Gravite ve Yükseklik. Kamil Teke Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisligi Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gravite ve Yükseklik. Kamil Teke Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisligi Bölümü"

Transkript

1 Gravite ve Yükseklik Kamil Teke Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisligi Bölümü

2 Yer in gravite alanındaki degişimlere neden olan kitle hareketleri Katı Yer, okyanus ve atmosfer gel-gitleri Okyanus akıntıları ve okyanus tabanı basıncı değişimleri Yeraltı sularının kitle dağılımındaki değişimler (hidrolojik devir) Jeoidin içindeki kitle dağılımı değişimi: konveksiyon akımları Tektonik plaka hareketleri ve depremler Post-glacial rebound Global deniz seviyesi yükselmesi (1.8 mm/yıl) (Douglas, 1991) Bölgesel deformasyonlar

3 Jeoidin belirlenmesi (basit örnek) Topoğrafya ve serbest hava indirgemesi (basit örnek)

4 Jeoidin belirlenmesi (basit örnek) g g A F P topo T g g P Q Stokes InverseStokes g N (, ) C(, ) N(, ) n n max n0 m0 WGS 84 WGS 84EGM 2008 C(, ) CC nm cos m CS nm sin m Pnm(cos ) Bernhard Hofmann-Wellenhof ve Helmut Moritz (2006) Physical Geodesy, Second Edition, Springer, Wien, NewYork, ISBN Pavlis, N.K., S.A. Holmes, S.C. Kenyon, and J.K. Factor, An Earth Gravitational Model to Degree 2160: EGM2008, presented at the 2008 General Assembly of the European Geosciences Union, Vienna, Austria, April 13-18, 2008.

5 Gravite indirgemeleri (basit örnek) Bouguer indirgemesi: A 2 G H H ( mgal) eger 2.67 g cm B Spherical shell approximation: ASS 4 G H H ( mgal) eger 2.67 g cm g Serbest hava indirgemesi: F H H H ( mgal) H h 2 2J 0 2 (serbest hava gravite gradyanı) h Olgunlaştırılmış Bouguer indirgemesi: g g A A F Bouguer anomalisi: g g B B B B t 3 3 Franz Barthelmas (2009). Definition of functionals of the geopotential and their calculation from spherical harmonic models. Scientific Technical Report STR09/02. Deutsches Geoforschunszentrum, Potsdam.

6 Arazi düzeltmesi (basit örnek) A A A T B t AT A g g A F B T Örnegin: EGM2008 DEM: SRTM 3 (Dijital yükseklik/arazi modelleri) IDEMS (IGFS), DEM ürünleri : SRTM, ACE, ACE2, ASTER, GLOBE, GTOPO30, Topografya (topography/terrain) modelleri yüzey küresel harmonik fonksiyonlarina dönüstürülebilir (Sneeuw, 1994). n max n n0 m0 H (, ) R HC nm cos m HS nm sin m Pnm(cos )

7 Gök cisimlerinin Yer in dış gravite alanı içeresinde oluşturduğu gel-git potansiyellerinin hesabı Gel-git jeoid çeşitleri

8 Ay ın ve Güneş in Yer in dış gravite alanında oluşturdukarı bozucu (gel-git) gravite potansiyelleri V 20 2.derece, 0. mertebe küresel harmonik fonksiyonu: Zonal gel-git potansiyeli (1 ay boyunca). Uzun periyotlu gegitlerdir. V 21, 2.derece, 1. mertebe küresel harmonik fonksiyonu: Tesseral gel-git potansiyeli (1 gün boyunca). Günlük periyoda sahip gel-gitlerdir. V 22, 2.derece, 2. mertebe küresel harmonik fonksiyonu: Sektoral gel-git potansiyeli (1 gün boyunca). 12 saat periyoda sahip gel-gitlerdir. Petit G., and Luzum B. (2010). IERS Conventions 2010, IERS Technical Note ; 36, Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, ISBN

9 Gök cisimlerinin (Ay ın, Güneş in ve güneş sistemi gezegenlerinin) Yer in dış gravite alanı içerisindeki gel-git gravite potansiyelleri V 20 +V 21 +V 22 : Toplam gel-git potansiyeli nmax n R V ( A) GM P (cos ) n 1 n r n2 2 R V20 GM P 3 20(cos ) P20(cos p) r 2 1 R V21 GM P 3 21(cos ) P21(cos p)cos( ) 3 r 2 1 R V22 GM P 3 22(cos ) P22(cos p)cos 2( ) 12 r

10 Gel-git tanımlarına göre jeoid çeşitleri (IERS Konvansiyonları) Ölçülen jeoid (instantaneous geoid) (t epogu): W = W 0 = V geo + V centrifugal + V permanent tidal + V periodic tidal + V permanent deformation + V periodic deformation Ortalama (mean) jeoid (oşinografi) ( mean ocean surface): W = W 0 = V geo + V centrifugal + V tidal permanent + V deformation permanent Sıfır gel-git (zero-tide) jeoidi (Jeodezi): W = W 0 = V geopotential + V centrifugal + V deformation permanent Gel-git bağımsız (tide-free) jeoid (Jeodezi) (Tide-free crust : örnegin, ITRF2008, VTRF2008,...) Nominal love numbers W = W 0 = V geo + V centrifugal Petit G., and Luzum B. (2010). IERS Conventions 2010, IERS Technical Note ; 36, Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, ISBN

11 Gravite potansiyeli alanı bileşenlerinin hesabı Bruns (T -> N) Stokes ( g -> N) yüzey integrali Pizetti ( g -> T) yüzey integrali Venning Meinesz ( g -> (ƺ, ƞ) ) yüzey integrali

12 Stokes formüllerinden jeoid ondülasyonunun hesabı 2 2 R N p (, ) g( ', ') S( ) cos ' d ' d ' 4 0 ' 0 ' 2, : p hesap noktasının küresel cografi koordinatları ', ': kaynak noktanın (yüzey elemanı) küresel cografi koordinatları : küresel uzaklık S( ): Stokes fonksiyonu Stokes formülü Stokes integrali (Stokes, 1849) Determine the geoid from gravity data 1 S( )= 6sin 1 5cos 3cos ln(sin sin 2 2 sin ) cos [cos cos ' sin sin 'cos( ' )]

13 Bruns formülünden jeoid ondülasyonunun hesabı N N 1 W (0,, ) U (0, ) T (0,, ) (, ) (0, ) (0, ) i1 W ( Ni,, ) U ( Ni, ) (, ) Ni(, ) (0, ) Bruns formülü (iteratif yaklaşım) Gravite anomalilerinden ( g) çekül sapması bileşenlerinin (ƺ, ƞ) hesabı Venning Meinesz, ds( ) (, ) g( ', ') cos cos ' d ' d ' 4 d 0 ' 0 ' ds( ) (, ) g( ', ') sin cos ' d ' d ' 4 d 0 ' 0 ' 2

14 Gravite anomalilerinden ( g) bozucu potansiyel (T) hesabı Pizetti, R Tp ( r,, ) g( R, ', ') S( r, ) d ' d ' 4 ' 0 ' 2, : p hesap noktasının küresel cografi koordinatları ', ': kaynak noktanın (yüzey elemani) küresel cografi koordinatları : küresel uzaklık S(r, ): Stokes fonksiyonu 2 2R R Rl R r R c S(r, )= 3 cos 5 3ln 2 2 l r r r 2 2 l r R Rr 2 cos 1 cos [cos cos ' sin sin 'cos( ' )] os l 2r

15 Uydu gravite misyonlarına genel bakış GRACE GOCE

16 GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment ) uydu gravite misyonu 17 Mart 2002 Yükseklik : km Aralarindaki mesafe ~200 km 89 -kutupsal Bilinmeyenler: Yerin gravite anomalileri Ölçüler: iki uydunun arasındaki uzunluk değişimleri German Space Agency's Challenging Minisatellite Payload (CHAMP) uydu gravite misyonundan elde edilen deneyimler üzerine geliştirilmiş bir sistemdir. US Space Agency, NASA ve German Space Agency, DLR ortak projesidir. Her iki uydunun ağırlık merkezine yerleştirilmis ivme ölcerler uydulardaki gravitasyonel olmayan ivmelenmeleri (örnegin, atmosfer sürüklenmesi) ölçer. Böylece sadece gravitasyonel degisimlerin sonucu olusan ivmelenmeler modellenebilir. Yer in her ay, aylık ortalama global gravite alanı. Ayan T. ve Akyılmaz O. (2006) Yeryuvarı gravite alanının Grace uydu verilerinden bulanık çıkarım verileri ile modellenmesi. Harita Dergisi, 135,

17 Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation (GOCE) uydu gravite misyonu GRF ve ARF Mart Gradiometer iceren ilk uydu. Satellite to satellite tracking (SST) : GPS- GOCE Satelite gravity gradiometer (SGG) SGG: gravite gradyanlari 10-6 x g (1 mgal), jeoidi 1-2 cm duyarlikla belirliyor. Yarim dalga boyu 100 km olan global gravite alani. 3 ortagonal eksenin uclarinda (50 cm) 6 adet ivme ölcer iceren bir gradyometreye sahip. İvmeölcerlerin prezisyonu : ms -2 /Hz 1/2 SST: 1-2 cm dogrulukta GPS konum bilgisi ile uzun dalga boylu gravite alani. Yildiz sensörleri ile gravimetre ölcülerinin kombinasyonlarindan inersiyal uzaya göre Rummel vd., 2004; dönüklükler. Karslıoglu M.O. (2006) Uydu gradyometresi ve GOCE uydusu. Harita Dergisi, 135,

18 GOCE Konum ve zaman referans sistemleri, ürünlerden örnekler ARF -> GRF -> LORF -> EFRF -> IRF GPST = TAI 19s = UTC + 15 TAI-UTC=34s (1 temmuz 2012) L2 Products GRF gravite gradyanlari LORF gravite gradyanlari Hassas yörüngeler GOCE gravite alani modeli - V, g, N, (ƺ,ƞ) Zamana bagli gravite degisimlerinden kaynaklanan gravite gradyanlari düzeltmeleri.... Ext. Data: ERP (IERS), GPS orbit, clock, ground GPS station data (IGS), SLR data (ILRS), Atmosphere (ECMWF), planetary ephemeris (JPL421-NASA), tide models, DTM, external info. of gravity field Rummel vd., 2004; Karslıoglu M.O. (2006) Uydu gradyometresi ve GOCE uydusu. Harita Dergisi, 135,

19 Global Gravite Modellerinin Küresel Harmonik Fonksiyonlara açılımları V V V V ( GM, a, C, S ) V ( r,, ) nm nm REF REF U U ( GM, a, C, S ) U ( r,, ) nm REF REF T T ( GM, a, C, S ) T ( r,, ) nm REF REF T T T ( GM, a, Cnm, Snm, ) N( r,, ) nm nm REF REF T T T 2 ( GM, a, Cnm, Snm, T ) g( r,, ) r REF REF T T N N ( GM, a, Cnm, Snm,, ) ( r,, ), ( r,, )

20 Kartezyen koordinatlar için Gradyan ve Laplace operatörleri, Laplace kısmi diferansiyel denklemi Gradyan ( Nabla) operatörü: i j k (vektör) x y z Laplace operatörü: x y z (skaler) g V x V V y V z 2 V 0 Hobson, 1931; Freeden, 1985; Bronshtein vd., 2004

21 Yerin dış gravite potansiyel alanı (Küresel Harmonik Fonk.) yüzey küresel harmonik fonksiyonu n GOCE GOCE Yn (, ) C nm cos m S nm sin m Pnm (cos ) m0 nmax GM a V ( r,, ) Yn (, ) r n0 r Cnm ( n m)! Cnm Snm 2(2n 1)( n m)! Snm P nm 2(2n 1)( n m)! (cos ) Pnm(cos ) ( n m)! : jeosantrik enlem ( =90 - ) ': jeodezik (elipsoidal) enlem ( '=90 - ') : indirgenmis enlem ( =90 - ) GOCE Level 2 product data handbook. Issue: 4.3. Doc. Nr: GO- MA-HPF-GS-0110; Torge 2001 n küresel harmonik fonksiyon V = W - Z

22 C REF 2k Normal gravite potansiyel alanı için küresel harmonik fonksiyon Stokes katsayılarının hesabı ( a, f, GM, ) U,,,... 8 n GM REF a REF U ( r, ) C0 C n P n(cos ) r n2(2) r 2k 3 2 ' k e me ( 1) 1 k1 (2k 3)(2k 1) 4k 1 3 3q0 n 2 k ( k 1, 2, 3, 4) ; C 1; C ; C ; C ; C T V Z ( U Z) REF REF REF REF REF GOCE( s) n GOCE GOCE GOCE nm nm C GM a C GOCE( s) REF REF GOCE S GM a nm Snm C C C ; C C 1 T GOCE( S ) REF T GOCE( S ) n0 n0 n n 0,2,4,6,8 hariç C C ; S S T GOCE( S ) T GOCE( S ) nm n0 nm n0 0 h GOCE Level 2 product data handbook. Issue: 4.3. Doc. Nr: GO-MA-HPF-GS-0110.

23 Bozucu gravite potansiyeli, gravite anomalisi, jeoid yüksekligi, çekül sapması bileşenlerinin küresel harmonik fonksiyonlara açılımı Bozucu gravite potansiyellerinin küresel harmonik fonksiyona açılımı nmax GM a T ( r,, ) Yn (, ) r n0 r Gravite anomalilerinin küresel harmonik fonksiyona açılımı n n max GM a 2 r n0 r g( r,, ) ( n 1) Yn (, ) n g g P Q T r T Jeoid yüksekliklerinin küresel harmonik fonksiyona açılımı C ; S C 2 T a T nm nm ; S T nm T nm C T nm ; S T nm nmax GM a N( r,, ) Yn (, ) r n0 r n N T T Çekül sapması bileşenlerinin (ƺ, ƞ) küresel harmonik fonskiyona açılımı C ; S 1 N 1 N ( r,, ) ; a asin ( r,, ) GOCE Level 2 product data handbook. Issue: 4.3. Doc. Nr: GO-MA-HPF-GS nm T nm

24 Yer in gravite alanı küresel harmoniklerinin bazı özellikleri n (R/r) : potansiyel ondulasyonlarının genliklerinin küçülme ve büyüme ölçeği C, C, S : Jeoid ve normal elipsoid orjinleri arasındaki kayıklıklar V V V C, S V V : Jeoidin dönme kutbunun koordinatları (inersiyal tensör) Gravite alanının en küçük temsil edilebilirlik çözünürlüğü R 1 en kısa yarım dalga boyu amin ( n max ) (1) veya amin ( n max ) 4arcsin (2) nmax nmax 1 maksimum derece Stokes katsayısı sayısı çözünürlük eşitlik (1) eşitlik (2) n max C nm, S nm [derece] [km] [derece] [km]

25 N GPS/Nivelman - N global_gravity_model Maksimum d/o : 360 Karesel ortalama hata (RMS) : cm Bölge (nivelman noktasi sayisi) Europe (1234) Germany (675) Canada (1930) USA (6169) Australia (201) GRACE GRACE GRACE GRACE GOCE + GRACE GRACE GGM03C EIGEN-GLO4C EIGEN-5C EIGEN-51C EIGEN-6C EGM2008 till d/o GRACE science team meeting program, 8-10 August 2011, Austin, Texas.

26 Yükseklik kavramı ve yükseklik çeşitleri Düşey datum ve düşey kontrol ağları (örnekler)

27 Yükseklik çesitleri ve nivelman ile bulunan yükseklik farkına getirilen düzeltmeler P 0 p P C W W dw gdn H dyn C H n DC dyn AB AB AB B B g0 gi 0 DCAB dn n A 0 A 0 i H * C g H n OC * AB AB AB g g g OC n H H B i 0 A 0 * B 0 * AB i A B A H N C H n NC N AB AB AB g NC n H H B i 0 A 0 N B 0 N AB i A B A Bernhard Hofmann-Wellenhof ve Helmut Moritz (2006) Physical Geodesy, Second Edition, Springer, Wien, NewYork, ISBN

28 Jeoid yüksekliği, yükseklik anomalisi, telluroid, kojeoid W ( h N(, ),, ) U ( h 0, ) U jeoid ve elipsoid W( h,, ) U( h, ) * N H H N topografya ve telluroid W ( h,, ) U( h, ) g( h,, ) Molodensky vd T T T Franz Barthelmas (2009). Definition of functionals of the geopotential and their calculation from spherical harmonic models. Scientific Technical Report STR09/02. Deutsches Geoforschunszentrum, Potsdam. 0

29 Jeoid ve ortalama deniz seviyesi (MSL) ilişkisi m < mean SST (ODT) < m (global ölcekte) (LeGrand et al. 2003)

30 Gravity for the Re-definition of American Vertical Datum-GRAV-D NGVD 1929; NAVD 1988 Amaç: Düşey datum sağlamak amaçlı gravite ölçülerine dayanan ülke ölçeğinde 2 cm doğruluğunda hibrid yerel (gravimetrik) jeoid modeli oluşturmak. Proje süresi : 10 yıl yılında tamamlanması planlanıyor. National Geodetic Survey (NGS-USA) GRAV-D projesi (Gravity for the Re-definition of American Vertical Datum-GRAV-D) Uçaktan gravite ölçülerinin gerçekleştirilmesi (en iyi dogrulugu ~2 mgal ) Yersel gravite ölçülerinin gerçekleştirilmesi Uydu altimetre ölçülerinden gravite anomalileri (dalga boyu: ~20 km ve gravite anomalisi belirleme duyarligi ~5 mgal ) ve ortalama deniz yüzeyi modelleri Ulusal düşey kontrol ağı mareograf istasyonlarından belirlenen ortalama deniz seviyesi Ulusal gravimetrik jeoid modeli Jeoid yüzeyinin yüksekliklerini, referans veya global elipsoid yüzeylerinden hesaplayan modeller Gravimetrik jeoid modelleri Hibrid jeoid modelleri Gravimetrik çekül sapması modelleri Hibrid çekül sapması modelleri Hasan Yıldız (2012) Yükseklik Modernizasyonu Yaklasimi: Türkiye icin bir inceleme. Harita dergisi. 147, 1-12.

31 Kanada nivelman ağı ve Kanada düşey datumu 1928 (CGVD28) modernizasyonu NRCan/GSD Nivelman-tabanlı düşey datumdan Jeoid-tabanlı düşey datuma geçiş. Avantajlar Mutlak (global) duyarlıkta iyileşme. GNSS, global uydu misyonlari ile tam uyum. Sürdürülebilirlik maliyeti az. Daglık arazilerde ortometrik yüksekliklerin elde edilmesi. Sadece nivelman noktalarında değil tüm yüzey noktalarında ortometrik yüksekliklerin hızlı ve az maliyetle belirlenebilmesi. Nivelman noktalarından çıkış almaya gerek kalmaması. Gelecek Uluslararası yükseklik standardlarina uyum. Yeni geliştirilen global jeoid modelleri ve uydu gravite misyonları. Digital arazi/yükseklik modellerinin sürekli iyileştirilmesi (ETOPO2, SRTM vd.). Dez-avantajlar GNSS teknolojilerine bağımlılık. Bağıl (ülke içi) düşey konum doğruluğunun nisbeten düşük olması. Jeoid modellerinde girdi verilerin duyarlıkları (örnegin: Stokes integralinden önce gravite anomalilerine getirilen topografya indirgemesi) Veronneau and Heroux (2007) Canadian Height Modernization: Rational, Status and Plans. Canadian Geodetic Reference System Committe. GeoCongres, Quebec, Canada, 2-5 October 2007.

32 Avusturalya, Danimarka, Kanada, Finlandiya, Norveç, Isveç nivelman ağı ve düşey datumu Avusturalya yılları arasında 30 mareograf istasyonundan belirlediği ortalama deniz seviyesini düşey datum olarak kullanmaktadır (Australian height datum (AHD), 1971). Avusturalyanın düşey datumunda ve nivelman ağında problemler var. Danimarka yılları arasında 10 mareograf istasyonundan belirlediği ortalama deniz seviyesini düşey datum olarak kullanmakta. Kuzey ülkeleri post-glacial rebound ve Avusturalya haricindeki tüm ülkeler tektonik hareket problemleri ile karşılaşmış. Danimarka, Finlandiya ve Isveç nivelman noktalarındaki yükselme hızlarını belirlemişler fakat bilimsel çalışmalar haricinde uygulacılarca pek dikkate alınmamış. Mareograf istasyonlarında deniz topografyasının (SST) izlenmesi ihmal edilmiş. Hepsinde ortalama deniz seviyesi (MSL) sıfır jeopotansiyel yüzey olarak düşünülmüş. Nivelman noktalarının bir kısmı tahrip olmuş. Uygulayıcılardan yükseklik datumunun yenilenmesine ilişkin bir talep gelmemiş. Tayvan, Kuoshio okyanus akıntısının neden olduğu büyük deniz topografyası (SST) değişimlerine rağmen tek mareograf istasyonundan elde ettiği ortalama deniz seviyesini (MSL) sıfır jeopotansiyel yüzey kabul etmis. Height Reference System Modernization Documents

33 Teşekkür ederim

34 Ekler

35 Küresel kutupsal ve elipsoidal koordinat sistemleri Yer in gravite jeopotansiyelinin modellenmesinde x rsincos y rsinsin z rcos 90 ; : coğrafi enlem Normal elipsoidin gravite potansiyelinin modellenmesinde x u E 2 2 y u E 2 2 z ucos 2 2 E a b lineer eksentrisite ( ) sin cos sin sin u : noktadan gecen normal elipsoidin küçük yarı ekseni b a 1 90 ; tan ( tan )( indiregnemiş enlem)

36 Gravitenin algılanması Yunan filozof Aristotle ( BC): Gravitasyon doğal bir olgudur. Maddelerin düşmesine ve yükselmesine (gazlar için) neden olur. Ağır maddeler hızlı düşer(!) Rönesans dönemi sonrası (15 yüzyil sonrası Avrupası) Aristotle den 2000 yıl sonra Galileo Galilei ( ): Gözlem ve ölçülerin bilimsel analizi ile tüm maddelerin aynı ivemelenme ile yere düştüklerini buldu (fizikçiler icin devasa bir gelişmedir). Johannes Kepler ( ): Gezegenlerin yörünge hareketlerini modelleyerek yörüngeler kanunu, alanlar kanunu ve periyotlar kanunu yani gezegensel hareket yasalarını buldu. Issac Newton ( ): Tek bir yasa (gravitasyon yasası) bularak tüm evrenin dinamiğini açıklamayı başardı (Philosophiae Naturalis principia mathematica, 1687). mm 1 2 m Gm F G n g G n V 2 2 l l l Pierre Bouguer yılları arasında Peru da ilk gravite (mutlak gravite) ölçüsünü pendulum aleti ile yaptı. Lagrangre ( ), Gauss ( ) ve Green ( ): Gravitasyonel ivmelenme ve gravite potansiyeli alanlarını geliştirdi. Albert Einstein ( ): Genel relativistik teorisi ile gravite alanlarının bir hıza sahip oldugunu ve bu hızında evrenin eşik hızı olan ışık hızına eşit olduğunu buldu. Işıgın uzayda gravite egrileri boyunca yol aldığını buldu. Friedrich Robert Helmert ( ): EKK (Carl Friedrich Gauss, jeodezide EKK), koordinat dönüsümleri ve bir cok jeodezik problemlere iliskin model geliştirdi. Stokes, 1849; Pizetti, 1911; Venning Meinesz, 1928; Kellog, 1953; Modelensky, 1962; Heiskanen ve Moritz, 1967; Günter, 1967; Hotine, 1969; Pick vd., 1973; Vanicek ve Krakiwsky, 1982; Moritz, 1989; Jekeli, 1988; Hofmann Wellenhof ve Moritz, 2005;...

37 Gravite potansiyeli GM V (Nokta kitle potansiyeli) l Sürekli yoğunluk dağılımına sahip kitle potansiyeli ( x ', y ', z ') V ( x, y, z) G dx ' dy ' dz ' ( x x ') ( y y ') ( z z ') W=V+Z= G dv ( x y ) (Yer'in gravite potansiyeli) l 2 GM V ( r,, ) ( r R) (Sabit yoğunluk dağılımına sahip küre potansiyeli) r

38 Dirichlet (birinci) sınır değer problemi Verilen: s küre yüzeyinde, V ( R, ', ') kaynak Aranan: s küre yüzeyi dışında, V( r,, ) hedef 2 ' 0 ' 0 s 1 cos [cos cos ' sin sin 'cos( ' )] 2n 1 Y n(, ) Vs ( R, ', ') Pn(cos )sin ' d ' d ' 4 Kaynak ile hedef arasındaki küresel uzaklık n1 nmax R V ( r,, ) Y n(, ) n0 r Vs ( R, ', ') Vs ( R, ', ') R r V( r,, ) Vs ( R, ', ') Vs ( R, ', ')

39 Neumann (ikinci) sınır değer problemi V Verilen: s küre yüzeyinde, s (n yüzey normali doğrultusu) kaynak n Aranan: s küre yüzeyi dışında, V( r,, ) hedef 1 cos [cos cos ' sin sin 'cos( ' )] 2 2n 1 Vs Y n(, ) Pn(cos )sin ' d ' d ' 4 n V ( r,, ) ' 0 ' 0 nmax R R n0 r n1 Y (, ) n1 n n V s n V s R Kaynak ile hedef arasindaki küresel uzaklik r V( r,, ) n V s n V s n

40 Robin (üçüncü) sınır değer problemi Vs Verilen: s küre yüzeyinde, hvs k (n yüzey normali doğrultusu) kaynak n Aranan: s küre yüzeyi dışında, V( r,, ) hedef 1 cos [cos cos ' sin sin 'cos( ' )] 2 2n 1 Vs Y n(, ) hvs k Pn(cos )sin ' d ' d ' 4 n ' 0 ' 0 n1 nmax R Y n(, ) V( r,, ) n0 r h ( k / R)( n 1) 2 h R Jeoid ondülasyonları hesaplanırken k 1 hv g N T, s hv Vs k n s hv Vs k n s R Vs k n Kaynak ile hedef arasındaki küresel uzaklık r hv s n Vs k n V( r,, )

41 Bernhard Hofmann-Wellenhof ve Helmut Moritz (2006) Physical Geodesy, Second Edition, Springer, Wien, NewYork, ISBN g gq g dh H P P Q Q P P Q Poincare ve Prey gravite indirgemesi g 2 2gJ 4 G 2 H 2 2J 0 2 h g 4G gal km H h g g ( H H ) W=W Q üzerindeki tüm kitleleri kaldır. P noktasında ölçülen g den çıkar. P noktasından Q noktasına g ye serbest hava indirgemesi yap. Kaldırdığın kitleleri yerine koy. g P P noktasında ölçülen gravite 1- Bouguer plakasını kaldır (H P H Q ) 2- P den Q ya serbest hava indirgemesi yap (H P H Q ) 3- Bouguer plakasını ekle (H P H Q ) Q daki gravite... g = g P gal km -1 x (H P H Q ) km 1

42 Normal elipsoidin dış gravite potansiyel alanı Normal elipsoid parametreleri: a, f, GM, u : noktadan geçen normal elipsoidin küçük yarı ekseni : noktanın indirgenmiş enlemi U ( u, ) V ( u, ) ( x y ) 2 GM E 1 q 1 1 U ( u, ) tan a (sin ) ( u E )cos E u 2 q u 1 E u q 1 3 tan E u E q 2 1 b 1 E b tan E b E 0

43 Herhangi bir enlem ve yükseklikteki noktanın normal gravitesi a sin b cos p a sin 2 2 e b cos p a cos b sin e a cos b sin ( a, f, GM, ) indirgenmiş enlemden (β) normal gravite hesabı : 0 : ekvatordaki normal gravite e p : 90 : kutuplardaki normal gravite cografi enlemden (ϕ) normal gravite hesabı h 1 (1 f m 2 f sin ) h h 2 a a a b f a 2 2 ab h : noktanın sferoid yüzeyinden yüksekliği m GM

44 Bozucu gravite, gravite anomalisi W ( h,, ) U ( h, ) g( h,, ) W ( h N,, ) U ( h 0, ) g( h N,, ) Molodensky vd W ( h,, ) U ( h, ) g( h,, ) T T T

45 Yer in gravite alanı küresel harmoniklerinin bazı özellikleri 2 ( nmax 1) : harmonik katsayıların sayısı n (R/r) : potansiyel ondulasyonlarının genliklerinin küçülme (downward continuation) ve büyüme (altitude) ölçeği C, C, S : Jeoid ve normal elipsoid orjinleri arasındaki kayıklıklar V V V C, S V V : Jeoidin ortalama dönme kutbunun koordinatları (inersiyal tensör) Gravite alanının en küçük temsil edilebilirlik çözünürlüğü R en kısa yarım dalga boyu ( ) (1) veya amin nmax amin nmax nmax 1 ( ) 4arcsin (2) nmax 1 maksimum derece Stokes katsayısı sayısı çözünürlük eşitlik (1) eşitlik (2) n max C nm, S nm [derece] [km] [derece] [km]

46 ( )cos Astrojeodezik çekül sapması bileşenleri (ƺ, ƞ) jeoid normali n, astronomik koordinatlar, elipsoid normali n', elipsoidal koordinatlar, Bernhard Hofmann-Wellenhof ve Helmut Moritz (2006) Physical Geodesy, Second Edition, Springer, Wien, NewYork, ISBN

47 Çekül sapması bileşenlerinin (ƺ, ƞ) küresel harmonik fonskiyona açılımı 1 N 1 N ; a asin nmax n GM a P ( r,, ) C cos sin nm m Snm m a r n0 r m0 0 0 n T T nm n (cos ) nmax n GM a ( r,, ) mc sin m ms cos m P cos a r sin n0 r m0 T T nm nm nm 2 n( n 1) Pn,1(cos ) ( m 0) P (cos ) ( n m)( n m 1) Pn, m1 (cos ) ( n m)( n m 1) Pn, m1(cos ) ( m 1) nm, 2 2 n( n 1) Pn,0 (cos ) ( n 1)( n 2) Pn,2 (cos ) ( m 1) GOCE Level 2 product data handbook. Issue: 4.3. Doc. Nr: GO-MA-HPF-GS-0110.

48

49 Dru A. Smith (1997) The impact of the permanent tide on GEOID96, G96SSS and NAVD88. Presented at the spring meeting of the American Geophysical Union, Baltimore, Maryland, 27 May 1997.

50 Dru A. Smith (1997) The impact of the permanent tide on GEOID96, G96SSS and NAVD88. Presented at the spring meeting of the American Geophysical Union, Baltimore, Maryland, 27 May 1997.

51 Dru A. Smith (1997) The impact of the permanent tide on GEOID96, G96SSS and NAVD88. Presented at the spring meeting of the American Geophysical Union, Baltimore, Maryland, 27 May 1997.

52 Yükseklik anomalisi ve Telluroid (Hirvonen, 1960, 1961) Her P topografya noktasındaki gerçek gravite potansiyeline (W p ) eşit olan normal gravite potansiyeline (U Q ) sahip bir Q noktası vardır. Q noktalarının oluşturduğu yüzeye Telluroid denir. Ellipsoid height = normal height + height anomaly h H N hh W ( h,, ) U ( h, ) N

53 Yerin dış gravite potansiyel alanı (Küresel Harmonik Fonk.) Yn (, ) C nm cos m S nm sin m Pnm (cos ) n n max GM a V ( r,, ) 1 Yn (, ) küresel harmonik fonksiyon : V = W - Z r n2 r V : Jeoid (sınır yüzey) dışında bir noktanın jeopotansiyeli r : Yer'in merkezinden radyal uzaklık (, ) : Küresel kutupsal koordinatlar :Hesap noktasının Yer merkezli ko-enlemi G : Newton gravitasyon sabiti M GM : Yer'in atmoferide kapsayan kitlesi : örnegin: m s (EGM2008) a : Yer elipsoidinin ekvatoral yarıçapı (örneğin: m: EGM2008) P nm n m0 : normalleştirilmiş Legendre Fonksionu nm, : dalga numaraları (derece, mertebe) yüzey küresel harmonik fonksiyon Torge 2001; Hofmann-Wellenhof ve Moritz, 2005; Pavlis vd., 2008

54 GRACE uydularindaki ölcü aletleri KBR (K-band ranging system): Iki uydu arasindaki mesafeyi 10-6 metre (sac kili genisligi) duyarlikta belirleyen uzunluk ölcme sistemi. Iyonosfer gecikmesinin modellenmesi icin iki farkli frekans (K-band : 24 ve Ka-band: 32 GHz) kullanir. USO (Ultra Stable Oscillator): KBR uzunluk ölceri icin frekans duyarligi cok yüksek oscilatör (dalga üreteci). ACC (SuperSTAR Accelorometers): Uyduya etkiyen gravitasyonel olmayan ivmelenmeleri duyarli olarak ölcer. (SCA) Star Camera Assembly: Yildizlarin konumlarina göre iki uydunun birbirlerine olan dönüklüklerini ölcer. (MTA) Center of Mass Trim Assembly: uydunun agirlik merkezi ile ivmelenme merkezi arasindaki ofsetleri ölcer. (GPS) Black-Jack GPS Receiver and Instrument Processing Unit: Uydularin hassas konumlarini GPS uydularina olan mesafelerin ölcümü sonucu belirler. GSA (Globalstar Silicon Solar Cell Arrays): Uydunun enerjisini saglayan ve dis kisimini saran paneller.

T.C. Ocak 2013 Konya Her Hakkı Saklıdır

T.C. Ocak 2013 Konya Her Hakkı Saklıdır T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gravite Alanı Belirleme Amaçlı Yakın Yer Uyduları İçin Duyarlı Yörünge Belirleme Teknikleri Serkan DOĞANALP DOKTORA TEZİ Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99))

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) Coşkun DEMİR Ayhan CİNGÖZ ÖZET Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA-99) 1970-1993 yıllarında ölçülen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

Sayısal Zenit Kamera Sistemi Kullanılarak Elde Edilen Astro Jeodezik Çekül Sapmaları

Sayısal Zenit Kamera Sistemi Kullanılarak Elde Edilen Astro Jeodezik Çekül Sapmaları Sayısal Zenit Kamera Sistemi Kullanılarak Elde Edilen Astro Jeodezik Çekül Sapmaları Kerem Halıcıoğlu* 1,2, Rasim Deniz 2, Haluk Özener 1 1 Boğaziçi Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma

Detaylı

Öğretim Yöntemi: Ders Başarı Ölçme Yöntemi: Ders Sunusu için:

Öğretim Yöntemi: Ders Başarı Ölçme Yöntemi: Ders Sunusu için: Dersin Amacı vs Ders Kodu: 179 (4. Yarıyıl) Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Yöntemi: Yüz yüze, teorik ders anlatımı, pratik uyulamalar. Ders

Detaylı

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI Hacı Bahadır ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

Detaylı

İçindekiler F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE

İçindekiler F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE İçindekiler Uzay Teknikleri GNSS nedir GPS İN tarihçesi GPS Nasıl Çalışır? GPS in Bölümleri Uzay Bölümü Kontrol Bölümü Kullanıcı bölümü GLONASS Uydu sistemi GALİLEO Uydu sistemi

Detaylı

IVS CONT08 OTURUMLARINDAKİ VLBI ve GNSS ÖLÇÜLERİNİN ANALİZLERİNDEN KESTİRİMİ YAPILAN YER DÖNÜKLÜK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

IVS CONT08 OTURUMLARINDAKİ VLBI ve GNSS ÖLÇÜLERİNİN ANALİZLERİNDEN KESTİRİMİ YAPILAN YER DÖNÜKLÜK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ABSTRACT TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan, Ankara IVS CONT08 OTURUMLARINDAKİ VLBI ve GNSS ÖLÇÜLERİNİN ANALİZLERİNDEN KESTİRİMİ YAPILAN

Detaylı

IVS-CONT08 OTURUMLARINDAKİ VLBI ve GNSS ÖLÇÜLERİNİN ANALİZLERİNDEN KESTİRİMİ YAPILAN YER DÖNÜKLÜK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

IVS-CONT08 OTURUMLARINDAKİ VLBI ve GNSS ÖLÇÜLERİNİN ANALİZLERİNDEN KESTİRİMİ YAPILAN YER DÖNÜKLÜK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ABSTRACT TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan, Ankara IVS-CONT08 OTURUMLARINDAKİ VLBI ve GNSS ÖLÇÜLERİNİN ANALİZLERİNDEN KESTİRİMİ YAPILAN

Detaylı

Dünya Kesinlikle Yuvarlak Değildir

Dünya Kesinlikle Yuvarlak Değildir Dünya Kesinlikle Yuvarlak Değildir (Jeodezinin Bir Ödevi de Dil uyanın Şeklini Belirlemektir) Rudolf SIGL*. - Veli AKARSU İnsanlığın, tüm yaşamının.sürdürdüğü illim ayı tanıma arzusu varoluşundan beri

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Konuları_Ders# 5 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ JEODEZİ Yeryuvarının şekil,

Detaylı

Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS

Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Rasim Deniz 1, Tevfik Ayan 1, Onur Gürkan 2, Ergün Öztürk 3, R. Nurhan Çelik 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Program: Geomatik Ocak 2012

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI AKTİF (TUSAGA AKTİF)

TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI AKTİF (TUSAGA AKTİF) TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI

Detaylı

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Haluk YILMAZ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ 11/10 peg adjustment 11/10 peg dengelenmesi bknz peg dengelemesi. 24 hour satellite 24 saatlik uydu bknz. eşzamanlı uydu. a1 time a1 zamanı birleşik devletler deniz gözlem laboratuvarı tarafından oluşturulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Avrupa'nın Global Navigasyon Uydu Sistemi: GALILEO... 3 Ertan GÖKALP, Yüksel BOZ

İÇİNDEKİLER. Avrupa'nın Global Navigasyon Uydu Sistemi: GALILEO... 3 Ertan GÖKALP, Yüksel BOZ Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yayın Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet AKSOY Editör Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN (Yrd.) Yayın Kurulu Prof. Dr. Haluk KONAK Doç. Dr.

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

Sayfa 1 / 20 Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN ORTOFOTO DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Levent ARSLANBEK DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ JEODEZİ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı GAP BÖLGESİNDE COĞRAFİ TABANLI VERİ GEREKSİNİMİ VE GPS TEN (UYDU GÖZLEMLERİNDEN) YARARLANMA ÇETİN MEKİK Y.Doç.Dr. Müh. Fak. Jeod.

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

Uydu Haberles me Sistemleri

Uydu Haberles me Sistemleri Uydu Haberles me Sistemleri Ders Notu ver. 2.08 Gökhan Çınar 10 S ubat 2015 İçindekiler 1 Giriş 3 1.1 Desibel Kavramı............................ 5 1.2 Düzlemsel Elektromagnetik Dalgalar................

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı