İÇİNDEKİLER Başkan dan KMD Hakkında Yönetim Kurulu Dernek Sekreteryası Sektörel Gruplar Konu Bazlı Çalışma Grupları 2014 Yılında Öne Çıkanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER Başkan dan KMD Hakkında Yönetim Kurulu Dernek Sekreteryası Sektörel Gruplar Konu Bazlı Çalışma Grupları 2014 Yılında Öne Çıkanlar"

Transkript

1 2014

2 İÇİNDEKİLER Başkan dan KMD Hakkında Yönetim Kurulu Dernek Sekreteryası Sektörel Gruplar Konu Bazlı Çalışma Grupları 2014 Yılında Öne Çıkanlar 2014 Yılı Etkinlikleri Vizyon Toplantıları Perakende BT etkinlikleri Düzenlenen Sempozyumlar Alışveriş Merkezleriyle İşbirlikleri KMD Kahvaltılı Toplantıları KMD Sohbet Toplantıları Workshoplar, Eğitimler ve Seminerler Diğer Organizasyonlar Yayınlar

3 BAŞKAN DAN BAŞKAN DAN Değerli Üyelerimiz, 2012 yılında kurduğumuz derneğimiz, hepinizin katkılarıyla oluşturulan vizyonumuz çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla yoluna yine sizlerden aldığı desteklerle emin ve sağlam adımlarla devam etmektedir. Derneğimiz son iki yılda 26 milyar dolar ciro ve 115 bin çalışana ulaşan 60 firmasıyla son derece güçlü bir sivil toplum kuruluşu hüviyetine sizlerin de desteğiyle ulaştı. Federasyonumuzun kurulması ve derneğimizin bu kurguda aldığı aktif rol ile hem hükümet seviyesinde hem de diğer paydaşlar seviyesinde önemli başarılar elde etti yılında gündemimizdeki konularda çeşitli platformlarda toplantılar düzenledik, sizlerin ve uzmanlarınızın katılımlarıyla farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Kayıtlarımıza baktığımızda yıl içinde düzenlediğimiz 225 toplantı/etkinlikte toplam 2325 kişilik bir katılım olduğunu görüyoruz. 2 yılını dolduran derneğimiz için bu rakamlar oldukça değerli. Perakendeye ilişkin yasal düzenlemelerde taraf olduk Perakendeye ilişkin yasal düzenlemeler yıl boyunca gündemimizdeydi. Tasarıya ilişkin oluşturduğumuz görüşleri, federasyonumuz aracılığı ile ilgili tüm mercilere sunduk. Tasarının mevcut haliyle tüketicilerin ve iç ticaretin aleyhine çalışacağını, sektörün dinamiklerine ters düşeceğini anlattık. Gerek tasarının geneline, gerekse de maddeler bazında oluşturduğumuz detaylı görüşleri karar vericilerle ve kanun yapıcılarla gerçekleştirdiğimiz uzun toplantılarda savunduk. Kredi kartına taksit uygulamasının sınırlanmasına ilişkin düzenlemenin, hem tüketiciye hem de ticarete olası olumsuz etkilerini, uygulamanın yol açacağı haksız rekabet ortamı ve kayıtdışılık tehlikesini ilgili kurumlara ilettik. Hem yazılı hem de sözlü olarak görüşlerimizi paylaştık. Bir anda karşımıza çıkan mobilya ihtisas gümrüklerinin değiştirilmesi konusunda da siz üyelerimizle hızla bir araya gelerek aksiyon geliştirdik. Bakanlıkla görüşmelerimizde, uygulamanın olumsuz yanlarını, ekonomiye getireceği negatif yükleri aktardık, önerilerimizi sunduk. Yeni vazgeçilmezimiz bilişim teknolojileri Elektronik ve mobil ticaret, bizim için artık hayati bir öneme sahip. O nedenle elektronik altyapımızın ve bilişim sistemlerimizin her an yenilenebilir, dünya ile yarışabilir, tüketicinin taleplerini anında karşılayabilir düzeye çıkarılması gerekiyor. Bunun için de önümüzdeki dönemde bir RetailTech Perakende Teknolojileri Fuarı yapmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Planladığımız fuarımızın çok daha ufak bir uygulamasını bu sene Bilişim Zirvesi kapsamında KMD olarak yer aldığımız ayrı bir salonda gerçekleştirdik. E-dönüşüm konularındaki son durumu, e-ticaret düzenlemelerini, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarındaki mevzuatı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerinin katılımıyla değerlendirdik. Omnichannel ve e-ticaret konularında düzenlediğimiz sempozyumlarla üyelerimizin bilgi alışverişinde bulunmalarını sağladık yılında yürürlüğe girecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili sistemin netlik kazanması doğrultusunda hem Gelir İdaresi Başkanlığı ile görüşüyoruz hem de kendi içimizde konunun uzmanları ile yoğun toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bizim gibi zaten tüm işlemleri kayıtlı olan modern perakende sektörünün diğer kuruluşları ile de işbirliği yapıyoruz. Sizlerden aldığımız destekle çalışmalarımızı planlıyoruz Derneğimizin çalışma konularını, ilettiğiniz sorunlar ve yine birlikte geliştirdiğimiz öneriler üzerine kurmayı hedefledik. Bu amaçla sene başında gerçekleştirdiğimiz vizyon toplantımızda KMD ye trendsetter olma görevi verildi. Bu görev bağlamında çalışmalarımızı devam ettirdik. Üç ana başlıkta ele aldığımız görevlerimiz; mevzuat takibi, sürdürülebilirlik ve yeni perakendecilikte omnichannel alt yapısı idi. Trendleri görmek, gelecekteki yaklaşımları izlemek adına konusunda uzman araştırma ve danışman kuruluşlarla sizleri bir araya getirdik. Geniş katılımlı bu toplantılarımızda sizlerin temel isteği, daha sık bir araya gelmek ve bu tür bilgi paylaşımı ortamlarını daha çok yaratmamız yönündeydi. Önümüzdeki dönemlerde de bu kuruluşlarla işbirliklerimiz devam edecek, sizlere farklı konularda ufuk açıcı sunumlar yapmaya devam edeceğiz. Perakendenin ayrılmaz bir parçası olan alışveriş merkezleri de tabii ki gündemimizdeydi. Operasyonlarımızın daha verimli ve başarılı hale gelmesi için birlikte yapabileceklerimizi görüşmek için alışveriş merkezi yönetimleri ile bir araya geldik, ortak workshoplarda ortak çözüm yolları aradık. Bir yandan sorun çözme bir yandan üyelerimizin belirlediği vizyon üzerinden geleceğimizi tasarlama çalışmalarını bir arada yürütüyoruz. Bu noktada en önemlisi, hem üye firmalarımızın çalışanlarına heyecan ve şevk vermek hem de bir bütün olarak onların bilgi ve becerilerini güçlendirmek. Bunun için hazırladığımız bir proje için de AB den hibe almayı başardık. Erasmus+ Programı Staratejik Ortaklık Projemiz, perakende sektörünün önemli bir ihtiyacı olan eğitim ve sertifika merkezi kurulmasına öncülük edecek. Derneğimiz yeni, genç bir dernek. Ancak hem sizlerin desteği hem de temsil ettiği büyüklük neticesinde kısa sürede önemli işler gerçekleştirebilme ve bu gücünü artırabilme potansiyeline sahip. Üye tabanımızı genişletmek ve organik olarak ilişki içinde bulunduğumuz gerek tedarikçilerimiz, gerekse hizmet sağlayıcılarımızla yakın durabilmek amacıyla, sizleri ilgilendiren fuarlara katılarak yer alıyoruz, bu fuarlarda sempozyumlar düzenliyoruz. Bizim süreçlerimizi, standartlarımızı, perakendenin temel prensiplerini tedarikçilerimizle paylaşıyor, bu vesileyle daha verimli işbirliği yolları arıyoruz. Ayrıca örnek uygulama paylaşımları ile üyelerimiz arasında benchmark olanağı sağlıyoruz. Gelecek dönemlerde siz üyelerimize gerek devlet nezdinde, gerek AB projeleri, gerekse diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde mevzuat, eğitim, insan kaynakları, bilişim teknolojileri, araştırma, iletişim gibi farklı konu başlıklarında kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz yılında derneğimiz, ilk 2 yıllık deneyimi sayesinde, yine sizlerin desteği ve değerli katkılarıyla, daha güçlü, daha etkin ve daha hızlı aksiyonlar almaya devam edecek. Saygılarımla, Alp Önder Özpamukçu Yönetim Kurulu Başkanı 2 3

4 KMD HAKKINDA KMD HAKKINDA Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), 2012 yılında kurulmuştur. Gıda ve hazır giyim kategorileri dışında kalan tüm organize perakende sektörünün temsilcisi konumunda olan KMD, 2014 yılı itibariyle 3000 mağaza, çalışan sayısı ve 26 milyar dolarlık cirosu ile perakende sektörünün en güçlü derneklerinden birisidir. Çok geniş bir perakende skalasına yayılan üyeleri sayesinde organize gıda ve hazır giyim dışı perakende sektöründeki tüm sorunlara hakimdir. Sektörü ilgilendiren en güncel konuları ele alarak aydınlatıcı, yönlendirici bilgi ve politikalar üretir. KMD, elde ettiği bilgileri, bilimsel verilere dayanarak oluşturduğu görüşleri ve aldığı kararları düzenli olarak üyeleri, kamuoyu ve karar vericiler ile paylaşır. Sektörün ortak tavır ve hareketi yönünde sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde KMD, Organize gıda ve hazır giyim dışı perakende sektörünün hukuki sorunlarını ele alarak çözümler üretir. Ürettiği çözümleri bakanlıklara ve komisyonlara sunarak uygulamaya geçirilmesi için girişimlerde bulunur. Sektörle ilgili yasa ve yönetmelikleri takip ederek üyelerini bilgilendirir. Sektörün güncel konularının yanısıra geleceğine ilişkin de çalışmalar yapan KMD, önümüzdeki 5-10 yılın mega trendlerini üyeleri ile birlikte inceleyerek sektörün yakın geleceğine ilişkin projeksiyonlar yapar. Kayıtlı, kurallı organize ve modern perakendeciliğin, ülke ekonomisi içindeki payını artırmayı hedefleyen KMD özellikle çevre ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluk konularında yaptığı faaliyetler ile bu alanda uluslararası standartların yakalanmasını sağlamayı hedeflemektedir. KMD, düzenlediği seminer ve workshoplarla sektörel know-how ın güncellenmesine, tabana yayılmasına ve talep edilmesi halinde uygulanmasına katkıda bulunur. Sektörün istihdam sorunlarına somut çözüm önerileri getirerek, uygulama konusunda resmi mercilerle iş birliği yapar. Farklı sektörel etkinliklerde düzenlediği sempozyumlarla en yeni operasyonel know-how ın yaygınlaşmasına hizmet eder. Üyelerinin, tüketici haklarına saygılı, çevre dostu faaliyetlerini teşvik eder, yol gösterir ve uluslararası ve ulusal kurumların düzenlemelerine uyum sağlamaları konusunda tavsiyelerde bulunur. Paydaş sektörlerle, verimliliği artırıcı projeler geliştirir, bu konuda öncülük yapar. KMD üyeleri gerek geliştirdikleri yeni formatlarla, gerekse ürün ve kategori çeşitleriyle tüketicilere farklı alışveriş deneyimleri yaratırken, AVM lerin en güçlü kategorileri olma yolunda ilerlemektedirler. MİSYONUMUZ: Gıda ve moda-dışı organize perakendeciliğin memleketimize sağladığı katkıları daha anlaşılır kılmak ve derneğimizde faaliyet gösteren üyelerimizin sürdürülebilir, güçlü büyümesini desteklemek yoluyla,ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasına katkı sağlamak ana hedefimizdir. Uluslararası danışmanlık kuruluşları ile yakın bir çalışma sürdüren KMD, bu kuruluşların sağladığı know-how ı doğrudan doğruya üyelerinin hizmetine sunar. Sektörü dünya çapında temsil eden ve böylece Türkiye deki yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmayı hedefleyen KMD, NRF (National Retail Federation), EuroCommerce, FAPRA (Federation of Asian-Pasific Retailers Association) ve temsil ettiği kategorilerin uluslararası temsilci kuruluşları ile karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımında bulunur. Bu kurumların düzenlediği organizasyonlara düzenli olarak katılım sağlayarak buralarda elde edilen bilgi ve iş ilişkilerini sektörün hizmetine sunar. 4 5

5 YÖNETİM KURULU KMD SEKRETERYASI Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş. Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan İl Tepe Home Mobilya ve Dek. Ürünleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin Acar Tekin Acar Büyük Mağazacılık Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabahnur Erdemli Genel Sekreter Egemen Sayraç Müdür Seçil Uslu Bostancı Halkla İlişkiler ve Organizasyon Uzmanı Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Şükrü Yanıkoğlu Watsons Türkiye Genel Müdürü Bahadır Özbek - Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Erkmen Onbulak - Linens Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Evren Dündar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Bölüm Müdürü Fuat Atalay Mapa Mobilya Ikea Genel Müdürü Hüseyin Mutuş - SmartPlay Eğlence Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü M. Arif Bayraktar - Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Murat Kara - N-T Kitap Kırtasiye Büro Mal. Paz. ve Tur. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Olivier Evanno - Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş. Genel Müdürü S. Kürşat Demircioğlu - D&R Genel Müdürü Z. Korhan Bilek - Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. Finans Direktörü Güldeniz Şensoy AB Projeler / Eğitim Benek Gençeroğlu Muhasebe Cansu Sarıboğa Kurt Halkla İlişkiler 6 7

6 SEKTÖREL GRUPLAR SEKTÖREL GRUPLAR Grup Başkanları ve Katılım Sağlayan Kuruluşlar Mobilya-Ev Geliştirme Sektörel Grubu Organize perakende sektöründeki yapı market, mobilya, ev ve mutfak gereçleri, ev tekstili alt kategorilerindeki perakendecilerin oluşturduğu grup olup, sene içinde mobilya ihtisas gümrüklerinin değiştirilmesi, perakende endeksinin genişletilmesi çalışmalarını sürdürmüştür. Başkan: İlhan İl (Tepe Home) Bernardo Chakra Doğtaş DreamHome Ikea Intema Kale Seramik Karaca Koçtaş Mudo Paşabahçe Tekzen Zorlu Teks Kişisel Bakım Kozmetik Sektörel Grubu Kişisel bakım ve kozmetik perakendecilerinin yer aldığı sektörel çalışma grubu olup, kozmetik ürünlerindeki yüksek vergiler, sektördeki taklitle mücadele, sektörel verilerin oluşturulması ve perakende endeksinin genişletilmesi konularında çalışmaları sürdürmüştür. Ev Elektroniği Sektörel Grubu Teknoloji marketler, GSM operatörleri, küçük ev aletleri perakendecileri gibi tüketiciye yönelik elektronik ürünlerin ve hizmetlerin satışını gerçekleştiren perakendecilerin oluşturduğu grup olup, e-ticaret kanunu, promotör çalıştırma koşulları, sektörel araştırmalar ve perakende endeksine katılım çalışmalarını sürdürmüştür. Başkan: Arif Bayraktar (Bimeks) Avea Bilkom BSH MediaSaturn Samsung Simport Tefal Teknosa Turkcell Vodafone Hobi Eğlence Sektörel Grubu Çocuk eğlence, hobi market, sinema salonları gibi hobi ve eğlenceye dönük perakende alt sektörlerini bir araya getiren grupta sektörel fuarlarda etkin rol alınması, sempozyumlr düzenlenmesi ve derneğe yeni üyelikler sağlanması çalışmaları sürdürülmüştür. Başkan: Hüseyin Mutuş (SmartPlay) BalonEvi Hayal Dünyası Kidzania Mars Başkan: Tekin Acar (Tekin Acar) ELCA Gratis Rossmann Sephora Watsons 8 9

7 KONU BAZLI ÇALIŞMA GRUPLARI KONU BAZLI ÇALIŞMA GRUPLARI Grup Başkanları ve Katılım Sağlayan Kuruluşlar Mevzuat Çalışma Grubu Başkan: Tekin Acar (Tekin Acar) Başkan: İlhan İl (Tepe Home) Bimeks Gratis Ikea Koçtaş MediaSaturn Mudo NT Mağazaları TekinAcar Teknosa Turkcell Vodafone Watsons Zorlu Teks Eğitim İstihdam Çalışma Grubu Başkan: Ahmet Ş. Yanıkoğlu (Watsons) Bimeks Ikea Koçtaş Media Saturn Mudo NT Mağazaları Paşabahçe Teknosa Tepe Home Turkcell Zorlu Teks İletişim Etkinlik Araştırma Çalışma Grubu Başkan: Erkmen Onbulak (Zorlu Teks) Bimeks Gratis Ikea Koçtaş Mudo Paşabahçe Turkcell Watsons Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkan: Ahmet Ş. Yanıkoğlu (Watsons) Avea Bilkom Bimeks BSH Gratis Ikea ITG Kets Koçtaş Linens Media Saturn Nebim Paro Teknosa Tekzen Turkcell Vodafone Watsons 10 11

8 2014 YILINDA ÖNE ÇIKANLAR 2014 YILINDA ÖNE ÇIKANLAR KMD olarak 2014 yılında önemli çalışma konularımız arasında; Tüketicilerin ve iç ticaretin aleyhine çalışacak maddeler içeren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Türkiye gerçeği ile bağdaşır hale getirilmesi, Mobilya, telekomünikasyon ve mücevher ürünlerine getirilen kredi kartı taksitlerinde kısıtlamanın kaldırılması, Mobilya için geçerli olarak İstanbul daki ihtisas gümrüğünün kaldırılmasının yaratacağı ekonomik yük ile çevreye verilecek zararın giderilmesi, 2016 yılında yürürlüğe girecek yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemlerine ilişkin belirsizliğin giderilmesi ve zaten kayıtta olan zincir mağazalara özgü bir sistem geliştirilmesi, Verimliliğimizi artıran etkenlerin başında gelen elemanlarımızın eğitimi ve bu çerçevede Avrupa Birliği Komisyonu ndan sağlanan hibe ile geliştireceğimiz Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklık Projesi, Moda ve gıda-dışı perakendeciliği çok yakından ilgilendiren omnichannel operasyonlarında yoğun olarak kullanmaya başladığımız perakende teknolojilerinin yaygınlık kazanması ve hızla sisteme girerek uygulanabilir hale getirilmesi öncelikli sırayı aldı. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kabul edildi Uzun yıllardır sektörün gündeminde önemli yer tutan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 29 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun kabulünden önceki süreçte, tasarıya ilişkin oluşturulan görüşler, Tüm Alışveriş Merkezi ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) aracılığı ile ilgili tüm mercilere sunuldu. Tasarının mevcut haliyle tüketicilerin ve iç ticaretin aleyhine çalışacağı, sektörün dinamiklerine ters düşeceği paylaşıldı. Gerek tasarının geneline, gerekse de maddeler bazında oluşturulan detaylı görüşler karar vericilerle ve kanun yapıcılarla gerçekleştirilen uzun toplantılarda savunuldu. Kanun kapsamında perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulması öngörülüyor. Çalışma saatleri düzenlemesinin Valiliklere verildiği kanunda, ödeme süreleri, prim ve bedel talebi, ortak kullanım alanlarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bundan sonraki süreçte, kanunun uygulama detaylarının düzenleneceği yönetmelik çalışmalarında etkin olmaya devam edilecek. Kredi kartlarına taksit uygulamasına sınır getirilmesine itiraz ettik Kredi kartına taksit uygulamasının sınırlanmasına ilişkin düzenlemenin, hem tüketiciye hem de ticarete olası olumsuz etkilerini, uygulamanın yol açacağı haksız rekabet ortamı ve kayıtdışılık tehlikesi ilgili kurumlara iletildi. Taksitli satış sınırlandırması kuyum ürünlerinde kaldırılmasına rağmen telekomünikasyon ürünlerindeki kısıtlama sürüyor. İlgili mercilere iletilen görüşlerde, telefon satışlarında bir azalma görülmemekle birlikte, ödeme kanalları arasında modern ticareti desteklemeyen bir geçiş olduğu vurgulandı. Yurtdışından getirilen mobil cihazların haksız rekabete ve vergi kaybına yol açtığı, teknoloji markette satılan telefonlarda yüzde 25 ÖTV ve yüzde 18 de KDV ödenirken, yolcu beraberinde getirildiğinde alınan ücretin sadece 115 TL olduğu, bu noktada devletin ÖTV ve KDV üzerinden gelir kaybı oluştuğu ifade edildi

9 2014 YILINDA ÖNE ÇIKANLAR 2014 YILINDA ÖNE ÇIKANLAR Mobilya İhtisas Gümrüklerinde değişiklik, sektörü olumsuz etkiledi 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği ile, mobilya ürünlerinin işlemlerinin yapıldığı ihtisas gümrükleri değiştirildi, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi yoğun kullanılan gümrüklerden işlem yapılamaz hale geldi. Tebliğde önerilen yeni gümrüklerin, perakende ticareti olumsuz etkileyeceği, lojistik yük getirerek maliyetleri artıracağı ve mobilya ithalatını güçleştirecek unsurlar içerdiği ilgili mercilerle paylaşıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, uygulamanın olumsuz yanları, ekonomiye getireceği negatif yükleri ifade edilmiş, söz konusu gümrüklerden nakliye ile ilgili harcanacak zamansal ve maddi kaynakların milli servetimizi aşındıracağı belirtildi. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar düzenlemesindeki belirsizlik sürüyor 2016 yılında yürürlüğe girecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili sistemin netlik kazanması doğrultusunda hem Gelir İdaresi Başkanlığı ile görüşüldü, hem de konunun uzmanları ile yoğun toplantılar gerçekleştirildi. Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) bünyesinde sürdürülen görüşmelerde, uygulamayla beraber organize pez rakende sektörünün 65 bin satış noktasında takriben 250 milyon dolarlık, yeni ama geriye götüren bir yatırıma ihtiyaç olacağı vurgulandı. Bakanlık ile yapılan görüşmelerde; a. Organize perakende kuruluşlarını örneğin büyük mükellefler şeklinde tanımlayıp sistem dışına alarak, var olan uygulamanın sürdürülmesini sağlayacak bir önlem alınması, b. Standartlara dayalı sertifika alan organize perakende kuruluşlarının bu projenin dışında tutulması, Eğitim ve İstihdam projemizle Avrupa Birliği hibesi aldık KMD faaliyetlerinde sorun çözmeye ve belirlenen vizyon üzerinden gelecek tasarlama çalışmaları sürdürülürken, sektör çalışanlarına heyecan ve şevk vermek, hem de bir bütün olarak onların bilgi ve becerilerini güçlendirmek önem kazanıyor. Bu amaçla hazırlanan bir proje için AB den hibe fon alındı. Erasmus+ Programı Staratejik Ortaklık Projesi, perakende sektörünün önemli bir ihtiyacı olan eğitim ve sertifika merkezi kurulmasına öncülük edecek. Proje kapsamında; Sektörde çalışmak isteyenlerin iş bulmak için aklına ilk gelen merkez, Sektör üyesi kuruluşların eleman bulmak için diğer aracılar yerine öncelikle tercih ettikleri merkez, İşe girmek isteyen elemanların ilk eğitimlerini, sınavlarını ve hatta sertifikalarını aldığı merkez, Eşleştirme ve eleme süreçlerinin de yapıldığı merkez olma doğrultusunda çalışmalar yoğun biçimde sürdürülüyor. Sektörel eğitim konusunda İSMEK ile işbirliği yaptık Perakendeye özgü mesleklere yönelik eğitimini daha geniş kitlelere yayabilmek ve sektörün istihdam ihtiyacını farklı kanallardan sağlayabilmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) ile işbirliği yapıldı. İşbirliği ile İstanbul da Anadolu ve Avrupa yakasında açılacak kısa dönemli kurslar düzenlenecek, başlangıç düzeyinde verilecek olan teorik eğitimler üye mağazalarda yapılacak uygulama eğitimleri ile güçlendirilecektir. Çalışmanın diğer iller içinde örnek olması, eğitimin kısa sürede tüm Türkiye ye yaılmasını sağlayacaktır. c. Organize perakende kuruluşlarının, istenilen bilgileri mevcut sistemleri dahilinde istenilen merkezlere gönderebileceği önerileri yapıldı Mikro ve küçük işletmeler için vazgeçilemez olan projenin aynen tasarlandığı gibi yürütülerek sonuçlandırılırken, organize-zincir mağazacılık yapan perakendecilere var olan sistemlerini sürdürmelerine izin verilmesi gerektiği vurgulandı

10 2014 YILINDA ÖNE ÇIKANLAR VİZYON TOPLANTILARI Perakendenin yeni vazgeçilmezi bilişim teknolojileri, KMD nin gündeminde KMD üyeleri 2014 Yılı Vizyon Toplantısı nda bir araya geldi Perakendecilik için hayati önem kazanan elektronik ve mobil ticaret, KMD nin de çalışma konuları arasında ilk sıraları aldı. Sektörün elektronik altyapısının ve bilişim sistemlerinin her an yenilenebilir, dünya ile yarışabilir, tüketicinin taleplerini anında karşılayabilir düzeye çıkarılması gerektiği, KMD bünyesinde görüşülen konuların başında yer aldı. Bu amaçla 2014 yılından itibaren bir RetailTech Perakende Teknolojileri Fuarı yapmak üzere hazırlıklar sürdürüldü. Fuarın prototipi kapsamındaki bir etkinlik, 30 Eylül-1Ekim 2014 tarihlerindeki Bilişim Zirvesi kapsamında KMD olarak yer alınan ayrı bir salonda gerçekleştirildi. E-dönüşüm konularındaki son durum, e-ticaret düzenlemeleri, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarındaki mevzuat İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerinin katılımıyla değerlendirildi. Omnichannel ve e-ticaret konularında düzenlenen sempozyumlarla üyelerin bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlandı. KMD nin çalışmaları, üye talepleri ve destekleri doğrultusunda sürdürülüyor Derneğimizin çalışma konularının, üyelerimizin ilettiği sorunlar ve yine birlikte geliştirilen öneriler üzerine kurulması hedeflendi. Bu amaçla gerçekleştirilen vizyon toplantılarında verilen trendsetter görevi kapsamında, dünyadaki yeni trendleri görmek, gelecekteki yaklaşımları izlemek adına konusunda uzman araştırma ve danışman kuruluşlarla bir araya gelindi. Alışveriş merkezleri ile birlikte yol haritamızı çiziyoruz KMD 2014 Yılı Vizyon Toplantısı KMD üyelerinin katılımıyla, 22 Şubat Cumartesi günü Sabancı Center da düzenlendi. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamuk çunun gerçekleştirdiği sunum ve hoşgeldiniz konuşmasının ardından Koçtaş İK Direktörü Aylin Yazgan İyicik moderatörlüğünde gruplara ayrılan üyeler, KMD yi 2023 yılında nasıl görmek istedikleriyle ilgili bir workshop gerçekleştirdiler. Gruplar, ulaştıkları sonuçları yaptıkları sunumlarla diğer gruplarla paylaştılar ve KMD için 4 ortak hedef belirlediler. Tekrar gruplara ayrılan üyeler bu kez, KMD nin 2014 vizyonuna ve belirlenen hedeflerine ulaşmak için yöntemlerini sıraladılar. Grupların ikinci sunumlarının ardından geçilen değerlendirme ve sonuç kısmında, katılımcılar toplantı ile ilgili kazanımlarını da paylaştılar. Toplantı esnasındaki grup çalışmalarının, üyeler arasındaki iletişimi arttırdığını belirten katılımcılar, aynı zamanda derneğe ne şekilde katkıda bulunabileceklerini netleştirmesi sebebiyle de Vizyon toplantısını oldukça yararlı bulduklarını belirttiler. Perakendenin ayrılmaz bir parçası olan alışveriş merkezleri ile ortak çalışmalar sürdürüldü. Perakende operasyonlarının daha verimli ve başarılı hale gelmesi için birlikte yapılabileceklerin görüşülmesi için alışveriş merkezi yönetimleri ile bir araya gelindi, ortak workshoplarda ortak çözüm yolları arandı

11 PERAKENDE BT ETKİNLİKLERİ KMD üyeleri Mega Trendleri en yetkili kuruluşlardan dinledi KMD Perakende BT Etkinlikleri, Bilişim Zirvesi ne damgasını vurdu KMD Mega Trendler toplantısı 6 Haziran tarihinde Sabancı Center da gerçekleştirildi. Şubat ayında yapılan KMD 2014 Yılı Vizyon toplantısının devamı olan Mega trendler toplantısının açılışını Başkanımız Alp Önder Özpamukçu gerçekleştirdi. Toplantının ilk bölümünde Accenture-Özlem Kestioğlu, AT Kearney - Ozan Öztürk, Ipsos -Renan Burduroğlu, PwC -Adnan Akan ve Gökhan Yüksel, Avrupa PerakendeBirliği Eurocommerce den Christel Davidson mega trendlerle ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Toplantının ikinci bölümünde ise katılımcılar Koçtaş İK Direktörü Aylin Yazgan İyicik moderatörlüğünde gerçekleşen workshopa katılarak, KMD için en uygun mega trendleri belirlediler. Alp Önder Özpamukçu ICT Summit Now 14 Bilişim Zirvesi açılış konuşmasını gerçekleştirdi Bilişimin perakendedeki rolünü tüm yönleriyle ele alan 2014 ICT Summit Now Bilişim Zirvesi Lütfü Kırdar Kongre Merkezi nde gerçekleşti. İki gün süren etkinlik Türkiye nin önde gelen bilişim perakende zincirlerini bir araya getirdi. Uluslararası bir kimlik kazanarak yoluna devam eden zirvede bilişimin perakendedeki rolü başta olmak üzere, satış noktalarında süreçlerin düzenlenmesi, geleceğin perakende eğilimleri gibi birçok konu ilk gün masaya yatırıldı. Kategori Mağazacıları Derneği nin bu yıl ana paydaşı olduğu zirvenin açılış konuşmacıları arasında Yönetim Kurulu Başkanımız Alp Önder Özpamukçu da yer aldı

12 PERAKENDE BT ETKİNLİKLERİ PERAKENDE BT ETKİNLİKLERİ Bilişim Zirvesi nde 2 günlük KMD etkinliği E-Devlet Uygulamaları yuvarlak masa toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi KMD, Bilişim Zirvesi kapsamında Haliç Salonunda gerçekleştirdiği Perakende BT etkinliklerinin yanı sıra zirve ana programında da kendi oturumlarını gerçekleştirdi. Oliver Wyman Danışmanlık Firması ndan Mike Matheis, Karar Odakli Bir İşletme sunumuyla ilk günün keynote konuşmacıları arasında yer aldı. İkinci günün keynote konuşmacısı ise KMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar oldu. Bayraktar konuşmasında, Teknoloji perakendecilerinin BT sektörüne katkılarını anlattı. İkinci gün ayrıca Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu ve Tanı Genel Müdürü Engin Oytaç ın konuşmacı olarak katıldığı Yerel Yaratıcılık Sınırları Zorluyor başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü PwC Dolaylı Vergi Hizmletleri Direktörü Cem Aracı nın yaptığı panelde, konuşmacılar teknoloji alanındaki yerel yaratıcılık ve yazılım ihracatı konularındaki soruları yanıtladı. E-Devlet Uygulamaları konulu yuvarlak masa toplantısı zirvenin ilk günü, Haliç Salonunda kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda KMD üyesi firmaların, bilişim teknolojisi uzmanları, finans ve pazarlama yöneticilerinin yanı sıra, bilişim teknolojileri firmalarının temsilcileri izleyici olarak yer aldı

13 PERAKENDE BT ETKİNLİKLERİ PERAKENDE BT ETKİNLİKLERİ KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu nun açılış konuşması ve PwC Türkiye Dolaylı Vergi Hizmetleri Direktörü Cem Aracı nın giriş sunumunun ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı ndan Engin Uysal ve Veli Doğanay, İç Ticaret Genel Müdürlüğü nden Adem Başar ve Hakan Çalış, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu ndan Demet Kabasakal sırasıyla E-Devlet Uygulamaları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumların ardından perakende sektörü ve çözüm ortağı firma temsilcileri, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar, e-dönüşüm projeleri ve e-ticaret konusunda görüşlerini bildirerek, kamu yetkililerine sorularını yönlendirme imkanı buldular. Perakende BT Sempozyumları büyük ilgi gördü Zirvenin ikinci günü KMD özel salonunda gerçekleştirilen sempozyumlara KMD üyeleri ve zirve katılımcıları büyük ilgi gösterdi. 4 oturum olarak gerçekleştirilen sempozyumlarda; mega trendler, vergide e-dönüşüm, çok kanallı perakendecilik ve e-ticaret konuları işlendi. Dünyada Mega Trendler PwC Denetim Hizmetleri Ülke Lideri Adnan Akan ve Perakende ve Tüketiciye Yönelik Ürünler Sektörü Denetim Lideri Gökhan Yüksel in ortaklaşa gerçekleştirdiği sunumda; Yaklaşık 4 saat süren toplantı katılımcılar için düzenlenen kokteylle son buldu. Adnan Akan, öncelikle perakendenin temel öğelerinden tüketicileri etkileyen mega trendleri özetledi. 5 ana başlıkta özetlenen bu trendler arasından teknolojik ilerlemenin etkisi ve gelecekteki yansımaları vurgulandı. Gökhan Yüksel, teknoloji ile birlikte hayatımıza giren dijitalleşmenin önemine değinerek, bu yeni düzende perakendenin geleceğine dair veriler sundu. Sunumun son bölümünde, gelişen bu teknolojik yapıyla birlikte oluşan siber güvenlik meselelerine değinildi

14 PERAKENDE BT ETKİNLİKLERİ PERAKENDE BT ETKİNLİKLERİ Vergide e-dönüşüm ve Perakende Sektörüne Yansımaları Omni-Channel Retailing PwC Dolaylı Vergi Hizmetleri Direktörü Cem Aracı, öncelikle vergi denetimlerinde ve kontrolünde kullanılan teknolojilere değindi. Genel olarak kullanılan sistemlerin yanı sıra perakendede kullanılan yeni teknolojileri anlatan Aracı, e-dönüşüm uygulamaları çerçevesinde perakendede yaşanan durumu açıkladı. Gelişen teknolojinin önümüzdeki dönemlerde perakendede hangi alanlarda kullanılacağına dair beklentilerini paylaşan Aracı, vergi teknoloji özelindeki kullanım alanlarını ve yeni e-dönüşüm gelişmelerini anlattı. SAP Güneydoğu Avrupa Omni Channel Satış Yetkilisi Kutalmış Damar, perakende sektörünün önemli gündem maddelerinden biri haline gelen omni-channel satışın gelişimini paylaştı. Tüketici satın alma alışkanlıklarının online ve offline satışı birleştirir şekilde yeniden tanımlandığına değinen Damar, perakendecilerin bu yeni tanımlara uymak için sürekli gelişimi içinde olmalarının zorunluluk haline geldiğine değindi. Başarılı bir perakende sistemi için, sadece satış değil, satışın yanı sıra pazarlama, tanıtım, satın alma, stok takibi ve satış sonrası müşteri ilişkilerinin de çok kanallı olarak yürütülmesi gerektiğine değinildi

15 PERAKENDE BT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENEN SEMPOZYUMLAR Dünyada ve Türkiye de E-ticaret Unicera Fuarında Ev Geliştirmede Baştan Sona Standartlı Tedarik Yönetimi sempozyumu Sunumuna genel olarak e-ticaret kavramının gelişimi ile başlayan Kliksa Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye deki yansımalarını paylaştı. E-ticaretin dünyada ve Türkiye de geldiği noktayı anlatan Safkan, gelişen pazarla birlikte rekabet konusundaki çalışmaları ve farklılaşma projelerini sundu. Başarılı bir e-ticaret için mutlaka yapılması gerekenleri anlatan Safkan, gelecekte karşılaşacağımız olası uygulamaları ve bu uygulamalara yön veren trendleri paylaştı. Kategori Mağazacıları Derneği, 2014 yılında 26. sı düzenlenen Unicera Uluslararası Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı nda Ev Geliştirmede Baştan Sona Standartlı Tedarik Yönetimi konulu sempozyumla yer aldı. IKEA dan İlker Fırat ın Perakende Sistemlerinde Akıllı Lojistik başlıklı sunumunu gerçekleştirdiği sempozyumkaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik A.Ş. nin desteğiyle 1 Mart Cumartesi günü Tüyap Marmara Salonu nda yapıldı. IKEA da lojistik direktörlüğü yaptığı 5 yıl boyunca kazandığı önemli deneyimleri paylaşan Fırat,IKEA nın küresel ürün akışını nasıl optimize ettiği konusunda da önemli bilgiler verdi.ilker Fırat sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı

16 DÜZENLENEN SEMPOZYUMLAR DÜZENLENEN SEMPOZYUMLAR Kale 360 uygulaması KMD sempozyumunda tanıtıldı Gelecek 10 yılda Edutainment Trendleri Atrax ta konuşuldu Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik A.Ş. nin desteğiyle Unicera kapsamında gerçekleşen Ev Geliştirmede Baştan Sona Standartlı Tedarik Yönetimi sempozyumunda, Kaleseramik Dijital İletişim Müdürü Serhat Zengin Kale den herkes için yepyeni bir tasarım deneyimi / KALE360 sunumuyla katılımcılara Kale360 ı özel olarak anlattı. İlk kez Unicera fuarında tanıtılarak, kullanıcıların beğenisine sunulan Kale 360 uygulamasına websitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Uygulama; banyosunu değiştirmek isteyenlere, hiçbir teknik bilgiye gerek kalmadan hayal ettikleri banyoyu tasarlama ve maliyetini hesaplama imkanı sunuyor. CarrefourSA nın desteğiyle Atrax Eğlence Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Gelecek 10 Yılda Edutainment Trendleri konulu sempozyum 5 Aralık tarihinde yapıldı. İki oturum olarak gerçekleştirilen sempozyumun ilk konuşmacısı KidZania Türkiye CEO su Lara Sayınsoy Dorner oldu. Dorner, çocuklara meslek deneyimleme imkanı sunmasıyla farklılık gösteren Kidzania iş modelinin hikayesini katılımcılarla paylaştı. Sempozyumun ikinci konuşmacısı Canım Kardeşim Animasyon Film Yapımcısı Murat Kürüz ise, çocuklar için markanın anlamını ve çocukların marka ile ilişki bağlarını Canım Kardeşim de edindiği tecrübelerden yola çıkarak, katılımcılara aktardı

17 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİYLE İŞBİRLİKLERİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİYLE İŞBİRLİKLERİ KMD ve AYD Yönetim Kurulları akşam yemeğinde bir araya geldi KMD AYD Perakende AVM Buluşması gerçekleştirildi KMD ve AYD üyelerini 24 Kasım tarihinde bir araya getiren Perakende AVM buluşmasının açılışını KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ve AYD Yönetim Kurulu Başlanı Hulusi Belgü gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından KMD ve AYD üyeleri, Moderatörlüğünü Koçtaş İK Direktörü Aylin Yazgan İyicik in üstlendiği workshopa katıldı. Workshopun ilk bölümünde perakende ve AVM sektörü temsilcileri önce kendi içinde bulundukları durumu daha sonra da empati kurarak karşı tarafın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Ardından gelecekte birlikte nasıl bir çalışma ortamında bulunmak istediklerini paylaşan katılımcılar, gruplara ayrılarak, bu ortama ulaşabilmek için nasıl bir yol izlenmesi konusunda ayrıntılı çalışmalar yaptılar. KMD ve AYD nin Yönetim Kurulu üyeleri 26 Mayıs akşamı düzenlenen yemekte bir araya geldi. KMD üyeleri ile AVM lerin ortaklaşa yürütebilecekleri çalışmaların görüşüldüğü yemekte sinerji noktalarının neler olduğu paylaşıldı. KMD ve AYD işbirliğinde, perakende firmaları ile AVM lerin bir araya geleceği bir etkinlik planlanması, ayrıca düzenlenecek workshoplarda sektörün ortak konularının ele alınması kararlaştırıldı

18 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİYLE İŞBİRLİKLERİ KMD KAHVALTILI TOPLANTILARI Gruplar yaptıkları sonuç değerlendirmelerinde öncelikli olarak şu 5 maddeye odaklanılması gerektiğini vurguladılar: Eğitime daha fazla önem verilmesi Perakendenin çekim gücünü artıracak etkinlik ve tanıtımlarda müşterek katılımın sağlanması Yatırım kararlarının birlikte alınması Daha iyi planlama Ortak giderlerde şeffaflık Grupların çalışmalarından çıkan ortak sonuçlarla iki derneğin bundan sonra birlikte yapacağı çalışmalardaki yol haritası belirlenmiş oldu. POS A.Ş. Yeni Nesil Pos sistemlerini anlattı KMD ve GPD üyelerinin bir araya geldiği kahvaltılı toplantıya ev sahipliği yapan POS A.Ş. katılımcılara yeni nesil pos sistemleri hakkında bilgi verdi. Şirketin yazılım hizmetleri müdürü Erkut Erdemir in Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar başlıklı sunumunun ardından yazılım hizmetleri uzmanı Gözde Kırar Sever Yeni Nesil ve Çok Kanallı Perakendecilik konusunda bilgi verdi. KMD ve GPD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Erkut Erdemir ayrıca katılımcıların sorularını yanıtladı. Oliver Wyman dan Karar Odaklı Perakendecilik sunumu Oliver Wyman dan James Bacos, karar odaklı perakendecilik sunumunu 1 Ekim tarihinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda paylaştı. KMD ve GPD üst düzey yöneticilerini bir araya getiren toplantıda Bacos, perakendecilikte fiziksel büyümenin ardından verimliliği arttırma ve farklılaşarak öne çıkma konularında izlenmesi gereken yolları ve karar alma stratejilerini anlattı

19 KMD SOHBET TOPLANTILARI WORKSHOPLAR, EĞİTİMLER VE SEMİNERLER KDM Sohbetleri nin Şubat ayı konuğu olan Tekin Acar, Türkiye nin kozmetik hikayesini anlattı PwC, Vergide E-dönüşümü anlattı 13 Şubat ta gerçekleştirilen KDM Sohbetinde, Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkanı TekinAcar ve ekibi kuruluşundan bugüne nasıl geldiklerini, firma olarak önem verdikleri konuları, güçlü yönlerini, sektör lideri olarak kozmetik ve perakende sektörünün sıkıntılarını değerlendirdi. Sohbet toplantısına katılan KMD üyeleri, Tekin Acar Cosmetics makyaj artistleri tarafından Ankara ShoppingFest kapsamında gerçekleştirilen Guinness World Record 24 Saatte En Fazla Makyaj Dünya Rekoru, kozmetik sektörüne yetişmiş insan kaynağı kazandıran Beauty School projesi ve logo değişimi ile başlayan konsept yenilenmesigibi Tekin Acar Cosmetics ile ilgili bir çok önemli paylaşımı dinleme imkanı buldu. M.Sinan Kızıldağ, Vodafone Türkiye nin U Dönüşü projesini KMD üyeleriyle paylaştı 6 Mayıs tarihinde gerçekleşen KMD Sohbetlerinin konuğu Vodafon Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. M. Sinan Kızıldağ oldu. Vodofone Türkiye nin U Dönüşü ve Vodafone nun Yenilenen Perakende Yüzü başlıklı sunumlarıyla, katılımcılara Vodafone Türkiye nin U dönüşü projesiyle izlediği strateji ve sonuçları hakkında bilgi verirken, mağazaların değişen konseptiyle ilgili de önemli paylaşımlarda bulundu. PwC Dolaylı Vergi Hizmetleri Direktörü Cem Aracı nın güncel gelişmeler ışığında vergide e-dönüşümü anlattığı workshop 30 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saatlik workshop boyunca katılımcılara, e-fatura uygulaması, e-arşiv uygulaması, e-defter uygulaması ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ve uygulaması ayrıntılı şekilde aktarıldı

20 WORKSHOPLAR, EĞİTİMLER VE SEMİNERLER WORKSHOPLAR, EĞİTİMLER VE SEMİNERLER Coface dan Ticari Alacak Riski Yönetimi ve Ticari Alacak Sigortası Semineri Yurtdışına Açılma ve Markalaşma Workshop u yapıldı 26 Haziran tarihinde yapılan Yurtdışına Açılma ve Markalaşma workshopu iki bölümde gerçekleştirildi. Birinci bölümde marka danışmanı Hasan İbrahim Toksoy Perakende Zincirleri & Uluslararası Büyüme-Markalaşın, Başarın, Büyüyün başlıklı sunumuyla yurt dışına açılmayı düşünen firmaların markalaşma adına izleyecekleri yolları anlattı. KMD üyelerinin iş hayatlarına stratejik çözümler sunmak ve alacak risklerini daha iyi yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla bir seminer düzenlendi. Coface Türkiye Alternatif Satış Bölümü Direktörü Hayri Pekergin in konuşmacı olduğu seminer 12 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Pekergin katılımcılara ticari alacak sigorta poliçesinin neleri kapsadığından, teminat dışında kalan durumlara ve hasarların ödenme sürelerine kadar oldukça ayrıntılı bilgi verdi. Workshop unun ikinci bölümünde PricewaterHouseCoopers dan Cem Erkuş ve Tolga Baloğlu PwC ile Yurtdışına Açılma Rehberi sunumlarıyla, yurtdışına açılmanın nasıl planlanması gerektiği, şirketleri bekleyen zorluklar ve alınması gereken önlemler, yasal süreç ve vergisel açıdan önem arzeden hususları ayrıntılı bir şekilde katılımcılarla paylaştı

İÇİNDEKİLER BMD GENEL SEKRETERLİĞİ ŞUBAT 2015 KURUMSAL BAŞKAN DAN DEĞERLENDİRME TOPLANTILAR ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

İÇİNDEKİLER BMD GENEL SEKRETERLİĞİ ŞUBAT 2015 KURUMSAL BAŞKAN DAN DEĞERLENDİRME TOPLANTILAR ULUSLARARASI ETKİNLİKLER FAALİYET RAPORU 2014 NATIONAL RETAIL FEDERATION ÜYESİ AVRUPA MARKALAR DERNEĞİ TAKLİTLE MÜCADELE KOMİTESİ ÜYESİ TÜM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE PERAKENDECİLER FEDERASYONU KURUCU ÜYESİ DEİK KURUCU KURULUŞU 2

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 4. 6. 9. 10. 12. 14. 16. 24. 28. 30. 32. 2012 ye Genel Bakış Önsöz ÇMD Hakkında Yönetim ve Denetim Kurulumuz Üyelerimiz Komisyonlarımız Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN KURUMSAL DEĞERLENDİRME ÖNE ÇIKANLAR ULUSLARARASI ETKİNLİKLER ZİYARETLER, GÖRÜŞMELER, TOPLANTILAR

İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN KURUMSAL DEĞERLENDİRME ÖNE ÇIKANLAR ULUSLARARASI ETKİNLİKLER ZİYARETLER, GÖRÜŞMELER, TOPLANTILAR 2 0 1 2 RAPORU NATIONAL RETAIL FEDERATION ÜYESİ AVRUPA MARKALAR DERNEĞİ TAKLİTLE MÜCADELE KOMİTESİ ÜYESİ TÜM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE PERAKENDECİLER FEDERASYONU KURUCU ÜYESİ İÇİNDEKİLER 4 7 BAŞKAN DAN KURUMSAL

Detaylı

Haziran 2015 Sayı:16

Haziran 2015 Sayı:16 Haziran 2015 Sayı:16 Nebim V3 ERP ile gerçek verimliliği keşfeden lider kurumların sayısı giderek artıyor. Satın almadan üretime, planlama ve bütçelemeden satışa, finans yönetiminden mağaza yönetimine,

Detaylı

ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1

ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1 ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1 2 ÇMD 2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 4 2014 Nasıl Geçti 6 Önsöz 9 Çağrı Merkezleri Derneği Hakkında 10 Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12 Üyelerimiz 14 Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz

Detaylı

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz İÇİNDEKİLER 4. 2013 Nasıl Geçti 6. Önsöz 9. ÇMD Hakkında 10. Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12. Üyelerimiz 14. Komisyonlarımız 16. Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz 29. Çağrı Merkezi Fuarları 30. Düzenlediğimiz

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren SUNUŞ İstanbul Sanayi Odası nın Değerli Meclis Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak 2013-2016 çalışma dönemimizin ikinci yılı olan 2014 te de yoğun ve verimli bir yılı daha geride bıraktık. Yönetime

Detaylı

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3 İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3 6 Başkan ın Mesajı Orhan TURAN İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Farklılaşarak rekabetçiliğimizi

Detaylı

Başkandan. Değerli Sektör Paydaşları, 2 AİMSADDERGİSİ

Başkandan. Değerli Sektör Paydaşları, 2 AİMSADDERGİSİ Başkandan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa S. EROL Değerli Sektör Paydaşları, Derneğimizin resmi yayın organı olan AİMSAD Dergisi nin ilk sayısı

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç...

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MART 2007 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... Yayın Kurulu Başkanı Atilla YARDIMCI Yayın Kurulu Yasemin Altun,

Detaylı

ZÜCDER FAALİYET RAPORU

ZÜCDER FAALİYET RAPORU 2007-2010 DÖNEMİ ZÜCDER FAALİYET RAPORU ERTUĞRUL ERDOĞAN ZÜCDER Zücaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Adına BAŞKAN 2007 2010 DÖNEMİ ZÜCDER FAALİYET RAPORU 2004 yılında kurulan ZÜCDER, ev ve mutfak eşyaları

Detaylı

DIJITAL BELGE VE ELEKTRONIK UYGULAMALAR ZAMAN VE MALIYET TASARRUFU SAĞLIYOR 4. E-TICARET KONFERANSI NDA SOSYAL MEDYA KONUŞULDU GELENEKSEL

DIJITAL BELGE VE ELEKTRONIK UYGULAMALAR ZAMAN VE MALIYET TASARRUFU SAĞLIYOR 4. E-TICARET KONFERANSI NDA SOSYAL MEDYA KONUŞULDU GELENEKSEL TÜRKİYE NİN E-TİCARET REFERANSI HAZİRAN - TEMMUZ 2015 - SAYI 14 - ÜCRETSİZDİR 4. E-TICARET KONFERANSI NDA SOSYAL MEDYA KONUŞULDU GELENEKSEL LOJİSTİKTEN E-LOJİSTİK E DIJITAL BELGE VE ELEKTRONIK UYGULAMALAR

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011

FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU 2011 NATIONAL RETAIL FEDERATION ÜYESİ AVRUPA MARKALAR DERNEĞİ TAKLİTLE MÜCADELE KOMİTESİ ÜYESİ BMD GENEL SEKRETERLİĞİ MAYIS 2012 FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 4 7 BAŞKANDAN KURUMSAL

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2014 Çalışma Raporu Mart 2015 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 12. e- Türkiye Ödülleri C.2. Önce Kadın Okulu - Vodafone TR C.3. Future Learning 14

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

GYODER FAALİYET RAPORU / 2013

GYODER FAALİYET RAPORU / 2013 BAŞKANIN MESAJI Geçtiğimiz yıl Türkiye büyümesinin üstünde bir ivme yakalayarak ülke ekonomisinin lokomotifli olan gayrimenkul sektörü artık her zamankinden daha kilit bir rol üstlendi. Sektörün bu önemli

Detaylı

14 14 raporu raporu eport eport 14

14 14 raporu raporu eport eport 14 faaliyet raporu 14 IÇINDEKILER TSPB Birlik Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Komitesi Birlik Üst Yönetimi Birim Müdürleri Çalışanlarımız 2014 e Bakış Sermaye Piyasasını Geliştirme

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

Nebim ile verimliliğimizi artırıyoruz.

Nebim ile verimliliğimizi artırıyoruz. Fotoğraf - Nur Uçar Cihat Büyük Koton Stratejik Planlama Direktörü Nebim ile verimliliğimizi artırıyoruz. Koton un Kullandığı Nebim Yazılımları: Finans ve Muhasebe Stok ve Sipariş Yönetimi Mağazacılık

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

Girişimcileri bekleyen ücretsiz DESTEKLER

Girişimcileri bekleyen ücretsiz DESTEKLER KAPAK_EKO_girisim_SUBAT.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI 2/6/15 3:52 PM Page 1 Girişimcileri bekleyen ücretsiz DESTEKLER Hangi kurum girişimcilere ne desteği veriyor? Bu desteklerden nasıl yararlanabilirsiniz?

Detaylı

Xerox ve Vodafone un yeni iş birliği. Xerox kalitesi Kıbrıs ta. Xerox ve IBM den global ölçekli iş birliği. Sayfa 7 de. Sayfa 5 te.

Xerox ve Vodafone un yeni iş birliği. Xerox kalitesi Kıbrıs ta. Xerox ve IBM den global ölçekli iş birliği. Sayfa 7 de. Sayfa 5 te. Xerox ve IBM den global ölçekli iş birliği Sayfa 15 te Xerox kalitesi Kıbrıs ta Sayfa 7 de Xerox ve Vodafone un yeni iş birliği Sayfa 5 te Ocak 2009 Ücretsizdir 2009 da hep birlikte daha iyiye... 2 Ocak

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 02 Başlıca Finansal Göstergeler 04 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 05 Liderlik Yolculuğunda

Detaylı

İnşaat sanayisinin kalbi bu ZİRVE de atacak

İnşaat sanayisinin kalbi bu ZİRVE de atacak İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Kasım 2011 Sayı 7 Zirve ilk kez sıfır karbon etkinlik olarak düzenleniyor III. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınıdır. 3 Ayda Bir Yayınlanır. Ücretsizdir. KurumsalYönetim SAYI 25 SONBAHAR 2014 TKYD XXXX www.tkyd.org ARAŞTIRMA RAPORU Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2013 Çalışma Raporu Mart 2014 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 11. e- Türkiye Ödülleri C.2. Teknolojide Kadın Hareketi C.3. Future Learning 13 C.4.

Detaylı