1955 VE DAHA KÜÇÜK DOĞUMLULARIN KATILABİLECEĞİ BU YARIŞMANIN ŞARTLARI GELECEK SAYIMIZDA AÇIKLANA CAKTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1955 VE DAHA KÜÇÜK DOĞUMLULARIN KATILABİLECEĞİ BU YARIŞMANIN ŞARTLARI GELECEK SAYIMIZDA AÇIKLANA CAKTIR."

Transkript

1

2 TÖRE DERGİSİ, GENÇ ŞAİRLERİ TEŞVİK ETMEK MAKSA DIYLA BİR "ŞİİR YARIŞMASI" AÇMIŞTIR VE DAHA KÜÇÜK DOĞUMLULARIN KATILABİLECEĞİ BU YARIŞMANIN ŞARTLARI GELECEK SAYIMIZDA AÇIKLANA CAKTIR.

3 AYLIK FİKİR'VE SANAT DERGİSİ KURUCULARI: Halide Nusret ZORLUTUNA Emine Işınsu ÖKSÜZ Sahibi Yaşar EŞMEKAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Peyâmi ÇEÜKCAN Töre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığinca Tebliğler Dergisi'nin 8 Kasım 1976 tarih ve 1906 numaralı sayısının 496, sayfasında tavsiye edilmiştir. Her türlü haberleşme adresi: TÖRE DERGİSİ P.K. 211, Kızüay - ANKARA İDAREHANE Cemal Gürsel Cad. 73/1 Cebeci/ANKARA ABONE ŞARTLARI Yurtiçi yıllık 6 Aylık Yurtdışı Yıllık 1500 TL. 800 TL. 70 DM. Yıl :13 Sayı: 150 Kasım 1983 Montaj: Renk Ofset Dizgi-Pîkaj.MAYAŞ A.Ş. Dağıtım: Hürriyet Holding A.Ş. Baskı: DAİLY NEWS Matbaası-Ankara Yurt içi havaleler numaralı posta çekine: yurt dışı havaleler Akbank, Ankara Hasköy Şubesi 4421 numaralı hesapa yatırılabilir. REKLAM TARİFESİ Kapak Tam Safya Renkli Kapak İçi Tam Sayfa Renkli Siyah Beyaz Tam Sayta TL, TL TL. Gönderilen yazılar basılsın veya basılmasın iade edilmez. TÖRE'de yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden iktibas edilemez.. 1

4 AYIN KONUSU İÇİNDEKİLER ölümünün 25. yılında Y t Kemâl 4 Dr. Muhtar TEVFİKOĞLU Yahya Kemal: En Büyük Klâsiğimiz 7 ADNAN KÖSEOĞLU Yahya Kemâl'in Hayatı 13 Yahya KEMAL Ezansız Semtler 16 Doç. Dr. S. K. TURAL Bir Kadirşinaslık örneği 18 Hüseyin ÖZBAY Yahya Kemâl'in Misyonu 20 Yağmur TUNALI Y.KemâlHn Paris Yılları 23 Alemdar YALÇIN Y. KemâVin Şiirlerinde Zaman 30 özcanergiydiren Yahya Kemâl'i Anlamak. 36 N. Y. GENÇOSMANOĞLU ^ ^ ^ Ana Yurdum-Ata Yurdum (Şiir) >3&_/ Doç. Dr. A.B. ERCİLASUN Türkolojinin Doğuşu 40 Seyyah»ı FAKİR Bir Alay 46 Prof. A. GÜLERMAN Anadolu El Sanatları 48 H. Bozok KILIÇASLAN /- ^ 't Boşluktaki Duyuşlar (Şiir) 0><L/ Prof. M. K. ÖZERGİN H, Deryaoğlu 51 Hüseyin MÜMTAZ Kıbrn Notları 53 İbrahim BERBER T Ne Zaman (Şiir) Ç^$7 Ahmet KARACA /~S Şehriyâr \SSj Doç. Dr. S. Hayri BOLAY V 7 önce Aile. 64 Y. Emre ÖZCAN Yollarda.. 66 KIVILCIM-NOT DEFTERİ-AYIN YORUMU KAPAK: Dr. Muammer BAYULKER, 35X40 cm. Yağlı Boya (Bu portre Dr. Muhtar TEVFİKOĞLU'nun arşivinden alınmıştır. Ressamı tablonun sol alt köşesine "AZİZ ARKADAŞIM ve MESLEKDAŞIM DR. MUHTAR TEVFİKOĞLU'NA" cümlesiyle ithaf etmiştir.. 2 I

5 TÖRE den TÖRE DERGİSİ; 13 yû önce fikir ve sanatta "öze Açılan Pencere" olmak için, büyük bir heyecan ve azimle çıkarılmaya başlandı. Aradan geçen zorlu yıllar, ne TÖRE'nin seviyeli neşriyatından taviz vermesine, ne de meydandan çekilmesine sebep olabilmiş, aksine, geçen her yıl her sayı TÖRE nin daha da güçlenmesi yolunda atılan birer adım olmuştur. Elinizdeki bu sayı, TÖRE'nin 150. sayısı oluyor. Ara vermeden 150 sayı çıkabilmek... Gurur duymamak elde değil. İnanıyoruz ki, bu gururu; TÖRE'nin ayakta kalmasına doğrudan katkıda bulunan, yazarlarımız ve okuyucularımız da duymaktadır. Çünkü 150 sayılık bu eser hepimize aittir sayıyı çıkartırken duyduğumuz gurura, dergimizin renkli basılmasının ve umumi dağıtıma verilmesinin mutluluğu da ekleniyor. TÖRE, daha güzel bir görünüş ve daha doyurucu bir muhteva ile artık bütün vatan sathında... "TÖRE Ailesi "ne bu sayımızla birlikte yeni üyeler katılacak ve büyüyen bu aile elele vererek "Geleceğe sahip olmak "için emin adımlarla ilerleyecektir. Bir dergi için, dağıtıma çıkmak çetin bir imtihandır. Bu imtihanın başarılı olarak verilmesi, okuyucunun dergiyi sahiplenmesine bağlıdır. Biz, TÖRE'yi; bugüne kadar olduğu gibi, sizlerin sahip çıkabileceği bir dergi, am ama her zamankinden daha mükemmel bir dergi olarak hazırlamaya çalıştık. Bu sayımızda ölümünün 25. yılı münasebetiyle üstâd Yahya Kemâl'i çeşitli yönleriyle AYIN KONUSU bölümünde tanıtmaya gayret ettik. Y. Kemâl'in yakın dostu Dr. Muhtar Tevfikoğlu 'nun yardım ve teşvikiyle hazırladığımız Yahya Kemâl bölümünün, tam manâsıyla anlaşılamamış bu büyük edebiyatçı üzerinde yapılacak araştırmalara ışık tutacağı kanaatindeyiz. Doç. Dr: Ahmet Bican Ercilasun'un geçtiğimiz ay yapılan Türkoloji Kongresi ile ilgili olarak hazırladığı yazısında; Türkolojinin, başlangıcından bugüne gelişme safhalarını ana hatlarıyla anlatması bizlere Türkoloji hakkında derli toplu bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir. Bu sayımızda da Türkiye dışındaki Türklerin edebiyatı hakkında yazılara yer verdik. Her konuda olduğu gibi, edebiyatımızı da Türkiye sınırları içindeki varlığı ile düşünmemiz icâb eder. Türk Edebiyatı'na âbide eserler kazandıran Hıdır Deryaoğlu, Prof. Dr. M.K. özergin, Türk Dünyası'nın en büyük şâirlerinden Seyid Mehemmed Hüseyin "Şehriyâr"da Ahmet Karaca'nın kaleminden tanıtılmaya çalışıldı. Bu büyük Türk Edebiyatçılarını tanımaya mecbur olduğumuz kanaatindeyiz. Prof Dr. Adnan Gülerman, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımıza menfi yönde tesir eden sebebleri inceliyor. N. Yıldırım Gençosmanoğlu t güzel şiirlerinden biriyle, Doç. Dr. S. Hayri Bolay da aile üzerine kaleme aldığı bir yazısıyla aramızda. Ustalarımız, gençlerimiz yazı ve şiirleriyle bu sayıyı; 150. sayımıza yakışacak bir eser haline getirdiler. Bu eser, sizlerin de katkısıyla daha da büyüyecektir. Saygılarımızla. 3

6 AYIN KONUSU Ölümünün 2 5 Yılında YAHYA KEMAL Yahya Kemâl, hiç şüphesiz bütün Türk edebiyatının en mümtaz isimleri arasındadır. Fakat onu diğer büyüklerimizden ayıran, mühim farklar vardır. O, FuzulVnin Bâki'nin, Nedim'in Şeh Galip Hn Neşati'nin şartlarında yetişmemiştir. Cemiyet hayatımızı kuran kıymet hükümlerinin alt üst edildiği, kendimizi yeni bir dünyanın ölçülerine göre ayarlamak için gayret sarfettiğimiz bir devrede yetişmiştir. Bu husus, son derecede ehemmiyetlidir. Kıymet hükümleri hayatın her safhasında bütün canlılığıyle yaşayan 16. asrın Türkiye'sinde yetişen Fuzuli, 19. asırda doğup, 20. asrın başında gençliğini idrak etseydi, nasıl bir sanat iklimini koklar ve koklatırdı? Bu suale, cevap vermek elbette güçtür. Acaba, Yahya Kemâl'in yaptığını yapar veya yapabilir miydi? Suali ise daha da çetindir. Zira, Y. Kemâl olmak için devrin fikirlerini, bütün sosyal ilimlerini, sanat telakkilerini bilmek yanında, engin bir tarihi miras da genlerle tevarüs edilenlerin ötesinde, bir müdekkik tavrıyla bularak şuuruna mal etmek lazımdır. Zamanın ilimlerini ve sanat telakkilerini bilen Fuzuli, üstün bir kültür ve medeniyetin çocuğudur. Yahya Kemâl ise, maddi ve manevi mağlubiyetlerin ortasında doğmuştur. 4

7 Mesele, hiç şüphesiz en büyük şairimiz olan Fuzuli'yi Yahya Kemâl'le mukaye* se etmek değildir. Mukayese gibi görünen bu satırlarda, Yahya Kemâl'in yaptığı işin büyüklüğünü düşünebilmek için son derece de yüksekten tutulmuş suallerin öze inmekle sağladığı imkanları kullanmak isteme vardır. Emsalleri ve kendinden öncekiler, fikir ve sanatta taklid yolunu tutarlarken, o- nun bizim iklimimimizi, bizim dilimizle söyleyen bir şiire kapı açması, gerçekte mucize kabilinden bir iştir. Y. Kemâl bu işi gerçekleştirirken, Batı dünyasını bilir, doğuyu bilir; her iki dünyanın imkanlarını düşünür ve kullanır. Bu terkibe rağmen, şarklı kalır; çünkü, duyuş ve idrak edişi milli coğrafyanın (vatanın) verdiği imkân ve hususu iklimde yoğurulur. Gelecek ve hâl kadar, geçmişde bu duyuş ve idrak edişin ayrılmaz parçasıdır. Demekki, Yahya Kemâl, bir bakıma sanatının fikir temellerini de kendisi kurmuştur. Bu fikirler, nesillerinde açık seçik vardır. Şair Yahya Kemâl'i, fikir adamı ve farklı bir tarzda olmak kaydıyle politikacı olarak tanımak, çalkantıları devam eden cemiyet hayatımız için vazgeçilmez bir aydınlık ufuk olacaktır. Biz, bu sayımızda, onun çeşitli yönlerini ele alan yazılara yer vermekle, bu duygu ve düşünceler içinde hareket etmiş oluyoruz. Şüphesiz, bu ağırlıklı sayı, onu bütün yönleriyle anlatmak iddiasında değildir. Buna, zaten dergimizin hacmi imkan vermez. O'nu ancak bağzı taraftarıyla ele alabildik; vefa duygusuyla beraber olmak, milli mefahire bağlılık ve sanatın üstün kudretine inanmış olmak onu sevmeyi ve dünyasının müstesna güzelliklerini tanımayı gerektirir, düşüncesinden hareket ettik. Dr. Muhtar Tevfikoğkı, onun son 12 senesini beraber geçirdiği dostlarından biridir. Y. Kemâl'i, en yakınında bulunan bir sanatkar gözüyle, ondan dinleme zevkini biz çok tatmışızdvr. Bu anlarımızı, bir fikir ve sanat hadisesi olarak değerlendiriyoruz. Bu sayımızdaki "Yahya Kemâl: En büyük klâsiğimiz" yazısıyla, size de bu zevk iklimini tattırmış oluyoruz. Muhtar bey, bu yazısında, Yahya Kemâl'in sanatını en selâhiyetli imza olarak müstesna bir incelikte takdim ediyor. Bu yazısıyla, Yahya Kemâl'i yeni baştan tanıyacaksınız. Dr. Alemdar Yalçın Yahya Kemâl'in şiirlerinde zamanı ele alıyor. Bu konu, çok münakaşa edilmiş olmasına rağmen, böyle derli-toplu bir şekilde yeni baştan tahlil e- dilmiş olması, yeni bir dikkati de göstermesi bakımından ehemmiyetlidir. Doç. Dr. Sadık Kemal Tural, yakın zamanda TürkKültürünü Araştırma Enstitüsü'nün Türk Kültürü Dergisi tarafından neşredilecek, "Yahya Kemâl Hatıra Sayısı" ile alakalı çalışmaları duyurarak, konuya devlet çapında ilgi duyulmasının zaruretini ortaya koyuyor. Sadık beyin bu yazısı, diğer milletlerin sanatkarlarına nasıl davrandıklarını hatıralarını ve eserlerini nasıl bir hassasiyetle koruyup yaşattıklarını ifade ile, bir mukayese zemininde gelişiyor. < Hüseyin özbay 'Yahya Kemâl'in Misyonu" başlıklı yazısında, sanatının çizgilerini bütün halinde ele alan hükümlere varmayı hedef alıyor, özcan Ergiydiren Yahya Kemâl'i "Nasıl Anlamalıyız "sualine cevap arıyor. Yağmur Tunalı, Yahya Kemâl'in Paris'te geçirdiği dokuz sene içerisinde fikir ve sanat bahislerinde geçirdiği tekamül safhalarını ele alıyor. Bu yazının konusu, bir büyük sanatkarın dokuz senesinde yüklü büyük değişmeleri takip ederek onun dünyasının teşekkülünü görmek bakımından da son derecede ehemmiyetlidir. Ayrıca, Adnan Köseoğlu 'nun. Yahya Kemâl'in biyografisini veren yazısını; Yahya Kemâl'in beş şiirini ve "Aziz istanbul'dan seçtiğimiz "Ezânsız Semtler"adlı nesrini, sayfalarımız arasmdabulacaksınız. Temennimiz, Yahya Kemâl çapında bir klâsiğimizin top yekûn milliyetimizi tanımada, ilk sıralarda yer alan bir şahsiyet olarak bütün okullarımızda okutulmasıdır. Bu hususu, yetkililerimizden istemek, bizim için vatanseverlik borcudur. 5

8 y> P " AZİZ MUHTAR TEVFİKOĞLU'NA, ZEKASINA, RUHUNA ve VUKUFUNA HAYRANLIĞIMLA" Yahya Kemal BEYATLI 2/2/1950 6

9 YAHYA KEMAL: EN BÜYÜK KLASİĞİMİZ Dr. Muhtar TBVFİKOĞLU Yahya Kemalin şiiri, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş kırk odalı, ihtişamlı bir yapıdır. Zarif mimarisiyle, sırları henüz çözülmemiş estetiği ile, lâtif havası ve ruhuyla göz alıcı, gönül okşayıcı, köklü, soylu bir İstanbul konağı.. Kırk odalı deyişimiz sözgelişi; aslında sayılamayacak kadar çok odası var ama, biz, dilimizde çokluğu ifâde etmek için sık kullanılan atasözlerimize, deyimlerimize girmiş olan sayı ile kırk dedik. Dışardan bakınca geometrik nizâmı, simetrik çizgileri derhal farkedersiniz. Kunt malzeme kullanıldığı gözünüzden kaçmaz. Biraz dikkat ederseniz görürsünüz ki yapıda ne bir fazlalık var, ne de bir noksanlık. Hesap, ölçü, istif ustalığı ile hiçbir şey israf edilmemiş, yeri gelince de hiçbir şey esirgenmemiş; yani seçilmiş malzeme çok iyi değerlendirilmiş, taşlar tuğlalar yerli yerine oturtulmuş, kolonlar birbirine sımsıkı bağlanmış. Her açıdan ı- şık ve gölge nisbeti inceden inceye ayarlanmış. Mükemmel bir plânla en küçük birimden en büyük bölümüne kadar bütün eseri saran olağanüstü bir denge ve uyum sağlanmış.. Hemen aklınıza bir soru takılır: Bu plân ne kadar zamanda hazırlandı ve yapı kaç yılda tamamlandı? Eğer kökleri oldukça eski tarihlere u- zanan, sonraları yıllar yılı birçok defa ele alınıp klasik sanat disipliniyle, dikkatle, titizlikle işlenerek bazıları tamamen veya kısmen değiştirilen, bazıları da küçük rötuşlarla geliştirilen, olgunlaştırman taslakları hesaba katarsanız -ki tabii katacaksınız- plânın ve uygulamanın bitirilmesi aşa ğı yukarı bir ömür boyu sürmüştür, denilebilir. Herşeyden önce görülmedik bir sabır işidir bu. Her yiğidin kârı değildir. Dörtyüz sene evvel Horasan'ı yapmak için söndürülmüş kireci keten lifleriyle karıştırıp yirmi otuz sene bekletirlermiş. öylesine bir sabır işte... Denizin ortasında kümelenen yosunların küllerinden senelerce uğraşarak bir damla altın çıkarmak gibi.. Gerçekten bu eser Yahya Kemal'in hayatının muhassalasıdır. Evet, dışardan bakınca önce strüktür mükemmelliğine hayran olursunuz. Strüktür, yani yapı.. Daha yaygın mânâda şekil.. Sanatta en mühim unsur.. Ne varsa şekilde var; duygu, düşünce, mânâ, muhteva.. Herşey varlığını hissettirebilmek için bir şekle bürünür. Ruh bile yaşadığı müddetçe şeklin çerçevesindedir. Eserde ilkin şekil mükemmelliği sizi sarar. Hele bir de içine girebilirseniz hayranlığınız kat kat artar. Ancak, Yahya Kemal'in eserine girebilmek pek öyle kolay bir iş değildir. Doğrusunu isterseniz, küçük büyük hangi çapta olursa olsun her eserin bir "duhuliyesi" vardır. Bazı eserlerde bu, çok, pahalıdır, herkesin gücü yetmez. Fransa'da Maliarme'yi bilmeyen bir yığın

10 insan yaşamaktadır. Aydın geçinenler arasında bile Mallarme'yi tanıyanlar pek fazla değildir. Ancak "elit" dediğimiz bir ufacık süzme tabaka onun kim olduğunu bilir, inceliklerinden anlar. Giriş ücreti bazan da harcı âlem basit bir rakamdır, rahatça verir girersiniz. Yani az da olsa, çok da olsa yerine göre bir şey ödeyeceksiniz. Bu husus oldukça mühimdir, fakat nedense bizde mânâ ve değeri yeterince anlaşılmamıştır. Düpedüz ifade etmek gerekirse, herhangi bir sanat eserini anlayabilmek için daha önceden belirli bir hazırlık devresi geçirmiş olmak, birtakım temel bilgilere sahip bulunmak zaruretini artık kabullenmeliyiz. Eğer hazırlığınız yoksa veya yeterli değilse ilelebed kapıda kalmaya mahkumsunuz. Buna rağmen yine de eser hakkında konuşmak istiyorsanız öne süreceği niz fikirler kapıcıların yargılarından öteye geçemez. Yahya Kemal'in şiir dünyasına girmek başkalarına kıyasla çok daha gpçtür, çünkü birtakım özel şartlara bağlıdır. Herşeyden önce sağlam bir kültür ister. Vaktiyle Fuzuli "ilimsiz şiir temelsiz binaya benzer" dememiş miydi? İşte bu şiir tam mânâsıyleilimli ve temelli. O halde sizin de bu sahada sağlam bilgilere sa 8 hip olmanız gerekir. Sonra geniş ufukları içine alan bir göriiş açısı, bir seziş, bir kav rayış ister. Bütün giz ellikleri görebilmeniz işitebilmeniz, tadabilmerite, koklayabilmeniz, hattâ ellerinizle yoklayabilmeniz için iyice gelişmiş beş duyunuz olacak. Zevkiniz, meşkiniz, mehenginiz olacak. Bu da yetmez, bir ebedi sükûn ikliminin kapılarını açarken üstadın geçirdiği macerayı sizin de aynen yaşamış olmanız icabetmese bile en azından o havayı yadırgamayacak kadar zihni ve ruhi tecrübelere sahip bulunmanız gerekir. Kısacası bu iş seviye ile ilgilidir; incelik, olgunluk yatkın lık meselesidir. Paul Valery "Dâhi, bana dehâ veren adamdır" der. Eğer siz Yahya Kemal'e böylesine bir hazırlıktan sonra yaklaşırsanız o da size olanca cömertliğiyle dehâsından avuç avuç verir. Zenginliğiniz de o nisbette artar. Diyelim ki bu vasıfların hepsi sizde mevcut. Rahatça cümle kapısından girdiniz, içerde dolaşmaya başladınız. Tek tek her odayı gözden geçirmek istiyorsunuz. ^Otuzdokuzunu açtınız, gördüğünüz güzelliklere, inceliklere hayran oldunuz. Yeter mi bu kadarı? Yetmez. Çünkü kapısını açmadığınız bir oda daha kaldı. İşte o kırkıncı odanın altın anahtarı Yahya Kemal' dedir. Eğer Yahya Kemal'in çevresinde bulunmak bahtiyarlığına ermediyseniz bazı şeyler sizin için daima kapalı kalacaktır. Üstadın konuşmalarında bir uçtan bir uca tarih, medeniyet ve sanatın sırları yavaş yavaş, perde perde açılır, bu arada kendi şiirinin kanevası da ucun ucu n, iplik iplik çözülürdü. Yahya Kemal, tarihimizin bütün devirlerini şanıyla, şerefiyle, kederi, sevinci, gururu ve hüsranıyla her dakika benliğinde yaşıyordu. 1 Kasım 1958 Cumartesi sabahı "asude bahar ülkesine" göçtüğünde 74' ünü doldurmak üzereydi. Lâkin kuru takvim yapraklarına değil de daha başka ve daha manâlı bir gözle, içine gömüldüğü som altın yapraklara bakarsanız onun en

11 YAHYA KEMAL, EN GENİŞ PERSPEKTİFLE COĞRAFYANIN GERÇEKLERİNDEN TARİHİN DERİNLİKLERİNE EĞİLİYORDU. TESBITLERİ İNCE DİKKATLERDİ. ONUNLA MİLLİ İDRAKLERE AYARLI TARİHİ SAATLERİ YAŞIYORDUK. DESTAN HATIRALA RI UÇUŞUYORDU, DÖRT BİR YANIMIZDA.. az bin yaşında olduğunu görürsünüz. Tarihimizin bin yıllık akışı içinde bütün asır larımızla ve eserlerimizle içice yaşıyordu. Park Oteli'nin 165 no'h odası, Boğaz'ın iki yakasındaki köyler, İstanbul'un uzak yakın bütün semtleri, en şaşaalı ve en ücra köşeler her Allanın günü onunla bir mahşer gününü idrak ediyor, anlı şanlı cedlerimiz onun nefesiyle diriliyordu. Bütün kılıç ve gönül kahramanlarımız, musikiden edebiyata, mimarlıktan hat ve minyatüre, dilden şiire, cemiyetten muaşerete milliyetimizi yapan, yoğuran, şekillendiren ne kadar büyük ruh varsa hepsi bu mahşer günlerinde yeniden hayata kavuşuyor, asil çehreleri ile aramıza karışıyordu. O günlerin aziz hâtıraları hâlâ bütün sıcaklığı ve tazeliğiyle gönlümdedir. Malazgirt'e ve daha sonraki bütün savaşlara hep birlikte katılıyorduk. Kan ve dumanla bilenen çelik gibi bir imân vardı içimizde. Kalblerimiz çoğu zaman zaferlerle kanatlanıyor, bazan da bir hezimetle burkuluyordu. Geçmiş yüzyılların bazı kilometre taşlarında tarihin talihsiz ters akışını vaktiyle nasıl durduramamışsak bugün de o eski paradoksal tecellileri içimize sindiremiyorduk. Kaybolan şehirler, kuruyan nehirler gibi geride derin izler bırakmıştı. Söz o vadiye dökülünce birçok şiirin yatağını teşkil eden izleri, izlenimleri kolayca keşfedebilirdiniz. Yahya Kemal, en geniş perspektifle coğrafyanın gerçeklerinden târihin derinliklerine eğiliyordu. Tesbitleri ince dikkatlerdi. Onunla milli idraklere ayarlı tarihi saatleri yaşıyorduk. Destan hâtıraları uçuşuyordu, dört bir yanımızda. Zaman zaman da Itri'nin sesi yankılanıyordu havada. Musiki cümleleri hâlinde geçmişimizi dinliyorduk. Bu arada tabii her dakika gene esas konumuza, edebiyata, şiire, sanata dönüyorduk. Nasıl dönmeyelim ki küçücük odamızda, târihe yön veren kahramanlarla dizdize oturan büyük sanatçılar-da.var. Bizi hiçbir vakit ihmal etmeyen sevgili dostlarımız her zamanki gibi yine erkân minderine kurulmuşlar.. Neşati, Baki, Nef'i, Şeyh Galip, Şeyhülislâm Yahya Efendi, Naîlî-i Kadim ve bilhassa Nedim ama Nedim-i Kadim, Nedim-i Cedit filân değil, adıyla sanıyla, Nedim-i Yegâne ve diğerleri hep aramızdalar.. Bilmem hatırlar mısınız, hani bir, manzum nüktesi vardır Hüseyin Suat'ın: "Bir yanda Sevrinâzı bir yanda şehlevendi Baktım evimde mihman Ahmet Nedim Efendi. 1 ' İşte onun gibi.. Ama bir farkla: Ahmet Nedim Efendi kısa bir müddet, belki günübirliğine, belki de birkaç zaman için" Gâve-i zâlim'in veya başkalarının misafiri olmuştur ama, O, asıl üstadımızın hiçbir vakit yanından ayrılmayan can dostuydu. Nedim bütün sırlarını ona açmıştı. Meselâ "Dökülen mey kırılan şişe-i rindân olsun" derken kimsenin bilmediği gizli noktaları ona fısıldamıştı. Sanatın püf noktalarını.. Şu bir tek mısrada, çok büyük ustalıkla yanyana getirilmiş altı kelimeden ibaret şu küçücük cümlede tam yarım düzine inceliği nasıl elde ettiğini sadece ona açıklamıştı. Tabii ona söyleyecekti söyleyeceğini. Çünkü yegâne macerası şiirdi Yahya Kemal'in. Hayatı her saniyesi ile şiirdi, mis-

12 ra idi, beyitdi. Dostluğu ise bir "taç beyit"- di. Hem yalnız Nedim mi? öbürleri de aynı şekilde.. Hattâ birçok Fransız şairi de.. Racine, Ronsard, Gerard de Nerval, Leconte de üsle, Jose Maria de Heredia, Hugo, Verlaine, Mallarme, Baudelaire, Valery ve daha niceleri.. Bunlar Fransa'daki tenkitçilere ifşa etmedikleri şeyleri ona söylemişlerdi. Hele Baudelaire.. Hele Baudelaire.. Şiirini absent'e damla damla sızan bir şeker gibi onun ruhuna sindiren şair.. Yahya Kemal'in yetmiş sene evvel Baudelaire hakkında ciddi araştırmalardan sonra ortaya çıkardığı bir hakikatin Fransız fikir ve edebiyat âleminde şimal kutbunun keşfinden daha fazla alâka u- yandırdığını bilmem duydunuz mu? Gerçek şu ki, Yahya Kemal, Türk ve Fransız şiirinin macerasını o yolun yolcularıyla beraber yaşamıştı. Kimlerin ne zaman, nasıl, ve hangi kanatlarla yıldız lara doğru yükseldiğini yakından görmüş ve anlamıştı. Tesbitleri netti. Zaten kendisi de çok sene evvel başlı başına ve yepyeni bir maceraya atılırken ilk önce onları gözönüne almıştı. Sonra, sürekli gözlemler, mukayeseler değerlendirmeler ve denemelerle yüklü u- zun ve yoğun bir çalışma devresi ona bir takım değişmez kıstaslar kazandırdı. Sohbetlerinde onlardan ara ara bahseder, çarpıcı örneklerle birçok karanlık noktalara ışık tutardı. Her zaman ve her yerde geleneğe dayalı olduğu kabul edilen şiir sanatında meşkin ilk fazileti buydu; değişmez kıstaslar, geçerli ölçüler vermek. Yahya Kemal dilin dehâsına inanmıştı. Mucizeyi de -haklı olarak- dilin kud retinden bekliyordu. Türkçe onun ağzında annesinin sütü gibi temiz, besleyici ve lezzetli idi. Daha yolun başında en sâde fakat en büyük gerçeği sezmişti: Şiir kelimelerle yazılır. Bütün diğer unsurlar (his, ses, renk, ahenk, musiki, mânâ, muhteva) ancak kelimeler vasıtasıyla cüm le içerisine yerleştirildikleri nisbette değer taşırlar. 10 Her sanatın kendine mahsus malzemesi, şartları ve kuralları vardır. Şiirin malzemesi sözdür. Şartlarına, kurallarına gelince, bunlar da yine seçilmiş kelimelerin ustalıkla istifinden doğan şiir cümleleri içinde saklı sırlardır. Ancak o sır lara erenler cevheri bulabilirler, orijinal mısralar örebilirler, bütünüyle hâlis şiir! yaratabilirler. Eremiyenlerse, belli bir şablona göre üretilen kof biçimleri, muhasebesini edebiyat kâtiplerinin tuttuğu hurda ardiyesine teslim ederler. Evet, şiir, herşeyden evvel bir dil meselesidir. Yahya Kemal bu gerçeği her fır satta vurguluyordu. Meşhur bîr ressamın Mallarme'ye: "Şiir sanatı hakkında güzel fikirlerim var, fakat çok uğraştığım halde bir türlü şiir yazamıyorum. Bunun sebebini bana açıklar mısınız?" diye sorması üzerine, şairin kısaca: "Şiir fikirle yazılmaz, kelimeyle yazılır" deyişini sık sık naklederdi. Mallarme haklıydı tabii. İşin esası budur. Şiirde sözü müh im sem em ek büyük hatadır, yahut da Muallim Naci'nin diliyle söylersek: "Elfaza bakılmaz mı diyorlar hezeyandır." Yahya Kemal, kelime eksperiydi. Her kelimenin, hattâ her hecenin ve her harfin hacmini, ağırlığını, sesini, hareket kabiliyetini en hassas kıstaslarla ölçer, onları emsalsiz bir istif sanatiyle yanyana dizerek istediği deruni ahengi elde ederdi. O- nun içindir ki, şiirimizde başlı başına bîr "Yahya Kemal mısraı" vardır. Bu noktaya biraz açıklık getirmek istiyoruz: Batıda her bakımdan eriştikleri mükemmeliyetle kalabalık kafileden ayrılan şairlerin eser lerindeki mısra disiplini böyle adlandırılır: Baudelaire mısraı, Verlaine mısraı, Mallarme mısraı... gibi.. Biz de aynı görüşle "Yahya Kemal mısraı" diyoruz. Bu sözden Yahya Kemal'in sadece mısra kuyumcusu olduğu, ayrı ayrı, birbirinden güzel yığınla mısra üzerinde çalıştığı gibi ters bir mânâ elbette çıkarılamaz. Bilindiği gibi Divan e- debiyatında nazım birimi beyittir. Halk

13 edebiyatrnda da dörtlüklerden meydana gelen kıtalar. Halbuki Yahya Kemal'e göre birim ne mısra, ne beyit, ne de kıta idi; ancak ve ancak bütünüyle şiirdi. "İnsan na sil bir tek organdan ibaret değilse, şiir de bir tek motiften ibaret değildir. Ne kadar güzel olursa olsun, tek bir mısra veya tek bir beyit şiiri tarife yetmez." diyordu. Eskilerin "Maksuteğer eserse mısra-ı berceste kâfidir" sözünü kabul etmiyordu. "Şiir organik bir bütünlükle şekil ve ruh uyumu içinde tam bir mükemmeliyet imajı vermelidir' 1 diyordu. "Şiir bir mükemmeliyetle başlamalı, aynı mükemmeli yetle devam etmeli ve aynı mükemmeliyetle bitmelidir" diyordu. Kısacası, şiir parçada değil, bütün'deydi ona göre. Yukarıda Yahya Kemal için kelime eksperiydi, demiştik. Bunun altını bir daha çizeceğiz. Gerçekten kelimelerin imkânlarını çok iyi biliyordu. Bunun yanında tabii imkânsızlıklarını da.. Bir yer de yol tıkanınca, yani dil söylemek istediğini ifâdeye elvermeyince başka bir kanal açmak için bazan aylarca hattâ yıllarca çalıştığı oluyordu. Bugün için imkânsız gibi görünen şeylerin aralıksız çalışmalarla yarın mutlaka mümkün olacağına inanıyordu. O inançla, kafasında tasarladığı perfeksiyona erişmek için acele etmiyordu. Hiç bir şeyi tesadüfe bırakmıyordu. "Belki hâlâ o besteler çalınır" mısraındaki "hâlâ" kelimesini uzun ve sıkıntılı bir arayıştan sonra nihayet Beylerbeyinde bir eve girerken merdiven başında yakaladığını söylemişti. Ama o buluş bir tesadütün lütfü değildi. Olsa olsa büyük bir sabrın Beyberbeyi'nde koparılan meyvesiydi. Yahya Kemal'e göre sanatın temeli arayıştı. Gece gündüz demeden, bıkıp usanmadan çalışmaydı. Bir kelime ile sabırdı. Yahya Kemal eski yeni bütün edebiyatımızı alışık olmadığımız bambaşka, yepyeni bir gözle incelemiş, bütün metinleri dikkatle gözden geçirmişti. Aynı şekilde Fransız edebiyatını da, Batı edebiyatını da. Yakaladığı güzel söyleyişlerin, ince buluşların altını çizmiş, hafızasına yerleştirmiş, öte yandan basit, kaba, kusurlu olanlarını da ayırarak yine hafızasında başka bir yere koymuştu. Teşbihte hatâ olmaz derseniz, Yahya Kemal'in hafızası, bu birinci bölümüyle, dünyanın en zengin ve en renkli haremiydi, diyeceğim. Türk ve Fransız dilberleri bütün zarafet!eriyle alına salına gezinirlerdi. İşte o ince dikkatler, o derin sezişler, o titiz seçmelerdir ki, Yahya Kemal'e bir takım erişilmez meziyetler kazandırmıştır. Gide, bir makalesinde, Klasisizmi "meziyetler demeti" olarak tarif eder. Yazımıza başlarken sözünü ettiğimiz muhteşem konağın içine girip kırk odasını da gözden geçirirseniz hemen anlarsınız ki Yahya Kemal sayısız meziyetleri ile en büyük klasiğim izdir. Ne olur bana "25'inci ölüm yılı" gibi mânâsız şeylerden bahsetmeyiniz. Böy le boş lâfları dinlemek istemiyorum. Şu anda ben yine aziz üstadımın yanındayım, "Doludur gönlüm ışıklarla.." Tarih 11 Mayıs 1950, gpnlerden Perşembe, saat 19'a geliyor. Ziyaretçiler birer ikişer müsaade isteyip gittiler. Ben de veda etmek üzere iken üstad herzamanki gibi kolumu tuttu. "Siz biraz daha kalınız lütfen, dedi, yemeği beraber yiyelim, rahat rahat konuşuruz." Tekrar yerime oturdum. Karyolasının ö- nündeki küçük yazı masasına doğru ağır ağır ilerledi. Çekmeceden çıkardığı bir kâğıdı bana uzattı. "Okuyunuz dedi, son fikrinizi öğrenmek istiyorum. Olmazsa tekrar tezgâha alırız..." Baktım, geçen hafta üzerinde uzun boylu konuştuğumuz bir şiirin ufak tefek değişikliklerle yeni şekli.. Zarif el yazısıyla.. Bir daha söylüyorum, lütfen bana 25 inci ölüm yılı gibi soğuk lâflar etmeyiniz. "Doludur gönlüm ışıklarla.." 11

14 YAHYA KEMAL'den ERENKÖYÜ'NDE BAHAR Canan aramızda bir adındı, Şirin gibi hüsn ü âna unvan, Bir sahile hem şerefti hem şan, Çok kerre hayâlimizde canan Bir şi'ri hatırlatan kadındı. Doğmuştu içimde tâ derinden Yıldızları mavi bir semânın; Hazzıyle harâb idim edanın, Hâlâ mütehayyilim sadânın Gönlümde kalan akislerinden. Mevsim iyi, kâinat iyiydi; Yıldızlar o yanda, biz bu yanda, Hulyâ gibi hoş geçen zamanda Sandım ki güzelliğin cihanda Bîr saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir bahân; Bir aşk oluverdi aşinalık... Aylarca hayâl içinde kaldık; Zannımca Erenköyü'nde artık Görmez felek öyle bir bahân. 12

15 YAHYA KEMAL'In HAYATI ADNAN KÖSBOĞLU Yahya Kemal, 'Hayatımın Bazı Seneleri 11 başlıklı yazısına, "1884 Kânun-i evvelinin 2 sinde, üsküp'de, Ishâkiyye Mahallesinde, büyük validem Adile Hanım'in konağında, bu evin cepheye doğru, sağ tarafındaki arka odada, sabaha karşı doğmuşum. Salı günü imiş. 11 sözleri ile başlar. Şehsuvarzadeler olarak anılan köklü bir aileye mensuptur. Ecdadı, Niş, Leskofça ve Vranya bölgelerinde idari vazifelerde bulunmuşlardır. Dipdedesi, 1377 yılında Niş'i fetheden Osmanlı Ordusundaki komutanlardan Çankırılı Şehsuvar Bey o lup, babası çeşitli memuriyetlerde başta Üsküp Belediye Başkanlığı da yapmış olan İbrahim Naci Bey'dir. Bütün yazılarında derin bir muhabbet ve acıyla andığı annesi ise Dilâver Bey kızı Nakiye Hanım f dır. Yahya Kemâl, babası ile annesinin oniki yıl kadar iyi bir hayat geçirdiklerini söyler. Ancak, yine söylediğine göre, babası 1895'ten sonra kötüleşmiş, annesi onun yüzünden bedbaht ve müteverrim olmuştur. Bu yazılarında Yahya Kemâl'in babasını annesinin ölümünden mes'ul gördüğünü, ne zaman babasından bahsetmek zorunda kalsa sistemkârâne ifadeler kullandığı ve annesine karşı derin bir hasret ve acıma duyduğu, bir çocuk safiyetini muhafaza ettiği derhal göze çarpar. 74 yıllık ömrü dur-durak bilmeyen Yahya Kemâl, yer ve iş değiştirmelerle oradan oraya sürüklenmiştir. Şöyle ki; 1889'da üsküp'te Sultan Murat Camii'nin yanındaki Yeni mektebe başladığında beş yaşındaydı. Yahya Kemâl, bu mektep için "Tahsilim doğrudan doğruca bir yeni maarif mektebinde başlasaydı milliyetimizin en hoş bir hatırasından mahrum kalmış olurdum. Çocukluğumda olsun birkaç sene güzel mazimiz içinde yaşamış oldum" der. Ancak, bu okulun eski usul tedrisat yaptığını ve alfabeyi üç yıl sökemediğini de kaydeder. Sekiz yaşının içindeyken, "adı yeni, kendi eski" mektepten alınarak Mekteb-i Edeb'e verilir. Okumayı burada öğrenmiştir. Mekteb-i Ebed'de dört yıl okumuş, bundan sonra 1895'de üsküp İdadi'sine kaydolmuştur. Teselya Harbi yüzünden ve babasının ısrarlarıyla aile Selanik'e taşınmış, Yahya Kemâl de Selanik İdadisi'ne başlamıştır. Selanik'te fazla kalamam ıslar, hastalığı ilerleyen annesi Nakiye Hanım Selanik'i bir gâvur ve yahudi şehri olarak görmüş; üsküp'te, müslüman şehrinde ölmek istemiştir. Nakiye Hanım'm vefatı bu dönüş yılma rastlar Nisan'mda tahsiline devam i- çin ilk defa İstanbul'a gelir. Ancak, Nisan olduğu için Galatasaray Lisesi'ne kabul e- dilmez. Sonraları Yahya Kemâl, okula kabul edilmeyişini "Hayatımın en mühim dönüm yeri imiş" şeklinde değerlendirir yılını İstanbul'da "Âvâre bir taşra genci" olarak geçirir. "Memleketi zindan, Avrupa'yı nurdan bir âlem olarak görür. Asya Ahlâkından müteneffir, kendi milli muhitinin cenderesinden kurtulmak" için Avrupa'ya gitme sevdasına düşer. Bu sevdada Tevfik Fikret ve Halit Ziya'nın eserleriyle, Jön Türklük cereyanının büyük payı vardır Temmuzun da, henüz 20 yaşındayken bir Fransız gemisine biner ve maceralı bir yolculuktan sonra Paris 'e varır. "Paris'te 9 sene fasılasız bir ikametten sonra" 1912 Nisan'mda İstanbul'a döner, bu dokuz sene zarfında Meaux Koleji'ne devam etmiş, Paris Siyasal Bilgiler Okulu'na yazılmıştır. Bunun dışında 13 4

Dergâh Yayınlan : 22 Çağdaş Türk düşüncesi dizisi : 3

Dergâh Yayınlan : 22 Çağdaş Türk düşüncesi dizisi : 3 Dergâh Yayınlan : 22 Çağdaş Türk düşüncesi dizisi : 3 Yaşadığım Gibinin yayın hakları Dergâh yayınlarına aittir. Ahmet Hamdi Tanpınar Hazırlayan: Prof Dr. Biro Emil YAŞADIĞIM GİBİ DERGÂH YAYINLARI Peykhane

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry Yıl / Year: 2012 Sayı / Issue:4 Sayfalar / Pages: 22-41 Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı Özet Yüksel GİRGİN * Osmanlı İmparatorluğunun varlığını anlamlandırdığı

Detaylı

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Hazırlayanlar: İbrahim Gökpınar İbrahim Çetiner Mustafa Orhan Haziran 2007 http://www.ege-edebiyat.org PEYAMİ SAFA a) HAYATI: (1899-1961 ) Türk edebiyatında psikolojik

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

TÖRE den. TÖRE nin Töresi A. Yağmur TUNALI / 06. Der Beyân-ı Mecelle-i TÖRE Seyyâh-ı Fâkir Evliyâ Çelebi / 12

TÖRE den. TÖRE nin Töresi A. Yağmur TUNALI / 06. Der Beyân-ı Mecelle-i TÖRE Seyyâh-ı Fâkir Evliyâ Çelebi / 12 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Yıl: 1 Sayı: 1 Şubat 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın Danışmanı A. Yağmur TUNALI Sanat Koordinatörü

Detaylı

Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı

Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı Editörler: Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Yrd. Doç. Dr. Rıza BAĞCI Can ŞEN Manisa-2012 Vefâtının 50. Yılında

Detaylı

MUSTAFA YUNUS A. BİCAN ERCİLASUN H. NUSRET ZORLUTU- NA VEHBİ ECER - AYŞE İNCE - NECATİ SAVAŞ RIFKI YAZICI - A. NAİLİ ERDEM - NEJAT SEFERCİOĞLU -

MUSTAFA YUNUS A. BİCAN ERCİLASUN H. NUSRET ZORLUTU- NA VEHBİ ECER - AYŞE İNCE - NECATİ SAVAŞ RIFKI YAZICI - A. NAİLİ ERDEM - NEJAT SEFERCİOĞLU - MUSTAFA YUNUS A. BİCAN ERCİLASUN H. NUSRET ZORLUTU- NA VEHBİ ECER - AYŞE İNCE - NECATİ SAVAŞ RIFKI YAZICI - A. NAİLİ ERDEM - NEJAT SEFERCİOĞLU - İKLİL KURBAN FETHİ GÖZLER - COŞKUN ERTEPINAR - YUNUS KÜRŞAD

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Şehkâr FAYDA KINIK Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Gazi ÖZTÜRK Dizgi: Ayşe EREN Işıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Merkez: Yeniyurt Mah. Gıda Sit. No:1 TOKAT Tlf. 0356 232 95 71 95 72 / Fax: 0356 232 95 73 Gsm: 0533 235 43 15 Fabrika: Organize San. Böl. 1.Kısım Esin Salça Fab. TOKAT / Tel: 0356 232 05 61 Tarım İşlt:

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ Cemaleddin Server Revnakoğlu ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ İlk Harf Yayınevi, 2011 Kitabın tüm yayın hakları "İlk Harf Yayınevi"ne aittir. İlk Harf Yayınevi,

Detaylı

Mehmet Dede. Sâmiha Ayverdi

Mehmet Dede. Sâmiha Ayverdi Mehmet Dede Sâmiha Ayverdi Ç elebi ve zarif bir İstanbul efendisi olan büyük dayımın evi ile bizim ev, sanki yerin altından ve yerin üstünden birbirine geçit veren sırlı ve görün-mez bağların birini ötekine

Detaylı

Türk Kültürüne Hizmette 20. Yıl

Türk Kültürüne Hizmette 20. Yıl 78 Türk Kültürüne Hizmette 20. Yıl KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN ALTAY (R.F.) BAŞKURDİSTAN (R.F.) GAGA KAS (R.F.) KKTC SAHA - YAKUT (R.F.) TATARİSTAN (R.F.) TIVA (R.F.) AZERBAYCAN

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Tûba ŞAMLI Basım: ÖZAL Matbaası Dağıtım: Ertuğrul

Detaylı

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ GENÇLİK DERGİSİ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2007 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR 19 Mayıs Kutlu Olsun Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet

Detaylı

KUBBEALTI GENÇLERİNDEN MERHABA

KUBBEALTI GENÇLERİNDEN MERHABA KUBBEALTI GENÇLERİNDEN MERHABA Sevgili Merhaba Dostları, En son sizlerin beğenisine sunduğumuz ve hep olumlu eleştiriler aldığımız Sâmiha Ayverdi Özel Sayısı ndan sonra, sizlere Yaz 2005 sayımızla MERHABA

Detaylı

Muhterem Okurlar, Şehir ve Kitap Bizim Külliye

Muhterem Okurlar, Şehir ve Kitap Bizim Külliye Muhterem Okurlar, Elinizdeki sayımızın dosya konusu Şehir ve Şair. Şehir, en çok şaire yakışır. Bir ressam şehirliyse şehrin rengi, bir şair şehirliyse şehrin sesi değişir. Bu ittifakı bir kenara itelesek

Detaylı

Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat

Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat LALE DEVRİ nde Bir Şair: NEDİM KARAMANOĞLU MEHMET BEY ve Fermanı [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belge içinde

Detaylı

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz?

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? YRD. DOÇ. DR. SEZAİ KÜÇÜK * İLE SÖYLEŞİ Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Mevlânâ, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden bugün Afganistan sınırları

Detaylı

Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri

Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri Sayı: İlkbahar 12/16 Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri Genç Cumhuriyet in coşkulu bayram kutlamaları Türkiye nin ilk grafik sanatçısı: İhap Hulusi Görey Bir Cumhuriyet kadını: Keriman Halis Ece Sanatçı gözüyle:

Detaylı

^^^^^ğaj. MAYIS 1972 Sayı: 12

^^^^^ğaj. MAYIS 1972 Sayı: 12 ^^^^^ğaj MAYIS 1972 Sayı: 12 GENEL DURUM Muhterem Okuyucular, Elinizdeki sayı ile TÖRE birinci yılını tamamlamış bulunuyor. TÖRE'nin çıkış gayesi; Türk Milletinin mazisinden gelen değerleri geleceğe yöneltmek

Detaylı

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Yıl: 1 Sayı: 1 Mayıs 2015 Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi İlim ve Kültür Dergisi Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Ayna dan Yansıyanlar OSMANGAZİ

Detaylı

ATALARI VE SOSYAL ÇEVRESİ

ATALARI VE SOSYAL ÇEVRESİ ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN Özlem TARCAN ATALARI VE SOSYAL ÇEVRESİ Abdülhak Hâmid in yedi göbek atalarını anlatan yazılı bir kaynak yoktur. Büyük dedesi Abdülhak Efendi nin İzmir dolaylarından Mısır a gidip

Detaylı

MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ AHMED SÜHEYL ÜNVER

MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ AHMED SÜHEYL ÜNVER MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ AHMED SÜHEYL ÜNVER ALİ FUAD BAŞGİL EKREM HAKKI AYVERDİ FETHİ GEMUHLUOĞLU MÂHİR İZ Ş E H İ R - İ N S A N MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ Ş E H İ R - İ N S A N Her hakkı saklıdır.

Detaylı

İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI

İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI MEHMET AYDIN İÇiNDEKiLER Yayın Sorumlusu Başat Kocaoğlu Sayfa Düzeni ve Tashih Ajans Yalnızkurt Yavın-Dağıtım İzci Ltd. Şti. Kapak

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

Azmin Zaferi. Bir Gün. Küçük Şehrin İntikamı. Lokman Kaplan. Halil Göçer. Mehmet Solmaz ISSN : 1306-6897 SAYI 2 K A S I M 2 0 0 6

Azmin Zaferi. Bir Gün. Küçük Şehrin İntikamı. Lokman Kaplan. Halil Göçer. Mehmet Solmaz ISSN : 1306-6897 SAYI 2 K A S I M 2 0 0 6 ISSN : 1306-6897 SAYI 2 Lokman Kaplan Azmin Zaferi Halil Göçer Bir Gün Mehmet Solmaz Küçük Şehrin İntikamı K A S I M 2 0 0 6 w w w. i e g d. o r g. t r 1 3 0 6 6 8 9 7 49 IEGD HASBIHAL... İMTİYAZ SAHİBİ

Detaylı

Yahya Kemal in Ahmet Âgâh lı Yılları ve Üsküp

Yahya Kemal in Ahmet Âgâh lı Yılları ve Üsküp Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Y.201, C.2, S.1, s.1-24. Ahi Evran University Journal Of Institute Of Social Sciences Y.2015, Vol.1, No.2, pp.1-24. Yahya Kemal in Ahmet Âgâh lı

Detaylı

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Stres 19 19 20 Tükenmek 26 27 28 38 39 Editörler 1 İlkin Doç. Dr. Adem EFE AKSU Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Müdürü Şu an

Detaylı