Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı"

Transkript

1 BAŞARI ÖYKÜLERİ

2

3 1 Desteklediğimiz projeleri dolayısı ile beraber çalışma şansı bulduğumuz yenilikçi firmalarımızın başarı öykülerini 2008 yılından beri Yenilikçinin Defteri nin bir bölümü olarak sizlerle paylaşıyoruz. Herbiri kendine özgü bu başarı öykülerinin ortak temellerini öne çıkararak, yenilikçi duyarlılığı artırmak ve diğer firmalarımızı cesaretlendirmek istedik. Bu yayında, bugüne kadar derlediğimiz 39 başarı öyküsünü birarada sunmanın gururuyla, bize öykülerini paylaşma ayrıcalığını sağlayan kuruluşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon alanındaki başarılarının hedeflerini büyüterek devamını diliyoruz. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

4 2 Geleceği biçimlendirecek teknolojiler ve TTGV... Bilindiği gibi, TTGV, sektör ayırımı yapmaksızın, belirli kriterlere uymak koşulu ile, kendisine önerilen yenilikçi teknoloji geliştirme projelerini desteklemektedir. Oysa, ülkelerin dönemsel olarak değişebilen bazı teknoloji alanlarına ağırlık veren stratejiler izlemesinde yarar vardır. İşte bu noktadan hareketle Vakfımız, mevcut Teknoloji Geliştirme Proje Desteklerini korumakla birlikte, kimi konulara bazı ayrıcalıklar tanıyan yeni bir kulvar açmayı amaçlıyor. Bu konuların, uluslararası koşullar da göz önünde tutularak aşağıdakiler gibi olması düşünülmektedir: Enerji üretiminde kullanılan düşük emisyonlu teknolojiler (öncelikle rüzgar ve güneş) ve enerji tasarrufu sağlayan yeni ürünler, Malzeme teknolojileri (öncelikle nanoteknoloji), Tarım (öncelikle tohumculuk). Bir ülkede önem verilen teknolojilere sahip ve hakim kuruluşların bulunması bu teknolojilere dayanan ihtiyaçların karşılanmasında büyük esneklik ve kolaylık sağlar. Ülkemizde bunun en belirgin örneği iletişim alanında yaşanmıştır yılına kadar süren iletişim konusundaki darboğaz 1960 ların ikinci yarısında kurulan ve kendi özgün ürünlerini geliştirerek imal eden kuruluşlar sayesinde 1980 li yıllardan başlayarak aşılmıştır. Bu sayede ülkemizde %1 in epeyce altında kalan telefon yoğunluğu %20 lere ulaşmış, karşılanması on yılı aşan istekler neredeyse günü gününe karşılanabilir hale gelmiştir. Aynı şekilde, saatlerce gerçekleşmesi beklenen uzak mesafe bağlantıları otomatikleştirilmiş, Türkiye nin sayısal haberleşme penetrasyonu ülkelerarası karşılaştırmada ön sıralara yükselmiştir. Güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanmayı sağlayan teknolojilere sahip olunması ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacağı gibi, Kyoto Protokolu dolayısıyla üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştıracaktır. Dahası, temiz enerji kullanılmasının en önemli faydalarından olan enerji bağımsızlığını sürekli kılacaktır. Enerji tasarrufu ile ilgili olarak insanların günlük yaşamlarında harcanmasına sebep oldukları enerji miktarının azaltılması ilk akla gelendir. Bugün insanların barındığı binalarda toplam enerji tüketiminin %40 ı harcanıyor. Bu sebeple aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemlerinde yapılacak tasarruf büyük önem taşıyor. Örneğin, aydınlatmada klasik ampuller yerine enerji tasarruflu lambalar kullanılması ile, bu amaçla harcanmakta olan enerjiyi üçte birine düşürmenin mümkün olduğu hesaplanmaktadır. Sokak aydınlamalarında ve motorlu taşıtlarda LED ler kullanarak bu tasarruf daha da artırılabilir. Nanoteknoloji ve nanomalzeme geliştirme ve üretim teknolojileri birçok ülkede en kritik araştırma alanı olarak desteklenmektedir. Öngörülen özelliklere sahip nanomalzemeler sanayinin her dalında, sağlıkta ve tarımda kullanılıyor. Yalnız ABD de 2020 deki pazarın 1 trilyon ABD Doları olacağı tahmin ediliyor. Bu görünüş nanoteknolojinin ülkemiz bilim ve teknoloji gündeminde bulunmasını zorunlu kılıyor. Üstün nitelikli ve hibrit tohum kullanımı bitkisel üretimde verim ve kaliteyi önemli surette yükseltmektedir. Ülkemizde tohumculuk alanına özel sektör çok geç girmiş olup bugün özel tohumculuk kuruluşları dışa bağımlı bir yapı sergilemektedirler. Türkiye nin büyük tarım potansiyeli göz önünde tutulduğunda bu alandaki gelişmenin yeterli olmadığı, yerli teknoloji kullanılmasının yaygınlaştırılması gerektiği söylenebilir. TTGV nin açacağı yeni kulvarın yukarda sözü edilen alanlarda bir tetikleme etkisi yapmasını diliyorum. Dr. T.Fikret YÜCEL TTGV Yönetim Kurulu Başkanı

5 3 TTGV nin penceresinden geleceğe bakarken... Küresel ekonomik krizin ülkemiz dahil hemen hemen tüm dünyada iş ortamını olumsuz etkilediği bugünlerde geleceğe bakabilenler, krizin tahrip edici güncel olumsuzluklarından ziyade şekillenmekte olan yeni ekonomik düzenin getireceği fırsatlara odaklanmak zorundadır. Bugün hemfikir olduğumuz genel kabul, 1990 lardan beri alışageldiğimiz sürekli ve küresel ekonomik büyüme günlerine tekrar dönmenin uzun bir süreç olacağıdır. Bu süreç içerisinde başta kendi pazarına yönelik olmak üzere, daha çok tercih edilen daha az miktardaki ürün veya hizmeti en etkin şekilde pazara sunabilmek artan önemde bir rekabetçi yetkinlik unsuru olacaktır. Belki de bu nedendir ki, son dönemde dünyadan en önemli gözlem, ulusal ve bölgesel şampiyonların daha önceden varsayılanın aksine kritik değer ve önemlerini koruyacağı olmalıdır. Destek ve programlarımıza olan artan ilginin de gösterdiği üzere, belirsizlik ve olumsuz beklentilerin egemen olduğu mevcut ortamda, firmalarımız için araştırma ve teknoloji geliştirmeye dayalı rekabetçi yenilikçi bir yetkinlik, gelişmiş iş stratejilerinin vazgeçilmez ögesi olmaya devam etmektedir. Bununla beraber, firmalar özellikle yetişmiş insan kaynağına dair mevcut bilgi ve tecrübe kazanımlarını korumak, mevcut ürün ve süreçlerinde pazarda kalabilmek için kademeli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmek, orta ve uzun vadede değişen pazarlara yönelik rekabetçi teknolojik yetkinliklerini geliştirmek gibi kapsamlı bir sorumluluk ile karşı karşıya bulunmaktadır. Artan sorumluluklara karşın, herzamankinden çok daha sınırlı iç ve dış kaynakların yönetimi, firmalarımızın pazardan aldığı karmaşık ve olumsuz işaretler altında ileri düzeyde bir yönetsel yetkinliği öngörmektedir. Özellikle düşük katma değerli sektörlerde faaliyet gösteren, bazıları sektörlerinde önemli hacimler ifade eden firmalarımızın rekabetçi düzeyde varlığı büyüklüklerinden bağımsız olarak tehdit altındadır. Bugün benzer tehditlerle karşı karşıya olan tüm ülkelerde kamunun bu şartlar altında oynaması gereken aktif rol birkez daha ön plana çıkmaktadır. Gelirlerdeki daralma ve giderlerdeki orantısız artışlar ile firmalarınkine benzer zor tercihlerle karşı karşıya olan devletler için başta özellikle yüksek vasıflı yetişmiş insan kaynağı olmak üzere ar-ge yatırımlarının sonucu ulusal entellektüel sermayenin korunması, ileride telafisi çok daha yüksek maliyet doğurabilecek seçenekler ışığında tartışmasız bir öncelik ortaya koymaktadır. Pekçok ülke mevcut krizi, yeni düzende rekabetçi kalabilecek fikir, bilgi ve yaratıcılığa dair olanlar dahil daha geniş bir üretim kurgusunu geliştirebilecek ve ihtiyaç duyulan dönüşümü tetikleyebilecek bir müdahale fırsatı olarak görmektedir lerden başlayarak ar-ge ve yenilik konusundaki politik irade ve neticesindeki kamu vizyonu, son dönemde kaynaklar, programlar ve farkındalık anlamında önemli bir mesafe katedilmesine imkan sağlamıştır. Her yıl, artan oranda yeni firma ar-ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi için kamu programları sistemine dahil olmaktadır. Bu sevindirici gelişme ile beraber, ar-ge ulusal kritik kütlemizi oluşturan düzenli ar-ge yürütücüsü firmalarımızın değişen ve gelişen ihtiyaçlarının da, karşı karşıya oldukları uluslararası rekabete sağlanan imkanlar dikkate alınarak destek sistemimizde karşılık bulması gittikçe artan bir önem arz etmektedir. Bugün ülkemiz gündeminin temel yetkinlikler, altyapı ve insan kaynakları açısından daha karmaşık, uzun vadeli, iddialı ve araştırma işbirlikleri içeren yüksek bütçeli ve geniş kaynaklı projelere hazır olduğu açıktır. Sektörel ve teknoloji özelinde ulusal programlar olarak farklı boyutları ile örgütlenecek böylesi projeler üniversitelerimiz için de önemli bir özgün araştırma fikri kaynağı olacaktır. Günümüz karmaşık ve hızlı pazar dinamikleri bölgesel ve ulusal yenilik sistemi aktörleri arasındaki işbirliklerine daha da önem kazandırmaktadır. Bu aktörlerden son dönemde önemli biri olarak, kamunun yeni ve esnek modellerle kendisinden beklenen rolü üstlenmesi daha fazla önem kazanmaktadır. Kamunun risk paylaşan eşit ortaklık modellerinde roller üstlenmesi, gelişmiş ülkelerde dahi yaygın bir beklenti haline gelmiştir. Bu anlamda, 1991 yılında Türkiye nin önündeki fırsat ve tehditleri dikkate alan uzun vadeli bir kamu özel sektör ortak vizyonunun ürünü olan TTGV, bugün uzmanlaşmış program yürütücüsü bir kuruluş olarak ulusal ve uluslararası seviyede takdir toplamaktadır. Başta kurucularımız, yönetim kurulumuz ve çalışanları olmak üzere, tüm paydaşlarımızın ortak sahibiyet ve başarısının ürünü olan TTGV, ülkemiz için fırsatlara odaklı ortak vizyonları destekleyecek esnek ve dinamik bir araç olarak çalışmalarına devam etmektedir. Coğrafya ve zenginlikten bağımsız olarak ortak küresel sorunlara yerel çözüm arayışlarının devam ettiği bugünlerde, dünyayı izlemek, anlamak, anlatmak ve gerçek ihtiyaçlarlar ilişkilendirerek somut program önerileri olarak ülkemiz gündemine katkıda bulunmak, TTGV nin misyonunun önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Başarı öykülerimizin, TTGV misyon sermayesinin önemli bir bileşeni olan desteklediğimiz proje portföyümüzün yeni bir kesitini sizlerle paylaşmak; hep birlikte etkin politika ve programlarla korumak ve desteklemek zorunda olduğumuz sanayimizin ar-ge ve yenilik yetkinliğindeki kazanımlarını sizlere birkez daha hatırlatmak için zevkle inceleyebileceğiniz bir vesile olmasını dileriz. Dr. A.Mete ÇAKMAKCI TTGV Genel Sekreteri

6 4 BAŞARI ÖYKÜLERİ 6 AKG YALITIM VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 10 ALFA HİDROLİK A.Ş 14 ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 18 BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22 BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş. 26 BIOANALYSE LTD. ŞTİ. 30 BİRCOM 34 BİRİM MAKİNE 38 BİZİTEK BİLGİSAYAR YAZILIM VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 42 BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN.TİC. A.Ş. 46 ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN.TİC.A.Ş. 50 DEFNE BİLGİ İŞLEM ÜRÜNLERİ 54 DENET CİVATA SANAYİ A.Ş. 58 DİRİNLER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 62 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 66 DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş. 70 ECE BANYO GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş. 74 EGE ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. 78 EMA GROUP 82 ERMAKSAN MAKİNE LTD.ŞTİ.

7 86 EZGİ GIDA TURİZM TIBBİ ÜRN.PAZ.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 90 EZİCİ YAĞ SAN. BİODİZEL VE ENERJİ ÜRETİMİ PAZ. LAB. HİZM. A.Ş. 94 GOLDAŞ A.Ş. 98 KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. 102 MEGATEK MÜHENDİSLİK SAN.TİC. A.Ş. 106 NETCAD YAZILIM 110 NEVOTEK BİLİŞİM SES VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 114 NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 118 ONAT PROFİL VE ALAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 122 ORGANİK KİMYA SAN.TİC.A.Ş. 126 PALANCI GIDA TEK. AR. GE. TİC. A.Ş. 130 PROVET VETERİNER ÜRÜNLERİ 134 SAVRONİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. 138 SENKRON MAKİNA VE SANAYİ TİCARET İHRACAT İTHALAT LTD. ŞTİ. 142 SETAŞ KİMYA A.Ş. 146 SİSTEM TEKNİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 150 TEKNİK KİMYA A.Ş. 154 ÜNİMETAL A.Ş. 158 VERİPARK YAZILIM 5

8 6 AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic.A.Ş. AKG Gazbeton, 1990 yılında Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. çatısı altında Genel Müdürlük olarak faaliyetlerine başlamış da da Kırıkkale Gazbeton Tesisleri üretime geçmiş. Kırıkkale tesisi bu alanda kurulduğu yıl için tek hatta dünyanın m 3 /yıl ile en büyük kapasiteli tesisi olmuştur. 15 Nisan 2002 tarihinde bu iki tesis; AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında üretimlerini sürdürmüşler. Halen AKG Yalıtım; m 3 /yıl kapasiteli İzmir ve m 3 /yıl kapasiteli Kırıkkale fabrikalarıyla toplam yıllık m 3 üretim kapasitesine sahiptir. Sektöre yön veren oyuncu olmak Genel Müdür, AKG Gazbeton un, m 3 /yıl kapasiteli gazbeton üretimiyle sektöre yön veren bir oyuncu haline geldiğini belirterek firma özelliklerini şöyle özetliyor; Türkiye ve Dünya için, kaliteli inşaatın vazgeçilmez duvar malzemelerini üreten AKG Gazbeton; İzmir ve Kırıkkale deki üretim tesisleriyle sektöre, yüksek ısı yalıtım özelliği olan, hafifliği sayesinde deprem güvenliğini arttıran ve yanmayan gazbeton yapı malzeme ve elemanlarını sunuyor. Bu nedenle biz kendimizi Ürüne değer katan, sektöre ivme kazandıran dünya pazarlarında Türk Yapı Sektörü nün gurur kaynağı öncü firma olarak tanımlıyoruz. Proje fikirlerinin kaynağı AKG Gazbeton da proje fikirlerinin, ürünün ve hizmetin; sektöre, çevreye, pazara, ekonomiye katkı sağlamasını temel alan bir yaklaşım sonucu doğduğu, kimi zaman fikirlerin firma içindeki süreçlerden kimi zaman ise pazardaki müşteri taleplerinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Geri kazanımın ve sürdürülebilir çevrenin hem üretim süreçlerinde hem de yeni proje önerilerinde en önemli gündem maddelerinden olduğu vurgulanıyor.

9 1990 AKG nin kuruluşu 1996 Kırıkkale Gazbeton Tesisi nin kurulması 2002 AKG markasıyla üretime başlanması 2005 Türkiye de duvar malzemesi üreticileri arasında ilk CE sertifikasının alınması Kalder İzmir Şubesi nin Buhar Üretiminde Enerji Tüketimini İyileştirme konulu çevre projesine verdiği Ege Bölgesi Yılın Başarılı Ekip Ödülü 2006 İzmir fabrikasında %40 kapasite artırımı 2007 Ege Bölgesi nde yılın 2. en yüksek ihracatının gerçekleştirilmesi 7

10 8 TTGV desteği ile gerçekleştirilen Gazbeton Firelerinin Üretimde Yeniden Kullanılması Projesi ndeki çıkış noktasının pazardan bir talep olmadığı halde, sürdürülebilir çevre duyarlılığı olduğunu belirtiyor. Fireleri geri kazandık Üretim Müdürü Uğur Çelikkayalı, Gazbeton Firelerinin Yeniden Üretimde Kullanılması projesini şu şekilde özetliyor; Projenin ana hedefi; çıkan gazbeton firesini değerlendirmek, kullanılan bir hammaddenin tüketiminde tasarruf sağlamak ve fire değerini indirmekti. Gazbeton üretim sürecinde, her üretim hattında olduğu gibi istatistiklerle takip edilen gazbeton firesi oluşmaktadır. Sürekli gelişimin gereği olarak, gazbeton fire miktarının azalması ve mümkünse hiç olmaması esastır. TTGV ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ile firenin, üretime geri kazandırılma sürecinin geliştirilip, kullanılan diğer bir hammadden de tasarruf sağlayabilecek metotların araştırılması ve uygulanması yöntemleri üzerinde çalışılmıştır. Çalışmalarda, laboratuvar ortamında gerekli tasarım süreçleri ardından üretim hattında bazı teknolojik değişiklikler ve yenilikler yapılması ve laboratuvar denemelerinin üretim boyutuna taşınıp seri üretime adapte edilmesi planlanmıştır. Bu proje İzmir Fabrikası nda başarıyla tamamlandıktan sonra Kırıkkale Fabrikası na da uyarlanmıştır. Proje ekipleri oluşuyor Projenin önemli bir kısmı laboratuvar ölçekli çalışmaları içerdiği için laboratuvardaki tüm çalışanlar bu projenin ilk üyeleri olmuşlar. Bununla birlikte projenin üretimde denenebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, üretim denemelerinin gerçekleştirilmesi için ilgili üretim birimlerinden çalışanlar ve muhtemel problemlerin giderilebilmesine yönelik olarak da bakım bölümünden ilgili personel de projede görev almış. Kalite Güvence Yetkilisi Ergül Doğan ise; proje yürütücüsü olarak koordinasyonu sağlamış ve böylece hemen tüm birimlerden oluşan ar-ge proje ekibi oluşturulmuş. Çevre dostu ürün için temiz üretim Üretim Müdürü Uğur Çelikkayalı, projedeki esas çıktıyı hedefimizin hayata geçirilmesi şeklinde tanımlıyor. Ayrıca üretimden çıkan firenin belirli proses aşamalarından geçerek uygun koşulları sağladıktan sonra, ürünün içinde tekrar kullanılabilmesinin maliyet avantajından öte çevre duyarlılığı anlamında çok önemli olduğunu belirtiyor ve ilave ediyor; böylece, bu proje sayesinde içinde yaşadığımız çevre için bir katmadeğer yaratmayı başardığımızı düşünüyoruz. Proje ile sağlanan ilgili hammaddenin daha az kullanımı ve firenin geri kazanımı sonucu atık sahalarına bertaraf için gönderilen atık miktarı da azaltılmış. Hammadde kullanımında sağlanan düşüş ile yıllık yaklaşık ABD Doları tasarruf edilmiş. Firma yetkililerine göre çevre faaliyetleri, temiz üretim teknolojileri, sürdürülebilir kaynak kullanım kampanyaları gibi çalışmaların hızla arttığı bugünlerde, bu proje özel bir anlam taşıyor. Uğur Çelikkayalı projenin bu alandaki diğer firmalar için de önemli olduğunu şu sözlerle vurguluyor; Her işletme için atık bertarafı bir problem iken, atıklarımızı ürünümüzde değerlendirilebilme imkanı yaratmamız; sadece firmamız için değil, gazbeton üretimi yapan tüm işletmeler için de son derece olumlu bir gelişmedir. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla ürettiğimiz bu projemizle, firmamız çevre, maliyet, atık bertarafı ve temiz üretim uygulamaları konusunda iyi bir örnek oluşturmuştur. Proje desteğinin diğer yararları TTGV nin özkaynaklarından finanse ettiği Çevre Projeleri Desteği sayesinde proje süreçlerinde daha planlı ilerlemişler. Destek sürecinin gereklerine bağlı olarak

11 9 proje dosyasının hazırlanması aşamalarında pekçok kritik konuda sistematik yaklaşımlarda bulunarak kapsamlı ve detaylı şekilde bütçelendirilmiş bir dosya hazırlanması daha kolay olmuş. Firma yetkilileri Proje bütçesi için TTGV den destek alınmasının planlanan çalışmaların önünü açtığını ve hız kazanmasını sağladığını ifade ediyor. Uğur Çelikkayalı ya göre TTGV desteği; sistemli ve planlı bir proje yaklaşımı ile problemlerin çözümlenmesinin yöntemini öğretmiş. Ayrıca başka projeler yapılması ve diğer destek arayışları gibi konularda da cesaret ve tecrübe kazanılmış. Yine proje kapsamında TTGV nin görevlendirdiği proje izleyicilerinin yorumları ve önerileri de projenin başarı ile sonuçlanmasında etkili olmuş. Diğer firmalara öneriler Uğur Çelikkayalı inovasyonun, sıkı rekabet koşulları içerisinde var olma ve kar etme mücadelesi veren firmalar için çıkış noktası olduğunu söylüyor ve ekliyor Fakat hiçbir zaman şu gerçek unutulmamalıdır; inovasyon yenilik demektir ama o yenilik ancak katma değer yaratan sonuçlar verdiyse, gerçek bir inovasyondur. Şirketler araştırma ve geliştirme misyonlarının yanında, çalışmalarını ticari olarak değer katarak yürütebilirler. Bu da ancak çalışmaların inovatif ar-ge sistematiği içerisinde ilerlemesi ile mümkün olmaktadır. Projeler şirketimizin ileriye dönük yüzünün simgesidir, geleceğimiz için atılan adımlardır. Gelişime açık, sosyal sorumluluk bilincinde, sürdürülebilir çevreye hizmet etmeye gönüllü, dürüst, etik ticaret yapan ve sürekli müşteri memnuniyeti esasına dayanarak çalışan şirketlerin sürekli proje üretmesi ve bu projelerinin başarıyla sonuçlanması şaşırtıcı değildir.

12 10 ALFA Hidrolik A.Ş. Alfa Hidrolik, 1998 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesinde, 1000 m 2 lik bir alanda faaliyete geçmiş. Traktör hidrolik direksiyon kitleri üretimiyle işe başlayan kuruluş, 2002 yılında ürün grubunu genişleterek hidrolik silindir imalatını da ürün yelpazesine eklemiş. Halen, 2009 yılında taşındığı m 2 lik toplam alana sahip modern tesisinde üretimini sürdürüyor. İki kriz arası büyük ilerlemeler sağladık Alfa Hidrolik A.Ş., Emekli Öğretmen Cemal Çelik tarafından kurulmuş. Hemen ardından Türkiye de başgösteren 2001 krizinden oldukça etkilenmişler ve farklı arayışlar sürerken dünyada hidrolik teknolojilerinin ve sistemlerinin önem kazanacağı ve yaygınlaşacağı öngörüsüyle 2002 yılında hidrolik silindir üretimine başlamışlar. Bu süreç ardından yaşanan gelişmeleri firmanın Genel Müdürlük görevini de yürüten Cemal Çelik, şöyle özetliyor; 2005 de Beco-Loader kepçe için silindir ürettik, 2006 yılında bir Amerikan firmasına kendi HPS markamız ile üretim yapmaya başladık. Aynı yıl alanımızda çok önemli bir konuma sahip olan NHL-İrlanda firması için üretime başladık. Bu firma bizim öğretmenimiz oldu ve birlikte önemli ticari başarılar da yakaladık. O heyecanla büyük bir yatırıma giriştik de ülkemizdeki en yakın rakibimizden 3 kat daha fazla üretim gerçekleştirdik. Özetle, iki kriz arasında oldukça büyük ilerlemeler sağladık ama krizlerden de çok etkilendik. Kriz olmasaydı 2009 için silindir üretimi ile dünyada bu alandaki ilk beş firma arasında olma hedefimiz vardı. Krizlerde ortaya çıkan fırsatları iyi değerlendirmek gerek Genel Müdür Yardımcısı Ergin Aksoy da müşterileri arasında Avrupa daki OEM lerin önemli bir yer tuttuğunu, bu müşterilerin isteklerine göre imalat yaptıkları için raf ürünlerinin bulunmadığını belirterek, krizde ayakta kalabil-

13 1998 Alfa Hidrolik A.Ş. nin kuruluşu 1999 Hidrolik direksiyon üretimi, Trakya-Babaeski de ilk satış ofisinin kurulması 2002 Hidrolik silindir üretimine başlangıç 2003 Konya OSB de 3500 m 2 si kapalı, 7000 m 2 lik yeni tesise taşınma 2005 Kepçeler için silindir üretimi 2006 HPS (Hydrolic Power Steering) markası ile üretim adet silindir üretimi adet silindir üretimi 2009 Konya OSB de m 2 lik yeni işletmeye taşınma 11

14 12 mek için riskin paylaştırılması gerekliliğini vurguluyor ve yapılması gerekenleri şöyle özetliyor; Hem pazarı ve hem de pazardaki ürün yelpazesini çeşitlendirmek gerekiyor. Böylece alternatifler çoğaldığı için krizlerde de risk bölünmüş ve azaltılmış oluyor. Krizin tehditleri kadar fırsatları da var. Örneğin, çevremizdeki pek çok ülke önemli rakiplerimiz olan Çin ve Hindistan dan üçer aylık periyotlarla büyük miktarlarda malzeme alırlardı ve büyük gemilerle bunları taşırlardı. Krizle birlikte stok yığılmaları olunca artık ufak partiler tercih edilmeye başlandı. AB nin ürün çeşitliliği, ulaşım, stok maliyetleri gibi nedenlerle yakın coğrafyaya ilgisi arttı. Bu tür fırsatları iyi analiz edip avantaja çevirmeliyiz. TTGV desteğiyle bir üst lige çıktık Ergin Aksoy, yukarıda belirtilen yaklaşımı hayata geçirmek için de 2007 yılında TTGV nin ar-ge desteğiyle yaptıkları OEM Üreticileri için Hidrolik Silindir İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi projesi sonrasında bir üst lige çıktıklarını belirtiyor ve Ar-ge organizasyonları ve yakın gelecekte planladıkları ar-ge proje hedeflerini şöyle özetliyor; Bünyemizde oldukça yetkin bir mühendislik bölümümüz var. Bu birimden üretim yanında ar-ge süreçlerinde de yoğun şekilde yararlanıyoruz. Daha büyük silindirleri daha yüksek basınçta kontrol edebileceğimiz bir test ekipmanı projemiz var. Bu bize özel olacak ve epey pazar kazandıracak, çünkü mevcut durumda bu yönde gelen talepleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca daha ileri bir kaynak robotu geliştirme planımız ile ana girdimiz olan honlanmış boru ve yüksek krom alaşımlı mil malzemeleri üzerine epey proje planlarımız mevcut. İyi firmalarla çalışmak bizi de geliştiriyor Cemal Çelik de TTGV desteklerinin yararını vurguluyor ve en kritik anlarda gelen ar-ge finansman desteklerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtiyor. Çalıştıkları alanda önemli ve yetkin firmalarla çalışmanın ise birçok zorluğu bulunmasına rağmen aynı zamanda en büyük şansları olduğunu şu sözlerle açıklıyor; Bizim en büyük şansımız, çalıştığımız firmaların bu konuda en ileri firmalar olmalarıdır. Bu firmalar alanda daha ileri aşamalardaki üretimlere girdikleri için bize teknik resimler, çizimler, kısaca tasarım ve üretim süreçleri için kritik her türlü unsuru vermekten çekinmiyorlar ve bunlara katabileceğimiz özellikler olup olmadığını soruyorlar. Bizim de malzeme, yarı mamul ve üretim süreçlerine ilişkin oldukça ileri bilgimiz var. Mühendislik birimimiz özellikle ürün ömrünü ve çalışma hızını artıracak öneriler geliştiriyorlar, ciddi mühendislik çalışmaları yapıyorlar. Tüm bu aşamaların sonunda müşteriye örnek hazırlayıp gönderiyoruz. Fiyatı en sonra konuşuyoruz. Bu süreç 3 aydan başlar. Hatta bazı projelerde 2.5 yıla kadar uzamıştır. Bu karşılıklı güvene dayalı ilişkiyi çok önemsiyoruz. Çünkü böylece bir müşteri ile çalışmaya başlayınca ilişkimiz sürekli oluyor. Biz bir gövdenin kalbini üretiyoruz Cemal Çelik tasarımdan üretime kadar geçen sürecin uzun olmasının normal karşılanması gerektiğini belirterek nedenini şöyle anlatıyor; Biz bir gövdenin kalbini üretiyoruz. Aslında bizim ürünümüzden önce de o gövdede bir kalp vardı. Müşterimizi onun yerine neden bizim ürünü kullanması gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor. Hata oranımız çok düşük. Bu nedenle bir çok takdir ve ödül aldık. Bu yaklaşım da süreci oldukça uzatıyor. Projeler büyüdükçe riski de büyür Cemal Çelik, ar-ge desteklerinin gözlemlediği yararlarını şöyle sıralıyor; Bu proje yardımlarıyla çok önemli makineler yaptık. En kritik dönemlerde TTGV den gelen finansman bizi çok rahatlattı, mutlu etti. Destekler şevk veriyor, önemli kurumların sizi gördüğü ve güvendiği anlamına geliyor. Biz bu destekleri ödül olarak görüyoruz ve motivasyonumuz artıyor.

15 13 Ancak, Cemal Çelik, küçük bütçelerle dünya çapında büyük projeler çıkmayacağını ve şayet iddialı ar-ge çalışmalarının çoğalması isteniyorsa ar-ge desteklerinde de farklı düzenlemeleri gerekli gördüklerini şöyle ifade ediyor; Dünya için proje yapılması isteniyorsa, bunun için lazım olanların da sağlanması gerekir. Bu tür projelerin riski de, bütçeleri de yüksek olacaktır. Ayrıca parasal destek yanında uzmanlık desteği de sağlanmalıdır. Alanımızda dünyada en önlerde olmak hayal değil Cemal Çelik mevcut durumda 20 cm ile 2 m. arası her türlü hidrolik silindiri yapabilecek durumda olduklarını, 2010 da kriz atlatılırsa ilk önce 3m. daha sonraki yıllarda da 5 m. büyüklüğe kadar olan silindirleri üretmeyi hedeflediklerini belirterek planladıkları Ar-ge projeleri ile bu kapasiteye ulaşılmasının hayal olmadığını vurguluyor. Bu durumda ivmesel bir üretim rakamı ve ciro artışıyla alanlarında dünyanın en önde gelen firmalarından olabileceklerini söylüyor. Bu hedefe yönelik olarak da vizyonlarını şöyle tanımlıyor; Çağdaş, nitelikli ve küresel standartlarda oluşturduğu kurumsal yapısı ile dünyaya endeksli ileri teknolojiye sahip ürünler üreterek kalıcı bir marka olmak. Dünya çapında kuruluş olmak için kurumsal ar-ge Cemal Çelik uluslararası bir kuruluş olmak isteniyorsa önce kurumsal Ar-ge yapılanmasının şart olduğunu belirtiyor ve bir şirketin büyümesi için diğer önerilerini de şöyle sıralıyor; Bir kişinin aklı herşeye yetmez, onun için her alanda kurumsallaşmak gerekir. Ülkemizde heran krizler olabilir, bu nedenle özsermaye güçlülüğü çok önemli ama aynı zamanda Türkiye bir fırsatlar ülkesi. Büyümek için bunları kaçırmamak lazım. Şirketlerin maymun iştahlı olmaması, bildiği işlerde daha da derin uzmanlaşmaya çalışması gerekir. Yapılan işte en kökten başlayıp zirveden çıkmak hedef olmalı. Dünyada başarılı şirketlerin öyküleri de bunu doğrulamaktadır.

16 14 ANADOLU Tıp Teknolojileri A.Ş yılında kurulan Anadolu Tıp Teknolojileri, Türkiye nin kontak lens ve katarakt cerrahide kullanılan göz içi lens üreticisi. Günümüzün en gözde teknolojisi olan hidrofobik akrilik lensler üretiyor Anadolu Tıp. Bunlar suyu kabul etmeyen, katlanabilen ve bu sayede küçük bir kesikten göze yerleştirilebilen lensler. Anadolu Tıp Dünya üzerinde tek parça halinde katarakt lensi üreten iki firmadan biri. Bu teknoloji ile üretilen lenslerin avantajı hem sağlamlığı hem de göz içindeki kararlılığı. Firmayı kurmak için ilk çalışmalara 2001 yılında başlıyorlar. İlk başta bir yabancı firma ile ortak çalışma hedeflenmiş. Ancak yabancı firma, yaptığı fizibilite sonucunda yüksek bir know-how bedeli istemiş ve sonuçta bu seçenekten vazgeçilmiş. Yabancı ortak ile yatırım yapsaydık satma şansımız çok kısıtlı olacaktı. Alacakları teknoloji ile üretecekleri lensler günümüzde özellikle Güney Asya ülkelerinde çok ucuza üretilen hidrofilik akrilik lenslermiş. Şu anda ürettikleri hidrofobik lensleri, 2001 yılında ortak yatırım yapmayı düşündükleri aynı firma Anadolu Tıp tan almaya çalışıyormuş yılında Anadolu Tıp ı kurmuşlar. Firmanın kurulması ile birlikte intraocular lenslerin üretimi ve geliştirilmesi konusunda TÜBİTAK-MAM dan danışmanlık almaya ve eş zamanlı olarak Sivas ta fabrika inşaatına başlamışlar. İki yılda fabrika inşaatını tamamlayarak Nisan 2005 de deneme üretimine başlamışlar. Şubat 2006 da CE işareti ve ISO (ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003) belgelerini almışlar. Genel Müdür Alper Kılınç ürünün polimer malzeme tornalandıktan sonra gerçekleştirilen cilalama ile elde edildiğini ve kritik noktanın cilalama know-how ı olduğunu belirtiyor.

17 2003 Anadolu Tıp Teknolojileri A.Ş. nin kuruluşu Projenin başlaması Deneme üretimine başlanması 2005 Projenin tamamlanması Fabrika inşaatının tamamlanması 2006 CE ve ISO belgelendirmeleri Zaraccom markası ile satışlar 2007 İhracatın başlangıcı 15

18 16 Tüm dünyaya lens ihraç eden bir firma olmak Mart 2006 dan itibaren satışlar başlamış ve yoğun olarak ihraç pazarlarına odaklanmışlar. Ocak 2007 de Mısır daki Katarakt Cerrahi Toplantısında Mısır, İran, Ürdün ve S.Arabistan pazarları için önemli bağlantılar oluşturmuşlar. Fransa ve Güney Afrika dan da talepler almaya başlamışlar. Türkiye pazarının %50 sini elinde tutan Anadolu Tıp üretiminin %50 sini ihraç ediyor. Anadolu Tıp ın piyasaya girmesi ile de ithal edilen ürünlerin satış fiyatlarında %50 oranında düşüş olmuş. Alper Kılınç vizyonlarını Tüm dünyaya lens ihraç eden ve piyasadaki en yeni ürünü çıkaran öncü firma olmak olarak tanımlıyor. En iyi optik yüzeye sahip lens Anadolu Tıp günümüzde lens üretiminde kullanılan geleneksel yöntemden farklı bir yöntem kullanıyor. Geleneksel yöntemde düğme formundaki polimer tornalanıp şekillendirildikten sonra cilalanıyor. Anadolu Tıp ise polimeri UV ışınları kullanarak bir kalıpta sertleştirip lens haline getiriyor. Fire oranı daha düşük, yüzey kalitesi daha iyi olan bu yeni teknolojide lensler kalıp kullanılarak üretiliyor ve kalıp sonrası lensler hiçbir ek işlemden geçmiyor. Bu teknolojinin lens üretimine uygulamasını ilk defa Anadolu Tıp yapmış. TTGV ile tanışmaları bu proje sayesinde olmuş. Proje kapsamında çeşitli kalıp geliştirme ve lenslerin optik yüzey düzgünlüğünü iyileştirme çalışmaları yapmışlar ve üretim süreçlerini CE işaretine uygun hale getirmişler. Dünyadaki lensler içinde en iyi optik yüzeye sahip ürün bizim lensimiz diyor Alper Kılınç. Yapılan testlerde Anadolu Tıp ürünlerinin yüzey pürüzlülüğü rakip ürünlerinkinden 10 kat az çıkıyormuş. Düşük yüzey pürüzlülüğü, hasta konforu ve lens yüzeyinde zamanla birikim oluşmasını engellemesi açılarından büyük önem taşıyormuş. TTGV nin proje yönetimi yaklaşımı çok faydalı Sadece destek anlamında değil, projenin gerçekleştirilme sürecinde de TTGV nin önemli ve olumlu katkıları olduğunu söylüyor. Yola çıkmıştık, projeyi zaten yapacaktık. Ancak TTGV bize ar-ge nasıl yapılır öğretti. Hakemler ve izleyicinin yaklaşımı çok olumlu ve yönlendiriciydi. TTGV sayesinde göremediğimiz yanlışlar görüldü. diyor. Projelerini başarıya götüren etkenlerden birini Sivas ta yerleşik olmak olarak görüyor Anadolu Tıp. Alper Kılınç gururla, Büyük şehirler yerine Sivas ta olmak sayesinde firmaya daha bağlı bir çekirdek kadro oluşturabildik. İstihdam için geldik ve başarılı olduk. diyor. Katarakt lenslerin üretimi emek yoğun ve yetişmiş eleman gerektiren bir süreç. Firmada 44 personel çalışıyor. Anadolu Tıp üretimde çalışan tüm personelini kendisi eğitiyor yılı sonuna kadar istihdamı %35 oranında artırmayı hedefliyorlar. Proje zamanlamasının çok doğru olduğunu düşünüyorlar. Projelerinin üst yönetim tarafından takip ediliyor olması, çalışanların yeni fikir geliştirmelerinin desteklenmesi ve proje kapsamında dışarıdan alınan hizmetler ile geliştirilen bilginin firmada içselleştirilmesi için yoğun çaba sarfedilmesini de başarıya ulaşmalarında diğer önemli etkenler olarak görüyorlar. Proje kapsamında bir çok kalıcı işbirliği gerçekleştirmişler. Bunların başında TÜBİTAK-MAM, Kayseri KOSGEB TEKMER ve Cumhuriyet Üniversitesi geliyor. Böylece üniversite sanayi işbirliğine de olumlu bir örnek sunuyor Anadolu Tıp.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı BAŞARI ÖYKÜLERİ TTGV nin kuruluşunun 20. yılında hazırladığımız bu özel yayın ile, desteklediğimiz projeleri dolayısı ile beraber çalışma şansı bulduğumuz yenilikçi firmalarımızın başarı öykülerinden bir

Detaylı

ArGeMEN: Rekabet ve Kalkınma için Ar- Ge ve İnovasyon Mentör Ağı MENTÖRLÜK ÖYKÜLERİ

ArGeMEN: Rekabet ve Kalkınma için Ar- Ge ve İnovasyon Mentör Ağı MENTÖRLÜK ÖYKÜLERİ ArGeMEN: Rekabet ve Kalkınma için Ar- Ge ve İnovasyon Mentör Ağı MENTÖRLÜK ÖYKÜLERİ Şirin Elçi Özge Eyigün Berke Özsoy Gülenay Doğan ArGeMEN Projesi, TÜBİTAK ın Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite

Detaylı

Dünyada yaşanan ekonomik krizler. Sosyal barış ekonominin çekirdeğidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Dünyada yaşanan ekonomik krizler. Sosyal barış ekonominin çekirdeğidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Sosyal barış ekonominin çekirdeğidir Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dünyada yaşanan ekonomik krizler sonrasında, sıkıntılı bölge ve ülkelere

Detaylı

1968 den beri yarınları üretiyoruz...

1968 den beri yarınları üretiyoruz... 2012 FAALİYET RAPORU 1968 den beri yarınları üretiyoruz... Zor yıllarda, kısıtlı imkanlarla yola koyulduk. Büyük hayallerle çıktığımız başarı yolunda gurur duyduğumuz geçmişimizi yanımıza alıp hiç durmadan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA

İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA yayın organı İKMİB in ücretsiz dergisidir Temmuz-Ağustos 2014 Sayı: 36 İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA GÜNDEM GÜVENSİZ ORTAM İŞ KAZALARINI ARTIRIYOR UZMAN GÖRÜŞÜ PAGEV SEKTÖRE KİMLİK KAZANDIRIYOR

Detaylı

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR ihracatstratejileri Türkiye 2023 ihracat stratejileri özel dergisi Makine - Savunma - İklimlendirme 2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR Türkiye nin özel sektörü 2023 stratejileri kapsamında yeni senaryolarla

Detaylı

İçindekiler. Sayfa BOYDAK HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2011

İçindekiler. Sayfa BOYDAK HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU 2011 BOYDAK HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler Sayfa Boydak Holding Üst Yönetimi 03 Başkan ın Mesajı 04 Yönetim Kurulu Üyeleri 06 CEO nun Mesajı 08 Dünden Bugüne Boydak 10 Bir Başarı

Detaylı

news Başlarken... Aktüel Haberler Dosya Konusu; Verimlilik Röportajlar Sosyal Hayatta Aktaş Bizden Haberler Aktaş Holding 2014-1 sf 3 sf 6 sf 29 sf 12

news Başlarken... Aktüel Haberler Dosya Konusu; Verimlilik Röportajlar Sosyal Hayatta Aktaş Bizden Haberler Aktaş Holding 2014-1 sf 3 sf 6 sf 29 sf 12 news Aktaş Holding 2014-1 Başlarken... Aktüel Haberler sf 3 sf 6 Dosya Konusu; Verimlilik Röportajlar sf 12 sf 29 Sosyal Hayatta Aktaş Bizden Haberler sf 21 sf 34 www.aktasholding.com With you all the

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 Ç NDEK LER Ocak-Şubat 2011 Yıl 52 Sayı 278 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen NİSAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Markalar Tasarımla Çıkacak korhan@ostim.com.tr Dünyada ekonominin rotasını belirleyen faktörlerin başında üretim geliyor. Literatürde bu kavram için İktisadi

Detaylı

WORLD SARTEN. Prestij Fabrikası. Sarten Karacabey Dairy Pak 2012 / 04

WORLD SARTEN. Prestij Fabrikası. Sarten Karacabey Dairy Pak 2012 / 04 WORLD 2012 / 04 Sarten Ambalaj iç iletişim yayınıdır 4 ayda bir yayınlanır Sarten Karacabey Dairy Pak Prestij Fabrikası * Polisan CEO su Erol Mizrahi den yeni dönem büyüme planları * Kozmetikte doğal trend

Detaylı

A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS-HAZİRAN 2010

A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS-HAZİRAN 2010 kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS-HAZİRAN 2010 Kobigündem Reklamcılık ve Yayıncılık Hizmetleri bünyesinde yayımlanan KOBİGÜNDEM aylık iş dünyası

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1988 DEN BUGÜNE İTTİFAK HOLDİNG VİZYON MİSYON DEĞERLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NDAN MESAJ İTTİFAK HOLDİNG E GENEL BAKIŞ RİSK YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER 1988 DEN BUGÜNE İTTİFAK HOLDİNG VİZYON MİSYON DEĞERLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NDAN MESAJ İTTİFAK HOLDİNG E GENEL BAKIŞ RİSK YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER 06 08 12 14 20 22 24 26 32 36 40 46 50 54 58 82 1988 DEN BUGÜNE İTTİFAK HOLDİNG VİZYON MİSYON DEĞERLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NDAN MESAJ İCRA KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ İTTİFAK HOLDİNG

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Gelir artışı Ana rakiplerimizden daha fazla büyüme İnovasyona dayalı büyüyen pazarlara odaklanmak Lider çevreci portföy Gelişmekte

Detaylı

TÜREB DERGİ 01. Taner Yıldız. RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu. RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya

TÜREB DERGİ 01. Taner Yıldız. RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu. RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya DERGİ 01 Yıl 1 / Sayı 01 Mart / Nisan / Mayıs 2015 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya

Detaylı

Sanayileşme ve OSB TOSB. Yunus Çiftçi TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sanayileşme ve OSB TOSB. Yunus Çiftçi TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı O Sanayileşme ve O Sanayide sinerji yaratmanın mükemmel bir modeli olan Organize Sanayi Bölgeleri ülkemizde önemli bir fonksiyonu yerine getirmeye başlamıştır. Başlangıçta yasal bir alt yapısı dahi olmadan

Detaylı

Eskişehir de sanayinin felsefesi mevcut ENGLISH SUMMARY P.56-61

Eskişehir de sanayinin felsefesi mevcut ENGLISH SUMMARY P.56-61 www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 3 EYLÜL 2012 Bursa nın genlerinde girişimcilik var Eskişehir de sanayinin felsefesi mevcut ENGLISH SUMMARY P.56-61 Bilecik büyük yatırımlar için hazır

Detaylı

Büyük Düşünen KOBİ ler

Büyük Düşünen KOBİ ler YIL: 25 SAYI: 298 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOBİ lerin Risk ve Fırsatları Büyük Düşünen KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulaması Uluslararasılaşma ve KOBİ

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014. Denizatı Petrokimya A.Ş. Genel Müdürü A. Şafak AKMİL:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014. Denizatı Petrokimya A.Ş. Genel Müdürü A. Şafak AKMİL: ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014 HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLAR!.. DUAYEN Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Necmettin Bitlis in ağzından ders gibi bir başarı

Detaylı

Haber 8 Güçlü rakip olmak AR-GE den geçiyor 9 KOSGEB den KOBİ lere Avrupa vizyonu 10 BAYOSB 2016 yılında 10 bin istihdam hedefliyor

Haber 8 Güçlü rakip olmak AR-GE den geçiyor 9 KOSGEB den KOBİ lere Avrupa vizyonu 10 BAYOSB 2016 yılında 10 bin istihdam hedefliyor İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı