Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları"

Transkript

1 Kitap Bölümü DERMAN Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Murat Topal, Kutsi Tuncer Şekil 1. ayak bileği anatomisi Genel Bilgiler Ayak bileği eklemini (Şekil 1) tibia, fibula ve talus oluşturur [1]. Tibia distal eklem yüzünün longitudunal bir konveksitesi talusun konkav eklem yüzü ile uyumludur. Bu birleşimin orta noktasına göre tibiatalar eklemi medial ve lateral kompartmanlara ayrılır [2]. Ayak bileği ekleminin diğer eklemlere kıyasla daha küçük bir temas alanı vardır; bu da eklemde daha fazla strese neden olmaktadır [3]. Ayak bileği kıkırdağının kalça ve dize göre daha farklı tensil özelikleri olması ilerleyen yaşa rağmen primer osteoartrit gelişmesine engel olmaktadır [4]. Primer ayak bileği osteoartriti oldukça DOI: /DERMAN.3640 Received: Accepted: Published Online: Corresponding Author: Murat Topal, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Kat: 4, Yakutiye, Erzurum, Türkiye. T.: GSM: Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 5511

2 Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Şekil 2. ileri evre ayak bileği artrozu nadir olmakla birlikte en sık neden postravmatik artritlerdir [5]. Posttravmatik artritlerin en sık nedenleri ise rotasyonael ayak bileği kırıkları (%37) ve rekurran ayak bileği instabilitesidir(%15). Ayak bileği artriti (ABA) hastaları hayat kalitesini ve ayak bileğinin fonkisyonunu belirgin olarak kötüleştirir [6]. Ayak bileği artritli (Şekil 2) hastalarda detalyı anamnez ve fizik muayene önemlidir. Öncelikle ABA ne neden olan travma araştırılır. Generalize inflamatuar artritlerde ayak ABA ilk klinik bulgu olmamakla birlikte genellikle ciddi çoklu eklem tutulumuna eşlik eder. Fizik muayenede hangi aktivitelerin ağrıya neden olduğunun belirlenmesi patolojinin lokalizasyonunun belirlenmesi açısından önemlidir. Örnek olarak yokuş yukarı yürüme esnasında ortaya çıkan ağrı ayak bileği önünde kemik sıkışma kaynaklı olurken yokuş aşağı yürüme esnasında ortaya çıkan ağrı arka ayakta yumuşak doku sıkışması kaynaklıdır. Yürürken, ayakta ve otururken ayak bileği ve ayak; özellikle arka ayak dizilimi açısından değerlendirilmelidir [2]. Ayakta AP, lateral ve mortis ayak bileği frafiler ve topuk varus ve valgus angulasyonunu değerlendirmek için topuk dizilim grafileri çekilmelidir [7]. MRG ayak bileği eklemi etrafındaki yumuşak dokuları derğeldirmede faydalı olmakla birlikte BT görüntüleme eklemi 3 boyutlu görüntülemeye olanak sağlayarak preoperatif planlanmada etkilidir [8]. ABA li hastanın derğelendirlmesi esnasında en önemli noktalardan biri de artritin global veya fokal olduğunun saptanmasıdır. Romatiod artrit, seronegatif spondiloartropatiler, hemofili, gut artritleri, intraartikuler pilon kırıkları, nöropatik kırıklar global ABA ne neden olurken, tibia şaft malunionları, ayak bileği instabilitesi ve ayak dizilim bozukluları fokal artritlere neden olmaktadır [2]. Tedaviler Konservatif Tedavi Konservatif tedavinin sonuçları ile ilgili literatürde kısıtlı sayıda kaynak mevcuttur. Non steroid antiinflamatuar ilaçlar, eklem içi steriod injeksiyonları kullanılmaktadır. Son evre ABA nde standart tedavi mekanik olarak yükün azaltılmasıdır. Baston veya ayak-ayak bileği ortezi kullanımı ağrıda azalma sağlayabilir [9]. 552 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 2

3 Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Şekil 3. Ayak bileği atrodezi vida ile tespit Artrodez ABA nde artrodez başarılı seçeneklerden biridir. Ağrı ayak bileği kaynaklı ise başarılı bir ayak bileği füzyonu ağrıyı giderebilir. Diğer yöntemlere kıyasla füzyon cerrahisinin ağrıyı daha iyi ortadan kaldırdığı bildirilmiştir [10]. Dezavantajları ise operasyon sonrası füzyonun tam olarak güvenilir olmaması (% füzyon oranları), fonksiyonel kısıtlılık, ayağının diğer eklemlerinde dejenerasyonun hızlanmasıdır [10, 11]. Artrodez kararı verildikten sonra ir sonraki en önemli aşama uygun dizilimi sağlamak için hastanın değerlendirilmesidir. Tibia eğimi ve dizin pozisyonun değerlendirilmesi füzyon distalinde plantigrad bir ayak elde etmek için uygun dizlimin sağlanması önemlidir [12]. Subtalar eklemin füzyon sonrası 5 ile 7 derece arasında valgusta tespit edilmesi ön ayak fonksiyonları açısından çok önemlidir [2]. İnsizyonları cilt skarlarının üzerinden yapmamak yara iyileşmesi esnasında komplikasyonları engeller. Artrodez için optimal poziyon nötral plantar fleksiyon, 5 derce valgus, diğer ekstremite ile aynı veya çok az daha fazla rotasyonda ve talus çatısının ön sınırı tibia ön sınırı ile aynı hizada olacak pozisyondur [13]. Genellikle lateral yaklaşım kullanılır. Artroskopik, mini artrotomi veya açık teknikler; internal veya eksternal fiksasyon ile kullanılabilir. Tespit seçenekleri (Şekil 3) ise vida, plak ve vida, sirküler eksternal fiksatörler veya retrograd intrameduller çivilerdir [12]. Cerrahi sonrası ağrı kontrolü önemlidir gün boyunca atel immobilizasyon ile yara iyileşmesi beklenir. Açık teknik ve vida ile tespit sonrası dikişler 12. günde alındıktan sonra sirküler kısa bacak alçısı uygulanır ve kesinlikle yük verdirilmez. 6. Haftanın sonunda alçı çıkarılır. Kaynama grafilerde değerlendirilir. Yeterli iyileşme görülürse fiberglas yürüme alçısı yapılır ve bu alçı postoperatif 12. Haftaya kadar kullanılır. Tatminkar füzyon sağlandıktan sonra alçı tamamen çıkarılır [2]. Artroplasti Hasta ve Protez Seçimi İlk jenerasyon total ayak bileği protezleri (TABP) uzun dönemde kötü sonuçlar vermiş olsa da yeni tasarım protezlerin uzun dönem sonuçları ve devam eden takipleri oldukça başarılıdır [14]. TABP nin endikasyonu son evre ABA dir. Göreceli endikasyonları ise ağır işte çalışmayan, 50 yaşın üstünde, gerçekçi fonksiyonel beklentisi Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 5533

4 Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları olan ABA li hastalardır. Erken dönem başarısızlığı önlemek için kontrendikasyonlara tam anlamıyla riayet edilmelidir. Mutlak kontrendikasyonlar; talus avaskuler nekroz, ayağın plantigrad pozisyona getirilememesi, ESR yüksek olmasıyla birlikte ayak bileği osteomyeliti hikayesi, yeterisz yumuşak doku desteği, ciddi nöromuskuler bozukluklar, nöropatik ayak bileği eklemi ve ciddi osteoporozdur. Daha önce yapılmış TABP ve koronal planda 25 derceden fazla deformite göreceli kontrendikasyonlardır [12, 15]. Çimentolu-çimentosuz, mobil-immobil, 2 veya 3 komponent içeren farklı TABPleri mevcuttur (Agility (DePuy, Warsaw, IN), INBONE (Wright Medical Technologies, Arlington, TN), Salto Talaris (Tornier, Saint Ismier, Fransa), Eclipse (Integra LifeSciences, Plainsboro, NJ), STAR (Waldemar Link, Hamburg, Almanya),Mobility (De- Puy International, Leeds, UK) Buechel-Pappas (Endotec, South Orange, NJ),HINTEG- RA,BOX (Finsbury Orthopaedics, Leatherhead, Surrey, UK) [16]. Günümüzde sıklıkla çimentosuz, 3 komponentli ve mobil STAR kullanılmaktadır[12]. Cerrahi Teknik Operasyon öncesi ayak ve ayak bileği motor ve duyusal fonksiyon, eklem hareket açıklıkları, cildin durumu açısından, ayağın genel postürü açısından kapsamlı olarak değerlendirilmelidir. Hasta supin pozisyonda operasyona alınır. Yeterli destek yastıkları kalça altına yerleştirilerek patellanın yere paralel olması sağlanır. Tibialis anterior tendonunun lateralinden 20 cm insizyonla cilt cilt altı geçilir. İnsizyon derinleştirilir. Yüzeyel peroneal sinirin 2 dalına insizyonun distalinde karşılaşılabilir. Ekstensor hallucis longus ile tibialis anterior arasından derin fasya kesilir. Damar sinir paketi tibialis anteriorun lateralinde eksplore edilir ve ekstensor hallucis longusla birlikte laterale ekarte edilir. Medial ve lateral malleol üzerindeki yumuşak dokular da dahil olmak üzere yumuşak dokular eleve edilir. Sinovial dokular rezeke edilerek eklem ekspozisyonu tam olarak sağlanır. İlk olarak medial oluktan 6mm vertikal kesi yapılarak medial malleol üzerindeki stres azaltılır. Medial oluğa 6mm düz osteotom yerleştirilirek rotasyon kontrolü sağlanır. Anterior tibal tüberküle pin yerleştirilir ve osteotom ile paralel poziyona getirilerek kesi bloğu distal dınırı plafonda gelecek şekilde yerleştirilir. Floroskopi altında kesi bloğunun tibia uzun aksına paralel olduğundan emin olunarak pinlerle kesi bloğu sabitlenir. Distal tibiadan 5mm kalınlığında kemik alınır. Manuel traksiyon uygulanarak ayak bileğininin sıkılığı değerlendirilir. Yeterli esneklik sağlanmamışsa 1 veya 2mm daha alınır. Sagital planda kesinin öne 2 veya 3 derece açıklığının olması gereklidir. Kesi vertikal kesiler de yapılarak tamamlanır. Kemik fragman çıkarılır. Talus kesi bloğu yerleştirilir. Topuk hafif valgusta ayak bileği dorisfleksiyonve nötrel arasında tutulur. 4mm kalınlığında talus çatı ve daha sonrasında talus gövde kesileri yapılır. Datum kılavuzu aparatı 2. Metatarsı hizalayacak şekilde yerleştirilir ve sabitlenir. Pozisyonu floroskopi ile teyit edilir. Datum üzerine anterior ve posterior kesi blokları yerleştirilir. Posterior chamfer kesi yapılır. Medial ve lateral bloklar yerleştirilir ve kesiler yapılır. Plantar yüzdeki tüm kemiğin alındığı kontrol edilir. Kemik fragmanlar çıkarılır. Denemelerle uygun komponentler saptanır. Öncelikle talar kısım daha sonra tibial kısım peşinden polietilen kısım yerleştirilir (Şekil 4,5). Dokular kapatılır [2, 12, 17, 18]. Perop ve Postop Komplikasyonlar Operasyon sırasında medial malleolde ve fibulada kesi esnasında nadir de olsa kırıklar meydana gelebilir. Postoperatif dönemde ileri derece osteoporotik hastalarda vertikal medial malleol kırıkları oluşabilir. Bu bölgedeki cildin oldukça ince olması 554 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 4

5 Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Şekil 4. Total ABP intraoperatif görüntü Şekil 5. Total ABP postoperatif ayak bileği AP direk grafi nedeni le çeşitli yar problemleri ile karşılaşılabilir. Düşük oranda da olsa her protezde olduğu gibi derin enfeksiyonlar. İmplant yetmezliği ortaya çıkabilir. Özellikle STAR protezi tatbiki sırasında ayak bileği seviyesinin altında plantigrad pozisyonun sağlanması koronal planda deformite olmasına engelleme açsından önemlidir [17, 19]. Postoperatif Dönem Şişliğin azalması ve insizyonun iyileşmesi için ekstremiteye elevasyon sağlanmalıdır. Postopertif 2 haftada ayak iyi desteklenmiş kısa bacak alçı içinde elevasyonda tutulmalıdır. İlk 2 haftadan sonra yara iyileşmesi tamamlanmışsa dikişler alınır ve elastik bandaj uygulanarak, %50 yük verdirilip yürüme botu kullandırılır. 6 haftanın sonun yürüme botu ile tam yük vermeye izin verilir. Takip eden 6 haftanın sonunda hastaları yürüme botunu tedrici olarak çıkarmasına izin verilir [12]. Charcot Ayak Charcot ayağı, diyabetik periferik nöropatinin, ayakta enfeksiyon ve deformitelere neden olabilen ciddi bir komplikasyonudur[20]. Hastalığın gelişimi duyu hissi kaybı sonrasında ayakta eklemlerde ve çevreleyen kemik dokularda yıkıcı değişiklikler şeklinde olur. Dibetik hastaların %0,1-1,4 ünde nöropatisi olan diabetik hastaların%7,5inde görülür. Akut dönemde kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ön planda olup, yumuşak doku enflamasyonu yapan nedenlerle ayırıcı tanı yapmak güçtür. İleri dönemlerde ciltte ülserler, kemik çıkıntılar ve ayağın yapısını ve işlevini bozan eklem instabiliteleri gözlenir[21]. Hastaların değerlendirilmesinde ayağın direkt grafileri çekilmekle birlikte; abse le yumuşak doku şişkinliğin ayırıcı tanısında MRG faydalı olabilir[22]. Tedavide amaç ayakkabı kullanımına olanak sağlayan, plantigrad stabil bir ayaktır [21]. Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 5555

6 Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları AYAK ARTROZLARI Ard Ayak Artrozları Genel Bilgiler Arka ayak eklemlerini subtalar, talonavikuler, kalkaneokuboid eklemler oluşturur. Travma, inflamatuar artritler, primer osteoartrit, son evre tibialis posterior tendon disfonksiyonu, tarsal koalisyon ve çeşitli nörolojik bozukluklar arka ayakta artrite neden olabilir. Tibialis posterior disfonksiyonuna bağlı artritlere sıklıkla aşil tendon kontraktürü eşlik eder. İzole talonaviküler eklem artriti ise romatiod artritte görülür [23, 24]. Tedaviler Aktivite modifikasyonu, non-steriod antiinflamatuar ilaçlar, ayakkabı modifikasyonu, UCBL ortezi veya ayak-ayakbileği ortezi kullanımı, kortikosteriod enjeksiyonu konservatif tedavi seçenekleridir [2]. Semptomatik egzsotozlarda veya serbest fragmanların eksizyonunda ilgili arka ayak eklemine açık artrotomi veya artroskopi ile müdahale edilebilir. Arka ayak artritlerinde artrodez oldukça başarılı ve tercih edilen bir yöntemdir. İzole artritlerde ilgili ekleme artrodez yapılırken talonavikuler eklem artodezi gereki ise triple artrodez önerilmektedir. Evre 3 tibialis posterior disfonksiyonunda da triple artrodez önerilmektedir. Arka ayak artrodezinde önerilen tespit plantigrad ayakta 5 derece arka ayak valgusu, ve talus 1. metatars çizgisinin AP ve lateral grafilerde bütünlüğü korunacak pozisyondadır[25]. Postoperatif Dönem Artrodez yapılan olgularda gün sonrası dikiş alınır ve atel ile immobilizasyona devam edilir. Şişliği önlemek için elastik bandaj kullanılabilir. 6. Haftada çekilen filmlerde yeterli füzyon saptanmışsa yürüme alçısı ile yük verdirilir. Onikinci hafta kontrollerinde tatminkâr kaynama sağlanmışsa alçı çıkarılır [2]. Orta Ayak Artrozları Genel Bilgiler Orta ayak eklemleri navikülokuneiform, mettarsoküneiform ve metatarsokuboid eklemlerdir. Orta ayak artritleri primer, posttravmatik veya inflamatuar olabilir (Şekil 6). Primer osteoartrit orta ayakta en sık etiolojik faktördür. Tedaviler Aktivite modifikasyonu, non-steriod antiinflamatuar ilaçlar ve longitudunal ark destekli ortezler, floroskopi destekli intraartikuler steroid enjeksiyonu konservatif tedavide kullanılan yöntemlerdir. Anatomik dizilim korunarak yapılan orta ayak artrodezleri ayak fonksiyonlarını büyük ölçüde korur. Genellikle 4. ve 5. Tarsometatarsal ekleme; yürümenin duruş fazındaki ayağın uyum fonksiyonunu korumak için füzyon yapılmaz[2, 26]. Postoperatif Dönem Postoperatif takip arka ayak artrodezleri ile aynı algoritmdir. 556 Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 6

7 Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Şekil 6. orta ayak artrozu ayak lateral grafi Ön Ayak Artrozları Halluks Rijidus Halluks rijidus 1. metatarsofalangeal eklemin osteroartritidir (Şekil 7). Dejeneraitf artrite bağlı 1. metatarsofalangeal eklemde hareket kıstıtlılığı ve ağrı ortaya çıkar. Şekil 7. Halluks rijidus Neden olan primer etiolojik faktör bilinememekle birlikte akut travma veya tekrarlayan mikrotravmaların ya ada 1. metatarsın anatomik varyasyonlarının neden olduğu bildirilmektedir. Coughlin ve Shurnas sınıflandırması klinik ve radyolojik bulgulara göre 0 dan 4 e kadar 5 evreye ayırır. Hastalarda ilk bulgu olarak 1. metatarsofalangeal eklemin zorlu dorsifleksiyonuyla ağrı şikâyeti vardır. Ağrı zamanla azalır. Dorsal osteofitler soral kütanöz sinir nöropraksisine neden olarak parestezilere neden olabilir [27, 28]. Evre 0 ve evre 1 de ortez kullanımı nonsteriod antiinlamatuar kullanımı gibi konservatif tedavi seçenekleri tercih edilir. Evre 1 ve 2 hastalıkta dorsal çöliektomi, yaşlı yüksek fonksiyonel beklentisi olmayan ileri evre hastalarda Keller rezeksiyon artroplastisi tercih edilir. 60 dereceden fazla 1. Metatarsoflangeal eklem dorsifleksiyonu beklentisi olan hastalarda Moberg prosedürü (1. Proksimal falanksın kapalı Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 5577

8 Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları kama dorsal osteotomisi) tercih edilebilir [29]. Evre 3 v e 4 hastalarda metatarsofalangeal eklem artrodezi uygulaması sıktır. Artrodez uzun dönemde interfalangeal eklemde dejenerasyonlara neden olabilir[30]. Bir çok olguda tam temas alçısı gibi basınç dengeli dağılımını sağlayan konservatif yöntemler faydalı olabilir[31]. Akut dönemde yapılan stabilizasyon operasyonlarında yüksek oranda nonunion, enfeksiyon ve yara problemleri bildirilmiştir. Geç dönemde inflamatuar dönem geçtikten sonra ayağın plantigrad olup olmamasına göre cerrahi karar verilir. Gerekli olgularda egzostektomi, artrodez ve ostettomilerle deformite düzeltilmesi yapılabilir. Daha önceki girişimlerde başarısız olunan hastalarda ampütasyonlar gerekebilir[32, 33]. Kaynaklar 1. Moore, K.L., A.F. Dalley, and A.M. Agur, Clinically oriented anatomy. 2013: Lippincott Williams & Wilkins. 2. Coughlin, M.J., C.L. Saltzman, and R.A. Mann, Mann s Surgery of the Foot and Ankle: Expert Consult-Online. 2013: Elsevier Health Sciences. 3. Kimizuka, M., H. Kurosawa, and T. Fukubayashi, Load-bearing pattern of the ankle joint. Archives of orthopaedic and traumatic surgery, (1): p Martin, J.A. and J.A. Buckwalter, Roles of articular cartilage aging and chondrocyte senescence in the pathogenesis of osteoarthritis. The Iowa orthopaedic journal, : p Saltzman, C.L., et al., Epidemiology of ankle arthritis: report of a consecutive series of 639 patients from a tertiary orthopaedic center. The Iowa orthopaedic journal, : p Agel, J., et al., Functional limitations of patients with end-stage ankle arthrosis. Foot & ankle international, (7): p Saltzman, C.L. and G.Y. El-Khoury, The hindfoot alignment view. Foot & Ankle International, (9): p Choplin, R.H., et al., CT with 3D Rendering of the Tendons of the Foot and Ankle: Technique, Normal Anatomy, and Disease 1. Radiographics, (2): p Martin, R.L., G.W. Stewart, and S.F. Conti, Posttraumatic ankle arthritis: an update on conservative and surgical management. journal of orthopaedic & sports physical therapy, (5): p Coester, L.M., et al., Long-term results following ankle arthrodesis for post-traumatic arthritis. The Journal of Bone & Joint Surgery, (2): p Muir, D.C., A. Amendola, and C.L. Saltzman, Long-term outcome of ankle arthrodesis. Foot and ankle clinics, (4): p Kitaoka, H., Master Techniques in Orthopaedic Surgery: The Foot and Ankle. 2013: Lippincott Williams & Wilkins. 13. Mann, R.A. and K.M. Rongstad, Arthrodesis of the ankle: a critical analysis. Foot & Ankle International, (1): p Haddad, S., et al., Intermediate and long-term outcomes of total ankle arthroplasty and ankle arthrodesis. The Journal of Bone & Joint Surgery, (9): p Steck, J.K. and J.B. Anderson, Total ankle arthroplasty: indications and avoiding complications. Clinics in podiatric medicine and surgery, (2): p Gougoulias, N.E., A. Khanna, and N. Maffulli, History and evolution in total ankle arthroplasty. British medical bulletin, (1): p Kofoed, H., Scandinavian Total Ankle Replacement (STAR). Clinical orthopaedics and related research, : p Canale, S.T. and J.H. Beaty, Campbell s Operative Orthopaedics: Expert Consult Premium Edition-Enhanced Online Features. 2012: Elsevier Health Sciences. 19. Conti, S.F. and Y.S. Wong, Complications of total ankle replacement. Clinical orthopaedics and related research, : p DİKİCİ, F., G. POLAT, and T. Ufuk, Charcot ayağı. Turkiye Klinikleri Journal of General Surgery Special Topics, (1): p Armstrong, D., et al., The natural history of acute Charcot s arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. Journal of the American Podiatric Medical Association, (6): p Chantelau, E. and L. Poll, Evaluation of the diabetic charcot foot by MR imaging or plain radiography--an observational study. Experimental and clinical endocrinology & diabetes: official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, (8): p Donatto, K.C., Arthritis and Arthrodesis of the Hindfoot. Clinical orthopaedics and related research, : p Elbar, J., et al., Talonavicular arthrodesis for rheumatoid arthritis of the hindfoot. The Orthopedic clinics of North America, (4): p Ruff, M. and R. Turner, Selective hindfoot arthrodesis in rheumatoid arthritis. Orthopedics, (1): p Filippi, J., et al., Midfoot Arthrodesis following Multi-Joint Stabilization with a Novel Hybrid Plating System. Foot & ankle international, (3): p Derman Tıbbi Yayıncılık Derman Tıbbi Yayıncılık 8

9 Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları 27. Coughlin, M.J. and P.S. Shurnas, Hallux rigidus. The Journal of Bone & Joint Surgery, (11): p Shereff, M.J. and J.F. Baumhauer, Current concepts review: hallux rigidus and osteoarthrosis of the first metatarsophalangeal joint. J Bone Joint Surg Am, (6): p MOBERG, E., A simple operation for hallux rigidus. Clinical orthopaedics and related research, : p Gibson, J.A. and C.E. Thomson, Arthrodesis or total replacement arthroplasty for hallux rigidus: a randomized controlled trial. Foot & ankle international, (9): p Pinzur, M.S., T. Lio, and M. Posner, Treatment of Eichenholtz stage I Charcot foot arthropathy with a weightbearing total contact cast. Foot & ankle international, (5): p Pinzur, M., Surgical versus accommodative treatment for Charcot arthropathy of the midfoot. Foot & ankle international, (8): p Pinzur, M.S., et al., Current practice patterns in the treatment of Charcot foot. Foot & Ankle International, (11): p Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 5599

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ

ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı AYAK ARKASI ENDOSKOPİSİ ve AYAK ARTROSKOPİSİ I. AYAK BİLEĞİ

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Halluks Rijidus'ta Güncel Tedavi Yöntemleri:

Halluks Rijidus'ta Güncel Tedavi Yöntemleri: H. Yetkin, U. Kanatlý, M. Songür Halluks Rijidus'ta Güncel Tedavi Yöntemleri: Haluk Yetkin*, Ulunay Kanatlý**, Murat Songür*** Halluks rijidus, ayak birinci sýra patolojileri içinde halluks valgustan sonra

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 4,, (214-218 218), 2003 HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ Volkan ÖZTUNA*, Metin M. ESKANDARÝ**,

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI Çalışma Grubu Öğrencileri: Ayşegül Akçeli, Doruk Can Çelebi, Bengisu Kaya, Tuğba Yıldırım, Uğurum Yücemen Danışman: Doç.

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Ayak ayakbileğinin Dinamik Biomekaniği

Ayak ayakbileğinin Dinamik Biomekaniği Ayak ayakbileğinin Dinamik Biomekaniği Yapısal ayak deformiteleri; Arka ayak; calcaneal/subtalar varus ayakbileği ekleminde ekin Pesplanovalgus Pescavus Ön ayak; Ön ayakta varus Ön ayakta ekin Hallux valgus

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç Ayağın Özellikleri Ayağın diğer uzuvlardan farklı üç özelliği vardır. Yer ile teması sağlayan tek bölge olması Tüm vücut ağırlığını taşıması Sert bir kalıp

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL İstemi YÜCEL Kutay ÖZTURAN Cemalettin ATAM Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD. Düzce Submitted/Başvuru tarihi: 24. 04. 2009 Accepted/Kabul

Detaylı

Özgün Çalışma / Original Article

Özgün Çalışma / Original Article Özgün Çalışma / Original Article HALLUKS RİJİDUS TEDAVİSİNDE YÜZEY DEĞİŞTİRME ARTROPLASTİSİ: KISA DÖNEM SONUÇLAR : SHORT TERM OUTCOMES Onur KOCADAL, MD; 1 İsmail Murad PEPE, MD; 1 Cihan ERGÜN, MD; 1 Zafer

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Eklem protezleri 20. yy ın ilk yarısından itibaren geliştirildi Kalça, diz, omuz, ayak bileği, dirsek, parmak

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Basıncı ayağın plantar yüzeyine eşit olarak dağıtmak ve aşırı duyarlı bölgelerden basıncı kaldırmak Ayaktaki biomekaniksel dengesizliği düzeltmek Biomekaniksel

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Engin ŞENAY 10.08.2010 Ayak Bileği Yaralanmaları 1. 2. Hikaye 3. Fizik Muayene 4. Görüntüleme 5. Travmalar,

Detaylı

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Dokt. Öğr. Kıvanç İNAN Prof. Dr. Kemal YANIK T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI TANIM Kırılan herhangi bir kemiğin anatomik olmayan

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Ayak bileği artroplastisi

Ayak bileği artroplastisi TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2013;12(2):182-188 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2013.21 Ayak bileği artroplastisi Ankle arthroplasty Tahir Öğüt İstanbul Üniversitesi

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

Alçılama sonrası izlem, sonuçlar ve nüksler

Alçılama sonrası izlem, sonuçlar ve nüksler Alçılama sonrası izlem, sonuçlar ve nüksler Dr.Hüseyin Arslan DÜ Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD Alçı sonrası izlem Ponseti metodu 2 aşamalı bir tedavi modelidir: 1. Düzelme (manipülasyon, seri

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Umut Yavuz, Murat Gül, Devrim Özer, Bilal Demir, Ferdi Dırvar, Yavuz Kabukçuoğlu

Umut Yavuz, Murat Gül, Devrim Özer, Bilal Demir, Ferdi Dırvar, Yavuz Kabukçuoğlu Özgün Araştırma / Original Article DOI: 1.4274/haseki.1737 İleri Evre Halluks Rigidus Tedavisinde Tek Kortikal Vida ile Primer Artrodez Primary Arthrodesis in the Treatment of High Grade Hallux Rigidus

Detaylı

Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma

Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem.Alev Kahraman DİYABETLİNİN AYAĞININ KORUNMASINDA

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Nükleer Tıp Tanı Yöntemleri

Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Nükleer Tıp Tanı Yöntemleri Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Nükleer Tıp Tanı Yöntemleri Prof. Dr. Çetin Önsel İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1 Diyabetik ayak (DA) Dünya Sağlık Örgütü ne göre dünyada 180 milyon

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME

AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME Ayak Basınç Ölçümü Değerlendirmesi Kişiye Özel Tabanlık Verilmesi Prof. Dr. Lale CERRAHOĞLU Ayak Sağlığı Ünitesi-Pedobarometri Laboratuvarı Sorumlusu Tedaviye

Detaylı

Erişkinlerde orta ve ağır dereceli halluks valgus deformitesinin tedavisinde Simmonds-Menelaus tekniği

Erişkinlerde orta ve ağır dereceli halluks valgus deformitesinin tedavisinde Simmonds-Menelaus tekniği ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(6):648 653 künyeli yazının Türkçe çevirisi Erişkinlerde orta ve ağır dereceli halluks valgus deformitesinin tedavisinde Simmonds-Menelaus tekniği Yunus

Detaylı

Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi ve Tedavi

Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi ve Tedavi BİLİMSEL PROGRAM 28 Nisan 2016, Perşembe 12:00-20:00 Kayıt 17:00-18:00 Açılış 18:00-18:20 Oturum I Oturum Başkanı: Dr. İzge Günal Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

Konjenital Vertikal Talus

Konjenital Vertikal Talus Konjenital Vertikal Talus Ahmet Doğan* Konjenital konveks pes valgus olarak da bilinen, çocukluk çağında görülen nadir bir durumdur. Konjenital vertikal talus (CVT) ilk olarak 1914 yılında Henken tarafından

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik ayak komplikasyonları Selülit Osteomyelit Şarko

Detaylı

İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi

İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 502-506 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0462 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi Surgical treatment

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri

Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri Dr. Nur YAPAR DEÜ Tıp Fak. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 23 Ocak 2013, İZMİR Sunum Planı Giriş Sınıflama sistemleri Eski sınıflama sistemleri

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

Pektoralis Major Rüptüründe Pull-Out Tekniği Avantajlı mı? Is The Pull-Out Technique Advantageous in The Pectoralis Major Rupture?

Pektoralis Major Rüptüründe Pull-Out Tekniği Avantajlı mı? Is The Pull-Out Technique Advantageous in The Pectoralis Major Rupture? ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e59-e63 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 59-63 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi. Dr. Ayhan Kılıç

Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi. Dr. Ayhan Kılıç Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi Dr. Ayhan Kılıç Açıklama Sunu içeriğinde yer alan implantların üreticisi ve temsilcileriyle

Detaylı

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi NECDET ALTUN Konjenital skolyoz / Pandora nın Kutusu Embriyojenik hata Omurgada Vertebralar İntraspinal Toraksta Diğer organ ve sistemlerde Tanı Süreç

Detaylı

Ayak başparmağının hastalıkları: Halluks valgus ve halluks rigidus. Önder Kılıçoğlu

Ayak başparmağının hastalıkları: Halluks valgus ve halluks rigidus. Önder Kılıçoğlu TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2013; 12:390 406 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2013.48 DERLEME Ayak başparmağının hastalıkları: Halluks valgus ve halluks rigidus

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Orjinal Makale / Original Article CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN MALLEOL KIRIKLARINDA FONKSÝYONEL SONUÇLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FUNCTIONAL OUTCOME ANALYSIS OF OPERATIVELY TREATED MALLEOLAR FRACTURES Ö.Fuad

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

HALLUX VALGUS'UN KELLER OPERASYONU ile TEDAViSi VE NETIcELERi

HALLUX VALGUS'UN KELLER OPERASYONU ile TEDAViSi VE NETIcELERi HALLUX VALGUS'UN KELLER OPERASYONU ile TEDAViSi VE NETIcELERi Murat KEST Fethi ÖZŞAHIN ** Atıııa BOZKURT H» Burhan Veli YA ŞAR.: :,. Ö Z E T Hallu!( Valgus'un tedavisinde bugüne kadar çeşitli cerrahi metodlar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme.

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme. Hastane öncesi kullanılan sabitleme yöntemleri Acil serviste kullanılan sabitleme yöntemleri Dr. M. Nuri BOZDEMİR Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 1 2 Kırıklar Burkulmalar Eklem enfeksiyonları

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Acilleri

Kas İskelet Sistemi Acilleri Kas İskelet Sistemi Acilleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Kas-İskelet sistemine ait şikâyetler acil servisin en sık başvuru nedenleri arasında yer alır. Özellikle travmalar

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 EKLEM İÇİ KIRIK CERRAHİSİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Önerilen tedavinin içeriği, Yapılacak tedavi; kırık bölgesinde ekleme uzanan kırığın yerine oturtularak,

Detaylı

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 3, 2002 205-210 AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Onur Polat* İsmail Güler* İbrahim Tek* Hamit Öğüt*

Detaylı

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Sunu Planı 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Servikal yaralanma çocukta 16 yaş altında nadir Küçük çocuklarda en

Detaylı

Diyabetik Ayak Risk Faktörleri; Riskli Bireylerin Taranması. Doç. Dr. Pınar Topsever Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Risk Faktörleri; Riskli Bireylerin Taranması. Doç. Dr. Pınar Topsever Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Risk Faktörleri; Riskli Bireylerin Taranması Doç. Dr. Pınar Topsever Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Tanım-I Diyabetik ayak diyabetin makrovasküler (PDH)

Detaylı

Subtalar eklem instabilitesi Subtalar joint instability E. Esin KAYAOĞLU, Mehmet S. BİNNET

Subtalar eklem instabilitesi Subtalar joint instability E. Esin KAYAOĞLU, Mehmet S. BİNNET Subtalar eklem instabilitesi Subtalar joint instability E. Esin KAYAOĞLU, Mehmet S. BİNNET Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Subtalar eklem, sinüs tarsi ve tarsal

Detaylı

Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2257 Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları The results of surgical treatment for tibial pilon fractures Serdar Üner,

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı