NIRLINE. Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve Uygulama Alanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NIRLINE. Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve Uygulama Alanları"

Transkript

1 Trouw TR Sürdürülebilirlik- Etkisi ve Uygulama Alanları

2 KONU İLGİ Online analiz nedir? Etkin ham madde kontrolü ile yem kalitesini artırarak «Küresel Sürdürülebilirlik»e nasıl katkı sağlar? TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER KAYNAKÇA Trouw TR Sürdürülebilirlik- Etkisi ve Uygulama Alanları Uzmanı Sevcan ŞENTÜRK NIR, kalibrasyon, sürdürülebilirlik, NIR konspeti, NIR uygulama alanları, örnek iş tanımları Trouw TR NIR teknolojileri dosyası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sürdürülebilirlik Raporu YAYININ KAPSAMI Derlemedir Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Ürün Tanıtımıdır

3 ÖZET Artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda ihtiyacının karşılanması en önemli sorun olmakta, bu durum da gıda ve hayvancılık sektörünü içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik sektörü haline getirmektedir. Bu çerçevede işletmelerin kalıcı ve uzun vadeli işler yapabilmesi için, kalite kontrollerinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yapılması önemlidir. sistemleri ile network analizin tek uygulayıcısı olan Trouw TR, dünyanın en büyük veri tabanına sahip olan MasterLab. kalibrasyonlarını online sistem ile tarım ve hayvancılık sektörüne kazandırarak, işletmelerin bu teknolojiden faydalanmasını sağlamaya devam etmektedir. SONUÇ Trouw TR sürdürülebilirlik kapsamında teknolojilerinin kullanım alanlarını hızla geliştirmektedir. Ham madde kabulünden tüketime kadar olan süreçte sürdürülebilirliği sağlamak için; altyapısını oluşturmaya devam etmektedir. Trouw TR nin online bağlantı ile MasterLab. kalibrasyonlarını sektörün kullanımına açmış olması, milyonlarca numunenin kimyasal analizinin yapılmasını engellemiş ve bunun sonucu olarak ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.

4 «Sürdürülebilir gelişime ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacak günümüzün en önemli teknolojisi dır.» Giriş Ağ yazılımı ile ilgili gelişmeler cihazların hangi ülkede bulunduklarına bakılmaksızın, tek bir veri tabanı üzerinden analizlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır. RINA yazılımı sayesinde dünya çapında tarım ve gıda ürünlerinin kalitesini artırmak için kullanılan NIR cihazları ve NIRS ISO tarafından onaylanmış MasterLab. kalibrasyonları, uzman personeller tarafından yönetilmekte ve her aşaması izlenmektedir. Ham maddelerin ve yemlerin üretimi ve kalite kontrolü giderek küresel hale geldikçe, numuneler üzerinde etkili olan coğrafi konumların ve iklim özelliklerinin en aza indirilebilecek olması, daha tutarlı kalite kontrolleri yapılmasını sağlayacaktır. Online sistemde kalibrasyonlar milyonlarca örnek içerdiği için üreticinin hemen analize başlayacak olması daha az atık ile daha çok kalite kontrolü yapılması anlamına gelmektedir. Bu durum üreticide maliyet tasarrufuna, az atık ile kimyasal kullanılmaması ise dünya genelinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilir Yaşam ve Sürdürülebilir Tarım için Güvenilir ve Kolay Kalite Kontrolleri Dünya da nüfüsun artması, kentleşme, alım gücü ve değişen diyetlere paralel olarak kaynakların azalması ile farklı ham maddelere yöneliş olacaktır. Bu yöneliş, NIR kalibrasyonlarının yapısının ve tiplerinin değişmesini de beraberinde getirecektir. MasterLab. bu değişimi kolay bir şekilde dünyaya uygulamak için, kalibrasyon çalışmalarında sürekliliği benimsemiştir. İkame kalibrasyonların gelişiminin şimdiden yapılıyor olması, gelecekte işletmelerin maliyet tasarrufu yapmasını ve geleceğe kolay bir şekilde adapte olmalarını sağlayacaktır., gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilmelerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için; tarımsal faaliyetin uzun dönemde verimliliğini arttırıp, çevreyi koruyarak, ekonomik gelişmeyi ve kırsal yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır.

5 «NIR cihazları çalışma prensibi ve uygulama kolaylığı ile birçok alanda kullanımı ihtiyaç haline gelmektedir.» Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi YKÖ (Near Infra Red-NIR) teknolojisi merkezi bir veri tabanı üzerinden, örneklerin hızlı bir şekilde analiz edilmesi için faydalı bir araçtır. Hızlı analiz tekniği bir örneğin yakın kızıl ötesi ışığa olan soğurma karakteristiklerine dayanmaktadır. NIR cihazı; analiz edilen örnekteki CH, -OH, -NH içeren tüm moleküllerin NIR ışımasına tepki vermesi ile birlikte, dalga boyunu 400 ile 2500 nm arasında değiştirerek spesifik bir NIR spektrumu oluşturmaktadır. NIR teknolojisinin kullanım kolaylığı ve sağladığı maliyet tasarrufu, sektörde vakit alan birçok analizin NIR de uygulanmasını ihtiyaç haline getirmektedir. Oluşan bu ihtiyaç NIR teknolojisinin iki farklı şekilde uygulanmasına neden olmaktadır. NIR teknolojisi, hem parmak izi belirleme şeklinde hem de analitik sonuçlar alabileceğimiz analizler için kullanılabilmektedir.

6 «Online kalibrasyonlar, NIR teknolojisinin geleceğidir.» Trouw TR Konsepti ve Uygulama Alanları Hızla tükenen doğal kaynaklar ve iklim değişikliğinin etkileri, gıda ve tarım alanlarında sürdürülebilirlik ile ilgili bugün karşı karşıya olduğumuz zorluklardan sadece birkaçıdır. Bu sorunlarla başa çıkmak için gıda ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğe katkı sağlaması önemlidir. Bu anlamda Trouw TR nin sürdürülebilirlikle ilgili en önemli vizyonu; Türkiye de hayvancılık ve tarım kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır. Trouw TR bunun için üretim ve kalite alanında işletmelere fark yaratan yenilikçi çözümler ortaya koymaktadır. Online NIR sistemlerini kullanan firmalar,kiyasal analiz maliyetlerini ve karbon ayak izlerini aynı anda azaltarak, daha sürdürülebilir bir geleceğe, daha verimli bir şekilde organize olabilmektedirler.

7 «Trouw TR konseptinde sektöründe öncü firmalarla güçlerini birleştirmiştir.» Trow TR Konsepti İyi bir sistemi için 3 temel başlık önemlidir: NIR cihazı, kalibrasyonlar ve teknik servis. NIR Cihazı Trouw TR konseptinde; FOSS firması ile hizmet vermektedir. FOSS firması tarım ve gıda alanında kalite ve üretim parametrelerinin kontrolü için hızlı ve doğru analitik çözümler sunan, dünyanın önde gelen NIR sağlayıcılarındandır. Dalga boyu aralığı ve dalga boyu doğruluğu ile firmalara uygun çözümler sunmaktadır. Dünyanın en büyük veri tabanı sağlayıcılarından olan Masterlab., dünya çapında NIR hizmetleri sunmaktadır. Bir işletmenin kalite ve üretim ile ilgili nihai hedefi; NIR cihazlarını kullanarak kalite ve üretim noktasındaki maliyet potansiyelini minimize etmektir. Bunu başarmak için; kalibrasyonların sürekli gelişmesi fakat işletmelerin kimyasal analizlerinin o oranda azalması gerekir. Piyasada paket olarak sunulan kapalı sistem kalibrasyonlar, belirli bir numune yapısını temsil etmektedir. İklim özellikleri ve kaynaklar, ham madde tiplerini ve rasyon yapılarını sürekli değiştireceği için, NIR sistemlerinde kapalı sistem kalibrasyonların başarısından bahsedilemez. Kaynakların sürekli bir değişim içerisinde olması, kalibrasyonların dış değişkenlere karşı sürekli adaptasyonunu gerekli hale getirmektedir. Bu da piyasada online olmayan kalibrasyon sistemlerinde, kimyasal analizlerin artarak devam etmesi anlamına gelmektedir. Kapalı sistemlerde bu şekilde kısır bir döngü oluşacağından, firmalar için maliyet tasarrufuna gidilemez.

8 MasterLab. Kalibrasyonları Dünya Çapında Network ile Çalışıyor. «Trouw TR Network ağındaki tüm NIR kullanıcıları için bir yardım masası çalıştırmaktadır.» MasterLab. ın NIR ağındaki büyümesi, kalibrasyon güvenirliğinin arttığının ve etkin kalite kontrollerinin yapıldığının kanıtıdır. Bir internet bağlantısı üzerinden dünyanın neresinde olursanız olun, MasterLab. kalibrasyonlarına ulaşabilir, teknik servis hizmetinden hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz. Teknik Servis Trouw TR, teknolojisinden maksimum düzeyde fayda sağlamanız için teknik servis departmanı çalıştırmaktadır. Kalibrasyonların devamlılığının sağlanması ve ihtiyaç olan diğer konular için teknik servis hizmetinin devamlılığı önemlidir. TEKNİK SERVİS ÖZET 1 İhtiyaçlara göre NIR cihazı seçimi 2 NIR cihazı kurulum 3 RINA bağlantıları kurulum 4 Uzaktan planlama 5 müşteri paneli giriş 6 Kalibrasyon bakım ve bilgi işlem Kalibrasyon güncellemeleri için numune 7 seçimi 8 Yazılım ve kalibrasyon güncellemeleri Kalibrasyon kontrolleri için ücretsiz 9 kimyasal analizler NIR analizleri dışında ihtiyaç olan kimyasal 10 analizler için referans indirimi 11 Telefon ve destek 12 Ücretsiz danışmanlık *Trouw TR nin sizler için hazırladığı teknik servis özeti dışında, oluşabilecek diğer başlıklar için de teknik servis departmanı tarafından hizmet verilmektedir.

9 Kullanım Alanları «NIRLine, içeriklerin niteliğini öylesine hassas bir biçimde tespit eder ki, gıda bileşiminin vasfı ve etkinliği %100 e kadar yükseltilebilir.» NIR analitik veritabanının kullanımı Yem analizinde NIR teknolojisi endüstriyel analizler için de kullanılabilir. Örneğin; kül, nem, yağ, selüloz, fiber, ADF (Asit Deterjan Fiber), NDF (Nört Deterjan Fiber) vb. örneklerin spektrası, merkezi MasterLab. veri tabanında kayıtlı spektra ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırmaların analitik değerlerle birleştirilmesi sonucunda oluşan denklem kalibrasyon çizgileridir. Analitik sonuçlar, bu kalibre edilmiş çizgilerden belirlenir. Analitik sonuçların doğruluğu her kalibrasyon çizgisinin arkasındaki örnek sayısına bağlıdır. Ne kadar fazla örnek var ise doğruluk o kadar yüksektir. MasterLab. veritabanı %98 in üstünde doğruluk payı sağlamaktadır.

10 Kullanım Alanları (devamı) «sistemlerinde yeni bir uygulama olan Fingerprinting ile ham madde saflığını ölçüp, izlenebilir bir şekilde sınıflandırma yapabilirsiniz.» NIR Parmak İzi Veritabanı (Fingerprinting) Parmak izi NIR teknolojisinde uygulanmaya başlanan bir yeniliktir. Parmak izi çıkarımı sadece bir örneğin bir NIR spektrumunu referans örneklerin spektraları ile karşılaştırır. Bu nedenle vitaminler ve diğer katkı maddeleri gibi gelen ürünlerin kalite kontrolü için mükemmel bir araçtır. NIR kullanılarak elde edilen parmak izleri sadece veri tabanındaki referans örneklerle karşılaştırıldığında evet veya hayır yanıtını verir. Bu nedenle analitik veri olmadan onaylanmış bir geçiş veya geçiş yok gerekli olan kabul prosedürleri için çok kullanışlıdır. Referans ham madde taraması Yerel ham maddenin taranması Merkez Veri Tabanı

11 Konumu «kendi üretiminiz içinde kaliteyi arttırır.» konsepti besin yazılımına, formülasyon yazılımına ve yazılım bağlantılarının geliştirilmesine imkan tanır. Bu bağlantılar doğrudan besin verisi ve formülasyon önerilerinin elde edilmesini sağlayarak, size ve müşterilerinize gündelik işletimde yardımcı olur. ; çalıştırılması kolay, maliyeti düşük ve hızlı olduğundan daha fazla veri kolaylıkla oluşturulabilir ve bu durum doğru bir kalite kontrol oluşturulmasını, daha iyi formülasyon yapılmasını ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar. İşletmeler, karmaşık ve tam teşekküllü kalite yönetim yazılım sistemi uygulamak zorunda kalmadan, kalite kontrol, risk yönetimi, sertifikalar ve mevzuatın sürekli büyüyen ihtiyaçlarına cevap sağlar. Bununla birlikte işletmeler, NIR cihazlarından alınan analitik sonuçları, konseptini kullanarak, otomatik veriye dönüştürür.

12 NIRLine Konumu (devamı) «NIRLine: Hem müşteri ilişkilerini hem de kaliteyi iyileştiren bir araçtır.» NIR teknolojisinin uygulanması ile güvenilir besin (beslenme) verileri sağlanması, işletmelerin müşterileriyle olan ilişkisini geliştirir.işletmelerin saha ekipleri, tarafından alınmış analitik verileri kullanarak müşterilerine çok daha iyi tavsiyeler verir. İşletmeler için memnun müşteriler daha fazla çevreye hakim olunmasını sağlar.

13 «Trouw TR tarafından sizler için hazırlamış iş modelleri ile finansmanı düşünmeden sistemleri ile tanışabilirsiniz.» Trouw TR Örnek İş Tanımları İşletmeniz için başlama noktaları Kaliteli ürün ortaya koymak için harcağınız zaman ve maliyetlerin farkında mısınız? Bu maliyetlerin minimize edilip, zaman kaybının engellenmesi için teknolojisi iyi bir yatırımdır. Öncelikli olarak bu yatırımın yapılması için, ile ilgili işletmenizde farkındalık yaratılması gerekir; çünkü yaratacağınız bu farkındalık, işletme kayıplarını kazanca dönüştürmede etkili olacaktır. İşletmenizde farkındalığının yaratılması için Trouw TR tarafından önerilen 3 temel başlık şu şekildedir: 1. NIR sistemlerinin avantajları ön planda tutularak, üretim ve kalite kontrol alanlarında maliyet noktalarınızın tespit edilmesi, 2. Bu maliyet noktalarında NIR sistemlerinin kullanılması ile oluşan kârlılığın hesaplanması, 3. Ham madde alımından, nihai ürünün müşteriye teslimine kadar olan süreçte üretimde her aşamanın izlenmesi ve oluşabilecek kayıplarda, NIR ile hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi. Bu 3 temel başlık işletmenizde NIR cihazı kullanımını ihtiyaç haline getirecektir.

14 «İşletmeniz için ihtiyaç olan sistemlerine kolay bir şekilde sahip olabilmeniz amacıyla, Trouw TR ve RINACALL gibi örnek iş tanımları geliştirmiştir.» Trouw TR Örnek İş Tanımları (devamı) A) Bu iş modeline dahil olan hizmetler NIR cihazı ve kalibrasyonlardır. NIR sistemlerini daha avantajlı bir şekilde edinebilmeniz için hazırlanmış bu modelde; işletmenizin ihtiyacı olan ürünlerin iki şirket arasında yapılacak olan sözleşmesinde belirtilecek şartlarda alımı durumunda; NIR cihazı ve kalibrasyon için oluşan tutarı, bedelsiz hale getirebilirsiniz. Sözleşmeler hazırlanırken ürün fiyatları piyasa şartlarına göre oluşturulur ve piyasada oluşan artış ya da azalışlara göre güncellenir. B) RINACALL iş tanımından farklı olarak, RINACALL iş modeline dahil olan hizmet sadece kalibrasyonlardır. İşletmenizin finans durumuna göre oluşturulmuş bu modelde, işletmenizin ihtiyacı olan ürünlerin, iki şirket arasında yapılacak olan RINACALL sözleşmesinde belirtilecek şartlarda alımı durumunda; kalibrasyon paketi için oluşan tutarı, bedelsiz hale getirebilirsiniz. Sözleşmeler hazırlanırken ürün fiyatları piyasa şartlarına göre oluşturulur ve piyasada oluşan artış ya da azalışlara göre güncellenir.

15 Uygulamalarında Trouw TR yi Seçmeniz İçin 5 Neden: 1. teknolojilerinde size toplam çözümler sunulur. 2. konsepti ile zaman kaybetmeden analize başlanabilir. 3. Rakipsiz veri tabanı ile dünyadaki tüm ham madde ve rasyonlara hakim olunur. 4. Online sistem ile yüksek güvenirlilikte kalibrasyonlar sunulur. 5. Online kalibrasyon kullanımı ile sürdürülebilirliğe katkı sağlanır ve ülke ekonomisine katkıda bulunulur.

NIRLINE. NIRLINE; İşletmenize Yatırım Yapar!

NIRLINE. NIRLINE; İşletmenize Yatırım Yapar! ; İşletmenize Yatırım Yapar! KONU NIR sistemlerinde kalibrasyonun önemi ve işletmelere sağladığı kazançlar İLGİ TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER ; işletmenize yatırım yapar! Uzmanı Sevcan ŞENTÜRK Yakın

Detaylı

NIRS DA1650. Geleceği düşünen yem fabrikaları için kullanıma hazır NIR cihazı. Dedicated Analytical Solutions

NIRS DA1650. Geleceği düşünen yem fabrikaları için kullanıma hazır NIR cihazı. Dedicated Analytical Solutions NIRS DA1650 Geleceği düşünen yem fabrikaları için kullanıma hazır NIR cihazı NIRS DA1650 yem fabrikaları ve laboratuvarlara yüksek doğrulukta NIR analizleri sağlamak için son teknoloji ürünü olan Yakın

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin B Ü L T E N Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin İzlenmesi Gereken On Strateji Genel bakış Başarılı mühendislik kuruluşlarında ortak olan iki önemli konu şunlardır: Bilgisayar destekli tasarım (CAD) teknolojisini

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

AVAKOZA ERP K u r u m s a l P e r f o r m a n s Y ö n e t i m i

AVAKOZA ERP K u r u m s a l P e r f o r m a n s Y ö n e t i m i AVAKOZA ERP K u r u m s a l P e r f o r m a n s Y ö n e t i m i K u r u m u n u z a r e n k k a t ı y o r u z Değişim için hazır mısınız? Biz hazırız Dünya hızla değişiyor. İş yapma biçimleri hızla değişiyor.

Detaylı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 1 İçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajı AYGAZ VE ENERJİ SEKTÖRÜ 6 Aygaz hakkında 8 Dünya LPG sektörü 8 Türkiye LPG piyasası ve Aygaz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 12 Kurumsal

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİM

TOPLAM KALİTE YÖNETİM TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ WIKIPEDIA TARİFİ : Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

Tarihçemiz. Kalite Politikası. Misyonumuz. Vizyon

Tarihçemiz. Kalite Politikası. Misyonumuz. Vizyon Tarihçemiz SALDEMSOFT YAZILIM pazarın ihtiyaçlarını isabetli öngörülerle tespit eden, doğru zamanda doğru yatırım kararlarını alarak istikrarlı büyüyen bir kurumun başarı hikayesini ifade etmektedir. 2006

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Barış Cihan Başer, Arife YILMAZ

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu Giray Reşat 14 1. Giriş Dünya ekonomisi geçtiğimiz son çeyrek yüzyılda meydana gelen önemli küresel değişimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı