Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı"

Transkript

1 BAŞARI ÖYKÜLERİ

2

3 1 Desteklediğimiz projeleri dolayısı ile beraber çalışma şansı bulduğumuz yenilikçi firmalarımızın başarı öykülerini 2008 yılından beri Yenilikçinin Defteri nin bir bölümü olarak sizlerle paylaşıyoruz. Herbiri kendine özgü bu başarı öykülerinin ortak temellerini öne çıkararak, yenilikçi duyarlılığı artırmak ve diğer firmalarımızı cesaretlendirmek istedik. Bu yayında, bugüne kadar derlediğimiz 39 başarı öyküsünü birarada sunmanın gururuyla, bize öykülerini paylaşma ayrıcalığını sağlayan kuruluşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon alanındaki başarılarının hedeflerini büyüterek devamını diliyoruz. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

4 2 Geleceği biçimlendirecek teknolojiler ve TTGV... Bilindiği gibi, TTGV, sektör ayırımı yapmaksızın, belirli kriterlere uymak koşulu ile, kendisine önerilen yenilikçi teknoloji geliştirme projelerini desteklemektedir. Oysa, ülkelerin dönemsel olarak değişebilen bazı teknoloji alanlarına ağırlık veren stratejiler izlemesinde yarar vardır. İşte bu noktadan hareketle Vakfımız, mevcut Teknoloji Geliştirme Proje Desteklerini korumakla birlikte, kimi konulara bazı ayrıcalıklar tanıyan yeni bir kulvar açmayı amaçlıyor. Bu konuların, uluslararası koşullar da göz önünde tutularak aşağıdakiler gibi olması düşünülmektedir: Enerji üretiminde kullanılan düşük emisyonlu teknolojiler (öncelikle rüzgar ve güneş) ve enerji tasarrufu sağlayan yeni ürünler, Malzeme teknolojileri (öncelikle nanoteknoloji), Tarım (öncelikle tohumculuk). Bir ülkede önem verilen teknolojilere sahip ve hakim kuruluşların bulunması bu teknolojilere dayanan ihtiyaçların karşılanmasında büyük esneklik ve kolaylık sağlar. Ülkemizde bunun en belirgin örneği iletişim alanında yaşanmıştır yılına kadar süren iletişim konusundaki darboğaz 1960 ların ikinci yarısında kurulan ve kendi özgün ürünlerini geliştirerek imal eden kuruluşlar sayesinde 1980 li yıllardan başlayarak aşılmıştır. Bu sayede ülkemizde %1 in epeyce altında kalan telefon yoğunluğu %20 lere ulaşmış, karşılanması on yılı aşan istekler neredeyse günü gününe karşılanabilir hale gelmiştir. Aynı şekilde, saatlerce gerçekleşmesi beklenen uzak mesafe bağlantıları otomatikleştirilmiş, Türkiye nin sayısal haberleşme penetrasyonu ülkelerarası karşılaştırmada ön sıralara yükselmiştir. Güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanmayı sağlayan teknolojilere sahip olunması ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacağı gibi, Kyoto Protokolu dolayısıyla üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştıracaktır. Dahası, temiz enerji kullanılmasının en önemli faydalarından olan enerji bağımsızlığını sürekli kılacaktır. Enerji tasarrufu ile ilgili olarak insanların günlük yaşamlarında harcanmasına sebep oldukları enerji miktarının azaltılması ilk akla gelendir. Bugün insanların barındığı binalarda toplam enerji tüketiminin %40 ı harcanıyor. Bu sebeple aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemlerinde yapılacak tasarruf büyük önem taşıyor. Örneğin, aydınlatmada klasik ampuller yerine enerji tasarruflu lambalar kullanılması ile, bu amaçla harcanmakta olan enerjiyi üçte birine düşürmenin mümkün olduğu hesaplanmaktadır. Sokak aydınlamalarında ve motorlu taşıtlarda LED ler kullanarak bu tasarruf daha da artırılabilir. Nanoteknoloji ve nanomalzeme geliştirme ve üretim teknolojileri birçok ülkede en kritik araştırma alanı olarak desteklenmektedir. Öngörülen özelliklere sahip nanomalzemeler sanayinin her dalında, sağlıkta ve tarımda kullanılıyor. Yalnız ABD de 2020 deki pazarın 1 trilyon ABD Doları olacağı tahmin ediliyor. Bu görünüş nanoteknolojinin ülkemiz bilim ve teknoloji gündeminde bulunmasını zorunlu kılıyor. Üstün nitelikli ve hibrit tohum kullanımı bitkisel üretimde verim ve kaliteyi önemli surette yükseltmektedir. Ülkemizde tohumculuk alanına özel sektör çok geç girmiş olup bugün özel tohumculuk kuruluşları dışa bağımlı bir yapı sergilemektedirler. Türkiye nin büyük tarım potansiyeli göz önünde tutulduğunda bu alandaki gelişmenin yeterli olmadığı, yerli teknoloji kullanılmasının yaygınlaştırılması gerektiği söylenebilir. TTGV nin açacağı yeni kulvarın yukarda sözü edilen alanlarda bir tetikleme etkisi yapmasını diliyorum. Dr. T.Fikret YÜCEL TTGV Yönetim Kurulu Başkanı

5 3 TTGV nin penceresinden geleceğe bakarken... Küresel ekonomik krizin ülkemiz dahil hemen hemen tüm dünyada iş ortamını olumsuz etkilediği bugünlerde geleceğe bakabilenler, krizin tahrip edici güncel olumsuzluklarından ziyade şekillenmekte olan yeni ekonomik düzenin getireceği fırsatlara odaklanmak zorundadır. Bugün hemfikir olduğumuz genel kabul, 1990 lardan beri alışageldiğimiz sürekli ve küresel ekonomik büyüme günlerine tekrar dönmenin uzun bir süreç olacağıdır. Bu süreç içerisinde başta kendi pazarına yönelik olmak üzere, daha çok tercih edilen daha az miktardaki ürün veya hizmeti en etkin şekilde pazara sunabilmek artan önemde bir rekabetçi yetkinlik unsuru olacaktır. Belki de bu nedendir ki, son dönemde dünyadan en önemli gözlem, ulusal ve bölgesel şampiyonların daha önceden varsayılanın aksine kritik değer ve önemlerini koruyacağı olmalıdır. Destek ve programlarımıza olan artan ilginin de gösterdiği üzere, belirsizlik ve olumsuz beklentilerin egemen olduğu mevcut ortamda, firmalarımız için araştırma ve teknoloji geliştirmeye dayalı rekabetçi yenilikçi bir yetkinlik, gelişmiş iş stratejilerinin vazgeçilmez ögesi olmaya devam etmektedir. Bununla beraber, firmalar özellikle yetişmiş insan kaynağına dair mevcut bilgi ve tecrübe kazanımlarını korumak, mevcut ürün ve süreçlerinde pazarda kalabilmek için kademeli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmek, orta ve uzun vadede değişen pazarlara yönelik rekabetçi teknolojik yetkinliklerini geliştirmek gibi kapsamlı bir sorumluluk ile karşı karşıya bulunmaktadır. Artan sorumluluklara karşın, herzamankinden çok daha sınırlı iç ve dış kaynakların yönetimi, firmalarımızın pazardan aldığı karmaşık ve olumsuz işaretler altında ileri düzeyde bir yönetsel yetkinliği öngörmektedir. Özellikle düşük katma değerli sektörlerde faaliyet gösteren, bazıları sektörlerinde önemli hacimler ifade eden firmalarımızın rekabetçi düzeyde varlığı büyüklüklerinden bağımsız olarak tehdit altındadır. Bugün benzer tehditlerle karşı karşıya olan tüm ülkelerde kamunun bu şartlar altında oynaması gereken aktif rol birkez daha ön plana çıkmaktadır. Gelirlerdeki daralma ve giderlerdeki orantısız artışlar ile firmalarınkine benzer zor tercihlerle karşı karşıya olan devletler için başta özellikle yüksek vasıflı yetişmiş insan kaynağı olmak üzere ar-ge yatırımlarının sonucu ulusal entellektüel sermayenin korunması, ileride telafisi çok daha yüksek maliyet doğurabilecek seçenekler ışığında tartışmasız bir öncelik ortaya koymaktadır. Pekçok ülke mevcut krizi, yeni düzende rekabetçi kalabilecek fikir, bilgi ve yaratıcılığa dair olanlar dahil daha geniş bir üretim kurgusunu geliştirebilecek ve ihtiyaç duyulan dönüşümü tetikleyebilecek bir müdahale fırsatı olarak görmektedir lerden başlayarak ar-ge ve yenilik konusundaki politik irade ve neticesindeki kamu vizyonu, son dönemde kaynaklar, programlar ve farkındalık anlamında önemli bir mesafe katedilmesine imkan sağlamıştır. Her yıl, artan oranda yeni firma ar-ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi için kamu programları sistemine dahil olmaktadır. Bu sevindirici gelişme ile beraber, ar-ge ulusal kritik kütlemizi oluşturan düzenli ar-ge yürütücüsü firmalarımızın değişen ve gelişen ihtiyaçlarının da, karşı karşıya oldukları uluslararası rekabete sağlanan imkanlar dikkate alınarak destek sistemimizde karşılık bulması gittikçe artan bir önem arz etmektedir. Bugün ülkemiz gündeminin temel yetkinlikler, altyapı ve insan kaynakları açısından daha karmaşık, uzun vadeli, iddialı ve araştırma işbirlikleri içeren yüksek bütçeli ve geniş kaynaklı projelere hazır olduğu açıktır. Sektörel ve teknoloji özelinde ulusal programlar olarak farklı boyutları ile örgütlenecek böylesi projeler üniversitelerimiz için de önemli bir özgün araştırma fikri kaynağı olacaktır. Günümüz karmaşık ve hızlı pazar dinamikleri bölgesel ve ulusal yenilik sistemi aktörleri arasındaki işbirliklerine daha da önem kazandırmaktadır. Bu aktörlerden son dönemde önemli biri olarak, kamunun yeni ve esnek modellerle kendisinden beklenen rolü üstlenmesi daha fazla önem kazanmaktadır. Kamunun risk paylaşan eşit ortaklık modellerinde roller üstlenmesi, gelişmiş ülkelerde dahi yaygın bir beklenti haline gelmiştir. Bu anlamda, 1991 yılında Türkiye nin önündeki fırsat ve tehditleri dikkate alan uzun vadeli bir kamu özel sektör ortak vizyonunun ürünü olan TTGV, bugün uzmanlaşmış program yürütücüsü bir kuruluş olarak ulusal ve uluslararası seviyede takdir toplamaktadır. Başta kurucularımız, yönetim kurulumuz ve çalışanları olmak üzere, tüm paydaşlarımızın ortak sahibiyet ve başarısının ürünü olan TTGV, ülkemiz için fırsatlara odaklı ortak vizyonları destekleyecek esnek ve dinamik bir araç olarak çalışmalarına devam etmektedir. Coğrafya ve zenginlikten bağımsız olarak ortak küresel sorunlara yerel çözüm arayışlarının devam ettiği bugünlerde, dünyayı izlemek, anlamak, anlatmak ve gerçek ihtiyaçlarlar ilişkilendirerek somut program önerileri olarak ülkemiz gündemine katkıda bulunmak, TTGV nin misyonunun önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Başarı öykülerimizin, TTGV misyon sermayesinin önemli bir bileşeni olan desteklediğimiz proje portföyümüzün yeni bir kesitini sizlerle paylaşmak; hep birlikte etkin politika ve programlarla korumak ve desteklemek zorunda olduğumuz sanayimizin ar-ge ve yenilik yetkinliğindeki kazanımlarını sizlere birkez daha hatırlatmak için zevkle inceleyebileceğiniz bir vesile olmasını dileriz. Dr. A.Mete ÇAKMAKCI TTGV Genel Sekreteri

6 4 BAŞARI ÖYKÜLERİ 6 AKG YALITIM VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 10 ALFA HİDROLİK A.Ş 14 ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 18 BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22 BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş. 26 BIOANALYSE LTD. ŞTİ. 30 BİRCOM 34 BİRİM MAKİNE 38 BİZİTEK BİLGİSAYAR YAZILIM VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 42 BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN.TİC. A.Ş. 46 ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN.TİC.A.Ş. 50 DEFNE BİLGİ İŞLEM ÜRÜNLERİ 54 DENET CİVATA SANAYİ A.Ş. 58 DİRİNLER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 62 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 66 DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş. 70 ECE BANYO GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş. 74 EGE ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. 78 EMA GROUP 82 ERMAKSAN MAKİNE LTD.ŞTİ.

7 86 EZGİ GIDA TURİZM TIBBİ ÜRN.PAZ.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 90 EZİCİ YAĞ SAN. BİODİZEL VE ENERJİ ÜRETİMİ PAZ. LAB. HİZM. A.Ş. 94 GOLDAŞ A.Ş. 98 KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. 102 MEGATEK MÜHENDİSLİK SAN.TİC. A.Ş. 106 NETCAD YAZILIM 110 NEVOTEK BİLİŞİM SES VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 114 NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 118 ONAT PROFİL VE ALAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 122 ORGANİK KİMYA SAN.TİC.A.Ş. 126 PALANCI GIDA TEK. AR. GE. TİC. A.Ş. 130 PROVET VETERİNER ÜRÜNLERİ 134 SAVRONİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. 138 SENKRON MAKİNA VE SANAYİ TİCARET İHRACAT İTHALAT LTD. ŞTİ. 142 SETAŞ KİMYA A.Ş. 146 SİSTEM TEKNİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 150 TEKNİK KİMYA A.Ş. 154 ÜNİMETAL A.Ş. 158 VERİPARK YAZILIM 5

8 6 AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic.A.Ş. AKG Gazbeton, 1990 yılında Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. çatısı altında Genel Müdürlük olarak faaliyetlerine başlamış da da Kırıkkale Gazbeton Tesisleri üretime geçmiş. Kırıkkale tesisi bu alanda kurulduğu yıl için tek hatta dünyanın m 3 /yıl ile en büyük kapasiteli tesisi olmuştur. 15 Nisan 2002 tarihinde bu iki tesis; AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında üretimlerini sürdürmüşler. Halen AKG Yalıtım; m 3 /yıl kapasiteli İzmir ve m 3 /yıl kapasiteli Kırıkkale fabrikalarıyla toplam yıllık m 3 üretim kapasitesine sahiptir. Sektöre yön veren oyuncu olmak Genel Müdür, AKG Gazbeton un, m 3 /yıl kapasiteli gazbeton üretimiyle sektöre yön veren bir oyuncu haline geldiğini belirterek firma özelliklerini şöyle özetliyor; Türkiye ve Dünya için, kaliteli inşaatın vazgeçilmez duvar malzemelerini üreten AKG Gazbeton; İzmir ve Kırıkkale deki üretim tesisleriyle sektöre, yüksek ısı yalıtım özelliği olan, hafifliği sayesinde deprem güvenliğini arttıran ve yanmayan gazbeton yapı malzeme ve elemanlarını sunuyor. Bu nedenle biz kendimizi Ürüne değer katan, sektöre ivme kazandıran dünya pazarlarında Türk Yapı Sektörü nün gurur kaynağı öncü firma olarak tanımlıyoruz. Proje fikirlerinin kaynağı AKG Gazbeton da proje fikirlerinin, ürünün ve hizmetin; sektöre, çevreye, pazara, ekonomiye katkı sağlamasını temel alan bir yaklaşım sonucu doğduğu, kimi zaman fikirlerin firma içindeki süreçlerden kimi zaman ise pazardaki müşteri taleplerinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Geri kazanımın ve sürdürülebilir çevrenin hem üretim süreçlerinde hem de yeni proje önerilerinde en önemli gündem maddelerinden olduğu vurgulanıyor.

9 1990 AKG nin kuruluşu 1996 Kırıkkale Gazbeton Tesisi nin kurulması 2002 AKG markasıyla üretime başlanması 2005 Türkiye de duvar malzemesi üreticileri arasında ilk CE sertifikasının alınması Kalder İzmir Şubesi nin Buhar Üretiminde Enerji Tüketimini İyileştirme konulu çevre projesine verdiği Ege Bölgesi Yılın Başarılı Ekip Ödülü 2006 İzmir fabrikasında %40 kapasite artırımı 2007 Ege Bölgesi nde yılın 2. en yüksek ihracatının gerçekleştirilmesi 7

10 8 TTGV desteği ile gerçekleştirilen Gazbeton Firelerinin Üretimde Yeniden Kullanılması Projesi ndeki çıkış noktasının pazardan bir talep olmadığı halde, sürdürülebilir çevre duyarlılığı olduğunu belirtiyor. Fireleri geri kazandık Üretim Müdürü Uğur Çelikkayalı, Gazbeton Firelerinin Yeniden Üretimde Kullanılması projesini şu şekilde özetliyor; Projenin ana hedefi; çıkan gazbeton firesini değerlendirmek, kullanılan bir hammaddenin tüketiminde tasarruf sağlamak ve fire değerini indirmekti. Gazbeton üretim sürecinde, her üretim hattında olduğu gibi istatistiklerle takip edilen gazbeton firesi oluşmaktadır. Sürekli gelişimin gereği olarak, gazbeton fire miktarının azalması ve mümkünse hiç olmaması esastır. TTGV ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ile firenin, üretime geri kazandırılma sürecinin geliştirilip, kullanılan diğer bir hammadden de tasarruf sağlayabilecek metotların araştırılması ve uygulanması yöntemleri üzerinde çalışılmıştır. Çalışmalarda, laboratuvar ortamında gerekli tasarım süreçleri ardından üretim hattında bazı teknolojik değişiklikler ve yenilikler yapılması ve laboratuvar denemelerinin üretim boyutuna taşınıp seri üretime adapte edilmesi planlanmıştır. Bu proje İzmir Fabrikası nda başarıyla tamamlandıktan sonra Kırıkkale Fabrikası na da uyarlanmıştır. Proje ekipleri oluşuyor Projenin önemli bir kısmı laboratuvar ölçekli çalışmaları içerdiği için laboratuvardaki tüm çalışanlar bu projenin ilk üyeleri olmuşlar. Bununla birlikte projenin üretimde denenebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, üretim denemelerinin gerçekleştirilmesi için ilgili üretim birimlerinden çalışanlar ve muhtemel problemlerin giderilebilmesine yönelik olarak da bakım bölümünden ilgili personel de projede görev almış. Kalite Güvence Yetkilisi Ergül Doğan ise; proje yürütücüsü olarak koordinasyonu sağlamış ve böylece hemen tüm birimlerden oluşan ar-ge proje ekibi oluşturulmuş. Çevre dostu ürün için temiz üretim Üretim Müdürü Uğur Çelikkayalı, projedeki esas çıktıyı hedefimizin hayata geçirilmesi şeklinde tanımlıyor. Ayrıca üretimden çıkan firenin belirli proses aşamalarından geçerek uygun koşulları sağladıktan sonra, ürünün içinde tekrar kullanılabilmesinin maliyet avantajından öte çevre duyarlılığı anlamında çok önemli olduğunu belirtiyor ve ilave ediyor; böylece, bu proje sayesinde içinde yaşadığımız çevre için bir katmadeğer yaratmayı başardığımızı düşünüyoruz. Proje ile sağlanan ilgili hammaddenin daha az kullanımı ve firenin geri kazanımı sonucu atık sahalarına bertaraf için gönderilen atık miktarı da azaltılmış. Hammadde kullanımında sağlanan düşüş ile yıllık yaklaşık ABD Doları tasarruf edilmiş. Firma yetkililerine göre çevre faaliyetleri, temiz üretim teknolojileri, sürdürülebilir kaynak kullanım kampanyaları gibi çalışmaların hızla arttığı bugünlerde, bu proje özel bir anlam taşıyor. Uğur Çelikkayalı projenin bu alandaki diğer firmalar için de önemli olduğunu şu sözlerle vurguluyor; Her işletme için atık bertarafı bir problem iken, atıklarımızı ürünümüzde değerlendirilebilme imkanı yaratmamız; sadece firmamız için değil, gazbeton üretimi yapan tüm işletmeler için de son derece olumlu bir gelişmedir. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla ürettiğimiz bu projemizle, firmamız çevre, maliyet, atık bertarafı ve temiz üretim uygulamaları konusunda iyi bir örnek oluşturmuştur. Proje desteğinin diğer yararları TTGV nin özkaynaklarından finanse ettiği Çevre Projeleri Desteği sayesinde proje süreçlerinde daha planlı ilerlemişler. Destek sürecinin gereklerine bağlı olarak

11 9 proje dosyasının hazırlanması aşamalarında pekçok kritik konuda sistematik yaklaşımlarda bulunarak kapsamlı ve detaylı şekilde bütçelendirilmiş bir dosya hazırlanması daha kolay olmuş. Firma yetkilileri Proje bütçesi için TTGV den destek alınmasının planlanan çalışmaların önünü açtığını ve hız kazanmasını sağladığını ifade ediyor. Uğur Çelikkayalı ya göre TTGV desteği; sistemli ve planlı bir proje yaklaşımı ile problemlerin çözümlenmesinin yöntemini öğretmiş. Ayrıca başka projeler yapılması ve diğer destek arayışları gibi konularda da cesaret ve tecrübe kazanılmış. Yine proje kapsamında TTGV nin görevlendirdiği proje izleyicilerinin yorumları ve önerileri de projenin başarı ile sonuçlanmasında etkili olmuş. Diğer firmalara öneriler Uğur Çelikkayalı inovasyonun, sıkı rekabet koşulları içerisinde var olma ve kar etme mücadelesi veren firmalar için çıkış noktası olduğunu söylüyor ve ekliyor Fakat hiçbir zaman şu gerçek unutulmamalıdır; inovasyon yenilik demektir ama o yenilik ancak katma değer yaratan sonuçlar verdiyse, gerçek bir inovasyondur. Şirketler araştırma ve geliştirme misyonlarının yanında, çalışmalarını ticari olarak değer katarak yürütebilirler. Bu da ancak çalışmaların inovatif ar-ge sistematiği içerisinde ilerlemesi ile mümkün olmaktadır. Projeler şirketimizin ileriye dönük yüzünün simgesidir, geleceğimiz için atılan adımlardır. Gelişime açık, sosyal sorumluluk bilincinde, sürdürülebilir çevreye hizmet etmeye gönüllü, dürüst, etik ticaret yapan ve sürekli müşteri memnuniyeti esasına dayanarak çalışan şirketlerin sürekli proje üretmesi ve bu projelerinin başarıyla sonuçlanması şaşırtıcı değildir.

12 10 ALFA Hidrolik A.Ş. Alfa Hidrolik, 1998 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesinde, 1000 m 2 lik bir alanda faaliyete geçmiş. Traktör hidrolik direksiyon kitleri üretimiyle işe başlayan kuruluş, 2002 yılında ürün grubunu genişleterek hidrolik silindir imalatını da ürün yelpazesine eklemiş. Halen, 2009 yılında taşındığı m 2 lik toplam alana sahip modern tesisinde üretimini sürdürüyor. İki kriz arası büyük ilerlemeler sağladık Alfa Hidrolik A.Ş., Emekli Öğretmen Cemal Çelik tarafından kurulmuş. Hemen ardından Türkiye de başgösteren 2001 krizinden oldukça etkilenmişler ve farklı arayışlar sürerken dünyada hidrolik teknolojilerinin ve sistemlerinin önem kazanacağı ve yaygınlaşacağı öngörüsüyle 2002 yılında hidrolik silindir üretimine başlamışlar. Bu süreç ardından yaşanan gelişmeleri firmanın Genel Müdürlük görevini de yürüten Cemal Çelik, şöyle özetliyor; 2005 de Beco-Loader kepçe için silindir ürettik, 2006 yılında bir Amerikan firmasına kendi HPS markamız ile üretim yapmaya başladık. Aynı yıl alanımızda çok önemli bir konuma sahip olan NHL-İrlanda firması için üretime başladık. Bu firma bizim öğretmenimiz oldu ve birlikte önemli ticari başarılar da yakaladık. O heyecanla büyük bir yatırıma giriştik de ülkemizdeki en yakın rakibimizden 3 kat daha fazla üretim gerçekleştirdik. Özetle, iki kriz arasında oldukça büyük ilerlemeler sağladık ama krizlerden de çok etkilendik. Kriz olmasaydı 2009 için silindir üretimi ile dünyada bu alandaki ilk beş firma arasında olma hedefimiz vardı. Krizlerde ortaya çıkan fırsatları iyi değerlendirmek gerek Genel Müdür Yardımcısı Ergin Aksoy da müşterileri arasında Avrupa daki OEM lerin önemli bir yer tuttuğunu, bu müşterilerin isteklerine göre imalat yaptıkları için raf ürünlerinin bulunmadığını belirterek, krizde ayakta kalabil-

13 1998 Alfa Hidrolik A.Ş. nin kuruluşu 1999 Hidrolik direksiyon üretimi, Trakya-Babaeski de ilk satış ofisinin kurulması 2002 Hidrolik silindir üretimine başlangıç 2003 Konya OSB de 3500 m 2 si kapalı, 7000 m 2 lik yeni tesise taşınma 2005 Kepçeler için silindir üretimi 2006 HPS (Hydrolic Power Steering) markası ile üretim adet silindir üretimi adet silindir üretimi 2009 Konya OSB de m 2 lik yeni işletmeye taşınma 11

14 12 mek için riskin paylaştırılması gerekliliğini vurguluyor ve yapılması gerekenleri şöyle özetliyor; Hem pazarı ve hem de pazardaki ürün yelpazesini çeşitlendirmek gerekiyor. Böylece alternatifler çoğaldığı için krizlerde de risk bölünmüş ve azaltılmış oluyor. Krizin tehditleri kadar fırsatları da var. Örneğin, çevremizdeki pek çok ülke önemli rakiplerimiz olan Çin ve Hindistan dan üçer aylık periyotlarla büyük miktarlarda malzeme alırlardı ve büyük gemilerle bunları taşırlardı. Krizle birlikte stok yığılmaları olunca artık ufak partiler tercih edilmeye başlandı. AB nin ürün çeşitliliği, ulaşım, stok maliyetleri gibi nedenlerle yakın coğrafyaya ilgisi arttı. Bu tür fırsatları iyi analiz edip avantaja çevirmeliyiz. TTGV desteğiyle bir üst lige çıktık Ergin Aksoy, yukarıda belirtilen yaklaşımı hayata geçirmek için de 2007 yılında TTGV nin ar-ge desteğiyle yaptıkları OEM Üreticileri için Hidrolik Silindir İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi projesi sonrasında bir üst lige çıktıklarını belirtiyor ve Ar-ge organizasyonları ve yakın gelecekte planladıkları ar-ge proje hedeflerini şöyle özetliyor; Bünyemizde oldukça yetkin bir mühendislik bölümümüz var. Bu birimden üretim yanında ar-ge süreçlerinde de yoğun şekilde yararlanıyoruz. Daha büyük silindirleri daha yüksek basınçta kontrol edebileceğimiz bir test ekipmanı projemiz var. Bu bize özel olacak ve epey pazar kazandıracak, çünkü mevcut durumda bu yönde gelen talepleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca daha ileri bir kaynak robotu geliştirme planımız ile ana girdimiz olan honlanmış boru ve yüksek krom alaşımlı mil malzemeleri üzerine epey proje planlarımız mevcut. İyi firmalarla çalışmak bizi de geliştiriyor Cemal Çelik de TTGV desteklerinin yararını vurguluyor ve en kritik anlarda gelen ar-ge finansman desteklerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtiyor. Çalıştıkları alanda önemli ve yetkin firmalarla çalışmanın ise birçok zorluğu bulunmasına rağmen aynı zamanda en büyük şansları olduğunu şu sözlerle açıklıyor; Bizim en büyük şansımız, çalıştığımız firmaların bu konuda en ileri firmalar olmalarıdır. Bu firmalar alanda daha ileri aşamalardaki üretimlere girdikleri için bize teknik resimler, çizimler, kısaca tasarım ve üretim süreçleri için kritik her türlü unsuru vermekten çekinmiyorlar ve bunlara katabileceğimiz özellikler olup olmadığını soruyorlar. Bizim de malzeme, yarı mamul ve üretim süreçlerine ilişkin oldukça ileri bilgimiz var. Mühendislik birimimiz özellikle ürün ömrünü ve çalışma hızını artıracak öneriler geliştiriyorlar, ciddi mühendislik çalışmaları yapıyorlar. Tüm bu aşamaların sonunda müşteriye örnek hazırlayıp gönderiyoruz. Fiyatı en sonra konuşuyoruz. Bu süreç 3 aydan başlar. Hatta bazı projelerde 2.5 yıla kadar uzamıştır. Bu karşılıklı güvene dayalı ilişkiyi çok önemsiyoruz. Çünkü böylece bir müşteri ile çalışmaya başlayınca ilişkimiz sürekli oluyor. Biz bir gövdenin kalbini üretiyoruz Cemal Çelik tasarımdan üretime kadar geçen sürecin uzun olmasının normal karşılanması gerektiğini belirterek nedenini şöyle anlatıyor; Biz bir gövdenin kalbini üretiyoruz. Aslında bizim ürünümüzden önce de o gövdede bir kalp vardı. Müşterimizi onun yerine neden bizim ürünü kullanması gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor. Hata oranımız çok düşük. Bu nedenle bir çok takdir ve ödül aldık. Bu yaklaşım da süreci oldukça uzatıyor. Projeler büyüdükçe riski de büyür Cemal Çelik, ar-ge desteklerinin gözlemlediği yararlarını şöyle sıralıyor; Bu proje yardımlarıyla çok önemli makineler yaptık. En kritik dönemlerde TTGV den gelen finansman bizi çok rahatlattı, mutlu etti. Destekler şevk veriyor, önemli kurumların sizi gördüğü ve güvendiği anlamına geliyor. Biz bu destekleri ödül olarak görüyoruz ve motivasyonumuz artıyor.

15 13 Ancak, Cemal Çelik, küçük bütçelerle dünya çapında büyük projeler çıkmayacağını ve şayet iddialı ar-ge çalışmalarının çoğalması isteniyorsa ar-ge desteklerinde de farklı düzenlemeleri gerekli gördüklerini şöyle ifade ediyor; Dünya için proje yapılması isteniyorsa, bunun için lazım olanların da sağlanması gerekir. Bu tür projelerin riski de, bütçeleri de yüksek olacaktır. Ayrıca parasal destek yanında uzmanlık desteği de sağlanmalıdır. Alanımızda dünyada en önlerde olmak hayal değil Cemal Çelik mevcut durumda 20 cm ile 2 m. arası her türlü hidrolik silindiri yapabilecek durumda olduklarını, 2010 da kriz atlatılırsa ilk önce 3m. daha sonraki yıllarda da 5 m. büyüklüğe kadar olan silindirleri üretmeyi hedeflediklerini belirterek planladıkları Ar-ge projeleri ile bu kapasiteye ulaşılmasının hayal olmadığını vurguluyor. Bu durumda ivmesel bir üretim rakamı ve ciro artışıyla alanlarında dünyanın en önde gelen firmalarından olabileceklerini söylüyor. Bu hedefe yönelik olarak da vizyonlarını şöyle tanımlıyor; Çağdaş, nitelikli ve küresel standartlarda oluşturduğu kurumsal yapısı ile dünyaya endeksli ileri teknolojiye sahip ürünler üreterek kalıcı bir marka olmak. Dünya çapında kuruluş olmak için kurumsal ar-ge Cemal Çelik uluslararası bir kuruluş olmak isteniyorsa önce kurumsal Ar-ge yapılanmasının şart olduğunu belirtiyor ve bir şirketin büyümesi için diğer önerilerini de şöyle sıralıyor; Bir kişinin aklı herşeye yetmez, onun için her alanda kurumsallaşmak gerekir. Ülkemizde heran krizler olabilir, bu nedenle özsermaye güçlülüğü çok önemli ama aynı zamanda Türkiye bir fırsatlar ülkesi. Büyümek için bunları kaçırmamak lazım. Şirketlerin maymun iştahlı olmaması, bildiği işlerde daha da derin uzmanlaşmaya çalışması gerekir. Yapılan işte en kökten başlayıp zirveden çıkmak hedef olmalı. Dünyada başarılı şirketlerin öyküleri de bunu doğrulamaktadır.

16 14 ANADOLU Tıp Teknolojileri A.Ş yılında kurulan Anadolu Tıp Teknolojileri, Türkiye nin kontak lens ve katarakt cerrahide kullanılan göz içi lens üreticisi. Günümüzün en gözde teknolojisi olan hidrofobik akrilik lensler üretiyor Anadolu Tıp. Bunlar suyu kabul etmeyen, katlanabilen ve bu sayede küçük bir kesikten göze yerleştirilebilen lensler. Anadolu Tıp Dünya üzerinde tek parça halinde katarakt lensi üreten iki firmadan biri. Bu teknoloji ile üretilen lenslerin avantajı hem sağlamlığı hem de göz içindeki kararlılığı. Firmayı kurmak için ilk çalışmalara 2001 yılında başlıyorlar. İlk başta bir yabancı firma ile ortak çalışma hedeflenmiş. Ancak yabancı firma, yaptığı fizibilite sonucunda yüksek bir know-how bedeli istemiş ve sonuçta bu seçenekten vazgeçilmiş. Yabancı ortak ile yatırım yapsaydık satma şansımız çok kısıtlı olacaktı. Alacakları teknoloji ile üretecekleri lensler günümüzde özellikle Güney Asya ülkelerinde çok ucuza üretilen hidrofilik akrilik lenslermiş. Şu anda ürettikleri hidrofobik lensleri, 2001 yılında ortak yatırım yapmayı düşündükleri aynı firma Anadolu Tıp tan almaya çalışıyormuş yılında Anadolu Tıp ı kurmuşlar. Firmanın kurulması ile birlikte intraocular lenslerin üretimi ve geliştirilmesi konusunda TÜBİTAK-MAM dan danışmanlık almaya ve eş zamanlı olarak Sivas ta fabrika inşaatına başlamışlar. İki yılda fabrika inşaatını tamamlayarak Nisan 2005 de deneme üretimine başlamışlar. Şubat 2006 da CE işareti ve ISO (ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003) belgelerini almışlar. Genel Müdür Alper Kılınç ürünün polimer malzeme tornalandıktan sonra gerçekleştirilen cilalama ile elde edildiğini ve kritik noktanın cilalama know-how ı olduğunu belirtiyor.

17 2003 Anadolu Tıp Teknolojileri A.Ş. nin kuruluşu Projenin başlaması Deneme üretimine başlanması 2005 Projenin tamamlanması Fabrika inşaatının tamamlanması 2006 CE ve ISO belgelendirmeleri Zaraccom markası ile satışlar 2007 İhracatın başlangıcı 15

18 16 Tüm dünyaya lens ihraç eden bir firma olmak Mart 2006 dan itibaren satışlar başlamış ve yoğun olarak ihraç pazarlarına odaklanmışlar. Ocak 2007 de Mısır daki Katarakt Cerrahi Toplantısında Mısır, İran, Ürdün ve S.Arabistan pazarları için önemli bağlantılar oluşturmuşlar. Fransa ve Güney Afrika dan da talepler almaya başlamışlar. Türkiye pazarının %50 sini elinde tutan Anadolu Tıp üretiminin %50 sini ihraç ediyor. Anadolu Tıp ın piyasaya girmesi ile de ithal edilen ürünlerin satış fiyatlarında %50 oranında düşüş olmuş. Alper Kılınç vizyonlarını Tüm dünyaya lens ihraç eden ve piyasadaki en yeni ürünü çıkaran öncü firma olmak olarak tanımlıyor. En iyi optik yüzeye sahip lens Anadolu Tıp günümüzde lens üretiminde kullanılan geleneksel yöntemden farklı bir yöntem kullanıyor. Geleneksel yöntemde düğme formundaki polimer tornalanıp şekillendirildikten sonra cilalanıyor. Anadolu Tıp ise polimeri UV ışınları kullanarak bir kalıpta sertleştirip lens haline getiriyor. Fire oranı daha düşük, yüzey kalitesi daha iyi olan bu yeni teknolojide lensler kalıp kullanılarak üretiliyor ve kalıp sonrası lensler hiçbir ek işlemden geçmiyor. Bu teknolojinin lens üretimine uygulamasını ilk defa Anadolu Tıp yapmış. TTGV ile tanışmaları bu proje sayesinde olmuş. Proje kapsamında çeşitli kalıp geliştirme ve lenslerin optik yüzey düzgünlüğünü iyileştirme çalışmaları yapmışlar ve üretim süreçlerini CE işaretine uygun hale getirmişler. Dünyadaki lensler içinde en iyi optik yüzeye sahip ürün bizim lensimiz diyor Alper Kılınç. Yapılan testlerde Anadolu Tıp ürünlerinin yüzey pürüzlülüğü rakip ürünlerinkinden 10 kat az çıkıyormuş. Düşük yüzey pürüzlülüğü, hasta konforu ve lens yüzeyinde zamanla birikim oluşmasını engellemesi açılarından büyük önem taşıyormuş. TTGV nin proje yönetimi yaklaşımı çok faydalı Sadece destek anlamında değil, projenin gerçekleştirilme sürecinde de TTGV nin önemli ve olumlu katkıları olduğunu söylüyor. Yola çıkmıştık, projeyi zaten yapacaktık. Ancak TTGV bize ar-ge nasıl yapılır öğretti. Hakemler ve izleyicinin yaklaşımı çok olumlu ve yönlendiriciydi. TTGV sayesinde göremediğimiz yanlışlar görüldü. diyor. Projelerini başarıya götüren etkenlerden birini Sivas ta yerleşik olmak olarak görüyor Anadolu Tıp. Alper Kılınç gururla, Büyük şehirler yerine Sivas ta olmak sayesinde firmaya daha bağlı bir çekirdek kadro oluşturabildik. İstihdam için geldik ve başarılı olduk. diyor. Katarakt lenslerin üretimi emek yoğun ve yetişmiş eleman gerektiren bir süreç. Firmada 44 personel çalışıyor. Anadolu Tıp üretimde çalışan tüm personelini kendisi eğitiyor yılı sonuna kadar istihdamı %35 oranında artırmayı hedefliyorlar. Proje zamanlamasının çok doğru olduğunu düşünüyorlar. Projelerinin üst yönetim tarafından takip ediliyor olması, çalışanların yeni fikir geliştirmelerinin desteklenmesi ve proje kapsamında dışarıdan alınan hizmetler ile geliştirilen bilginin firmada içselleştirilmesi için yoğun çaba sarfedilmesini de başarıya ulaşmalarında diğer önemli etkenler olarak görüyorlar. Proje kapsamında bir çok kalıcı işbirliği gerçekleştirmişler. Bunların başında TÜBİTAK-MAM, Kayseri KOSGEB TEKMER ve Cumhuriyet Üniversitesi geliyor. Böylece üniversite sanayi işbirliğine de olumlu bir örnek sunuyor Anadolu Tıp.

19 17 Bu sektörde durursanız kaybedersiniz Bu nedenle geliştirdikleri teknolojinin başka alanlardaki uygulama larının yanı sıra lens konusunda da başlatacakları yeni projeleri olduğunu belirtiyor. 8-9 yıl önce biz distribütörken, dünyanın en iyisi olanların birçoğu kendilerini geliştirmedikleri için yok oldular. Bugün bizden lens istiyorlar. diyor. Alper Kılınç ar-ge projeleri konusunda çalışma yapmak için ilk adımı atmayı planlayan firmalara şu önerilerde bulunuyor: Ülkemizin bu tür çalışmalara ihtiyacı var. Ülkemizde imkanlar da çok. Bu çalışmalara girerlerse firmaların başarılı olmamaları mümkün değil. Destek olmaya hazır yeterli miktarda kurum ve kuruluş var. Planlama çok önemli, fizibilite çok önemli, gerçekçi olmak lazım. Bir girelim sonra çıkarız demek başarısızlığı beraberinde getirir. İyi organize olmak ve uzun soluklu çalışmak lazım.

20 18 BATEL Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Batel Elektromekanik A.Ş, 1991 yılında Tevfik Mağara, M.Murat Alparslan ve Ertuğrul Pala tarafından İzmir Çiğli de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda SF 6 gazlı kesicinin, komple kutup olarak adlandırılan kesme ve ark söndürme hücresi üretilmiştir. Piyasanın ihtiyaçlarına uygun olarak, zaman içinde ürün çeşitlemesine yönelinmiş ve Orta Gerilim (OG) SF 6 gaz izolasyonlu ayırıcı ve yük ayırıcı üretimine de başlanmış. Ürün çeşitliliğinin artırılması ve yeni üretim teknolojilerine hakim olma çabalarının bir sonucu olarak vakum teknolojisi üzerine odaklanılmış. Firma, artan üretim kapasitesine ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak yıllar içinde sürekli büyümüş. Halen, toplam 3500 m 2 lik kapalı alanda üretimlerini sürdürüyorlar. Üretimde yerli katkıyı artırmak hedefi 1980 li yılların sonlarında yabancı sermayenin ülkemize girişinin hız kazanmasına paralel olarak ulusal elektromekanik sanayinde de hızlı bir değişim başlamış ve sektördeki birçok yerli firma ya yabancı ortak almış ya da yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmış. Batel Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Mağara; ulusal elektromekanik sektörünün yeniden yapılandığı bu dönemde, tercihlerini özkaynak ve yerli üretim olarak belirlediklerini söylüyor ve rekabetçi kalabilmeleri için de ar-ge çalışmalarına daha fazla önem vermeye başladıklarını belirtiyor. Bu aşamada, Erdem Mağara ve Alaaddin Mağara nın katılımı ile ar-ge çalışmaları daha da hızlanmış. Tevfik Mağara; yokluğun bedeli varlığın bedelinden daha büyüktür görüşünü esas alarak, gerek bireysel gerekse toplumsal olarak mevcut kaynakların ve önceliklerin üretim için kullanılmasının çok önemli olduğunu vurguluyor. Yaşamak için üretmek, üretmek için ise öncelikle ar-ge ve güncel teknolojileri kullanmanın gerektiğini, üretime yönelmeyen, artı değer yaratmayan bilgi ve tecrübenin bir anlam ifade etmediğini söylüyor. Ayrıca, sürdürülebilir bir üretim için dışa bağımlılığın gerek hammadde gerekse yedek parça bazında olabildiğince azaltılması gerektiğini belirtiyor. Üretimde rekabet için ar-ge nin, ekonomik üretim için ise güncel teknolojilerin öneminin altını çiziyor.

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

Teknoloji Partneri. Çözüm Ortağı

Teknoloji Partneri. Çözüm Ortağı Mühendislik Çözümleri OTO M A S YO N Teknoloji Partneri MÜHENDiSLiK Çözüm Ortağı DA N I S M A N L I K www.inovamuhendislik.net KURUMSAL Endüstride ve sanayide kullanılan ve üretilen makine, sistem ve ekipmanlarda

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Sektöründeki Önemi, CMS nin Ar-Ge Faaliyetleri

Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Sektöründeki Önemi, CMS nin Ar-Ge Faaliyetleri Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Sektöründeki Önemi, CMS nin Ar-Ge Faaliyetleri 20.04.2017 İçerik Şirket Tanıtımı Otomotiv Sektöründe Alüminyum Alaşımları ArGe Merkezi Tanıtımı Neden Ar-Ge Merkezi? CMS

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapanış Etkinliği ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 Dr. Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Sürdürülebilir kalite ve başarı için bağımsız denetim kuruluşları ve danışmanlarla çalışıyor ve kendimizi sürekli kontrol altında tutuyoruz.

Sürdürülebilir kalite ve başarı için bağımsız denetim kuruluşları ve danışmanlarla çalışıyor ve kendimizi sürekli kontrol altında tutuyoruz. Hakkımızda. Kuzey Dizayn market Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. olarak 2011 Kasımında başladığımız AR-GE,Proje ve Fizibilite çalışmalarımızı 2012 başında hayata geçirerek tam kapasite son model makine

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Şirket Ünvanı : Mert Group İnşaat, Elektronik Ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti. Adres : Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan

Detaylı

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu Microsoft Lync Projesi Durum: Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu 5 ayrı lokasyon arasında kuvvetli bir iletişim altyapısına ihtiyaç

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş.

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. Sektörünün lider kuruluşu VİKO 1980 yılında kurulmuş olup, İstanbul Sancaktepe'de 60.000 metrekare kapalı alanda

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI İstanbul, 2012 İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI 14 yıldır farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde birçok firmada Yalın Üretim ve Kaizen Uygulamaları yapmış bir uzman olarak,

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA 1994 yılında Şerafettin Gürçay tarafından kurulan Gürçay Makine, tecrübeli kadrosu ve ileri teknoloji üretim donanımıyla kısa bir süre içerisinde sektörünün önde firmalarından biri

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ VAN GENEL BİLGİLER VAN TÜRKİYE VAN IN PAYI Nüfus (TÜİK 2012) 1.051.975 75.627.384 1,39% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2012)

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745

Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745 Yapay görme ile kalite sürekli denetim altında Yapay görme teknolojilerinin üretim dünyasına iki büyük faydayı birarada sunduğunu söyleyen ISRA Vision Vistek Genel Md. Yardımcısı Serkan Çakır, "Her üretimin

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul 27.02.2011 1 Giriş Okosis San. Ve Tic. Ltd. Şirketi, otomasyon sektörü için yazılım ve donanım çözümleri üretmek, konusunda profesyonel

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

Hedef Kalite olarak sizlere;

Hedef Kalite olarak sizlere; Hedef Kalite olarak sizlere; Yönetim Sistemleri (ISO) Danışmanlığı TSE Standartları için Danışmanlık Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Belgelendirme Hizmetleri Marka & Patent Tescil Hizmetleri Web Sayfası Tasarımı

Detaylı

Burak Boru, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti. Fatih Güneş tarafından yazıldı.

Burak Boru, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti. Fatih Güneş tarafından yazıldı. Burak Boru, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti. Burak Boru, IFS Uygulamaları

Detaylı

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları Hülya ULUSOY SUNGUR İzmir Kalkınma Ajansı 16.12.2015 İzmir İçerik İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı, EBSO ve TTGV işbirliğinde yürütülen İZMİR DE

Detaylı

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip.

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip. Saygıdeğer Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcım, Sayın Kamu Temsilcilerimiz, Akademik Camiamızın Değerli Temsilcileri, Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, Değerli Basın Mensupları, Sayın Konuklar, Hoş

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 SANGEM, bir ESO kuruluşudur Neden SANGEM? Eskişehir Sanayi Odası ESO nun öncü girişimiyle kurulan ve kâr amaçsız (non-profit) bir kuruluş olan

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir.

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir. FİRMA TANITIM Kuruluşundan itibaren doğru işi zamanında teslim etme anlayışı başarı odaklı yaklaşımıyla sektörün yetkin şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirket politikası gereği yalnız inşaat sektöründe

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Eylül 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAŞARILI UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Dr. Emrah Tomur Genel Koordinatör 10 Ocak 2012 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara 2003 yılında İzmir in önde

Detaylı

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com 20. yıl Merkez Sarıgazi Cad. Bulgurlu Mah. No: 39 34696 Çamlıca - Üsküdar İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 (216) 524 12 24 Fax: + 90 (216) 524 12 80-81 Depolama ve Laboratuvar Tesisleri GEBKİM İhtisas Organize

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

YurtbaY Şİrketler Grubu.Ş.

YurtbaY Şİrketler Grubu.Ş. Yurtbay Şİrketler Grubu.Ş. Mutluluğa Mutluluğa açılan kapı YURTBAY ŞİRKETLER GRUBU Süreklİ ve sürdürülebilir büyümesini tescilleyen, Türkİye nin 507. büyük sanayi kuruluşu. Yurtbay Yapı A.Ş., Yurtbay Şirketler

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

Kurumsal Politikamız. Hakkımızda

Kurumsal Politikamız. Hakkımızda 2014 Katalog 1 Hakkımızda Yükseller Metal, Türkiye ve uluslararası alüminyum pazarında üretim, ticaret ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. Firmamız ISO 9001 sertifikalı olup, alüminyum alanında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

Hakkımızda. Yönetim Sistemi Lojistik. Yönetim Sistemi IAS ERP» Sertifikalarımız ISO 9001-2008» AQAP 2110»

Hakkımızda. Yönetim Sistemi Lojistik. Yönetim Sistemi IAS ERP» Sertifikalarımız ISO 9001-2008» AQAP 2110» 2 3 Hakkımızda 3E Elektro Optik Sistemler, 3E EOS, savunma sanayinde belirlediği hedefler doğrultusunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yurtdışı kaynaklı ana ürün ve alt malzemeleri yurt içinde üretmek ve geliştirmek

Detaylı

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. Reon Enerji, enerji tüketimini daha ekonomik ve fonksiyonel bir hale getirme misyonundan

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK PROF.DR.MUSTAFA YAŞAR TINAR

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK PROF.DR.MUSTAFA YAŞAR TINAR ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK PROF.DR.MUSTAFA YAŞAR TINAR 2008463096 SAİM ŞENOL 2008463085 KÜBRA ÖZKAN 2008463056 MERAL GÜLTEKİN 2008463071 SİNEM KISACIK 1944 yılında Abdurrahman SARAR'ın Eskişehir'de

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı