Halk katmanlarının çabasına vurgu yaptım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk katmanlarının çabasına vurgu yaptım"

Transkript

1 Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 40 KİTAP TANITILIYOR Toplam: Haziran 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 15 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Kurtuluş Savaşı Öyküleri nin yazarı Zeki Sarıhan: Halk katmanlarının çabasına vurgu yaptım Türkleri Anadolu dan silme planı Yaşamadan nefes alanlar Komünist ama iyi adam! Trajedik nostalji Tek ve büyük Doğu nun masalları

2

3 İÇİNDEKİLER Haftanın Portresi: Jorge Luis Borges s. 4 Yaşamadan nefes alanların dünyasına eleştirel bakış s. 5 Komünist ama iyi adam s. 6 Keyfin bedeli cehalettir s. 7 Bir Dersim Hikayesi s. 8 Kılıç ve Gezegen s. 9 Karanfillerle yürüyen adam s. 10 ZEKİ SARIHAN'DAN, RESMİ TARİHTEN DE İN- KÂRCILIKTAN DA FARKLI BİR YAKLAŞIM: KURTULUŞ SAVAŞI ÖYKÜLERİ s Ateşin Ortasındaki Yengeç! s. 15 Gericiliğe karşı büyük koalisyon çağrısı s. 16 Çürümüş halde yaşarken ve ölürken s. 17 Yeni Çıkanlar s Çocuk s. 20 Alıntı Test-Bulmaca s. 21 Aydınlık KİTAP 8 HAZ RAN 2012 CUMA 3 Bir kültür şövalyesinin ardından... SUNU Geçen 30 May s'ta 84 ya ndayken yitirdi imiz, yazar, çevirmen ve sinema tarihçisi Rekin Teksoy, ülkemizde say lar ne yaz k ki giderek azalan onurlu ve namuslu ayd nlar m zdan birisiydi. Son nefesine kadar bir kar nca titizli iyle çal may sürdüren (O lak Yay nlar için bir Ansiklopedik Sinema Sözlü ü haz rlam t ) Teksoy, ölümünün ard ndan genellikle vurguland gibi bir övalye ydi. Bu ünvan, Decameron çevirisinin mükemmelli i nedeniyle, talya Cumhurba kan taraf ndan Kültür övalyesi ni an yla ödüllendirildi inde alm t. Bunun d nda da ya ama ve sanata kar tutumu nedeniyle tüm ya am n bir övalye gibi geçirmi ti. Saint Michel Frans z Lisesi'nin ard ndan.ü Hukuk Fakültesi'ni bitiren, hukuk doktoras yapmak için Roma'ya giden ancak hukukun de il, sineman n yolundan yürümeyi tercih eden Teksoy, gerçek anlamda bugüne kadar Türkiye'de yaz lan ve yay mlanan en kapsaml sinema kitab olan Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi nin (Kabalc Yay.) ve Rekin Teksoy'un Türk Sinemas gibi temel ba vuru kaynaklar n n da yazar yd. lahi Komedya dan Buzzatti, Pavese, Calvino yap tlar na; Machiavelli'nin Prens inden Pasoloni'den Gramsci'nin Külleri ne dek bir dizi önemli çeviriye de imza atan Rekin Teksoy, ölümünün ard ndan, onursal ba kan oldu u Sinema Yazarlar Derne i'nin (S YAD) aç klamas nda da vurguland üzere entelektüel birikimi ve ayd nl k ki ili iyle hepimize örnek olu turmu, sineman n salt bir e lence arac olmad n, ama bununla birlikte bulutlar n üstünde yer alan yüksek ve eri ilmez bir sanat olarak da kabul edilemeyece ini srarla vurgulam, çal malar nda yedinci sanata sosyalist bir yorumla yakla man n örneklerini ortaya koymu tu. 20 Nisan tarihli 8. say m zda Grimm Masallar n n Pinhan Yay nlar 'nca eksiksiz ve sansürsüz biçimde çevirilip yay mlanms dolay s yla yer verdi imiz tan t m yaz s nda bu masallar n Alman dili ve Alman kültürü aç s ndan oynad önemli role dikkat çekmi tik. Hansel ile Gretel, Pamuk Prenses, K rm z Ba l kl K z gibi yediden yetmi e herkesin dilindeki bu masal derlemesinin yay mlanmas n n 200. y l dolay s yla Türkiye'deki Goethe Ensititüleri, 2012 Grimm Y l Edebiyat Çeviri Yar mas düzenliyor. Son ba vuru 30 Haziran... Yar maya ba vurmak isteyenler di er ayr nt lar adresinden ö renebilir. Haftaya görü mek dile iyle... Suzan Aksoy ÖneriYorum 1.) Nutuk, M.K. Atatürk Tekrar tekrar okumamız gerekir. Onu yeterince tanıyamamışız... 2.) Samizdat, Soner Yalçın Sözümona Balyoz, Ergenekon gibi davaların gerçekte ne anlama geldiğini çok iyi anlatıyor. Bunların tamamen uydurmalardan yola çıkılarak hazırlanan davalar olduğunu çok iyi anlatmış Soner Yalçın. Binlerce klasörün, sayfalarca düzmece iddianamelerin özeti niteliğinde. 3.) İddianamem: Balyoz ve Gerçekler, Çetin Doğan 4.) Abdullah Öcalan'ı Nasıl Sorguladım, H. Atilla Uğur 5.) Sızıntı, Barış Pehlivan/ Barış Terkoğlu Bu üç kitabı da aynı sebepten öneriyorum. Türkiye'de olup bitenleri daha iyi anlamak için okunması gereken kitaplardır. Silivri'de yazılan kitaplar sayesinde gerçekler gün yüzüne çıkıyor... Aydınlık. KITA P Aydınlık Gazetesi nin ücretsiz ekidir Editör: Pınar Akkoç Yazıişleri: Damla Yazıcı Reklam Müdürü: Saynur Okuroğlu Sayfa Sekreteri: Yasin Sarı Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. adına sahibi: Mehmet Sabuncu Genel Yayın Yönetmeni: Serhan Bolluk Sorumlu Müdür: Mehmet Bozkurt Yönetim Yeri İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:3/3 Beyoğlu / İstanbul Tel: / / Faks: Baskı: Toros Yay. Mat. Tur. Org. San. Tic. Ltd. Şti. Yalçın Koreş Cad. No: 12/A Bodrum Kat Bağcılar / İstanbul Tel:

4 4 8 HAZ RAN 2012 CUMA Aydınlık KİTAP HAFTANIN PORTRES Jorge Luis Borges ( ) Zaman beni sürükleyen bir nehir; ama nehir benim. Beni parçalayan bir kaplan; ama kaplan benim. Beni tüketen bir ateş; ama ateş benim. Evren ne yazık ki gerçek Ben ne yazık ki Borges im diyen, öykü ve deneme yazarı, şair ve çevirmen Jorge Luis Borges, 24 Ağustos 1899 da Arjantin in başkenti Buenos Aires te doğdu. Babaannesinin İngiliz olması nedeniyle, İspanyolca ve İngilizce konuşulan bir evde büyüdü. Çokkültürlülük ve çok küçük yaşta satranç paradoksları öğrenmiş olması tüm yaşamını ve yazarlık serüvenini etkiledi. Ayrıca öykülerinin çoğunda başat yerler edinen bahçe ve kütüphane gibi olgularla da çocukluk yıllarında tanıştı. Ailenin, Birinci Dünya Savaşı patlak vermeden kısa süre önce Cenevre ye taşınmasıyla, Borges ın Fransızca, Almanca ve Latince öğrenmesinin de yolu açılmış oldu. Felsefi açıdan Schopenhauer'u, edebi açıdan Walt Whitman'ı keşfetmesi de bu döneme denk geldi. Savaştan sonra ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı ve yazar olmaya karar verdi. Yazarlıktaki pusulası kuşkuculuk tu. 1921'de gene ailesiyle birlikte Arjantin'e döndü, 1923'te ilk kitabı Buenos Aires Tutkusu nu çıkardı. Önceden yayımlanmış bazı hikâyelere yeni karakterler katmak ve yeniden boyutlandırmak şeklinde bir edebiyat tarzı tutturan, 1955'te en büyük tutkusu olan kitaplarla dolu bir dünyada yaşamaya başlayıp Arjantin Ulusal Kütüphanesi Müdürlüğü'ne getirilen Borges, babasından miras kalan ileri derecede göz bozukluğuyla da bu sıralarda tanıştı ve sonunda kör oldu. Körlük onu, politik olarak da etkiledi ve Peron döneminde sıkıntılar çeken bir ailenin üyesi olmasına rağmen ülkesindeki faşist diktatörlük döneminde hiçbir şey görmedi, olan bitenden tek satır söz etmedi. 1961'de Samuel Beckett'le birlikte Uluslararası Yayımcılar Ödülü'nü kazanınca dünya çapında tanınırlık elde etti. İnsanoğlu yıllar boyu bir boşluğu imgelerle, dağlarla, illerle, krallıklarla, körfezlerle, gemilerle, adalarla, balıklarla, odalarla, aletlerle, yıldızlarla, atlarla, insanlarla doldurur. Ölümünden az önce ise, usanmaz çizgi labirentinin kendi yüzünün imgesini oluşturduğunu anlar diyen; Umberto Eco'nun Gülün Adı ndaki kör kütüphaneci karakterini oluştururken esinlendiği J. L. Borges, 14 Haziran 1986'da Cenevre'de kanser tedavisi görürken yaşama veda etti. Türkçeye çevrilen kitaplarının bazıları şöyledir: Yolları Çatallanan Bahçe, Kum Kitabı, Alçaklığın Evrensel Tarihi, Atlas, Brodie Raporu, Düşler Varlıklar Kitabı. KEREM ÇALI KAN'DAN, ERMEN SOYKIRIMI SÖYLEM ÜZER NE B R ÇALI MA: "100 YILIN RÖVAN I Türkleri Anadolu dan silme planı ERKAN ILDIZ Caretta Yayınları, 100 Yılla Yüzleşme Anlaşılır Tarih Dizisi adı altında başlattığı yayımda, ilk olarak gazeteci Kerem Çalışkan ın 100 Yılın Rövanşı adlı önemli çalışmasını, yakın tarihe meraklı okuyucuların dikkatine sundu. Kerem Çalışkan kitabında, "Ermeni soykırımı" söylemi çerçevesinde kopartılan yaygaranın ardındaki gerçekleri sade bir dille, pek çok kaynağa dağılmış tarihi bilgileri başarıyla sentezleyerek, konunun anlaşılmasını kolaylaştıran bir kurguyla okuyucuya aktarıyor. Çalışkan, kitabın önsözünde, bu çalışmayı yapma nedenlerini şöyle açıklıyor: 2012 yılı, Balkan Savaşı ve Balkanlar'da Türk- Müslüman soykırımının 100. yıldönümü. 100 yıl önce, Osmanlı Türkleri 500 yıl hüküm sürdükleri ata topraklarından, Haçlı zihniyetine benzer bir vahşet ve düşmanlıkla 'kan ve dehşet' içinde atıldılar. 600 bin Türk ve Müslüman öldürüldü. 900 bini göçmen olarak İstanbul ve Anadolu'ya sığındı. Avrupa kılını kıpırdatmadı. Tam tersi 'Hıristiyan' milletlere destek verdi. Bu olaydan hemen sonra 1. Dünya Savaşı içinde 1915'te ünlü 'Ermeni tehciri' (sürgün) olayı yaşandı. Bu olay sırasında da 1 milyona yakın Ermeni, Anadolu topraklarını terk etti. Ermeniler 100 yıldır bu olayı 'Ermeni soykırımı' olarak niteliyor ve 500 bin ile 1 milyon arasında Ermeni'nin Türkler tarafından kasten soykırıma uğratıldığını öne sürüyorlar. Tüm bu olaylar 100 yıl sonra haklı olarak yoğun biçimde tartışılıyor. Daha da tartışılacak. Bu kitabın ana tezi şudur: 1915 Ermeni tehciri, 1912 Balkanlar'daki Türk ve Müslüman soykırımının Anadolu'da Rus Çarlığı ve Ermeni milliyetçileri tarafından tekrarlanmak istenmesinin bir sonucudur arasında sanılandan çok daha fazla bir neden-sonuç ilişkisi vardır. Bu kitap Ermeni tehcirine yol açan olayların geniş bir panaromasını vermeye çalışıyor. Okuru, 'büyük fotoğrafı' görmeye çağırıyor. Olayın bir bütünlük içinde kavranmasına çaba harcıyor. Tarihi 'arka planı' gözler önüne seriyor. Çünkü Türkiye tarihinin hiçbir döneminde, olaylar ve tarih bu kadar çarpıtılmadı, bu kadar siyasi malzeme yapılmadı (...) Üstelik tıpkı 100 yıl öncesindeki gibi 'Büyük Devletler' bölgemizi, Kafkaslar ve Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme çabasındadır. Türkiye yine tıpkı 100 yıl önceki gibi tüm bu hesap ve planların odak noktasındadır. Eğer gelecekte Türkiye üzerine oynanan oyunları ve yapılan hesapları daha iyi anlamak istiyorsak, yani yarınımızı kendimiz şekillendirmek istiyorsak, tarihimizi dahi iyi bilmek zorundayız. Kısacası: Tarih artık yarındır! Kerem Çalışkan kitabında, konuya ilişkin bilgileri üç ana eksen etrafında anlatıyor: Ermeni meselesini kullanan emperyalist politikaların özü, bu politikaların uzantısı olarak Türk ve Ermenilere karşı uygulanan kırım ve tehcir Balkan Savaşı ile başlayan ve 1922'de Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın başarısıyla noktalanan 10 yıllık dönemin, Avrupa ve Anadolu' da Osmanlı çökerken, Türk milletini ve varlığını tümüyle yok etme planları ve hesapları etrafında yaşandığını vurgulayan Çalışkan, Balkanlar'daki Türk- Müslüman soykırımının bu çerçevede Rusya ve Batı desteğinde Balkanlar'daki farklı milliyetler tarafından başarıyla uygulandığının altını çiziyor ve Tarihiyle yüzleşmek isteyenler önce bu olguyu tespit etmek zorundadır lar diyor. (100 Yılın Rövanşı, Kerem Çalışkan, Caretta Yay., 142 s.) Kerem Çal kan

5 Aydınlık KİTAP Yaşamadan nefes alanların dünyasına eleştirel bir bakış MELİS YALÇIN Alexandre Eiffel 38 yaşında, Paris te yaşayan, Finlandiyalı güzel bir kadınla evli, büyük bir işyeri sahibidir. Günün birinde, aniden, yetişkin biri olduğunu, bir zamanki küçük Alexandre dan kendisinde artık eser kalmadığını hissederek dehşete düşer. Dahası, yetişkinlerin monoton, ölgün, yalancı dünyasında yaşadığı kafasına dank eder. Küçükken kendisine Küçük Vahşi dediklerini hatırlayıp hayatın ve neşenin damarlarında aktığı, her zaman sürprizler peşinde koşan, delişmen, dikkatsiz, hayalperest çocuğun, yani Küçük Vahşi nin bir zamanlar sürdüğü hayata dönmeye karar verir. * Alexandre Jardin in Nil Çayan tarafından dilimize çevrilen ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Küçük Vahşi adlı kitabı, arka kapağında da kısaca bahsedildiği gibi, modern yaşamın tekdüzeliğinden sıyrılamayan, yazarın kelimeleriyle yaşamadan nefes alan yetişkinlerin korkularını büyüteç altına alıyor. Jardin bu romanında, Fransa nın sembollü haline gelen Eyfel Kulesi'ni tasarlayan ve Amerika Birleşik Devletleri nin simgesi olan New York taki Özgürlük Anıtı nın armatürünü yapan Gustave Eiffel in torunu Alexandre Eiffel i hikâyenin merkezine alıyor. Ve dedesinden daha muhafazakâr bir hayat seçmiş olan Eiffel in yaşadığı yetişkin hayatından sıkılıp deli dolu çocukluk günlerine ve tabi ki çocukluk aşkına dönme hikâyesini anlatıyor. Bir gün dehşet içinde artık yetişkin bir insan, otuz sekiz yaşında bir budala olduğumun farkına vardım. Çocukluğum içimde yaşamıyordu artık. Uzun zamandır hiçbir şey bende isyan duygusu uyandırmıyordu. Eskiden damarlarımda dolaşmakta olan hayat ve neşe uçup gitmişti. Artık sürprizsiz bir adam olarak, yerleşik bir konumdan zevk almadan faydalanıyor, neredeyse hiç çiftleşmiyor ve yüzümde sönük bir ifade taşıyordum. Delişmen, dikkatsiz ve hayalci, herkesin Küçük Vahşi diye çağırdığı küçük çocuğa hiç de layık olmayan evcilleştirilmiş koca görüntüsü altında utanmadan yan gelip yatıyordum. Alexandre Jardin i belki, büyüdüğü evi anlattığı eğlenceli romanı Jardinlerin Romanı ndan bilirsiniz. Ancak onu esas meşhur eden üçüncü romanı, yirmi bir dile çevrilmiş ve Jardin e yirmi beş yaşında "dünya dillerine çevrilen en genç yazar" unvanını kazandırmış olan FanFan dır. Kitaplarını okumadıysanız bile, gösterim tarihi 1993 olan, kendisinin yönettiği ve kitabıyla aynı ismi taşıyan FanFan ı duymuşsunuzdur bir yerlerde. Başrollerini Sophie Marceau ve Vincent Perez in oynadığı film, aşka yeni bir bakış açısı getirmeyi hedeflemiş gibi görünüyor. Ama yaşamın bir parçasıdır kötülük de, tehlike de; onunla yüz yüze gelmezse insan, omurgasızlar sınıfına girer. Aşk, başarısız olma tehlikesini de zorunlu kılar. Her şeyin bedeli vardır. Aşkı korumaya çalışan bir erkeği ve aşkı bulmaya çalışan bir kızı anlatan FanFan, kişiyi kendi dünyasında bir seyahate çıkartıyor. Esas oğlan yani Alexandre (Vincent Perez) ve âşık olduğu kız Fanfan (Sophie Marceau) arasında geçiyor film. Alexandre Fanfan a âşık olur ve bunu da evlilik arifesinde yapması işleri kızıştırır. Bir yanda Alexandre nin evleneceği kadın ve bir yanda Fanfan. Aslında çocuk her şeyi elinin tersiyle iter ve kıza sahip olabilir ama bakış açısı cinsel değil tamamen duygusaldır. Kendine söz verir. Hayatının sonuna kadar flört edecektir ve asla kızı öpmeyecektir. Böylelikle aşkın gündelik sorumluklarından kurtulacak ve kendilerini tüketmesini önleyecektir fakat ortada bir sorun vardır. Kız buna dayanabilecek midir? ** *Kitabın arka kapağından alınmıştır. **Filmin internetteki tanıtım metninden alınmıştır. (Küçük Vahşi, Alexandre Jardin, Yapı Kredi Yayınları, Çev. Nil Çayan, 200 s.)

6 6 8 HAZ RAN 2012 CUMA Aydınlık KİTAP Komünist ama iyi adam Murat HATUNOĞLU Türkiye de İncil den söz açıldığında vazgeçilmez birkaç cümle duyulur: Aslında İncil de Allah ın kitabı, ama tahrif edildi, değiştirildi. Zaten bir sürü İncil var. Adamlar yeniden yazıyorlar... Şayet ortamda soru sorma yetisini kaybetmemiş bir insan varsa, o da bir soru sorar: Peki ya Kur an? Ve cevabı -büyük ihtimalle- Kur an Allah tarafından korunuyor. olur, konu İslam üzerinden, -daha doğrusu- İslam ın klişeleri üzerinden devam eder. Çokça kez böylesi konuşmalara şahit olmuşumdur. Dinler tarihi adına sahip oldukları bilgi, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde verilen bazı dinlere İslam ın bir mezhebinden göz ucuyla bir bakış eğitiminden öte olmayan insanlar ortaya dinler adına birtakım keskin laflar koyar, sohbet genelde hemfikir olunarak sürer ve konular, İslam sonuncu ve en mükemmel din noktasında sona erer. Gençler arasındaki din konuşmalarının çoğunun -birtakım cemaat ya da tarikatlara mensup değillerse eğer- alkol alınan ortamlarda, yarı vicdan azabıyla yapıldığı da malumdur. Cehaletin, aczin ve bağnazlığın harmanlandığı bu ucu kapalı sohbetler, birisinin, aman, bu konular da hep içerken konuşulur diyerek yarı mahcup gülümseyişiyle son bulur. Acaba İncil sahiden de Allah kelamı mıdır, üzerinde oynanmış mıdır ya da zaten Allah ın değil, adamın kelamı mıdır? Bu sorularının cevabı, İncil e yönelik herhangi bir ansiklopedik bilginin ilk satırlarında yazılıdır: İncil, -kaynağı tartışmalı olmakla birlikte- insan yazmasıdır. Ve yorumları, daha doğrusu, yorum farkları ortalığı tarih boyu karıştırmış, hem Hıristiyanların hem de Hıristiyan olmayanların hayatlarını kana bulamıştır. Ortalığın karışıklığı yetmezmiş gibi, adamın biri, hem de komünist adamın biri, hatta hem komünist hem ateist adamın biri çıktı, yeni bir İncil yazdı. Gerçi, kipi kişisi tipik bir din kitabı gibi karmaşık olsa da, formatı diğer İncil lerden farklıydı. O doğrudan İsa nın hayatını konu aldı, insan olan İsa nın. Ve işleri gerçekten çok karıştırdı. EDEB YATIN KURMACA YAKASI Bahsettiğimiz adam, Portekizli yazar José Saramago. Portekizce dışındaki dünyanın çok geç tanıdığı, O na yetmiş altı yaşındayken bir Nobel Edebiyat Ödülü ve iki uçlu görüşler sunduğu José Saramago. Elbette Nobel in ve iki uçlu görüşlerin öncesinde yatıyor asıl cevher. Yaşamına 1922 Portekiz inde bir kasabada fakirlik içinde başlayan yazar, tahsilini üniversiteye kadar devam ettirdi, ama üniversite eğitimini tamamlayamadı, zira metal işçiliğiyle üniversite hayatı birbirini tamamlayamadı. Ama o kaynak atölyesinde çalışırken bile yazmaktan geri durmadı, ilk romanı Günah Ülkesi ( Terra do Pecado ) daha yirmi beş yaşındayken yayımlandı. Bu sayede hayatı atölyeden yazıhaneye taşınmaya başladı. Yaklaşık yirmi yıl gazetecilik yapan Saramago, genelde edebiyatın kurmaca yakasında yer aldı. Kurmacalarının gerçekliğe olan bağı fevkalade kuvvetliydi ve bu bağ birçok insanı tutunduracak düğümlerle bezeliydi. Mesela; Manastır Güncesi ya da orijinal adıyla Memorial do Convento, sol kolunu savaşta kaybeden Baltasar ile gözleri sıradan insanların göremediği derinlikleri görebilen, annesi cadı diye engizisyon tarafından yakılan Blimunda nın aşkından bahsederken, aslında engizisyonu, örgütlü din ile birey arasındaki çekişmeyi anlatıyordu. 1995'te yayımlanan Körlük ( Ensaio Sobre a Cegueira ) de kurmacadaki gerçeği serdi halkların önüne. Halkların diyoruz, zira kitapları yirmiden fazla dile çevrildi yazarın. İnsandan insana bulaşan bir körlük salgınının karantinayla ya da başka bir yöntemle durdurulamayışını ve herkesin kör olmaya başlayışını anlattı Körlük te, ama kör olmayan bir karakter yaratmayı ve mecazını onunla doldurmayı da bırakmadı. Tahmin edilebileceği üzere, bu körlük, vahşi sistemin yarattığı körlüktü. Nobel alışının üç yıl öncesinde çıkan kitap, en bilindik eseri oldu yazarın. Bir de filmi çekildi, Fernando Meirelles yönetmenliğiyle. Galasında Saramago nun gözyaşlarını dökecek kadar gerçekti film. Eserlerinde vahşi düzenden bahsettiği gibi, o düzenin besleyicisi olan ve neredeyse külliyatı yalanlarla dolan bir alandan, dinden de söz etmekten uzak durmadı. Hatta dine dokunan kitapları sansürlenmesine, engellenmesine ve ülkesini terk etmesine bile yol açtı. Bazen de iyice garipleşiyordu ona yöneltilen eleştiriler. Mesela; Vatikan, resmi yayın organı L'Osservatore Romano gazetesinde, Haçlı Seferleri veya engizisyon düşüncesi bile uykularının kaçmasına neden olan Saramago, kültürel ve dinsel kıyımları, 'temizlik' girişimlerini görmezlikten gelmeyi yeğlemişti diyordu Saramago için, Saramago nun ölümünden sonra. Aynı yazıda şu sözlere de yer veriliyordu: Saramago din karşıtlığının akıl hocalarındandı. O, hiçbir metafizik inancı kabullenmeyen, hayatının son anına dek tarihsel materyalizme, bir başka deyişle Marksizme inatla bel bağlamış bir insandı'. SRA L DE KIZDIRDI Gerçi, Saramago ya koyu Katolikler açısından bakıldığında çok da şaşırmamak gerek, zira, "İncil'i okuyan, inancını kaybeder. Katoliklerin çoğunun bu kalın kitabı okuduğunu sanmıyorum" diyebilen bir adamdı Saramago. Sadece bu da değil, Kabil ( Caim ) adlı yapıtında, İncil'in tanrısını kötücül ve kinli bir tanrı olarak anlatmış, bazı çevreleri çok kızdırmıştı. Sadece Katoliklerle değildi Saramago nun derdi, Filistinlilere uygulanan ambargoyu Auschwitz-Birkenau ya, yani Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma ve imha kampına benzetecek kadar karşısındaydı İsrail in de. Düşünün işte, böyle bir adamın yazdığı İncil nasıl olur. Tahminden hiç de uzaklaşılmadığı üzere, son derece ilginç, eleştirel ve ironi dolu bir kitap, İsa ya Göre İncil. Okumaya başlar başlamaz, seksi bir Mecdelli Meryem betimiyle hafif şaşırtan roman, ikinci bölümde İsa nın annesi olan Meryem ile Yusuf un cinsel ilişkiye girişini anlatmasıyla okuyucu şoka uğratıyor. Yıllarca, Meryem Ana ya da Bakire Meryem şeklinde anılan bir hanımı farklı bir yaklaşımdan okumak okuru başta karmaşık duygulara itse de, bu anlatı kısa sürede okurun tabularını -en azından okuma süreci için- yıkıyor. Ve okur kendini nokta, virgül ve kesme işaretinden başka noktalama imi olmayan bu kitabın kaygan zeminine bırakıyor. Kitabın zemini kaygan; zira noktalama işaretsizliği, eylemlerdeki kip-kişi değişimi, diyalogların belirgince ayrılmayışı durumu ile birleşen yazarın ince ince ettiği alaylar, derinlere döşediği ironiler okuru çabucak düşürebiliyor. Tabii üsluba alışma süreci tamamlandığında bu kayganlık, koşar adım okumaya, okudukça hızlanmaya imkan veriyor. Kitabın kurguyla karılmış bilgileri halihazırda var olan bilgilerle çarpıştıkça artıyor merak. Ama, uyarmadan geçmeyelim; Hıristiyanlık tarihine dair azdan biraz fazla bilgi gerektiriyor kitap, yoksa kitabın attığı zihin yumrukları yumuşayıveriyor. Hıristiyanlık ı çok bilenlerin de, kitabı okurken bazı bildiklerini unutması gerekiyor, yoksa kafa kavgası okunurluğu öldürebiliyor. Velhasıl, İsa ya inanan da inanmayan da okumalı bu kitabı. Okumalı, okudukça fikirler çarpışmalı ve yeni fikirler, çarpışmadan çıkan filizler yeşertmeli dünyayı. Çarpışmadan. (İsa'ya Göre İncil, José Saramago, Kırmızı Kedi Yayınevi, Çev. E. Efe Çakmak, 388 s.)

7 SEYY T NEZ R Aydınlık KİTAP Egemen ideolojinin basıncını azaltmaya yönelik bir karşıdil oluşturmak, devrimci programın ana ilkelerinden biridir. Bunun en çarpıcı ve benzersiz örneğini oluşturan Türk dil devrimi, aynı zamanda tüm devrimci süreci üstlenen ve kalıcılaştıran bir olgudur. Oysa aynı dönemde Batı da, faşizmin ideolojik saldırısına uğrayan dil, bütün bir 20. yy. boyunca insanı tarihsel köklerinden ve bilinçlenme ediminden koparma girişiminin tecavüzlerine uğratıldı. Deleuze, Sade ın çağrısını 200 yıl sonra alarak, aklın beden üzerindeki faşizmi ni sona erdirme savaşını başlattığında, haz ilkesine dayalı postmodern ideolojik biçimlenmenin cehaletle sağlanan tüketim silahlarını da oluşturmaktaydı. Diyalektik aklın düşmanları, zorunlu ve duyusal bilgiyi içermekle yükümlü oluşunu yeterli bularak, onu, vücudun özgürlüğü adına, hurafenin buyruğuna veren Yeni Ortaçağ ın taşlarını döşüyordu: Bu; zamanı tarihin ve geleceğin yüklerinden kurtararak an a kilitlemek üzere, aklın uzağında, bildirisini tam da Orhan Veli nin üç dizelik şiirinde bulan, cehaletle örülü bir yaşam anlayışını egemen kılmakla olanaklıydı: Düşünme Arzu et sade; Bak, böcekler de öyle yapıyor. Bedeni hurafeyle tutsak alan bağnazlığın yerini bu kez aklı bedenden koparan ve arzuyu çıkardığı kafese aklı tıkan bir anlayışın savunulması alıyor. Böylece sanat da tarihsel işlevinin dışına düşerek boşalma aracı olmaya indirgeniyor. Oysa teşbihte hata olmaz koyutuna sığınarak kaba bir benzetmeyle söyleyecek olursak, vücuttaki mikropları, fazla yağ ve kiloları terlemeyle atarak sağlıklı yaşama kavuşmada spor neyse, Aristocu sanat anlayışına göre, ruhsal çirkinliklerden, zihinsel çirkinlik ve atıklardan arınma, gövdeyle akıl arasındaki diyalektik tümlüğü yönünde sanat da odur. SANAT HAZ LKES NE ND RGENEMEZ Sanat ister arınma, ister büyü ya da aydınlanma, isterse dönüşüm yöntemine yaslansın, her türlü süreçte asla keyif ve haz ilkesine indirgenemeyecek bir duyular ve akıl bileşkesi, cehaleti pompalamaktan kaçınması gereken bir etkinlik biçimidir. Kapitalist tekellerin elinde her türlü teknolojik donanım, cehaleti keyif içinde koyulaştırma, insanı birörnek içgüdüsel kalıplara kendi seçimiyle ve özgürlük adına sığdırma amacının araçlarıdır. Nasıl ki işçi, işgücünü satmak üzere serflikten özgürleşirken, tüm emeği ve yaşam biçimiyle kendinin sermaye köleliğini oluşturan süreci yaratırsa, aklın ARA KABLO Keyfin bedeli cehalettir Devrimci dünya görü ü, sözcüklerin anlam na s k s k ya sahip ç kmak, onlarda zamanla olu acak ses ve anlam esnemelerini, geni leme ya da daralmay ideolojik içeri iyle kavramak zorundad r egemenliğinden kaçarken de haz ilkesine ve keyif tutkusuna boyun eğdikçe, bilgisizliğe, akıldışı olana, içgüdülere yenik düşer. Elbette böylece egemen ideolojinin parçası ve egemen sınıfın rızaya dayalı kölesi olur. MAYANIN TUTMASINDA ISRAR ETMEK Postmodern edebiyat ve felsefe, kelimeler ve şeyler arasındaki ilişkide özellikle geniş bir boş alan bırakarak, bu alanı gerçekliğin geçici ve belirsiz olduğu yalanlarıyla doldurur, sözcüğü kendi başına varlık olarak alır, sonra da ona boyun eğmekten kurtuluş niyetine sözcüğü yerleşik anlamından uğratarak, önce dile, ardından iletişim ihtiyacımıza karşı güvensizlik yaratır. Bu nedenle, devrimci dünya görüşü, sözcüklerin anlamına sıkı sıkıya sahip çıkmak, onlarda zamanla oluşacak ses ve anlam esnemelerini, genişleme ya da daralmayı ideolojik içeriğiyle kavramak zorundadır. Şimdi bu çerçevede ortaya çıkan sonucu nokta hedefiyle sınırlı bir dar alana yönelerek vurgulayabiliriz elbette: Hazla gezilen bir resim sergisi, doyurucu bir dinleti, keyif alarak izlenmesi gereken bir oyun ya da film önerisi getiren sanat değerlendirme yazıları yerine, insanda trajedisini yaşama ve aydınlanma coşkusu, dönüşüm umudu ve estetik beğeniyle yüklü bir eylemlilik isteği uyandıran, okuru silkeleyen yazıların daha anlamlı ve işlevsel olacağı açıktır.

8 8 8 HAZ RAN 2012 CUMA Aydınlık KİTAP Bir Dersim Hikâyesi (ya da trajedik nostalji) CENK ÖZDAĞ NOSTALJ : GERÇEKTEN GEÇM E KAÇI Nostalji, geçmişe öykünmek, yönelmektir. Kökenini Yunanca nostos ve algos sözcüklerinin birleşmesinde buluyoruz. Nostos ''yuvaya dönüş'' anlamına gelirken, algos ise acı, ağrı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, nostalji, geçmişten, yuvadan uzakta kalanın çektiği acı anlamına gelmektedir. Yaşadığı güne tutunamayan ve geleceğe dair umudunu yitiren kişi geçmişi, geldiği yeri bir ideal olarak kurgular. Bu bir kurgulamadır. Geçmiş sadece anımsanmaz, betimlenmez ama bunlardan daha da fazla geçmiş yeniden ve yeniden ideal bir dünya olarak kurgulanır. NOSTALJ, ROMANT K VE SEÇ C D R Kıta Avrupa felsefesine, Marksizme, psikanalize karşı tutum alan Karl Popper dahi bilimselliğe ilişkin bir makalesinde bilimin, gözlemle sınanmak üzere, bir idea (bir düşünce) ile bir hipotezle başladığını işler. Seçilecek düşünce ya da hipotez bir yana, Popper'ın öğrencilerine vurguladığı gibi, ''gözle!'' buyruğu alan bir öğrencinin ilk soracağı şey: ''neyi'' olurdu. Bırakalım bilim yapmayı, algılayan, gören ve eyleyen herhangi bir insan, John Berger'in ''Görme Biçimleri'' adlı eserinde ortaya koyduğu gibi, yaşadıklarının, dünya görüşünün, beklentilerinin bir sonucu olarak gerçekliği almada seçicidir. Geçmişe dair bir anı yazma ya da anılardan bir tarih kurma girişimi de benzer şekilde seçici olacaktır. Romantik bir eğilim ise geçmişten kırptığı, dahası bugünkü duruşu nedeniyle büktüğü, anılarla idealize edilmiş bir tarih, bir geçmiş yaratacaktır. Buna paralel olarak da kendi kahramanlarını, kendi acılarını, kendi zaferlerini gizlenmiş bir tarihi açığa çıkarırmışcasına serimleyecektir. Nostaljik tavırla, bugünden bakıldığında ''seçilen'' anılar biraraya getirilir ve bugünün (bugünün karanlığının) zıddı bir geçmiş yaratılır. Geçmişin, bu yeniden yaradılışı romantizmdir. Kurgulanan tarih ve imgeler ''eski iyi günleri'', ''silahın icat olmadığı mertliğin bozulmadığı'' geçmişi, feodal kahramanları yüceltir, gerçek olmayan bireyleri birer efendi kılar. Gerçek insanları ise önemsizleştirir. İstenilenin tam tersine ulaşılır. Geçmişte katledilen insanlara ağıt yakmak isteyenler onları bir Hollywood filmindeki gibi ölen figüranlara indirger. Kamera, ölü figüranlar tarlasının üstünde yükselen bir feodal ''kahraman''a odaklanır. Feodal kahramanla özdeşlik kuran modern insan kendisini yeniden yaratır. '' ÖVALYEL N D YARI'' DERS M Şair Kemal Burkay, Dersimle ilgili bir şiirinde, ''Bir uçtan bir uca Dersim hırçın ve güzel / Dersim, o benim şövalye ülkem'' diyor. Mertliğin, erdemin, kahramanlığın kutsandığı bir çağ olarak feodal çağ ilgi çekici şüphesiz. Fakat bu dizelerde de nostaljiyi, feodale öykünmeyi, şövalyeliğe övgüyü görüyoruz. Bu bir kınama değil, bir saptamadır. Şövalyeliğin kanunu, metalden zırhı giymektir. O zırh ise egemenlerin donudur. Egemenlerin o donu nasıl giyebildikleri, nostaljik şairin gözünden kaçar, onun odaklandığı o donu giyenin kime kılıç salladığıdır, kılıcı nasıl alabildiği değil. Bu yazının konusunu doldurmasa da, nedeni olan kitap Metis Yayınları tarafından basılan ''Bir Dersim Hikayesi'' adlı öykü seçkisidir. Her seçki gibi bu seçki de erekseldir, dolayısıyla bir ereği vardır. Bu erek Dersim temalı öyküleri toparlamak değildir. Seçkiyi yapan Murathan Mungan'ın sunuşunda da belirttiği gibi '' elinizdeki (Bir Dersim Hikâyesi) kitap 1938 Dersim katliamını eksen alan, ''ortak bir tema üzerine çeşitlemeler'' diye nitelendirilebilecek öykülerden oluşmaktadır''. Bu öyküler oluşturulan bu seçki için kaleme alınmış ve Murathan Mungan tarafından belirli bir sıraya dizilmiştir. Bu kitapta da Kemal Burkay'ın şiirinden küçük bir alıntıyla verdiğimiz örnekteki gibi ve yukarıda nostaljiye dair anlatılanlardaki gibi geçmişin yeniden kurulması, geçmişten belirli anların büyütülmesi, bükülmesi (çarpıtılması değil) ve belirli bir sıra içerisinde yeni bir gerçekliğin yaratılması söz konusudur. Bütün bunlar Murathan Mungan'ın önsözünde farklı sözcüklerle dile getirilmektedir: ''Anadolu, kanlı sahne. Onca uygarlığın kurulduğu, dağıldığı, el değiştirdiği; onca dilin, dinin, inancın, kültürün yaşadığı, çatıştığı, iç içe geçtiği zorlu bir coğrafya burası'' diyen Murathan Mungan kültürel çoğulculuğu savunurken nedense bu kadar çok kültürün varlığının ve iç içe geçişlerinin sonuçlarıyla arasındaki bağı kurmaktan kaçınıyor. Dersim'in dökülen kanı gerçeklik alanından mitosların alanına sürükleniyor, ''katiller'' orada aranıyor. ''...Bugünden bak ld nda ''seçilen'' an lar biraraya getirilir ve bugünün (bugünün karanl n n) z dd bir geçmi yarat l r. Geçmi in, bu yeniden yarad l romantizmdir. Kurgulanan tarih ve imgeler ''eski iyi günleri'', ''silah n icat olmad mertli in bozulmad '' geçmi i, feodal kahramanlar yüceltir, gerçek olmayan bireyleri birer efendi k lar. Gerçek insanlar '' Y '' EDEB YAT VE HAK KAT Kitabın ana yönelimini ve kurgusunu anlattığı önsözde, Mungan, tarihsel-politik alana girmektedir. Kitabın içerisinde gerçeklik öykülerden ziyade, Mungan'ın bu yazısıyla bükülmektedir. Hangi an ları seçip çıkardığı, Dersim harekatını, toplumsal bütünleşmeyi, ulus-devlet inşasını, Ortaçağ ile hesaplaşmayı bir yana bırakıp hangi kurguya ulaştığı görülmektedir. Sözü kendisine bırakalım: ''4 Mayıs 1937'de başlatılıp 1939'da sona eren ise önemsizle tirir. stenilenin tam tersine ula l r'' Murathan Mungan ve her ne kadar devlet tarafından adına Dersim Harekatı dense de apaçık bir soykırım olan bu katliama ilişkin son yıllarda sayıları giderek artan biçimde belge, bilgi gün yüzüne çıkmaya başladı''. Dersim Harekatını salt bir katliam olarak görmenin de ötesinde bir soykırım olarak gören Mungan'ın bu iddiasını, tarihsel-politik bir kanıtlama ortaya koymadığından burada ele almayacağız, değinmekle yetiniyoruz. Mungan, komşusundan duyduğu Dersim hikayesi ile okuyan herhangi bir insanın vicdanını titretecek evrensel bir acıyı dile getiriyor. Acı, evrensel bir acıyı betimlese de gerçekliğin bir noktasından bütün bir gerçekliği kurgulamaya yetmiyor. Denebilir ki edebiyatın gerçekliği yakalama, hakikati ortaya çıkarmak gibi bir derdi yoktur. Fakat Mungan, yazdığı önsözde iyi edebiyatı tanımladığı bölümde bunun aksini söylüyor: Edebiyat kin tazelemek için değil, hafıza tazelemek için yapılır. İyi edebiyat insanlara gerçekleri algılama, hakikatleri üstlenme, sorumluluk alma, gerçeğe dayanma gücü kazandırmak ister. Gerçekliğe bu denli bağlı olmayı hedefleyen edebiyatçının, hakikate uzanırken olayların doğduğu toplumsal-tarihsel koşullardan soyut acılara odaklanması şaşılası bir tutum. Faşist bir Nazi subayının infazından acı çeken çocuğuna odaklanan bir edebiyatçı antifaşist mücadele veren bir militanı zorba olarak gösterebileceği gibi bağımsızlık savaşı veren bir halkın acılarına odaklanan bir eseriyle de, dilerse, emperyalist kuvvetlerin haksız savaşını ortaya koyabilir. Her türlü yola açık olan bu tür seçimler hakikati bükebileceği gibi hakikati duyumsatmayı da başarabilir. Aslında bu çok yönlülüğü deneyimli öykücü Mungan da ortaya koyuyor: ''Amacı ne olursa olsun edebiyat bir yanıyla çok kişiseldir. Elinizdeki seçki varlığını benim o zaman dinlediğim bu ürpertici hikayeye borçludur bir bakıma''. GERÇEKL K'TEN M TOS'A Gerçekten birden çok öyküden ''BİR'' hikaye yaratılmıştır. Kültürel çoğulculuğun ve post-modern tarih anlayışının kaçınamadığı bir ''TEK''liğin içine düştüğünü görüyoruz. Kitapta benimsenen yaklaşımın haklılığı ve hakikatle ilişkisi tarih bilimi ve Türkiye'nin yakın geleceği tarafından ortaya çıkarılacaktır. Buradaki amacımız Mungan'ın ortaya koyduğu ''seçki''nin ideolojik-politik varsayımını ortaya koymak ve nostaljik romantizmin ideolojik duruşunu betimlemektir. Gerçekliğin (gerçekleşen olayların) deneyimler (anılar) yoluyla yeniden kurgulanması sonucunda bir mitos oluşmuştur. Söz gelimi tarih içerisinde Dersim halkının ürettiği efsaneler (Pepuk Kuşu gibi) yeniden canlandırılıp, yeni bağlamlarda kurgulanmaktadır. Seyid Rıza, Düzgün Baba'yla birlikte kurgulanmakta, Pepuk Kuşu zulümden kaçan çocukların öykülerinde süs olarak kullanılırken (Pepuk Kuşu üzerinden acı çeken kardeşin ezgisi Dersim halkının ağıtlarıyla özdeşleştirilmektedir) efsaneden mitos üretilmekte, şövalyeler diyarı canlandırılmaktadır. Dersim'in demografik yapısı düşünülerek, Ermeni, Kürt, Zaza, Dımli, Türk ve diğer kavimlerin kardeşçe yaşadıkları savlanmaktadır. Dersim'in oluşumu, Dersim dağlarında kümelenen Alevi halkın tarihi, Dersim'den çıkamayışı, çapulla geçinmek zorunda kalışı unutulduğunda anlatılanlar efsanelerden mitoslar yaratmaya, çok kültürcülüğü savunmaya, devrimlere karşı tutum almaya, ortaçağ ilişkilerine övgüye ve mikromilliyetçiliklerin savunulmasına yol açmaktadır. Sanırız bu sonuçların birçoğu söz konusu öykülerin yazarlarının ve Murathan Mungan'ın da arzu edeceği sonuçlar değildir. Etnik kimliklerden bağımsız, tarihsel katılıklardan, kültürel baskılardan arınmış bir insancıllığa ulaşmak isteyenlerin olayların ortaya çıktığı gerçeğe duyarlı olmamaları insancıllıktan çok, etnikçiliğe, mikromilliyetçiliğe ve cemaatleşmeye hizmet etmektedir. (Bir Dersim Hikâyesi, Murathan Mungan, Metis Yayınları, 200 s.)

Tiyatro aklın. vitaminidir ama... Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: Aydınlık BU SAYIDA 40

Tiyatro aklın. vitaminidir ama... Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: Aydınlık BU SAYIDA 40 Aydınlık. KITA PAydınlık Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: BU SAYIDA 40 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 678 6 Temmuz 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 19 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Anne Frank ile Vermeer

Detaylı

Aydınlık BU SAYIDA 26. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1258 9 Kasım 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 37. Aslanlar şehri Venedik. Amcalar Pislik Yapıyor

Aydınlık BU SAYIDA 26. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1258 9 Kasım 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 37. Aslanlar şehri Venedik. Amcalar Pislik Yapıyor Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 26 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1258 9 Kasım 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 37 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Aslanlar şehri Venedik Amcalar Pislik Yapıyor Marksizm in Marks sonrası

Detaylı

SARAMAGO. José. Ezilenlerin gözünden bir Portekiz tasviri. Aydınlık BU SAYIDA 32. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32

SARAMAGO. José. Ezilenlerin gözünden bir Portekiz tasviri. Aydınlık BU SAYIDA 32. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32 Aydınlık KITA PAydınlık José. BU SAYIDA 32 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32 Gazetesi nin ücretsiz ekidir SARAMAGO Yaşamak, sevmek ve ölmek... Paris bir şenlik değildi

Detaylı

Zaytung 2009-2011 Almanak yayımlandı Ünlü mizah sitesinin kurucusu Hakan Bilginer le söyleşi

Zaytung 2009-2011 Almanak yayımlandı Ünlü mizah sitesinin kurucusu Hakan Bilginer le söyleşi Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 40 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 857 20 Temmuz 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 21 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Kapitalizmin kendini yeniden üretebilme ütopyası Zaytung 2009-2011

Detaylı

Kendi türünde bir klasik

Kendi türünde bir klasik Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 30 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1323 30 Kasım 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 40 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Zamana direnen yazar Gerçekte savrulan kim? Gerçeği kusurda arayan

Detaylı

Arafta. yaşayanlar. Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro nun dilimize çevrilen son kitabı Uzak Tepeler. Aydınlık BU SAYIDA 41

Arafta. yaşayanlar. Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro nun dilimize çevrilen son kitabı Uzak Tepeler. Aydınlık BU SAYIDA 41 Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 41 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1073 28 Eylül 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 31 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro nun dilimize çevrilen

Detaylı

Sahnede. hem özgün hem bizden Kağıtta. başkaldıran bir kalem. Aydınlık FERHAN ŞENSOY UN ÖZGEÇMİŞSEL ROMANININ 2. CİLDİ ÇIKTI BU SAYIDA 22

Sahnede. hem özgün hem bizden Kağıtta. başkaldıran bir kalem. Aydınlık FERHAN ŞENSOY UN ÖZGEÇMİŞSEL ROMANININ 2. CİLDİ ÇIKTI BU SAYIDA 22 Aydınlık. KITA PAydınlık FERHAN ŞENSOY UN ÖZGEÇMİŞSEL ROMANININ 2. CİLDİ ÇIKTI BU SAYIDA 22 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 903 24 Ağustos 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 26 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Bir Domino

Detaylı

Arkadaşım Deniz Gezmiş. Denizlerin idamının 40. yılında. Doğu Perinçek ten. Aydınlık. Lorenzo nun hayatta kalma mücadelesi. Kimyanın büyülü yüzü

Arkadaşım Deniz Gezmiş. Denizlerin idamının 40. yılında. Doğu Perinçek ten. Aydınlık. Lorenzo nun hayatta kalma mücadelesi. Kimyanın büyülü yüzü Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 44 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 338 4 Mayıs 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 10 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Lorenzo nun hayatta kalma mücadelesi Kimyanın büyülü yüzü Yasemin

Detaylı

Kafamda hikâyeler. dolanıyor

Kafamda hikâyeler. dolanıyor Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 43 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 900 27 Temmuz 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 22 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Yönetmen-senarist-yazar Ümit Ünal la Işık Gölge Oyunları üzerine:

Detaylı

Ölümünün 15. yılında BABAM FAKİR BAYKURT

Ölümünün 15. yılında BABAM FAKİR BAYKURT Aydınlık 10 Ekim 2014 Cuma Yıl: 3 Sayı: 137 IŞIK BAYKURT Ölümünün 15. yılında BABAM FAKİR BAYKURT BARIş DOSTER EMPERYALİZM VE TÜRKİYE kitabını anlattı ÜLKÜ TAMER NİHAT ZİYALAN AHMET ADA Sanatçı uyumsuzluğu

Detaylı

Sahi yalnız mıyız. bu kentte? İzmir de yalnızlığımızı yaşıyoruz. İzmir in yazarları. GEÇEN HAFTA 64.103 OKURA ULAŞTIK Aydınlık

Sahi yalnız mıyız. bu kentte? İzmir de yalnızlığımızı yaşıyoruz. İzmir in yazarları. GEÇEN HAFTA 64.103 OKURA ULAŞTIK Aydınlık . GEÇEN HAFTA 64.103 OKURA ULAŞTIK Aydınlık KITA 19 Nisan 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 60 PAydınlık Gazetesi nin ücretsiz ekidir İzmir de yalnızlığımızı yaşıyoruz Sahi yalnız mıyız Türk toplumunun varlığı devletle

Detaylı

Yelken direğinin tepesindeki amiral OLCAY TUNALI

Yelken direğinin tepesindeki amiral OLCAY TUNALI Aydınlık 5 Haziran 2015 Cuma Yıl: 4 Sayı: 171 CEM GÜRDENİZ VE MAVİ UYGARLIK Yelken direğinin tepesindeki amiral OLCAY TUNALI Güle güle Bedri ÜLKÜ TAMER Sarı-Lacivert Öfkeli Adam: Aziz Yıldırım MECİT ÜNAL

Detaylı

Metin Altıok. Kalabalık umutların şairi. Aydınlık 12 Nisan 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 59

Metin Altıok. Kalabalık umutların şairi. Aydınlık 12 Nisan 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 59 PAydınlık. Aydınlık KITA 12 Nisan 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 59 Gazetesi nin ücretsiz ekidir GEÇEN HAFTA 65,094 OKURA ULA TIK Kalabalık umutların şairi Metin Altıok Prof. Zafer Toprak: 30 lu yıllarda ders

Detaylı

Ne yazık ki Türkiye de hayatın kendisi polisiyedir

Ne yazık ki Türkiye de hayatın kendisi polisiyedir Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 22 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 858 10 Ağustos 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 24 Gazetesi nin ücretsiz ekidir İnsan öyküleriyle Türkiye nin halleri Yazar Suat Duman la Cinayet

Detaylı

Geçen hafta Müjdat Gezen in kitaplarını

Geçen hafta Müjdat Gezen in kitaplarını Aydınlık ÜLKÜ TAMER 16 Ocak 2015 Cuma 3 Müjdat lı anılar Geçen hafta Müjdat Gezen in kitaplarını indirdim raftan. Hepsini bir daha okudum. Okurken de sahnede, kamera önünde geçirilmiş koca bir ömürü düşündüm.

Detaylı

Yeni toplumun yeni insanı: Dolandırıcı Felix PINAR AKKOÇ

Yeni toplumun yeni insanı: Dolandırıcı Felix PINAR AKKOÇ Yıl: 3 Sayı: 135 THOMAS MANN Yeni toplumun yeni insanı: Dolandırıcı Felix PINAR AKKOÇ ÜLKÜ TAMER MECİT ÜNAL ERDEM GEZGİNCİ Yeni bir dile doğru 4 Mürekkep Zaman da hafızaya seyahat 6 Romandan ideale Don

Detaylı

Erol Toy ve Azap Ortakları. Aydınlık. Gibi olmayan ar yorum ben. Bir Zamanlar Meksika da PEDRO PARAMO SİLAHIM VE NAMUSUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM Kİ...

Erol Toy ve Azap Ortakları. Aydınlık. Gibi olmayan ar yorum ben. Bir Zamanlar Meksika da PEDRO PARAMO SİLAHIM VE NAMUSUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM Kİ... Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 28 KİTAP TANITIMI YER ALIYOR 2 Mart 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı:1 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Bir Zamanlar Meksika da PEDRO PARAMO SİLAHIM VE NAMUSUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM

Detaylı

Aydınlık EMRE KONGAR:

Aydınlık EMRE KONGAR: Aydınlık EMRE KONGAR: Zaman ve tarih, kentlilerin lehinde 18 Ekim 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı:86 i h i r a T r e l z i r K Finansal i t e n n i c a m n a z a k a r a p n Parada n s.5 Ah sarı ispanyol paça pantolon

Detaylı

Sömürünün olduğu her yerde ütopya vardır

Sömürünün olduğu her yerde ütopya vardır Aydınlık 9 Mayıs 2014 Cuma Yıl: 2 Sayı: 115 Büyük usta ÜLKÜ TAMER gelecek haftadan itibaren Aydınlık Kitap ta SADIK USTA Türk Ütopyaları Sömürünün olduğu her yerde ütopya vardır 4 YUSUF ATILGAN IN MEKTUPLARI:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Nihat Ziyalan: Yurdumu özleyerek yazıyorum

Nihat Ziyalan: Yurdumu özleyerek yazıyorum Devrimin mizahı ve gelenek 23 Ocak 2015 Cuma Yıl: 4 FERHAN BAYIR 7 de Sayı: 152 Nihat Ziyalan: Yurdumu özleyerek yazıyorum ÜLKÜ TAMER Dünün dergileri Yeditepe 3 BARIŞ DOSTER Kumpas mercek altında 4 M.

Detaylı

Ben özgürlük kahramanlarının yaşam öykülerini yazıyorum. Aydınlık. Başkaldırıyorum öyleyse varım! Margaret Meserve nin araştırmalarıyla TÜRK

Ben özgürlük kahramanlarının yaşam öykülerini yazıyorum. Aydınlık. Başkaldırıyorum öyleyse varım! Margaret Meserve nin araştırmalarıyla TÜRK Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 35 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 203 6 Nisan 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 6 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Başkaldırıyorum öyleyse varım! Margaret Meserve nin araştırmalarıyla

Detaylı

Ülkeye yeni bir ruh gerekli

Ülkeye yeni bir ruh gerekli 21 Mart 2014 Cuma BİR İLK! Alıklar Birliği nin kahramanı Ignatius ilk kez Kitap a konuştu Yıl: 2 Sayı: 108 DAMLA YAZICI s.14 Orhan Bursalı dan : Hey Türkiye Nasılsın Ülkeye yeni bir ruh gerekli n6 ERDEM

Detaylı

Özgürlük dişidir özgürlük Lali Berte

Özgürlük dişidir özgürlük Lali Berte Atatürk ün varlığı bütün milleti ordu haline getiriyor 28 Kasım 2014 Cuma Yıl: 3 A.M. CELAL ŞENGÖR Sayı: 144 MECİT ÜNAL Özgürlük dişidir özgürlük Lali Berte Berte dir ÜLKÜ TAMER KAYA ÖZSEZGİN MİNE SOYSAL

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi tiyatromuzun tanığı Prof. Dr. SEVDA ŞENER

Cumhuriyet Dönemi tiyatromuzun tanığı Prof. Dr. SEVDA ŞENER Aydınlık 1 Ağustos 2014 Cuma Yıl: 2 Sayı: 127 Cumhuriyet Dönemi tiyatromuzun tanığı Prof. Dr. SEVDA ŞENER 5 Halit PAYZA Konuş sözün mirasçısı: Adnan Binyazar 7 Ölü Gömme Törenleri Bir cinayet kışkırtıcısı:

Detaylı

Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir

Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir Aydınlık 14 Mart 2014 Cuma EMİNE ÜLKER TARHAN Yıl: 2 Saflar 30 Mart dan sonra daha da belirginleşecek Sayı: 107 İOANNA KUÇURADİ Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir n6 HADİYE YILMAZ: Dağlarca

Detaylı

FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği

FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği MEHMET BEDRi GÜLTEKiN iği irl BATI ASYA B Yıl: 3 Sayı: 138 BATI ASYA İNSANLIĞIN GELECEĞİ OLABİLİR FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği OSMAN ŞAHİN yazdı s.6 da ÜLKÜ TAMER VEYSEL ÇOLAK AHMET DOĞAN Not

Detaylı

Nezihe Meriç. Edebiyatımızın geleceğine uzanan. Geçen hafta 62.657 okura ulaştık Aydınlık 10 Mayıs 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 63

Nezihe Meriç. Edebiyatımızın geleceğine uzanan. Geçen hafta 62.657 okura ulaştık Aydınlık 10 Mayıs 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 63 . Geçen hafta 62.657 okura ulaştık Aydınlık KITA 10 Mayıs 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 63 PAydınlık Gazetesi nin ücretsiz ekidir Edebiyatımızın geleceğine uzanan, Akiller ve İrşat Encümeni ne karşı Mehmet Akif

Detaylı

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi Yayını Yıl: 2013 -Sayı: 11 YAŞAMAYA DAiR Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı