T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK ORTAKLIKTAN MODEL ORTAKLIĞA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ORTADOĞU Hazırlayan Zehra DOĞAN ANKARA 2011

2

3 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK ORTAKLIKTAN MODEL ORTAKLIĞA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ORTADOĞU Hazırlayan Zehra DOĞAN Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Poyraz GÜRSON ANKARA 2011

4 i

5 ii ÖNSÖZ İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nden gelen güvenlik ve komünizm tehdidi altında gelişen ve Soğuk Savaş sonrası düzeninin getirdiği yeni imkânlardan yararlanabilmek adına çok boyutlu bir ortaklık arayışı içerisinde stratejik bir boyut kazanan Türk-Amerikan ilişkilerinin Ortadoğu üzerinden aktarıldığı bu çalışma ABD nin İsrail hariç Türkiye nin de dâhil olduğu Ortadoğu ülkelerini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda birer araç olarak gördüğü ve bu bakış açısı nedeniyle iki ülke arasında geliştirilmeye çalışılan stratejik ortaklık, model ortaklık gibi ilişkilerin bir türlü hayata geçirilemediği hipotezinden hareketle kaleme alınmıştır. Bu bağlamda yüksek lisans tez danışmanlığımı üstlenerek, çalışmalarıma destek veren Yrd. Doç. Dr. Poyraz GÜRSON a, yüksek lisans boyunca ders aldığım değerli hocalarıma ve çalışmam sırasında varlıklarıyla bana destek olan sevgili aileme teşekkürlerimi sunarım. Zehra DOĞAN

6 iii İçindekiler Tez Onay Sayfası... i Önsöz... ii Özet(Türkçe)... iii Özet(İngilizce)... iv İçindekiler... v Kısaltmalar Listesi... vi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1.1. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİKASINA GENEL BİR BAKIŞ GENEL HATLARI İLE AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ORTADOĞU YA GENEL BİR BAKIŞ Türk Dış Politikasında Ortadoğu Amerikan Dış Politikasında Ortadoğu İKİNCİ BÖLÜM 2.1. TÜRK AMERİKAN İTTİFAK İLİŞKİSİNİN GELİŞİMİ ( ) Türkiye nin NATO Üyeliği Türk-Amerikan İkili Anlaşmaları Orta-Doğu da Türk-Amerikan İşbirliği Bağdat Paktı Eisenhower Doktrini Ortadoğu Bunalımlarında Türkiye nin Tutumu Türk-Amerikan İttifak İlişkisinde Yaşanan

7 iv İlk Krizler ( ) U 2 Olayı Küba Füze Krizi Afyon Krizi Kıbrıs Sorunu Ambargo Sorunu TÜRK AMERİKAN İTTİFAK İLİŞKİSİNDE YENİDEN YAKINLAŞMA ( ) SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN STRATEJİK ORTAKLIK BOYUTU Soğuk Savaş Sonrası Amerika Birleşik Devletleri Körfez Savaşı Körfez Krizi nin Türkiye için Önemi Çekiç Güç ün Oluşumu ve Kuzey Irak Türkiye-İsrail Yakınlaşması lı Yıllılarda Türkiye TÜRK-AMERİKAN STRATEJİK İLİŞKİSİNE GENEL BİR BAKIŞ EYLÜL SALDIRILARI SONRASI TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ORTADOĞU YA YANSIMALARI Eylül Saldırılarının Etkisi Afganistan Operasyonu Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK/ISAK) ve Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Bush Doktrini Irak Savaşı Irak Savaşı nda Türkiye Mart Tezkere Bunalımı Süleymaniye Olayı

8 v 2.6.BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ BAĞLAMINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK ORTAKLIK YERİNE MODEL ORTAKLIK ARAYIŞLARI VE ORTADOĞU Başkanlık Seçimleri ve Barack Hüseyin Obama nın Başkan Seçilmesi Barack Hüseyin Obama nın Türkiye Ziyareti ve Model Ortaklık Ahmet Davutoğlu ve Türk Dış Politikasında Eksen Kayması Tartışmaları Mavi Marmara Saldırısı ve İsrail Türkiye-Brezilya- İran Nükleer Enerji Antlaşması ABD nin Füze Kalkanı Projesi ve Türkiye Ermeni Soykırım İddiaları ve Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi SONUÇ EK EK Kaynakça

9 vi Kısaltmalar Listesi AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri AGİK : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı AGİT : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AKP : Adalet ve Kalkınma Partisi ANCA : Armenian Natioanal Committee of America/Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi AT : Avrupa Topluluğu BDT : Bağımsız Devletler Topluluğu BM : Birleşmiş Milletler BOP : Büyük Orta Doğu Projesi CENTCOM : US Central Comand / Birleşik Devletler Merkezi Komutanlığı CENTO : Central Treaty Organization / Merkezi Anlaşma Örgütü FMF : Foreign Military Financing / Dış Askeri Yardımlar IMF : International Monetary Fund / Uluslararası Para Fonu ISAF : International Security Assistance Force / Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti İKÖ : İslam Konferansı Örgütü KDP : Kürdistan Demokrat Partisi KEİB : Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı KYB : Kürdistan Yurtseverler Birliği MAP : Military Assistance Programme / Askeri Yardım Programı NAFTA : North America Free Trade Agreement/ Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması NATO : North Atlantic Treaty Organization/ Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü OPC : Operation Provide Comfort / Huzur Harekâtı OPC II : Operation Provide Comfort II / İkinci Huzur Operasyonu

10 vii SFOR SSCB UAEA TBMM TSK : Stabilisation Force / NATO İstikrar Gücü : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği : International Atomic Energy Agency/ Uluslararası Atom Enerji Ajansı : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Silahlı Kuvvetleri

11 1 GİRİŞ Türk-Amerikan İlişkileri her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu zamanında ticari ilişkilerle başlamışsa da gerçek anlamda bir ittifak ilişkisi İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşın galipleri ABD ve SSCB nin yarattığı iki kutuplu sistemde Türkiye nin, liderliğini ABD nin yaptığı Batı Blok u içerisinde yer almasıyla gelişmiştir da Berlin Duvarı nın yıkılışı ve ardından 1991 de SSCB nin dağılışı Soğuk Savaşı sona erdirmiş ve iki ülke ilişkileri bir önceki döneme kıyasla daha stratejik bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda Soğuk Savaş boyunca güvenlik kaygılarıyla geliştirilen ittifak ilişkisi 90 lı yıllarda ortaya çıkan yenidünya düzeninde özellikle Ortadoğu ve Kafkasya yı da içine alan coğrafyada geniş işbirliği alanları yaratmıştır. Birinci Dünya Savaşı, Amerikan idealizminin Avrupa ya sokulmasını sağlamış ve yeni uluslararası sistem, ABD Başkanı Woodrow Wilson un on dört maddelik ilkeleri 1 ile şekillenmiştir. Bu durum Avrupa nın uluslararası sistemdeki yerini yavaş yavaş kaybetmesine ve İkinci Dünya Savaşı sonrası sistemin tamamen Amerikan merkezli olmasına neden olmuştur. Bundan sonraki süreç Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında 50 yıla yakın süren bir küresel üstünlük mücadelesine dönüşmüştür. Bu mücadelede taraflar karşılıklı olarak bir silahlanma yarışına girmiş ve bu yarışta her iki taraf konvansiyonel silahlara sahip olmanın yanı sıra nükleer silahlara sahip olmak için yoğun çaba sarf etmiştir; ancak nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın yaratabileceği yıkıcı etkiler caydırıcılık etkisi yaratmış ve taraflar doğrudan karşı karşıya gelmeden çatışmayı tercih etmişlerdir. Bu dönemde Amerikan dış politikası ciddi bir dönüşüm yaşamıştır. 1947'de Kongre tarafından kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile yapılan değişiklikler sonrası ABD, Soğuk Savaş yıllarında 45 kez ulusal sınırlarının dışına asker göndererek dünyanın çeşitli bölgelerinde sıcak çatışmaya girmiş veya BM barışı koruma güçleri içinde yer almıştır. Bu şekilde ABD, 1823'te Başkan James 1 Woodrow Wilson, meşhur on dört noktasında, bundan böyle uluslararası sistemin güç dengesine değil, etnik self determinasyon prensibine, devletlerin güvenlinin askeri anlaşmalarla değil, ortak güvenlik sistemine ve diplomasilerinin de uzmanlar tarafından gizlice yürütülmeyip, açıkça varılan antlaşma esaslarına dayandırılması gerektiğini öne sürmüş ve üç yüzyıldan beri uygulanan bütün uluslararası sistemi değiştirmek istemiştir. Wilsonculuk hakkında daha fazla bilgi için bkz. Henry Kissinger, Diplomasi, çeviren: İbrahim H. Kurt, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 9.Baskı, 2010.

12 2 Monroe'nun açıkladığı ve 100 yılı aşkın bir süre çeşitli yönleriyle Amerikan dış politikasında etkili olan Monroe Doktrini'nin izolasyonist çerçevesinden çıkarak dünya ölçeğinde etki alanını genişletmeyi ve çıkarlarını sağlamayı hedefleyen bir mücadeleyi benimsemiştir. 2 Bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri dünya hâkimiyeti düşleyen her devletin kontrol etmek istediği Ortadoğu üzerinde olmuştur. Ortadoğu, ABD için Arap petrollerinin denetimini ele geçirmek, Soğuk Savaş boyunca Sovyet nüfuzunu ve yayılmacılığını durdurmak, ekonomik anlamda bölgeyi kendine bağımlı kılmak ve İsrail in bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamak gibi nedenlerle oldukça önemli bir konumda olmuştur. Bu noktada ABD nin bölgeye dönük politikaları ABD başkanlarından Eisenhower tarafından ilan edilen Eisenhower Doktrini ile başlamıştır. Eisenhower Doktrini ABD ye bölge ülkelerini komünizm tarafından kontrol edilen herhangi bir devletten gelebilecek olası saldırılara karşı korumak için ekonomik, siyasi ve hepsinden önemlisi askeri destek sağlama olanağı sunmuştur. Nihayetinde ABD nin SSCB ile olan mücadelesi sonunda ABD nin rakibi çökmüş ve ABD dünyanın tek küresel gücü olmuştur. Küresel ve bölgesel dengelerin yeniden kurulma sürecine girdiği bu Soğuk Savaş sonrası dönemde Yeni Bir Dünya Düzeni oluşmaya başlamış ve bu yeni sistemin liderliğini kimseye kaptırmak istemeyen ABD özellikle Ortadoğu da yeni bir oyun alanı yaratmıştır. Öte yandan Türkiye, Birinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen uluslararası sistem içerisinde özgürlük, anayasalcılık, ulusçuluk gibi Avrupa modeline uygun bir ulus devlet olarak kurulmuştur. Bu noktada Türk dış politikası, Batılı değerler üzerine muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak hedefi ve Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinde hayat bulan yayılmacılıktan uzak statükocu 3 bir dış politika anlayışı ile şekillenmiştir. Özellikle Atatürk Dönemi, Türkiye nin ağırlığını iç gelişmelere verdiği ülkenin sınırlarını bölgesel paktlarla korumaya çalışan bir dönem olmuştur. 2 Çağrı Erhan, ABD nin Ulusal Güvenlik Anlayışı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 53, No: 3, Yıl, 2001, s Statükoculuğun Türkiye uygulamasındaki anlamlarından birincisi, mevcut sınırları sürdürme, onlardan memnun olma ve sınırları değiştirmek istememedir. İkinci anlam ise, mevcut değerleri sürdürme anlamına gelen Batı ve onun karşısındakiler arasında her zaman bir tür denge kurmaktır. Statükoculuk hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Editör: Baskın Oran, Cilt 1, İletişim Yayınları, 14.Baskı, İstanbul 2009.

13 3 Aynı şekilde İsmet İnönü Dönemi, İkinci Dünya Savaşı boyunca maceracılıktan uzak bir anlayışla şekillenmiştir. Bu dönemde ülkenin dış politikasının temel amacı savaş dışı kalmak olmuştur; ancak bu yaklaşım savaş sonunda Türkiye nin uluslararası sistemde yalnız kalmasına yol açmış ve kuzey komşusu SSCB nin yayılmacı tehditleri ile karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye de dış politika yapıcıları bu tehditlerden kurtulmanın yolunun ABD önderliğindeki Batı ile yakınlaşmak olduğunu düşünmüş ve bu bağlamda NATO 4 üyeliği için çabalamıştır. Nihayetinde Türkiye, ABD öncülüğünde düzenlenen Kore Savaşı na asker göndermenin de bir karşılığı olarak 1952 de NATO ya üye olabilmiştir. NATO üyeliği Türkiye nin dengeli dış politika anlayışının tamamen Batı endeksli olmasına yol açmıştır. Türkiye özellikle arası dönemde tüm politikalarını ABD nin sadık bir müttefiki olarak kendi ulusal çıkarlarını ABD nin çıkarlarıyla özdeş gören bir anlayışla şekillendirmiştir; ancak ABD bu dönemde Küba Füze Krizi nde olduğu gibi Türkiye yi riske atan ya da Johnson Mektubu nda olduğu gibi Türkiye nin Kıbrıs a yönelik politikalarında yalnız bırakan ve zora sokan politikalar üretmekten kaçınmamıştır. ABD nin bu yaklaşımının fark edilmesi Türkiye yi 1960 larda çok yönlü bir dış politika arayışına sevk etmiş ve Türkiye uzun süre Batı nın gözüyle baktığı Ortadoğu ve üçüncü dünya ile ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır. Türkiye Ortadoğu ya coğrafi, tarihi, sosyal, kültürel ve dini bağlarla bağlı olmakla beraber cumhuriyetin ilanıyla birlikte Ortadoğu dan uzaklaşarak yönünü Batı ya döndürmüştür. Bu bağlamda Türkiye nin Ortadoğu ya bakışı Batı ile özdeş olmuştur. Türkiye nin NATO ya üye olan tek Müslüman ülke ve Arap ülkelerinin ciddi sorunlar yaşadığı İsrail i ilk tanıyan ülkelerden biri olması bölge ülkelerinin Türkiye ye temkinli yaklaşmalarına neden olan etkenler arasındadır lara gelindiğinde Türkiye nin başta Kıbrıs sorununda olmak üzere Batı ile yaşadığı sıkıntılar Türkiye nin Ortadoğu ya yönelik olarak ABD ve Batı dan daha bağımsız politikalar üretmesini sağlamıştır; ancak bu anlayış 1979 da uluslararası sistemde yaşanan ve ABD nin çıkarlarını olumsuz yönde etkileyen iki önemli gelişmeyle 4 NATO (North Atlantic Treaty), ABD nin Avrupa yı içine alacak bir savunma paktının içine girmesinin önündeki engellerin 1948 yılında Amerikan Senatosu tarafından kaldırılması sonrası ABD, Kanada, İtalya, Danimarka, Norveç, Portekiz ve İzlanda nın 4 Nisan 1949 da Washington da imzaladıkları bir antlaşma ile kurulmuştur. Türkiye, 18 Şubat 1952 de Yunanistan ile birlikte NATO ya üye olmuştur.

14 4 sekteye uğramıştır. Bu gelişmelerden biri SSCB nin Afganistan ı işgalidir. Bir diğer gelişme ise uzun yıllar ABD nin sadık müttefiklerinden biri olan İran da Şah rejiminin yıkılarak yerine Ayetullahlar önderliğinde bir İslami rejimin kurulması ve bu rejimin başta ABD olmak üzere Batı ile ilişkileri kesmesidir. ABD bu gelişmeler üzerine uluslararası sistemde yaşanan yumuşama dönemiyle ihmal ettiği Türkiye ye yeniden yakınlaşmak istemiş ve Türkiye de yaşanan 1980 Darbesi bu fırsatı ABD ye sunmuştur. Nitekim uluslararası zeminde meşruiyet kazanmak isteyen darbe hükümeti ABD nin bu dönemde komünizme ve radikal İslam a karşı geliştirdiği Yeşil Kuşak Projesi 5 olarak adlandırılan projeye destek vermiştir. Bu proje ile ABD bölgede ılımlı İslam anlayışı adı altında hem komünizmle hem de İran ın ihraç edebileceği radikal İslam la savaşta Türkiye yi kullanmıştır. Nihayetinde Soğuk Savaşın sona ermesi ile ABD, Türkiye nin laik, demokrat, serbest piyasa ekonomisini benimseyen kimliğinin yanına ılımlı İslam kimliğini eklemeye çalışarak Türkiye nin Sovyet ardılı cumhuriyetlere ve Ortadoğu daki Körfez ülkelerine tarihi ve kültürel bağları aracılığıyla model ülke olduğu iddiasında bulunmuştur. Aynı şekilde Türkiye, Sovyet tehdidinin sona erdiği Soğuk Savaş sonrası dönemin fırsatlarını değerlendirerek büyük bir bölgesel güç olarak küresel gelişmeleri etkilemek adına bu kimliğe sıcak bakmıştır. Bu dönemde Adriyatik ten Çin e Türk Dünyası gibi geleneksel Türk dış politika anlayışının dışına çıkan yayılmacı söylemler dile getirilmiştir. Özellikle dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal, SSCB nin dağılması ardından çıkan yeni ortamın ABD ile ilişkilerde yeni fırsatlar yarattığına ve bu bağlamda ilişkilerin ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda yeni işbirliği olanakları sunduğuna inanarak ABD ile yeni bir ortaklık modeli kurmaya çalışmıştır. Özal güvenlik alanında işbirliğinin ötesinde çok yönlü ve sürekli bir ilişki türü olan ve stratejik ortaklık olarak adlandırılan bu modeli dönemin ABD Başkanı George Bush a sunmuş ve Birinci Körfez Savaşı nı bu ilişkinin bir sınavı olarak görmüştür. Bu anlamda Körfez Savaşı nda ABD nin tüm taleplerine olumlu cevap veren ve bir koyup üç almayı 6 hedefleyen Özal, savaş sonunda beklediği kazancı 5 Yeşil Kuşak Projesi, arası ABD Başkanlığı yapan Jimmy Carter ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniev Brzezinski aracılığıyla SSCB ye karşı ılımlı İslam dan bir kuşak oluşturmayı amaçlayan Basra Körfezi ne yönelik bir yaklaşımdır. 6 Turgut Özal ın Körfez politikası sadık müttefik imajı ile şekillenen ve güvenlik boyutu yerleşmiş olan Türk-Amerikan ilişkilerine ekonomi boyutunu da yerleştirmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda bir

15 5 elde edememiştir. Körfez Savaşı sonunda Türkiye siyasal ve ekonomik anlamda büyük kayba uğramıştır. Özellikle savaş sonunda Türkiye sınırında oluşan tablo ülkenin toprak bütünlüğü başta olmak üzere ülke içindeki Kürt sorununun daha karmaşık bir hal almasına neden olmuş ve Türkiye nin tüm enerjisini PKK ile yıllarca süren bir terör mücadelesine harcamasına yol açmıştır. Bu bakımdan Kürt sorunu Türkiye nin uzun yıllar uluslararası alanda başını ağrıtan Kıbrıs sorunu ve Ermeni sorunu gibi sorunların yanına eklenerek başta ABD ve AB tarafından olmak üzere gerektiğinde kendine karşı bir koz olarak sunulmuştur. Bu noktada ilk olarak Özal ile birlikte gündeme gelen ve daha sonraki yönetimlerce içi doldurulmaya çalışılan Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık modeli en önemli sınavlarından birini 11 Eylül 2001 de ABD ye yönelik terör saldırıları sonrası yaşanan gelişmeler sürecinde Irak a düzenlenen Özgürlük Operasyonu sırasında vermiştir. ABD yönetimi 11 Eylül saldırılarını tüm uluslararası sisteme yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uluslararası terörizme karşı 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi aracılığıyla NATO ve BM yi gerektiğinde etkisiz kılan bir anlayışla savaş açmış ve uluslararası camiayı bu savaşta kendisi ile hareket etmeye çağırmıştır. Nitekim ABD terörü besleyen kitle imha silahları üreterek uluslararası barışı tehdit ettiğini iddia ettiği Kuzey Kore, Irak ve İran ı şer ekseni ülkeler olarak tarif etmiş ve Afganistan da Taliban ve El-Kaide birliklerine yönelik ülkenin tamamını kapsayan askeri operasyonun ardından sıradaki hedefi Irak olarak belirlemiştir; ancak Irak a yönelik bir operasyon Türkiye nin de yer aldığı uluslararası camiada olumlu karşılanmamıştır. Özellikle Türkiye, Irak ın toprak bütünlüğünü ve bölgenin istikrarını bozabilecek bir işgale dönüşecek bu askeri operasyona bir önceki Körfez Savaşı nın da tecrübeleri ile engel olma girişimlerinde bulunmuş ise de ABD, Irak Operasyonu ndan vazgeçmeyerek Türkiye den birçok talepte bulunmuştur. Türkiye stratejik ortak olarak gördüğü ABD nin taleplerinin tamamını karşılamak noktasında tereddüt etmiştir. Nitekim ABD nin Türkiye den asker talebini de içeren tezkerelerden biri olan 1 Mart Tezkeresi, TBMM den geçmemiştir. Böylece Türkiye koyup üç almak şeklinde ifade edilen beklentiler arasında Türkiye nin Kuzey Irak petrol bölgelerinin denetimini ele geçirmesinin ve bu durumu ABD aracılığıyla diğer müttefiklerine de kabul ettirmesinin bulunduğu iddia edilmiştir. Burcu Bostanoğlu, Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2.Baskı, 2008, s.437.

16 6 uluslararası alanda meşruiyeti tartışmalı bir savaşın tarafı olmaktan kurtulurken Soğuk Savaştan beri müttefik olduğu ABD ile olan ilişkileri ciddi bir yara almıştır; ancak ilişkileri olumsuz yönde etkileyen gelişmeler tezkere ile sınırlı kalmamıştır. Tezkere olayının ardından ABD birlikleri nin, Irak ın kuzeyinde bulunan silahlı yerel güçlerle birlikte 4 Temmuz 2003 te Süleymaniye de Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı birimlerinin irtibat bürosu olarak kullandıkları binayı basarak 3 subay, 8 astsubay ve diğer personeli gözaltına almalarıyla yaşanan Süleymaniye Krizi 7 etkisi günümüze kadar süren, stratejik ortaklık ilişkisini zedeleyen önemli bir gelişme olarak tarihteki yerini almıştır. Özellikle bu iki olay ABD nin İngiltere ve İsrail ile olan ilişkilerine benzer bir stratejik ortaklığı Türkiye ile geliştiremediğinin delili olmuştur. Bu noktadan sonra yara alan iki ülke ilişkilerini geliştirme çabaları 2008 Amerikan Başkanlık seçilerini kazanan Barack Hüseyin Obama döneminde farklı bir boyut kazanmıştır. Barack Hüseyin Obama seçim kampanyası boyunca bir önceki başkan Bush un sert politikalarının dünya üzerinde Amerikan imajına büyük zarar verdiğini dile getirerek başkan olduktan sonra özellikle İslam dünyasına yönelik daha yumuşak politikalarla hareket edeceğinin mesajlarını vermiştir. Seçim kampanyasını değişim sloganıyla yürüten Barack Obama seçimi kazanmıştır. Obama döneminin en önemli dış politika ayağını Ortadoğu oluşturmuştur. Obama, kendi döneminde Irak, İran, Afganistan ve Ortadoğu Barış Süreci nde var olan sorunları çözüme kavuşturmak istemiştir. Bu sorunların çözümünde NATO nun tek Müslüman ülkesi olarak hem Doğu hem de Batı ile sıcak ilişkiler geliştirmeyi başaran Türkiye bir kez daha ön plana çıkmıştır. Türkiye nin özellikle Irak Savaşı nda sergilediği tutum bölge halkları üzerinde olumlu karşılık bularak bölgede uzun yıllar kuşkuyla bakılan imajını değiştirmiştir. Nitekim Obama başkanlık seçimini kazandıktan sonra ilk resmi yurtdışı gezisini Türkiye ye yapmıştır. Obama nın 2009 Nisan ayında Türkiye nin ev sahipliğinde İstanbul da gerçekleştirilen Medeniyetler İttifakı Zirvesi ne 8 katılması anlamlı bulunmuştur. Bu gezi ile Bush döneminde oldukça gerilen Türk-Amerikan ilişkileri yeni bir boyut kazanmış ve Obama iki ülke ilişkileri 7 Süleymaniye Krizi dönemin Genel Kurmay Başkanının ifadeleri ile iki ülke arasındaki en büyük güven bunalımını yaratmıştır. Bkz. Mustafa Balbay, Irak Bataklığında Türk-Amerikan İlişkileri, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, s Medeniyetler İttifakı Başladı,Sabah,

17 7 için model ortaklık kavramını ortaya atmıştır. Daha önce iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik hiç kullanılmamış bu kavramla Obama, ABD gibi büyük bir Hristiyan nüfusla Türkiye gibi nüfusunun büyük bir çoğunluğunun Müslüman olan iki ülkenin bir araya gelerek tüm dünyaya örnek bir ilişki sergileyeceklerini belirtmiştir. Obama nın Türkiye ziyaretinde model ortaklık kavramını gündeme getirmesinin ardından bu kavramın içinin doldurulması girişimleri başlamıştır; ancak bu dönemde ikinci iktidarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) nin dış politikasını başından beri danışmanlık yaparak yönlendiren akademisyen kökenli Ahmet Davutoğlu nun Dışişleri Bakanı olması ve böylece stratejik derinlik 9 yaklaşımı altında komşularla sıfır sorun söylemiyle Rusya, Suriye, İran gibi komşu ülkelerle mevcut sorunların çözülmesi ve geçmişte Osmanlı toprakları olan bu bölgede Türkiye nin yeniden lider ve etkin bir konuma gelmesi anlayışıyla sürdürdüğü dış politika Türkiye nin eksen kayması yaşayarak Batı dan uzaklaştığı iddialarına neden olmuştur. Özellikle bu dönemde Türkiye nin bir bölge ülkesi olan ve ABD ile ciddi stratejik ilişkilere sahip İsrail ile yaşadığı Davos Krizi, Mavi Marmara Saldırısı gibi olaylar doğrudan ABD ve Türkiye ilişkilerine yansımıştır. 10 Bu olayların yanı sıra Türkiye nin ABD nin şer ekseni içerisinde saydığı ve bölgede İsrail in güvenliği noktasında büyük tehdit oluşturan İran ile yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirmesi ve İran ın nükleer faaliyetlerine diğer Batılı devletlerden farklı bakarak sorunun diyalog yoluyla çözümüne yönelik tutumu ABD ile geliştirilmeye çalışılan model ortaklık ilişkisine zarar veren gelişmeler olmuştur; ancak 2010 yılının son ayından itibaren başlayarak önce Tunus, Mısır ve Libya ya yayılarak tüm Ortadoğu nun çehresini değiştiren bir süreci başlatan Ortadoğu daki halk hareketleri ABD için Türkiye nin önemini bir kez daha artırmıştır. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası cetvelle çizilen sınırlara sahip ve uzun yıllar Batı nın kontrolünde halkın isteklerine kulak tıkayan diktatörlerce yönetilen bu bölgede yeni oluşumlar söz konusudur. Bu noktada ABD için başta Türkiye olmak üzere müttefiklerinin önemi bir kat daha artmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi 9 Stratejik Derinlik kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, 30.baskı, İstanbul, Son dönem Türk Dış Politikası ve eksen kayması tartışmaları için bkz. Çağrı Erhan, Türk Dış Politikası nın Güncel Sorunları, İmaj Yayınları, Ankara, Kürşad Turan, Türk Dış Politikasında Eksen Kayması, Ortadoğu Analiz, Haziran 10, Cilt 2, Sayı 18, s

18 8 gereken ilk nokta Soğuk Savaş sonrası dönem, Türkiye ve ABD ye içinde Ortadoğu nun da yer aldığı coğrafyada ortak çıkarlar etrafında işbirliği olanakları sunmuş olsa bile iki ülkenin bu bölgeye dönük dış politika anlayışlarının oldukça farklı olduğudur. Türkiye, bölgedeki tüm devletlerle işbirliği içerisinde hareket ederek öncelikle bölgenin istikrara kavuşmasını isterken ABD, bölgenin tamamen kendi kontrolünde olmasını istemektedir ve aynı zamanda bölgede kendine herhangi bir rakip gücün çıkmasını da istememektedir. Bu bağlamda ABD için İsrail hariç bölgedeki tüm devletler bölgenin Amerikan çıkarları doğrultusunda dönüşümü için birer araçtır. İşte tam bu nokta, kaleme alınan bu çalışmanın ana eksenlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye kurulduğu ilk yıllarda Batı ile ilişkileri modernleşmenin bir parçası olarak görürken NATO üyeliği ile beraber Batı ya eklenmek Türkiye için bir amaca dönüşmüştür. Bu tarihten sonra Türkiye kendi ulusal çıkarlarını ABD nin çıkarlarıyla özdeş gören politikalar üretmiştir. ABD ise tam tersi bir anlayışla Türkiye yi bir müttefikten ziyade özellikle Ortadoğu ya yönelik politikalarının hayata geçirilmesinde kullanabileceği bir araç olarak görmüştür. Türkiye, her ne kadar iki ülke ilişkileri için stratejik ortaklık, model ortaklık gibi kavramların içini dolduran politikalar üretmeye çalışsada ABD nin Türkiye ye yaklaşımı hem Soğuk Savaş da hem de Soğuk Savaş sonrası dönemde değişmemiştir. Bu bağlamda bu tez çalışması, ABD nin Türkiye yi başta Ortadoğu da olmak üzere küresel çıkarlarının gerçekleşmesi için bir araç olarak görmesi nedeniyle iki ülke ilişkilerinin klasik bir ittifak ilişkisinin ötesinde çok boyutlu bir ilişki türü olan stratejik ortaklık ya da model ortaklık seviyesine tam olarak çıkamadığı hipotezinden hareketle yazılmıştır. Tüm bu varsayımlar ışığında kaleme alınan bu çalışma Soğuk Savaş döneminde Türkiye nin NATO üyeliği ile güvenlik temelli gelişen ve Soğuk Savaş sonrası daha stratejik bir boyut kazandırılmaya çalışılan Türk-Amerikan ilişkilerini Ortadoğu daki gelişmeler ışığında ele almaktadır. Bu bağlamda ağırlıklı olarak arası dönemde uluslararası sistemde ve Ortadoğu da yaşanan gelişmeler dikkatle incelenecek ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerini ne şekilde etkilediği irdelenmeye çalışılacaktır. Bu şekilde Türkiye nin dış politikasında özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde kendisine biçilen rolleri mi oynuyor yoksa kendi rolünü kendisi mi belirliyor soruna da cevap aranmış olacaktır.

19 9 Kaleme alınan bu çalışma Giriş ve Sonuç bölümlerinin yanı sıra üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak Türk ve Amerikan dış politikalarının uluslararası sistem içerisinde hangi temeller üzerinde ne şekilde geliştiği kısaca özetlendikten sonra Ortadoğu kavramına açıklık getirilerek Ortadoğu nun uluslararası sistem içerisinde özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşadığı dönüşüm ayrıntıya inmeden aktarılmış ve Ortadoğu nun ABD ve Türkiye nin dış politikasındaki önemine değinilmiştir. İkinci bölümün ilk başlığında 1945 sonrası Türk-Amerikan ilişkilerinin ne şekilde geliştiği, nasıl bir boyut kazandığı, iki ülkeyi bir ittifak ilişkisine sokan etmenlerin neler oluğu sorgulanmaya çalışılmıştır. İkinci başlıkta, 1990 sonrası ABD nin uluslararası sistemde süper güç konumunu muhafaza etmek için kendine yeni bir rakibin çıkmasını engelleme girişimleri içerisinde Ortadoğu ya yönelik politikalarının Türkiye ile olan ilişkilerine yansımaları Körfez Savaşı üzerinden aktarılmıştır. Üçüncü başlıkta, 11 Eylül Saldırıları nın etkileri üzerinde durularak ABD nin Afganistan ve Irak Operasyonları ile Büyük Ortadoğu Projesi olarak adlandırılan girişimin hem iki ülke ilişkilerine hem de Ortadoğu ya etkilerine değinilmiştir. Son başlıkta ise Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk-Amerikan ilişkileri için kullanılmaya çalışılan stratejik ortaklık kavramının ne kadar geçerli olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Üçüncü bölümde Barack Hüseyin Obama nın ABD Başkanı olması ile gündeme getirdiği model ortaklık kavramının iki ülke ilişkilerine ne derece yansıyabildiği ve Türkiye de Ahmet Davutoğlu nun Dışişleri Bakanı olması sonrası stratejik derinlik yaklaşımı ile Ortadoğu ya yönelik gerçekleştirilen açılımların Türkiye nin dış politikasında yarattığı eksen kayması tartışmalarının iki ülke ilişkilerine etkileri üzerinde durulmuştur. Niteliksel araştırma yöntemlerinden tarihsel araştırma modelinin uygulandığı bu çalışmada ikinci el kaynaklardan yararlanılmıştır. Kütüphane, gazete, dergi ve internet ortamında derlenen kitap, makale, haber ve tezler titiz bir şekilde irdelenerek kaynakça oluşturulduktan sonra yazım işlemine geçilmiştir. Konunun geniş bir zaman aralığını içermesi ve birden fazla gelişme üzerinden konunun ele alınması her bir başlığın istenilen ayrıntıda olmasını engellemiştir. Ancak tüm bu dezavantajlara

20 10 rağmen çalışma Türk-Amerikan ilişkilerinin doğasının anlaşılması ve bu ilişkinin Ortadoğu ya etkilerinin ortaya konulması noktasında istenilen amaçlara ulaşmıştır.

21 11 BİRİNCİ BÖLÜM Çalışmanın bu ilk bölümünde genel olarak Türk ve Amerikan dış politikalarının hangi temeller üzerinde ne şekilde geliştiğine değinildikten sonra Ortadoğu kavramı kısaca açıklanmaya çalışılacak ve Ortadoğu nun Türk ve Amerikan dış politikalarındaki önemine yer verilecektir. Böylece ikinci ve üçüncü bölümler daha rahat anlaşılacaktır. 20.yüzyılın başında modern bir ulus devlet olarak kurulan ve en önemli dış politika hedefini ulusal sınırları koruyarak ülkenin herhangi bir işgale uğramasının önüne geçilmesi ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için Batılı değerlerin hem dış politikada hem de iç yapılanmada etkin kılınmasını amaçlayan ve bu geleneksel anlayışı günümüzde hala devam ettiren Türkiye Cumhuriyeti nin dış politikasına uluslararası sistemde ve içeride meydan gelen değişimler ışığında kısaca değinilecektir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa dan boşalan uluslararası sistemi Amerikan değerleri ile şekillendirerek kendi lehine çeviren ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası sistemi tamamen kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde dönüştüren Amerika Birleşik Devletleri nin dış politika anlayışı genel olarak ele alınacaktır. Bu şekilde köklü bir geçmişe sahip olmayan ABD nin kısa bir sürede rakipsiz bir küresel güce dönüşmesini sağlayan dış politika anlayışına ışık tutulacaktır. Objektif olarak coğrafi bir tanımdan ziyade daha çok kültürel, siyasi ve ekonomik bir nitelendirme olan Ortadoğu kavramına açıklık getirilerek Birinci Dünya Savaşı sonrası cetvelle çizilen sınırları, etnik ve mezhepsel olarak bölünmüşlüğü ile derin bir istikrarsızlığa sürüklenen ve günümüzde hala bir türlü huzura kavuşamayan, Ortadoğu olarak adlandırılan coğrafyanın geçirdiği dönüşüm kısaca ele alındıktan sonra iki ayrı alt başlıkta Ortadoğu nun Türk dış politikası ve Amerikan dış politikası için önemine değinilecektir.

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 11 EYLÜL 2001 DEN GÜNÜMÜZE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ABD NİN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTADOĞU BARIŞINDA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ MODELİ ARAYIŞLARI YÜKSEK

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 2000 YILI SONRASINDA ABD DIŞ POLİTİKASI KAPSAMINDA AZERBAYCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Vugar

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 11 EYLÜL SONRASI TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 11 EYLÜL SONRASI TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 11 EYLÜL SONRASI TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali DEMİRDAŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yakup ALTAN

Detaylı

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulsamet GÜNEK Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ Hazırlayan: Kaan GAYTANCIOĞLU Danışman: Prof. Dr. Hasan Berke DİLAN Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 28 ss.57-88, 2011 Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Erkan ERTOSUN Özet Bu çalışma, ABD nin ve Avrupa

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ

AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ Hazırlayan: Hüseyin ERDÖNMEZ Danışman: Prof.Dr.İlker ALP Lisansüstü Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI NA MARKSİST YAKLAŞIM A Marxist Approach to the Turkish Foreign Policy in the Period of the Democratic Party

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI NA MARKSİST YAKLAŞIM A Marxist Approach to the Turkish Foreign Policy in the Period of the Democratic Party DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI NA MARKSİST YAKLAŞIM A Marxist Approach to the Turkish Foreign Policy in the Period of the Democratic Party Yrd. Doç. Dr. Caner SANCAKTAR * Özet: 1945-1950 döneminde

Detaylı

SDE Analiz Türkiye-İsrail İlişkileri

SDE Analiz Türkiye-İsrail İlişkileri Türkiye-İsrail Stratejik Düşünce Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü İçindekiler: Kısaltmalar...4 Geçmişten Geleceğe Türkiye - İsrail...5 Türkiye-İsrail nin Tarihsel Evrimi...5 AK Parti Dönemi

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Arap Baharı Karşısında ABD'nin Tutumu *

Arap Baharı Karşısında ABD'nin Tutumu * SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2014, Sayı: 33, ss.1-18 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences December 2014, No: 33, pp..1-18 Arap Baharı Karşısında ABD'nin

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

Başkan dan HAZİRAN 2012 STRATEJİK DÜŞÜNCE 1

Başkan dan HAZİRAN 2012 STRATEJİK DÜŞÜNCE 1 Başkan dan Türkiye nin uluslararası ilişkileri kadar toplumsal ilişkilerinde de önemli bir kilometre taşı olan NATO, çok partili rejime geçtiğimiz günden itibaren siyasal gündemimizde hep darbelerin ve

Detaylı

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ Mustafa ÜREN, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Öğrencisi IMPR RAPOR No: 10 2011 1 İçindekiler 1. TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN ARKA PLANI...

Detaylı

Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri

Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri 117-144 Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri Mitat Çelikpala Öz Son dönem Türk-Rus ikili ilişkileri, işbirliği ve stratejik ortaklık söylemleri etrafında tanımlamaktadır. 1990

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 5 Hem Seviyeli Hem Keyifli ABD ABD nin Hipermetropi Hastalığı Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri Küresel Çevre Sorunları

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ANALİZ OCAK 2014 SAYI:76 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN ATAMAN AYŞE NUR GÖKŞEN ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 74 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN

Detaylı

Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş

Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Erhan BÜYÜKAKINCI İki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için Türk-Rus evliliklerinin sayısını artırmak önemli

Detaylı