1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Roundup Star

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Roundup Star"

Transkript

1 1 Sayfa MONSANTO Europe S.A. Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Roundup Star CLP Ek VI İndeks No. Uygulanamaz. C&L ID No. Kullanılmıyor EC No. Uygulanamaz. REACH Kay. No. Uygulanmaz. CAS No. Uygulanamaz. Ürün kullanımı Yabancı ot ilacı Kimyasal ismi Uygulanmaz Benzer isimler Yok. Şirket/(Satış Bürosu) MONSANTO Europe S.A. Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belçika Tel: +32(0) Faks: +32 (0) E-posta: COM Acil durum telefon numaraları Tel: Belçika için +32 (0) TEHLİKELERİN TANIMLANMASI Bu karışım henüz 1272/2008 sayılı AB Yönetmeliğine uygun olarak sınıflandırılmamıştır. AB Etiketi (imalatçının kendi sınıflandırması) Sınıflandırma/etiketleme AB Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği 1999/45/EC ye uygun olarak yapılmıştır. R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. S35 S57 Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın. Ulusal sınıflandırma/etiketleme Türkiye Potansiyel sağlık etkileri Olası maruz kalma yolları Deri ile temas, göz ile temas, solunum Gözle temas, kısa süreli Tavsiye edilen kullanım talimatlarına uyulduğunda önemli ters etkiler oluşturması beklenmemektedir.

2 2 Sayfa Deri ile temas, kısa süreli Tavsiye edilen kullanım talimatlarına uyulduğunda önemli ters etkiler oluşturması beklenmemektedir. Solunum, kısa süreli Tavsiye edilen kullanım talimatlarına uyulduğunda önemli ters etkiler oluşturması beklenmemektedir. Potansiyel çevresel etkileri Suda yaşayan canlılar için toksiktir Su ortamında uzun süreli yan etkilerin oluşmasına neden olabilir. Ne kalıcı, biyoakümülatif veya toksik (PBT) ne de yüksek seviyede kalıcı, yüksek seviyede biyoakümülatif (vpvb) karışımıdır. Toksikolojik hususlarda Bölüm 11 e ve çevresel konularda ise Bölüm 12 ye bakınız. 3. TERKİP MADDELERİNİN BİLEŞİMİ /BİLGİSİ Aktif Madde N-(fosfonometil) glisinin potasyum tuzu; (glifosatın potasyum tuzu) Bileşimi Bileşenler CAS No. EC No. AB İndeks No. / REACH Kay. No. / C&L Kim. No. Glifosatın potasyum tuzu / - / Eter amin etoksilat / - / - Su ve minör formül bileşenleri Sınıflandırma kodlarının tam metni için: Bkz. Bölüm İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel korunma önlemlerini uygulayınız. Gözle temas Hemen bol su ile yıkayın. Mümkünse kontakt lensleri çıkarın Eğer belirtiler devam ederse, tıbbi yardıma başvurun Deri ile temas Etkilenen deriyi bol su ile yıkayın. Ürünün bulaştığı elbiseleri, kol saatini ve takıları çıkarın. Yeniden kullanmadan önce elbiseleri yıkayın ve ayakkabıları temizleyin. Eğer belirtiler devam ederse, tıbbi yardıma başvurun Solunması Maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarınız. - / - / - Ağırlık %'si (yaklaşık) Sınıflandırma 35,5 Suda Kronik - Kategory 2; H411; { c} N; R51/53; (b) 6 Akut toksisite Kategori 4, Akut toksisite - Kategori 3, Cilt tahrişi - Kategori 2, Gözde hasar - Kategori 1, Suda Akut - Kategori 1, Suda Kronik - Kategori 1; H302, 315, 318, 331, 410Xi, T, N; R22, 23, 38, 41, 50/53 58,5

3 3 Sayfa Yutulması İçmesi için hemen su veriniz. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeye çalışmayınız Belirtiler meydana gelirse, tıbbi yardıma başvurunuz Doktorlara tavsiye Bu ürün kolinesteraz inhibitörü değildir. Antidot Atropin ve oksimlerle tedavi uygun değildir. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Parlama noktası Parlamaz. Söndürme Şekli Tavsiye edilen: Su, köpük, kuru kimyasallar, karbon dioksit (CO2) Beklenmedik yangın ve patlama tehlikeleri Çevrenin kirlenmesini önlemek için mümkün olduğunca az su kullanın. Çevresel önlemler için: bakınız bölüm 6. Yanma sonucu oluşan tehlikeli ürünler Karbon monoksit (CO), fosfor oksitleri (PxOy), nitrojen oksitleri (NOx) Yangınla mücadele ekipmanı Bağımsız tip solunum cihazı. Kullanıldıktan sonra ekipman tamamen kirden arındırılmalıdır. 6. KAZARA DÖKÜLMEYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER Kişisel önlemler Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel korunma önlemlerini uygulayın. Çevresel önlemler Yayılmayı en aza indirmeye çalışın Kanalizasyonlardan, atık su borularından, arklardan ve suyollarından uzak tutun. Yetkililere haber verin. Temizleme yöntemleri Dökülen ürünün toprak, kum veya emici bir malzeme ile emilmesini sağlayın. Ürünün ciddi şekilde kirlettiği toprağı kazıp çıkarın. Kullanılacak kap türleri için bölüm 7'ye bakınız. Atmak için kaplara toplayın. Artıkları az miktarlarda su ile yıkayıp temizleyin. Çevresel kirlenmeyi en aza indirmek için mümkün olduğunca az su kullanın. Dökülen malzemenin nasıl atılacağına dair bilgi için bölüm 13'e bakınız. Bölüm 7 de tavsiye edilen taşıma önerilerinden yararlanın ve Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel korunma önlemlerini uygulayın. 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA Bina temizliği ve kişisel hijyen konularında iyi endüstriyel uygulamalara özen gösterilmelidir. Taşıma Göze temas etmesini önleyin. Ürünü kullanırken yemek yemeyin, herhangi bir şey içmeyin ve sigara kullanmayın. Ürünü kullandıktan veya ürünle temas ettikten sonra ellerinizi iyice yıkayın. Tekrar kullanmadan önce ürünün bulaştığı giysileri yıkayın.

4 4 Sayfa Kullandıktan sonra ekipmanı iyice temizleyin. Yıkama suyunu ekipmandan atarken kanalizasyonları, arkları ve su yollarını kirletmeyin. Yıkama suyunun bertarafı için güvenlik bilgi formunda bölüm 13'e bakınız. Boşalan kaplarda gaz ve ürün artıkları kalmaktadır. KAPLAR BOŞALTILDIKTAN SONRA BİLE ETİKETTE YAZILI UYARILARA UYUNUZ. Depolama Minimum depolama sıcaklığı: -15 C Maksimum depolama sıcaklığı: 50 C Depolama için uygun materyaller: paslanmaz çelik, cam elyafı, plastik ve cam muhafazalar. Depolama için uygun olmayan materyaller: galvanize çelik, astarlanmamış yumuşak çelik, bakınız bölüm 10. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Kapları sıkı kapatılmış şekilde serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Sadece orijinal ambalajında saklayın. Minimum raf ömrü: 2 yıl 8. MARUZ KALMA KONTROLÜ/KİŞİSEL KORUNMA Havadan maruz kalma limitleri Bileşenler Glifosatın potasyum tuzu Eter amin etoksilat Su ve minör formül bileşenleri Maruz kalma ile ilgili aydınlatıcı bilgiler Özel bir mesleki maruz kalma limiti belirlenmemiştir. Özel bir mesleki maruz kalma limiti belirlenmemiştir. Özel bir mesleki maruz kalma limiti belirlenmemiştir. Mühendislik kontrolleri Önerildiği gibi kullanıldığında özel bir gereklilik yoktur. Göz korunması Eğer temas etme potansiyeli yüksek ise: Kimyasal maddelere karşı koruyucu gözlük takın Deri korunması Eğer tekrarlanan veya uzun süreli bir temas söz konusu ise: Kimyasal maddelere karşı dirençli eldivenler giyin. Kimyasal maddelere karşı dirençli eldivenler, nitril, bütil, neofren, polivinil klorür (PVC), doğal kauçuk ve/veya bariyerli laminat gibi su geçirmeyen malzemelerden üretilmiş eldivenleri kapsar. Solunum korunması Önerildiği gibi kullanıldığında özel bir gereklilik yoktur. Önerildiğinde, belirli bir uygulama için uygun türde ekipmanı belirlemek üzere kişisel korunma ekipmanı imalatçısına danışınız. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Bu fiziksel veriler, test edilen materyale dayalı olarak tipik değerlerdir ancak örnekten örneğe değişebilir. Tipik değerler, belirli bir partinin garantili analizi veya ürünün spesifikasyonu olarak düşünülmemelidir. Renk/Renk aralığı: Sarı-Amber Koku: Hafif, amin Fiziksel durum: Sıvı Fiziksel durum değişiklikleri (erime, kaynama vs) Erime noktası: Uygulanamaz. Kaynama noktası: Veri yok. Parlama noktası: Ürün parlamaz. Patlayıcı özellikler: Ürünün patlayıcı özellikleri yok Otomatik tutuşma sıcaklığı: Veri yok Özgül ağırlık: C/4 C Buhar basıncı Önemli uçuculuk yok, sulu çözelti

5 5 Sayfa Buhar yoğunluğu: Uygulanamaz. Buharlaşma oranı: Veri yok. Dinamik viskozite: 8,0 mpa 20 C Kinematik viskozite: 6,36 20 C Yoğunluk: 1, C Çözünürlük: Su: Tamamen suya karışabilir ph: 10 g/l Bölünme katsayısı: log Pow: < 25 C (glifosat) 10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE Stabilite Normal taşıma ve depolama koşulları altında stabildir. Oksitlenme özellikleri Veri yok Kullanılmaması gereken materyaller/reaktivite Galvanize çelik ve astarlanmamış yumuşak çelik ile reaksiyona girerek, patlama olasılığı bulunan ve son derece kolay alev alan bir gaz olan hidrojeni oluşturur. Tehlikeli ayrışma ürünleri Isı ile ayrışma: Yanma ile oluşan tehlikeli ürünler: bakınız bölüm 5. Kendi kendine artan ayrışma sıcaklığı (SADT) Veri yok 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Bu bölüm toksikoloji uzmanları ve diğer uzman sağlık görevlileri için hazırlanmıştır. Ürün ve bileşenleri üzerine elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir. Daha yoğun formülasyon Deride hassasiyet Gine domuzu, 9-indüksiyon Buehler testi: Olumsuz Daha yoğun formülasyon Akut solunum toksisitesi Sıçan, LC50, 4 saat, aerosol: > 5,05 mg/l Daha yoğun formülasyon Akut oral toksisite Sıçan, LD50 (limit testi) : >5,000 mg/kg vücut ağırlığı Hedef organlar/sistemler: Yok Mortalite yok. Akut dermal toksisite Sıçan, LD50 (limit testi) : >5,000 mg/kg vücut ağırlığı Hedef organlar/sistemler: Yok Mortalite yok. Deri tahrisi Tavşan, 6 hayvan, OECD 404 testi: Kızarıklık, ortalama AB puanı: 0,5 Şişme ortalama AB puanı: 0,0 İyileşme süresi: 3 gün

6 6 Sayfa Gözde tahriş Tavşan, 6 hayvan, OECD 405 testi: Konjektival kızarıklık, ortalama AB puanı: 1,83 Konjektival şişme, ortalama AB puanı: 1,44 Korneada matlaşma ortalama AB puanı: 1,33 İris lezyonları, ortalama AB puanı: 0,89 İyileşme süresi: 14 gün Gözlerde hafif tahrişe neden olur ancak sınıflandırmak için yeterli değildir. N-(fosfonometil) glisin; (glifosat) Mutajenite In vitro ve in vivo mutajenite test(ler)i: Mutajenik değil. Tekrarlanan doz toksisitesi Tavşan, cilt, 21 gün: NOAEL toksisite: >5.000 mg/kg vücut ağırlığı/gün Hedef organlar/sistemler: Yok Diğer etkiler: Yok Sıçan, oral, 3 ay: NOAEL toksisite: > mg/kg diyet Hedef organlar/sistemler: Yok Diğer etkiler: Yok Kronik etkiler/kanserojenlik Fare, oral, 24 ay: NOAEL toksisite: ~ mg/kg diyet Hedef organlar/sistemler: Karaciğer Diğer etkileri: kilo alımında azalma, histopatalojik etkiler NOEL tümör: > mg/kg diyet Tümörler: Yok Sıçan, oral, 24 ay: NOAEL toksisite: ~ mg/kg diyet Hedef organlar/sistemler: Gözler Diğer etkileri: kilo alımında azalma, histopatalojik etkiler NOEL tümör: > mg/kg diyet Tümörler: Yok Üreme/doğurganlık yönünden toksisite Sıçan, oral, 2 jenerasyon: NOAEL toksisite: mg/kg beslenme NOAEL üreme: > mg/kg beslenme Ebeveynlerde hedef organlar/sistemler: Yok Ebeveynlerde diğer etkiler: vücut ağırlık artışının azalması Yavrularda hedef organlar/sistemler: yok Yavrularda diğer etkiler: vücut ağırlık artışının azalması Yavrulardaki etkiler sadece annedeki toksisiteye bağlı olarak gözlemlenmiştir. Gelişmeye bağlı toksisite/teratojenisite Sıçan, oral, 6-19 günlük hamilelik dönemi: NOAEL toksisite: mg/kg vücut ağırlığı NOAEL gelişme: mg/kg vücut ağırlığı Anne hayvanda diğer etkiler: vücut ağırlık artışının azalması, hayatta kalma süresinin azalması Gelişmeye bağlı etkiler: kilo kaybı, implantasyon sonrası kayıp, geciken kemikleşme Yavrulardaki etkiler sadece annedeki toksisiteye bağlı olarak gözlemlenmiştir.

7 7 Sayfa Tavşan, oral, 6-27 günlük hamilelik dönemi: NOAEL toksisite: 175 mg/kg vücut ağırlığı NOAEL gelişme: 175 mg/kg vücut ağırlığı Anne hayvanda hedef organlar/sistemler: Yok Anne hayvanda diğer etkiler: Hayatta kalma süresinin azalması Gelişmeye bağlı etkiler: Yok 12. EKOLOJİK BİLGİLER Bu bölüm ekotoksikolog ve diğer çevre uzmanlarının yararlanması için hazırlanmıştır. Ürün ve bileşenleri üzerine elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir. Daha yoğun formülasyon Suda toksisite, balık Bluegill güneş balığı (Lepomis macrochirus): Akut toksisite, 96 saat, statik, LC50: 21 mg/l Common carp (Cyprinus carpio): Akut toksisite, 96 saat, statik, LC50: 12 mg/l Suda toksisite, omurgasızlar Su biti (Daphnia magna): Akut toksisite, 48 saat, statik, EC50: 56 mg/l Daha yoğun formülasyon Suda toksisite, yosun/su bitkileri: Yeşil alg (Selenastrum capricornutum): Akut toksisite, 72 saat, statik, ErC50 (büyüme hızı): 14 mg/l Eklembacaklılarda toksisite Bal arısı (Apis mellifera): Oral, 48 saat, LD50: > 265 µg/arı Bal arısı (Apis mellifera): Temas, 48 saat, LD50: > 285 µg/arı Toprakta yaşayan organizmalarda toksisite etkileri, omurgasızlar Toprak kurdu (Eisenia foetida): Akut toksisite, 14 gün, LC50: > mg/kg kuru toprakta Toprakta yaşayan organizmalarda toksisite etkileri, mikroorganizmalar Azot ve karbon dönüşüm testi: 48 L/ha, 28 gün: Toprakta nitrojen ve karbon transformasyonunda %25'ten az etki mevcuttur. N-(fosfonometil)glisin;(glifosat) Havada toksisite Bobwhite bıldırcını (Colinus virginianus): Beslenmeye bağlı toksisite, 5 gün, LC50: > mg/kg diyet Mallard ördeği (Anas platyrhynchos): Beslenmeye bağlı toksisite, 5 gün, LC50: > mg/kg diyet Bobwhite bıldırcını (Colinus virginianus): Akut oral toksisite, tek doz, LD50: > mg/kg diyet Biyolojik birikme Bluegill güneşbalığı (Lepomis macrochirus): Bütün balık: BCF:<1 Önemli biyolojik bir birikme beklenmemektedir.

8 8 Sayfa Dağılma Toprak, arazi: Yarılanma ömrü: gün Koc: L/kg Toprakta yüzeye sıkıca tutunur. Su, aerobik: Yarılanma ömrü: < 7 gün 13. ATIK BİLGİLERİ Ürün Kanalizasyonlardan, arklardan, hendeklerden ve suyollarından uzak tutun. Uygun tesisler/ekipman mevcutsa ürünü geri dönüştürün Tehlikeli endüstriyel atık olarak bertaraf edin. Uygun bir kazanda yakın. Tüm yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uyun. Kaplar Bertaraf etme bilgileri için her bir kabın etiketini okuyun. Boş kaplarda buhar ve ürün artığı kalır Kap temizlenene, yenilenene veya imha edilene kadar etikette yazılı tüm güvenlik önlemlerini uygulayın Ambalajı tamamen boşaltın. Boş kapları üç kez veya basınçlı su ile temizleyin. Yıkama suyunu püskürtme tankına boşaltın. Ambalajın tekrar kullanılmadığından emin olun. Tüm yerel/bölgesel/ulusal/uluslar arası yönetmeliklere uyun. Bölüm 7 de tavsiye edilen taşıma önerilerinden yararlanın ve Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel korunma önlemlerini uygulayın 14. NAKLİYE BİLGİLERİ Bu bölümde sunulan veriler sadece bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Lütfen sevkiyatınızı uygun şekilde sınıflandırmak için ilgili yönetmelikleri uygulayın. ADR/RID, IMO veya IATA/ICAO Düzenlemeleri altında taşıma için bir yasal düzenlemeye tabi değildir. 15. YÖNETMELİK BİLGİLERİ Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerekli değildir ve uygulanmamıştır. 91/414 sayılı AB Talimatı uyarınca bir Risk Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 16. DİĞER BİLGİLER Burada verilen bilgiler detaylı olmayıp ilgili, güvenilir verileri temsilen sunulmuştur. Tüm yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uyunuz. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen satıcınıza danışınız. Bu belgede İngilizce yazım kuralları uygulanmıştır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği (Ek II) ve son tadil metni olan 453/2010 sayılı AB Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

9 9 Sayfa Bileşenlerin sınıflandırılması Bileşenler Sınıflandırma Glifosat potasyum tuzu Suda Kronik Kategori 2 H411 Akuatik yaşamda kalıcı etkiler doğurur, zehirlidir N- Çevre için tehlikeli R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir Eter amin etoksilat Akut toksisite - Kategori 4 Akut toksisite - Kategori 3 Deri tahrişi - Kategori 2 Göz hasarı - Kategori 1 Suda Yaşayan Akut - Kategori 1 Suda Yaşayan Kronik - Kategori 1 H302 Yutulması durumunda zararlıdır. H315 Deri tahrişine neden olur. H318 Ciddi göz hasarına neden olur. H331 Solunması durumunda toksiktir. H410 Akuatik yaşamda kalıcı etkiler doğurur, çok zehirlidir. Xi - Tahriş edici T - Toksik N- Çevre için zararlı R22 Yutulması durumunda zararlıdır R23 - Solunması durumunda toksiktir R38- Cildi tahriş eder R41- Gözlere ciddi hasar riski R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Su ve minör formül bileşenleri Son notlar. {a} AB etiketi (imalatçı otomatik-tanımlama) {b} AB etiketi (Ek 1) {c} AB CLP sınıflandırması (Ek VI) (d) AB CLP (üreticinin kendi sınıflandırması) En sık kullanılan kısaltmaların tam açılımı. BCF (Biyokonsantrasyon Çarpanı), BOD (Biyokimyasal Oksijen Talebi), COD (Kimyasal Oksijen Talebi), EC50 (%50 etkide konsantrasyon), ED50 (%50 etkide doz), I.M. (intramuskular), I.P. (intraperitonal), I.V. (damar içine), Koc (Toprak yüzeyine tutunma katsayısı), LC50 (%50 öldürücü konsantrasyon), LD50 (%50 öldürücü doz), LDLo (Öldürücü dozun alt sınırı), LEL (Alt Patlama Sınırı), LOAEC (En Düşük Gözlenen Advers Etki Konsantrasyonu), LOAEL (En Düşük Gözlenen Advers Etki Düzeyi), LOEC (En Düşük Gözlenen Etki Konsantrasyonu), LOEL (En Düşük Gözlenen Etki Düzeyi), MEL (Maksimum Maruz Kalma sınırı), MTD (Maksimum Tolere Edilen Doz), NOAEC (Gözlenen Advers Etki Konsantrasyonu Yok), NOAEL (Gözlenen Advers Etki Düzeyi Yok), NOEC (Gözlenen Etki Konsantrasyonu Yok), NOEL (Gözlenen Etki Düzeyi Yok), OEL (Mesleki Maruz Kalma Sınırı), PEL (İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı) PII Primer Tahriş Endeksi), Pow (Partisyon katsayısı n-oktanol/su), S.C. (deri altı), STEL (Kısa Vadeli Maruz Kalma Sınırı), TLV-C (Eşik Sınır Değeri-Tavan), TLV-TWA (Eşik Sınır Değeri - Zaman Ağırlıklı Ortalama), UEL (Üst Patlama Sınırı) Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler (bundan sonra "Bilgiler" olarak anılacak) iyi niyetle sunulmuş olsa da ve buradaki tarihten itibaren doğru olduğuna inanılıyor olsa da, MONSANTO Şirketi veya bağlı şirketleri, buradaki bilgilerin tam oluşuna veya doğruluğuna ilişkin beyanatta bulunamaz. Bilgiler, onları alan kişilerin, kullanmadan önce amaçlarına uygunluğu kendilerinin belirleyecekleri varsayımıyla sağlanır. Bilgilerin kullanımı veya onlara güvenilmesinden doğan herhangi bir türde hasar için hiçbir durumda MONSANTO Şirketi veya onun bağlı şirketlerinden biri sorumlu olmayacaktır. BURADA BİLGİLERE İLİŞKİN VEYA BİLGİLERİN İŞARET ETTİĞİ ÜRÜNE İLİŞKİN AÇIK VEYA ZIMNİ, TİCARETE UYGUNLUĞA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA YÖNELİK VEYA BAŞKA BİR TÜRDEN HİÇBİR BEYANDA BULUNULMAMIŞ VEYA GARANTİ VERİLMEMİŞTİR.

10 10 Sayfa Güvenlik Bilgi formu (GBF) Eki Kimyasal Güvenlik Raporu: Etiket talimatlarını okuyun ve onlara uyun.

MONSANTO Europe S.A./N.V.

MONSANTO Europe S.A./N.V. MONSANTO Europe S.A./N.V. Sayfa: 1 / 10 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMA 1.1. Product identifier Roundup Turbo 1.1.1. Kimyasal madde adı Bir karışım için uygulanabilir değil. 1.1.2. Eşanlamlılar Yok 1.1.3.

Detaylı

MONSANTO Europe S.A.

MONSANTO Europe S.A. Sayfa:1/8 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Roundup Ultra Ürün kullanımı Bitki ilacı Kimyasal ismi Uygulanamaz Benzer isimler Uygulanamaz Şirket/(Satış Bürosu) MONSANTO Europe S.A. Haven 627, Scheldelaan

Detaylı

MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün

MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün Sayfa:1/9 MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Monitor 75 WG Ürün kullanımı Bitki ilacı Kimyasal ismi Uygulanamaz Benzer isimler Uygulanamaz

Detaylı

MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün

MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün Sayfa:1/9 MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Monitor 75 WG CLP Ek VI İndeks No. C&L ID No. Kullanılmıyor EC No. REACH Kay. No. CAS No. Ürün

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 12.04.2012 ÜRÜN İSMİ : FİRE 48 SL AKTİF MADDE : GLYPHOSATE IPA ÜRÜN KODU : ERTKİM 010 ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE

Detaylı

MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün

MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün MONSANTO Europe S.A. Sayfa 1/11 MONSANTO Europe S.A. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ürün ismi Guardian CLP Ek VI İndeks No. Uygulanamaz. C&L ID No. Kullanılmıyor EC No.

Detaylı

MONSANTO Europe S.A./N.V.

MONSANTO Europe S.A./N.V. MONSANTO Europe S.A./N.V. Sayfa: 1 / 10 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMA 1.1. Product identifier Platoon 1.1.1. Kimyasal madde adı Bir karışım için uygulanabilir değil. 1.1.2. Eşanlamlılar Yok 1.1.3. CLP Ek

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Roundup Star

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Roundup Star 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Herbisit. 1.3.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi. özel kullanım için. 1.3. Şirket/İş

Detaylı

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Revizyon tarihi 08.01.2016 Baskı tarihi 11.01.2016 No6/1 Esenyurt, İstanbul, Turkey Tel +90 212 451 57 91 (pbx) Fax +90 212 451 57 96 Sayfa 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ticari İsmi Kullanım Alanı Endüstriyel

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01 Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIM Ürün Bilgisi Ticari Adı Ürün Kodu Spesifikasyon Kullanım Ruhsat Sahibi Üretici Firma İMPOTEK DİFLUBENZURON SC Acil

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228 314 63 00 Fax: 0228 314 63 05

Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228 314 63 00 Fax: 0228 314 63 05 1 Ürün ve şirket tanımlaması Ürün bilgisi: Epoksi Bazlı Derz Dolgusu Ürün ticari ismi: Şirket ünvanı: VitraFix Epoxy Koramic Yapı Kimyasalları Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AGRIMATCO TARIM SAN VE TİC. AŞ.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AGRIMATCO TARIM SAN VE TİC. AŞ. AGRIMATCO TARIM SAN VE TİC. AŞ. 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/ İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtımı: Kimyasal İsmi : 1 gr Gibberellic Asit Formülü : Cas no : 77-06-5 (aktif madde) Einecs/Elincs

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 9 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Fenos Nematosit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Taşlama malzemesi Sadece endüstriyel

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Kimtoks Mollussisit, Kepek şeklinde toz Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi 1. Ürünün ve Firmanın Tanımı Ürünün ticari ismi Firmanın tanımı : Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Sıvı Deterjan Sadece profesyonel kullanım içindir. : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti. Altayçeşme

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı: Tekno Kalıp Yağı Malzemenin Kullanım Amacı: Kalıp Ayırıcı 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ Bileşenlerin Genel Tanımı: Komplex

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Efdal Isofosat 48 SL Herbisit, SL Üretici Firma Tarkim Bitki Koruma Sanayi

Detaylı

1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ

1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ FORM NO : FUNG.014 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGUSİT(MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın

Detaylı

MONCUT 40 SC (EU-D), FLUTOLANIL40SC (EU-D), MSDS No:535-44(M08-20), 9 Aralık 2009 1/4 GÜVENLİK BİLGİSİ

MONCUT 40 SC (EU-D), FLUTOLANIL40SC (EU-D), MSDS No:535-44(M08-20), 9 Aralık 2009 1/4 GÜVENLİK BİLGİSİ MONCUT 40 SC (EU-D), FLUTOLANIL40SC (EU-D), MSDS No:535-44(M08-20), 9 Aralık 2009 1/4 Belge Tarihi: 26 Haziran 2008 Revizyon Tarihi (V.2): 9 Aralık 2009 GÜVENLİK BİLGİSİ MSDS No. 535-44 (M08-20) 1. MADDENİN

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.06.2015 29.06.2015 Versiyon

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Fenoxaprop-p-ethyl 6,5 71283-80-2 Xi,N R43, R50

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Fenoxaprop-p-ethyl 6,5 71283-80-2 Xi,N R43, R50 FORM NO : HERB.040 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Efdal Kimarsol Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Fungusit Islanabilir Toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ :

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 106 Dezenfekte Edici El Yıkama Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : -

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Sens Sıvı Sabun Lavanta Maddenin / Preparatın Kullanımı: Sıvı El Yıkama Sabunu Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: ---

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: --- 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün adı : Kimyasal formulü Sinonimleri GBF numarası : 500-000 EC numarası REACH kayıt numarası 1.2. Madde veya müstahzarın kullanım

Detaylı

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

MONSANTO Europe S.A.

MONSANTO Europe S.A. MONSANTO Europe S.A. Sayfa: 1 / 10 1. ÜRÜN VE ġġrket TANIMLAMA Ürün adı Roundup Max CLP Ek VI Endeks No. C&L Kimlik No. Kullanılmıyor. EC No. REACH Kay. No. CAS No. Ürünün kullanımı Yabancı ot ilacı Kimyasal

Detaylı

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Clofentezine 42 277-728-2 74115-24-5 - -

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Clofentezine 42 277-728-2 74115-24-5 - - FORM NO : INS.069 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: AKARİSİT 1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri. Sadece endüstriyel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Roundup Turbo

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Roundup Turbo 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Herbisit. 1.3.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 505509 Ürün grubu: 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sunol 70 EO Yağda su, Emülsiyonu EO Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: -

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: - Sayfa No: 1/8 1 Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği 1.1.Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı 1.2.Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Gıda endüstrisi, çöp transfer merkezleri, çöp

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı YELLOW HAND CLEANSER Ambalajsız 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleme - Aksesuarlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Roksan-M Herbisit Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (1907/2006 No lu yönetmeliğe (AB) göre)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (1907/2006 No lu yönetmeliğe (AB) göre) 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ticari ismi :PETROBAND Kullanım : Endüstriyel kullanım Üretici Bilgileri : Evonik Goldschmidt GmbH Goldschmidtstr. 100 45127 Essen Telephone: +4920117301

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 14/05/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: IC4-RTU 1.2. Madde veya karisim ile ilgili

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2016 02.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Kısaltma: 555325; 1004542

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : TEKNOLATEX 500 Malzemenin Kullanım Amacı : Beton Harç Katkısı Üretici Kuruluş : Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. İstanbul Deri OSB. Arıtma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Düedd Fungusit Sıvı Konsantre Tarkim Bitki Koruma Sanayi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU KEMECTANT EB3

GÜVENLIK BILGI FORMU KEMECTANT EB3 Sayfa: 1 Derleme tarihi: 13/02/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: LK-EB3 1.2. Madde veya karisim ile ilgili

Detaylı

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI Sayfa: 1 Derleme tarihi: 02/11/2011 Bölüm 1: Madde/karışım ve şirket/işletmenin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı: 1.2. Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması FORM NO : FUNG.080 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGİSİT(MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın

Detaylı