2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO"

Transkript

1 2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO Genel Kurul Toplantı Tarihi : Genel Kurul Toplantı Saati : 10:30 Genel Kurul Toplantı Yeri : Konya Çimento Sanayii A.Ş. Ankara yolu üzeri No : Selçuklu / KONYA Yönetim Kurulunun 28/02/2005 tarih ve 746 sayılı toplantısında düzenlenerek kabul ve genel Kurulun tasviplerine arz olunmuştur. Dr. M. Cemil ÖZGÜL Yönetim Kurulu Bşk. Gilbert NATTA Başkan Vekili Philippe LATOURNARIE Üye Jacques MERCERON-VICAT Üye Louis MERCERON-VICAT Üye Michel PHILIPPON Üye Dominique RENIE Üye Hüsnü BOZKURT Üye Bestami İNAN Üye Jean Michel ALLARD Üye - 1 -

2 İÇİNDEKİLER 2004 Yılı Faaliyet Raporu Takdimi Yılı Olağan Genel Kurul Toplatısı Gündemi...3 Yönetim ve Denetim Kurulu...4 Tarihçe Yılı Çalışmalarını Yansıtan Başlıca Bilgiler...7 Sermaye ve Pay Oranları Dağıtılan Temettü ve Çimento Satışı ile İlgili Temel Bilgiler...8 Faaliyetler - İştiraklerimiz Hukuki Durum...13 Finansal Yapıya İlişkin Bilgi...14 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bilanço ve Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar Mali Tablolara İlişkin Ek Dipnotlar Fon Akım Tablosu...61 Nakit Akım Tablosu...62 Satışların Maliyeti Tablosu...63 Mali Durumla İlgili Temel Rasyolar...64 İdari Faaliyetler...65 İşgücü Verimlilik Tablosu...66 Öngörülen Kar Dağıtım Tablosu...67 Kar Dağıtım Tablosu ve Sonuç Denetçiler Raporu...69 Bağımsız Denetim Raporu

3 31 MART 2005 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAK KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması 2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar ittihazı, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2004 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki, 4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları, 5. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler için Yönetim Kurulunca yapılan yeni atamaların onaylanması yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazı, 7. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti. 8. Yönetim Kurulu üyelerine yılı faaliyetleri için T.Ticaret Kanunu'nun nci maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı. 10. Dilekler ve kapanış

4 YÖNETİM KURULU Başkan : Dr.M.Cemil ÖZGÜL ( Mart 2006 ) Başkan Vekili : Gilbert NATTA ( Mart 2006 ) Üye : Philippe LATOURNARIE ( Mart 2005 ) : M.Guy SIDOS ( Mart Mart 2006) Üye : J.MERCERON-VICAT ( Mart 2006 ) Üye : Jean Michel ALLARD ( Mart 2006 ) Üye : L.MERCERON-VICAT ( Mart 2006 ) Üye : Dominique RENIE ( Mart 2006 ) Üye : Hüsnü BOZKURT ( Mart 2006 ) Üye : Bestami İNAN ( Mart 2006 ) Üye : Michel PHILIPPON ( Mart 2006) Süresi : Yönetim Kurulu üyeleri üç sene müddet için seçilmektedir.(esas Mukavelename Md.23) Şirketin İdaresi : Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler önünde temsil eder. Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas Mukavelename Md.26) DENETÇİLER Denetçi : Robert MICHALLAT ( Mart 2006 ) Denetçi : Hasan GÖKMEN ( Mart 2006 ) Denetçi : F.Ruhsar LORAS ( Mart 2006 ) - 4 -

5 Değerli Ortaklarımız, 2004 yılı için oluşturulan faaliyet raporumuz, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl SPK düzenlemeleri doğrultusunda bağlı ortaklığımız olan Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi nin faaliyetleri ile konsolide edilerek hazırlanan özet verileri içermektedir. Ortaklığımızın 2004 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesine geçmeden önce, kısaca Türkiye açısından nasıl bir yıl geçirdiğimize ve sektör itibariyle yaşanan bazı gelişmeler hakkında kısaca görüşlerimi sunmak istiyorum. Değerli Ortaklarımız; 2004 yılı, 2002 yılında yapılan seçimler ve sonrasında güçlü bir siyasî partinin iktidara gelmesi ile siyasî istikrar ve siyasî istikrarla beraber ekonomik istikrarın da sağlandığı bir yıl oldu yılında ekonominin genelinde iyi bir performans sağlandı. Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinin oluşturduğu iyimser beklentilerin fiyatlara yansıması ile sürdürülebilir hızlı bir ekonomik büyüme sağlandı. İhracattaki yüksek artış, ithalattaki genişleme ve özel sektör yatırımlarındaki artış, sağlanan %9 luk büyüme oranında etkili oldu. Kamu otoritesinin sürdürdüğü mali disiplin, Merkez Bankası nın özerkleştirilmesi ile uygulanan dalgalı kur politikası, reel ücretlerin gerilemesi ve satınalma gücünün önemli ölçüde azalması ile enflasyon tek haneli rakamlara geriledi. Diğer yandan; ekonomideki genel iyileşmeye karşın işsizlik ülkemizin en önemli ekonomik sorunu oldu. İthalat, ihracat ve dış ticaret hacmi en yüksek rakamlara ulaşmasına rağmen dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı büyüdü. Bu yıl da ekonomide yapısal reformlar ve özelleştirme konusunda yeterli adımlar atılamadı. Ancak; kayıt dışılık, vergi, sosyal güvenlik, tarım ve bankacılık alanlarında yetersiz ve sınırlı iyileştirmeler sağlanabildi. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda istenilen rakamlara ulaşılamadı. Ekonomide yatırımların teşviki ve üretim ortamının iyileştirilmesine yönelik çabalar sınırlı kaldı. Değerli Ortaklarımız; 2004 yılında sektörümüz, Türkiye ekonomisinin yıl içindeki seyrine paralel olarak düzeyli bir iyileşme ve kendini toparlama sürecine girdi. %9 un üzerinde büyüyen sektörümüzdeki yurtiçi çimento ve hazır beton talepleri tümüyle karşılanırken, ihracat açısından da başarılı bir yıl geçirildi. Uluslararası sahada yaşanan sıcak gelişmelerin bizi nereye sürükleyeceği henüz tam olarak netleşmemesine rağmen komşu ülkelerde ortaya çıkan yeni siyasi ve ekonomik konjonktür dış siyasetimiz ve ekonomik faaliyetlerimiz açısından bir çok yeni açılıma imkan sağladı. Böylece komşumuz olan Irak a olan ihracatımızda önemli artışlar oldu. Enflasyondaki düşüş ekonomide dengelerin yerine oturması ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde yol alması ile ülkemizde yatırım ortamını iyileştirecek önlemlerin alınması, özellikle yetersiz olan kamu yatırımlarının yeterli hale getirilmesi inşaat sektörümüzü önümüzdeki yıllarda olumlu yönde etkileyecektir. Şirketimizin 2004 yılı ekonomik performansı, sektörümüzdeki iyileşmeye bağlı olarak bir önceki yıla oranla oldukça yükselmiştir. Bir önceki yıla oranla çimento satışımızda %25, hazır beton satışımızda da %32 lik bir artış kaydedilmiştir. Bu faaliyetlerimiz neticesinde; vergi öncesi bilanço karımız YTL., ana ortaklık dışı ve vergi sonrası net karımız da YTL. olmuştur. Özetle; gelişen ekonomik ve siyasi şartlara göre tedbirlerini önceden almayı öncelikli hedefi haline getiren şirketimiz 2004 yılını, önceki yıllara oranla olabildiğince olumlu noktalamayı başarmıştır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de hep zirvede olmayı hedefleyen şirketimizin aldığı bu başarılı sonuçlardan dolayı işçisinden genel müdürüne kadar tüm çalışanlarına gayretlerinden dolayı tüm ortaklarımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Kazanılan bu ivmeyle, 2005 yılında çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimize olan inancımla, hepinize saygılarımı sunuyorum

6 TARİHÇE Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran şirketimize T.Çimento San.T.A.Ş. ve T.İş Bankası'nın ortak olmaları sağlanmış ve 1963 yılında 6,20.-YTL.sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile Ton/yıl çimento kapasitesi ile üretime başlamıştır. Aradan 10 yılı aşkın bir sürenin geçmesi ve şirketimizin artan çimento taleplerini karşılamakta zorlanması 2.nci bir fabrikayı gündeme getirmiştir yılında kuru sistem üretim yapan ikinci tesisimizin devreye alınması ile çimento üretim kapasitemiz ton/yıl'a çıkarılmıştır yılında, kuru sistem üretim yapan mevcut döner fırınımızın üretim kapasitesi artırılmıştır ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız tamamen devre dışı bırakılmıştır. O günlerden bu güne kadar devamlı yenilenen ve kapasitesi artırılan fabrikamızın bugünkü durumu ise; çimento üretim kapasitesi 1993 yılında mevcut FLS.çimento değirmenine ilave ettiğimiz Roller Pres ile ton/yıl'a, klinker üretim kapasitesi ise 1994 yılında mevcut döner fırınımızın tadili ile ton/yıl'a çıkarılmıştır yılında 2.nci bir farin değirmeni, 1998 yılında ise üçüncü bir çimento değirmeni, 2001 yılında 2.Döner Fırın ilave edilmiştir. Böylece klinker kapasitemiz 1,5 milyon Ton/yıl a, çimento öğütme kapasitemiz 2 milyon ton/yıl a çıkmıştır. Türkiye de hazır beton kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile şirketimiz 1994 yılından itibaren Konya da 2, Karaman, Alanya, Manavgat, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Yeniceoba ve Serik ve Kulu da 1 er adet olmak üzere toplam 11 adet hazır beton santralını işletmeye açmış, ayrıca Güney yöresindeki hazır beton tesislerimize hammadde temin etmek amacıyla Gazipaşa ve Alara da 1 er adet konkasör tesisi kurmuştur yılında özelleştirme kapsamına alınan Şirketimiz de: T.Çimento San.T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş,daha sonra halka açılmıştır yılında T.İş Bankası, sahip olduğu Şirketimiz hisselerini blok satışla dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubuna devretmiştir.vicat Gurubu şirketimizde halen % 67 iştirak payına sahiptir

7 2004 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER (*)(YTL.) 2004 YILI 2003 YILI FARK ( + - ) Ödenmiş Sermaye YTL Öz Kaynaklar YTL Yabancı Kaynaklar YTL Dönen Varlıklar YTL Duran Varlıklar (Net) YTL Birikmiş Amortisman YTL Kıdem Tazminatı Karşılığı YTL Sendikasız Personel Ad Sendikalı Personel Ad Üretilen Klinker Ton Üretilen Çimento Ton Satılan Çimento ( ** ) Ton Hazır Beton Satışı m Agrega Üretimi Ton Agrega Satışı ( *** ) Ton Klinker Satışı Ton Yıl Sonu Çimento Stoku Ton Yıl Sonu Klinker Stoku Ton Yurtiçi Satış Hasılatı YTL Yurtdışı Satış Hasılatı YTL Diğer Satış Hasılatı YTL Bilanço Karı (Vergi Öncesi) YTL Mali Rantablite % 6,61 5,02 1,59 Iktisadi Rantablite % 0,13 0,11 0,02 ( * ) Konsolide değerler esas alınmıştır. ( ** ) Satılan çimentonun Tonu (2003 de ton) ( *** ) Satılan agreganın Tonu (2003 de ton) hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup, dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır

8 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii A.Ş. 3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun 4.sayfasında gösterilmiştir. 4. Dönem içinde Esas Mukavele Değişikliği :Yoktur. 5. Ortaklığın Sermayesi Hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları : Yıl içerisinde hisse senetlerimiz İ.M.K.Borsası'nda arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir. ORTAK SAYISI TAAHHÜT OLUNAN SERMAYE ÖDENEN (*) HISSE ADEDI HISSE % YTL. YTL. RESMI SEKTÖR - B.Kamu Ort.İdaresi Başk , ÖZEL SEKTÖR (**) - Parficim SA , Gediz Madencilik A.Ş , Konya Çimento Tic.Ltd.Şti.(***) , Konya Makarnacılık Ltd.Şti , Ova Un Fabrikası A.Ş , Türk Anadolu Vakfı , Kurum Dışındaki Tüzel Kişiler , Gerçek Kişiler , ÖZEL SEKTÖR TOPLAMI , GENEL TOPLAM özelleştirme nedeni ile; ( * ) Hisse senetlerimiz nama yazılı olup beyaz ciro ile işlem gördüğünden gerçek ortak sayımız bilinmemektedir.bu nedenle tablonun tanziminde pay defterimizdeki kayıtlar esas alınmıştır. (**) Pay defterimizde kayıtlı miktar gösterilmiştir.pay defteri dışında Parficim SA. nın Borsa ya yaptığı açıklamaya göre şirketimizdeki ortaklık payı YTL.(% 63,078), Vicat gurubuna dahil şirketlerin toplam payı YTL. (% ) olmuştur. ( *** ) Bağlı Ortaklık payı düşülmemiştir. YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI TİC. BİLANÇO DAĞITILAN TEMETTÜ ÖDENMİŞ YILLAR KARI (YTL) TEMETTÜ (YTL) ORANI % SERMAYE (YTL) , , Ortaklığımız herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır. 7. Türkiye'de ve bölgemizde 2004 yılında üretilen çimentonun tonu, satılan çimentonun tonu ( tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır.) şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde hazır beton tesislerimizde m 3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır.yine Gazipaşa ve Alara konkasör tesislerimizde ton agrega üretilmiş, üretilen agreganın tonu kendi hazır beton tesislerimizde kullanılmış, tonu satılmıştır

9 II - FAALİYETLER A - YATIRIMLAR Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve Hazır Beton tesisine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Şirketimiz tarihinde piyasa taleplerini daha rahat karşılamak amacıyla başladığı iki fırının birlikte çalışması kapsamındaki yatırımının %28 lik kısmını tamamlamış, bu yatırım için tarihi itibariyle YTL. tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. Bu yatırımımız 2005 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Şirketimiz 2005 yılının ilk aylarında faaliyete geçirmeyi planladığı Cihanbeyli Hazır Beton tesisi için 2004 yılı içerisinde YTL. yatırım harcaması yapmıştır. Bu yatırımımız 2005 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Şirketimiz Antalya İli Serik İlçesinde bir hazır beton tesisi kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. Bu yatırım faaliyeti için YTL. harcama gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz 2004 yılı içinde doğal gaz sistemine geçmiş, bu yönde yapılan yatırımlar için YTL. harcama yapılmıştır. Fabrikamızda kurulu Paketleme ünitesinin modernizasyonu amacıyla silo sirkülasyon sistemi ve ihracata yönelik vagon yükleme platformu yapılmış, bu yatırımlar için YTL. harcama gerçekleştirilmiştir. Hazır beton tesislerimizde kullanılmak üzere 2 adet Mikser ve 2 adet Pompa satın alınmış karşılığında YTL. yatırım harcaması yapılmıştır. Şirketimiz Horomil Çimento değirmeninin modernizasyonu amacıyla, Roller Press ekipmanlarına yönelik olarak YTL. yatırım harcaması yapmıştır yılı içerisinde Hazine ve diğer muhtelif şahıslardan YTL. gayrimenkul alımı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, şirketimiz yıl içerisinde faaliyetlerine yönelik olarak YTL. diğer makina, techizat ve demirbaşlar için yatırım tutarı gerçekleştirilmiştir. Ana ortaklığın (Konya Çimento Sanayii A.Ş.) 2004 yılı yatırım harcamaları toplamı YTL. ya ulaşmıştır. Bağlı ortaklığımız olan Konya Çimento Ticaret Ltd.Şti. nin de yıl içinde yapmış olduğu yatırım harcamaları toplamı da YTL. olarak gerçekleşmiştir

10 B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2004 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO) ÜRETİM KURULU 2004 YILI FİİLİ KAPASİTE ÜNİTELERİ BİRİM KAPASİTE ÜRETİM KULLANIM % KONKASÖR 1 TON/H KONKASÖR 2 TON/H FARİN DEĞİRMENİ TON/H 130 LOESCHE FARİN DEĞ. TON/H DÖNER FIRIN TON/H 90 II.DÖNER FIRIN TON/H ÖĞÜTME 1 TON/H ÖĞÜTME 2 TON/H ÖĞÜTME 3 TON/H PAKETLEME TON/H ÜRETİM MİKTARI ÜRETİMİN ÜRETİM MİKTARI (TON) GEÇEN YILA GÖRE CİNSİ 2004 FİİLİ 2003 FİİLİ FARKI FARK % ÜRETİLEN KALKER ÜRETİLEN KİL ÜRETİLEN FARİN ÜRETİLEN KLİNKER ÜRETİLEN ÇİMENTO ÜRETİLEN H.BETON ÜRETİLEN AGREGA

11 ÇİMENTO H.BETON AGREGA

12 ÇİMENTO SATIŞLARI Şirketimiz 2004 yılında ton ambalajlı çimento, ton dökme çimento olmak üzere toplam ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır.) Ambalajlı çimentonun tonu ihraç kaydı ile yurtdışına satılmıştır. HAZIR BETON SATIŞLARI Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Şirketimiz Konya da 2, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Kulu, Yeniceoba ve Serik de 1 er olmak üzere toplam 11 adet beton santralında 63 mikser, 15 pompa ile bu hizmetini sürdürmektedir. KUM-AGREGA SATIŞLARI Daha ziyade Alanya ve Manavgat Hazır Beton Tesislerimize hammadde teminine yönelik üretim yapan Gazipaşa ve Alara Konkasör Tesisimizde yıl içinde ton kum-agrega satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışın tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan agrega tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır.) İŞTİRAKLERİMİZ Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile aşağıda gösterilmiştir. İŞTIRAK OLUNAN ŞİRKETİN ÖDENMİŞ İŞTİRAK İŞTİRAK İŞTİRAK KAZANCI (YTL.) ÜNVANI VE İŞTİGAL KONUSU SERMAYESİ (YTL) TUTARI (YTL) PAYI KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ. 75,000 74, (Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği) KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ. Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti.2004 yılı faaliyetlerini YTL. vergi öncesi karla kapatmış ve bu kardan payımıza isabet eden miktar 2004 yılı bilançomuza dahil edilecektir. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. hazır beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir.nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir

13 HUKUKİ DURUM 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 199,433 YTL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır. Medaş A.Ş. aleyhine Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2002/200 Esas sayılı dosya ile açılan 29,928 YTL. tutarındaki alacak davası Ortadoğu Teknik Üniversitesinden seçilen üç kişilik bilirkişi Kurulunca verilen rapora göre Mahkemece reddedilmiştir. Ana Ortaklık aleyhine olan bu karar temyiz edileceğinden dava kesin bir sonuca bağlanmamıştır. Muameleler devam etmektedir. Medaş Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2001/201 Esas dosya ile açılan 56,665 YTL. tutarındaki alacak davası Ana Ortaklık lehine sonuçlanmıştır. Kararı davalı Medaş temyiz etmiştir. Dosya yargıtaydan henüz dönmemiştir. Konya Vakıflar Müdürlüğü ile Ana Ortaklık ın hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmazdan hafriyat ve istihraç sonucu alınan toprağın tazmini için Vakıflar aleyhine Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2004/395 Esas sayılı 35,000 YTL. tutarında tazminat davası açılmıştır. Mahkemece keşif kararı verilmiş olduğundan dava devam etmektedir. Ana Ortaklık ın alacaklarından dolayı açılmış olan davalar toplamı 145,496 YTL. olup alınan ipotek ve teminatlardan dolayı ilişikteki mali tablolarda 39,165 YTL. tutarındaki kısım için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır

14 C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Mali tablolarımızın tetkikinden de anlaşılacağı gibi 2004 yılı, her yıl olduğu gibi mali bünyemizin daha önceki yıllara göre güçlenerek devam ettiği bir yıl olmuştur.şirketimiz, bu olumlu gelişmesini devam ettirebilmek ve karlılığını artırabilmek amacıyla maliyetleri asgari düzeyde tutmaya, tasarruflu ve verimli çalışmaya özen göstermektedir. Şirketimizin enflasyona göre konsolide edilmiş 2004 yılı hesap döneminde geçen yıla göre: Vergi öncesi karlılığı YTL. dan, YTL. artışla YTL ya, Vergi ve Ana ortaklık dışı zarar sonrası karlılığı YTL. dan YTL. artışla YTL.sına yükselmiştir. Şirketimiz kaynaklarında geçen yıla göre; Yedek Akçelerde : YTL. Birikmiş Amortismanlarda : YTL. artış, Kıdem Tazminatı karşılığında : YTL. azalış olmuştur. Geçen yıl YTL. olarak gerçekleşen yatırım tutarı bu yıl YTL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2003 yılında YTL. olan amortisman giderleri, 2004 yılında YTL. olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir

15 D - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereği hazırlanan KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin büyük bir kısmı şirketimizce uygulanmakta olup, 2004 yılı içerisinde uygulanamayan hususların giderilmesine yönelik çalışmalara, aşağıdaki bölümlerde verilen detaylardan da görülebileceği üzere önümüzdeki dönemden itibaren azami önem gösterilecektir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Pay sahipleri ile ilişkiler için ayrı bir birim oluşturulmamış olup, şirketimizde uygulanan personel tasarruf politikası gereği bu ilişkiler muhasebe müdürlüğünde görevli personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Şu an için görevli personelin ismi Tolga CERAN olup, kendisinin bağlı olduğu bölüm başkanı Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ dir. Kendileri ile iletişim için kullanılabilecek telefon numaraları olup, ayrıca elektronik posta yolu ile adı geçen yetkililere ulaşılabilir. Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ için muhasebe personeli Tolga CERAN için de adresleri ile iletişime geçilebilir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde sayısı yüzün üzerinde pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan konular, hisse senetlerinin değişimi ile bedelsiz pay haklarının kullanımı ve temettü ödemelerine ilişkin olmuştur. Pay sahiplerinin sahip olduğu sosyo-ekonomik koşullar doğrultusunda elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak maalesef kullanılamamış, ancak yasal mevzuat hükmü gereği kamuya açıklanması gereken tüm durumlar yine mevzuata uygun bir biçimde duyurulmuştur. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının ve bağımsız denetim şirketi denetimlerine tabidir

16 4. Genel Kurul Bilgileri 2004 yılı içerisinde 2003 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2004 tarihinde şirket merkezinde yapılmış, medyadan bu toplantıya herhangi bir katılım olmamıştır. Toplantıya toplam adet hisseden adet hissenin katılımı gerçekleşmiş, toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicil Gazetesinin 09 Mart 2004 tarih ve 6003 sayılı, Tercüman gazetesinin tarih ve 460 sayılı, Finansal Forum gazetesinin tarih ve 2516 sayılı nüshalarında ve İMKB ile SPK nın web sitelerinde ilgili bültenlerde yayınlanmıştır. Şirketimiz hisse senetlerinin nama muharrer olmasına karşılık, hazirun cetveline pay defterine kayıtlı tüm ortakların başvurmaları durumunda katılabilmeleri ayrıca pay defterine kayıtlı olamayn pay sahiplerinden de dileyenlerin oy kullanma hakkını kullanmaksızın gözlemci olarak genel kurula iştirak etmeleri sağlanmıştır. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmış, önerilerinden bir kısmı ise hayata geçirilmiştir. Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Pay sahiplerinin genel kurula katılımlarını kolaylaştırıcı olarak yapılan yasal ilanlar ve duyurular dışında başka bir prosedür uygulanmamaktadır. Genel kurul tutanakları basılı ortamda şirket merkezinde dileyen pay sahiplerinin bilgilerine sunulabilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimizde hakimiyet tek bir ortağa ait olup, birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz yoktur, kamuya açıkladığımız bir kar dağıtım politikamız da mevcut değildir. Ancak genel şirket politikamız gereği asıl olan; hem şirketimiz faaliyetlerini, mali durumumuzu ve yatırımlarımızı dikkate alarak sürdürebilmek, hem de pay sahiplerinin mağduriyetini önlemektir. Bu durumda, şirketimizin mali performansını azaltmadan pay sahiplerine dağıtılması en uygun azami oranda temettü dağıtımını yapmaktır. Bugüne değin tüm kar dağıtımları yasal süreler içinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum bulunmamaktadır

17 7. Payların Devri Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetleri nama muharrer olup, payların devrinde kolaylık temini amacıyla beyaz ciro yeterli olup, devir işleminin şirket pay defterine kayıt açısından ise ortakların başvurması yeterli olmaktadır. Tüm pay hareketleri ve temettü ödemeleri, kullanılan hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum, beyan esasına uygun olarak izlenebilmektedir. Yakın zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay sahiplerinin tüm hareketleri, şirketimizce de en şeffaf şekilde raporlanabilecektir. Bu konudaki prosedürler tamamlanmış olup, 21 Mart 2004 tarihinden itibaren kaydi sistem uygulamasına başlanacaktır. Bu konuda Merkezi Kayıt Kuruluşu nun resmi internet sitesinin (www.mkk.com.tr) ziyaret edilmesi pay sahipleri tarafından son derece faydalı olacaktır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili ilke kararı duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri nin II. Bölüm madde de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. Bilgilendirme süreci; ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemektedir. Bu konuda esas alınan mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu nun seri VIII, 39 no.lu tebliği, İMKB Kotasyon yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili yasal mevzuattır. Ayrıca henüz proje aşamasında olan Kamuyu Aydınlatma Projesi KAP yakın zamanda işlerlik kazanacaktır. Bilgilendirmeye yönelik işlemler; yukarıda yer alan bölüm 1 de, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi adlı kısımda adı geçen yetkililer tarafından yürütülmektedir. 9. Özel Durum Açıklamaları Yıl içinde şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca 23 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle de uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin yapım aşamasında bir internet sitesi bulunmaktadır. Adresi: dur. Ancak internet sitemiz henüz kullanıma açılmamış olup, yapım aşamasından aktif kullanıma açılmasının 2005 yılı içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir

18 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal pay defteri kayıtlarımızda, şirketimiz sermayesine %50,5 katılım oranıyla, şirketimizin en büyük ortağı ve dolayısıyla en büyük pay sahibi, Fransız VICAT SA. grup şirketlerinden PARFICIM SA. dır. Şirketimizin bu pay sahibinin, Türkiye de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş. Bu ilişkiye ait açıklamalar, bağımsız denetime tabii ve tabi olmayan üçer aylık ara dönemler itibariyle, SPK mevzuatına uygun bir biçimde hazırladığımız ve kamuya duyurduğumuz mali tablolara ilişkin dipnotlarda açıklanmıştır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler listesi kamuya duyurulmamıştır. Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler zaten yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Yöneticiler dışında içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin olmaması yönünde şirketimizin sağlıklı bir personel yapılandırması ve iletişim kısıtlaması mevcuttur. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, tabii olunan Kamuya açıklık ve Borsa da işlem görme vasfımızı yakından bilmekte ve bunun getirdiği sorumluluğu işe alım sürecinden itibaren azami olarak taşımaktadırlar. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır

19 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız bulunmamaktadır, buna yönelik bir model oluşturulmamıştır. 15. İnsan Kaynakları Politikası Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinde, sosyal ve kültürel her türlü desteği sağlamak; gerek şirket içi ve gerekse dış eğitimler ve çeşitli organizasyonlarla teknik ve idari becerileri gelişmiş, motivasyonu ve performansı yüksek bir ekip oluşturmaktır. Şirketimiz sunduğu fırsatlar ve imkanlar ile faaliyet gösterdiği bölgede eğitimli ve yetişmiş insan kaynağının kariyer planlarında öncelikle tercih ettiği bir kurum olmayı hedeflemektedir. Mavi yakalı personelin meslek lisesi ve MYO mezunları arasından, beyaz yakalı personelin de görevleri ile bağlantılı olarak üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun ve İngilizce bilen kişiler arasından seçilerek göreve başlatıldığı şirketimizde personelimizin yaklaşık %70'i ÇİMSE-İŞ Sendikasına üyedir. İşçiler arasından seçilen bir işyeri baştemsilcisi (Hasan Hüseyin SEVEN - Elektrik Bakım Ustabaşı) ve işçi temsilcileri (Mesut BAŞDEMİR - Makine Bakım Ustası ve Berati HAYIRCI - Kimya Laborantı) görev yapmaktadırlar. Temsilciler ile baştemsilcinin; işçilerin şikayetlerini, taleplerini dinlemek ve uygun olanlarını işverene aktarmak, işçi ve işveren arasında çalışma huzuru ve işbirliğini devam ettirmeye yönelik görüş ve önerileri işveren ile paylaşmak, toplu iş sözleşmesi ve iş yasasında belirlenen çalışma koşullarının uygulanmasının takipçisi olmak gibi görevleri bulunmaktadır. İşçi temsilcileri için işyerimizde ayrı bir büro tahsis edilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık yapıldığı yönünde tarafımıza herhangi bir şikayet ulaşmamıştır. İşçilerimizin şikayet ve önerilerini iletmeleri için işyerimizin muhtelif bölümlerinde "Öneri Kutuları" bulunmakta ve bu kutulara bırakılan öneriler her ay düzenli olarak İşyeri Baştemsilcisi, İK Müdürü, İşletme Müdürü ve İK Uzmanından oluşan bir kurul tarafından değerlendirilmektedir. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Mal ve hizmetlerin pazarlama ve satışında 2004 yılı faaliyetlerimiz içerisinde yapılan uygulamalar şu şekilde gerçekleşmiştir: - Müşteri memnuniyet ölçme ve değerlendirme anketi yapılmıştır. - Türkiye'de bir ilk olmak üzere Bayi ve Müşterilerimize yönelik "BAŞARILI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ" eğitimi verilmiştir. (Mayıs 2004 /Konya) - İç ve dış tüm müşteri guruplarını kapsayan "BETON BİLEŞENLERİ,KALİTELİ BETON TEMEL UNSURLAR" semineri uygulanmış ve yaklaşık 300 kişilik bir katılım sağlanmıştır. (Mayıs 2004/Konya) - Bayi ve Müşterilerimizi görsel açıdan bilgilendirmek amacıyla "ÇİMENTO VE HAZIR BETON ÜRETİM PROSESİ" eğitimi ve semineri fabrika gezisini de kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve sonrasında bir fabrika pikniği düzenlenmiştir. (Mayıs 2004 /Konya) - İç ve Dış müşteri ve ailelerini kapsayan ve kişiden fazla katılım olan "BAHAR PİKNİĞİ" düzenlenmiştir. (Haziran 2004 /Konya) - Sekiz ayrı bölgede yerinde iftar yemeği programarı düzenlenmiş ve kişiden fazla katılım sağlanmıştır

20 17. Sosyal Sorumluluk Fabrikamız, özellikle son yıllarda yaptığı yüksek maliyetli filtrasyon yatırımları ile toz emisyon oranını yasal sınırların çok altına çekmeyi başarmıştır. Kullanılmakta olan toplam 4 adet elektrofiltre ile tesislerimizde toz yoğunluğu değeri 25 mg/m³ (Türkiye'de geçerli yasal sınır 50 mg/m³'tür) seviyelerine indirgenmiştir. Ayrıca fabrika sahasında devam etmekte olan yeşillendirme faaliyetleri ile yaklaşık m² alan çimlendirilmiş ve çeşitli türlerde 'den fazla ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin üretime ve çevreye yaptığı yatırımların yanı sıra faaliyet gösterdiği bölgenin sosyal ve kültürel hayatına da olumlu katkıları olmuştur. Finansmanının tamamı Konya Çimento San. A.Ş. tarafından karşılanan Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, ilk öğrencilerini eğitim öğretim yılında kabul etmiş ve bu öğrenciler 2004 yılında mezun olmuşlardır. Müzik ve resim dallarında eğitim veren okulumuz Türkiye'nin gelecekteki sanatçılarını yetiştirmeye devam etmektedir. Faaliyetlerimize ilişkin olarak Temmuz 2004 tarihlerinde Ekotest firmasına gürültü, toz ve kimyasal madde ölçümleri yaptırılmıştır. Gürültü ve toz düzeyi yüksek ünitelerde çalışan personel için koruyucu ekipman (kulaklık, maske, gözlük, vb) kullanımının kontrolü sağlanmıştır. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler YK Başkanı: YK Bşk. Yrd. YK Üyeleri Genel Müdür Dr. M. Cemil ÖZGÜL Gilbert Noel Claude NATTA Philippe LATOURNARIE Jacques MERCERON VICAT Louis MERCERON VICAT Jean Michel ALLARD Dominique RENIE Michel PHILIPPON Hüsnü BOZKURT Bestami İNAN Davut ULUS Yönetim kurulunda icracı olan üye bulunmamaktadır. Bağımsız üyeler Hüsnü BOZKURT ve Bestami İNAN dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

II. Bölüm Faaliyetler

II. Bölüm Faaliyetler II. Bölüm Faaliyetler F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereği hazırlanan KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Detaylı

F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM Sayfa No: 2 YÖNETİM KURULU Başkan : Mehmet DÜLGER (Mart 2015 - Mart 2016) Başkan Yardımcısı Ve Murahhas Aza : Philippe Daniel

Detaylı

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 1 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 YÖNETİM KURULU Başkan : Mehmet DÜLGER (Mart 2014 - Mart 2015) Başkan Yardımcısı

Detaylı

ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İÇİNDEKİLER ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ I. GİRİŞ 1 A. RAPORUN DÖNEMİ 1 B. ORTAKLIĞIN ÜNVANI 1 C. YÖNETIM KURULU ÜYELERİ 1 D. DENETLEME KURULU 1 E. KAR PAYI DAĞITIMI 2 F. HİSSE SENETLERİMİZİN

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Türkiye Ekonomisi, 2001 Krizi ertesinde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve reformların olumlu sonuçlarını 2004 yılında da görmeye devam etmiştir.

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU I) GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor, İntema kuruluşunun 1.Ocak 2005 31 Aralık 2005 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007 I. GİRİŞ Raporun Dönemi Bu rapor 1.1.2007-31.12.2007 çalışma dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı

Detaylı

KAREL FAALİYET RAPORU 2006 İçindekiler 03 Özet Bilgiler 03 Tanıtım, faaliyet 04 Ortaklık Yapısı, YK Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Yönetim 05 Özet Finansal Veriler (1999-2006) 06 Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrİkaları A.Ş. 2014 Faalİyet Raporu 1 Recep Gençer Gençer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Bagfaş Kurucu Murahhas Azası (17 Mayıs 1970) 2 3 4 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU 2014 5 GÜNDEM

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL 1 Genel Merkezimizin Olduğu Metropol Binası 2 Ödenmiş sermaye

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 28.05.2007 SALI GÜNÜ SAAT:14.00 DE YAPILAN 2006 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İÇİNDEKİLER:

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. 9.YIL 01/01/2006 31/12/2006 FAALİYET RAPORU 2006 yılı BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş nin 9. çalışma yılı idi. Şirketimiz 9 yılda önemli aşamalar kaydederek gelişmiş

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2006 YILI FAALİYET RAPORU Merkez: Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:1 34340 Etiler Beşiktaş/İstanbul Tel:+90 212 282 01 70 Fax:+90 212 282 01 65 www.akmerkez.com.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010 KONYA

FAALİYET RAPORU 2010 KONYA FAALİYET RAPORU 2010 KONYA İÇİNDEKİLER 01 PROFİL 01 02 03 04 PROFİL BAŞKANIN MESAJI GENEL MÜDÜRÜN MESAJI TARİHÇE 06 FAALİYET ALANLARI 06 10 12 ÇİMENTO BETON SİGMA 14 18 20 22 İNSAN KAYNAKLARI ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

2 0 1 4 F a a l i y e t R a p o r u

2 0 1 4 F a a l i y e t R a p o r u 2 0 1 4 F a a l i y e t R a p o r u Ticaret sicil No: 34539 Sermayesi : 10.000.000.-TL Merkez Adresi: Atatürk Caddesi No: 174/1 Mayıs İşhanı No:6/12 Alsancak / İZMİR Fabrika Adresi: 25.Cadde No:2 Çakmaklı

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdür ün Mesajı Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 2-3

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 32.000.000 YTL : 12.000.000 YTL Cumhuriyet Mahallesi, Akeller

Detaylı

2 0 1 1 F a a l i y e t R a p o r u

2 0 1 1 F a a l i y e t R a p o r u 2 0 1 1 F a a l i y e t R a p o r u Sermayesi : 2.008.800.-TL. Genel Müdürlük ve Fabrika 25. Cadde No.2 Çakmaklı 35801 Aliağa - ZM R Telefon: (232) 625 12 50 (PBX) Telefax: (232) 625 12 45 39. Olağan Genel

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki

Detaylı