2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO"

Transkript

1 2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO Genel Kurul Toplantı Tarihi : Genel Kurul Toplantı Saati : 10:30 Genel Kurul Toplantı Yeri : Konya Çimento Sanayii A.Ş. Ankara yolu üzeri No : Selçuklu / KONYA Yönetim Kurulunun 28/02/2005 tarih ve 746 sayılı toplantısında düzenlenerek kabul ve genel Kurulun tasviplerine arz olunmuştur. Dr. M. Cemil ÖZGÜL Yönetim Kurulu Bşk. Gilbert NATTA Başkan Vekili Philippe LATOURNARIE Üye Jacques MERCERON-VICAT Üye Louis MERCERON-VICAT Üye Michel PHILIPPON Üye Dominique RENIE Üye Hüsnü BOZKURT Üye Bestami İNAN Üye Jean Michel ALLARD Üye - 1 -

2 İÇİNDEKİLER 2004 Yılı Faaliyet Raporu Takdimi Yılı Olağan Genel Kurul Toplatısı Gündemi...3 Yönetim ve Denetim Kurulu...4 Tarihçe Yılı Çalışmalarını Yansıtan Başlıca Bilgiler...7 Sermaye ve Pay Oranları Dağıtılan Temettü ve Çimento Satışı ile İlgili Temel Bilgiler...8 Faaliyetler - İştiraklerimiz Hukuki Durum...13 Finansal Yapıya İlişkin Bilgi...14 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bilanço ve Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar Mali Tablolara İlişkin Ek Dipnotlar Fon Akım Tablosu...61 Nakit Akım Tablosu...62 Satışların Maliyeti Tablosu...63 Mali Durumla İlgili Temel Rasyolar...64 İdari Faaliyetler...65 İşgücü Verimlilik Tablosu...66 Öngörülen Kar Dağıtım Tablosu...67 Kar Dağıtım Tablosu ve Sonuç Denetçiler Raporu...69 Bağımsız Denetim Raporu

3 31 MART 2005 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAK KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması 2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar ittihazı, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2004 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki, 4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları, 5. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler için Yönetim Kurulunca yapılan yeni atamaların onaylanması yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazı, 7. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti. 8. Yönetim Kurulu üyelerine yılı faaliyetleri için T.Ticaret Kanunu'nun nci maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı. 10. Dilekler ve kapanış

4 YÖNETİM KURULU Başkan : Dr.M.Cemil ÖZGÜL ( Mart 2006 ) Başkan Vekili : Gilbert NATTA ( Mart 2006 ) Üye : Philippe LATOURNARIE ( Mart 2005 ) : M.Guy SIDOS ( Mart Mart 2006) Üye : J.MERCERON-VICAT ( Mart 2006 ) Üye : Jean Michel ALLARD ( Mart 2006 ) Üye : L.MERCERON-VICAT ( Mart 2006 ) Üye : Dominique RENIE ( Mart 2006 ) Üye : Hüsnü BOZKURT ( Mart 2006 ) Üye : Bestami İNAN ( Mart 2006 ) Üye : Michel PHILIPPON ( Mart 2006) Süresi : Yönetim Kurulu üyeleri üç sene müddet için seçilmektedir.(esas Mukavelename Md.23) Şirketin İdaresi : Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler önünde temsil eder. Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas Mukavelename Md.26) DENETÇİLER Denetçi : Robert MICHALLAT ( Mart 2006 ) Denetçi : Hasan GÖKMEN ( Mart 2006 ) Denetçi : F.Ruhsar LORAS ( Mart 2006 ) - 4 -

5 Değerli Ortaklarımız, 2004 yılı için oluşturulan faaliyet raporumuz, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl SPK düzenlemeleri doğrultusunda bağlı ortaklığımız olan Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi nin faaliyetleri ile konsolide edilerek hazırlanan özet verileri içermektedir. Ortaklığımızın 2004 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesine geçmeden önce, kısaca Türkiye açısından nasıl bir yıl geçirdiğimize ve sektör itibariyle yaşanan bazı gelişmeler hakkında kısaca görüşlerimi sunmak istiyorum. Değerli Ortaklarımız; 2004 yılı, 2002 yılında yapılan seçimler ve sonrasında güçlü bir siyasî partinin iktidara gelmesi ile siyasî istikrar ve siyasî istikrarla beraber ekonomik istikrarın da sağlandığı bir yıl oldu yılında ekonominin genelinde iyi bir performans sağlandı. Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinin oluşturduğu iyimser beklentilerin fiyatlara yansıması ile sürdürülebilir hızlı bir ekonomik büyüme sağlandı. İhracattaki yüksek artış, ithalattaki genişleme ve özel sektör yatırımlarındaki artış, sağlanan %9 luk büyüme oranında etkili oldu. Kamu otoritesinin sürdürdüğü mali disiplin, Merkez Bankası nın özerkleştirilmesi ile uygulanan dalgalı kur politikası, reel ücretlerin gerilemesi ve satınalma gücünün önemli ölçüde azalması ile enflasyon tek haneli rakamlara geriledi. Diğer yandan; ekonomideki genel iyileşmeye karşın işsizlik ülkemizin en önemli ekonomik sorunu oldu. İthalat, ihracat ve dış ticaret hacmi en yüksek rakamlara ulaşmasına rağmen dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı büyüdü. Bu yıl da ekonomide yapısal reformlar ve özelleştirme konusunda yeterli adımlar atılamadı. Ancak; kayıt dışılık, vergi, sosyal güvenlik, tarım ve bankacılık alanlarında yetersiz ve sınırlı iyileştirmeler sağlanabildi. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda istenilen rakamlara ulaşılamadı. Ekonomide yatırımların teşviki ve üretim ortamının iyileştirilmesine yönelik çabalar sınırlı kaldı. Değerli Ortaklarımız; 2004 yılında sektörümüz, Türkiye ekonomisinin yıl içindeki seyrine paralel olarak düzeyli bir iyileşme ve kendini toparlama sürecine girdi. %9 un üzerinde büyüyen sektörümüzdeki yurtiçi çimento ve hazır beton talepleri tümüyle karşılanırken, ihracat açısından da başarılı bir yıl geçirildi. Uluslararası sahada yaşanan sıcak gelişmelerin bizi nereye sürükleyeceği henüz tam olarak netleşmemesine rağmen komşu ülkelerde ortaya çıkan yeni siyasi ve ekonomik konjonktür dış siyasetimiz ve ekonomik faaliyetlerimiz açısından bir çok yeni açılıma imkan sağladı. Böylece komşumuz olan Irak a olan ihracatımızda önemli artışlar oldu. Enflasyondaki düşüş ekonomide dengelerin yerine oturması ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde yol alması ile ülkemizde yatırım ortamını iyileştirecek önlemlerin alınması, özellikle yetersiz olan kamu yatırımlarının yeterli hale getirilmesi inşaat sektörümüzü önümüzdeki yıllarda olumlu yönde etkileyecektir. Şirketimizin 2004 yılı ekonomik performansı, sektörümüzdeki iyileşmeye bağlı olarak bir önceki yıla oranla oldukça yükselmiştir. Bir önceki yıla oranla çimento satışımızda %25, hazır beton satışımızda da %32 lik bir artış kaydedilmiştir. Bu faaliyetlerimiz neticesinde; vergi öncesi bilanço karımız YTL., ana ortaklık dışı ve vergi sonrası net karımız da YTL. olmuştur. Özetle; gelişen ekonomik ve siyasi şartlara göre tedbirlerini önceden almayı öncelikli hedefi haline getiren şirketimiz 2004 yılını, önceki yıllara oranla olabildiğince olumlu noktalamayı başarmıştır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de hep zirvede olmayı hedefleyen şirketimizin aldığı bu başarılı sonuçlardan dolayı işçisinden genel müdürüne kadar tüm çalışanlarına gayretlerinden dolayı tüm ortaklarımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Kazanılan bu ivmeyle, 2005 yılında çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimize olan inancımla, hepinize saygılarımı sunuyorum

6 TARİHÇE Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran şirketimize T.Çimento San.T.A.Ş. ve T.İş Bankası'nın ortak olmaları sağlanmış ve 1963 yılında 6,20.-YTL.sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile Ton/yıl çimento kapasitesi ile üretime başlamıştır. Aradan 10 yılı aşkın bir sürenin geçmesi ve şirketimizin artan çimento taleplerini karşılamakta zorlanması 2.nci bir fabrikayı gündeme getirmiştir yılında kuru sistem üretim yapan ikinci tesisimizin devreye alınması ile çimento üretim kapasitemiz ton/yıl'a çıkarılmıştır yılında, kuru sistem üretim yapan mevcut döner fırınımızın üretim kapasitesi artırılmıştır ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız tamamen devre dışı bırakılmıştır. O günlerden bu güne kadar devamlı yenilenen ve kapasitesi artırılan fabrikamızın bugünkü durumu ise; çimento üretim kapasitesi 1993 yılında mevcut FLS.çimento değirmenine ilave ettiğimiz Roller Pres ile ton/yıl'a, klinker üretim kapasitesi ise 1994 yılında mevcut döner fırınımızın tadili ile ton/yıl'a çıkarılmıştır yılında 2.nci bir farin değirmeni, 1998 yılında ise üçüncü bir çimento değirmeni, 2001 yılında 2.Döner Fırın ilave edilmiştir. Böylece klinker kapasitemiz 1,5 milyon Ton/yıl a, çimento öğütme kapasitemiz 2 milyon ton/yıl a çıkmıştır. Türkiye de hazır beton kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile şirketimiz 1994 yılından itibaren Konya da 2, Karaman, Alanya, Manavgat, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Yeniceoba ve Serik ve Kulu da 1 er adet olmak üzere toplam 11 adet hazır beton santralını işletmeye açmış, ayrıca Güney yöresindeki hazır beton tesislerimize hammadde temin etmek amacıyla Gazipaşa ve Alara da 1 er adet konkasör tesisi kurmuştur yılında özelleştirme kapsamına alınan Şirketimiz de: T.Çimento San.T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş,daha sonra halka açılmıştır yılında T.İş Bankası, sahip olduğu Şirketimiz hisselerini blok satışla dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubuna devretmiştir.vicat Gurubu şirketimizde halen % 67 iştirak payına sahiptir

7 2004 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER (*)(YTL.) 2004 YILI 2003 YILI FARK ( + - ) Ödenmiş Sermaye YTL Öz Kaynaklar YTL Yabancı Kaynaklar YTL Dönen Varlıklar YTL Duran Varlıklar (Net) YTL Birikmiş Amortisman YTL Kıdem Tazminatı Karşılığı YTL Sendikasız Personel Ad Sendikalı Personel Ad Üretilen Klinker Ton Üretilen Çimento Ton Satılan Çimento ( ** ) Ton Hazır Beton Satışı m Agrega Üretimi Ton Agrega Satışı ( *** ) Ton Klinker Satışı Ton Yıl Sonu Çimento Stoku Ton Yıl Sonu Klinker Stoku Ton Yurtiçi Satış Hasılatı YTL Yurtdışı Satış Hasılatı YTL Diğer Satış Hasılatı YTL Bilanço Karı (Vergi Öncesi) YTL Mali Rantablite % 6,61 5,02 1,59 Iktisadi Rantablite % 0,13 0,11 0,02 ( * ) Konsolide değerler esas alınmıştır. ( ** ) Satılan çimentonun Tonu (2003 de ton) ( *** ) Satılan agreganın Tonu (2003 de ton) hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup, dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır

8 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii A.Ş. 3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun 4.sayfasında gösterilmiştir. 4. Dönem içinde Esas Mukavele Değişikliği :Yoktur. 5. Ortaklığın Sermayesi Hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları : Yıl içerisinde hisse senetlerimiz İ.M.K.Borsası'nda arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir. ORTAK SAYISI TAAHHÜT OLUNAN SERMAYE ÖDENEN (*) HISSE ADEDI HISSE % YTL. YTL. RESMI SEKTÖR - B.Kamu Ort.İdaresi Başk , ÖZEL SEKTÖR (**) - Parficim SA , Gediz Madencilik A.Ş , Konya Çimento Tic.Ltd.Şti.(***) , Konya Makarnacılık Ltd.Şti , Ova Un Fabrikası A.Ş , Türk Anadolu Vakfı , Kurum Dışındaki Tüzel Kişiler , Gerçek Kişiler , ÖZEL SEKTÖR TOPLAMI , GENEL TOPLAM özelleştirme nedeni ile; ( * ) Hisse senetlerimiz nama yazılı olup beyaz ciro ile işlem gördüğünden gerçek ortak sayımız bilinmemektedir.bu nedenle tablonun tanziminde pay defterimizdeki kayıtlar esas alınmıştır. (**) Pay defterimizde kayıtlı miktar gösterilmiştir.pay defteri dışında Parficim SA. nın Borsa ya yaptığı açıklamaya göre şirketimizdeki ortaklık payı YTL.(% 63,078), Vicat gurubuna dahil şirketlerin toplam payı YTL. (% ) olmuştur. ( *** ) Bağlı Ortaklık payı düşülmemiştir. YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI TİC. BİLANÇO DAĞITILAN TEMETTÜ ÖDENMİŞ YILLAR KARI (YTL) TEMETTÜ (YTL) ORANI % SERMAYE (YTL) , , Ortaklığımız herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır. 7. Türkiye'de ve bölgemizde 2004 yılında üretilen çimentonun tonu, satılan çimentonun tonu ( tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır.) şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde hazır beton tesislerimizde m 3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır.yine Gazipaşa ve Alara konkasör tesislerimizde ton agrega üretilmiş, üretilen agreganın tonu kendi hazır beton tesislerimizde kullanılmış, tonu satılmıştır

9 II - FAALİYETLER A - YATIRIMLAR Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve Hazır Beton tesisine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Şirketimiz tarihinde piyasa taleplerini daha rahat karşılamak amacıyla başladığı iki fırının birlikte çalışması kapsamındaki yatırımının %28 lik kısmını tamamlamış, bu yatırım için tarihi itibariyle YTL. tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. Bu yatırımımız 2005 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Şirketimiz 2005 yılının ilk aylarında faaliyete geçirmeyi planladığı Cihanbeyli Hazır Beton tesisi için 2004 yılı içerisinde YTL. yatırım harcaması yapmıştır. Bu yatırımımız 2005 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Şirketimiz Antalya İli Serik İlçesinde bir hazır beton tesisi kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. Bu yatırım faaliyeti için YTL. harcama gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz 2004 yılı içinde doğal gaz sistemine geçmiş, bu yönde yapılan yatırımlar için YTL. harcama yapılmıştır. Fabrikamızda kurulu Paketleme ünitesinin modernizasyonu amacıyla silo sirkülasyon sistemi ve ihracata yönelik vagon yükleme platformu yapılmış, bu yatırımlar için YTL. harcama gerçekleştirilmiştir. Hazır beton tesislerimizde kullanılmak üzere 2 adet Mikser ve 2 adet Pompa satın alınmış karşılığında YTL. yatırım harcaması yapılmıştır. Şirketimiz Horomil Çimento değirmeninin modernizasyonu amacıyla, Roller Press ekipmanlarına yönelik olarak YTL. yatırım harcaması yapmıştır yılı içerisinde Hazine ve diğer muhtelif şahıslardan YTL. gayrimenkul alımı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, şirketimiz yıl içerisinde faaliyetlerine yönelik olarak YTL. diğer makina, techizat ve demirbaşlar için yatırım tutarı gerçekleştirilmiştir. Ana ortaklığın (Konya Çimento Sanayii A.Ş.) 2004 yılı yatırım harcamaları toplamı YTL. ya ulaşmıştır. Bağlı ortaklığımız olan Konya Çimento Ticaret Ltd.Şti. nin de yıl içinde yapmış olduğu yatırım harcamaları toplamı da YTL. olarak gerçekleşmiştir

10 B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2004 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO) ÜRETİM KURULU 2004 YILI FİİLİ KAPASİTE ÜNİTELERİ BİRİM KAPASİTE ÜRETİM KULLANIM % KONKASÖR 1 TON/H KONKASÖR 2 TON/H FARİN DEĞİRMENİ TON/H 130 LOESCHE FARİN DEĞ. TON/H DÖNER FIRIN TON/H 90 II.DÖNER FIRIN TON/H ÖĞÜTME 1 TON/H ÖĞÜTME 2 TON/H ÖĞÜTME 3 TON/H PAKETLEME TON/H ÜRETİM MİKTARI ÜRETİMİN ÜRETİM MİKTARI (TON) GEÇEN YILA GÖRE CİNSİ 2004 FİİLİ 2003 FİİLİ FARKI FARK % ÜRETİLEN KALKER ÜRETİLEN KİL ÜRETİLEN FARİN ÜRETİLEN KLİNKER ÜRETİLEN ÇİMENTO ÜRETİLEN H.BETON ÜRETİLEN AGREGA

11 ÇİMENTO H.BETON AGREGA

12 ÇİMENTO SATIŞLARI Şirketimiz 2004 yılında ton ambalajlı çimento, ton dökme çimento olmak üzere toplam ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır.) Ambalajlı çimentonun tonu ihraç kaydı ile yurtdışına satılmıştır. HAZIR BETON SATIŞLARI Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Şirketimiz Konya da 2, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Kulu, Yeniceoba ve Serik de 1 er olmak üzere toplam 11 adet beton santralında 63 mikser, 15 pompa ile bu hizmetini sürdürmektedir. KUM-AGREGA SATIŞLARI Daha ziyade Alanya ve Manavgat Hazır Beton Tesislerimize hammadde teminine yönelik üretim yapan Gazipaşa ve Alara Konkasör Tesisimizde yıl içinde ton kum-agrega satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışın tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan agrega tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır.) İŞTİRAKLERİMİZ Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile aşağıda gösterilmiştir. İŞTIRAK OLUNAN ŞİRKETİN ÖDENMİŞ İŞTİRAK İŞTİRAK İŞTİRAK KAZANCI (YTL.) ÜNVANI VE İŞTİGAL KONUSU SERMAYESİ (YTL) TUTARI (YTL) PAYI KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ. 75,000 74, (Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği) KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ. Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti.2004 yılı faaliyetlerini YTL. vergi öncesi karla kapatmış ve bu kardan payımıza isabet eden miktar 2004 yılı bilançomuza dahil edilecektir. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. hazır beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir.nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir

13 HUKUKİ DURUM 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 199,433 YTL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır. Medaş A.Ş. aleyhine Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2002/200 Esas sayılı dosya ile açılan 29,928 YTL. tutarındaki alacak davası Ortadoğu Teknik Üniversitesinden seçilen üç kişilik bilirkişi Kurulunca verilen rapora göre Mahkemece reddedilmiştir. Ana Ortaklık aleyhine olan bu karar temyiz edileceğinden dava kesin bir sonuca bağlanmamıştır. Muameleler devam etmektedir. Medaş Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2001/201 Esas dosya ile açılan 56,665 YTL. tutarındaki alacak davası Ana Ortaklık lehine sonuçlanmıştır. Kararı davalı Medaş temyiz etmiştir. Dosya yargıtaydan henüz dönmemiştir. Konya Vakıflar Müdürlüğü ile Ana Ortaklık ın hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmazdan hafriyat ve istihraç sonucu alınan toprağın tazmini için Vakıflar aleyhine Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2004/395 Esas sayılı 35,000 YTL. tutarında tazminat davası açılmıştır. Mahkemece keşif kararı verilmiş olduğundan dava devam etmektedir. Ana Ortaklık ın alacaklarından dolayı açılmış olan davalar toplamı 145,496 YTL. olup alınan ipotek ve teminatlardan dolayı ilişikteki mali tablolarda 39,165 YTL. tutarındaki kısım için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır

14 C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Mali tablolarımızın tetkikinden de anlaşılacağı gibi 2004 yılı, her yıl olduğu gibi mali bünyemizin daha önceki yıllara göre güçlenerek devam ettiği bir yıl olmuştur.şirketimiz, bu olumlu gelişmesini devam ettirebilmek ve karlılığını artırabilmek amacıyla maliyetleri asgari düzeyde tutmaya, tasarruflu ve verimli çalışmaya özen göstermektedir. Şirketimizin enflasyona göre konsolide edilmiş 2004 yılı hesap döneminde geçen yıla göre: Vergi öncesi karlılığı YTL. dan, YTL. artışla YTL ya, Vergi ve Ana ortaklık dışı zarar sonrası karlılığı YTL. dan YTL. artışla YTL.sına yükselmiştir. Şirketimiz kaynaklarında geçen yıla göre; Yedek Akçelerde : YTL. Birikmiş Amortismanlarda : YTL. artış, Kıdem Tazminatı karşılığında : YTL. azalış olmuştur. Geçen yıl YTL. olarak gerçekleşen yatırım tutarı bu yıl YTL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2003 yılında YTL. olan amortisman giderleri, 2004 yılında YTL. olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir

15 D - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereği hazırlanan KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin büyük bir kısmı şirketimizce uygulanmakta olup, 2004 yılı içerisinde uygulanamayan hususların giderilmesine yönelik çalışmalara, aşağıdaki bölümlerde verilen detaylardan da görülebileceği üzere önümüzdeki dönemden itibaren azami önem gösterilecektir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Pay sahipleri ile ilişkiler için ayrı bir birim oluşturulmamış olup, şirketimizde uygulanan personel tasarruf politikası gereği bu ilişkiler muhasebe müdürlüğünde görevli personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Şu an için görevli personelin ismi Tolga CERAN olup, kendisinin bağlı olduğu bölüm başkanı Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ dir. Kendileri ile iletişim için kullanılabilecek telefon numaraları olup, ayrıca elektronik posta yolu ile adı geçen yetkililere ulaşılabilir. Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ için muhasebe personeli Tolga CERAN için de adresleri ile iletişime geçilebilir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde sayısı yüzün üzerinde pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan konular, hisse senetlerinin değişimi ile bedelsiz pay haklarının kullanımı ve temettü ödemelerine ilişkin olmuştur. Pay sahiplerinin sahip olduğu sosyo-ekonomik koşullar doğrultusunda elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak maalesef kullanılamamış, ancak yasal mevzuat hükmü gereği kamuya açıklanması gereken tüm durumlar yine mevzuata uygun bir biçimde duyurulmuştur. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının ve bağımsız denetim şirketi denetimlerine tabidir

16 4. Genel Kurul Bilgileri 2004 yılı içerisinde 2003 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2004 tarihinde şirket merkezinde yapılmış, medyadan bu toplantıya herhangi bir katılım olmamıştır. Toplantıya toplam adet hisseden adet hissenin katılımı gerçekleşmiş, toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicil Gazetesinin 09 Mart 2004 tarih ve 6003 sayılı, Tercüman gazetesinin tarih ve 460 sayılı, Finansal Forum gazetesinin tarih ve 2516 sayılı nüshalarında ve İMKB ile SPK nın web sitelerinde ilgili bültenlerde yayınlanmıştır. Şirketimiz hisse senetlerinin nama muharrer olmasına karşılık, hazirun cetveline pay defterine kayıtlı tüm ortakların başvurmaları durumunda katılabilmeleri ayrıca pay defterine kayıtlı olamayn pay sahiplerinden de dileyenlerin oy kullanma hakkını kullanmaksızın gözlemci olarak genel kurula iştirak etmeleri sağlanmıştır. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmış, önerilerinden bir kısmı ise hayata geçirilmiştir. Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Pay sahiplerinin genel kurula katılımlarını kolaylaştırıcı olarak yapılan yasal ilanlar ve duyurular dışında başka bir prosedür uygulanmamaktadır. Genel kurul tutanakları basılı ortamda şirket merkezinde dileyen pay sahiplerinin bilgilerine sunulabilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimizde hakimiyet tek bir ortağa ait olup, birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz yoktur, kamuya açıkladığımız bir kar dağıtım politikamız da mevcut değildir. Ancak genel şirket politikamız gereği asıl olan; hem şirketimiz faaliyetlerini, mali durumumuzu ve yatırımlarımızı dikkate alarak sürdürebilmek, hem de pay sahiplerinin mağduriyetini önlemektir. Bu durumda, şirketimizin mali performansını azaltmadan pay sahiplerine dağıtılması en uygun azami oranda temettü dağıtımını yapmaktır. Bugüne değin tüm kar dağıtımları yasal süreler içinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum bulunmamaktadır

17 7. Payların Devri Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetleri nama muharrer olup, payların devrinde kolaylık temini amacıyla beyaz ciro yeterli olup, devir işleminin şirket pay defterine kayıt açısından ise ortakların başvurması yeterli olmaktadır. Tüm pay hareketleri ve temettü ödemeleri, kullanılan hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum, beyan esasına uygun olarak izlenebilmektedir. Yakın zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay sahiplerinin tüm hareketleri, şirketimizce de en şeffaf şekilde raporlanabilecektir. Bu konudaki prosedürler tamamlanmış olup, 21 Mart 2004 tarihinden itibaren kaydi sistem uygulamasına başlanacaktır. Bu konuda Merkezi Kayıt Kuruluşu nun resmi internet sitesinin (www.mkk.com.tr) ziyaret edilmesi pay sahipleri tarafından son derece faydalı olacaktır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili ilke kararı duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri nin II. Bölüm madde de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. Bilgilendirme süreci; ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemektedir. Bu konuda esas alınan mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu nun seri VIII, 39 no.lu tebliği, İMKB Kotasyon yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili yasal mevzuattır. Ayrıca henüz proje aşamasında olan Kamuyu Aydınlatma Projesi KAP yakın zamanda işlerlik kazanacaktır. Bilgilendirmeye yönelik işlemler; yukarıda yer alan bölüm 1 de, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi adlı kısımda adı geçen yetkililer tarafından yürütülmektedir. 9. Özel Durum Açıklamaları Yıl içinde şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca 23 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle de uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin yapım aşamasında bir internet sitesi bulunmaktadır. Adresi: dur. Ancak internet sitemiz henüz kullanıma açılmamış olup, yapım aşamasından aktif kullanıma açılmasının 2005 yılı içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir

18 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal pay defteri kayıtlarımızda, şirketimiz sermayesine %50,5 katılım oranıyla, şirketimizin en büyük ortağı ve dolayısıyla en büyük pay sahibi, Fransız VICAT SA. grup şirketlerinden PARFICIM SA. dır. Şirketimizin bu pay sahibinin, Türkiye de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş. Bu ilişkiye ait açıklamalar, bağımsız denetime tabii ve tabi olmayan üçer aylık ara dönemler itibariyle, SPK mevzuatına uygun bir biçimde hazırladığımız ve kamuya duyurduğumuz mali tablolara ilişkin dipnotlarda açıklanmıştır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler listesi kamuya duyurulmamıştır. Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler zaten yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Yöneticiler dışında içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin olmaması yönünde şirketimizin sağlıklı bir personel yapılandırması ve iletişim kısıtlaması mevcuttur. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, tabii olunan Kamuya açıklık ve Borsa da işlem görme vasfımızı yakından bilmekte ve bunun getirdiği sorumluluğu işe alım sürecinden itibaren azami olarak taşımaktadırlar. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır

19 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız bulunmamaktadır, buna yönelik bir model oluşturulmamıştır. 15. İnsan Kaynakları Politikası Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinde, sosyal ve kültürel her türlü desteği sağlamak; gerek şirket içi ve gerekse dış eğitimler ve çeşitli organizasyonlarla teknik ve idari becerileri gelişmiş, motivasyonu ve performansı yüksek bir ekip oluşturmaktır. Şirketimiz sunduğu fırsatlar ve imkanlar ile faaliyet gösterdiği bölgede eğitimli ve yetişmiş insan kaynağının kariyer planlarında öncelikle tercih ettiği bir kurum olmayı hedeflemektedir. Mavi yakalı personelin meslek lisesi ve MYO mezunları arasından, beyaz yakalı personelin de görevleri ile bağlantılı olarak üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun ve İngilizce bilen kişiler arasından seçilerek göreve başlatıldığı şirketimizde personelimizin yaklaşık %70'i ÇİMSE-İŞ Sendikasına üyedir. İşçiler arasından seçilen bir işyeri baştemsilcisi (Hasan Hüseyin SEVEN - Elektrik Bakım Ustabaşı) ve işçi temsilcileri (Mesut BAŞDEMİR - Makine Bakım Ustası ve Berati HAYIRCI - Kimya Laborantı) görev yapmaktadırlar. Temsilciler ile baştemsilcinin; işçilerin şikayetlerini, taleplerini dinlemek ve uygun olanlarını işverene aktarmak, işçi ve işveren arasında çalışma huzuru ve işbirliğini devam ettirmeye yönelik görüş ve önerileri işveren ile paylaşmak, toplu iş sözleşmesi ve iş yasasında belirlenen çalışma koşullarının uygulanmasının takipçisi olmak gibi görevleri bulunmaktadır. İşçi temsilcileri için işyerimizde ayrı bir büro tahsis edilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık yapıldığı yönünde tarafımıza herhangi bir şikayet ulaşmamıştır. İşçilerimizin şikayet ve önerilerini iletmeleri için işyerimizin muhtelif bölümlerinde "Öneri Kutuları" bulunmakta ve bu kutulara bırakılan öneriler her ay düzenli olarak İşyeri Baştemsilcisi, İK Müdürü, İşletme Müdürü ve İK Uzmanından oluşan bir kurul tarafından değerlendirilmektedir. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Mal ve hizmetlerin pazarlama ve satışında 2004 yılı faaliyetlerimiz içerisinde yapılan uygulamalar şu şekilde gerçekleşmiştir: - Müşteri memnuniyet ölçme ve değerlendirme anketi yapılmıştır. - Türkiye'de bir ilk olmak üzere Bayi ve Müşterilerimize yönelik "BAŞARILI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ" eğitimi verilmiştir. (Mayıs 2004 /Konya) - İç ve dış tüm müşteri guruplarını kapsayan "BETON BİLEŞENLERİ,KALİTELİ BETON TEMEL UNSURLAR" semineri uygulanmış ve yaklaşık 300 kişilik bir katılım sağlanmıştır. (Mayıs 2004/Konya) - Bayi ve Müşterilerimizi görsel açıdan bilgilendirmek amacıyla "ÇİMENTO VE HAZIR BETON ÜRETİM PROSESİ" eğitimi ve semineri fabrika gezisini de kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve sonrasında bir fabrika pikniği düzenlenmiştir. (Mayıs 2004 /Konya) - İç ve Dış müşteri ve ailelerini kapsayan ve kişiden fazla katılım olan "BAHAR PİKNİĞİ" düzenlenmiştir. (Haziran 2004 /Konya) - Sekiz ayrı bölgede yerinde iftar yemeği programarı düzenlenmiş ve kişiden fazla katılım sağlanmıştır

20 17. Sosyal Sorumluluk Fabrikamız, özellikle son yıllarda yaptığı yüksek maliyetli filtrasyon yatırımları ile toz emisyon oranını yasal sınırların çok altına çekmeyi başarmıştır. Kullanılmakta olan toplam 4 adet elektrofiltre ile tesislerimizde toz yoğunluğu değeri 25 mg/m³ (Türkiye'de geçerli yasal sınır 50 mg/m³'tür) seviyelerine indirgenmiştir. Ayrıca fabrika sahasında devam etmekte olan yeşillendirme faaliyetleri ile yaklaşık m² alan çimlendirilmiş ve çeşitli türlerde 'den fazla ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin üretime ve çevreye yaptığı yatırımların yanı sıra faaliyet gösterdiği bölgenin sosyal ve kültürel hayatına da olumlu katkıları olmuştur. Finansmanının tamamı Konya Çimento San. A.Ş. tarafından karşılanan Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, ilk öğrencilerini eğitim öğretim yılında kabul etmiş ve bu öğrenciler 2004 yılında mezun olmuşlardır. Müzik ve resim dallarında eğitim veren okulumuz Türkiye'nin gelecekteki sanatçılarını yetiştirmeye devam etmektedir. Faaliyetlerimize ilişkin olarak Temmuz 2004 tarihlerinde Ekotest firmasına gürültü, toz ve kimyasal madde ölçümleri yaptırılmıştır. Gürültü ve toz düzeyi yüksek ünitelerde çalışan personel için koruyucu ekipman (kulaklık, maske, gözlük, vb) kullanımının kontrolü sağlanmıştır. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler YK Başkanı: YK Bşk. Yrd. YK Üyeleri Genel Müdür Dr. M. Cemil ÖZGÜL Gilbert Noel Claude NATTA Philippe LATOURNARIE Jacques MERCERON VICAT Louis MERCERON VICAT Jean Michel ALLARD Dominique RENIE Michel PHILIPPON Hüsnü BOZKURT Bestami İNAN Davut ULUS Yönetim kurulunda icracı olan üye bulunmamaktadır. Bağımsız üyeler Hüsnü BOZKURT ve Bestami İNAN dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

II. Bölüm Faaliyetler

II. Bölüm Faaliyetler II. Bölüm Faaliyetler F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereği hazırlanan KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Yönetim Kurulu Bşk. iii

Yönetim Kurulu Bşk. iii Yönetim Kurulu i Yönetim Kurulu KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Genel Kurul Toplantı Tarihi : 29.03.2007 Genel Kurul Toplantı Saati : 10:30 Genel Kurul Toplantı Yeri : Konya

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin, 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 11:00'de Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresindeki Şirket merkezimizde

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu 1-Raporun Dönemi: 01.01.2008-30.06.2008 2-Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3-Faaliyet Dönemindeki

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.03.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerindeki Ayrıntılı Konsolide Bilançolara İlişkin Dipnotlar

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerindeki Ayrıntılı Konsolide Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Bağlı Ortaklıkları çeşitli tiplerde çimento, kireç, hazır beton, gaz beton, makine yedek parça, elektrik üretimi, taşımacılık, gayrimenkul menkul kıymet yönetimi,

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2007-31/12/2007 2. Ortaklığın ünvanı: Merkez B tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/03/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ: 1- Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.06.2014 2- Ortaklığın Unvanı : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi 01.01.2014 31.03.2014 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir. Ortaklığın Ünvanı Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Ticaret Sicil Numarası 18825/23244 Merkez

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 30.06.2014) 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler 3-4 2. Yönetim Kurulu leri ile Üst Düzey yöneticilere sağlanan mali haklar.5

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/12/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı