Silvikült Temel Esasları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Silvikült Temel Esasları"

Transkript

1 Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör - 9) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı Isparta

2 Dikkat! Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın ticari amaçlarla çoğaltılamaz, kopya edilemez ve yayımlanamaz. Bu esasa uymayanlar hakkında, 5846 SY nın Beşinci Bölüm ünde yer alan maddelere göre hukuk ve ceza davaları açma hakkı, eser sahibince saklı tutulmaktadır.

3 Silvikültürel Özellikler

4 Silvikültürel Özellikler Orman ağacı türlerinde yaşama belirtileri olarak çiçeklenme, tozlaşma, döllenme, çimlenme, büyüme, çökme ve ölme olguları gösterilir. Bu olgular, bakir ormanda, doğal koşullar altında ve birbiri ardı sıra ya da yan yana görülür.

5 Silvikültürel Özellikler İşletme ormanlarında maksada dayalı faydalanma mevcuttur. Dolayısıyla, bu olgular, bakir ormandaki gibi düzenli seyretmez.

6 Silvikültürel Özellikler Çökme ve ölme olguları göz ardı edilirse, belki bir ölçüde seçme işletmesinde bu düzen görülebilir. Zira, optimal kuruluşa sahip seçme ormanlarında, doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları ile ağaçlandırmadan bahsedilemez. Seçme işletmesi bağlamında yapılan bir silvikültürel müdahale ile hasat, bakım ve gençleştirme çalışması aynı anda gerçekleştirilmektedir.

7 Silvikültürel Özellikler Silvikültürel tedavi bağlamında, orman ağacı türlerine ait şu özelliklerin bilinmesi zorunludur: Tohum tutma özellikleri Kalıtım Gençleştirme ve Orman Kurma Büyüme, Yaşlanma ve Ölüm

8 Tohum Tutma Özellikleri

9 Tohum Tutma Özellikleri Doğal gençleştirmede tohumsal başarı bağlamında, Tozlaşma, Döllenme ve Tohum Olgunlaşma Dönemleri Doğal Tohum Döküm Dönemi ve Bol Tohum Yılları (BTY) ve Tekerrürü bilinmesi mecburi özelliklerdir.

10 Tohum Tutma Özellikleri Çiçeklenme - tohum olgunlaşma döneminde karşılaşılan çevresel sorunlar: Yağışlar (yağmur, sis, çiğ, kırağı ve kar yağışı) Sonbahar ve ilkbahar donları Ekstrem pozitif sıcaklıklar Kuraklık

11 Tohum Tutma Özellikleri Örneğin; Çiçeklenme döneminde oluşan sis yağışları gelişme dönemine girişi geciktirir. Özellikle erken süren bireylerde ilkbahar donlarından etkilenme azalır. Fakat, çiçeklenmedeki bu gecikme, tohum olgunlaşma döneminin sıcak ve kurak geçmesi halinde; bu kez, boş tohum oranının artmasına neden olabilir.

12 Tohum Tutma Özellikleri Çiçeklenme döneminde oluşan ilkbahar donları, erkek ve dişi çiçek kaybına neden olur; o yıl yaşanması beklenen bol tohum yılında yeterince sağlıklı tohum oluşamaz. Çiçeklenme döneminde görülen anormal kırağı ve kar yağışları da benzer olguları beraberinde getirir.

13 Tohum Tutma Özellikleri YAHYAOĞLU nun ROHMEDER e atfen bildirdiğine göre; Salix, Populus, Betula, Alnus, Picea, Pinus, Abies ve Larix cinsleri, her zaman döllenmemiş (embriyosuz) tohum verirler. Ulmus, Carpinus, Fagus ve Acer de tozlaşmayan dişi çiçeklerin bir kısmı dökülür, diğer kısmı meyve ve tohum kabuğu olan, ama embriyosuz tohuma gelişirler. Quercus cinsinde ise, tozlaşmayan dişi çiçekler tamamen dökülür.

14 Tohum Tutma Özellikleri Çiçeklenme döneminde görülen şiddetli yağmurlar ise, tozlaşma ve döllenmeyi sekteye uğratır, kendilemeye neden olur; neticede,sağlıklı tohum miktarı düşer. Tohum olgunlaşma döneminde görülen sis yağışları, bilhassa sıcak ve kurak geçen yazlarda, pozitif etkiye sahiptir. Boş tohum oranını azaltır.

15 Tohum Tutma Özellikleri Meşe ve kayında, sonbahar donları, tohumların olgunlaşmasına mani olur. Aşırı sıcak ve kurak geçen yazlar, kayın fıstıklarının kavrulmasına, dolayısıyla kitle halinde sağır tohum oluşmasına neden olur. Serin geçen yazlar, meşede tohumların olgunlaşmasını geciktirir. Bu tohumlar sonbahar donları ile kavrulur ve ağaçlardan dökülür.

16 Tohum Tutma Özellikleri Kayında, bol tohum yılı yaklaşmış ise (4-5 yılda bir yaşanır), aşırı sıcak ve kurak geçen bir yazı takip eden yıl, muhtemelen bol tohum yılıdır. Kuş vb. tohum zararlılarının populasyonundaki artış da, yaşanacak bol tohum yılının habercisidir. Bol tohum yılında, doğal gençleştirme için ihtiyaç duyulan tohumun yaklaşık 10 katı fazla tohum oluşur.

17 Bol Tohum Yılı Tespiti Orman Amenajman Planı Meşcere Tipleri Haritasında mavi boyalı gösterilmiş alanlar doğal ve/veya yapay gençleştirme alanlarıdır. Orman işletme şefliğine ait silvikültür planı, mavi boyalı bu alanlarda planlama dönemi içinde yapılacak gençleştirme çalışmalarının yıllık dökümünü vermektedir.

18 Bol Tohum Yılı Tespiti Muhtemel tohum yılından en az 3, en fazla 5 yıl önce Hazırlama Kesimi veya Geç Kalmış Bakım Kesimi ile hazırlanmış doğal gençleştirme bölmesine/bölmelerine, Temmuz Ağustos döneminde gidilir ve sırasıyla şu çalışmalar yapılır: Bölme gezilerek, gençleştirme alanını temsil edecek şekilde 10 tane tohum ağacı belirlenir. Bu ağaçlar, mümkün olduğunca dipten kesilir. Dip kütükteki yıllık halkalar sayılarak ağaçların yaşları saptanır.

19 Bol Tohum Yılı Tespiti Dip kütüklerde belirlenen yaşların ortalaması alınır ve ortalama yaş hesaplanır. Kesilen ağaçlarda, ilk kesim yüzeyinden 80 cm uzaklıktan ikinci bir kesim yapılarak, bir sanayi odunu çıkarılır. Bu sanayi odununun üst uç kesit yüzeyindeki yıllık halkalar sayılarak, tekrar yaş tespiti yapılır. Kaliteli gövdelerde, sanayi odunu çıkarmak zayiat olacaksa, kesim yapılmaz; gövdenin alt kesim yüzeyinden 80 cm uzaklıktan artım kalemi alınır ve yaş tespiti bu kalemle yapılır.

20 Bol Tohum Yılı Tespiti Yerden 80 cm uzaklıktaki gövde kısımlarında saptanan yaş değerleri için de aynı hesap yapılır ve 80 cm ye ulaşmaları için geçen ortalama yaş belirlenir. Her iki yaş değeri arasındaki fark, türün/türlerin biyolojik bağımsızlığa kavuşma süresini verir. Tohumu iki yılda olgunlaşan Anadolu karaçamı ve sarıçamda, her bir ağaçta, toprak rengindeki kozalakçıklar, 1 yaşındaki yeşil kozalaklar ve o sene tohumunu dökmüş ve hemen hepsi yere düşmüş kozalaklar sayılır.

21 Bol Tohum Yılı Tespiti Kozalakçık ve kozalak sayımları, ekli tutanağa kaydedilir. Karaçam ve sarıçamda, kozalakçıkların sayısı net bir şekilde fazla ise, muhtemelen önümüzdeki yıl bol tohum yılı olacaktır. İkinci yaşını idrak etmekte olan yeşil kozalakların sayısı belirgin bir şekilde fazla ise, yaşanmakta olan yıl bol tohum yılıdır. Fakat, tohum dökümü takip eden yıl ilkbahar aylarında olacaktır. Tohumları dökülmüş kozalakların sayısı fazla ise, bol tohum yılı geçen yıl yaşanmıştır.

22 Girgin 1993 ten

23 Bol Tohum Yılı Tespiti Tohumu 2 yılda olgunlaşan kızılçamda, Temmuz-Ağustos aylarında sahaya gittiğimizde, kırmızımsı kahverengi kozalakçıklar, yeşil renkli ikinci yaşını idrak etmekte olan ve önümüzdeki yıl olgunlaşacak kozalaklar ve tepe sürgününden itibaren aşağıya doğru üçüncü asıl yıllık dal halkasında bulunan, güneşe bakan kısımları boz renkli kiremit kırmızısı renkteki 3 yaşındaki kozalaklar sayılır.

24 Bol Tohum Yılı Tespiti Kızılçamda kozalakçıkların adedi fazla ise, takip eden ikinci yılda; yeşil kozalakların adedi fazla ise, takip eden yılda bol tohum yılı yaşanacak ve Nisan- Aralık döneminde tohumlar dökülecek demektir.

25 Bol Tohum Yılı Tespiti Tohumu 26 ayda olgunlaşan Toros sedirinde, Temmuz-Ağustos aylarında sahaya gidildiğinde karşımıza, o sene oluşmuş henüz yeşil veya sararmaya başlamış erkek çiçeklerle beraber, Fıçı büyüklüğünde, bir yaşını doldurmak üzere olan, yeşil renkli kozalaklar ve Hakim yeşil rengini kaybetmeye başlamış, boz-gri renkli, yaşanmakta olan vejetasyon dönemi sonunda olgunlaşacak kozalaklar görülür. Dolayısıyla, Toros sedirinde bu iki tip kozalağın adedi belirlenir.

26 Bol Tohum Yılı Tespiti Toros sedirinde, yeşil renkli kozalakların sayısı net bir şekilde farklılık arz ediyorsa önümüzdeki yıl, Boz-gri renkli kozalakların sayısı çok çok fazla ise, yaşanan yıl bol tohum yılı dır. Tohum dökümü, o yıl, Kasım ortası Ocak başı döneminde gerçekleşecektir.

27 Bol Tohum Yılı Tespiti Tohumu 6 ayda olgunlaşan Doğu kayını, akmeşeler, Doğu ladini ve göknar taksonlarına gelince: Meşceredeki galip ve müşterek galip ağaçlara bakılır. Bu ağaçların tamamı tohum tutmuşsa, o yıl muhtemelen bol tohum yılıdır. Ancak, bu tespit, meşe ve kayında TK yapmak için yeterli değildir. Meşe ve kayında sonbahar donlarının oluşması beklenir. Sonbahar donları ile sağır ve sağlıksız tohumların tamamına yakını dökülür.

28 Bol Tohum Yılı Tespiti Sonbahar donlarının oluşumunu beklemek de yetmez. Kayın fıstıklarında ve meşe palamutlarında kesme deneyi yapılarak, ağaçlar üzerinde kalan tohumların sağlıklı olup olmadıkları tespit edilmelidir. Bu amaçla, rasgele toplanacak en az 100 tohum kesilir ve kontrol edilir. Sağlıklı tohum oranı %80 ve üzerinde ise, TK ne başlanır.

29 Bol Tohum Yılı Tekerrürünün Tahmini Bu amaçla dört yöntem kullanılır: 1. Yöntem: Tohumları dökülmüş kozalakların ağaçlar üzerinde kaldığı kızılçam ve Doğu ladininde, bu kozalakların bulunduğu yıllık dal halkası ile muhtemel bol tohum yılının yaşanacağı yıla ait kozalakların bulunduğu halka arasındaki asıl dal halkaları adedi, bol tohum yılının tekrarlandığı yıl adedi olarak kabul edilir.

30 Bol Tohum Yılı Tekerrürünün Tahmini 2. Yöntem: Karpelleri dağıldıktan sonra kozalak eksenleri ağaçlar üzerinde kalan Toros sediri ve göknar taksonlarında, şayet varsa, bu kozalak eksenlerinin bulunduğu yıllık dal halkaları ile muhtemel bol tohum yılının yaşanacağı yıla ait kozalakların bulunduğu halka arasındaki asıl dal halkaları adedi belirlenir. Bulunan değer, büyük ihtimalle, bol tohum yıllarının tekrarlandığı yıl adedidir.

31 Bol Tohum Yılı Tekerrürünün Tahmini 3. Yöntem: Tohumları dökülmüş kozalakların ağaçlar üzerinde kalmadığı sadece ilkbahar sürgünü yapan Anadolu karaçamı ve sarıçam taksonlarında, kozalakçıkların çok çok fazla olduğu bir yıl beklenir. Kozalakçıkların bulunduğu tepe sürgünü dahil, o yıl olgunlaşacak kozalakların bulunduğu boğum arasında kalan yıllık dal halkaları sayılır. Bulunan değer, muhtemelen bol tohum yılları tekrarlanma süresidir.

32 Bol Tohum Yılı Tekerrürünün Tahmini Yukarıda açıklanan üç yöntemin de kullanımı için ön koşulların gerçekleşmiş olması gerekmek-tedir. Bu nedenle her üç yöntem pek kullanışlı değildir. 4. Yöntem: Farklı boy ve çaplara sahip mevcut öncü gençliklerden en az 100 en fazla 200 adet gençlikte, yaş tespitleri yapılır. Gençliklerin, her bir yaşa dağılımı tespit edilir. Gençlik adetlerinin yoğunlaştığı yaşlar arasındaki fark, bol tohum yıllarının tekrarlanma sürelerini gösterir (Çizelgeye bakınız).

33 Bol Tohum Yılı Tekerrürünün Tahmini Yaşlar Adet BTYT x x x 10 8 Toplam 200 3

34 Kalıtım

35 Tanımı Bütün canlı bireyler kendilerine özgü genetik bir yapıya sahiptirler. Bu yapı zaman içinde değişmeden nesilden nesile devam eder. Bu olgu kalıtım olarak isimlendirilir.

36 Önemli Kavramlar Silvikültürel müdahaleler için, kalıtım kapsamında 8 kavram önem kazanır. Bunlar: Genotip Fenotip Modifikasyon Mutasyon Aklimatizasyon Seleksiyon Yetişme ortamıırkı (= ekotip) Orijin

37 Önemli Kavramlar Genotip: Genlerin ortaya koyduğu irsi yapıdır. Fenotip: Genlerin, yetişme ortamı özelliklerinin ve genler ile yetişme ortamı özelliklerinin karşılıklı etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıkan dış görünümdür. Modifikasyon: Çevresel koşulların etkisiyle, bitkilerin sadece dış görünümlerinde oluşan, kalıtsal olmayan değişikliklere denir.

38 Önemli Kavramlar Mutasyon: Genlerde ve kromozomlarda meydana gelen, kalıtsal değişikliğe denir. Aklimatizasyon: Türlerin doğal yayılış alanları dışında, yeni götürüldükleri ortamlara adapte olmasına denir. Yapılan son araştırmalar, insanlarda ve hayvanlarda görülenin aksine, bitkilerde aklimatizasyonun yaşanmadığını ortaya koymuştur.

39 Önemli Kavramlar Bitki türlerine ait bazı genotiplerin, doğal yayılış alanları dışında da varlıklarını devam ettirebilmesi, getirildikleri ortama dayanabilmelerini sağlayan farklı genlere sahip oluşları ile açıklanmaktadır.

40 Önemli Kavramlar Seleksiyon: Bitkilerin veya aynı taksona ait farklı genotiplerin, genetik yapılarındaki yetersizlikler sebebiyle, doğal yetişme ortamlarında meydana gelen değişmelere ya da götürüldükleri yabancı ortamlara uyum sağlayamayarak yok olmasına seleksiyon denir.

41 Önemli Kavramlar Yetişme ortamı ırkı (ekotip): Sahip olduğu genetik yapı sayesinde, yaşadığı yetişme ortamında uzun yılları bulan zaman içinde oluşan değişikliklere dayanıp varlığını sürdürebilmiş, o yetişme ortamına özgü takson veya taksonlara denir. Ekotip, aynı veya farklı genotiplerden oluşabilir, ama bu genotiplerde en azından bir gen aynıdır ve varlıklarını bu gene borçludurlar.

42 Önemli Kavramlar Orijin: Bir türün kalıtsal özellikleri bakımından farklı toplumlarına denir. Her orijinde ayrı bir irsel istidat bulunabilir, dolayısıyla, orijinlerin her biri başlı başına bir ekotipi temsil edebilir.

43 Önemli Kavramlar Orijinler arasındaki kalıtsal farklılıklar Morfo-genetik araştırmalarla Döl denemeleri ile Genotip analizlerine dayalı araştırmalarla (izoenzim ve reçine analizi gibi) saptanır. Buna göre; Islah zonları (tohum transfer rejyonları) ve Orijin haritaları hazırlanır.

44 Önemli Kavramlar Orijin denemeleri ile, denemeye alınan orijinlerin, yeni yetişme ortamı için tesis yetenekleri ve değerleri saptanmaya çalışılır. Tesis yeteneği i : Orijinlerin götürüldüğü yere uyum sağlama yeteneklerine denir. Tesis değeri eri : Orijinlerin yeni götürüldüğü yerde, doğal olarak bulunan diğer tür veya orijinlere kıyasla ekonomik üstünlüğe sahip olmalarına denir.

45 Orijin Denemeleri Orijin denemeleri üç aşamada amada yapılır: 1. Eliminasyon safhası Bu aşama 3-5 yıl sürer ve yetişme ortamına intibak edemeyen orijinler elenir. 2. Sınırlı örnekleme safhası Türün idare süresinin yarısı kadar devam eder. Orijin sayısı 3-15 olabilir. Yinelemelerde fidan sayısı olmalıdır. 3. Meşcere formunda mukayese safhası Türün idare süresi kadar devam eder. Deneme alanları 0,5-5,0 ha büyüklükte olabilir. Orijin sayısı asgari düzeydedir.

46 Türkiye Milli Ağaç Islah Zonlaması Ülkeler, doğal türleri ile yapacakları yapay gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları için tohum kaynağı tespitinde milli ıslah zonlaması nı esas alırlar. Islah zonları ikiye ayrılır: Ana ıslah zonu Alt ıslah zonu

47 Türkiye Milli Ağaç Islah Zonlaması Tohum transferi, aslında aynı alt ıslah zonu içinde yapılmalıdır. Zorunlu hallerde, aynı ana ıslah zonu içinde kalan alt ıslah zonları arasında da tohum transferi imkanları araştırılabilir. Fakat, ana ıslah zonları arasında tohum transferi kesinlikle yapılmamalıdır.

48 Türkiye Milli Ağaç Islah Zonlaması Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü (OATIAM) tarafından, asli orman ağacı türlerimizden karaçam, kızılçam, sarıçam, Toros sediri ve doğu kayını için ıslah zonlaması yapılmış bulunmaktadır.

49 Türkiye Milli Ağaç Islah Zonlaması Karaçam am ıslah zonları

50 Türkiye Milli Ağaç Islah Zonlaması Kızılçam ıslah zonları

51 Türkiye Milli Ağaç Islah Zonlaması Sarıçam am ıslah zonları

52 Türkiye Milli Ağaç Islah Zonlaması Toros sediri ıslah zonları

53 Türkiye Milli Ağaç Islah Zonlaması Doğu u kayını ıslah zonları

54 Gençleştirme ve Orman Kurma

55 Gençleştirme ve Orman Kurmada Önemli Kavramlar Ormancılığın baş ve taç prensibi olan DEVAMLILIK, gençleştirme ve/veya orman kurma çalışmaları ile mümkündür. Gençle leştirme Doğal gençleştirme Yapay gençleştirme Orman kurma Tekrar ormanlaştırma Ormanlaştırma olarak ikiye ayrılır.

56 Gençleştirme Kavramları Gençle leştirme tirme Kararlaştırılan idare süresini doldurmuş ya da strüktürü (tabakalılığı, kapalılığı ve sıklığı) veya tekstürü (ağaç türü karışımı, karışım oranı ve karışım biçimi) bozulmuş meşcerelerde, mevcut populasyonun yerine, yetişme ortamı koşullarına uygun genç bir orman toplumu getirmek amacıyla yapılan plânlı ve maksatlı silvikültürel müdahalelere gençleştirme denir.

57 Gençleştirme Kavramları Doğal Gençle leştirme Doğal gençleştirme koşullarının mevcut olduğu ormanlarda, doğal tohum dökümünden yararlanılarak yapılan gençleştirmeye denir. Yapay Gençle leştirme Doğal gençleştirme koşullarının yok olduğu ormanlarda, ekim ve/veya dikim yoluyla yapılan gençleştirmeye denir.

58 Orman Kurma Kavramları Tekrar Ormanlaştırma (reforestation) Önceden orman olmasına rağmen bugün itibariyle, toprak özellikleri dışında orman niteliğini kaybetmiş yetişme ortamlarında, ekim ve/veya dikim yoluyla yapılan ormanlaştırma çalışmalarına denir.

59 Orman Kurma Kavramları Ormanlaştırma (afforestation) Bugüne kadar hiç orman niteliği taşımamış yetişme ortamlarında, ekim ve/veya dikim yoluyla yapılan ormanlaştırma çalışmalarına denir.

60 Gençleştirme ve Orman Kurmada Başarı Koşulları Gençleştirme veya orman kurma çalışmasına karar verilirken tür veya türler bazında şu özelliklerin belirlenmesi zorunludur: Doğal gençleştirme için gerekli niteliklerde ve miktarda tohum ağacı var mıdır? Bu tohum ağaçları gençleştirme alanına homojen bir şekilde dağılmış mıdır? Bol tohum yılı yaşansa bile, yeterince tohum oluşmuş mudur?

61 Gençleştirme ve Orman Kurmada Başarı Koşulları Tohumların gençleştirme alanına ulaşması mümkün müdür? Tohumlar olgun ve çimlenme yeteneğine sahip, sağlıklı tohum mudur? Çimlenme yatağı hazır mıdır? Uygun işletme şekli nedir? Çimlenen tohumlardan oluşan gençlik, biyotik ve abiyotik faktörler bağlamında, elverişli yaşama ve gelişme şartlarına sahip midir?

62 Gençleştirme ve Orman Kurmada Başarı Koşulları Doğal gençleştirme koşulları mevcut değilse, yapay gençleştirme şartları nelerdir? Arazi hazırlığı ve toprak işleme zamanı ve yöntemi Uygun tohum ve/veya fidan materyali seçimi ve üretimi Uygun ekim ve/veya dikim zamanı seçimi Uygun ekim ve/veya dikim sıklığı seçimi Uygun ekim ve/veya dikim yöntemi seçimi Uygun bakım ve koruma yöntemlerinin seçimi

63 Gençleştirme ve Orman Kurmada Başarı Koşulları Gençleştirme söz konusu değilse, ağaçlandırma şartları nelerdir? Arazi hazırlığı ve toprak işleme zamanı ve yöntemi Uygun tohum ve/veya fidan materyali seçimi ve üretimi Uygun ekim ve/veya dikim zamanı seçimi Uygun ekim ve/veya dikim sıklığı seçimi Uygun ekim ve/veya dikim yöntemi seçimi Uygun bakım ve koruma yöntemlerinin seçimi

64 Gençleştirme ve Orman Kurmada Başarı Koşulları Sıralanan bu hususların tamamı Silvikült ltür Disiplinine ne ait şu u derslerin konularını oluşturur: Silvikültür Tekniği Silvikültürel Planlama Orman Bakımı Bitki Genetiği ve Islahı Fidanlık Tekniği Ağaçlandırma Tekniği Bitki Besleme

65 Büyüme, Yaşlanma ve Ölüm

66 Meşcere Gelişme Çağları Gençlik ve Kültür Çağı (a - çağı) d1,30 < 8,0 cm Sıklık Çağı (a - çağı) d1,30 < 8,0 cm Sırıklık (= ince direklik) çağı (b - çağı) d1,30 = 8,0-10,9 cm Direklik Çağı (b - çağı) d1,30 = 11,0-19,9 cm İnce Ağaçlık Çağı (c - çağı) d1,30 = 20,0-35,9 cm Orta Ağaçlık Çağı (d - çağı) d1,30 = 36,0-51,9 cm Kalın Ağaçlık Çağı (e - çağı) d1,30 52,0 cm

67 Yaşama Mücadelesi ve Gövde Ayrılması Meşcerelerde ağaç-ağaçça ççık türlerinin geçirdi irdiği 4 gelişme çağı vardır: r: Gençlik ve Kültür çağı Sıklık çağı Sırıklık-direklik ve ağaçlıkağaççık çağı Gençleştirme (= silvikültürel olgunluk) çağı Yaşama ama mücadelesi m cadelesi gençlik, sıklık, k, sırıkls klık ve kısmen k direklik ve ağaçlık-ağaçça ççık çağlarında karşı şımıza çıkar.

68 Yaşama Mücadelesi ve Gövde Ayrılması Yaşama ama mücadelesi: m cadelesi: Işığa ulaşma Su ve besin elementi alabilme Gövde ayrılmas lması: Ekseriyetle gençlik ve sıklık; kısmen direklik ve ince ağaçlık çağının başlarında, meşcere bireylerinin aralarında yaptıkları mücadele sonucunda, bazılarının ölerek meşcereden ayrılması olgusuna denir.

69 Yaşama Mücadelesi ve Gövde Ayrılması Kültür çağında gövde ayrılması görülmez. Ekim veya dikimler belli aralık ve mesafelerle yapıldığından, plantasyon alanlarında, kültür çağında yapılan kültür bakımları kapsamında, seyreltmeye de gerek kalmaz.

70 Adet YAŞ Saatçioğlu 1976

71 Sarıçamda Gövde Ayrılması Saatçioğlu 1976

72 Orman Ağaçlarının Ulaştığı Yaşlar Saatçioğlu 1976

73 TÜRÜ GÖĞÜS ÇAPI (cm) BOY (m) TAHMİNİ YAŞ (Yıl) TANIMLAYAN VE YAYIN TARİHİ BULUNDUĞU YER T. Sediri , Evcimen, 1961 Kantarcı, 1984 Boydak, 1988 Mersin, Çoçakdere Kumluca, Dibek Çukuru Fethiye, Kemer, Deve Uçan Asan, 1986 Elmalı, Bölükkatran Asan, 1986 Akseki, Güzelsu D. çınarı Zeytin Servi Menengiç Aslanboğa, 1993 Aslanboğa, 1993 Aslanboğa, 1993 Aslanboğa, 1993 İzmir, Buca, Kaynaklar Köyü İzmir, Karaburun İzmir, Urla, Özbek Köyü Milas-Bodrum arası Ağaçlı Köyü K. Ardıç Elmalı, Çığlıkara D. çınarı Harnup Meşe D. ladini D. kayını Aslanboğa, 1993 H. Aksoy, 1985 Ü. Asan, 1986 Ü. Asan, 1986 Buca, Kaynaklar Köyü Marmaris, İçmeler Zonguldak, Yenice, Çitdere Gümüşhane, Torul Giresun, Bulancak, Ambardağ

74 TÜRÜ GÖĞÜS ÇAPI (cm) BOY (m) TAHMİNİ YAŞ (Yıl) TANIMLAYAN VE YAYIN TARİHİ BULUNDUĞU YER Porsuk D. çınar Yaltırık ve ark., 1984 Karabük, Yenice, Kavaklı Serisi Bursa-Nilüfer, Güngören D. çınarı Bursa-Nilüfer S. meşe ,5 400 S. meşe ,5 350 D. çınarı Bursa-Keleş, Sarıyer Bursa- Armutköy, Mezarlık Bursa-İznik, Esbekli D. çınarı Bursa-İznik L. çınarı S. meşe Yaltırık, 1965 İÜ Orman Fak Arş. Orm. İstanbul, Yıldız Parkı

75 TÜRÜ GÖĞÜS ÇAPI (cm) BOY (m) TAHMİNİ YAŞ (Yıl) TANIMLAYA N VE YAYIN TARİHİ BULUNDUĞU YER D. çınarı Genç ve Güner, 2003 Burdur, Ağlasun T. sediri Burdur, Altınyayla D. çınarı Burdur, Altınyayla D. çınarı Burdur, Gölhisar Ardıç Karaçam Kestane Kestane S. meşe D. çınarı T. fındığı T. sediri K. ardıç B. ardıç Burdur, Gölhisar- Karapınar Burdur, Gölhisar- Elmalıyurt Isparta, Dere Mahallesi Isparta, Yenice Mahallesi Isparta, Yakaören Köyü Isparta, Sav Kasabası Afyon, Sultandağı- Dereçine Isparta, Senirkent, Garip Isparta, Sütçüler, Çandır Isparta, Şarkikaraağaç, Gedikli

76 Anıt Ağaç Geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilen; yaş, boy, gövde ve tepe çapı itibariyle, bulunduğu yerde, kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan ve doğal ömrü en az 100 yıl olan ağaçlarla; yöre tarihinde, mistik kültür ve folklorunda özel yeri bulunan ağaçlar, anıt ağaç olarak kabul edilir.

77 Anıt Ağaç Çeşitleri Anıt ağaçları, Tarihi anıt ağaçlar, Folklorik anıt ağaçlar, Mistik anıt ağaçlar ve Boyutsal anıt ağaçlar olmak üzere dört grupta toplayabiliriz.

78 Anıt Ağaç Çeşitleri Tarihi anıt ağaçlar: Tarihi bir olaya veya şahsiyete (devlet başkanı, asker, şair, yazar, ozan gibi) ait geçmişe tanıklık etmiş ağaçlardır.

79 Anıt Ağaç Çeşitleri Mistik anıt ağaçlar: Dini bir inanışla yöre halkı tarafından yüceltilmiş ağaçlardır. Mistik anıt ağaçların altında veya yakınında, çoğunlukla, halkın kutlu bir kişi olduğuna inandığı dini bir şahsiyetin mezarı, evi veya bir süre kullandığı bir mekân bulunur.

80 Anıt Ağaç Çeşitleri Folklorik anıt ağaçlar: Halkın binlerce yılı bulan gelenek ve göreneklerinin, dönemsel olarak da olsa civarında yaşatıldığı ya da yörede yaşanan çok üzücü veya sevindirici bir olaya tanıklık ettiği için halkın anılarında özel bir yeri olan ağaçlardır.

81 Anıt Ağaç Çeşitleri Boyutsal anıt ağaçlar: Bulundukları yerde, yaş, boy, gövde ve tepe çapı gibi boyutsal özellikleri itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşmış, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta, en az 100 yıllık doğal ömre sahip, görkemli görünümüyle insanları psikolojik olarak etkileyen ağaçlardır.

82 Anıt Ağaç Topluluğu Anıt ağaçlar, en az grup veya şerit büyüklüğündeki bir alan üzerinde ve bir topluluk halinde bulunuyor ise, Bulundukları alanda, adet olarak olmasa da, psikolojik olarak hakimiyet kurmuşlarsa, Bu topluluk tasvir edilirken anıt ağaç topluluğu kavramı kullanılır.

83 Yaşama Eğrisi ve Büyüme Hızı Ağaç-ağaççık k türlerinin t hepsinde yaşama ama eğrisi; e İlk önce yükselir, En yüksek noktaya ulaşır ve Sonra yavaş yavaş alçalır. Boylanma ve hacim eğrisi genel olarak birbirine benzer fakat üst üste çakışmayabilir.

84 Yaşama Eğrisi ve Büyüme Hızı Bir büyüme b eğrisinde e risinde üç bölüm m vardır: r: Gençlik safhası Esas büyüme safhası Yaşlılık safhası

85 Saatçioğlu 1976

86 Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler Bir ağaç-ağaçça ççık k türünün t n büyüme b safhalarındaki performansını Ağaç-ağaççık türünün yaşa bağlı botanik özellikleri Yetişme ortamı koşulları Sıcaklık Nem Rüzgar Karbondioksit yoğunluğu Bakı Yükselti Bulunduğu enlem derecesi Toprak özellikleri Ağaç-ağaççık türünün optimum yetişme ortamında bulunup bulunmaması etkiler.

87 Ağaç Türlerinin Gelişme Hızları Hızlı büyüyen yen türlert İğne yapraklılar: Fıstık çamı, Kızılçam, Servi, Sedir, Kazdağı Göknarı Geniş yapraklılar: Ak Kavak, Kara Kavak, Titrek Kavak, Söğüt, Kızılağaç, Akçaağaç, Dişbudak, Çınar

88 Ağaç Türlerinin Gelişme Hızları Orta hızda h büyüyen b yen türlert İğne yapraklılar: Karaçam ve Sarıçam Geniş yapraklılar: Karaağaç, Ihlamur, Kestane, Gürgen, Kayın, Meşe, Sığla

89 Ağaç Türlerinin Gelişme Hızları Yavaş büyüyen yen türlert İğne yapraklılar: Ladin, Göknar (Kazdağı Göknarı hariç), Ardıç Geniş yapraklılar: -

90 Ağaç Türlerinin Gelişme Hızları Çok yavaş büyüyen yen türlert İğne yapraklılar: Porsuk Geniş yapraklılar: Şimşir

91 Ağaç Türlerinin Gelişme Hızları Ağaç türlerinin ilk 10 yıl y içindeki indeki boy büyümeleri, b takip eden yıllara y göre g büyük b farklılıklar klar gösterir. g İlk 10 yıllık k dönemdeki d boy büyümelerine göre: g Gençlikte yavaş büyüyenler: Taxus 20 cm Buxus 25 cm Picea orientalis 50 cm Abies nordmanniana 50 cm

92 Ağaç Türlerinin Gelişme Hızları Gençlikte orta hızda büyüyenler: Quercus cerris 85 cm Quercus robur ssp. pedunculiflora 110 cm Quercus frainetto 100 cm Acer pseodoplatanus 110 cm Quercus petraea 130 cm

93 Ağaç Türlerinin Gelişme Hızları Gençlikte hızlı büyüyenler: Pinus nigra 145 cm Pinus silvestris 190 cm Cedrus libani 200 cm Pinus pinea 225 cm Pinus brutia 210 cm Fagus orientalis 190 cm

94 Ağaç Türlerinin Gelişme Hızları Gençlikte çok hızlı büyüyenler: Robinia pseudoacacia 300 cm Acer sp. 310 cm Fraxinus oxycarpa 320 cm Platanus sp. 450 cm Populus sp. 800 cm

95 Gençlikte Büyüme Hızının Kritiği Gençlikte yavaş büyüyenler (ladin, göknar) sonraları hızlı bir büyümeye girerler. Gençlikte hızlı büyüyenler erken yaşlarda biyolojik bağımsızlıklarına kavuşurlar. Gençlik-kültür bakımı giderleri daha azdır. Gençlikteki büyüme hızı karışık meşcerelerin kurulmasında önemli bir silvikültürel özelliktir. Yavaş büyüyen türlere, biyolojik bağımsızlıklarına kavuştukları süre kadar yaş ve boy üstünlüğü verilmelidir.

96 Gençlikte Büyüme Hızının Kritiği Gölge ağaçlarıışık ağaçlarına göre gençlikte daha yavaş büyürler. Gençlikte hızlı büyüyen türler, bu hızlarını ilerleyen dönemde kaybederler. İleri yaşlarda, gençlikte yavaş büyüyenler hızlı büyüyenlere yetişir ve hatta onları geçebilir. Boy büyümesinin belirgin bir şekilde azaldığı zaman, normal koşullarda yaşlılık belirtisi olarak kabul edilir. İdare süresinin tespitinde bu olgunun yaşandığı yaş(lar) da dikkate alınır.

97 Bazı asli orman ağacı türlerimize ait optimal yetişme ortamlarındaki müdahale görmemiş normal kapalı meşcerelerde, meşcere üst boyundaki değişmeler Saatçioğlu 1976

98 Boy Artımı Tipine Göre Türler Üçe e ayrılır: r: Sürekli boy artımı yapanlar Gürgen, Huş, Kavak, Kızılağaç Kesikli boy artımı yapanlar Ladin, Meşe, Kayın, Göknar, Sedir, Kızılçam Kararlı büyüme yapanlar Sarıçam ve Karaçam

99 Saatçioğlu 1976

100 Foto: M. Genç Kızılçamda Bileşik Sürgün Oluşumu Vejetasyon Döneminde 7 Sürgün Oluşmuştur Karacaören Baraj Gölü Sütçüler Isparta (20 Mart 2003)

101 Karaçamda Kararlı Büyüme Vejetasyon Döneminde Bir Sürgün Oluşmuştur 2002 ve 2003 Yılı Sürgünleri Eğirdir Isparta (14 Mayıs 2003) Foto: M. Genç

102 Yaş Boy Üstünlüğü Süresi ve Tahmini Gençlikte büyüme hızları farklı türlerin karışık meşcerelerinin gençleştirilmesi sırasında, gelişme hızı zayıf tür, o meşcerede tali tür olarak bulunuyorsa Ya da, gençleştirme amacımıza göre tali tür olarak yer alacak ise, Bu türün gençliğine diğer türün gençliği ile mücadele edebileceği boyutlara ulaşması için belirli bir yaş ve boy üstünlüğü verilmesi gerekir. Dolayısıyla, verilmesi gereken bu yaş-boy üstünlüğü süresinin de saptanması şarttır.

103 Yaş Boy Üstünlüğü Süresi ve Tahmini Yaş-boy üstünlüğü süresi iki yöntemle tahmin edilir: 1. Yöntem: Üst ve yan siper etkisinden büyük ölçüde korunmuş farklı yaşlardan ve boylardan kaliteli öncü gençliklerden, tür bazında gençlikte yaş ve boy tespitleri yapılır. Belirlenen değerlerle yaş-boy grafiği elde edilir. Bu grafik üzerinde, türlerin, biyolojik bağımsızlıklarını kazandığı ortalama 80 cm boya ulaşma yaşları bulunur.

104 Yaş Boy Üstünlüğü Süresi ve Tahmini Kollanması gereken türün biyolojik bağımsızlığına kavuştuğu yaş, aynı zamanda, bu türün gençliğine verilmesi gereken ideal yaş-boy üstünlüğü süresi dir. Gençleştirme çalışması 20 yıl içinde tamamlanamayacaksa, Karışımı oluşturan türlerin biyolojik bağımsızlıklarını elde ettiği yaşlar arasındaki fark da, verilecek yaş-boy üstünlüğü süresi olarak kullanılabilir ki, Bu süreye zorunlu yaş-boy üstünlüğü süresi denir.

105 Biyolojik Bağımsızlığa Ulaşma Yaşı Sarıçam = 06 Yıl Göknar = 12 Yıl İdeal Yaş-Boy Üstünlüğü Süresi = 12 Yıl Zorunlu Yaş-Boy Üstünlüğü Süresi = 06 Yıl

106 Yaş Boy Üstünlüğü Süresi ve Tahmini 2. Yöntem: Bol tohum yılı tespiti için, her türden kesilen 10 ağacın her birinin dip kütüklerinde ve Kesilen her gövdenin yerden 80 cm yüksekliğinde yaş tespitleri yapılır. 10 adet dip kütükten tespit edilen yaşların ortalaması, 80 cm yükseklikte tespit edilen yaşların ortalamasından çıkarılır. Hesaplanan yaş farkı, türün gençliğinin biyolojik bağımsızlığa kavuştuğu süreyi gösterir.

107 Ağaç-Ağaççıklarda Ölüm Sebepleri Ölüm m temelde iki nedene dayanır: Su sürgünü oluşumu Yaşlanmaya paralel olarak oluşan kök kayıpları ve beslenme bozuklukları Her iki olgu ağaç-ağaçça ççıklarda tepe çökmesi kmesine neden olur. Dikili (Ayakta) Kuru Dikili (Ayakta) Kuru Ormanda devrilmeden duran ölü ağaçlara denir.

108 Kafkas Göknarında Su Sürgünü Oluşumu Zigana Geçidi - Trabzon (1992) Foto: M. Genç

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör - 5) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

Faydalanmanın düzenlenmesi

Faydalanmanın düzenlenmesi Faydalanmanın düzenlenmesi Tüm Ormanlarda ortaklaşa Düzenleme Süresi Tesviye (Denkleştirme) Süresi Değişiklik (Tahvil=İntikal) Süresi Amenajman Planı Süresi Kesim Planı Süresi Tüm Ormanlarda Düzenleme

Detaylı

Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir.

Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir. Grup İşletmeleri Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir. Gruplar halinde karışımda bulunan ve yaş ve boy üstünlüğü verilmesi gereken

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

6. Meşcerede Yaş. İstatistiksel olarak, meşceredeki tüm ağaçların yaşlarının ortalaması o meşcerenin ortalama yaşı ya da yaşı olarak kabul edilir.

6. Meşcerede Yaş. İstatistiksel olarak, meşceredeki tüm ağaçların yaşlarının ortalaması o meşcerenin ortalama yaşı ya da yaşı olarak kabul edilir. 6. Meşcerede Yaş İstatistiksel olarak, meşceredeki tüm ağaçların yaşlarının ortalaması o meşcerenin ortalama yaşı ya da yaşı olarak kabul edilir. Orman işletmeciliğimizde uygulanan işletme yöntemleri

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SILVIKÜLTÜRÜN AMACı: Koru ormanı İşletmelerinin Silvikültürel Planlaması Tıraşlama İşletmesi: Bir alan üzerinde yaşlı ağaçların aynı zamanda kesilmesi

Detaylı

DİKKAT. Musa GENÇ 2007/08

DİKKAT. Musa GENÇ 2007/08 DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

BOTANİK _II. Prof. Dr. Bedri SERDAR

BOTANİK _II. Prof. Dr. Bedri SERDAR BOTANİK _II Prof. Dr. Bedri SERDAR Bedri SERDAR - 2018 2018 Sürgün Çeşitleri 1- Uzun Sürgün Tomurcukları belirgin internodlarla birbirinden ayrılmış, ağacın boy büyümesinde ve dalların gelişmesinde etken

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Pinus halepensis te Glaf (Kın)

Pinus halepensis te Glaf (Kın) Pinus (Çam) Bu cins Gymnospermler içerisinde en fazla türe sahip olandır. 112 türle temsil edilmektedir. Herdemyeşildir. Hem uzun hem de kısa sürgünleri vardır. Pinus (Çam) Sürgünler: Uzun sürgünlerle

Detaylı

SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL İLKELERİ. Doç. Dr. Zafer YÜCESAN

SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL İLKELERİ. Doç. Dr. Zafer YÜCESAN SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL İLKELERİ Doç. Dr. Zafer YÜCESAN TEMEL KAVRAMLAR Ağaç? Orman? Mekanik ve Organik görüş? Yaşam ortaklığı? Silvikültür? Amacı ve Esasları? Diğer bilimlerle ilişkileri? Yöresellik Kanunu?

Detaylı

8. Meşceredeki yapısal değişim Meşcere geliştikçe onu oluşturan ağaçların büyümesi, gelişmesi, türlerin varlığı, bulunma oranı vb özellikler de

8. Meşceredeki yapısal değişim Meşcere geliştikçe onu oluşturan ağaçların büyümesi, gelişmesi, türlerin varlığı, bulunma oranı vb özellikler de 8. Meşceredeki yapısal değişim Meşcere geliştikçe onu oluşturan ağaçların büyümesi, gelişmesi, türlerin varlığı, bulunma oranı vb özellikler de değişir. Saf meşcerelerde değişim, her bir bireyin hayatta

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) Ülkemizin ormanlık alanı 21.7 milyon hektardır. 3 milyon hektara yakın Ağaçlandırmanın konusunu oluşturan alan bulunmaktadır Gerek

Detaylı

En ideali ağaçların tamamının tohum tuttuğu dönemdir.

En ideali ağaçların tamamının tohum tuttuğu dönemdir. Ormancılıkta yaygın olarak kullanılan kabule göre, tohum verimi itibariyle beş durum söz konusudur. Bunlar; 1- zengin, 2- iyi, 3- orta, 4- zayıf (serpili tohum yılı) ve 5- tohumsuz yıl olmak üzere adlandırılır.

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör 19) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

Silvikült Temel Esasları 7. Klasör

Silvikült Temel Esasları 7. Klasör Silvikült ltürün Temel Esasları 7. Klasör Prof. Dr. Musa GENÇ SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc Dikkat!.. 5846 Sayılı

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞAÇLARI ISLAH YÖNTEMLERİ Orman ağaçlan ıslah yöntemleri üç ana yöntem altında toplanabilir. 1- Ayıklayıcı nitelikte (selektif)

Detaylı

SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI

SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır.

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır. Bitki tanıma I FAM: PİNACEAE Conifera sınıfının en önemli familyasıdır. 10 cins ve 210 kadar tür içerir. Tropik ormanlardan kuzey kutbuna kadar geniş yayılışı vardır. GENUSLARI: Abies, Picea, Keteleria,

Detaylı

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L.

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L. AĞAÇ TÜRLERİMİZ SARIÇAM Pinus sylvestris L. Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.

Detaylı

Tohum ve Fidanlık Tekniği

Tohum ve Fidanlık Tekniği Tohum ve Fidanlık Tekniği Prof. Dr. İbrahim TURNA (2017-2018 GÜZ DÖNEMİ) TOHUM VE FİDANLIK TEKNİĞİ İÇERİK 1. ORMAN AĞACI TOHUMLARI 1.1. Tohum hasat ve kullanma bölgeleri 1.2. Tohum Kaynakları 1.3. Tohum

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Helsinki Konferansının I.Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış

Detaylı

Ağaç Fizyolojisi (2+0)

Ağaç Fizyolojisi (2+0) Ağaç Fizyolojisi (2+0) Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İ.Ü.Orman Faku ltesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Ağaç Fizyolojisi neden önemlidir? Orman; geniş bir alanda, kendine özgu bir iklim yaratabilen, belirli bir

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

İşletme Amaçları ve Koruma Hedefleri Ormancılığın ve orman işletmesinin en önemli görevi, toplumun orman ürün ve hizmetlerine olan ihtiyacını karşılamak olduğundan, işletmenin amaç veya hedeflerini saptaya

Detaylı

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ İBRELİ VE YAPRAKLI ORMAN ALANLARI Ġbreli ormanlar 61% Yapraklı Ormanlar 39% ĠBRELĠ= GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)= 13 220 721 Ha YAPRAKLI = ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)=8 447

Detaylı

ASLİ AĞAÇ TÜRLERİMİZİN EKOLOJİSİ

ASLİ AĞAÇ TÜRLERİMİZİN EKOLOJİSİ ASLİ AĞAÇ TÜRLERİMİZİN EKOLOJİSİ Arş. Gör. Uğur KEZİK Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. KTÜ Major species Asli Orman Ağacı Türlerimiz Geniş yapraklı (Kapalı tohumlular) İbreli (Açık tohumlular) Kızılçam %27

Detaylı

İşletme Amaçları ve Koruma Hedefleri Ormancılığın ve orman işletmesinin en önemli görevi, toplumun orman ürün ve hizmetlerine olan ihtiyacını karşılamak olduğundan, işletmenin amaç veya hedeflerini saptaya

Detaylı

AĞAÇ TÜRÜ SEÇİMİ YETİŞME ORTAMI VE YETİŞTİRME AMACI İLİŞKİSİ. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

AĞAÇ TÜRÜ SEÇİMİ YETİŞME ORTAMI VE YETİŞTİRME AMACI İLİŞKİSİ. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 AĞAÇ TÜRÜ SEÇİMİ YETİŞME ORTAMI VE YETİŞTİRME AMACI İLİŞKİSİ Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında en önemli kararlardan biri, ekim ya da dikim yoluyla getirilecek ağaç türünün ne olacağı

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

DOĞU KAYINI MEŞCERELERİNDE GENÇLİK BAKIMI

DOĞU KAYINI MEŞCERELERİNDE GENÇLİK BAKIMI DOĞU KAYINI MEŞCERELERİNDE GENÇLİK BAKIMI Gençleştirme çalışmalarının başlangıcında, alan etrafında tesis edilen tel örgü, gençlik 2,0 m boya ulaşıncaya kadar düzenli olarak kontrol edilmeli ve fonksiyonel

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

BUDAMA. Prof. Dr. İbrahim TURNA. KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı, Trabzon

BUDAMA. Prof. Dr. İbrahim TURNA. KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı, Trabzon BUDAMA Prof. Dr. İbrahim TURNA KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı, Trabzon BUDAMA 1. Ağaç gövdeleri üzerindeki kuru, kısmen de yaşayan (yeşil) alt dalların belli esaslara uyularak kesilip uzaklaştırılmasına

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: 1 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem toprak ve arazi koşulları (kurak veya çok ıslak, kışın

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2017-2018 BAHAR YARIYILI) İŞLETME SINIFI Değişik orman fonksiyonlarının işletme amacı olarak öne çıkması ya da orman formları ve işletme şekilleri yönünden farklı alanların bulunması

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-1. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-1. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Silvikültürel planlamanın tanımı ve görevleri. Türkiye ormancılığında silvikültürel planlama ve gelişimi. Silvikültürel planlamanın temel kavramları ve

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** -Bu familya yaşayan gymnospermlerin en zengin ve en geniş alanı oluşturan familyasıdır. -Bu familya da, boylu ağaç, ağaç, ağaççık, boylu çalı, çalı formunda

Detaylı

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) YETİŞME ORTAMI ENVANTERİ Yetişme Ortamı? Orman toplumu ve onunla birlikte yaşayan diğer canlıların yetişmesini, gelişmesini sağlayan ve onları sürekli etkisi

Detaylı

Ekim Yöntemleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Ekim Yöntemleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ekim Yöntemleri Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Açık alanda ekimin yapıldığı yere, yani tohumun toprakta dağılış şekline göre iki yöntem söz konusudur. Bunlar; Tam alan ekim yöntemi, Kısmi ekim yöntemi dir.

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Yasin KARATEPE SDÜ Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Yağış Dağılımı 1800 1600 1400 1200 1000

Detaylı

Bitkilerin Adlandırılması

Bitkilerin Adlandırılması Bitkilerin Adlandırılması Bitki isimlerinin bir yerden diğerine değişmemesi, hangi bitkinin söz konusu olduğunun kesin ve emin bir şekilde anlaşılabilmesi ve dünya üzerinde birlik sağlamak için bitkilerde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller 1-idare süresi sonunda, yıllık ortalama kabuksuz gövde odunu artımı 10 m3/ha ve daha fazla olan ağaç türleri, hızlı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

TOHUM. Pof. Dr. İbrahim TURNA

TOHUM. Pof. Dr. İbrahim TURNA TOHUM Pof. Dr. İbrahim TURNA Orman Alanları: 4 milyar ha. DÜNYA DA DURUM Üretilen Odun Hammaddesi: 3.4 milyar m 3 Yakın gelecekteki arz açığı: 800-900 milyon m 3 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara

Detaylı

EKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

EKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 EKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 5 **Tohum ekimi büyük, verimsiz ve fiziksel

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç servetinin; a) ağaç türleri b) yaş sınıfları ya da çap sınıfları, ve c) gövde kalite sınıfları

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ-BAŞKONUŞ DAĞI SAF TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.) MEŞCERELERİNDE AĞAÇ TABAKALARININ BAZI MEŞCERE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ-BAŞKONUŞ DAĞI SAF TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.) MEŞCERELERİNDE AĞAÇ TABAKALARININ BAZI MEŞCERE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: III Sayfa: 862-868 KAHRAMANMARAŞ-BAŞKONUŞ DAĞI SAF TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Rich.) MEŞCERELERİNDE AĞAÇ TABAKALARININ BAZI MEŞCERE

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum ve Fidanlık Tekniği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla olsun ağaçlandırmalarda ilk çıkış noktası TOHUM dur. 1997 yılında: 20.703.122 Hektar (Ülke genelinin % 26,6 ' sı),

Detaylı

Fidanlıkta Repikaj. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Fidanlıkta Repikaj. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Fidanlıkta Repikaj Bulundukları yerde (ekim yastıkları veya diğer) sık olan ya da sıkışık hale gelen fidanların daha iyi bir kök gelişmesi yapması ve gelişmiş gövdelere sahip olması için, bulundukları

Detaylı

ORMAN KORUMA ABİYOTİK (CANSIZ) ZARARLILAR

ORMAN KORUMA ABİYOTİK (CANSIZ) ZARARLILAR ORMAN KORUMA ABİYOTİK (CANSIZ) ZARARLILAR Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Aralık 2014 Biyotik (Canlı) Zararlılar Abiyotik (Cansız) Zararlılar İnsan Hayvan Bitki Ekolojik Kumul Yangın İklim Toprak Rüzgar Fırtına

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

Fonksiyonlar. Fonksiyon tanımı. Fonksiyon belirlemede kullanılan ÖLÇÜTLER. Fonksiyon belirlemede kullanılan GÖSTERGELER

Fonksiyonlar. Fonksiyon tanımı. Fonksiyon belirlemede kullanılan ÖLÇÜTLER. Fonksiyon belirlemede kullanılan GÖSTERGELER Fonksiyonlar Fonksiyon tanımı Fonksiyon belirlemede kullanılan ÖLÇÜTLER Fonksiyon belirlemede kullanılan GÖSTERGELER Fonksiyona uygulanacak Silvikültürel MÜDAHALELER 2) ETÇAP Planlarının Düzenlenmesine

Detaylı

İbrahim TURNA K.T.Ü. Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, TRABZON

İbrahim TURNA K.T.Ü. Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, TRABZON Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (28-35) DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) TOHUM MEŞCERELERİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TURNA K.T.Ü. Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Güneş Yöntemi: Bu yöntemde kozalaklar açıkta sert bir zemin üzerin, branda veya tel kafesli kasalar üzerine 20 cm kalınlığında serilir. Kozalakların açılması süreci türe göre farklılıklar göstermektedir.

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

TOHUM KAYNAKLARI. Tohum Meşcereleri Tohum Bahçeleri (Aşılı Tohum Bahçeleri) Tohum Plantasyonları (Aşısız Tohum Bahçeleri)

TOHUM KAYNAKLARI. Tohum Meşcereleri Tohum Bahçeleri (Aşılı Tohum Bahçeleri) Tohum Plantasyonları (Aşısız Tohum Bahçeleri) TOHUM KAYNAKLARI Tohum Meşcereleri Tohum Bahçeleri (Aşılı Tohum Bahçeleri) Tohum Plantasyonları (Aşısız Tohum Bahçeleri) TOHUM MEŞCERELERİ Bu meşcereler, doğal meşcereler arasından toplumsal (kitlesel)

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR Angiospermae ve Gymnospermae Arasındaki Farklılıklar muhafaza içersinde döllenerek olgun tohuma gelişen gerçek meyve 3. Angiosperma ların odunlarında

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

GENÇLİK VE /VEYA KÜLTÜR BAKIMI

GENÇLİK VE /VEYA KÜLTÜR BAKIMI GENÇLİK VE /VEYA KÜLTÜR BAKIMI Gençlik veya kültür çağındaki meşcerelerde, işletme amacına uygun nitelikte genç meşcereler yetiştirmek amacıyla yapılan bakım uygulamaları, doğal gençleştirme alanlarında

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) YETİŞME ORTAMI ENVANTERİ Yetişme Ortamı? Orman toplumu ve onunla birlikte yaşayan diğer canlıların yetişmesini, gelişmesini sağlayan ve onları sürekli etkisi

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) Islah : Islah deyince üstün nitelikli döllerin elde edilmesi ve yetiştirilmesi anlaşılır. Orman Ağacı Islahı : Orman genetiğinin pratiğe

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

AĞAÇ ISLAHI PROF. DR. İBRAHIM TURNA

AĞAÇ ISLAHI PROF. DR. İBRAHIM TURNA AĞAÇ ISLAHI PROF. DR. İBRAHIM TURNA TOHUM KAYNAKLARI Ülkemizde tohumlar (OGM); a-tohum Toplama Sahalarından (Kaynağı Belli) b-tohum Meşcerelerinden (Seçilmiş) c-tohum Bahçelerinden (Nitelikli veya Test

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 5.3. Tarımsal Ormancılıkta Kullanılabilecek Bazı Önemli Odunsu Çok Yıllık Bitkiler ve Özellikleri 1. KAVAK (Populus ssp.) Daha sonraki yıllarda

Detaylı

Veysel AYYILDIZ 1 Mahmut D. AVŞAR 2

Veysel AYYILDIZ 1 Mahmut D. AVŞAR 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2007, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 23-31 KAHRAMANMARAŞ-YAVŞAN DAĞINDAKĐ TOROS SEDĐRĐ (Cedrus libani A. Rich.) MEŞCERELERĐNDE TÜRLERĐN

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (36-42)

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (36-42) Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (36-42) ARTVİN- KAFKASÖR YÖRESİNDEKİ BİR DOĞU LADİNİ (Picea orientalis L. Link)-DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana Spach. subsp. nordmanniana)

Detaylı

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi FİDAN ÜRETİMİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi SULAMA Sulamada kullanılan suyun miktarı; toprağın

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Türlerin Hacim Gelişmeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Türlerin Hacim Gelişmeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Türlerin Hacim Gelişmeleri Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Endüstriyel ağaçlandırmalarda hacim gelişmesi, kullanılan hızlı gelişen ağaç türünün Yapraklı Tür veya İbreli Tür olduğuna

Detaylı

1 Klimatik faktörler (iklim), -ışık, sıcaklık, su, rüzgar, gazlar. 3 Biyotik faktörler (insanlar, hayvanlar,bitkiler)

1 Klimatik faktörler (iklim), -ışık, sıcaklık, su, rüzgar, gazlar. 3 Biyotik faktörler (insanlar, hayvanlar,bitkiler) 3. ÖNEMLİ YETİŞME ORTAMI FAKTÖRLERİNİN AĞAÇ VE ORMAN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ 1 Klimatik faktörler (iklim), -ışık, sıcaklık, su, rüzgar, gazlar 2 Edafik faktörler (toprak) 3 Biyotik faktörler (insanlar,

Detaylı

Vegetatif (eşeysiz) çoğaltma

Vegetatif (eşeysiz) çoğaltma Vegetatif (eşeysiz) çoğaltma Genel anlamda, bitkilerin değişik yaşlarda gövde ve dal parçaları, büyüme uçlarındaki meristematik dokuları, kökleri, yaprakları yada özelleşmiş veya değişikliğe uğramış gövde

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Fonksiyonlara göre dağılım

Fonksiyonlara göre dağılım Fonksiyonlara göre dağılım (2004 OBM çalışmalarına göre) 2008 yılında; 1,451,047 ha alan KORUYUCU özelliği ile korumaya 0,613,626 ha alan su havzalarını korumaya 1,832,770 ha alan toprak korumaya Biyoçeşitlilik

Detaylı

AĞAÇ ISLAHI PROF. DR. İBRAHİM TURNA

AĞAÇ ISLAHI PROF. DR. İBRAHİM TURNA AĞAÇ ISLAHI PROF. DR. İBRAHİM TURNA TOHUM KAYNAKLARI Ülkemizde tohumlar (OGM); a-tohum Toplama Sahalarından (Kaynağı Belli) b-tohum Meşcerelerinden (Seçilmiş) c-tohum Bahçelerinden (Nitelikli veya Test

Detaylı

İSTANBUL-BENTLER YÖRESİNDEKİ DOĞAL SAPSIZ MEŞE (Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.) GENÇLİKLERİNDE İLK BÜYÜMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL-BENTLER YÖRESİNDEKİ DOĞAL SAPSIZ MEŞE (Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.) GENÇLİKLERİNDE İLK BÜYÜMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 18, 67-75 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 İSTANBUL-BENTLER YÖRESİNDEKİ DOĞAL SAPSIZ MEŞE (Quercus petraea (Mattuschka) Lieb.) GENÇLİKLERİNDE İLK BÜYÜMELERİN

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNDE BUDAMA TEKNİKLERİ

BAHÇE BİTKİLERİNDE BUDAMA TEKNİKLERİ BAHÇE BİTKİLERİNDE BUDAMA TEKNİKLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA TERBİYE SİSTEMİ VE BUDAMA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAHÇIVANLIK EĞİTİMİ KURSU Ankara MEYVE AĞACININ KISIMLARI 1- KÖK Toprak altı organıdır Meyve ağacının

Detaylı

II. AĞAÇ TÜRÜ SEÇİMİ YETİŞME ORTAMI VE AMAÇ İLİŞKİSİ. Prof. Dr. İbrahim TURNA

II. AĞAÇ TÜRÜ SEÇİMİ YETİŞME ORTAMI VE AMAÇ İLİŞKİSİ. Prof. Dr. İbrahim TURNA II. AĞAÇ TÜRÜ SEÇİMİ YETİŞME ORTAMI VE AMAÇ İLİŞKİSİ 1 Ağaçlandırma çalışmalarında en önemli kararlardan biri, ekim ya da dikim yoluyla getirilecek ağaç türünün ne olacağı bir başka söyleyişle Tür Seçimi

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

DÜNYA BİTKİ (Flora) ALEMLERİ:. Holarktis Paleotropis Neotropis Kapensis Australis Antarktis HOLARKTİK FLORA ALEMİ

DÜNYA BİTKİ (Flora) ALEMLERİ:. Holarktis Paleotropis Neotropis Kapensis Australis Antarktis HOLARKTİK FLORA ALEMİ DÜNYA BİTKİ (Flora) ALEMLERİ:. Holarktis Paleotropis Neotropis Kapensis Australis Antarktis HOLARKTİK FLORA ALEMİ Avrupa Sibirya Bölümü (Kolşik Flora-Öksin Formasyonu) Turan-Önasya Step Bölümü Akdeniz

Detaylı

AMENAJMAN YÖNTEMLERİ

AMENAJMAN YÖNTEMLERİ AMENAJMAN YÖNTEMLERİ AMENAJMAN YÖNTEMLERİ Aynı Yaşlı ve Maktalı Koru (AYMK) Ormanlarında 1- Hızlı Büyüyen ve Traşlama Kesimi ile İşletilen AYMK Gerçek Yıllık Alan Yöntemi Eşit Hasılatlı Yıllık Alan Yöntemi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller Endüstriyel ağaçlandırmalarda genellikle topraksız (çıplak köklü) fidanlar dikilmektedir (türe göre

Detaylı

Şaşırtılmamış fidanlar, genellikle zengin yan ve saçak köklü ve iyi gelişmiş bir gövdeye sahip olmaz. Dolayısıyla böyle fidanların kullanımı ve

Şaşırtılmamış fidanlar, genellikle zengin yan ve saçak köklü ve iyi gelişmiş bir gövdeye sahip olmaz. Dolayısıyla böyle fidanların kullanımı ve Fidanlıkta Repikaj Bulundukları yerde (ekim yastıkları veya diğer) sık olan ya da sıkışık hale gelen fidanların daha iyi bir kök gelişmesi yapması ve gelişmiş gövdelere sahip olması için, bulundukları

Detaylı