Bu kitapçığın içerdiği materyallerin yeniden basımı ancak ticari olmayan amaçlarla ve bu kaynağa gönderimde bulunarak ve izin alınarak mümkündür.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitapçığın içerdiği materyallerin yeniden basımı ancak ticari olmayan amaçlarla ve bu kaynağa gönderimde bulunarak ve izin alınarak mümkündür."

Transkript

1 BAZAAR Proje Ortakları, 2013 Borgorete Società Cooperativa Sociale, Italya Comune di Perugia, Italya The MRS Consultancy Ltd, Birleşik Krallık E-VIA Palco de Sombras, Portekiz NTL New Technologies & Learning in Europe e.v, Almanya Çukurova Üniversitesi, Türkiye DIA-SPORT niisascossa, Bulgaristan Bu kitapçığın içerdiği materyallerin yeniden basımı ancak ticari olmayan amaçlarla ve bu kaynağa gönderimde bulunarak ve izin alınarak mümkündür. Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. Web: Blog: Fb: Bazaar Project e-posta: Bu proje Avrupa Komisyonundan alınan destekle yapılmıştır. Bu kitapçık sadece yazarların görüşünü yansıtmakta olup Komisyon içerisinde bulunan materyalin kullanımından doğan herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz. 1

2 İçindekiler 1. Giriş Değişen Öğrenme Dinamikleri içerisinde Bazaar Örgün ve Yaygın Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Yaşama Yaygın Öğrenme Yaşam Örüntülü Öğrenme Yaşam Bağıntılı Öğrenme Bazaar Dil Öğrenme Programı Çerçeve Amaçlar Temel Bileşenler Yöntem Pilot Uygulamalar Öğrenme Materyalleri Dil Öğrenme Aktiviteleri Bazaar Pilot Uygulama Sonuçları Genel Bakış Bazaar Bulgaristan Bazaar Almanya Bazaar İtalya Bazaar Portekiz Bazaar İngiltere Öneriler ve Çıkarımlar Ek 1: Sözlük

3 1. Giriş Sözcüğü proje bağlamında Pazar yerinde öğrenme ve deneyim alışverişi yerine kullanılmaktadır ve proje Avrupa Komisyonu Yaşam Boyu Öğrenme Programı tarafından desteklenmektedir. Projenin temel amacı bir göçmen geçmişine sahip yetişkinler arasında deneyim, bilgi değişimi sağlamakla birlikte onları dil öğrenme için teşvik etmektir. Projenin yaklaşımı öğrenici odaklı kavramdan yola çıkarak günlük bağlamlarda yaşama odaklı yaşama öğrenmeyi sağlamak, toplumsal bütünleşme, vatandaşlık ve topluluk bilincini artırmaya odaklıdır. Bunlardan yola çıkarak Bazaar projesi: Toplumsal düzeyde kültürlerarası sosyal iletişimi güçlendirmek; Toplum yaşamına göçmenlerin dâhil olmasını sağlamak için bireyleri teşvik etmek; Proje ortağı ülkelerde özellikle ileri yaştaki kadın ve erkekler olarak üzere eğitim sürecinin dışında kalmış göçmen topluluklar arasında öğrenme güdüsünü tetiklemek; Benzeri tekrarlanabilir ve sürdürülebilir materyaller, yöntemler, öğrenme sürecini sınamaya yönelik tasarımlar yapmaktır. Bazaar projesi kavramı Birleşik Krallık, Portekiz, İtalya, Almanya ve Bulgaristan daki çeşitli öğrenme ortamlarında denenmiş ve sonuçları bu kitapçıkta raporlanmıştır. Bazaar projesi Pazar yeri terimini hem gerçek anlamı hem de eğriltileme anlamıyla kullanmaktadır. Yani Pazar yeri gerçek anlamıyla insanların buluşup iletişimde oldukları somut bir yer olarak algılanabilir. Pazar yeri olası sorunların çözülmesinde bir aracılık zemini ve kültürlerarası farkında lığı işbirliğini iletişimi kolaylaştıran bir yerdir; Tüm öğreniciler eğitim anlamında ilgili başarıya ulaşmada ve bunun bütünlüğünü devam ettirmede Pazar yerini somut anlamda bir öğrenme yeri olarak kullanmaktadır; Pazar yeri yaratıcı düşüncenin öğrenmeyi kolaylaştırıcı ortamın bulunduğu fikirlerin üretildiği bir ortam olarak algılanmaktadır. Bu kullanım kılavuzu ayrıntılı bir şekilde ortak ülkelerde pilot topluluklarda yapılan uygulamayı sunmaktadır: Sofya, Bulgaristan; Erlangen, Almanya; Perugia, Italya; Lizbon, Portekiz; Heckmondwike ve Batley, Batı Yorkshire Bölgesi İngiltere Kullanım kılavuzu aynı zamanda Avrupa daki diğer ülkelerde var olan farklı göçmen topluluklarına dil öğretmede Bazaar yaklaşımının uygulanmasını sunmakta örnek ve önerilerle proje ortaklarının deneyimlerini ip uçlarını ve sorunlarla başa çıkabilmede yardımcı olabilecek konuları içermektedir. 2

4 2. Değişen Öğrenme Dinamikleri İçinde Bazaar Proje içinde bulundukları durumları nedeniyle hassas bir konumda olan hedef göçmen gruplarının dil öğrenmeleri üzerine odaklanmaktadır. Bazaar projesi belirgin bir şekilde 2001 yılında CEDEFOP tarafından ortaya konulan üç bacaklı bir model üzerine oturmaktadır: örgün öğrenme, yaygın öğrenme, yaşama yaygın öğrenme. Bazaar projesi bu durumdaki göçmenlerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Materyallerinin içerisinde el ilanlarından trafik işaretlerine posterlerden gazetelere uzanan gerçek yaşamı yansıtan öğeler bulunmaktadır. Bu kaynaklara erişim dijital medya sayesinde toplumsal erişime kolaydır. Bu dijital medya: 2.1 Örgün & Yaygın Öğrenme Göçmenler için dil becerileri geliştirilmesinde örgün öğrenim vatandaşlığa başvurmalarında, sosyal yardım hakkı elde etmelerinde, çalışmalarında ve bulunma izni almalarında önemlidir. Yaygın öğrenme önceden belirlenmiş bir müfredata dayalı öğrenme metotları ve materyallerini izleyen ilgili sertifikasyon çerçevesinde işlev gösteren dil kurslarına gönüllü olarak katılımla gerçekleşebilir. Bu öğrenme şekli daha çok bir yüksek öğrenim deneyimine sahip belirli bir sosyo-ekonomik düzeydeki bireyler için geçerli olup Bazaar projesi hedef grubunun dışında kalmaktadır. Yaşama yaygın öğrenme daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamada ciddi güçlükler çeken göçmen gruplarında gerçekleşir. Bu tür öğrenme sürecinde dilin yapısal özelliklerine odaklanmadan bağlamsal öğrenme etkinlikleri yürütülür. Güdülenme sosyal ve fiziksel ihtiyaçtan doğar. Temel düzeyde iletişime dayalıdır Televizyon eş zamanlı görsel yazılı ve işitsel veri aktarımı sağladığı için 2. İnternet, hemen sınırsız potansiyele sahip olduğu, hiç iletişim maliyetinde olmadığı için çok dilli erişime olanak sağladığı için 2.2 Hayat boyu Öğrenme 21. yüzyılın küreselleşmiş toplumsal ihtiyaçları için sadece okulda dil öğrenmek yeterli değildir. Bu özellikle göçmenler için geçerli olup onların topluma dahil olmalarında dil yeterliliklerine sahip olmaları açıısından Avrupa vatandaşlığı için gereklidir. Bazaar projesi değişen nüfus çeşitliliğini göz önünde bulunur. 2.3 Yaşama yaygın öğrenme Bu terim 1990 yıllarında artan bir şekilde kullanılmaya başladı. Buna göre öğrenme edinimi artık vatandaşların yaşam sürecinde sadece mesleki eğitimsel sosyal ya da eğlenceye yönelik olarak kabule edilmeyip tüm yaşama yaygın hale getirilmiştir. Dil öğrenimi için yaşama yaygınlık

5 normalde örgün bir bağlam olan okulda başlar. Erasmus seyahat be benzeri durumlar için bir ön koşul olmakla birlikte etnik kültürel ve benzeri hoşgörü gelişiminde vatandaşlık bilinci gelişiminde önemli rol oynar. Bazaar doğası itibariyle bu öğrenme biçimine gönderme yapar. Geçmişte öğrenme kaynakları daha ciddi ve pahalıydı: Özel veya kurumsal dil öğretmenleri ve kitapları Zaman kaybına yol açan seyahat masrafları Akran öğrencilerle erişimde güçlük 21. yüzyıldaki tüm etkinlikler gibi dil öğrenmek ve ekonomik teknolojik topluma dayalı kültürel insani hareketlerinden şekil alır. 2.4 Yaşam örüntülü öğrenme Adını teknolojideki tüm teknik ekipman ın işlevlerinin birbiriyle örüntülü halde kullanılmasından alan yaşam örüntülü (LEL) öğrenim öğrenme ediniminin yaşamdaki tüm etkinliklerinize yaygınlaştırılmasına gönderimde bulunmaktadır. Örneğin sağlık problemleri için bir doktordan görüş almaya giden insanları birçoğu bu sürecin aşamalarında birçok öğrenme gerçekleştirirler. Bu tür bir öğrenme şeklide yaşama örgün öğrenmeye örnek olarak verilebilir. 2.5 Yaşama Bağıntılı öğrenme Yaşam boyu, yaşama yaygın, yaşam örüntülü öğrenmelerin tümü bir bileşke halinde yaşam bağıntılı öğrenme kavramına işaret eder. Bunu LL + LW + LE = LRL şeklinde yapılandırılabilir. Yaşama bağıntılı öğrenme insanlık için bir yaşam hakkı olarak öğrenme alışkanlığına dönüşmesi bağlamında potansiyele sahiptir. Bu hak Bazaarın hedef kitlesi olan dezavantajlı göçmenleri de kapsar. Bununla Bazaar yenilikçe yönteminin uygulanması eylemini yaygınlaştırarak ve teşvik ederek abu amacını gerçekleştirmeye çalışır. Böylece hedef gruplar topluma katkıda bulunmak için potansiyelini maksimum derecede kullanma yolunda dil yeterliliklerini geliştirme şansı elde ederler. 4

6 3. Bazaar Dil Öğrenme Programı 3.1 Çerçeve Avrupa Konseyi tarafından ortak Avrupa Ortak Çerçevesinin kültürel alanında uzlaşıyı benimseyerek üyeleri arasında daha güçlü birliktelik gerçekleştirmek için 2001 yılında önerilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu programın amaçları: Geliştirilmesi ve korunması gereken değerli ortak bir kaynak olarak Avrupa bağlamı içerisinde çeşitli dillerin ve kültürlerin geliştirilmesi Avrupa çapında hareketliliği karşılıklı anlayışı geliştirerek önyargı ve ayrımcılığın üstesinden gelebilmek için farklı ana dil art alanından gelen Avrupa vatandaşları arasında iletişim ve etkileşimi kolaylaştırma amacıyla modern Avrupa dillerinin öğrenilmesine daha iyi erişim sağlamak; Dil öğretimi ve öğretimimi alanında Avrupa boyutunda daha etkili olabilmek için ulusal eğitim politikalarının geliştirilmesi Farklı bir dili konuşan yetişkin ve genç insanlarla bilgi ve fikir değişiminde bulunmak ve kendi duygu ve düşüncelerini aktarabilmek; Kendi kültürel mirasını ve diğer insanların düşünce biçimi ve yaşam tarzlarını daha iyi ve geniş açıyla anlayabilmek; Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi için uygun araç ve ölçeklerin geliştirerek. Uygun materyal ve yöntem geliştirerek olası olduğunca gerçek hedef belirleyerek öğrencilerin kaynaklarını özelliklerini güdülenme çeşitlerini ve ihtiyaçlarını dil öğrenme ve öğretmeye temel alarak uygun materyal geliştirmek ve desteklemek. Bazaaar projesi günlük yaşamda karşılaştığımız göçmen grup ve onların kültürlerine yukarıda sözünü ettiğimiz amaç ve hedefleri uygulamış ve uyarlamıştır. Proje öğrenicilerimizin sahip oldukları hedef kültür ve dile yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlar. Proje ortakları ihtiyaç analizi yaparak ve sonuçlarını telem alarak gerçekçi amaçlar benimser. Bu temel ilkeleri temel alarak CEFR genel bazı ölçütler doğrultusunda dil öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlar. Yani Kültürel İşbirliği Konseyi tarafından önerildiği şekliyle bu önlemler aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde düzenlenmiştir: Diğer bir ülkede günlük iş yaşamayla başa çıkabilmek; Amaçlar Bazaar tarafından ortaya konulan dört boyutu vardır:

7 Küresel genel iletişimsel yeterliliğe ulaşmak için tüm katılımcılara hedef dilin tüm dilbilgisel yeterliliklerini kazandırmak Modüler özel amaçlı olarak Pazar ortamında öğrencilerin dil yeterliliklerini geliştirmek Özel amaçlı öğrencilerin dil becerilerini edinmesinde farklı yeterlik düzeylerinde farklı amaçlarda odaklanma Kısmi proje ortağı ülkelere özel Pazar ortamlarına ait belirli becerilerin öğretilmesinde sorumluluğu üstlenme 3.3 Ana Bileşenler Projenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerçeğe uygun bir yaklaşım belirleyip özgün kapsamlı ve dil bilgisi be becerilerini içerecek bir tasarım yapılmıştır. Özgünlük günlük yaşamda karşılaşılan materyalleri kullanmaktadır. Aynı zamanda bilginin açık bir tasarım ve düzenli olarak verilmesi amacıyla saydamlık ön plana alınmıştır. Projenin materyallerinin bağışık bir düzen izlemesi amacıyla içyapısında belirli bir düzen takip edilmiştir. Programın tasarımı kullanıcı dostu dinamik, açık esnek çok amaçlı ve dogmatikten uzaktır: Çok amaçlı tasarımı hedef dilde okuryazarlık ve iletişim becerileri göz önüne alınarak dil öğrenmeyi kolaylaştırıcı uygulaması kolay bir yaklaşım sergiler Esnekliği oluşturulan platformun farklı ortamlarda kullanılabilirliğine el vermektedir Tasarımın açık yapısı genişletilebilmesine ve amaca yönelik ayarlar yapılabilmesine el b-vermektedir. Dinamik tasarımı kullanım ile gelişecek deneyimler doğrultusunda değişime ve sürekli bir gelişime açık olmayı sağlamıştır. 6 Kullanıcı dostu olması eğitimci ve öğrenciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve uygulanabilirliğini sağlamaktadır. Dogmatikten uzak olması özellikle bir veya bir kaç dilbilimsel ve eğitimsel kuramlara sınırlı olmaması ve eklektik bir yapıya sahip olmasıdır. 3.4 Yöntem Bazaar öğrenme program 40 ile 60 saatlik eğitim programını içeren yaygın bir öğrenme ortamı sunar. Göçmenlerin önüne çıkan sosyal ve psikolojik engelleri göz önünde bulunduran Bazaar öğrenme program tehditkâr olmayan öğrenci dostu bir öğrenme ortamı yaratır. Bu nedenle Bazaar hedef göçmen kitlesine akran eğitmenler bütünleştirerek sosyal iletişimi kuvvetlendirir ve bu yolla karışıklıkları gidermeyi amaçlar. Bazaar öğrenme program eğitmenler için rehber kılavuzda gerekli becerileri sıralar. Bu doğrultuda programa katılacak eğitmenler: Katılımcı gereksinmelerini belirleyebilmeli Öğrenme sürecinde katılımcılarla iş birliği yapıp birlikte hareket edebilmeli Özerk öğrenme için katılımcılara yol gösterip ilgili öğretme materyali hazırlayabilmeli Katılımcıların içinde bulundukları durumları anlayıp duygudaşlık bir ilişki kurabilmeli Kültürel farklılıklardan kaynaklanabilecek sorunlarla başa çıkabilecek sosyal becerilere sahip olmalıdır. CEF göre A1 ve A2 düzeylerinde tasarlanan program ilgili anlama ve üretime yönelik dil becerileri ile iletişim yetilerini içerir. Bunun nedeni katılımcıların tamamen başlangıç düzeyinde olduklarını var sayarak temel

8 düzeyde iletişim kurabilecek düzeye getirmektir. Öğretme materyalleri ve aktiviteleri özellikle gerçek yaşamı yansıtacak şekilde ve iletişimsel bir içeriğe sahip olacak şekilde tasarlanmış sağlık hizmetlerine ulaşımdan pazarlık yapmaya kadar uzaman bir yelpazenin gerektirdiği iletişimsel hedeflerin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Yine bu nedenden dolayı kullanılan etkinlikler ve materyaller yaratıcılığa, problem çözmeye, rutin gündelikleri gerçekleştirmeye b,it tartışmada rol almaya bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye ve devlet dairesinde işlerini takip etmeye yönelik bir içeriğe sahiptirler. Özetle program gerçek yaşamda mesleki hayatta kişisel ilişkilerde işlevleri gerçekleştirmeye yönelik yetilerle katılımcıları donatmayı amaçlar. 3.5 Pilot Uygulamaların Yapısı Proje katılımcıların ve eğitmenlerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış be içerik bu doğrultuda bir esneklik sergilemektedir. Projenin çıktılarından yararlanacak kişiler için ilgili veriyi elde edebilmeleri açısından hedef ülkelerdeki farklı Pazar bağlamlarına bir tanıdıklık oluşturacak şekilde pilot uygulamaların yapısı oluşturulmuştur. Pilot uygulamaların basamakları aşağıdaki gibidir: 6. Basamak Öğrenme materyallerini geliştirmek 7. Basamak Hedef kitle ile etkinlikleri gerçekleştirmek 8. Basamak Pilot uygulamayı değerlendirmek ve raporlamak 3.6 Öğrenme Materyalleri Öğrenme materyallerinin geliştirilmesinde Bazaar dil bilgisel sosyal ve kültürel bağlamlarda iş görebilmek için gerekli becerileri katılımcılara kazandırarak tutarlı ve gerçek yaşama yakın bir yaklaşım sergiler. Bu yaklaşımda A1 ve A2 düzeylerinde anlamaya üretime ve iletişime yönelik beceriler hedeflenir. Bu materyallerde kullanılan bazı konu başlıkları günlük yaşamda karşılaşılan durumları içerir. Kişisel detaylar ve tecrübeler İş yaşamı Eğitim ve kurslar İkametgâh İş ve aile yaşamı Sağlık ve bakım Ulaşım Hava durumu Alışveriş Boş zaman değerlendirme aktiviteleri Misafir ülke 1. Basamak Öğrenme bağlamını tanımlamak 2. Basamak Öğrencileri belirleme 3. Basamak İhtiyaç analizi yapmak 4. Basamak Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi yoluyla gereksinmelere karşılık verme 5. Basamak Eylem planı hazırlamak amacıyla atölye çalışmaları yapmak ve eğitmenleri akran liderlerini ve koçlarını dahil etmek 7 Öğrenme etkinlikleri gerçek yaşam bağlamında gerekli durumlarla katılımcıların başa çıkmasını sağlayacak alışverişte pazarlık yapma, evdeki tamirat için ev sahibi ile iletişim kuma gibi iletişimsel etkinlikleri içerir. Örneğin: Reklamlar Sokak tabela ve işaretleri Listeler; Çizelgeler Formlar;

9 Belgeler Şemalar; Mektup, elektronik posta ve yazışmalar Notlar El ilanları Yönergeler Öyküler Dili kolaylaştırılmış dergi ve magazinler 3.7 Dil Öğrenme Etkinlikleri Bazaar projesi öğrenme etkinlikleri bir sosyal yaşamın düzeninde bazı bağlamsallaştırılmış özel durumları yansıtmaktadır. Bu noktada etkinlikler tamamen dile yönelik edimlerin içermeyebilir. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken katılımcıların iletişimsel etkinliği sağlanır. Bu yeterlilikler aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Dilbilimsel yeterlilik Toplum dilbilimsel yeterlilik; Edimsel yeterlilik İletişimsel yeterlilik bir dil kullanıcısının dil bilgisel kurallarına seslere sözcük dağarcığına ve bu bilgiyi uygun durumda nasıl kullanacağına ait sosyal yeterliliğine gönderimde bulunur. Dil bilgisinin ek olarak dil kullanımının sosyal boyutu ile uğraşmak için kişinin bir kültürden diğerine farklılık gösteren iletişim yöntemlerinde yetkin olması gerekir. Kültürler arası yanlış anlaşılmaların en yaygın sebepleri olan nezaket kuralları selamlaşma seçimlikleri gibi kullanımlar sosyal ilişkilerin dil bilgisel göstergelerini oluşturur. Yine aynı şekilde iletişim stratejilerinin kullanımında yeterlilik iletişimsel etkinliklerde başarılı bir rol almada bir konuşma esnasında söz alma gibi durumlarda önemli bir gerekliliktir. Aşağıda Pazar yerlerinde dükkanlarda dil kullanımının katılımcılar tarafından nasıl üstesinden gelinebileceğine dair günlük yaşama ilişkin bir takım örneklemler sunulmaktadır. Görev tanımı Öğrenciler mal ve hizmet alımına ilişkin işleri nasıl yapabileceklerini öğrenmelidirler Görev amacı Öğrenciler pazarlık yapma mal siparişi verme fiyat miktar sorgulama fikir belirtme gibi basit işlemlerde soru sorabilmelidirler. Mal ve hizmet satın alma sürecinin akışı 1. Alışveriş noktasına ulaşım a. Yerin bulunması 2. İletişim kurma a. selamlaşma 3. Mal ve hizmet seçimi a. bilgi verme ve sorgulama b. seçeneklerin belirlenmesi (fiyat, kalite renk ve benzeri) c. Fikir belirtme ve alma d. Tercih belirtme ve sorgulama e. Satın alma 4. Ödemenin gerçekleştirilmesi 5. Alışveriş noktasından ayrılma a. teşekkür etme b. vedalaşma 8

10 Örnek iletişim Tezgahtar: Yardımcı olabilirmiyim? Müşteri: Bu giysinin büüyük bedeni var mı? Tezgahtar: Hangi beden? Müşteri: 6 beden. Fakat 8 bedenide deneyebilirim? Tezgahtar: Tamam, bir bakayım. (geri gelir) Buyurun, 8 beden buldum. Müşteri: Teşekkürler. Prova odası nerede? Tezgahtar: Hemen köşede. Bir şeye ihtiyaç duyarsanız seslenin. Tezgahtar: Nasıl oldu? Müşteri : Çok iyi değil. Bir beden küçük var mı? Tezgahtar: Bu renkte elimizde tek beden var. Başka renk istermisiniz. Müşteri: Hayır, bu renk güzel. Teşekkürler. Yukarıda örneklenen gerçek yaşam kesitine ek olarak Bazaar öğrenme program bazı diğer eğitimsel görevlerde sunmaktadır. Bu tür görevlerin amacı özellikle dil öğreniminde yardımcı olmaktır. Bu tür bir dil öğretme etkinliği hedef dilden bağımsız bir uygulama fırsatı sunmak ve hedef dilin yazı sistemi ve alfabesi dışında bilgi vermektir. 9

11 4. Bazaar Pilot Uygulama Sonuçları 4.1 Genel Bakış Bazaar pilot uygulamasının gerçekleştiği beş ülkede geçtiğimiz yıl yenilikçi Pazar uygulamasının öğrenici odaklı ve yaygın eğitime yönelik somut bir ürünü ortaya konmuştur. Aşağıda katılımcı her bir ülkenin pilot uygulamalarına yönelik kısa bilgilere ulaşabilirsiziniz. 4.2 Bazaar Uygulaması - Bulgaristan Bulgaristan devlet mülteciler ajansıyla imzaladığı bir anlaşma sonucunda Sofya da Bulgaristan a henüz gelmiş ve hemen hiç Bulgarca bilmeyen 19 Mülteci ile bir grup kurmuş ve uygulama yapmıştır. Uygulamayı DIA- SPORT Kurumu gerçekleştirdi. Pilot Uygulama Ekim Şubat 2014 tarihleri arasında 64 saat olarak gerçekleşti. Her uygulama 2 saat sürdü. Hedef grup Suriye, Irak, Afganistan, Sudan, Cezayir ve Pakistan dan gelen yaş arası 19 katılımcı ile gerçekleşti. Katılımcılar A1 düzeyinde basit bir iletişimi yürütebilecek dil seviyesine ulaştılar. 4.3 Bazaar Uygulaması Almanya Almanya daki uygulama mülteciler için hazırladıkları doktor hasta arasındaki ilişkiye dayalı bir temayı temel alan Mülteciler için MediCourse programına katıldılar. Bu kapsamda Erlangen da yer alan üç göçmen evinde kayıtlı hasta, hamile ve küçük çocuklu aileler eğitim aldılar. Program Mayıs 2014 de başladı ve istek üzerine halen devam etmektedir. Gruplar 2-5 arasında değişen öğrencilerden oluşmaktadır. Bu gruplar haftada 3-5 saat ders yaparlar. Yaş ortalaması arasındadır. Katılımcıların kendileri veya aile bireyleri Renan bozukluğu, diyabet, depresyon, astım, kanser, migren, omurilik hastalığı, HIV, kronik gastrit gibi hastalık teşhisi konmuş kişilerden oluşmaktadır. Bu gruplara A1 düzeyinde tıbbı anlamda iletişim kurma becerisi kazandırılmıştır. Başlangıçta 22 olan katılımcı sayısı 18 olarak gerçekleşmiştir. Bazaar uygulamalı ortak kurum olan NTL tarafından gerçekleştirilmiştir. Bamberg Üniversitesi ve VAWI (i.e. Virtuellen Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik ) Programı bu uygulamanın teknik desteğini üstlenmiştir. 10

12 4.4 Bazaar Uygulaması - İtalya İtalya da Perugia şehrinde gerçekleşen pilot uygulama hem pazarda hem de kapalı alan olarak Commune di Perugia tarafından sağlanan ofislerde gerçekleşmiştir. Pilot 16 hafta olmak üzere 2014 yılında Mart ve Haziran ayları arasında gerçekleşmiştir. Pazar günleri saatlerinde her Salı günü de arasında olmak üzere 55 saat olarak yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20 ile 50 arasında değişmekte olup 35 yaş ortalamasına sahiptir. Dil eğitiminin seviyesi CEFR göre A1 ile B1 arasında değişkenlik gösterir. Program içerisinde katılımcılar dil bilgisel yeterlilik çerçevesinde kısa CV yazma ve günlük hayattaki işlevleri yerine getirmeye yönelik beceri kazanmıştır. 4.6 Bazaar Uygulaması - İngiltere İngiltere deki uygulama Heckmondwike ve Batley bölgelerinde Mayıs-Haziran 2014 tarihleri arasında 7 hafta süreyle yapılmıştır. Katılımcı grup Pazartesi ve Perşembe günleri saatleri arasında iki saatlik sürelerde bir araya gelmiştir. Grubun katılımcılarını Pakistanlı göçmen kadınlar oluşturmuştur. Yaş ortalaması 39 olan kadınlar Cawley Lane Okulunda bir araya gelerek akran eğitmenler ile çalışma yaptılar. Katılımcıların gereksinimi ESOL E1 düzeyinin biraz ilerisinde olup (A1 CEFR) düzeyindedir. Pilot uygulama için daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz Bazaar Uygulaması - Portekiz Portekiz uygulaması Lizbon da Praça Martim Moniz Meydanında gerçekleşmiştir. Uygulama bir TV kanalı tarafından da programa alınmış, Ağustos ayında gerçekleşmiş birçok turist tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Cumartesi öğleden sonar 4 adet akran eğitmenden oluşan bir takım 30 kişilik bir geniş öğrenici grubuna saat 14 ile 20:00 arasında ikişer saatlik periyotlarla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunu Çinli ve Pakistanlılar oluşturmuş yaşları aralığındadır. Programın dil seviyesini CEFR göre A1 ve A2 olarak belirtebiliriz. Ancak ender olarak B1 düzeyinde öğrencilerde katılmıştır. 11

13 5 Uygulamadan Öğrenilenler ve Öneriler Söylersen unuturum, öğretirsen hatırlarım, katılırsam öğrenirim. Benjamin Franklin Bazaar etkinliklerinin tasarlanmasında proje ortakları kendilerini Göçmen topluluklarına dil öğretirken karşılaşılan başarısızlıklardaki etmenler nelerdir? sorusunu sormuşlardır. Dil öğrenme programlarını tasarlayanlar başarısızlıkların aşağıdaki etmenlerden kaynaklandığını göz önüne almalılar: Öğretmen odaklı eğitim kültürü ve örgün eğitime odaklanma Öğrenicilerin bakış açısı ve yönelimlerini göz önüne almama Yetersiz yöntem bilgi ve araçlar Bu türlü bir eğitim programında gerekli becerilerin eksikliği (kültürel bilgi yoksunluğu) Çeşitlilikle başa çıkmada öğrenim materyallerinin tasarlanmasında kaynak eksikliği (örmeğin öğrenme şekilleri, kültürel farklılıklar ve benzerleri) Çoğunlukla toplumsal oluşan dış faktörlerde Bazaar program çerçevesinde dil öğrenmede başarısızlığa neden olabilir. Bu bağlamda aşağıdaki konular öne çıkar: Kültürel önyargılar, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı Yerel destekçi ve yetkililer ile işbirliği eksikliği Hedef kitlenin özellikleri: eğitim deneyimi alt yapısı, kişisel özellikler 12 Kültürel uyuma karşı direnç Yetersiz kaynaklar Sosyal ayrışma ve uca kayma (ev sahibi toplumdan uzaklaşma) Avrupa daki Bazaar Pilot uygulamalarından elde edilen deneyimler ve raporlar yukarıda sözünü ettiğimiz dil öğretimine yönelik mülteciler bağlamındaki olası sorunlardan kaçınabilmenin mümkün olduğuna işaret etmektedir. Bunun için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir: Sınırları olmayan bir sınıf yaratın ve etkinliğinizi orada yapın! İnsanlarla neredelerse orada buluşun, örneğin, sokakta, alışveriş merkezlerinde ve pazar yerlerinde. Onların seslerine kulak verin! Etkinlikleri tasarlarken topluluklarla danışma sonucunda katılımcıların yoğun gereksinim çözümlemeleri doğrultusunda program oluşturun. Fakat katılımcıların kolayca gereksinimlerini dile getirmelerini beklemeyin. Bazen onları teşvik etmeniz gerekebilir; Bireylerin ve toplulukların gereksinimlerini ve farklı ilgi alanlarını göz önüne alın; Katılımcıların sahip oldukları beceri ve yeterliliklerden yola çıkın;

14 Olabildiğince homojen gruplar oluşturun. Benzer dil yetisine sahip katılımcılardan oluşan gruptan vazgeçmelerini önlemek ve tutarlı bir öğrenme süreci oluşturmak kolay olur. Kurumlar, dernekler, katılımcılar, yerel yönetimler ile güvene dayalı ortaklık ve işbirliği oluşturun. Genel olarak toplumsak katılım ve özelde de dil eğitimini desteklemek için kültürel çeşitlilik hakkında bilgi sahibi olun ve bunlara saygı gösterin. Yaşama bağıntılı konular çerçevesinde günlük yaşam bağlamı ile ilişkilendirilmiş iş birliğine dayalı bir akran öğrenme ortamını destekleyin. Öğrenici dostu güvenli rahat bir öğrenme ortamı yaratmak. Akranlar, grup liderleri, eğitmenler ve diğer katılımcılar arasında karşılıklı anlayış ve güven oluşturmak (e.g. öğrenicilerin çocukları ile ilgilenmek). Toplum liderlerini ve akranları dil öğrenme sürecine dahil etmek: Dil öğrenmeyi gerçekleştirmede ve süreçte çoğunlukla gönüllülerden oluşan koçları, akran eğitmenleri, danışman ve benzerlerini dahil edin. Ancak onları süreç öncesinde dil öğrenme etkinlikleri konusunda eğittiğinize emin olun. Esneklik ve öğrenicilere odaklanma anahtar önem taşımaktadır. Bu yüzden onları aşağıdaki süreçlere dahil ediniz: Öğrenme yeri; İçerik; Uyarlanabilir ve kişiselleştirilebilir öğrenme materyalleri; Öğrenme süreci; Etkinliklerin zamanlanması; Grupların oluşturulması. Öğrenilecek konular, materyaller ve sürecin temellerini gerçek yaşam bağlam ve gereksinimlerinden alması gerekir: Kullanıcı tarafından geliştirilmiş içerik öğrenme sürecinde kişiselleştirilmiş öğrenme çözümlerinin geliştirilmesi; Öğreniciler, eğitmenler ve akran eğitmenler tarafından öğrenme sürecinin karşılıklı olarak ele alınması. Nesiller arası bir yaklaşımı destekleyin, Örneğin ailenin genç bireyleri ve arkadaşlar ileri yaştaki öğrenenlere yardımcı olabilirler. Bu yalnızca dil yeterliliklerinin öğrenilmesinde değil aynı zamanda güdülenme ve duygusal destek almalarında da yer almalıdır. Göçmenler gibi erişimi güç öğrenici gruplarının diğer gruplardan daha fazla desteğe ve güdülenmeye ihtiyacı vardır: Öğrenicilere etkili destek ve dönüt sağlayın. Dil öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme eş güdüm içerisinde gerçekleşir: Dil öğrenme konusunu diğer öğretme etkinliklerine bir geçiş olarak görün. Öğreniciler ve eğitmenler arasındaki toplumsak katılım süreçleri dil öğrenme ve öğretmenin ötesine kolaylıkla geçebilir: Öğrenme sürecine günlük yaşamda karşılaşılan problemler gibi dış etmenlerde dahil etmeye çalışın. 13

Öğrenen toplumda aktif yaşlılar

Öğrenen toplumda aktif yaşlılar Öğrenen toplumda aktif yaşlılar Tavsiyeler Seti İçindekiler ASLECT projesi... 2 Yaşlıların öğreniminde Avrupa Politikaları... 2 Yöntem ve Araçlar... 4 Yaşlıları kendi toplumlarında aktif olmaya ikna etme

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

INTERGEN GÖRME ENGELLİLER ARASI BİLGİ PAYLAŞIMI

INTERGEN GÖRME ENGELLİLER ARASI BİLGİ PAYLAŞIMI GRUNDTVIG ÇOK TARAFLI PROGRAMI INTERGEN GÖRME ENGELLİLER ARASI BİLGİ PAYLAŞIMI ATÖLYE ÇALIŞMASI ORGANİZASYONU VE TESİS EDİLMESİ ÖZET 1. INTERGEN PROJESİNİN TANITIMI... 3 2. ATÖLYE ÇALIŞMASI MODERASYONU

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon Gençlik Program Kılavuzu 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 GİRİŞ... 3 BÖLÜM A GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı YAYGIN EĞİTİM VE GENÇLİK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Fatoş Oktay Gençlik ve

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Tiyatro, Başlangıç Düzeyindeki Mesleki Eğitim için Geliştirme Metodu [İyi uygulamaları kapsayan kısa kılavuz]

Tiyatro, Başlangıç Düzeyindeki Mesleki Eğitim için Geliştirme Metodu [İyi uygulamaları kapsayan kısa kılavuz] Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Tiyatro, Başlangıç Düzeyindeki Mesleki Eğitim için Geliştirme Metodu [İyi uygulamaları kapsayan kısa kılavuz] Ref. num.:

Detaylı

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

This document has been produced with the financial assistance of the European Uninon. Bu döküman, Avrupa Birliği nin mali yardımıyla hazırlanmıştır.

This document has been produced with the financial assistance of the European Uninon. Bu döküman, Avrupa Birliği nin mali yardımıyla hazırlanmıştır. This document has been produced with the financial assistance of the European Uninon. Bu döküman, Avrupa Birliği nin mali yardımıyla hazırlanmıştır. SPOR EĞİTİMİ YOLUYLA SOSYAL KATILIMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı. Önsöz

Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı. Önsöz 1 Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı Yasal Uyarı Bu proje, Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın [iletişim] yalnızca yazarın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere 1 Yazarlar: Prof. Dr. Justin Allen EURACT Eski Başkanı Müfredat Geliştirme Grubu Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji İngiltere Prof. Dr. Igor Švab Aile Hekimliği Bölüm Başkanı Tıp Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı