KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN ÖĞRETĠM YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜ ĠLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜ ĠLANI"

Transkript

1 KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN ÖĞRETĠM YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜ ĠLANI BaĢvuru Yapabilecek Adaylar a) Lise Son sınıfta okuyan ya da mezun durumunda bulunmaları koģuluyla, 1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların 4) TC uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 5) KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, baģvuruları kabul edilir. b) Adaylardan: 1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, 2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 5) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, baģvuruları kabul edilmez. BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler a) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir) b) Onaylı diploma fotokopisi, not belgesi ve çevirileri c) Varsa girdiğiniz sınavın sonuç belgesinin fotokopisi ve çevirisi Başvuru formu için tıklayınız. Formu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra çıktısını alınız ve imzalayınız. BaĢvuru ve Tercih KoĢulları 1) Uluslararası öğrenci başvuruları, posta yoluyla, kişisel olarak veya internet üzerinden yapılabilir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi resmi web sayfası üzerinden yapılan başvurularda, başvuru formu imzalanıp, ilan edilen diğer belgelerle birlikte taranarak adresine elektronik posta ile başvuru süresi içerisinde Öğrenci İşlere Daire Başkanlığına ulaştırılır. Süresi içinde ulaştırılmayan başvurular kabul edilmez. 2) Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan asgari taban puanlar ile koşullar aranır. Belirlenen sınavlara girmemiş adaylardan başvuruda mezun oldukları lise ve dengi okullardan aldıkları başarı puanı esas alınarak kontenjan dahilinde değerlendirilir. 3) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programını tercih eden adayların B sınıfı ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir. 1

2 a) SAT I dan en az 1000 toplam puan, b) ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan, c) GCE (General Certificate Education / A Level Sertificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası, d) I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar, e) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan, f) FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olanlar, g) ÜRDÜN ve FİLİSTİN de yapılan TAWJİHİ sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan, h) LÜBNAN da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olanlar, ı) AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya, Bakaloryası) fen dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan, i) Çin Halk Cumhuriyeti nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan, j) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı nda (TCS ) en az 50 puan, k) İran'da lise diploma notu (Diolome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 olan adaylar, l) MATURA belgesine sahip olan adaylar, m) TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları nda altın, gümüş ve bronz madalya ve mansiyon ödülü alanlar. n) Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavında başarılı olanlar 3) Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. 4) Adaylar en fazla üç diploma programına başvurabilirler. BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Ġlanı 1-Uluslararası öğrenci adaylarının tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektör tarafından atanan ve yetkilendirilen komisyonca yapılır. 2- Yerleştirmede esas alınan ortaöğretim puanlarının eşit olması halinde, yeni mezun olan aday tercih edilir. 3- Yerleştirme işlemi sonucunda; kontenjan dahilinde, ilan edilen sınavlardan alınan puan sıralamasına göre asil ve asil aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kontenjan miktarı kadar öğrenci kaydı yapılır. Belirlenen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan asil adaylar kayıt hakkını kaybederler ve yerlerine yedek listedeki sıraya ve kontenjana göre yedek adayların kayıtları yapılır. 4- Asil ve yedek aday isim listeleri ile kayıt için gerekli belgeler internet adresinde tebliği niteliğinde ilan edilir. Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır. 5- Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere Kabul Mektubu gönderilir. BaĢvuru ve Değerlendirme Takvimi BaĢvuru Tarihi : 2 Haziran- 3 Temmuz 2015 Değerlendirme Tarihi : 6-9 Temmuz 2015 Sonuçların Web de Ġlanı : 13 Temmuz 2015 Asil Kayıt Tarihi : Ağustos 2015 Yedek Kayıt Tarihi : 31 Ağustos- 4 Eylül 2015 Türkçe Yeterlilik Sınav Tarihi : 07 Eylül 2015 Eğitim-Öğretim Dili ve Türkçe Yeterlik Düzeyleri 1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir. 2) Türkçe yeterlik düzeyleri; Üniversite Senatosunun tarih ve 03 nolu toplantısında alınan kararı ile kabul edilen DÖMER yönergesi esaslarına göre belirlenir. Bu sınavdan başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğrenimi görmeleri amacıyla izinli sayılmaları, ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır. 3) Türkçe öğrenimi ile yükümlü olan öğrenciler DÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına 2

3 katılabilirler. Türkçe Kursuna ilişkin eğitim programı, üniversitemiz web sayfasında ilan edilir. 4) Bir yılsonunda Türkçe yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin kaydı silinir. Kesin Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler : a) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış Temsilciliğine giderek Öğrenim Vizesi almaları gerekmektedir. b) Türkiye de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden İkamet Tezkeresi alırlar c) Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, d) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı, e) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, f) Türkiye deki üniversitelerin yapmış olduğu YÖS puanı ile yerleşenler için sonuç belgesinin çıktısı, g) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, h) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği i) Altı adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), j) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu k) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı l) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası m) Sağlık Raporu (Üniversitemiz, bölümlere yerleşen öğrencilerden gerektiğinde Türkiye sınırları içerisinde bulunan bir sağlık kuruluşundan alacakları heyet raporu isteyebilir.) Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde, Üniversite Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nda bizzat aday tarafından yaptırılır. BaĢvuru Adresi ve Kayıt Yeri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı KİLİS/TÜRKİYE Telefon: Uluslararası Öğrenci Yükümlülükleri a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (YU Numarası vb.) b) Öğrenime başlamadan önce emniyet makamlarından ikamet tezkeresi almakla (öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde), c) Emniyet makamlarından öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden her yıl emniyet makamlarına Öğrenci Belgesini ibraz etmekle, d) 5510 Sayılı Kanun gereği Yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortalısı sayılırlar ve Kanunun gerektirdiği şartları yerine getirmekle, e) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmekle f) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla g) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla h) Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. 3

4 ÖĞRETĠM YILI LĠSANS/ÖNLĠSANS PROGRAMLARINA AĠT ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI Süre Duration Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts Arap Dili ve Edebiyatı Arabic Language and Literature 4 5 Coğrafya Geography 4 4 Felsefe Philosophy 4 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Molecular Biology and Genetics 4 3 Tarih History 4 5 Tarih (İÖ) History (EP) 4 5 Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literature 4 5 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Turkish Language and Literature (EP) 4 5 Faculty of Economics and Administrative Sciences Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi İktisat Economics 4 10 İktisat (İÖ) Economics (EP) 4 10 İşletme Management 4 10 İşletme (İÖ) Management (EP) 4 10 Özel KoĢullar Requirements& Explanations Ġlahiyat Fakültesi Faculty of Theology İlahiyat Theology , 708 İlahiyat (İÖ) Theology (EP) , 708 Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Muallim Rifat Faculty of Education Fen Bilgisi Öğretmenliği Teacher Training in Sciences 4 5 Okul Öncesi Öğretmenliği Teacher Training at Pre-School Level 4 5 Sınıf Öğretmenliği Teacher Training at Primary School Level 4 5 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Teacher Training in Social Studies 4 5 Türkçe Öğretmenliği Teacher Training in Turkish 4 5 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Faculty of Engineering and Architecture Gıda Mühendisliği Food Engineering 4 5 Gıda Mühendisliği (İÖ) Food Engineering (EP) 4 5 İnşaat Mühendisliği Civil Engineering 4 5 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Civil Engineering (EP) 4 5 Yusuf ġerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Yusuf Serefoglu School of Health Hemşirelik Nursing 4 5 4

5 Programın Adı KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ Meslek Yüksekokulu Name of Programme KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY Vocational School Süre Duration Kontenjan Quota Bahçe Tarımı Yard Farming 2 2 Bilgisayar Programcılığı Computer Programming 2 2 Dış Ticaret Foreign Trade 2 3 Dış Ticaret (İÖ) Foreign Trade (EP) 2 3 Elektrik Electricity 2 3 Elektrik (İÖ) Electricity (EP) 2 3 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gas and Installation Technology 2 3 İnşaat Teknolojisi Construction Technology 2 3 İşletme Yönetimi Business Administration 2 3 İşletme Yönetimi (İÖ) Business Administration (EP) 2 3 İş Sağlığı ve Güvenliği Occupational Health and Safety 2 2 İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö) Occupational Health and Safety (EP) 2 2 Makine Machinery 2 3 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 3 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Accounting and Tax Applications (EP) 2 3 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Medical and Aromatic Plants 2 2 Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management 2 3 Yapı Denetimi Building Supervision 2 2 Yapı Denetimi (İ.Ö) Building Supervision (EP) 2 2 Vocational School of Health Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Services Çocuk Gelişimi Child Development 2 2 Çocuk Gelişimi (İÖ) Child Development (EP) 2 2 İlk ve Acil Yardım First Aid and Emergency 2 2 İlk ve Acil Yardım (İÖ) First Aid and Emergency (EP) 2 2 Optisyenlik Opticianry 2 2 Optisyenlik (İ.Ö) Opticianry (EP) 2 2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Medical Documentation and Secretarial 2 2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) Medical Documentation and Secretarial (EP) 2 2 Yaşlı Bakımı Elderly Care 2 2 Yaşlı Bakımı (İ.Ö) Elderly Care (EP) 2 2 Özel KoĢullar Requirements& Explanations 5

6 KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM YILI LĠSANS/ÖNLĠSANS PROGRAMLARINA AĠT KATKI PAYLARI Bilgi Ġçin KATKI PAYLARI TL FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ (YILLIK) Arap Dili ve Edebiyatı 852,00 Coğrafya 852,00 Felsefe 852,00 Moleküler Biyoloji ve Genetik 852,00 Tarih 852,00 Tarih (İ.Ö) 1.920,00 Türk Dili ve Edebiyatı 852,00 Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 1.920,00 ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ İktisat 939,00 İktisat (İ.Ö.) 2.310,00 İşletme 939,00 İşletme (İ.Ö.) 2.310,00 MUALLĠM RIFAT EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Fen Bilgisi Öğretmenliği 852,00 Okul Öncesi Öğretmenliği 852,00 Sınıf Öğretmenliği 852,00 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 852,00 Türkçe Öğretmenliği 852,00 MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ Gıda Mühendisliği 1.160,00 Gıda Mühendisliği (İÖ) 3.050,00 İnşaat Mühendisliği 1.160,00 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 3.050,00 ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ İlahiyat 852,00 İlahiyat (İ.Ö.) 2.050,00 YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 570,00 MESLEK YÜKSEKOKULU Bahçe Tarımı Programı 570,00 Bilgisayar Programcılığı Programı 570,00 Dış Ticaret Programı 570,00 Dış Ticaret Programı (İ.Ö.) 1.535,00 Elektrik Programı 570,00 Elektrik Programı (İ.Ö.) 1.535,00 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 570,00 İnşaat Teknolojisi Programı 570,00 İşletme Yönetimi Programı 570,00 İşletme Yönetimi Programı (İ.Ö) 1.535,00 İş Sağlığı ve Güvenliği 570,00 İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö) 1.535,00 Makine Programı 570,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 570,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö) 1.535,00 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 570,00 Turizm ve Otel İşletmeciliği 570,00 Yapı Denetimi 570,00 Yapı Denetimi (İ.Ö) 1.535,00 SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Gelişimi 570,00 Çocuk Gelişimi (İÖ) 1.535,00 İlk ve Acil Yardım 570,00 6

7 İlk ve Acil Yardım İ.Ö ,00 Optisyenlik 570,00 Optisyenlik (İ.Ö) 1.535,00 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 570,00 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı İ.Ö ,00 Yaşlı Bakımı 570,00 Yaşlı Bakımı (İ.Ö) 1.535,00 7

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin önlisans

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

Madde 1 (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar: Ortaöğrenim son sınıfta ya da mezun durumda olmaları koşuluyla;

Madde 1 (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar: Ortaöğrenim son sınıfta ya da mezun durumda olmaları koşuluyla; 2013-2014 Öğretim Yılı Lisans Programları için Yurtdışından Öğrenci Kabulü Şartlar ve Takvim, Türkçe Dil Düzeyi, Kontenjan, Önkayıt, Değerlendirme, Kabul, Kesin kayıt Şartlar ve Takvim Madde 1 (1) Başvurusu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Başvurular belirlenen tarihlerde www.yos.balikesir.edu.tr web sitesinden

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönerge 21.05.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı nda kabul edilen Yurtdışından

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR Karar Tarihi : 13.02.2013 Karar No : 11168907-06 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi nin Fakülte ve Yüksekokullarında Lisans düzeyinde

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır. 2012-2013 Güz Akademik yılı için yurt dışından öğrenci başvuru

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt T. C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı