SINIR TicARETİNİN TURKIYE ETKILERI. EKONOMİsİNE. . : ODASi'. YAYıN NO: i.. ". , i!, " \

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIR TicARETİNİN TURKIYE ETKILERI. EKONOMİsİNE. . : ODASi'. YAYıN NO: 2000-27. i.. ". , i!, " \"

Transkript

1 SINIR TicARETİNİN. : ODASi'. TURKIYE, i!, " \ i' YAYıN NO: ,,' i.. ". EKONOMİsİNE ETKILERI '.

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: SINIR TİCARETİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Hazırlayan PROF. DR. OSMAN Z. ORHAN

3 Bu eserin tüm telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Ağustos 2000 ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (0212) Faks : (0212) E. Posta : BASKı ACAR Matbaacılık A.ş. Tel: (0212) Pbx Faks (0212)

4 içindekiler GİRİş '"...,...,... 9 IL SINIR TİcARETİNİN TANIIY'n, KAPSAı\lI VE ÖZELLİKLERL III. SINIR TİcARETİNİN TARİHSEL GELİşİMİ... " IV. SINIR TİcARETİNİN GENEL OLARAK EKONOl\1İYE KATKILARı V. TÜRKİYE'DE SINIR TiCARETİ YAPMAYA YETKİLEN- DİRİLEN İLLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARı VI. TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TiCARETİNİN BÖLGEDEKİ İLLERİN EKONOMİsİNE YAPTIGI KATKL VII. TÜRKİYE 'DE SINIR TicARETİ VE KAYIT DIŞI P AZARIN BOyUTLARI VIII. TÜRKİYE'DE SINIR TiCARETİNİN NEDEN OLDUGU EKONOMİK, TİCARİ, MALİ VE ÜRÜN KALİTESİNE İLİşKİN SORlJ"'"NLAR IX. SINIR TİCARETİNİN KA YITLI AKARYAKIT SEKTÖRÜNE ETKİLERt X. SINIR TiCARETİNİN AKARYAKIT DAGITHv1 SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Xi. SINIR TİCARETİNİN HA YV ANClLIK SEKTÖRG"'"NE ETKİLERİ. 104 XII. SINIR TiCARETİNİN SEBZE VE MEYVECİLİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ XIII. SINIR TİCARETİNİN Y ARATTIGI KAYIT DIŞI PAZARIN KONTROL ALTINA ALINMASI XIV. SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ AMACIYLA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER XV. SONUÇ..." Y ARARLANlLAN KA YN AKLAR ı

5

6 TABLOLAR LİsTESİ Tablo 1 : Sınır Ticareti Yapmaya Yetkilendirilen İller, Sınır Kapıları ve Ülkeleri Gösterİr Liste Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 : Iğdır ile Nahçıvan Arasında Sınır Ticaretine Konu Olan Ana Ürün Grupları...." : Dilucu Sınıf Kapısındaki İhracat ve ithalatın Yıllara Göre Dağılıml.... " : Dilucu Sınır Kapısından Yapılan İthalatın Ürün Türlerine Göre Oranlarl Tablo 5 : Van'da Yıllar İtibariyle Sınır Ticareti Değerleri Tablo 6 : Hakkari İlinde 1998 Yılı Sınır Ticareti Rakamları Tablo 7 : Hakkari'de Sınır Ticaretine Konu Olan Mallar...., Tablo 8 : Şanlıurfa'da Toplam Alanın Tarımsal Dağılın1ı Tablo 9 : Gaziantep GSMH Dağılımı Tablo 10 : Ağrı, Erzurum, Kars İllerinin Gıda Alt Gnıpları Ytllık Ortalaına Fiyatları ve Yıllık Fiyat Artış Hızları Tablo ıı : Ankara, Çankırı, Konya İllerinin Gıda Alt Grupları Yıllık Ortalaına Fiyatları ve Yıllık Fiyat Artış Hızları Tablo 12 : Türkiye Haın Petrol Arzl.... ""... 97

7

8 9 i. GİRİş Bölgesel ticaret ülkelerin gelişmesinde ve entegrasyonlarm sağlanmasında önemli bir yer tutınaktadır. Bölgesel ticaret çeşitli anlaşmalarla sağlanmaktadır. Bunlardan birisi de Ekonomik İşbirliği ve Tercihli Ticaret Anlaşmalarıdır. Bu anlaşmalarda aınaç taraf ülkeler arasında ticareti artırmaktır. Tercihli ticaret anlaşmaları ülkeler arasındaki farklılıkları giderebileceği gibi bölgesel bir bütünleşme de sağlayabilir. Ülkemizde Tercihli Ticaret Anlaşmalarının bir uygulama şekii de sınır ticaretidir. Bölgesel ticaret potansiyelini geliştirmek amacıyla özellikle son yıllarda ağırlık verilen bu ticaret türü, ülke ekonomisine önemli yararlar sağlamaktadır.

9 Türkiye 97 kapı ve 270 gümrükle dünyada en çok sınır kapısı olan ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkemizde 1978 yılından bu yana sınır ticareti yapılmaktadır. Başlangıçta sadece sınır illerinin ihtiyaçları düşünülerek başlatılan smır ticareti uygulaması, zamanla sınıra komşu illeri de kapsamına alarak çerçevesi genişletilmiştir. Ancak bir süre sonra smır illeri ve onlara komşu olan illeri de aşan bu ticaret, Türkiye'nin her tarafına yayılan bir ürün yelpazesiyle dikkatleri çekmeye başlamıştır. Normal şartlarda smır ticareti, smır illerinde yaşayan gerçek ve tüzel kişilerin yapabilecekleri bir ticaret türüdür ve amacı bu illerde yaşayan halkın ihtiyaçlarını daha ucuz ve kolay yoldan temin edebilmelerini sağlamaktır. Ancak uygulamada ithal edilen ürünlerin Türkiye'nin her tarafına yayılması engellenememiş ve ülkede ikili fiyatların oluşmasına neden olmuştur. Bir taraftan smır illerinin ihtiyaçlarının çok ötesinde petrol ve tarım ürünleri getirtilirken diğer taraftan bu ticaretin sağladığı vergi avantajı sayesinde bir grup insanın sebepsiz zenginleşmesine yol açılmıştır. Ayrıca, tam hasat zamanında ülkemize getirtilen tarım ürünleri, yerli üreticiler üzerinde olumsuz etkide bulunurken, vergi kayıpları da önemli boyutlara ulaşmıştır. Smır ticareti yoluyla getirtilen petrol ürünlerinin ve kalitesinin düşük olması, araçlarda önemli hasarlara yol açarken, petrol dağıtım şirketleri arasında da huzursuzluk yaşanmasına sebep olmuştur. Petrol dağıtım şirketleri, Irak mazotu satan ve satmayan olarak iki gruba ayrılmış, ucuz mazotu satanların haksız kazançlar elde etmelerine neden olmuştur.

10 Smır ticareti kapsamında getirtilen petrol ürünleri yüzünden devletin vergi kaybı da yılda 2 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Başlangıçtaki amaçlarından oldukça uzaklaşan smır ticareti, günümüzde önemli düzenlemeler gerektirmektedir. Bu çalışma, smır ticaretinin başlangıçtan bugüne gelişimini, smır ticaretinin smır illerine ve genel olarak ekonomiye katkılarını, tarım ve akaryakıt dağıtım sektörleri üzerindeki olumsuz etkilerini ele almakta ve smır ticaretinin düzenlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirleri içermektedir.

11 11. SINIR TİCARETİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ Sınır Ticaretinin Tanımı Türkiye'de son yıllarda uygulanmaya başlayan smır ticareti, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülen özel bir dış ticaret şeklidir tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Smır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'm 2. Maddesinde smır ticareti; "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan smır illerinde mukim gerçek kişilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılıklı olarak yaptıkları ticari işlemler" şeklinde tanımlanmaktadır.

12 Çeşitli dönemlerde yayımlanan smır ticaretine ilişkin yönetmeliklerde smır ticareti ''smır illerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla komşu ülkelerin smır yörelerinde karşılıklı olarak yapılan ticari işlemler" olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra çıkarılan "Smır ve Kıyı Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin Karaf m 2. Maddesinde bu ticaret "smır ve kıyı illeri ile bunlara komşu illerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıklı olarak yapılan işlemlerdir'' şeklinde tanımlanarak ticaretin kapsamı genişletilmiştir (RG. 0L tarih ve sayılı). Burada tanıma komşu iller tabiri eklenerek tanım genişletilmiştir. Smır ve Kıyı Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'm 2. Maddesinde yer alan "komşm il" ibaresini açıklamak üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı tarafından smır ticareti yapılan valiliklere gönderilen tarih ve ÎHR-IV sayılı yazıda: "93/4723 sayılı kararın 2. Maddesinde yer alan "komşu il" ibaresi, komşu il statüsünden yararlanarak izin almış ve bundan sonra izin alacak illeri ifade etmektedir" şeklinde tanımlanmıştır. Yine söz konusu Karar'm "Smır Ticareti Yapılacak îller ve Kapılar" başlıklı 3. Maddesi: "Smır ticareti yapılacak illerin tespiti ile gümrük kapılarının bu ticarete kapatılması Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn koordinatörlüğünde; Milli Savunma ve içişleri Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinden müteşekkil bir komisyonun teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır" şeklindedir., Yukarıdaki madde hükmünden anlaşılacağı gibi, bir ilin smır ticareti yapması ve komşu il statüsünden yararlandırılıp smır ticareti kapsamına alınabilmesi için, komisyonun teklifi üzerine Başbakanlığın kararı gerekmektedir. Yoksa smır ticareti yapan il ile komşu olan bir ilin tek başına

13 smır ticareti yapmaya karar verme hakkı ve yetkisi yoktur. Smır Ticaretinin Düzenlemesine İlişkin tarih ve 96/9025 sayıh Bakanlar Kurulu Kararı ile daha sonra ''komşu if statüsü kaldırılmıştır. Smır ticareti ülkenin kara sınırı olan devletlerle yaptığı genellikle özel bir rejime tabi olan bir ticaret şeklidir. Komşu ülkeler arasında varılan karşılıklı anlaşmalarla düzenlenir. Smır ticareti genellikle sınırın iki yakasındaki bölge halkının ihtiyaçlarını karşılama amacına yöneliktir. Gümrük Kanunu'nun 138. Maddesine göre "smır ticaretinin çerçevesi antlaşmalarla tayin edilmemiş ise 10 kilometre derinliği geçemez" denmektedir. Ancak Suriye ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu mesafe, sınırın her iki tarafından 50 kilometre olarak belirlenmiştir. Buna göre 50 kilometre derinliğinde bir saha olarak kabul edilen smır bölgesi özel bir rejime tabi tutulmuştur (Gümrük YönetmeUği, m. 1056). Irak ile yapılan anlaşma gereğince sınırın her iki yanında 75 kilometrelik bir bölgede smır ticareti uygulanmaktadır (Gümrük Yönetmeliği m. 1068). İran sınırında ise derinlik 50 kilometre olarak belirlenmiştir (Gümrük Yönetmeliği, m. 1073) tarihinde TBMM'nde kabul edilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 172. Maddesinde ise smır ticareti ile ilgili olarak; "Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak smır ticaretinin kapsamı Bakanlar Kurulunca belirlenir. Smır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri yönetmelikle belirlenir" ifadesi yer almıştır.

14 Sınır Ticaretinin Amacı Smır ticareti ilke olarak, smır bölgelerinin iki yanında kalan halkın bölgesel ihtiyaçlarının karşılanmasını içerir. Bu tür ticaretten beklenen amaç, smır bölgelerinde yaşayan halkın ihtiyaç duyduğu maddelerin hem daha kolay temin edilmesi, hem de smır bölgelerinde karşılıklı güven ortamının artmasına katkıda bulunmaktır. Böylece bölge barışma ve huzurun korunmasına yardımcı olunacağı umulmaktadır. Smır ticareti ile hedeflenen amaçları maddeler halinde şöylece sıralamak mümkündür: Bölge halkının ihtiyaçlarının mahallinde, smır bölgelerinden kısa sürede temin ve tedarik edilmesi, bölge ekonomisine canlılık getirilmesi, Bölge insanına daha ucuza mal sağlanması, Mal kaçakçılığının her türlüsünün asgariye indirilmesi, Formel işlemleri basitleştirerek, bürokratik işlemlerin azaltılması yoluyla dış ticaret hacminin genişletilmesi, Bölge insanının refah düzeyini yükseltmek, İstihdamı artırmak, Sınır ticareti yoluyla dış ticaretle uğraşan müteşebbis ruhunun oluşumuna katkıda bulunmak, Yerinden yönetim sisteminin geliştirilerek demokratik hayatın gelişmesine katkıda bulunmak. Sınır Ticaretinin Kapsamı Smır Ticaretinin Düzenlemesine İHşkin tarih ve 96/9025 sayıh

15 Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair tarih ve 98/11160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile, toplam 13 ilden (Ağrı, Ardahan, Artvin, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Edime, İğdır, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Sımak, Van) BDT/Gürcistan, Bulgaristan, İran, Suriye, Nahçıvan ve Irak'la smır ticareti yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu Karar çerçevesinde, şirket merkezi smır ticareti kapsamındaki illerde olan tüzelkişilerle, bu illerde mukim ve tek vergi numarasına sahip gerçek kişilerce, ayda dört defadan fazla olmamak üzere, her defasında ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmayacak eşya ithal edilebilmektedir. Smır ticareti yoluyla ithal edilen petrol ürünlerinden alınması gereken vergi ve fonların %80'i, diğer ürünlerde ise %60'ı tahsil edilmektedir. Ayrıca, anılan Kararın 8 inci maddesinde "Smır ticareti kapsamında ithal edilen maddelerin il dışına çıkarıldığının tespiti halinde, gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenen smır ticareti belgesi ile daha önce verilmiş uygunluk belgeleri iptal edilir, yeni smır ticareti belgesi verilmez." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, smır ticareti kapsamında ithal edilen maddelerin il dışına çıkartılmaması konusunda gerekli denetim ve kontroller ilgili İl Valiliklerince yapılmaktadır. Smır ticaretine konu olacak eşyanın tespitinde smır ülkelerinin mevzuatları belirleyici olmaktadır. Ülkemizde Dış ticaret Müsteşarlığınca çıkarılan 96/7782 Sayılı Smır Ticareti Kararı'na İUşkin Tebliğ'in 12. Maddesinde "İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kuram ve kuraluşlara bırakılmış maddeler smır ticaretine konu edilemez. İthalat Rejimi Kararı ile İhracat Rejimi Kararı ve diğer mevzuatla ithali ve ihracı izne bağlı olan maddelerin bu tür ticarete konu edilmesi ilgili mercilerin izni ile

16 mümkündür" denilmektedir. 97/9113 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'nm 12. maddesinde ise ayrıca; kota, gözetim ve diğer ticaret politikaları uygulamasına tabi ürünlerin smır ticaretine konu olamayacakları bildirilmektedir. İhracı yasak ve ihracı müsaadeye bağh mallar Üstesi tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre eski eserler, tiftik keçisi, hint keneviri, tütün tohumu ve fidesi ihracı yasak mallar listesi içindedir. İhracı müsaadeye bağlı mallar listesi içinde tuz, şeker, silah (spor ve av tüfekleri hariç), mühimmat, uyuşturucu, psikotrop maddeler ve müstahtazları, afyon ve haşhaş kellesi, gübreler (kimyevi gübreler hariç), bitkisel ham yağlar ve yağlı tohumlar, bü3âık ve küçük baş canlı hayvanlar ve 1734 sayılı Yem Kanunu'nun kapsamındaki yemler sayılabilir. İthali müsaadeye bağlı maddeler listesi içinde ise şu maddeler sayılabilir: Asetik anhidrit, kokain ve tuzları, müstahzar patlayıcı maddeler, fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri, ateşleyici maddeler, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar, bilister bakır, bakır döküntü ve hurdaları, alüminyum döküm ve hurdaları, işlenmiş çinko, çinko döküm ve hurdaları tarihinde Ağrı ValiHği ile İran-Batı Azerbaycan Genel Valiliği arasında yapılan protokol ile çıkışı yasak olan, yasak olmayan ve izne bağlı olan smır ticaretine konu eşyanın listeleri ile ilgili bir anlaşma sağlanmıştır. Buna göre Türkiye Heyeti, Türkiye'den çıkışı yasak ve girişi mümkün olmayan eşya grubunu açıklamış, İran Heyeti tarafından ise çıkışı yasak olmayan, çıkışı yasak olan ve İran tarafından istenilen malların listeleri mutabakat altına alınmıştır. İran'dan çıkışı yasak olmayan malların bazıları, kuruyemiş çeşitleri.

17 yaş sebze ve meyve, bitki tohumları, tuz, kireç, alçı, çeşitli taşlar, seramik vb. iken; çıkışı izne tabi mallar arasında yün, el sanat ürünleri, kuru fasulye, mercimek, komposto, yatak, yorgan, bisküvi, tuğla, çivi, menteşe, çorap, termosifon, lavabo taşı olarak belirlenmiştir. İran'ın Türkiye'den talep ettiği mallar; demir, inşaat demirleri, köşebent, musluklu eşya, lama demiri, cam, boru, çuval, profil, kalıp, canlı hayvan, süt tozu, hayvan yemleri, pamuk, ilaçlar, gaz lambası vs.dir. Anı şekilde Türkiye'den ihracı yasak olan mallardan ise pirinç, yağlı tohumlar, gübreler, afyon, yaş sebze ve meyveler, şarap, et mamulleri, hediyelik eşya, canlı hayvan, tiftik, tütün, un, zeytin yağı, demir ve çelik ürünleri sayılmıştır tarih ve sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan, tarihli 97/0113 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile Bulgaristan sınır ticareti yapılan ülkeler kapsamına alınmış, bu karar ekinde yayınlanan ek liste ile aşağıdaki ürünler sınır ticareti kapsamına alınmıştır: Porland çimentosu, saplı çimento ("çimento fondu"), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış ve klinker şeklinde olsun olmasın) Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar, (Taşkömürü, linyit kömürü, turb, havagazı, sugazı vb. gazlar, katran, zift, petrol yağları, ham yağlar, fuel-oil, gazyağı, benzin, petrol gazları, petrol koku, elektrik enerjisi) Demir ve Çelik. Ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığının tarih ve nolu kararma (m. 11) göre, sınır ticaretine ihracat iadesi yardımı yapılmayacağı

18 bildirilmiştir. 23 Aralık 1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile smır ticaretinin kapsamı daraltılmıştır. Önceden il ihtiyacının üstünde bir ithalat söz konusu olduğunda buna îlde Sınır Ticareti Değerlendirme Kurulu karar veriyor ve çoğu zaman ihtiyacın üstünde, ithalata konu olan mallar Türkiye'nin diğer bölgelerine gönderilebiliyordu. Yeni getirilen düzenleme ile il ihtiyacı malların ithalatına Dış Ticaret Müsteşarlığı izin verecek, ithalat üst sınırını valiliklere bir liste halinde gönderecektir. Bildirilen listelerin dışındaki ithalata ise izin verilmeyecektir.

19 IIL SINIR TİCARETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Türkiye'nin smır ticareti ile tanışması yıllarında yaşanan petrol krizinden ve döviz darboğazından sonra olmuştur. Petrol krizine çare bulabilmek için yöntemler aranmış ve İran'dan mal karşılığı petrol alınmasına karar verilmiştir. Bunun için takip edilen metot aşağıdaki şekilde gelişmiştir: Öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili Bakan adına smır ticareti işlemlerini yürütmek üzere atanmış ve söz konusu yetkilinin ikametgahı Ağrı ili olmuştur. Aynı zamanda büro işlemlerini yürütmek için yeteri kadar eleman merkezden görevlendirilmiştir. Büronun görevi, mal götürerek karşılığında petrol getirecek olan smır ticareti tacirlerinin kayıtlarını tutmak, götürülen mal karşılığı getirilecek olan petrolün Türkiye'ye getirilip getirilme-

20 diğini denetlemektir. Yurda sokulan petrolün, devletin belirlediği bir fiyattan yine devlete teslim edilmesi zorunluluğu vardır. Çünkü piyasada petrol krizinden dolayı karaborsa vardır ve değerinden oldukça yüksek bir fiyattan petrol satılmaktadır. Gelen petrolü teslim almak ve depolamak üzere Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü yeteri kadar deposunu Ağrı-Doğubeyazıt ilçesinde inşa ettirmiştir. Biriktirilen petrol Trabzon dağıtım merkezine götürülmekte ve oradan da ihtiyaca göre devlet yetkilileri eliyle çeşitli bölgelere dağıtılmıştır. 1978'de yapılan araştırmalar; o zaman Türkiye'den mal götürüp karşılığında îran petrolü getiren tacirlerin, devletin kendilerine vermiş olduğu kâr marjının yüksek olmasından dolayı oldukça fazla miktarda sermaye birikimi sağladıkları ve daha sonraki yıllarda birer ihracatçı ve ithalatçı olduklarını göstermektedir. Merkezden görevlendirilen elemanlarca smır ticareti işlemleri yaklaşık iki yıl sürdükten sonra, smır ticareti işlemlerinin Valiliklerce yürütülmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmış ve Ağrı Valiliği bünyesinde smır ticareti bürosu oluşturulmuştur. Daha sonraki yıllarda bir takım düzenlemeler yapılmıştır. İlk düzenleme, 1979 yılında 7/17493 sayılı Dışsatım Düzenleme Kararı ile olmuştur. Bu karara dayanılarak çıkarılan tarih ve 7/17793 sayıh Kararla bazı smır bölgelerinde smır ticareti yapılması öngörülmüştür tarih ve sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan Smır Ticareti Yönetmeliği ile, İran'la Ağrı-Gürbulak smır kapısından smır ticareti yapılması bir yönetmelik maddesi haline getirilmiştir yılında yayımlanan

21 İhracat Rejimi Kararı ve İhracat YönetmeUği (RG. 7 Ocak 1982 tarih ve sayıh) içerisinde sınır ticaretine ayrıca yer verilmesi, smır ticareti açısından önemli bir gelişme olmuştur. Türkiye'de smır ticareti ilk defa Ağrı-Gürbulak smır kapısında başlatılmış, Ağrı ValiUği'nin tarih ve 1/222 sayıh talebi üzerine; tarih ve sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan 8/9113 sayıh Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Smır Ticareti Yönetmeliği çerçevesinde, Gürbulak smır kapısından smır ticareti yapılması işlemlerini bir takım kaide ve kurallara bağlamıştır. Daha sonra aynı yıl Gaziantep-Ünlüpmar ve Karkamış smır kapılarından Suriye ile smır ticaret yapılmasına izin verilmiştir yılında Hatay- Cilvegözü smır kapısı Suriye ile, 1987 yılında ise Van-Kapıköy smır kapısı İran ile smır ticaretine açılmıştır yılında ise Hakkari-Esendere, 1989 yılında da Artvin-Sarp smır kapısı smır ticaretine açılmıştır yılında Erzurum ilinin Ağrı-Gürbulak smır kapısından İran'la, Artvin-Sarp smır kapısından ise BDT ile smır ticareti yapmasına karar verilmiştir yılında Kars ilinin Ağrı-Gürbulak smır kapısından İran'la, Artvin- Sarp smır kapısından ise BDT ile smır ticareti yapmalarına izin verilmiştir (komşu il statüsünden yararlanarak). Yine aynı yılm ortalarında Mardin, Hakkari ve Sımak illerinin Mardin-Habur sınır kapısından smır ticareti yapmalarına karar verilmiştir. İlk önceleri Ağrı ilinde fiili olarak sınır ticareti faaliyetleri yürütülmekteyken, hızlı bir gelişme ile bu tür ticaretin diğer smır ve kıyı illerine de

22 yayıldığını görmekteyiz. Kısaca özetlemek gerekirse; Ağrı, Van, Hakkari, Erzurum ve Kars illeri Gürbulak, Kapıköy ve Esendere smır kapılarından İran'la, İğdır Dilucu kapısından Nahcıvan'la, Gaziantep ili Cilvegözü, Öncüpmar ve Karkamış smır kapılarından Suriye ile, yine Mardin ili Nusaybin smır kapısından Suriye ile, Sımak ili Habur smır kapısından Irak ile smır ticareti yapmaya yetkili kılınmışlardır. Başbakanlık Dış ticaret Müsteşarlığının 96/7782 Sayılı Smır Ticaretine İlişkin Tebliğ (RG tarih ve sayılı) ile Şanlıurfa ilinin Akçakale Smır Kapısından Suriye ile smır ticareti yapmasına izin verilmiş, son olarak da tarih ve 97/9113 nolu Bakanlar Kumlu Kararı (RG tarih ve sayılı) ile Edime ili Bulgaristan ile Kapıkule'den smır ticareti yapmaya yetkilendirilmiştir. Başbakanlık DTM tarafından çıkarılan 96/7782 Sayıh Smır Ticareti Kararı'na İUşkin TebHğ ile, daha önce smır ticaretini düzenleyen tarihli ve 93/4723 sayılı Karamame ve eki "Smır ve Kıyı Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece smır ticareti yapmaya yetkili ve daha önce "komşu z7" statüsünden yararlanmış olan illerin smır ticareti yapabilme olanakları da kaldırılmış olmaktadır. Smır ticareti yapılan iller ve bunların hangi smır kapısından hangi ülkelerle smır ticareti yapacaklarını bir tablo ile gösterebiliriz.

23 TABLO 1: Sınır Ticareti Yapmaya Yetkilendirilen İller, Sınır Kapıları ve Ülkeleri Gösterir Liste ÎLt SINIR KAPISI KARŞI ÜLKE Ağrı Gürbulak İran Van Kapıköy İran Hakkari Esendere İran Artvin Sarp Gürcistan ve diğer B.D.T. Ülkeleri İğdır Dilucu Nahçıvan Ardahan Türkgözü Gürcistan ve diğer B.D.T. Ülkeleri Gaziantep Karkamış Suriye Kihs Öncüpmar Suriye Hatay Cilvegözü Suriye Mardin Nusaybin Şenyurt Suriye Sımak Habur Irak Şanlıurfa Akçakale Suriye Edime Kapıkule Bulgaristan Temmuz 1998'de alman ve fakat Resmi Gazete'de yayınlanmayan bir kararla sınır ticaretine önemli engeller getirilmiştir. Bakanlar Kumlu'nun aldığı önlemler arasında sınır ticaretinin sadece komşu iller arasında yapılması, ticarete konu olan malların bu illerin sımrlanm aşmaması, sınır ticareti kapsamındaki malların vergilerinin yüzde SO'e çıkarılması, malların ithalatında menşe şehadetnamesi aranarak üçüncü ülke mallarının bu yolla yurda girişinin engellenmesi konuları yer almıştır.

24 Kararın Temmuz 1998 başından itibaren uygulamaya sokulmasıyla lo'u aşkın Doğu ve Güneydoğu Anadolu ilinden yapılan smır ticareti fiilen durmuş, valilere verilen gizli talimatla smır ticareti kapsamındaki malların il dışına çıkmasını önlemek amacıyla ciddi idari denetimler başlatılmıştır. Önlemler Ardahan'dan, Hatay'a kadar lo'a yakın ilde etkisini gösterirken, bu illerden ekonomisi smır ticaretine bağlı olanlarda ticari hayat durgunlaşmıştır. Smır ticaretiyle ilgili önemli bir düzenleme; Türkiye'de 13 smır ilinde yapılan smır ticaretinde valilerde olan yetkinin. Bakanlar Kurulu kararıyla Dış Ticaret Müsteşarhğı'na devredilmesidir. 55. Hükümetin tarihinde aldığı bu karar bütün valiliklere ulaştırılmış ve valilerin yetkileri kaldırılmıştır. İllerin keyfi ve ihtiyaç dışı ithalat yapmaları, smır ticaretinin her ilde standart halde yapılması ve kontrolünün daha sağlıklı yapılabilmesi gibi nedenlerle alman Bakanlar Kumlu Kararı uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve "1999 yılında smır illerinde ithalatı yapılacak mallar ve miktarlarını gösteren liste" de valiliklere gönderilmiştir tarimi karar, illerdeki smır ticareti değerlendirme kumllarmda da değişiklikler öngörmektedir. Buna göre smır ticareti değerlendirme kumlları şu üyelerden oluşmaktadır; "Vali veya valinin görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında, sanayi ticaret müdürü, tarım il müdürü, TSO yönetim kumlu başkanı, defterdar ve müsteşarlığın uygun gördüğü bir üye". Kumllarda daha önce defterdarlık ve müsteşarlık temsilcisi yer almıyordu. Kararla getirilen önemli bir yenilik de Sınır Ticareti Koordinasyon Kurulu oluştumlmasıdır. Yeni düzenleme ile smır ticareti yapılan illerin valileri ve ilgili kummlarm yetkililerinin oluşturduğu kuml, üç ayda bir Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda toplanarak çahşmalarım

25 değerlendirecektir. Bu kararla smır ticareti yoluyla yapılan ithalatta alınacak vergilerde de denklik sağlanmış olmaktadır tarihli karar il ihtiyacı dışındaki ürün ve malların ithalatına, listede belirlenen il ihtiyacı fazlası ithalata ve hasat dönemi tarımsal ürünlerin ithalatına da artık izin verilmeyecektir. Eski uygulamada vali veya onun görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığındaki Sınır Ticareti Değerlendirme Kurulu, smır ticareti izni verme, yapılan başvuruları kabul edip etmeme, ilin ihtiyacını belirleme yetkilerine sahipti. Yeni uygulamayla, il ihtiyacı ve hangi malların ithalatına izin verildiği Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından liste halinde valilere bildirilecek ve bildirilen listeler dışındaki ithalata izin verilmeyecektir. Örneğin, Edirneli bir ithalatçı 10 ton kuş yemi ithal etmek için başvurduğunda. Edime listesine bakılacak, şayet listede kuş yemi yoksa ithalata izin verilmeyecek, listede kuş yemi var ancak miktar belirlenen il ihtiyacının üzerindeyse yine bu ithalata izin verilmeyecektir. Önceki uygulamada ise bu ithalata, ildeki Smır Ticareti Değerlendirme Kumlu karar veriyordu tarihinde TBMM'de 4481 Sayıh Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 2. Maddesi uyarınca "Bakanlar Kumlu, smır ticareti kapsamında ithal edilen mallara ilişkin olarak tahsil edilen Akaryakıt Tüketim Vergisinin %5'ine kadarlık kısmını, smır ticareti yapılan illerin özel idarelerine aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir" hükmü yer almıştır. Buna göre tahsil edilen Akaryakıt Tüketim Vergisinin %5Tik kısmı smır ticareti yapılan illerin Özel İdarelerine gönderilecek ve özel idareler de bunlarla, yol, okul vb. yatırımları gerçekleştireceklerdir. Bu, smır illerinin kalkındırılması için son

26 derece olumlu bir gelişmedir sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek amacıyla hazırlanan ve tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği'nin 710, 711, 712 ve 713. maddeleri Smır Ticaretini düzenlemektedir. Smır ticaretini düzenleyen maddeler aşağıdaki hükümleri içermektedir. Madde Bakanlar Kurulunca Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kapsamı belirlenen smır ticareti ancak ilgih Kararda belirtilen gümrük idarelerinden yapılır. Madde Smır ticareti kapsamında yapılacak her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinde bu YönetmeUğin 249 uncu maddesinde belirtilen beyanname kullanılır. Madde Gümrük Kanununun 172 nci maddesi çerçevesinde smır ticareti kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri, bu madde uyarınca çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara tabidir. Madde Smır komşusu ülkelerle smır ticaretine ilişkin özel anlaşmalar bulunması halinde, gümrük işlemleri bu anlaşmalar hükümlerine göre yürütülür. 28 Nisan 2000 Tarihli Son Düzenleme Başlatıldığı günden bu yana kapsamı konusunda tartışmalar bitmeyen ve vergi kayıplarına neden olan smır ticaretine 28 Nisan 2000'de çıkarılan bir kararname ile yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Yaklaşık 8 aylık bir uğraşıdan sonra çıkarılan yeni düzenleme ile "mücavir il" kavramı kaldırılırken, artık

27 sadece, Artvin'den Hatay'a kadar olan sınır illerinde sınır ticareti yapılabilmesi karara bağlanmıştır. Sınır ticaretine imkan tanınan il sayısı 7'ye düşürülürken Edime ili de sınır ticareti yasaklanan iller arasına girmiştir. Bu arada, çoğunlukla Irak'tan getirilen deterjan hammaddesi olan "lap" ile hurda demir-çelik ve hurda bakır ithalatında uygulanan kota da kaldırılmıştır. Sınır ticareti kapsamında getirilen bu mallar sadece sınır illerinde değil, Türkiye genelinde satılabilecektir. Bu ürünler dışında sınır ticareti kapsamında ithal edilen ürünler ise eskiden olduğu gibi il dışına çıkarılamayacaktır. Yeni kararla mazotta gümrük düşürülüp miktarlar azaltılmıştır. Karamame ile sınırdan ticaretin önemli boyutunu oluşturan mazot ticaretinde de gümrük muafiyeti azaltılmıştır. "Taşıt üzeri motorin ticareti" olarak adlandırılan sınırdan mazot ticaretinde, daha önce jâizde 60 olarak uygulanan mevcut gümrük vergilerinin yüzde 80'i uygulanacak. Söz konusu mazot ticareti artık sadece Türk plakalı araçlar ile yapılacak. Yeni kararla Mutad depo ile getirilecek aylık mazot miktarı da İğdır'da 25 bin tondan 15 bin tona, Habur'da 150 bin tondan 75 bin tona indirilmiştir. Yeni kontenjan miktarları Mayıs 2000'den itibaren geçerli olacaktır. Böylece, 2000 yılının ilk 4 ayında, İğdır'a 100 bin ton, Habur'a ise 600 bin ton olmak üzere toplam 700 bin ton mazot getirildiği kabul edilirse, yılın kalan bölümünde, İğdır'a en fazla 120 bin ton, Habur'a da 600 bin ton mazot getirilebilecek. Bu kapsamda getirilen mazotun tamamı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nm (TPAO) yan kumlusu Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketi (TPIC) tarafından satın alınacaktır. Sınır ticaretine ilişkin karamamenin çıkmaması nedeniyle, geçen yılın sonunda bu kapsamda ithalatı yapılabilecek ürünlerin sayısı. Dış Ticaret

28 Müsteşarlığı tarafından 254'ten Sl'e indirilmişti. Yeni Kararname ile smır ticareti kapsamında, sadece, genellikle Türkiye'de üretilmeyen, karabiber, kakule, karanfil, kimyon, kına, mahlep, sahlep, sumak gibi baharat türü tarım ürünlerinin ithalatına izin verilmektedir. Bu kapsamda ithal edilebilecek sanayi ürünleri ise ham alüminyum, külçe alüminyum, külçe bakır, bakır süs eşyası, hurda bronz, kaya tuzu, ham veya kaba yontulmuş mermer, naylon terlik, semaver ve odun ile sınırlandırılmıştır. Bu arada "araç üstü motorin ticareti" dışında, yılda, Ağrı'dan 25 bin ton, Ardahan'dan 11 bin ton, İğdır'dan 25 bin ton, Şımak'tan 6 bin 800 ton, Van'dan da 64 bin 800 ton motorin ithalatına izin verilmektedir. Artvin'den yılda 500 bin ton motorin ithalat izni istenmesine karşın sadece 28 bin ton, Hakkari'den 250 bin ton ithalat izni istenmesine karşın sadece 8 bin 500 ton motorin ithalatı uygun görülmüştür. Kapsamı daraltılan smır ticaretine 2001 yılında tamamen son verilmesi öngörülüyor. Turkish Daily News'in askeri kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, 28 Nisan 2000 tarihu Karar'm bölgede kötüleşen ekonomik koşulları daha da kötüleştireceği bildirilmiştir. Askeri yetkililer smır ticaretinin geliştirilmesine yönelik olarak bölgede bulunan Üzümlü ve Samanlı askeri smır kapılarının da serbest ticarete açılmasını ve Habur Smır Kapısı'nm genişletilmesini önermektedirler. Bu şekilde yöre insanının ekonomik koşullarında iyileşme söz konusu olabilecektir. Yine aynı kaynaklar, yeni uygulamanın kaçakçılığı artıracağını ve PKK'nm bölgede güçlenmesine yol açacağını ifade etmektedirler. Yeni kararla smır ticaretinin kısıtlanmasının jeo-politik açıdan Türkiye'nin Kuzey Irak üzerindeki etkinliğini azahacağı da bildirilmektedir. Hem Barzani hem de Talabani'nin Irak'ın Türkiye ile olan petrol ticaretine bağımlı olduğu

SINIR TİCARET RAPORU 2015

SINIR TİCARET RAPORU 2015 SINIR TİCARET RAPORU 2015 1.GİRİŞ Sınır ticareti ülkenin kara sınırı olan devletlerle yaptığı genellikle özel bir rejime tabi olan bir ticaret şeklidir. Komşu ülkeler arasında varılan karşılıklı anlaşmalarla

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Sınır Ticareti 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm Sayfa 1 / 7 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE'DE SINIR TİCARETİNİN GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU

TÜRKİYE'DE SINIR TİCARETİNİN GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE SINIR TİCARETİNİN GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU HAZIRLAYANLAR Gelirler Kontrolörü Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Fuat ALTUNDAL YAYIN NO: 2008-26 İstanbul, 2008 Copyright

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı (-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03. ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 1-Değişiklik: 26.03.2005/25767 R.G. 2-Değişiklik: 17.08.2006/26262 R.G.

Detaylı

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili Ek- 1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CANLI HAYVAN HAYVANSAL ÜRÜN İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar 1 Ağrı 2 Ankara 3 Antalya 4 Antalya 5 Ardahan 6 Artvin 7 Balıkesir 8 Edirne 9 Edirne

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.3.213 Sayı 12 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

GELİNCİK SINIR TİCARET MERKEZİ GELİNCİK SINIR TİCARET MERKEZİ

GELİNCİK SINIR TİCARET MERKEZİ GELİNCİK SINIR TİCARET MERKEZİ GELİNCİK SINIR TİCARET MERKEZİ GELİNCİK SINIR TİCARET MERKEZİ 2015 2 GELİNCİK SINIR TİCARET MERKEZİ Sınır Ticareti: Sınır ticareti ilk kez 1971 yılında 1615 sayılı gümrük kanunu ile gündeme gelmiştir.

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yapılmış ve

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yapılmış ve İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı R.G. Madde 1-22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 'nın 4 üncü maddesi uyarınca;

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.06.2017/76-1 ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kırgızistan a ihracat yapan 63 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU

ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU Türkiye'nin 2014 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 3,8 artışla 157 milyar 642 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalat yüzde 3,8 azalma ile 242 milyar 182 milyon

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eksen Başlığı HABER BÜLTENİ 1.4.213 Sayı 13 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış

Detaylı

İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN

İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN İran ekonomisi 2015 yılı itibariyle 396 milyar dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla büyüklüğüne sahip bulunuyor. Bu açıdan

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 3.12.212 Sayı 1 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA

İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA Tütün tohumu ve fidesi 1177 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca Tekel Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü nün ilgilendirdiği Bakanlık

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI Bosna-Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı. Savaş öncesinde ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

Ocak-Eylül dönemine ait dış ticaret verileri değerlendirildiğinde Sinop ilinin ilk 9 ay sonundaki

Ocak-Eylül dönemine ait dış ticaret verileri değerlendirildiğinde Sinop ilinin ilk 9 ay sonundaki Sinop Ekonomi Verileri-Eylül, 215 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Eylül, 215) Ocak-Eylül dönemine ait dış ticaret verileri değerlendirildiğinde Sinop ilinin ilk 9 ay sonundaki ihracatının geçen yılın aynı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU HAZİRAN 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı: Karadağ Nüfusu: 619.800 Dil: Sırpça %42,9, Karadağca %37, Boşnakça %8,7 Din: Ortodoks 72.1%, Müslüman 19.1%, Katolik 3.4%,

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı