XXI. Yüzyılın Yeni Aile Yapılanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXI. Yüzyılın Yeni Aile Yapılanması"

Transkript

1 XXI. Yüzyılın Yeni Aile Yapılanması Tıp ve psikiyatrinin çatısı altında yaptığımız tüm çalışmaların ilk ve en önemli nesnesi olan insanı anlamak, klinikte birçok kez bizim için sorun olabilmektedir. Bir başka deyişle, insanı teşhis ve tedavi daha kolay, anlaması ise daha zordur.. Karşımızdaki tek kişi, bir çift ya da anne-baba-çocuk üçlüsü, aslında sadece kişilikleri ve bazen onun uzantısı olan patolojileri ile değil, öğrenilmiş söylemleri, bilinçdışı arzuları ve bunların dışa vuran eylemleri, toplumsal yaşamla da şekillenmiş karakterleri gibi birçok unsurla durmaktadırlar ve bu çoğul unsurlu durum, tıp jargonunda komplikasyon adını vermeyi seçtiğimiz, gerçekte ise, bir kaostan başka birşey olabilir mi? Ne oldu bu Dünyaya, bu İnsanlara? Yaşam daki değişimin sürekliliğini acaba kimler daha zor algılıyor? Üniversite duvarları içinde araştırmasını yapan bilim insanı mı, muayenehanesinden çıkmayan hekim mi, anlattığı derdiyle bize sanki bir bilmece sunan hasta mı? Bir bakalım, son yirmi/otuz yılda dünyada neler değişti? Durkheim ın Çekirdek Aile si, ataerkil, iç yapılanması asimetrik; yani erkeğin daha çok dışarıda ve toplumsal, kadının ise daha çok evde ve özel görev ve yetkileri olduğu, aile reisi olan erkeğin aile yaşantısını toplumun genel hedefleri doğrultusunda yönettiği, anne 1

2 olan kadının ilk görevinin çocuk yapmak ve yetiştirmek olduğu, bir işde çalıştığı durumlarda da aldığı maaşının eve destek olarak algılandığı, bizim de kıyısından köşesinden bir parçası olduğumuzu sandığımız Avrupa nın aile modeli. Elbette, istisnaları var ve elbette -şimdilik- küçük ya da büyük, bir şehirli yaşantısından söz ediyoruz. Beğensek de beğenmesek de Şehir, kırsal karşısında, değişimin liderliğini ve kaçınılmazlığını belirliyor! Özellikle Batı Ülkelerinde, 1970 ler, 1980 ler ya da 1990 lardan itibaren hem evlilik hem de doğum oranları azalmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra görülen baby boom, yani doğum sayısının hızlı artışı durdu, hatta doğum oranı gerilemeye başladı kuşağı olgusu, bir yandan kadınların erkeklerle tam eşitlik hali ve eşit hak ve özgürlük taleplerine, boşanma oranında artışlara, evlilik dışı çocuk sayısı artışına, evlenme olmadan ortak yaşamlara yol açarken, öte yandan da XX. Yüzyılın modern aile yapısını, aşırı otoriter, aşırı rol ve görev dağıtıcı ve kadın erkek eşitliğini sağlayamıyor olmakla eleştirdi olgusu ve getirdiği eleştirilerden bugüne, İlişkisel Aile adını verebileceğimiz bir yapılanmaya dönüşüm ulaşabildi: Çiftin özgürce bağ kurduğu, ancak yine aynı özgürlükle bu bağdan vazgeçebildiği, karşılıklı olarak hakların bilindiği, aile reisi kavramının ortadan kalktığı, her aile bireyinin eşit söz hakkı olduğu ve doğan çocuğun bir arzulanmış çocuk olarak dünyaya geldiği yeni bir yapılanma. 2

3 Bu yapılanma, ekonominin küreselleşmesi, bilişimin hızlı gelişimi ve politik ve sosyal gelişimlerin hem içinde yer aldı hem de bir sonucu olarak ortaya çıktı.. Bu yeni düzende kişi, ortak yaşamın gereklerinden çok daha fazla, kendi çıkarlarına odaklandı, bunun tüm aile yapısına yansıması ise, beraberlik bağının bir anlaşma olarak, hatta anlaşmalı evlilik olarak belirmesine yol açtı. Öte yandan tıp ve genetik bilimlerinin gelişmeleri, bir çocuğun ne zaman doğup doğmayacağına, doğduğunda ise -istisnalar dışındasadece sağlıklı ise yaşayacağına karar vermemizi sağlayacak bir çeşit programlama imkanı sunar hale geldi: Tüm bu seçenekler sonucu doğan bir çocuk Arzu Çocuğu dur ve hem aile içindeki yeri artık eskiye göre farklıdır hem de yeni tür bir ebeveyn-çocuk ilişkisine neden olacaktır. Bu ilişki türünün temel özelliğinin otoritenin yok edilip bir çeşit aile içi demokrasi kurulması olduğunu varsayarsak; bunun sonucu, ailenin merkezdeki değerinin hedonizm/hazcılık, yani yaşamın anlamını hazda-doyumda bulmak olarak ortaya çıkması acaba size şaşırtıcı gelir mi? (Psikanaliz ile ilgilenmiş olanları gülümsetecek bir sonuç..) 3

4 Temel Kişilik Yapısı ve Yeni Çevre İnsan Bilimciler (Antropolog) Kardiner ve Linton 1939 da Temel Kişilik adını verdikleri kavramı tanımladılar: İnsan yavrusu, hayatta kalabilmesi için, onu büyütenler tarafından, beslenmesinden, bakımından, toplumsallık bilgisine dek -öncelikle aile içi kurumsallık çerçevesinde- eğitilerek, bilgilendirilerek ekin/kültür sahibi yapılır. Kendisine bu kültürü aşılayan grubun beklentileri ve çevresel her çeşit etki ile bir kişilik yapılanması ortaya çıkar ve o topluma özgü bu kişilik yapılanmasına Temel Kişilik Yapılanması adını veririz. Bu yapılanmada öncelikli etkenler, aile ve ebeveynlik sistemi, aileye aidiyet duygusu, temel eğitim (beslenmeden tabulara..), bağımsızlaşma ve varlığını sürdürme tarzıdır, bunları daha sonra değerler sistemi, inançlar, din izleyecektir.. Toplumla uyum sağlamaya yönelik tüm bu süreç, öznel olarak benlik yapılanmasını, nesnel bakışla da temel kişilik yapısı kavramını kapsar. Bu kavramın önemini, bir çocuğu tek başına değil, bir bağlam/kontekst, yani bir bütün içinde gözlemlememiz gerektiğini öğrendiğimizde anlarız. Kişilik (Persona), antik tiyatro oyuncusunun tüm eser boyunca taktığı maskeden kökenini almış bir kavramdır. Yani kişilik insanın süreklilik sunan benlik işlevidir. Freud cu psikanalitik yaklaşım, id-egosüperego yapılanma modeli ile bu işlevi tanımlarken, psikolojik yapılaşmanın merkezine baba kavramını ve onun ailesel olan ile 4

5 toplumsal olan arasındaki (istisnai toplumlar dışında) görevini koyar; bunun sonucu olarak da Nevrotiknormal Kişilik diyeceğimiz bir yapılanmanın (eğer psikopatolojik semptomlar sergilemiyorsa) en azından XX. yüzyılda batı dünyasında en yaygın yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. XX. Yüzyıl ailesinde roller belirgindir: Birlikteliğin resmiyeti ve soy devamlılığı önemlidir, çocuğu büyüten ve ilk eğitimini veren ebeveynlik kavram ve görevleri bilinir, amaç topluma sorun çıkarmayacak birey yetiştirmektir. Hiyerarşik sıralama (genellikle) devlet-millet-vatan-din-kurumlar-aile ve en son olarak da birey şeklindedir. Büyümekte ve gelişmekte olan çocuğun bu hiyerarşik durum ile etkileşimleri sonucu ortaya bir nevrotiknormal (normlara uyan..) temel kişilik çıkar. Bu kişilik, eğer ruhsal açıdan dayanma sınırları ve benlik savunma mekanizmaları aşılırsa, ortaya genellikle üç eksende çıkan; anksiyofobik-obsesyonel-konversif semptomlarla bize, yani kliniğe başvurur. Son 30 Yılda Dünyada Neler Değişti? Bilim, birçok alanda gelişti ve bilimin tüm güçlülüğüne dair yaygın bir inanç oluştu. Küreselleşme, bilişim ve her tür iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile toplum uyumluluğunu ve soy devamlılığını temel alan aile yapısından, bireyci ve arzularını temel alan aile yapısına geçişe şahit olduk. 5

6 Küresel ekonomik düzen ve medya her seviyede yoğun etkisini göstererek, (din dahil) kurumların etkisini ve öğretici/eğitici gücünü azaltmaya başladı ve bireyciliği destekledi. XX. Yüzyılın modern denen ailesinde; bakımı-yakınlığı-duygulanımı aktaran anne VE (her tür) toplumsal kuralı ev içine taşıyan-dış dünya ile bağlantı sağlayan baba ve bunları tamamlayan okul aracılığı ile soy devamı sağlayacak ve sonra da aynı modeli kendi çocuklarına aktaracak bireyin yetiştirilmesi ana hedefti. XXI. Yüzyıl ailesinde ise ana hedef; keyif alan aileyi oluşturmak olunca, aile içi dengeleri ayarlama mekanizması, otorite kavramından ortak karara varma kavramına, yani konsensüs e geçti. XXI. yüzyılda çocuk, artık eşit söz hakkına sahiptir ve ebeveynleri tanımlayan şey kural ve kanunun temsilcisi olmaları değil, ihtimam ve duygusal bağın temsilcisi olmalarıdır. Çocuk Hakları nın uluslararası tescili ile de çocuk, doğumundan itibaren temel haklara sahiptir ve bu oluşum da ebeveyn çocuk ilişkisini değiştiren önemli bir başka unsurdur. (Bakınız: son 30 yılda kaç hekim çıkıp ebeveyn terbiyesi/disiplini vb önemlidir! diye röportaj verebilmiştir?) Başta da sözünü ettiğim, gelişi programlanmış çocuk, yani istedikleri yaşlarına kadar gelişi ertelenebilen, istedikleri zaman ve yerde, sıfır hastalıklı ve istenilen şekilde doğması sağlanan bir çocuk: Arzulanmış çocuk. 6

7 Günümüzün Çocuğu Doğurulma, emzirilme, beslenme, yuva, bakıcı, okul konusunda hepinizin klinikten ve çevremizden bildiğimiz çarpıcı örneklere girmeden, çocuk ve ergenin bugünkü durumuna baktığımızda gördüğümüz: Bilgisayar, iletişim ve her çeşit ekran ve uzantılarının uzmanı, ebeveyn kontrolünü çoktan aşmış, bilgiye çok hızla ve erkenden ulaşabilen ve bu sayede erkenden birçok açıdan özerk olan ancak, bunların sonucunda çevre, zaman ve kendilik algıları da farklılaşmış bir birey: Çok hızlı iletişim sağlayabildiği için an a odaklı, beklemeye sabrı az, gelecek düşüncesinin huzursuzluk duygusu yarattığı, geçmişi ise değersiz olarak kabullenen.. İletişim kadar Ulaşım imkanlarının da artması ile yoksunluk duygusunun da değişime uğradığı.. Bu çocuklar kendi kendilerine öğreniyorlar, modası geçmiş sanılan otodidakt kavramı yüzyıl sonra geri geldi, internet üzerinde birden fazla personaları (avatarları) var. Ebeveynler ise bilişimin hızına yetişip, hem geçimlerini sağlamak hem de kendi arzularını doyurmak çabası içindeyken, çocuklarına daha az zaman ayırabiliyorlar. Ve işte o çocuk, birçok duygusunu artık odasına kapanmış olarak sanal bir dünyada yaşıyor ya da doyuruyor.. (Bu oyunu kısmen bozan bir garip alet var: Televizyon! Hâlâ son sözünü söylememiş olan ve hatta evin üçüncü ebeveyni konumuna yerleşen..?) 7

8 Ve Yeni Temel Kişilik Yapısı Sadece bir kısmını saydığım bu etkenler, üstben/süperego baskısını azaltmak için yeterli, bu da -elbette- suçluluk duygusunun etkisini azaltır. Kurallar biliniyor, ancak en önemli olan şey beğenilmek.. Özdeşim nesnesi artık, ebeveyn ya da büyükler değil, öteki, yani arkadaşı.. Dış uyaranlara çok fazla bağımlı, eğer bir uyaran yoksa terkedilme kaygısı zirveye çıkan ve hemen cep telefonunu kurcalayan, herhangi bir iletişimin varlığının işaretini arayan kişilik.. Bu yeni kişilik, bireycilik-hazcılık-kendine odaklanma üçlüsü ile de tanımlanabilir. Hedef, yeterli hissetmek ve beğenilmek: Bir başka deyişle, Narsisizm İmparatorluğu Çağına hoş geldiniz.. Artmış megalomanlığını İdeal Ben olarak algılayan, süperegoyu çok fazla dert etmeyen, hazzını bekletmeye tahammülü olmayan, NarsistikHedonist Kişilik Yapısı, artık adı bu.. Genellikle üç alt türüne klinikte rastlayabiliriz: Edilgen ve bağımlı türü, kırılganlığı ile depresyona yatkındır. Sapkın, çıkarlarını korumayı hiçbir suçluluk/sorumluluk hissi duymadan öne çıkaran, bizim içingerçek empatiyi andıran ama gerçekte toplumsal durumları değerlendirme zekasının ürünü davranışları ile, çekici görünen tür. 8

9 Küçük Psikopat diye adlandırabileceğimiz, kısa süreli olarak toplumsal yapılara dahil olabilen, sık sık iş, şehir, ülke değiştiren, ilişkileri de kısa süren ya da kesintisizlik gösteremeyen, anında mükafata duyarlı sonuncu tür.. Ve Yeni Aile Yapısı Anne-Baba-Çocuk=Kadın-Erkek-Çocuk mu? Nasıl bir Kadın? Yakın zamanlara kadar erkeğe göre/göreceli olarak tanımlanan kadın şimdi nasıl tanımlanacak? Çünkü ne erkek ne de evlilik artık kızlıktan kadınlığa geçişin simgesel anlamını ve/veya gücünü taşımıyor. Kızlıktan kadınlığa geçişin aracısı olan erkeğin yerinde artık Sonsuz Ergen Kalan Oğlan var; öyleki alışverişe doyamayan, hep daha büyük oyuncaklarla avunan.. Ergen ya da ergen davranışı zaten küresel ticaretin gözbebeği, mutlak hedefi.. O halde, global kapitalizmin talebine uygun olarak mümkünse sürekli ve adeta salakça satın alan ama düşünce üretmemesi yani uslu durması istenen oğlan çocuk, hele bir de eskiden beri erişkin erkekliğe adım atmanın simgesel törelerinden, örneğin askerlik görevinden de uzaklaştırılırsa, püberte karakterinde takılıp kalacaktır. Eskiden, klasik olarak çeşitli inançlar az çok zorunluydu, şimdi ise her tür inancın sembolleri olabildiğince yok edilerek, unutulmalarının sağlanması ile istenen herşey ama herşey kolaylıkla ticari nesneye dönüşebilir.. 9

10 Bir başka deyişle, günümüz, düşünce üretemeyen ve büyüyemeyen erkek-çocukların ruhsal sorunları ile dolup taşmaya adaydır. Kız çocuğa gelince, dersini çalıştığı gibi ev işini de yapabilen, erkenden kadın olması beklenen, ve belki bu nedenle bu dönemi süratle ve oğlan çocuğunu adeta yenerek aşacak olan, kapitalist düzence buna teşvik edilen, erkenden çok fazla kadın olduğu için dikkati bu role odaklanmış: Prematüre Kadın.. Nedir bu? Yetenekli genç kadınlar tarafından yönetilen düşüncesiz ve ergen ruhlu bir erkekler dünyasının ilk işaretleri mi? Belki, ama en azından Kadın, bu durumda bir sahip olunanı değil bir süreci temsil etmektedir, geçicidir: Çocuğunu yapıp gidebilir.. Yeni aile düzeninde, baba nın rolünün önemi azalmış, her iki ebeveynin de çocuklara birçok yerde eşlik etmesi bile istenmeyen bir durum haline gelmiş, ebeveyn otoritesi yerini, çocukla uzlaşmaya bırakmış, hem çocuk hem de ebeveynler hazzı yaşamlarının merkezine almış, sosyalleşme tarzları değişmiş (internet), sürekliliğin yerini değişkenlikler dizisi almış, çocuğun yeteneklerine engel çıkarılmasın diye sınırlar da kaldırılmış, ebeveynlerin ya da toplumun çocuk karşısındaki her yönlendirici tavrı adeta gelişimini (?) engellemek sanılmaya başlanmış, sonuç olarak, gerçek zamanlı olarak etki edebilen vaz geçilemez belirli medeni gereklilikler dışında, artık kaotik bir yaşam yerleşmiştir.. Kaos a hoş geldiniz ya da Uzlaşmayı Öğrenmeye..! 10

11 Uzm. Dr. Selim Başarır İ. Ü. Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Sunum: 19/12/2013 Istanbul Saint Michel Lisesi Sunum: 19/06/2014 Bu yazı için kaynak veya ilham verici olan aşağıdaki isimlerin, bilim dünyasına katkılarına özellikle teşekkür ederim: Alain Badiou Alain Lazartigues Julian de Ajuriaguerra Nuran Yıldız Vassilis Kapsambelis 11

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ANKARA-2013 I Bu araştırma Mutlu Çocuklar Derneği tarafından finanse edilmiş olup, 2846 Sayılı Kanuna

Detaylı

AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ

AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2542 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1513 AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU (Ünite 1, 7) Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 İÇİNDEKİLER Index ÇOCUKLA EBEVEYNİN TEKNOLOJİ SAVAŞI 2 ERGENLİK DÖNEMİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA 4 ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ 7 GELİŞİMSEL OLARAK ARKADAŞLIK

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

Rapor No: 2013/01 Kasım 2013. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR

Rapor No: 2013/01 Kasım 2013. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR Rapor No: 2013/01 Kasım 2013 Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ: İKİNCİ VARDİYA Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç.

Detaylı

DİN VE SOSYALLEŞME * ÖZET

DİN VE SOSYALLEŞME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 429-454, ANKARA-TURKEY DİN VE SOSYALLEŞME * Ejder OKUMUŞ ** ÖZET Bireyin grup veya toplumla bütünleşme sürecinin

Detaylı

AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ

AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2743 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1701 AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ Yazarlar Prof.Dr. Gökay AKSARAY (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Gülcan GÜLEÇ (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

Gençlerin Baktığı Yerde Olmak

Gençlerin Baktığı Yerde Olmak 2011 / Yıl: 7 Sayı: 19 Ocak - Şubat - Mart 1 Gençlerin Baktığı Yerde Olmak Ahmet GÜNDOĞDU * İnsan, kendi benliğini gerçekten tanımak için yola çıktığı andan itibaren, tanımaya çalıştığı bu varlığın izlerini

Detaylı

Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı

Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı Kadınlarla Eğitici Eğitimi El Kitabı Şiddetsiz, eşit ve özgür bir dünya için Yazan Aslıhan Burcu Öztürk Ankara, Temmuz 2015 Yerel İşbirlikleri Aracılığıyla Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi

Detaylı

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi Başhekim : Prof. Dr. Musa Tosun Birim Şefi : Dr. Latif Alpkan PSİKİYATRİK

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011

TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011 TÜRKİYE DE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011 ANKARA 2011 aile toplumun temelidir TÜRKİYE DE AiLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2011 ISBN : 978-605-4628-37-7 PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. İbrahim Uslu DANIŞMANLAR Prof. Dr. Aykut

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi E-BÜLTEN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi E-BÜLTEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi E-BÜLTEN OCAK 2013 Sayı:5 Cilt:1 SAYI EDİTÖRÜ Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ çomü KAM YÖNETİMİ YAYIN KURULU Doç. Dr. Şükran

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI NIN MESAJI DOSYA - İNTERNET 06 DOSYA - HAYATIMIZI KUŞATAN KÜRESEL AĞ 34

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI NIN MESAJI DOSYA - İNTERNET 06 DOSYA - HAYATIMIZI KUŞATAN KÜRESEL AĞ 34 SAYI 38 YAZ 2014 İÇİNDEKİLER KULE 38 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük YAYIN KURULU Ahu Parlar, Arzum Kopşa, Bilgen Bilgin, Ebru Tan, Emre Alkan, Lemi Baruh,

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ I. GİRİŞ Ali AKTAŞ Sosyolog Ülkemiz, Ortodoks İslâm (Sünnî) geleneğine sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Türkler,

Detaylı

"Gençlik ve Cinsellik"

Gençlik ve Cinsellik Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 7 "Gençlik ve Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

REKLAMDA ÇOCUĞUN TOPLUMSAL CİNSİYET TEORİSİ BAĞLAMINDA KONUMLANDIRILIŞI: KİNDER REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

REKLAMDA ÇOCUĞUN TOPLUMSAL CİNSİYET TEORİSİ BAĞLAMINDA KONUMLANDIRILIŞI: KİNDER REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME REKLAMDA ÇOCUĞUN TOPLUMSAL CİNSİYET TEORİSİ BAĞLAMINDA KONUMLANDIRILIŞI: KİNDER REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Özlem GÜNDÜZ KALAN * Öz Toplumu oluşturan her birey, çocukluktan başlayarak doğa, sosyal

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ÇOCUK HAKLARI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

Fransa daki Türk Göçmenlerinin Etnik ve Dinî Kimlik Algıları

Fransa daki Türk Göçmenlerinin Etnik ve Dinî Kimlik Algıları 29-58 Fransa daki Türk Göçmenlerinin Etnik ve Dinî Kimlik Algıları Mehmet Ali Akıncı Öz Bu makalede, Fransa da yaşayan birinci ve ikinci kuşak Türk göçmenlerin etnik ve dinsel kimlik algılarını, kültürel

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5002 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu ISBN 978-605-5655-88-4 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Understand Psychology, Hodder Teach Yourself Optimist

Detaylı

Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN

Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin 1 HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN 2 Kaos GL KAOS GL Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı