Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SAYISAL ANALĐZ) Yarışma Sınavı. 4 Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav : I.OTURUM ÖĞRETMENLER (SAYISAL ANALĐZ) Yarışma Sınavı. 4 Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi,"

Transkript

1 1 Yakın zamana kadar sağlık, "hastalanınca iyileşmek" olarak algılanır, insanların hasta olmamaları için gereken önlemler artık hastalıklarla savaşın önüne geçmiştir. Yukarıdaki paragrafa uygun olabilecek başlık ) Çağdaş Sağlık nlayışı B ) Hastalık ve Sağlık C ) Sağlığın Önemi D ) Sağlık Nedir? E ) Hastalıktan Korunma Yolları 4 şağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, sözcük türü yönünden ötekilerden farklıdır? ) Öğretmen, li'nin kargacık burgacık yazısını hiç beğenmedi. B ) Yeşillikler kaybolmuş, şehir kısa zamanda koca koca binaların arasında gizlenir olmuştu. C ) nnesi, çocuğunun kesik kesik öksürdüğünü duyunca bir hayli telaşlanmıştı. D ) Kapıyı çalan dilencinin üzerinde eski püskü bir ceket vardı. E ) Yaşlı nine, torunlarına türlü türlü fıkralar anlatmış, onları kahkahaya boğmuştu. 2 şağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ) lmanya'dan kesin dönüş yapacağını söyledi. B ) Ona beşyüz bin lira borç verdim. C ) Esendal'ın yaşlı Ve Kiracıları adlı romanını okuyorum. D ) Ben, 1975'de Üniversiteyi bitirdim. E ) Her yıl Nisan'da leylekler sıcak ülkelere göç eder. 3 "Geldi köy kızları el bağladılar Diz çöküp ağladılar, ağladılar." Đkilikte geçen deyimin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) Hangi işe el attıysa zarar etti. B ) Unutmayınız ki çoğu kez el elden üstündür. C ) Elemana eleman diyenlerden el aman. D ) Her gece, el ayak çekilince gelirdi eve. E ) Büyüklerinin yanında her zaman el pençe divan dururdu. 5 6 olduğuna göre x kaçtır? ) 5 B ) 4 C ) 3 D ) 6 E ) 2 ifadesinin eşiti ) -1 B ) 2a - 5 C ) 1 D ) 5-2a E ) 1 - a 1

2 7 Tümleyeni ile bütünleyeninin toplamı kendisinin 7 katına eşit olan açı kaç derecedir? 9 8 ) 25 B ) 15 C ) 20 D ) 27 E ) 30 Bir malın miktarlara bağlı olarak değişen birim satış fiyatı yukarıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. z - x = 48 olduğuna göre z - y kaçtır? ) 12 B ) 24 C ) 28 D ) 16 E ) 32 ) B ) C ) D ) E ) 10 ifadesinin değeri kaçtır? ) 7 B ) 5 C ) 6 D ) 8 E ) 9 2

3 11 Dört basamaklı, rakamları farklı 952b sayısının 2 ile bölümünden kalan 1 dir. Buna göre, b nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 12 ) 12 B ) 11 C ) 14 D ) 13 E ) 15 Geriye 24 metre kumaş kaldığına göre, ilk durumdaki kumaş kaç metredir? ) 40 B ) 20 C ) 10 D ) 30 E ) %40 karla satılan bir ürünün etiket fiyatı üzerinden 60 TL indirim yapılırsa bu üründen % 20 kar edildiği görülüyor. Buna göre, bu ürünün maliyeti kaç TL dir? 14 Bir dikdörtgenin eni %20 azaltılır, boyu %20 arttırılırsa dikdörtgenin alanı nasıl değişir? ) %8 artar. B ) %4 artar. C ) %8 azalır. D ) %4 azalır. E ) Değişmez. 15 Customer Service Representative: re you married? Mr. Cooper:... ) No, I'm single. B ) Yes, I'm single. C ) No, I'm married. D ) No, I was single. E ) No, I'm singled. 16 Jim: Your painting is fantastic Roger! Roger:... ) I'm happy you like it. It's for a competition. B ) Never mind. C ) I am happy about your success. D ) I don't really want to go there. E ) Do you want to come with me? ) 400 B ) 500 C ) 200 D ) 300 E ) 600 3

4 17 When we were on vacation, we went to. tlantic Ocean. ) a B ) an C ) the D ) one E ) şağıdakilerden hangisi internet sunucularından değildir? ) Proxy sunucusu B ) E-posta sunucusu C ) lan ağı sunucusu D ) FTP sunucusu E ) Web sunucusu 18 Some people are addicted to... and this is a huge problem for some families. ) risking B ) scheming C ) staking D ) loosing E ) gambling 21 Yukardaki işaret neyi temsil eder? ) Bul B ) dres Defteri C ) Yazdır D ) Sık Kullanılanlar E ) Gönder/l 19 1 hücresinde "Windows", 2 hücresinde ise "Đşletmenlik" yazmakta iken 3 hücresine "Windows Đşletmenlik" yazılmasını sağlayan formül ) =1&2 B ) =1&" "&2 C ) =1+2 D ) =1&3 E ) =1&&2 22 Microsoft PowerPoint 2007'de, merkezi çizim yaparken slayt üzerinde ilk tıkladığımız yerde olan bir oval çizebilmek için klavyede hangi tuş basılı tutulmalıdır? ) lt B ) Ctrl C ) Tab D ) lt Gr E ) Shift 4

5 23 Geçtiğimiz aylarda ülke ve meclis gündeminde önemli yer bulan ve tartışmalara neden olan Yedikonuk Petrol Dolum Tesisi ile birlikte adı geçen ÇED Raporu'nun doğru kelime açılımı ) Çevresel Etki Değerlendirme Raporu B ) Çalışma Ekonomisi Değerlendirme Raporu C ) Çevre ve Ekolojik Değerlendirme Raporu D ) Çevre Ekonomik Değerlendirme Raporu E ) Çevre Ekolojik Danışma Raporu 26 Her yıl, lfred Nobel'in, sözleri ile bir idealist eğilimi en farklı şekilde ifade eden yazara verilen Nobel Edebiyat Ödülü 2011 yılında kime verilmiştir? ) Doris Lessing B ) Mario Vargas Llosa C ) Tomaz Tranströmer D ) Orhan Pamuk E ) Herta Müller 24 vrupa Birliği Dönem Başkalığını 1 Ocak, 2013 tarihinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden devralacak olan ülke ) Đrlanda B ) Yunanistan C ) Litvanya D ) Đtalya E ) Estonya Temmuz ğustos 2012 tarihleri arasında 30'uncusu tamamlanan Londra Olimpiyatları'ndan sonra 2016 yılında yapılacak olan 31.Yaz Olimpiyatları hangi ülkede düzenlenecektir? ) Brezilya B ) lmanya C ) merika Birleşik Devletleri D ) rjantin E ) Çin 25 Cumhurbaşkanları'nın, Devlet Başkanları'nın veya Kraliyet ileleri'nin ülkelerinde resmi ikametgahları bulunmaktadır. BD'nin Devlet Başkanı'nın ikametgahı Beyaz Saray, Đngiliz Kraliyet ilesi'nin ikametgahı Buckingham Sarayı iken 6 Mayıs 2012 tarihinde ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı olan François Hollande'nin ikametgahının başka bir deyişle Fransa Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun ismi nedir? 28 Kıbrıs'ta 15 Temmuz,1974 darbesinden sonra Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit hangi ülkeye, Kıbrıs'a birlikte müdahale etmeyi teklif etmiştir? ) BD B ) Yunanistan C ) Đngiltere D ) Fransa E ) Đsrail ) Versailles Sarayı B ) Elysee Sarayı C ) Chambord Şatosu D ) Fontainebleau Sarayı E ) Mont Saint Michel Sarayı 5

6 29 Kıbrıs'ta 1905'ten 1951 yılına kadar hizmet veren demiryolu şirketinin adı ne idi? ) Kıbrıs Demiryolları Şirketi B ) Kıbrıs Kraliyet Demiryolları C ) Kıbrıs Hükümeti Demiryolu Şirketi D ) Demiryolları Şirketi E ) Kraliyet Demiryolları 32 Kuzey Kıbrıs'ta en fazla yağış düşen alan hangisidir? ) Güzelyurt Ovası B ) Karpaz Yarımadası C ) Girne Dağları'nın güneye bakan yamaçları D ) Trodos Dağları E ) Hepsi 30 St.Nicholas katedrali olarak 13. yüzyılda Lüzinyanlar tarafından inşa edilen yapı Osmanlıların adayı almalarından sonra camiye dönüştürülmüştür. Bu caminin adı nedir? ) Đplik Pazarı Camii B ) Ulu Cami C ) Haydarpaşa Camii D ) Selimiye Camii E ) Lala Mustafa Paşa Camii 31 Kıbrıs'ı fetheden Osmanlı padişahı ) Fatih Sultan Mehmet B ) II.Murat C ) Kanuni Sultan Süleyman D ) II.Selim E ) II.bdülhamit 33 Orta kuşak içerisinde yer alan Kıbrıs iklimi ) Kurak iklim B ) kdeniz iklimi C ) Tropikal iklim D ) Muson iklimi E ) Ekvatoral iklim 34 Kıbrıs dası'nın % 70'ini oluşturan ve Girne Dağlarında yaygın bulunan taş türü ) Granit B ) Kalker C ) Siyenit D ) Volkan tüfü E ) Diyorit 6

7 35 şağıdakilerden hangisi orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okullarındaki müdürlerin yöneticilik görevlerinden değildir? ) Sicil düzenlemek B ) Resmi evrak işleri C ) Đstatistik D ) Kayıt ve defter tutmak E ) Yer değiştirmeleri düzenlemek 38 Müdür, müdür muavini, atölye şefi veya bölüm şefi olarak görev yapan öğretmenin bu gibi hizmetlerinin emeklilik hakkı kazandırması için gerekli süre ne kadardır? ) 4 yıl B ) 20 yıl C ) 2 yıl D ) 25 yıl E ) 5 yıl 36 Yüksek Öğrenim üstü master derecesi almış ve baremiçi artışdan yararlanmış olan öğretmenlere doktora (PhD.) yapması halinde kaç barem içi artış verilir? ) 3 B ) 4 C ) 2 D ) 1 E ) 5 37 şağıdakilerden hangisi öğretmenlere verilecek disiplin cezalarını hafifletici sebep değildir? ) Eylem veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmiş olup olmadığı B ) Öğretmenin geçmiş hizmetlerinde yapılan sınavlarda üstün başarı göstermiş olması C ) Öğretmenin geçmiş hizmetlerinde olumlu sicil almış olması D ) Eylem veya davranışın işleniş veya oluş koşulları E ) Öğretmenin olumlu çalışmalarının bulunması 39 Öğretmenlik görevine atanmadan önce veya sonra, yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olan öğretmenler ile bir seneden az olmamak şartıyla lisans üstü diploma veya sertifika alan öğretmenlerin maaşlarına aşağıdakilerden hangisi uygulanır? ) ldıkları eğitim süresine göre, her yıla bir barem içi artış B ) Đki barem içi artış C ) Bir günlük maaşı kadar miktarın maaşına eklenmesi D ) Bir barem içi artış E ) Herhangi bir değişiklik yapılmaz 40 "Meslektaşlarına ve öğrencilere karşı kaba davranışlarda bulunmak, kaba dil kullanmak" eylem ve davranışında bulunan öğretmene aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? ) Kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması B ) Kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması C ) Kınama D ) Uyarma E ) Yazılı ihtar 7

8 41 Đlkokullarda sorumlu öğretmen atanabilmesi için gerekli olan en çok öğretmen sayısı kaçtır? ) 4 B ) 5 C ) 7 D ) 6 E ) 3 42 şağıdakilerden hangisi orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okullarındaki öğretmenlerin yer değiştirmelerinde dikkate alınır? ) Okulun ikamet yerine uzaklığı B ) Liyakat C ) Sınav başarısı D ) Mesleki başarı E ) Kıdem 43 "25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası" kapsamına giren öğretmenlere ralık ayı içerisinde ve yılda bir defa olmak üzere onüçüncü maaş ikramiyesi ödenir. ralık ayından önce görevden ayrılan bir öğretmenin onüçüncü maaş ikramiyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) yrıldığı tarih yılın ilk altı aylık dilimi içerisinde ise ayrıldığı tarihteki brüt maaşı dikkate alınarak ikramiyenin yarısını, ikinci altı aylık dilim içerisinde ise ikramiyenin tamamını alır. B ) yrıldığı tarih yılın ilk altı aylık dilimi içerisinde ise ayrıldığı tarihteki net maaşı dikkate alınarak ikramiyenin yarısını, ikinci altı aylık dilim içerisinde ise ikramiyenin tamamını alır. C ) yrıldığı tarihteki son net maaşı dikkate alınarak yıl içerisinde çalıştığı aylar üzerinden doğru orantılı olarak ikramiyesi ödenir. D ) yrıldığı tarihteki son brüt maaşı dikkate alınarak yıl içerisinde çalıştığı aylar üzerinden doğru orantılı olarak ikramiyesi ödenir. E ) yrıldığı tarih yılın ilk altı aylık dilimi içerisinde ise ikramiye almaz, ikinci altı aylık dilim içerisinde ise çalıştığı aylar üzerinden doğru orantılı olarak ikramiyesi ödenir. 44 Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile pratik sanat okullarında aşağıdakilerden hangisi müdüre karşı sorumlu değildir? ) Bölüm şefi B ) Sorumlu öğretmen C ) Baş muavin D ) Müfettiş E ) tölye şefi 8

9 45 "Yasama Dokunulmazlığı" hangi durumda bozulabilir? ) Milletvekili meclis çalışmaları hakkında dışarıda konuştuğunda B ) Seçimlerden önce suç işlediği iddia edilirse C ) Beş yıldan yukarı hapisliği gerektiren bir suçtan suçüstü yakalanırsa D ) Cumhuriyet Meclisi çalışmalarındaki oy ve sözlerinden dolayı E ) Seçimden sonra suç işlediği ileri sürülüyorsa 46 KKTC'de yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi tarafında kullanılır? ) Bakanlar Kurulu ve Bağımsız Mahkemeler B ) Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisi C ) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu D ) Bakanlar Kurulu ve Yüksek Yönetim Denetçisi E ) Cumhuriyet Meclisi ve Bakanlar Kurulu 48 şağıdakilerden hangisi "Olağanüstü Durum" ilan edilme nedeni değildir? ) Grevlerin yurt geneline yaygınlaşması B ) Tabii afet C ) ğır ekonomik bunalım D ) Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması E ) Tehlikeli salgın hastalıklar 49 Çocuğun ailesine olan ilgisini akran grubuna yönelterek, içinde yaşadığı toplumsal yapı ile etkileşimde bulunmak için gerekli olan toplumsal becerileri de kazanmaya başladığı psiko-seksüel dönem ) Genital dönem B ) Gizli dönem C ) nal dönem D ) Fallik dönem E ) Oral dönem 47 şağıdakilerden hangileri nayasa'nın "Kişinin Hak, Özgürlük ve Ödevleri" kapsamındadır? I. Kişi Dokunulmazlığı II. Hayat ve Vücut Bütünlüğü Hakkı III. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği IV. Özel Hayatın Gizliliği V. Öğrenim ve Eğitim Hakkı ) I, III, IV ve V B ) II, III, IV ve V C ) I, II, III, IV ve V D ) I, II, III ve IV E ) III, IV ve V 50 Đki yaşındaki bir çocuk, gittikleri parktaki kaydıraktan kaymak istemiş ve kendisini tutmak isteyen annesinin ellerini itmiştir. Çocuğun bu davranışı, aşağıdaki gelişim özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? ) Başarı arzusu B ) Yakınlık kurma C ) Özerklik duygusu D ) Merak duygusu E ) Üretken davranma 9

10 51 Yaşları birbirinden farklı üç çocuk, televizyondaki haberlerde izledikleri bir silahlı çatışma olayına farklı tepkiler vermişlerdir. Onaltı yaşındaki kardeş, olayın toplumsal düzenin nasıl bozulduğuyla, on yaşındaki kardeş, çatışmaya katılanların kötü işler yaptığıyla, beş yaşındaki kardeş ise saldırının ne büyük bir yıkıma yol açtığıyla ilgili düşünceler dile getirmişlerdir. Çocukların tepkilerindeki bu farklılık, aşağıdaki etkenlerden hangisine uygun düşer? ) hlaki gelişim düzeylerine B ) Genetik özelliklerin etkilerine C ) Kişisel özelliklerin etkilerine D ) Duygusal özelliklerin etkilerine E ) Yaşantılardaki öznelliklere 52 Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin ölçüt alınması, bağıl değerlendirmeye örnek oluşturmaz? ) Ön test ve son test puanları arasındaki farkın B ) Yetenek düzeylerine dayalı beklentilerin C ) Standartlaştırılmış bir testin normlarının D ) Program hedefleriyle tutarlı olan öğrenmelerinin E ) Sınav puanlarının dağılımının 53 Yapılan bir sınava ilişkin yanıt kağıtlarını, aynı derse giren birkaç öğretmen okumuş; daha sonra her öğretmenin verdiği puanlar arasındaki tutarlığa bakılmıştır. Bu tür bir yaklaşım, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye dönüktür? ) Puanlama güvenirliğini saptama B ) Düzeltme formülü kullanma C ) nahtara göre puanlama yapma D ) Yanıt anahtarını hazırlama E ) Değerlendirme için ölçüt saptama 54 Bir öğretmen, belirli bir öğrenme sürecinde öğrencinin geçirdiği aşamaları tüm yönleriye izlemek ve öğrencinin kendisi, arkadaşları, velisi gibi sürece katılan herkesten bu gelişimsel süreç hakkında bilgi almak istemektedir. Bu öğretmen hangi değerlendirme aracını kullanmaktadır? ) nket B ) Rubrik C ) Gözlem D ) Portfolyo E ) Mülakat 10

11 55 Bir anne bebeğine mama yedirmeden önce her seferinde ona mama önlüğü takmıştır. Bir süre sonra bebek mama önlüğünü gördüğünde sevinç çığlıkları atmaya başlamıştır. 56 Bu koşullanmanın sonunda "mama önlüğü" klasik koşullanmadaki I. Koşulsuz uyarıcı II. Koşullu uyarıcı III. Nöltr uyarıcı Öğelerinden hangisinin işlevini üstlenmiştir? ) Yalnız II B ) Yalnız I C ) II ve III D ) Yalnız III E ) I ve II Matematik sınavına hazırlanarak, sınavdan yüksek bir puan alan öğrencinin, matematik dersine daha fazla çalışmaya başlaması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? ) Klasik koşullanma B ) Örtük öğrenme C ) Modelden öğrenme D ) Edimsel koşullanma E ) Kavrayarak öğrenme 57 şağıdakilerden hangisi öğrenilen malzemenin hatırda tutulmasını zorlaştırır? 58 şağıdaki özdeyişlerden hangisi koşullanma yoluyla öğrenme ilkelerinden genellemeye bir örnektir? ) Denize düşen yılana sarılır B ) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer C ) Yumuşak atın tekmesi pek olur D ) Her koyun kendi bacağından asılır E ) Fazla naz aşık usandırır 59 Bir sürücü adayı, girmiş olduğu ehliyet sınavında başarılı olmayınca, aslında araba kullanmayı çok iyi bildiğini, ama heyecanlanınca yapamadığını dile getirmiştir. Bu durum karşısında, öğrenme psikolojisinin ilkelerine göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? ) Sınavda heyecanlanacak bir şey yok heyecanınızı kontrol edin B ) Đyi araba kullanıp kullanamadığınıza ancak buradaki performansınıza bakarak karar verebiliriz C ) Biraz daha çalışma yaparsanız, gelecek sınavdaki başarı şansınız artar D ) raba kullanmayı ne kadar iyi öğrenirseniz heyecanlanma olasılığınız o kadar azalır E ) raba kullanmayla ilgili deneyimleriniz arttıkça daha az hata yapmaya başlayacaksınız ) Đlgi çekici olması B ) Sık kullanılması C ) nlamlı olması D ) Çok duyuya hitap etmesi E ) Karmaşık olması 11

12 60 Bir yerleşim bölgesinde yürütülen araştırmalar, bu bölge ekonomisinde tarım sektörünün ağırlık taşıdığını göstermiştir. Bunun üzerine, bölgede yürütülecek olan eğitim etkinliklerinde, tarıma yönelik hedeflere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararın alınmasında, aşağıdakilerden hangisi öncelikle etkili olmuştur? ) Eğitim hedefleri belirlenirken toplumsal çevrenin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır B ) Konu alanında ortaya çıkan yenilikler, eğitim hedefleri üzerinde etkili olmuştur C ) Bireylerin eğitimden beklentileri, zamandan zamana değişebilir D ) Eğitim hedeflerinin belirlenmesinde çok değişik yollar izlenebilir E ) Özel hedefler araştırma sonuçlarına göre belirlenmelidir 61 şağıda verilen hedef basamaklarından hangisi duyuşsal alanda yer almaz? ) Nitelenmişlik B ) Örgütleme C ) lgılama D ) Değer verme E ) Tepkide bulunma 62 Taba'nın program geliştirme modelinin ilk basamağında, aşağıdakilerden hangisi bulunur? ) maçların saptanması B ) Öğrenme yaşantılarının seçilmesi C ) Đhtiyaçların belirlenmesi D ) Đçeriğin düzenlenmesi E ) Öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi 63 Günümüzdeki eğitim anlayışına göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenciye kazandırılmaya çalışılan önemli becerilerden biri değildir? ) Bilgiyi yorumlama B ) Bilgi üretme C ) Bilgiye ulaşma D ) Bilgiyi paylaşma E ) Bilgiyi ezberleme 64 Sunuş yoluyla öğretim stratejisini etkili biçimde kullanmak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate alması gerekir? ) Öğrenci merkezli bir öğretim oluşturmak B ) Öğrencileri derse karşı güdülemek C ) Đçeriği anlamlı ve düzenli bir biçimde sunmak D ) Sınıf içerisinde belirli seviye grupları oluşturmak E ) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini değerlendirmek 65 Öğretim süreçlerinde, öğrencilerin bir konu üzerinde düşünmelerini ve düşündüklerini ifade etmelerini sağlamada, iyi anlaşılmayan noktaları açığa çıkarmada, yanlış bilgilerin düzeltilmesi için fırsatlar yaratmada ve pekiştirme işlemlerinde kullanılabilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Problem çözme B ) Soru yanıt yöntemi C ) Grup tartışması D ) Düz anlatım yöntemi E ) Bireysel çalışma 12

13 66 Bir öğretmen, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine göre sınıf içi etkinlikleri düzenlerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? ) Saptanan konuları, belirlenen zaman içerisinde tamamlamak B ) Etkinlikleri uygularken öğrencilerin düzeylerini dikkate almak C ) Her öğrenci için ayrı bir program uygulamak D ) Başarısız öğrencilerin daha hızlı çalışmalarını teşvik etmek E ) Yürütülecek etkinlikleri konu merkezli olarak düzenlemek 67 Kavramlar arasındaki ilişkileri öğretmek isteyen bir öğretmen için en uygun hazırlık ) Kavram haritaları oluşturmak B ) Kavramlarla ilgili uygun ve uygun olmayan örnekler vermek C ) Kavramların genel ve özel tanımlarını vermek D ) Kavramların farklı dillerdeki karşılıklarını vermek E ) Kavramların somutluk-soyutluk derecelerini incelemek 68 Belirli bir konuda karar verme stratejilerini kullanırken izlenmesi gereken ilk adım 69 şağıdakilerden hangisi rehberlik tanımında vurgulanan özelliklerden değildir? ) Rehberlik hizmetleri bir süreç içerisinde sunulur B ) Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişim ve uyumunu sağlar C ) Rehberlik hizmetlerinin temelinde öğüt verme vardır D ) Rehberlik işbirliğine dayanan bir hizmet alanıdır E ) Rehberlik uzman kişilerce gerçekleştirilen bir hizmettir 70 Eren lise son sınıfta okuyan başarılı bir öğrencidir. Đlgi duyduğu meslekler hakkında bazı bilgiler edinmiştir, ancak hangi mesleği seçmek istediğinden emin olamamakta ve kararsızlık yaşamaktadır. Örneğin, bir gün doktor olmaya karar vermekte, bir süre sonra vazgeçip mimar olmayı düşünmektedir. Buna göre Eren'e sağlanması gereken rehberlik hizmeti ) Bilgi verme B ) Mesleki danışma C ) Oryantasyon D ) Eğitsel rehberlik E ) Müşavirlik (konsültasyon) TEST BĐTTĐ CEVPLRINIZI KONTROL EDĐNĐZ ) Mevcut seçenekleri saptama B ) Uygun seçenekleri belirleme C ) maçları saptama D ) Gerekli bilgileri toplama E ) Eylem planını uygulama 13

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

Yarışma Sınavı. 3 Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri,

Yarışma Sınavı. 3 Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri, 1 (I)Kent meydanının ortasında, açık havada gösteri yapan bir dansçıyı izliyoruz. (II)Son derece ölçülü, uyumlu hareketlerle dans ediyor. (III)Güzel bir müzik eşliğinde, yerçekimi yasasına meydan okuyor

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve sonrasız

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı 8 EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Yönetim biçimi olarak Cumhuriyet konusu, Türkçe dersinde Cumhuriyet Ağacı adlı

Detaylı

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi

BĐRĐNCĐ KISIM - Genel Kurallar Madde 2. Kapsam Madde 3. Tefsir Madde 4. Amaç Madde 5. Kamu Hizmeti Komisyonunun Görev ve Yetkisi RG Sayı: 52 3 Haziran 1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 14 Mayıs 1985 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Öğretmenler Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı T.C Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Đlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 8.SINIF T.C. ĐNKILÂP TARĐHĐ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSĐ KAVRAMLARININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı