2006 FAALİYET RAPORU (16 EYLÜL 2007) DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 FAALİYET RAPORU (16 EYLÜL 2007) DAT YATIRIM HOLD NG A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 2006 FAALİYET RAPORU (16 EYLÜL 2007) 1 DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU

2 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İÇİNDEKİLER 3 GÜNDEM 4 YÖNETİM KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 5 İCRA KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 6 YÖNETİM KURULU 8 İCRA KURULU 9 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 10 ORTAKLIK YAPISI 11 ȘİRKET PROFİLİ 12 MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 13 DEĞERLERİMİZ DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İÇİNDEKİLER 2 14 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ/ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 15 DATİ HOLDİNG İȘTİRAK YAPISI NIN GETİRDİKLERİ 25 ANA SÖZLEȘME TADİL TASARISI 31 DENETLEME KURULU RAPORU 32 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 33 KARȘILAȘTIRMALI DENETLENMİȘ YIL SONU BİLANÇOSU 35 BİLANÇO AÇIKLAMALARI 39 KARȘILAȘTIRMALI GELİR TABLOSU 40 KARȘILAȘTIRMALI GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI

3 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. GÜNDEM 1 Bașkanlık Divanının Seçimi, 2 Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Bașkanlık Divanına yetki verilmesi, yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüșülmesi, tarihli Bilanço ile Kar-Zarar hesabının görüșülerek onaylanması hakkında karar alınması, 5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı onaya sunulması, 6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücret ödenmesi hususunun görüșülmesi, 7 Șirket Ana Sözleșmesinin 6, 9, 11, 12, 13, 15. ve 16 ncı maddelerine ait tadilin onaya sunulması, 8 Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. nun 334. ve 335 inci maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi, 9 Dilekler ve kapanıș. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU GÜNDEM 3

4 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU BAȘKANI NIN MESAJI DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU YÖNETİM KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 4 ȘADAN KALKAVAN DATİ Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Değerli Paydașlarımız, Șirketimizin 2006 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmıș bulunan 3. Olağan Genel Kurul Toplantımıza hoș geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlarız yılının önemli bir kısmını geride bıraktığımız bugünlerde, Dati Yatırım Holding A.Ș. olarak ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Her geçen zaman, Dati yi biraz daha güçlü, biraz daha öncü ve biraz daha lider konuma getiriyor. Dati ailesi olarak geleceğe bu bilinçle yelken açacağız. Yatırımcısı ve ișletmecisi olduğumuz Türkiye nin ilk alıșveriș merkezi olan Galleria da birçok yenilik ve modernleștirme çalıșmaları yapılmıș ve bu sayede alıșveriș merkezi ziyaretçi sayısı geçmiș dönemlere göre iki kat artarak aylık 1 milyon sınırını geçmiștir. Grubumuz tarafından Inter Continental Hotels Group standartları ve knowhow ı ile ișletilen Crowne Plaza ve Holiday Inn İstanbul otelleri, 2006 yılını bașarılı bir șekilde tamamlamıșlardır. 5 yıldızlı otelimizin renovasyonu ve yeni otelimizin proje çalıșmaları da devam etmektedir. Grubumuzun diğer yatırımı olan marinamız, gerek konumu gerekse hizmet kalitesiyle ününü her geçen gün artırmaktadır. Yat turizminde önemli olan, mega yatların ülkemize gelmesini sağlamaktır. Bu tip yatların bağlama ve çekek yerlerimize gelmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu amaçla bașlattığımız Mega Yat Projemiz in, ön izin ve ruhsatlandırma çalıșmaları devam etmektedir. Dati Yatırım Holding olarak ișletmesini gerçekleștirdiğimiz varlıkların stratejik konum ve önemlerinin farkındayız. Bu nedenle elimizdeki kaynakları en verimli șekilde yöneterek, bir yandan ülke ekonomisine ve küresel ekonomiye katkı sağlarken, diğer yandan da bu katkıyı maksimum seviyeye çıkaracak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yeni projelerimizin fizibilite çalıșmalarını yürütürken sosyal sorumluluklarımızın da bilincinde olarak; misyonumuzda da yer aldığı șekilde, bu projelerinin sonuçlarından faydalanacak olan tüm paydașlarımızı ortak bir hedefte bulușturmayı amaçlıyoruz. Medeniyetlerin kesișme noktasında bulunan ve 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, kıtaların birleștiği yerde kurulmuș İstanbul șehri, dünyada eși ve benzeri olmayan tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerle doludur. Ticaretin de kalbinin attığı bu kenti, dünyanın en büyük kentlerinden biri haline getirmek ve Dati yi turizm yatırımları alanında dünya çapında bir marka yapmak için var gücümüzle çalıșıyoruz. Özelleștirmeden sonra yapılan verimlilik artırıcı çalıșmalarla șirketlerimizin bașarılı neticeler alması doğru özelleștirmenin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Nitekim șirketlerimizin 2006 yılı konsolide satıșlarının 50 milyon USD ye yaklașması, vergi öncesi karlarının da 12 milyon USD ye ulașması, bunun en güzel kanıtlarıdır yılının son günlerinde kurulan șirketimizin kısa geçmișine rağmen, hedeflerine emin adımlarla yürümekte olduğunu, faaliyetlerimizin sonuçlarının bilanço ve gelir tablolarına olumlu yansımaları için zamana ihtiyacımız bulunduğunu belirterek; ayrıca bir açıklama gerektirmeyecek, açık bir șekilde düzenlenmiș, yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren gelir tablosu ve bilançoyu, ekte değerli görüșlerinize sunar, 2006 yılı faaliyetlerimiz neticesinde olușan zararın gelecek yıla aktarılmasına izninizi dileriz. Dati Yatırım Holding e baștan itibaren olan inanç ve güveniniz için tüm ortaklarımıza, șirketlerimizin bașarılı sonuçlar alması için yoğun bir șekilde çalıșan İcra Kurulu muza ve tüm çalıșanlarımıza teșekkür ederiz. Projelerimizin her așamasında yakın alaka ve desteklerini gördüğümüz finans sektörünün yöneticilerine ve dünya ölçeğindeki projelerimize heyecanla ve milli bir görev șuuruyla katkıda bulunan kamu kurulușları ve sivil toplum örgütlerine de ayrıca teșekkürlerimizi sunar, 2007 yılının șirketimiz, ülkemiz ve dünyamız için daha iyiliklere vesile olmasını temenni ederek, değerli heyetinizi saygı ile selamlarız. Saygılarımla, Șadan Kalkavan Yönetim Kurulu Bașkanı

5 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İCRA KURULU BAȘKANI NIN MESAJI Değerli Ortaklarımız ve Yatırımcılarımız, Geride bıraktığımız 2006 yılına ilișkin hedeflerimizi ortaya koyarken büyümemizi sürdüreceğimiz mesajını vermiștik. İstikrarlı büyümemiz 2006 da da devam etti. Șimdi, sözümüzü tutmuș olmanın gururunu yașıyoruz. DATİ Yatırım Holding i kurduğumuzda amacımız özelleștirme kapsamında olan bir yatırımı denizcilerin vizyon ve misyonuna uygun bir șekilde ülke ekonomisine kazandırmaktı. Geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığımızda ise dünya çapında tesisleri, gelișmiș teknolojisi, hizmet kalitesi, değișime açık, yaratıcı fikirleri hayata geçirme yeteneğine sahip, yeni fırsatlar yaratmak konusunda cesur kararlar alabilen ve en önemlisi dünya ile entegre bir șirket yarattığımızı görüyoruz. Çalıșanlarımız, iș ortaklarımız ve müșterilerimizden aldığımız güçle 2006 șirketimiz için atılım yılı oldu. Konsolide bilanço ve gelir tablolarımızda yașanan olumlu gelișmeler önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Büyümeye odaklı stratejimiz yeni kararları da beraberinde getiriyor. Halihazırdaki yatırımlarımıza pek yakında projeleri hayata geçecek olan yeni tesisler katacağız. DATİ nin gelișiminde çok önemli bir evreye girdiğimizin farkındayız. Yeni bașlangıçların getirdiği kazanımların geride bırakılanları kolay unutturacağına inanıyoruz. Șimdiye kadar yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın kanıtı. DATİ açısından verimli bir yılı geride bırakmanın verdiği güçle 2007 de de sektördeki konumumuzu korumaya, var olduğumuz pazarlarda gücümüzü artırmaya, yeni ve kârlı iș fırsatlarının yaratılması için çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Yatırımcılarımıza ve dostlarımıza, Dati ye duydukları inanç ve güvenleri için teșekkür ediyor, hedeflerimizi gerçeğe dönüștürmek için çıktığımız yolda bundan sonra da yanımızda olmalarını diliyorum. METİN KALKAVAN DATİ Holding Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Bașkanı DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İCRA KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 5 Saygılarımla, Metin Kalkavan DATİ Holding Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Bașkanı

6 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU YÖNETİM KURULU 6 ȘADAN KALKAVAN Bașkan FUAT MİRAS Bașkan Yardımcısı M. GÜNDÜZ KAPTANOĞLU Bașkan Yardımcısı YALÇIN SABANCI Bașkan Yardımcısı NECDET AKSOY Muhasip Üye B. YUSUF ASLAN Üye NEVZAT KALKAVAN Üye

7 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU/DENETİM KURULU BURHAN DEVAL Üye M. FARUK ÜRKMEZ Üye H. KEMAL YARDIMCI Üye METİN KALKAVAN Üye DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU YÖNETİM KURULU/DENETİM KURULU 7 GÖKHAN KIRAN Üye RECEP DÜZGİT Denetim Kurulu Üyesi RIDVAN KARTAL Denetim Kurulu Üyesi

8 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İCRA KURULU METİN KALKAVAN Bașkan DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İCRA KURULU 8 GÖKHAN KIRAN Bașkan Vekili FARUK MİRAS Üye Dr. ULVİ SÜVARİOĞLU Üye VEYSEL ÇAKIR İcra Kurulu, Denetim Kurulu Üyesi

9 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Sayın Ortaklarımız, Çalıșanlarımız ve Müșterilerimiz, Türkiye gibi gelișmekte olan ülkelerin en büyük problemi sermaye gereksinimi ve yatırım yetersizliğidir. Dati nin kurulușu da aslında bu noktadan hareketle ivme kazanmıștır. Sektördeki deneyimlerini ve birikimlerini birleștirerek ortaya çıkan sinerjiyi yatırıma dönüștüren ortaklarımız Türkiye için örnek olması gereken bir misyonu yerine getirmișlerdir. Birlikten kuvvet doğar a iyi bir örnektir Dati. Dati Holding aynı zamanda Kurumsal Yönetim için de incelenmesi gereken bir vaka dır. Çok ortaklı yapısı ve çok geniș bir alana yayılan paydașları ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu nu birbirinden ayıran ve profesyonel yöneticiler tarafından, çağdaș bir yönetim anlayıșıyla yönetilen Dati Holding A.Ș. gelecek dönemlerde kurumsallașma çalıșmalarına daha da ağırlık verecektir yılı holdingimiz için önemli atılımlara sahne oldu. Grup ciromuzu 50 milyon USD nin üzerine çıkardık. Bu atılımları gerçekleștirirken diğer yandan da mevcut yatırımlarımızın verimliliğini nasıl artırabiliriz konusunda çalıșmalar yürüttük, gayrimenkul projelerimize destek vermek amacıyla sermayemizi % 25 oranında artırdık ve çok değerli bir arsayı aktifimize kattık. Dati Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Dati GYO) projemizin çalıșmalarını bașlattık ve kuruluș așamasına geldik yılını planladığı șekilde geçiren holdingimiz, 2007 yılının ilk dönemini de bütçelediği șekilde tamamlamıștır. Kur politikaları gelirlerimizin gerçekleșmesinde bir miktar negatif etki yapmıștır. Ama diğer taraftan, borç kaynaklarımızın değerlemesinde de pozitif etki yapmıștır. Önümüzdeki dönem, birçok yeni gelișmeye tanıklık edecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun uygulamaya bașlanması, Basel II kriterleri, seçimler ve birçok yeni gelișme AB yolundaki Türkiye yi derinden etkileyecek. Özellikle seçim sonuçları Türk ekonomisinin istikrarlı gelișimi ve büyüyen dünya ekonomisinden gerekli payı alabilmek için hükümete olduğu kadar biz yatırımcılara da ciddi sorumluluklar yüklemiștir. Dati nin vizyonu, küresel rekabete açık ve ülkesinden aldığını ülkesine vermeye çalıșan denizcilerin misyonuna uygun projeleri hayata geçirmektir. Konjonktürel olarak yatırım yapacağımız bölgenin dünya ve Türkiye açısından değerini bilmenin verdiği güven ve bilinçle proje çalıșmalarımız global ölçekte yapılmaktadır yılının son aylarında hayata geçirmeyi umduğumuz projelerin gerekli resmi izin ve prosedürlerinin tamamlanmasını beklemekteyiz. Dati Holding olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kurulduğumuzdan bugüne kadar șirketimize destek veren tüm ortaklarımıza, müșterilerimize ve çalıșanlarımıza teșekkür etmeyi bir borç biliriz. Saygılarımla, Dr. Ulvi Süvarioğlu İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür DR. ULVİ SÜVARİOĞLU DATİ Holding İcra Kurulu Üyesi Genel Müdür DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 9

10 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ORTAKLIK YAPISI DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU ORTAKLIK YAPISI 10 SIRA HİSSEDARLAR HİSSE HİSSE SERMAYE NO GRUP ORANI (%) ADEDİ MİKTARI 1 DENİZ NAKLİYATI T.A.Ș. B 38, TURKON HOLDİNG A.Ș. A 9, YARDIMCILAR HOLDİNG A.Ș. A 7, DİLER DEN. TİC. A.Ș. A 5, KARDENİZ DEN. İȘLT. A.Ș. A 5, FURTRANS DEN. TİC. A.Ș. A 5, YA-SA DENİZCİLİK SAN. ve TİC.A.Ș. A 4, SS GEMİ ARMATÖRL. MOT. TAȘ. KOOP. A 3, KIRAN HOLDİNG A.Ș. A 3, ȘADAN KALKAVAN A 2, SAY DEN. TİC. A.Ș. A 2, DENİZ TİCARET ODASI A 2, DEVAL DEN. ve TİC. A.Ș. A 1, KAPTANOĞLU DEN. TİC. LTD. ȘTİ. A 1, AKBAȘOĞLU HOLDİNG A.Ș. A 0, ATAKÖY OTELCİLİK A.Ș. A 0, AYNUR KALKAVAN A 0, NAZIM KALKAVAN A 0, GİLTAȘ DEN. ve TİC. A.Ș. A 0, VEYSEL ÇAKIR A 0, KIYMET KALKAVAN A 0, OKTAY RECEP KALKAVAN A 0, SAİME KALKAVAN A 0, METE KARDEȘLER DENİZ TAȘ. A.Ș. A 0, YA-SA GEMİ İȘLETMECİLİĞİ VE TİC A.Ș. A 0, NAVİTRANS AC HİZM A 0, KARTAL DENİZ TAȘ. LTD. ȘTİ. A 0, AYȘE KALKAVAN A 0, DAMLA KALKAVAN A 0, NAZAN ÖNOL A 0, NİHAN SAVAȘ A 0, OLCAY KALKAVAN A 0, YA-SA DÖKME YÜK TAȘIMA. VE DEN. NAK. A.Ș. A 0, ALİ DÜZGİT A 0, METİN DÜZGİT A 0, MURAT DÜZGİT A 0, RECEP DÜZGİT A 0, SALİM DÜZGİT A 0, İRİS ERBİL A 0, KALKAVAN DEN. LTD. ȘTİ A 0, M ALEV TUNÇ A 0, DENSAY DEN. ve TİC. A.Ș. A 0, GENÇ KAPTAN DEN. LTD. ȘTİ A 0, GEMAK GEMİ İNȘ. SAN. ve TİC. A.Ș. A 0, BÜLENT KAPTANOĞLU A 0, ÇAPA DEN. NAK. SAN ve TİC. LTD. ȘTİ. A 0, OĞUZ RAGIP DEVAL A 0, ÖZDADAYLILAR DEN. NAK. ve TİC. A.Ș. A 0, TURGUT KAPTANOĞLU A 0, YILMAZ KAPTANOĞLU A 0, ZEYNAZ DEN. ve TİC. LTD. ȘTİ. A 0, İZMİR DEN. ve LİMAN İȘLT. SAN. TİC. LTD A 0, KAFKAMETLER DEN. ve TİC. A.Ș. A 0, ÇELİKEL DEN. NAK. ve OTO. TİC. SAN. LTD. ȘTİ. A 0, ULVİ SÜVARİOĞLU A 0, EȘREF MEHMET CERRAHOĞLU A 0, FUAT MİRAS A 0, MEREY GÜNDÜZ KAPTANOĞLU A 0, METİN KALKAVAN B 0, YUVA TİC YAȘAR ERTEN A 0, TOPLAM Ortaklık tablosu, hisse oranına göre sıralanmıștır.

11 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ȘİRKET PROFİLİ 1980 lerde Türkiye nin en yenilikçi yatırımlarından kabul edilen, alıșveriș merkeziyle, oteliyle, marinasıyla sadece İstanbul un değil, Türkiye nin değișen çehresine yakıșan bir yatırım özelleștirilme kapsamında ihaleye çıkarıldı. İște Dati Yatırım Holding in öyküsü de bu özelleștirme süreci ile birlikte bașladı. Türkiye denizcilik sektörünün önde gelen isimleri Șadan Kalkavan, Fuat Miras, Gündüz Kaptanoğlu, Eșref Cerrahoğlu ve Metin Kalkavan bir araya gelerek Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. yi kurdular tarihinde kurulan Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. özelleștirilme ihalesine girdi ve ihale USD lik ( YTL) teklifle șirketin lehine sonuçlandı. İhalenin olumlu sonuçlanması üzerine Dati- Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. nin kurucuları Deniz Ticaret Odası üyelerine bir çağrıda bulunarak, meslektașlarını șirketin ortaklığına davet ettiler. Bu çağrıya çok sayıda üye olumlu yanıt verdi. Dati A.Ș., çok ortaklı yapısıyla ve 140,2 milyon YTL ödenmiș sermayesi ile Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș., Ataköy Otelcilik A.Ș. ve Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș. nin önce Vakıfbank a ait hisselerini sonra da Özelleștirme İdaresi ne ait hisselerini devraldı. 1 Mart 2005 tarihinde bu șirketlerin yönetimi de Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. ye devredildi. 13 Temmuz 2005 tarihli Genel Kurul'da ise șirketin unvanı Dati Yatırım Holding A.Ș. oldu. Bu tarih de kayıtlara DATİ Yatırım Holding A.Ș. nin doğum günü olarak geçti. Dati Yatırım Holding kurulduğu günden bugüne sahip olduğu ve ișlettiği varlıkları, en etkin ve etkili șekilde yöneterek, paydașlarına, İstanbul a, Türkiye ye ve dünya ekonomisine maksimum fayda sağlamayı hedeflemektedir. Tüm iș süreçlerinde, hizmet kalitesini, verimliliği ve faaliyet karlılığını ön planda tutmaktadır. Deneyimli çalıșan kadrosu, yenilikçi yönetim anlayıșı ve teknolojik altyapısıyla Dati Yatırım Holding A.Ș. ve iștirakleri; denizcilik, turizm ve perakende sektörlerinde yeni atılımlarda bulunmaya devam etmektedir. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU ȘİRKET PROFİLİ 11

12 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. MİSYONUMUZ&VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DATİ, küresel ilișkileri ve deneyimlerini, ülkesinden aldığı güçle destekleyen denizcilerin çağdaș ve kurumsal bir organizasyon çatısı altında birlikteliğidir. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU MİSYONUMUZ&VİZYONUMUZ 12 Misyonumuz DATİ GRUBU olarak dünya çapında projelere imza atarak DATİ markasını hizmet sektöründe uluslararası bir marka haline getirmek. VİZYONUMUZ Müșterilerimizin yașam kalitelerini artıran, hayatı güzelleștiren, İstanbul un dünya kenti olma çabalarını destekleyen, ülke ekonomisine ve uzun vadede küresel ekonomiye katkıda bulunan, turizm ve perakende sektörleriyle beraber ticari yașamı da zenginleștiren uluslararası turizm yatırımlarını hayata geçirmek.

13 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. DEĞERLERİMİZ Dünyaya Açığız DATİ, hizmet anlayıșında çıtayı "evrensel düzeye" yükseltmiștir. Hedef ve planlarındaki ölçü dünyadır. Faaliyet gösterdiği her konuda yerel özelliklerimizi evrensel değerlerle bütünleștirmeyi amaçlamaktadır. Dinamik, Girișimci ve Cesuruz DATİ, yatırım, planlama, karar alma, kararları realize etme ve diğer faaliyetlerinde dinamik, girișimci ve cesur olma yolunu seçmiștir. DATİ'nin faaliyet gösterdiği her alanda trendler hızla değișmekte ve yenilenmektedir. DATİ de dinamik yapısıyla bu değișimi yakalama konusunda kararlıdır. Topluma Karșı Sorumluyuz DATİ hizmet anlayıșında önce insan ilkesi geçerlidir. DATİ hizmet verdiği topluma karșı sorumluluk anlayıșıyla hareket eder. Toplumun sorunlarına duyarlıdır ve bu kurumsal karakterine uygun olan sosyal sorumluluk projelerini destekler. Yenilikçiyiz DATİ, ilgi alanı içine giren sektörlerde öncü olmayı hedeflemektedir. Öncülük misyonu yenilikçi olmasını da gerektirmektedir. DATİ, faaliyet gösterdiği sektörlerde dünyaya açık ve dinamik kimliğini yenilikçi yaklașımıyla da pekiștirecektir. Müșteri Odaklıyız DATİ için müșteri beklentileri, gelișme yolunda yol gösterici olacaktır. Verilen hizmette müșteri beklentileri en üst düzeyde karșılanacak ve müșteri hizmetinde belirlenen "kalite standardından" taviz verilmeyecektir. Kalite ve müșteri odaklı hizmet anlayıșı DATİ'nin ana ilkelerindendir. Dünya Markası Olacağız DATİ, yola yerel değil bir dünya markası olma hedefiyle çıkmıștır. Faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü olma hedefinin yanında büyüyerek, dünya çapında bir yatırım olmayı planlamaktadır. DATİ, tüm iș alanlarında karlılık ve verimliliğini artırmayı ana hedef olarak benimsemiștir. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU DEĞERLERİMİZ 13

14 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ Dünya șirketi olma yolunda ilerleyen ve tüm iș süreçlerinde kurumsallașmayı hedefleyen șirketimiz, önce insan anlayıșıyla hareket eder. Hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı ve tüm sosyal hakların güvence altında olduğu Grubumuzun seçme ve yerleștirmede uyguladığı tek kriter dünya vatandașı olma kriteridir. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ/ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 14 Misyon, vizyon ve değerlerimiz; çalıșanlarımıza bir pusula gibi yol göstererek yolumuzu aydınlatır. Çalıșanlarımız; takım ruhu, dostluk, empati, iș ve güç birliği, yeterlilik ve birbirini tamamlayıcı yetenek ve yeterliliklerden olușan sinerjiyi simgeler. Bireyselliğin yerini ortak akıl ve çalıșmanın aldığı, bilgi ve kaynakların etkin kullanımıyla koordinasyon ve bütünleșmenin arttığı Grubumuzda; yetkilendirme ve inisiyatif kullanmanın teșvikiyle beraber, çağdaș yönetim, değișim, inovasyon, performans ve eğitim politikaları uygulanmaktadır. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER a) DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. Adı Soyadı Unvanı Dr. Ulvi Süvarioğlu Genel Müdür Suzan Bașver Hukuk Koordinatörü Bahri Özbay Mali İșler ve Denetim Koordinatörü Mehtap Karacan Kurumsal İletișim Koordinatörü Gonca Büke İnsan Kaynakları Koordinatörü b) İȘTİRAKLER Adı Soyadı Unvanı Șirket Hasan Ardıç Genel Müdür Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. A.Ș. Serdar Çıtak Genel Müdür Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș. Yalçın Dülger Genel Müdür Vekili Ataköy Otelcilik A.Ș.

15 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İȘTİRAK YAPISI DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. Ödenmiș Sermaye: YTL Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș. Ödenmiș Sermaye: YTL Holding Hisse Oranı: %50,229 Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș. Ödenmiș Sermaye: YTL Holding Hisse Oranı: %99,84524 Ataköy Otelcilik A.Ș. Ödenmiș Sermaye: YTL Holding Hisse Oranı: %75,462 DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İȘTİRAK YAPISI 15

16 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș NIN GETİRDİKLERİ 2006 NIN GETİRDİKLERİ 16 DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU DATİ HOLDİNG SERMAYESİNİ ARTIRDI Dati Yatırım Holding A.Ș. nin tarihinde yapılan 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı nda șirketin YTL (her biri 500.-YTL itibari değerde toplam adet hisse) olan sermayesi YTL ye (her biri 500.-YTL olan toplam adet hisse) çıkarıldı. DATİ, YÖNETİM KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ Dati Holding A.Ș yılında da insan kaynakları alanındaki büyümesini sürdürdü. Dati Holding ve bağlı ortaklıkları bünyelerine kattıkları tecrübeli yöneticilerle birlikte deneyimlerine deneyim ekledi.

17 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY OTELCİLİK TEN HABERLER ARAZİ VE İNȘAAT DEĞERLERİ Arazi (m 2 ) Toplam İnșaat İnșaat Taban Alanı (m 2 ) Alanı (m 2 ) Crowne Plaza Ataköy Turizm (TOKİ) Ataköy Marina (Hazine) Holiday Inn Ataköy Marina (Hazine) Toplam CROWNE PLAZA OTELİ KAPASİTE BİLGİLERİ Oda Sayısı 296 Oda Yatak Sayısı 437 Adet Konaklama Kapasitesi 644 Kiși Yatak Cafe-Bar 7 Balo Salonu 3 Restaurant 2 Toplantı Salonu 4 Otopark (Kapalı) 128 Araç Otopark (Açık) 144 Araç HOLIDAY INN OTELİ KAPASİTE BİLGİLERİ Oda Sayısı 178 Oda Yatak Sayısı 215 Adet Konaklama Kapasitesi 450 Kiși Yatak Cafe-Bar 1 Restaurant 1 Toplantı Salonu 2 Otopark (Açık) 77 Araç DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 17

18 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY OTELCİLİK TEN HABERLER DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 18 DOLULUKTA REKOR ÜSTÜNE REKOR Otellerimiz için 2006 yılı, 2005 te olduğu gibi verimli bir yıl olarak geçmiștir yılında otelimizde ulusal ve uluslararası olmak üzere (Kemoterapi, Mikrobiyoloji, Çubukçu, TPOG, Pediatri, İleri Görüntüleme Kongreleri) toplam 6 adet büyük kongre organizasyonu gerçekleșmiștir. Ayrıca İstanbul da gerçekleșen büyük organizasyonlardan Vakko Sailing Cup Kapanıș Gecesi ile İstanbul Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı akșam yemeğine ev sahipliği yapmıș, WTA (Bayanlar Tenis Turnuvası), Formula 1 organizasyonları izleyicilerini de Crowne Plaza ve Holiday Inn Otelleri ağırlamıștır. Bu ve benzeri büyük organizasyonların 2006 yılında İstanbul da yapılması otelimizin pazar payının ve oda gelirlerinin artmasını sağlamıștır yılı içerisinde TÜYAP ve CNR da gerçekleșen birçok fuar (Ev Tekstili, Mücevher ve Tavukçuluk Fuarları) doluluğumuzu olumlu yönde etkilemiștir yılı rakip șehir otelleri genelinde baktığımızda ise (5 yıldızlı) rakip oteller sene sonunda %76 doluluk ve 123 USD ortalama oda fiyatı yakalamıșken, Crowne Plaza Istanbul %82 doluluk ve 106 USD ortalama oda fiyatı gerçekleștirmiștir yılı rakip șehir otelleri genelinde baktığımızda ise (4 yıldızlı) rakip oteller sene sonunda %74 doluluk ve 88 USD ortalama oda fiyatına ulașmıșken, Holiday Inn İstanbul %85 doluluk ve 82 USD ortalama oda fiyatı gerçekleștirmiștir. Ayrıca yine Holiday Inn İstanbul otelimiz 2006 da 89 kez %100 doluluk sağlayarak büyük bir bașarı sağlamıștır. Crowne Plaza Otelimiz de geçen yıl 55 kez %100 doluluk bașarısına ulașmıștır. Yabancı konuklar (iș ve turistik amaçlı), Türk iș adamları (iç pazar anlașmalı șirketler), konferans ve toplantılar (ulusal ve uluslararası), Inter Continental Hotels Group Rezervasyon Sistemi nden ve Internet (Holidex) üzerinden gelen gecelemeler ile Crowne Plaza & Holiday Inn İstanbul 2006 yılını üstün bir performans ve bașarı ile kapatmıștır.

19 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY OTELCİLİK TEN HABERLER İȘLETME ANLAȘMALARIMIZ UZATILDI Șirketimize ait biri 5 Yıldızlı Kule Otel (Crowne Plaza ) ile diğeri 4 Yıldızlı 4 bloktan olușan (Holiday Inn İstanbul) otellerimizin ișletilmesi tarihinde imzalanmıș olan 10 yıl süreli İșletme Anlașmaları gereğince; HH Hotels (EMEA) B.V. firmasının markaları olan Inter Continental Hotels Group standartları ve knowhow i ile gerçekleștirilmektedir. Șirketimizin özelleștirilmesi sonrasında ișletme anlașmaları önce tarihine, daha sonra tarihine kadar uzatılmıștır. İșletmeci firma ile çalıșmaya karar verildiğinden İșletme Anlașmalarının süresi tarihine kadar uzatılmıștır. 5 YILDIZLI KULE OTEL YENİLENMESİ 1993 yılında hizmete açılan Crowne Plaza Otelinde bugüne kadar bir bütün olarak kapsamlı yenilenme çalıșması yapılmamıștır. Her yıl yapılması zorunlu olan bakım ve onarım yenilemeleri ile standart yükseltmesi sağlamak amacıyla teknolojik, güvenlik ve sağlık yatırımları yapılmıștır. Crowne Plaza Otelinin yenilenmesi gerekliliği göz önüne alınarak, yatırım çalıșmalarına 2006 yılında hız verilmiș olup otelin renovasyon projelerini hazırlatmak ve konsepti tespit etmek üzere mimarlık ve otel danıșmanlık firması seçilerek sözleșme imzalanmıștır. Sözleșme konusu; mevcut otel bloklarına otelin toplam inșaat alanının %15 i kadar ilave blok veya bloklar eklenerek tasarlanması; bu eklentilerin otele dahil edilmesi ve otel kapasitesi ile özel servis bloklarının ișletmeci ile görüșülerek artırılması, yenilenme konularını kapsayan mimari, dekorasyon, elektrik ve mekanik uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulamada mesleki kontrollük hizmetlerinin ifa edilmesidir. Sözleșme kapsamında çalıșmalar devam etmektedir. STARWOOD HOTELS&RESORTS WORLDWIDE INC. İLE SÖZLEȘMELER İMZALANMASI Șirketimize ait 4 ve 5 yıldızlı otellerin renove edilerek franchise yöntemi ile ișletilmek üzere; 4 yıldızlı otelin Four Point İstanbul adı altında arazi sahibi olarak Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș. tarafından 5 yıldızlı otelin ise Sheraton Ataköy-İstanbul adı altında yine arazi sahibi olarak Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș. tarafından Lisans Sözleșmesi, Hizmet Sözleșmesi ve Geliștirme & Danıșmanlık Hizmeti Sözleșmesi tarihinde imzalanmıștır. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 19

20 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY TURİZM DEN HABERLER DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 20 Yapıldığı tarihte Türkiye nin ilk ve tek büyük alıșveriș merkezi olma özelliğini tașıyan Galleria, Türkiye de alıșveriș merkezlerinin ve tüketici alıșkanlıklarının gelișmesine öncülük etmiștir m 2 lik kiralanabilir alana sahip olan Galleria da bir büyük katlı departman store alanı, bir süpermarket, bowling salonu, buz pateni pisti, bir adet pub, 12 adet sinema salonu, 108 adet mağaza, 22 adet fast food, 27 adet depo ve 18 adet kiosk bulunmaktadır. Dıș ünite olarak ise; Dünya Göz Hastanesi, Opet Benzin İstasyonu, Garden Cafe, Galleria Taksi, Car Guard ve 3 adet baz istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca 2067 adetlik araç kapasiteli otoparkı mevcuttur yılı içinde aylık ziyaretçi sayısını 1 milyonun üstüne çıkarma bașarısını gösteren Galleria 2006 yılında birçok aktiviteye evsahipliği yapmıștır. Alıșveriș Merkezimizde 2006 yılı içerisinde 14 yeni marka kazandırılmıș, ortak alanda 4 yeni satıș amaçlı stand kiraya verilmiș ve 12 adet depo ve 1 adet terzi dükkanı olarak 13 adet yeni kiralanabilir alan yaratılmıștır. Reklam alanları için yeni mecralar olușturma çabalarımız içerisinde buz pisti çevresinin reklam alanı olarak kullanılması ile dıș alanda yapılmıș olan 25 adet billboard un kiralanması öncelikli olarak planlanmıștır. Ayrıca Atlas Yayıncılık Plazma TV kanalı ile önemli bir reklam kira geliri sağlanması mümkün kılınmıștır. Tüm bunların dıșında Bluetooth organizasyonu da Türkiye de bir ilk olan reklam mecrası olarak portföyümüze girmiștir. Galleria Dergisi yeniden yayına sokularak hem prestij hem

21 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY TURİZM DEN HABERLER de yeni bir reklam gelir mecrası daha edinilmiștir yılında 2005 yılına göre stant kiralamalarında %33 lük bir artıș sağlanmıștır. Medya yansımalarında ise Galleria, alıșveriș merkezleri içerisindeki sıralamada TV haberlerinde birinci, gazete-dergi haberlerinde ise ikinci sırada yer almıștır YILINDA GALLERİA DA GERÇEKLEȘTİRİLEN BAZI AKTİVİTELER Minyatür Tren Sergisi (16 Ocak Șubat 2006) Origami Atölyesi (16 Ocak Șubat 2006) Oyun Hamuru ve Polimerkil Etkinliği İnteraktif Masal Etkinliği (15/16-29/30 Nisan 2006) Sunay Akın - Oyuncak Müzesi (22 Nisan -2 Mayıs 2006) 23 Nisan Resim Atölyesi Number One TV & LG Etkinliği Galleria da Caz Konserleri GALLERİA DA 2006 yılında gerçekleștirilen Atatürk Haftası (üstte), Ramazan etkinlikleri çercevesinde düzenlenen sema gösterisi (solda üstte) ve Minyatür Tren Sergisi (altta) etkinliklerden bazılarıydı. Prof. Dr. Bengü Semerci ile Ücretsiz Okula Dönüș Seminerleri Galleria ya Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyaretleri Galleria Ramazan Etkinlikleri Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Atatürk Haftası ve 10 Kasım 2006 Töreni 1915 Seddülbahir Çanakkale Savaș Malzemeleri Sergisi Yeni Yıl ve Bayram Kutlamaları. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 21

22 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY TURİZM DEN HABERLER 2006 YILINDA GALLERİA DEKORASYONLARI İLE GÖZ KAMAȘTIRDI Sevgililer Günü Dekoru Galleria, Sevgililer gününde ziyaretçilerini İlk Așkım GALLERIA konseptiyle tasarladığı özel dekorasyonu ile karșıladı. Dekorasyonun en çarpıcı yanı olan Kırmızı Așk Tünelleri nden geçerek Galleria ya giren sevgilileri, ıșıklı kalp rozetler takan Galleria lıların güler yüzü karșıladı. Kalp tünelleri, kırmızı halılar, kırmızı kadife perdeler ve beyaz güvercinlerin yarattığı görsel șöleni alıșveriș keyfine dönüștürerek ziyaretçilerini büyüleyen Galleria, yarattığı romantizm ile yașanmaya değerdi. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ Mayıs Galleria da Anneler Günü Mayıs tarihleri için Galleria da İlk Așkım Annem temalı dekor hazırlandı. Tüm ziyaretçilerimiz, giriș kapılarına yerleștirilen kalp tünellerden alıșveriș merkezimize giriș yaparak, çiçeklerle karșılandılar. Yeni Yıl Dekorasyonu Yeni yılı muhteșem ve farklı dekoru ile karșılayan Türkiye nin ilk alıșveriș merkezi Galleria, 2007 yılına girerken 24 metrelik İstanbul un en büyük yeni yıl ağacı ile dikkatleri üzerinde topladı. Dıș ve iç süslemede kullanılan ıșık selleri ile pırıltı saçan Galleria; kayak yapan kardan adam figürleri ve pırıltılı, renkli süslemesi ile göz kamaștırdı. Galleria da Art Nouveau ve Yaz Dekoru 2006 Yaz Dekorasyonu kapsamında Türkiye de ilk defa gerçekleștirilen çok özel bir sanatsal proje ile Galleria kolonları birer tabloya dönüștü. Alıșveriș merkezimizin açık olduğu saatlerde ressamlar tarafından yapılan çalıșma ile sanatı tüm ziyaretçilerimiz keyifle yașadı.

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU T-BANK 2013 FAALİYET RAPORU 02 T-BANK / 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURUMSAL PROFİL Özet Finansal Bilgiler 06 Tarihçe 08 Esas Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 09 Ortaklık

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 2011 FAALİYET AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş 5 Olağan Genel Kurul Gündemi 8 Kısaca Akmerkez 10 Kilometre Taşları 16 Kurum Profili Yönetim 17 Yönetim Kurulu nun Mesajı

Detaylı

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi 0 İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu ve Komiteler 6 Bağımsız Yönetim Kurulu

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İş GYO doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru fiyatlamayla birlikte fizibilite çalışmalarının detaylı analizlere dayandırılması sonucunda her projesinin

Detaylı

BÖLÜM : Sunuş II. BÖLÜM : Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

BÖLÜM : Sunuş II. BÖLÜM : Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler İçindekiler I. BÖLÜM : Sunuş II. Kurumsal Profil Şirketin Tarihsel Gelişimi İlkelerimiz, Amacımız Hesap Dönemine ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel

Detaylı

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 Yönetim Kurulu ve Komiteler 4 Bağımsız Yönetim

Detaylı

Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler MİSYON Kiler mağazalarında kaliteli ürünler satılır ve kaliteli hizmet sunulur. Müşterilerin mutlak memnuniyeti gözetilir, en iyi reklamın memnun bir müşteri olduğu

Detaylı

1968 den beri yarınları üretiyoruz...

1968 den beri yarınları üretiyoruz... 2012 FAALİYET RAPORU 1968 den beri yarınları üretiyoruz... Zor yıllarda, kısıtlı imkanlarla yola koyulduk. Büyük hayallerle çıktığımız başarı yolunda gurur duyduğumuz geçmişimizi yanımıza alıp hiç durmadan

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

başlangıç noktamız...

başlangıç noktamız... başlangıç noktamız... 1 faaliyet raporu 2011 içindekiler Sunuş ve Gündem 7-9 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 10 Yönetim Kurulu Raporu 16 Giriş 19 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 23 Mali Tablolar 29

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

DOĞRU ZAMAN DOĞRU KONUM DOĞRU PROJE

DOĞRU ZAMAN DOĞRU KONUM DOĞRU PROJE DOĞRU ZAMAN DOĞRU KONUM DOĞRU PROJE Faaliyet Raporu 2013 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İçindekiler 1 Kısaca İş GYO 1 Vizyon, Misyon ve Hedefler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 Olağan Genel Kurul

Detaylı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Bölüm 2 : YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI : GENEL BİLGİLER A. İŞLETMENİN VİZYONU

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Nispetiye Cad. Ak Merkez E3 Blok Kat:1 34340 Etiler, Beşiktaş/İstanbul Tel:

Detaylı

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi 2010 Faaliyet Raporu 1 Aksigorta 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Kurumsal Profil 3 Olağan Genel Kurul 3 Toplantısı Gündemi 4 Vizyonumuz, Misyonumuz

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu 7 3 2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu ARTOG.E 2.38 % 10.19 POLTK.E 9.5 % 9.20 HALKS.E 2.38 % 6.25 VANGD.E 2.05 % 5.67 EGLYO.E 3.53 % 5.37 RODRG.E 2.35 % -10.65 English OYLUM.E Yardım0.94 İletişim % -8.74

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.01.2010 31.12.2010 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi.

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. 2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. İÇİNDEKİLER : 1. Vizyon ve Misyon.. 3 2. Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 6 3. Kurumsal Profil 10 4. Yönetim Değerlendirmesi ve Analizi.14 5. Holding

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

içindekiler Sunuş ve Gündem 5-7 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 8 Yönetim Kurulu Raporu 14 Giriş 16 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 19

içindekiler Sunuş ve Gündem 5-7 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 8 Yönetim Kurulu Raporu 14 Giriş 16 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 19 faaliyet raporu 2011 2 içindekiler Sunuş ve Gündem 5-7 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 8 Yönetim Kurulu Raporu 14 Giriş 16 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 19 Mali Tablolar 25 Bilanço 26 Gelir Tablosu

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 24 28 31 32 33 35 36 39 39 40 40 42 44 45 46 58 61 62 63 64 65 67 71 72 141 142 Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetçi

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Uygunluk Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı Genel Müdür Mesajı Şirket Profili Şirket Hakkında Yönetim Kurulu Üst Düzey Yöneticiler Şirketin Sermayesi ve Ortaklık

Detaylı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İçindekiler 02 Kurumsal Profil 04 Genel Müdür Mesajı 05 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 06 Vizyon, Misyon, Değerler 08 Dünya Gayrimenkul

Detaylı

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ORGANİZASYON Bak Ambalaj 02 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 03 Vizyon, Misyon ve Değerler 04 Kilometre Taşları 06 BÖLÜM II YÖNETİM Yönetim Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1988 DEN BUGÜNE İTTİFAK HOLDİNG VİZYON MİSYON DEĞERLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NDAN MESAJ İTTİFAK HOLDİNG E GENEL BAKIŞ RİSK YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER 1988 DEN BUGÜNE İTTİFAK HOLDİNG VİZYON MİSYON DEĞERLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NDAN MESAJ İTTİFAK HOLDİNG E GENEL BAKIŞ RİSK YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER 06 08 12 14 20 22 24 26 32 36 40 46 50 54 58 82 1988 DEN BUGÜNE İTTİFAK HOLDİNG VİZYON MİSYON DEĞERLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NDAN MESAJ İCRA KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ İTTİFAK HOLDİNG

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YILI FAALİYET RAPORU Genel Müdürlük Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No: 1 34752 Ataşehir İstanbul Türkiye Telefon: (0212) 655 00 00 Faks: (0212)

Detaylı

Vakıf Emeklilik 2013 ü nasıl geçirdi?

Vakıf Emeklilik 2013 ü nasıl geçirdi? Türkiye nin en önemli yerel sermaye paydaşlarından VakıfBank ın bir iştiraki olan Vakıf Emeklilik, köklü bir vakıf kültürünün mirasçısı olarak, vakıf geleneğinden süzülen sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmayı

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing IÇINDEKILER Yönetimden Genel Müdür ün Mesajı Yöneticilerimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kadrosu 8 10 11 12 23. Yılında Vakıf Leasing Tarihçe, Vizyonumuz, Misyonumuz, Degerlerimiz,

Detaylı