renk teknolojisi ve yaratıcılığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "renk teknolojisi ve yaratıcılığı"

Transkript

1

2

3 With our service understanding based on quality and the supports from our customers, we brought our company, founded by us in 1978, into the present. In our sectoral activities carried out for more than 30 years, we have always adopted the line of reliability and modesty. Stability and permanence have been our fundamental understanding. We obtained our reputation and success in the sector by means of our quality and customer-focused service understanding, our sense of responsibility for global resources and environment, and our approach based on respect to human. Today, we are carrying out the investments that will carry BMCOLOR to the future, by combining our experience and resources with our new vision. Our invesments are not limited to buildings an facility areas; they are also based on mainly strengthening the infrastructure of our research & development, manufacturing and logistics, with the latest technologies, management systems and competent human resource. As BMCOLOR, we share our enthusiasm with our estimable customers, regarding welcoming the future; and as in many years, we guarantee and promise to provide service at the level of ever-developing quality yılında kurduğumuz firmamızı, kaliteyi esas alan hizmet anlayışımız ve müşterilerimizin desteği ile bugünlere taşıdık. 30 yılı aşan sektör faaliyetlerimizde, her zaman güvenilirlik ve mütevazılık çizgisini benimsedik. İstikrar ve kalıcılık temel anlayışımız oldu. Sektördeki itibar ve başarımızı, kalite ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız, küresel kaynaklara ve çevreye olan sorumluluk bilincimiz ve insana saygıyı esas alan yaklaşımımız ile sağladık. Bugün, tecrübe ve kaynaklarımızı, yeni vizyonumuz ile birleştirerek BMCOLOR u geleceğe taşıyacak yatırımları gerçekleştirmekteyiz. Yatırımlarımız, binalar ve tesis sahaları ile sınırlı olmayıp, yatırımlarımızda temel olarak araştırma-geliştirme, üretim, lojistik alt yapımızın en yeni teknolojiler, yönetim sistemleri ve yetkin insan kaynağı ile güçlendirilmesi esas alınmaktadır. BMCOLOR olarak geleceği karşılama heyecanımızı değerli müşterilerimiz ile paylaşmakta ve uzun yıllardır olduğu gibi, bundan sonra da sürekli gelişen kalite seviyesinde hizmet sunma güven ve taahhüdünde bulunmaktayız. Yours Respectfully, Saygılarımızla, Ömer Asım ERALP Founding Chairman Ömer Asım ERALP Kurucu Başkan 3

4 BMCOLOR Matbaa Mürekkepleri kuruldu. Flekso ve rotogravür makineler için polyamid bazlı mürekkep üretimine başlandı. BMCOLOR kapsamlı ilk atılım ve yatırımını gerçekleştirerek Alemdağ tesisine taşındı. Sheetfed ofset ve web ofset mürekkeplerinin üretimine başlandı. Flekso makineler için anilin bazlı mürekkep üretimine başlandı. Toluol bazlı margarin mürekkepleri üretimine başlandı. Nitroselluloz bazlı ambalaj mürekkepleri üretimine başlandı Production of aniline-based inks for flexo machines started. A preliminary and comprehensive breakthrough and investment: BMCOLOR moved to the Alemdağ facilities. Production of nitrocellulose-based packaging inks began. BMCOLOR Printing Ink Company was established. Production of polyamidebased inks for flexo and rotogravure machines started. Production of toluol-based margarine inks began. Production of sheet-fed offset and web offset inks began.

5 BMCOLOR kapsamlı ikinci atılım ve yatırım dönemini başlatarak Çerkezköy tesisine taşındı Kalite Yönetim Sistemi kuruldu ve belgelendirildi. BMCOLOR yönetim ve organizasyon yapısında kapsamlı değişiklikler yaptı ve yönetim sistemini geliştirdi. Makine ekipman ve üretim sistemi altyapısı yenilendi ve geliştirildi. BMCOLOR Çerkezköy tesisini büyütme yatırım kararını aldı. Tesise dahil edilecek yeni fabrika binasının inşaatı başladı. Arge ve Kalite Laboratuarları nın modernizasyonu gerçekleştirildi. BMCOLOR masterbatch yatırımını gerçekleştirdi ve Küçükköy tesisinde masterbatch üretimine başladı. BMCOLOR müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için yatırımlara çalışmaya devam ediyor BMCOLOR made extensive changes in management and organizational structure and developed the management system thereof. The second comprehensive breakthrough and investment: BMCOLOR moved to the Çerkezköy facilities. Machinery, equipment and manufacturing system infrastructure was renewed and developed. BMCOLOR realized the masterbatch investment and masterbatch production began in Küçükköy facilities. BMCOLOR gave the investment decision to enlarge Çerkezköy facilities. Construction of the new factory building to be included in the started. BMCOLOR continues to make investments to provide the best service to its customers. Quality Management System was established and documented. Modernization of the R & D and Quality Laboratories were performed. 5

6 KURUMSAL Company Profile

7 7

8 BMCOLOR s system detection is based on harmonious and planned operation of the whole organization within the value chain intended for providing quality service. Company Profile BMCOLOR have reached from 30 years of successful past to present, with the confidence of its customers. With its modern infrastructure and skilled human resources, Bmcolor provides printing inks to packaging and printing industry,where also provides colorants and masterbatches to plastic,cable and artificial leather industry. BMCOLOR focuses its investment and growth strategy on technological development, and adopts the principle of that service quality and competitive advantage can be provided with only advanced and modern systems. Bmcolor produces in the advanced faicility loacted in Çerkezköy, which has been designed as a technology base, where planning, production, R & D and logistics units are deployed. İstanbul Küçükköy facility that contains also the company headquarter has the management department, marketingsales, planning, and customer relationship units; technical department has the masterbatch production lines, strategic and innovative R & D units and sales warehouse; logistics department has the support unit of the Marmara region, and sales warehouse. In addition, there are a strong logistics distribution network and regional sales warehouses, particularly in the Marmara Region, Izmir Aegean Region and Gaziantep Anatolia Region. BMCOLOR s system structure is designed as customer-focused, and all the resources of the company are integrated for carrying out coordinated activities simultaneously, in accordance with the target of detecting and meeting the customer demands. BMCOLOR s system detection is based on harmonious and planned operation of the whole organization within the value chain intended for providing quality service. BMCOLOR s all logistics elements and sections including research & development, production, supply, maintenance, and delivery operate in an organizational structure sensitive to customer demands and market requirements. Maintaining the economic success and environmental and social responsibilities conformably constitutes the basis of BMCOLOR s corporate culture. In its activities and value creation process as well as its management system that it implements in its structure with the approach of trust in business, BMCOLOR grounds on a business and management understanding based on customer satisfaction, employee safety and environmental responsibility.

9 Kurumsal BMCOLOR un sistem algılaması, kaliteli hizmet sunma değer zincirinde tüm organizasyonun planlı ve uyumlu olarak faaliyet göstermesi esasına dayanmaktadır. BMCOLOR, müşterilerinin güveni ile 30 yıllık başarılı bir geçmişten günümüze ulaşmıştır. BMCOLOR, modern altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile baskı ve ambalaj sektörüne matbaa mürekkepleri, diğer sektörlere de renklendiriciler ve masterbatch ürünler sunmaktadır. BMCOLOR, yatırım ve büyüme stratejisini teknolojik gelişime odaklamakta olup, hizmet kalitesi ve rekabet avantajının, ancak gelişmiş ve modern sistemler ile sağlanabileceği prensibini benimsemektedir. BMCOLOR, Çerkezköy de teknoloji üssü olarak tasarlanan gelişmiş komplekste üretim yapmakta olup, bu tesiste planlama, üretim, arge ve lojistik birimleri konuşlanmıştır. Şirket merkezinin de bulunduğu İstanbul Küçükköy tesisi; İdari Bölüm de şirket yönetimi, pazarlama-satış, planlama, müşteri ilişkileri birimleri, Teknik Bölüm de; masterbatch üretim hatları, stratejik ve inovatif arge birimi, Lojistik Bölüm de Marmara Bölgesi Lojistik Destek Birimi ve Satış Deposu bulunmaktadır. Ayrıca, başta İstanbul Marmara Bölgesi, İzmir Ege Bölgesi ve Gaziantep Anadolu Bölgesi olmak üzere güçlü bir lojistik dağıtım ağı ve bölge satış depoları bulunmaktadır. BMCOLOR sistem yapısı, müşteri odaklı olarak tasarlanmış olup, şirketin tüm kaynakları, müşteri taleplerinin algılanması ve karşılanması hedefine uygun olarak aynı anda eşgüdümlü faaliyet göstermek üzere entegre edilmiştir. BMCOLOR un sistem algılaması, kaliteli hizmet sunma değer zincirinde tüm organizasyonun planlı ve uyumlu olarak faaliyet göstermesi esasına dayanmaktadır. BMCOLOR un araştırma-geliştirme, üretim, tedarik, bakım, sevkıyat dahil tüm lojistik unsurları ve bölümleri müşteri talepleri ile pazar gereksinimlerine duyarlı bir organizasyon yapısı içinde faaliyet göstermektedirler. Ekonomik başarı ile çevre ve sosyal sorumlulukların uyumlu bir şekilde sürdürülmesi BMCOLOR kurumsal kültürünün temelini oluşturmaktadır. BMCOLOR, faaliyetlerinde ve değer yaratma sürecinde ticarette güven ve itibar yaklaşımı ile bünyesinde uyguladığı yönetim sistemlerinde, müşteri memnuniyeti, çalışan güvenliği ve çevre sorumluluğuna dayanan iş ve yönetim anlayışını esas almaktadır. 9

10 ARGE Research and Development

11 11

12 Innovation and Strategic R & D System Research and Developement The core of the service integration of BMCOLOR is the capacity and the power of research and development. BMCOLOR turned its institutional knowledge based on many years into a strategic advantage, and created a system that produces know-how in its field. Research and development activities with the BMCOLOR Innovation and Strategic R & D System, product design and development, as well as strategic and technological research and projects, innovative studies that will provide its customers with an advantage are discussed within the scope of the production activities. Research and Development works are carried out with BMCOLOR s Operative R & D System operatively, for designing new products and improving the existing specifications according to the demands, in line with the requirements of the sector and demands of the customers. With its experienced and expert technical staff, BMCOLOR continuously improves its product range according to the requirements of the sector and customer demands, by closely following the developments in printing and packaging sector. In addition, it ensures continuous improvement of the research and development activities and carries out the technological preparations related to the future, by means of the cooperation projects developed by receiving the support of the international companies and experts specialized in research and development projects. BMCOLOR research and development activities are carried out in laboratories with strong infrastructure, equipped with modern and state of the art technology devices, in accordance with the international standards and methods.

13 ARGE İnovatif ve Stratejik Arge Sistemi BMCOLOR hizmet entegrasyonunun çekirdeği, araştırma geliştirme kapasitesi ve gücüdür. BMCOLOR, uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimini stratejik bir avantaja dönüştürmüş ve alanında know-how üreten bir sistem yaratmıştır. BMCOLOR İnovatif ve Stratejik Arge Sistemi ile araştırma geliştirme faaliyetleri, ürün tasarımı ve geliştirmesi yanında, stratejik teknolojik araştırma ve projeler, müşterilerine de avantaj sağlayacak inovatif çalışmalar, proses geliştirme ve verimlilik faaliyetleri çerçevesinde ele alınmaktadır. BMCOLOR Operatif Arge Sistemi ile sektörün gereksinimleri ve müşterilerin talepleri doğrultusunda yeni ürünlerin tasarlanması ve mevcut ürünlerin spesifikasyonlarının taleplere göre geliştirilmesi yönünde operatif kapsamda araştırma-geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. BMCOLOR, birikimli ve uzman teknik kadrosu ile baskı ve ambalaj sektörünün gelişmelerini yakından takip ederek, ürün gamını sektörün gereksinimlerine ve müşterilerinin taleplerine göre sürekli geliştirmektedir. Ayrıca, araştırma-geliştirme projelerinde konusunda uzmanlaşmış uluslararası firma ve uzmanların teknik desteğini alarak geliştirdiği işbirliği projeleri ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürekli gelişimini sağlamakta ve geleceğe ilişkin teknolojik hazırlıklarını yapmaktadır. BMCOLOR araştırma-geliştirme faaliyetleri, modern ve en yeni teknolojiye sahip cihazlar ile donatılmış, altyapısı güçlü laboratuarlarda uluslararası standartlara ve yöntemlere uygun olarak sürdürülmektedir. 13

14 PLANLAMA - PROSES Planning & Process

15 15

16 BMCOLOR s main production facility has been designed as a structure integrated with Resource Planning System, the processes are operated with the logic of smart facility, and the work flow is provided with optimum productivity. Planning - Process BMCOLOR has strategically adopted its System Integration that for customer satisfaction handles its system as a whole, from design to production, and from storage to shipment and delivery. As the requirement of this structure, the Resource Planning Management and procurement, production and inventory systems are planned and managed effectively in an electronic environment. BMCOLOR s main production facility has been designed as a structure integrated with Resource Planning System, the processes are operated with the logic of smart facility, and the work flow is provided with optimum productivity. Advanced technology and latest system equipment are used at all the stages of production process; all the production operation and its equipment (automatic dosing systems, etc) are managed and monitored through a specially designed computer control system.

17 Planlama - Proses BMCOLOR, müşteri memnuniyeti için sistemini tasarımdan üretime, depolamadan sevkıyata ve teslimata kadar bir bütün olarak ele alan Sistem Entegrasyonu nu stratejik olarak benimsemiştir. Bu yapının gereği olarak Kaynak Planlama Yönetimi ile tedarik, üretim ve stok sistemleri elektronik ortamda etkin olarak planlanmakta ve yönetilmektedir. BMCOLOR ana üretim tesisi Kaynak Planlama Sistemi ile entegre bir yapıda tasarlanmış olup, prosesler akıllı tesis mantığı ile işletilmekte ve optimum verimlilikte iş akışı sağlanmaktadır. Üretim prosesinin tüm aşamalarında gelişmiş teknoloji ve son sistem donanımlar kullanılmakta olup, tüm üretim operasyonu ve donanımları (otomatik dozajlama sitemleri vs.) özel tasarlanmış bilgisayar kontrol sistemi ile yönetilmekte ve izlenmektedir. BMCOLOR ana üretim tesisi Kaynak Planlama Sistemi ile entegre bir yapıda tasarlanmış olup, prosesler akıllı tesis mantığı ile işletilmekte ve optimum verimlilikte iş akışı sağlanmaktadır. 17

18 LOJİSTİK Logistics

19 19

20 BMCOLOR Logistics Management Center provides service through its smiling personnel, who have comprehended the awareness of the importance of a fast, high quality and effective distribution and delivery and who are professional, experienced and analytic in their jobs. Logistics BMCOLOR applies an effective Logistics Management System for timely delivery of the products required by customers. BMCOLOR Logistics Management System is based on a strong planning, operational coordination and follow-up management as well as a logistics infrastructure; and operations are conducted by the Logistics Management Center. In order to meet the customer demands effectively, BMCOLOR has formed regional warehouses, modern shipping infrastructure and a logistic Network supported by the logistic cooperation and supply of quality service. BMCOLOR Logistics Management Center provides service through its smiling personnel, who have comprehended the awareness of the importance of a fast, high quality and effective distribution and delivery, and who are professional, experienced and analytic in their jobs. In BMCOLOR Logistics Management Center, all the orders, periodicity or individual, are programmed with an electronic planning system; and Distribution Modeling and Route Mapping are done. BMCOLOR Logistics Management System monitors the whole operation from the planning to delivery and after-delivery periods, with the cutting edge monitoring methods and systems; and as an important part of this system, effectiveness of all the operations are analyzed and reported; and continuous development of the system is ensured. Also in logistics collaboration, which is a natural part of the logistics system, BMCOLOR prefers the supplies of corporate services and cooperation that provides participation with he same understanding and at the same quality level, with intent to maintain the safety of all the operations.

21 Lojistik BMCOLOR Lojistik Yönetim Merkezi, hızlı, kaliteli, etkin bir dağıtım ve teslimatın öneminin bilincini kavramış, işinde profesyonel, tecrübeli, çözümleyici ve güler yüzlü personeli ile hizmet sunmaktadır. BMCOLOR müşterilerinin gereksinimi olan ürünleri zamanında teslim etmek üzere etkili bir Lojistik Yönetim Sistemi uygulamaktadır. BMCOLOR Lojistik Yönetim Sistemi, güçlü bir planlama, operasyon eşgüdüm ve takip yöntemi ile modern bir lojistik altyapıya dayanmakta olup, operasyonlar Lojistik Yönetim Merkezi tarafından yürütülmektedir. BMCOLOR müşterilerin taleplerini etkili şekilde karşılamak üzere, bölgesel depolar, modern sevkıyat altyapısı ve kurumsal lojistik işbirlikleri ve kaliteli hizmet tedarikleri ile desteklenen bir Lojistik Network oluşturmuştur. BMCOLOR Lojistik Yönetim Merkezi, hızlı, kaliteli, etkin bir dağıtım ve teslimatın öneminin bilincini kavramış, işinde profesyonel, tecrübeli, çözümleyici ve güler yüzlü personeli ile hizmet sunmaktadır. BMCOLOR Lojistik Yönetim Sistemi nde, frekanslı veya münferit tüm siparişler elektronik bir planlama sistemi ile programlanarak Dağıtım Modellemesi ve Route Haritalaması yapılmaktadır. BMCOLOR Lojistik Yönetim Merkezi, planlamadan başlayarak teslimat ve teslimat sonrasına kadar tüm operasyonu en modern takip yöntem ve sistemleri ile takip etmekte, bu sistemin önemli bir parçası olarak da, tüm operasyonların etkinliği analiz edilmekte, raporlanmakta ve sistemin sürekli gelişimi sağlanmaktadır. BMCOLOR, lojistik sisteminin doğal bir parçası olan lojistik işbirliklerinde de tüm operasyonların güvencesini korumak amacıyla aynı anlayış ve kalite seviyesinde katılım sağlayacak kurumsal hizmet tedariklerini ve işbirliklerini tercih etmektedir. 21

22 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Customer Relationship

23 23

24 The basis of this understanding is the belief that BMCOLOR s customers always deserve the best. Customer Relationship BMCOLOR applies an effective Logistics Management System BMCOLOR is administrated with a customer-focused understanding that takes customer communication and services as well as customer satisfaction in its center. With this customer-focused approach, the customers are provided with effective, value-enhancing and advantagecreating solutions. The basis of this understanding is the belief that BMCOLOR customers always deserve the best. BMCOLOR knows that the customer demands, expectations and problems are a guiding light for providing the best service, and attaches importance to these demands. BMCOLOR attaches importance to keeping all the communication channels to the customers, as the most basis element of a successful service, and with this point of view, provides service with a tracker personnel specialized in its work, who can solve the problems and make the works easier. With its modern R & D infrastructure, experienced and competent staff, BMCOLOR provides its customers with effective support, solutions, and important advantages. In this context, accurate detection and determination of customer requirements, offering the right solutions and following up the effectiveness of the solution constitute the basis of customer communication and service understanding.

25 Müşteri İlişkileri Bmcolor müşterilerinin daima en iyisini hak ettiği inancındadır. BMCOLOR müşteri iletişimi ve hizmetlerini, müşteri memnuniyetini merkezine alan müşteri odaklı bir anlayış ile yönetmektedir. Müşteri odaklı bu yaklaşım ile müşterilere etkin, değer arttırıcı ve avantaj yaratan çözümler sunulmaktadır. Bu anlayışın temeli, BMCOLOR müşterilerinin daima en iyisini hak ettiği inancıdır. BMCOLOR müşterilerinin talep, beklenti ve sorunlarının, en iyi hizmeti sunabilmek için yol gösterici olduğu bilinci ile bu talepleri önemsemektedir. BMCOLOR başarılı hizmetin en temel unsuru olarak, müşterileri ile tüm iletişim kanallarının açık olmasına önem vermekte ve bu bakış açısıyla işinde uzman, sorunları çözümleyici, işleri kolaylaştırıcı, takipçi ve güler yüzlü bir ekip ile hizmet sunmaktadır. BMCOLOR modern arge altyapısı, birikimli ve yetkin ekibiyle müşterilerine etkin teknik destek ve çözümler sunmakta ve müşterilerine önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, müşteri gereksinimlerinin doğru algılanması ve saptanması, doğru çözümlerin sunulması ve çözümün etkinliğinin takibi müşteri iletişimi ve hizmet anlayışının temelini oluşturmaktadır. 25

26 ÜRÜN GAMI Product Range

27 Ürün Gamı BMCOLOR, baskı ve ambalaj sektörlerine tüm baskı tekniklerine uygun ürünleri sunmakla olduğu geniş bir ürün gamı ile birlikte müşteri orijinli ürünleri de üretmekte ve müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Bmcolor ayrıca diğer endüstriyel sektörlere de renklendirici ürünler ve masterbatch ürünler sunmaktadır Product Range Besides its wide product range, whereby it provides the printing and packaging sectors with the products suitable for all the printing techniques, BMCOLOR also manufactures customer-origin products and make them available for their service. Bmcolor also manufactures colorant products and masterbatch products for industrial sectors. 27

28 Liquid Inks Rotogravure and Flexographic Inks BMCOLOR offers optimum solutions with Liquid Ink Series, designed for hi-tech rotogravure and flexographic printing machines and printing methods, employed through the packaging industry, with high performance and specifications that meet the requirements of the industry. Liquid Ink Series within the BMCOLOR Product Range has a nature to improve the quality and the performance of the application (surface printing and lamination) thanks to specifications thereof such as drying time, heat resistance, adhesion strength, solvent retention, abrasion and scratch resistance. Liquid Ink Series have a wide range of variety according to the needs of users for printing materials on such as OPP, BOPP, CPP, PET (chemically treated), PET (physical corona), BOPA, LD-PE, HD-PE, PVC, Coated Paper, cardboard, aluminum foil (lacquered, not lacquered) and etc. BMCOLOR, in addition to presenting the right products to users based on printing method and printing material designs the products thereof by taking into also account the physical processes to be applied on the finished packaging (shrink, retort, etc.) and storage conditions of the packaging and proposes solutions to users with these details and scope. In addition to the wide color range of Bmcolor s Color Scala of its own, tailor made colors according to customers needs and worldwide approved universal color matching systems special colors are also available. Concentrated Pastes BMCOLOR s Product Range has been developed to offer customers concentrated pastes suitable for rotogravure and flexographic printing machinery in order to get the best solution for their esteemed requirements. By choosing only the technical varnish system needed for the required print Bmcolor customers are ensured only to keep storage for common pigment concentrate for their dispensing systems that are capable of printing on materials such as OPP, BOPP, CPP, PET (chemically treated), PET (physical corona), BOPA, LD-PE, HD-PE, PVC, Coated Paper, cardboard and aluminum foil (lacquered). Varnish and Lacquers BMCOLOR offers all the solutions requested through the esteemed clientele thereof by virtue of its Varnish and Lacquers designed according to the requirements of fields of employment, print materials and industrial requirements.

29 Likit Mürekkepler Additives BMCOLOR offers all the solutions requested through the esteemed clientele thereof by virtue of its Additives designed according to the requirements of fields of employment, print materials and industrial requirements. Rotogravür ve Flekso Mürekkepler BMCOLOR, ambalaj endüstrisinin kullanmakta olduğu, gelişmiş teknolojiye sahip rotogravür ve flekso baskı makineleri ve baskı yöntemleri için tasarlanan, yüksek performans ve spesifikasyonlara sahip Likit Mürekkep Serileri ile sektörün gereksinimlerine uygun optimum çözümler sunmaktadır. BMCOLOR Ürün Gamı nda yer alan Likit Mürekkep Serileri; kuruma hızı, ısı dayanımı, adezyon kuvveti, solvent tutuculuğu, sürtünme ve çizilme dayanımı gibi spesifikasyonları açısından, uygulamanın (üst baskı ve laminasyon) performansını ve kalitesini arttıran niteliktedir. Likit Mürekkep Serileri, kullanıcıların gereksinimlerine göre; OPP, BOPP, CPP, PET (kimyasal koronalı), PET (fiziksel koronalı), BOPA, LD-PE, HD-PE, PVC, Kuşe Kağıt, I. Hamur Kağıt, Karton, Alüminyum Folyo (laklı, laksız) vb. baskı materyalleri için geniş bir kullanım çeşitliliğine sahiptir. BMCOLOR, baskı yöntemi ve baskı materyaline göre kullanıcılara doğru ürünleri sunmanın yanı sıra bitmiş ambalaja uygulanacak fiziksel işlemler (shrink, retort vb.) ile ambalajın saklama koşullarını da dikkate alarak ürünlerini tasarlamakta ve kullanıcılara bu ayrıntı ve kapsamda çözümler önermektedir. BMCOLOR, Ürün Gamı nda yer alan Likit Mürekkep Serileri nin sahip olduğu geniş renk skalası yanında, uluslararası renk sistemleri ile uyumlu renkler veya müşteriye özel renklerde geliştirilen ürünleri ile müşterilerinin her türlü rotogravür ve flekso baskı gereksinimlerini karşılamaktadır. Konsantre Pastalar BMCOLOR Ürün Gamı nda yer alan rotogravür ve flekso baskı tipine uygun konsantre pastalar, müşterileri taleplerine en uygun çözümü sunacak şekilde geliştirilmiştir. Baskı yapılacak materyale uygun teknik vernik sistemi ile müşteriler, ortak konsantre depolaması ile sadece materyale uygun teknik vernikleri tedarik ederek; OPP, BOPP, CPP, PET (kimyasal koronalı), PET (fiziksel koronalı), BOPA, LD-PE, HD-PE, PVC, Kuşe Kağıt, I. Hamur Kağıt, Karton, Alüminyum Folyo (laklı) gibi materyallere baskı yapabilecek mürekkepleri dispensing sistemlerinden hazır etme imkanına sahiptirler. Vernik ve Laklar BMCOLOR, kullanım alanlarına, baskı materyallerine ve sektörel gereksinimlere göre tasarlanan Vernik ve Laklar ile kullanıcılara, gereksinim duyabilecekleri tüm çözümleri sunmaktadır. Katkılar BMCOLOR, kullanım alanlarına, baskı materyallerine ve sektörel gereksinimlere göre tasarlanan Katkılar ile kullanıcılara, gereksinim duyabilecekleri tüm çözümleri sunmaktadır. 29

30 Offset Inks Sheetfed Inks BMCOLOR offers optimum solutions with Sheetfed Ink Series, designed for hi-tech offset printing machines and printing methods, with high performance and specifications that meet the requirements of the industry. All Sheetfed Ink Series are suitable for printing front, back or flat prints and have the specification of not drying in the chamber for 48 hours much as features such as color intensity of the series, the chemical resistance, drying rate and abrasion resistance may vary. Sheetfed Ink Series have a wide variety of employment for printing materials such as I. Quality Paper, Coated Paper, cardboard and etc. according to the needs of users. In addition to the wide color range of Bmcolor s Color Scala of its own, tailor made colors according to customers needs and worldwide approved universal color matching systems special colors are also available. Coldset Inks BMCOLOR offers Coldset Ink Series developed for the newspaper industry inks with high color intensity, brightness and a very high abrasion resistance. Coldset Ink Series of BMCOLOR, thanks to excellently provided ink-water balance thereof, ensures reaching the best level of clarity. Coldset Ink Series are classified according to machine speed and thus provide its users with the opportunity to choose the best own series in accordance with the speed of their machines.

31 Ofset Mürekkepler Sheetfed Mürekkepler BMCOLOR, gelişmiş teknolojiye sahip ofset baskı makineleri ve baskı yöntemleri için tasarlanan, yüksek performans ve spesifikasyonlara sahip Sheetfed Mürekkep Serileri ile sektörün gereksinimlerine uygun optimum çözümler sunmaktadır. Sheetfed Mürekkep Serileri nin tümü ön, arka veya düz baskılar için uygun olup, serilerin renk şiddeti, kuruma hızı kimyasal dayanımı, sürtünme dayanımı gibi spesifikasyonları farklılık göstermekle birlikte tamamı haznede 48 saat kurumama özelliğine sahiptir. Sheetfed Mürekkep Serileri, kullanıcıların gereksinimlerine göre; I. Hamur Kağıt, Kuşe Kağıt, Karton vb. baskı materyalleri için geniş bir kullanım çeşitliliğine sahiptir. BMCOLOR, Ürün Gamı nda yer alan Sheetfed Mürekkep Serileri nin sahip olduğu geniş renk skalası yanında, müşteriye özel renklerde geliştirilen ürünleri ile müşterilerinin her türlü sheetfed baskı gereksinimlerini karşılamaktadır. Coldset Mürekkepler BMCOLOR, ofset baskı sektörüne gazete mürekkepleri için geliştirdiği yüksek renk şiddetine sahip, parlaklığı ve sürtünme dayanımı çok yüksek Coldset Mürekkep Serileri ni sunmaktadır. BMCOLOR Coldset Mürekkep Serileri nin mükemmel şekilde sağladığı mürekkep su dengesi ile baskı netliği en iyi seviyeye ulaşmaktadır. Coldset Mürekkep Serileri, makina hızlarına göre kendi içerisinde sınıflandırılmakta ve bu sayede kullanıcılara kendi makine hızına uygun seriyi seçme olanağı sunulmaktadır. 31

32 Masterbatches Pastes and Colorants BMCOLOR Masterbatch Product Range is composed of Color, Black, White, Compound and Additive Masterbatches and offers advantageous solutions for film packaging, cables, pipes, sheets, furniture, white goods and automotive sectors thanks to products with high performance and specifications such as brightness, opacity and hiding power. BMCOLOR, in addition to standard products within the product range thereof, also develops special products according to the employment process of the client, in customer-specific colors as per the requests of clientele and offers foregoing to you, valued customers. BMCOLOR produces Color Pastes for needs of a variety of sectors mainly including Artificial Leather and Cable Industry. Color Pigments needed through clientele in to be employed in production of Plasticizer Based Pigment Pastes are offered in the form of paste without the need for customers to contaminate the environments thereof and ready to use in the most economical way without additional costs. Conventional pigments dispersed in phthalate-free plasticized products are offered from ready stocks and alternative products to those of customers produced in their own premises are also produced and offered to customers. Pastes and Colorants within the product range of BMCOLOR: Phthalate-free pigment pastes produced by organic, inorganic, conventional and high performance pigments that have reached maximum dispersion for PVC Artificial Leather and Cable Industry. Fluid pigment dispersions produced by solvent-based conventional and high-performance pigments which have been very good dispersed and compatible with aromatic and aliphatic polyurethanes. Color pastes produced with conventional pigments compatible with universal color matching systems for Cable to industry in parallel with the requests and demands of our customers.

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26 1 Biz Kimiz? Who we are? Tarihçe Our History Misyonumuz Our Mission & Vizyonumuz Our Vision Yönetim Felsefemiz ve Değerlerimiz Our Management Philosophy and Values Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı A Message

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

İçindekiler / index. Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President

İçindekiler / index. Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President Automechanika Istanbul 2015 2 grupototr.com İçindekiler / index Önsöz / Foreword Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President Hans Eisner 5 Groupauto

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Güvenceniz, Deneyim ve Kalitemiz Our Quality and Experience, Your Assurance

Güvenceniz, Deneyim ve Kalitemiz Our Quality and Experience, Your Assurance Güvenceniz, Deneyim ve Kalitemiz Our Quality and Experience, Your Assurance Güvenceniz DENEYİM ve KALİTEMİZ Ana hedefimiz, kalite anlayışımız ve yüksek teknolojik standartlarımız ile yerli ve yabancı ilaç

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HYDRAULIC CYLINDER VALVE CRANKSHAFTS STEERING & SUSPENSION

Detaylı

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES BAŞKANIN MESAJI CHAIRMAN S MESSAGE 99 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere kurmuş olduğumuz İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

20 yılı aşkın bir süredir yayın, etkinlik

20 yılı aşkın bir süredir yayın, etkinlik BTHABER ŞİRKETLER GRUBU 20 yılı aşkın bir süredir yayın, etkinlik ve veritabanına dayalı katma değerli hizmetlerle birçok başarılı projeye imza atan şirketlerimiz, bilişim sektöründe uzun yıllara dayanan

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

RÖPORTAJ / INTERVIEW. CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir

RÖPORTAJ / INTERVIEW. CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir 20 RÖPORTAJ / INTERVIEW Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş., yüksek kalite politikası ile öne çıkan bir firma. Gelişmiş teknolojik imkânlar ile kurulmuş laboratuar altyapısı ile yenilikçi projelere imza atan Yapıchem,

Detaylı

w w w. y a v u z l a r d i s l i. c o m / w w w. y d s d i s l i. c o m

w w w. y a v u z l a r d i s l i. c o m / w w w. y d s d i s l i. c o m www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com

Detaylı

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 30. yıl Bülteni years bulletin Genel Müdürün Mesajı Sevgili dostlarımız, Gizem ailesi olarak sizlerle beraber geride bıraktığımız 30 yılımızın mutluluğunu yaşamaktayız. Şirket bünyesindeki yenilikler,

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6 İÇİNDEKİLER contents Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Letter from the Chairman of the Board Tarihçe 4 Historical Background Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5 Board of Directors, Auditors and

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

SAS I TANIYIN? WHO IS SAS?

SAS I TANIYIN? WHO IS SAS? RETRO COPERTINA SAS I TANIYIN? WHO IS SAS? WHO IS SAS? SAS Sterilizasyon Servisleri A.Ş ( SAS ) is a Turkish operator active in offering surgical instruments sterilization services to Public and Private

Detaylı

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı