Veri Đletişiminin Teorik Temelleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Đletişiminin Teorik Temelleri"

Transkript

1 FĐZĐKSEL KATMAN

2 Veri Đletişiminin Teorik Temelleri Bilgi, iletişim hattından gerilim veya akım gibi fiziksel parametrelerin değişimi ile iletilir. Bu parametreyi bir matematiksel fonksiyon (örn. g(t)) olarak tanımlayarak sinyalin davranışını modelleyebilir ve matematiksel olarak inceleyebiliriz. Fourier Serisi Periyodu T sn. olan herhangi bir periyodik fonksiyon g(t), sonsuz sayıda sinüssel fonksiyonun toplamı olarak ifade edilebilir. 1 g( t) = c 0 + cn exp( j2πnft ) 2 n=, n 0 Burada c n n inci harmoniğin karmaşık genliğini vermektedir: c n = 1 T T 0 g( t)exp( j2πnft ) dt

3 Fourier Serilerinin konuyla ne ilgisi var? Bitlerin 1 ve 0 olarak karşıya gönderilmesi sırasında genliği bitin değerine göre değişen bir kare vurum dizisi kullanılır. Bu vurum dizisi Fourier serisi yardımıyla sonsuz adet değişik frekans ve genliğe sahip sinüs fonksiyonlarının toplamı ile ifade edilebilir. Bu kare vurum dizisinin fiziksel kanalda bozulmadan karşıya iletilebilmesi için kanal bantgenişliğinin sonsuz olması gerekir (n->sonsuz, 2πnf->sonsuz.) Hiçbir gerçek kanal bu bantgenişliğine sahip değildir. Genellikle belirli bir frekanstan (kesim frekansı) yüksek frekans bileşenleri kanal tarafından bloke edilir. Bu durum sonraki yansıda, kanalın 1, 2, 4 ve 8 harmoniğin geçişine izin verdiği durumlar sırayla gösterilmektedir. Kanal tarafından bastırılmadan geçebilen frekans aralığına bantgenişliği ismi verilir.

4

5 Bantgenişliği kanalın uzunluk, kalınlık, üretim materyali vs. gibi fiziksel özelliklerine bağlıdır. Örneğin sıradan bir telefon hattının karakteristik bantgenişliği 3000 Hz (3kHz) civarındadır. Veri iletim hızının b bit/sn olduğu durumda 8 bitlik verinin iletimi için 8/b sn süreye ihtiyaç vardır, dolayısıyla ilk harmoniğin frekansı b/8 Hz dir. Kanal bantgenişliği gözönüne alındığında kanalın izin verdiği en fazla harmonik sayısı şu şekilde bulunur: 3000/(b/8)=24000/b. Tabloyla ifade edilirse; Bps Đlk Harmonik (Hz) Gönderilebilen harmonik sayısı

6 Đletişim hızı arttıkça kanaldan geçebilen harmonik sayısı da o oranla azalıyor, sinyal üzerindeki bozulma da o oranda artıyor. Bu nedenle yüksek iletişim hızlarına erişebilmek için daha sonra görülecek özel sinyal tasarımı gerekmektedir.

7 Bir Kanalın En Yüksek Veri Hızı Sonlu bir bantgenişliğine, H, sahip gürültüsüz bir kanalın izin vereceği en yüksek veri hızı değeri en yüksek veri hızı=2hlog 2 V bit/sn olarak hesaplanabilir. Burada V iletilen sinyalin genliğinin basamak sayısıdır. Örneğin bir telefon hattı için H=3kHz, ikili (binary) iletişim için V=2 (0,1) kullanılırsa mümkün olan en yüksek veri iletim hızı 6000 bps olarak bulunur. Bu teorik bir limittir, pratik sistemlerde bunun çok altında değerler elde edilebilir. Bu düşüşün en büyük nedenlerinden birisi kanalda sinyale eklenen gürültüdür. Kanal gürültüsünün miktarı sinyalgürültü oranı (SGO, SNR) ile ölçülür. Sinyal gücü S, gürültü gücü N olsun, SNR genellikle db ile ifade edilir SNR db =10log 10 S/N db

8 Çok büyük oranları ifade etmek için decibel (db) birimi kullanılmaktadır. Örneğin S/N=10 ise SNR db =10dB, S/N=1000 ise SNR db =30dB dir. Gürültülü bir kanalda ulaşılabilicek en yüksek veri hızı en yüksek veri hızı = H log 2 (1+S/N) bps olarak bulunur. Örneğin 3kHz bantgenişliğine ve 30dB SNR a sahip bir kanaldan hangi sinyalleşme metodu kullanılırsa kullanılsın, 30kbps den daha hızlı iletişim yapılamaz.

9 Kılavuzlu Đletişim Ortamı Đletişim ortamı genel bir ifade ile kılavuzlu (çaprazlanmış çift (twisted pair), fiber optik vs) ve kılavuzsuz (radyo, lazer vs) olarak ikiye ayrılabilir. Çaprazlanmış Çift Bir bakır kablo çifti sinyal taşımada kullanıldığı zaman bir anten gibi etrafında manyetik alan oluşturur ve komşu kablolarda girişime neden olur. Eğer bu çift sık şekilde çaprazlanırlarsa her çaprazlamadaki manyetik alan komşu çaprazın manyetik alanını etkisiz hale getirir. Böylece komşu çiftlerde meydana gelen girişim en aza indirilir.

10 En sık kullanılan çaprazlanmış çift telefon hattıdır. Kısa mesafelerde ekranlanmamış (unshielded twisted pair, UTP) olarak kullanılabileceği gibi mesafenin uzaması halinde çevreden gelebilecek elektromanyetik etkiyi engellemek amacıyla bir ekran içine de yerleştirilebilir (shielded twisted pair, STP). Çaprazlanmış çiftler hem analog (konuşma) hem de sayısal (veri) sinyal iletimi için kullanılırlar. Bantgenişlikleri kullanılan bakırın kalınlığı ve hattın uzunluğuyla orantılıdır. Đyi koşullarda birkaç megabit/sn hıza izin verebilirler. Bilgisayar ağlarını ilgilendiren iki türleri mevcuttur; - Çaprazlanmış dört adet çiftin oluşturduğu Category 3 (CAT 3), - CAT 3 e benzeyen ama çaprazların daha sık olduğu Category 5 (CAT 5) kablolar. Bu iki tür 16 MHz ve 100MHz bantgenişliğine sahiptir. Yeni standartlar olan CAT 6 ve CAT 7 kablolar 250MHz ve 600MHz bantgenişliğine sahip olacaklardır. Hepsi UTP dir, STP sadece IBM tarafından kurulan ağlarda ve çok az kullanılmaktadır.

11 Koaksiyel Kablo (Coaxial, eşeksensel) Çokça kullanılan başka bir kablo türü de koaksiyel kablodur. UTP ye göre daha iyi bir ekranlanmaya sahip olduğu için daha uzun mesafelerde kullanılabilir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iç içe geçmiş iki bakır katmandan oluşur. Veri akışı tek damarlı bakır iç katmandan yapılırken, genellikle örgü şeklindeki bakır dış katman ekranlamayı gerçekleştirilir. Ekranlama nedeniyle çok geniş bantgenişliğine (1GHz) ve çok yüksek gürültü bağışıklığına sahiptir. Kablolu televizyon ve MAN ağlar için sıklıkla kullanılır.

12 Fiber Optik Özel bir cam materyalden yapılan fiber optik kablolar günümüzde 1Gbps hız ve hemen hemen sıfır gürültüye sahiptir. Teorik olarak fiberlerin kapasitesi 50,000Gbps (50TB) dır. Optik bir iletişim sisteminin üç temel öğesi bulunur: Işık kaynağı, iletişim ortamı ve sezici. Genellikle 1 biti ışığın varlığıyla, 0 biti ise yokluğuyla ifade edilir. Çok ince fiber kablodan iletilen bu ışık, alıcıda bulunan sezici tarafından tekrar elektriksel 1 ve 0 seviyelerine çevirilir. Her iki uca da bir ışık kaynağı ve bir sezici bağlanarak çift yönlü iletişim kurmak mümkündür. Fiber içinden iletişim ışıkla ilgili fizik kuralları doğrultusunda yapılabilir: Fiber içinden yüzeye uygun açıyla gönderilen ışık demeti sınırdan yansıyarak fibere geri döner. Eğer açı doğru değilse ışık yüzeyden kırılarak dışarıya kaçar.

13 Şekil (b) de kritik açıdaki ışık demeti fiber içine hapsolmuştur ve fiber boyunca yansıyarak ilerler. Dalgaboyu farklı olan her ışık demetinin kırınım açısı farklıdır. Dolayısıyla aynı ortamdan farklı dalgaboyunda ışık gönderilebilir. Bu tür fiber kablolara çok modlu (multimode) ismi verilir. Fiber kalınlığı birkaç dalgaboyu cinsinden olduğu koşullarda ışık fiber içinde düz bir yol izler. Bu tür fiberlere tek modlu (single mode) denir. Bu kablolar daha pahalı olmakla birlikte dah uzak mesafelerde kullanılırlar. Mevcut tek modlu fiberler 50Gbps hıza ulaşabilmektedir.

14 Fiber Đçinden Işığın Đletimi Optik fiberler ucuz bir malzeme olan camdan yapılmaktadır. Camın içinden geçen ışığı zayıflatması ışığın dalgaboyuna bağlıdır. Bu zayıflatma şu şekilde tanımlanabilir: gönderilen_güç zayıflama = 10log10 db alinan_güç Örneğin güçte iki kat azalma 10log 10 2=3dB'dir. Aşağıdaki şekilde fiber optik kabloların iletişim için kullanılan kızılötesi ışınımda meydana getirdiği zayıflatma görülmektedir.

15 Optik iletişimde kullanılan üç dalgaboyu, 0.85, 1.30 ve 1.55 micron, şekilde işaretlenmiştir.

16 Fiber Kablolar Fiber optik kablolar cevresindeki bakır örgü dışında koaksiyel kablolara benzerler. Aşağıdaki şekilde solda fiber kablonun yapısı gösterilmektedir. Ortada çoklu mod fiberlerde 50micron, tek mod fiberlerde 8-10micron kalınlığında bir cam merkez bulunmaktadır. Bu merkezin etrafı yine camdan yapılan fakat merkezden farklı fiziksel özelliklere sahip bir kaplama bulunmaktadır. Bunun amacı merkezde ilerleyen ışık demetinin dişarıya kaçmasını engellemektir. En üstte ise içerideki merkez ve kaplamayı korumak amacıyla plastik bir kılıf bulunmaktadır.

17 Fiber kablolar genellikle demet halinde üretilirler. Önceki şekilde sağda örnek bir fiber kablo demeti gösterilmiştir. Fiber kablolar karada genellikle bir metre derinliğe gömülmektedir. Denizde ise sığ yerlerde tabana gömülmekte, çok derin yerlerde ise okyanus dibine bırakılmaktadır. Fiber kabloların birbirine bağlanması üç türlü gerçekleştirilebilir: 1. Her kablo bir fiber konnektörle sonlandırılır, ve gelen ışık konnektörden geçerek öbür fibere iletilir. Bu işlem sırasında gelen ışığın yaklaşık %10-20si kaybedilir. 2. Kabloların uçları çok yüksek hassasiyette kesilir ve iki kablo uygun bir kılıf içerisinde uç uca eklenir. Bu durumda ise ışığın %10 kadarı kaybedilir. 3. Đki fiber eritilip birbirine yapıştırılır. Đyi yapılan bir yapıştırma çok az miktarda ışık kaybına neden olur. Her üç koşulda da ek yerinden ışığın bir kısmı geriye yansıyarak gönderilen sinyalde girişime neden olabilir.

18 Fiber optik iletişimde iki tür ışık kaynağı kullanılmaktadır. Birincisi elektronik bir devre elemanı olan LEDler (Light emitting diode) ikincisi ise yarı-iletken lazerlerdir. Aşağıdaki tabloda bu kaynakların özellikleri özetlenmiştir: Özellik LED Yarı-iletken Lazer Veri Hızı Düşük Yüksek Fiber tipi Çoklu mod Çoklu ve tekli mod Mesafe Kısa Uzun Ömrü Uzun Kısa Isısal hassasiyet Çok az Yüksek Maliyet Ucuz Pahalı Fiber kablonun alıcı tarafında üzerine ışık düştüğünde elektriksel sinyal üreten bir fotodiyot bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan fotodiyotların tipik tepki zamanı 1ns civarındadır. Bu, iletişim hızını 1Gbps'e sınırlamaktadır.

19 Fiber Optik Ağlar Fiber optik kabloya bağlantı yapılması Ethernet'ten daha zor olmasına rağmen LAN'larda ve uzun mesafeli iletişim için kullanılmaktadır. Bağlantı sorununu çözmenin yollarından birisi aşağıdaki şekilde verildiği gibi bir halka ağını noktadan-noktaya bağlantılarla sağlamaktır. Her bilgisayardaki arayüz bir uçtan gelen ışığı kendi kullanabileceği elektrik sinyaline çevirir ve öbür uçta bu elektrik sinyalini tekrar ışığa dönüştürür. Bu şekilde bir bilgisayarın ağdan mesaj alıp vermesine izin veren bir T-bağlantısı sağlanmış olur.

20 Đki tür arayüz kullanılabilir. Birincisi pasif arayüzdür. Fiber kabloya bağlanan iki terminalden birisine mesaj göndermek için bir LED öbürüne ise mesaj almak için bir fotodiyot bağlanır. Bu arayüz çok güvenlidir, çünkü LED'in veya fotodiyodun bozulması halinde halka kırılmak ve o bilgisayarın bağlantısı kopmakla birlikte diğer bilgisayarlar iletişime devam edebilirler. Đkinci tür ise yukarıdaki şekilde sağda gösterilen aktif tekrarlayıcı arayüzdür. Burada alınan ışık elektrik sinyaline çevirilip tekrar güçlendirilerek öbür uçtan tekrar ışık formunda fibere verilir. Bilgisayarın bağlantısı arada ışığın elektrik sinyaline dönüştürüldüğü kısımda yapılır. Günümüzde sadece optikten oluşan tekrarlayıcılar da üretilmektedir. Bunlarda elektrik sinyaline dönüşüme gerek olmadığından veri hızını düşüren elektronik elemanlar kullanılmadığı için çok yüksek hızlarda iletişim kurmak mümkün olmaktadır.

21 Aktif bir tekrarlayıcı bozulursa bütün ağ yapısı çöker. Öte yandan fiberdeki ışık her tekrarlayıcıda güçlendirildiği için iki bilgisayar arasındaki mesafe kilometrelerce olabilir ve ağa bağlanan bilgisayar sayısı üzerinde bir sınır bulunmaz. Oysa bir pasif arayüzde her bilgisayar bağlantısında ışık kaybı meydan gelir. Bu da bilgisayarlar arası mesafe ve ağa bağlanabilecek bilgisayar sayısı üzerine ciddi sınırlamalar getirir.

22 Fiber ağlarda halka topolojisinin yanında genele yayın topolojisi de kurulabilir. Bir örnek aşağıdaki şekilde verilmiştir. Her bilgisayarın giriş ve çıkış portlarına bağlanmış fiberler ortak bir silica'da birbirine bağlanır. Bu şekilde bir bilgisayardan iletilen bir mesaj bütün bilgisayarlar tarafından alınabilir. Gönderilen ışığın bütün fiberlere bölünmesi nedeniyle bağlanabilecek bilgisayar sayısı üzerinde sınır mevcuttur.

23 Fiber optikle Bakır Kablonun Karşılaştırılması Fiberin bakır kabloya karşı pek çok üstünlüğü bulunmaktadır; - Bakırdan çok daha yüksek veri hızlarını destekler, - Sinyaldeki güç zayıflamasının az olması nedeniyle yaklaşık 50km'de bir tekrarlayıcı kullanılması gerekir, bakırda bu 5km'ye kadar düşebilir, dolayısıyla ciddi maliyet tasarrufu sağlar, - Elektromanyetik girişimden, ani güç yüklenmeleri vs.den etkilenmez, - Đncedir ve hafiftir, 1 km uzunluğunda fiber yaklaşık 100kg iken aynı uzunlukta bir çaprazlanmış çift 8000kg olabilir, - Fiberler dışarıya ışık vermezler ve hattın dinlenmesi zordur, bu güvenlik için önemli bir unsurdur. Dezavantajları ise, - Yeni bir teknoloji olduğu için uzman mühendis-teknisyen bulmak zordur, - Fazla kıvrılma sonucunda kolaylıkla kırılabilir, - Đletişim tek yönde yapılabilir. Đki yönde olması için ya iki ayrı fiber kullanılır veya çok modlu fiber kullanılmalıdır, - Fiber arayüzleri bakıra oranla daha pahalıdır.

24 Telsiz Đletişim Ağ iletişimin kabloya bağımlı yapılamayacağı durumlarda telsiz ağ yapısı çözüm sunmaktadır. Örneğin dizüstü bilgisayarların ve PDA lerin veya Kişisel Alan Ağların (Personal Area Networks) diğer ağ bilgisayarlarına ve internete erişimlerinin kablo üzerinden yapılabilmesi mümkün olmaz. Modern Telsiz ağların atası Hawaii Üniversitesi ndeki araştırıcıların, değişik adalardaki birimleri bir ağ üzerinden bir araya getirme amacıyla kurdukları ALOHA sistemidir. Her adaya kurulan bir bilgisayara bağlı telsiz terminali, merkez bilgisayarla radyo dalgaları sayesinde iletişim kuruyordu.

25 Elektromanyetik Spektrum Elektronlar hareket ettiklerinde boşlukta yayılan sinüs şeklinde elektromanyetik dalgalar oluştururlar. Bir dalganın bir saniyede yaptığı salınım sayısı frekans, f, ile ölçülür. Frekansın birimi ise Hertz, Hz dir. Bu sinüs dalgasının en yüksek olduğu iki nokta arasında geçen mesafeye bir dalgaboyu, λ, ismi verilir. Bir elektronik devreye uygun boyutlarda bağlanan bir anten elektromanyetik ışıma yapar ve bu dalgaları boşluğa genele yayınlar. Benzer şekilde uygun boyutlardaki bir anten boşluktaki bu dalgaları alarak bir elektriksel sinyale çevirir. Vakum da (ve havada) elektromanyetik dalgalar frekanslarından bağımsız olarak ışık hızıyla, c=300,000km/sn, ilerlerler (ışık da bir elektromanyetik dalgadır). Frekans f, dalgaboyu λ ve ışık hızı c arasındaki ilişki λf=c şeklindedir. c sabit olduğuna göre frekans verildiğinde dalgaboyu bulunabilir, veya dalgaboyundan frekans elde edilebilir.

26 Elektromanyetik spektrum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: Bu spektrumun radyo, mikrodalga, kızılötesi ve görülebilir ışık kısımları dalganın genliğini, frekansını ve/veya fazını modüle ederek bilgi taşımada kullanılabilirler.

27 Elektromanyetik dalganın taşıyabileceği bilgi miktarı bantgenişliği ile orantılıdır. Düşük frekanslarda Hz başına 1 bit yüklenirken yüksek frekanslarda bu 8 bite kadar çıkmaktadır. Örneğin bantgenişliği 750MHz olan bir koaksiyel kablodan bir kaç Gigabit/sn hızında iletişim yapmak mümkündür. Dolayısıyla önceki şekilden, fiber optik kablodan neden çok yüksek miktarda bilgi aktarılabildiği bu şekilde açıklanabilir. Bir iletişim kanalının dalgaboyu bant genişliği, λ,verildiğinde karşılık gelen frekans bandı, dolayısıyla bu frekans bandından taşınabilecek bilgi miktarı f = c λ formülünden elde edilebilir. Bant ne kadar genişse veri hızı da o oranda yüksek olur. Örneğin, fiber optikte kullanılan 1.30micron bandını inceleyelim. Burada λ=1.3x10-6, λ=0.17x10-6 dır, dolayısıyla f yaklaşık 30THz bulunur. Bu bantgenişliğinden 8bit/Hz kullanarak 240 Tbps hızda veri iletmek mümkündür. 2 λ

28 Radyo Đletişimi Radyo dalgalarının davranışları frekansa bağımlıdır. Düşük frekanslardaki dalgalar cisimlerin (örn binaların) içinden geçebilirler fakat yayılmaları su dalgası şeklinde olur, dolayısıyla bir yöne doğrultulmaları zordur. Yüksek frekanslı radyo dalgaları ise frekansa bağlı olarak cisimler tarafında soğurulurlar (örn yağmur), yine cisimlerin yüzeylerine çarpıp yansıyabilirler. Bu frekansta radyo dalgaları doğru bir çizgi boyunca ilerler, dolayısıyla bir yöne doğrultulmaları daha kolaydır. Bütün frekanslarda radyo dalgaları çevredeki motor vs. gibi elektrikli cihazların çalışmasından etkilenirler.

29 VLF, LF ve MF bantlarında radyo dalgası dünya yüzeyinden ilerler. Dalgalar dünyanın eğimi nedeniyle çok uzak mesafelere ulaşamaz. HF ve VHF bantlarında ise yüzey dalgaları dünya tarafından emilir. Fakat bu frekanstaki dalgalar atmosferin iyonosfer tabakasına ulaşıp geri yansırlar. Bu sayede çok uzak mesafelerle iletişim kurmak bu radyo bandında mümkündür.

30 Mikrodalga Đletişimi 100MHz üzerindeki frekanslarda dalgalar doğru çizgiler üzerinde ilerler. Dolayısıyla dalgaları belirli bir noktaya odaklamak mümkündür. Mikrodalga iletişimde parabolik antenler kullanılır. Bu şekilde dalgaların alıcı antende odaklanması mümkün olur. Bu sayede mikrodalga dalgaları çok uzak mesafelere ulaştırılabilir. Ancak 70km den sonra dünyanın eğimi nedeniyle alıcı ve verici antenleri birbirini göremez. Bu durumda araya tekrarlayıcıların konulması gereklidir. Çok yüksek frekanslarda (10GHz e kadar) yapılan iletişim bantgenişliğinin de çok geniş olmasını sağlar, böylece çok yüksek veri hızlarına erişmek mümkündür. Radyo dalgalarının tersine mikrodalgaların binalardan ve engellerden geçmesi mümkün değildir, dolayısıyla antenlerin birbirlerini görmeleri gerekir. Ayrıca mikrodalga dalgaları yağmur tarafından soğurulurlar.

31 Kızılötesi ve Milimetre Dalgalar Kılavuzlanmamış kızılötesi ve milimetre dalgalar sıklıkla kısamesafe iletişim için kullanılır. Televizyon, müzik seti vs. kumandalarında kızılötesi ışık kullanılmaktadır. Bazı cep telefonlarının bilgisayara bağlantısı da kızılötesi (IR) yardımıyla yapılır. Kızılötesi cihazlar genellikle ucuz ve üretimleri kolaydır. Kızılötesinin dezavantajı ise binaların duvarlarından geçememeleridir. Dolayısıyla uzak mesafe iletişim için kullanılmazlar. Ancak bu özellik güvenlik ve komşu ağlara girişimi ortadan kaldırması bakımından avantaj da sayılabilir.

32 Işık Dalgası Đletişimi Çok eski çağlardan beri insanlar ışığı iletişim aracı olarak kullanmaktalar. Örneğin modern ağlarda iki binadaki ayrı LAN ları birbirine bağlamak için binaların çatılarına kurulmuş lazer bağlantısı kullanılabilir.

33 Lazer kanalların bantgenişliği çok geniştir. Ayrıca lazerin maliyeti de düşüktür. Đletişim lazerin doğası gereği tek yönlü yapılır. Dolayısıyla çift yönlü bir iletişim için her iki tarafta da lazer kaynağı ve fotodiyot kurulması gereklidir. Lazer dalgası çok dar bir ışın demeti kalınlığına sahiptir. Bu nedenle hedefe doğrultulmasında güçlükle karşılaşılabilir, bu sorunu çözmek amacıyla lazerin önüne ışın demetini kalınlaştırıcı mercek konulur. Lazer atmosferik koşullardan çok etkilenir. Örneğin gece binalar soğukken kurulan bir lazer linki, gündüz güneşin binayı ısıtması nedeniyle ortaya çıkan türbülans yüzünden çalışmayabilir.

34 Haberleşme Uyduları Bu tür haberleşmenin ilk türü yüksekten uçurulan metalle kaplanmış balonlarla yapılmaya çalışıldı, ancak sinyalin çok zayıf gelmesi nedeniyle başarıya ulaşılamadı. Daha sonra Amerikan ordusu, mikrodalga sinyallerini aydan yansıtmaya çalıştı. Bu arayış ilk haberleşme uydusunun fırlatılmasıyla son buldu. En temel şekliyle bir haberleşme uydusu, uzaydaki bir mikrodalga tekrarlayıcı olarak görülebilir. Uydu, frekans spektrumunun belirli bir bölgesini dinleyip aldığı sinyali güçlendirerek transponder leri yardımıyla dünyadaki bir bölgeye geri iletir. Kepler in kanununa göre dünyadan uzaklığa bağlı olarak uzayda dünyaya göre sabit konumda duran ve dünyanın etrafında dönen uydular vardır. Uyduların tur zamanlarının yanında önemli bir konu da Van Allen kuşaklarıdır. Uzayda dünyadan belirli bir uzaklıkta elektrik yüklü parçacıklardan oluşan iki kuşak vardır. Bu kuşakların içinde hareket eden uydu kısa sürede bozulabilir. Bu nedenle uydular bu kuşakların dışında konuşlandırılırlar.

35 Dünyaya ve bu kuşaklara göre olan pozisyonlarına göre uydular Geostationary (GEO), Orta Dünya Yörüngesi (MEO) ve Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) olarak sınıflandırılırlar.

36 GEO Yerden uzaklığı 35800km olan uydular dünyaya göreceli olarak uzayda sabit konumda dururlar. Dolayısıyla uzayda taranmalarına gerek yoktur. Genellikle televizyon yayını (aynı zamanda telefon ve internet) yapan uydulardır. Çanak anten uydunun pozisyonuna ayarlandıktan sonra değişiklik yapılmaya gerek olmadan iletişim yapılabilir. Dünyadan uzakta yeraldıkları için gönderdikleri ışın demeti çok geniş alanları kapsayabilir. Yine uzakta oldukları için ihtiyaç duydukları güç miktarı oldukça fazladır. Bu uyduların kullandıkları değişik frekanslar ve denk düşen bantgenişlikleri bulunur:

37 Bant Downlink Uplink Bant- Sorunlar genişliği L 1.5GHz 1.6GHz 15MHz Düşük Bantgenişliği, kalabalık S 1.9GHz 2.2GHz 70MHz Düşük Bantgenişliği, kalabalık C 4.0GHz 6.0GHz 500MHz Yeryüzünden girişim Ka 11GHz 14GHz 500MHz Yağmur Ku 20GHz 30GHz 3500MHz Yağmur, masraf

38 MEO Bu katmanda haberleşme uydusu bulunmaz. Dünya çevresinde dönen 24 GPS uydusu bu kuşaktadır. Bu kuşaktaki uydular, yaklaşık her 6 saatta bir dünya çevresinde bir tur atarlar. GEOlara göreceli düşük konumda oldukları için ışın demetlerinin genişliği de daha dardır ama daha az güç isterler.

39 LEO Dünyaya en yakın uydulardır. Dönme hızları da orantılı olarak azdır. Yine dünya yüzeyinde gördükleri alanda oldukça dardır. Bu nedenle bütün yüzeyi kapsamak için çok fazla sayıda uyduya ihtiyaç duyulur. Örneğin Iridium sisteminde 66 uydu bulunur, her uydu dünyaya 48 ışın demeti gönderir. Sonuçta dünya 66x48=1628 hareketli hücre ile kapsanmış olur:

40 Iridium un ilginç bir özelliği dünyanın iki ucunda bulunan kullanıcıların iletişim dünya çevresinden uydular üzerinden rölelenir. Globalstar da Iridium un rakibi olan 48 LEO uydusu kullanan bir sistemdir. Fakat bu sistemde röleleme, karmaşık bir işlemle uydular arasında değil, tekrar dünya üzerine döndürülerek öbür tarafta uyduya çıkana kadar yerdeki sistemde üzerinden gerçekleştirilir.

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. Veri İletim Ortamları 1. Koaksiyel Kablo 1. RG-8 Koaksiyel Kablolar 2. RG-58 Koaksiyel Kablolar 3. RG-6 Koaksiyel Kablolar 2. Dolanmış

Detaylı

Bilgisayar kaynağı ağ kaynak sağlayıcısı

Bilgisayar kaynağı ağ kaynak sağlayıcısı HAFTA 1 KABLOLAR Giriş Bilgisayar ağı birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Sinyaller Sinyallerin zaman düzleminde gösterimi Sinyallerin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR Bölümün Amacı Öğrenci, Analog haberleşmeye kıyasla sayısal iletişimin temel ilkelerini ve sayısal haberleşmede geçen temel kavramları öğrenecek ve örnekleme teoremini anlayabilecektir.

Detaylı

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler

Öğr. Resul TUNA. Ağ Donanımları. Kablo ve Konnektörler Öğr. Resul TUNA Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler Örnek bir ağ; Doğrusal Topoloji Koaksiyel kablo, BNC konnektör, BNC T konnektör Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo Televizyon kablosunun daha esnek ve ince

Detaylı

İletim Ortamı. 5. Ders. Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK

İletim Ortamı. 5. Ders. Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK İletim Ortamı 5. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK İletişim Hayvanlar aleminde çok değişik iletişim kanalları vardır. Dokunma, ses, bakış,ve koku bunlardan bazılarıdır. Elektrikli yılan balığı elektrik

Detaylı

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur.

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. Kızılötesi Kızılötesi (IR: Infrared), nispeten daha düşük seviyeli bir enerji olup duvar veya diğer nesnelerden geçemez. Radyo frekanslarıyla değil ışık darbeleriyle çalışır. Bu nedenle veri iletiminin

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Veri ve Sinyaller Analog ve sayısal sinyal Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden ş birisi iletim ortamında

Detaylı

Veri İletimi. Toto, artık Kansas da olmadığımız yönünde bir hissim var. Judy Garland (The Wizard of Oz)

Veri İletimi. Toto, artık Kansas da olmadığımız yönünde bir hissim var. Judy Garland (The Wizard of Oz) Veri İletimi Veri İletimi Toto, artık Kansas da olmadığımız yönünde bir hissim var. Judy Garland (The Wizard of Oz) 2/39 İletim Terminolojisi Veri iletimi, verici ve alıcı arasında bir iletim ortamı üzerinden

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

SDÜ KMYO. Bilgisayar Ağ Sistemleri

SDÜ KMYO. Bilgisayar Ağ Sistemleri Bilgisayar Ağ Sistemleri Ders İçeriği Konular: Bilgisayar Ağlarına Giriş Veri İletişim Ortamları Ağ Mimarileri ve Topolojileri Ağ Standartları ve Protokolleri Yerel Alan Ağları Ağ Bağlantı Aygıtları Internet

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

Computer Networks 6. Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Computer Networks 6. Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. Computer Networks 6 Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. KABLOLAR Kablo Çeşitleri 1. Coaxial Cable a. Thinnet b. Thicknet 2. Twisted Pair a. Shielded twisted pair (STP) b. Unshielded twisted

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Antenler Yayılım modları Bakış doğrultusunda yayılım Bakış

Detaylı

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır.

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır. 2 HABERLEŞMENIN AMACI Herhangi bir biçimdeki bilginin zaman ve uzay içinde, KAYNAK adı verilen bir noktadan KULLANICI olarak adlandırılan bir başka noktaya aktarılmasıdır. Haberleşme sistemleri istenilen

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL Ağaç (Tree) Topolojisi Hiyerarşik yapıdaki ağ oluşturmak için kullanılır. Başucu adı ile bilinen

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM

11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM 11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM Diyelim ki bir gezideyiz fakat diz üstü bilgisayarımızı evde bıraktık ve elektronik postamıza ulaşmak istiyoruz. Hiç problem değil; sadece mesaj alabilen ve internete bağlanabilen

Detaylı

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Osi Referans Modeli, bilgisayar ağlarında ortak dil konuşulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş katmanlı bir modeldir. OSİ Modeli katmanlardan oluşur. Her bir katman görevini yerine getirmeden diğer

Detaylı

ELK 412- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri

ELK 412- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri MALTEPE ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK MÜHENDS BÖLÜMÜ ELK 41- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri Örenci Adı Soyadı : Örenci no : Akademik yıl : 011-01 Dönem : Bahar Tarih : 09.04.01 Sınav

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA II Bir Ağ Üzerinde Bilgisayar Bir ağ üzerinde veri iletişimde bulunan bilgisayar, içerisinde bulunan Ağ arabirim kartı ile iletişim sağlar. 1. Personal Computer (Kişisel Bilgisayar) 2. Apple Computer

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME Alper

ANALOG HABERLEŞME Alper 0 BÖLÜM 1 ANALOG HABERLEŞME GİRİŞ KONULARI 1 Temel Kavramlar 1.1 Haberleşme Anlamlı bir bilginin değiş tokuş edilmesine haberleşme denir. (Exchanging Information). Günümüzde internet haberleşmesinin ve

Detaylı

Ağ Türleri. LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) Oda, bina veya binalar arası mil, bir şehirde

Ağ Türleri. LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network) Oda, bina veya binalar arası mil, bir şehirde AĞ TOPOLOJİLERİ 1 Ağ Türleri LAN (Local Area Network) Oda, bina veya binalar arası MAN (Metropolitan Area Network) 3-30 mil, bir şehirde WAN (Wide Area Network) Tüm dünyada 2 Diğer Ağ Kavramları Intranet

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Elektromanyetik dalga Kablosuz iletişim bilgi taşıyan anlamlı sinyallerin bir frekans kullanılarak uç birimler arasında taşınmasıdır. Bilginin taşınması elektromanyetik

Detaylı

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ Bölüm-1 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr BİLGİSAYARIN TEMELLERİ Bilgisayar Donanımının Temelleri Bilgisayar Yazılımının Temelleri Binary Sayı Sistemleri Network Teknolojilerinin Temelleri

Detaylı

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RASTGELE BİR SİNYAL Gürültü rastgele bir sinyal olduğu için herhangi bir zamandaki değerini tahmin etmek imkansızdır. Bu sebeple tekrarlayan sinyallerde de kullandığımız ortalama

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 13. BÖLÜM FİBER OPTİK ÖLÇÜMLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 13. BÖLÜM FİBER OPTİK ÖLÇÜMLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 13. BÖLÜM FİBER OPTİK ÖLÇÜMLERİ KONULAR test ekipmanları zayıflama ölçümleri dispersiyon ölçümleri OTDR saha uygulamaları eye paternleri

Detaylı

Waveguide to coax adapter. Rectangular waveguide. Waveguide bends

Waveguide to coax adapter. Rectangular waveguide. Waveguide bends Rectangular waveguide Waveguide to coax adapter Waveguide bends E-tee 1 Dalga Kılavuzları, elektromanyetik enerjiyi kılavuzlayan yapılardır. Dalga kılavuzları elektromanyetik enerjinin mümkün olan en az

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ SAYISAL MODÜLASYON İçerik 3 Sayısal modülasyon Sayısal modülasyon çeşitleri Sayısal modülasyon başarımı Sayısal Modülasyon 4 Analog yerine sayısal modülasyon

Detaylı

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI MERVE TUNCEL 165511007 AĞ DONANIMLARI BİLGİSAYAR AĞLARI TARİHÇESİ VE ÜRETİMİ Bilgisayar ağları birbirlerine bağlı bilgisayarlardan meydana gelen, bilgisayarların haberleşmeleri, bilgi ve kaynaklarını paylaşabilmeleri

Detaylı

ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM KAYIPLARI

ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM KAYIPLARI BÖLÜM 6 1 Bu bölümde, işaretin kanal boyunca iletimi esnasında görülen toplanır Isıl/termal gürültünün etkilerini ve zayıflamanın (attenuation) etkisini ele alacağız. ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DENEY AÇI MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-1 Arş. Gör. Osman DİKMEN

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 01 EKi. 2012 Salı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bir Ağ Üzerinde Bilgisayar Bir ağ üzerinde veri iletişimde bulunan bilgisayar, içerisinde

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI Topoloji nedir? Kelime anlamı itibarı ile yerleşim planı demektir. Bir ağdaki bilgisayarların

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 7. İletim ortamı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 7. İletim ortamı Veri İletişimi Data Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 7. İletim ortamı Giriş Transmission media (iletim ortamı), kaynak ile hedef arasında bilgi taşıyan herhangi bir şeydir.

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI ALTERNATİF AKIM ALTERNATİF AKIMIN TANIMI Belirli üreteçler sürekli kutup değiştiren elektrik enerjisi üretirler. (Örnek: Döner elektromekanik jeneratörler) Voltajın zamana bağlı olarak sürekli yön değiştirmesi

Detaylı

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ Konular 1. İhtiyaç 2. Uydu Haberleşme Tarihi 3. Avantaj ve Dezavantajları 4. Teknik Yapısı a. Uzay Kısmı b. Hava Kısmı c. Yer Kısmı 5. Kullanılan Teknolojiler 6. Günümüzde Kullanım

Detaylı

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının 2. FREKANS TAHSİS İŞLEMLERİ 2.1 GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının yapılması

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deney No: 7 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Mikrodalga ve İletişim Lab. OPTİK FİBERLERDE ÖLÇMELER

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deney No: 7 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Mikrodalga ve İletişim Lab. OPTİK FİBERLERDE ÖLÇMELER KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deney No: 7 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Mikrodalga ve İletişim Lab. TEMEL BİLGİLER: OPTİK FİBERLERDE ÖLÇMELER İnformasyon taşıyıcısı olarak ışık,

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü Bina Akustiği Bina akustiğinde bazı tanımlar Ses İletim Yolu (Path), Yanaşık İletim (Flanking Transmission) Ses titreşim yolu ile bir odadan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Vestel Elektronik A. Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE Tel : 0 236 213 03 50 Faks : 0 236 213 05 48 E-Posta : vestelemclab@vestel.com.tr

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Uydu ağları Uydu parametreleri Uydu yörüngeleri GEO uydular

Detaylı

KABLOLAMA. Vize Hazırlık Ders Notları

KABLOLAMA. Vize Hazırlık Ders Notları KABLOLAMA Vize Hazırlık Ders Notları 1 Kablolama 1. AĞLARDA KULLANILAN KABLOLAR Bilgisayar ağlarında oluşturulmak istenen ağın yapısına göre, ağ üzerinde kullanılacak olan cihazlara göre, bağlantı sayısı

Detaylı

Kontrol Đşaretleşmesi

Kontrol Đşaretleşmesi Kontrol Đşaretleşmesi Dinamik değişken yönlendirme, çağrıların kurulması, sonlandırılması gibi ağ fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için kontrol bilgilerinin anahtarlama noktaları arasında dağıtılması

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

Telefon Ağları Telefon sistemi (Public Switched Telephone Network,PSTN) başlangıçta temel olarak veri iletişiminden çok konuşma sinyalini

Telefon Ağları Telefon sistemi (Public Switched Telephone Network,PSTN) başlangıçta temel olarak veri iletişiminden çok konuşma sinyalini Telefon Ağları Telefon sistemi (Public Switched Telephone Network,PSTN) başlangıçta temel olarak veri iletişiminden çok konuşma sinyalini anlaşılabilecek kalitede iletmek için tasarlanmıştı. Bu amaçla

Detaylı

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ AĞ TEMELLERİ 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI BİLGİLENDİRME 25 Ekim 2016 Tarihi 1. Quiz BU SUNUMUN İÇERİĞİ Seyrüsefer Yöntemleri Radyo Seyrüsefer Yardımcıları Elektromanyetik Dalga Modülasyon SEYRÜSEFERİN TANIMI Seyrüsefer,

Detaylı

VAROL, A.: Televizyon Yayın Sistemi, Konutbirlik, Sayı: 108, Nisan 1993, S:22-23 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ

VAROL, A.: Televizyon Yayın Sistemi, Konutbirlik, Sayı: 108, Nisan 1993, S:22-23 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ Asaf VAROL Fırat Üniversitesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölüm Başkanı Uydu sinyalini almak için kullanılan bir sisteme ait çanak ile çok düşük seviyedeki sinyaller mümkün

Detaylı

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. DALGALAR Dalga hareketi Nedir? Durgun bir su birikintisine bir tas attığımızda, tasın suya düştüğü noktadan dışarıya doğru daireler seklinde bir hareketin yayıldığını görürüz. Bu hareket bir dalga hareketidir.

Detaylı

TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ

TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ PROJENİN AMACI: Tramvay hattındaki makasların makinist tarafından araç üzerinden otomatik olarak kontrol edilmesi. SİSTEMİN GENEL YAPISI Tramvay Otomatik Makas Kontrol

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 9. BÖLÜM ANALOG SİSTEMLER Analog Sistemler Giriş 9.1 Analog Bağlantılarına Genel Bakış 9. Taşıyıcı Gürültü Oranı (CNR) 9..1 Taşıyıcı Gücü

Detaylı

TEMEL NETWORK CİHAZLARI

TEMEL NETWORK CİHAZLARI TEMEL NETWORK CİHAZLARI LAN (Local Area Network); yüksek hızlı, düşük hatalı ve küçük coğrafi alan kaplayan (bir uçtan diğer uca beş bin metreye kadar) ağlardır. Yani LAN; bir binadaki ya da küçük bir

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

İşaret ve Sistemler. Ders 3: Periyodik İşaretlerin Frekans Spektrumu

İşaret ve Sistemler. Ders 3: Periyodik İşaretlerin Frekans Spektrumu İşaret ve Sistemler Ders 3: Periyodik İşaretlerin Frekans Spektrumu Fourier Serileri Periyodik işaretlerin spektral analizini yapabilmek için periyodik işaretler sinüzoidal işaretlerin toplamına dönüştürülür

Detaylı

MİKRODALGA TEKNİĞİ GİRİŞ

MİKRODALGA TEKNİĞİ GİRİŞ Adnan GÖRÜR Mikrodalga Frekansları 1 / 9 GİRİŞ MİKRODALGA TEKNİĞİ Mikrodalgalar terimi, 1 cm ile 1 m arasında uzunluğa sahip EMD ları tanımlamak için kullanılır. Bu dalga boylarına karşılık gelen frekans

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ANALOG HABERLEŞME (GM) ANALOG HABERLEŞME (GM) Taşıyıcı sinyalin sinüsoidal olduğu haberleşme sistemidir. Sinüs işareti formül olarak; V. sin(2 F ) ya da i I. sin(2 F ) dır. Formülde; - Zamana bağlı değişen ani gerilim (Volt)

Detaylı

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti MODULASYON Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına modülasyon adı verilir. Genelde orijinal sinyal taşıyıcının genlik, faz veya

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

Hazırlayan: Tugay ARSLAN Hazırlayan: Tugay ARSLAN ELEKTRİKSEL TERİMLER Nikola Tesla Thomas Edison KONULAR VOLTAJ AKIM DİRENÇ GÜÇ KISA DEVRE AÇIK DEVRE AC DC VOLTAJ Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG FİLTRELEME DENEYİ Ölçme ve telekomünikasyon tekniğinde sık sık belirli frekans bağımlılıkları olan devreler gereklidir. Genellikle belirli bir frekans bandının

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3 Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3 Faz ve Grup Hızı Güç ve Enerji Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Dik Gelişi Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Eğik Gelişi Dik Kutuplama Paralel Kutuplama Faz ve Grup

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

Optoelektronik Tümleşik Devreler. 2008 HSarı 1

Optoelektronik Tümleşik Devreler. 2008 HSarı 1 Optoelektronik Tümleşik Devreler 2008 HSarı 1 Kaynaklar: R. G. Hunsperger, Integrated Optics: Theory and Technology, 3rd Edition, Springer Series in Optical Science, Springer-Verlag, 1991 2008 HSarı 2

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu DENEY 3 Tek Yan Bant Modülasyonu Tek Yan Bant (TYB) Modülasyonu En basit genlik modülasyonu, geniş taşıyıcılı çift yan bant genlik modülasyonudur. Her iki yan bant da bilgiyi içerdiğinden, tek yan bandı

Detaylı

CLR-MCG-xx Serisi 1Port Gigabit Ethernet RJ45 Bakır - Fiber Optik Çevirici

CLR-MCG-xx Serisi 1Port Gigabit Ethernet RJ45 Bakır - Fiber Optik Çevirici Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-MCG-xx Serisi 1Port Gigabit Ethernet RJ45 Bakır - Fiber Optik Çevirici CLR-MCG-xx Serisi Media Converter Elektriksel Bakır RJ45 Etherneti

Detaylı

Kablolu İletişim Ortamları. En çok kullanılan kablo çeşitleri : Eş eksenli kablo (koaksiyel) Çift burgulu kablo Fiber optik kablo

Kablolu İletişim Ortamları. En çok kullanılan kablo çeşitleri : Eş eksenli kablo (koaksiyel) Çift burgulu kablo Fiber optik kablo Kablolu İletişim Ortamları En çok kullanılan kablo çeşitleri : Eş eksenli kablo (koaksiyel) Çift burgulu kablo Fiber optik kablo Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo Televizyon kablosunun daha esnek ve ince olanıdır.

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. BÖLÜM 6 TÜREV ALICI DEVRE KONU: Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM: Multimetre (Sayısal veya Analog) Güç Kaynağı: ±12V

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi.

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi. Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr HF TELSİZLER ASELSAN HF Telsiz Ailesi, 1.6-30 MHz bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında, güvenilir ve emniyetli haberleşme imkanını Yazılım Tabanlı

Detaylı

İnce Antenler. Hertz Dipolü

İnce Antenler. Hertz Dipolü İnce Antenler Çapları boylarına göre küçük olan antenlere ince antenler denir. Alanların hesabında antenlerin sonsuz ince kabul edilmesi kolaylık sağlar. Ancak anten empedansı bulunmak istendiğinde kalınlığın

Detaylı

Kablo Tipleri Perşembe, 31 Ağustos :11 - Son Güncelleme Perşembe, 31 Ağustos :17

Kablo Tipleri Perşembe, 31 Ağustos :11 - Son Güncelleme Perşembe, 31 Ağustos :17 Kablosuz çözümlerin artan popülaritesine rağmen bilgisayar ağlarının çok büyük bir bölümü bağlantı için hala bir çeşit kablo kullanmaktadır. Bu sayfada günümüz networklerinde kullanılan kabloların yapısına

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

Bunu engellemek için belli noktalarda optik sinyali kuvvetlendirmek gereklidir. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

Bunu engellemek için belli noktalarda optik sinyali kuvvetlendirmek gereklidir. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemler aşağıda belirtilmiştir: Çok yüksek bandgenişliğine sahip olmaları, Fiber Optik kabloları günümüzde, transmisyon omurga ağlarında vazgeçilmez hale getirmiştir. Bununla beraber, yüksek trafik taşıyabilme kapasitesini tüm ağ boyunca

Detaylı

Gürültü kaynakları ve alıcılar. Gürültüleri önleme. Terimler

Gürültü kaynakları ve alıcılar. Gürültüleri önleme. Terimler Gürültü kaynakları ve alıcılar Gürültüleri önleme Sensörler / Aktuatorler Alıcı ve Göndericiler ESD (elektro statik deşarj) Frekans konverterleri Veri aktarım ve iletim aygıtları Kontrol kabin tasarımı

Detaylı

Elektrik Devre Lab

Elektrik Devre Lab 2010-2011 Elektrik Devre Lab. 2 09.03.2011 Elektronik sistemlerde işlenecek sinyallerin hemen hepsi düşük genlikli, yani zayıf sinyallerdir. Elektronik sistemlerin pek çoğunda da yeterli derecede yükseltilmiş

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Optik Sensörler Üzerine düşen ışığa bağlı olarak üstünden geçen akımı değiştiren elemanlara optik eleman denir. Optik transdüserler ışık miktarındaki değişmeleri elektriksel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1. DENEY GENLİK MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-1 Arş. Gör. Osman

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı