2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 08/01/ İlimiz Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi hudutları dâhilinde bulunan 2500 hektar alana sahip doğal mineralli su arama sahasında 3 (üç) yıl süreli arama hakkı için arama ruhsatı verilmesi amacıyla 5686 Sayılı Kanununun 10. maddesi gereğince, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince yapılan ihaleye iştirak eden bulunmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 49. maddesine istinaden 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmasına, 08/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Çiftlikköy köyü, 2305 parsel numaralı, 1890,00 m² yüzölçümlü, Basri ÖZTÜRK adına kayıtlı, arsa vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi (a) ve (b) olacak şekilde iki (2) kısma ifraz edilmesine, 08/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Merkez ilçesi, Eriklice köyü, 1352 parsel numaralı, 5250,00 m² yüzölçümlü, Hayrettin KARLIDAĞ adına kayıtlı, zemin kat kargir ahır, kargir 1 kat bina ve bahçe vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi (a), (b), (c), (d) ve (e) olacak şekilde beş (5) kısma ifraz edilmesine, 08/01/ İlimiz Merkez ilçesi, Dereköy Köyü, köy yerleşik alan sınırları dışında bulunan Şerif AŞÇI adına kayıtlı 104 ada, 17 parsel ve Hazine adına kayıtlı 104 ada, 53 parsel no lu taşınmaz üzerinde Nevzat KURT tarafından yapılmış olan alabalık üretim tesisi (tarımsal amaçlı) inşaatının, ruhsatlandırılmaması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 32. maddesi gereğince yıktırılması hususunun İl Encümeni üyeleri Bilal KUŞOĞLU, Mahmut USLU ve Hasan DAĞ tarafından incelenmesine, 08/01/ Sayılı Maden Kanununun Üretim ve Sevkiyat Başlıklı 12. maddesi gereğince, İlimiz Babaeski İlçesi, Babaeski- Kırklareli yolu üzeri çöplük mevkiinde kanola ekili olan tarladan Özsu İnşaat Proje ve Etüt Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak alınan 2.366,70m 3 kum malzemesinedeniyle idari para cezası uygulanmasıhususunun İl Encümeni üyeleri Bilal KUŞOĞLU, Mahmut USLU ve Hasan DAĞ tarafından incelenmesine, 08/01/ Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 nci maddesi gereğince; 2014 Yılı Bütçesinin / /5/09.6 Yedek Ödenek tertibinden ,00-TL ödeneğinin alınarak, / /05/ Kırklareli Üniversitesi Laboratuarının Bakım ve Onarımları Projesi Tertibine aktarılmasına,

2 08/01/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 ncü maddesi gereğince; amatör spor kulüplerimizin içerisinde bulundukları maddi sıkıntıların giderilmesi amacıyla; Kırklareli Spor Kulübü Derneği Başkanlığına, 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden ,00 (altmışbin) TL verilmesine, 08/01/ İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik gereğince, İlimiz Babaeski İlçesi, Nadırlı köyüne yeni içme suyu pompası alımı için, 2014 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin / /5/ Köylere Yardım tertibinden 4.000,00 (dörtbin) TL ödeneğin alınarak Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına, 22/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Cad. İşhanı Binasının zemin katında bulunan 10 m² lik işyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, Avni DALGIÇ ın teklifi uygun görülerek, adı geçen şahsa 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 170,00-TL (yüzyetmişlira) bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 22/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Cad. İşhanı Binasının zemin katında bulunan1 nolu 135 m² lik işyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, KİMPAŞ Kırklareli İnşaat Malzemeleri Pazarlama Anonim Şirketi adına vekâleten katılan Ertan ÖZBEK in teklifi uygun görülerek, adı geçen şirkete 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 2100,00-TL (ikibinyüzlira) bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 22/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Cad. İşhanı Binasının zemin katında 3 nolu 64 m² lik işyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, Kırklareli 2. Noteri Tuncer BOYACI nın teklifi uygun görülerek, adı geçen şahsa 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 1.500,00-TL (binbeşyüzlira) bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 22/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Cad. İşhanı Binasının1 inci katında bulunan 1 nolu 413 m² lik işyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, Kerem KIRBAŞ ın, teklifi uygun görülerek, adı geçen şahsa 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 2.200,00-TL (ikibinikiyüz)bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine,

3 22/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Cad. İşhanı Binasının2inci katında bulunan 1 nolu (32m²) ve 2 nolu (26m²) toplam 58 m² lik işyerlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, Şakir OKTA nın teklifi uygun görülerek, adı geçen şahsa 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 610,00-TL (altıyüzonlira) bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 22/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Cad. İşhanı 2inci katında bulunan 3 nolu (29m²) ve 4 nolu (26m²) toplam 55 m² lik işyerlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, Recep KÖSEGİL in teklifi uygun görülerek, adı geçen şahsa 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 610,00-TL (altıyüzonlira) bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 22/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Cad. İşhanı, 2inci katında bulunan 16 nolu (53m²) ve 17 nolu (58m²) toplam 111 m² lik işyerlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, Kırklareli Gözde Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adına vekâleten katılan Ekrem ERDİNÇ in teklifi uygun görülerek, adı geçen şirkete 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 960,00-TL (dokuzyüzaltmışlira) bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 22/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Cad. İşhanı, 4üncü katında bulunan 1-17 nolu toplam 608,78 m² lik işyerlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, Kırklareli Gözde Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adına vekâleten katılan Ekrem ERDİNÇ in, teklifi uygun görülerek, adı geçen şirkete 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 7.500,00-TL (yedibinbeşyüzlira) bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 22/01/ sayılı yasaya göre Zülfiye AKAN ın vekili Avukat Sezgin ÇAKAN tarafından yapılan başvuruya olumlu yanıt verilmesi uygun görülmediğinden, İl Encümenince taşınmazların yola kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkında kamu yararı kararı alınmasına gerek olmadığına, kamulaştırmasız el atma nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Zülfiye AKAN ın başvurusunun reddedilmesine,

4 22/01/ sayılı yasaya göre Bilal AKAN ın vekili Avukat Sezgin ÇAKAN tarafından yapılan başvuruya olumlu yanıt verilmesi uygun görülmediğinden, İl Encümenince taşınmazların yola kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkında kamu yararı kararı alınmasına gerek olmadığına, kamulaştırmasız el atma nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Bilal AKAN ın başvurusunun reddedilmesine, 22/01/ İlimiz Merkez ilçesi, Dereköy Köyü, köy yerleşik alan sınırları dışında bulunan Şerif AŞÇI adına kayıtlı 104 ada, 17 parsel ve Hazine adına kayıtlı 104 ada, 53 parsel no lu taşınmaz üzerinde Nevzat KURT tarafından yapılmış olan alabalık üretim tesisi (tarımsal amaçlı) inşaatının, ruhsatlandırılmaması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 32. maddesi gereğince yıktırılmasına, 22/01/ Sayılı Maden Kanununun Üretim ve Sevkiyat Başlıklı 12. maddesi gereğince, İlimiz Babaeski İlçesi, Babaeski- Kırklareli yolu üzeri çöplük mevkiinde kanola ekili olan tarladan Özsu İnşaat Proje ve Etüt Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak alınan 2.366,70 m3 kum malzemesi nedeniyle, İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca belirtildiği üzere toplam ,38-TL (doksanyedibindokuzyüzonlira,otuzsekizkuruş) İdari Para Cezası uygulanmasına, 22/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Davutlu köyü, 613 parsel nolu, 19750,00 m² yüzölçümlü, Abdulkadir Ataman YAZGAN adına kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazın değişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi (a), (b), (c), (d) ve (e) olacak şekilde beş (5) kısma ifraz edilmesine, 22/01/ Sayılı İmar Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu nun 747. maddesine istinaden, İlimiz Merkez Ahmetçe Köyü, 135 ada 64 parsel numaralı Seval Yıldız AYDIN adına kayıtlı taşınmazın lehine, 135 ada 63 parsel numaralı Emine BALKAN adına kayıtlı taşınmaz aleyhine olacak şekilde geçit hakkı tesis edilmesine, 22/01/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Vize İlçesi, Akpınar köyü, 101 ada 363 parsel numaralı 6.094,00 m² ve 364 parsel numaralı 5.984,00 m² yüzölçümlü, Korhan SAYLAM adına kayıtlı taşınmazların, teknik raporda ve değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

5 22/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Karamusul köyü, 125 ada 23 parsel nolu, 2.246,69 m² yüzölçümlü, arsa ve ev vasıflı, Rafet KARAÇOR ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın (a) ve (b) olacak şekilde iki (2) kısma ifraz edilmesine, 22/01/ İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Emirali köyü 2143, 2144, 2145, 2146 nolu parseller ile Sakızköy Beldesi 3346 ve 3347 nolu parsellerin tevhit edilmesi işlemine dair Sakızköy Belediye Encümenince karar alınmasında İl Encümenince bir sakınca bulunmadığına, 22/01/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi, Kurudere köyü, 150 ada 1063 parsel numaralı ,00 m² ve 150 ada 1087 parsel numaralı ,00 m² yüzölçümlü, Asyas Tarım ve Hayvancılık İnşaat Taahhüt Makine Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazların, teknik raporda ve değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, 22/01/ Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 nci maddesi gereğince; 2014 Yılı Bütçesinin / /5/09.6 Yedek Ödenek tertibinden ,00-TL ödeneğinin alınarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü / /5/03.5 Hizmet Alımları Tertibine aktarılmasına, 22/01/ İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik gereğince, 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Köylere Yardım tertibinden 8.000,00-TL (sekizbin) nin alınarak Lüleburgaz İlçesi Çengelli Köy Muhtarlığı hesaplarına gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

6 22/01/ İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik gereğince 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Köylere Yardım Tertibinden 6.000,00-TL (altıbinlira) nın alınarak Lüleburgaz İlçesi Tatarköy Muhtarlığı hesaplarına gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 22/01/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 ncü maddesi gereğince; Kırklareli Sanayi Spor Kulübünün talep yazılarında belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere; 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden 5.000,00-TL (beşbinlira) nınkırklareli Sanayi Spor Kulübüneverilmesine, 22/01/ İlimiz Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi hudutları dâhilinde bulunan 2500 hektar alana sahip doğal mineralli su arama sahasında 3 (üç) yıl süreli arama hakkı için arama ruhsatı verilmesi amacıyla yapılan ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 49. maddesine istinaden 15 gün süreyle pazarlığa bırakılmış ancak ihaleye iştirak eden bulunmamıştır. Bu nedenle ihalenin işlemden kaldırılmasına, 29/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Davutlu köyü, 677 parsel nolu, 1775,00 m² yüzölçümlü, Sevim KARADAĞ ve hissedarı adına kayıtlı, Avlulu Kerpiç Ev vasıflı taşınmazın, değişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi (a) ve (b) olacak şekilde iki (2) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliğinin yapılmasına, 29/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Davutlu köyü, 610 parsel numaralı, 4.600,00 m² yüzölçümlü, 611 parsel numaralı 3.600,00 m² yüzölçümlü, 656 parsel numaralı 3.050,00 m² yüzölçümlü, Abdulkadir Ataman YAZGAN adına kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazların değişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi tevhit edilmesine ve yeni oluşan (a) parselinin (b),(c),(d),(e) ve (f) olacak şekilde ifrazının yapılmasına, (b) parselinin cinsinin tarla, köy içinde kalan (c),(d), (e) ve (f) parsellerinin cinsinin ise Arsa olarak değiştirilmesine,

7 29/01/ Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38. maddesi gereğince; Halk Sağlığı Müdürlüğüne 1 adet hizmet aracı kiralanması hizmetinde kullanılmak üzere 2014 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin / /5/09.6 Yedek Ödenek tertibinden ,00-TL ödeneğin alınarak, Halk Sağlığı Müdürlüğü / /5/03.5 Hizmet Alımları Tertibine aktarılmasına, 29/01/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 ncü maddesi gereğince; Pehlivanköy Spor Kulübü Derneğinin içerisinde bulundukları maddi sıkıntılarının giderilmesi amacıyla, 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden 1.000,00-TL (binlira) nakdi yardım verilmesine, 29/01/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 ncü maddesi gereğince; Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübünün talep yazılarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden 5.000,00-TL (beşbinlira) nakdi yardım verilmesine, 29/01/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 64. maddesi gereğince; 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık v.b. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığına üye 74 adet amatör spor kulübüne dağıtılmak üzere toplam ,00-TL (yetmişdörtbinlira)nakdi yardım yapılmasına, 29/01/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 64. maddesi gereğince; 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık v.b. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden, Kırklareli Spor İhtisas Kulübü Derneği Başkanlığına verilmek üzere3.600,00-tl (üçbinaltıyüzlira)nakdi yardım yapılmasına, 29/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden,ilimiz Lüleburgaz ilçesi, Celaliye köyü, 2444 parsel numaralı, 5.100,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Okan DUGAN adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi ifraz edilerek (b), (c), (d) ve (e) parseli köy yerleşik alanı içinde kaldığından cinsinin arsa olarak değiştirilmesine, (a) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından tarla vasfı korunarak ifraz edilmesine ve cins değişikliğinin yapılmasına,

8 29/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Pınarhisar ilçesi, Ataköy köyü, 2061 parsel numaralı, 567,00 m² yüzölçümlü, bahçe vasıflı, Mümün KUŞ adına kayıtlı, 2062 parsel numaralı 504,00 m² yüzölçümlü, bahçe vasıflı Necdet KARAYEL ve hissedarları adına kayıtlı ve 2073 parsel numaralı, 3714,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Sezayi İNAL adına kayıtlı taşınmazların değişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi tevhit edilmesine ve yeni oluşan (a) parselinin (b), (c) ve (d) olacak şekilde üç (3) kısma ifraz edilmesine ve (d) parselinin cins değişikliği işleminin yapılmasına, 29/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski ilçesi, Pancarköy köyü, 2316 parsel numaralı, 2.090,00 m² yüzölçümlü, kerpiç ev ve arsası vasıflı, Adil Atalay MİL ve hissedarı adına kayıtlı taşınmazın değişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi (a) ve (b) olacak şekilde iki (2) kısma ifraz edilmesine, 29/01/ Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38nci maddesi gereğince; a)emitt 2014 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına" katılımı ile kiralanacak stand ücretleri için / /05/03.5 Hizmet Alımları tertibine 7.000,00-TL, b)katılımcı personelin barınma ve yemek giderleri / /05/03.3 tertibine 2.000,00-TL olmak üzere; Toplam 9.000,00-TL ödeneğin,2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Yedek Ödenek tertibinden alınarak Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ilgili tertiplerine aktarılmasına 05/02/ İlimiz Vize İlçesi,Düzova Köyünde, kahvehane işleten (T.C.No:***********) Recep KARAKOÇ adına ruhsatlı kahvehane içerisinde ayrıca internet kafe işletmesi nedeniyle, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar işletmesinin mühürlenerek faaliyetten men edilmesine, 05/02/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Merkez İlçe Değirmencik Köyü, 938 parsel nolu 3650,00 m² ve 939 parsel nolu 3900,00 m² yüzölçümlü, Mahmut ÖZTÜRK adına kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların, teknik raporda ve değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine,

9 05/02/ sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi gereğince, İlimiz Pınarhisar İlçesi Osmancık Köyü Muhtarlığının kanalizasyon onarımı, yağmur suyu drenajı, kilitli parke taşı malzeme alımı ve döşeme işi eksikliklerinin tamamlanmasında kullanılmak üzere 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /08/ Köylere Yardım Tertibinden ,00 (yirmibin) TL ödeneğin İlimiz Pınarhisar İlçesi Osmancık Köyü Muhtarlığı na nakdi yardım olarak verilmesine, 05/02/ İlimiz Lüleburgaz İlçesi Celaliye Köyü, yerleşik alanı sınırları dışında kalan ve 58 hissedarın bulunduğu 4062 parsel no lu taşınmaz üzerinde Mehmet AKBAYIR ve hissedarları tarafından ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmış olan bir adet tek katlı konteyner tarzı yapı inşaatının, ruhsatlandırılmaması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 32. maddesi gereğince yıktırılmasına, 05/02/ İlimiz Pınarhisar İlçesi İslambeyli Köyü, yerleşik alanı sınırları dışında kalan 271 parsel no lu taşınmaz üzerinde Nimet TÜRKER tarafından ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmış olankırevi (Konut) inşaatı için yıkım kararı alınmadan önce, İl Encümen üyelerinden Bilal KUŞOĞLU, Çetin ŞİNİKOĞLU, Mahmut USLU, tarafından mahallinde incelenmesine, gelecek toplantıda görüşülmesine, 12/02/ İlimiz Pınarhisar İlçesi İslambeyli Köyü, yerleşik alanı sınırları dışında kalan 271 parsel no lu taşınmaz üzerinde Nimet TÜRKER tarafından ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmış olan Kırevi (Konut) inşaatı için 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 32. maddesi gereğince yıkım kararı alınmasına, 12/02/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/g maddesi gereğince, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Caddesi İşhanı Binasındaki işyerlerinin kiracıları; Avni DALGIÇ, Ertan ÖZBEK, Kırklareli 2. Noterliği, Kerem KIRBAŞ, Şakir OKTA, Recep KÖSEGİL, Gözde Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin kira bedellerini aylık peşin olarak ödemelerine, 12/02/ sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 55. maddesi gereğince, İlimiz Pınarhisar İlçesi Poyralı Köyünde, işletmeciliğini Hasan ÖZCAN (T.C.No:***********) adlı şahsın yaptığı unlu mamuller satış yerinin ruhsatsız olduğunun tespiti nedeniyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar işletmesinin mühürlenerek faaliyetten men edilmesine,

10 12/02/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 ncü maddesi gereğince; Kırklareli Ay Işığı Özel Sporcular Spor Kulübü Derneğine, sporcularının muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden 3.000,00-TL (üçbinlira) nakdi yardım verilmesine, 12/02/ Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38. maddesi gereğince;aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kuruluşların hizmetlerinde kullanılmakta olan 06 FPR 53, 39 AR 885 ve 39 DS 138 plakalı araçların hizmet sürekliliğinin devam ettirilebilmesi için zorunlu mali sorumluluk sigortası, trafik muayene bedeli, emisyon pulu ödemesi, bakım onarım giderlerinde kullanılmak üzere 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/09.6Yedek Ödenek tertibinden 7.000,00-TL ödeneğin alınarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün / /5/03.7Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım Onarım Tertibine aktarılmasına, 12/02/ Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38. maddesi gereğince; 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/09.6 Yedek Ödenek tertibinden ,00-TL ödeneğin alınarak, / /5/03.4 Görev Giderleri Tertibine aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 19/02/ sayılı yasaya göre Hasene AKBABA, Fatma TÜRKKAL, Emine GÖKÇEK, Recebiye USTA nın vekili Avukat Sezgin ÇAKAN tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak, İl Encümenince kamulaştırmasız el atma nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Hasene AKBABA, Fatma TÜRKKAL, Emine GÖKÇEK, Recebiye USTA nınbaşvurusunun kabulüne, 19/02/ sayılı yasaya göre Nermin ER, Fatma TRAK, İbrahim ER, Ahmet ER in vekili Avukat Sezgin ÇAKAN tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak, İl Encümenince kamulaştırmasız el atma nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Nermin ER, Fatma TRAK, İbrahim ER, Ahmet ER in başvurusunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 19/02/ Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38. maddesi gereğince;2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/09.6Yedek Ödenek tertibinden ,00- TL ödeneğin alınarak, Lüleburgaz İlçe Özel İdaresinin / /5/03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım Onarım Tertibine aktarılmasına ve harcamaların İlçe Müdürlüğünden yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

11 19/02/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Çeşmekolu köyü, 1868 parsel numaralı 1003,19 m² ve 1869 parsel numaralı 1127,11 m² yüzölçümlü, Şevket YILDIRIM adına kayıtlı, arsa vasıflı taşınmazların, teknik raporda ve değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, 19/02/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Vize İlçesi, Evrenli köyü, 145 ada 2 parsel numaralı 5800,00m² ve 145 ada 3 parsel numaralı 14800,00 m² yüzölçümlü, Bessi GÜMÜŞTEKİN adına kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazların, teknik raporda ve değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 19/02/ Pınarhisar Ataköy Muhtarlığına alınacak kantar bedeli olan ,00-TL nin İlçeye gönderilecek toplu ödenekten ayrı değerlendirilerek, 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden, Ataköy Muhtarlığının hesabına aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 26/02/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73. Maddesinin (p) bendinin 2. Fıkrasına istinaden, İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Davutlu Köyü, 76 parsel numaralı, 13950,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Münür SEZEN adına kayıtlı, taşınmazın (a), (b), ( c ), (d) ve (e) olacak şekilde ifrazına, ( e ) parselinin cinsinin tarla, köy içinde kalan (a), (b), (c), (d) parsellerinin cinsinin ise Arsa olarak değiştirilmesine, 26/02/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Karamusul köyü, 124 ada 1 parsel numaralı, 20518,18 m² yüzölçümlü, Recep SAYGINve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın (a), (b) ve ( c ) olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

12 26/02/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Vize İlçesi, Akıncılar köyü, 1546 parsel nolu, 5456,00 m² yüzölçümlümurat SEZEN ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın (a), (b) ve (c) olacak şekilde 3 (üç)kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 26/02/ Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 nci maddesi gereğince; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilecek kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılmak üzere; 2014 Yılı Özel İdare Bütçesinin / /5/ Yedek Ödenek Tertibinden toplam ,00 TL ödeneğin alınarak, a) Kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili katalog ve broşür basımı için, / /5/03.2 Baskı ve cilt giderleri tertibine 4.000,00-TL, b) Kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili yapılacak hizmet alımları için, Hizmet Alımları tertibine 7.000,00-TL ödeneğin aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 26/02/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 ncü maddesi gereğince; amatör spor kulüplerimizin içerisinde bulundukları maddi sıkıntıların giderilmesi amacıyla Kırklareli Spor Kulübü Derneği Başkanlığına, 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden ,00 (onbeşbin) TL yardım verilmesine 26/02/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6ncı maddesi ile 10 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesi gereğince; 2014Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde / /5/ Örtü Altı Karpuz Yetiştiriciliği Projesi tertibinin açılmasına, bütçenin / / 5/ Yedek Ödenek tertibinden ,00 TL ödeneğin alınarak, bu tertibe aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 05/03/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Demirköy İlçesi İğneada Limanköy yolu üzerinde bulunan m² lik (Turistik Dinlenme Tesisi) Motel Binası ve müştemilatının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesi ihalesinde, Erdinç SÜLE nin teklifi uygun görülerek, adı geçen şahsa 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 7.500,00-TL(yedibinbeşyüzlira)bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 05/03/ sayılı yasaya göre İsmail DEMİR ve Kemal DEMİR invekili Avukat Sezgin ÇAKAN tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak, kamulaştırmasız el atma nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden İsmail DEMİR ve Kemal DEMİR inbaşvurusunun kabulüne,

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı