Koç Finansman Anonim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Finansman Anonim Şirketi"

Transkript

1 Koç Finansman Anonim Şirketi (eski unvanıyla Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi ) 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı inceleme raporu

2 İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız sınırlı denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Özet ara dönem bilanço (finansal durum tablosu) 2. Özet ara dönem bilanço dışı hesaplar tablosu 3. Özet gelir tablosu 4. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 5. Özkaynak değişim tablosu 6. Nakit akım tablosu Üçüncü bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2.2 Muhasebe politikalarında değişiklikler Dördüncü bölüm Finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar 1. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 2. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 3. Bilanço dışı hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 4. İlişkili taraflara ilişkin açıklama ve dipnotlar 5. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Beşinci bölüm Mali bünyeye ilişkin bilgiler 1. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

3 1 Ocak 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolara ilişkin bağımsız sınırlı denetim raporu Koç Finansman Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Koç Finansman Anonim Şirketi nin (eski ünvanıyla Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi ) ( Şirket ) 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan özet bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait özet gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu özet finansal tablolar Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız sınırlı denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu özet finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki özet finansal tabloların, Koç Finansman Anonim Şirketi nin (eski unvanıyla Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi ) 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan diğer açıklamalara (Bakınız dipnot 2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Ayşe Zeynep Deldağ,SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 5 Ağustos 2013 İstanbul, Türkiye.

4 İkinci bölüm Finansal tablolar I. Özet ara dönem bilanço (finansal durum tablosu) II. Özet ara dönem bilanço dışı hesaplar tablosu III. Özet gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akım tablosu

5 30 HAZİRAN 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012 Dipnotlar (4,bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 1, NAKİT DEĞERLER 2, GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (I-1) ,1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2,2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV ,3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar , BANKALAR 50,881, ,239, ,120,715 8,122,609 39,597,400 47,720,009 4, TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR , SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) , FİNANSMAN KREDİLERİ (I-3) 1,567,568,747-1,567,568,747 1,520,421,724-1,520,421,724 6,1 Tüketici Kredileri 1,046,460,096-1,046,460,096 1,045,010,065-1,045,010,065 6,2 Kredi Kartları ,3 Taksitli Ticari Krediler 521,108, ,108, ,411, ,411,659 7, TAKİPTEKİ ALACAKLAR (I-4) 29,103,870-29,103,870 27,120,144-27,120,144 7,1 Takipteki Finansman Kredileri 49,009,433-49,009,433 42,148,232-42,148,232 7,2 Özel Karşılıklar (-) (19,905,563) - (19,905,563) (15,028,088) - (15,028,088) 8, RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-5) - 7,532,997 7,532,997-1,116,235 1,116,235 8,1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar ,2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 7,532,997 7,532,997-1,116,235 1,116,235 8,3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar , VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) , BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) , İŞTİRAKLER (Net) 12,502-12,502 12,502-12,502 12, İŞ ORTAKLIKLARI (Net) , MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-6) 999, ,132 1,025,024-1,025,024 14, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-7) 300, , , ,914 14,1 Şerefiye ,2 Diğer 300, , , ,914 15, ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (I-8) ,265,139-1,265,139 16, SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 728, ,282 1,328,887-1,328,887 16,1 Satış Amaçlı 728, ,282 1,328,887-1,328,887 16,2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin , DİĞER AKTİFLER 4,669,881-4,669,881 2,570,871-2,570,871 AKTİF TOPLAMI 1,654,264, ,772,268 1,782,036,718 1,562,114,814 40,713,635 1,602,828,449 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

6 30 HAZİRAN 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLA ÖZET BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU) PASİF KALEMLER Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012 Dipnotlar (4. bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 1. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER (II-1) 448,312, ,686, ,998, ,747, ,431, ,178, KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-2) 810,747, ,747, ,803, ,803, Bono Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller 810,747, ,747, ,803, ,803, MUHTELİF BORÇLAR 1,846,924-1,846,924 5,503,192 42,547 5,545, DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 16,172,718-16,172,718 14,219,533-14,219, RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - 65,466 65,466-3,712,551 3,712, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 65,466 65,466-3,712,551 3,712, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2,975,779-2,975,779 5,003,607-5,003, BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (II-3) 18,067,761-18,067,761 11,203,349-11,203, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 1,990,108-1,990,108 1,656,299-1,656, Diğer Karşılıklar 16,077,653-16,077,653 9,547,050-9,547, ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 210, , SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR (II-4) 158,951, ,951, ,160, ,160, Ödenmiş Sermaye 100,000, ,000, ,000, ,000, Sermaye Yedekleri 388, ,106 (1,188,474) - (1,188,474) Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler. Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 565, ,550 (1,188,474) - (1,188,474) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri (177,444) - (177,444) Kâr Yedekleri 40,084,231-40,084,231 35,909,625-35,909, Yasal Yedekler 12,638,701-12,638,701 8,366,716-8,366, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 27,445,530-27,445,530 27,542,909-27,542, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 18,478,892-18,478,892 35,439,742-35,439, Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 1,265,136-1,265, Dönem Net Kâr veya Zararı 17,213,756-17,213,756 35,439,742-35,439,742 PASİF TOPLAMI 1,457,285, ,751,683 1,782,036,718 1,374,641, ,186,724 1,602,828,449 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

7 30 HAZİRAN 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLA BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOLARI NAZIM HESAP KALEMLER Dipnotlar (4. bölüm) 30 Haziran Aralık 2012 TP YP(*) Toplam TP YP(*) Toplam I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ III. ALINAN TEMİNATLAR 48,317,296-48,317,296 45,805,597 3,000,000 48,805,597 IV. VERİLEN TEMİNATLAR (III-1) 285, , , ,875 V. TAAHHÜTLER 2,743,191, ,128,644 2,948,320,084 2,467,430, ,990,826 2,612,420, Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler (III-1) 2,743,191, ,128,644 2,948,320,084 2,467,430, ,990,826 2,612,420, Kiralama Taahhütleri Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler (III-1) 2,743,191, ,128,644 2,948,320,084 2,467,430, ,990,826 2,612,420,900 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 182,879,142 81,953, ,832, ,710,791 79,599, ,310, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 182,879,142 81,953, ,832, ,710,791 79,599, ,310, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 182,879,142 81,953, ,832, ,710,791 79,599, ,310, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler Vadeli Alım-Satım İşlemleri Swap Alım Satım İşlemleri Alım Satım Opsiyon İşlemleri Futures Alım Satım İşlemleri Diğer VII. EMANET KIYMETLER 1,754,174-1,754, , ,875 NAZIM TOPLAMI 2,976,427, ,082,181 3,263,509,333 2,687,307, ,590,738 2,914,897,950 (*) Yabancı para bakiyeler orijinal tutarları ile gösterilmektedir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

8 30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET GELİR TABLOLARI Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş Dipnotlar (4,bölüm) 1 Ocak- 1 Nisan- 1 Ocak- 1 Nisan- 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran GELİR VE GİDER KALEMLERİ I, ESAS FAALİYET GELİRLERİ 116,400,581 57,827,816 97,770,257 50,345,081 1,1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 100,061,851 49,192,364 85,604,706 43,788,751 1,2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 16,338,730 8,635,452 12,165,551 6,556,330 II, ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (17,912,461) (8,823,839) (11,364,461) (5,630,482) 2,1 Personel Giderleri (7,527,810) (3,706,189) (6,984,035) (3,514,760) 2,2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (55,581) (54,405) (309,827) (132,515) 2,3 Araştırma Geliştirme Giderleri ,4 Genel İşletme Giderleri (3,674,071) (1,935,007) (3,137,838) (1,547,704) 2,5 Diğer (6,654,999) (3,128,238) (932,761) (435,503) III, DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 21,627,140 14,010,407 23,979,951 11,648,251 3,1 Bankalardan Alınan Faizler 2,102,460 1,164,253 3,256,272 1,529,888 3,2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler ,3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler - - 1, ,3,1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan - - 1, ,3,2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV ,3,3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan ,3,4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan ,4 Temettü Gelirleri ,5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 1,268 1, ,573 (2,011) 3,5,1 Türev Finansal İşlemlerden 1,268 1, ,573 (2,011) 3,5,2 Diğer ,6 Kambiyo İşlemleri Kârı 18,050,655 12,213,059 19,139,708 9,419,833 3,7 Diğer 1,472, ,983 1,479, ,578 IV, FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (74,253,898) (37,543,216) (66,573,070) (34,589,025) 4,1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (32,475,561) (15,951,159) (34,810,902) (18,454,080) 4,2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler ,3 Finansal Kiralama Giderleri ,4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (35,124,857) (18,052,055) (25,204,823) (12,539,500) 4,5 Diğer Faiz Giderleri (3,358) (919) (4,142) (2,188) 4,6 Verilen Ücret ve Komisyonlar (6,650,122) (3,539,083) (6,553,203) (3,593,257) V, TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) (4,973,807) (2,923,349) (288,300) 266,819 VI, DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (17,935,462) (12,122,655) (19,236,296) (9,404,616) 6,1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri ,1,1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri ,1,2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan ,1,3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan ,2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri ,2,1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri ,2,2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri ,2,3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri ,2,4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri ,2,5 İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri ,3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar (80,104) 15,059 (64,071) (13,201) 6,4 Kambiyo İşlemleri Zararı (17,855,358) (12,137,714) (19,172,225) (9,391,415) 6,5 Diğer VII, NET FAALİYET K/Z (I+,,,+VI) 22,952,093 10,425,164 24,288,081 12,636,028 VIII, BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI IX, NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI X, SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 22,952,093 10,425,164 24,288,081 12,636,028 XI, SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (I-8) (5,738,337) (2,628,673) (4,784,974) (2,502,634) 11,1 Cari Vergi Karşılığı (4,656,788) (839,370) (10,220,852) (4,178,745) 11,2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (1,695,443) (1,392,076) (325,313) (157,055) 11,3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 613,894 (397,227) 5,761,191 1,833,166 XII, SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 17,213,756 7,796,491 19,503,107 10,133,394 XIII, DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER ,1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ,2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları ,3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIV, DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) ,1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri ,2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları ,3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XV, DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) XVI, DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) ,1 Cari Vergi Karşılığı ,2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) ,3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XVII, DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII, NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 17,213,756 7,796,491 19,503,107 10,133,394 Hisse Başına Kar / Zarar 0,002 0,001 0,002 0,001 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

9 30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR GELİR VE GİDER KALEMLERİ ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 1 Nisan- 1 Ocak- 1 Nisan- 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran I. MENKUL DEĞER, DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar- Zarara Transfer) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 2,192,530 1,704,312 (2,196,192) (1,425,518) 5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 10,063,848 11,930,403 (28,341,404) 47,204, Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım (7,871,318) (10,226,089) 26,145,212 (48,630,373) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI (221,810) (19,889) - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (394,144) (328,806) 439, ,103 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 1,576,576 1,355,616 (1,756,953) (1,140,414) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 17,213,756 7,796,492 19,503,105 10,133,395 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 18,790,332 9,152,108 17,746,152 8,992,981 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

10 30 HAZİRAN 2013 ve 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekler Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı/ Durdurulan Faaliyetlerden BDF Toplam Özkaynak Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1 Ocak 2012) 100,000, ,261,359 15,963,295 32,107,081 2,577, ,147, ,056,776 Dönem İçindeki Değişimler I. II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar (1,756,953) - (1,756,953) 3.1 Nakit Akış Riskinden Korunma (1,756,953) - (1,756,953) 3.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. İştirakler. Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi İhracı XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı ,503, ,503,105 XVII. Kâr Dağıtımı ,105,357-11,579,614 - (32,107,081) (2,577,890) (20,000,000) 17.1 Dağıtılan Temettü (20,000,000) (2,577,890) (22,577,890) 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,105,357-11,579,614 - (12,107,081) ,577,890 XVIII. Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (30 Haziran 2012) 100,000, ,366,716-27,542,909-19,503, , ,802,928 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1 Ocak 2013) 100,000, ,366,716-27,542,909-35,439, (1,188,474) - 170,160,893 Dönem İçindeki Değişimler I. II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar ,754,024-1,754, Nakit Akış Riskinden Korunma ,754,024-1,754, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. İştirakler. Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi İhracı XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı ,213, ,213,756 XVII. Kâr Dağıtımı ,271,985 - (97,379) - (35,439,742) 1,265, (30,000,000) 17.1 Dağıtılan Temettü (30,000,000) (30,000,000) 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,271,985 - (97,379) - (5,439,742) 1,265, XVIII. Diğer (177,444) (177,444) Dönem Sonu Bakiyesi (30 Haziran 2013) 100,000, ,638,701-27,445,530 (177,444) 17,213,756 1,265, , ,951,229 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

11 30 HAZİRAN 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI NAKİT AKIM TABLOSU A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Dipnot (4. bölüm) Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 30 Haziran Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 54,835,091 71,772, Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 103,147,775 89,711, Kiralama Giderleri Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 16,338,731 10,528, Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 27,524,209 14,636, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (7,527,810) (6,984,035) Ödenen Vergiler (3,655,429) (7,552,593) Diğer (80,992,385) (28,568,085) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (56,239,098) 27,363, Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış (76,013,567) (52,776,532) Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 2,152,810 2,039, Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 17,365,167 80,290, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 256,492 (2,189,629) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (1,404,007) 99,135,864 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (458,183) (978,821) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 34, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer - - II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (423,982) (978,661) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 150,000, ,000, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı - (100,000,000) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (30,000,000) (20,000,000) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 120,000,000 15,000,000 IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 5,239,933 (4,951,429) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 123,411, ,205,774 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (I-1) 47,593,288 26,553,732 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (I-1) 171,005, ,759,506 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

12 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR Üçüncü bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Koç Finansman A.Ş. ( Şirket ) 3 Ocak 1995 tarihinde İstanbul da Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. adı altında kurulmuş ve Türkiye deki ilk Finansman Şirketi Faaliyet İzin Belgesi ni almış olup, Koç Şirketler Topluluğu ( Koç Grubu ) nun bir üyesidir. Şirket, 25 Aralık 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararında ana faaliyet konularına sigorta aracılığı ve mortgage kredisi ( tut-sat ) verebilme konularını eklemeyi kararlaştırmıştır. 13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya hizmet alımını kredilendirmekte olan Şirket, ağırlıklı olarak taşıt kredisi kullandırmakta, taşıt kredilerinde farklı markalara kredi imkanı sunarak mevcut bayi ağını kademeli olarak genişletmektedir. Şirket, 22 Mart 2013 tarihli ve 8284 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde yapılan ünvan değişikliği ile Koç Finansman A.Ş adını almıştır. 30 Haziran 2013 itibarıyla Şirket in bünyesinde çalışan personel sayısı 128 dir. (31 Aralık 2012: 128). Şirket in bu finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir: Koç Finansman A.Ş. Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca İş Merkezi A Blok Üsküdar- İstanbul 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, Şirket in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir : Arçelik A.Ş Koç Holding A.Ş Diğer ortaklar 8.50 Ödenmiş sermaye toplamı Haziran 2013 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren döneme ait finansal tablolar, 5 Ağustos 2013 tarihinde onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdrü Yeşim Pınar Kitapçı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Halit Önalp tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul un ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları tashih etme hakkı vardır. % (8)

13 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları Şirket, bu finansal tablolarını Türk Lirası ( TL ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ ( Finansal Tablo Tebliği ) çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı ve 18 Haziran 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlamıştır. 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardı uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal tablolarda gerekli olan tüm dipnotları içermemektedir ve Şirket in 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloları ile birlikte dikkate alınmalıdır. Şirket, 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolarını, 31 Aralık 2012 tarihinde geçerli olan muhasebe politikaları ile tutarlı olarak hazırlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), 9 Ocak 2009 tarih ve 1/33 sayılı kararı uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem gören finansman şirketlerinin finansal tablolarını, SPK nın Nisan 2008 tarih ve 2008/16 haftalık bülteni ile kamuya açıklanan genel formatlar yerine, BDDK tarafından belirlenen formatlara göre hazırlayarak kamuya ilan edilmek üzere Borsa İstanbul a göndermeleri gerektiği hususunda karar vermiştir. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile ölçülen türev finansal enstrümanlar dışında, maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla bilançosunu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile 1 Ocak-30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosunu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak - 30 Haziran 2012 ara hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Sınıflandırmalar I.Esas Faaliyet Giderleri / 2.4 Genel İşletme Giderleri içerisinde gruplanmakta olan 6,513,119 TL tutarındaki "Teşvik giderleri", IV.Finansman Giderleri / 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar grubuna sınıflanmıştır. III.Diğer Faaliyet Gelirleri / 3.7 Diğer grubunda raporlanmakta 4,120,130 TL tutarındaki kredilere ilişkin diğer mahiyetli gelirler, I.Esas Faaliyet Gelirleri / 1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar grubunda sınıflandırılmaya başlanmıştır. (9)

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (Bilanço)... 1 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu 1 Ara

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK,

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/6 Aylık [] 26.07.2013 20:40:01 Bağımsız Denetim Görüşü GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine

Detaylı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak-30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve ı İÇİNDEKİLER SAYFA Ara dönem özet finansal durum tablosu... 2-3

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU......

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu... 3-4

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Deniz Gayrimenkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 TARİHLİ YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş özet Finansal Tablolar ve dipnotlar

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş özet Finansal Tablolar ve dipnotlar Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş özet Finansal Tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (

Detaylı

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu İçindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Öz sermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 67

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim

Detaylı

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31 ARALIK 2013, 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31 ARALIK 2013, 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31 ARALIK 2013, 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı