TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ"

Transkript

1 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu TÜRKİYE İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ Türkiye de enerji verimliliğinin iyileştirilmesi projesi çerçevesinde Hazırlayanlar : Gözden geçirilmiş, Nisan 2004 Teşekkürler

2 Bu rapor, MVV Consultants and Engineers GmbH, Berlin, tarafından hazırlanmış olup ilgili bakanlıkların görüşleri doğrultusunda revize edilmiştir. Rapor, ayrıca, EİE İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (EİE/UETM) uzmanları ile yakın işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Raporda, proje çalışmaları sırasında görüşmeler yapılan kamu kurumlarının büyük ölçekli desteklerinden ve tavsiyelerinden de yararlanılmıştır. Ancak; MVV Consultants and Engineers GmbH, bu belgenin içerdiği tahlillerden ve tavsiyelerden tek başına sorumludur. Bu raporda verilen öneriler, durumun ve ihtiyaçların detaylı analizlerine dayanmaktadır. Lehdar, hiçbir şekilde projeyi önerilen biçimde gerçekleştirmekle sınırlı değildir. Döviz Karşılıkları (Nisan 2003 itibariyle) 1 EURO = TL (Türk Lirası) Ağırlıklar ve Ölçüler (Metrik ve Uluslararası Sistemler) Gcal : Gigacalorie (10 6 kcal); (1 MWh = 0,86 Gcal ) GJ : Gigajoule (10 9 Joule); (1 MWh = 3,6 GJ; 1 GJ = 0,0341 tce; 1 GJ = 0,0239 toe) h : saat kw : kilowatt MW el : Megawatt elektrik (1.000 kilowatt) MW th : Megawatt termik (0,86 Gcal/saat) tce : ton eşdeğer kömür (7*10 6 kcal veya MJ veya 8,14 MWh) toe : ton eşdeğer petrol (10 7 kcal veya MJ veya MWh) yr : yıl

3 Kısaltmalar AB AK BAT BI DPT EBRD EIB EİE EM EnR EPDK ESŞ ETKB ETKK EV EVF GM GSİT GSMH HES HOB IEA IFI KfW KIG KÖİ KSS LPG Mtoe NET ODAÜ OPET PKB PR PUB REK SDG STK ŞTT TD TES TH TR UETM UNFCCC WB / DB YEK YİD Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu En İyi Mevcut Teknoloji (Best Available Technology) Bölgesel Isıtma Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Ulusal Enerji Kuruluşları Avrupa Şebekesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Enerji Servis Şirketi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu Enerji Verimliliği Enerji Verimliliği Fonu Genel Müdürlük Gayri safi Yurtiçi Tüketim (enerji balansında kullanılmaktadır) Gayri safi Milli Hasıla Hidroelektrik Santral Isıtma Kazanı Uluslararası Enerji Ajansı Uluslararası Finans Kurumu International Financial Institution (örneğin, WB, EBRD, KfW) Kreditanstalt für Wiederaufbau Kombine Isı ve Güç Üretimi Kamu-Özel Sektör-İşbirliği Kullanım Sıcak Suyu Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Mega Ton Eşdeğer Petrol Nihai Enerji Tüketimi (enerji balansında kullanılmaktadır) Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Enerji Teknolojileri İlerletme Örgütü (AB şebekesi) Program Koordinasyon Birimi Halkla İlişkiler Proje Uygulama Birimi Rasyonel enerji kullanımı Sıkıştırılmış doğal gaz Sivil Toplum Kuruluşları (NGO) Şehir içi Toplu Taşıma Teknik Destek Termik Santral Türk Hükümeti Türkiye Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi United Nations Framework Climate Convention Centre Dünya Bankası Yenilenebilir enerji kaynakları Yap İşlet Devret

4 İÇİNDEKİLER 1 ÖZET STRATEJİNİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ İlgili Hedef Gruplar ve Taraflar Türk Enerji Sektörüne Yönelik Uluslararası Yardımlar ve Bağışlar MÜDAHALE Hedefler İhtiyaçların Değerlendirilmesi Ele Alınması Gereken Sorunlar / Gelişme Tavsiyeleri VARSAYIMLAR VE RİSKLER Tüm Varsayımlar ve Riskler Riskler ve Esneklik Mekanizmaları STRATEJİNİN UYGULAMA PROGRAMI Enerji Verimliliği Stratejisi Uygulama ve Faaliyetlerine Genel Yaklaşım Uygulama, Yatay ve Başlatma Faaliyetleri İçin Temel Koşullar Nihai Enerji Tüketim Sektörlerindeki Önlemler Strateji Sonuçlarının Gözlemlenmesi ve Değerlendirilmesi STRATEJİ UYGULAMA TAKVİMİ Türk Hükümeti Tarafından Yürütülecek Faaliyetler için Kısa Vadeli Öncelikler AB Tarafından Desteklenecek Faaliyetler İçin Kısa-Orta Vadeli Öncelikler Uygulama Programı Takvimi SONUÇLAR VE TAVSİYELER EKLER YARARLANILAN KAYNAKLAR... Ek 1 AB Müktesebatının Uyumlaştırılması Amaçlı Ulusal Program ın Enerji Verimliliği Bölümü... Ek 2 Türkiye de Doğal Gaz Kullanımı İle İlgili Mevcut Durum ve Gelecek İle İlgili Projeksiyonlar... Ek 3 Yakın Zamanlı Ekonomik Yeniden Yapılanma İle İlgili Bilgi...

5 BAŞLARKEN Katılım öncesi dönem içinde, Türkiye Ulusal Programı, ülkemizin kısa ve orta vadedeki yükümlülükleri ve sorumluluklarını kapsamakta olup Türk Hükümeti için resmi bir yol gösterici olarak tanımlanabilir. Revize edilen Türkiye Ulusal Programı, TBMM tarafından onaylanmış ve Haziran 2003 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Program, ilgili AB müktesebatı ile uyumlaştırma çalışmaları için detaylı ve stratejik zaman cetvelini içermekte ve enerji verimliliği de bu kapsamda Program dahilindeki konular arasında bulunmaktadır. Bu açıdan, AB Finansal İşbirliği Programı çerçevesinde bir Ulusal Enerji Verimliliği Stratejisinin hazırlanması öngörülmüştür. Türkiye deki enerji verimliliğinin artırılması için gerekli ihtiyaçların değerlendirilmesi Stratejinin temelini oluşturmaktadır. Enerji Verimliliği Stratejisi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da üzerinde mutabık olduğu bir belge olarak hedeflenen/bütünleşik programların ve projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması için bir temel teşkil edecektir. Bu doğrultuda, EV Stratejisi, konu ile ilgili mevcut yasalar, yönetim yapısı ve ülke genelindeki nihai tüketim sektörlerinde enerjinin durumuna dayanılarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, önerilen organizasyon yapısı ve metodolojik yaklaşım, uluslar arası kuruluşlar da dahil olmak üzere enerji ile ilgili kurum ve kuruluşları; öngörüler ve esneklik mekanizmaları ile birlikte olası riskleri; sektörel bazda uygulama programlarını, bu programların uygulamalarında önerilen önlemlerin etki ve sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini; kısa ve orta vadede Türk Hükümetinin yürüteceği faaliyetler ile AB tarafından desteklenecek faaliyetlerin uygulama takvimlerini kapsamaktadır. Enerji Verimliliği Strateji belgesi, ETKB bünyesinde yer almakta olan EİE/UETM nin koordinatörlüğünde ülke genelinde enerji sektöründeki değişikliklere göre stratejinin etkili ve bütünleşik olarak uygulanmasının sağlanması için ekonomik ve çevresel koşullar göz önünde bulundurularak yenilenebilir ve revize edilebilir.

6 1. ÖZET Bu projenin genel amacı, Türkiye de enerji verimliliğinin, iyileştirilmesidir. Toplam hedef, nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliğini iyileştirmektir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için, (i) devlet yönetiminin ve yerel yönetimlerin rasyonel (hedefli ve bütünleşik) bir enerji politikası tanımlanmasında ve uygulanmasında desteklenmesi ve (ii) nihai tüketicilere ve sanayi kuruluşlarına, sektörlerine uygun önlemleri uygulayarak daha iyi verim elde etmelerini sağlamak için ekipman yardımı, danışmanlık firmaları ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması ve uygun kredi koşullarının belirlenmesi gibi teknik ve finansal destek sağlanması (iii) mevcut idari ve yasal yapının geliştirilmesi, (iv) AB ve destek olabilecek diğer potansiyel kurumların yasal ve idari düzenlemelerin geliştirilmesi ve enerji verimliliğine yönelik bir dizi faaliyetlerin ortaklaşa finanse edilmesi hususlarında Türkiye deki faaliyetleri destekleme niyetlerinin vurgulanması önerilmektedir. Tüm nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılması önünde saptanan engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak, enerji verimliliği stratejisinin en önemli görevlerinden biridir. Başlıca nihai tüketim sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılması ve yerel kaynakların optimum kullanımının sağlanması, ulusal enerji politikasının ana unsurlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, EİE/UETM in ana misyonu, enerjinin rasyonel kullanımını desteklemek ve talep tarafında enerji verimini iyileştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte planlanan ve bütünleşik işbirliği mekanizmalarını oluşturmaktır. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının geliştirilmesi faaliyetleri de yine EİE bünyesinde bulunan Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli araç, mevcut devlet kurumlarının ve özellikle EİE/UETM nin güçlendirilmesi ile idari düzenlemelerin, konu ile ilgili AB kurum ve kuruluşlarından veya diğer destek olabilecek uluslararası kurumlardan sağlanacak yeterli düzeydeki know-how ve finansal yardımla geliştirilmesidir. Türkiye de bir Enerji Verimliliği Stratejisinin geliştirilmesi için temel gereklilik, ilgili mevzuatın mevcut durumunun, idari yapının mevcut statüsünün ve ülke genelinde nihai tüketim sektörlerindeki halihazırdaki durumun analiz edilmesidir. Buna göre, Türkiye de enerji verimliliği uygulaması önündeki engelleri saptayan bir ihtiyaçların değerlendirmesi raporu hazırlanmıştır ve bu değerlendirme raporu ayrı bir belge olarak sunulmuştur. Türkiye de enerji verimliliği önlemlerinin etkili bir şekilde uygulanması koşullarından bazıları aşağıda kısaca özetlenmektedir: sayfa 1

7 Destekleyici koşullar Enerji tarifeleri oldukça yüksektir, bu da enerji tasarrufu önlemlerinin ekonomik olarak uygulanabilir olması açısından önemlidir, Merkezi idare kısmında temel idari yapı ve kapasiteler mevcuttur, Enerji verimliliği üzerine AB müktesebatının temel elemanları uygulanmaktadır, Hükümet karar verme sürecinde enerji verimliliği bilinci yeniden oluşmuştur, Türkiye enerji tasarrufu teknolojileri vs. için çok büyük bir pazardır. Serbest piyasa ortamı, enerji (elektrik/gaz) piyasasında kurulmuş olup verimlilik uygulamaları için bir nevi destek niteliği taşımaktadır. AB müktesebatının benimsenmesine yönelik olan Ulusal Program, enerji verimliliği stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasını destekleme potansiyeline sahiptir. Engelleyici koşullar AB ve diğer destek olabilecek kurumlardan sağlamakta olan finansal yardım henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Enerji verimliliği hususunda bütünleşik ve programlı bir yaklaşım henüz tam olarak geliştirilmemiştir. Binalarda mevcut ısı yalıtımı ile ilgili yasal düzenlemelere uyulması ve takibinin yasalara uygunluğu yetersiz düzeyde olup geliştirilmesi gerekmektedir. Merkezi düzeyde bir organizasyona dayanan verimlilik politikaları, çoğu zaman uygulama kapasitesinin yetersizliği ve diğer olumsuz koşullar nedeniyle yerel düzeylere ulaşmamaktadır. Mali kaynakların yetersizliği nedeniyle finansman sağlanamamaktadır. Enerji verimliliği strateji taslağı Ankara EİE/UETM de 7 Nisan 2003 tarihinde yapılan çalışma toplantısında ilgili kurumların görüşlerine sunulmuş olup toplantıya çoğunluğu kamu kurumlarından olmak üzere enerji verimliliği ile ilişkili olan 82 kişi katılmıştır. ETKB, 2003 yılında tüm stratejiyi gözden geçirmiş ve revize etmiştir. Enerji sektöründeki paydaşlar, enerji verimliliğinin ülke genelinde daha etkin bir biçimde uygulanmasını olanaklı kılmak için bazı koşulların sağlanması gerektiği hususunda mutakabata varmışlardır ve bu koşullar aşağıda sıralanmaktadır: Enerji Verimliliği Stratejisinin, ilgili kamu kuruluşları tarafından benimsenecek düzeye ulaştırılmasının sağlanması Enerji Verimliliği Stratejisinin Kabul Edilmesi ve ilgili tüm kamu kuruluşlarının stratejiyi benimsemesi Enerji verimliliği programlarının oluşturulması ve mevcut enerji performans göstergelerinin etkin bir biçimde denetlenmesine olanak sağlayacak Yasal çerçevenin oluşturulması. Özellikle enerji verimliliğini iyileştirilmesi yoluyla karbon dioksit emisyonlarının azaltılması hakkındaki 93/76/EEC sayılı ve binaların enerji performansı hakkındaki 2002/91/EC sayılı Konsey Direktiflerinin gerekliliklerini karşılamak için yeni düzenlemelerin oluşturulması Enerji verimliliği çalışmalarını yürüten kamu kuruluşunun (EİE/UETM) ilgili kamu kuruluşları (Bakanlıklar), aracılar ve nihai tüketiciler ile yoğun işbirliğine olanak tanıyan İdari çerçeve düzenlemelerin sağlanması Enerji tasarrufu potansiyeli analizlerine, stratejik programlara ve strateji faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak için, enerji verimliliği çalışmalarından sorumlu olan EİE/UETM de kapasite oluşturulması sayfa 2

8 Kısıtlı bütçe kaynaklarının göz önünde bulundurmak suretiyle gerekli finans mekanizmalarının koşulları Çeşitli nihai tüketim sektörlerinde enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi Hedefe yönelik/entegre sektorel ve yatay programlarının geliştirilmesi Yeterli oranda know-how ve tecrübe transferi ile ilgili AB kurumlarından ve diğer uluslararası destek kuruluşlarından teknik/mali destekler. Genellikle AB nin ilgili programlarına katılım yolu ile demonstrasyon projelerinin gerçekleştirilmesi Şekil 1.1, ara görevler, projeler ve dönüm noktalarını tespit etmek suretiyle Türkiye de Enerji Verimliliğinin iyileştirilmesine ve uygulanmasına yönelik, bir bakış açısı sunmaktadır. Türkiye de enerji verimliliğinin etkin bir biçimde uygulanabilmesi için mevcut engellerin incelenmesi çalışmalarının sonuçlarına göre, müdahale ve çalışma programlarının kavramsal yaklaşımları oluşturulmuş bulunmaktadır. Ayrıca, bu programlar dahilindeki faaliyetlerin ana basamakları da saptanmıştır: Kurumsal/Yönetimsel altyapının geliştrilmesi Politika ile ilgili faaliyetler Nihai enerji tüketim sektörlerinde ilgili önlemlerin uygulanması Katılım öncesi dönemi şartları çerçevesinde, Türkiye nin kısa ve orta vadeli zorunluluklarını ve sorumluluklarını içeren ve bu kapsamda ülkemiz için bir yol haritası niteliği taşıyan Ulusal Program, TBMM tarafından hazırlanmış ve benimsenmiş bulunmaktadır. Haziran 2003 te revise edilen Ulusal Program ise ilgili AB müktasebatının uyumlaştırılması için detaylı ve hedefleri belirlenmiş bir zaman cetvelini de kapsamaktadır. Strateji belgesinin EK-1 bölümü, ulusal programda yer almakta olan enerji verimliliği müktesebatı ile ilgili bilgileri içermekte ve ilerlemelere göre düzenli olarak revize edilmektedir. İlerlemenin takibi ve değerlendirmesi ile birlikte uygulamanın önündeki engellere karşı alınacak önlemler, ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlarının üst kademe yöneticilerinden oluşan ve ABGS koordinasyonunda oluşturulmuş Ulusal Koordinasyon ve Düzenleme Komitesi tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu komite, Bakanlar Kurulu na her ay düzenli olarak rapor sunmaktadır. Enerji verimliliği ile ilgili AB programlarına (SAVE, ALTENER, CARNOT, INTELLIGENT ENERGY, TEN) etkin olarak katılım ve uygun AB fonlarından ayrılabilecek yeterli miktarda finansman diğer aday ülkelere (Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri) kıyasla Türkiye için daha büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye günümüze kadar AB mali kaynaklarından çok düşük müktarda mali yardım alabilmiştir. Yukarıda adı geçen enerji verimliliği ile ilgili AB programlarına, Türkiye ancak 2002 yılı itibariyle katılabilme hakkını elde etmiş bulunmaktadır. sayfa 3

9 Şekil 1-1: Türkiye de Enerji Verimliliği geliştirme zaman çizelgesi projeksiyonu sayfa 4

10 2. STRATEJİNİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ Enerji verimliliği politikalarından ve faaliyetlerinden sorumlu olan ana kuruluşlar ETKB ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) / Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezidir (UETM). EİE/UETM, tüm nihai tüketim sektörlerinde enerji verimliliğini artırmak için eğitim, etüt, mevzuat, bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca EİE/UETM Türkiye de DB, AB, JICA, GTZ gibi uluslararası örgütlerle işbirliği içerisinde enerji verimliliği projelerini de yürütmektedir. Enerji tasarrufu ve verimliliğinin sağlanması için politika oluşturulması, işbirliği çalışmaları ve destekleme faaliyetleri genellikle ETKB tarafından ulusal enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde koordine edilmektedir. Sekreterya hizmetleri EİE/UETM tarafından yapılmakta olan Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu (ETKK) halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarından sorumlu kurumdur. Enerji kaynaklarının etkin biçimde kullanılması sonucunda çevre korunmasına direkt olarak katkıda bulunan enerji tasarrufu ve verimlilik çalışmaları ise EİE/UETM tarafından yürütülmektedir. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü enerji verimliliği ile alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi gibi faaliyetlerin yanında, ulusal su kaynaklarının değerlendirilmesi için projelerin hazırlanması, elektrik üretimi için uygun su kaynaklarının saptanması ve barajlar ve hidroelektrik tesisleri ile ilgili teknik ve fizibilite raporlarının hazırlanması gibi faaliyetlerden de sorumludur. Şekil 2.1, uzman görüşlerine dayanarak hazırlanmış olup, enerji verimliliği ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki idari ilişkileri göstermektedir. ETKB ye bağlı bir kurum olan EİE/UETM birçok sektörle (bina, ulaşım, sanayi ve çevre gibi) yatay olarak ilişkili olan enerji verimliliği ve verimlilik önlemleri ile aktif olarak ilgilenmektedir. Ana paydaşlar ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon tam anlamı ile oluşturulmuş bulunmamaktadır. EV projelerinin ve programlarının etkili bir biçimde uygulanmasını engelleyen başlıca faktörler yeterli kapasitenin ve finansal kaynağın olmaması olarak belirtilebilir. Türkiye için AB fonları ve diğer kaynaklardan sağalanmakta olan teknik ve finansal destekler günümüze kadar diğer katılım öncesi dönemde bulunan ülkelerden (özellikle Orta ve Batı Avrupa ülkelerinden) daha sınırlı olarak sağlanmıştır. Bu kapsamda, stratejik ve bütünleşik enerji verimliliği önlem ve programlarının, mevcut idari yapı ve işbirlikleri çerçevesinde etkili bir şekilde uygulanabilmesi başlıca ilgi alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. EV Yasası ile EİE/UETM nin kapasitesinin artırılması, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ve EV Stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. sayfa 5

11 Şekil 2-1 Türkiye de enerji verimliliği ile ilgili paydaşların mevcut idari ilişkileri ( İngilizce Orijinal Döküman Geçerlidir )Energy Efficiency Strategy in Turkey EU Del. Ankara April 2004 sayfa 6

12 2.1. İlgili hedef gruplar ve taraflar Enerji verimliliği sektöründe rol alabilecek paydaşlar (kuruluşlar ve nihai tüketim sektörleri), üç gruba ayrılabilir. Bu gruplar, politika belirleyiciler, aracılar ve tüketiciler olmak üzere Tablo 2.1 de verilmiştir. Bu tabloda, sözkonusu paydaşlar, gerek enerji verimliliği stratejisi içerisindeki faaliyetlere katkıda bulunacak birer aktör gerekse kendi potansiyellerine göre enerji verimliliği stratejisi içerisinde yer alan uygulama ve önlemlerden yararlanacak lehdar olarak rolleri gösterilmektedir. Bireysel paydaşlar, strateji kapsamında farklı düzeyde bir öneme sahip bulunmaktadırlar fakat önem derecelerine göre sıralanmamışlardır. Ancak, bu paydaşların tamamı, rollerini gerçekleştirmek ve sonuçlarını etkin bir biçimde yaymak suretiyle enerji verimliliğini destekleyebilirler. Bu açıdan, çok büyük önem arz eden bazı paydaşların mevcut olduğu açıktır: Politika belirleyiciler kategorisinde en önemli paydaş enerji verimliliğinin artırılması ile görevli olan EİE/UETM dir. Ağustos 2001 de, içerisinde anahtar kamu kuruluşlarının, özel sektörün, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu (ETKK) Sekreterya hizmeti EİE/UETM ne devredilmiştir. İlgili kamu yönetimi makamlarının yanı sıra, Aracılar kategorisinde yer alan ve aşağıda belirtilen gruplar enerji verimliliğinin farklı uygulama alanlarında (ulaştırma, sanayi ve bina) önemli roller oynamaktadır: Sanayi ve Ticaret Odaları sanayide enerji verimliliği projeleri TÜBİTAK, Üniversiteler, Teknik Fakülteler ve Teknik Bilim ve Araştırma Enstitüleri araştırma faaliyetleri; Türkiye Mimarlar ve Mühendisler odası ve Türkiye Odalar ve Borslar Birliği teşvik, bilgilendirme faaliyetleri. Tüketiciler kategorisinde yer alabilecek dört alt grup aşağıda belirtilmektedir: İmalat sektörü; Tüzel kişiler, belediye işletmeleri ve idari organları ile araba, otobüs filosu ve diğer karayolu taşıt araçları sahipleri gibi ticari işletmeler; Genellikle alan ısıtması, sıcak su, havalandırma, ev ve ofis uygulamaları için çeşitli enerji kaynakları tüketen konut ve ofis binaları sahipleri ve kiracıları; Kamu binaları (ofis binaları, okullar, hastaneler, vs.) sahipleri gibi Hükümet düzeyindeki ve yerel düzeydeki kamu idareleri. Konu ile ilgili metodolojik yaklaşımın amaçları; 1) Kurum/kuruluş/şirket ve tüzel kişlerin enerji verimliliği ile ilgili başlıca çalışma ve faaliyetlerinin belirlenmesi 2) Bu kurumların güçlerine, kapasitelerine ve güvenilirliklerine göre EV Stratejisinin uygulanmasında AKTÖR olarak rollerinin belirlenmesi, 3) EV Stratejisinin ve takip eden proglamların uygulanması sonucunda LEHDAR olarak rollerinin belirlenmesi sayfa 7

13 Tablo 2-2: Kuruluş veya grup Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Devlet Planlama Teşkilatı Çevre Bakanlığı İlgili lehdarların ve tarafların ilgi derecelerine göre listesi Faaliyetler Hükümetin enerji politikasını belirleme Enerji mevzuatının, ikincil mevzuatın ve düzenlemelerin hazırlanması ve kabul edilmesi Türkiye de her türlü ulaşım biçiminin planlanması Ulaşım Sektörü Mastır Planının hazırlanması İnşaat / yapı standartlarının yerine getirilmesi denetimi Binalarda ısı kayıpları için bina kodlamalarının geliştirilmesini amaçlayan işbirliği Hükümet binalarının inşaatı ve denetimi Borç yönetim politikalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi Hem iç hem de dış sermayenin yatırım teşvikleri ile ilgili politika belirlenmesi ve yerine getirilmesi Devlet planlamalarının ve yatırım planlarının koordinasyonu ve onaylanması Teknik destek koordinasyonu Çevre dostu enerji verimliliği projeleri üzerine işbirliği; Çevre koruması için yasaların geliştirilmesi Kazanların emisyon kontrolü EV Stratejisinde AKTÖR olarak rolü Politika belirleyiciler EV stratejisinin hayata geçirilmesinde EİE/UETM misyonunu ve faaliyetini olanaklı kılmak EV stratejisinin hayata geçirilmesine mali katkı Bilgi sağlanması Enerji politikası hedeflerinin bir parçası olarak enerji verimliliğinin teşviki Ulaştırma Mastır Planı elemanlarıyla enerji verimliliği stratejisinin desteklenmesi İnşaat ve alt yapı rehabilitasyonu üzere uzmanlık sağlanması Bayındırlık ve İskan Bakanlığının organizasyonu ve görevleri hakkında 209 sayılı yasanın, kamu idarelerinin ve organlarının görevlerini kapsayan ısı yalıtımı düzenlemesi hakkında 32.maddenin hayata geçirilmesinin desteklenmesi EV önlemlerine/programlarına yönelik devlet bütçe yardımlarının onaylanması EV önlemlerinin hayata geçirilmesi için mali teşvik önlemlerinin geliştirilmesinde destek (EV teçhizatı üretimi ve ithali için vergi muafiyeti) Kredi sağlanması ve teminatları Enerji verimliliği projeleri için krediler ve bağışlar yönlendirilmesi Uzman katkısı TD projelerinin ve EV sektörü içerisinde çabaların koordinasyonu Kredi sağlanması ve teminatı için onay Emisyonları azaltmak için yasal ve düzenleyici önlemlerin ortaklaşa hayata geçirilmesi EV politikasının AB çevre standartlarına uygun olarak gelişiminin sağlanması EV Stratejisinde LEHDAR olaraki rolü Enerji politikası geliştirilmesine destek Devlet EV programlarının ve yatırımlarının etkilerinin değerlendirilmesi Kendi binalarında/kamu binalarında enerji tasarrufu Ulaştırma politikasının enerji verimliliği amaçlarına göre düzenlenmesi Demonstrasyon projelerinin sonuçları KTT şirketlerine EV yöntemleri hakkında tavsiye vermek için kılavuz Kendi binalarında / kamu binalarında enerji tasarrufu Geliştirilmiş yapı standartları ve uygulama için metodolojiler Uzman düzeyinde artırılmış know-how transferi Demonstrasyon projeleri sonuçları İnşaatta EV nin hayata geçirilmesi için ikincil yasaların hayata geçirilmesi üzerine teknik tavsiyeler Kendi binalarında/ kamu binalarında enerji tasarrufu Kendi binalarında/ kamu binalarında enerji tasarrufu Kamu hizmetlerinde enerji tedariki için bütçe harcamalarının azaltılması 5 yıllık plan ve bütünleşmiş yaklaşıma uygun, iyi hazırlanmış proje ve yatırım önergeleri Tüm sektörlerde ve ulaştırmada enerji üretiminden kaynaklanan emisyonların azaltılması Çevre ve enerji denetimi üzerine çabaların birleştirilmesi UNFCC görüşmelerinde geliştirilmiş konum Çevre politikasına uygun olarak enerji politikasının kesinleştirilmesi Kendi binalarında/ kamu binalarında enerji tasarrufu sayfa 8

14 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) Türk ekonomisinin çeşitli sektörel kollarının desteklenmesi Bağlantıların sağlanması Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi Türk mevzuatının AB müktesebatına uyumu, örneğin EV etiketlemesi,ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak ikincil mevzuatının ve düzenlemelerin geliştirilmesi veya bilgi sağlanması Enerji verimliliği programlarının uygulanması ve izlenmesi için ilgili gruplarla diyalogta bulunmak EV teçhizatının yerel üretiminin teşvik edilmesi Eğitimin desteklenmesi Sanayi işbirliğine bağlı know-how transferinin desteklenmesi Yerel endüstrilerin EV alanında enerji yoğunluğunu azaltmakta, bankalar, yatırımcılar ve Türkiye Hükümeti ile görüşmelerde desteklenmesi Aracılar EİE/UETM nin EV stratejisinin hayata geçirilmesinde en önemli rol oynama misyonunun olanaklı kılınması EV stratejisinin hayata geçirilmesine mali katkı Bilgi sağlanması EV ürünlerinin ve hizmetlerinin sınıflandırılmasının desteklenmesi Türkiye ye EV teçhizatı üzerine know-how transferi Yerel olarak üretilmiş EV teçhizatının teşvik edilmesi İyi tanımlanmış sanayi kalkınma planı Enerji verimliliği politikasının geliştirilmesinin desteklenmesi Devlet EV programlarının ve yatırımlarının etkilerinin değerlendirilmesi Kendi binalarında/ kamu binalarında enerji tasarrufu Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) TÜBİTAK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK EV teşviki İkincil mevzuat ve düzenleme geliştirilmesi EV gerçekleştirilmesi için müşteri grupları ile görüşmeler Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonu EV stratejisi programlarının hayata geçirilmesi ve EV demonstrasyon projelerinin desteklenmesi Elektrik Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanması, Talimatların ve düzenlemelerin, şebeke kurallarının, dağıtım kurallarının, müşteri kurallarının ve denge ve iskan kurallarının onaylanması, Piyasada işleyen yasal varlıkların faaliyetlerinin ve uygulamalarının izlenmesi, ve de eşitlik ve şeffaflık standartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla bunların lisans şartlarına uymalarının kontrol edilmesi; Piyasa koşulları açısından uygun olmayan tüketicilere elektrik satışında kullanılacak fiyatlandırma ilkelerinin oluşturulması Medeni Kanun hükümleri altında işleyen mali açıdan yeterli ve şeffaf bir elektrik piyasasının geliştirilmesi ve tüketicilere yeterli, iyi kaliteli, düşük maliyetli ve çevre dostu elektrik dağıtımı, ve bu EV stratejisinin hayata geçirilmesinde aktif bir rol EV projelerinin koordinasyonu (AB, JICA, GTZ) Kendi EİE/UETM personeliyle proje uygulanmasına katılım EV nin ulusal politikalar üzerinde artan rolü Araştırma faaliyetlerinin/projelerinin desteklenmesi Diğer EV girişimleri ile etkileşimin ve işbirliğinin desteklenmesi EV teknolojisinin hayata geçirilmesinde kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi Tarifelerin onaylanmasında şirketin verimliliğinin dikkate alınması ve etkili yönetimin özendirilmesi için teşviklere dayanan hedeflerin belirlenmesi. Maliyet yansıtıcı fiyatların uygulanması ve uygulanabilir düzenlemeler gereğince teknik ve teknik olmayan kayıpların minimize edilmesini amaçlayan önlemlerin kullanılması, Piyasa performansının gözlemlenmesi; performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri kurallarının taslağının çizilmesi, değiştirilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi, Hedeflenen enerji verimliliği programlarının geliştirilmesine uzman katkısı (örneğin kazan dönüşüm programı paralelinde belediye gaz tedariki) Somut uygulama süreçleri üzerine Know-how EV önlemlerinin geniş ölçekli uygulanışı EV programlarının, projelerinin ve girişimlerinin etkin ve entegre şekilde hayata geçirilmesi EV projeleri / araştırmaları için Devlet bütçesinin etkin ve entegre biçimde harcanması Kendi binalarında/ kamu binalarında enerji tasarrufu Elektik Piyasası Kanunu, bir bütün olarak elektrik sektöründe çok büyük kazanımlar yaratacak, etkin ve verimli biçimde işleyen bir piyasanın çerçevesini oluşturmaktadır. sayfa 9

15 Türki Standartları Enstitüsü piyasanın özerk olarak tanzim edilmesi ve denetlenmesi. AB Direktiflerine uygun olarak ilgili ekipmanların sertifikasyonu Standartların çıkartılması Üreticilerin standartları anlamaları ve uygulamaları için Ürün ve Süreç Belgelendirmesi Standartların daha etkin uygulanması Belediyeler Sanayi Odaları Ticaret Odaları Üniversiteler Belediye altyapı sistemlerinde, kamu ve idari binalarda karar vericilik Belediye hizmet yapılarında enerji verimliliğinin planlanması ve hayata geçirilmesi Bina yalıtımının/enerji performansının denetlenmesi ve kabul edilmesi Sanayi kuruluşlarının temsil edilmesi Hedeflendirme bilgisi ve sanayi kuruluşlarının üretim veriminin artırılması Ürünlerin pazarlanmasının desteklenmesi Türk ekonomisinin farklı dallarının desteklenmesi kontratlı faaliyetlerin yaygınlaştırılması Sanayi ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi Temel ve uygulamalı araştırma Ekipman üreticilerinin desteklenmesi Eğitim Enerji yönetimi konferansları EV projelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi Daha büyük altyapı EV yatırımları için yerel siyasi ortak karar ve yerel EV politikası geliştirilmesi Talebe göre gaz şebekeleri için büyümenin belirlenmesi Trafik akışının ve toplu taşıtların planlanması/izlenmesi Sanayi kuruluşu verilerinin sağlanması Enerji verimliliği ve teknolojik süreçler üzerine en iyi deneyimlerin yayılması Sonuçların organize edilmesinin desteklenmesi Üyelerin üretim maliyetlerini indirmek için üst yönetim taahhütleri EV potansiyel analizleri için uzman katkısı ve sanayide alt sektör EV programlarının/stratejilerinin geliştirilmesi Hedeflenen sanayi sektörleri için düşük faizli kredilerin geliştirilmesinin desteklenmesi EV teçhizatının yerel üretiminin teşviki faaliyetlerin ve eğitimin desteklenmesi Sanayi işbirliğine bağlı know-how transferinin desteklenmesi Bankalar, yatırımcılar ve TH ile görüşmeler yapmak için EV alanındaki yerel sanayilere destek sağlanmasıev konusunda KOBİ lerin desteklenmesi Üyelerin üretim maliyetlerini düşürmek için üst yönetim taahhütleri Belirli ölçme, tanımlama ve sertifikasyon önlemleri için uzman sağlanması Belirli teknoloji uygulamalarının etkilerinin değerlendirilmesi üzerine uzman know-how sağlanması Etkin bir yerel enerji tedariki stratejisinin (gaz) geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi üzerine tavsiye Yerel EV girişimleri üzerine destek Demonstrasyon projeleri Yerel düzeyde enerji tasarrufunu ve çevre korunmasını destekleyen ikincil mevzuat Belediyelerin izleme görevi için kapasitelerinin artırılması (mali olarak ve düzenleme) Kendi binalarında/ kamu binalarında enerji tasarrufu Tekrarlama için en iyi uygulama projeleri hakkında Bilgilendirme EV ni ana sanayi dallarında hayata geçirmek için stratejiler Demonstrasyon projeleri Uluslararası ve ulusal hedeflendirme üzerine Bilgilendirme Vasıflı enerji denetçilerinin bulunması Sanayide KIGÜ nün artırılması EV ürünlerinin ve hizmetlerinin sınıflandırılmasının desteklenmesi Türkiye ye EV teçhizatı üzerine know-how transferi Yerel olarak üretilen EV teçhizatlarının teşviki Araştırma faaliyetlerini ve servislerini, sanayi, TH ve EİE/UETM taleplerine uygun olarak pratik proje uygulamasına yönlendirilmesinde yardım Devlet İstatistik Enstitüsü Tüketici birlikleri Yıllık enerji balansı Sanayi dallarının enerji rakamlarının karşılaştırılabilirliği İleri ve verimli teknolojiler ve aygıtlar üzerine tüketici bilgileri Ekonomi sektörleri hakkında ilgili verilerin sağlanması Sonuçların ve enerji balansı verilerinin yayılması EV stratejisinin hayata geçirilmesinin değerlendirilmesi için desteki Enerji verimliliği faaliyetlerinin teşviki Sonuçların yayılması İstatiksel olarak karşılaştırılabilir veriler Uluslararası standartlara uygun olarak enerji balans sisteminin hayata geçirilmesi Bilgi ve teşvik materyallerinin ve EİE/UETM den alınan tavsiyelerin kullanımı sayfa 10

16 Çevre grupları ve birlikleri (yerel STK lar) Sanayi sektörü Bina sektörü Ticaret sektörü Özel ve toplu taşıma sektörü Kamu sektörü Tüccar bilgileri Tüketici haklarının korunması Çevre korumasının, kirlilik azaltımının teşviki ve bu gibi girişimler Sanayi şirketi tarafından sağlam ve ekonomik olarak uygulanabilir enerji tedarikinin sağlanması Üretim sürecinin verimliliğinin maksimize etmek Enerji tüketimi ev, işyeri ve ticari binalarda rehabilitasyon önlemlerinden sorumlu Enerji tüketimi Rehabilitasyon önlemlerinden sorumlu Yolcu taşıma Yük taşıma mahal ısıtması, soğutması için enerji tüketimi ofis aletleri için enerji tüketimi Ulaşım taşıtları için enerji tüketimi Nihai enerji tüketim gruplarının talep bilgisinin değerlendirilmesi ve bilgi önlemlerinin uygun bir biçimde ayarlanması için EİE/UETM nin desteklenmesi Yerel faaliyetlerin ve işbirliğinin başlatılmasının desteklenmesi EV ve çevre koruması hakkında yerel bilgi sonuçlarının desteklenmesi çevre koruması ve emisyon azaltma faaliyetlerinde faal konuma gelmeleri için Yetkililerin motive edilmesi Tüketici grupları EV ve rehabilitasyon önlemlerinin başlatılması EV için şahsi (kişisel) girişimlerin geliştirilmesi Satın almalarda EV ekipmanların tercih edilmesi EV için şahsi (kişisel) girişimlerin geliştirilmesi Satın almalarda EV ekipmanların tercih edilmesi Daha az maliyetli ve daha fazla güvenilir taşıma biçimlerinin seçilmesi EV taşıtların tercih edilmesi Tesis yönetme sistemlerinin uygulanması Daha verimli aletlerin ve araçların satın alınması Enerji verimli teçhizatların ve aygıtların yayılması (sınıflandırma hareketleri vs.) Bilgi ve teşvik materyallerinin ve EİE/UETM den alınan tavsiyelerin kullanımı Kıyaslama(benchmarking) hakkında bilgi EV önlemleri ve oto-prodüktör hakkında en iyi uygulamalar hakkında bilgi sağlanması enerji tasarrufu etüt çalışmalarının yapılması Demonstrasyon projeleri Enerji faturalarının azaltılması Yaşam kalitesinin geliştirilmesi kararlı enerji ikmali Enerji faturasının indirilmesi İş yerlerinin kalitesinin geliştirilmesi kararlı enerji ikmali Enerji faturalarının indirilmesi Yakıt faturalarının indirilmesi Zaman ve rahatlık açısından kaliteli ulaşım Enerji faturalarının indirilmesi Geliştirilmiş bina iklimlendirmesi Daha iyi çalışma koşulları 2.2. Türk enerji sektörüne uluslararası yardımlar ve bağışlar Türkiye ye yapılan tüm uluslararası yardımlar DPT tarafından koordine edilmektedir. Kredi anlaşmalarının bulunması durumunda, donörler ve DPT arasındaki sözleşmeler Hazine Müsteşarlığı tarafından da imzalanmaktadır. Türk lehdarların dış yardım talepleri, belirli süreçlerin ve metodların izlenmesini takiben DPT ye yapılmalıdır. Geçmiş dönemde, AB Komisyonu tarafından Finansal İşbirliği Programı dahilinde onaylanan EİE nin proje önerisi (Türkiye Enerji Verimliliği Stratejisi) dışında enerji verimliliği sektöründe AB ile herhangi bir dikkate değer işbirliği olmamıştır. sayfa 11

17 Tablo 2-3: Geçmişte Enerji Verimliliği alanında AB tarafından desteklenmiş teknik yardım projeleri Destekle yen/ Ülke AB AB Uygulama Ajansı 5. Çerçeve Programı Ar-Ge 5. Çerçeve Programı Ar-Ge Proje ve Faaliyetler SOL-MED Projesi SME-TC Projesi AB EPDK EPDK ya Destek AB AB Thermie- Programme action Thermie- Programme action Türk Enerji Sektörü için YİD ve AB Enerj Teknolojisi İşbirliği-Türkiye Koordinasyon Merkezi Desteğin tipi/ bileşenleri Yunanistan daki uygulamayı baz alarak Akdeniz ülkelerinde Avrupa Güneş Enerji Teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması İkinci aşama: İtalya, Fransa, Bulgaristan, Romanya, Türkiye Üçüncü Dünya Ülkelerinde yüksek potansiyeli olan agrosanayinde biokütle teknolojilerinin kullanımı AB mali kaynaklarından desteklenecek ve EPDK ile birlikte diğer ilgili kamu kurum/kuruluşlarında Türkiye deki enerji piyasasının düzgün işlemesini sağlayacak kapasite artırımını amaçlayan bir program önerilmesi ve uygulanması Uygulama dönemi/ Tamamlama Teknik yardım, Danışmanlık 1997/98 Türk piyasasının Avrupa enerji teknolojileri kapsamında araştırılması için hedef gruplara THERMIE projesi ile ilgili bilgilerin sağlanması Unutulmamalıdır ki Türkiye AB üyeliği için katılın öncesi dönemde bulunmaktadır. Teknik/mali AB yardımları (kapasite geliştirme, know-how ve tecrübe transferi) katılım öncesi dönem boyunca en önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır ve herhangi bir üçüncü dünya ülkesinin alabileceği diğer uluslararası yardım mekanizmaları ile aynı katogoride ele alınmamalıdır. Geçmişte, AB yardımları TAIEX yardımları ile sınırlı kalmış ve teknik/mali yardımların payı çok düşük olarak gerçekleşmiştir. sayfa 12

18 Tablo 2-4 Enerji verimliliği sektöründe gerçekleştirilmiş ve devam eden teknik destek projeleri Bağış yapan / ülke Almanya Uygulama kuruluşu GTZ Projeler ve faaliyetler Erzurum da binalarda enerji verimliliğine destek Yardım türü UETM de kapasite inşaası, enerji yöneticilerinin eğitilmesi, demonstrasyon projeleri Uygulama süresi/ Durum , devam etmekte Almanya KfW Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) çevre yatırımları Kredi kolaylığı, KOBİ ler için Enerjinin Rasyonel kullanımı ile ilgili yatırımlariçin kullanılabilir. 2003, devam etmekte Japonya JICA Sanayide Enerji Tasarrufu UETM de kapasite arttırılması etütler, enerji yöneticilerinin eğitilmesi, politika belirlenmesi enerji verimliliği uygulama tesisi , Temmuz 2005 itibarıyla sona ermiştir Dünya Bankası EİE, ETKB vedsi Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve yenilenebilir enerji mevzuatının hazırlanması Bir dizi küçük projeler ile kredi temini; EİE de Proje Uygulama Birimi (PUB) 2003, devam etmekte AB TAIEX Türk mevzatının AB müktesebatına uyumlaştırılması Kapasite inşası, hizmetler, analizler 2002, devam etmekte AB İdari İşbirliği Programı EV Stratejisi, İhtiyaçların Değerlendirilmesi, Twining Projesi Fişinin hazırlanması Danışmanlık hizmetleri AB ETKB, EİE/UETM Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması Kapasite inşaası ve Twining Projesi 2004 AB ETKB ve MEDA Programı MEDA programı dahilinde teknik yardım, Yasal ve kurumsal enerji sektörü veri tabanının yenilenmesi Yasal düzenlemeler ile idari çerçevede deneme çalışmaları, çevre boyutu ve enerji sektöründe reform ihtiyacı Bu kapsamda, JICA, DB ve GTZ projeleri ile elde edilen tecrübeler ve sonuçlar EİE/UETM bünyesinde gerçekleşek diğer projelere büyük katkı sağlayacaktır. Sektörde sinerji sağlanması ile koordinasyonlu bir şekilde yürütülecek uygulamaların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için de yine yukarıda sıralanan projelerin sonuçlarının değerlendirlmesi ve göz önünde bulundurulması önem taşımaktadır. Ulusal ve yerel bazda EV faaliyetlerinin etkili bir biçimde uygulanamamasının temel nedeni finansal kaynakların eksikliğidir. sayfa 13

19 3. MÜDAHALE 3.1. Hedefler Genel hedef, AB deki en iyi uygulamaları göz önüne alarak Türkiye de enerji verimliliğinin iyileştirilmesidir. Toplam hedef, nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliğini iyileştirmektir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için, (i) devlet yönetiminin ve yerel yönetimlerin rasyonel (hedefli ve bütünleşik) bir enerji politikası tanımlanmasında ve uygulanmasında desteklenmesi (ii) nihai tüketicilere ve sanayi kuruluşlarına, sektörlerine uygun önlemleri uygulayarak daha iyi verim elde etmelerini sağlamak için ekipman yardımı, danışmanlık firmaları ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması ve uygun kredi koşullarının belirlenmesi gibi teknik ve finansal destek sağlanması (iii) mevcut idari ve yasal yapının geliştirilmesi ve AB müktesebatı ile uyumunun sağlanması, önerilmektedir. AB ve destek olabilecek diğer potansiyel kurumların yasal ve idari düzenlemelerin geliştirilmesi ve enerji verimliliğine yönelik faaliyetlerin ortaklaşa finanse edilmesi çalışmalarında enerji verimliliği de vurgulanmaktadır. Yukarıda diğer bölümlerde vurgulanan enerji verimliliğinin etkin olarak uygulanması önündeki engellerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak, EV Stratejisinin en önemli görevlerinden biri olacaktır. Dolayısıyla, EİE/UETM nin ana misyonu, rasyonel bir enerji kullanımını geliştirmek ve talep tarafında enerji verimliliğini iyileştirmek, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yardımcı olmak, ve Türkiye de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını geliştirmektir. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan mekanizmalar, mevcut kamu kuruluşları arasında yer alan ve EV çalışmaları ile doğrudan ilişkili olan EİE/UETM nin yapısının güçlendirilmesi ve AB kurumları ve diğer donörlerden sağlanacak teknik ve finansal destekler ile idari yapının yeniden oluşturulmasıdır. Oluşturulan enerji verimliliği programının etkili bir şekilde finanse/ortaklaşa finanse edilmesinin doğruluğu, aşağıda belirtilen sonuçlar ile kanıtlanabilecektir: Kamu hizmetlerindeki verimlilik artışı ile devlet bütçe harcamalarının azalması EV artırılması ile enerji talebinin azalması Çevre kirliliğinin azalması Oldukça büyük teknoloji piyasasına know/how ve tecrübe transferlerinin artması Ulusal ekonomi üzerindeki enerji ithalatından kaynaklanan ağır maliyetin azalması Yeni iş olanaklarının oluşması. Önerilen Hedeflerin Başlıca Unsurları ve Metodları Tüm nihai enerji tüketim sektörlerinde (sanayi, bina, ulaşım) enerji verimliliği stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması için teknik/finansal destek sağlanması Mevzuatın geliştirilmesi ve AB müktesebatına uyumun sağlanması İdari ve bütünleşik/koordineli düzenlemelerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi Stratejinin uygulanmasının temini için idari düzenlemelerin desteklenmesi EV Stratejisinin ve ulusal bazda etkili bir enerji yönetiminin uygulanmasının desteklenmesi sayfa 14

20 Enerji verimliliği stratejisinin amacı EV Stratejisinin stratejik ve ilgili kurumlar ile birlikte bütünleşik olarak uygulanmasının sağlanması için kamudaki paydaşlara ana hatları içeren bir dökümanın oluşturulması Stratejinin bütünleşik ve işbirliği içerisinde uygulanması için ilgili kamu kuruluşlarının katılımının etkili olarak sağlanması Stratejik ve bütünleşik enerji verimliliği projelerinin ve ulusal enerji verimliliği programlarının tasarlanması için gerekli temel araçlar olan önlemler ile ilgili analizler ve öneriler yapılması ve ilgili donörlerin destek sağlamaları için teşvik edilmesi Önerilen faaliyetlerin uygulanması için zaman cetvelinin ve finansal kaynakların tanımlanması. Beklenen sonuçlar EV nin bütünleşik ve ilgili kurumlar ile birlikte oluşturulan faaliyetlerinin nihai enerji sektörlerindeki eneji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi yolu ile ulusal enerji planlarına dahil edilmesinin sağlanması Yasama ve yürütme düzeyinde enerji verimliliği yönleri hakkında tartışma ve karar için bir platform oluşturulması Enerji verimliliği stratejisinin benimsenmesi ile uluslararası finans örgütlerinin dikkatinin çekilmesi ve projelerin uygulanmasına politik destek sağlanması Stratejiye dayanarak, ilgili AB programlarından ortaklaşa finansman için uygulanabilecek yenilikçi enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği ve kamu-özel sektör işbirliği oluşturulması Strateji ile stratejik ve bütünleşik projelerin yurt çapında uygulanan enerji verimliliği politikaları ile paralel olarak geliştirilmesi Stratejinin daha ileri düzeyde geliştirilmesi ve uygulanmasının Türk Hükümetinin ilgili kamu kurumları tarafından sağlanması ve başlıca yürütme merciinin ETKB olması İhtiyaçların değerlendirmesi değinilecek sorunlar gelişme için tavsiyeleri Türk enerji sektörü incelendiğinde, geniş ölçüde uygulanabilir ve kısa vadede yüksek karlılığa sahip enerji verimliliği önlemlerinin mevcut olduğu açıkça görülmektedir. Ancak Türkiye de enerji verimliliği önlemlerinin hayata geçirilmesini engelleyen bir takım sorunlar mevcuttur. Avrupa ülkelerine göre nihai tüketim sektörlerindeki (bina, sanayi ve ulaşım) düşük seviyeli kişi başı gelir (3400 $/kişi) ve yüksek enerji tarifeleri, tüketicilerin enerji tasarrufu yapmasını zorunlu kılmaktadır. Aşağıdaki sıralanan şekiller; Türkiye Enerji verimliliği stratejisinin altı ana odak alanı; için Türk enerji verimliliği politikasının geliştirilmesine yardımcı olmak Stratejinin hayata geçirilmesi için kurumsal düzenlemelerin oluşturulmasına yardımcı olmak Binalarda enerji verimliliği Sanayide enerji verimliliği Belediyelerde enerji verimliliği Ulaştırmada enerji verimliliği sayfa 15

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 2 0 1 1 2 0 2 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 Ankara, 2012 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006)

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) ANKARA ARALIK 2003 (Yüksek Planlama Kurulu nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.) Yönetici Özeti YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı