BUGONKO TOM YAZlLARI. Kuzuiann sessizllgf. Muhalefet soru onergesi verdi... Almanya'da... Ve hukomete sordu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUGONKO TOM YAZlLARI. Kuzuiann sessizllgf. Muhalefet soru onergesi verdi... Almanya'da... Ve hukomete sordu:"

Transkript

1 Kuzulann sessizligi BUGONKO TOM YAZlLARI Kuzuiann sessizllgf Te kkur Bir parmak bal Gazete ilan! Sahipsizle r Proletarya Gunun sorusu bo~luk blrak rresajlnl yaz 4122'ye gonder. Muhalefet soru onergesi verdi... Almanya'da... Ve hukomete sordu: KaC; Turk slnlr dl$1 edildi? Ti.irkler'in slnlrdl~1 edilmeleri hukuka uygun mu? Alman hokometi bu soru onergesine ge~en hafta cevap verdi: 'ten bu yana 53 bin 400 Turk Slnir dl$1 edildi. Konu onemli, sayi buyok. "Olay" Alman parlamentosunda gondeme geliyor... Bizde ise kimsenin haberi (l f 6OTL) MH:Q olmuyor, "Kill klplrdamryor. II "Yaz rehaveti" mi desek, yoksa "ilgisizlik" mi?

2 Kuzulann sessizligi YAZlLARI Sir parmak bal Gazete ilanl Proletarya GDnun sorusu Birligi Ba~kanl Prof. Metin YaZlnlZ1 okudum... Konuyu yakm l:ak:ide akhk... Ustune c;all!jlyoruz. DOn.. "24 Eylul'de, AS Adalet karara baglanacak" vize

3 BUGUNKU YAZlLARI Kuzulann sessizligi Te~kkOr Sir baf Gazete ilam Proietarya GOnun sorusu Se,;imden vine Merkel'in partisinin "Birinci 9kacagl" anla~llryor. "Koalisyonun yap151" deg~ir ya da deg~mez... Ama... GorOnen 0 ki... Merkel'in Ba~bakanllQl sorecek. Merkel hukometinin "Ti.irkler'e bak~l" ise malum... Steak sayllmaz. bo~luk blrak rresajlnl Alman muhalefeti de bunu biliyor ve... Durumdan vazife ~Ikanp, "Tiirkler'in yaz 4122'ye gonder. gonliinii almak istiyor." (l,60tl) MH:O~ "Bize oy verin... iktidar olunca sorunlannlzl ~zelim" diyor. MomkOndOr$<;menimizin <;ogu "Bu ~gnya olumlu yanlt verecek." Ancak... Se<;i e <;eyre~.kala "Agzlmaza bir parmak bal ~lan" muhalefete ~unu da sormamlz gerekmez mi? III BaZI eyal lenie... Ornegin Hamburg'da... Merkel'in partisi iktidarda degil... II Oralarda eyalet hukometi de, belediye de sizde... Siz, dodogonuzun ottugo yerlerde TOrkler'in haklannl verdiniz mi? Yoksa... SortjnlanmlZ, se<.;im zaman! ml akllnlza geldi?

4 BUGUNKU TUM YAZlLARI Kuzulann sessizliqi Te ekkur Bir parmak ba! Gozete ilam Hesap zaman I Pro!etarya Gunun sorusu TOrk<;e degil... Turk gazetelerine de degil... Alman gazetelerine tam sayfa ilan versek EylOl'deki Almanya se<;imlerinden once. Avrupa'daki Turkler'in "Sorunlarlnl, taleplerini" siralasak....-., Iieti:!iiml "Dan parasl" ml dediniz? 0 kolay. SMS: YO va. bo luk blrak rresajlnl "Gezi park. ~in ilan verenler" var... yaz 4122ye.onder. Onlar Ode rie r... Olmazsa... (1,6OTL) MH:0f "Wlesek faiz vaadiyle" ~imizin paraslnln Ostune yatanlar var... Onlar verirler. Yak, yok, a~... "Garibanlar"I ilan paraslni da kendi aralannda toplarlar.

5 YAZILARI Kuzulann sessizliqi Te~kkur Bir parmak hal Gazete ilanl Proletarya Gunun sorusu yaz 4122'ye ~6nder. (l,6otl) MH: bo:;;luk blrak rresajlnl Avrupa BirliQrnin en yuksek yargt organt olan Adalet Divam bugune kadar "Bizi yaklndan ilgilendiren" 60 karar verdi. Ba~a Almanya olmak lizere AB uyesi ulkeler "Lehimizdeki mahkeme kararliirlnl" verine getirmediler. "Uygulama yonetmeliqi lazlm" dediler. Ama uygulama y6netmeliqini de bir tlirlli bitiremediler. Ey Almanya'daki Turk k6kenli set;men! Senin oyunu isteyen siyaset~ilere "Bunun hesablm" sorar mlsln?

6 8UGONKO TOM YAllLARI Kuzulann sessizli9i Te kkur Sir parmak bal Gazete ilanl Pro!etarya GOnun sorusu bo~luk blra k mesajlnl yaz 4122'ye g5nder. (l,6otl) MH:O;h Dogru... Ama]yine "Sir yere kadar." Diyeceksiniz ki... "Almanya'da Turk kokenli milletvekilleri var.n Mademki varlar.. TOrkler'in "Haklarlna hukuklarlna" sahip <;Ikarlar. Evet, <;Ikarlar <;Ikmasma da... "Bir yere kadar." lira OIilar "Alman vatandal!il." "Alman milletvekili." Diyeceksiniz ki... "Oyleyse. Almanya'da Turk sivil toplum kurulul!ilarl.., Ara~lrma merkezleri falan var... Turk'un hakklnl hukukunu ararlar." lira... onlannkogunun yoneticileri "Alman vatandal!il." ~atta... Sir kfm "Alman devietince finanse ediliyor." Oyleyse...! Avrupa'daki lli.irk'e oncelik!e TOrkiye'nin sahip <;Ikmasl gerekiyor... iktidarryla, muha!efetiy!e.

7 BUGUNKU Kuzulann sessizligl Te~kkQr Bir parmak bat Gazete ilam YAZlLARI GOnOn sorusu yaz 4122'ye gonder. (l,6otl) MH:O? bo~luk blrak rresajlnl Almanya'da "Proletarya" denilince... Turkler akla geliyor... Bir de Yunanillar. Yunanll'nln saylsl sin nil... Turk nofus ise yuksek. Aynca... TOrkler'de "~izlik" tavan yapm~ durumda. Almanya'nln TOrk'e verdigi emekli maa~1 ise... "400 ile 700 euro araslnda." Se<;ime bir ay kala... Turk kokenli se<;menden oy isteyen Alman politikacllara ~unlan saylememiz gerekmiyor mu? l1li Ayrln1Cllagl blrak... Aynmclilk olmasa,.,izlikte TUrkler birinci sirada olur muydu? 1, III Almanya'd1 iki odah evin kirasl600 euro... Emekli Turk, hangi maa!jla ge<;inecek? Emekli maa Inl yokselt.

8 TOM YAZlLARI Bir parmak bal Gazete i!anl Proletarya Guolln sorusu SMS: YO ya~ bo~luk blrak mesajlnl yaz 4122'ye gonder. (l,6otl) MH: aleyhine" goto~ bikliriyor. Avrupa Birligi Adalet Divanl "Bir Turk'un davaslni" karara baglayacak... DOn yazdlk EyIOI'de. DavaYI kazanlrsak "Vizesiz Avrupa" yolu a~llacak. TesadOfe bak... Almanya'da da se«;im yapllacak EylOI'de. Se«;im oncesi Alman hokometine sormak gerekmez mi? Bu davaya nasil baklyorsunuz? Tabu aynt soruyu "Almanya'daki muhalefete de" sormak IaZim. Mahkeme AB uyesi ulkelerden goru, soruyor... Almanya "TOrkiye iii Se~im yakla~i... Alman siyaset~i "Bizimkilerden oy istiyor. II III Kimse de "Yukandaki sorulan" sormayl akll etmiyor.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar

Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar Türkiye deki Güncel ç Siyasi Geliflmeler: Anayasa De iflikli i Tart flmalar Prof. Dr. Levent Köker Osman Can arkadaşım gerçekten çok önemli bir konuşma yaptı fakat bazı noktalarda kendisine katılmıyorum.

Detaylı

SİYASET BİLİMCİ PROF. DR. KARAKARTAL: SÖYLEŞİ / PROF. DR. BENER KARAKARTAL

SİYASET BİLİMCİ PROF. DR. KARAKARTAL: SÖYLEŞİ / PROF. DR. BENER KARAKARTAL SİYASET BİLİMCİ PROF. DR. KARAKARTAL: BAŞKANLIK SİSTEMİ TÜRKİYE NİN GÜCÜNE GÜÇ KATAR Türkiye halkının başkanlık sistemi modelini benimsediğini belirten Siyaset Bilimci Prof. Dr. Bener Karakartal, Halk

Detaylı

ADALET ESKİ BAKANI AV. BEKİR BOZDAĞ YENİ TÜRKİYE YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ

ADALET ESKİ BAKANI AV. BEKİR BOZDAĞ YENİ TÜRKİYE YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ ADALET ESKİ BAKANI AV. BEKİR BOZDAĞ YENİ TÜRKİYE YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ 7 MAYIS 2015 "YENİ TÜRKİYE, YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ" ADALET ESKİ BAKANI AV. BEKİR BOZDAĞ IN ÜNİVERSİTEMİZ FEN

Detaylı

Türkiye AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Muafiyeti Prof. Dr. Ayhan Kaya Röportajı. 19 Aralık 2013

Türkiye AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Muafiyeti Prof. Dr. Ayhan Kaya Röportajı. 19 Aralık 2013 Türkiye AB Geri Kabul Anlaşması Türkiye AB sürecinde stratejik bir gündem maddesi olan vize muafiyeti konusunda önemli bir aşama kaydedildi ve 16 Aralık 2013 te imzalanan geri kabul anlaşması ile vize

Detaylı

2008-04-08 Birgün http://www.birgun.net UFUK KOŞAR. DİSK, KESK VE TÜRK-İŞ ANLAŞTI: 1 Mayıs Taksim`de kutlanacak

2008-04-08 Birgün http://www.birgun.net UFUK KOŞAR. DİSK, KESK VE TÜRK-İŞ ANLAŞTI: 1 Mayıs Taksim`de kutlanacak 2008-04-08 Birgün http://www.birgun.net UFUK KOŞAR DİSK, KESK VE TÜRK-İŞ ANLAŞTI: 1 Mayıs Taksim`de kutlanacak Sendikalar 1 Mayıs İşçi Bayramı`nı İstanbul Taksim Meydanı`nda kutlayacaklarını ilan etti.

Detaylı

30 Mart 2014 Seçimleri Üzerine Birkaç Not

30 Mart 2014 Seçimleri Üzerine Birkaç Not 30 Mart 2014 Seçimleri Üzerine Birkaç Not Yusuf Şahin Prof. Dr. Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi liberal düşünce Yıl 19, Sayı 73-74, Bahar - Yaz 2014, s. 151-155. Giriş Mahalli idareler, esasında, Anayasamızın

Detaylı

CNN TÜRK MANŞET PROGRAMI. Programın Giriş Sunumu

CNN TÜRK MANŞET PROGRAMI. Programın Giriş Sunumu CNN TÜRK MANŞET PROGRAMI Programın Giriş Sunumu Mehmet Ali Birand: Bugün programda mecliste yaptığı konuşmayla kabine üyelerine büyük terler döktüren MHP İçel Milletvekili yer alıyor. Program: Hedefteki

Detaylı

ARAP BAHARI KİMİN BAHARI?

ARAP BAHARI KİMİN BAHARI? ARAP BAHARI KİMİN BAHARI? MEHMET BEKAROĞLU (8 Nisan 2012 Pazar) Ben Doğu Konferansı ndan başlayayım. Doğu Konferansı 2003 yılında Irak ın işgalinden önce, Irak ın işgaline karşı kurulan bir platform. Bu

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 127'nci Birleşim 8 Temmuz 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 275 II. - GELEN KÂĞITLAR 277 III. - YOKLAMA

Detaylı

BELEDİYECİLİKTE PENDİK EKOLÜ - III

BELEDİYECİLİKTE PENDİK EKOLÜ - III BELEDİYECİLİKTE PENDİK EKOLÜ - III Türkiye Kömür İşletmeleri nden TKY ye Belediye Başkanımıza Hasan Bey konuyu açıyor ve başkan da başkan yardımcılarının katılacağı bir toplantıda Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 12 Ekim 2012 Cuma BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 10.05 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN Oturumu açıyorum.

Detaylı

:OMERDiKEN :Ali EFENDi PEKSAK :AVTEKiN OZANLI. :SAVA KIRBA :HOSEViN KAPLAN

:OMERDiKEN :Ali EFENDi PEKSAK :AVTEKiN OZANLI. :SAVA KIRBA :HOSEViN KAPLAN T.C. istanbul 10. AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESi ile VETKili ) DURUMA TUTANAGI ESAS NO CElSE NO CElSE TARiHi :2010/283 :97 :27.03.2012 -- BAKAN OVE OVE C. SAVCISI C. SAVCISI KATip :OMERDiKEN :Ali

Detaylı

Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz

Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz Av. Mehmet GÜN Gün Avukatlık Bürosu Kurucu/Partner Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sunumum açılırken

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ESAS NO :2009/191 CELSE NO :21 CELSE TARİHİ :14.12.2009

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ESAS NO :2009/191 CELSE NO :21 CELSE TARİHİ :14.12.2009 T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ (CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :21 CELSE TARİHİ :14.12.2009 BAŞKAN : KÖKSAL ŞENGÜN 20209 ÜYE : HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :16 CELSE TARİHİ :17.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor.

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Ticari, turistik ve diğer vize türlerine nasıl dağılıyor bu sayı? Ticari vizeler toplam rakamın yaklaşık

Detaylı

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III)

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORSAM Rapor No: 174 ORSAM-ORTADOĞU TÜRKMENLERİ Rapor No: 25, Ekim 2013 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN; 15.02.2011 TARİHİNDE GRUP GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA CHP Genel Başkanı Kemal

Detaylı

GÜN DEM 2 4 Temm uz 20 15 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 940 Fi yatı: 0. 80 Eu ro

GÜN DEM 2 4 Temm uz 20 15 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 940 Fi yatı: 0. 80 Eu ro gundem_940_layout 1 28.07.2015 13:14 Page 1 Gün dem oku, gün de miya ka la... GÜN DEM 2 4 Temm uz 20 15 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 940 Fi yatı: 0. 80 Eu ro Ekonomi can»12-13

Detaylı

Nasıl Bir Seçim Sistemi

Nasıl Bir Seçim Sistemi Nasıl Bir Seçim Sistemi Süleyman SARIBAŞ Anayasa Mahkememizin Çok Değerli Başkanı, Değerli Anayasa Mahkemesi Üyelerimiz, Değerli Dinleyiciler, Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii

Detaylı

GÜNDEM EMİN ÇAPA İstikrarlı bir büyüme için yeni bir model inşa etmemiz gerekiyor

GÜNDEM EMİN ÇAPA İstikrarlı bir büyüme için yeni bir model inşa etmemiz gerekiyor GÜNDEM EMİN ÇAPA İstikrarlı bir büyüme için yeni bir model inşa etmemiz gerekiyor Seçimlerin hemen sonrasında bir araya geldiğimiz CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, kendine has üslubuyla 7 Haziran seçimlerini

Detaylı

Bayramda OPFERFEST: FRIEDE, TEILEN UND NÄCHSTENLIEBE. Hoşgörü, kardeşlik ve dostluğun simgesi olan

Bayramda OPFERFEST: FRIEDE, TEILEN UND NÄCHSTENLIEBE. Hoşgörü, kardeşlik ve dostluğun simgesi olan Hoşgörü, kardeşlik ve dostluğun simgesi olan Bayramda barişa DAVET S.3 Yeni vatan gazetesi / Neue heimat zeitung / KASIM / NOVEMBER 2010 / AUSGABE 117 / Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien / Plus.Zeitung

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :33 CELSE TARĐHĐ :19.01.2010 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati:14:19 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) Başkan Vekili: Mehmet Naci BOSTANCI (Amasya) Sözcü: İdris

Detaylı

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç :

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç : 05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi Tayyar Altıkulaç : Veto edilen Kur an kursu yasası hakkında sormak istiyorum, eski diyanet işleri başkanı olmanız nedeniyle meb komisyonunun başkanı olmanız çok

Detaylı

TARTIŞMALAR. Oturum Başkanı: Katkınız için teşekkürler. Soru sormak isteyen dinleyenimiz var mı? Buyurun.

TARTIŞMALAR. Oturum Başkanı: Katkınız için teşekkürler. Soru sormak isteyen dinleyenimiz var mı? Buyurun. TARTIŞMALAR Oturum Başkanı: Sunuculara huzurunuzda teker teker teşekkür etmek isterim. Çok kolay bir oturum yönetimi oldu. Ben bunu sunuculara borçluyum. Şu anda oturumu kapatmadan önce sizlere soru sormak

Detaylı

Sizi Asla Unutmadık. 11 YENİ İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANIMIZ MAZBATALARINI ALDI 4 te

Sizi Asla Unutmadık. 11 YENİ İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANIMIZ MAZBATALARINI ALDI 4 te Sizi Asla Unutmadık İl Sosyal İşler Başkanlığımız tarafından düzenlenen emekli ve engelli öğretmenlerimizle kahvaltı programı, İl Başkanlığımızda gerçekleşti. 2 de 11 YENİ İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANIMIZ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 19 uncu Birleşim 16 Kasım 2005 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ İÇİNDEKİLER II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI

Detaylı