İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI ETİK KURALLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI ETİK KURALLAR"

Transkript

1 İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI ETİK KURALLAR ÜÇÜNCÜ SÜRÜM

2 Birinci sürüm: 1992 İkinci Baskı: 1994 Üçüncü baskı: 1996 İkinci sürüm: 2002 İkinci baskı: 2006 Üçüncü baskı: 2009 Üçüncü sürüm: 2014 Üçüncü Sürüm Editörler Grubu K. Kogi (Başkan) G. Costa, B. Rogers, S. Iavicoli, N. Kawakami, S. Lehtinen, C. Nogueira, J. Rantanen, E. Santino, P. Westerholm. Çeviri ve çoğaltma için izin Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH*) Etik Kuralları kaynak gösterilerek çağaltılması serbesttir. İngilizce ve Fransızca dışındaki diğer dillere çevirme teklifi ICOH başkanı ve Genel Sekreterine iletilmelidir. Resmi diller dışındaki dillere çevirisi ICOH başkanı tarafından belirlenen bir Çalışma Grubu tarafından yapılmalıdır. ICOH başkanı, gerekli görürse çeviri yapılan sürümün değerlendirilmesi için Hakem Kurulu oluşturabilir. Çalışma Grubunun başkanı çevirisi yapılan sürümü, onaylanması için ICOH başkanına sunar. Çevirisi yapılan sürüm İngilizce ya da Fransızca Kurallardan birini içermelidir. ICOH Etik Kuralların basımından önce ICOH başkanının yetkilendirmesi gereklidir. Basım için herhangi bir organizasyondan herhangi bir destek alınması için ICOH başkanı ile iletişim kurulması ve onay alınması gereklidir. *ICOH: International Commission on Occupational Health Genel Sekreterlik Adres: Sergio Iavicoli MD, PhD INAIL Via Fontana Candida, Monteporzio Catone (Rome) - Italy Tel: Fax: Address: International Commission on Occupational Health 2014 ICOH Commission Internationale de la Santé au Travail 2014 CIST 1

3 Üçüncü Sürüm Türkçe Çevirisi ( ) İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI ETİK KURALLAR TÜRKÇE ÇEVİRİ GRUBU Türkçe çevirisi Prof. Dr. Yücel Demiral tarafından hazırlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Yazının Türkçe yazım hatalarının düzeltmesi Yard. Doç. Dr. Hale Arık tarafından yapılmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Yazının etik açıdan değerlendirmeleri Prof. Dr. Semih Şemin tarafından yapılmıştır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik AD Türkçe çeviri için iletişim adresi Prof. Dr. Yücel Demiral Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. İnciraltı-Izmir Türkiye e-posta: 2

4 Önsöz 1. ICOH un tüm hekimler için var olan etik kurallardan ayrı bir uluslararası iş sağlığı etik kurallarını benimsemesinin birçok nedeni vardır. Birincisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, işçi, işveren, toplum, halk sağlığı ve sosyal güvenlik ve adalet makamları gibi diğer kurumlara karşı karmaşık ve kimi zaman çalışma yaşamındaki bu taraflar nedeniyle birbiriyle çelişen sorumluluklarının olduğunun daha fazla anlaşılmasıdır. İkincisi, zorunlu ya da gönüllü olarak kurulan iş sağlığı hizmet birimlerindeki artış sonucu, iş sağlığı alanında çalışanların sayılarındaki artıştır. Diğer bir neden ise, iş sağlığı uygulamalarının farklı alanlardan uzmanların katılımını gerekli kılan çok bilimli yapıya dönüşmesidir. 2. Uluslararası etik kurallar, özel ya da kamu işletmelerinde, çalışma yaşamı ile ilgili iş güvenliği, hijyen, sağlık ve çevre konularında görev yapan ve sorumluluk alan uzmanlar için uygundur. Bu Kurallar çerçevesinde tanımlanan iş sağlığı profesyonelleri terimi, mesleği gereği profesyonel anlamda sorumluluk alarak iş sağlığı gündemiyle uğraşan geniş bir grup için kullanılmıştır. Kuralların kapsamı, iş sağlığı profesyonellerinin hem bireysel çalışmalarını, hem de bir kurum için veya iş gereği müşteri ya da kullanıcılara hizmet verdikleri girişimleri içerir. Kurallar, iş sağlığı çalışanları tarafından hizmet birimlerinde, serbest pazar koşullarında ya da kamuda bulunmalarına bakılmaksızın uygulanmalıdır Uluslararası Etik Kuralları birinci sürümü iş sağlığı alanında genel etik ilkeleri ortaya koymuştur. Bu kurallar günümüzde de geçerli olmakla beraber, iş sağlığı uygulama alanlarında yaşanan değişim nedeniyle, güçlendirilmesi için tekrar gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Kuralların, toplum ve profesyoneller tarafından tartışılan konulara bağlı olarak ortaya çıkan yeni iş sağlığı etiği konularını kapsaması ve düzenli olarak yeni terminoloji ile birlikte yorumlanması gereklidir. Bu değişim toplumlardaki politik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan kullanım değerine olan talep, sürekli niteliksel gelişme ve saydamlık, dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve uluslararası ticaretin serbestleşmesi, teknik gelişme ve bilgi teknolojilerinin üretim ve hizmetin temel bileşeni olarak sunulması gibi alanları kapsamaktadır. Tüm bu başlıklar, iş sağlığı uygulamalarını çevreleyen kavramlar içinde yankı bulmakta ve iş sağlığı uygulama alanlarına ve profesyonellerin etik ilkelerine etki etmektedir. 4. İş sağlığı çalışanları için uluslararası etik kuralların hazırlanması, ICOH Yönetim Kurulu nun Sydney de gündeme alması ile 1987 yılında başlamıştır. İş Sağlığı profesyonelleri için 1992 Etik Kuralları ICOH Yönetim Kurulu tarafından Kasım 1991 yılında onaylandı ve 1992 yılında İngilizce ve Fransızca olarak yayımlandı ve izleyen yıllarda bir çok baskısı ve diğer dillere çevirisi yapıldı yılında Uluslararası Etik Kuralların gerektiğinde güncellenmesi amacı ile bir Çalışma Grubu oluşturuldu yılında ICOH Yönetim Kurulu ile birlikte Kuralların ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi, yeni ortaya çıkan konular ve temaların ele alınması için karar verildi. Yeniden yapılanan İş Sağlığında Etik Çalışma Grubu (J.F. Caillard, G.H. Coppée and P. Westerholm) 1999 yılında, seçilmiş bazı üyelere de danışarak orijinal yapıyı bozmadan metni tekrar düzenleme ve daha sistematik hale getirme işine başladılar. 5. Güncellenen İş Sağlığı Etik Kuralları ICOH Yönetim Kurulunda Mart 2002 yılında onaylandı Etik Kuralları yaygın bir şekilde kabul gördü ve ulusal etik kuralların geliştirilmesi ve eğitsel amaçlı kullanıldı. Arjantin ve İtalya da İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Yasalarında iş tanımları olarak uyarlandı. Rosenstock ve Cullen kitaplarının baskılarında yer verildi. ICOH resmi dilleri dışında Çince, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe çevirileri yapıldı yılında, Birleşmiş Milletler Medikal Yöneticiler Çalışma Grubu, iş sağlığı sorunlarındaki örgütsel 3

5 etik değerlendirmelerin ICOH Etik Kuralları ile uyumlu olması ve kılavuz olarak kullanılması gerektiğini önerme konusunda anlaştı. Ayrıca gönüllülük esasına dayalı, profesyonel uygulamaların değerlendirmesi ve standartların tanımlanması için birçok uyarlaması yapılmış ve iş sağlığı ve ilişkili alanlarda kaynak olarak gösterilmiştir. 6. ICOH Yönetimi 2008 yılında, 2002 Kurallarını gözden geçirmeye karar verdi ve Mart 2009 yılında Cape Town Yönetim Kurulu toplantısında bu görevi yapmak üzere Etik ve Şeffaflık Çalışma Komitesi oluşturdu. Komite Yönetim Kurulu üyelerinden P. Westerholm (Başkan), G. Costa, M. Guillemin, J. Harrison ve J. Howard Jr. ICOH Yönetimi Kurallar Gözden Geçirme Grubu olarak katıldı. Yönetim Kurulu üyesi M. Fingerhut küresel boyutta bağlantı kapasitesini güçlendirmek için Gruba destek oldu. Kurallar gözden geçirme Grubu alan bağlantılarının güçlendirilmesi için J.F. Caillard (ICOH Eski Başkan) ve S. Iavicoli (ICOH Genel Sekreteri) katılımı ile genişledi. Latin ve Güney Amerika, Afrika ve Asya daki farklı bölge ve profesyonel gruplara ulaşılması için sırasıyla J. RodriguezGuzman, L. London ve S. Horie ile bağlantı kuruldu. Buna ek olarak, Etik Kuralların kültürel bağlamda ele alınması için, Afrika Kıtasından G. B. Tangwa, R. B. Matchaba-Hove, A. Nyika, N. MKhize and R. N. Nwabueze Kurallar Gözden Geçirme Grubunun bir alt grubu olarak oluşturuldu. Gözden geçirme işi bir seri yazının gözden geçirilerek taslak oluşturulması ile yapıldı. Kurallar Gözden Geçirme Grubu Avrupa, Afrika, Güney ve Latin Amerika ve Asya da yapılan ICOH kongrelerinde karşılaştıkları üyeler ve diğer profesyonel gruplarla Kuralların gözden geçirilmesi konusunda tartışma fırsatı buldu. 7. Kuralları Gözden Geçirme Grubu tarafından hazırlanan rapor Şubat 2011 de Milan da yapılan ICOH Yönetim Kurulu na sunuldu ve tartışıldı. ICOH Bilimsel Çalışma Grupları Başkanları ve Ulusal Sekreterlerle yapılan iletişimin ön sonuçları ile ICOH üyeleri de sürece katıldı. Etik ve Şeffaflık Komitesi, Kurallar Gözden Geçirme Grubu raporu ICOH başkanı K. Kogi nin düzenlediği ve Etik ve Şeffaflık Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda Komite başkanı P. Westerholm tarafından sunuldu ve tartışıldı. Düzeltme gereken konuların incelenmesi ile Kurallarda olabildiğince az değişiklik yapılmasına karar verildi. Bu konular gözden geçirme sonuçlarına dayalı olarak Mart 2012 de Cancun da düzenlenen ICOH Kongresinde özel bir toplantıda tartışıldı. Kurallarda yapılacak gerekli değişiklikler, Ağustos 2012 de Kitakyushu da, İş ve Çevre Sağlığı Üniversitesi nde düzenlenen ICOH Etik Kuralları çalıştayında ele alındı. Kuralların gözden geçirilme işinin bitirilmesi için, süreç içinde önerilen konuların ele alınması değerlendirilmesi için, ICOH başkanı K. Kogi tarafından, başkan yardımcıları S. Lehtinen ve B. Rogers, Genel Sekreter S. Iavicoli, ve eski Başkan J. Rantanen ve Yönetim Kurulu üyeleri G. Costa, N. Kawakami, C. Nogueira, E. Santino and P. Westerholm un katıldığı Kurallar Edisyon Grubu oluşturuldu. Haziran 2013 de Kurallar Edisyon Grubu toplantısında Güncel Kurallar taslağı tamamlandı. Bunlara ek olarak bu 3. Baskının edisyonunda destekleri için Carlo Petyx (Koordinatör), Valeria Boccuni, Erika Cannone, Pierluca Dionisi ve Antonella Oliverio ya içten teşekkürlerimizi bildiririz. 8. Gözden geçirme işleminde, yola çıkıştaki temel noktalar ve amaç, ICOH üyeleri ve iş sağlığı alanında çalışan diğer okuyucuların sürekliliği ve gelecek kuşaklarca anlaşılması için 2002 Kurallarında var olan yapı korundu. Gözden geçirme süreci ICOH Yönetim Kurulunun revize ettiği Kuralların kabul edilmesinin ardından, önceden tahmin edildiği gibi çalışma materyalleri ve dokümanların ICOH web sitesine eklenmesi ile tamamlandı. Önerilen yeni Kurallar Şubat 2014 de Helsinki de Yönetim Kurulu toplantısında sunuldu. Son önerilere göre yapılan düzeltmelerle yeni İş Sağlığı Profesyonelleri için Uluslararası Etik Kurallar, 10 Şubat 2014 tarihinde ICOH Yönetim Kurulunda kabul edildi. 4

6 9. Bu Etik Kurallar, iş sağlığı değer ve etik ilkelerini profesyonel davranış açısından ifade etme çabasını temsil eder. Buradaki amaç, iş sağlığı çalışmalarını yürüten herkese yol göstermek ve onların etkinliklerinin ölçülebileceği bir düzey belirlemektir. Bu metin, ulusal etik kuralların geliştirilmesinde ve eğitim amaçlı kullanılabilir. Aynı zamanda, gönüllülük temelinde profesyonel uygulamanın tanımlanması ve değerlendirilmesi için bir standart olarak hizmet edebilir. Bu metnin bir diğer amacı, ilgili tarafların işbirliği için genel ilkelerin oluşmasına katkıda bulunmak ve buna ek olarak ekip çalışması ve iş sağlığında çok disiplinli yaklaşımın gelişmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca kabul edilmiş uygulamaların dışına çıkmayı belgelemek ve doğrulamak için bir çerçeve sağlar ve gerekçelerin açık olmaması durumunda bir sorumluluk da yüklemiş olur. Birçok özgün konu için daha ayrıntılı ve özel koşullara uygun hazırlanmış ulusal etik kuralların da olabileceği akılda tutulmalıdır. Ayrıca Etik Kuralların, iş sağlığı çalışanlarının bütün çalışma alanlarını ya da diğer sosyal taraflarla ve çalışanlarla ilişkilerini düzenleme gibi bir amacı yoktur. Mesleksel etik konularının, farklı çalışan gruplarında özgün konular içerebileceği akılda tutulmalıdır. Bu anlamda ek rehberlere gereksinim olabilir. 10. Etiğin kesin sınırları olmayan bir konu olduğu ve karşılıklı etkileşim, çok disiplinli iletişim, danışmanlık ve katılımın gerekli olduğu vurgulanmalıdır. Süreç, kimi zaman sonuçtan daha önemli olabilmektedir. İş sağlığı profesyonelleri için, etik bir kural hiçbir zaman son olarak ele alınmamalıdır ve işveren ve işçi örgütlenmelerini de içeren, ICOH ve diğer güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili bütün kurumları bütünüyle içine alan dinamik bir sürecin kilometre taşı olarak değerlendirilmelidir. 11. İş sağlığı etiğinin özünde, bir çok taraf arasında gerçekleşen bir etkileşim alanı olduğu yadsınamaz. İyi iş sağlığı, dışsal etkiden çok içsel bir değerdir. Profesyonel uygulama standartlarının oluşturulması ve uygulanması yalnızca iş sağlığı profesyonellerini değil, bu hizmetten yaralananları ya da tehdit olarak görenleri, uygulamada destek olan ya da eksikliklerini dile getirenleri de kapsamaktadır. Bu nedenle bu belge, tekrar gözden geçirmelere açık olmalı ve gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenmelidir. İçeriğini geliştirmeye yönelik yorumlar, ICOH Genel Sekreterliğine iletilmelidir. 12. Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu Etik Kralları kaynak gösterilerek çoğaltılması serbesttir. İngilizce ve Fransızca dışındaki diğer dillere çevirme teklifi ICOH başkanı ve Genel Sekreterine iletilmelidir. Resmi diller dışındaki dillere çevirisi ICOH başkanı tarafından belirlenen bir Çalışma Grubu tarafından yapılmalıdır. ICOH başkanı, gerekli görürse çeviri yapılan sürümün değerlendirilmesi için Hakem Kurulu oluşturabilir. Çalışma Grubunun başkanı çevirisi yapılan sürümü, onaylanması için ICOH başkanına sunar. Çevirisi yapılan sürüm İngilizce ya da Fransızca Kurallardan birini içermelidir. ICOH Etik Kuralların basımından önce ICOH başkanının yetkilendirmesi gereklidir. Basım için herhangi bir organizasyondan herhangi bir destek alınması için ICOH başkanı ile iletişim kurulması ve onay alınması gereklidir. Kazutaka Kogi, MD, DMSc ICOH Başkan Sergio Iavicoli, MD, PhD ICOH Genel Sekreter 5

7 Giriş 1. İş sağlığı uygulamasının amacı, işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek, çalışma kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve sürdürmek, sağlık durumlarını gözeterek işçilerin yeterliliklerine göre işi düzenlenmek, herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmak ve sürdürmektir. 2. İş sağlığının geniş bir çalışma alanı vardır; meslek hastalıkları, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi ve iş ile sağlık arasındaki etkileşime ilişkin tüm yönler dahil olmak üzere işten kaynaklanan tüm zararların, iş kazaları ve işe bağlı rahatsızlıkların önlemesini kapsamaktadır. İş sağlığı profesyonelleri her fırsatta sağlık ve güvenlik gereçlerinin seçimi ve tasarımında, uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin belirlenmesinde ve sağlık, güvenlik ve işçinin kapasitesi ile ilişkili güvenli iş uygulamalarının sağlanmasında yer almalıdır. İşçilerin bu alana katılımlarını, deneyimden gelen bilgi kadar desteklemelidirler. 3. Eşitlik ilkesi temelinde, iş sağlığı profesyonelleri işçilere, sağlık sorunları ya da engellerine rağmen, iş edinmeleri ve sürdürmeleri konusunda yardımcı olmalıdır. Kabul edilmelidir ki, işçilerin cinsiyet, yaş, etnik köken, psikolojik durum, sosyal konum, iletişim engelleri ve diğer etmenler tarafından belirlenen özel iş sağlığı gereksinimleri vardır. Bu tür gereksinimler, işle ilgili sağlığın korunmasına gerekli özen gösterilerek ve hiçbir ayrım gözetme olasılığı bırakılmadan bireysel temelde karşılanmalıdır. 4. Bu Kuralların amacı için, iş sağlığı profesyonelleri tanımı, profesyonel yeterliğe sahip olarak iş güvenliği ve sağlığı görevlerini yürüten, iş sağlığı hizmeti veren ya da bir iş sağlığı uygulamasında yer alanların tümünü kapsamak üzere kullanılır. İş sağlığı, teknik, tıbbi, sosyal ve yasal alanları içerdiği ve teknoloji ile sağlık arasında bir arayüz oluşturduğu için, çok farklı disiplinler ile ilişkilidir. İş sağlığı profesyonelleri; iş sağlığı hekimlerini ve hemşirelerini, iş müfettişleri ile iş hijyenistleri ve iş psikologları, iş sağlığı ve güvenliği araştırması alanındaki uzmanları olduğu kadar, ergonomi, rehabilitasyon, kaza önleme, çalışma ortamının geliştirilmesi alanlarındaki uzmanları da kapsar. Bu iş sağlığı profesyonellerinin yetkinlikleri, çok disiplinli bir ekip anlayışı çerçevesinde harekete geçirilmelidir. 5. Kimya, toksikoloji, mühendislik, radyasyon sağlığı, epidemiyoloji, çevre sağlığı, çevresel koruma uygulamalı sosyoloji, sağlık ve sosyal sigorta ve sağlık eğitimi gibi farklı disiplinlerden birçok profesyonel de bir ölçüye kadar iş sağlığı uygulamalarında yer alabilir. Bunların yanısıra, halk sağlığı ve çalışma yetkilileri, işverenler, işçiler ve temsilcileri ve ilk yardım çalışanları da meslek olarak iş sağlığı uzmanı olmamalarına rağmen, iş sağlığı politika ve programlarının uygulanmasında temel bir role, hatta doğrudan sorumluluğa sahiptirler. Son olarak, diğer birçok meslek sahipleri, örneğin avukatlar, mimarlar, imalatçılar, tasarımcılar, iş analistleri, iş organizasyonu uzmanları, teknik okul, üniversite ve diğer kurumlardaki öğretmenler ve medya personeli de çalışma ortamının ve çalışma koşullarının geliştirilmesine ilişkin olarak önemli bir rol üstlenirler. 6. İşverenler terimi, üzerinde karşılıklı anlaşılmış bulunan bir ilişkinin sonucu olarak uğraş alanındaki işçilere karşı yasal sorumluluk, taahhüt ve görev üstlenen kişiler anlamına gelir. İşçiler terimi, bir işveren için tam süreli, yarı süreli, ya da geçici olarak çalışan her kişi için kullanılır; bu terim geniş anlamda, tüm çalışanları, idari personel, kendi hesabına çalışanlar, informal sektörde çalışanları (kendi hesabına çalışan kişinin hem işveren, hem de işçinin görevlerini üstlendiği kabul edilir) kapsamaktadır. Yetkili makam, resmi kuralları, düzenlemeleri ya da yasal yaptırımı olan yönergeleri çıkarma gücü olan ve bunların denetiminden ve yürütülmelerinden sorumlu olan bakan, hükümet ya da kamu otoritesi anlamına gelir. 7. İş güvenliği ve sağlığı konuları ile ilgilenen ve bu alanlarda yer alanların arasında karmaşık ilişkiler olduğu kadar, geniş kapsamlı bir görevler, yükümlülükler ve sorumluluklar alanı da vardır. Genel olarak, bu görevler, yükümlülükler ve sorumluluklar yasal düzenlemelerle belirlenir. Her işveren 6

8 kendi işindeki işçilerin sağlık ve güvenliğinden sorumludur. Her mesleğin kendi görevlerinin doğasına ilişkin sorumlulukları vardır. İş sağlığı profesyonellerinin rolünün, diğer profesyonellerle, yetkili makamlarla ve ekonomik, sosyal, çevre ve sağlık politikalarının etki alanı içindeki çevrelerle ilişkilerinin tanımlanması önemlidir. Bu durum, iş sağlığı profesyonellerinin etik kuralları ve profesyonel tavırlarındaki standartlara ilişkin net bir görüş açısı gerektirir. Birçok meslekten uzman çok disiplinli bir yolda birlikte çalışırken, eylemlerini ortak değerler temeline oturtmaya çaba göstermeli ve birbirlerinin görevleri, yükümlülükleri, sorumlulukları ve mesleksel standartları konusunda anlayışlı davranmalıdırlar. 8. İş sağlığı profesyonellerinin işlevlerinin yerine getirilmesinin bazı koşulları ve iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi sıklıkla; etkinliklerin planlanması ve gözden geçirilmesi, işçiler ve yönetimle sürekli bilgi alışverişi gibi konularda olduğu gibi yasal düzenlemeler içinde tanımlanır. Sağlam bir iş sağlığı uygulamasının temel gereksinimleri arasında tam bir profesyonel bağımsızlık da yer alır; yani iş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken, bilgileri ve vicdanları doğrultusunda, işçilerin sağlığının korunması ve güvenlikleri için kararlar almalarına ve onlara önerilerde bulunabilmelerine olanak tanıyacak kadar bağımsız olabilmelidirler. İş sağlığı profesyonelleri etkinliklerini, yararlı uygulamalar ve en yüksek profesyonel standartlara göre yürütmelerine olanak veren gerekli koşulların sağlandığından emin olmalıdırlar. Bu koşullar, uygun elemanların alımını, sürekli bilgi ve becerilerin güncellenmesini içeren eğitim ve yetkinlik gelişimini, ve uygun düzeyde deneyimli bir yönetime erişim ve desteği içermelidir. 9. Bunların dışındaki kabul edilebilir iş sağlığı hizmetleri için temel gereklilikler, çoğunlukla ulusal düzenlemelerle belirlenen; çalışma alanına serbest girişi ve iş sağlığı hedefleri için uygun bilgileri içerir. Diğer temel gereksinimleri örnek alma olanaklarını ve çalışma ortamını değerlendirmeyi, iş analizleri yapmayı, soruşturmalara katılmayı ve işteki güvenlik ve sağlık standartlarının uygulamaya konmasında yetkili makamlara danışmayı kapsar. İşin korunması ve sağlığın korunması, bilgi ve gizlilik hakkı, ve bireysel çıkarlarla toplu çıkarlar arasındaki çelişkiler gibi aynı anda izlenen ve birbiriyle çatışabilen hedeflerden doğabilecek etik çelişkilere özel dikkat gösterilmelidir. 10. İş sağlığı uygulaması, Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1950 de tanımlanmış ve UÇÖ/DSÖ İş Sağlığı Ortak Komitesi tarafından 1995 de aşağıdaki şekilde güncellenmiş olan iş sağlığı amaçlarına uymalıdır: İş sağlığı şunları amaçlamalıdır: Bütün mesleklerde çalışanların fiziksel, akılsal ve sosyal iyilik durumunun en üst düzeye yükseltilmesi ve bunun sürdürülmesi; çalışma koşulları yüzünden işçilerin sağlık durumlarının bozulmasının önlenmesi; işteki sağlığa aykırı etmenler yüzünden doğbilecek risklerden işçilerin korunması; işçilerin fizyolojik ve psikolojik yeterliklerine uygun iş ortamlarına yerleştirilmesi ve bu koşulların sürdürülmesi; ve özetlemek gerekirse, işin insana ve her insanın da işine göre uyarlanması. İş sağlığında temel odak noktası üç farklı amaca yönelmiştir: (i) işçilerin sağlığının ve çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi; (ii) iş ortamının ve işin, güvenlik ve sağlığı geliştirici yönde düzenlenmesi; (iii) İşin organizasyonu ve çalışma kültürünün, işteki sağlığı ve güvenliği destekleyici yönde geliştirilmesi; bunu yaparken aynı zamanda olumlu bir sosyal ortam ve düzgün çalışma yöntemi geliştirilmesine yardımcı olarak, işin verimliliğini de artırabilmesi. Bu bağlamda, çalışma kültürü kavramı, ilgili iş tarafından benimsenen ana değer sistemlerinin bir yansıması anlamına gelmelidir. Böyle bir kültür, işteki yönetsel sistemlere, personel politikasına, katılım ilkelerine, eğitim politikalarına ve kalite yönetimine yansır. 11. İş sağlığı uygulamasının ana hedefinin, esas olarak meslek hastalıkları ve yaralanmaların ve işle ilgili hastalıkların birincil önlenmesi olduğu ne kadar vurgulansa azdır. Bu uygulamalar bir organizasyon çerçevesinde ve kontrol altında, tüm çalışanların ulaşabildiği yetkin iş sağlığı hizmerlerinin katılımı ile olmalıdır. Böyle bir uygulama amacına uygun, bilgi-temelli, bilimsel, etik ve teknik bakış açısına ı ve işletmedeki iş risklerine, söz konusu çalışan nüfusun iş sağlığı gereksinimlerine uygun olmalıdır. 7

9 12. Kusursuz bir iş sağlığı uygulamasının yalnızca ölçümler yapmak ve hizmet sağlamak olmadığı; işçileri koruyan, bakımını ve gelişimini sağlayan ve aile ve iş dışı yaşam koşullarını da hesaba katan bir bakış açısıyla işçilerin sağlığına ve çalışma kapasitesine özen göstermek anlamına geldiği gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. İş sağlığında bu özenli ve geliştirici yaklaşım; koruyucu, geliştirici ve tedavi edici sağlık hizmetleri, ilk-yardım, rehabilitasyon ve gerektiğinde tazminat ödenmesi, iyileşme sonrası iş ortamına yeniden katılmayı da içeren kapsamlı ve tutarlı bir anlayışla, işçilerin sağlığına, insani ve sosyal gereksinimlerine yönelir. Benzer olarak iş sağlığı, çevre sağlığı, kalite yönetimi, ürün güvenliği ve kontrol, halk ve toplum sağlığı ve güvence arasındaki bağlantıları göz önünde bulundurmanın önemi de gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu strateji; iş güvenliği ve sağlık yönetimi sistemlerinin gelişmesine, bu gelişmeyi sürdürülebilir, adil, sosyal açıdan yararlı ve insani gereksinimlerle uyumlu yapabilmek için temiz teknolojilerin seçiminin ve üretenlerle koruyanların güç birliğinin gerekliliğini vurgulayarak olanak sağlar. Temel ilkeler Aşağıdaki üç paragrafta, İş Sağliği Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar ın temel aldığı ilke ve değerler özetlenmiştir. İş sağlığının amacı, işçilerin bireysel ve toplu olarak fiziksel ve mental sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine ve sosyal refahına yönelik hizmetlerin sunulmasıdır. İş sağlığı uygulaması en yüksek profesyonel standartlara ve etik ilkelere göre gerçekleştirilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, çevre ve toplum sağlığına katkıda bulunmalıdır. İş sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında, işçinin yaşamını ve sağlığını koruma, insan onuruna saygı ve iş sağlığı politikaları ile programlarında en yüksek etik ilkeleri geliştirme yer alır. Bu görevler, bütünlüklü profesyonel davranışı, tarafsızlığı, sağlık verilerinin gizliliğini ve işçilerin özel bilgilerini korumayı da içermektedir. İş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa sahip olması gereken uzmanlardır. Görevleri için gerekli olan yeterliği edinip sürdürmeli ve işlerini doğru uygulamayla ve profesyonel etik kurallara uygun biçimde yürütmelerini sağlayacak koşulları talep etmelidirler. 8

10 İş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri Amaçlar ve danışmanlık rolü Bilgi ve uzmanlık Politika ve program geliştirilmesi Önleme ve hızlı hareket etmenin vurgulanması 1. İş sağlığı uygulamasının ana amacı, işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak, işçilerin çalışma kapasitelerini ve işe erişimlerini korumaktır. İş sağlığı profesyonelleri, bu amacı yerine getirirken geçerli risk değerlendirmesi ve sağlığı geliştirme yöntemleri kullanmalı, etkin önlemler önermeli ve girişimlerin izlemini yapmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, işveren, işçi ya da kamu otoritesi tarafından dile getirilen sağlık ve güvenlik gereksinimlerini yerine getirirken, profesyonel yetkinlik ve etik değerlendirme temelinde iş sağlığı ve güvenliğini geliştirme açısından proaktif olmalıdırlar. İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdırlar. İş sağlığı profesyonelleri, varsa güvenlik ve sağlık kurulları ile doğrudan ilişkide olmayı sürdürmelidirler. 2. İş sağlığı profesyonelleri, iş ve çalışma ortamına yakın olmak için çaba gösterdikleri kadar yetkiliklerini geliştirmeli ve konuyla ilgili riskleri yok etmek ya da en aza indirmek için en verimli yöntemler hakkında yeterli bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalıdır. Birincil korumaya yapılan vurgu, politikalar, temiz teknolojilerin seçimi, mühendislik kontrol yöntemleri ve iş düzenlemeleri ile iş organizasyonları ve işyerlerinin çalışanlara göre uyarlanması gibi konulara dayandığı için, iş sağlığı profesyonelleri düzenli ve rutin olarak her fırsatta işyerlerini gezmeli, işçilerle ve yönetimle iletişim içinde bulunmalıdır. 3. İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin sağlığını etkileyebilecek risk etmenleri konusunda, yönetimi ve işçileri bilgilendirmelidir. İşle ilgili tehlikelerin risk değerlendirmesi, işlerin ve işyerlerinin gereksinimlerine göre uyarlanmış bir iş güvenliği ve sağlığı politikası ile bir önleme programı oluşturulmasına yönlendirmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, halihazırda var olan kullanılabilir bilimsel ve teknik bilgiler ile işin düzenlemesi ve çalışma ortamı hakkındaki bilgilerini de temel alarak bir politika ve program önermelidirler. İş sağlığı profesyonelleri; iş güvenliği ve sağlık tehlikelerinin izlem ve yönetim metodlarını, ulusal yasal düzenlemeleri anlamayı ve başarısızlık halinde sonuçları en aza indirme yöntemlerini içeren, önleme programları ile ilgili öneri verebilecek gerekli beceri ve uzmanlığa sahip olduklarını garanti etmelidirler. Sürekli gelişim amacına yönelik, iş sağlığı programlarının etkililiği ve kalitesi düzenli olarak denetlenmelidir. 4. Teknik açıdan kusursuz ve kolaylıkla uygulanabilen basit önlemlerin seçilmesine özellikle özen gösterilmelidir. Alınan önlemlerin etkililiği ileri değerlendirmelerle kontrol edilmeli ve daha eksiksiz bir çözümün bulunup bulunmayacağı incelenmelidir. İşle ilgili bir tehlikenin ciddiyetine ilişkin kuşkular varsa, sağduyulu bir şekilde dikkatle ve hızla harekete geçilmeli ve gereken yapılmalıdır. İlgili tehlike ya da risklerin doğası gereği bazı belirsizlikler ya da farklı görüşler varsa, iş sağlığı profesyonelleri değerlendirmelerinde tüm ilgililere karşı açık 9

11 olmalı, düşüncelerini iletmede muğlaklıktan kaçınmalı ve gerektiğinde diğer profesyonellere danışmalıdırlar. İyileştirici eylemlerin izlemi Bilgi, iletişim ve eğitim Ticari sırlar Sağlık izlemi 5. İş sağlığı profesyonelleri, bir riskin yok edilmesi ya da sağlık ve güvenlik için tehlike yaratan bir durumun iyileştirilmesinin reddedilmesi veya gönülsüzce karşılanması durumunda, olabildiğince hızla, uygun üst düzey yönetim görevlisine, bilimsel bilginin değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak; maruz kalım sınır değerlerini, ilgili sağlık koruma standartlarının uygulanmasının önemini ve işverenin işyerinde yasa ve yönetmelikeri uygulama yükümlülüğünü de anımsatarak, konuyu yazılı olarak açıkca bildirmelidir. İlgili işçiler ve kuruluştaki temsilciler bilgilendirilmeli ve ne zaman gerekirse yetkili makamlarla iletişim kurulmalıdır. 6. İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin maruz kalabilecekleri iş tehlikeleri konusunda, hiçbir gerçeği gizlemeyen ve önleyici yöntemleri vurgulayan tarafsız ve anlaşılır bir tarzda bilgilendirilmelerine katkıda bulunmalıdırlar. İş sağlığı profesyonelleri, idari personel ve işçilerin sağlık ve güvenliği konusunda yeterli bilgi sağlanması ile ilgili olarak işveren, işçiler ve temsilcileriyle işbirliği yapmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri yönetimdeki personel ve işçilerin sağlık ve güvenlikle ilgili bilgi ve eğitimlerinin yeterliliğini garanti altına almak için işveren, işçi ve temsilcileri ile iletişim içinde olmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, işteki risklerle ilgili işveren temsilcileri ve işçilerle iletişim kurarken olası dil, kültürel çeşitlilik ve diğer farklılıklar nedeniyle iletişimin etkinliğini aksatacak koşulları göz önüne almalıdırlar. İşyerindeki tehlikelerle ilgili işveren ve işçilere bilgi verirken bilimsel kesinlik ya da belirsizlikler hakkında uygun bilgi sağlamalıdır. 7. İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, işçilerin ve toplumun güvenlik ve sağlığını koruma açısından gerekli olan bilgileri de saklamamalıdırlar. Gerektiğinde, ilgili yasanın uygulanmasını izlemekle görevli yetkili makama danışmalıdır. 8. İş sağlığının amaçları, sağlık sürveyans yöntemleri ve işlemleri, işin işçiye uygun hale getirilmesini önceleyerek, açıkca tanımlanmalı ve işçiler bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu yöntemlerin ve işlemlerin uygunluğu ve geçerliliği eldeki bilimsel kanıt ve iyi uygulamalarla tutarlı olmalıdır. İzlem, işçileri zorlamadan alınan bilgilendirilmiş onamı ile yürütülmelidir. Tarama ve sağlık izlem programlarına katılımın olası olumlu ve olumsuz sonuçları, onay alma işleminin bir parçası olarak tartışılmalıdır. Sağlık izlemi, yetkili makam tarafından onaylanmış bir iş sağlığı profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir. 10

12 İşçiyi bilgilendirme İşvereni bilgilendirme Üçüncü kişilere yönelik tehlike Biyolojik izlem ve araştırmalar Sağlığın geliştirilmesi Toplumun ve çevrenin korunması 9. Sağlık izlem sistemi içinde yürütülen muayenelerin sonuçları, ilgili işçilere açıklanmalıdır. Belirli bir işe uygunluğun değerlendirmesi, iş yeri ve işin gereklilikleri ile ilgili bilgi, işyeri ve işçinin sağlığı ile ilgili yeterli bilgi temel alınarak gerçekleştirilmelidir. İşçilere, çıkarlarına aykırı olduğunu hissettikleri bir işe uygunlukları hakkında verilen kararlara ilişkin kuşkularını belirtme olanakları olduğu bildirilmelidir. Bu konuda bir başvuru formu hazırlanmalıdır. 10. Ulusal yasa ve yönetmeliklerle göre yapılan muayenelerin sonuçları, planlanan çalışma için uygunluk, iş ile ilgili veya mesleksel tehlikelere maruz kalmada tıbbi bakımdan gerekli sınırlamalarla ilgili konular yönetime aktarılmalıdır. Bu bilginin aktarılmasında, işlerin ve çalışma koşullarının işçinin yeteneklerine göre uyarlanması gerektiği vurgulanmalıdır. İşe uygunluk konusundaki, sağlık konusundaki, ya da iş tehlikelerinin sağlık üzerindeki olası etkilerine dair genel bilgiler, işçinin sağlığının korunmasını garantilemek için gerekli görüldüğü kadarıyla, ilgili işçinin onayı alınarak verilebilir. 11. İşçinin sağlık durumu ve yürütülen işin doğası gereği başkalarının güvenliğini tehlikeye sokma olasılığı varsa, işçi durumdan açık şekilde haberdar edilmelidir. Özellikle tehlikeli bir durumda, yönetim ve ulusal yönetmeliklerce gerekli ise yetkili makam, üçüncü kişileri korumak için gerekli önlemlerden haberdar edilmelidir. İş sağlığı profesyoneli önerilerinde, söz konusu işçinin istihdamı ile tehlikeye uğraması olası kişilerin sağlığını ve güvenliğini bağdaştırmaya çalışmalıdır. 12. Biyolojik testler ve diğer araştırmalar, ilgili işçinin sağlığının korunması için geçerlilik ve uygunluklarına, duyarlılık, seçicilik ve prediktif değerlerine göre seçilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır. Seçenek varsa ve uygun olduğunda, seçim daima ilgili işçinin sağlığına karşı hiçbir tehlike içermeyen, invaziv olmayan yöntemlerden yana yapılmalıdır. Söz konusu işçinin sağlığı için risk taşıyan invaziv bir araştırma ya da muayene, ancak işçinin yararları ile anılan risklerin değerlendirilmesinden sonra önerilebilir. Bu tür bir araştırma için işçinin aydınlatılmış onamına gerek vardır ve en yüksek profesyonel standartlara göre gerçekleştirilmelidir. Sigorta amaçlı ya da sigorta bildirimleri ile ilişkili olarak kullanılamaz. 13. İş sağlığı profesyonelleri, sağlık eğitimi, sağlığı geliştirme, sağlık taraması ve halk sağlığı programlarını yaparken, tasarım ve uygulama aşamalarında, hem işverenin hem de işçilerin katılımını istemelidirler. Aynı zamanda işçilerin kişisel sağlık verilerinin gizliliğini korumalı, kötüye kullanılmarını önlemelidirler. 14. İş sağlığı profesyonelleri, toplum ve çevrenin korunmasına ilişkin rollerinin bilincinde olmalıdırlar. Çevre sağlığı ve halk sağlığına katkıda bulunacak bir bakış açısı ile, işletmedeki çalışmalar veya işlemler sonucu doğabilecek mesleksel ve çevresel tehlikelerin önlenmesi amacıyla tanımlama, 11

13 değerlendirme, tanıtma ve haberdar etme konularında uygun biçimde ilk adımı atmalı ve katılımda bulunmalıdırlar. Bilimsel bilgiye katkı 15. İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkulu iş tehlikelerinden bilimsel toplulukları, halk sağlığı ve çalışma yaşamı yetkililerini objektif olarak haberdar etmelidirler. Aynı zamanda, yeni ve amaca uygun önleme yöntemlerini de bildirmelidirler. Araştırmalara katılan iş sağlığı profesyonelleri, etkinliklerini tam bir profesyonel bağımsızlık içinde ve sağlam bir bilimsel temele oturtarak tasarlamalı, yürütmeli, sağlık ve sağlık araştırmalarına uygun etik ilkeleri izleyerek gerçekleştirmelidir. Bu ilkeler; sosyal ve bilimsel değer, bilimsel geçerlilik, olguların eşit seçimi, yarar ve risk oranı yüksek, bilgilendirilmiş onam, katılımcılara ve potansiyel katılımcılara saygı, protokol ve çıkar çatışmalarının uygun etik kurulca ele alınması ve kişisel bilgilerin korunmasını içermektedir. İş sağlığı profesyonellerinin araştırma sonuçlarını toplum tarafından ulaşılabilir yapmaları görevleridir. Raporlarının doğruluğundan sorumludurlar. İş sağlığı profesyonellerinin işlevlerinin yürütülmesine ilişkin koşullar Yetkinlik, dürüstlük ve tarafsızlık Profesyonel bağımsızlık Eşitlik, ayrım gözetmeme ve iletişim 16. İş sağlığı profesyonelleri etkinliklerini her zaman temel ilgi alanları olan işçilerin sağlığı ve güvenliği yararına davranmalıdırlar. İş sağlığı profesyonelleri, kararlarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, doğruluk ve tarafsızlıklarına olan güveni tehlikeye atabilecek karar, öneri ve etkinliklerden kaçınmalıdırlar. 17. İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler. İş sağlığı profesyonelleri, özellikle sağlığa ve güvenliğe karşı tehlike oluşturan mesleksel riskler konusunda, işveren, işçi ve temsilcilerine önerilerde bulunurken, hiçbir koşul altında kararlarının ve açıklamalarının bir çıkar çatışmasından etkilenmesine izin vermemelidirler. Bu çıkar çatışmaları, işçilerin ve toplumun sağlığına yönelik bir zararın gerçekleşmemesini garanti altına almak zorunda olan iş sağlığı profesyonellerinin dürüstlüğünü çatışma nedeniyle tehdit edebilir. 18. İş sağlığı profesyonelleri, iş sağlığı hizmeti verdikleri insanlarla güven, itimat ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurmalıdır. Durumlarına, görüşlerine, cinsiyet, sosyal konum ya da iş sağlığı profesyonelinin danışmanlığına başvuru nedenlerine bakılmaksızın ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin, tüm işçiler eşit olarak değerlendirilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, kendi aralarında, çalışma ortamının ve işin düzenlenmesi konularında, en üst düzeyde kararlardan sorumlu yönetim personeliyle ve işçilerin temsilcileriyle açık iletişim kanalları kurmalı ve bunu sürdürmelidir. 12

14 Örgütsel etik ve iş sözleşmesi Kayıtlar Tıbbi gizlilik Toplu sağlık verileri Sağlık profesyonelleriyle ilişkiler 19. İş sağlığı profesyonellerini istihdam eden kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar, bu Etik Kurallar ile uyumlu bir örgütsel etik programı oluşturmalıdır. Bu kurum ve kuruluşlar iş sağlığı profesyonellerini Etik Kuralları uygulamalarını yapmaları için olanak tanımalı ve desteklemelidir. İş sağlığı profesyonelleri, sözleşmelerine etik hüküm konulmasını istemelidirler. Bu etik hüküm, özellikle profesyonel standartları, yönerge ve etik kuralları içermelidir. İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini beklenen profesyonel standartlara ve etik ilkelere göre yürütmelerine izin vermeyen iş sağlığı uygulaması koşullarını kabul etmemelidirler. İş sözleşmeleri danışmanlık rolünü ve sorumlulukları tanımlamalı; iş sağlığı çalışanlarının profesyonel bağımsızlığını ifade etmeli; ve yasal, sözleşme ile ilgili ve etik konularda yol gösterici olmalıdır. Anlaşmazlıkların yönetimine ilişkin yaklaşım, tıbbi kayıtlara erişim ve özel bilgilerin korunması konuları da tanımlanmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, iş ya da hizmet sözleşmelerinin profesyonel bağımsızlıklarını kısıtlayabilecek koşullar içermediğinden emin olmalıdırlar. Sözleşme koşulları hakkında kuşku oluşması halinde yasal dayanak aranmalı ve yetkili makama uygun şekilde danışılmalıdır. 20. İş sağlığı profesyonelleri, işletmedeki iş sağlığı sorunlarını tanımlama amacıyla, uygun bir gizlilik ölçüsü içerisinde yeterli kayıt tutmalıdır. Bu tür kayıtlar çalışma ortamının izlemine ilişkin verileri, iş öyküsü gibi kişisel verileri ve iş riskleri ile ilgili öykü, mesleksel tehlikelere maruz kalma konusunda kişisel izlem ve işe uygunluk raporları gibi iş sağlığı verilerini içerir. İşçilerin çalışma ortamının izlemine ilişki verilere ve kendi sağlık kayıtlarına erişimi sağlanmalıdır. 21. Bireysel tıbbi veriler ve tıbbi araştırma sonuçları, iş sağlığı hekimi ya da iş sağlığı hemşiresinin sorumluluğu altında korunan gizli tıbbi dosyalara kaydedilmelidir. Tıbbi dosyaların erişimi, iletilmesi ve açıklanması, yerel düzeyde geçerli olan tıbbi veriler hakkında ulusal yasa ve yönetmeliklere ve sağlık profesyonelleri ile tıbbi meslek sahipleri için ilgili ulusal etik kurallara göre düzenlenir. Bu bilgileri içeren dosyalar yalnızca iş sağlığı amacına yönelik kullanılmalıdır. 22. Bireysel olarak tanınma olanağı bulunmayan durumlarda yönetime ve işçi temsilcilerine ya da iş sağlığı ve güvenliği kurullarına, çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma görevlerinde yardımcı olmak amacıyla, işçi gruplarına ait sağlık verileriyle ilgili bilgi açıklanabilir. İş yaralanmaları ve meslek hastalıkları, ulusal yasalara ve yönetmeliklere göre yetkili makamlara bildirilmelidir. 23. İş sağlığı profesyonelleri, işgücünün genel sağlığıyla ve işçilerin sağlığının korunması, bakımı ya da desteklenmesi gibi konularla ilgili olmayan kişisel bilgileri araştırmamalıdır. İşyeri hekimleri, işçinin onayı ile ve yalnızca söz konusu işçinin korunması, bakımı ya da sağlığının desteklenmesi amacıyla, işçinin kişisel hekiminden ya da hastane tıbbi personelinden daha fazla bilgi ve veri talebinde bulunabilir. Bu işlem sırasında, işyeri hekimi işçinin kişisel hekimini ya da hastane tıbbi personelini, 13

15 Suistimalle mücadele Sosyal taraflarla ilişkiler Etiği destekleme ve denetim yaptığı işlem ve gereken tıbbi bilginin ya da verinin amacı hakkında bilgilendirmelidir. İş sağlığı hekimi ya da hemşiresi, eğer gerekliyse işçinin onayı ile kişisel hekimine, işçinin sağlık durumu, risk oluşturan işteki tehlikeler, mesleksel riskler ve sorunlar hakkında bilgi verebilir. 24. İş sağlığı personelleri işçilerin sağlığı ve tıbbi verilerin gizliliğinin korunması konusunda, diğer iş sağlığı profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, bu Etik Kurallar içinde yer alan ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri ilgili işlem ve uygulamaları tanımlamalı, değerlendirmeli ve bunlara dikkat çekmeli, gerektiğinde yetkili makamları haberdar etmelidirler. Bunlar; özellikle iş sağlığı verilerinin yanlış ya da kötüye kullanımı, bulguların gizlenmesi ya da alıkonması, tıbbi gizliliğin ihlal edilmesi ya da bilgilerin bilgisayarda saklanması gibi kayıtların korunmasındaki yetersizliğe dair örneklerdir. 25. İş sağlığı profesyonelleri, insan onuruna saygı göstermek ve iş sağlığı uygulamalarının ulaşılabilirliği ve etkinliğini artırmak amacıyla, tam bir profesyonal bağımsızlığın ve tıbbi gizliliğin korunmasını garanti etmenin gerekliliği konusunda, işverenleri, işçileri ve temsilcileri bilinçlendirmelidir. 26. İş sağlığı profesyonelleri, iş sağlığı uygulamasında en yüksek etik standardı uygulayabilmek için, işverenlerin, işçilerin ve onların örgütlerinin olduğu kadar yetkili makamların, profesyonel ve bilimsel toplulukların ve diğer uygun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların desteğini ve işbirliğini istemelidirler. İş sağlığı profesyonelleri, uygun standartların kullanıldığından ve karşılandığından ve eğer eksiklikler varsa bunların ortaya çıkarılıp düzeltildiğinden emin olmak ve profesyonel performansın sürekli gelişmesini garantilemek için gerekli adımların atıldığını izlemek amacıyla, yapılan etkinliklerin profesyonel olarak denetimine ilişkin bir program başlatmalıdırlar. 14

16 KAYNAKLAR: 1. International Code of Medical Ethics, adopted by the 3rd General Assembly of the World Medical Association, London, England, Oct. 1949, amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, Aug. 1968, and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, Oct Declaration of Helsinki: Recommendations guiding medical doctors in biomedical research involving human subjects, adopted by the 18th World Medical Assembly, Finland, 1964, and as revised by the 29th World Medical Assembly, Tokyo, Japan, 1975, and the 41th World Medical Assembly, Hong Kong, Sep Occupational Health Charter (as adopted at Brussels, 1969, and revised at Copenhagen, 1979, and Dublin, 1980), Standing Committee of Doctors of the EEC, CP , 11 Dec Code of Ethics for the Safety Profession, American Society of the Safety Engineers, adopted by the ASSE Assembly in Code of Ethical Conduct of Physicians Providing Occupational Medical Services, adopted by the Board of Directors of the American Occupational Medical Association (AOMA) on 23 July Reaffirmed by the Board of Directors of the American College of Occupational Medicine on 28 Oct Code de Deontologie medicale, Conseil national de l Ordre des Medecins, Decret no portant Code de deontologie medicale ( J. O. de la Rebuplique française du 8 septembre 1995). 7. Code of Ethics, American Association of Occupational Health Nurses, adopted by the AAOHN Executive Committee in 1977 (revised 1991, JOEM, Vol. 38, No. 9, Sep. 1996). 8. Guidance on ethics for occupational physicians, Royal College of Physicians of London, Faculty of Occupational Medicine, 3rd edition, Dec. 1986; 4th edition, Nov (first published in 1980). 9. Occupational Health Services Convention (No. 161) and Recommendation (No. 171), 1985, International Labour Organization, ILO, Geneva. 10. Ottawa Charter for Health Promotion, International Conference on Health Promotion: The move towords a new public health, Ottowa, Canada, Nov Ethics for occupational health physicians. A Report prepared by the Australian College of Occupational Medicine. 12. Ethics in occupational epidemiology (proposed suplementary note to NII and MRC report on ethics in epidemiological research), The Australian College of Occupational Medicine. 15

17 13. Provision of occupational health services: A guide for physicians, Canadian Medical Association, Dec Professional practice and ethics for occupational health nurses, in A guide to an occupational health service: A handbook for employers and nurses. Published for the Royal College of Nursing by Scutari Projects, London. 2nd edition, International guidlines for ethical review of epidemiological studies, Council for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS), Geneva, Ethical guidlines for epidemiologists, Tom L. Beauchamp et al., in J. Clin. Epidemiol., Vol. 44, Suppl. 1, pp. 151S 169S, Guidelines for good epidemiology practices for occupational and environmental epidemiologic research, in Journal of Occupational Medicine, Vol.33, No.12, Dec Guidelines for the conduct of research within the public health service, US Department of Health and Human Services, 1 Jan Ethical issues in epidemiological research, COMAC Epidemiology Workshop on issues on the harmonisation of protocols for epidemiological research in Europe, Commission of the European Communities, International Ethical Guidelines for Biomedical Research İnvolving Human Subjects, prepared by the Council for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organisation (WHO), Geneva, Code of Ethics for members of the International Occupational Hygiene Association, IOHA, May, Code of practice in the use of chemicals at work: A possible approach for the protection of confidential information (Annex), ILO, Geneva, Statement on safety in the workplace, The World Medical Association Inc., 45th World Medical Assembly, Budapest, Hungary, Oct Patients Bill of Rights, Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC), Washington, DC, adopted 1987, revised Integrity in research and scholarship A tri council policy statement, Medical Research Council of Canada, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Jan Code of professional ethics for industrial hygienists, American Industrial Hygiene Association (AIHA), American Conference of Govermental Hygienists (ACGIH), American Academy of Industrial Hygiene (AAIH), and American Board of Industrial Hygiene (ABIH), 16

18 Brochure developed by the AIHA Ethics Committee, Code of Ethical Conduct of the American College of Occupational nad Environmental Medicine (ACOEM), 1993, in JOEM, Vol.38, No.9, Sep AOEC position paper on the organisational code for ethical conduct, C. Andrew Brodkin, Howard Frumkin, Katherina H. Kirkland, Peter Orris and Maryjeson Schenk, in JOEM, Vol.38, No.9, Sep Code of practice on the protection of workers personal data, ILO, Geneva, Code d ethique de l hygieniste du travail, Societe suisse d hygiene du travail, SSHT 2/ The Jakarta Declaration on leading health promotion into the 21th century, Fourth International Conference on Health Promotion, Jakarta, July Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union, European Network for Workplace Health Promotion, Luxembourg, Nov Technical and ethical guidelines on workers health surveillance, Occupational Safety and Health Series, No.72, ILO, Geneva, Guidelines on financial meeting, ICOH Quarterly Newsletter, Recommendations: Deontologie et bonnes pratiques en epidemiologie, ADELF, ADEREST, AEEMA, EPITER, Dec Code du deontologie de la FMH, Directive a l intention des medecins du travail (Annexe 4), Bulletin des medecins suisses, pp , 1998: 79, No Code of Conduct of the Federation Europeenne des Associations Nationales d Ingenieurs (FEANI), Medical examinations preceding employment and/or private insurance: A proposal for European guidelines, Council of Europe, Apr

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu Genel Sekreterliği (ICOH) tarafından hazırlanmış olan, 'İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar Rehberi' AB üyelik sürecinde, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu Genel Sekterliği (ICOH) tarafından son sürümü 2002 yılında yayınlanan ve ISAG OHS projesi dahilinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 47.Ders Notu ÇALIŞMA HAYATINDA ETIK. Ali KOCAER

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 47.Ders Notu ÇALIŞMA HAYATINDA ETIK. Ali KOCAER 47.Ders Notu ÇALIŞMA HAYATINDA ETIK Ali KOCAER Sıra No / Konu 47 / Çalışma Hayatında Etik Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam ders saati Katılımcıların, iş sağlığı

Detaylı

İş Sağlığı Etiği. Dr. Ramis GÜNER Halk Sağlığı Uzmanı

İş Sağlığı Etiği. Dr. Ramis GÜNER Halk Sağlığı Uzmanı İş Sağlığı Etiği Dr. Ramis GÜNER Halk Sağlığı Uzmanı Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Çalışma Hayatında Etik Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK. Ders No: 46

ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK. Ders No: 46 ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK Ders No: 46 1 Amaç İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı ve uluslararası etik kuralları hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri Çalışma hayatında etik ile ilgili

Detaylı

Çalışma Hayatında Etik

Çalışma Hayatında Etik İş Sağlığı ve Güvenliği-II Çalışma Hayatında Etik Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI KONUNUN GENEL AMACI İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı ve uluslararası etik kuralları hakkında bilgi sahibi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ. Nilüfer KOSKU, MD, PhD. (Halk Sağlığı)

İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ. Nilüfer KOSKU, MD, PhD. (Halk Sağlığı) İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ Nilüfer KOSKU, MD, PhD. (Halk Sağlığı) EĞİTİMİN AMACI İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı Uluslararası etik kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. Ana Başlıklar 1) Çalışma

Detaylı

Çalışma Hayatında Etik

Çalışma Hayatında Etik Çalışma Hayatında Etik İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı ve uluslararası etik kuralları hakkında bilgi sahibi olmak. 26.03.2013 20:27 2 Öğrenim Hedefleri Çalışma hayatında etik ile ilgili

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI ETİK KURALLAR

İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI ETİK KURALLAR This project is funded by the European Union Upgrading Occupational Health and Safety In Turkey EUROPEAID/114648/D/SV/TR A project implemented by GVG/ ANKON/ HVBG/ BILSP İŞ SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ İÇİN

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Lale Büyükgönenç Nasıl Bir Süreç İzledik? 2003: HEMAR-G Etik Komisyonu 2004-Ocak: Hemşirelik Deontoloji Tüzüğü Yazılmasına Karar Verilmesi 4-5 Haziran

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER DEÜ Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

Meslek tanımı için gerekenler

Meslek tanımı için gerekenler MESLEK Belli bir eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayanan insanlara yararı olacak mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Sayfa No Madde 1- Amaç 2 Madde 2- Kapsam 2 Madde 3- Sorumluluk 2 Madde 4- Hukuki Dayanak 2 İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GÖREVLER Madde 5- İş Sağlığı

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ güncel OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D, Dr.Şenay ÖZDEMĐR Ph.D. Đdeal Đş Sağlığı Ltd.Şti ĐSĐG günümüzde bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Çıktıları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 Program Çıktılarının telif hakları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne aittir. 2015 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

1 İsim Yapısı Genel İlkeler Misyon Vizyon Aktivite ve Projeler Genel Bakış...

1 İsim Yapısı Genel İlkeler Misyon Vizyon Aktivite ve Projeler Genel Bakış... İçindekiler 1 İsim... 2 2 Yapısı... 2 3 Genel İlkeler... 2 3.1 Misyon... 2 3.2 Vizyon... 2 4 Aktivite ve Projeler... 3 4.1 Genel Bakış... 3 4.2 Aktiviteler... 3 5 Alt komite yöneticileri... 3 5.1 SCORA

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 34. Dünya Hekimler Toplantısı nda kabul edilmiş (Lizbon, Portekiz, Eylül/Ekim 1981), 47. Dünya Hekimler Birliği Kurultayı nda değişikliğe uğramış (Bali,

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSG MEVZUATI HANDE SERAY TUNCAY İSG Uzmanı ANKARA MAYIS-2015 İÇERİK Yaklaşım Değişikliği İK

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Hem. Filiz ARIK O.M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İngiltere ye dönünce sağlık istatistik yöntemlerinin kurucusu kabul edilen Farr ile işbirliği yapmıştır. Yazdığı

Detaylı

Değerlendirme Süreci Kuralları

Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması Değerlendirme ekibi değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiricilerden oluşturulur. Değerlendiriciler kendi il sınırlarında yapılacak

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

Sağlık Personelinin Yönetimi. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

Sağlık Personelinin Yönetimi. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN Sağlık Personelinin Yönetimi Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN 1 Sağlık Kurumlarında İş Analizi ve İş Dizaynı İş analizi: İşlerin çeşitli yönlerinin tanımlanması, kaydedilmesi ve iş için gerekli olan becerilerin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi GİRİŞ Türkiye de Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Dermatoloji Yeterlik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu tarafından,

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

MÜDEK ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu. MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13 Mayıs 2017, İstanbul

MÜDEK ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu. MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13 Mayıs 2017, İstanbul MÜDEK ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13 Mayıs 2017, İstanbul Sunum İçeriği Akreditasyon: Tanım MÜDEK: Amaç ve Paydaşlar MÜDEK: Ulusal ve Uluslararası Sorumluluklar MÜDEK:

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı