan sonra hükümlülerin ceza infaz kurumlarında uyması gereken kurallar, hakları ve yükümlülükleri, tutukluların hükümlüler ile olan farkları, bunlar hakkında öngörülen disiplin cezaları yer almaktadır. En son olarak günümüzde giderek önemi artan Denetimli Serbestlik ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 2014, 1. Baskı 39.5 TL Ceza Yargılama Hukuku Süheyl Donay 2012, 2. Baskı 29.5 TL Uygulamalı Ceza Hukuku Kayıhan İçel, Yener Ünver 2007, 3. Baskı 30 TL Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) Hamide Zafer 2013, 3. Baskı 49.5 TL Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması (TCK m ) Hamide Zafer 2010, 1. Baskı 28.5 TL Kabahatler Kanunu Hamide Zafer, Gülfem Pamuk, Kerim Çakır Çalışmada; Kabahatler Genel Teorisine Giriş başlığı altında Kabahatler Hukukunun kaynakları, Kabahatler Hukukunun anayasal prensipleri, kabahatin yapısı (kabahatler genel teorisi), kabahatin özel beliriş şekillerini ele aldık. İdari Yaptırım Muhakemesi başlığı altında ise idari yaptırım usulü hakkında bilgi verdik. Kabahatler Kanunu nun her bir maddesinin altında yıldız işaretiyle hükümlerin ilgili olduğu temel yasalarla ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca Başlangıçta Kabahatler Kanunu nun genel gerekçesine yer verdik. Maddelerin altında ise Hükümet Tasarısındaki Madde Gerekçeleri ile Adalet Komisyonu Raporu na ve bazı maddelerin altında bu süreçte yapılan değişikliklerin takibini sağlayabilmek için gerekli olduğu yerlerde kısa açıklamalara yer verilmiştir 2014, 1. Baskı 29.5 TL

12 KAMU HUKUKU Ceza Hukuku / Genel Hukuk Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz. Kriminoloji Füsun Sokullu Akıncı 2013, 10. Baskı 13,5x19,5 cm 14 TL Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer Çakmut 2013, 12. Baskı 13.5x19,5 cm 19.5 TL Bir Ders Konusu Olarak Devlet ya da Genel Kamu Hukuku Dersinin Kökenleri Rukiye Akkaya Kia 2013, 1. Baskı 14 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Hukuksal Etik (Legal Ethics) Ders Notları A.Can Tuncay 2013, 1. Baskı 14 TL Hukukta Yöntembilim Ali Nazım Sözer 2013, 4. Baskı 26 TL Genel Hukuk Bilgisi (Hukuka Giriş) Leyla Çakıcı Gerçek 2010, 2. Baskı 11 TL Basın Hukuku Köksal Bayraktar, Sulhi Dönmezler 2014, 5. Baskı 32 TL Türk Hukuk Tarihi M.Akif Aydın Hukuk tarihi bugün mevcut olan hukukî kurumların ve kuralların geçmişini inceleme alanı olarak seçen ve bunların hangi gelişme sürecinden geçerek günümüze kadar geldiğini inceleyen bir ilim dalıdır. Bu yönüyle hukuk tarihi hem hukukî kurum ve kuralların köklerini öğretmek ve hem de hukukî bir formasyon kazandırmak açısından hukukçuya önemli bir yarar sağlar. Elinizdeki kitabın ilk baskısında ancak Türk Hukuk Tarihi nin kamu hukuku bölümü işlenebilmişti. İkinci baskısında buna özel hukukun şahıs ve aile hukuku bölümleri eklenmişti. Üçüncü baskıda miras, eşya, arazi ve borçlar hukuku bölümleriyle Tanzimat sonrasındaki hukukî gelişmeler ele alınıp işlendi. Beşinci baskıda ise kitaba şirketler hukuku bölümü ilave edildi. Diğer bölümler tekrar gözden geçirildi ve kısmi ilaveler yapıldı. Konuların seçimi, işlenişi ve nisbetlerinin tesbitinde Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ihtiyaçları ve bilgi seviyeleri dikkate alınmıştır. 2012, 10. Baskı 35 TL

13 Genel Hukuk KAMU HUKUKU Genel Hukuk Müjdat Şakar 2013, 3. Baskı 17.5 TL Kitle İletişim Hukuku Kayıhan İçel 2013, 10. Baskı 37.5 TL Liberal Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet Ayferi Göze 2013, 7. Baskı 19.5 TL Siyasal Düşünceler ve Yönetimler Ayferi Göze 2013, 14. Baskı 37.5 TL Hukuk ve Meşruluk Ahmet Gürbüz Hukuk Felsefesi Dersleri Ayşen Furtun İnsancıl Hukuka Giriş Ayşe Nur Tütüncü İdare Hukuku Yıldızhan Yayla 2013, 3. Baskı 15 TL , 1. Baskı 10 TL , 1. Baskı 22 TL , 2. Baskı 28 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Vergi Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı Billur Yaltı Soydan 2007, 2. Baskı 14 TL Vergi Kanunları Harun Hakan Baş 2012, 1. Baskı 55 TL Milletlerarası Tahkim Hukuku-Cilt I Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel 2013, 2. Baskı 17 TL Toplu siparişlerinizde kargo tarafımızdan ödenmektedir. 12

14 KAMU HUKUKU Milletlerarası Hukuk Milletlerarası Hukuk Aslan Gündüz, Ed. Reşat Volkan Günel Prof. Dr. Aslan Gündüz ün Milletlerarası Hukuk eseri, kendisinin aramızdan ayrılışının onuncu yılına girerken ve esere son şeklinin (case-book) verilmesinin ardından neredeyse on beş yıl geçtikten sonra Dr. Reşat Volkan Günel tarafından aslına sadık kalınarak güncellendi ve genişletildi. Bazı yeni sözleşme ve karar çevirileri ile güncellemelerin yanı sıra kitaba üç yeni bölüm (Havacılık ve Uzay Hukuku, İnsalcıl Hukuk ve Çevre Hukuku) eklendi. Ayrıca tüm bölümlerin özet bir konu anlatımına sahip olması sağlanarak sözleşme ve kararlar öncesinde de geliştirilmiş kısa açıklama tablolarına yer verildi. 2014, 7. Baskı 54 TL Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar-Cilt II Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel 2014, 2. Baskı 69 TL Milletlerarası Ticaret Hukuku Nuray Ekşi 2010, 1. Baskı 48 TL Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı Aysel Çelikel, Cemal Şanlı 2010, 13. Baskı 35 TL Kanunlar İhtilafı Kurallarına Milletlerarası Usul Hukukuna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları Nuray Ekşi 2009, 3. Baskı 17 TL Milletlerarası Özel Hukuk Aysel Çelikel, B. Bahadır Erdem Prof. Dr. Aysel Çelikel ve Prof. Dr. Bahadır Erdem in kaleme aldığı Milletlerarası Özel Hukuk eserinin 13. baskısının birinci kısmında Milletlerarası Özel Hukukun konusu, kapsamı, çeşitleri, amaçları, kaynakları ve tarihi gelişimi ile birlikte Milletlerarası Özel Hukukun genel kuralları işlenmiştir. İkinci kısımda hukuki ilişkinin unsurları ve Milletlerarası Özel Hukukta tabi oldukları rejim ile Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları şerhi ele alınmış, üçüncü kısımda ise Milletlerarası Usul Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku şerhi konu edilmiştir. Kitabın içeriği bu baskısında 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile ilgili yeni çıkan Yargıtay kararları ve ilave görüşler ile genişletilmiştir. 2014, 13. Baskı 55 TL

15 Milletlerarası Hukuk / Uluslararası Hukuk KAMU HUKUKU Milletlerarası Usul Hukuku Ergin Nomer 2009, 1. Baskı 38 TL Yabancılar Hukuku Aysel Çelikel, Günseli Gelgel 2014, 20. Baskı 28 TL Devletler Hususi Hukuku Ergin Nomer 2013, 20. Baskı 38.5 TL Uluslararası Hukukun Esasları Melda Sur 2013, 7. Baskı 32.5 TL Toplu siparişleriniz için satış temsilcilerimizden fiyat alınız. Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Nuray Ekşi 2013, 4. Baskı 22 TL İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Sibel İnceoğlu 2013, 4. Baskı 39.5 TL Kitaplarımızın içindekiler bölümüne web sitemizden ulaşabilirsiniz. Hukuk Terimleri Sözlüğü İtalyanca-Tr/Tr-İtalyanca Yasemin Yaşa Hukuk Terimleri Sözlüğü (İng.-Tr. / Tr.-İng.) Yasemin Yaşa Hukuk Sözlüğü (İng.-Türkçe) (Türkçe-İng.) Orhan Şener Toplu siparişlerinizde kargo tarafımızdan ödenmektedir , 1. Baskı 25 TL , 3. Baskı 25 TL , 1. Baskı 35 TL

16 Cep Kanunları Cep Kanunları BASKI FİYATI ISBN KİTAP ADI YAZARI YILI (TL) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Celal Ülgen , İcra ve İflas Kanunu Celal Ülgen , İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunu Celal Ülgen , İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunları Celal Ülgen , Sosyal Güvenlik Kanunları Celal Ülgen , Türk Borçlar Kanunu Celal Ülgen , Türk Ceza Kanunu Celal Ülgen , Türk Medeni Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Celal Ülgen Türk Medeni Kanunu Celal Ülgen Türk Ticaret Kanunu Celal Ülgen , T.C. Anayasası Celal Ülgen , Avukatlık Kanunu Celal Ülgen Ceza Muhakemesi Kanunu Celal Ülgen , Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Celal Ülgen , İdari Yargılama Usulü Kanunu Celal Ülgen Kat Mülkiyeti Kanunu Celal Ülgen Milletlerararsı Özel Hukuk Mevz. Celal Ülgen T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK, Pvsk İlg. Mev. Celal Ülgen , Tüm Vergi Kanunu Celal Ülgen , İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Celal Ülgen

17 Diğer Uygulama Kitapları DİĞER UYGULAMA KİTAPLARI BASKI FİYATI ISBN KİTAP ADI YAZARI YILI (TL) Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi Billur Yaltı Adalet Hüseyin Kılıç Dolaysız Vergilerde Ayrımcılık Yasağı Nuray Aşçı Akıncı Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Harun Hakan Baş A dan Z ye Kentsel Dönüşüm Ali Güvenç Kiraz Kentsel Dönüşüm Kapsamında Rezerv Yapı Alanı Osman Oy-Selahattin Nazik , İş Hukukunun Emredici Yapısı Kübra Doğan Yenisey , Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi İrem Yayvak Türk ve Fransız Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi Mert Namlı , Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri Yusuf Çalışkan Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi Ercüment Özkaraca , Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Nuray Ekşi , Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku Nuray Ekşi Makaleler 3 Mehmet Bahtiyar Kişisel Verilerin Korunması Aydın Akgül , Türk Medeni Hukuku ve Türk Borçlar Mevzuatı Cevdet Yavuz Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Toplantıları M. Bahtiyar/E. Hamamcıoğlu , İş Kanunları C. Tuncay/B. Savaş/Ş. Kılıç , Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültüye Neden Olma Suçları Özlem Yenerer Çakmut Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanmasında Kamu Güvenliği Ölçütü Serkan Kızılyel Anayasa Yargısında İlk İnceleme Özen Ülgen , Avrupa Birligi ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Cem Baloğlu Ceza Muhakemesi Kanunu (Açıklamalı) Kunter/Yenisey/Nuhoğlu Ceza Yargılama Hukuku Mevzuatı Süheyl Donay Devlet Doktrinleri İlhan Akın Hukuk Devletinin Hukuki Belirlilik Üzerinden Değerlendirilmesi Selda Çaglar Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Kamil Yıldırım / Komisyon Hukuk Muhakemeleri Kanununda Tahkim Nuray Ekşi Hukuk ve Meşruluk (Meşru Hukukun Temel Unsurları) Ahmet Gürbüz İflas Hukukunda Takas Hamide Özden Özkaya İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Sibel İnceoglu , Kira Hukuku Şerhi (TBK m ) Faruk Acar , Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Nuray Ekşi , Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun G. Gelgel/B. Erdem Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Kamulaştırmadan ve Tazminatın Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler Faruk Kerim Giray Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri Talat Canbolat , Türk Ticaret Kanunu Şerhi / Acentelik Arslan Kaya Türk İdare Hukukunda Kanuni İdare İlkesi Emre Akbulut Ulusal ve Uluslararası Hukukta İş Güvenliği Uzmanlığı Murat Demircioğlu Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Cemal Şanlı , Yargıtay Kararları Işıgında Milletlerarası Miras Hukuku Nuray Ekşi Ceza Hukukunda Haksız Tahrik Gülşah Bostancı Türk Medeni Hukukunda Organ ve Doku Nakline İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar Üzerine Bir Deneme Selin Sert/ Hulki Cihan Anonim Şirkette Zorunlu Organ Eksikliğine Dayanan Fesih Davası Burcu Günaydın Belediye Başkanları için Rehber Enver Salihoğlu Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeler Arasındaki İlişkiler Orhan Veli Alıcı , Cumhuriyet Anayasaları Engin Şahin Çek Kanunu Süheyl Donay Devletler Özel Hukuku Çocuk Hukukunda Doğan Problemler Günseli Gelgel

18 Diğer Uygulama Kitapları Geçerli Fesh Nedeni Olarak Yetersiz İş Görme Mahmut Kabakcı Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu İlyas Çeliktaş Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisinin Eleştirisi Ahmet Gürbüz İflasın Ertelenmesi Borca Batıklık ve İyileştirme Projeleri Sezai Dumanoğlu İl Özel İdaresi Enver Salihoğlu İnsancıl Hukuka Giriş Ayşe Nur Tütüncü İş Kanunları Güzel/Okur/Özkaraca , İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi F. Burcu Savaş , İşyerinde Mahremiyet Olgusu Muzaffer Aydemir Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? Fatih Öztürk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Yasaları İçel/Ünver/Hakeri , Makaleler Yavuz Alangoya Makalelerim-1 Arslan Kaya , Milletlerarası Özel Hukukta Medeni Olmayan Evliliklerin ve Adli Olmayan Boşanmaların Tanınması Nuray Ekşi Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu Mustafa Halit Korkusuz Özel Yaşamın Bir Parçası Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Saadet Yüksel Yapılan İletişimin Gizliliğine Önleyici Denetimle Müdahale Özürlülerin Sosyal Güvenlik Hakları Canan Ünal , Polisin Zor Kullanma Yetkisi ve İnsan Hakları Kerem Osmanoğlu Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi ve Şike ve Teşvik Primi Süheyl Donay Türk Ceza Kanununda Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Berfin Işık Yılmaz Türk Reklam Mevzuatı Dilek Şahinci Türk ve Avrupa Birligi Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk Nuray Ekşi Türk ve Fransız Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Makam Olarak Yeri Gülfem Pamuk Uluslararası Ticaret Hukunda Vesaik Mukabili Ödeme Ersan Atalay Vergi Hukuku Açısından Vakıf Üniversiteleri Ayşe Yigit Şakar Yabancılar ve Mülteci Hukukuna İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları Nuray Ekşi / Bülent Çiçekli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Nuray Ekşi Yabancıların Türkiyede Taşınmaz İktisabı Nuray Ekşi Yeni Ttk Da Yapılan Deg.ve İşl.ve Şirk. Mehmet Bahtiyar Banka Teminat Mektuplarına İlişkin ICC Kuralları Nuray Ekşi , Çek (Türk Ticaret Kanunu - Çek Kanunu İcra ve İflas Kanunu ve Ceza Kanunu Kapsamında) Osman Oy / Esin Doğan Deniz Hukukunda Londrada Tahkim Kerem Ertan Haksız Rekabetten ve Aldatıcı Reklamlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk Zeynep Derya Tarman Sanal Dünyalarda İktidar ve Özgürlük H. Burak Gemalmaz İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Cengiz Kostakoğlu İş Hukukunda Alt İşveren Hande Bahar Aytaç İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları Güzel/Ocak/Özkaraca İş Yasaları Tankut Centel/Ender Gülver , İşyerinde Şiddet Serpil Aytaç/Nuran Bayram Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Bm Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi Ayşe Elif Ulusu Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Emre Esen Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk Rukiye Akkaya Kia Özel Yaşamın Korunması Hakkı Gülay Arslan Öncü Sarper Süzek e Armağan 3 Cilt Komisyon Tek ve Bağımsız Hukuk Vecdi Aral Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Kapsamının Belirlenmesi Hulki Cihan Türk Borçlar Kanunu Cengiz Kostakoğlu Türk Hukukunda Hastalık ve Analığın Hizmet Akdine Etkileri Merve Ateş Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası Billur Yaltı

19 Diğer Uygulama Kitapları Yargıtay, Danıştay ve AİHM Kararları Işığında Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunları Nuray Ekşi Kat Mülkiyet Kanunu Aydın Aybay/Nezihi Sanal Sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler Salihoğlu/Demirkol , Sayılı İş Kanununa Tabi Alacaklarda Zamanaşımı Müşeref Yakışık Ali Güzel e Armağan Cilt 1 Komisyon Ali Güzel e Armağan Cilt 2 Komisyon Anayasa Şikayetleri Cabir Aliyev Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri B.E. Oder/ K. Kanadoğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdolkhani ve Karimnia - Türkiye Davası Nuray Ekşi Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku Kunter/Yenisey/Nuhoğlu Türk - İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumluluğu Ümit Gezder Futbol ile İlgii Mevzuat Harun Hakan Baş Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Gyo) Osman Oy İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması Erdoğan Bülbül İhtiyati Haciz Osman Oy İş Hukukunda İşverenin Çalışanlara Bilgi Verme ve Danışma Yükümlülüğü Yusuf Yiğit Türk - Alman Hukukunda İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi Hediye Ergin İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluğu ile Maddi Zararın Hesabına İlişkin Esaslar Zübeyde Başboğa Şahbaz İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesinin Feshi Hakkı Gülsevil Alpagut Türk, İsviçre ve Avrupa Birliği Hukukunda Kredi Kartını Kullanan Tüketicilerin Hukuki Durumu Ebru Ceylan Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında Incorporation Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları Nuray Ekşi Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri Ebru Akduman Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi Faruk Kerem Giray Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mevzuat Nuray Ekşi Siyasi Partiler Kanunu Şerhi Korkut Kanadoğlu Şartlı Sermaye (Anonim Şirketlerde) Levent Biçer Uluslararası Yatırım Hukukunda En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi Pınar Baklacı Uluslararası Havacılık Hukuku Reşat Volkan Günel Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Emrah Ferhatoğlu Varlık Yönetim Şirketleri Osman Oy Vatandaşlık El Kitabı Osman Oy Vergisel Kabahatler Tahir Erdem Aile Düzenine Karşı Suçlar Ayşe Nuhoğlu Trafikte Güvenli Sürüş Açısından Alkol Faruk Aşıcıoğlu Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı Yusuf Z. Sönmez Avrupa Birligi İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu Mahmut Kabakcı Bağımsız Denetim Sözleşmesi Aytaç Köksal Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt 1 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak İletişimin Denetlenmesi Zeki Vatan Ceza Muhakemesi Kanunu (Turkish Criminal Procedure Code) Yenisey / Plagemann Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi Süheyl Donay Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devletin Yükümlülüğü Selda Çağlar Evlat Edinme ( Türk Hukukunda ) Cengiz Kaya Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları F. Betülay Kaçıra İflas Osman Oy İflasın Ertelenmesi Osman Oy İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenin Hukuki Sorumluluğu Ercüment Özkaraca Kan Lekesi Model Analizi Faruk Aşıcıoğlu/N. Arslan Kolluk Hukuku Feridun Yenisey Konkordato Osman Oy Maden Hukuku ile İlgili İdari Yargı Kararları ve Mevzuatı Harun Hakan Baş

20 Diğer Uygulama Kitapları Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato Osman Oy Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleşmeleri Nur Bolayır Mülkiyet Hakkı H. Burak Gemalmaz New York Konvansiyonuna Göre İptal Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi Nuray Ekşi ICSID Hakem Kararlarının Tanınması Tenfizi ve İcrası Nuray Ekşi Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi Şengül Al Kılıç Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Osman Oy Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Komisyon Sayılı Türk Ceza Kanununda İşkence Suçu Sevi Bakım Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Oğuz Şimşek Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası Uğur Özgöker Avrupa Birliğinde Türk Vatandaşlarının Serbest Dolaşım Hakkı Ayşe Burcu Kaplan Bilişim Suçları Şaban Cankat Taşkın Boşanma Osman Oy Boşanma Sebebi Olarak Geçimsizlik Yaşar Şahin Anıl Boşanmanın Hukuki Neticeleri Osman Oy Çalışma Psikolojisi Ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Tınaz /Bayram /Ergin Factoring Osman Oy Finansal Kiralama (Leasing) Osman Oy İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Sibel İnceoğlu İpotekli Sermaye Piyasası Araçları Burak Adıgüzel İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi Fuat Bayram Kamu Yönetimine Karşı Suçlar Erdener Yurtcan Kat Mülkiyet Kanunu (Uygulamalı) Nevzad Odyakmaz Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel Esaslar Haluk Nomer Kredi ve Kredi Teminatları Osman Oy/Gülcan Güngüler Makaleler 1 Mehmet Bahtiyar Makaleler 2 Mehmet Bahtiyar Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar Erdener Yurtcan , Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri Lerzan Yılmaz , Milletlerararsı Adalet Divanı nın Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Kararlarında Dikkate Aldığı İlkeler İbrahim Gökalp Milletlerarası Adalet Divanı Kararları Tütüncü/Şimşek/Uzun/Arıko Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar Cilt 2 E.Nomer /N.Ekşi /G.Gelgel Milletlerarası Ticaret Hukuku İlgili Makaleler Ercüment Erdem Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümüne İlişkin İstanbul Konferansı Nuray Ekşi Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi Seda Öktem Çevik Muhasebe-Ekonomi İlişkileri Aslan/Aslan/Terzi Olumsuz Zarar Mehmet Serkan Ergüne Rekabet Hukuku Açısından Oligopolistik Bağımlılık Zafer Kahraman Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetim Aydın Akgül Soybağının Belirlenmesi ve Ceza Hukukunda Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu Özlem Yenerer Çakmut Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Hakkında Mevzuatın Açıklanması Baş/Seyhan/Taşer Turgut Akıntürke Armagan Turgut Akıntürk Türkçe Olmayan Ad ve Soyadı Meselesi Nuray Ekşi Uluslararası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili Emre Esen Yargıcın Davranış İlkeleri Sibel İnceoğlu Aile Hukukunda Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Harun Bulut , Aile Konutu ve Aile Mahkemelerinin Yargılama Yöntemleri Harun Bulut Alman Ceza Hukukuna Giriş Feridun Yenisey Bankacılık Ceza Hukuku Süheyl Donay Bankacılık Kanunu Şerhi Yaşar Alıcı Barter Sistemi (Hukuki Yapısı ve İşlemleri) Herdem Belen Basel II Uzlaşısı (Bankacılık Risk Yönetimi) Ebubekir Ayan

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim 2011 - İstanbul ISBN 978-605 - 377-606 - 2 (Takım No) ISBN 978-605 - 377-607 - 9 (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL HUK 101 ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

Kronolojik İndeks. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler. (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör.

Kronolojik İndeks. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler. (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör. Sami KOCABIYIK) Kronolojik İndeks (1997) C. I Ayhan CEYLAN; İslam öncesi Türk Hukukunda Danışma Meclisi,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi. T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

6099 SAYILI KANUN VE TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

6099 SAYILI KANUN VE TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER 6099 SAYILI KANUN VE TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY * I. GİRİŞ Belirli hukuki işlemlerin, hukuki sonuçlarından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii İçindekiler

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Anayasa Mahkemesi - Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usul lerine Dair Kısa Karşılaştırma Av. Ali Nezhet BOZLU... 11 Hangi Şirketler Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorundadır?

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI

Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI -Mal Beyanı -Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele -Mal Beyanının Amacı -Kimler Mal Beyanında Bulunmak Zorundadır? -Kapsama Giren ve Girmeyen Kişiler Kimlerdir? -Kapsama

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL 11 12 MAYIS 2006 DANIŞTAY MATBAASI - 2008 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Sumru ÇÖRTOĞLU.... 1 Birinci Oturum

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 33 / EYLÜL 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Halit Çelenk i Kaybettik... 4. Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu... 6

İÇİNDEKİLER. Halit Çelenk i Kaybettik... 4. Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu... 6 İÇİNDEKİLER Halit Çelenk i Kaybettik... 4 Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu... 6 Yeni HMK da Bankacılık ve Finans Sektörünü Etkileyen Değişiklikler... 10 Baro Mayıs 2011 1 Felsefe, Avukatlığın Profilini Yükseltir...

Detaylı

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 HAZİRAN 2014 Dergide yayımlanan makaleler yazarlarının kendi kişisel görüşleri olup, Uyuşmazlık

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı