1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Roundup Star

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Roundup Star"

Transkript

1 1 Sayfa MONSANTO Europe S.A. Güvenlik Bilgi Formu Ticari Ürün 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün ismi Roundup Star CLP Ek VI İndeks No. Uygulanamaz. C&L ID No. Kullanılmıyor EC No. Uygulanamaz. REACH Kay. No. Uygulanmaz. CAS No. Uygulanamaz. Ürün kullanımı Yabancı ot ilacı Kimyasal ismi Uygulanmaz Benzer isimler Yok. Şirket/(Satış Bürosu) MONSANTO Europe S.A. Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belçika Tel: +32(0) Faks: +32 (0) E-posta: COM Acil durum telefon numaraları Tel: Belçika için +32 (0) TEHLİKELERİN TANIMLANMASI Bu karışım henüz 1272/2008 sayılı AB Yönetmeliğine uygun olarak sınıflandırılmamıştır. AB Etiketi (imalatçının kendi sınıflandırması) Sınıflandırma/etiketleme AB Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği 1999/45/EC ye uygun olarak yapılmıştır. R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. S35 S57 Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın. Ulusal sınıflandırma/etiketleme Türkiye Potansiyel sağlık etkileri Olası maruz kalma yolları Deri ile temas, göz ile temas, solunum Gözle temas, kısa süreli Tavsiye edilen kullanım talimatlarına uyulduğunda önemli ters etkiler oluşturması beklenmemektedir.

2 2 Sayfa Deri ile temas, kısa süreli Tavsiye edilen kullanım talimatlarına uyulduğunda önemli ters etkiler oluşturması beklenmemektedir. Solunum, kısa süreli Tavsiye edilen kullanım talimatlarına uyulduğunda önemli ters etkiler oluşturması beklenmemektedir. Potansiyel çevresel etkileri Suda yaşayan canlılar için toksiktir Su ortamında uzun süreli yan etkilerin oluşmasına neden olabilir. Ne kalıcı, biyoakümülatif veya toksik (PBT) ne de yüksek seviyede kalıcı, yüksek seviyede biyoakümülatif (vpvb) karışımıdır. Toksikolojik hususlarda Bölüm 11 e ve çevresel konularda ise Bölüm 12 ye bakınız. 3. TERKİP MADDELERİNİN BİLEŞİMİ /BİLGİSİ Aktif Madde N-(fosfonometil) glisinin potasyum tuzu; (glifosatın potasyum tuzu) Bileşimi Bileşenler CAS No. EC No. AB İndeks No. / REACH Kay. No. / C&L Kim. No. Glifosatın potasyum tuzu / - / Eter amin etoksilat / - / - Su ve minör formül bileşenleri Sınıflandırma kodlarının tam metni için: Bkz. Bölüm İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel korunma önlemlerini uygulayınız. Gözle temas Hemen bol su ile yıkayın. Mümkünse kontakt lensleri çıkarın Eğer belirtiler devam ederse, tıbbi yardıma başvurun Deri ile temas Etkilenen deriyi bol su ile yıkayın. Ürünün bulaştığı elbiseleri, kol saatini ve takıları çıkarın. Yeniden kullanmadan önce elbiseleri yıkayın ve ayakkabıları temizleyin. Eğer belirtiler devam ederse, tıbbi yardıma başvurun Solunması Maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarınız. - / - / - Ağırlık %'si (yaklaşık) Sınıflandırma 35,5 Suda Kronik - Kategory 2; H411; { c} N; R51/53; (b) 6 Akut toksisite Kategori 4, Akut toksisite - Kategori 3, Cilt tahrişi - Kategori 2, Gözde hasar - Kategori 1, Suda Akut - Kategori 1, Suda Kronik - Kategori 1; H302, 315, 318, 331, 410Xi, T, N; R22, 23, 38, 41, 50/53 58,5

3 3 Sayfa Yutulması İçmesi için hemen su veriniz. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeye çalışmayınız Belirtiler meydana gelirse, tıbbi yardıma başvurunuz Doktorlara tavsiye Bu ürün kolinesteraz inhibitörü değildir. Antidot Atropin ve oksimlerle tedavi uygun değildir. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Parlama noktası Parlamaz. Söndürme Şekli Tavsiye edilen: Su, köpük, kuru kimyasallar, karbon dioksit (CO2) Beklenmedik yangın ve patlama tehlikeleri Çevrenin kirlenmesini önlemek için mümkün olduğunca az su kullanın. Çevresel önlemler için: bakınız bölüm 6. Yanma sonucu oluşan tehlikeli ürünler Karbon monoksit (CO), fosfor oksitleri (PxOy), nitrojen oksitleri (NOx) Yangınla mücadele ekipmanı Bağımsız tip solunum cihazı. Kullanıldıktan sonra ekipman tamamen kirden arındırılmalıdır. 6. KAZARA DÖKÜLMEYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER Kişisel önlemler Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel korunma önlemlerini uygulayın. Çevresel önlemler Yayılmayı en aza indirmeye çalışın Kanalizasyonlardan, atık su borularından, arklardan ve suyollarından uzak tutun. Yetkililere haber verin. Temizleme yöntemleri Dökülen ürünün toprak, kum veya emici bir malzeme ile emilmesini sağlayın. Ürünün ciddi şekilde kirlettiği toprağı kazıp çıkarın. Kullanılacak kap türleri için bölüm 7'ye bakınız. Atmak için kaplara toplayın. Artıkları az miktarlarda su ile yıkayıp temizleyin. Çevresel kirlenmeyi en aza indirmek için mümkün olduğunca az su kullanın. Dökülen malzemenin nasıl atılacağına dair bilgi için bölüm 13'e bakınız. Bölüm 7 de tavsiye edilen taşıma önerilerinden yararlanın ve Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel korunma önlemlerini uygulayın. 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA Bina temizliği ve kişisel hijyen konularında iyi endüstriyel uygulamalara özen gösterilmelidir. Taşıma Göze temas etmesini önleyin. Ürünü kullanırken yemek yemeyin, herhangi bir şey içmeyin ve sigara kullanmayın. Ürünü kullandıktan veya ürünle temas ettikten sonra ellerinizi iyice yıkayın. Tekrar kullanmadan önce ürünün bulaştığı giysileri yıkayın.

4 4 Sayfa Kullandıktan sonra ekipmanı iyice temizleyin. Yıkama suyunu ekipmandan atarken kanalizasyonları, arkları ve su yollarını kirletmeyin. Yıkama suyunun bertarafı için güvenlik bilgi formunda bölüm 13'e bakınız. Boşalan kaplarda gaz ve ürün artıkları kalmaktadır. KAPLAR BOŞALTILDIKTAN SONRA BİLE ETİKETTE YAZILI UYARILARA UYUNUZ. Depolama Minimum depolama sıcaklığı: -15 C Maksimum depolama sıcaklığı: 50 C Depolama için uygun materyaller: paslanmaz çelik, cam elyafı, plastik ve cam muhafazalar. Depolama için uygun olmayan materyaller: galvanize çelik, astarlanmamış yumuşak çelik, bakınız bölüm 10. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Kapları sıkı kapatılmış şekilde serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Sadece orijinal ambalajında saklayın. Minimum raf ömrü: 2 yıl 8. MARUZ KALMA KONTROLÜ/KİŞİSEL KORUNMA Havadan maruz kalma limitleri Bileşenler Glifosatın potasyum tuzu Eter amin etoksilat Su ve minör formül bileşenleri Maruz kalma ile ilgili aydınlatıcı bilgiler Özel bir mesleki maruz kalma limiti belirlenmemiştir. Özel bir mesleki maruz kalma limiti belirlenmemiştir. Özel bir mesleki maruz kalma limiti belirlenmemiştir. Mühendislik kontrolleri Önerildiği gibi kullanıldığında özel bir gereklilik yoktur. Göz korunması Eğer temas etme potansiyeli yüksek ise: Kimyasal maddelere karşı koruyucu gözlük takın Deri korunması Eğer tekrarlanan veya uzun süreli bir temas söz konusu ise: Kimyasal maddelere karşı dirençli eldivenler giyin. Kimyasal maddelere karşı dirençli eldivenler, nitril, bütil, neofren, polivinil klorür (PVC), doğal kauçuk ve/veya bariyerli laminat gibi su geçirmeyen malzemelerden üretilmiş eldivenleri kapsar. Solunum korunması Önerildiği gibi kullanıldığında özel bir gereklilik yoktur. Önerildiğinde, belirli bir uygulama için uygun türde ekipmanı belirlemek üzere kişisel korunma ekipmanı imalatçısına danışınız. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Bu fiziksel veriler, test edilen materyale dayalı olarak tipik değerlerdir ancak örnekten örneğe değişebilir. Tipik değerler, belirli bir partinin garantili analizi veya ürünün spesifikasyonu olarak düşünülmemelidir. Renk/Renk aralığı: Sarı-Amber Koku: Hafif, amin Fiziksel durum: Sıvı Fiziksel durum değişiklikleri (erime, kaynama vs) Erime noktası: Uygulanamaz. Kaynama noktası: Veri yok. Parlama noktası: Ürün parlamaz. Patlayıcı özellikler: Ürünün patlayıcı özellikleri yok Otomatik tutuşma sıcaklığı: Veri yok Özgül ağırlık: C/4 C Buhar basıncı Önemli uçuculuk yok, sulu çözelti

5 5 Sayfa Buhar yoğunluğu: Uygulanamaz. Buharlaşma oranı: Veri yok. Dinamik viskozite: 8,0 mpa 20 C Kinematik viskozite: 6,36 20 C Yoğunluk: 1, C Çözünürlük: Su: Tamamen suya karışabilir ph: 10 g/l Bölünme katsayısı: log Pow: < 25 C (glifosat) 10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE Stabilite Normal taşıma ve depolama koşulları altında stabildir. Oksitlenme özellikleri Veri yok Kullanılmaması gereken materyaller/reaktivite Galvanize çelik ve astarlanmamış yumuşak çelik ile reaksiyona girerek, patlama olasılığı bulunan ve son derece kolay alev alan bir gaz olan hidrojeni oluşturur. Tehlikeli ayrışma ürünleri Isı ile ayrışma: Yanma ile oluşan tehlikeli ürünler: bakınız bölüm 5. Kendi kendine artan ayrışma sıcaklığı (SADT) Veri yok 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Bu bölüm toksikoloji uzmanları ve diğer uzman sağlık görevlileri için hazırlanmıştır. Ürün ve bileşenleri üzerine elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir. Daha yoğun formülasyon Deride hassasiyet Gine domuzu, 9-indüksiyon Buehler testi: Olumsuz Daha yoğun formülasyon Akut solunum toksisitesi Sıçan, LC50, 4 saat, aerosol: > 5,05 mg/l Daha yoğun formülasyon Akut oral toksisite Sıçan, LD50 (limit testi) : >5,000 mg/kg vücut ağırlığı Hedef organlar/sistemler: Yok Mortalite yok. Akut dermal toksisite Sıçan, LD50 (limit testi) : >5,000 mg/kg vücut ağırlığı Hedef organlar/sistemler: Yok Mortalite yok. Deri tahrisi Tavşan, 6 hayvan, OECD 404 testi: Kızarıklık, ortalama AB puanı: 0,5 Şişme ortalama AB puanı: 0,0 İyileşme süresi: 3 gün

6 6 Sayfa Gözde tahriş Tavşan, 6 hayvan, OECD 405 testi: Konjektival kızarıklık, ortalama AB puanı: 1,83 Konjektival şişme, ortalama AB puanı: 1,44 Korneada matlaşma ortalama AB puanı: 1,33 İris lezyonları, ortalama AB puanı: 0,89 İyileşme süresi: 14 gün Gözlerde hafif tahrişe neden olur ancak sınıflandırmak için yeterli değildir. N-(fosfonometil) glisin; (glifosat) Mutajenite In vitro ve in vivo mutajenite test(ler)i: Mutajenik değil. Tekrarlanan doz toksisitesi Tavşan, cilt, 21 gün: NOAEL toksisite: >5.000 mg/kg vücut ağırlığı/gün Hedef organlar/sistemler: Yok Diğer etkiler: Yok Sıçan, oral, 3 ay: NOAEL toksisite: > mg/kg diyet Hedef organlar/sistemler: Yok Diğer etkiler: Yok Kronik etkiler/kanserojenlik Fare, oral, 24 ay: NOAEL toksisite: ~ mg/kg diyet Hedef organlar/sistemler: Karaciğer Diğer etkileri: kilo alımında azalma, histopatalojik etkiler NOEL tümör: > mg/kg diyet Tümörler: Yok Sıçan, oral, 24 ay: NOAEL toksisite: ~ mg/kg diyet Hedef organlar/sistemler: Gözler Diğer etkileri: kilo alımında azalma, histopatalojik etkiler NOEL tümör: > mg/kg diyet Tümörler: Yok Üreme/doğurganlık yönünden toksisite Sıçan, oral, 2 jenerasyon: NOAEL toksisite: mg/kg beslenme NOAEL üreme: > mg/kg beslenme Ebeveynlerde hedef organlar/sistemler: Yok Ebeveynlerde diğer etkiler: vücut ağırlık artışının azalması Yavrularda hedef organlar/sistemler: yok Yavrularda diğer etkiler: vücut ağırlık artışının azalması Yavrulardaki etkiler sadece annedeki toksisiteye bağlı olarak gözlemlenmiştir. Gelişmeye bağlı toksisite/teratojenisite Sıçan, oral, 6-19 günlük hamilelik dönemi: NOAEL toksisite: mg/kg vücut ağırlığı NOAEL gelişme: mg/kg vücut ağırlığı Anne hayvanda diğer etkiler: vücut ağırlık artışının azalması, hayatta kalma süresinin azalması Gelişmeye bağlı etkiler: kilo kaybı, implantasyon sonrası kayıp, geciken kemikleşme Yavrulardaki etkiler sadece annedeki toksisiteye bağlı olarak gözlemlenmiştir.

7 7 Sayfa Tavşan, oral, 6-27 günlük hamilelik dönemi: NOAEL toksisite: 175 mg/kg vücut ağırlığı NOAEL gelişme: 175 mg/kg vücut ağırlığı Anne hayvanda hedef organlar/sistemler: Yok Anne hayvanda diğer etkiler: Hayatta kalma süresinin azalması Gelişmeye bağlı etkiler: Yok 12. EKOLOJİK BİLGİLER Bu bölüm ekotoksikolog ve diğer çevre uzmanlarının yararlanması için hazırlanmıştır. Ürün ve bileşenleri üzerine elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir. Daha yoğun formülasyon Suda toksisite, balık Bluegill güneş balığı (Lepomis macrochirus): Akut toksisite, 96 saat, statik, LC50: 21 mg/l Common carp (Cyprinus carpio): Akut toksisite, 96 saat, statik, LC50: 12 mg/l Suda toksisite, omurgasızlar Su biti (Daphnia magna): Akut toksisite, 48 saat, statik, EC50: 56 mg/l Daha yoğun formülasyon Suda toksisite, yosun/su bitkileri: Yeşil alg (Selenastrum capricornutum): Akut toksisite, 72 saat, statik, ErC50 (büyüme hızı): 14 mg/l Eklembacaklılarda toksisite Bal arısı (Apis mellifera): Oral, 48 saat, LD50: > 265 µg/arı Bal arısı (Apis mellifera): Temas, 48 saat, LD50: > 285 µg/arı Toprakta yaşayan organizmalarda toksisite etkileri, omurgasızlar Toprak kurdu (Eisenia foetida): Akut toksisite, 14 gün, LC50: > mg/kg kuru toprakta Toprakta yaşayan organizmalarda toksisite etkileri, mikroorganizmalar Azot ve karbon dönüşüm testi: 48 L/ha, 28 gün: Toprakta nitrojen ve karbon transformasyonunda %25'ten az etki mevcuttur. N-(fosfonometil)glisin;(glifosat) Havada toksisite Bobwhite bıldırcını (Colinus virginianus): Beslenmeye bağlı toksisite, 5 gün, LC50: > mg/kg diyet Mallard ördeği (Anas platyrhynchos): Beslenmeye bağlı toksisite, 5 gün, LC50: > mg/kg diyet Bobwhite bıldırcını (Colinus virginianus): Akut oral toksisite, tek doz, LD50: > mg/kg diyet Biyolojik birikme Bluegill güneşbalığı (Lepomis macrochirus): Bütün balık: BCF:<1 Önemli biyolojik bir birikme beklenmemektedir.

8 8 Sayfa Dağılma Toprak, arazi: Yarılanma ömrü: gün Koc: L/kg Toprakta yüzeye sıkıca tutunur. Su, aerobik: Yarılanma ömrü: < 7 gün 13. ATIK BİLGİLERİ Ürün Kanalizasyonlardan, arklardan, hendeklerden ve suyollarından uzak tutun. Uygun tesisler/ekipman mevcutsa ürünü geri dönüştürün Tehlikeli endüstriyel atık olarak bertaraf edin. Uygun bir kazanda yakın. Tüm yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uyun. Kaplar Bertaraf etme bilgileri için her bir kabın etiketini okuyun. Boş kaplarda buhar ve ürün artığı kalır Kap temizlenene, yenilenene veya imha edilene kadar etikette yazılı tüm güvenlik önlemlerini uygulayın Ambalajı tamamen boşaltın. Boş kapları üç kez veya basınçlı su ile temizleyin. Yıkama suyunu püskürtme tankına boşaltın. Ambalajın tekrar kullanılmadığından emin olun. Tüm yerel/bölgesel/ulusal/uluslar arası yönetmeliklere uyun. Bölüm 7 de tavsiye edilen taşıma önerilerinden yararlanın ve Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel korunma önlemlerini uygulayın 14. NAKLİYE BİLGİLERİ Bu bölümde sunulan veriler sadece bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Lütfen sevkiyatınızı uygun şekilde sınıflandırmak için ilgili yönetmelikleri uygulayın. ADR/RID, IMO veya IATA/ICAO Düzenlemeleri altında taşıma için bir yasal düzenlemeye tabi değildir. 15. YÖNETMELİK BİLGİLERİ Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerekli değildir ve uygulanmamıştır. 91/414 sayılı AB Talimatı uyarınca bir Risk Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 16. DİĞER BİLGİLER Burada verilen bilgiler detaylı olmayıp ilgili, güvenilir verileri temsilen sunulmuştur. Tüm yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uyunuz. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen satıcınıza danışınız. Bu belgede İngilizce yazım kuralları uygulanmıştır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği (Ek II) ve son tadil metni olan 453/2010 sayılı AB Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

9 9 Sayfa Bileşenlerin sınıflandırılması Bileşenler Sınıflandırma Glifosat potasyum tuzu Suda Kronik Kategori 2 H411 Akuatik yaşamda kalıcı etkiler doğurur, zehirlidir N- Çevre için tehlikeli R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir Eter amin etoksilat Akut toksisite - Kategori 4 Akut toksisite - Kategori 3 Deri tahrişi - Kategori 2 Göz hasarı - Kategori 1 Suda Yaşayan Akut - Kategori 1 Suda Yaşayan Kronik - Kategori 1 H302 Yutulması durumunda zararlıdır. H315 Deri tahrişine neden olur. H318 Ciddi göz hasarına neden olur. H331 Solunması durumunda toksiktir. H410 Akuatik yaşamda kalıcı etkiler doğurur, çok zehirlidir. Xi - Tahriş edici T - Toksik N- Çevre için zararlı R22 Yutulması durumunda zararlıdır R23 - Solunması durumunda toksiktir R38- Cildi tahriş eder R41- Gözlere ciddi hasar riski R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Su ve minör formül bileşenleri Son notlar. {a} AB etiketi (imalatçı otomatik-tanımlama) {b} AB etiketi (Ek 1) {c} AB CLP sınıflandırması (Ek VI) (d) AB CLP (üreticinin kendi sınıflandırması) En sık kullanılan kısaltmaların tam açılımı. BCF (Biyokonsantrasyon Çarpanı), BOD (Biyokimyasal Oksijen Talebi), COD (Kimyasal Oksijen Talebi), EC50 (%50 etkide konsantrasyon), ED50 (%50 etkide doz), I.M. (intramuskular), I.P. (intraperitonal), I.V. (damar içine), Koc (Toprak yüzeyine tutunma katsayısı), LC50 (%50 öldürücü konsantrasyon), LD50 (%50 öldürücü doz), LDLo (Öldürücü dozun alt sınırı), LEL (Alt Patlama Sınırı), LOAEC (En Düşük Gözlenen Advers Etki Konsantrasyonu), LOAEL (En Düşük Gözlenen Advers Etki Düzeyi), LOEC (En Düşük Gözlenen Etki Konsantrasyonu), LOEL (En Düşük Gözlenen Etki Düzeyi), MEL (Maksimum Maruz Kalma sınırı), MTD (Maksimum Tolere Edilen Doz), NOAEC (Gözlenen Advers Etki Konsantrasyonu Yok), NOAEL (Gözlenen Advers Etki Düzeyi Yok), NOEC (Gözlenen Etki Konsantrasyonu Yok), NOEL (Gözlenen Etki Düzeyi Yok), OEL (Mesleki Maruz Kalma Sınırı), PEL (İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı) PII Primer Tahriş Endeksi), Pow (Partisyon katsayısı n-oktanol/su), S.C. (deri altı), STEL (Kısa Vadeli Maruz Kalma Sınırı), TLV-C (Eşik Sınır Değeri-Tavan), TLV-TWA (Eşik Sınır Değeri - Zaman Ağırlıklı Ortalama), UEL (Üst Patlama Sınırı) Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler (bundan sonra "Bilgiler" olarak anılacak) iyi niyetle sunulmuş olsa da ve buradaki tarihten itibaren doğru olduğuna inanılıyor olsa da, MONSANTO Şirketi veya bağlı şirketleri, buradaki bilgilerin tam oluşuna veya doğruluğuna ilişkin beyanatta bulunamaz. Bilgiler, onları alan kişilerin, kullanmadan önce amaçlarına uygunluğu kendilerinin belirleyecekleri varsayımıyla sağlanır. Bilgilerin kullanımı veya onlara güvenilmesinden doğan herhangi bir türde hasar için hiçbir durumda MONSANTO Şirketi veya onun bağlı şirketlerinden biri sorumlu olmayacaktır. BURADA BİLGİLERE İLİŞKİN VEYA BİLGİLERİN İŞARET ETTİĞİ ÜRÜNE İLİŞKİN AÇIK VEYA ZIMNİ, TİCARETE UYGUNLUĞA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA YÖNELİK VEYA BAŞKA BİR TÜRDEN HİÇBİR BEYANDA BULUNULMAMIŞ VEYA GARANTİ VERİLMEMİŞTİR.

10 10 Sayfa Güvenlik Bilgi formu (GBF) Eki Kimyasal Güvenlik Raporu: Etiket talimatlarını okuyun ve onlara uyun.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürün Adı: CITADEL Yayınlama Tarihi: 0000/00/00 Baskı Tarihi: 11 Ocak 2012 Dow AgroSciences A.Ş., bu belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan dolayı, sizden Güvenlik Bilgi Formu nu (GBF) baştan

Detaylı

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi INTERVIX PRO Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 15.03.2012 ÜRÜN İSMİ : MANIFESTO 24 EC AKTİF MADDE : OXYFLUORFEN ÜRÜN KODU : ERTKİM 054 ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: PORTER* Super 90 SC Fungicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi PYRADEX T Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU TRİKLORETİLEN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU TRİKLORETİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI CAS No. 79-01-6 AB İNDEKS NO. 602-027-00-9 EC No. 201-167-4 KİMYASAL ADI TEDARİKÇİ trichloroethylene;trichloroethene Kim-Paz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Madde adı Madde no. : : : 252-104-2 (EINECS) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı