Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Venn Diyagramları Kategorik önermelerle ilgili işlemlerde kümeler arası ilişkileri göz önüne almak bu konuda bize yardımcı olur. Bir kategorik önerme, kesişen iki daire ile temsil edilir ve buradaki daireler önermede geçen iki terimin (öznenin ve yüklemin) işaret ettiği nesne kümeleridirler. Dairenin içinde kalan alan kümenin elemanlarını, dışında kalan alan ise bu kümenin tümleyeninin elemanlarını temsil eder. İki dairenin kesişim bölgesi ise, bu iki kümenin eğer varsa ortak elemanlarını temsil eder. Bir kümenin veya bir kümenin bir kısmının hiç elemanı yoksa, diyagramdan bu bölgeyi hariç tuttuğumuzu veya çıkardığımızı göstermek için bu bölgeyi taralı olarak işaretleriz. Örneğin E önermesi, yani Hiçbir S, P değildir önermesi, S kümesi ile P kümesinin hiç ortak elemanının bulunmadığını dile getirir. Venn diyagramında bunu, kesişen iki daire ve kesişim bölgesinin taralı olarak işaretlenmesi ile gösteririz, böylece taralı alanı hariç tuttuğumuzu ve bu alanın hiç eleman içermediğini belirtmiş oluruz: Burada önemli olan husus şudur: diyagramda taralı olmayan boş bölgeler hakkında bilgimiz yoktur, bu bölgeler bir eleman içerebilir de içermeyebilir de. Zira önermemiz bize taralı alan hakkında belirli bir bilgi vermekte fakat diğer bölgeler hakkında bir bilgi vermemektedir. Öyleyse bu bölgeleri, diyagramda temsil edilen önermenin, bir elemana sahip olmak konusunda yasak koymadığı alanlar olarak görmeliyiz. Tüm S ler P dir şeklindeki A önermesi, S, P nin bir altkümesidir anlamına gelmektedir, yani S, aynı zamanda P nin de bir elemanı olmayan hiçbir elemana sahip değildir. Dolayısıyla diyagramda, S nin P dışında kalan bölgesi taralı olarak işaretlenerek çıkarılmıştır: Bir kümenin veya bir kümenin bir bölgesinin hiç değilse bir eleman veya en az bir eleman içerdiğini göstermek için bu bölgenin içine bir çarpı (X) işareti koyarız. O halde, Bazı S ler P dir şeklindeki I önermesi, S ve P kümelerinin en az bir ortak elemana sahip olduklarını dile getirdiği için, bunu, kesişim bölgesine bir (X) işareti koymak suretiyle gösteririz: 1

60 Ve Bazı S ler P değildir şeklindeki O önermesi de aynı şekilde, S nin P ye ait olmayan en az bir elemanı bulunduğunu dile getirdiği için, bunu, P dışında kalan S bölgesine bir (X) işareti koymak suretiyle gösteririz: Tekrar etmek gerekirse, bir önermeyi temsil eden diyagramda, taralı olarak işaretlenmeyen bölgeler ile bir çarpı (X) işareti içermeyen bölgeler, önermenin bize bir bilgi sunmadığı alanlardır. Bu alanların bir eleman içerip içermediği konusunda önerme bir şey söylememektedir. S-olmayan veya P-olmayan gibi, karşıt kavramların terimlerini içeren önermeleri diyagramda gösterirken, bütün diyagramı içine alan bir çerçeve kullanmak faydalıdır. Çerçevenin içindeki bölge tüm varlıkların/elemanların kümesini temsil eder ve evren olarak adlandırılır. Bir terimin karşıtı olan elemanlar o halde, bu terimi temsil eden dairenin dışında fakat çerçevenin içinde kalan bölge ile temsil edilir. Örnek: Tüm S-olmayanlar, P dir önermesini temsil eden bir Venn diyagramı çiziniz. Çözüm: Bu önerme biçimi bize, S nin karşıtı olan elemanların P nin bir alt kümesi olduğunu dile getiriyor. Bu da şu demektir ki, S nin tümleyeni olan bölgenin P dışında kalan kısmı hariç tutulacaktır. Diyagramda S nin tümleyen bölgesi, S nin dışında fakat çerçevenin içinde kalan bölge ile temsil edilir. Taralı alan S nin tümleyenini temsil ediyor. Bu bölgenin P dışında kalan kısmının boş olduğunu yani hiç eleman içermediğini göstermek için taralı olarak işaretleriz: 2

61 Venn diyagramında dört temel bölge veya alan vardır: Bu alanlardan her biri ya taranmış, boyanmış olabilir (yani hariç tutulmuş olabilir) veya çarpı ile işaretlenmiş olabilir (yani boş olmadığına işaret edilmiş olabilir). Dolayısıyla toplam sekiz tane farklı Venn diyagramı bulunabilir: 3

62 Eğer bir bölge taralı veya boyanmış ise, bu durum, o bölgede hiçbir eleman bulunamaz demektir, yani bu bölge boş kümedir. Eğer bir bölge çarpı ile işaretlenmiş ise, bu durum, o bölgede en az bir eleman var demektir, yani bu bölge boş küme değildir. Diğer yandan, toplam dört tane olan kategorik önermenin her biri için sekiz farklı biçim olabilir. Özne S veya S-olmayan olabilir, özne P veya P-olmayan olabilir, yüklem S veya S-olmayan olabilir, yüklem P veya P-olmayan olabilir. Demek ki toplam 32 farklı biçim olabilir: Tümel olumlunun sekiz farkı biçimi: Tümel olumsuzun sekiz farklı biçimi: Tüm S ler P dir. (SaP) Hiçbir S, P değildir. (SeP) Tüm S ler P-olmayan dır. (SaP ) Hiçbir S, P-olmayan değildir. (SeP ) Tüm S-olmayan lar P dir. (S ap) Hiçbir S-olmayan, P değildir. (S ep) Tüm S-olmayan lar P-olmayan dır. (S ap ) Hiçbir S-olmayan, P-olmayan değildir. (S ep ) Tüm P ler S dir. (PaS) Hiçbir P, S değildir. (PeS) Tüm P ler S-olmayan dır. (PaS ) Hiçbir P, S-olmayan değildir. (PeS ) Tüm P-olmayan lar S dir. (P as) Hiçbir P-olmayan, S değildir. (P es) Tüm P-olmayan lar S-olmayan dır. (P as ) Hiçbir P-olmayan, S-olmayan değildir. (P es ) Tikel olumlunun sekiz farklı biçimi: Tikel olumsuzun sekiz farklı biçimi: Bazı S ler P dir. (SiP) Bazı S ler P değildir. (SoP) Bazı S ler P-olmayan dır. (SiP ) Bazı S ler P-olmayan değildir. (SoP ) Bazı S-olmayan lar P dir. (S ip) Bazı S-olmayan lar P değildir. (S op) Bazı S-olmayan lar P-olmayan dır. (S ip ) Bazı S-olmayan lar P-olmayan değildir. (S op ) Bazı P ler S dir. (PiS) Bazı P ler S değildir. (PoS) Bazı P ler S-olmayan dır. (PiS ) Bazı P ler S-olmayan değildir. (PoS ) Bazı P-olmayan lar S dir. (P is) Bazı P-olmayan lar S değildir. (P os) Bazı P-olmayan lar S-olmayan dır. (P is ) Bazı P-olmayan lar S-olmayan değildir. (P os ) Kategorik önermelerin Venn şemasında nasıl gösterileceğini anlamak için onları kümeler arası ilişkiler cinsinden okumayı denemeliyiz. Aşağıda dört temel kategorik önermeden her birinin bu anlamda nasıl okunması/anlaşılması gerektiği belirtilmiştir: 4

63 A Tüm S ler P dir. S, P nin alt kümesidir, yani P-olmayan S lerin kümesi boştur. E Hiçbir S, P değildir. S ve P nin ortak elemanı yoktur, yani kesişim kümesi boştur. I Bazı S ler P dir. S ile P nin en az bir ortak elemanı vardır, yani kesişim kümesi boş değildir. O Bazı S ler P değildir. P-olmayan S lerin kümesi boş değildir. Tekrarlamak gerekirse, kümenin boş olduğunu göstermek için o kümeye işaret eden bölgeyi tararız veya boyarız, kümenin boş olmadığını göstermek için de o kümeye işaret eden bölgeye bir çarpı koyarız. Bölgenin taralı veya boyalı olması o bölgenin çıkarıldığı ya da yasaklandığı (eleman içeremez) anlamına gelirken, çarpı işareti o bölgede en az bir eleman bulunduğu anlamına gelir. Bu bilgiler ışığında, 32 farklı biçimden hangilerinin hangi Venn diyagramı ile gösterildiği ise aşağıda belirtilmiştir: SaP P as P es SeP PaS S ap S ep PeS SaP PaS SeP PeS S ap P as S ep P es 5

64 SiP P is SoP P os PiS S ip PoS S op SiP PiS SoP PoS S ip P is S op P os 6

65 Doğrudan Çıkarımlar Bir kategorik önermeden diğer bir kategorik önermenin çıkarsandığı çıkarımlara doğrudan çıkarımlar denir. Bunlar, öncül bir önerme ve sonuç bir önerme olmak üzere sadece iki önermeden oluşan çıkarımlardır. Doğrudan çıkarımlar üç çeşittir: evirme, devirme, çevirme. Evirme (conversion) Öncülün öznesi sonucun yüklemi ve öncülün yüklemi sonucun öznesi olduğu çıkarımlardır. öncülün Öznesi öncülün Yüklemi sonucun Yüklemi sonucun Öznesi Hiçbir S, P değildir. Bazı S ler P dir. Evrik (converse) Evrik (converse) Hiçbir P, S değildir. Bazı P ler S dir. Tüm S ler P dir. Bazı S ler P değildir. Evrik (converse) Evrik (converse) Tüm P ler S dir. Bazı P ler S değildir. Evirme çıkarımları: E ve I biçimi için geçerli. A ve O biçimi için geçersizdir. Örnekler: Hiçbir bilgisayar, canlı değildir. Hiçbir canlı, bilgisayar değildir. (geçerli) Bazı kuşlar sarı renklidir. Bazı sarı renkli şeyler kuştur. (geçerli) Tüm bilgisayarlar cansızdır. Tüm cansızlar bilgisayardır. (geçersiz) Bazı kuşlar sarı renkli değildir. Bazı sarı renkli şeyler kuş değildir. (geçersiz)

66 Devirme (contraposition) Öncülün öznesinin tümleyeni, sonucun yüklemi ve öncülün yükleminin tümleyeni, sonucun öznesi olduğu çıkarımlardır. (öncülün Öznesi) (öncülün Yüklemi) sonucun Yüklemi sonucun Öznesi Tüm S ler P dir. Bazı S ler P değildir. Tüm P-olmayan lar S-olmayan dır. Devrik (contrapositive) Devrik (contrapositive) Bazı P-olmayan lar S-olmayan değildir. Hiçbir S, P değildir. Hiçbir P-olmayan, S-olmayan değildir. Devrik (contrapositive) Bazı S ler P dir. Bazı P-olmayan lar S-olmayan dır. Devrik (contrapositive) Devirme çıkarımları: A ve O biçimi için geçerli. E ve I biçimi için geçersizdir. Örnekler: Tüm camlar kırılgandır. Bazı sıvılar tuzlu değildir. Hiçbir cam, yumuşak değildir. Tüm kırılgan-olmayan şeyler cam-olmayandır. (geçerli) Bazı tuzlu-olmayan şeyler sıvı-olmayan değildir. (geçerli) Hiçbir yumuşak-olmayan, cam-olmayan değildir. (geçersiz) Bazı sıvılar tuzludur. Bazı tuzlu-olmayan şeyler sıvı-olmayandır. (geçersiz)

67 Çevirme (obversion) Öncül olumluysa sonucun olumsuz, öncül olumsuzsa sonucun olumlu yapıldığı ve öncülün yükleminin tümleyeni, sonucun yüklemi olduğu çıkarımlardır. Nitelik değişir: olumlu (öncülün Yüklemi) olumsuz olumsuz olumlu sonucun Yüklemi Tüm S ler P dir. Bazı S ler P dir. Hiçbir S, P-olmayan değildir. Çevrik (obverse) Bazı S ler P-olmayan değildir. Çevrik (obverse) Hiçbir S, P değildir. Tüm S ler P-olmayan dır. Çevrik (obverse) Bazı S ler P değildir. Bazı S ler P-olmayan dır. Çevrik (obverse) Devirme çıkarımları: Bütün biçimler için geçerlidir. Örnekler: Tüm kediler miyavlar. Hiçbir kedi, miyavlamayan değildir. (geçerli) Bazı insanlar uzun boyludur. Bazı insanlar uzun boylu-olmayan değildir. (geçerli) Hiçbir tekerlek, yuvarlak-olmayan değildir. Bazı insanlar esmer-olmayan değildir. Tüm tekerlekler yuvarlaktır. (geçerli) Bazı insanlar esmerdir. (geçerli)

68 Evirme, devirme ve çevirmenin dışında, bir de kategorik önermelerin Aristoteles karesinde bulundukları karşılıklı konumlardan kaynaklanan çıkarımlardan bahsedilebilir. Aristoteles karesi üç tür ilişki tanımlamaktadır: karşıtlık, altıklık ve çelişiklik. Yani bir kategorik önermeyi karşıtına, altığına veya çelişiğine dönüştürmek suretiyle bir çıkarımda bulunmaktan söz edilebilir. Bunların içinde sadece iki tanesi geçerlidir: bir tümel önermeden altığını çıkarsamak geçerlidir. İki tümel önerme var, A ve E. Bunların altıkları da sırasıyla I ve O dur. Demek ki A dan I yi ve E den O yu çıkarmak geçerlidir. Geçerli Karşıolum Çıkarımları: A E I O Bu durumu Aristoteles karesinde göstermek de mümkündür. Aristoteles karesinde karenin sağ ve sol kenarlarına çizilen aşağı işaret eden iki ok çizgisi, bize bu geçerli çıkarımları hatırlamakta yardımcı olacaktır: A E I O Örnekler: Tüm kediler miyavlar. Bazı kediler miyavlar. (geçerli) Tüm insanlar uzun boyludur. Hiçbir kedi, miyavlayan değildir. Bazı insanlar uzun boyludur. (geçerli) Bazı kediler miyavlayan değildir. (geçerli) Hiçbir insan, uzun boylu değildir. Bazı insanlar uzun boylu değildir. (geçerli)

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir.

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir. Yargı cümlelerinde sınıf terimler birbirlerine tüm ve bazı gibi deyimlerle bağlanırlar. Bunlara niceleyiciler denir. Niceleyiciler de aynen doğruluk fonksiyonu operatörleri (önerme eklemleri) gibi mantıksal

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı 1.8.Reel Sayılar Kümesinin Tamlık Özelliği Rasyonel sayılar kümesi ile rasyonel olmayan sayıların kümesi olan irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine reel sayılar kümesi denir ve IR ile gösterilir. Buna

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (17 EYLÜL- 21 EYLÜL) 4 ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ALANI: SILAR ALT ALANLARI : KÜMELER 1. Bir kümeyi modelleri

Detaylı

Sonlu Durum ve Turing Makineleri

Sonlu Durum ve Turing Makineleri Sonlu Durum ve Turing Makineleri Ders 12 Yrd.Doç.Dr. İbrahim TÜRKYILMAZ Sonlu Durum Makinesi Sonlu durum makinesi aşağıdakilerden oluşur: a) Bir σ başlangıç durumu, b) Sonlu sayıda duruma sahip olan sonlu

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ Kenan KILIÇASLAN Okul No:1098107203 1. DESTEK VEKTÖR MAKİNELER

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu 2009 Harita Bilgisi 0 Mikail Mutlu Harita Bilgisi A. Harita ve Ölçek 1. Harita İnsan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen coğrafyanın dağılış, nedensellik ve bağlantı olmak üzere 3

Detaylı

Mantık ile Doğru Düşünme İlişkisi

Mantık ile Doğru Düşünme İlişkisi 1. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ I. DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR? A. Temel Kavramlar B. Akıl İlkeleri 1. Özdeşlik İlkesi 2. Çelişmezlik İlkesi 3. Üçüncü Hâlin İmkânsızlığı İlkesi 4. Yeter Sebep İlkesi II. MANTIĞIN UYGULAMA

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ

DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ DİL DÜŞÜNCE VE VARLIK İLİŞKİSİ Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN * Dil, bir düşünme biçiminin dışa vurulduğu, o düşünme biçiminin somutlaştırıldığı, başka özneler için bir düşünme konusu haline getirildiği

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları B u yazımızda, r tane nesneyi n farklı kutuya belli şartlar altında kaç değişik şekilde dağıtabileceğimizi

Detaylı

Önermeler. Önermeler

Önermeler. Önermeler Önermeler ers 1 1-1 Önermeler 1-2 1 Önerme Mantığı ve İspatlar Mantık önermelerin doğruluğunu kanıtlamak için kullanılır. Önermenin ne olduğu ile ilgilenmek yerine bazı kurallar koyar ve böylece önermenin

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

ANALİZ III. Mert Çağlar

ANALİZ III. Mert Çağlar ANALİZ III Mert Çağlar Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Mert Çağlar C Matematik-Bilgisayar Bölümü

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

YÜKLEM, YALNIZ ÖZNEYİ Mİ İÇİNDE TAŞIR?

YÜKLEM, YALNIZ ÖZNEYİ Mİ İÇİNDE TAŞIR? YÜKLEM, YALNIZ ÖZNEYİ Mİ İÇİNDE TAŞIR? Doç. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA Özet Türkçede, Sözlüksel özne, yüzey yapıda olsa da olmasa da, yüklemde yer alan kişi ekleri, bize özneyi verir. söylemi yaygındır. Aldım,

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

Go oyunundaki tüm taşların değeri aynıdır. Yine de oyun katılımları açısından taşları farklı kategorilerde incelemek faydalı olabilir.

Go oyunundaki tüm taşların değeri aynıdır. Yine de oyun katılımları açısından taşları farklı kategorilerde incelemek faydalı olabilir. GO Yaş Grubu: 8+ Oyuncu Sayısı: 2 Kişi İçindekiler: 1 adet çekmeceli GO oyun seti, 181 adet siyah taş ve 180 adet beyaz taş 1. GO Nedir? Go, belki de tahta üzerinde oynanan dünyanın en eski oyunudur. Kurallar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı