Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz."

Transkript

1

2

3 Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA,2013

4

5 BAŞKANIN MESAJI Türkiye petrol sektörü bilhassa 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun yasalaştığı ve bu piyasanın düzenleme ve denetlenmesi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun görevlendirildiği 2005 yılından bugüne kadar hızlı bir gelişme göstermektedir. Siyasi ve ekonomik istikrar beraberinde, istikrarlı büyümeyi getirmiş ve sektörün tamamı kayıt altına alınmıştır. Aynı dönemde kayıt dışı, kaçak veya sahte akaryakıt sorunu önemli boyutta azalmıştır. Bu süre zarfında Kurumumuz tarafından sonuçlandırılan lisanslandırma süreci piyasa oyuncularının kayıt altına alınması ve kayıt dışı sorununun azalmasında önemli bir rol oynamıştır. Tüm bunlar sayesinde sektörde rekabet artmış, yeni oyuncular katılmış; kalite, ürün ve hizmet çeşitliliği gelişmiştir yılına dair petrol sektörünü genel olarak değerlendirdiğimizde de, sektöre girişlerin hızlandığı, depolama kapasitesinin arttığı, rafineri iyileştirme ve kurulum çalışmalarının hızla devam ettiği petrol sektörünün yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmayı sürdürdüğü görülmektedir. Ayrıca 2012 yılında sektörümüzdeki şirketlerin finansal piyasalarda da ilgi odağı olması ve yine Türkiye nin en büyük şirketlerinin başında petrol endüstrisi şirketlerinin bulunması ve özellikle yılsonuna doğru yeni yabancı menşeili firmaların da pazara girmesi ülkemiz adına son derece olumlu gelişmelerdir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak canlı, dinamik bir sektör olan petrol piyasasının faaliyetlerini kamu sorumluluğu çerçevesinde etkin ve hızlı bir şekilde icra ediyoruz. Birçok ulusal ve uluslararası toplantıya iştirak ederek petrol piyasasını yakından izleme, geleceğe dönük perspektiflerin neler olabileceğini bilme imkânına kavuşmuş bulunuyoruz yılından bugüne her yıl düzenli olarak ve zaman içinde içeriği sürekli gelişen piyasa raporlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu raporlandırmayı geçtiğimiz yıldan itibaren aylığa dönüştürerek zengin kapsama, daha da güncel yorumlama etkinliğini ilave ettik Petrol Piyasası Raporumuz ile petrol endüstrisinin sadece vergi, fiyat veya kayıt dışılıkla kamuoyunda tartışılmasından ziyade sektörün ülke ekonomisine sağladığı katma değer, çalıştırdığı kişi sayısıyla oluşturduğu istihdam gibi verileri de yayımlıyoruz. Bu sayede sektörün daha bütüncül olarak makroekonomi içerisindeki yerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Kurumumuzun sürekli araştırma, öğrenme, iyileştirme ve yenilikçilik anlayışına uygun olarak hazırlanan 2012 yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu bu anlayışımızın zengin bir ürünüdür. Bu raporun hazırlanmasında emek sarf eden tüm Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı çalışanlarını kutluyorum. Bu raporun ilgililere faydalı olmasını dilerim. Hasan KÖKTAŞ Başkan

6

7 SUNUŞ Petrol Piyasası Sektör Raporları ile petrol sektöründe oluşan tüm petrol faaliyetlerine detayları ile yer verilmesi, sektörü etkileyen ulusal ve uluslararası gelişmelerin analiz edilmesi ve geçmiş yıllar ile karşılaştırma imkanının sağlanması ve geleceğe yönelik petrol endüstrisinin perspektiflerinin şekillendirilmesine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Bu amaçlarla, uluslararası raporlama ilke ve standartlarında hazırlanmaya başlanan Petrol Piyasası Sektör Raporu içerdiği verilerin kapsamı ile değerlendirildiğinde ülkemiz petrol piyasasında tek kaynak olma özelliğini devam ettirmektedir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da detaylı ve titiz çalışmalar sonucunda hazırlanan Rapor, 2012 yılındaki tüm verileri okuyucularının kullanımına sunmaktadır. Sektörümüzün ekonomik büyüklüğü, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi ve sektördeki rekabet düzeyi her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Bu sebeple, tam ve doğru bilgiye erişim hem kamu kurum ve kuruluşları için hem de özel sektör için vazgeçilmez konumdadır. Petrol Piyasası Sektör Raporu ile son yıllarda ülkemiz petrol sektörünün yaşadığı değişim ve gelişim en açık şekilde gözler önüne serilmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de aynı hassasiyet ile raporlarımız ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmeye ve gelişmeye devam edecektir. Kamuoyunun, ilgili tarafların, yerli ve yabancı yatırımcının her sene olduğu gibi merakla beklediği 2012 Petrol Piyasası Sektör Raporunun tüm paydaşlara faydalı olmasını diler, titiz ve gayretli çalışmalarından dolayı Daire Başkanlığımızda çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taner MUTLU Petrol Piyasası Dairesi Başkanı

8 YÖNETİCİ ÖZETİ Rafinerilerin kapasite kullanım oranı son üç yıl içinde sürekli bir artış göstermiş ve rafinerilerin kapasite kullanım oranları (ara ürünler hariç) 2010 yılında %68,4; 2011 yılında %74,8 iken 2012 yılında %78,7 olarak gerçekleşmiştir. Rafinerilerin toplam ham petrol temini içinde ithalat miktarı sürekli artış eğiliminde iken yurt içi üretimden sağlanan teminde sürekli bir azalış eğilimi vardır. Bu durum doğal olarak ham petrol temininde dışa bağımlılığı arttırıcı bir yönde etki yaratmaktadır. Ham petrol temininde dışa bağımlılık oranı 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %86,9, %88,1 ve %89,3 oranlarında gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2012 yılında rafinerici lisansı sahipleri tarafından temin edilen ham petrolün sadece %11 lik kısmı yerli üretimden karşılanmış geri kalan bölümünün tamamına yakını İran, Rusya Federasyonu, Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Libya dan ithal edilmiştir ve 2011 yıllarında ithalat yapılan ülkelere 2012 yılında Libya da eklenmiştir yılında ithal edilen ham petrolün ortalama varil fiyatı yaklaşık olarak 111 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir. Rafineri lisansı sahipleri tarafından elde edilen nihai ürünlerin payları incelendiğinde; 2012 yılında 2011 yılına göre tüm ürünler içinde fuel oil türleri oranının %11,8 den %4,9 a düştüğü, motorinin payının ise %33,4 ten %35,2 ye yükseldiği görülmektedir yılında 1 adet işleme (biodizel) lisansı sahibi tarafından dağıtıcı lisansı sahiplerine ton oto biodizel satışı gerçekleştirilmiştir. İşleme lisansı sahiplerinin sayısı son üç yılda sürekli azalarak, 2010 yılında 45 iken, 2011 yılında 36; 2012 yılında ise 25 olarak gerçekleşmiştir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin 2012 yılında rafinerilerden temin ettikleri akaryakıt ve ihrakiye ürünleri miktarları toplamı 10,8 milyon tondur. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin aynı dönemde toplam ithalat miktarları (akaryakıt ve ihrakiye) 8,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin 2012 yılı ithalat miktarları incelendiğinde; en fazla ithalat yapan ilk 5 şirketin toplam ithalatın yaklaşık olarak %85 inin gerçekleştirdiği görülmektedir. Ayrıca toplam ithalatın %92 si motorin ithalatından oluşmaktadır. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin toplam ithalatının yaklaşık olarak üçte ikisi Hindistan, İtalya ve Yunanistan dan gerçekleştirilmiştir yılında dağıtıcılar arası ticarete konu olan akaryakıt miktarı 1,85 milyon ton olup, söz konusu miktarın %88 lik kısmını motorin türlerinin oluşturduğu görülmektedir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin ve fuel oil türleri satışındaki düşüş eğilimi ile motorin türlerindeki artış eğilimi devam etmekte olup, toplam akaryakıt satışları bir önceki yıla göre %3,8 artış göstererek 18,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) kapsamında yaptıkları akaryakıt satış miktarı yaklaşık 135 bin tondur (120 bin ton kurşunsuz benzin ve 15 bin ton motorin). TTS ile yapılan satışların bayilere yapılan akaryakıt teslimler içinde %8,5 luk bir paya sahip olduğu görülmektedir. Dağıtıcı lisansı sahipleri akaryakıt satış pazarındaki yoğunlaşmanın sürekli azalma eğiliminde olduğu, dağıtıcı lisansı sahiplerinin akaryakıt satışlarında en yüksek paya sahip ilk 10 şirketin pazar payları toplamının 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla, %87, %83,4 ve %82,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Pazar yoğunluğunun hesaplanmasında kullanılan HHI değerleri de yoğunlaşmanın sürekli azalma eğiliminde olduğunu doğrulamaktadır. Diğer taraftan, en yüksek pazar payına sahip ilk 10 şirketin pazar payları sıralamasında da değişiklikler gerçekleşmiştir. Ayrıca, akaryakıt satışlarında mevsimsel bir eğilimin olduğu, temmuz ayında en yüksek noktaya ulaşan benzin ve motorin türleri satışlarının ocak-şubat aylarında en düşük seviyede seyrettiği görülmekte iken, Fuel oil türlerinde ise tam tersi bir eğilimin olduğu görülmektedir. Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilere teslim edilen akaryakıt miktarı yaklaşık olarak 16,95 milyon ton olup, bayilere teslim edilen miktar tüm dağıtıcı satışlarının %93 ünü oluşturmaktadır. Bayi satışlarının binde 8 lik kısmı istasyonsuz bayiler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından serbest kullanıcılara yapılan satış miktarı ise 1,08 milyon ton olup, satışların yaklaşık olarak %71 i motorin türleri satışlarıdır. Satışların kullanım amacına göre sektörlere dağılımı incelendiğinde, 2012 yılında toplam satışların yaklaşık olarak %86 sının ulaştırma amaçlı satışlar olduğu, %2,4 ünün elektrik üretim, %5 e yakınının tarımsal amaçlı olduğu görülmektedir.

9 İhrakiye teslimi lisansı (alt başlığında ihrakiye tanımlı dağıtıcı lisansı sahipleri dahil) sahiplerinin ihrakiye temin kaynakları incelendiğinde ithalatın tamamının jet yakıtı ve uçak benzini ithalatından oluştuğu (toplam ton), deniz vasıtalarına teslim amaçlı ihrakiye teminlerinde ithalatın olmadığı görülmektedir. Yurtiçine yapılan denizcilik yakıtı satış miktarı yaklaşık olarak ton olup, satışların büyük bir çoğunluğu içerik olarak motorin türlerinden oluşmaktadır. Satışlarda en yüksek pazar payına sahip ilk 2 şirketin tüm satışların yarısını gerçekleştirdiği görülmektedir. Rafinerilerden ihraç kayıtlı alınıp ihracat rejimi kapsamında deniz taşıtlarına yapılan satış miktarı yaklaşık olarak ton olup, en yüksek pazar payına sahip ilk 5 şirketin satışların tamamına yakınını gerçekleştirdiği görülmektedir. Transit rejime tabi olarak yapılan deniz vasıtalarına yapılan satış miktarı ise yaklaşık olarak tondur. Dolayısıyla, deniz vasıtalarına yapılan toplam ihrakiye satış miktarı yaklaşık olarak ton olarak gerçekleşmiştir. Deniz vasıtalarına gerçekleştirilen ihrakiye teslimlerinde yurtiçine gerçekleştirilen teslimlerin %95 inin ÖTV si 0 a indirilmiş ihrakiye teslimlerinden oluştuğu ve hem yurtiçine yapılan teslimler hem de ihracat rejimi kapsamında yapılan teslimlerde pazarın son derece yoğunlaşmış olduğu görülmektedir. Yurtiçine yapılan havacılık yakıtı satış miktarı 810 bin ton civarında olup satışların tamamına yakını jet yakıtı satışlarıdır. Rafinerilerden ihraç kayıtlı alınıp ihracat rejimi kapsamında hava taşıtlarına yapılan satış miktarı 2,5 milyon tona yakındır. Her iki satış türünde de en yüksek pazar payına sahip ilk 3 şirketin, satışların tamamına yakınını gerçekleştirdiği görülmektedir. Transit rejime tabi olarak hava vasıtalarına yapılan satış miktarı ise yaklaşık olarak 80 bin tondur. Dolayısıyla, hava vasıtalarına yapılan toplam ihrakiye satış miktarı yaklaşık olarak 3,39 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Hava araçlarına yapılan ihrakiye teslimleri pazarının, deniz vasıtalarına yapılan ihrakiye teslimleri pazarından daha da yoğunlaşmış bir yapı içinde olduğu ve rekabetin son derece kısıtlı olduğu görülmektedir. Türkiye den yapılan toplam ihrakiye satış miktarı (havacılık ve denizcilik amaçlı) yaklaşık 6 milyon tondur. Depolama lisansı kapsamında üçüncü kişilere hizmet amaçlı depolama kapasitesi 2012 yılında 2011 yılına göre %3,5 artarak 4 milyon 861 bin m3 olarak gerçekleşmiştir. Rafineri lisansı sahiplerinin depolama kapasitesi ile birlikte toplam depolama kapasitesi yaklaşık olarak 10,4 milyon m3 tür. Dağıtıcı lisansı sahipleri aracılığı ile bilgisine ulaşılabilen adet bayiye ilişkin bilgilerin derlenmesinden, bayilerde çalışan toplam personel sayısının olduğu (% 88 i akaryakıt tesliminde olmak üzere), bayi başına ortalama çalışan sayısının 5,2 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayi başına ortalama akaryakıt teslim miktarları incelendiğinde, toplam satışlarda en yüksek pazar payına sahip ilk 5 şirketin, bayi başına ortalama satış miktarlarının Türkiye ortalamasının (1.322 ton/ bayi) üzerinde olduğu görülmektedir. Benzin, motorin ve fuel oil türlerinden (ihrakiye amaçlı kullanılan miktarlar hariç olmak üzere) 2012 yılında elde edilen dolaylı vergilerin tutarı yaklaşık olarak 43,5 milyar olarak hesaplanmıştır. Bu tutarın tüm vergi gelirleri içindeki payı %13,2 dir yılı petrol piyasası sektör raporunda daha önceki yıllarda yayınlanan raporlara ilave olarak: Dağıtıcı lisansı sahiplerinin akaryakıt satışlarının kullanım amacına göre sektörel dağılımı, Bayilerde istihdam edilen personel sayıları, İllere göre dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayi sayılarının dağılımı (istasyonlu akaryakıt, istasyonlu ihrakiye, istasyonsuz akaryakıt ve istasyonsuz ihrakiye bayileri ayrışımı yapılarak), Bayi sayısı oranları ile dağıtıcı lisansı sahiplerinin pazar payı oranları arasındaki ilişkiye İlişkin hususlar eklenmiştir.

10 YÖNETİCİ ÖZETİ TABLOLARI

11 PETROL PİYASASI GENEL GÖRÜNÜMÜ (ton) Ürün (ton) Rafineri Üretimi Rafineri İthalatı Dağıtıcı İthalatı İTLS* İthalatı Dağıtıcı İhrakiye İhracatı İTLS* İhrakiye İhracatı Rafineri İhrakiye İhracatı Dağıtıcı Akaryakıt İhracatı Rafineri İhracatı Dağıtıcı Satışları** Diğer Rafineri Satışları*** Diğer Dağıtıcı Satışları*** Dağıtıcı İhrakiye Satışları*** İTLS* İhrakiye Satışları Benzin Türleri Motorin Türleri Fuel Oil Türleri Denizcilik Yakıtları Havacılık Yakıtları Toplam GENEL TOPLAM *İTLS İhrakiye Teslim Lisansı Sahiplerini temsil etmektedir. ** Piyasa içinde serbest kullanıcıya teslim edilen ÖTV li ve ÖTV siz satışları, lisans sahibinin bayilerine teslim ettiği miktarları (TTS dahil), piyasa içinde ihrakiye hariç diğer ÖTV siz satışları içerirken Askeri teslim kapsamında yapılan satışları içermemektedir. ***Askeri Satışlar hesaplamaya dâhil edilmiştir.

12 ASYA KUZEY AMERİKA AVRUPA AFRİKA GÜNEY AMERİKA ÇEŞİTLİ AVUSTRALYA Ham Petrol & Ara Ürün İthalat Akaryakıt & İhrakiye İthalat Ara Ürün İhracat 2012 Kıtalara Göre Türkiye Petrol Ticareti (ton) Akaryakıt & İhrakiye İhracat İstanbul Kırklareli Edirne Tekirdağ Çanakkale Balıkesir Zonguldak Bartın Kastamonu Karabük Kocaeli Düzce Yalova Sakarya Çankırı Bolu Bursa Bilecik Ankara Kırıkkale Eskişehir Çorum Sinop Yozgat Samsun Amasya Tokat Sivas Ordu Giresun Rize Trabzon Gümüşhane Bayburt Erzincan Erzurum Artvin Ardahan Kars Ağrı Iğdır İzmir Aydın Manisa Muğla Uşak Denizli Kütahya Burdur Afyon Isparta Antalya Konya Karaman Kırşehir Aksaray Nevşehir Niğde Adana Kayseri Osmaniye Kahramanmaraş Gaziantep Malatya Adıyaman Elazığ Şanlıurfa Tunceli Muş Bingöl Diyarbakır Batman Mardin Bitlis Siirt Şırnak Van Hakkari Mersin Hatay Kilis Lisanslı Depo & Antrepo Ham Petrol & Ara Ürün İthalat Akaryakıt & İhrakiye İthalat 2012 Gümrük Bölge Müdürlüklerine Göre ( tarihli 2011/2474 sayılı BKK eki) Türkiye Petrol Ticareti (ton) Ara Ürün İhracat Akaryakıt & İhrakiye İhracat

13 Ham Petrol İthalat Ham Petrol Yurtiçi Temin Ham Petrol Toplam Temin RAFİNERİCİ* İşlenen Üretim İhracat Akaryakıt İthalat Toplam Petrol Miktarı Ara Ürün İthalat Toplam Teslim Teslim - Piyasa (Akaryakıt + İhrakiye) *Rafineri Temin ve Teslimi arasındaki fark rafineri tüketimi ve stok değişiminden kaynaklanmaktadır. Teslim - Diğer ** ** Akaryakıt ve ihrakiye haricinde teslim edilen ürünleri içerir. 006 DAĞITICI + İHRAKİYE TESLİMİ Temin - Rafineri İhracat Toplam Temin Temin - İthalat Piyasaya Teslim Tarım Ulaşım Elektrik Üretimi Diğer (% 4,82) (% 86,05) (% 2,39) (% 6,74) 2012 Petrol Piyasası Denge Tablosu (ton)

14 İÇİNDEKİLER 1. DÜNYADA PETROL 1 1. Dünyada Petrol Dünya Petrol Talebi Dünya Petrol Arzı Dünya Rafinaj Kapasitesi 6 2. TÜRKİYE DE PETROL 9 2. Türkiye de Petrol Rafinaj Faaliyetleri İşleme Faaliyetleri Dağıtım Faaliyetleri İhrakiye Teslim Faaliyetleri Bayilik Faaliyetleri Serbest Kullanıcı Faaliyetleri Madeni Yağ Faaliyetleri Depolama Faaliyetleri İletim Faaliyetleri 123

15 3. FİYAT HAREKETLERİ Akdeniz Havzası Fiyat Hareketleri ve Türkiye İthalat Fiyatları Yurtiçi Fiyat Hareketleri Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Fiyat Hareketleri Motorin Fiyat Hareketleri Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1 i geçen ancak %1 i geçmeyenler) Fiyat Hareketleri Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oran %1 i geçenler) Fiyat Hareketleri Avrupa Birliğinde Akaryakıt Fiyatları Depolama Tarifeleri İletim Tarifeleri AKARYAKIT KALİTESİ, DENETİM VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI Ulusal Marker Uygulaması Akredite Laboratuvarlar Kurulması Bayi Otomasyon Sistemi Teknik Düzenlemeler Diğer Mevzuat Düzenlemeleri Denetim Faaliyetleri 172

16 TABLOLAR Tablo 1.1 Dünyada Petrol Talebi 3 Tablo 1.2 Dünya Petrol Ürünleri Tüketimleri 4 Tablo 1.3 Dünya Petrol Arzı 5 Tablo Yılı Ham Petrol ve Sıvı Yakıt Üretiminde Başlıca Ülkeler 5 Tablo Yıllarına Ait Rafineri Sayıları 6 Tablo 1.6 Dünyada Bölgelere Göre Rafinaj Kapasiteleri 7 Tablo 2.1 G.T.İ.P. lere Göre Petrolün (Ham Petrol ve Ürünler) Tanımı 10 Tablo 2.2 Rafinerici Lisansı İşlemleri 12 Tablo 2.3 Faaliyete Başlamamış Rafinerici Termin Bilgileri 12 Tablo 2.4 Faaliyete Başlamamış Rafinerici Kapasite Bilgileri 13 Tablo Yılları Rafineri Kapasite Kullanım Oranları 13 Tablo Yıllarında Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Ülkelere Göre Ham Petrol İthalatı 14 Tablo Yıllarında Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Petrol Ürünleri Üretimi 16 Tablo Yılı Rafineri Lisansı Sahiplerinin Üretim Miktarları 17 Tablo 2.9 Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Yıllara Göre Petrol Ürünleri İthalat Miktarları 19 Tablo 2.10 Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Yıllara Göre Petrol Ürünleri İhracat Miktarları 21 Tablo 2.11 Rafinerici Lisansı Sahipleri Tarafından İç Piyasaya Satılan Ürün Miktarları 22 Tablo 2.12 Rafinerici Lisansı Sahipleri Tarafından İhraç Kayıtlı Yapılan Teslim Miktarları 22 Tablo 2.13 İşleme Lisansı İşlemleri 23 Tablo 2.14 Dağıtıcı Lisansı İşlemleri 23 Tablo 2.15 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Rafineriden Temin Ettikleri Toplam Ürün Miktarları 23 Tablo 2.16 Dağıtıcılar Arası Ticaret Kapsamında Akaryakıt Temin Eden Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Miktarları 24 Tablo Yılı Dağıtıcılar Arası Ticaret Kapsamında Yapılan Satış Faaliyetleri 26 Tablo Yılı Dağtıcı Lisansı Sahibi Şirketlerin Akaryakıt Türlerine Göre İthalat Miktarları 27 Tablo Yılı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Ülkelere Göre İthalat Miktarları 28 Tablo 2.20 Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Temin Ettikleri Ürünlerin Temin Kaynaklarına Göre Dağılımı 29 Tablo 2.21 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Akaryakıt Satış Miktarları 30 Tablo Yılı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Satışlarının (İhrakiye Hariç) Sektörel Dağılımı 30 Tablo Yılı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Akaryakıt Satışlarının (İhrakiye Hariç) Sektörel Dağılımı 30 Tablo Yıllarında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Akaryakıt Türüne Göre Satışları 30 Tablo Yıllarında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Fuel Oil Satışları 31 Tablo 2.26 Toplam Akaryakıt Türlerine göre Satış Payları 31 Tablo 2.27 Satışa Göre İlk 10 Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Sıralaması 37 Tablo 2.28 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Akaryakıt Satışlarının Aylara Göre Dağılımı 37 Tablo Yılı En Düşük ve En Yüksek İstasyon Pompa Satış Tablosu 38 Tablo 2.30 Akaryakıt Bayilerine Teslim Edilen Akaryakıt Türlerinin Lisans Sahiplerine Göre Dağılımı 39 Tablo 2.31 Bayilik Lisansı Sahiplerine En Fazla Akaryakıt teslimi Yapan İlk 10 Dağıtıcı Lisansı Sahibinin, Bayi Başına Ortalama Akaryakıt Teslim Miktarlarına Göre Sıralaması 44 Tablo 2.32 İllere Göre Akaryakıt İstasyonlarının Günlük Ortalama Satışı (Motorin ve Benzin Türleri Toplamı) 46 Tablo 2.33 Bayilik Lisansı (Akaryakıt) Sahiplerinin Teslim Türlerine Göre Satışları 47 Tablo 2.34 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayileri Tarafından İstasyon İçinde Pompadan Yapılan Motorin ve Benzin Türleri Satış Miktarlarına Göre Dağılımı (İlk 20) 47

17 Tablo 2.35 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayileri Tarafından Yapılan Tarımsal Amaçlı Tanker ve Köy Pompası Satış Miktarlarına Göre Dağılımı (İlk 20) 48 Tablo 2.36 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayileri Tarafından Yapılan Benzin ve Motorin Türleri Dış Satış Miktarlarına Göre Dağılımı (İlk 20) 48 Tablo 2.37 Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin TTS Aracılığıyla Yaptıkları Akaryakıt Satışları 49 Tablo 2.38 İllere Göre Akaryakıt Satışları 49 Tablo 2.39 İllere Göre Motorin Türleri İstasyon Pompa Satışları 56 Tablo 2.40 İllere Göre Motorin Türleri Tarımsal Amaçlı Tanker ve Köy Pompası 58 Tablo 2.41 İllere Göre Motorin Türleri Bayilerin Dış Satışları 60 Tablo 2.42 İllere Göre Benzin Türleri İstasyon Pompa Satışları 62 Tablo 2.43 İllere Göre Benzin Türleri Bayilerin Satışları 64 Tablo 2.44 İllere Göre Bayilerin Gazyağı Satışları 66 Tablo 2.45 İllere Göre Farklılaştırılmış Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Satışı Yapılan İstasyon Sayıları 68 Tablo 2.46 İllere Göre Farklılaştırılmış Motorin Satışı Yapılan İstasyon Sayıları 68 Tablo 2.47 Serbest Kullanıcılara Yapılan Akaryakıt Türlerine Göre Dağıtıcı Satışları 69 Tablo Yılı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Akaryakıt Türlerine Göre Toplam İhracat Verileri 70 Tablo 2.49 İhrakiye Teslimi Lisansı İşlemleri 71 Tablo Yılı İhrakiye Teslimi Lisanslarının Faaliyet Türlerine Göre İşlemleri 71 Tablo 2.51 Dağıtıcı Lisansı Alt Başlığında yer alan İhrakiye Teslimi Lisans Harektleri 71 Tablo Yılı Alt Başlığına İhrakiye Teslimi Eklenmiş Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol Ürünleri İthalat Miktarları 72 Tablo Yılı Alt Başlığına İhrakiye Teslimi Eklenmiş Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol Ürünleri Temini 72 Tablo 2.54 İhrakiye Teslimi Lisansı Sahipleri ve Alt Başlığına İhrakiye Teslimi Eklenmiş Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin 2012 Yılında Yurtiçine Sattıkları Denizcilik Yakıtları 73 Tablo 2.55 İhrakiye Teslimi Lisansı Sahipleri ve Alt Başlığına İhrakiye Teslimi Eklenmiş Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin 2012 Yılında İhraç Ettikleri Denizcilik Yakıtları 77 Tablo 2.56 İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin ve Alt Başlığına İhrakiye Teslimi Eklenmiş Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin 2012 Yılında Transit Rejime Tabi Olarak Teslim Ettikleri Denizcilik Yakıtları 78 Tablo 2.57 İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin ve Alt Başlığına İhrakiye Teslimi Eklenmiş Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin 2012 Yılında Yurtiçine Sattıkları Havacılık Yakıtları 80 Tablo 2.58 İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin ve Alt Başlığına İhrakiye Teslimi Eklenmiş Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin 2012 Yılında İhraç Ettikleri Havacılık Yakıtları 81 Tablo 2.59 Alt Başlığına İhrakiye Teslimi Eklenmiş Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin 2012 Yılında Transit Rejime Tabi Olarak Teslim Ettikleri Havacılık Yakıtları 82 Tablo Yılları Arasında Yurtiçine Teslim Edilen Denizcilik Yakıtları (ÖTV li ve KDV li) 82 Tablo Yılları Arasında Yurtiçine Teslim Edilen Denizcilik Yakıtları (ÖTV si sıfıra indirilmiş ve KDV li) 84 Tablo Yılları Arasında İhraç Edilen Denizcilik Yakıtları 88 Tablo Yılları Arasında Transit Rejime Tabi Olarak Tesilm Edilen Denizcilik Yakıtları 90 Tablo Yılları Arasında Yurtiçine Teslim Edilen Havacılık Yakıtları (ÖTV li ve KDV li) Miktarları 92 Tablo Yılları Arasında İhraç Edilen Havacılık Yakıtları 94 Tablo Yılları Arasında transit Rejime Tabi Olarak Teslim Edilen Havacılık Yakıtları 96

18 Tablo 2.67 Bayilik Lisansı İşlemleri 97 Tablo Yılı Bayilik Lisanslarının Faaliyet Türlerine Göre İşlemleri 97 Tablo Yılı Bayilik Lisansı İstatistikleri 97 Tablo Yılı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Sayıları 100 Tablo Yılı Sonu İtibarıyla İllere Göre İstasyonlu İhrakiye Bayileri 101 Tablo Yılı Sonu İtibarıyla İllere Göre İstasyonsuz İhrakiye Bayileri 101 Tablo Yılı Sonu İtibarıyla İllere Göre İstasyonlu Akaryaıt Bayileri 102 Tablo Yılı Sonu İtibarıyla İllere Göre İstasyonsuz Akaryakıt Bayileri 106 Tablo Yılı Dağıtıcı Lisansı Sahipleri Arasındaki Bayi Geçişleri 108 Tablo Yılı Sonu İtibarıyla Bayilik Lisansı Sahiplerinin Bayisi Oldukları Dağıtıcı Lisansı Sahiplerine Göre İstihdam Sayılarının İllere Göre Dağılımı 110 Tablo 2.77 Serbest Kullanıcı Lisansı İşlemleri 114 Tablo 2.78 Madeni Yağ Lisansı İşlemleri 114 Tablo 2.79 Dağıtıcı Lisansı Alt Başlığında Yer Alan Madeni Yağ Lisans Hareketleri 114 Tablo 2.80 Madeni Yağ Lisansı Sahiplerinin Üretim Kapasiteleri 114 Tablo 2.81 Atık Yağ Gelri Kazanıma İlişkin Madeni Yağ Lisans Hareketleri 114 Tablo Yılı Madeni Yağ Faaliyetleri 115 Tablo 2.83 Depolama Lisansı İşlemleri 115 Tablo Yılı Sonu İtibarıyla Depolama Lisansları ve Depolama Kapasiteleri 116 Tablo 2.85 Üçüncü Kişilere Hizmet Verilen Depolama Kapasiteleri 120 Tablo 2.86 Dağıtıcı Lisansı Alt Başlığında Yer alan Depolama Lisans Hareketleri 120 Tablo Sonu İtibarıyla Depolama Alt başlığı Olan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Depolama Kapasiteleri 120 Tablo Sonu İtibarıyla Depolama Alt Başlığı Olan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Depolama Kapasiteleri 120 Tablo Sonu İtibarıyla Depolama Alt Başlığı Olan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Depolama Kapasiteleri 120 Tablo Sonu İtibarıyla Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Depolama Kapasiteleri (m3) Ürün Ara Ürün Ham 121 Tablo Sonu İtibarıyla Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Depolama Kapasiteleri 121 Tablo Sonu İtibarıyla Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Depolama Kapasiteleri 121 Tablo 2.93 Faaliyete Başlamamış Rafinerici Depo Bilgileri 121 Tablo 2.94 İletim Lisansı İşlemleri 123 Tablo 2.95 Taşıma Lisansı İşlemleri 123 Tablo 3.1 Brent (Dated) ve Akdeniz Spot Fiyatları 126 Tablo Yılı Akdeniz Spot Fiyatları ve Lisans Sahipleri Ortalama İthalat Fiyatları 127 Tablo 3.3 Genova/Lavera CIF MED Ortalama Fiyatı 129 Tablo 3.4 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Rafineri Ortalama Fiyatı 129 Tablo 3.5 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Dağıtıcı Depo Çıkış Fiyatı 130 Tablo 3.6 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Bayi Fiyatları 130 Tablo 3.7 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Aylık Ortalama Fiyat Oluşumu 130 Tablo 3.8 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ortalama Fiyatı 130 Tablo 3.9 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Fiyat Oluşumunda Vergi ve Satış Kanalları Paylarının Yüzde Dağılımı 133 Tablo 3.10 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (diğer) Rafineri Ortalama Fiyatı 134 Tablo 3.11 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Dağıtıcı Depo Çıkış Fiyatı 134 Tablo 3.12 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Bayi Fiyatları 134

19 Tablo 3.13 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Aylık Ortalama Fiyat Oluşumu 134 Tablo 3.14 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Ortalama Fiyatı 135 Tablo 3.15 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Fiyat Oluşumunda Vergi ve Satış Kanalları Paylarının Yüzde Dağılımı 137 Tablo 3.16 Motorin Rafineri Ortalama Fiyatı 138 Tablo 3.17 Motorin Dağıtıcı Depo Çıkış Fiyatı 138 Tablo 3.18 Motorin Bayi Fiyatları 138 Tablo 3.19 Motorin Aylık Ortalama Fiyat Oluşumu 139 Tablo 3.20 Motorin Ortalama Fiyatı 139 Tablo 3.21 Motorin Fiyat Oluşumunda Vergi ve Satış Kanalları Paylarının Yüzde Dağılımı 142 Tablo 3.22 Motorin (Diğer) Dağıtıcı Depo Çıkış Fiyatları 143 Tablo 3.23 Motorin (Diğer) Bayi Fiyatları 143 Tablo 3.24 Motorin (Diğer) Aylık Ortalama Fiyat Oluşumu 143 Tablo 3.25 Motorin (Diğer) Ortlama Fiyatı 144 Tablo 3.26 Motorin (Diğer) Fiyat Oluşumunda Vergi ve Satış Kanalları Paylarının Yüzde Dağılımı 146 Tablo 3.27 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oran %0.1 i geçen Ancak %1 i geçmeyenler) Rafineri Ortalama Fiyatı 147 Tablo 3.28 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oran %0.1 i geçen Ancak %1 i geçmeyenler) Dağıtıcı Depo Çıkış Fiyatı 147 Tablo 3.29 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oran %0.1 i geçen Ancak %1 i geçmeyenler) Bayi Fiyatı 147 Tablo 3.30 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oran %0.1 i geçen Ancak %1 i geçmeyenler) Aylık Ortalama Fiyat Oluşumu 148 Tablo 3.31 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oran %0.1 i geçen Ancak %1 i geçmeyenler) Ortalama Fiyatı 148 Tablo 3.32 Kalorifer Yakıtı Fiyat Oluşumunda Vergi ve Satış Kanalları Paylarının Yüzde Dağılımı 151 Tablo 3.33 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt Oranı %1 i geçenler) Rafineri Ortalama Fiyatı 152 Tablo 3.34 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1 i geçneler) Dağıtıcı Depo Çıkış Fiyatı 152 Tablo 3.35 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1 i geçenler) Bayi Fiyatları 152 Tablo 3.36 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı % 0.1 i geçen ancak %1 i geçmeyenler) Aylık Ortalama Fiyat Oluşumu 153 Tablo 3.37 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1 i Geçenler) Ortalama Fiyatı 153 Tablo 3.38 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil Fiyat Oluşumunda Vergi ve Satış Kanalları Paylarının Yüzde Dağılımı 156 Tablo 3.39 Akaryakıttan Elde Edilen Dolaylı Vergiler 156 Tablo 3.40 ÖTV Kanunun (l) Sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvelinde yapılan ÖTV Değişiklikleri 157 Tablo 3.41 Seçilmiş AB Ülkeleri Ortalama Bayi Fiyatı Değişimi 158 Tablo Yılı Depolama Tarifeleri 161 Tablo Yılı İletim Hizmet Bedelleri 163 Tablo 4.1 Ulusal Marker ile İşaretlenen Akaryakıt Miktarları 166 Tablo 4.2 Ulusal Marker ile İşaretlenen Etanol ve Biodizel Miktarları 167 Tablo Yılında Ulusal Marker Saha Cihazı (XP) Ölçüm Sonuçları 172 Tablo Yılında Uygulanan İdari Para Cezaları Tablosu 172 Tablo Yılında Uygulanan İdari Para Cezaları 173 Tablo Yılları Arasında Petrol Piyasasında Uygulanan İdari Para Cezaları İlk 10 İl 173

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4 PETDER DEN HABERLER 1 YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

İÇİNDEKİLER 4 PETDER DEN HABERLER 1 YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 2013 SEKTÖR RAPORU Bilgi Notu: PETDER Sektör Raporu, sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuyu ve üyeleri bilgilendirmek

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı YILI 2011 PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2012 Bu raporda

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖNSÖZ

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖNSÖZ i ÖNSÖZ 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2012 Hazırlayanlar: Bayram Ali EŞİYOK Kıdemli Uzman

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 bes29gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes29gr.htm

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE 2 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi... 5 2.1. Örneklem Seçim Yöntemi... 5 2.2 Seçilen Örnek

Detaylı

ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ SEKTÖREL

ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ SEKTÖREL AR&GE B Ü L T E N AR&GE BÜLTEN 2009 ARALIK - SUNUŞ 2015 TEMMUZ-AĞUSTOS İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Sunuş ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 211 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 211 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes211gr.htm

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim.

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim. BAŞKANIN MESAJI Düzenleyici Kurum olarak piyasanın sağlıklı işlemesi ve geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesinde, piyasa izlemenin ve sağlıklı ve güncel verilerin zamanında üretilmesinin çok önemli

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

BATI AKDENİZ DIŞ TİCARET ANALİZİ 2002-2013

BATI AKDENİZ DIŞ TİCARET ANALİZİ 2002-2013 BATI AKDENİZ DIŞ TİCARET ANALİZİ 22-213 Aralık 214 Baka Yayın No: 215/13 İÇİNDEKİLER GRAFİKLER... 3 TABLOLAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. ULUSLARARASI GÖRÜNÜM... 6 3. TÜRKİYE NİN GENEL DURUMU... 1 4. BATI AKDENİZ

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-428-4 TOBB Yayın No : 2014/238 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

10 NUMARA YAĞ SORUNUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

10 NUMARA YAĞ SORUNUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 10 NUMARA YAĞ SORUNUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PETDER, EKİM 2012 Bu rapor 2008-2012 Eylül ayları arasında giderek yayılan ve petrol sektörünün en sorunu haline gelen 10 Numara Yağ sorununu

Detaylı

Piyasadan çıkaracağız

Piyasadan çıkaracağız EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu otomasyondan ÖTV siz yakıta, ulusal markerden mevzuat düzenlemelerine kadar çok özel açıklamalar yaptı. Taner Mutlu, Piyasanın disiplinini bozan firmalar,

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU Ekim 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu ÖNSÖZ Ülkelerin ekonomik

Detaylı

1. PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1 2. HAM PETROL 2 3. PİYASA FAALİYETLERİ 10 4. RAFİNAJ 15 5. DEPOLAMA 18 6. DAĞITIM 21 7.

1. PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1 2. HAM PETROL 2 3. PİYASA FAALİYETLERİ 10 4. RAFİNAJ 15 5. DEPOLAMA 18 6. DAĞITIM 21 7. İÇİNDEKİLER 1. PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1 1.1. GENEL ÇERÇEVE... 1 1.2. TÜRKĠYE PETROL PĠYASASI... 2 2. HAM PETROL 2 2.1. TÜRKĠYE DE HAM PETROLE ĠLĠġKĠN YASAL DÜZENLEMELER... 7 2.2. TÜRKĠYE DE

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı