Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye Dr. Raşit Altındağ. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye Dr. Ömer Aydan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye Dr. Raşit Altındağ. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye Dr. Ömer Aydan"

Transkript

1

2 Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği / Turkish National Society for Rock Mechanics Dr. H. Aydın Bilgin Dr. M. Ali Hindistan Hasan Şişman B. Barış Çakmak İ. Ümit Erdem Yürütme Kurulu / Executive Committee Dr. Seyfi Kulaksız, Başkan/Chairman Dr. Nuray Demirel (ODTÜ), Sekreter/Secretary Dr. Celal Karpuz (ODTÜ) Dr. Levent Tutluoğlu (ODTÜ) Dr. H. Aydın Bilgin (ODTÜ) Dr. Ergün Tuncay (H.Ü.) B. Barış Çakmak (ODTÜ) İ. Ferit Öge (ODTÜ) Esra Nur Gayretli (ODTÜ) Selin Yoncacı (ODTÜ) Emre Yılmazkaya (H.Ü.) Bilim Kurulu / Scientific Committee Dr. N. Ali Akçın Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye Dr. Raşit Altındağ Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye Dr. Ömer Aydan Tokai University, Shimizu, Japonya Dr. Can Ayday Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye Dr. Cemal Balcı İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Dr. Nuh Bilgin İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Dr. İ. Göktay Ediz Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye Dr. Z. Abiddin Ergüler Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye Dr. Melih Geniş Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye Dr. Hasan Gerçek Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye Dr. M. Kemal Gökay Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye Dr. Sair Kahraman Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye Dr. Recep Kılıç Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye Dr. Yılmaz Mahmutoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Dr. Yadigar Müftüoğlu Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye Dr. Erkin Nasuf İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Dr. Yılmaz Özçelik Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye Dr. Abdurrahim Özgenoğlu Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye Dr. İhsan Özkan Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye Dr. Ahmet Şentürk Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye Dr. Tamer Topal Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Dr. Reşat Ulusay Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye Dr. Bahtiyar Ünver Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye Dr. Işık Yılmaz Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara, Türkiye

3 SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME 8 ARALIK 2011 / DECEMBER 8, KAYIT / REGISTRATION SEMPOZYUM RESMİ AÇILIŞI / OPENING CEREMONY ARA / COFFEE BREAK ( ) ÇAĞRILI KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS ( ) Oturum Başkanları / Co-Chairs: Erdoğan Yüzer, Hasan Gerçek Kaya mekaniğinde donatılı kaya uygulamaları / Reinforced rock applications in rock mechanics Mahir Vardar ISRM Deney Yöntemleri: Geçmiş ve günümüz, gelişmeler, önerilmiş yöntemler için hazırlama değerlendirme ilkeleri / ISRM Suggested Methods (SMs): Past and present, developments, principles of preparation and evaluation for the SMs Reşat Ulusay ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH ( ) 1. OTURUM / SESSION 1 ( ) PROF. DR. ERDAL ÜNAL OTURUMU Oturum Başkanları / Co-Chairs: İhsan Özkan, Hasan Öztürk Evaluation of squeezing potential in weak rock mass in Rudbar watertransfer tunnel K. Shahriar, Y. Karimi Laforaki & M. Halvaee Analysis of Progressive Failure of Hard Rock Pillars in Fetr6 Chromite Mine by Empirical Methods S. Dehghan, K. Shahriar, P. Maarefvand & K. Goshtasbi

4 Ankara-İstanbul hızlı tren projesi 2. etap 26 no lu tünelin TBM kazı performansının Q tbm metodu ile tahmini / Performance evaluation of TBM excavation for tunnel no.26 at phase 2 of Ankara- İstanbul high speed rail way Project using Q TBM method E. Poşluk, A. Ertin, M. Korkanç, R. Y. Pilatin, M. K. Kaya, E. Apaydın Poşluk & E. Arıca Tünellerde zayıf kaya davranışı: Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi 34 nolu tünel örneği / An example of Behavior of weak rocks in tunnels in Ankara-Istanbul High Speed Train Project tunnel number 34 E. Poşluk, K. Oğul, İ. Topal, M. Korkanç & E. B. Aygar Stability Assesment of Himeyuri Monument and Adjacent Karstic Cave /Himeyuri Anıtı ve Bitişiğindeki Karstik Mağaranın Duraylılığının Değerlendirilmesi Ö. Aydan, N. Tokashiki, M. Geniş ARA / COFFEE BREAK ( ) 2. OTURUM / SESSION 2 ( ) Oturum Başkanları / Co-Chairs: Mahir Vardar, Yadigar Müftüoğlu Polimer fiber katkının tünelcilikte kullanılan püskürtme beton tahkimatı üzerindeki etkileri / Effect of the polymer fibre on the shotcrete tunnel support E.Kömürlü & A.Kesimal Measurement of the crack displacement using digital photogrammetry A.Kanazawa, S.Nishiyama, T.Yano, T.Kikuchi & O.Murakami

5 Çan Yeniçeri Linyit Ocağı (Çanakkale) killerinin şişme davranışı / Clays swelling behavior of Çan Yeniçeri Lignite Mine (Çanakkale) M. S. Bülbül & M. E. Bilir Assessment of wellbore stability and evaluation of under-balance drilling (UBD): case study in Cheshmekhush oil field in southern of Iran. A. Rohani Otaghsara, K. Shahriar & M.Afsharzad Darbeli Delik Delmede Uç Tipinin İlerleme Hızına ve Pasa İrilik Katsayısına Etkisi / Bit type effect of penetration rate and coarseness index in percussive drilling R. Altındağ, N. Şengün, S. Demirdağ C. E. Koçcaz, E. Totiç & F. Ürün KOKTEYL / COCKTAIL ( ) 9 ARALIK 2011 / DECEMBER 9, OTURUM / SESSION 3 ( ) Oturum Başkanları / Co-Chairs: Kourush Shahriar, Raşit Altındağ Ankara-Bala-Kesikköprü-Maden Geçidi demir maden sahasında kaya kütle sınıflama çalışmaları / Rock mass classification studies in Ankara-Bala- Kesikköprü-Maden Geçidi open-pit iron mine region İ. Özkan, H. S. Güngör, S. Acar, E. Kuzuoluk, H.S. Dalkıran, K. Güngör & M. Doğan Kaya kütle dayanım ve deformasyonunda etkin olan parametrelerin Monte Carlo yöntemiyle belirlenmesi /Determination of effective parameters on rock mass strength and deformation using Monte Carlo method M. Sarı Kaya malzemesinin çekme dayanımı sınıflaması / Tensile strength classification of rock material H. Gerçek & A. Özarslan

6 Afyon Beyaz mermerinin aşındırıcılı su jeti ile kesiminde kesme derinliği göz önüne alınarak optimum işlem parametrelerinin belirlenmesi / Determination of the optimum operating parameters for abrasive waterjet cutting of Afyon White marble in terms of cutting depth Y. Özçelik & İ.C. Engin Mermer nihai ürünlerinin kullanım alanlarındaki performanslarının belirlenmesi için yeni bir çarpma dayanımı deney yöntemi / A new impact resistance test method for determinig performance of marble finished products on their usage areas G. Sarıışık ARA / COFFEE BREAK ( ) 4. OTURUM / SESSION 4 ( ) Oturum Başkanları / Co-Chairs: Abdurrahim Özgenoğlu, Reşat Ulusay Ankara İstanbul yüksek hızlı tren projesinde Bilecik istasyon şevleri tasarımı ve sayısal analizi / Slopes design and numerical analysis of Bilecik Station in Ankara-İstanbul high speed train project İ. Topal, E. Poşluk, K. Oğul,, E. Apaydın Poşluk, H. Akdaş, C.O. Aksoy, E. B. Aygar TKİ-GLİ- Ilgın açık ocak kömür madeninde sondaj kuyuları yardımıyla uzun dönemli şev deformasyon ölçümleri / Long-term slope deformation measurements by borehole in TKİ-GLİ-Ilgın open-pit coal mine İ. Özkan, M. Mıh, S. Kahveci & İ. Kaya Bireysel kaya kamaları uzaysal konumlarının çeşitliliği / Variability of spatial positions of individual rock wedges A. Turanboy Babadağ Gündoğdu Heyelanının mekanizmasının statik ve dinamik model deneyleri ile incelenmesi /

7 The investigation of the mechanism of Babadağ Gündoğdu landslide through static and dynamic physical model tests S. B. Çelik, H. Kumsar & Ö. Aydan ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH ( ) 5. OTURUM / SESSION 5 ( ) Oturum Başkanları / Co-Chairs: Celal Karpuz, Bahtiyar Ünver İğne penetrasyon deneyinin performansının araştırılması ve kaya mühendisliğinde kullanımı / Investigation of the performace of the needle penetration test and its use in rock engineering R. Ulusay & Z.A. Ergüler Doğrusal kesme deneylerinde spesifik enerjinin elektriksel yaklaşım ile belirlenmesi ve kayaç özellikleri ile ilişkilendirilmesi / Determination of specific energy value with electrical method on linear cutting experiments and related with rock properties A.E. Dursun, N. Bilim & M.K. Gökay Analysis of tracer diffusion process trough crack surfaces in porous rock by means of X ray CT A. Sato, M. Kataoka & Y. Obara Traverten Plakalarının Pandül Yöntemi ile Kayma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Slip Potentials on Travertine Plaques with Pendulum Method G. Çoşkun, A. Sarıışık, H. Akdaş & G. Sarıışık Farklı Özellikteki Piroklastik Kayaçların Petrografik Özelliklerinin Jeomekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi / Effect of Petrographic Properties of Different Pyroclastic Rocks on Their Geomechanical Properties B. Solak & M. Korkanç

8 ARA / COFFEE BREAK ( ) 6. OTURUM / SESSION 6 ( ) Oturum Başkanları / Co-Chairs: Hürriyet Akdaş, Ali Sarıışık Sivas Şifahiye Medresesinde Kullanılan Kireçtaşlarının Jeomekanik Özellikleri / Geomechanical Characteristics of limestones used in Sivas Şifahiye Madrassah S. Yüksek, Y. Gül & A. Demirci Çökelme ortamlarının ve jeolojik zaman faktörünün kumtaşlarının petrografik, fiziksel ve mekaniksel özelliklerine etkisi / The effect of sedimentation environment and geological age on petrographical, physical and mechanical properties of selected sandstones B.Şengöçmen Atalayman & N.Türk Bazaltlardaki dokuların kaya özellikleri ile ilişkili görgül eşitlikler üzerindeki etkisi / Effect of textural characteristics of basalts on empirical equations relating rock properties T. Başer, E. Kolay & M.A. Akçe KB Adana kentsel gelişme bölgesindeki zeminlerin suda çözünebilir sülfat içerikleri ve beton üzerindeki potansiyel etkisinin değerlendirmesi / Assesment of water-soluble sulfate content of soils and their impact potential on concrete in the urban development district of NW Adana Z. Demiray, T. Çan, M. Akyıldız, M. Küçükönder, S.Tekin & B.Gören

1.ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU 13-15/ EKİM 1986, MİLLİ KÜTÜPHANE-ANKARA 3.ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU 15-16/ ŞUBAT 1996, HÜ-ANKARA

1.ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU 13-15/ EKİM 1986, MİLLİ KÜTÜPHANE-ANKARA 3.ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU 15-16/ ŞUBAT 1996, HÜ-ANKARA TUKMD SEMPOZYUMLARI 1.ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU 13-15/ EKİM 1986, MİLLİ KÜTÜPHANE-ANKARA 2.ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU 5-7/ KASIM 1990, DSİ-ANKARA 3.ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU 15-16/ ŞUBAT

Detaylı

SPONSORLAR/ SPONSORS

SPONSORLAR/ SPONSORS SPONSORLAR/ SPONSORS SPONSORLAR SPONSORS ii İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sözlü Sunum Programı/Oral Presentation Program... 2 1. Gün/Day 1 14 Nisan 2015 (Salı)/April 14, 2015 (Tuesday) Katerina... 2 14

Detaylı

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES Prof. Dr. Bahri ERSOY Kongre Yürütme Kurulu Başkanı/ Chairman of Congress Executive Committee

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES Prof. Dr. Bahri ERSOY Kongre Yürütme Kurulu Başkanı/ Chairman of Congress Executive Committee MERSEM 2012 8.ULUSLARARASI MERMER VE DOĞALTAŞ KONGRESI PROGRAMI PROGRAM OF THE 8 TH INTERNATIONAL MARBLE AND NATURAL STONE CONGRESS 13-15 ARALIK/ DECEMBER 2012, AFYONKARAHISAR- TURKEY 1. GÜN / 1 st DAY

Detaylı

IMCET2013 / ANTALYA / TURKEY / APRIL 16-19 PROCEEDINGS OF THE 23 RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY

IMCET2013 / ANTALYA / TURKEY / APRIL 16-19 PROCEEDINGS OF THE 23 RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY IMCET2013 / ANTALYA / TURKEY / APRIL 16-19 PROCEEDINGS OF THE 23 RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY EDITORS İlkay Bengü ÇELİK Mehtap Gülsün KILIÇ TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI Chamber

Detaylı

ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER / CONTENTS SUNUŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER / CONTENTS ix xi xiii Mühendislik Jeolojisi, Zemin ve Kaya Mekaniği Yönünden Yeraltı Kazılarının Tartışılması Discussion of the Underground Excavations in Terms of Engineering Geological,

Detaylı

THE 19 TH INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS & EXHIBITION OF TURKEY TÜRKİYE 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ

THE 19 TH INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS & EXHIBITION OF TURKEY TÜRKİYE 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ THE 19 TH INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS & EXHIBITION OF TURKEY TÜRKİYE 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ 23-26 KASIM 2010 23-26 NOVEMBER 2010 SHERATON HOTEL & CONVENTION CENTER ANKARA /

Detaylı

II. ULUSLARARASI MERMER VE DOĞALTAŞLAR KONGRESİ 02 04 ŞUBAT 2010 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

II. ULUSLARARASI MERMER VE DOĞALTAŞLAR KONGRESİ 02 04 ŞUBAT 2010 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ II. ULUSLARARASI MERMER VE DOĞALTAŞLAR KONGRESİ 02 04 ŞUBAT 2010 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 1 2 Şubat 2008 tarihinde İzmir de organize edilen I. Mermer ve Doğaltaşlar Kongresinin nihayetinde

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl:2 Sayı:4 Temmuz 2013 Year:2 Number:4 July 2013 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground

Detaylı

01 Nisan/April PROGRAM. 67 th Geological Congress of Turkey PROGRAMME. Pazartesi/Monday GEOLOGICAL CONGRESS 67.OF TURKEY

01 Nisan/April PROGRAM. 67 th Geological Congress of Turkey PROGRAMME. Pazartesi/Monday GEOLOGICAL CONGRESS 67.OF TURKEY 01 Pazartesi/Monday 67 th Geological Congress of Turkey PROGRAM PROGRAMME KURULTAY DÜZENLEME KURULU (Organizing Committee) Başkan / Chairman M. Namık YALÇIN II. Başkan / Vice President Nihat BOZDOĞAN Sekreter

Detaylı

14. Ticari Patlayıcı Maddeler Özellikleri ve Seçimi 136 Commercial Explosives; Properties and Selection Ömer Yılmaz ERKOÇ

14. Ticari Patlayıcı Maddeler Özellikleri ve Seçimi 136 Commercial Explosives; Properties and Selection Ömer Yılmaz ERKOÇ 14. Ticari Patlayıcı Maddeler Özellikleri ve Seçimi 136 Commercial Explosives; Properties and Selection Ömer Yılmaz ERKOÇ 15. Patlatmalı Kaya Kazısında Kullanılan Patlayıcı Maddenin Maliyete Etkisi 145

Detaylı

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MART CİLT SAYI MARCH VOLUME NUMBER 2013 52 1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hakan CEYLAN, Metin DAVRAZ

Detaylı

Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No 4A, 34676 Üsküdar, İstanbul

Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No 4A, 34676 Üsküdar, İstanbul Yerbilimleri, 35 (1), 17-36 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kayanın Jeomekanik

Detaylı

III. ULUSLARARASI MERMER ve DOĞAL TAŞLAR KONGRESİ

III. ULUSLARARASI MERMER ve DOĞAL TAŞLAR KONGRESİ III. ULUSLARARASI MERMER ve DOĞAL TAŞLAR KONGRESİ IIIrd INTERNATIONAL MARBLE and NATURAL STONES CONGRESS 05 07 Şubat / February 2013 BİLDİRİ ÖZLERİ ABSTRACTS TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Detaylı

PANEL Deprem Mühendisliği ve Yer Bilimlerinde Son Gelişmeler

PANEL Deprem Mühendisliği ve Yer Bilimlerinde Son Gelişmeler PANEL Deprem Mühendisliği ve Yer Bilimlerinde Son Gelişmeler Earthquake Engineering and the Latest Developments in the Earth Sciences MODERATOR: Prof. Dr. Abdullah KARAMAN GALA SALONU 14:00-17:00 Prof.

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 2011 PROGRAM

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 2011 PROGRAM MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 2011 24-25 Kasım 2011 / ZONGULDAK PROGRAM TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

MERMER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Şubat 1989 1. AB mermer ürünleri piyasası araştırması / hazırlayanlar: Özlenen Sezer, Mualla Bilgin, Elif Çakır 1. bsk : İstanbul : İstanbul Ticaret Odası, 1999.

Detaylı

ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy. E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy. E-Journal of New World Sciences Academy ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy E-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee Üç ayda bir yayınlanır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl:2 Sayı:3 Ocak 2013 Year:2 Number:3 January 2013 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

TMMOB JMO YÖNETİM KURULU JMO BİLİMSEL VE TEKNİK KURULU

TMMOB JMO YÖNETİM KURULU JMO BİLİMSEL VE TEKNİK KURULU TMMOB JMO YÖNETİM KURULU (Executive Committee of the UCTEA Chamber of Geological Engineers) Başkan/President : Dündar ÇAĞLAN II. Başkan/Vice President : Hüseyin ALAN Yazman Üye/Secretary : Özcan DUMANLILAR

Detaylı

TMMOB JMO YÖNETİM KURULU JMO BİLİMSEL VE TEKNİK KURULU

TMMOB JMO YÖNETİM KURULU JMO BİLİMSEL VE TEKNİK KURULU TMMOB JMO YÖNETİM KURULU (Executive Committee of the UCTEA Chamber of Geological Engineers) Başkan/President : Dündar ÇAĞLAN II. Başkan/Vice President : Hüseyin ALAN Yazman Üye/Secretary : Özcan DUMANLILAR

Detaylı

Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane, KD Türkiye

Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane, KD Türkiye Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (2) 2011 133 Araştırma Makalesi / Research Article Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane,

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇAYIRHAN YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA KAZI MAKİNALARININ PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI VE KAYAÇ ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Niyazi BİLİM DOKTORA TEZİ

Detaylı

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu 1 1-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYETLERİ Bilimsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip, yenilikçi, ekip

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2014 YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU ACADEMIC ACTIVITY REPORT,

Detaylı

Chapter - G UNDERGROUND MINING / YERALTI MADENCİLİĞİ

Chapter - G UNDERGROUND MINING / YERALTI MADENCİLİĞİ Chapter - G UNDERGROUND MINING / YERALTI MADENCİLİĞİ 749 750 23 rd International Mining Congress & Exhibition of Turkey 16-19 April 2013 ANTALYA Bir ayaktaki Sıcaklık Değişimlerinin İncelenmesi Investigation

Detaylı

Department of Geological Engineering Undergraduate Courses

Department of Geological Engineering Undergraduate Courses Department of Geological Engineering Undergraduate Courses 1th Half Year Courses FİZ181 PHYSICS I (3 0 3) 4 Vectors, Statistical Moment, the Center of Gravity, Kinematics of a Point, friction, Inclined

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ OTURUMU - II-

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ OTURUMU - II- 46. TÜRKİYE JEOLOJİ KURU UAH 1993 BİLDİRİ ÖZLERİ 139 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ OTURUMU - II- GRANİTİK KAYAÇLARDA KAYA KÜTLESİ BASINÇ DİRENCİ-KAYA KÜTLESİ NİTELİĞİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN UNCONFINED

Detaylı