T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)"

Transkript

1 1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) HAMMADDE ÖZELLİKLERİNİN PAMUK İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sevda ALTAŞ Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bilim Dalı Kodu: Sunuş Tarihi: Tez Danışmanı: Prof. Dr. HÜSEYİN KADOĞLU Bornova-İZMİR

2 2 ÖZET HAMMADDE ÖZELLİKLERİNİN PAMUK İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ALTAŞ, Sevda Yüksek Lisans Tezi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU Ocak 2005, 182 sayfa Tüylülük iplik gövdesinden dışarı doğru sarkan yüzey lif uçlarının iplik merkezinden uzaklaşarak görünüşü bozmasıyla ortaya çıkmaktadır. İpliklerin tüylülüğü birim eğrilmiş iplik yüzeyinden çıkan liflerin sayısı veya toplam uzunlukları olarak ifade edilebilir. Tüylülük bazı durumlarda istenilen bir özellik olsa da, tüylülük derecesi yüksek olan iplikler daha sonraki işlem basamaklarında ve son kullanım alanlarında önemli sorunlara yol açtığından, çoğu zaman istenmeyen bir durumdur. Tüylülük üzerinde etki yapan faktörlerin bilinmesi ve problemin daha kaynağındayken çözülebilmesi için geçmişten ve günümüze bir çok araştırma yapılmıştır. İplik tüylülüğü genel olarak, kullanılan hammadde, proses parametreleri ve makine parametreleri gibi çok sayıda farklı faktörlerden etkilendiği için kompleks bir kavramdır. Bu tez araştırmasının amacı lif parametrelerinin, iplik tüylülük özelliği üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla farklı özelliklere sahip olan 15 pamuk çeşitlerinden, aynı işlem ve makine parametreleri

3 3 altında iki farklı incelikte iplikler üretilmiş ve bunların tüylülük özellikleri test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hangi lif parametrelerinin, ne derecede tüylülük özelliği üzerinde etkiye sahip regresyon analizleri yardımıyla tahminlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Pamuk, iplik tüylülüğü, regresyon analizi, Zweigle tüylülük test cihazı, HVI cihazı, karde iplik üretim hattı

4 4 ABSTRACT Research of Raw Materials Properties Effects on Cotton Yarn Hairiness ALTAŞ, Sevda Msc. in Textile Eng. Supervisor: Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU January 2005, 182 pages Yarn hairiness is formed by surface fibre edges which leave from yarn center and spoil the appearance. Yarn hairiness can be defined as the number or the total length of the fibers, which leave from yarn surface. Although in some conditions yarn hairiness is a desirable property, high yarn hairiness degree can cause important problems in the next processes and the last usage and it is undesirable property for many times. In order to solve this problem from the origin, there have been many researches to understand the effects on yarn hairiness from past to till. Yarn hairiness is a complex concept that effected by generally lots of different factors like raw material, process parameters and machine parameters. The aim of this thesis research is examining the fiber parameters effect on yarn hairiness property. For this purpose, two different yarn counts produced from, 15 different raw materials under the same processes and machine parameters, and their yarn hairiness property are tested. According to the results, which fibre parameter effect

5 5 on yarn hairiness in which degree is predicted by the help of regression analysis. Keywords: Cotton, yarn hairiness, regression analysis, Zweigle yarn hairiness test machine, HVI machine, carded yarn production line

6 6

7 7 TEŞEKKÜR Çalışmayı yönlendiren ve çalışmanın sonuçlandırılmasına kadar her konuda katkıda bulunan danışman hocam sayın Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU na, yardımlarını esirgemeyen Araş. Gör. Mustafa Erdem ÜREYEN e, denemelerimde yardımcı olan Zeki YEĞEN e, Araş. Gör. Pınar ÇELİK e dostluklarını esirgemeyen Araş. Gör. Gonca ÖZÇELİK e ve Araş. Gör. Pelin GÜRKAN a, her zaman desteklerini esirgemeyen değerli aileme özellikle babam Yavuz ALAKUŞ a, anlayış ve sabrından ötürü değerli eşim Sezgin ALTAŞ a ve E.Ü. Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulundaki tüm arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim.

8 8 Sayfa ÖZET İÇİNDEKİLER.V ABSTRACT TEŞEKKÜR VI IX ŞEKİLLER DİZİNİ XVII ÇİZELGELER DİZİNİ.. XXI 1. GİRİŞ 1 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 4 3. İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Hammadde Özelliklerinin Etkisi İplik Özelliklerinin Etkisi 16 İÇİNDEKİLER (devam) 3.3 İplik Eğirme Prosesinin Etkisi Bobinleme ve Kondisyonlamanın Etkisi 43

9 9 4. HAMMADDE ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE TEST CİHAZLARI HVI Lif Analiz Cihazı Uster AFIS Test Ölçüm Cihazı AFIS-N AFIS-T AFIS L&M AFIS L&D modülü TÜYLÜLÜK ÖLÇÜM METODLARI VE TEST CİHAZLARI Optik Metotlar Fotografik Metot 58 İÇİNDEKİLER (devam) 5.3 Fotoelektrik Metotlar Elektrik İletkenliğine Dayalı Metotlar Tartım Metotları İplik Görüntüsünün İncelenmesine Dayalı Metotlar (Vidikon lambası vs.) Lazer ışınları ile ölçüm metotları Diğerleri 74

10 10 6. MATERYAL VE YÖNTEM BULGULAR Hammadde Özellikleri İplik Tüylülük Sonuçları İplik Tüylülük Grafikleri 80 İÇİNDEKİLER (devam) Ne 16 Numaralı İpliklerin Analize Dahil Edilen Tüylülük... Sonuçları Ne 36 Numaralı İpliklerin Analize Dahil Edilen Tüylülük... Sonuçları SONUÇLAR VE TARTIŞMA 88

11 Üretilen İpliklerin Numaraları için T-testi İpliklerin Analiz Sonuçları Numara Dahil Edilerek Yapılan Regresyon Analizi Sonuçları Enter yöntemi ile regresyon analizi sonuçları Stepwise yöntemi ile regresyon analizi sonuçları Numara Dahil Edilmeden Yapılan Regresyon Analizi Sonuçları Ne 16 numaralı ipliklerin enter yöntemi ile analizi Ne 16 numaralı ipliklerin stepwise yöntemi ile analizi Ne 36 numaralı ipliklerin enter yöntemi ile analizi Ne 36 numaralı ipliklerin stepwise yöntemi ile analizi 163 İÇİNDEKİLER (devam) 8.3 Genel Değerlendirme 171 KAYNAKLAR 179 ÖZGEÇMİŞ 182

12 12

13 13 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil 1.1 Az ve çok miktarda tüylülüğe sahip ipliklerin görüntüsü... 1 Şekil 1.2 Lif uzunlukları ile lif adetleri arasındaki ilişki... 2 Şekil 3.1 Eğirme üçgeni görüntüsü Şekil 3.2 Kısa ve uzun eğirme üçgenleri geometrisi Şekil 3.3 Ring Eğirme & Kompakt Eğirme Şekil 3.4 Ring İplik & Kompakt İplik Şekil 5.1 Onion ve Yates tarafından kurulan sistemin şematik görüntüsü Şekil 5.2 Vieluba A-B cihazının şematik görünümü Şekil 5.3 CRITER DAM II cihazının şematik görünümü Şekil 5.4 Zweigle Tüylülük Test Cihazı Şekil 5.5 Zweigle tüylülük test cihazının çalışma prensibi Şekil 5.6 Lif uzunlukları ile adetlerine ilişkin grafik Şekil 5.7 Zweigle Ölçüm Cihazının Teknolojik Görünümü Şekil 7.1 Ne16 1 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.2 Ne16 2 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.3 Ne16 3 mm uzunluğundaki tüy adetleri... 81

14 14 ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) Şekil Sayfa Şekil 7.4 Ne16 4 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.5 Ne16 6 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.6 Ne16 8 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.7 Ne16 10 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.8 Ne16 S3 değerleri Şekil 7.9 Ne36 1 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.10 Ne36 2 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.11 Ne 36 3 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.12 Ne36 4 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.13 Ne36 6 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.14 Ne 36 8 mm uzunluğundaki tüy adetleri Şekil 7.15 S3 değerleri Şekil 8.1 1mm tüy uzunluğu için tahmini ve ölçülen tüylülük değerleri grafiği Şekil mm tüy uzunluğu için tahmini ve ölçülen tüylülük değerleri grafiği Şekil mm tüy uzunluğu için tahmini ve ölçülen tüylülük değerleri grafiği

15 15 ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) Şekil Sayfa Şekil mm tüy uzunluğu için tahmini ve ölçülen tüylülük değerleri grafiği Şekil mm tüy uzunluğu için tahmini ve ölçülen tüylülük değerleri grafiği Şekil mm tüy uzunluğu için tahmini ve ölçülen tüylülük değerleri grafiği Şekil mm tüy uzunluğu için tahmini ve ölçülen tüylülük değerleri grafiği Şekil 8.8 S3 değeri için tahmini ve ölçülen tüylülük değerleri grafiği. 115

16 16 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge 3.1 Lif özellikleri ile iplik tüylülük index arasındaki korelasyon katsayıları Çizelge 4.1 İncelik sınıfları Çizelge 4.2 Üst yarı ortalama (UHM) değerine göre uzunluk sınıfları.. 49 Çizelge 4.3 Mukavemet sınıfları Çizelge 4.4 Elastikiyet sınıfları Çizelge 4.5 SFI sınıflandırılması Çizelge 4.6 Olgunluk sınıflandırılması Çizelge 4.7 Pamuk lif kalite özellikleri Çizelge 6.1 İplik üretim planı Çizelge 7.1 Hammaddelerin HVI cihazında ölçülen lif özelliklerine ait sonuçlar Çizelge 7.2 Ne 16 numaralı ipliklerin analize dahil edilen tüylülük sonuçları Çizelge 7.3 Ne 36 numaralı ipliklerin analize dahil edilen tüylülük sonuçları...79 Çizelge 8.1 Ne 16 T - testi sonuçları Çizelge 8.2 Ne 36 T testi sonuçları... 89

17 17 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge 8.3 Tüylülük regresyon denklemindeki bağımsız değişkenler ve kodları Çizelge 8.4 1mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri. 98 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modeller101 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 102 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyonmodelleri104

18 18 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları 105 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları 108 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları111 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge 8.25 S3 değeri için oluşturulan regresyon modelleri Çizelge 8.26 S3 değeri için regresyon denklemi katsayıları Çizelge 8.27 S3 değeri için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri

19 19 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları

20 20 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge 8.42 S3 değerinin stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge 8.43 S3 değeri için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri125 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 126 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri127 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 128 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri129 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 130 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri131

21 21 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri133 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 134 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri135 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları 136 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayılar138 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge 8.65 S3 değeri için oluşturulan regresyon modelleri Çizelge 8.66 S3 değeri için regresyon denklemi katsayıları Çizelge 8.67 S3 değeri için yapılan varyans analizi sonuçları

22 22 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları

23 23 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge 8.82 S3 değeri için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge 8.83 S3 değeri için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri149 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 150 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri151 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 152 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri153

24 24 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 154 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri155 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 156 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları. 158 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modelleri159 Çizelge mm tüy uzunluğu için regresyon denklemi katsayıları160 Çizelge mm tüy uzunluğu sınıfı için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge S3 mm tüy uzunluğu için oluşturulan regresyon modeli161 Çizelge S3 değeri için regresyon denklemi katsayıları Çizelge S3 değeri için yapılan varyans analizi sonuçlarıhata! Yer işareti tanımlanmamış.3

25 25 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge mm tüy uzunluk sınıfı için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları

26 26 ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) Çizelge Sayfa Çizelge mm tüy uzunluğu için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge S3 değeri için stepwise yöntemine göre regresyon denklemi katsayıları Çizelge S3 değeri için stepwise yöntemine göre regresyonun varyans analizi ve R 2 değerleri Çizelge Analiz sırasında tüm tüy uzunluklarına ait regresyon analizlerinde önemli bulunan lif özellikleri...178

27 27 1. GİRİŞ Son yıllarda kısa lif iplikçiliğinde kullanılan hammadde, makine, ekipmanlar ve üretim yöntemlerinde yapılan çalışmalar sonucunda iplik kalitesinde çarpıcı gelişmeler kaydedilmiştir. Bu parametreler içinde bulunan iplik tüylülüğü 1950 li yıllardan itibaren tekstil proseslerini etkileyen ve gerek dokuma, gerekse örme sırasında problem oluşturan bir iplik parametresi olarak değerlendirilmiştir. Tüylülük iplik gövdesinden dışarı doğru sarkan yüzey lif uçlarının iplik merkezinden uzaklaşarak görünüşü bozmasıyla ortaya çıkmaktadır. Tüylülük derecesini birim uzunluk veya alan başına düşen iplik yüzeyinden dışarı çıkan lif sayısı veya iplik yüzeyine dik olarak ölçülen lif uzunlukları şeklinde değerlendirmek mümkündür. Tüylülük ile yapılan çalışmalarda, Morton, Summers ve Yen in çalışmalarının temeli üzerine, Barella iplik yüzeyinden dışarı doğru çıkan lifleri uçlar, halkacıklar ve gelişigüzel lifler şeklinde sınıflandırmıştır. Şekil 1.1. Az ve çok miktarda tüylüğe sahip ipliklerin görüntüsü

28 28 İplik tüylülüğüne neden olan liflerin adetleri ve uzunlukları tüylülükten bağımsız parametrelerdir. Teorik olarak biz bir iplikte uzun olan tüy adetlerinin az, kısa olan tüy adetlerinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olan hangisinin fazla veya az olduğu değil, hangi oranın iplik tüylülüğünde en önemli etkiye sahip olduğunu bilebilmektir. İplik tüylülüğü ile ilgili şimdiye dek yapılan çalışmalarda, tüy adetleri ile tüy uzunlukları arasında üstsel bir ilişki bulunmuştur. Buna göre 3 mm den kısa ve uzun tüy uzunlukları, iki farklı üstsel polinomik eğriler ile açıklanabilmektedir. Bu ilişkilere göre, tüy uzunlukları arttıkça tüy adetlerinde düşüş gözlenmektedir. Şekil 1.2. Lif uzunlukları ile lif adetleri arasındaki ilişki İplik tüylülüğü tuşe özelliği ve hava jetli eğirme işleminde kolaylık sağladığından bir miktar istenilse de, aşırı tüylü iplikler tekstil işlemlerinde bir çok sorunlara yol açmaktadırlar. Tüylülükteki aşırı artış eğirme esnasında uçuntunun artmasına bağlı olarak dokuma ve çözgü çekme işlemleri sırasında yan yana olan lif uçlarının düğümlenmeleri

29 29 sonucunda kopuşlara neden olmaktadır. Ayrıca bu ipliklerle üretilen kumaşlardan sarkan lif uçları sürtünme sonucunda topaklar haline dönüşerek yüzey görünümünü bozan boncuklar oluşturmaktadır. Bu nedenle iplik üretimi esnasında mümkün mertebede tüylenmenin önüne geçilmesi gerekir. Aksi takdirde iplik veya kumaş üzerinden ki tüyleri sonraki işlemlerde uzaklaştırmaya çalışmak ekstra maliyet, işlem basamağı ve zaman gerektirir. Tüylülük üzerine etki yapan faktörlerin bilinmesi ve problemin daha kaynağındayken çözülebilmesi için geçmişte ve günümüzde bir çok araştırma yapılmaktadır. İplik tüylülüğü genel olarak, kullanılan hammadde, proses parametreleri ve makine parametreleri gibi çok sayıda farklı faktörlerden etkilendiği için kompleks bir kavramdır. Hammadde açısından incelendiğinde, burulma rijitliği, incelik, uzunluk ve uzun lif yüzdesi dörtlüsü iplik tüylülük oluşumunda önemli bir etkendir. Yapılan denemeler bize burulma rijitliğinin tüylülük üzerine birinci derecede etkili olduğunu, arkasından incelik ve uzunluk özelliklerinin geldiğini göstermiştir. Liflerin burulma ve eğilme rijitlikleri, ortalama incelik ve uzunlukları iplik yapısında göç etme davranışını etkilemektedir. Yapılan çalışmalar kaba liflerin iplik yüzeyine doğru göç ettiği ve uzun olan liflerin merkeze daha yakın, kısa olanların ise yüzeye yakın bölgelerde yer aldıkları gözlenmiştir. Tüm bunların yanında lif olgunluğunun da az bir etkisi olduğu ifade edilmektedir. Uzun lif yüzdesinin önemli bir faktör olmasına rağmen, kısa ve orta uzunluktaki lif yüzdelerinin önemli bir etken olmadığı gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarla, özellikle 3 mm. den uzun olan liflerin tüylenmeye neden olduğu saptanmıştır.

30 30 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İplik tüylülüğü bir çok faktörden etkilenen kompleks bir iplik parametresidir. Bu nedenle geçmişten günümüze bu konu ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Bu tez çalışmasının amacı hammadde özelliklerinin, iplik tüylülüğü üzerindeki etkisinin incelenmesine dayandığından, bu kısımda sadece hammadde özelliklerinin, iplik tüylülük özelliği üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Hequet ve Ethridge in 2000 yılında, pamuk lif uzunluk dağılımının iplik kalite değerlerine etkisinin araştırıldığı çalışmada, üç farklı deney yürütülmüştür. Birinci deney çalışmasında USDA standartlarında bulunan 14 çeşit Amerikan pamuğunun lif ölçümleri alınmıştır. İkinci deneyde ise hasat döneminden 18 farklı Upland Amerikan pamuğunun her birinden 3 farklı yerde üretilmiş ve her yerden iki örnek alınacak şekilde 108 tip farklı pamuk numunesi kullanılmıştır. Bu pamuklardan ITC kısa elyaf eğirme laboratuarında iplikler üretilmiştir. Bu üretim sonucu elde edilen 36/1 ve 50/1 karde, 50/1 penye ve 36/1 open-end ipliklerin çeşitli kalite değerlerinin ölçümleri yapılmıştır. Üçüncü deneyde ise pamuk harmanlarına % 2-5 oranında uzun elyaflı Mısır pamuğu ilave edilerek üretilen ipliklerin kalite değerleri saptanmıştır. Deneyler sırasında lif ölçümleri Zellweger Uster HVI 900A, Zellweger Uster AFIS Multidata cihazlarıyla, iplik ölçümleri ise Zellweger Uster Tensorapid ve Zellweger Uster UT3 cihazları ile gerçekleştirilmiştir.

31 31 Yapılan denemeler sonucunda iplik tüylülüğü ile ilgili bazı sonuçlara varılmıştır. Bu sonuçlara göre çizilen grafiklerde karde, penye ve open-end ipliklerinin çeşitli numaraları için benzerlikler görülmektedir. ¼ inch ve daha kısa lifler için korelasyon katsayısının pozitif ve yüksek olduğu, yani ¼ inch uzunluğunun altındaki liflerin iplik tüylülüğünü arttırıcı yönde büyük bir etkisi olduğu, aynı şekilde 2 inch ve daha uzun liflerinde korelasyon katsayılarının yüksek fakat negatif olduğu, yani 2 inch ve daha uzun liflerin iplik tüylülüğünü azaltıcı yönde büyük bir etkisi olduğu görülmüştür. (1) İridağ, Candan ve Özipek in 1999 yılında yaptıkları çalışmada PES/viskos karışımı ipliklerin tüylülük özelliklerine bazı lif parametrelerinin etkisi incelenmiştir. Bu amaçla 3 farklı karışım harmanından Ne 28 numara iplikler üretilmiştir. İplik tüylülük özelliği ile birlikte, diğer iplik özellikleri de test edilmiştir. Tüylülük ölçümünde Zweigle G 565 ve Uster Tester 3 cihazları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre lif inceliğinin iplik tüylülüğü üzerinde önemli etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Zweigle ve Uster tüylülük değerleri arasında iyi bir ilişki olmadığı görülmüştür. İpliklerin mikrofilmleri tüylülüğün başlıca nedeninin PES lifleri olduğu izlenimini edindirmektedir. Eğirme sırasında oluşan lif zararının tüylülük üzerinde pozitif etki yapabildiği belirtilmiştir.

32 32 Çalışmada kullanılan ipliklerin karışım oranları şu şekildedir: 1. karışım : 1,65 dtex Viskoz (%30) ve 2,75 dtex PES (%70), 2. karışım 1,65 dtex Viskoz (%30), 1,65 dtex PES (%70), 3. karışım 1,65 dtex Viskon (%30), 2,75 dtex PES (%20), 2,5 dtex boyalı PES (%50). Liflerin iplik yüzeyinde dağılımını bulmak için, farklı tüylülük test yöntemlerinden elde edilen nümerik değerler ile mevcut iplik görünüşünü kıyaslayan SEM (elektron mikroskobu ile tarama) tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla fazla ve az tüylü iplik örnekleri seçilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar özetle aşağıdadır : Liflerin ve karışımların ayrı ayrı fibrograf sonuçlarına göre boyalı PES ve 3 numaralı karışım en düşük uzunluk değerlerini vermiştir. Eğrilen ipliklerin büküm katsayılarında elde edilen sapmalar diğer çalışmalara dayanılarak ihmal edilmiştir. 1. karışımdan elde edilen iplikler en yüksek mukavemet değerlerine, 3. karışımdan yapılan iplikler ise en düşük mukavemet değerlerine sahiptir. Fibrograf sonuçlarına dayanarak iplik mukavemetinin lif mukavemeti ve lif uzunluğundan etkilendiğini belirtmişlerdir. En ince liflerden üretilen 2. karışım en düşük düzgünsüzlük değeri vermiştir.

33 33 3. karışımdan elde edilen iplikler en düşük tüylülük değerini vermektedir. Bu durum boyalı PES in lifler arasındaki kohezyonu arttırmasından kaynaklanmaktadır. Çekilen fotoğraflarda tüylülüğün esas nedeninin iplik yüzeyine yakın olan PES lifleri olduğu görülmektedir. Çalışmanın devamında 3. karışımdan yapılan fitiller kullanılarak, Ne 24 numaralı iplikler üretilmiştir. Ne28 numarada üretilen ipliklerin tüylülük değerlerine göre daha düşük tüylülük değerleri elde edilmiştir. Bunun nedeni iplik ve kopça arasındaki artan sürtünme sebebiyle PES liflerinin eriyerek birbirlerine yapışmasıdır. Çalışmada kullanılan ölçüm yöntemleri arasında çok düşük bir korelasyon vardır. (2) Viswanathan (1989) lif özelliklerinin tüylülük özelliğine olan etkisini incelemiştir. Yaptığı çalışma sonucunda, tüylülük üzerinde, en fazla lif inceliğinin, ikinci olarak lif uzunluğunun etkili olduğunu bunun yanı sıra uzun lif oranın da önemli bir etkiye sahipken, kısa ve orta uzunluktaki liflerin tüylülük miktarında önemli olmadıklarını saptamıştır. (3) Barella ve Manich, 1988 yılında lif özelliklerinin iplik tüylülüğüne etkisinin incelendiği çalışmada, özellikleri farklı harmanlardan, iki farklı incelikte, aynı büküm katsayısına sahip ring ve O.E. iplikler üretilmiştir. Ring iplik makinesinde 34 farklı hammadde, open-end iplik makinesinde ise 29 farklı hammadde kullanılmıştır. Ring iplik için 15 ve 30 tex.,

34 34 open-end iplik için ise tex. numarada iplikler üretilmiştir. Üretilen iplikler Shirley tüylülük cihazında test edilmiştir. Yapılan denemeler sonucunda, ring ipliklerinin aynı pamuktan üretilmiş O-E ipliklerine göre yaklaşık 2,55 kat tüy içerdiği ve tüylülük miktar aralığının daha geniş olduğu saptanmıştır. Üretim metoduna bakılmaksızın tüylülük numara kalınlaştıkça artar. Lif boyu ve üniformitesi iplik tüylülüğünü etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu özellikler ring iplikleri için % 29 rotor iplikleri için % 38 etkilidir. İplik parametreleri ihmal edildiğinde, lif parametreleri ve tüylülük değerleri arasındaki katlı korelasyon değerleri ring iplikleri için 0,58 rotor iplikleri için 0,66 olmaktadır. ITQT dijital aparatı ölçümleriyle Shirley hairiness meter sonuçları birbirleriyle örtüşmekte ve net farklılıklar görülmemektedir. (4) Pillay 1979 yılında iplikten dışarıya doğru çıkmış lif uçları ile ipliğin enine kesitindeki lif sayısı arasında yüksek bir korelasyon oluğunu kanıtlamıştır. Lifin burulma rijitliği iplik tüylülüğünü etkileyen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Diğer faktörler ise eğilme rijitliği, lif uzunluğu ve lif inceliğidir. İplikten dışarıya doğru çıkmış lif uçları sayısı bükümden bağımsızken halkacıkların sayısı liflerin birbirine bağlanma derecesi arttığından büküm artışıyla azalır. Gelişi güzel liflerin sayısı ise ipliğin dış tarafındaki pozisyonları nedeni ile büküm artışıyla çok az miktarda azalır. Pamuk iplikleri sentetik ipliklerden daha az tüylülüğe sahip olarak bilinir. Bu iki lifin farklı profilinden kaynaklanır. Pamuk liflerinde sadece bir uç iplikten dışarı doğru çıkma eğilimi gösterirken sentetiklerde iki uçta iplikten dışarı doğru çıkma eğilimi gösterebilir.

35 35 Eğer çekim bölgesindeki lif tülbenti geniş ise, liflerin alt silindir ile temas ve sürtünmesi az olacağından yoğunlaşması azalır ve tüylülük artar. Bu da çekim bölgesinde kullanılan kondenserlerin tüylülüğü azalttığını destekler. Fitilin lineer yoğunluğu arttıkça tüylülük artar. Çift fitil besleme ile üretilen iplikler daha tüylüdür. Yüksek iğ devri yüksek tüylülüğe neden olur. Çünkü çekim bölgesinde etki eden merkezkaç kuvveti iğ devrinin karesiyle doğru orantılı olarak artar. İplik tansiyonu azaldıkça tüylülük artar. İğ egzantrikliği tüylülüğün artmasına neden olur, 0,5 mm nin üzerindeki iğ egzantriklerinde tüylülük üstsel bir artış gösterir. Domuz kuyruğunun tam merkezlenmemesi tüylülüğü arttırır. Bilezik çapı büyüdükçe iplik gerginliği düşer. Eliptik kopçalar tüylülüğün artmasına neden olur. Ayrıca kopça yıprandıkça tüylülük artar. Bobinleme işlemi tüylülüğü artırırken two-for-one makinelerinde bükümün iki aşamada verilmesi sebebiyle tüylülük daha fazla artar. (5) Barella ve Vigo, Barella ve Viaplana 1978 yılında elektronik tüylülük ölçüm cihazı ile yaptıkları deneylerde %100 pamuk, % 100 PES ve % 50 pamuk - % 50 PES ipliklerin tüylülüklerini karşılaştırmışlardır. Her bir ipliği üç farklı lineer yoğunlukta ve üç farklı büküm katsayısı değerleri kullanarak Platt minyatür iplik makinesinde üretmişlerdir. Denemelerde 27 mm Upland (4,1 mikroner index), 1,5 denye 35 mm PES kullanılmıştır. Üretilen iplikler her bir harman için 41,5 tex ve 19,7 tex olmak üzere iki farklı numarada ve αe değeri 3-3,7 ve 4,2 olmak üzere üç farklı bükümde üretilmiştir. Deneyler sonunda elde edilen değerlerde görülen pamuk ipliklerinin PES ipliklerden daha tüylü oldukları ve karışım ipliklerinde bu iki değer arasında olduğudur. (6)

36 36 3. İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER İplik tüylülüğünü, iplik yapımında kullanılan liflerin fiziksel özellikleri, eğirme işlemindeki parametreler, ipliğin fiziksel özellikleri, eğirmeyi takip eden işlemler ve iplikhane içindeki klima şartları gibi pek çok faktör etki etmektedir. Bu parametreleri 4 grup altında incelersek bunlar; 3.1 Hammadde Özelliklerinin Etkisi 3.2 İplik Özelliklerinin Etkisi 3.3 İplik Eğirme Prosesinin Etkisi 3.4 Bobinleme ve Kondisyonlamanın Etkisi 3.1 Hammadde Özelliklerinin Etkisi a) Lifin uzunluğu Lif uzunluğu iplik tüylülüğünü etkileyen en önemli faktörlerdendir. Hem karde hem de open-end ipliklerde, uzun liflerin iplik yapısına tutunma şansı daha fazla olup, kısa liflerin iplik yapısının dışına çıkma olasılığı daha fazladır. Bununla birlikte yapılan araştırmalar uzun olan liflerin merkeze yakın, kısa olanların ise yüzeye yakın bölgelerde yer aldığını göstermiştir. Bu nedenle ortalama lif uzunluğu yüksek olan elyaftan yapılan ipliklerin tüylülük miktarı, ortalama lif uzunluğu düşük olan elyaftan yapılan ipliklere göre daha az olmaktadır.

37 37 Hequet ve Ethridge in pamuk lif uzunluk dağılımının iplik kalite değerlerine etkisinin araştırıldığı çalışmada, üç farklı deney yürütülmüştür. Birinci deney çalışmasında USDA standartlarında bulunan 14 çeşit Amerikan pamuğunun lif ölçümleri alınmıştır. İkinci deneyde ise hasat döneminden 18 farklı Upland Amerikan pamuğunun her birinden 3 farklı yerde üretilmiş ve her yerden iki örnek alınacak şekilde 108 tip farklı pamuk numunesi kullanılmıştır. Bu pamuklardan ITC kısa elyaf eğirme laboratuarında iplikler üretilmiştir. Bu üretim sonucu elde edilen 36/1 ve 50/1 karde, 50/1 penye ve 36/1 open-end ipliklerin çeşitli kalite değerlerinin ölçümleri yapılmıştır. Üçüncü deneyde ise pamuk harmanlarına % 2-5 oranında uzun elyaflı Mısır pamuğu ilave edilerek üretilen ipliklerin kalite değerleri saptanmıştır. Yapılan Denemeler sonucunda iplik tüylülüğü ile ilgili bazı sonuçlara varılmıştır. Bu sonuçlara göre çizilen grafiklerde karde, penye ve open-end ipliklerinin çeşitli numaraları için benzerlikler görülmektedir. ¼ inch ve daha kısa lifler için korelasyon katsayısının pozitif ve yüksek olduğu, yani ¼ inch uzunluğunun altındaki liflerin iplik tüylülüğünü arttırıcı yönde büyük bir etkisi olduğu, aynı şekilde 2 inch ve daha uzun liflerinde korelasyon katsayılarının yüksek fakat negatif olduğu, yani 2 inch ve daha uzun liflerin iplik tüylülüğünü azaltıcı yönde büyük bir etkisi olduğu görülmüştür.

38 38 b) Lif inceliği İplik tüylülüğünü etkileyen bir diğer önemli lif özelliği de, lif inceliğidir. Yapılan araştırmalar kaba liflerin iplik dış yüzeyinde, ince liflerin ise ipliğin merkezinde yer aldığını göstermiştir. Lif inceliği, pamukta mikroner indeksi, yünde lif çapı, sentetiklerde lineer yoğunluk olarak ifade edilir. Birçok olayda lif inceliği ve tüylülük aynı yönde değişim gösterir. Yani lifin çapı kalınlaştıkça burulmaya karşı gösterdiği direnç artar ve bunun sonucunda iplik yüzeyinden dışarı çıkma eğilimi artar. Bu da tüylülüğün artmasına neden olur. Ring eğirmeciliğinde çok düşük veya çok yüksek incelikteki ipliklerden kaçınılmalıdır. Çünkü bu durum ring ipliği üretiminde aşırı elyaf kırılmalarına neden olduğundan iplik tüylülüğünün artmasına neden olur. Aşağıda daha detaylı olarak bahsedilen araştırmada, Viswanathan ve arkadaşları lif özelliklerinin tüylülük özelliğine olan etkisini incelemiştir. Yaptığı çalışma sonucunda, tüylülük üzerinde, en fazla lif inceliğinin, ikinci olarak lif uzunluğunun etkili olduğunu bunun yanı sıra uzun lif oranın da önemli bir etkiye sahipken, kısa ve orta uzunluktaki liflerin tüylülük miktarında önemli olmadıklarını saptamıştır. c) Lif mukavemeti Liflerin mukavemeti arttıkça ipliğin ana gövdesinden dışarıya çıkma eğilimleri azalmaktadır. Bunun sonucunda lif demet mukavemeti arttıkça elde edilen ipliğin tüylülük miktarında azalmaktadır.

39 39 Viswanathan ve arkadaşları pamuk lif özellikleri ile iplik tüylülüğü üzerine yapmış oldukları çalışmada, farklı lif özelliklerine sahip pamukları optimum numaralarda eğirerek bu özelliklerin tüylülüğü nasıl etkilediğini araştırmışlardır. İplik tüylülüğü Shirley iplik tüylülük cihazıyla test edilmiştir. Lif özellik değerleri ve iplik tüylülük değeri arasındaki ilişkiyi ifade etmek için korelasyon analizi yapılmıştır ve sonuçları aşağıdaki Çizelgede görüldüğü gibidir. Ortalama lif uzunluğu, efektif uzunluk, %2.5 span uzunluğu ile iplik tüylülüğü arasındaki korelasyon negatif ve önemli değerlerde çıkmıştır. Çizelge 3.1 Lif özellikleri ile iplik tüylülük index arasındaki korelasyon katsayıları Lif Özellikleri Tüylülük İndeksi (SHM) Ortalama uzunluk Efektif uzunluk % 2.5 Span uzunluk Uniformite oranı Uzunluk %CV Kısa lif % si Orta lif % si Uzun lif % si Mikroner değeri Olgun lif % si Demet mukavemeti, 3mm, g/t Çizelge 3.1 de görüldüğü üzere Viswanathan ın yapmış olduğu araştırma sonucunda lif parametreleri arasında iplik tüylülüğünü en fazla

40 40 etkileyen lif özelliklerinin sırasıyla; lif inceliği(mikroner değeri), efektif uzunluk, %2,5 span uzunluğu ve ortalama uzunluk olduğu belirtilmiştir. Viswanathan ve arkadaşlarının çeşitli pamuk partilerinden elde ettiği ortalama mikroner değerleri ile bu partilerden farklı numaralarda üretilen iplikleri Shirley iplik tüylülük cihazı ile ölçerek ortalama mikroner (lif inceliği) ve iplik tüylülüğü arasındaki ilişkiyi yukarıdaki grafikle ifade etmişlerdir. Yaptıkları korelasyon analizinde iplik tüylülüğü ile lif inceliği arasındaki korelasyon katsayısı önemli derecede yüksek ve pozitiftir. Grafikte de görüldüğü gibi lif inceliği arttıkça iplik tüylülüğü artmaktadır. d) Üniformite oranı Liflerin uzun olması iplik tüylülüğünü azaltırken önemli olan bir diğer hususta, lifler arasında düzgün bir uzunluk dağılımının olmasıdır. Yapılan araştırmalar uzun lif oranı yüksek olan hammaddelerden elde edilen ipliklerin tüylülük değerlerinin düşük olduğunu bize göstermektedir. Barella ve Manich lif özelliklerinin iplik tüylülüğüne etkisini inceledikleri çalışmada özellikleri farklı 34 harmandan 15 ve 30 tex inceliğinde iplikler üretmiş ve bu iplikler için sabit büküm katsayısı kullanmışlardır. Bu araştırma sonucunda lif boyu ve üniformitesinin iplik tüylülüğünü etkileyen en önemli faktörler olduklarını ve bu özelliklerin ring iplikleri için %29, rotor iplikleri için %38 etkili olduklarını ortaya koymuşlardır.

41 41 e) Diğer Özelliklerinin Etkisi Yukarıda bahsedilen lif özellikleri dışında, şimdiye dek yapılan çalışmalarda liflerin eğilme ve burulma rijitliklerinin de iplik tüylülüğü üzerinde çok etkili olduğu saptanmıştır. Buna göre liflerin eğrilmeye karşı gösterdikleri direnç miktarına bağlı olarak iplik tüylülüğü artış göstermektedir. Pillay lifin burulma rijitliğinin iplik tüylülüğünü etkileyen en önemli özelliklerden olduğunu, diğer faktörlerin ise eğilme rijitliği, lif uzunluğu ve lif inceliği olduğunu saptamıştır. Bunun yanı sıra kullanılan hammadde cinsine göre de iplik tüylülüğü değişmektedir. Örneğin Barella ve Vigo, Barella ve Viaplana Elektronik tüylülük ölçüm cihazı ile yaptıkları deneylerde %100 pamuk, % 100 PES ve % 50 pamuk - % 50 PES ipliklerin tüylülüklerini karşılaştırmışlardır. Her bir ipliği üç farklı lineer yoğunlukta ve üç farklı büküm katsayısı değerleri kullanarak Platt minyatür iplik makinesinde üretmişlerdir. Deneyler sonunda elde edilen değerlerde görülen pamuk ipliklerinin PES ipliklerden daha tüylü oldukları ve karışım ipliklerinde bu iki değer arasında olduğudur. Bunun nedeni iki lifin, farklı profillere sahip olması ve pamuk liflerinde sadece bir uç iplikten dışarı doğru çıkma eğilimi gösterirken, sentetiklerde iki uçta iplikten dışarı doğru çıkma eğilimi göstermesindendir. Puradere ve Shah tarafından yapılan çalışmada harman hallaç dairesinde karışımı yapılan PES-Co karışımı ipliklerin tüylülüğünün cer makinelerinde karışımı yapılan ipliklerin tüylülüğünden daha yüksek

42 42 olduğu belirtilmiştir. Terilen-Co karışımlarında ise önemli bir fark bulunamamıştır. Kaba elyaftan üretilmiş az bükümlü ipliklerin tüylülüğünün ince elyaftan eğirilmiş ipliklere göre daha fazla olacağı söylenebilir. Çünkü kaba olan lifler yüzeye doğru hareket eme eğilimi gösterirken ince lifler merkeze doğru göç ederler. Yün-Co karışımı ipliklerde yün liflerinin yüzeye doğru göç etmeğe meyilli oldukları gözlenmiştir. Pamuk ipliklerinin yüzeye doğru hareket etme eğiliminden dolayı, stapel elyaf rayonundan elde edilen iplikler pamuk ipliklerine göre daha az tüylüdür. Karışım ipliklerin tüylülükleri üzerine yapılan araştırmalarda, homojen ipliklerin karışım ipliklere göre daha az tüylü oldukları belirtilmiştir. 3.2 İplik Özelliklerinin Etkisi İplik özellikleri tüylülüğü etkileyen diğer önemli bir parametredir. İplik tüylülüğünü etkileyen en önemli iplik özellikleri şunlardır; a) İplik numarası b) İplik bükümü c) İplik düzgünsüzlüğü

43 43 a) İplik numarası İplik kalınlaştıkça kesitteki liflerin sayısı arttığından, birim iplik uzunluğundan çıkan liflerin ve ilmeklerin sayısı artmaktadır. Bunun sonucunda da tüylülük artış göstermektedir. Tam tersi durumda ise, kesitteki liflerin sayısı azalmakta ve bunun sonucunda dışarı çıkan lif ve ilmek sayısı azalmakta ve tüylülük azalmaktadır. Yapılan denemeler iplik numarası ve tüylülük arasındaki korelasyon katsayısının negatif ve yüksek olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla iplik numarası arttıkça tüylülük azalmaktadır. İplik numarasının daha da artmasıyla azalmanın yavaşladığı görülür. Bunun sebebi iplik yüzeyinden dışarıya çıkan liflerin sayısının artması, fakat oluşan ilmeklerin sayısının bu artış oranından daha düşük olmasıdır. b) İplik bükümü İpliğe verilen büküm miktarı tüylüğünü doğrudan etkileyen bir özelliktir. İplik bükümü ile tüylülük arasında korelasyon katsayısı çok belirgin ve negatiftir. İpliğe verilen büküm arttıkça iplik tüylülüğü azalmaktadır. Ancak ipliğin son kullanım alanı için gerekli olan mukavemet ve elastikiyete sahip olabilmesi için belirli bir büküm değerinin de geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Barella iplik bükümü arttırıldığında tüylenmeyi meydana getiren lif uçlarının sayısının sabit kaldığını, halkacık oluşturanların sayısının azaldığını ve gelişi güzel olanların ise sabit kaldığını veya kısmen azaldığını ifade etmektedir.

44 44 Büküm artışı ile iplik tüylülüğünün azalmasının nedeni; yüksek bükümden ötürü ipliğin ön silindirlerin temas noktasına daha yakın çıkıp daha iyi kontrol edilmesidir. Ayrıca yapılan çalışmalar, yüksek bükümde lifler birbirlerine daha sıkı tutunduklarından, daha iyi taşındığını ortaya koymaktadır. c) İplik düzgünsüzlüğü İplik düzgünsüzlük parametreleri ile tüylülük arasında negatif ve belirgin bir korelasyon vardır. Düzgünsüzlüğe neden olan ince, kalın yerler ve neps arttığında iplik tüylülüğü azalmaktadır. Bu beklenmeyen durumun nedeni düzgünsüzlük ölçüm aletinin ölçme prensibinden kaynaklandığı şeklinde açıklanmaktadır. Düzgünsüzlük ölçüm aletlerinin çoğunun çalışma prensibi ipliğin ağırlıktaki değişimini ölçmek şeklinde olduğundan, iplik ağırlığındaki değişim iplik tüylülüğü hakkında bize gerçek sonucu verememektedir. 3.3 İplik Eğirme Prosesinin Etkisi a) Harman ve harman hallaç hattı Harman hallaç makinesinin başlıca görevleri; açmak, karıştırmak ve temizlemektir. Harman hallaç makineleri bir dizi açıcı ve dövücü (çivili hası, testere dişli açıcı, burunlu açıcı ) silindirlerden meydana gelir. Bu silindirler vasıtasıyla amaç lifleri mümkün olduğunca ufaltmak ve bu sayede aralarında bulunan yabancı maddelerden kurtulmaktır. Lifler pamuk içinde dağınık ve karmaşık bir şekilde yerleşmiştir. Bu nedenle işlem sırasında çok hassas olup çok kolay yıpranabilirler.

45 45 Liflerin kırılması durumunda kısa lif yüzdesi artacağından iplik tüylülüğü artmaktadır. Bunu önlemek için açma işlemi birbiriyle optimum uyumlu çalışan kademeli işlemde yapılmaktadır. Her bir basamakta açma işleminin derecesi liflere zarar vermeyecek şekilde arttırılarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, açıcı silindir hızları da liflere zarar vermeyecek ve yabancı maddeyi en iyi temizleyecek şekilde ayarlanmaktadır. İplik üretiminde bilindiği üzere ilk işlem istenilen iplik niteliklerine uygun harmanın hazırlanmasıdır. Daha öncede bahsedildiği üzere, lif uzunluğu, mukavemeti ve inceliği gibi lif özelliklerinin, iplik tüylülük özelliği üzerinde etkisi büyüktür. Bu nedenle hazırlanacak olan harmanda kullanılan pamuk balyalarının gerek balya içi gerekse balyalar arasında lif uzunluğunun birbirine yakın, kısa lif miktarının düşük, mukavemet derecelerinin birbirine yakın, lif olgunluğu iyi ve lif incelik değerlerinin birbirine yakın olması gerekmektedir. Böyle olmadığı takdirde, lif uzunlukları arasındaki yüksek farktan dolayı ring iplik makinesinde eğirme sırasında liflerde kırılmalar gözlenmektedir. Özellikle maliyeti düşürmek için kısa elyaf miktarları çok farklı olan balyalar, kısa lif yüzdesi azalır düşüncesiyle karıştırılmamalı ayrı ayrı kullanılmalıdır. Telefi değerlendirmek için harmana katmak başta ekonomik olarak gibi gözükse de iplik kalitesi ve üretim açısından bir çok problemler çıkarmaktadır. Kullanılan telefler bir takım işlemlerden geçtikleri için lifleri kırılmış ve kısalmıştır. Dolayısıyla bu lifleri harmana katmak hem harmanın kalitesini düşürecek, hem kısa lif oranı arttıracak ve bunun sonucunda iplik tüylülüğü artacaktır.

46 46 b) Tarak Tarak makinesinin başlıca görevleri; lifleri açmak, paralelleştirmek ve yabancı maddelerden temizlemektir. Tarak makinesi penyör, tambur ve brizör gibi elemanlardan meydana gelmiştir. İyi bir taraklama için en önemli husus, garnitür tellerinin sağlam, açma ve temizleme ayarlarının iyi olmasıdır. Tarak ayarının uygun olmaması durumunda oluşan lif kırılmalarından ötürü span uzunluğu, uniformite ve yüzen elyaf oranlarında değişmeler olacak ve iplik tüylülüğü artacaktır. Taraklama teorisine göre liflerin kırılması genellikle liflerin ana kütleden çekilerek hızlandırıldığı giriş bölümünde yani besleme masası ve brizör ile tambur arasındaki bölgede meydana gelmektedir. Tarağa giriş bölümünde yapılacak olan ayarların az da olsa lif kırılmaları nedeniyle lif uzunluğu, kısa elyaf oranı ve uniformite oranını etkilemesi beklenir. Tarak ayarlarının lif uzunluğuna etkisi üzerine yapılan bir araştırmada (Olcay,1996), Platts marka modernize edilmiş ve garnitür telleri yeni bilenmiş tarak makinesi ile bir seri deneme yapmıştır. İlk etapta katalogdaki ayarlarla çalışılmış, daha sonra da farklı ayarlar kullanarak aradaki değişim saptanmıştır. Yapılan denemelerde sırayla aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; Standart ayar pozisyonunda (besleme masası 0,009 inç., brizör bıçakları 0,0017 ve 0,0020 inç., şapka-tambur arası 0,012 inç., ön kapak 0,022 inç.), tarak şeridinin ön ve arka kancaları açıldığından span uzunluk değerleri artmıştır. Ancak mevcut olan ayarlardan birinin iyi

47 47 olmaması veya benzeri standart ayar pozisyonundan ötürü yüzen elyaf oranı yüksek ve uniformite düşmüştür. Sadece besleme masasının 0,004 inç. besleme masasına yaklaştırıldığında vatkadaki lif span uzunluğuna göre bir artış gözlenmekle birlikte hem giriş hem de çıkış yönündeki değerlendirmelerde yüzen elyaf oranı hayli yükselmiştir. Üniformite ise giriş yönüne iyi olmakla birlikte çıkış yönünde bir hayli düşmüştür. Bilindiği üzere kapalı masa ayarı ile çalışıldığında, vatka kalın geldiğinde brizör pamuk demetlerini kesmekte ve koparmakta, bunun neticesinde de yüzen lif oranı artmaktadır. Sadece brizör bıçakları 0,017 ve 0,020 inç. ten 0,001 ve 0,012 inç. e yaklaştırıldığında çıkış yönündeki liflerin üniformitesi % 34, yüzen lif oranı % 75,1 giriş yönünde ise üniformite % 46, yüzen lif oranı % 20,6 olarak saptanmıştır. Brizör altındaki iki adet bıçakların ayarları taraklanan lifin cinsine ve temizliğine bağlı olarak yapılan kapalı ayarlardan daha iyi açma ve temizleme yapılmaktadır. İdeal sınırlar korunduğu sürece iyi olan bu durum aşırı yaklaştırma, bozuk masa yüzeyi ve brizör dişi nedeniyle özellikle kapalı ayarlarda lif kırılmalarına sebep olmakta ve bunun sonucunda ünifromite ve yüzen elyaf oranı artmaktadır. Brizör bıçakları 0,020 ve inç. e, besleme masası 0,012 inç. e açıldığında, vatkanın brizöre beslemesi düzgünsüzleşmektedir. Bunun nedeni demetçikler halinde brizör üzerine geçen liflerin brizör ile ızgara arasında yuvarlandıktan sonra tambur ve şapkalar arasından geçerken

48 48 kıvrılmış olmasıdır. Bunun sonucunda hem span uzunluğu azalmakta hem de yüzen elyaf oranı artmıştır. Şapka tambur arası 0,01 inç. e, ön kapak 0,025 inç. e açıldığında, vatkaya göre span uzunluğunda bir artış görülmüş, yüksek üniformite ve düşük lif oranı elde edilmiştir. Sadece şapka tambur arası inç. e açıldığında (ön kapak inç.), şeridin giriş yönündeki ölçümlerinde geniş ve kapalı ayarların fibrograf sonuçlarına önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak çıkış yönündeki incelemelerde kapalı ayarlarda diğer bir ifadeyle ön kapağın tambura yaklaşmış olduğu durumlarda % 2.5 span uzunluğunun geniş ayara göre daha kısa, yüzen lif oranının çok yüksek, üniformitenin düşük olduğu görülmüştür. Bunun nedeni taraklama işlemi sonunda liflerin arka uçlarının çengellerinin açılıp düzelmiş olması, ön uçlarının ise kıvrımlı ve çengelli hallerini sürdürmeleridir. Sadece ön kapak inç. ten 0,03 inç. e açıldı sonra 0,02 inç. e kapatıldığında ön kapak plakasının dar ve geniş olarak ayarlanması konumunda dar ayarda genişe göre yaklaşık iki kat fazla yüzen elyaf oranın saptanması ön kapağın tambura yaklaştırılması nedeniyle liflerdeki kırılmalardan ötürü kısa lif oranın arttığı sonucunu doğurmaktadır. c) Cer Cer makinesinin görevi; tarak ve penye makinelerinden gelen şeritleri paralelleştirerek inceltmek, dublaj ile karışımı sağlamak ve

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (20-28) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (20-28) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN HVI FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF SPINNING METHOD ON YARN HAIRINESS ON WORSTED YARNS Arş. Gör. Dr. Pınar ÇELİK Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ, 11 1 Kasım 5, Gaziantep-Türkiye OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arş.Gör.Yılmaz ERBİL ve Doç.Dr.Osman BABAARSLAN

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE PAMUKLU BEZAYAĞI KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETLERİNE ETKİ EDEN İPLİK ÖZELLİKLERİ Yahya CAN 1, Erhan

Detaylı

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Karde Esnek İplik Üretim Hattı; Eğitim-Öğretim, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Faaliyetleri için Hizmet Vermeye Başlamıştır 2005 yılının sonunda TTI Wuppertal

Detaylı

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3 (2009),297-304 Pamuklu Bezayağı Kumaşların Aşınma Mukavemetine Etki Eden İplik Özelliklerinin İncelenmesi Yahya CAN 1 *, Erhan KIRTAY

Detaylı

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 111-118ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp. 111-118, June 2013 Eğirme

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR (REFEREED RESEARCH) RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN AFIS FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Anadolu Ü.

Detaylı

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ 1. NUMARA İplik numarası ipliğin boyutunu (inceliğini, kalınlığını) belirlemek için verilen sayısal bir değer olup, birim uzunluk başına ağırlığı veya birim ağırlık başına uzunluğu belirten bir ölçüdür.

Detaylı

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK

Detaylı

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve 27 Uster Afis sisteminin organik pamuk ipliği üretiminde kullanımı Hüseyin Gazi ÖRTLEK, Öznur SARITAŞ, Ahmet MERİÇ* Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kayseri *Uster Teknoloji Ticaret A.Ş.

Detaylı

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Pınar DURU BAYKAL, Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 0330-Balcalı/Adana Rızvan EROL Çukurova

Detaylı

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Remzi GEMCİ * Yusuf ULCAY ** Özet: Bu çalışmada, ring iplik

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2), 2010 26 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(2), 2010 Open-End Eğirme Ünitesindeki Mekanik Aşınmanın İplik Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Remzi GEMCİ *, Hayriye

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 4, 2013, Sayfalar 165-169 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences RİNG

Detaylı

PAMUK İPLİKLERİNDE İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ VE TÜYLÜLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (KAYNAK TARAMASI)

PAMUK İPLİKLERİNDE İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ VE TÜYLÜLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (KAYNAK TARAMASI) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 3 : 379-385 PAMUK İPLİKLERİNDE

Detaylı

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Gözde BUHARALI * Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI

RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Ozan

Detaylı

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk»

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil

Detaylı

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PILLING PROPERTIES OF COTTON FABRICS

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YENİ NESİL TEKNİK LİFLER (KARBON, LENZİNG FR, METAARAMİD,PARAARAMİD) KULLANILARAK ÖZELLİKLİ İPLİKLERİN ÜRETİMİ VE KALİTE - MALİYET ANALİZİ TEKSTİL

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Ring İplikleri ile RoCoS Kompakt İpliklerinin Tüylülük Özelliği Bakımından Karşılaştırılması The Comparison of the Yarn Hairiness Produced with

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 1. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 1 Kısa Lif İplikçilik Teknolojisi. Werner Klein

Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 1. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 1 Kısa Lif İplikçilik Teknolojisi. Werner Klein Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 1 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 1 Kısa Lif İplikçilik Teknolojisi Werner Klein Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hüseyin Emre AYAN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN PAMUKLARDAN ÜRETİLEN İPLİĞİN KALİTE ÖZELLİKLERİNE EĞİRME MAKİNESİ PARAMETRELERİNİN

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 1-1 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR (Makale) Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Demet YILMAZ, Hasan H. ÖZKAN,

Detaylı

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İsmail Öztanır 1, Mehmet Emin Yüksekkaya 2 1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır.

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır. DERS PLANI B DERSİN ÖĞRETMENİ : BURÇE KURTULMUŞ DERS ADI: Tekstil Teknolojisi KONU: Temel Örme ve Elemanları SINIF: 10. sınıf ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : Sınıf 13 kişilik 7 erkek 6 kız öğrenci var. Öğrencilerin

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Eş Zamanlı Uygulanan Katlama ve Büküm İşleminin Katlı İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Effect of the Simultaneous Folding and Twisting Processes

Detaylı

COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) eğirme üçgeni

COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) eğirme üçgeni COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) İplikçilik alanında yeni geliştirilen sistemler devamlı olarak ring iplik eğirme sistemiyle mukayese edilmektedir. Bunun sebebi, ring ipliklerinin

Detaylı

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi D. Yılmaz, G. Kayabaşı / Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Journal

Detaylı

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 96-107 (2017) The Journal of Graduate School of Natural

Detaylı

Rieter Open End Makinaları

Rieter Open End Makinaları Rieter Open End Makinaları......................... Son teknolojinin sağladığı ekonomik avantajlar........................... Rieter. Aile Bayramı.. Mayıs. 2014.. Erman. Coşkun. / Stephan. Weidner-Bohnenberger...............

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası J 20 Hava-Jetli İplik Makinası......................... Mükemmel Com4 jet iplikleri için verimlilik artışı ve yeni sarım sistemi........................... Rieter. Aile Bayramı. Türkiye.. Mayıs. 2014.

Detaylı

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Elit İplik Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. 1 Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. TÜRKİYE DE EN YENİ TEKNOLOJİYE SAHİP İPLİK

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yılmaz ERBİL KARIŞIM OE-ROTOR İPLİĞİ ÜRETİMİNDE EĞİRME ELEMANLARINDAN DÜSENİN İPLİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TEKSTİL

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

factos YaRNMASTER DIGItaL ONLINE QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control 045911/007t

factos YaRNMASTER DIGItaL ONLINE QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control 045911/007t MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control YaRNMASTER YaRNMASTER factos YaRNMASTER LabPack İplikhane İçin Online Laboratuvar YaRNMASTER 045911/007t LABPACK ONLINE LABoRATUVAR

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-9 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Rollergin Tipi Çırçır Makinelerinde Ayar Parametrelerinin Lif Kalitesine ve Özelliklerine

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönergesi ve Bölüm Staj Kuralları Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Kuralları Madde 1- Bölüm Staj Kuralları, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu

Detaylı

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI...

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI... PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI........................................................................... Penye C A P D Makinalarla Kazanılan Deneyim Dünya genelinde 7 900 Rieter C A P D penye makinası

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ *

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Physical Properties of Different Type of Knitted Fabrics Produced

Detaylı

KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ

KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ Musa KILIÇ Ekim, 2010 İZMİR KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ Dokuz Eylül

Detaylı

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188 ABRAJ NEDİR? Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile Abraj olarak isimlendirdiği kumaş hatalarının sanıldığından çok daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte çoğu zaman bu nedenlerin birbirinden

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1+ UAK-1+ İşletme İçi Eğitim Çalışmaları, İşletme Uygulaması ve Test Raporları

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1+ UAK-1+ İşletme İçi Eğitim Çalışmaları, İşletme Uygulaması ve Test Raporları Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1+ UAK-1+ İşletme İçi Eğitim Çalışmaları, İşletme Uygulaması ve Test Raporları http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2006 by Itru Group Ltd Her hakkı saklıdır. UAK-1+

Detaylı

MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi

MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi 2 Rieter. MEM 1 Rieter. MEM 3 TÜRKİYE DEKİ TAM ENTEGRE İPLİK TESİSİ MEM Tekstil Sanayi & ticaret Anon. Şti. MAKİNALARIMIZ 20

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2014 (12-18) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 2, 2014 (12-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 73-80, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp. 73-80, March 2017 Cer Makinasında

Detaylı

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmaster facts yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Sınıflandırılması 045912/007t İPLİK HATALARININ SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

BREZİLYADAN GELEN KALİTE

BREZİLYADAN GELEN KALİTE BREZİLYADAN GELEN KALİTE Inovasyon Çift Katmanlı Ürünler Penye Makinesi Koparma Silindirleri İçin Cot PL-572/Soft Dış: 72 shore A (Kırmızı) / İç: 50 shore A (Siyah) Cot PL-975/Soft Dış: 75 shore A (Açık

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Yün ve Yün Karışımlı Elyafta Makine Hızına ve Harmana Bağlı Statik Elektriklenme Miktarının İncelenmesi Investigation of Static Electricity Amount

Detaylı

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON STRENGTH AND ELONGATION OF THE SELECTED

Detaylı

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1),167-173 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 167-173, June 2015 Filamentlerde

Detaylı

Firma adı: Muhatap kişi: Adres: Telefon-Numarası: Telefax-Numarası: -Adresi: Kayıt-Numarası (şayet varsa): Talep tarihi:

Firma adı: Muhatap kişi: Adres: Telefon-Numarası: Telefax-Numarası:  -Adresi: Kayıt-Numarası (şayet varsa): Talep tarihi: Oerlikon Schlafhorst Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Oerlikon Schlafhorst Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Carlstraße 60 52531 Übach-Palenberg Germany Carlstraße

Detaylı

Rieter yedek parça + servis

Rieter yedek parça + servis Rieter yedek parça + servis......................... Olağanüstü performans için........................... Rieter. Aile Bayramı.. Mayıs. 2014.. Levent. Turna./ Roger. Eberhart............... 1 Rieter yedek

Detaylı

KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ

KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ SPIDERweb - İplikhane Kontrol Sistemi- geleceğin iplikhanesini izlemek için yeni fonksiyonlar Rieter SPIDERweb İplikhane Kontrol Sistemi elyaftan ipliğe ve dört eğirme teknolojisini

Detaylı

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi YEKARUM e-dergi (Journal of YEKARUM) Yıl 2015/Cilt 3/ Sayı 1 E - ISNN: 1309-9388 MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata

Detaylı

Firma adı. Muhatap kişi. Telefon-Numarası. Telefax-Numarası. -Adresi. Kayıt-Numarası (şayet varsa) Talep tarihi

Firma adı. Muhatap kişi. Telefon-Numarası. Telefax-Numarası.  -Adresi. Kayıt-Numarası (şayet varsa) Talep tarihi Schlafhorst Zweigniederlassung der Saurer Germany GmbH & Co. KG Carlstraße 60 52531 Übach-Palenberg Deutschland Schlafhorst Zweigniederlassung der Saurer Germany GmbH & Co. KG Postfach 12 60 52527 Übach-Palenberg

Detaylı

Penye makinaları Teknoloji komponentleri. Penye Makinaları. En yüksek standartlar için teknoloji komponentleri

Penye makinaları Teknoloji komponentleri. Penye Makinaları. En yüksek standartlar için teknoloji komponentleri Penye makinaları Teknoloji komponentleri Penye Makinaları En yüksek standartlar için teknoloji komponentleri 2 Rieter. Penye makinaları RIETER SPUN YARN SYSTEMS The Comfort of Competence HASSAS, KNOW-HOW,

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Farklı Sistemlerle Direkt Olarak Elde Edilmiş Çift Katlı İplik Özelliklerinin Örme Kumaş Özelliklerine Etkileri Effects of Properties of Two-Ply

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ OPEN END İPLİK MAKİNESİ 542TGD496

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ OPEN END İPLİK MAKİNESİ 542TGD496 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ OPEN END İPLİK MAKİNESİ 542TGD496 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR

STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR Bölümü 1 Ç.Ü. MÜH. MİM. FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ (PRATİK ÇALIŞMA) İLKELERİ 1. Bu ilkeler, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapacakları

Detaylı

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ 23-25 Ekim 2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) Tekstil Mühendisliği Bölümü 37 öğrenci ve 5 akademik personelden

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ *

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:28 Cilt:18-3 FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * The Effects of Yarns With Different Lineer Density

Detaylı

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ ISSN ISSN 1019-1011 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA Füsun DOBA KADEM ve R.Tuğrul

Detaylı

Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 3. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 3 İplik Hazırlık. Werner Klein

Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 3. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 3 İplik Hazırlık. Werner Klein Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 3 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 3 İplik Hazırlık Werner Klein Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd. AG, Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

Rieter Spun Yarn Systems in müşteri dergisidir Yıl. 18 / Sayı 47. Ocak 2006. link 1/2006

Rieter Spun Yarn Systems in müşteri dergisidir Yıl. 18 / Sayı 47. Ocak 2006. link 1/2006 Rieter Spun Yarn Systems in müşteri dergisidir Yıl. 18 / Sayı 47. Ocak 2006 link 1/2006 03 EĞİLİMLER & PAZARLAR Rieter adımız güvencedir 09 TEKNOLOJİ Rieter iplik makinalarında yeni poliester elyafın eğirilmesi

Detaylı

Ring İplikçilik Yenilik ve Güven

Ring İplikçilik Yenilik ve Güven Ring İplikçilik Yenilik ve Güven......................... Rieter güvenilirliğinizi muhafaza ederek kârlılığınızı arttırır............................ Rieter. Aile Bayramı.. Türkiye. Mayıs. 2014. Erkan.

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Ek-1. Sondaj Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri

Ek-1. Sondaj Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri Ek-1 Sondaj Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri 1. Kısa Elyaflı (Yerli) Pamuklar: Gossypium herbaceum L., Gossypium arboreum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19,05 mm den kısadır. Tip

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Teknik Bilgi http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2004 by Itru Electronics Her hakkı saklıdır. TRU FIBRE TESTER UAK-1+ IX.yy da yaşamış TÜRK Matematikçisi (Musa

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 99-108 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 99-108, June 2014 Haşil

Detaylı

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ STATISTICAL INVESTIGATION OF PROPERTIES OF RING AND COMPACT

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ön lisans programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

Teknik Bilgi. NT Pimli Klipsler (PINSpacer NT) ve Aktif Kafes (ACP) İçin Teknik Veri Dosyası. 1. Uygulama ve Uyumluluk DİKKAT! SCT.4514 NT 04.

Teknik Bilgi. NT Pimli Klipsler (PINSpacer NT) ve Aktif Kafes (ACP) İçin Teknik Veri Dosyası. 1. Uygulama ve Uyumluluk DİKKAT! SCT.4514 NT 04. Teknik Bilgi li Klipsler (PINSpacer NT) ve Aktif Kafes (ACP) İçin Teknik Veri Dosyası 1. Uygulama ve Uyumluluk SUESSEN li Klipsleri (Şekil 1), çekim bölgesinde doğru apron kıstırma ve elyaf kılavuzlama

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Danışman : Doç. Dr. Pınar ÇELİK Necati ER info@necatier.com/0536 726 12 66 Ali KARTAL alikartal@outlook.com.tr/0506

Detaylı