Giriş. Giriş. Diyanet İşleri Başkanlığımız, yurt içinde sürdürdüğü toplumu din konusunda aydınlatma ve doğru bilgiye dayalı din hizmeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. Giriş. Diyanet İşleri Başkanlığımız, yurt içinde sürdürdüğü toplumu din konusunda aydınlatma ve doğru bilgiye dayalı din hizmeti"

Transkript

1

2 Giriş Giriş Diyanet İşleri Başkanlığımız, yurt içinde sürdürdüğü toplumu din konusunda aydınlatma ve doğru bilgiye dayalı din hizmeti sunma görevini yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza da ulaştırma çabası içindedir. Yaşadığımız dünyadaki gerek lokal gerekse global farklı gelişmeler, toplumsal hareketlilikler, farklı alanlarda beliren yeni ihtiyaçlar, ayrıca bilimsel alanlarda elde edilen ilave kazanımların hizmet sunumuna aktarılması zorunluluğunu, sivil ve resmi kurumlar dikkate almak durumundadır. Bu gelişmeleri yakından takip eden ve zorunlulukların farkında olan Başkanlığımız, din alanında doğru bilginin ortaya konması, üretilmesi ve aktarılmasına atfettiği öneme bağlı olarak yurtdışında yaşayan soydaş ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları nitelikli ve birikimli İslam İlahiyat Uzmanlarının, akademisyenlerinin yetiştirilmesine, bunların görev yapacakları ehliyetli, şeffaf, güvenir ve her yönden donanımlı din hizmeti ve eğitimi veren kurumların oluşmasına destek vermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Avrasya coğrafyasında yaşayan soydaş ve dindaşlarımızın dini kimlik, değer ve geleneklerini tanıyıp yaşama ve yaşatmalarında rehberlik yapacak, nitelikli, insana ve bilgiye değer veren, din ve vicdan hürriyetine saygılı, çağımızın ilmi birikimlerinden de yararlanabilen İslam İlahiyatçılarının yetiştirilmesi amacıyla 90 lı yılların başından itibaren, gerek Avrasya coğrafyasından lise ve üniversite düzeyinde eğitim-öğrenim görecek gençlerin Türkiye ye getirilmelerine, gerekse bu coğrafyanın bazı ülkelerinde bu düzeyde eğitim-öğretim verecek okul ve fakültelerin kurulmasına destek olmuştur. Avrasya coğrafyasına yönelik 15 yılı aşkın süredir devam eden mezkur tarzdaki din eğitimi ve öğretimi faaliyetleri sayesinde bu güne kadar sayıları binlerle ifade edilecek mezunlar yetişerek bulundukları ülkelerde din görevlisi, müftü, öğretmen, öğretim görevlisi gibi birçok alanda görev üstlenmeye başlamışlardır. Bu kapsamda bu güne kadar 30 u aşkın ülkeden Türkiye ye getirilerek eğitim ve öğrenimlerini tamamlayanlar, bu gün için söz konusu ülkeler ile Türkiye arasında, sağlam, kalıcı bir işbirliği ile sıcak dostluk köprülerinin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın din hizmeti ve eğitimine ilişkin gittikçe artan ihtiyaç ve talepleri ile Başkanlığımız yurtdışında yürüttüğü din hizmetlerindeki verimliliğin artırılmasına yönelik düşünceleri, son yıllarda Batılı ülke gündemlerinde İslam ve Müslüman kimliğe dair bir takım eksik veya hatalı tasavvurların neden olduğu gerginlikler birlikte mütalaa edildiğinde, Türkiye nin İslam İlahiyatı alanında sahip olduğu seçkin ilmi seviye ve Başkanlığımızın din hizmetlerini sunumundaki güçlü birikiminin bu ihtiyaç mahallerine Avrupa da yetişmiş gençlerimiz üzerinden aktarılmasının isabetli ve toplumsal uzlaşmaya ivme kazandırıcı olacağı kanaati hasıl olmuştur. Bu amaçla, Diyanet İşleri Başkanlığımızın girişimleri ile Avrupa ülkelerinde yetişip lise eğitimlerini bu ülkelerde tamamlayarak içinde yaşadıkları ülkenin diline ve kültürüne hâkim gençlerimizin öğrenim görecekleri bir Uluslararası İlahiyat Programı 2007 yılında hayata geçirilmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinde İslam dini ve Müslüman coğrafya üzerine çok sayıda araştırma yapılmış, gerek üniversite bünyelerinde gerekse dışında müstakil bölümler, araştırma birimleri kurulmuştur. Buna rağmen, İslam dinini kendi tarihi süreci ve geleneksel yapısını dikkate alarak içten bir bakış ve aidiyet duygusuyla araştıran bir İslam İlahiyatı tesis edilememiştir. Bu gün için bir zorunluluk olan bu boşluğu giderecek kadroları yetiştirmede, Türkiye nin Batılı din araştırmalarına dair yöntem ve yaklaşımlarının da farkında olan İlahiyat Fakülteleri ve onların birikimli öğretim üyeleri önemli bir rol oynayacak konumdadırlar. Bu tespit, böylesi bir projeye neden Türkiye nin ev sahipliği yapması gerektiğini de izah eder mahiyettedir.

3 Uluslararası İlahiyat Programı Hakkında Proje Amaçları Uluslararası İlahiyat Programı başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde lise eğitimini tamamlayarak programa kabul edilecek öğrencilerin Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde lisans öğretimi düzeyinde takip edecekleri, İslam ilahiyatını tarihi zenginliği içerisinde ilmi yöntem ve farklı bakış açılarıyla araştıran, ayrıca program katılımcılarının ve geldikleri ülkelerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirilmiş bir programdır. Avrupa ülkelerinde yaşayan ve bu ülke vatandaşlığına (veya çifte vatandaşlığa) sahip, Türkiye de bir üniversiteye kayıt yaptırmada aranan düzeyde lise bitirme belgesini ibraz edebilen gençler, gerekli belgelerle doğrudan Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerimize müracaat edebilecekler; yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olup ilgili ülkelerde yaşayıp lise diplomasını almış olanlar YÇS sınavına girip başarılı olduktan sonra aynı müracaatı yapabileceklerdir. Bu müracaatlar gerekli şartları taşıma ve kontenjan sayıları göz önünde bulundurularak kademeli olarak değerlendirilip Yüksek Öğrenim Kurumuna bildirilmektedir. Avrupa ülkeleri üniversiteleri ve öğretim programlarının bir kısmı ile akredite ve yakın bir ilişki içerisinde olan, tecrübeli zengin öğretim üyesi kadrolarına ve güçlü ilmi geleneklerine sahip Türkiye İlahiyat Fakültelerinde Yüksek Din Öğretimini tamamlayan mezunlar, Avrupa ya dair deneyimleri ile İslam İlahiyatına dair ilmi birikimleriyle, din hizmeti, din eğitimi ve sosyal hizmetler alanlarında çalışma imkanları bulabileceklerdir. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerek Türkiye de gerekse Avrupa üniversitelerinde mastır ve doktora programlarına devam edebileceklerdir. 1. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın dini, kültürel, toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını yakından bilen, her türlü çevre şartlarını ve faktörlerini tanıyan, İslam İlahiyatı alanındaki bilimsel donanımlarıyla beklentilere cevap verecek din hizmeti veren; 2. Avrupa ülkelerinde yeni yetişen nesillerin ihtiyaç duydukları örgün ve yaygın din eğitimini doğru bilgi ve pedagojik yöntemlere göre sunabilen; 3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, içinde yaşadıkları topluma uyum sürecinde kendilerine rehberlik edecek, İslam ın ahlak eksenli dindarlığını, toplumsal paylaşım ve katılımı destekleyen özelliğini bilen; ülkemizin farklı din ve kültürleri birlikte yaşatma tecrübesini aktarabilen; 4. Avrupa da gündeminde sıkça karşılaşılan İslam ve Müslüman kimlikle ilgili tartışmalarda ön yargıları giderici, toplumu teskin edici doğru bilgi ve tutumu sergileyen; 5. İstemeleri durumunda, İslam İlahiyatı başta olmak üzere, din bilimleri ve sosyal alanlarda yüksek standartta akademik çalışma yapabilecek; Yetenekli, liyakatli ve temsil gücü yüksek bir nesil yetiştirilmesidir.

4 Kontenjan ve Aktüel Öğrenci Profili Öğrenim İmkânları Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim yılında başlayan program, ikinci yılından itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde de devam etmektedir. YÖK tarafından verilen 40 ar kişilik kontenjan eğitim öğretim yılından itibaren kontenjanını her iki fakültede 50 ye çıkarmıştır. Programda ülkelere göre bir kontenjan belirlenmemekle birlikte başvuru sayıları dikkate alınarak planlama yapılmaktadır. Bu çerçevede; 1. Barınma Uluslararası İlahiyat programı Diyanet İşleri Başkanlığının girişimi ile başlatılmış ve desteği ile sürdürülmektedir. Ayrıca, yaptığı maddi yardımlar ve sunduğu destek, Türkiye Diyanet Vakfını bu programın yürütülmesindeki vaz geçilmez bir kurum yapmaktadır. Bunun dışında yurtdışı birlik ve vakıflarımızın, keza Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz programın başarısı ve devamında önemli maddi ve manevi görevler üstlenmektedirler. ALMANYA : 67 AVUSTURYA : 2 AVUSTRALYA : 7 İSVEÇ : 3 BELÇİKA : 25 HOLLANDA : 8 FRANSA : 25 İSVİÇRE : 1 AMERİKA : 2 Olmak üzere 9 ülkeden toplam 140 öğrenci ülkemize gelerek öğrenimlerine devam etmektedir. Bu programa kabul edilen öğrencilerin, iaşe (yemek), ibate (barınma) ve temel eğitim ihtiyaçları karşılanmaktadır. Program Türkiye organizesi cihetiyle bu harcama kalemlerinin dışında her hangi bir ilave bursu öngörmemektedir. Başkanlığımızın öğrencilerimize huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sunma gayretlerini madden destekleyen Türkiye Diyanet Vakfı Ankara daki öğrenci yurtlarını öğrencilerimizin istifadesine sunmaktadır. Bu programa özgü olmak üzere fiziki şartları ve ulaşım imkanları bakımından Ankara nın en iyi yurtları arasında sayılabilecek bir erkek öğrenci yurdu satın alınarak faaliyete geçilmiştir. Programa kabul edilen kız öğrenciler, Ankara da yine TDV nin kız öğrenci yurdunda ikamet etmektedirler. Programa İstanbul da devam eden öğrencilerimiz fakülteye yakınlık ve diğer fiziki imkanlar düşünülerek en uygun ve nezih mekanlarda barındırılmaktadır.

5 Öğrenim İmkânları Öğrenim İmkânları 2. Yüksek Din Öğretimi Uluslararası İlahiyat Projesi, üniversite lisans eğitimi kapsamlı bir programdır. Türkiye de ilahiyat lisans eğitimi 4 yıllık bir zaman dilimi içerisinde devlet üniversitelerinde verilmektedir. Dolayısıyla programın öğretim ayağını ilgili üniversiteler yürütmektedir. Bu Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören bütün öğrenciler, üniversitelerin kendi yönetmelikleri ve mevzuata tabi olmak zorundadırlar. Başkanlığımız, bu programa devam eden öğrencilere yönelik, takviye mahiyetinde ders dışı kurs ve öğrenme etkinlikleri sunabilmektedir. İlgili Fakültelerin İletişim Adresleri 1.Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler / Ankara / Türkiye Telefon: Faks: Web: 3. Eğitim Yardımları Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında ülkemize gelen öğrencilerin, yukarıda zikredildiği gibi, Kurumumuz tarafından iaşe, ibate ve temel eğitim masrafları karşılanmaktadır. Bu temel kategorilerin dışında kalan ulaşım, bireysel kullanıma bağlı eğitim materyalleri, özel sağlık sigortası ve her hangi bir nakdi öğrenim yardımı bu kapsamda değildir. Programa kabul edilerek ilahiyat öğrenimine başlayan öğrencilerin herhangi bir sebeple eğitimlerine ara vermeleri durumunda, ortaya çıkabilecek eğitim-öğretim masrafları Başkanlık tarafından karşılanmaz, bu masraflar öğrencinin kendisine aittir. Kapsam dışında kalan harcamalarda öğrencilerin veya velilerin katkıları öngörülmektedir. Bununla birlikte, her hangi bir ilave burs yardımı almak isteyen öğrencilerin müracaatları, programa destek veren yurtdışı birlik ve vakıflarımıza iletilmektedir. Bu durumda, burs kararını ilgili kurumlar vermekte, Başkanlığımız, sadece koordinasyonu sağlamaktadır. 2. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. No: 2 Bağlarbaşı Üsküdar/İSTANBUL Web: E-posta:

6 Öğrenim İmkânları Sosyal Hizmetler Program çerçevesinde Türkiye de öğrenim gören öğrencilerin sağlık, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçları farklı kurumlarca karşılanmaktadır. Programın yürütüldüğü her iki üniversite, öğrencileri için üniversiteleri bünyesinde sağlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler fakültelerinden aldıkları sağlık karneleri ile yine üniversitenin sağlık kurumlarında tedavi olabilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda ayrı bir hizmeti ve uygulaması yoktur. Adayların geldikleri ülkelerdeki bireysel veya aile sağlık sigortalarını Türkiye deki öğrenim esnasında da devam ettirmeleri ilave avantajlar sağlayabilir. Ayrıca üniversitenin diğer öğrencileri için sağladığı her türlü sosyal etkinliklerden yararlanabilmektedirler. Yeni bir sosyo-kültürel ortam ve yüksek öğretim sistemi ile karşılaşan öğrencilerimize Başkanlığımız uzmanları tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz ile birebir doğrudan irtibat kurarak, onların yüksek öğretim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları ve kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Yurtdışından ülkemize öğrenim görmek üzere getirilen öğrencilere başta alanlarıyla ilgili ilave ve pratik beceriler kazandırmak, gerek eğitim-öğretim, gerekse bireysel hayatlarındaki sorunlarıyla yakından ilgilenmek, ülkemizi ve insanımızı tanıtarak kalıcı dostluk ve ilişkiler kurmalarını sağlamak amacıyla eş zamanlı rehberlik projesi başlatılarak ders dışı gelişimleri desteklenmektedir. Öğrencilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV nın eğitim birimlerinden her zaman yararlanabileceklerdir. Bu kapsamda TDV İslam Araştırmaları Merkezinin (İSAM) eşsiz kütüphanesi öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Kimler Başvurabilir? Programa müracaat edecek kişilerde aranan genel şartlar; 1. Avrupa ülkelerinden birinde orta eğitimini tamamlayarak Türkiye deki lise diplomasına denk bir diplo Başvurular ve Başvuru Koşulları maya sahip olup, üniversiteye başlamasında her hangi bir engel olmamak, 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı kanun (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler) gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden adayların, Yükseköğretim Kurulunca YÖS dışında kabul edilen uluslararası sınavlardan, Uluslararası Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita belgelerinden birine sahip olmak, tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. ( tarihinden önce doğmuş olanlar başvuruda bulunamazlar.) Gerekli Belgeler: Birinci ve ikinci maddelerdeki şartları taşıyan adaylar; Başvuru formu (Ek-2), Lise diploması örneği, Kimlik fotokopisi, Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi, İki adet fotoğraf, Uluslararası Bakalorya (IB) Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita belgelerinden biri, Başvuru Tarihleri Gerekli şartları taşıyan adaylar belgelerini Din Hizmetleri Müşavirliği veya Ataşeliklerine 17 Nisan 2009 tarihine kadar ulaştırmış olacaklardır. Mülakatlar ve Başvuruların Değerlendirilmesi Başvuruları alınan adayların belgeleri, gerekli şartları taşıyıp taşımamaları açısından Din Hizmetleri Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından bir ön incelemeden geçirildikten sonra Başkanlığımıza ulaştırılır. Başkanlıkta belgelerin tekrar incelenmesinin ardından aranan şartları taşıdığı tespit edilen adaylar, gerekli görüldüğü takdirde Din Hizmetleri Müşavirliklerinde mülakata alınacaklardır. Yapılacak mülakatta başarılı görülenler, hazırlanacak listelerle Yükseköğretim Kurulu na bildirilecektir.

7 Dikkat Edilmesi Gereken Konular Karşılaşılan Sorunlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular 1. Vatandaşlık Konusu: Programa, bulundukları ülke vatandaşlığını kazanmış veya çifte vatandaş olan lise mezunu adaylar Yüksek Öğretim Seçme -YÖS- sınavına girmeden, doğrudan başvurabilecektir. İlgili ülke vatandaşlığına geçme başvurusu yapmış ve henüz bu hakkı kazanmamış olanların müracaatları, bu durumlarını belgelemeleri şartıyla, kontenjanlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. Yurtdışında yaşamak ve orta eğitiminin tamamını orada tamamlamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını taşıyan lise mezunları ise YÇS sınavına girerek başarılı olmak zorundadır. 2. Oturum Hakkı: Programa kabul edilen öğrenciler, ilgili ülke vatandaşı değillerse, bulundukları ülkedeki oturum haklarının zarar görmemesi için gelmeden önce Yabancılar Dairesinden Türkiye de geçici süreli öğrenim izni almaları gerekmektedir. 3. Lise Diploması Denkliği: Uluslararası Bakalorya (IB) Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita belgelerinden birine sahip olan adaylar bu belgelerinin denkliğini Eğitim Müşavirlik/Ataşeliklerinden almalıdır. Dikkat Edilmesi Gereken Konular 8. İletişim ve İrtibat: Başvuru formundaki iletişim adresi bölümünün tam ve doğru olarak doldurulması haberleşmenin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için önemlidir. Uluslararası İlahiyat Programı öğrencileri ve Başkanlık arasındaki iletişim genelde öğrencinin e-posta adresi üzerinden yürütülmektedir. Bu sebeple, tüm öğrencilerin e-posta adreslerini güncel tutmaları gereklidir. Başvurusu gerçekleşen adaylara Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelikleri aracılığı ile ayrıca eş zamanlı olarak doğrudan Başkanlığımız tarafından yoluyla bilgi verilecektir. 9. Kesin Kayıt Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başvuruları incelenerek programa alınması uygun görülen adayların isimleri Yüksek Öğretim Kurumu na ve ilgili üniversitelere gönderilir. Bu öğrenciler, üniversiteler tarafından belirlenen kesin kayıt tarihlerini ve istenen belgeleri dikkate alarak, ilgili Üniversite/Fakültede olacak şekilde Türkiye ye gelirler. Kesin kayıtlar Başkanlığımız tarafından değil, bizzat ilgili üniversitelerin Öğrenci İşleri Dairesi tarafından yapılamaktadır. Ankara ve Marmara Üniversiteleri kayıt tarihi ve akademik takvimlerini internet sitelerinden ilan etmektedirler. Kayıt için istenen belgeler öğrencilere daha sonra bildirilir. Programa başvuran ve gerekli sınavlardan geçerek katılması uygun görülen öğrencilerden 1000 AVRO tutarında teminat alınır. Öğrencinin programı yarıda bırakması, taahhütname belgesinde belirtilen hususlara uymadığı ve bu sebeplerle öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi gibi durumlarda, yapılan harcamalar bu meblağdan mahsup edilirken, programı tamamlayan öğrencilere bu ücret geri ödenir. Üniversiteye kayıtlarını yapan öğrenciler Başkanlığımızla da bir taahhütname belgesi (Ek-1) imzalamak suretiyle, Başkanlığımızın öngördüğü katkı ve destekten yararlanmaya başlar. İRTİBAT: Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. km. Çankaya-ANKARA Telefon: Web: Dış İlişkiler Dairesi:

8 EK 2 ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI FOTO ADAY MÜRACAAT FORMU AÇIKLAMA: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimiyle başlayan ve desteği ile sürmekte olan Uluslararası İlahiyat Programı ile yurtdışında orta öğrenimini tamamlamış ve bulunduğu ülke vatandaşlığını kazanmış gençlerimize Türkiye de ilahiyat alanında üniversite öğrenimi sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin iaşe, ibate ve temel eğitim masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Bu temel hizmetler dışında kalan öğrenim bursu, gelinen ülkenin vakıf ve birliklerinin takdir ve kararına bağlıdır. A KİŞİSEL BİLGİLER C. PROGRAMA KATILMA BİLGİLERİ 1. Adı Soyadı : 1. Programa Başvurma Nedeni: 2. Baba Adı : ( ) Aile İsteği ( ) Çevre Etkisi 3. Anne Adı : ( ) Kendi İsteğim 4. Ülkesi : 2. Daha Önce Örgün veya Yaygın Din Eğitimi Alma 5. Ataşelik Bölgesi : Durumu: ( ) Evet ( ) Hayır 6. Uyruğu : Cevap evet ise Nereden Aldığı: 7. Doğum : ( ) Okul ( ) Cami Yeri/Tarihi ( ) Aile ( ) Diğer 8. Cinsiyeti : 3. Ülkesinde Aldığı Din Eğitimi Seviyesi: 9. Medeni Durumu : ( ) Zayıf ( ) Orta ( ) İyi 10. Pasaport No : 4. Türkçe Bilgi Seviyesi: TC Kimlik No : 11.En Son Bitirdiği Okulun Adı/Yılı: 12.Devam Ettiği Okulun Adı (Devam Ediyorsa) 13. Ailenin aylık geliri: ( ) B. İLETİŞİM BİLGİLERİ ( ) Hiç bilmiyor ( ) Az biliyor ( ) orta ( ) iyi 5. Bildiği Yabancı Diller: Yazışma Adresi: 1. Ev Tel. : 2. İş Tel. : 6. Türkiye'deki İletişim Adresi/Telefonu: 3. GSM : 4. E Mail : Sağlık Problemleriniz Var Mı? Varsa Belirtiniz: Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve kabul edilmem İMZA durumunda Türkiye'deki eğitim kurallarına ve toplumun ahlaki normlarına uyacağımı beyan ederim. TARİH / / Formu Onaylayan: İmza : Not: Bu form doldurulduktan sonra başvuru evrakı ile birlikte ataşeliğe/müşavirliğe teslim edilecek ayrıca adresine olarak gönderilecektir. Yurtdışı-egt-UİP 09

KILAVUZU TANITIM. Uluslararası İlahiyat Programı T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KILAVUZU TANITIM. Uluslararası İlahiyat Programı T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UiP TANITIM KILAVUZU Uluslararası İlahiyat Programı T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 UİP 2 SUNUŞ Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın yaşadığı ülkeler ve sosyal çevreler ile yeni neslin

Detaylı

TANITIM ve BAŞVURU KLAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TANITIM ve BAŞVURU KLAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM ve BAŞVURU KLAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2015 SUNUŞ Diyanet İşleri Başkanlığı temel hizmet anlayışı çerçevesinde yurtdışında yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza dini

Detaylı

TANITIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TANITIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2014 Sunuş YURTDIŞINDA yaşayan insanımızın bulundukları coğrafyada ve toplumda dil, din ve diğer kültürel özellikleriyle kendileri kalarak geleceklerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Türkiye de Eğitim Fırsatları 2012 YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ Uluslararası arenadaki etkinliğinin

Detaylı

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi ne başvuran öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri

Detaylı

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Değerli Öğrenci Adayımız, Üniversitemiz; açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle Türkiye nin tüm bölgelerinden, Avrupa da, Balkanlar da, Azerbaycan da, Kıbrıs ta yerleşik her yaştan

Detaylı

Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 İnternet başvurusu

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 25 Mart 30 Nisan 2015

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları

Detaylı

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ KOMİSYON Cüneyt ALBAYRAKOĞLU Ziya YEDİYILDIZ Fatma Nurhan BAYKAL Zeki KARABIYIK Adem SUSAM Ethem HAS Mehmet

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRENCİ El Kitabı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklalden İstikbale www.mehmetakif.edu.tr Sevgili Öğrencilerimiz, Uzun ve yorucu çalışma yıllarının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİMÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2008 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER SAYFA Vizyonu.. 2 Misyonu. 2 Tarihçesi... 2 Mütevelli Heyet. 3 Üniversite Senatosu...

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU TR2011/0136.17

Detaylı

Modern Enderûn Sizi Bekliyor... 2014-2015 KAMU YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Modern Enderûn Sizi Bekliyor... 2014-2015 KAMU YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI Modern Enderûn Sizi Bekliyor... 2014-2015 KAMU YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI Kapak ve Sayfa Tasarımı: Hilal GÖRGÜLÜ Fotoğraflar: Yunus TOPAL Genel Müdürümüz den Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesine

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312. YAYINCILIK Tecrübeli Yenilik KPSS ALES ÖAB DGS A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.418 80 50 X YAYINCILIK KPSS REHBERİ ISBN 978-605-4661-83-1 YAZARLAR KOMİSYON

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015

Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015 Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015 1 BİLGİ YLE HAYAT BAŞLASIN! 2 İçindekiler 5 Ü n i v e r s i t e y e K a y ı t İ ş l e m l e r i 7 Öğrenim Ücretleri 9 İ n g i l i z c e H a z ı r l ı k P r

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5

İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5 el kitabı İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5 Misyon... 6 Vizyon...6 KAMPÜSLER...8 YABANCI DİLLER OKULU...9 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI...11 Kayıt / Kayıt Yenileme...12 Akademik Danışman...12 Ders Programları,

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı