Yol aydınlatmasının ekonomik ve sosyal faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yol aydınlatmasının ekonomik ve sosyal faydaları şu şekilde sıralanabilir;"

Transkript

1 Yol Aydınlatması Yol aydınlatmasının ekonomik ve sosyal faydaları şu şekilde sıralanabilir; Gece kazaları azalır, araçların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanır, Geceleri güvenlikle ilgili görevli kişi sayısı azalır, Polis korumasına yardımcı olur, Ekonomik kayıplar azalır, Yayaların tehlikeleri, araçları, diğer yayaları görmeleri kolaylaşır ve böylece kişilerde güvenlik hissi uyandırılır. Sürücünün verimi artar, Trafik akışı kolaylaşır, Geceleri çevrenin görünümü iyileştirilir, Ekonomik ve ticari faaliyetlerin gece sürdürülmesine olanak tanınır, Suç oranı azalır, Yaşayan kişilerin hayatı daha zevkli bir hale gelir. 1

2 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Aydınlatma yapılan yol yüzeyinde hesaplanacak parametreler aydınlık düzeyi ve parıltı ile ilgili olarak ikiye ayrılmaktadır; Aydınlık düzeyi ile ilgili parametreler; - Ortalama aydınlık düzeyi, (E ort lx) - Minimum aydınlık düzeyi, (E min lx) - Maksimum aydınlık düzeyi, (E max lx) - Ortalama aydınlık düzeyi düzgünlüğü,(u oa ) - Boyuna aydınlık düzeyi düzgünlüğü, (U la ) - Çevreleme oranı (SR) 2

3 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Parıltı düzeyi ile ilgili parametreler; - Ortalama parıltı düzeyi, (L ort - cd/m 2 ) - Ortalama parıltı düzeyi düzgünlüğü, (U o ) - Boyuna parıltı düzeyi düzgünlüğü, (U l ) - Bağıl eşik artışı, (TI) Bu hesaplamalar her bir gözlemci konumu için ayrı ayrı yapılır. Hesap alanı ve dikkate alınacak armatürler Hesaplanacak noktadan itibaren gözlemciye doğru montaj yüksekliğinin 5 katı uzaklıkta bulunan armatürler (5h) ile hesap alanı doğrultusunda 12h uzaklıkta bulunan armatürler ve hesaplanacak noktanın enine olarak her iki tarafında 5h kadar uzaklıkta bulunan armatürlerin katkıları dikkate alınır. Hesap alanı iki armatür arasındaki kısımdır. Gözlem doğrultusu Hesap alanı 5h 5h 5h 12h 3

4 Hesap noktaları D/2 D 6m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6m w ş /2 * * * * * * * * * * d * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * d/2 w ş N: boyuna doğrultudaki hesap noktaları sayısı eğer direkler arası mesafe; s 3m ise N = 1 eğer direkler arası mesafe; s > 3m ise D 3m olacak şekilde N belirlenir. Her bir şeritte enine doğrultudaki hesap çizgisi sayısı : 3 d: Enine doğrultuda hesap noktaları arasındaki mesafe: w ş / 3 Gözlemci konumu: Hesap alanındaki ilk armatürden 6m geride ve her şeridin ortasında bulunmaktadır. Hesap alanındaki toplam hesap noktası sayısı (HNS) : N x şerit sayısı x 3 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Ortalama aydınlık düzeyi, (Eort lx) Hesap noktalarındaki aydınlık düzeyi değerlerinin toplamının hesap noktası sayısına bölümü ile elde edilir. Aydınlık düzeyi düzgünlüğü (U oa ) Aydınlatmanın kalitesini belirleyen büyüklüktür. Hesap alanındaki tüm noktalar dikkate alındığında minimum yatay aydınlık düzeyi değerinin, ortalama yatay aydınlık düzeyi değerine oranı olarak tanımlanır. U oa E E Boyuna aydınlık düzeyi düzgünlüğü, (U la ) Hesap alanındaki tüm noktalar dikkate alındığında minimum yatay aydınlık düzeyi değerinin, maksimum yatay aydınlık düzeyi değerine oranı olarak tanımlanır. min ort E U la E min max 4

5 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Çevreleme oranı (SR) Çevre aydınlatması çevreleme oranı ile belirlenir. Yolun kaldırım tarafında bulunan 5m lik kısmının ortalama aydınlık düzeyinin, yolun iç tarafındaki 5m lik kısmının ortalama aydınlık düzeyine oranı olarak tanımlanır. SR E E ort1 ort 2 E E ort 4 ort3 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Ortalama parıltı düzeyi, (Lort- cd/m 2 ) Tüm hesap noktalarında, gözlemci konumuna göre hesaplanmış parıltıların toplamının, hesaplanan nokta sayısına bölümü ile elde edilir. Her gözlemci konumu için ayrı ayrı hesaplanır. Ortalama parıltı düzgünlüğü (U o ) Minimum yol parıltısının, ortalama yol parıltısına oranıdır. Her gözlemci konumu için ayrı ayrı hesaplanır. U o L L min Boyuna parıltı düzeyi düzgünlüğü, (U l ) Gözlemcinin bulunduğu her şeridin orta çizgisi boyunca hesaplanan minimum yol parıltısının, maksimum yol parıltısına oranıdır. Her bir yol şeridi için, ayrı ayrı hesaplanması gereklidir. o L U min l L max 5

6 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Kamaşma Sağlam bir gözün dış etkilerle geçici olarak etrafındaki cisimleri göremez hale gelmesine kamaşma denir. Konforu engelleyen kamaşmaya psikolojik kamaşma, görme olayını bozan kamaşmaya ise fizyolojik kamaşma denir. Görüş alanı içindeki bütün ışık kaynakları kamaşmaya neden olur. Işık direkt olarak veya yol yüzeyinden, çevredeki binalardan, trafik işaretlerinden ya da cisimlerden yansıyarak sürücünün gözüne gelir. Psikolojik kamaşma, kamaşma sınırlama katsayısı ile tanımlanır. Ancak yeni uluslararası önerilerde psikolojik kamaşma hesabı dikkate alınmamaktadır. Belli bir formüle dayanarak hesaplanan fizyolojik kamaşma için gerekli sınır değerler sağlandığında, psikolojik kamaşma için gerekli koşulların da sağlandığı kabul edilmektedir. 6

7 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Fizyolojik kamaşma Gözün görme yeteneğini azaltır. Kamaşma kaynağından, sürücünün gözüne gelen ışınlar retinada bir örtü parıltısına sebep olurlar. Bu da görmedeki keskinliğin azalmasına neden olur. Fizyolojik kamaşmaya, eşdeğer örtü parıltısı neden olur ve eşdeğer örtü parıltısı da, m EGi Lö K 2 θ i 1 denklemiyle hesaplanır. Hesap alanından itibaren 5m lik Yol mesafesi içerisindeki armatürlerin etkisi göz önüne alınır. i Burada, E Gi : i. kamaşma kaynağının sürücünün gözünde meydana getirdiği düşey aydınlık düzeyi (1.5 6 ), i : i. kamaşma kaynağından göze gelen ışın ile bakış doğrultusu arasındaki açı, m : Sürücünün görüş alanındaki armatür sayısı K : Sürücünün yaşına bağlı katsayı, derece cinsinden olduğunda K= 1, radyan cinsinden olduğunda K= Bu örtü parıltısına dayanarak uluslararası önerilerde kamaşma bağıl eşik artışı (TI) denilen bir parametre ile sınırlandırılmaktadır. Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler 7

8 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Bağıl Eşik Artışı (TI) Örtü parıltısı ve ortalama yol parıltısının fonksiyonudur. Kamaşma yok iken üzerinde 8 büyüklüğünde bir cisim olan bir fonda söz konusu bu cismin fark edilebilmesi için gerekli minimum parıltı farkı değeri L e iken, kamaşma var iken cismin görülebilmesi için parıltı farkının L e den L G ye yükseltilmesi gerekir. Bu artış değeri bağıl eşik artışı olarak tanımlanır. Yol güvenliği ile ilgili bir büyüklüktür. Bağıl eşik artışı, ΔLG ΔLe TI ΔLe İle tanımlanır ve hesaplaması kolay olduğu için aşağıdaki Lö TI 65.8 Lort formülü ile hesaplanabilir. Burada, L ö = Örtü parıltısı L ort = Ortalama parıltı dır. Bu formül.5cd/m 2 L ort 5cd/m 2 değerleri arasında geçerlidir. 8

9 Yatay aydınlık düzeyi Yol yüzeyindeki bir P noktasının yatay aydınlık düzeyi aşağıdaki formül ile hesaplanır. h I(C; ) C * P E P a L BF I( C, ) 3 cos 2 1 h i 1 I(C, ) a h C BF L : Armatürden P noktasına ulaşan ışık şiddeti değeri (cd), : P noktasına gelen ışının düşeyle yaptığı açı, : P noktasına katkıda bulunan armatür sayısı, : Armatür fotometrik merkezinin yerden yüksekliği (m) : Düzlem açısı : Bakım-işletme faktörü : Lambanın ışık akısı (lm) ışık dağılım eğrisi (polar fotometrik eğri) C düzlemleri Armatürden geçen düşey ekseni dönme ekseni olarak alan C düzlemlerindeki ışık dağılım eğrileri bu düzlemler içinde düşeyle açıları yapan ışık şiddeti vektörleriyle verilir. 9

10 Armatüre ait ışık şiddeti değerleri tablosu Armatüre ait ışık şiddeti değerleri tablosu I(C, ) cd/1 lm Armatüre ait ışık şiddeti değerleri tablosu tane C düzleminde ( ) x 2664 değer 37 tane açısında ( ) Aydınlatma hesaplarının doğru yapılabilmesi için armatüre ait ışık dağılım eğrisinin yukarıda verilen açılarda 2664 değer için verilmesi zorunludur. Aksi halde hesap sonuçları ile ölçüm sonuçları arasındaki farklar büyük olacaktır ve yapılan tasarımlar gerçek aydınlatma düzeneğinden farklı olacaktır. Aydınlatma hesaplarında kullanılacak ışık şiddeti değerleri tablosu -36 derece arasında oluşturulmalıdır. derecelik C düzlemi aynı zamanda 36 derecelik düzlem olduğundan derecedeki ışık şiddeti değerleri 36 derecelik ışık şiddeti değerleri yerine kopyalanarak armatüre ait tablo oluşturulur. 1

11 Armatürlerin IP koruma sınıfları Birinci rakam Katı cisimlere karşı koruma İkinci rakam Koruma yok Koruma yok 1 5mm den büyük katı cisimlare karşı koruma 2 12mm den büyük katı cisimlare karşı koruma 3 2.5mm den büyük katı cisimlare karşı koruma 4 1 mm den büyük katı cisimlare karşı koruma Sıvı maddelere karşı koruma 1 Dik düşen su damlalarına karşı koruma 2 15 lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı koruma 3 6 lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı koruma 4 Her yönden gelen su damlalarına karşı koruma 5 Toza karşı koruma 5 Su püskürtmesine karşı korumalı 6 Toza karşı tam koruma 6 Şiddetli deniz dalgalarına karşı koruma - 7 Suya batırılmalara karşı koruma - 8 Basınç altında uzun süre suda kalmaya karşı koruma Bakım - işletme faktörü IP No. Kirlenme Kategorisi Bakım aralığı (yıl) Yüksek IP2X Orta Düşük Yüksek IP5X Orta Düşük Yüksek IP6X Orta Düşük Tesisatlarda kullanılan armatürün IP koruma sınıfına, tesisatın bulunduğu bölgenin kirlenme kategorisine ve yapılacak bakım sıklığına bağlı olarak Bakımişletme faktörü belirlenir. Belirlenen bu değer hesaplarda kullanılır ve bakım işlerinin düzenli yapılması ile istenen aydınlatma kriterlerinin sürekliliği sağlanır. 11

12 Parıltı düzeyi Yol yüzeyindeki bir P noktasının parıltı düzeyi aşağıdaki formüller ile hesaplanır. r (,tan ) = q(,tan ). cos 3 L P r 4 ( EP, tan ) 1 3 cos I(C i, i ) : i. kaynaktan P noktasına gelen ışık şiddeti değeri (cd), i : i. kaynaktan P noktasına gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açı, h : Armatür fotometrik merkezinin yerden yüksekliği (m) r( i,tan i ): İndirgenmiş parıltı faktörü (cd/m 2 /lx) g : Gözlem açısı. Yol yüzeyinden yansıyıp göze gelen ışık ile yatay düzlem arasındaki düşey açı : Işığın geliş doğrultusunun düşey düzlemi ile gözlem doğrultusu arasındaki açı C : Düzlem açısı R Tablosu Yol yüzeylerinin yansıtma özellikleri, ya q(, ) parıltı faktörü veya r (,tg ) indirgenmiş parıltı faktörü ile verilirler. Gerçekte parıltı faktörü veya indirgenmiş parıltı faktörü gözönüne alınan noktanın gözlemciye ve ışık kaynağına olan doğrultularına bağlıdır. Yol aydınlatmasında kullanılan yol sınıfları, ortalama parıltı faktörleri ve S1, S2 aynasal faktörleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. Yol yüzeylerinin kullanılan malzemeye göre sınıflandırılması Yol Sınıfı q o S1 S2 R R R R N N N N CI CII Yol Sınıfı R1 N1 R2 N2 R3 N3 R4 N4 Malzemenin yapısı Beton yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %15 olan asfalt yol yüzeyleri, %8 i çok parlak taş parçacıklarından oluşan yol yüzeyleri. Kaba yapılı ve normal ince çakıllı yol yüzeyleri, Yapay parlaklığı %1-15 olan asfalt yüzeyler, Çakıl bakımından zengin (>%6) ve çakıl boyutunun 1mm den fazla olduğu pürüzlü ve kaba asfalt yüzeyler. Koyu renkli 1mm ve daha küçük boyutta çakıl içeren kaba yapılı asfalt yüzeyler, kaba fakat parlak yol yüzeyleri Mastik asfalt, parlak ve oldukça düzgün yapılı yol yüzeyleri. 12

13 R Tablosu Yol sınıfına ait R tablosuna bir örnek aşağıda görülmektedir. R değerleri ve tan değerlerine bağlı olarak verilmektedir. R3 tipi yol sınıfına ait r değerleri x 1 +4 tg / R qo= S1= S2= Armatürlerin sınıflandırılması Kamaşma derecesine göre armatürlerin sınıflandırılması Armatürün ışık dağılım eğrisinin yaygın ve yoğun şiddetli olması yol parıltısını artırırken, kamaşma tehlikesine neden olmaktadır. Kamaşmanın kontrol altına alınması ve aynı zamanda etkin bir aydınlatma yaratılabilmesi armatürlerin ışık dağılım eğrilerine kumanda edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Armatürler CIE (Uluslar arası Aydınlatma Komisyonu) e göre kamaşma derecesi bakımından, armatürden geçen ve yol eksenine paralel olan düşey düzlemdeki (C= ) ışık dağılım eğrilerinin şekline göre Tablodaki gibi ekranlı, yarı ekranlı ve ekransız olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Tablodaki ışık şiddeti değerleri 1 lm e göre verilmektedir. Armatür Tipi I 8 I 9 I max ın doğrultusu ( açısı) Ekranlı 3 cd 1 cd -65 Yarı Ekranlı 1 cd 5 cd -75 Ekransız *1cd * Işık şiddeti en fazla 1cd olabilir. I 8.: C= ve C=2 lik düzlemlerde düşeye göre =8 lik açı altındaki en büyük ışık şiddeti değeri (cd/1 lm), I 9.: C= ve C=2 lik düzlemlerde düşeye göre =9 lik açı altındaki en büyük ışık şiddeti değeri (cd/1 lm) maks...: Maksimum ışık şiddetinin (I maks ) oluştuğu açı değeridir. Genelde yol aydınlatması tesisatlarında ışık kirliliğini azaltmak, armatür verimini artırmak ve kamaşmayı sınırlandırmak için yarı ekranlı armatürler kullanılmaktadır. 13

14 Armatürlerin sınıflandırılması Yol aydınlatma düzenekleri Soldan tek taraflı düzenek Sağdan tek taraflı düzenek Karşılıklı düzenek Kaydırılmış düzenek Refüjden çift konsollu düzenek Refüjden çift konsollu karşılıklı düzenek Refüjden çift konsollu kaydırılmış düzenek Enine askı düzeni Refüjde boyuna askı düzeni 14

15 CIE 115 e göre yol aydınlatma sınıfları CIE 115 e göre yol aydınlatma sınıfları Yolun Tanımı Bölünmüş yollar, ekspres yollar, otoyollar (otoyola giriş ve çıkışlar, bağlantı yolları, kavşaklar, ücret toplama alanları) Trafik yoğunluğu ve yolun karmaşıklık düzeyi (Not 1); Yüksek Orta. Düşük.. Devlet yolu ve il yolları (tek yönlü veya iki yönlü; kavşaklar ve bağlantı noktaları ile şehir geçişleri ve çevre yolları dahil) Trafik kontrolu (Not 2) ve yol kullanıcılarının (Not3) tiplerine göre ayrımı (Not 4); Zayıf İyi. Şehir içi ana güzergahlar (bulvarlar ve caddeler), ring yolları, dağıtıcı yollar Trafik kontrolu (Not 2) ve yol kullanıcılarının (Not 3) tiplerine göre ayrımı (Not 4); Zayıf İyi. Şehir içi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve bağlantı yolları) Trafik kontrolu (Not 2) ve yol kullanıcılarının (Not 3) tiplerine göre ayrımı (Not 4); Zayıf İyi. Aydınlatma Sınıfı M1 M2 M3 M1 M2 M2 M3 M4 M5 Aydınlatma sınıfları için uygulanacak kalite büyüklükleri Aydınlatma sınıfları için uygulanacak kalite büyüklükleri Aydınlatma sınıfı L o (cd/m²) U o U l TI (%) M M M M M

16 Türkiye için yol aydınlatma sınıfları Yol tanımı Şehir bağlantı ve çevre yolları (tek veya iki yönlü, kavşaklar ve bağlantı noktaları ile şehir geçişleri dahil) - Hız 9 km/h ; - Hız < 9 km/h ; Şehiriçi ana güzergahlar (bulvarlar ve caddeler ; ring yolları ; dağıtıcı yollar) - 5 km/h Hız < 9 km/h ; 3 km den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ; - 5 km/h Hız < 9 km/h ; 3 km den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok; - Hız < 5 km/h; Şehiriçi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve bağlantı yolları) - Hız 5 km/h ; 3 km den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ; - Hız 5 km/h ; 3 km den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ; - Hız < 5 km/h ; 3 km den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ; - Hız < 5 km/h ; 3 km den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ; Yerleşim (ikametgah) bölgelerindeki yollar - 3 Hız < 5 km/h ; suç oranı yüksek; - 3 Hız < 5 km/h ; suç oranı normal; - Hız < 3 km/h ; suç oranı yüksek; - Hız < 3 km/h; suç oranı normal; Ayd. sınıfı M1 M2 M1 M2 M3 M3 M4 M4 M5 M4 M5 M5 M6 Aydınlatma sınıfları için uygulanacak kalite büyüklükleri Aydınlatma sınıfı L ort (cd/m 2 ) U o U l TI (%) SR M M M M M M Burada; L ort : Yolun ortalama parıltısı (cd/m 2 ) U o : Ortalama düzgünlük (U o =L min /L ort ) U l : Boyuna düzgünlük (U l =L min /L maks ) TI : Bağıl eşik artışı (TI={ L K - L e }/ L e ). SR : Çevreleme oranı 16

17 Yol aydınlatması Tasarım aşamasında tesisatın yatırım ve işletme maliyetini etkileyen parametreler aşağıdaki gibi sıralanabilir ; Mevcut yol için gerekli aydınlatma kriterlerinin belirlenmesi, Yol yüzeyinin yansıma özelliklerinin belirlenmesi, Uygun lamba seçimi, Uygun armatür seçimi, Tasarım hesaplarının yapılması. Tasarım hesaplarının yapılması AR AR C-C18 C9-C27 C-C18 C9-C AR AR C-C18 3 C9-C AR3 6 3 C-C C9-C C-C18 3 C9-C27 17

18 Tasarım hesaplarının yapılması 3.5m 2m 3.5m 2m w=23m w=23m Örnek yol her biri 3,5 metre genişliğinde üç gidiş ve üç geliş altı şerit ve ortada iki metre genişliğindeki bir refüjden ibaret olup, toplam 23 metre genişliğindedir. Tasarım hesaplarının yapılması Trafiğin yoğun olduğu saatlerde 5 km/h in altında hızlarla gidildiği kabul edilmiş, bu durumda da aydınlatma sınıfı M3 dir. Aydınlatma sınıfı L ort (cd/m 2 ) U o U l TI (%) SR M

19 Tasarım hesaplarının yapılması Tasarım hesapları; Karşılıklı ve refüjden çift konsollu düzenek, M3 aydınlatma sınıfları, Beş farklı armatür, Tasarım hesaplarında IP65 koruma sınıflı armatürlerin orta kirli bir ortamda iki yıllık sürelerde periyodik bakımlarının yapılabildiği kabulü ile bakım-işletme faktörü.89 olarak alınmıştır. Yol kaplaması R3 sınıfı olarak kabul edilmiştir. M3 aydınlatma sınıflı yol tasarımında ise 15 W şeffaf tüp yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar yerleştirilmiştir. Tasarım hesaplarının yapılması Tablo. M3 aydınlatma sınıflı yolun karşılıklı düzenek ile aydınlatılması hali AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 s (m) h (m) k (m) ,5 1,5 1 k ( ) a ( ) 1 1 L ort (cd/m 2 ) , 1,2 1. U o.5.55,57,57.57 U l.59.66,7,63.77 TI (%) , SR.64.56,58,55.51 M (YTL/1yıl) T (kwh/yıl)

20 Tasarım hesaplarının yapılması AR1 AR2 AR3 AR4 AR C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 T (kwh/yıl) AR1 AR2 AR3 AR4 Tasarım hesaplarının yapılması Tablo. M3 aydınlatma sınıflı yolun refüjden çift konsollu düzenek ile aydınlatılması hali AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 s (m) h (m) k (m) ,5 1,5 1.5 k ( ) a ( ) L ort (cd/m 2 ) ,1 1,2 1.1 U o.4.49,48,42.41 U l.61.7,8,73.72 TI (%) , 9, SR.46.53,58,5.56 M (YTL/1yıl) T (kwh/yıl)

21 Tasarım hesaplarının yapılması AR1 AR2 AR3 AR4 AR C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 T (kwh/yıl) AR2 AR3 AR4 Tasarım hesaplarının yapılması Toplam 1 tasarım hesabında 7 uygun sonuç elde edilmiştir. Uygun olmayan çözümler AR1 ve AR5 kodlu armatürleri ile gerçekleşmiştir AR1 AR2 AR3 AR4 AR M3 karşılıklı 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 3 C-C18 3 C9-C27 M3 refüjden çift konsollu 21

22 SORU: Aşağıda şekli verilen genişliği 6m olan iki şeritli (2x3m) R2 tipi bir yolun aydınlatılması sol taraflı aydınlatma düzeneği ile yapılmıştır. 1 lm e göre ışık şiddeti değerleri Tablo 1 de verilen armatürlerin içinde 15W lık şeffaf tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba bulunmaktadır. Direk montaj yüksekliği 1m, direkler arası açıklık 3m, eğim (tilt) açısı, konsol boyu m dir. 15W lık yüksek basınçlı sodyum buharlı lambanın ışık akısı 175 lm, tesisatın bakım işletme faktörü.8 olduğuna göre, 1, 2 ve 3 numaralı armatürlerin şekilde verilen P noktasında oluşturdukları yatay aydınlık düzeyi değerlerini ve 2 numaralı armatürden 6m geride bulunan G gözlemci noktasına göre oluşturmuş oldukları parıltı değerlerini hesaplayınız P (4.5 ; 2.5) 3m 1,5m C/

23 tg / R q o= S1= S2=

Yol sınıfları ve gerekli aydınlatma kalite büyüklükleri

Yol sınıfları ve gerekli aydınlatma kalite büyüklükleri Proje Lamba teknik şartnameleri Armatür teknik şartnameleri Yol sınıfları ve gerekli aydınlatma kalite büyüklükleri Bilgisayar tasarım programı Lamba Teknik Şartnamesi Ülkemizde şehir içi yol aydınlatmalarında

Detaylı

YOL AYDINLATMASI TESĐSATLARINDA ARMATÜR FOTOMETRĐK DEĞERLERĐNĐN ÖNEMĐ

YOL AYDINLATMASI TESĐSATLARINDA ARMATÜR FOTOMETRĐK DEĞERLERĐNĐN ÖNEMĐ YOL AYDINLATMASI TESĐSATLARINDA ARMATÜR FOTOMETRĐK DEĞERLERĐNĐN ÖNEMĐ Önder GÜLER onder.guler@itu.edu.tr Sermin ONAYGĐL onaygil@itu.edu.tr Đstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Ayazağa Yerleşkesi,

Detaylı

LED LER VE AYDINLATMA

LED LER VE AYDINLATMA WIN FAZ II PANEL TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE LED LER VE AYDINLATMA 19 Mart 2011 Cumartesi Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Giriş Aydınlatma: tüketilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı - ~%20

Detaylı

YOL AYDINLATMALARINDA LED KULLANIMI

YOL AYDINLATMALARINDA LED KULLANIMI YOL AYDINLATMALARINDA LED KULLANIMI Sermin ONAYGĐL Önder GÜLER Emre ERKĐN onaygil@itu.edu.tr onder.guler@itu.edu.tr erkinem@itu.edu.tr ĐTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı,

Detaylı

ELK464 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ELK464 AYDINLATMA TEKNİĞİ ELK464 AYDNLATMA TEKNİĞİ Fotometrik Büyüklükler Fotometrik Yasalar (Hafta) Yrd.Doç.Dr. Zehra ÇEKMEN Fotometrik Büyüklükler şık Akısı (Ф) Birimi Lümen (lm) Bir ışık kaynağının her doğrultuda verdiği toplam

Detaylı

LED Lİ YOL AYDINLATMASI İZMİR CUMHURİYET BULVARI PİLOT PROJESİ

LED Lİ YOL AYDINLATMASI İZMİR CUMHURİYET BULVARI PİLOT PROJESİ LED Lİ YOL AYDINLATMASI İZMİR CUMHURİYET BULVARI PİLOT PROJESİ Volkan TOKLU, Ayşe ELAGÖZ, Dilara ALTINOK, Ekrem YILDIRIM v.toklu@schreder.com, eayse@schreder.com, daltinok@schreder.com, ekrem.yildirim@gdzelektrik.com.tr

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN TÜNEL AYDINLATMASININ ÖNEMİ CANAN PERDAHÇI 1, FETİH DURSUN 2

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN TÜNEL AYDINLATMASININ ÖNEMİ CANAN PERDAHÇI 1, FETİH DURSUN 2 GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN TÜNEL AYDINLATMASININ ÖNEMİ CANAN PERDAHÇI 1, FETİH DURSUN 2 1,2 Kocaeli University Umuttepe Yerleşkesi 41380 Turkey / Faculty of Engineering / Kocaeli University E-mail : perdahci@kocaeli.edu.tr;

Detaylı

ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Uygulama, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Uygulama, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TASLAK 1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan: Amaç ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, dış

Detaylı

ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA KANUN TASARISI

ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA KANUN TASARISI 1 ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA KANUN TASARISI Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde - 1: Bu kanunun amacı, elektrik enerjisinin nihai tüketiminde önemli payı olan dış aydınlatmada,

Detaylı

Işık Kirliliği Yönetmeliğini Genel Müdür'e teslim eden ve son durumu bilen kişiyi:

Işık Kirliliği Yönetmeliğini Genel Müdür'e teslim eden ve son durumu bilen kişiyi: 1 Işık Kirliliği Yönetmeliğini Genel Müdür'e teslim eden ve son durumu bilen kişiyi: Mehmet Akif Şenol Tlf. 312-2158358 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan: ELEKTRİK DIŞ AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ Birinci

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ YOL AYDINLATMASINDA ENERJİ MALİYET ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Meteoroloji Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ YOL AYDINLATMASINDA ENERJİ MALİYET ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Meteoroloji Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ YOL AYDINLATMASINDA ENERJİ MALİYET ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Meteoroloji Müh. Özlem ÖZKIZILKAYA (301041042) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 31 Aralık 2007

Detaylı

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Prof. Dr. Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı ISO AGİD Genişletilmiş Sektör Toplantısı LED Aydınlatmada

Detaylı

CADDE VE SOKAK AYDINLATMALARI, LED Lİ UYGULAMALAR İKİNCİ OTURUM Prof. Dr. Sermin ONAYGIL

CADDE VE SOKAK AYDINLATMALARI, LED Lİ UYGULAMALAR İKİNCİ OTURUM Prof. Dr. Sermin ONAYGIL AYDINLATMADA PLANLAMA VE YÖNETİMİN ÖNEMİ CADDE VE SOKAK AYDINLATMALARI, LED Lİ UYGULAMALAR İKİNCİ OTURUM Prof. Dr. Sermin ONAYGIL İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Fizyolojik Optik Esaslar (Hafta3) Yrd.Doç.Dr. Zehra ÇEKMEN Fizyolojik Optik Esaslar Etrafımızdaki cisimleri göz ve gözün görme yeteneği sayesinde görmekteyiz. Gözün görme yeteneği

Detaylı

PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ

PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ İSO ATMK - AGİD Sektör Toplantısı PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ A.Kamuran TÜRKOĞLU, Kevork BENLİOĞLU, Tuba BASKAN 23.06.2011 1 İÇERİK 1. Işık Şiddeti - Kandela 2. Işık Akısı - Lümen 3. Aydınlık

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II (AYDINLATMA VE KUVVET PROJESİ ÇİZİMİ)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II (AYDINLATMA VE KUVVET PROJESİ ÇİZİMİ) 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II (AYDINLATMA VE KUVVET PROJESİ ÇİZİMİ) BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II YILSONU NOTU KATKI ORANLARI Dersin Adı Dönemi Dersin Kredisi AKTS Bilgisayar Destekli Proje II Bahar Dönemi

Detaylı

AYDINLATMANIN TEMEL PRENSİPLERİ. Prof. Dr. Sermin Onaygil İTÜ Enerji Enstitüsü

AYDINLATMANIN TEMEL PRENSİPLERİ. Prof. Dr. Sermin Onaygil İTÜ Enerji Enstitüsü AYDINLATMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Prof. Dr. Sermin Onaygil İTÜ Enerji Enstitüsü Işık nedir? IŞIKIK = ENERJİ Işık, görsel g duyarlılığ ığa a neden olabilen radyasyon enerjisi şeklinde tanımlanabilir. femtometre

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Kaynaklar ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Aydınlatma Tekniği, Muzaffer Özkaya, Turgut Tüfekçi, Birsen Yayınevi, 2011 Aydınlatmanın Amacı ve Konusu Işık ve Görme Olayı (Hafta1) Yrd.Doç.Dr. Zehra ÇEKMEN Ders Notları

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi AYDINLATMA SİSTEMLERİ İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi Işık Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı kabul edilir. Elektromanyetik dalgalar dalga uzunluklarına göre

Detaylı

YOL AYDINLATMASI OTOMASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik Müh. Burcu Büyükkınacı ( )

YOL AYDINLATMASI OTOMASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik Müh. Burcu Büyükkınacı ( ) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ YOL AYDINLATMASI OTOMASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik Müh. Burcu Büyükkınacı (301061030) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 5 Mayıs 2008 Tezin Savunulduğu

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

7 Kasım 2015 Gaziantep

7 Kasım 2015 Gaziantep Aydınlatmada Enerji Verimliliği, LED li yol aydınlatması uygulamaları Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı 7 Kasım 2015 Gaziantep

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ LED TABANLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İÇİN OPTİK TASARIM.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ LED TABANLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İÇİN OPTİK TASARIM. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ LED TABANLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İÇİN OPTİK TASARIM Ömer Faruk TOY FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2015 Her hakkı saklıdır

Detaylı

İstanbul Halit Ulukurt Tünelinde Eşik Parıltı Değeri ve Fren Mesafesine Göre LED Armatür ile Aydınlatma Tasarımı

İstanbul Halit Ulukurt Tünelinde Eşik Parıltı Değeri ve Fren Mesafesine Göre LED Armatür ile Aydınlatma Tasarımı İstanbul Halit Ulukurt Tünelinde Eşik Parıltı Değeri ve Fren Mesafesine Göre LED Armatür ile Aydınlatma Tasarımı Lighting Design with LED Armature in Istanbul Halit Ulukurt Tunnel Based on Luminance Value

Detaylı

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity)

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Örnek-4 Bir antenin güç yoğunluğu Olarak verildiğine göre, ışıyan

Detaylı

YOL AYDINLATMALARINDA FV-LED SİSTEMLERİNİN TEKNO- EKONOMİK ANALİZİ

YOL AYDINLATMALARINDA FV-LED SİSTEMLERİNİN TEKNO- EKONOMİK ANALİZİ YOL AYDINLATMALARINDA FV-LED SİSTEMLERİNİN TEKNO- EKONOMİK ANALİZİ Seyit Ahmet AKDAĞ Önder GÜLER Emre ERKİN Sermin ONAYGİL akdagse@itu.edu.tr onder.guler@itu.edu.tr erkinem@itu.edu.tr onaygil@itu.edu.tr

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA CADDE, SOKAK VE AÇIK ALAN AYDINLATMASINDA LED in KULLANILMASI 15 Kasım 2012 İSTANBUL 1 SUNUM

Detaylı

AYDINLATMA TEKNİĞİ, VERİMLİLİK, PLANLAMA VE YÖNETİM İLK OTURUM Prof. Dr. Sermin ONAYGIL

AYDINLATMA TEKNİĞİ, VERİMLİLİK, PLANLAMA VE YÖNETİM İLK OTURUM Prof. Dr. Sermin ONAYGIL AYDINLATMADA PLANLAMA VE YÖNETİMİN ÖNEMİ AYDINLATMA TEKNİĞİ, VERİMLİLİK, PLANLAMA VE YÖNETİM İLK OTURUM Prof. Dr. Sermin ONAYGIL İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi

Detaylı

21. ÜNİTE DIŞ ATDINLATMA TESİSATLARI

21. ÜNİTE DIŞ ATDINLATMA TESİSATLARI 21. ÜNİTE DIŞ ATDINLATMA TESİSATLARI KONULAR 1. DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ 2. DIŞ AYDINLATMA ARACI BAĞLANTILARI 21.1 DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ Şehir içi yollar, geniş cadde

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri

Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve satışta pozitif etki Doğru Aydınlatma Doğru aydınlatma tekniği uygulanan satış alanlarında, ışık konforu, güvenlik hissi ve

Detaylı

Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri

Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve satışta pozitif etki LUXAR LED Ürünlerinin Avantajları Düşük Enerji Tüketimi Düşük Enerji Tüketimi - Yüksek Verim İçerdikleri son teknoloji

Detaylı

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise; Deney No : M3 Deneyin Adı : EYLEMSİZLİK MOMENTİ VE AÇISAL İVMELENME Deneyin Amacı : Dönme hareketinde eylemsizlik momentinin ne demek olduğunu ve nelere bağlı olduğunu deneysel olarak gözlemlemek. Teorik

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

LED Lİ YOL AYDINLATMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

LED Lİ YOL AYDINLATMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ LED Lİ YOL AYDINLATMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Prof. Dr. Sermin ONAYGİL 23 Mayıs 2013 İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. İçerik Enerji Verimliliği çalışmaları

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -10- Giriş & Hareketler 2 Rijit cismi oluşturan çeşitli parçacıkların zaman, konum, hız ve ivmeleri arasında olan ilişkiler incelenecektir. Rijit Cisimlerin hareketleri Ötelenme(Doğrusal,

Detaylı

YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI

YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI San. ve Tic. A.Ş. Vefabayırı Sok. No.38, 34349 Istanbul-TURKEY - Tel.:+90 212 275 3588, Fax: +90 212 267 3962, e-mail: yfu@yfu.com GONYOFOTOMETRİK ÖLÇME RAPORU Firma A101

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

SÜRTÜNME Buraya kadar olan çalışmalarımızda, birbirleriyle temas halindeki yüzeylerde oluşan kuvvetleri etki ve buna bağlı tepki kuvvetini yüzeye dik

SÜRTÜNME Buraya kadar olan çalışmalarımızda, birbirleriyle temas halindeki yüzeylerde oluşan kuvvetleri etki ve buna bağlı tepki kuvvetini yüzeye dik SÜRTÜNME Buraya kadar olan çalışmalarımızda, birbirleriyle temas halindeki yüzeylerde oluşan kuvvetleri etki ve buna bağlı tepki kuvvetini yüzeye dik (normal) olarak ifade etmiştik. Bu yaklaşım idealize

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

3. KUVVET SİSTEMLERİ

3. KUVVET SİSTEMLERİ 3. KUVVET SİSTEMLERİ F F W P P 3.1 KUVVET KAVRAMI VE ETKİLERİ Kuvvet, bir cisme etki eden yapısal yüklerdir. Kuvvet Şiddeti, yönü ve uygulama noktası olan vektörel bir büyüklüktür. Bir cismin üzerine uygulanan

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

AYDINLATMA TÜRLERİ 1

AYDINLATMA TÜRLERİ 1 1 AYDINLATMA TÜRLERİ Aydınlatma Türleri Işık Kökeni Bakımından Aydınlatma Türleri Doğal Aydınlatma Suni Aydınlatma Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma Türleri İç Aydınlatma Dış Aydınlatma Amacı Bakımından

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI

YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI San. ve Tic. A.Ş. Vefabayırı Sok. No.38, 34349 Istanbul-TURKEY - Tel.:+90 212 275 3588, Fax: +90 212 267 3962, e-mail: yfu@yfu.com GONYOFOTOMETRİK ÖLÇME RAPORU Firma Luxar

Detaylı

Lazer-obje (hedef) etkileşimi-yüzey eğim ve pürüzlülüğü

Lazer-obje (hedef) etkileşimi-yüzey eğim ve pürüzlülüğü Lazer-obje (hedef) etkileşimi-yüzey eğim ve pürüzlülüğü Ölçülen düşey mesafe yüzeyin eğimi ve pürüzlülüğüne bağlıdır. Soldaki iki şekil için, sağ şekilden dönen eko daha geniş olduğundan ölçülen mesafe

Detaylı

BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR

BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR DÜŞEY KURBA HESAPLARI Y (m) KIRMIZI KOT SİYAH KOT KESİT NO ARA MESAFE BAŞLANGICA UZAKLIK HEKTOMETRE KİLOMETRE BOYUNA EĞİM PLAN 74.4 82.5 77.76 80.0 70.92 75.0 68.28 70.0 65.82 65.0

Detaylı

Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür. U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ]

Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür. U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Örnek-4 Bir antenin güç yoğunluğu Olarak verildiğine göre, ışıyan

Detaylı

Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri. Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri LUXAR

Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri. Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri LUXAR Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri Fabrikalarda Aydınlatma Üretimde verimlilik Artı ı Aydınlatmanın insan fizyolojisi ve psikolojisindeki pozitif etkisi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Hava

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

Jeodezi

Jeodezi 1 Jeodezi 5 2 Jeodezik Eğri Elipsoid Üstünde Düşey Kesitler Elipsoid yüzünde P 1 noktasındaki normalle P 2 noktasından geçen düşey düzlem, P 2 deki yüzey normalini içermez ve aynı şekilde P 2 de yüzey

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

LED PANEL ARMATÜRLERİN OFİS AYDINLATMASINDA RETROFİT AMAÇLI KULLANIMININ İNCELENMESİ

LED PANEL ARMATÜRLERİN OFİS AYDINLATMASINDA RETROFİT AMAÇLI KULLANIMININ İNCELENMESİ LED PANEL ARMATÜRLERİN OFİS AYDINLATMASINDA RETROFİT AMAÇLI KULLANIMININ İNCELENMESİ Emre ERKİN M. Berker YURTSEVEN Önder GÜLER Sermin ONAYGİL erkinem@itu.edu.tr byurtseven@itu.edu.tr onder.guler@itu.edu.tr

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I BERNOLLİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I BERNOLLİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 BERNOLLİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Yapılacak olan Bernoulli deneyinin temel amacı, akışkanlar mekaniğinin en önemli denklemlerinden olan, Bernoulli (enerjinin

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

ŞEHİRİÇİ YOL AYDINLATMA TESİSATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

ŞEHİRİÇİ YOL AYDINLATMA TESİSATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ŞEHİRİÇİ YOL AYDINLATMA TESİSATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ Sermin ONAYGİL 1 Önder GÜLER 2 Enerji Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi, 34469, Maslak, İstanbul 1 e-posta: onaygil@itu.edu.tr 2 e-posta: onder.guler@itu.edu.tr

Detaylı

Ek-1. Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller

Ek-1. Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller Ek-1 Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller Şekil 1- Yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu Şekil 2a- 1 Şekil 2b- Şekil 2 - Dar yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu (daraltılmış)

Detaylı

1. ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ ETÜTLERĐ VE VERĐMLĐLĐK ARTIRICI PROJELER

1. ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ ETÜTLERĐ VE VERĐMLĐLĐK ARTIRICI PROJELER 1. ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ ETÜTLERĐ VE VERĐMLĐLĐK ARTIRICI PROJELER Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu binalarda, ısı yalıtımını, ısıtma, soğutma ve sıcak su sistemlerini, asansör ve aydınlatma sistemlerini;

Detaylı

ȘEHİRİÇİ YOL AYDINLATMA TESİSATLARININ İYİLEȘTİRİLMESİ

ȘEHİRİÇİ YOL AYDINLATMA TESİSATLARININ İYİLEȘTİRİLMESİ ȘEHİRİÇİ YOL AYDINLATMA TESİSATLARININ İYİLEȘTİRİLMESİ Sermin ONAYGİL 1 Önder GÜLER 2 Enerji Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi, 34469, Maslak, İstanbul 1 2 e-posta: onaygil@itu.edu.tr e-posta: onder.guler@itu.edu.tr

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Toleransın tanımı Boyut Toleransı Geçme durumları Tolerans hesabı Yüzey pürüzlülüğü Örnekler Tolerans

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 1 STATİK AĞIRLIK MERKEZİ 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 3.5 Pappus-Guldinus Teoremi 3.6 Yayılı Yüke Eşdeğer Tekil Yük 3.7 Sıvı

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama gerekli

Detaylı

YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI

YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI San. ve Tic. A.Ş. Vefabayırı Sok. No., Istanbul-TURKEY - Tel.:+0 1, Fax: +0 1, e-mail: yfu@yfu.com GONYOFOTOMETRİK ÖLÇME RAPORU Firma LİTPA Yapımcı LITPA Işıklık Adı /

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti KARAYOLU TASARIMI RAPORU EK 5 MEVCUT ESASLARDA YAPILMASI GEREKEN DEĞĠġĠKLĠKLER VE DÜZELTMELER Ek A Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti Haziran 2000 Bu yazıda, Ġsveç esaslarına göre (VU

Detaylı

HID Ampuller. Master City CDO/CosmoPolis CPO MASTER CosmoPolis CPO-T White. 9 Ağustos Uygulama alanları:

HID Ampuller. Master City CDO/CosmoPolis CPO MASTER CosmoPolis CPO-T White. 9 Ağustos Uygulama alanları: MASTER CosmoPolis CPO-T White HID ler B A : Şeffaf tüplü seramik deşarj tüplü, yüksek verimli ve kompakt dış aydınlatma ampulü Özellikleri: Yüksek verimlilik ve düşük kayıplar ile çevre dostu. Bu sayede

Detaylı

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET 2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET Bu deneyin amacı, hava masası deney düzeneği kullanarak, hiç bir net kuvvetin etkisi altında olmaksızın hareket eden bir cismin düz bir çizgi üzerinde ve sabit hızla hareket

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin Temel ödevler Temel ödevler, konum değerlerinin bulunması ve aplikasyon işlemlerine dair matematiksel ve geometrik hesaplamaları içeren yöntemlerdir. öntemlerin isimleri genelde temel ödev olarak isimlendirilir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

YOL AYDINLATMASI TESİSATLARINDA OTOMASYON STRATEJİLERİ

YOL AYDINLATMASI TESİSATLARINDA OTOMASYON STRATEJİLERİ YOL AYDINLATMASI TESİSATLARINDA OTOMASYON STRATEJİLERİ Burcu BÜYÜKKINACI 1 bbuyukkinaci@isbak.com.tr Sermin ONAYGİL 2 onaygil@itu.edu.tr Önder GÜLER 2 onder.guler@itu.edu.tr M.Berker YURTSEVEN 2 byurtseven@itu.edu.tr

Detaylı

YOL AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE AYDINLATMA SINIFLARININ BELİRLENMESİ

YOL AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE AYDINLATMA SINIFLARININ BELİRLENMESİ YOL AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE AYDINLATMA SINIFLARININ BELİRLENMESİ Nail EREN naileren@hotmail.com ÖZET Yerleşim alanları içerisindeki yolların standartlara uygun olarak aydınlatılmasının yükümlülüğü Aydınlatma

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMADA (Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan.. ) LED ARMATÜRLERİN KULLANILMASI HAYATİ

Detaylı