EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. 5. Akademik Unvanlar Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. 5. Akademik Unvanlar Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: KOPTAGEL İLGÜN 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: TIP DOKTORU 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl İÇ HASTALIKLARI (DOÇENTLİK) İÇ HASTALIKLARI (UZMANLIK) Ankara Üniversitesi Tıp Fak Atatürk Üniversitesi Tıp Fak TIP DOKTORU (LİSANS) İstanbul Üniversitesi Tıp fak Akademik Unvanlar Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri Doçentlik Tezi: Siroz ve Kronik Hepatit vakalarında serum büyüme hormone (GLT) ve İnsulin (IRI) Düzeylerinin karaciğer fonksiyon durumu ile ilişkileri. Ankara Üniversitesi tıp Fak., Doktora Tezleri Uzmanlık Tezi: Şüpheli Mide Lezyonlarının kati tanısında teşhis metotlarının karşılaştırılmalı incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Kapıcıoğlu S., Şentürk Ö., İlgün K., Ovalı E., Effect of long acting somatostatin analogue (Octreotide, SMS ) plus calcium channel blocker (Verapamii) on gallbladder contraction. (M 96407), Hepato-Gastroenterolgy, International Gastro Surgical Club, Kapıcıoğlu S., Şentürk Ö., İlgün K., Bambul N., Effect of long acting somatostatin analogue (Octreotide, SMS ) on gallbladder contraction in patients with acute cholecystitis., Indian Journal of Gastroenterolgy, 1997 Kapıcıoğlu S., Şentürk Ö., İlgün K., Ovalı E., Effect of pinaverium bromide on gallbladder motility in humans, Gastroenterolgy, 1997 Kapıcıoğlu S., Şentürk Ö., Şentürk N., Oğuz A., İlgün K., The action of erythromycin on gallbladder contractions in diabetic patients, Italian J Gastroenterolgy, 1997 Kapıcıoğlu S., Şentürk Ö., İlgün K., Bambul N., The action of calcium channel blocker (Verapamii) on gallbladder contractions in humans., Indian Journal of Gastroenterolgy, 1997 Kapıcıoğlu S., Gürbüz S., Şentürk Ö., Danlıoğlu A., İlgün K., Uslu M., Measurement of gallbladder contraction by ultrasonography in post-manopausal women., Philipps University Germany,

2 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Çiftçi H,Bornovalı Ş,İlgün K., Differences in exercise cardiac output between VDD,VVI and VVIRmode cardiac pacemakers.7. European symposium on cardiac pacing, poster sunumu,4-7 Haziran 1995;İstanbul,P: Yazılan uluslararası kitap ve kitaplarda bölümler 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Memik F,İlgün K.Ascariasis and asthma.the Turkish journal of pediatrics,1973; 2: Yeğin M,Keha E,Usta A,İlgün K.Zimmermann'in geliştirilmiş mikro metodu ile idrarda total 17- ketosteroidlerin tayini.biyokimya dergisi,1977;3:1-12 İlgün K,Ağbaş A,Yeğin M,Akkuş LKronik karaciğer hastaliklarinda serum insulin düzeyleri ve karbonhidrat metabolizmasi ile olan ilgisi.biyokimya dergisi,1985;3:19-30 Akbulut T,Reinbach R,İlgün K.Hemodiyaliz sırasında extrasellüler sıvı miktarında azalmaların sol ventrikül sistolik fonksiyonlarına etkisi.türkiye klinikleri kardiyoloji,1990; 3:160-3 Uzunlulu M,Eralp B,Çelik Ş,Ulaşoğlu C,Cengizhan E, İlgün K.Helicobacter Pylori eradikasyonunda kısa süreli tedavilerin etkinliğinin incelenmesi. T Klinik Gastroenterohepatoloji 1996, 7: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Kapıcıoğlu S,Şentürk Ö,Taşbaşı İ,Hülagü S,Oğuz A,İlgün K,BaI K,Karabulut L,Dinç L, Pinaverıum bromide:gastrointestinal sistemine selektif kalsiyum kanal blokeri ve safra kesesi motilitesi. X.ulusal türk gastroentoroloji kongresi,poster sunumu,3-7 Ekim 1993;Bursa,P:122. Kapıcıoğlu S,Şentürk Ö,Taşbaşı İ,Hülagü S,Oğuz A,İIgün K,BaI K,Dinç İ. Somatostatin anoloğunun (SMS ) safra kesesi motilitesine etkisi. X.ulusal türk gastroenteroloji kongresi,poster sunumu,3-7 Ekim 1993;Bursa,P:255. Kapıcıoğlu S,Şentürk Ö,Taşbaşı İ,Oğuz A,İlgün K,Hülagü S,Sander ME, Dinç L, Cisapride ve safra kesesi motilitesi. X.ulusal türk gastroenteroloji kongresi, poster sunumu,3-7 Ekim 1993;Bursa,P:256. Kapıcıoğlu S,İlgün K,Çetiner M.Ramazan ayının üst gastrointestinal kanama sıklığı ile ilişkisi. Xl.ulusal türk gastroenteroloji kongresi,poster sunumu,6-9 Kasım 1994;Antalya,P:198. Eralp B,Uzunlulu M,Cengizhan E,İlgün K,Özgüneş N,Ulaşoğlu C.Spontan bakteriyel peritonit tanısında konvansiyonel ve optimal metod asit kültürü sonuçlarının karşılaştırılması.l3.ulusal gastroenteroloji kongresi,poster sunumu,8-13 Ekim 1996,Belek,S:100. Kapıcıoğlu S, Bambul N, Şentürk Ö, Oğuz A, İlgün K, Ovalı E, Dinç L, Diabetik hastalarda eritromycinin safra kesesi kontraksiyonuna etkisi. 13. Ulusal gastroenteroloji kongresi, poster sunumu, 8-13 Ekim 1996, Belek, S:92. Eralp B,Hersek Ö,Uzunlulu M,Cengizhan E,İlgün K.Komplikasyonsuz non-q miyokard infarktüsü sonrası gelişen Dressler Sendromu olgusu.ssk 50.yı1 tip kongresi,poster sunumu, Ekim 1996,İstanbul,S:49. Eralp B,Cengizhan E,İIgün K.Koroner kalp hastalığından korunma ve tedavi.ssk SO.yıl tip kongresi,poster sunumu,23-25 Ekim 1996,İstanbul,S:50. Eralp B,Uzunlulu M,Akıncı M,Cengizhan E,İlgün K.Rastlantısal transaminaz yüksekliği saptanan olgularda etyoloji.ssk 50.yı1 tip kongresi,sözlü sunum,23-25 Ekim 1996,Istanbul, S:41. Eralp B,Ulaşoğlu C,Sezgin Ö,Saçar Z,Bambul N,Cengizhan E,İIgün K.Gastrik adenokarsinomada preoperatif CEA ve CA 19-9 düzeylerinin prognostik değeri.12.ulusal kanser kongresi,poster sunumu,23-26 Nisan 1997,Belek,S:314 Eralp B,Ulaşoğlu C,Bambul N,Saçar Z,Sezgin Ö,Cengizhan E, İlgün K.Primer gastrik malignitelerde Helikobakter Pylori infeksiyonu sıklığı.12.ulusal kanser kongresi,poster sunumu,23-26 Nisan 1997,Belek,S:315 Eralp B,Uzunlulu M,Cengizhan E, İlgün K,Aral H.Vücut kitle indeksinin glukoz intoleransı ile ilişkisinin araştırılması.33.ulusal diyabet kongresi,poster sunumu,19-24 Mayıs 1997,Marmaris,S:20 2

3 İlgün K. Mide hastalıklarında gastroskopinin değeri. SSK 7. tip kongresi, Haziran 1975; Trabzon, S: İlgün K. Erzurum ve civarında SSK sağlık hizmetlerinin mediko sosyal yorumu. SSK 10. tip kongresi, Mart 1978 ; İstanbul, S: Diğer yayınlar İlgün K. Toplum kalkınmasında örnek lider Hüseyin Köycü, dökümanter serbest yayın, 650 sayfa, Nisan 2005 ; İstanbul, ISBN: İlgün K., Ulaşoğlu C., Yaz Hastalıkları, kitapçık, 30 sayfa, Sabah Gazetesi, 1994, İstanbul Tümerdem G,İlgün K.Kronik pyelonefriti taklit eden bir multiple myeloma vakasi. Atatürk üniversitesi tip bülteni,l 972;13:63-9 Memik F,İlgün K,Oral D,Aslan N.Şüpheli mide lezyonlarının kati tanısında teşhis metodlarinin karşılaştırmalı incelenmesi.atatürk üniversitesi tip bülteni,1974;5: Memik F,Erdinç A,Astan N,İlgün K,Komsuoğlu B.Digital entoksikasyonunda tükrük elektrolitleri.atatürk üniversitesi tip bülteni,1974;5: Yeğin M,Ünaldı M,İlgün K,ÇiI Y.İslami oruçta kan lipid seviyelerinin incelenmesi. Atatürk üniversitesi tip bülteni,1980;1: Uslu M,İlgün K.Doğum sirasinda anne ve fetus kolesterol değerleri ve ateroskierotik anemnezle ilişkisi.göztepe tip dergisi,1986;1: İlgün K,Ulaşoğlu C.Bir vaka nedeniyle skleroderma.göztepe tip dergisi,1986;2: İlgün K,Kulu F.Bir vaka nedeniyle alveokokoz.göztepe tip dergisi,1986;4: İIgün K, AIDS ve son durumu.göztepe tip dergisi,1 987;1: Ulaşoğlu C,İlgün K.Atrial natriüretik hormon.göztepe tip dergisi,1987;3: İIgün K,Ulaşoğlu C.Karaciğer sirozunda OGTT ve insulin düzeyi üzerine bir çalışma.göztepe tip dergisi,1988;3: İIgün K,Ulaşoğlu C.Hepatik sirozda büyüme hormonu düzeyi ve glisemi ile ilişkisi üzerine bir gal ışma.göztepe tip dergisi, 1988;4: İlgün K.Koroner kalp hastaliklarinda risk faktörleri.göztepe tip dergisi 1989;1: Özhan R,İlgün K,Ulaşoğlu C.Esansiyel hipertansiyon tedavisinde metoprolol ve Idbetalol'un karşılaştırılması.göztepe tip dergisi,1989;2: Cengizhan E,İlgün K,Ulaşoğlu C.Koroner kalp ve serebral iskemik hastalıklarda fibrinojenin risk faktörü olarak değerlendirilmesi.göztepe tip dergisi 1989;2: Kara İ,İlgün K,Ulaşoğlu C.Cimeditine ve ranitidine'nin demir metabolizması ile diğer parametrelere tesirleri ve yan etkileri.göztepe tip dergisi,1989;3: İlgün K,Ulaşoğlu C,Kulaksiz A.Hepatik sirozda BSP testinin glisemi ile ilişkisi üzerine bir çalışma.göztepe tip dergisi,1989;4: İIgün K,Ulaşoğlu Ç,Kulaksız A,Tamkan A,Özcan Ş.Hepatit B serolojik göstergelerinin sağlık personelindeki sıklığı ve risk sıralaması.göztepe tip dergisi,1989; 4: İIgün K,Kulaksız A,Ulaşoğlu C.Diabetik geç komplikasyonların hemoglobin A-1 düzeyi ile ilişkisi.göztepe tip dergisi,1989;4: Ekmekcioğlu S,İIgün K,Ulaşoğlu C.Akut myokard infarktüsü sonucu oluşan sot ventrikül yalancı anevrizması.göztepe tip dergisi, 1990;2:72-5. İIgün K,Şahin İ,Ulaşoğlu C,Ataman D yılında üst gastrointestinal kanama geçirip 2.dahiliye kliniğinde yatan hastaların retrospektif analizi.göztepe tip dergisi,1991;6:4-7. 3

4 Oğuz A,Şahin l,ilgün K,Şentürk Ö,Erkoç R., Akut miyokard infarktüsünde ve paroksismal supraventrikülertaşikardide serum magnezyumu.s.ü.tıp fakültesi dergisi, 1991;2: Akbulut T,Kulu F,İlgün K.Kronik hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda atrioventriküler ve intraventriküler blok sıklığı.ssk tip bülteni, 1991;2: Akbulut T,Çiftçi H,Gey I,Seleker T,Cengizhan E,İlgün K.SoI atriyal miksoma nedeniyle kardiyak tümörler.göztepe tip dergisi,1993;8: Akbulut T,Çiftçi H,Akbulut N,Gözke E,Gey I,İlgün K.SoI atriyal emboli kaynaklarının tanısında transözofageal ekokardiyografi.göztepe tip dergisi,1994;9: Şentürk Ö,Kapıcıoğlu S,Oğuz A,İlgün K,Cengizhan E,Taşbaşı İ,Bambul N. Eritromisin He stimüle edilmiş safra kesesi boşalmasına somatostatin analoğunun (Octreoitide,SMS ) etkisi.göztepe tip dergisi,1994;9: Unutmaz N,Balçıkçı,Bambul N,Çiftçi H,Çekirdek S,İIgün K,Durmaz N. Erişkin tip diabetes mellituslu hastalarda serum total kolesterol,trigliserid,hdlkolesterol ve LDL-kolesterol düzeylerinin araştırılması.göztepe tip dergisi, 1995;10: Eralp B,Unutmaz N,Hersek Ö,şeker S,Cengizhan E,İlgün K.Supraventriküler taşikardi tedavisinde intravenöz diltiazem.göztepe Tip Dergisi, 1996,3: Eralp B,Cengizhan E,İlgün K.Koroner kalp hastalığında risk faktörü olarak dislipidemiler.göztepe Tip Dergisi,1996,3: Eralp B,Gereçci Z,Cengizhan E,İlgün K.Atriyal fibrilasyon ve flatterde intravenöz diltiazemin etkinliği.göztepe Tip Dergisi,1996,4: Eralp B,Ergut Y,Uzunlulu M,Cengizhan E,İlgün K.Akut miyokard infarktüsünde serum antikardiyolipin antikor düzeyleri.göztepe Tip Dergisi,1996,4: Eralp B,Özokçu M,Şeker S,Cengizhan E,Çiftçi H,İIgün K.Steroid uçlu elektrodlar He steroid uçlu olmayan elektrodların eşik değerlerinin karşılaştırılması.göztepe Tip Dergisi,1997,1:4-7. Memik F, Yıldız A, İlgün K. Fiberoptik gastroendoskopi ve röntgenolojik tanı yöntemlerinin karşılaştırılması. Atatürk üniversitesi tip bülteni, 1976; 7: Kapıcıoğlu S., Şentürk Ö., Taşbaşı İ., Hülagü S., İlgün K., Bambul N., Savlı H., Dinç İ., Kalsiyum Kanal Blokerinin (Veparamil) safra kesesi kontraksiyonu üzerine etkisi, 1997 Kapıcıoğlu S., Şentürk Ö., Taşbaşı İ., Hülagü S., İlgün K., Tuncer M., Dinç İ., Akut Kolesistitte Aspirin in Safra Kesesi Motilitesi ve Semptomlarına etkisi, 1997 Kapıcıoğlu S., Şentürk Ö., Hülagü S., İlgün K., Ovalı E., Dinç İ., Effect of long acting somatostatin analogue, octreotide (SMS ) on omeprazole-induced hypergastrinemia in human, Projeler 9. İdari Görevler Süleyman Demirel Ünv. İç Hastalıkları ABD Başkanı, Tıp Fak. Dekan v., Rektör Yrd. ( ) SSK Erzurum ve İstanbul Göztepe Eğitim Hastaneleri İç Hastalıkları Klinik Şefi ve Başhekimi ( ) 10. Bilimsel Kuruşulara Üyelikler 11. Ödüller 4

5 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı 5

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. M. Hilmi ERGİNÖZ Doğum Tarihi: 17 09 1931 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1958 Y. Lisans

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYDAN ÇELEBİLER (Çavuşoğlu) Doğum Tarihi: 02/01/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1988 Tıpta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar ASİSTAN ADLİ TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1975-1978 UZMAN PSİKİYATRİ EDİRNE TIP FAKÜLTESİ 1983

5. Akademik Ünvanlar ASİSTAN ADLİ TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1975-1978 UZMAN PSİKİYATRİ EDİRNE TIP FAKÜLTESİ 1983 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı:SALİH YAŞAR ÖZDEN 2. Doğum Tarihi: 08/03/1947 3. Ünvanı: PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu:ÜNİVERSİTE Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP DOKTORU CERRAHPAŞA TIP Y.Lisans FAKÜLTESİ Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : AYLA HARMANCI 2. Doğum Tarihi : 09-01-1975 3. Unvanı : Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Lisans: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı -Acil Tıp Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. 1. Adı Soyadı :Muazzez Garipağaoğlu. 2. Doğum Tarihi :04.02.1958

ÖZGEÇMĠġ. 1. Adı Soyadı :Muazzez Garipağaoğlu. 2. Doğum Tarihi :04.02.1958 ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı :Muazzez Garipağaoğlu 2. Doğum Tarihi :04.02.1958 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Yüksek Lisans Ġç Hastalıkları, Beslenme Ġstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Kadın Hastalıkları ve Doğum

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Kadın Hastalıkları ve Doğum ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRGÜL GÜRBÜZ 2. Doğum Tarihi:23.03.1960 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu-Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Berrin Telatar Doğum Tarihi: 25 Nisan 1964 Ünvanı: Yardımcı Doçent, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Vekil) Başkanı Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mithat KIYAK 2. Doğum Tarihi : 1956. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. 198 Y. Lisans Tıp İstanbul Üni.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi * ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayla SAN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1943 3. Unvanı: Prof. Dr. / İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Zooloji / Botanik İstanbul Ünivers,tesi Fen Fak. 1964 Y.

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi "Lordozun Postür ile İlişkisi_Egzersizin Etkileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Prof Dr Kamuran Yücel, 1989

Yüksek Lisans Tezi Lordozun Postür ile İlişkisi_Egzersizin Etkileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Prof Dr Kamuran Yücel, 1989 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hamiyet Yüce E-mail: hyuce@hotmail.com 2. Doğum Tarihi: 12.01.1956 GSM: +90 542 3444626 3. Unvanı: Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.0.1965 3. Unvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları, İspanyolDili ve Edebiyatı A.B.D

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Universitesi 1988 Doktora/S.Yeterlik/ İç hastalıkları

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Universitesi 1988 Doktora/S.Yeterlik/ İç hastalıkları ÖZGEÇMİŞ Ek.4 Adı Soyadı: Bahattin Çiçek Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1964 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Universitesi 1988 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı