Bu kitapçığın içerdiği materyallerin yeniden basımı ancak ticari olmayan amaçlarla ve bu kaynağa gönderimde bulunarak ve izin alınarak mümkündür.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitapçığın içerdiği materyallerin yeniden basımı ancak ticari olmayan amaçlarla ve bu kaynağa gönderimde bulunarak ve izin alınarak mümkündür."

Transkript

1 BAZAAR Proje Ortakları, 2013 Borgorete Società Cooperativa Sociale, Italya Comune di Perugia, Italya The MRS Consultancy Ltd, Birleşik Krallık E-VIA Palco de Sombras, Portekiz NTL New Technologies & Learning in Europe e.v, Almanya Çukurova Üniversitesi, Türkiye DIA-SPORT niisascossa, Bulgaristan Bu kitapçığın içerdiği materyallerin yeniden basımı ancak ticari olmayan amaçlarla ve bu kaynağa gönderimde bulunarak ve izin alınarak mümkündür. Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. Web: Blog: Fb: Bazaar Project e-posta: Bu proje Avrupa Komisyonundan alınan destekle yapılmıştır. Bu kitapçık sadece yazarların görüşünü yansıtmakta olup Komisyon içerisinde bulunan materyalin kullanımından doğan herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz. 1

2 İçindekiler 1. Giriş Değişen Öğrenme Dinamikleri içerisinde Bazaar Örgün ve Yaygın Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Yaşama Yaygın Öğrenme Yaşam Örüntülü Öğrenme Yaşam Bağıntılı Öğrenme Bazaar Dil Öğrenme Programı Çerçeve Amaçlar Temel Bileşenler Yöntem Pilot Uygulamalar Öğrenme Materyalleri Dil Öğrenme Aktiviteleri Bazaar Pilot Uygulama Sonuçları Genel Bakış Bazaar Bulgaristan Bazaar Almanya Bazaar İtalya Bazaar Portekiz Bazaar İngiltere Öneriler ve Çıkarımlar Ek 1: Sözlük

3 1. Giriş Sözcüğü proje bağlamında Pazar yerinde öğrenme ve deneyim alışverişi yerine kullanılmaktadır ve proje Avrupa Komisyonu Yaşam Boyu Öğrenme Programı tarafından desteklenmektedir. Projenin temel amacı bir göçmen geçmişine sahip yetişkinler arasında deneyim, bilgi değişimi sağlamakla birlikte onları dil öğrenme için teşvik etmektir. Projenin yaklaşımı öğrenici odaklı kavramdan yola çıkarak günlük bağlamlarda yaşama odaklı yaşama öğrenmeyi sağlamak, toplumsal bütünleşme, vatandaşlık ve topluluk bilincini artırmaya odaklıdır. Bunlardan yola çıkarak Bazaar projesi: Toplumsal düzeyde kültürlerarası sosyal iletişimi güçlendirmek; Toplum yaşamına göçmenlerin dâhil olmasını sağlamak için bireyleri teşvik etmek; Proje ortağı ülkelerde özellikle ileri yaştaki kadın ve erkekler olarak üzere eğitim sürecinin dışında kalmış göçmen topluluklar arasında öğrenme güdüsünü tetiklemek; Benzeri tekrarlanabilir ve sürdürülebilir materyaller, yöntemler, öğrenme sürecini sınamaya yönelik tasarımlar yapmaktır. Bazaar projesi kavramı Birleşik Krallık, Portekiz, İtalya, Almanya ve Bulgaristan daki çeşitli öğrenme ortamlarında denenmiş ve sonuçları bu kitapçıkta raporlanmıştır. Bazaar projesi Pazar yeri terimini hem gerçek anlamı hem de eğriltileme anlamıyla kullanmaktadır. Yani Pazar yeri gerçek anlamıyla insanların buluşup iletişimde oldukları somut bir yer olarak algılanabilir. Pazar yeri olası sorunların çözülmesinde bir aracılık zemini ve kültürlerarası farkında lığı işbirliğini iletişimi kolaylaştıran bir yerdir; Tüm öğreniciler eğitim anlamında ilgili başarıya ulaşmada ve bunun bütünlüğünü devam ettirmede Pazar yerini somut anlamda bir öğrenme yeri olarak kullanmaktadır; Pazar yeri yaratıcı düşüncenin öğrenmeyi kolaylaştırıcı ortamın bulunduğu fikirlerin üretildiği bir ortam olarak algılanmaktadır. Bu kullanım kılavuzu ayrıntılı bir şekilde ortak ülkelerde pilot topluluklarda yapılan uygulamayı sunmaktadır: Sofya, Bulgaristan; Erlangen, Almanya; Perugia, Italya; Lizbon, Portekiz; Heckmondwike ve Batley, Batı Yorkshire Bölgesi İngiltere Kullanım kılavuzu aynı zamanda Avrupa daki diğer ülkelerde var olan farklı göçmen topluluklarına dil öğretmede Bazaar yaklaşımının uygulanmasını sunmakta örnek ve önerilerle proje ortaklarının deneyimlerini ip uçlarını ve sorunlarla başa çıkabilmede yardımcı olabilecek konuları içermektedir. 2

4 2. Değişen Öğrenme Dinamikleri İçinde Bazaar Proje içinde bulundukları durumları nedeniyle hassas bir konumda olan hedef göçmen gruplarının dil öğrenmeleri üzerine odaklanmaktadır. Bazaar projesi belirgin bir şekilde 2001 yılında CEDEFOP tarafından ortaya konulan üç bacaklı bir model üzerine oturmaktadır: örgün öğrenme, yaygın öğrenme, yaşama yaygın öğrenme. Bazaar projesi bu durumdaki göçmenlerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Materyallerinin içerisinde el ilanlarından trafik işaretlerine posterlerden gazetelere uzanan gerçek yaşamı yansıtan öğeler bulunmaktadır. Bu kaynaklara erişim dijital medya sayesinde toplumsal erişime kolaydır. Bu dijital medya: 2.1 Örgün & Yaygın Öğrenme Göçmenler için dil becerileri geliştirilmesinde örgün öğrenim vatandaşlığa başvurmalarında, sosyal yardım hakkı elde etmelerinde, çalışmalarında ve bulunma izni almalarında önemlidir. Yaygın öğrenme önceden belirlenmiş bir müfredata dayalı öğrenme metotları ve materyallerini izleyen ilgili sertifikasyon çerçevesinde işlev gösteren dil kurslarına gönüllü olarak katılımla gerçekleşebilir. Bu öğrenme şekli daha çok bir yüksek öğrenim deneyimine sahip belirli bir sosyo-ekonomik düzeydeki bireyler için geçerli olup Bazaar projesi hedef grubunun dışında kalmaktadır. Yaşama yaygın öğrenme daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamada ciddi güçlükler çeken göçmen gruplarında gerçekleşir. Bu tür öğrenme sürecinde dilin yapısal özelliklerine odaklanmadan bağlamsal öğrenme etkinlikleri yürütülür. Güdülenme sosyal ve fiziksel ihtiyaçtan doğar. Temel düzeyde iletişime dayalıdır Televizyon eş zamanlı görsel yazılı ve işitsel veri aktarımı sağladığı için 2. İnternet, hemen sınırsız potansiyele sahip olduğu, hiç iletişim maliyetinde olmadığı için çok dilli erişime olanak sağladığı için 2.2 Hayat boyu Öğrenme 21. yüzyılın küreselleşmiş toplumsal ihtiyaçları için sadece okulda dil öğrenmek yeterli değildir. Bu özellikle göçmenler için geçerli olup onların topluma dahil olmalarında dil yeterliliklerine sahip olmaları açıısından Avrupa vatandaşlığı için gereklidir. Bazaar projesi değişen nüfus çeşitliliğini göz önünde bulunur. 2.3 Yaşama yaygın öğrenme Bu terim 1990 yıllarında artan bir şekilde kullanılmaya başladı. Buna göre öğrenme edinimi artık vatandaşların yaşam sürecinde sadece mesleki eğitimsel sosyal ya da eğlenceye yönelik olarak kabule edilmeyip tüm yaşama yaygın hale getirilmiştir. Dil öğrenimi için yaşama yaygınlık

5 normalde örgün bir bağlam olan okulda başlar. Erasmus seyahat be benzeri durumlar için bir ön koşul olmakla birlikte etnik kültürel ve benzeri hoşgörü gelişiminde vatandaşlık bilinci gelişiminde önemli rol oynar. Bazaar doğası itibariyle bu öğrenme biçimine gönderme yapar. Geçmişte öğrenme kaynakları daha ciddi ve pahalıydı: Özel veya kurumsal dil öğretmenleri ve kitapları Zaman kaybına yol açan seyahat masrafları Akran öğrencilerle erişimde güçlük 21. yüzyıldaki tüm etkinlikler gibi dil öğrenmek ve ekonomik teknolojik topluma dayalı kültürel insani hareketlerinden şekil alır. 2.4 Yaşam örüntülü öğrenme Adını teknolojideki tüm teknik ekipman ın işlevlerinin birbiriyle örüntülü halde kullanılmasından alan yaşam örüntülü (LEL) öğrenim öğrenme ediniminin yaşamdaki tüm etkinliklerinize yaygınlaştırılmasına gönderimde bulunmaktadır. Örneğin sağlık problemleri için bir doktordan görüş almaya giden insanları birçoğu bu sürecin aşamalarında birçok öğrenme gerçekleştirirler. Bu tür bir öğrenme şeklide yaşama örgün öğrenmeye örnek olarak verilebilir. 2.5 Yaşama Bağıntılı öğrenme Yaşam boyu, yaşama yaygın, yaşam örüntülü öğrenmelerin tümü bir bileşke halinde yaşam bağıntılı öğrenme kavramına işaret eder. Bunu LL + LW + LE = LRL şeklinde yapılandırılabilir. Yaşama bağıntılı öğrenme insanlık için bir yaşam hakkı olarak öğrenme alışkanlığına dönüşmesi bağlamında potansiyele sahiptir. Bu hak Bazaarın hedef kitlesi olan dezavantajlı göçmenleri de kapsar. Bununla Bazaar yenilikçe yönteminin uygulanması eylemini yaygınlaştırarak ve teşvik ederek abu amacını gerçekleştirmeye çalışır. Böylece hedef gruplar topluma katkıda bulunmak için potansiyelini maksimum derecede kullanma yolunda dil yeterliliklerini geliştirme şansı elde ederler. 4

6 3. Bazaar Dil Öğrenme Programı 3.1 Çerçeve Avrupa Konseyi tarafından ortak Avrupa Ortak Çerçevesinin kültürel alanında uzlaşıyı benimseyerek üyeleri arasında daha güçlü birliktelik gerçekleştirmek için 2001 yılında önerilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu programın amaçları: Geliştirilmesi ve korunması gereken değerli ortak bir kaynak olarak Avrupa bağlamı içerisinde çeşitli dillerin ve kültürlerin geliştirilmesi Avrupa çapında hareketliliği karşılıklı anlayışı geliştirerek önyargı ve ayrımcılığın üstesinden gelebilmek için farklı ana dil art alanından gelen Avrupa vatandaşları arasında iletişim ve etkileşimi kolaylaştırma amacıyla modern Avrupa dillerinin öğrenilmesine daha iyi erişim sağlamak; Dil öğretimi ve öğretimimi alanında Avrupa boyutunda daha etkili olabilmek için ulusal eğitim politikalarının geliştirilmesi Farklı bir dili konuşan yetişkin ve genç insanlarla bilgi ve fikir değişiminde bulunmak ve kendi duygu ve düşüncelerini aktarabilmek; Kendi kültürel mirasını ve diğer insanların düşünce biçimi ve yaşam tarzlarını daha iyi ve geniş açıyla anlayabilmek; Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi için uygun araç ve ölçeklerin geliştirerek. Uygun materyal ve yöntem geliştirerek olası olduğunca gerçek hedef belirleyerek öğrencilerin kaynaklarını özelliklerini güdülenme çeşitlerini ve ihtiyaçlarını dil öğrenme ve öğretmeye temel alarak uygun materyal geliştirmek ve desteklemek. Bazaaar projesi günlük yaşamda karşılaştığımız göçmen grup ve onların kültürlerine yukarıda sözünü ettiğimiz amaç ve hedefleri uygulamış ve uyarlamıştır. Proje öğrenicilerimizin sahip oldukları hedef kültür ve dile yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlar. Proje ortakları ihtiyaç analizi yaparak ve sonuçlarını telem alarak gerçekçi amaçlar benimser. Bu temel ilkeleri temel alarak CEFR genel bazı ölçütler doğrultusunda dil öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlar. Yani Kültürel İşbirliği Konseyi tarafından önerildiği şekliyle bu önlemler aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde düzenlenmiştir: Diğer bir ülkede günlük iş yaşamayla başa çıkabilmek; Amaçlar Bazaar tarafından ortaya konulan dört boyutu vardır:

7 Küresel genel iletişimsel yeterliliğe ulaşmak için tüm katılımcılara hedef dilin tüm dilbilgisel yeterliliklerini kazandırmak Modüler özel amaçlı olarak Pazar ortamında öğrencilerin dil yeterliliklerini geliştirmek Özel amaçlı öğrencilerin dil becerilerini edinmesinde farklı yeterlik düzeylerinde farklı amaçlarda odaklanma Kısmi proje ortağı ülkelere özel Pazar ortamlarına ait belirli becerilerin öğretilmesinde sorumluluğu üstlenme 3.3 Ana Bileşenler Projenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerçeğe uygun bir yaklaşım belirleyip özgün kapsamlı ve dil bilgisi be becerilerini içerecek bir tasarım yapılmıştır. Özgünlük günlük yaşamda karşılaşılan materyalleri kullanmaktadır. Aynı zamanda bilginin açık bir tasarım ve düzenli olarak verilmesi amacıyla saydamlık ön plana alınmıştır. Projenin materyallerinin bağışık bir düzen izlemesi amacıyla içyapısında belirli bir düzen takip edilmiştir. Programın tasarımı kullanıcı dostu dinamik, açık esnek çok amaçlı ve dogmatikten uzaktır: Çok amaçlı tasarımı hedef dilde okuryazarlık ve iletişim becerileri göz önüne alınarak dil öğrenmeyi kolaylaştırıcı uygulaması kolay bir yaklaşım sergiler Esnekliği oluşturulan platformun farklı ortamlarda kullanılabilirliğine el vermektedir Tasarımın açık yapısı genişletilebilmesine ve amaca yönelik ayarlar yapılabilmesine el b-vermektedir. Dinamik tasarımı kullanım ile gelişecek deneyimler doğrultusunda değişime ve sürekli bir gelişime açık olmayı sağlamıştır. 6 Kullanıcı dostu olması eğitimci ve öğrenciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve uygulanabilirliğini sağlamaktadır. Dogmatikten uzak olması özellikle bir veya bir kaç dilbilimsel ve eğitimsel kuramlara sınırlı olmaması ve eklektik bir yapıya sahip olmasıdır. 3.4 Yöntem Bazaar öğrenme program 40 ile 60 saatlik eğitim programını içeren yaygın bir öğrenme ortamı sunar. Göçmenlerin önüne çıkan sosyal ve psikolojik engelleri göz önünde bulunduran Bazaar öğrenme program tehditkâr olmayan öğrenci dostu bir öğrenme ortamı yaratır. Bu nedenle Bazaar hedef göçmen kitlesine akran eğitmenler bütünleştirerek sosyal iletişimi kuvvetlendirir ve bu yolla karışıklıkları gidermeyi amaçlar. Bazaar öğrenme program eğitmenler için rehber kılavuzda gerekli becerileri sıralar. Bu doğrultuda programa katılacak eğitmenler: Katılımcı gereksinmelerini belirleyebilmeli Öğrenme sürecinde katılımcılarla iş birliği yapıp birlikte hareket edebilmeli Özerk öğrenme için katılımcılara yol gösterip ilgili öğretme materyali hazırlayabilmeli Katılımcıların içinde bulundukları durumları anlayıp duygudaşlık bir ilişki kurabilmeli Kültürel farklılıklardan kaynaklanabilecek sorunlarla başa çıkabilecek sosyal becerilere sahip olmalıdır. CEF göre A1 ve A2 düzeylerinde tasarlanan program ilgili anlama ve üretime yönelik dil becerileri ile iletişim yetilerini içerir. Bunun nedeni katılımcıların tamamen başlangıç düzeyinde olduklarını var sayarak temel

8 düzeyde iletişim kurabilecek düzeye getirmektir. Öğretme materyalleri ve aktiviteleri özellikle gerçek yaşamı yansıtacak şekilde ve iletişimsel bir içeriğe sahip olacak şekilde tasarlanmış sağlık hizmetlerine ulaşımdan pazarlık yapmaya kadar uzaman bir yelpazenin gerektirdiği iletişimsel hedeflerin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Yine bu nedenden dolayı kullanılan etkinlikler ve materyaller yaratıcılığa, problem çözmeye, rutin gündelikleri gerçekleştirmeye b,it tartışmada rol almaya bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye ve devlet dairesinde işlerini takip etmeye yönelik bir içeriğe sahiptirler. Özetle program gerçek yaşamda mesleki hayatta kişisel ilişkilerde işlevleri gerçekleştirmeye yönelik yetilerle katılımcıları donatmayı amaçlar. 3.5 Pilot Uygulamaların Yapısı Proje katılımcıların ve eğitmenlerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış be içerik bu doğrultuda bir esneklik sergilemektedir. Projenin çıktılarından yararlanacak kişiler için ilgili veriyi elde edebilmeleri açısından hedef ülkelerdeki farklı Pazar bağlamlarına bir tanıdıklık oluşturacak şekilde pilot uygulamaların yapısı oluşturulmuştur. Pilot uygulamaların basamakları aşağıdaki gibidir: 6. Basamak Öğrenme materyallerini geliştirmek 7. Basamak Hedef kitle ile etkinlikleri gerçekleştirmek 8. Basamak Pilot uygulamayı değerlendirmek ve raporlamak 3.6 Öğrenme Materyalleri Öğrenme materyallerinin geliştirilmesinde Bazaar dil bilgisel sosyal ve kültürel bağlamlarda iş görebilmek için gerekli becerileri katılımcılara kazandırarak tutarlı ve gerçek yaşama yakın bir yaklaşım sergiler. Bu yaklaşımda A1 ve A2 düzeylerinde anlamaya üretime ve iletişime yönelik beceriler hedeflenir. Bu materyallerde kullanılan bazı konu başlıkları günlük yaşamda karşılaşılan durumları içerir. Kişisel detaylar ve tecrübeler İş yaşamı Eğitim ve kurslar İkametgâh İş ve aile yaşamı Sağlık ve bakım Ulaşım Hava durumu Alışveriş Boş zaman değerlendirme aktiviteleri Misafir ülke 1. Basamak Öğrenme bağlamını tanımlamak 2. Basamak Öğrencileri belirleme 3. Basamak İhtiyaç analizi yapmak 4. Basamak Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi yoluyla gereksinmelere karşılık verme 5. Basamak Eylem planı hazırlamak amacıyla atölye çalışmaları yapmak ve eğitmenleri akran liderlerini ve koçlarını dahil etmek 7 Öğrenme etkinlikleri gerçek yaşam bağlamında gerekli durumlarla katılımcıların başa çıkmasını sağlayacak alışverişte pazarlık yapma, evdeki tamirat için ev sahibi ile iletişim kuma gibi iletişimsel etkinlikleri içerir. Örneğin: Reklamlar Sokak tabela ve işaretleri Listeler; Çizelgeler Formlar;

9 Belgeler Şemalar; Mektup, elektronik posta ve yazışmalar Notlar El ilanları Yönergeler Öyküler Dili kolaylaştırılmış dergi ve magazinler 3.7 Dil Öğrenme Etkinlikleri Bazaar projesi öğrenme etkinlikleri bir sosyal yaşamın düzeninde bazı bağlamsallaştırılmış özel durumları yansıtmaktadır. Bu noktada etkinlikler tamamen dile yönelik edimlerin içermeyebilir. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken katılımcıların iletişimsel etkinliği sağlanır. Bu yeterlilikler aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Dilbilimsel yeterlilik Toplum dilbilimsel yeterlilik; Edimsel yeterlilik İletişimsel yeterlilik bir dil kullanıcısının dil bilgisel kurallarına seslere sözcük dağarcığına ve bu bilgiyi uygun durumda nasıl kullanacağına ait sosyal yeterliliğine gönderimde bulunur. Dil bilgisinin ek olarak dil kullanımının sosyal boyutu ile uğraşmak için kişinin bir kültürden diğerine farklılık gösteren iletişim yöntemlerinde yetkin olması gerekir. Kültürler arası yanlış anlaşılmaların en yaygın sebepleri olan nezaket kuralları selamlaşma seçimlikleri gibi kullanımlar sosyal ilişkilerin dil bilgisel göstergelerini oluşturur. Yine aynı şekilde iletişim stratejilerinin kullanımında yeterlilik iletişimsel etkinliklerde başarılı bir rol almada bir konuşma esnasında söz alma gibi durumlarda önemli bir gerekliliktir. Aşağıda Pazar yerlerinde dükkanlarda dil kullanımının katılımcılar tarafından nasıl üstesinden gelinebileceğine dair günlük yaşama ilişkin bir takım örneklemler sunulmaktadır. Görev tanımı Öğrenciler mal ve hizmet alımına ilişkin işleri nasıl yapabileceklerini öğrenmelidirler Görev amacı Öğrenciler pazarlık yapma mal siparişi verme fiyat miktar sorgulama fikir belirtme gibi basit işlemlerde soru sorabilmelidirler. Mal ve hizmet satın alma sürecinin akışı 1. Alışveriş noktasına ulaşım a. Yerin bulunması 2. İletişim kurma a. selamlaşma 3. Mal ve hizmet seçimi a. bilgi verme ve sorgulama b. seçeneklerin belirlenmesi (fiyat, kalite renk ve benzeri) c. Fikir belirtme ve alma d. Tercih belirtme ve sorgulama e. Satın alma 4. Ödemenin gerçekleştirilmesi 5. Alışveriş noktasından ayrılma a. teşekkür etme b. vedalaşma 8

10 Örnek iletişim Tezgahtar: Yardımcı olabilirmiyim? Müşteri: Bu giysinin büüyük bedeni var mı? Tezgahtar: Hangi beden? Müşteri: 6 beden. Fakat 8 bedenide deneyebilirim? Tezgahtar: Tamam, bir bakayım. (geri gelir) Buyurun, 8 beden buldum. Müşteri: Teşekkürler. Prova odası nerede? Tezgahtar: Hemen köşede. Bir şeye ihtiyaç duyarsanız seslenin. Tezgahtar: Nasıl oldu? Müşteri : Çok iyi değil. Bir beden küçük var mı? Tezgahtar: Bu renkte elimizde tek beden var. Başka renk istermisiniz. Müşteri: Hayır, bu renk güzel. Teşekkürler. Yukarıda örneklenen gerçek yaşam kesitine ek olarak Bazaar öğrenme program bazı diğer eğitimsel görevlerde sunmaktadır. Bu tür görevlerin amacı özellikle dil öğreniminde yardımcı olmaktır. Bu tür bir dil öğretme etkinliği hedef dilden bağımsız bir uygulama fırsatı sunmak ve hedef dilin yazı sistemi ve alfabesi dışında bilgi vermektir. 9

11 4. Bazaar Pilot Uygulama Sonuçları 4.1 Genel Bakış Bazaar pilot uygulamasının gerçekleştiği beş ülkede geçtiğimiz yıl yenilikçi Pazar uygulamasının öğrenici odaklı ve yaygın eğitime yönelik somut bir ürünü ortaya konmuştur. Aşağıda katılımcı her bir ülkenin pilot uygulamalarına yönelik kısa bilgilere ulaşabilirsiziniz. 4.2 Bazaar Uygulaması - Bulgaristan Bulgaristan devlet mülteciler ajansıyla imzaladığı bir anlaşma sonucunda Sofya da Bulgaristan a henüz gelmiş ve hemen hiç Bulgarca bilmeyen 19 Mülteci ile bir grup kurmuş ve uygulama yapmıştır. Uygulamayı DIA- SPORT Kurumu gerçekleştirdi. Pilot Uygulama Ekim Şubat 2014 tarihleri arasında 64 saat olarak gerçekleşti. Her uygulama 2 saat sürdü. Hedef grup Suriye, Irak, Afganistan, Sudan, Cezayir ve Pakistan dan gelen yaş arası 19 katılımcı ile gerçekleşti. Katılımcılar A1 düzeyinde basit bir iletişimi yürütebilecek dil seviyesine ulaştılar. 4.3 Bazaar Uygulaması Almanya Almanya daki uygulama mülteciler için hazırladıkları doktor hasta arasındaki ilişkiye dayalı bir temayı temel alan Mülteciler için MediCourse programına katıldılar. Bu kapsamda Erlangen da yer alan üç göçmen evinde kayıtlı hasta, hamile ve küçük çocuklu aileler eğitim aldılar. Program Mayıs 2014 de başladı ve istek üzerine halen devam etmektedir. Gruplar 2-5 arasında değişen öğrencilerden oluşmaktadır. Bu gruplar haftada 3-5 saat ders yaparlar. Yaş ortalaması arasındadır. Katılımcıların kendileri veya aile bireyleri Renan bozukluğu, diyabet, depresyon, astım, kanser, migren, omurilik hastalığı, HIV, kronik gastrit gibi hastalık teşhisi konmuş kişilerden oluşmaktadır. Bu gruplara A1 düzeyinde tıbbı anlamda iletişim kurma becerisi kazandırılmıştır. Başlangıçta 22 olan katılımcı sayısı 18 olarak gerçekleşmiştir. Bazaar uygulamalı ortak kurum olan NTL tarafından gerçekleştirilmiştir. Bamberg Üniversitesi ve VAWI (i.e. Virtuellen Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik ) Programı bu uygulamanın teknik desteğini üstlenmiştir. 10

12 4.4 Bazaar Uygulaması - İtalya İtalya da Perugia şehrinde gerçekleşen pilot uygulama hem pazarda hem de kapalı alan olarak Commune di Perugia tarafından sağlanan ofislerde gerçekleşmiştir. Pilot 16 hafta olmak üzere 2014 yılında Mart ve Haziran ayları arasında gerçekleşmiştir. Pazar günleri saatlerinde her Salı günü de arasında olmak üzere 55 saat olarak yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20 ile 50 arasında değişmekte olup 35 yaş ortalamasına sahiptir. Dil eğitiminin seviyesi CEFR göre A1 ile B1 arasında değişkenlik gösterir. Program içerisinde katılımcılar dil bilgisel yeterlilik çerçevesinde kısa CV yazma ve günlük hayattaki işlevleri yerine getirmeye yönelik beceri kazanmıştır. 4.6 Bazaar Uygulaması - İngiltere İngiltere deki uygulama Heckmondwike ve Batley bölgelerinde Mayıs-Haziran 2014 tarihleri arasında 7 hafta süreyle yapılmıştır. Katılımcı grup Pazartesi ve Perşembe günleri saatleri arasında iki saatlik sürelerde bir araya gelmiştir. Grubun katılımcılarını Pakistanlı göçmen kadınlar oluşturmuştur. Yaş ortalaması 39 olan kadınlar Cawley Lane Okulunda bir araya gelerek akran eğitmenler ile çalışma yaptılar. Katılımcıların gereksinimi ESOL E1 düzeyinin biraz ilerisinde olup (A1 CEFR) düzeyindedir. Pilot uygulama için daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz Bazaar Uygulaması - Portekiz Portekiz uygulaması Lizbon da Praça Martim Moniz Meydanında gerçekleşmiştir. Uygulama bir TV kanalı tarafından da programa alınmış, Ağustos ayında gerçekleşmiş birçok turist tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Cumartesi öğleden sonar 4 adet akran eğitmenden oluşan bir takım 30 kişilik bir geniş öğrenici grubuna saat 14 ile 20:00 arasında ikişer saatlik periyotlarla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunu Çinli ve Pakistanlılar oluşturmuş yaşları aralığındadır. Programın dil seviyesini CEFR göre A1 ve A2 olarak belirtebiliriz. Ancak ender olarak B1 düzeyinde öğrencilerde katılmıştır. 11

13 5 Uygulamadan Öğrenilenler ve Öneriler Söylersen unuturum, öğretirsen hatırlarım, katılırsam öğrenirim. Benjamin Franklin Bazaar etkinliklerinin tasarlanmasında proje ortakları kendilerini Göçmen topluluklarına dil öğretirken karşılaşılan başarısızlıklardaki etmenler nelerdir? sorusunu sormuşlardır. Dil öğrenme programlarını tasarlayanlar başarısızlıkların aşağıdaki etmenlerden kaynaklandığını göz önüne almalılar: Öğretmen odaklı eğitim kültürü ve örgün eğitime odaklanma Öğrenicilerin bakış açısı ve yönelimlerini göz önüne almama Yetersiz yöntem bilgi ve araçlar Bu türlü bir eğitim programında gerekli becerilerin eksikliği (kültürel bilgi yoksunluğu) Çeşitlilikle başa çıkmada öğrenim materyallerinin tasarlanmasında kaynak eksikliği (örmeğin öğrenme şekilleri, kültürel farklılıklar ve benzerleri) Çoğunlukla toplumsal oluşan dış faktörlerde Bazaar program çerçevesinde dil öğrenmede başarısızlığa neden olabilir. Bu bağlamda aşağıdaki konular öne çıkar: Kültürel önyargılar, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı Yerel destekçi ve yetkililer ile işbirliği eksikliği Hedef kitlenin özellikleri: eğitim deneyimi alt yapısı, kişisel özellikler 12 Kültürel uyuma karşı direnç Yetersiz kaynaklar Sosyal ayrışma ve uca kayma (ev sahibi toplumdan uzaklaşma) Avrupa daki Bazaar Pilot uygulamalarından elde edilen deneyimler ve raporlar yukarıda sözünü ettiğimiz dil öğretimine yönelik mülteciler bağlamındaki olası sorunlardan kaçınabilmenin mümkün olduğuna işaret etmektedir. Bunun için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir: Sınırları olmayan bir sınıf yaratın ve etkinliğinizi orada yapın! İnsanlarla neredelerse orada buluşun, örneğin, sokakta, alışveriş merkezlerinde ve pazar yerlerinde. Onların seslerine kulak verin! Etkinlikleri tasarlarken topluluklarla danışma sonucunda katılımcıların yoğun gereksinim çözümlemeleri doğrultusunda program oluşturun. Fakat katılımcıların kolayca gereksinimlerini dile getirmelerini beklemeyin. Bazen onları teşvik etmeniz gerekebilir; Bireylerin ve toplulukların gereksinimlerini ve farklı ilgi alanlarını göz önüne alın; Katılımcıların sahip oldukları beceri ve yeterliliklerden yola çıkın;

14 Olabildiğince homojen gruplar oluşturun. Benzer dil yetisine sahip katılımcılardan oluşan gruptan vazgeçmelerini önlemek ve tutarlı bir öğrenme süreci oluşturmak kolay olur. Kurumlar, dernekler, katılımcılar, yerel yönetimler ile güvene dayalı ortaklık ve işbirliği oluşturun. Genel olarak toplumsak katılım ve özelde de dil eğitimini desteklemek için kültürel çeşitlilik hakkında bilgi sahibi olun ve bunlara saygı gösterin. Yaşama bağıntılı konular çerçevesinde günlük yaşam bağlamı ile ilişkilendirilmiş iş birliğine dayalı bir akran öğrenme ortamını destekleyin. Öğrenici dostu güvenli rahat bir öğrenme ortamı yaratmak. Akranlar, grup liderleri, eğitmenler ve diğer katılımcılar arasında karşılıklı anlayış ve güven oluşturmak (e.g. öğrenicilerin çocukları ile ilgilenmek). Toplum liderlerini ve akranları dil öğrenme sürecine dahil etmek: Dil öğrenmeyi gerçekleştirmede ve süreçte çoğunlukla gönüllülerden oluşan koçları, akran eğitmenleri, danışman ve benzerlerini dahil edin. Ancak onları süreç öncesinde dil öğrenme etkinlikleri konusunda eğittiğinize emin olun. Esneklik ve öğrenicilere odaklanma anahtar önem taşımaktadır. Bu yüzden onları aşağıdaki süreçlere dahil ediniz: Öğrenme yeri; İçerik; Uyarlanabilir ve kişiselleştirilebilir öğrenme materyalleri; Öğrenme süreci; Etkinliklerin zamanlanması; Grupların oluşturulması. Öğrenilecek konular, materyaller ve sürecin temellerini gerçek yaşam bağlam ve gereksinimlerinden alması gerekir: Kullanıcı tarafından geliştirilmiş içerik öğrenme sürecinde kişiselleştirilmiş öğrenme çözümlerinin geliştirilmesi; Öğreniciler, eğitmenler ve akran eğitmenler tarafından öğrenme sürecinin karşılıklı olarak ele alınması. Nesiller arası bir yaklaşımı destekleyin, Örneğin ailenin genç bireyleri ve arkadaşlar ileri yaştaki öğrenenlere yardımcı olabilirler. Bu yalnızca dil yeterliliklerinin öğrenilmesinde değil aynı zamanda güdülenme ve duygusal destek almalarında da yer almalıdır. Göçmenler gibi erişimi güç öğrenici gruplarının diğer gruplardan daha fazla desteğe ve güdülenmeye ihtiyacı vardır: Öğrenicilere etkili destek ve dönüt sağlayın. Dil öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme eş güdüm içerisinde gerçekleşir: Dil öğrenme konusunu diğer öğretme etkinliklerine bir geçiş olarak görün. Öğreniciler ve eğitmenler arasındaki toplumsak katılım süreçleri dil öğrenme ve öğretmenin ötesine kolaylıkla geçebilir: Öğrenme sürecine günlük yaşamda karşılaşılan problemler gibi dış etmenlerde dahil etmeye çalışın. 13

Kavramlar Sözlüğü. With the support of the Grundtvig Programme of the European Union

Kavramlar Sözlüğü. With the support of the Grundtvig Programme of the European Union Kavramlar Sözlüğü 1 With the support of the Grundtvig Programme of the European Union BAZAAR Proje Ortakları, 2013 Borgorete Società Cooperativa Sociale, Italya Comune di Perugia, Italya The MRS Consultancy

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu Günlük çalışma programlarında, çalışmalarda ve yetişkin eğitimi rehberlik faaliyetlerinde kullanmak üzere kabiliyetlerin keşfi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC)

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Avrupa da sosyal bütünleşme ve sosyal içermenin sürdürülebilir bir biçimde teşvik edilmesinde Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı hayati öneme sahiptir. Ancak çoğu

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet konağı 17400 - Çan, Turkey Tel.: +902864161030 Fax: +902864161044 can.meb.gov.tr O4: Yetişkin Eğitmenlerinin Eğitim Kursu Çok kültürlü ve çok etnik yapılı grupların

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus +

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus + Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + İzmir 2013 PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre ve bütçe içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU Avrupa Birliği ne uyum sürecinde attığımız her adım vatandaşlarımızın eğitim düzeyini, hak ve

Detaylı

Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları

Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları Ders Adı Web Tasarımı ve Geliştirme Ders Kodu COMPE 518 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ

YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ YAYGINLAŞTIRMA ÖĞRETMEN SEMİNERİ Program Tarihi Saati :23.05.2017 13:30 Yeri: Yatağanlı Osman Ağa Toplantı Salonu PROGRAM: 13:30-14:30 Açılış ve İkram 14:30-15:30 Okul Tanıtımları Sunumu Verona İş Başı

Detaylı

İAÜ TARMER, İAÜ TÖMER, İAÜ ISSA ve EURAS Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenliyor!

İAÜ TARMER, İAÜ TÖMER, İAÜ ISSA ve EURAS Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenliyor! İAÜ TARMER, İAÜ TÖMER, İAÜ ISSA ve EURAS Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenliyor! Türkiye de Uluslararası Öğrenci Olmak Sempozyumu- Sorunlar, Çözümler ve Hedefler İAÜ TARMER (Toplumsal Araştırmalar

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EĞİTİM PROFESYONELLERİ

EĞİTİM PROFESYONELLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu EĞİTİM PROFESYONELLERİ AB sürecindeki ülkemizin genç ve dinamik nüfusu profesyonel eğitimcilerimizin

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

Ne ÖĞRETELİM? Ne ÖĞRENELİM?

Ne ÖĞRETELİM? Ne ÖĞRENELİM? Ne ÖĞRETELİM? Ne ÖĞRENELİM? 01.04.2016 Eğitim, okul, öğrenilenler ve kazanılanlar??? Biraz deneyim paylaşımı, düşünme & sorgulama, Özeleştiri http://thescoland.tumblr.com/ Teknoloji çözüm mü? Öğrencilerin

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

Almanca IV (GER302) Ders Detayları

Almanca IV (GER302) Ders Detayları Almanca IV (GER302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Almanca IV GER302 Bahar 0 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Almanca I (GER201) ve Almanca II

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

Hukuka Giriş (LAW 111) Ders Detayları

Hukuka Giriş (LAW 111) Ders Detayları Hukuka Giriş (LAW 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuka Giriş LAW 111 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

El Kitabı. En Vogue Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak özel tasarlanmış eğitim programı

El Kitabı. En Vogue Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak özel tasarlanmış eğitim programı El Kitabı En Vogue Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak özel tasarlanmış eğitim programı 2011 Bu yayın isteğe uygun olarak hazırlanmış bir eğitimsel program olup genç kadın öğrenciler için ilgi

Detaylı

Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları

Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları Örgütsel İletişim (PR 230) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel İletişim PR 230 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Ders Adı Akıllı Mekatronik Sistemler Ders Kodu MECE 404 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SATIŞ EĞİTİMİ Bu eğitimin amacı satış ve satışa dair tüm aşamaların uluslararası kabul görmüş standartlar da, eğitimi alan şirket ve personele kazandırılması amaçlanmıştır.. SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu

Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu ERASMUS+ KA2 MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ 2014-2016 Sinbad? Proje Ortakları KURUM

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU

YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU UBYO Konsorsiyumu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 08.07.2015 YÜKSEKÖĞRETİM HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 22.06.2016 Kapsam ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA SANAYİ ODASI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL VE ENDÜSTRİ BÖLÜMÜNE KAYITLI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN;

Detaylı

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal İletişim Kampanyası PR 432 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşmak için sisteme üye olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Nasıl Üye Olurum? Ø Sayfamızın

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Haber Yazma PR 234 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı