2006 FAALİYET RAPORU (16 EYLÜL 2007) DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 FAALİYET RAPORU (16 EYLÜL 2007) DAT YATIRIM HOLD NG A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 2006 FAALİYET RAPORU (16 EYLÜL 2007) 1 DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU

2 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İÇİNDEKİLER 3 GÜNDEM 4 YÖNETİM KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 5 İCRA KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 6 YÖNETİM KURULU 8 İCRA KURULU 9 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 10 ORTAKLIK YAPISI 11 ȘİRKET PROFİLİ 12 MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 13 DEĞERLERİMİZ DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İÇİNDEKİLER 2 14 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ/ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 15 DATİ HOLDİNG İȘTİRAK YAPISI NIN GETİRDİKLERİ 25 ANA SÖZLEȘME TADİL TASARISI 31 DENETLEME KURULU RAPORU 32 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 33 KARȘILAȘTIRMALI DENETLENMİȘ YIL SONU BİLANÇOSU 35 BİLANÇO AÇIKLAMALARI 39 KARȘILAȘTIRMALI GELİR TABLOSU 40 KARȘILAȘTIRMALI GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI

3 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. GÜNDEM 1 Bașkanlık Divanının Seçimi, 2 Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Bașkanlık Divanına yetki verilmesi, yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüșülmesi, tarihli Bilanço ile Kar-Zarar hesabının görüșülerek onaylanması hakkında karar alınması, 5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı onaya sunulması, 6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücret ödenmesi hususunun görüșülmesi, 7 Șirket Ana Sözleșmesinin 6, 9, 11, 12, 13, 15. ve 16 ncı maddelerine ait tadilin onaya sunulması, 8 Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. nun 334. ve 335 inci maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi, 9 Dilekler ve kapanıș. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU GÜNDEM 3

4 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU BAȘKANI NIN MESAJI DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU YÖNETİM KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 4 ȘADAN KALKAVAN DATİ Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Değerli Paydașlarımız, Șirketimizin 2006 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmıș bulunan 3. Olağan Genel Kurul Toplantımıza hoș geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlarız yılının önemli bir kısmını geride bıraktığımız bugünlerde, Dati Yatırım Holding A.Ș. olarak ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Her geçen zaman, Dati yi biraz daha güçlü, biraz daha öncü ve biraz daha lider konuma getiriyor. Dati ailesi olarak geleceğe bu bilinçle yelken açacağız. Yatırımcısı ve ișletmecisi olduğumuz Türkiye nin ilk alıșveriș merkezi olan Galleria da birçok yenilik ve modernleștirme çalıșmaları yapılmıș ve bu sayede alıșveriș merkezi ziyaretçi sayısı geçmiș dönemlere göre iki kat artarak aylık 1 milyon sınırını geçmiștir. Grubumuz tarafından Inter Continental Hotels Group standartları ve knowhow ı ile ișletilen Crowne Plaza ve Holiday Inn İstanbul otelleri, 2006 yılını bașarılı bir șekilde tamamlamıșlardır. 5 yıldızlı otelimizin renovasyonu ve yeni otelimizin proje çalıșmaları da devam etmektedir. Grubumuzun diğer yatırımı olan marinamız, gerek konumu gerekse hizmet kalitesiyle ününü her geçen gün artırmaktadır. Yat turizminde önemli olan, mega yatların ülkemize gelmesini sağlamaktır. Bu tip yatların bağlama ve çekek yerlerimize gelmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu amaçla bașlattığımız Mega Yat Projemiz in, ön izin ve ruhsatlandırma çalıșmaları devam etmektedir. Dati Yatırım Holding olarak ișletmesini gerçekleștirdiğimiz varlıkların stratejik konum ve önemlerinin farkındayız. Bu nedenle elimizdeki kaynakları en verimli șekilde yöneterek, bir yandan ülke ekonomisine ve küresel ekonomiye katkı sağlarken, diğer yandan da bu katkıyı maksimum seviyeye çıkaracak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yeni projelerimizin fizibilite çalıșmalarını yürütürken sosyal sorumluluklarımızın da bilincinde olarak; misyonumuzda da yer aldığı șekilde, bu projelerinin sonuçlarından faydalanacak olan tüm paydașlarımızı ortak bir hedefte bulușturmayı amaçlıyoruz. Medeniyetlerin kesișme noktasında bulunan ve 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, kıtaların birleștiği yerde kurulmuș İstanbul șehri, dünyada eși ve benzeri olmayan tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerle doludur. Ticaretin de kalbinin attığı bu kenti, dünyanın en büyük kentlerinden biri haline getirmek ve Dati yi turizm yatırımları alanında dünya çapında bir marka yapmak için var gücümüzle çalıșıyoruz. Özelleștirmeden sonra yapılan verimlilik artırıcı çalıșmalarla șirketlerimizin bașarılı neticeler alması doğru özelleștirmenin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Nitekim șirketlerimizin 2006 yılı konsolide satıșlarının 50 milyon USD ye yaklașması, vergi öncesi karlarının da 12 milyon USD ye ulașması, bunun en güzel kanıtlarıdır yılının son günlerinde kurulan șirketimizin kısa geçmișine rağmen, hedeflerine emin adımlarla yürümekte olduğunu, faaliyetlerimizin sonuçlarının bilanço ve gelir tablolarına olumlu yansımaları için zamana ihtiyacımız bulunduğunu belirterek; ayrıca bir açıklama gerektirmeyecek, açık bir șekilde düzenlenmiș, yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren gelir tablosu ve bilançoyu, ekte değerli görüșlerinize sunar, 2006 yılı faaliyetlerimiz neticesinde olușan zararın gelecek yıla aktarılmasına izninizi dileriz. Dati Yatırım Holding e baștan itibaren olan inanç ve güveniniz için tüm ortaklarımıza, șirketlerimizin bașarılı sonuçlar alması için yoğun bir șekilde çalıșan İcra Kurulu muza ve tüm çalıșanlarımıza teșekkür ederiz. Projelerimizin her așamasında yakın alaka ve desteklerini gördüğümüz finans sektörünün yöneticilerine ve dünya ölçeğindeki projelerimize heyecanla ve milli bir görev șuuruyla katkıda bulunan kamu kurulușları ve sivil toplum örgütlerine de ayrıca teșekkürlerimizi sunar, 2007 yılının șirketimiz, ülkemiz ve dünyamız için daha iyiliklere vesile olmasını temenni ederek, değerli heyetinizi saygı ile selamlarız. Saygılarımla, Șadan Kalkavan Yönetim Kurulu Bașkanı

5 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İCRA KURULU BAȘKANI NIN MESAJI Değerli Ortaklarımız ve Yatırımcılarımız, Geride bıraktığımız 2006 yılına ilișkin hedeflerimizi ortaya koyarken büyümemizi sürdüreceğimiz mesajını vermiștik. İstikrarlı büyümemiz 2006 da da devam etti. Șimdi, sözümüzü tutmuș olmanın gururunu yașıyoruz. DATİ Yatırım Holding i kurduğumuzda amacımız özelleștirme kapsamında olan bir yatırımı denizcilerin vizyon ve misyonuna uygun bir șekilde ülke ekonomisine kazandırmaktı. Geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığımızda ise dünya çapında tesisleri, gelișmiș teknolojisi, hizmet kalitesi, değișime açık, yaratıcı fikirleri hayata geçirme yeteneğine sahip, yeni fırsatlar yaratmak konusunda cesur kararlar alabilen ve en önemlisi dünya ile entegre bir șirket yarattığımızı görüyoruz. Çalıșanlarımız, iș ortaklarımız ve müșterilerimizden aldığımız güçle 2006 șirketimiz için atılım yılı oldu. Konsolide bilanço ve gelir tablolarımızda yașanan olumlu gelișmeler önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Büyümeye odaklı stratejimiz yeni kararları da beraberinde getiriyor. Halihazırdaki yatırımlarımıza pek yakında projeleri hayata geçecek olan yeni tesisler katacağız. DATİ nin gelișiminde çok önemli bir evreye girdiğimizin farkındayız. Yeni bașlangıçların getirdiği kazanımların geride bırakılanları kolay unutturacağına inanıyoruz. Șimdiye kadar yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın kanıtı. DATİ açısından verimli bir yılı geride bırakmanın verdiği güçle 2007 de de sektördeki konumumuzu korumaya, var olduğumuz pazarlarda gücümüzü artırmaya, yeni ve kârlı iș fırsatlarının yaratılması için çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Yatırımcılarımıza ve dostlarımıza, Dati ye duydukları inanç ve güvenleri için teșekkür ediyor, hedeflerimizi gerçeğe dönüștürmek için çıktığımız yolda bundan sonra da yanımızda olmalarını diliyorum. METİN KALKAVAN DATİ Holding Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Bașkanı DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İCRA KURULU BAȘKANI NIN MESAJI 5 Saygılarımla, Metin Kalkavan DATİ Holding Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Bașkanı

6 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU YÖNETİM KURULU 6 ȘADAN KALKAVAN Bașkan FUAT MİRAS Bașkan Yardımcısı M. GÜNDÜZ KAPTANOĞLU Bașkan Yardımcısı YALÇIN SABANCI Bașkan Yardımcısı NECDET AKSOY Muhasip Üye B. YUSUF ASLAN Üye NEVZAT KALKAVAN Üye

7 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU/DENETİM KURULU BURHAN DEVAL Üye M. FARUK ÜRKMEZ Üye H. KEMAL YARDIMCI Üye METİN KALKAVAN Üye DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU YÖNETİM KURULU/DENETİM KURULU 7 GÖKHAN KIRAN Üye RECEP DÜZGİT Denetim Kurulu Üyesi RIDVAN KARTAL Denetim Kurulu Üyesi

8 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İCRA KURULU METİN KALKAVAN Bașkan DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İCRA KURULU 8 GÖKHAN KIRAN Bașkan Vekili FARUK MİRAS Üye Dr. ULVİ SÜVARİOĞLU Üye VEYSEL ÇAKIR İcra Kurulu, Denetim Kurulu Üyesi

9 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Sayın Ortaklarımız, Çalıșanlarımız ve Müșterilerimiz, Türkiye gibi gelișmekte olan ülkelerin en büyük problemi sermaye gereksinimi ve yatırım yetersizliğidir. Dati nin kurulușu da aslında bu noktadan hareketle ivme kazanmıștır. Sektördeki deneyimlerini ve birikimlerini birleștirerek ortaya çıkan sinerjiyi yatırıma dönüștüren ortaklarımız Türkiye için örnek olması gereken bir misyonu yerine getirmișlerdir. Birlikten kuvvet doğar a iyi bir örnektir Dati. Dati Holding aynı zamanda Kurumsal Yönetim için de incelenmesi gereken bir vaka dır. Çok ortaklı yapısı ve çok geniș bir alana yayılan paydașları ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu nu birbirinden ayıran ve profesyonel yöneticiler tarafından, çağdaș bir yönetim anlayıșıyla yönetilen Dati Holding A.Ș. gelecek dönemlerde kurumsallașma çalıșmalarına daha da ağırlık verecektir yılı holdingimiz için önemli atılımlara sahne oldu. Grup ciromuzu 50 milyon USD nin üzerine çıkardık. Bu atılımları gerçekleștirirken diğer yandan da mevcut yatırımlarımızın verimliliğini nasıl artırabiliriz konusunda çalıșmalar yürüttük, gayrimenkul projelerimize destek vermek amacıyla sermayemizi % 25 oranında artırdık ve çok değerli bir arsayı aktifimize kattık. Dati Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Dati GYO) projemizin çalıșmalarını bașlattık ve kuruluș așamasına geldik yılını planladığı șekilde geçiren holdingimiz, 2007 yılının ilk dönemini de bütçelediği șekilde tamamlamıștır. Kur politikaları gelirlerimizin gerçekleșmesinde bir miktar negatif etki yapmıștır. Ama diğer taraftan, borç kaynaklarımızın değerlemesinde de pozitif etki yapmıștır. Önümüzdeki dönem, birçok yeni gelișmeye tanıklık edecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun uygulamaya bașlanması, Basel II kriterleri, seçimler ve birçok yeni gelișme AB yolundaki Türkiye yi derinden etkileyecek. Özellikle seçim sonuçları Türk ekonomisinin istikrarlı gelișimi ve büyüyen dünya ekonomisinden gerekli payı alabilmek için hükümete olduğu kadar biz yatırımcılara da ciddi sorumluluklar yüklemiștir. Dati nin vizyonu, küresel rekabete açık ve ülkesinden aldığını ülkesine vermeye çalıșan denizcilerin misyonuna uygun projeleri hayata geçirmektir. Konjonktürel olarak yatırım yapacağımız bölgenin dünya ve Türkiye açısından değerini bilmenin verdiği güven ve bilinçle proje çalıșmalarımız global ölçekte yapılmaktadır yılının son aylarında hayata geçirmeyi umduğumuz projelerin gerekli resmi izin ve prosedürlerinin tamamlanmasını beklemekteyiz. Dati Holding olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kurulduğumuzdan bugüne kadar șirketimize destek veren tüm ortaklarımıza, müșterilerimize ve çalıșanlarımıza teșekkür etmeyi bir borç biliriz. Saygılarımla, Dr. Ulvi Süvarioğlu İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür DR. ULVİ SÜVARİOĞLU DATİ Holding İcra Kurulu Üyesi Genel Müdür DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 9

10 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ORTAKLIK YAPISI DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU ORTAKLIK YAPISI 10 SIRA HİSSEDARLAR HİSSE HİSSE SERMAYE NO GRUP ORANI (%) ADEDİ MİKTARI 1 DENİZ NAKLİYATI T.A.Ș. B 38, TURKON HOLDİNG A.Ș. A 9, YARDIMCILAR HOLDİNG A.Ș. A 7, DİLER DEN. TİC. A.Ș. A 5, KARDENİZ DEN. İȘLT. A.Ș. A 5, FURTRANS DEN. TİC. A.Ș. A 5, YA-SA DENİZCİLİK SAN. ve TİC.A.Ș. A 4, SS GEMİ ARMATÖRL. MOT. TAȘ. KOOP. A 3, KIRAN HOLDİNG A.Ș. A 3, ȘADAN KALKAVAN A 2, SAY DEN. TİC. A.Ș. A 2, DENİZ TİCARET ODASI A 2, DEVAL DEN. ve TİC. A.Ș. A 1, KAPTANOĞLU DEN. TİC. LTD. ȘTİ. A 1, AKBAȘOĞLU HOLDİNG A.Ș. A 0, ATAKÖY OTELCİLİK A.Ș. A 0, AYNUR KALKAVAN A 0, NAZIM KALKAVAN A 0, GİLTAȘ DEN. ve TİC. A.Ș. A 0, VEYSEL ÇAKIR A 0, KIYMET KALKAVAN A 0, OKTAY RECEP KALKAVAN A 0, SAİME KALKAVAN A 0, METE KARDEȘLER DENİZ TAȘ. A.Ș. A 0, YA-SA GEMİ İȘLETMECİLİĞİ VE TİC A.Ș. A 0, NAVİTRANS AC HİZM A 0, KARTAL DENİZ TAȘ. LTD. ȘTİ. A 0, AYȘE KALKAVAN A 0, DAMLA KALKAVAN A 0, NAZAN ÖNOL A 0, NİHAN SAVAȘ A 0, OLCAY KALKAVAN A 0, YA-SA DÖKME YÜK TAȘIMA. VE DEN. NAK. A.Ș. A 0, ALİ DÜZGİT A 0, METİN DÜZGİT A 0, MURAT DÜZGİT A 0, RECEP DÜZGİT A 0, SALİM DÜZGİT A 0, İRİS ERBİL A 0, KALKAVAN DEN. LTD. ȘTİ A 0, M ALEV TUNÇ A 0, DENSAY DEN. ve TİC. A.Ș. A 0, GENÇ KAPTAN DEN. LTD. ȘTİ A 0, GEMAK GEMİ İNȘ. SAN. ve TİC. A.Ș. A 0, BÜLENT KAPTANOĞLU A 0, ÇAPA DEN. NAK. SAN ve TİC. LTD. ȘTİ. A 0, OĞUZ RAGIP DEVAL A 0, ÖZDADAYLILAR DEN. NAK. ve TİC. A.Ș. A 0, TURGUT KAPTANOĞLU A 0, YILMAZ KAPTANOĞLU A 0, ZEYNAZ DEN. ve TİC. LTD. ȘTİ. A 0, İZMİR DEN. ve LİMAN İȘLT. SAN. TİC. LTD A 0, KAFKAMETLER DEN. ve TİC. A.Ș. A 0, ÇELİKEL DEN. NAK. ve OTO. TİC. SAN. LTD. ȘTİ. A 0, ULVİ SÜVARİOĞLU A 0, EȘREF MEHMET CERRAHOĞLU A 0, FUAT MİRAS A 0, MEREY GÜNDÜZ KAPTANOĞLU A 0, METİN KALKAVAN B 0, YUVA TİC YAȘAR ERTEN A 0, TOPLAM Ortaklık tablosu, hisse oranına göre sıralanmıștır.

11 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ȘİRKET PROFİLİ 1980 lerde Türkiye nin en yenilikçi yatırımlarından kabul edilen, alıșveriș merkeziyle, oteliyle, marinasıyla sadece İstanbul un değil, Türkiye nin değișen çehresine yakıșan bir yatırım özelleștirilme kapsamında ihaleye çıkarıldı. İște Dati Yatırım Holding in öyküsü de bu özelleștirme süreci ile birlikte bașladı. Türkiye denizcilik sektörünün önde gelen isimleri Șadan Kalkavan, Fuat Miras, Gündüz Kaptanoğlu, Eșref Cerrahoğlu ve Metin Kalkavan bir araya gelerek Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. yi kurdular tarihinde kurulan Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. özelleștirilme ihalesine girdi ve ihale USD lik ( YTL) teklifle șirketin lehine sonuçlandı. İhalenin olumlu sonuçlanması üzerine Dati- Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. nin kurucuları Deniz Ticaret Odası üyelerine bir çağrıda bulunarak, meslektașlarını șirketin ortaklığına davet ettiler. Bu çağrıya çok sayıda üye olumlu yanıt verdi. Dati A.Ș., çok ortaklı yapısıyla ve 140,2 milyon YTL ödenmiș sermayesi ile Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș., Ataköy Otelcilik A.Ș. ve Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș. nin önce Vakıfbank a ait hisselerini sonra da Özelleștirme İdaresi ne ait hisselerini devraldı. 1 Mart 2005 tarihinde bu șirketlerin yönetimi de Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. ye devredildi. 13 Temmuz 2005 tarihli Genel Kurul'da ise șirketin unvanı Dati Yatırım Holding A.Ș. oldu. Bu tarih de kayıtlara DATİ Yatırım Holding A.Ș. nin doğum günü olarak geçti. Dati Yatırım Holding kurulduğu günden bugüne sahip olduğu ve ișlettiği varlıkları, en etkin ve etkili șekilde yöneterek, paydașlarına, İstanbul a, Türkiye ye ve dünya ekonomisine maksimum fayda sağlamayı hedeflemektedir. Tüm iș süreçlerinde, hizmet kalitesini, verimliliği ve faaliyet karlılığını ön planda tutmaktadır. Deneyimli çalıșan kadrosu, yenilikçi yönetim anlayıșı ve teknolojik altyapısıyla Dati Yatırım Holding A.Ș. ve iștirakleri; denizcilik, turizm ve perakende sektörlerinde yeni atılımlarda bulunmaya devam etmektedir. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU ȘİRKET PROFİLİ 11

12 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. MİSYONUMUZ&VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DATİ, küresel ilișkileri ve deneyimlerini, ülkesinden aldığı güçle destekleyen denizcilerin çağdaș ve kurumsal bir organizasyon çatısı altında birlikteliğidir. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU MİSYONUMUZ&VİZYONUMUZ 12 Misyonumuz DATİ GRUBU olarak dünya çapında projelere imza atarak DATİ markasını hizmet sektöründe uluslararası bir marka haline getirmek. VİZYONUMUZ Müșterilerimizin yașam kalitelerini artıran, hayatı güzelleștiren, İstanbul un dünya kenti olma çabalarını destekleyen, ülke ekonomisine ve uzun vadede küresel ekonomiye katkıda bulunan, turizm ve perakende sektörleriyle beraber ticari yașamı da zenginleștiren uluslararası turizm yatırımlarını hayata geçirmek.

13 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. DEĞERLERİMİZ Dünyaya Açığız DATİ, hizmet anlayıșında çıtayı "evrensel düzeye" yükseltmiștir. Hedef ve planlarındaki ölçü dünyadır. Faaliyet gösterdiği her konuda yerel özelliklerimizi evrensel değerlerle bütünleștirmeyi amaçlamaktadır. Dinamik, Girișimci ve Cesuruz DATİ, yatırım, planlama, karar alma, kararları realize etme ve diğer faaliyetlerinde dinamik, girișimci ve cesur olma yolunu seçmiștir. DATİ'nin faaliyet gösterdiği her alanda trendler hızla değișmekte ve yenilenmektedir. DATİ de dinamik yapısıyla bu değișimi yakalama konusunda kararlıdır. Topluma Karșı Sorumluyuz DATİ hizmet anlayıșında önce insan ilkesi geçerlidir. DATİ hizmet verdiği topluma karșı sorumluluk anlayıșıyla hareket eder. Toplumun sorunlarına duyarlıdır ve bu kurumsal karakterine uygun olan sosyal sorumluluk projelerini destekler. Yenilikçiyiz DATİ, ilgi alanı içine giren sektörlerde öncü olmayı hedeflemektedir. Öncülük misyonu yenilikçi olmasını da gerektirmektedir. DATİ, faaliyet gösterdiği sektörlerde dünyaya açık ve dinamik kimliğini yenilikçi yaklașımıyla da pekiștirecektir. Müșteri Odaklıyız DATİ için müșteri beklentileri, gelișme yolunda yol gösterici olacaktır. Verilen hizmette müșteri beklentileri en üst düzeyde karșılanacak ve müșteri hizmetinde belirlenen "kalite standardından" taviz verilmeyecektir. Kalite ve müșteri odaklı hizmet anlayıșı DATİ'nin ana ilkelerindendir. Dünya Markası Olacağız DATİ, yola yerel değil bir dünya markası olma hedefiyle çıkmıștır. Faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü olma hedefinin yanında büyüyerek, dünya çapında bir yatırım olmayı planlamaktadır. DATİ, tüm iș alanlarında karlılık ve verimliliğini artırmayı ana hedef olarak benimsemiștir. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU DEĞERLERİMİZ 13

14 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ Dünya șirketi olma yolunda ilerleyen ve tüm iș süreçlerinde kurumsallașmayı hedefleyen șirketimiz, önce insan anlayıșıyla hareket eder. Hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı ve tüm sosyal hakların güvence altında olduğu Grubumuzun seçme ve yerleștirmede uyguladığı tek kriter dünya vatandașı olma kriteridir. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ/ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 14 Misyon, vizyon ve değerlerimiz; çalıșanlarımıza bir pusula gibi yol göstererek yolumuzu aydınlatır. Çalıșanlarımız; takım ruhu, dostluk, empati, iș ve güç birliği, yeterlilik ve birbirini tamamlayıcı yetenek ve yeterliliklerden olușan sinerjiyi simgeler. Bireyselliğin yerini ortak akıl ve çalıșmanın aldığı, bilgi ve kaynakların etkin kullanımıyla koordinasyon ve bütünleșmenin arttığı Grubumuzda; yetkilendirme ve inisiyatif kullanmanın teșvikiyle beraber, çağdaș yönetim, değișim, inovasyon, performans ve eğitim politikaları uygulanmaktadır. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER a) DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. Adı Soyadı Unvanı Dr. Ulvi Süvarioğlu Genel Müdür Suzan Bașver Hukuk Koordinatörü Bahri Özbay Mali İșler ve Denetim Koordinatörü Mehtap Karacan Kurumsal İletișim Koordinatörü Gonca Büke İnsan Kaynakları Koordinatörü b) İȘTİRAKLER Adı Soyadı Unvanı Șirket Hasan Ardıç Genel Müdür Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. A.Ș. Serdar Çıtak Genel Müdür Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș. Yalçın Dülger Genel Müdür Vekili Ataköy Otelcilik A.Ș.

15 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İȘTİRAK YAPISI DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. Ödenmiș Sermaye: YTL Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș. Ödenmiș Sermaye: YTL Holding Hisse Oranı: %50,229 Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș. Ödenmiș Sermaye: YTL Holding Hisse Oranı: %99,84524 Ataköy Otelcilik A.Ș. Ödenmiș Sermaye: YTL Holding Hisse Oranı: %75,462 DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU İȘTİRAK YAPISI 15

16 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș NIN GETİRDİKLERİ 2006 NIN GETİRDİKLERİ 16 DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU DATİ HOLDİNG SERMAYESİNİ ARTIRDI Dati Yatırım Holding A.Ș. nin tarihinde yapılan 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı nda șirketin YTL (her biri 500.-YTL itibari değerde toplam adet hisse) olan sermayesi YTL ye (her biri 500.-YTL olan toplam adet hisse) çıkarıldı. DATİ, YÖNETİM KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ Dati Holding A.Ș yılında da insan kaynakları alanındaki büyümesini sürdürdü. Dati Holding ve bağlı ortaklıkları bünyelerine kattıkları tecrübeli yöneticilerle birlikte deneyimlerine deneyim ekledi.

17 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY OTELCİLİK TEN HABERLER ARAZİ VE İNȘAAT DEĞERLERİ Arazi (m 2 ) Toplam İnșaat İnșaat Taban Alanı (m 2 ) Alanı (m 2 ) Crowne Plaza Ataköy Turizm (TOKİ) Ataköy Marina (Hazine) Holiday Inn Ataköy Marina (Hazine) Toplam CROWNE PLAZA OTELİ KAPASİTE BİLGİLERİ Oda Sayısı 296 Oda Yatak Sayısı 437 Adet Konaklama Kapasitesi 644 Kiși Yatak Cafe-Bar 7 Balo Salonu 3 Restaurant 2 Toplantı Salonu 4 Otopark (Kapalı) 128 Araç Otopark (Açık) 144 Araç HOLIDAY INN OTELİ KAPASİTE BİLGİLERİ Oda Sayısı 178 Oda Yatak Sayısı 215 Adet Konaklama Kapasitesi 450 Kiși Yatak Cafe-Bar 1 Restaurant 1 Toplantı Salonu 2 Otopark (Açık) 77 Araç DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 17

18 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY OTELCİLİK TEN HABERLER DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 18 DOLULUKTA REKOR ÜSTÜNE REKOR Otellerimiz için 2006 yılı, 2005 te olduğu gibi verimli bir yıl olarak geçmiștir yılında otelimizde ulusal ve uluslararası olmak üzere (Kemoterapi, Mikrobiyoloji, Çubukçu, TPOG, Pediatri, İleri Görüntüleme Kongreleri) toplam 6 adet büyük kongre organizasyonu gerçekleșmiștir. Ayrıca İstanbul da gerçekleșen büyük organizasyonlardan Vakko Sailing Cup Kapanıș Gecesi ile İstanbul Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı akșam yemeğine ev sahipliği yapmıș, WTA (Bayanlar Tenis Turnuvası), Formula 1 organizasyonları izleyicilerini de Crowne Plaza ve Holiday Inn Otelleri ağırlamıștır. Bu ve benzeri büyük organizasyonların 2006 yılında İstanbul da yapılması otelimizin pazar payının ve oda gelirlerinin artmasını sağlamıștır yılı içerisinde TÜYAP ve CNR da gerçekleșen birçok fuar (Ev Tekstili, Mücevher ve Tavukçuluk Fuarları) doluluğumuzu olumlu yönde etkilemiștir yılı rakip șehir otelleri genelinde baktığımızda ise (5 yıldızlı) rakip oteller sene sonunda %76 doluluk ve 123 USD ortalama oda fiyatı yakalamıșken, Crowne Plaza Istanbul %82 doluluk ve 106 USD ortalama oda fiyatı gerçekleștirmiștir yılı rakip șehir otelleri genelinde baktığımızda ise (4 yıldızlı) rakip oteller sene sonunda %74 doluluk ve 88 USD ortalama oda fiyatına ulașmıșken, Holiday Inn İstanbul %85 doluluk ve 82 USD ortalama oda fiyatı gerçekleștirmiștir. Ayrıca yine Holiday Inn İstanbul otelimiz 2006 da 89 kez %100 doluluk sağlayarak büyük bir bașarı sağlamıștır. Crowne Plaza Otelimiz de geçen yıl 55 kez %100 doluluk bașarısına ulașmıștır. Yabancı konuklar (iș ve turistik amaçlı), Türk iș adamları (iç pazar anlașmalı șirketler), konferans ve toplantılar (ulusal ve uluslararası), Inter Continental Hotels Group Rezervasyon Sistemi nden ve Internet (Holidex) üzerinden gelen gecelemeler ile Crowne Plaza & Holiday Inn İstanbul 2006 yılını üstün bir performans ve bașarı ile kapatmıștır.

19 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY OTELCİLİK TEN HABERLER İȘLETME ANLAȘMALARIMIZ UZATILDI Șirketimize ait biri 5 Yıldızlı Kule Otel (Crowne Plaza ) ile diğeri 4 Yıldızlı 4 bloktan olușan (Holiday Inn İstanbul) otellerimizin ișletilmesi tarihinde imzalanmıș olan 10 yıl süreli İșletme Anlașmaları gereğince; HH Hotels (EMEA) B.V. firmasının markaları olan Inter Continental Hotels Group standartları ve knowhow i ile gerçekleștirilmektedir. Șirketimizin özelleștirilmesi sonrasında ișletme anlașmaları önce tarihine, daha sonra tarihine kadar uzatılmıștır. İșletmeci firma ile çalıșmaya karar verildiğinden İșletme Anlașmalarının süresi tarihine kadar uzatılmıștır. 5 YILDIZLI KULE OTEL YENİLENMESİ 1993 yılında hizmete açılan Crowne Plaza Otelinde bugüne kadar bir bütün olarak kapsamlı yenilenme çalıșması yapılmamıștır. Her yıl yapılması zorunlu olan bakım ve onarım yenilemeleri ile standart yükseltmesi sağlamak amacıyla teknolojik, güvenlik ve sağlık yatırımları yapılmıștır. Crowne Plaza Otelinin yenilenmesi gerekliliği göz önüne alınarak, yatırım çalıșmalarına 2006 yılında hız verilmiș olup otelin renovasyon projelerini hazırlatmak ve konsepti tespit etmek üzere mimarlık ve otel danıșmanlık firması seçilerek sözleșme imzalanmıștır. Sözleșme konusu; mevcut otel bloklarına otelin toplam inșaat alanının %15 i kadar ilave blok veya bloklar eklenerek tasarlanması; bu eklentilerin otele dahil edilmesi ve otel kapasitesi ile özel servis bloklarının ișletmeci ile görüșülerek artırılması, yenilenme konularını kapsayan mimari, dekorasyon, elektrik ve mekanik uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulamada mesleki kontrollük hizmetlerinin ifa edilmesidir. Sözleșme kapsamında çalıșmalar devam etmektedir. STARWOOD HOTELS&RESORTS WORLDWIDE INC. İLE SÖZLEȘMELER İMZALANMASI Șirketimize ait 4 ve 5 yıldızlı otellerin renove edilerek franchise yöntemi ile ișletilmek üzere; 4 yıldızlı otelin Four Point İstanbul adı altında arazi sahibi olarak Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș. tarafından 5 yıldızlı otelin ise Sheraton Ataköy-İstanbul adı altında yine arazi sahibi olarak Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș. tarafından Lisans Sözleșmesi, Hizmet Sözleșmesi ve Geliștirme & Danıșmanlık Hizmeti Sözleșmesi tarihinde imzalanmıștır. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 19

20 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY TURİZM DEN HABERLER DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 20 Yapıldığı tarihte Türkiye nin ilk ve tek büyük alıșveriș merkezi olma özelliğini tașıyan Galleria, Türkiye de alıșveriș merkezlerinin ve tüketici alıșkanlıklarının gelișmesine öncülük etmiștir m 2 lik kiralanabilir alana sahip olan Galleria da bir büyük katlı departman store alanı, bir süpermarket, bowling salonu, buz pateni pisti, bir adet pub, 12 adet sinema salonu, 108 adet mağaza, 22 adet fast food, 27 adet depo ve 18 adet kiosk bulunmaktadır. Dıș ünite olarak ise; Dünya Göz Hastanesi, Opet Benzin İstasyonu, Garden Cafe, Galleria Taksi, Car Guard ve 3 adet baz istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca 2067 adetlik araç kapasiteli otoparkı mevcuttur yılı içinde aylık ziyaretçi sayısını 1 milyonun üstüne çıkarma bașarısını gösteren Galleria 2006 yılında birçok aktiviteye evsahipliği yapmıștır. Alıșveriș Merkezimizde 2006 yılı içerisinde 14 yeni marka kazandırılmıș, ortak alanda 4 yeni satıș amaçlı stand kiraya verilmiș ve 12 adet depo ve 1 adet terzi dükkanı olarak 13 adet yeni kiralanabilir alan yaratılmıștır. Reklam alanları için yeni mecralar olușturma çabalarımız içerisinde buz pisti çevresinin reklam alanı olarak kullanılması ile dıș alanda yapılmıș olan 25 adet billboard un kiralanması öncelikli olarak planlanmıștır. Ayrıca Atlas Yayıncılık Plazma TV kanalı ile önemli bir reklam kira geliri sağlanması mümkün kılınmıștır. Tüm bunların dıșında Bluetooth organizasyonu da Türkiye de bir ilk olan reklam mecrası olarak portföyümüze girmiștir. Galleria Dergisi yeniden yayına sokularak hem prestij hem

21 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY TURİZM DEN HABERLER de yeni bir reklam gelir mecrası daha edinilmiștir yılında 2005 yılına göre stant kiralamalarında %33 lük bir artıș sağlanmıștır. Medya yansımalarında ise Galleria, alıșveriș merkezleri içerisindeki sıralamada TV haberlerinde birinci, gazete-dergi haberlerinde ise ikinci sırada yer almıștır YILINDA GALLERİA DA GERÇEKLEȘTİRİLEN BAZI AKTİVİTELER Minyatür Tren Sergisi (16 Ocak Șubat 2006) Origami Atölyesi (16 Ocak Șubat 2006) Oyun Hamuru ve Polimerkil Etkinliği İnteraktif Masal Etkinliği (15/16-29/30 Nisan 2006) Sunay Akın - Oyuncak Müzesi (22 Nisan -2 Mayıs 2006) 23 Nisan Resim Atölyesi Number One TV & LG Etkinliği Galleria da Caz Konserleri GALLERİA DA 2006 yılında gerçekleștirilen Atatürk Haftası (üstte), Ramazan etkinlikleri çercevesinde düzenlenen sema gösterisi (solda üstte) ve Minyatür Tren Sergisi (altta) etkinliklerden bazılarıydı. Prof. Dr. Bengü Semerci ile Ücretsiz Okula Dönüș Seminerleri Galleria ya Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyaretleri Galleria Ramazan Etkinlikleri Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Atatürk Haftası ve 10 Kasım 2006 Töreni 1915 Seddülbahir Çanakkale Savaș Malzemeleri Sergisi Yeni Yıl ve Bayram Kutlamaları. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ 21

22 DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY TURİZM DEN HABERLER 2006 YILINDA GALLERİA DEKORASYONLARI İLE GÖZ KAMAȘTIRDI Sevgililer Günü Dekoru Galleria, Sevgililer gününde ziyaretçilerini İlk Așkım GALLERIA konseptiyle tasarladığı özel dekorasyonu ile karșıladı. Dekorasyonun en çarpıcı yanı olan Kırmızı Așk Tünelleri nden geçerek Galleria ya giren sevgilileri, ıșıklı kalp rozetler takan Galleria lıların güler yüzü karșıladı. Kalp tünelleri, kırmızı halılar, kırmızı kadife perdeler ve beyaz güvercinlerin yarattığı görsel șöleni alıșveriș keyfine dönüștürerek ziyaretçilerini büyüleyen Galleria, yarattığı romantizm ile yașanmaya değerdi. DAT YATIRIM HOLD NG A.fi FAAL YET RAPORU 2006 NIN GETİRDİKLERİ Mayıs Galleria da Anneler Günü Mayıs tarihleri için Galleria da İlk Așkım Annem temalı dekor hazırlandı. Tüm ziyaretçilerimiz, giriș kapılarına yerleștirilen kalp tünellerden alıșveriș merkezimize giriș yaparak, çiçeklerle karșılandılar. Yeni Yıl Dekorasyonu Yeni yılı muhteșem ve farklı dekoru ile karșılayan Türkiye nin ilk alıșveriș merkezi Galleria, 2007 yılına girerken 24 metrelik İstanbul un en büyük yeni yıl ağacı ile dikkatleri üzerinde topladı. Dıș ve iç süslemede kullanılan ıșık selleri ile pırıltı saçan Galleria; kayak yapan kardan adam figürleri ve pırıltılı, renkli süslemesi ile göz kamaștırdı. Galleria da Art Nouveau ve Yaz Dekoru 2006 Yaz Dekorasyonu kapsamında Türkiye de ilk defa gerçekleștirilen çok özel bir sanatsal proje ile Galleria kolonları birer tabloya dönüștü. Alıșveriș merkezimizin açık olduğu saatlerde ressamlar tarafından yapılan çalıșma ile sanatı tüm ziyaretçilerimiz keyifle yașadı.

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2008 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 19.03.2009 Perşembe

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2006 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI SAYIN ORTAĞIMIZ,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARĐHĐ : 24/04/2006 TOPLANTI NO : 607 TOPLANTI SAATĐ : 10:30 TOPLANTI YERĐ : ĐSTANBUL MERKEZ FABRĐKA KATILANLAR MÜŞTAK H. ĐŞERĐ

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

YÖNETİM KURULU RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2002 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2002 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

Özak GYO Halka Arz Bilgi Notu 06 Şubat 2012

Özak GYO Halka Arz Bilgi Notu 06 Şubat 2012 igure 2: Shar Bu çalışma, şirket içi bilgilendirme amaçlı olarak, Özak GYO nun düzenlemiş olduğu analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır. Özak GYO Kuruluş ve Gelişimi Özak Global Holding grup

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş MERİT MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİ GENEL BİLGİLER MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 Ticaret Ünvanı

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 09.01.2007 Salı günü saat 10.00 da Umut Sokak No:12 İçerenköy

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] :08:34

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] :08:34 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] 24.02.2016 11:08:34 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ERİM ÖZMAN 2 ALİ NURİ TÜRKER ŞİRKET PERSONELİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜRKER

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02 MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ATTİLA TÜRKER 2 ALİ NURİ TÜRKER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ANALİST SUNUMU 31.03.2012

ANALİST SUNUMU 31.03.2012 ANALİST SUNUMU 31.03.2012 2012 2016 Yatak kapasitesi 2.200 4.500 yatak Ciro 35 mio US$ 120 mio US$ GOP 12 mio US$ 50 mio US$ Dağıtılacak temettü - Net karın min %40'ı 2 Turizm Sektörü Hakkımızda Tesisler

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicili No: 580987 METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İstanbul Ticaret Sicili No: 580987 METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İstanbul Ticaret Sicili No: 580987 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 06 Haziran

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağanüstü Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 31/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 31/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 31/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B, C ve D olmak üzere

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. ICG YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ana Sözleşmenin Şirket Unvanı konusuna taalluk eden 2. madde sinin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Kasım 2012 Yasal Uyarı İşbu belgedeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2007 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan yıllık ortaklar

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimiz 2013 ve 2014 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I.GİRİŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2013-30/06/2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1.Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2.Ortaklığın Unvanı : Hedef Girişim Sermayesi Yatırım

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

Kariyerine en TEPE den başla!

Kariyerine en TEPE den başla! Kariyerine en TEPE den başla! Tepe Savunma ve Güvenlik, çağdaş, yeniliklere açık, girişimci, kendini ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, vizyon sahibi yani tam da senin gibi kişilerle çalışıyor. Tepe Savunma

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU 4 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 6 DENETÇİ 6 ÜST YÖNETİM 6 VİZYONUMUZ,

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1.... 3-4 2. Sektörel Gelişmeler... 5 3. Şirketin Sektörel Politikaları... 5 4. Şirketin Faaliyette Bulunduğu

Detaylı