HAZIRLAYANLAR BMM. Bilal BECEREN BMM. Serhat ALADAĞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZIRLAYANLAR BMM. Bilal BECEREN BMM. Serhat ALADAĞ"

Transkript

1 1

2 2

3 EDİTÖRLER Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA Dr. Fuat KANTARCI Uz. Ecz. İrem MÜHÜRCÜ HAZIRLAYANLAR BMM. Bilal BECEREN BMM. Serhat ALADAĞ KATKIDA BULUNANLAR BMM. Caner N. OKU BMM. Hatice ASLANTAŞ BMM. Zehra YAMAN BMM. Uğur CÜNEDİOĞLU 3

4 GEREKÇELENDİRME Ulusal ve uluslararası kalite Standartlarda belirtilen parametrelerin ve kabul edilebilir değerlerin uygulanmadığı ve kontrolünün yapılmadığı Sürekliliğinin sağlanabilmesi yalın etiketleme Yasal Düzenleme Gerekliliği 4

5 GEREKÇELENDİRME Maliyeti artırıcı unsurlar Teknik değerlendirme puanlarının artması 5

6 GEREKÇELENDİRME Biyomedikal donanımlara ilişkin göstergelerin düzenli takibi ve kontrolü Hizmet puanlarında artış 6

7 Bu kılavuz; DAYANAK 11/10/2011 tarihli ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 29 uncu ve 31 inci maddeleri; 07/03/2012 tarihli sayılı resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7

8 BÖLÜM 1 : BİYOMEDİKAL METROLOJİ FAALİYETLERİ referans değerler baz alınarak ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalmak koşuluyla alanında uzman insan kaynağı tarafından Biyomedikal faaliyetleri üç ana başlıkta toplanabilir. 1. Hizmet öncesi metroloji faaliyetleri, 2. Periyodik metroloji faaliyetleri, 3. Arıza sonrası metroloji faaliyetleri. 8

9 BÖLÜM 1 : BİYOMEDİKAL METROLOJİ FAALİYETLERİ Hizmet öncesi metroloji faaliyetleri; Sağlık hizmet sunumu öncesinde Devir, kurulum veya tedarik faaliyetleri sırasında veya hemen sonrasında Kurulum gerektiren, taşınabilir özelliği olmayan ürünlere Kurulum gerektirmeyen, taşınabilir özelliği olan ürünlere kullanıma sunulmasından önce 9

10 BÖLÜM 1 : BİYOMEDİKAL METROLOJİ FAALİYETLERİ Periyodik metroloji hizmeti; periyodu Arıza sonrası metroloji hizmeti; periyod gözetmeksizin 10

11 BÖLÜM 1 : BİYOMEDİKAL METROLOJİ FAALİYETLERİ taşınır kodlarına 11

12 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ Çözüm önerileri; 1. Hizmet Alımı 2. Kurum İçi Kaynaklar 3. Bütünleşik Kaynak Kullanımı 12

13 13

14 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ 1. Hizmet Alımı Tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla Kurum İçi Kaynak 1.1. Metroloji Faaliyeti Hizmet Alımı KHB ve bağlı Sağlık Tesislerinin hiçbir referans donanımı ve insan kaynağı kullanılmaz. Tüm hizmetler tedarikçi tarafından 14

15 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ 1.2. Metroloji Laboratuvar Hizmeti Alımı İdare, tedarikçiye yeterli alan tahsis eder. Laboratuvar alanının sağlanması haricinde KHB ve bağlı Sağlık Tesislerinin hiçbir referans donanımı ve insan kaynağı kullanılmaz. Referans donanım ve insan kaynağı tedarikçi tarafından tahsis edilir. 15

16 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ 1.2. Metroloji Laboratuvar Hizmeti Alımı Uygulanan tüm hizmetler tedarikçi tarafından gerçekleştirilir. Hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi esnasında refakat edilmesi Organize edilmesi Koordinasyonu Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim yetkilisinin görev ve sorumluluk alanlarına girmektedir. 16

17 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ 2. Kurum İçi Kaynaklar Mevcut kaynaklarının etkin kullanımı 2.1. KHB Kaynaklarının Kullanımı Merkezi bir laboratuvar kurulumu veya Sağlık Tesisleri bünyesinde laboratuvar kurulumu Referans donanım, mal alım yöntemleri ve / veya izlenebilirliği sağlanmak şartı ile kiralama yöntemleri ile sağlanabilir. Yetkin insan kaynağı kadrolu ve / veya hizmet alımı Laboratuvar ve hizmetlerin yönetim ve koordinasyonu Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi 17

18 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ 2.2. KHB ler Arası İşbirliği Kamu Hastaneleri Birlikleri arasında hizmet alımı Hizmet paylaşımı 18

19 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ 3. Hizmet Alımı ve Kurum İçi Kaynakların Bütünleşik Kullanımı 3.1. Metroloji Faaliyeti Hizmet Alımı ile Kurum İçi Kaynak Kullanımı KHB kaynaklarının Hizmet Alımı ile tamamlanması Metroloji faaliyetleri kurum içi kaynaklar Yeterlilik sağlayamadığı kapsamlarda ise hizmet alımı yolu KHB ve bağlı Sağlık Tesislerinin hiçbir referans donanımı ve insan kaynağı kullanılamaz. Tüm hizmetler tedarikçi tarafından 19

20 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ 3.2. Metroloji Laboratuvar Hizmet Alımı ile Kurum İçi Kaynak Kullanımı Yeterlilik ve yetkinlik sağlanan kapsamlarda KHB kaynakları, Yeterlilik sağlanamayan kapsamlarda Metroloji Laboratuvar Hizmeti Alımı yolu ile Laboratuvar yeterliliği tedarikçi tarafından sağlanır. İdare, tedarikçiye kontrollü laboratuvar tahsis eder. 20

21 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ 3.2. Metroloji Laboratuvar Hizmet Alımı ile Kurum İçi Kaynak Kullanımı Laboratuvar alanının sağlanması haricinde KHB ve bağlı Sağlık Tesislerinin hiçbir referans donanımı ve insan kaynağı kullanılmaz. Referans donanım ve insan kaynağı tedarikçi tarafından tahsis edilir. Kurum İçi Kaynak Tüm hizmetler tedarikçi tarafından gerçekleştirilir. Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim yetkilisinin görev ve sorumluluk alanı 21

22 BÖLÜM 2 : TEDARİK ve UYGULAMA YÖNTEMLERİ uyulması gereken genel hususlar : Referans Standartlar Tablosu nda tanımlanan asgari gereklilikleri sağlayacak şekilde Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi Ekranı üzerinden kayıt altına alınarak ödeme emri belgesi Referans donanımlar ulusal ve uluslararası standartların gereklerini sağlamalı 22

23 BÖLÜM 3 : RAPORLAMA FAALİYETLERİ Başarı göstergesi raporlama Kantitatif ve kalitatif ölçüm parametreleri ile sonuç ve değerlendirmeler yer almalıdır. 23

24 BÖLÜM 3 : RAPORLAMA FAALİYETLERİ Şüphe ve / veya yoruma açık olmayacak şekilde değerlendirilmeli Metroloji faaliyetinin sonucunda sorumlu müdür veya laboratuvar müdürü tarafından nihai sonuç Metrolojiden geçmediyse veya sınırlı kullanımla ilgili detaylı analiz ve teknik değerlendirme Örnek rapor formatı Biyomedikal Metroloji Rapor ve Etiket Tasarımı başlığı altında ekte Kurum içi ve / veya kurum dışı hizmet alımlarında bu şablonlar 24

25 BÖLÜM 3 : RAPORLAMA FAALİYETLERİ Test-deney içeriklerinin belirtilmesi Biyomedikal donanımlara yönelik koruyucu-önleyici bakım hizmetleri açısından Raporları KMHB de konsolide edilecek Sağlık Tesislerinde Biyomedikal Sorumlularında, donanımların kullanıldığı servislerde bulunacak Rapor kopyalarına erişim; bilgi yönetim sistemlerinden matbu Bilgi yönetim sistemlerinin kullanılması önerilir. 25

26 BÖLÜM 3 : RAPORLAMA FAALİYETLERİ Her donanıma özel; izlenebilirliğinin sağlandığı, ölçüm ve gözlem değerlerinin, ölçümün gerçekleştirildiği ortam şartlarının uzman görüşlerinin yer aldığı Her rapor üç ana kısımdan oluşur. A. Kapak Sayfası B. Rapor Sayfaları C. Etiket Akredite hizmet alınması durumunda TÜRKAK rapor içeriği ve tasarımı 26

27 A. KAPAK SAYFASI BÖLÜM 3 : RAPORLAMA FAALİYETLERİ Kapak sayfası her donanıma özel Her metroloji faaliyeti döneminde bir tane Performans ve güvenlik raporları tek bir kapak sayfası altında Örnek Kapak sayfası formatı Ek te 27

28 B. RAPOR SAYFALARI BÖLÜM 3 : RAPORLAMA FAALİYETLERİ Her teste ait teorik ve katalog bilgilerinin yer aldığı, niceliksel ve niteliksel gözlem değerleri Her bir test başlığı için ayrı rapor sayfası 28

29 BÖLÜM 3 : RAPORLAMA FAALİYETLERİ Uygunluk Sonucu simgesel olarak (geçti / kaldı) Kalitatif yöntemlerin sonuçları Nitel, Kaliteye ilişkin, Var / yok testleri, Sayısal olarak ifade edilemeyen ya da ölçülemeyen Kantitatif yöntemde; Sorgu parametresi Gözlemlenen sonuç Uygunluk sonucu Uygunluk Sonucu Geçti Kaldı Etiket rengi Kapak Sayfasında belirtilen Nihai Sonuç ile aynı olmalıdır. Silinmez, yırtılmaz, hologram 29

30 Güncel etiket bulunmalı BÖLÜM 3 : RAPORLAMA FAALİYETLERİ Kullanıma Uygun Değildir Sınırlı Kullanıma Uygundur. Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimlerince kullanılmasını kısıtlayacak önlemler Sınırlı kullanım şartları açıkça belirtilmeli Sebep olan modüllerin kullanımı kısıtlanmalı Birden fazla gün içerisinde yapılan uygulamalarda bitiş tarihi kullanılır. Rapor sayfalarının sıralaması öncelikle EGT daha sonra performans testleri 30

31 BÖLÜM 4 : REFERANS STANDARTLAR Biyomedikal metroloji faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik referanslar ulusal ve / veya uluslararası standardizasyon kuruluşlarınca oluşturulur. Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Birliği standart kuruluşları olan CEN ve CENELEC kuruluşlarına tam üyeliği sağlamış olan ulusal standardizasyon kuruluşumuzdur. 31

32 BÖLÜM 4 : REFERANS STANDARTLAR Performans ve güvenlik standartları ile üretim standartları farklı Uygulanacak referans standartlar (aksi belirtilmediği sürece) ulusal / uluslar arası kuruluşlarca oluşturulmuş standartlara ve atıflara göre Biyomedikal Tür bazlı eşleştirme Referans Standartlar Tablosu 32

33 BÖLÜM 4 : REFERANS STANDARTLAR Biyomedikal Metroloji Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında sağlık hizmet sunumunda aksaklıklara sebep olmamak, günümüz metroloji hizmet sunumunun uygulanabilirliği, sağlık tesislerinin ve hizmet sağlayıcılarının problem yaşamaması adına referans standartlar tablosu ikiye ayrılmıştır. A.SÜREGELEN HİZMET STANDARTLARI Süregelen Hizmet Standartları, günümüze kadar olan süreç içerisinde kendisine biyomedikal metroloji faaliyetleri adı altında hizmet alınabilen türlere ait standartları ifade etmektedir. Standartlar A. tablosunda belirtilmiştir. 33

34 BÖLÜM 4 : REFERANS STANDARTLAR B.GELİŞTİRİLECEK HİZMET STANDARTLARI Geliştirilecek Hizmet Standartları, uygulanabilirlik açısından alt yapı ve yetkin personel yeterliliği elde edildikten sonra uygulamaya esas olacak standartları ifade etmektedir. Birimimizce bu standartların uygulamaya esas hale gelmesi tarihi olarak öngörülmektedir. Standartlar B. tablosunda belirtilmiştir

35 BÖLÜM 4 : REFERANS STANDARTLAR Avrupa Birliği ve Ulusal Standartların haricinde destekleyici unsurlar uluslararası diğer standartlar kılavuzlar normlar teknik raporlar Asgari test-deneyler bu kılavuz kapsamında Ölçümlemede hangi standartların referans alındığı belirtilmeli Güncel versiyonu dikkate alınmalı Bir standardın iptal edilmesi durumunda ise yerine geçen standartlar göze alınmalı Nihai ve güncel tablolar Kurum Başkanlığı nın internet sitesinde 35

36 Referans donanımların; BÖLÜM 5 : REFERANS DONANIMLAR hassasiyet, ölçüm skalası, ölçüm yöntemi, malzeme yeterliliği teknik yeterlilik Referans Standartlar Tablosu Donanımın sahip olması gereken özelliklerin tanımlandığı standartlar Performans ve güvenlik standartları birbirini karşılamalı 36

37 BÖLÜM 5 : REFERANS DONANIMLAR Satın alınacak veya hizmet alınacak referans ölçüm cihazlarının, simülatörlerin, fantomların, analizörlerin, test düzeneklerinin, kalibratörlerin Standartlarda detaylandırılan test gerekliliklerini yerine getirebilmesi gerekmektedir. Kurum dışı kaynaklardan hizmet alımında standartların gerekliliklerini asgari düzeyde sağlayan isterler yer almalıdır. 37

38 BÖLÜM 5 : REFERANS DONANIMLAR Uygulamadan önce referans donanımın izlenebilirliği sağlanmalı Referans donanımlara ait izlenebilirlik sertifikalarının; geçerlilik süreleri izlenebilirlik durumu check Referans donanımların izlenebilirliğinin yenilenebilmesi için bir üst metroloji kuruluşundan hizmet alınmalıdır. 38

39 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR AKREDİTASYON ZORUNLULUK MUDUR? Akreditasyonla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, bu konuda bir mecburiyet getirmemektedir. Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Genellikle; uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder. 39

40 Bütün biyomedikal türlerde akredite kurum / kuruluş bulunmamaktadır. BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR İdarenin inisiyatifindedir. Akreditasyon kapsamları TÜRKAK ın resmi internet sitesinden sorgulanabilmektedir. 40

41 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR AKREDİTASYON KAPSAMI NASIL ARANMALIDIR? TÜRK-AK üç kapsam Kalibrasyon Test-Deney Muayene Validasyon 41

42 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR Kalibrasyon : Uluslararası ölçüm sisteminde yer alan SI metrik birimleri temel alarak metrolojilerin gerçekleştirildiği, ağırlıklı olarak endüstriyel alanda kullanılan metroloji alanıdır. (Örn. Terazi, Termohigrometre, Kumpas, Beden Derecesi, buzdolabı gibi.) Cihazların çalışma aralıklarını kapsamalıdır. Belirsizlik değeri ise cihazların performans ve güvenlik sınırları içerisinde olmalıdır. Akreditasyon numaraları AB-XXX-K 42

43 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR Test-Deney : Farklı alan ve farklı kapsamlarda test ve deney uygulamalarına yönelik akreditasyon düzenlenebilmektedir. (Örn. Klinik Deneyler, Elektromanyetik Uyumluluk, Yangın Deneyleri gibi.) Biyomedikal nitelikli ürünlerin bütünleşik bir sistem içerisinde, birden fazla parametrenin eş zamanlı incelenmesi ile test edilmesi, deneye tabii tutulması ile performans ve güvenlik şartları kontrol edilebilmektedir. Ölçüm faaliyetlerinde istatistiki bir belirsizlik değeri hesaplanamaz Değerlendirme sonuçları raporlanır. Akreditasyon numaraları AB-XXX-T 43

44 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR Muayene - Validasyon : Tanısal film gibi baskı çıktısı üreten sistemlerin (Ultrasonografi, röntgen, negatoskop gibi) görüntü performans değerlendirmeleri belirli Uluslararası ölçüm sisteminde yer alan SI birimler ve görüntü kalifikasyonları esas alınarak değerlendirilmektedir. Buna ek olarak bir süreç dahilinde işlem gerçekleştiren biyomedikal nitelikli ürünlerin (buharlı sterilizatörler, temiz oda gibi.) ise performans metrolojileri doğrulama (validasyon) yöntemi ile sağlanmaktadır. Muayene Alanı sütununda ölçüm yapılacak her cihaz türünde veya alanında akreditasyon kapsamı aranmalıdır Ölçüm faaliyetlerinde istatistiki bir belirsizlik değeri hesaplanamaz değerlendirme sonuçları raporlanır. Akreditasyon numaraları AB-XXX-M 44

45 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR Akredite hizmet uygulanması bulunulması durumunda, gerçekleştirilen metroloji faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ürünlerin Üzerine akredite etiketin iliştirilmesi gerekmektedir. Bu etiketlerin ve raporların format gereği R20-18 : TÜRKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber de 45

46 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR TS EN ISO AKREDİTASYONU KAPSAMINDA HİZMETLERDE LABORATUVAR TİPİ NASIL BELİRLENİR? Ancak bu sınıflandırmanın gereğinin aranması ise zorunluluk teşkil etmemekte ve ilgili standartta bu sınıflandırmanın Müşterilerinin, kuruluşun muayene işini tarafsız bir şekilde gerçekleştirme yeteneğine olan güvenini güçlendirir. ifadesi ile belirtilmektedir. Laboratuvarlar için tip belirlemelerinin Muayene Validasyon Hizmet alımında ve / veya akreditasyon çalışmalarında Kurumlarımızın biyomedikal metroloji çalışmalarında gereklilik veya yeterlilik kriteri olarak görülmemektedir. 46

47 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR TIBBİ CİHAZLARLA İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIMI İŞLEMLERİ HAKKINDA 2010/11 SAYILI GENELGEYE GÖRE AKREDİTASYON KAPSAMI NASIL ARANMALIDIR? Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve 8310 sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri konulu genelgesinin 2.6. maddesinde belirtildiği üzere sadece nihai hali verilen ve kullanıma sunulacak olan radyasyon yayan cihazların kalibrasyon ve kalite testlerinin yapılmasında TS EN ISO akreditasyon şartı aranır. Buna göre yalnız toplama sistem işlem paketi olan, iyonize radyasyon yayan sistemlerin sadece kurulum hizmeti sonrasında bu zorunluluk bulunmaktadır. Periyodik performans ölçümü ve arıza sonrası ölçümlerde bu akreditasyon şartının aranması kesin hükme tabi değildir. 47

48 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR HİÇ BİR KALİTE SİSTEMİ VEYA AKREDİTASYON ARANMAMALI MI? Tüm biyomedikal türlerde akreditasyonun sağlanması mümkün olmadığı, akreditasyonun bir zorunluluk değil gönüllülük esasına dayandığı, TS EN ISO standardının Giriş başlıklı maddesinde ve TS EN ISO standardının Yönetim Sistemi Şartları başlıklı maddesinde belirtildiği üzere asgari yönetim gerekliliği olarak TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar standardının sağlanması biyomedikal metroloji hizmetleri için yeterli görülmektedir. 48

49 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR BU KILAVUZA UYGULANMASINA SEKTÖR UYUM SAĞLAYABİLİR Mİ? Tüm biyomedikal türlerde yeterlilik sağlanamayabilir Bir geçiş dönemi öngörülmüştür. Sektörel ve kurumsal gelişim gerektiren biyomedikal türlerde uygulanacak olan metroloji hizmetleri için 2016 yılı itibariyle hizmet tedarik ve uygulamalara geçilecektir

50 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR Referans Standartlar Tablosu iki tablo A. Süregelen Hizmet Standartları bölümü kılavuzun yayınlanmasına müteakip değerlendirilmesi, B. Geliştirilecek Hizmet Standartları bölümünün ise 2016 Yılı Ocak ayı itibariyle değerlendirilecektir. Yeterliliğinin sağlanamaması durumunda ise bu biyomedikal türlerde biyomedikal metroloji faaliyeti aranmamalıdır

51 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (TSE HYB) ARANMALI MIDIR? Hizmet yeterlilik kriterleri TS : Yetkili Servisler - Tıbbi Cihazlar İçin - Kurallar standardında Yetkili Servis tanımına göre biyomedikal metroloji hizmet sağlayıcılarının bu belgeye sahip olması mümkün değildir. Buna ek olarak TS : Yetkili Servisler - Tıbbi Cihazlar İçin - Kurallar standardının Kurallar başlıklı 1. Maddesinde yer alan içeriğin biyomedikal teknik hizmetler kapsamında yer alan bakım, onarım, kurulum / söküm ve yenileme / yükseltme hizmeti içeren teknik hizmet sağlayıcılarına yönelik olduğu görülmüştür. 51

52 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR PERSONEL NİTELİĞİ VE EĞİTİM YETKİNLİĞİ NASIL OLMALIDIR? Hizmet tedarikçileri ile referans donanım tedarikçileri cihaz kullanım eğitiminin dışına çıkamayacağı ve resmi bir başarı sertifikası sağlayamayacakları Laboratuvar akreditasyonlarına (ISO ve ISO gibi) sahip olması akredite eğitim sağlayabileceği anlamını taşımamaktadır. EN ISO/IEC : Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı gereği Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesi 52

53 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği Milli Eğitim Bakanlığı ndan yetkili bir kurum olması veya mevzuatlar çerçevesinde personel belgelendirme yetkisinin olması Temel metroloji ve sahip olduğu yeterlilik kapsamlarında TÜBİTAK UME yetkin eğitim kurumu olarak değerlendirilebilir. 53

54 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR Biyomedikal metroloji hizmetlerini yerine getirecek olan insan kaynağının yeterliliği Orta Öğrenim, Ön Lisans, Lisans ve / veya Yüksek Lisans programlarına göre Sorumlu müdür veya laboratuvar müdürü değerlendirme ve yetki sahibinin sağlık hizmeti ve teknik hizmet alanında yeterliliği aranabilir. 54

55 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR REFERANS STANDARTLAR KAPSAMINDA HANGİ TESTLER UYGULANACAKTIR? Referans Standartlar Tablosu nda yer alan standartlar, kapsamı gereği performans ve güvenlik kriterlerini içermektedir. Elektriksel, kimyasal, elektrik ve radyasyon güvenliği ve malzeme yeterlilikleri Tüm bu test deneylerin uygulanması mümkün değildir. Uygulanacak olan faaliyetler elektriksel ve radyasyon güvenliği başta olmak üzere uygulanabilir performans testlerini 55

56 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR BİYOMEDİKAL METROLOJİ HİZMETLERİNİN MUAYENE VE KABULÜ NASIL YAPILMALIDIR? Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik lerinin ilgili maddelerine göre görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. gerekliliği belirtilmiştir. Dökümantasyon süreçlerinde Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi 56

57 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR BİYOMEDİKAL METROLOJİ HİZMETİ KAPSAMINDA AYAR VE ONARIM YAPILIR MI? Bakım, onarım, ayarlama, yükseltme ve yenileme faaliyetleri ile metroloji faaliyetlerinin ayrı tutulması 57

58 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR KULLANILMAMIŞ, YENİ ALINMIŞ DONANIMLARA BİYOMEDİKAL METROLOJİ UYGULANIR MI? Kurulum gerektirmeyen biyomedikal donanımlar muhafaza koşulları, taşınma, korozyon gibi etkiler sebebi ile Kullanım öncesi metroloji hizmetine tabii Yeni alınmış ve depoda bekletilmiş biyomedikal donanımlar tabiidir. Yeni alınmış ve beklemeksizin kullanıma sunulacak biyomedikal donanımlar metroloji hizmet süresi dolana kadar metroloji faaliyetine tabii tutulmaz 58

59 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR Tedarik veya devir süreçleri sonunda kurulum gerektiren biyomedikal donanımlar ; altyapı yeterlilikleri teknik servis uygulamaları çevresel etmenler sebebi ile kurulum sonrası metroloji hizmetine tabiidir. 59

60 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR SÜREGELEN MAL VE HİZMET ALIM SÜREÇLERİ NASIL YÖNETİLMELİDİR? Hizmet akdi devam eden, dönemsel Biyomedikal Metroloji Hizmet Alımlarında bu kılavuzun gerekleri aranmaz. Hizmet akdi devam eden, yıllara sair sözleşmesi bulunan Biyomedikal Metroloji Hizmet Alımlarında bu kılavuzun gerekleri aranır. Tedarik süreci devam eden, sözleşmesi henüz imza aşamasına gelmemiş, sağlık hizmet sunumunda kullanılacak olan biyomedikal donanım mal alımlarında bu kılavuzun gerekleri aranır. 60

61 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR HANGİ BİYOMEDİKAL DONANIMLAR METROLOJİYE TABİİDİR? Her biyomedikal dayanıklı taşınır periyodik biyomedikal metroloji faaliyetine tabii değildir. Öncelikle ürün güvenliği ve performans değerlendirmesine esas olmalıdır. Radyasyon Güvenliği Elektriksel Güvenlik Kimyasal Güvenlik Hassasiyet Ve Doğruluk Sinyalizasyon Ve Fonksiyon Üretimi gibi. 61

62 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTİ HANGİ DONANIMLARDA UYGULANIR? (monofaz 220V) ve üç fazlı gerilim (trifaz 380 V) Sabit kurulum gerektiren, şebeke ve üç fazlı gerilimine direkt bağlı olan Üç fazlı elektrik gerilimi ile çalışan biyomedikal dayanıklı taşınırlara iki fazlı elektriksel güvenlik testi uygulanmamalıdır. 62

63 BÖLÜM 6 : SIK SORULAN SORULAR TAŞINABİLİR BİYOMEDİKAL DONANIMLARDA METROLOJİ NASIL GEÇERLİ KILINIR? Ürünün lokasyonunun değiştirilmesi ölçüm raporunu geçersiz kılar ve yeni lokasyonunda tekrar metroloji gerektirir. ifadesi genel geçer kabulde yer almaktadır. Endüstriyel metrolojinin referans alınmasıyla edinilen bu algının biyomedikal teknolojide uygulanabilirliği bulunmamaktadır 63

64 TEŞEKKÜRLER 64 Kasım 2014 ANKARA

I çindekiler İÇİNDEKİLER... SUNUŞ... ÖNSÖZ... GİRİŞ... KAPSAM... GEREKÇELENDİRME... DAYANAK... TANIMLAR... KISALTMALAR... BÖLÜM 1: BİYOMEDİKAL METROLOJİ FAALİYETLERİNE GİRİŞ... BÖLÜM 2: TEDARİK VE UYGULAMA

Detaylı

Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden 3523aa05-32f0-447f cf kodu Bu belge 5070 sayılı elektronik

Evrakın elektronik imzalı suretine  adresinden 3523aa05-32f0-447f cf kodu Bu belge 5070 sayılı elektronik t I z i T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Ankara 2016 EDİTÖRLER Prof.Dr.Alper

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

B İ yomed İ kal depo

B İ yomed İ kal depo Bİyomedİkal depo BOYUTLAR YÖNTEM Biyomedikal tüketim malzemelerinin malzeme giriş ve çıkış işlemleri sırasında veri doğruluğu sağlanıyor mu? : KMH : GÖZLEM BAKILACAK UNSURLAR : Biyomedikal tüketim malzemelerinin

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu

KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ. BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ BMM. Bilal BECEREN Birim Sorumlusu SUNUM İÇERİĞİ Biyomedikal Sınıflandırma ve Malzeme Tanımlama Bilgi Sistemlerinde Yenilikler Biyomedikal Depo ile Klinik

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

MEDİKAL KALİBRASYON ÖLÇÜMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL KALİBRASYON ÖLÇÜMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Koordinatörlüğü MEDİKAL KALİBRASYON ÖLÇÜMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Yrd.Doç.Dr. Manâ Sezdi Koordinatör Yardımcısı Medikal kalibrasyon ölçümünü

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI KALİBRASYON LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU Soner KARATAŞ Laboratuvar Akreditasyon Başkan V. 13.02.2013 TÜBİTAK UME 1 AKREDİTASYON Akreditasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2010 Türk Standardları Enstitüsü 1 PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02 SAYFA 2/11 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları CEN/TS 1555-7 Plastics

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Laboratuvarlarının Akreditasyonu Recep YEŞİLÖZ Başdenetçi Akreditasyon Uzmanı Mayıs 2015 Ankara 1 TASLAK

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ Güven KANDEMİR Mayıs 2015, Eskişehir 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR ÜRÜN BELGELENDİRME Tanımlar Akreditasyon Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Sayfa No 1 /6 1) AMAÇ : FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve Tarımsal Üretim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yayınlanan ITU sertifikalarının; Belgelendirilen müşterinin İTU sertifikasının,

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Serhat GÖK Akreditasyon Uzmanı Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu 3 Kasım 2016 SİVAS Sunum İçeriği

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 1 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29788 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER TABLOSU. EĞİTİMİN ADI. 3. EĞİTİMİN AMACI...3 3. EĞİTİMİN HUKUKİ DAYANAĞI..3 4. EĞİTİM İLE İLGİLİ TANIMLAR...3 5. EĞİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI....3 6. KATILIMCILAR VE NİTELİKLERİ..

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, basınçlı

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

Eğitim Adı Eğitim Yeri Eğitim Tarihi Eğitim Bedeli Eğitmen Kalibrasyon

Eğitim Adı Eğitim Yeri Eğitim Tarihi Eğitim Bedeli Eğitmen Kalibrasyon Eğitim Adı Eğitim Yeri Eğitim Tarihi Eğitim Bedeli Eğitmen Kalibrasyon MATİL 20 OCAK 2017 ÇİB Üye: 200+KDV Reha UYGUN Cuma Diğer: 250+KDV Sertifikalarının Değerlendirilmesi Eğitimi KALİBRASYON SERTİFİKALARININ

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalibrasyon Laboratuvarı, Başkent Üniversitesi Hastanesi başta

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde belgelendirilmiş personelin ve personelin tabi olduğu tüzel kişiliğin AVRASYA MYM logo/marka ve belgelerinin kullanımı ile ilgili konuların tanımlanması açıklamaktır. 2.0

Detaylı

*Toplam Kül Tayini TS 1564, 1990. *Suda Çözünen Kül Tayini TS 1565, 1990. *Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini TS 1567, 1990

*Toplam Kül Tayini TS 1564, 1990. *Suda Çözünen Kül Tayini TS 1565, 1990. *Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini TS 1567, 1990 RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI 213 FAALİYET RAPORU FAALİYET ALANI: T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan 14.2.28 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini alan laboratuvarımız Faaliyet

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Doküman BTBD-00-00-YYN-01 Yayın Tarihi 31/12/2014 Revizyon Tarihi 25/08/2015 03 TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürültü-Titreşim Parametrelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İş Hijyeni Ayhan ÖZMEN İSG Uzmanı Fizik Mühendisi İSGÜM Şubat

Detaylı

www.izmir.mmo.org.tr ASANSÖR KONTROL MERKEZİ MMO Asansör Kontrol Merkezi, CE işaretlemesi kapsamında yer alan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin

Detaylı

Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik

Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Medikal Metroloji Çalıştayı TÜBİTAK-UME, İstanbul Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi 13 Şubat 2013, İstanbul İçerik Adlandırma,Tanım, kavram, sektör, segment: Tıbbi

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür 30.05.2013 İSTANBUL INGAS 2013 Doğal Gaz Meslek Standartları Ve Personel Belgelendirmenin Önemi Meslek

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD. İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD. BAŞVURU DİLEKÇESİ ÜCRET DEKONTU İŞYERİ BİLGİ FORMU EK-3 DE BELİRTİLEN FORM YETKİ

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ

TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU VE TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ Gazi Üniversitesi ŞUBAT 2013 SUNUM PLANI 1. TIBBİ CİHAZLARDA KALİBRASYONUN AMAÇ VE ÖNEMİ 2. BİYOMEDİKAL KALİBRASYON HİZMETİNDE

Detaylı

Sirküler Rapor /210-1

Sirküler Rapor /210-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/210-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİNTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 38 SIRA

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI TALİMAT Sayfa 1 / 5 1.0 AMAÇ Kuruluşların, ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C TS EN ISO 9001:2000 / TS

Detaylı

MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu

MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu 2014 MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Stok Yönetim Birimi Hazırlayan: Ecz. Neşe KAYA İÇİNDEKİLER: İçindekiler Tablosu ŞEKİLLER... 2 KULLANICI GİRİŞ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. Ebru BALİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. Ebru BALİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ATEX YÖNETMELİĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HARMONİZE STANDARDLAR ATEX KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE UYGULANACAK TESTLER Elektrik- Elektronik Mühendisi/TKY Bilim Uzmanı TSE Ex-ATEX-IECEX Sorumlusu

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB

Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB Sağlık Bakanlığı Penceresinden Eksternal Kalite Kontrol Programı Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB Sunum Planı Laboratuarlarda kalite kavramı Dış kalite değerlendirme programına katılımda gerekli yasal düzenleme

Detaylı

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI TSE ve HELAL GIDA Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir

Detaylı

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney

Detaylı

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ Sayfa 1 / 8 MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ Sayfa 2 / 8 HANGİ KONULARDA BİLGİ VERMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR? 01 Ağustos 2016 Tarih ve 29788 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrollerini

Detaylı

TÜRK LOYDU RÜZGAR TÜRBİNİ BELGELENDİRME. ADEM AKGÜN TÜRK LOYDU

TÜRK LOYDU RÜZGAR TÜRBİNİ BELGELENDİRME. ADEM AKGÜN TÜRK LOYDU RÜZGAR TÜRBİNİ BELGELENDİRME ADEM AKGÜN aakgun@turkloydu.org nun BAĞIMSIZ ve TARAFSIZ bir yönetim yapısı vardır. Türk Loydu Genel Kurulu Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, QSI tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve onaylanmış belgelerini kullanma esaslarını

Detaylı

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor) 1 Bakım ihtiyacı analizi 1.1 Temel bakım işlemleri bakım, teknik servis, inceleme, onarım 1.2 Bakım yöntemleri (stratejiler) önleyici, düzeltici, arıza temelli, döngüsel önleyici, duruma dayalı bakım 1.3

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇILIĞINDA YASAL ZORUNLULUK VE DEVLET TEŞVİKİ

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇILIĞINDA YASAL ZORUNLULUK VE DEVLET TEŞVİKİ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇILIĞINDA YASAL ZORUNLULUK VE DEVLET TEŞVİKİ 02.12.2015 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 1/17 UGETAM EĞİTİM YENİLEBİLİR ENERJİ

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Belgelendirme faaliyetlerimizle 5 ana alan grubunda yer alan yüzlerce ürünün kalitesini; Ortak Kriterler Belgesi (TSE-OKBS) (TS

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu nun görevleri

Detaylı

BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU. Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi

BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU. Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi BİRLİK GÖZLEMLERİNDE biyomedikal depo ve KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BOYUTU Sümeyye NALBAT Biyomedikal Mühendisi BOYUTLAR Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi (KMH) Klinik Mühendislik Hizmetleri: Biyomedikal

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar : XX/34-148 Yürürlük Tarihi : 08/01/2016 TS ISO/IEC 15408-CC ORTAK KRİTERLER STANDARDI MARKA KULLANMA ÜCRET

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

İŞ HİJYENİ TEST VE LABORATUVARLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

İŞ HİJYENİ TEST VE LABORATUVARLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ TEST VE LABORATUVARLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK GİRİŞ İŞYERİNDEKİ BÜTÜN ÖLÇÜMLER (İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK) YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE YAPILMALIDIR.

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10204 Haziran 2007 ICS 01.110; 77.150.01; 77.140.01 METALİK MAMULLER MUAYENE DOKÜMANLARININ TİPLERİ Metallic products Types of inspection documents TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: HACİM (Mikropipet) KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sistem Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon; Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Dr. Hamide Z Şenyuva 16 17 Ekim 2007, Bursa İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TARİH: 15.04.2016 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. Tanımlar ve Kısaltmalar YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1.1 İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BASINÇ ALANINDA LABORATUVARLARASI 35 Bar PNÖMATİK (GAZ) KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ

BASINÇ ALANINDA LABORATUVARLARASI 35 Bar PNÖMATİK (GAZ) KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ BASINÇ ALANINDA LABORATUVARLARASI 35 Bar PNÖMATİK (GAZ) KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ TÜBİTAK UME BASINÇ LABORATUVARLARI Ocak 2013 TÜBİTAK UME BASINÇ LABORATUVARLARI Page 1 İÇİNDEKİLER 1. Amaç... 3

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.0. AMAÇ 1.1 Bu talimatın amacı UKS nin belgelendirme markası kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo ve belgelendirme markası kullanımını ve ilgili akreditasyon

Detaylı