AĞIZ HİJYENİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CPQ 11-14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞIZ HİJYENİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CPQ 11-14"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı AĞIZ HİJYENİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CPQ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Selen ATÇAKARLAR Danışman Öğr. Üyesi : Prof. Dr. Özlem SEÇKİN İZMİR-2012

2 ÖNSÖZ Ağız hijyeninin yaşam kalitesine etkisi CPQ konulu tezimin hazırlanmasında bana yol gösteren, ve yardımını hiç esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Özlem SEÇKİN e, yaptığım çalışmalarda bana destek veren asistanım Dr. Enver YETKİNER e ve bütün zorluklara karşı beni destekleyen aileme ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İZMİR-2012 Stj. Diş Hekimi Selen ATÇAKARLAR

3 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİNİ ÖLÇMEDE TANIMSAL KONULAR BİREY MERKEZLEMENİN ÖNEMİ BİREY MERKEZLEMENİN ÖNEMİNİ OLUŞTURMAK AĞIZ SAĞLIĞINA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ (OHRQoL) ÖLÇÜLERİ GERİATRİK/GENEL AĞIZ SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME İNDEKSİ (GOHAI) AĞIZ SAĞLIĞI ÖNEM PROFİLİ (OHIP) GÜNLÜK AKTİVİTEDE AĞZIN ÖNEMİ (OIDP) ÇOCUK AĞIZ SAĞLIĞI YAŞAM KALİTESİ ANKETİ (CPQ ) CPQ ÜN GELİŞTİRİLMESİ GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ YABANCI DİLDEN ADAPTASYON ÖZET KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ... 26

4 1.GİRİŞ Son 30 yıl içerisinde tıpta, sağlık koşullarının sonuçlarına ve bu sonuçlar için olan tedaviye bağlı olarak 'sağlığa bağlı yaşam kalitesi' ve 'yaşam kalitesi' gibi terimlerin kullanımında artış göruldü. Bu duruma karşı ilgisi ya da deneyimi olan hastalar ya da insanlar tarafından verilen bilgilerle sağlığın geleneksel klinik ölçülerinin gelişmeye ihtiyacı vardir. Şu gerçek ki amaç artık sadece yaşam süresini uzatmayı ya da hastalığı hayattan tamamen yok etmek değil yasam kalitesini daha iyi hale getirmektir. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ve yaşam kalitesi terimleri tarafından hedef alınan konular tıbbi yardım aramanın, tedavi rejimine uyumun ve görülen bakımdan memnun kalmanın önemli belirleyicilerindendir. Sonuç olarak, bu konularla ilişkili olarak literatur dünyasında büyük gelişmeler meydana gelmistir (1) Bu durum, aletlerin geliştiği ve değişik oral ortamlarda hastalarin yasam kalitesini ve /veya sagliga bagli yasam kalitesi (OH-QOL) olarak tanimlanan olcutlerin değerlendirme arayisinda olan dishekimliginde de geçerlidir. Ağız sağlığı ve yaşam kalitesini ölçme üzerine olan önemli bir konferansın sonunda, on tane ölçü monografide belirtildi. O andan beri, en az altı ek ölçü geliştirildi ve daha da fazlası gelisme sürecinde yer almaktadır öncesi (1997 konferansında sunuldu) Diş Hastalığının Sosyal Etkileri (38) Genel (Geriatrik) Ağız Sağlığı Değerlendirme İndeksi(GOHAI) (21) Diş Önem Profili (DIP) (39) Ağız Sağlığı Önem Profili (OHIP) (22)

5 Günlük Aktivitede Ağzın Önemi (OIDP) (23) Öznel Ağız Sağlığı Durumu Göstergeleri (SOHSI) (40) Ağız Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi Ölçüsü (12) Günlük Yaşamda Dişsel Önem(DIDLS) (41) Ağız Sağlığı Yaşam Kalitesi Envanteri (25) Rand Diş Soruları (42) 1997 sonrası OHQoL-UK (43) Çocuk Ağız Sağlığı Yaşam Kalitesi Anketi (COHQoL) (43) Cocuk OIDP (28) Diş Hijyeni için OHRQOL (44) Ortognatik QOL Anketi (45) Cerrahi Ortodontik Sonuç Anketi (SOOQ) (46) Fakat, bu konuda bu kadar cok olcutun ortaya cikmasi baslangicta ilgi çektiyse de, zamanla bireysel ve nüfus düzeyinde ağız hastalıklarının sonuçlarını ve ağız sağlığını ölçme kavramını kapsayan kavramsal ve metodolojik konularını hedef almaya devam etmek için birçok ölçünün gelişmesi, ciddi bir bitkinliğe ve hataya sebep oldu. Geniş anlamda çeşitli amaçlar ve şartlar için uygun gibi görünen birçok ölçünün varlığı şöyle bir varsayıma yol açmış gibi görünüyor; kuramsal ve ölçüm problemleri tatmin edici bir şekilde hedefine ulaştı ya da çözüldü. Yaşam kalitesi ya da sağlığa bağlı yaşam kalitesine değer biçmeyi iddia eden ölçümlerin kuramsal temelini sorgulayan, gelişen teknolojinin önemli incelemelerinin ortaya çıkmaya devam ettiği tıp dünyası için bu durum geçerli değildir.(1) Tersine,

6 yukarıda gönderme yapılan monografi geliştirilecek olan ilk ağız hastalığının özel ölçülerinin kapsamlı betimlemesini içeriyorken, daha temel bir soru olan bir ölçünün aslında ne ölçtüğü ve temel alınan değerlerden ziyade, betimlemeler daha çok onların içeriği, skor metotları ve tekniksel seçenekleriyle ilgilidir. Neyin ölçülüyor olduğu konusu yapı geçerliliği unsuru tarafından kapsanıyor gibi görünmesine rağmen, dişli ve dişsiz arasında ayrım yapan bir ölçüden elde edilen skorların olduğu ya da ağız sağlığının evrensel oranlarıyla ilişki kurduğu gerçeği bize hedeflenen belirli yapı hakkında biraz bilgi verir. Aynı şekilde, tedavi amaçla müdahaleden sonra skorların beklenen yönde değişiyor olduğu gerçeği bize sadece şunu söyler; değişim meydana geldi ancak değişim skorları neyin değiştiğini tam olarak göstermez. Bu, özelliğin bir ölçüsünün nasıl geliştiği ve ölçülen özelliğin nasıl tanımlandığına bağlı olan esasen kavramsal ve metodolojik konudur.(1)

7 2.SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİNİ ÖLÇMEDE TANIMSAL KONULAR Birçok yazar, sağlık ve ilişkili konular üzerine yazın dünyasında kullanılan terimler hakkında yorumlar yapmıştır. Ayrıca, ne anlama geldikleri ve nasıl tanımlanması gerektikleri hususunda az bir fikir birliğiyle alternatif bir şekilde kullanılacak sağlık statüsü, sağlığa bağlı yaşam kalitesi ve yaşam kalitesi gibi anahtar kavramlara karşı bir eğilim görülmektedir. Diş hekimliği alanında, hastanın bakış açısından görülen ölçüler, orijinal olarak sosyo-dişsel göstergeler ya da ağız sağlığı statüsünün ölçüleri, subjektif ağız sağlığı ya da ağız hastalığının sosyal etkilerine de değinir. Bunların yanı sıra, içeriğine bakılmaksızın sınıflandırılan ölçüler ile bu terimler, OH-QoL terimi ile yer değiştirir. Terminolojide bu değişimin kanıtını ölçülerin isimlendirilmesinde görebilirsiniz. Ölçülerin isimleri değişirken, ölçüleri kapsayan öğelerin türü ve skor elde ediliş şeklinde bir değişiklik yaşanmamıştır. Bazı araştırmacılar, sağlık statüsünden daha kapsamlı söylem olduğu için yaşam kalitesi konusu benimsemiş ve tıpta kullanılan sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçüleri aslında yeni bir fonksiyonel statünün ölçüleri olduğunu iddia etmişlerdir. Terminolojinin kullanıldığı ve yıllanmış emeklere uygulanan yeni etiketlerin olduğu geniş bir alan, ağız sağlığı ve OH-QoL tanımlarında da belirgindir. Örneğin, ağız sağlığının eski bir tanımı, diş çürüğünün fonksiyonu ve kişinin öznel olarak hissettiği acı ve rahatsızlık gibi belirtilerin ağız sağlığı ile alakalı olduğunu gösterir. Aynı yazar tarafından ileri sürülen başka bir açıklama hem daha özel hem de daha kapsamlıdır: ağız sağlığı hakkında konuşurken, diş çürüğünden ziyade, odak noktamız, bireyler ve ağız hastalıklarının, rahatsızlıklarının ve koşullarının hayatı, sağlığı ve yaşam kalitesini tehdit etmesi üzerine olmalıdır. Daha sonra, sağlığın alışılagelmiş tanımını da kapsayarak, OH-QoL'yi daha geniş terimler çerçevesinde 2

8 açıklanmıştır. Ayrıca günlük yaşamda sağlık ve vücudun normal işleyişi üzerinde kişisel sağlığın önemini ve günlük işleyişte ağız koşullarının etkileri de bu geniş tanımlamanın içerisinde yeralmıştır. Açıkça, bu tanımlamalardan bazıları gösteriyor ki; sağlığa bağlı yaşam kalitesi sağlık ile eşit değerlendiriliyor. Fakat diğer tanımlamalar ise, insan tecrübesinin daha geniş boyutlarını da kapsayarak bunun sağlıktan da öte bir durum olduğunu ifade ediyor.(1) Günümüzün hastalık örnekleri ve onların sonuçlarında da yansıtıldığı gibi hastalık, sağlık ve yaşam kalitesinin birbirinden farklı kavramlar olduğu hususunda fikir birliği olduğu görünüyorken, sağlığa bağlı yaşam kalitesinin (ve onun bir uzantısı olan OHQoL) ne ifade ettği tam olarak çözülememiştir. Sonuç olarak, ağız hastalığı araştırması ve çalışmasında kullanılmak üzere geliştirilen ölçülerin sağlık statüsünün göstergesi ya da sağlığa bağlı yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul edilip ya da edilmemesi kısmen belirsizdir.(1) Ağız sağlığından, ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesine doğru olan terminolojideki değişim şu varsayıma dayanıyor gibi duruyor: Ölçüler, çeşitli türden rahatsızlıklar ya da ağız hastalıkları ile uyum sağlayan işlevselliğin yönlerini hedef alıdığı için, onlar, bu hastalıkların ve rahatsızlıkların yaşam kalitesini nasıl etkilediğini kesinlikle göstermelidir. Leplege ve Hunt'un (2) önerdiği üzere sağlık statüsünü ölçme çıkarımları yaşam kalitesini ölçmeden oldukça farklıdır. Ayrıca, kronik koşullarla ilgili araştırmalar ortaya koymuştur ki, oldukça fazla fiziksel kısıtlamaya rağmen yaşam kalitesi iyidir. Bu yetersizlik çelişkisi, sağlığın ve yaşam kalitesinin sadece kavramsal olarak değil, aynı zamanda deneysel olarak da birbirlerinden ayrı olduklarını gösteriyor.(1) Bu tutarsızlık Gill ile Feinstein (3) ve Guyatt ve Cook (4) arasındaki tartışmadan kaynaklanıyor. Bu gibi ölçülerin yüzey geçerliliğinin önemli 3

9 değerlendirmelerinde Gill ve Feinstein (3), birçok kıstas sıralamıştır. Ve eğer ölçü, Gill ve Feinstein'in (3) yaşam kalitesi olarak adlandırdıkları şeyi ( fakat Guyatt ve Cook'un (4) daha uygun bir şekilde 'sağlığa bağlı yaşam kalitesi' olarak tanımladığı) değerlendirmede kullanılacaksa, bu kıstasların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kıstas tablo 1 de listelenmiştir. Fakat Guyatt ve Cook (4) bu kıstasların çok fazla zorlayıcı olduğuna inanmakta ve ölçülerin değerlendirilebileceği daha kısıtlı bir dizi sunmaktadır. (bkz. Tablo1) İki yaklaşım arasında farklılıklar olmasına rağmen, değerlendirilen kurguyu vurgulama açısından bir ölçüyü inceleme söz konusu olduğunda iki yaklaşım da gösteriyor ki; iki geniş ve örtüşen soruların dikkate alınması gerekmektedir: Birinci soru hasta ya da kişi merkezli ölçünün var olup olmadığı ve ikinci soru ise çeşitli türden rahatsızlıklar tarafından eşlik edilen ve hastalar, insanlar için önemli olan günlük yaşam açılarını da birleştiriyor mu? (1) Tablo 1- Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçülerini değerlendirmek için kriterler (1) Gill ve Feinstein'in kriteri Araştırmacılar kavramsal olarak yaşam kalitesinden ne kastettiklerini tanımladılar mı? Yaşam kalitesinin unsurları olarak ölçmek istedikleri etkileri belirttiler mi? Kullandıkları araç gereçleri niçin seçtiklerini araştırmacılar söylediler mi? Araştırmacılar çeşitli araç gereç, etki alanı ve cihazlardan topladıkları sonuçları tek bir karma not halinde topladılar mı? Hastalardan yaşam kalitesi için genel sınıflandırma yapması istendi mi? Ayrıntılı şekilde yaşam kalitesi, sağlığa bağlı yaşam kalitesinden ayırt edildi mi? Araştırmacılar tarafından teklif edilen araç-gereçlerde listelenen öğelere ek ilave 4

10 yapması için hastalar çağrıldı mı? Eğer öyleyse, bu eklenen öğeler son sınıflandırmayla birleştirildi mi? Hastalar kendileri için hangi öğelerin önemli olduğunu belirtti mi? Eğer öyleyse, bu önemli sınıflandırmalar en son sınıflandırmayla birleştirildi mi? Guyatt ve Cookun Kriteri Yazarlar, yaşam açılarını ölçtükleri hastaların, hastalar için önemli olduğunu gösteriyor mu? Eğer öyle değilse, önceki araştırmaları onların önemini göstermiş miydi? Klinik deneyimin hasta değerini gösterdiği hastaların yaşam açısını araştırmacılar inceliyor mu? Hariç tutulan hastalar için önemli olan OHRQL nin yanları var mı? Kişisel olarak hastalardan hayatlarına direkt bir değer koyması istendi mi?(1) 2.1.BİREY MERKEZLEMENİN ÖNEMİ Tanılamalar hakkında önemli derecede anlaşmazlığa rağmen, yaşam kalitesi bileşenlerinin, hastaların bakış açısını yansıtması gerektiğine dair bir fikir birliğine varılmıştır. Bu kriterle örtüşen ölçüler, uzman merkezli yerine hasta ya da birey merkezlidir. Sağlığa bağlı yaşam kalitesini ya da yaşam kalitesini değerlendirmeyi iddia eden çoğu ölçü eleştirilmiştir; çünkü hastaların, bireylerin ya da bunlarla alakası olduğu varsayılan şeyler yerine onlar, doktorların, toplumbilimcilerin ya da diğer uzmanların değer ve ilgilerini yansıtmaktadır. Hastalar tarafından doldurulan anketler ve hastaların isteklerini yansıtan anketler arasında bir karışıklık olduğunu iddia ederek Leplege ve Hunt (2) çok daha ileriye gitmiştir. Ayrıca, Leplege ve Hunt (2), hastalardan sıklıkla kendi ilgi ve alakalarına uygun olmayan anketleri doldurmasının istendiğini belirtmiştir. 5

11 Guyatt'a (4) göre yaşam kalitesi konusunu yakalamayı iddia eden ve anketleri içeren öğeler, anketi kesinlikle tamamlaması beklenen insanlarla yapılan ayrıntılı bir röportajdan kaynaklanıyor olmalıdır. Sonuç olarak, OH-QoL' ölçülerini değerlendirmenin bir yolu ölçüyü kapsayan öğelerin geliştiği biçimdir. Onlar hedef toplum ile yapılan röportajlardan mı kaynaklanıyor? Eğer öyle değilse, öğeler, yayın dünyası incelemeleri ya da klinik fikir gibi diğer kaynaklardan sağlanıyorsa, öğelerin anketi tamamlaması beklenen insanların ilgilerini tamamen karşıladığına dair diğer kaynaklarda ya da başka bir yerde kanıt var mı? Araştırmacılar, ölçüt geçerliliği kadar önemli olan fakat sıklıkla ihmal edilen içerik geçerliliğinin bir bileşeni olan içerik kapsamına eriştiler mi?(1) 2.2.BİREY MERKEZLEMENİN ÖNEMİNİ OLUŞTURMAK Şimdiye kadar olan tartışma gösteriyor ki ağız sağlığı statü ölçüsü ve OH- QoL'nin ölçüsü arasındaki ayrım oldukça basittir. Gill ve Feinstein'in (B) belirttiği gibi Hastanın değerlerini ve tercihlerini birleştirme gereksinimi, sağlığın diğer tüm ölçülerinden yaşam kalitesini ayıran şeydir. Yani, önemli olan; anketi kapsayan öğeler hedef toplum için önemli olan günlük yaşamın yönlerine değiniyor mu? Peki önem nasıl oluşturulur? Neyin önemli olduğuyla beraber, hastaların ve bireylerin görüşlerini ortaya çıkarmada çalışmalar ilk adım olmasına rağmen bunlar yetersizdir. Röportajlar röportaj yapılan kişiye çarpıcı gelen öğeyi ortaya çıkarabilir, oldukça az ve çok önemli olan deneyimlerin çoğunu röportaj ortaya çıkarabilir.(1) Ayrıca, eğer anket, analiz öğesinin grup olduğu yerde klinik denemelerde ya da diğer çalışmalarda kullanılacaksa hangi deneyimlerin çalışmaya katılacak grup için önemli olduğunu belirtmede bir yol bulunmalıdır. Guyatt ve diğerleri (4) tarafından öne sürülen çözüm öğe etki çalışmasıdır. Burada öğe tarafından tanımlanan problemi 6

12 tecrübe eden ve bu durumda meydana gelen sıkıntının ve rahatsızlığın ne kadar olduğunu yansıtan bir grup hastaya ya da insana röportajlardan elde edilen öğeler verilir. Öğe etki skorları, problemin tekrarlanma sıklığını; yani son anket için seçilen gözde öğeler ve bu skorlara göre dizilen öğeleri çoğaltarak hesaplanır Sonuç olarak, öğe etkisi yaklaşım, hasta merkezli anket yerine grup merkezli anket meydana getirir. Bu Guyatt ve Cook (C) tarafından bilinmektedir. Grup merkezli anketler klinik denemeler için uygunken klinik uygulama için uygun olmadıkları açıkça ortadır. Klinik tedavi uzmanları tedavi kararları alırlarken bireysel olarak bir kişinin değerlerini dikkate almalıdır Çünkü bu değerler, öğe etki çalışmasına katılanların abartılmış değerlerinden farklı olabilir ya da onlar tarafından gizlenebilir. Bu ;yaşam kalitesi, sağlığa bağlı olduğu zaman bile farklı bileşenlere ve hastaya özgü olan anlam ve öneme sahip olduğunu gösteriyor. Aslında, yaşam kalitesini ölçmede temel zorluk yaşam kalitesinin bireylere özgü olmasından kaynaklanmaktadır. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçüsünü geliştirmek amacıyla, bu çelişkiye çözüm Gill ve Feinstein'in(2) önerilerinde bulunabilir. Şöyle ki; oran sıklığı, şiddeti ve önemi ankete katılanlara ilave öğeler eklemesine imkân sunmaktadır. Ayrıca, bir grup bireyin farklı olan tercihlerini ve değerlerini yansıtabilen ve özet çelişkiler olan genel sınıflandırmayı kullanmaya da imkân sunmaktadır. Bu demek oluyor ki, bir anket karmaşık bir yapıya sahip olmalıdır. Yani, bir anket şunları içermelidir: tecrübeleri belgeleyen sorular, bir bireyin bu tecrübelere yüklediği değeri gösteren önem oranları, sağlığa bağlı yaşam kalitesi, yaşam kalitesinin genel sınıflandırması ve anket tarafından kapsanmayan tecrübeleri ortaya çıkarmak için açık uçlu sorular. Eğer bu gereklilikler karşılanmazsa, bir ölçü sağlığa bağlı yaşam kalitesini ulaşamaz, aksine o sağlık statüsünün bir ölçüsü olur. 7

13 Bu ölçüler, önceden kararlaştırılmış standart bir liste sunmak yerine, ankete katılanlara konuları ve sağlığın etkisi altında olan ilgileri seçmeleri için imkân sunmaktadır. Fakat onlar da, bu anketlerin doldurulması zaman alıcı ve zor olduğunu kabul etmektedir. (1) 8

14 3.AĞIZ SAĞLIĞINA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ (OHRQoL) ÖLÇÜLERİ Geriatrik/Genel Ağız Sağlığı Değerlendirme İndeksi (GOHAI) Ağız Sağlığı Önemi Profili (OHIP) Günlük Aktivitede Ağzın Önemi (OIDP) Çocuk Ağız Sağlığı Yaşam Kalitesi Anketleri (CPQ ) 3.1.GERİATRİK/GENEL AĞIZ SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME İNDEKSİ (GOHAI) GOHAI, hasta tarafından bildirilen ağız fonksiyonu problemlerinin 12 öğelik ölçüsü ve dişsel tedavinin etkililiğini değerlendirmede kullanılması amaçlanan ağız hastalıklarına bağlı psiko sosyal etkilerdir Ağız sağlığının hasta merkezli tanımlamasına dayandığından dolayı GOHAI tarafından değerlendirilen yapının tamamı belirlenmiştir. Onun 12 öğesi, diş klinikleri ve uzman merkezlere katılan insanlarla yapılan nitel röportajlar ve sağlık uzmanlarına danışmalar ile kaynak taramasını takiben gelişen 36 öğenin ilk havuzundan meydana gelir. Öğe seçimini dikkate alarak, son 12 öğeyi seçmek için oluşturulacak mantık ve kalan 24 öğe dışındakiler belli değildir. Ancak, öğeler 3 tane farklı varsayılan alanı, yani; psikososyal fonksiyon, acı ve rahatsızlığı yansıtması amacıyla seçilmiştir. Bu doğrultuda, öğe seçim süreci, hasta ya da birey merkezli yaklaşımdan ziyade uzman merkezli bir yaklaşım ile sürdürülmüş gibi durumaktadır. Seçilen öğeler önemli gibi duran konuları hedef alsa da yazarlar böyle olduğu hususunda hiçbir dayanak sunmamaktadır. Tahminen, öyle görünüyor ki, bazı hastaların ilgileri bu ölçü tarafından karşılanmayacaktır. Yazarlar, yaşam kalitesinin daha fazla unsurunu yansıtması için ölçüyü genişletmeyi önerdikleri zaman bu durumu fark etmişledir. Ölçünün ilk onayı GOHAI skorlarının birleşimine ve ağız 9

15 sağlığı statüsünün klinik ölçülerine dayanmaktadır. Yaşlı nüfusun kurumsallaşmış bir çalışması daha geniş bir yaklaşım ortaya koymuştur. Sonuç olarak, sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçüsünü gerekli kılan kriterlerden birkaçını bu ölçü karşılamaktadır. Başlığının da gösterdiği gibi, GOHAI öznel ağız sağlığı statüsünün en iyi ölçüsü olarak kabul edilir.(5) 3.2.AĞIZ SAĞLIĞI ÖNEM PROFİLİ (OHIP) OHIP, hastalığın ICIDH örneğini onun sonuçlarını temel almaktadır. OHIP, ağız hastalıklarının sosyal açıdan önemini değerlendirmeyi amaçlar, yani; bunlar işlev bozukluğu, rahatsızlık ve bu koşullardan kaynaklanan engelliliktir. Ölçünün amacı geniştir: bireyler ve gruplar arasındaki sosyal önemi kaydederek bakımın önceliklerini değerlendirmek, ağız sağlığı davranışlarını anlama, dişsel tedaviyi değerlendirme ve ağız sağlığını desteklemek için bilgi sağlamaktır. Kişisel olarak algılanan ağız sağlığı ölçüsünü geliştirmek asıl amaçtır. Ölçüyü geliştirmede, 535 açıklamaların ilk dizini, özel uygulamalar ve diş hastanesi kliniklerinden toplanan 64 tane diş hastası ile yapılan açık uçlu röportajlardan elde edilmiştir. Bu öğe havuzu, biçimlerine ve içeriklerine dayanan 46 tane eşsiz açıklama dizinine ve kavramsal örnekten elde edilen 6 alandan birini temsil edebilmesi için gerekli olan yetiye kadar düşürülmüştür. Özürlü kavramını temsil eden 3 ek açıklama, mevcut genel sağlık statü ölçüsünden oluşturulmuştur. Gelişim sürecinin bileşeni, OHIP'in hasta merkezli olduğunu ileri sürse de öğe azaltma süreci, öğelerin hastalar için olan önemini temel almaktan ziyade o daha çok, kavramsal çatı ile uyumlarına göre öğeleri seçmek için tasarlanmış uzman merkezlidir. 10

16 İlk olarak, OHIP ölçek ve alt ölçek skorları arasındaki birleşimi göstererek onaylanmıştır. Ağız Sağlığı Durumunun ölçüsü olarak OHIP'in geçerliliği birçok araştırmacı tarafından sağlanmıştır. Skorlar, dişli ve dişsiz arasında ayrımda bulunmakta ve ağız kuruluğu gibi bireysel algılanan ağız koşullarının ve geleneksel klinik göstergelerinin çoğu ile ortalama bir ilişki göstermektedir. OHIP skorları önemli bir şekilde yaşam hoşnutluğu ile ilgilidir ve GOHAI'nın aksine, diğer yordayıcılarını kontrol ettikten sonra bu ilgi/birleşim oldukça netleşmiştir.(6) 3.3.GÜNLÜK AKTİVİTEDE AĞZIN ÖNEMİ (OIDP) Birçok açıdan, OIDP ayırt edici ölçüdür. Öncelikle, diş hizmet planlamasını kolaylaştırmak amacıyla ve toplum diş ihtiyaçlarını değerlendirmek için örnek oluşturan ölçülerle birleşimde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. İkinci olarak, en 'üst düzey olarak kabul edilenleri' yani başka bir deyişle; ağız rahatsızlıklarının davranışsal önemini ölçmektedir. Ayrıca, fiziksel, psikolojik ve sosyal aktivitenin kapsandığı kadarını da ölçmektedir. Onun hedef aldığı fiziksel, psikolojik ve sosyal konular, modelin yetersiz ve engelli boyutlarıyla eşit olabilsin diye ICIDH modelinin değiştirilmiş versiyonunu temel almaktadır. Belki, 1990ların başlarında geliştirildiği için, OIDP'nin gelişimine yönelik tanımlamalar, sağlığa bağlı yaşam kalitesi ve yaşam kalitesi gibi terimleri içermiyordur. Ancak, 2004'te geliştirilen ölçünün çocuk versiyonu OH-QoL'NİN ölçüsü olarak betimlenir. OIDP orijinal olarak, Yetersizlik İndekslerinin Tablo Karşılaştırması ve diğer genel ve ağız sağlığı statü ölçülerinden seçilen dokuz öğeyi içermektedir. Orijinal olarak OIDP'yi içeren dokuz öğeyi seçmedeki mantık, ortaya konulmamıştır, bu 11

17 yüzden, ölçünün içerik onayını alıp alamadığı belli değildir. Ayrıca, hiçbir hasta ya da uzman ölçü tarafından hedef alınan aktivitelerin seçiminde hiçbir hasta ya da uzman yer almış gibi görünmediği için OIDP, incelenen ölçüler içerisinde en uzman merkezli olandır. Fakat, çoğu, ölçüden daha karmaşık öğe skor sistemi kullandığından dolayı OIDP ayırt edicidir ve etkilerin hem sıklığını hem de şiddetini değerlendirmektedir. Öğe şiddet skoru, öğe tarafından açıklanan sonucun onların günlük yaşamına ne kadar zarar verdiğini göstermektedir. OIDP'nin yapı geçerliliğini değerlendirmede, eksik dişlerin sayısı gibi klinik ağız sağlığı göstergeleri tarafından ilişkiler incelenmektedir. Kriter geçerliliği, OIDP skorları ve hususları yani 'ağız koşullarından kaynaklanan sıkıntı hissinin tümü' arasındaki ilişki aracılığıyla değerlendirilmektedir. Son değişkenin ne anlama geldiğinin ve ne ölçtüğünün belirsiz olmasından dolayı OIDP ölçülerin temsili kalitesine karşı OIDP'nin onaylanıp onaylanmadığı belli değildir.(1) 3.4.ÇOCUK AĞIZ SAĞLIĞI YAŞAM KALİTESİ ANKETİ (CPQ ) Araştırmacılar hayat kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda ağız ve diş sağlığının, insanların genel sağlık durumları üzerinde önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ağız ve diş sağlığının hayat kalitesine yani günlük yaşama etkisinin değerlendirilmesi ile toplumların bilinçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bu hizmetlerin topluma doğru şekilde ulaştırılması konusunda gelişmeler kaydedilebilir. Ağız ve diş sağlığı durumunun yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar genellikle yetişkinler üzerinde kullanılmış karşılıklı görüşmeye dayalı ölçeklerdir. Bu ölçeklerle daha çok kişilerin psikolojik, sosyal, mental ve kültürel değerleri ortaya koyularak sağlık hizmetlerinden beklentileri ve hizmetlerin kalitesi değerlendirir. Son 12

18 dönemlerde, ortodontik tedavi gereksinimin algılanması, ortodontik bozuklukların yaşam kalitesine olan etkileri çocuklar üzerinde çeşitli ölçeklerle kullanılarak araştırılmaktadır. Oral sağlıkla ilişkili hayat kalitesi ölçümlerinin önemine vurgu yapılsa da çocuklar üzerinde az sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Oysa çocuklar pek çok yönden hayat kalitelerini olumsuz etkileyen ağız diş sağlığı problemleri ile karşı karşıya kalırlar. Çocukların ağız ve diş sağlığı durumlarının iyileştirilmesi ve bu konuda yapılan değerlendirmeler sağlıklı toplumların temelini oluşturacaktır. Bu nedenlerden dolayı hayat kalitesiyle ilişkili ağız sağlığı ölçümlerinin çocuk popülasyonlarına uyarlanması büyük önem taşır. (7) Kültürler arası adaptasyonu sağlamak üzere geniş İngilizce araçlar ise nadirdir. Medical Outcome Trust, araştırma için gerekli belgelerin uyarlamalarını yapmıştır çünkü farklı kültürler ve ayarları kapsayan anket uyarlamaları olmadan bulguların karşılaştırılabilmesi sınırlanmış olacaktır.(8) OHRQoL araştırmalarında en sıklıkla kullanılan belge olan Çocuk Algılama Anketi (CPQ ) başlangıçta Kanada da geliştirilmiştir. Farklı ülkeler ve kültürler için yapılan birçok çalışma, anketlerin uygulanmasının tercüme süreci, kültürel adaptasyon ve çocuk algılama anketinin varlığı ya da yokluğu ile uluslar arası işbirlikleri ( Avustralya, Brezilya, Çin, Danimarka, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, İngiltere) açısından gelecek vaad edici olduğunu göstermektedir.(8) 13

19 3.4.1.CPQ ÜN GELİŞTİRİLMESİ 11 ila 14 yaş arası çocuklarda ağız içi sağlığı ile ilgili çeşitli etkilerin sıklığını belirlemek üzere kullanılan Çocuk Algılama Anketi CPQ Toronto, Kanada da geliştirilmiş ve onaylanmıştır. Yazarlar, 50 maddeden oluşan bir havuz oluşturmuşlardır. Bu maddelerin 35 tanesi sonuç anketine dahil edilmek üzere seçilmişlerdir yani çalışmayı etkileyen maddeler olarak nitelendirilmektedirler. Anket dört alan içermektedir; oral semptomlar ( beş madde), fonksiyonel limitler ( on madde), duygusal sağlık ( sekiz madde) ve sosyal sağlık (on iki madde). Sorular geçmiş üç ay içerisinde olayların sıklığı ile ilgili sorulmuştur. Cevaplar dereceleri gösteren şekildedir. ( 0= hiç, 1= bir/iki kez, 2= bazen, 3=sık sık, 4= her gün/ neredeyse her gün ) Alan puanları ve toplam CPQ puanları anket maddelerine verilen cevap kodlarının toplanması ile elde edilmiştir. Araçların puanları 0 ila 140 puan arasında değişmektedir ve sorun göstergesidir. OHRQoL deki bozulmaların ciddiyetini anlatmaktadır. 0 puanı bir problem olmadığını gösterirken, yüksek CPQ puanları OHRQoL de daha çok bozulma olduğunu gösterir. Bu 35 maddeye ek olarak CPQ 11-14, çocukların ağız içi sağlıkları ve genel sağlıkları ile ilgili geniş çaplı derecelendirme bulunan iki soru daha içermektedir. Bu geniş çaplı derecelendirmelerin cevapları beş puanlık formattadırlar ( mükemmel, çok iyi, iyi, orta, zayıf) (9) 14

20 3.4.2.GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çocuklar, Dünya Sağlık Örgütü nün basit metodlar kriterlerine uygun olarak ayarlanmış bir araştırmacı tarafından klinik olarak araştırılmışlardır. Araştırmalar, çocukların okulunda gerçekleştirilmiştir. DMFT ( kalıcı dentisyonda toplam çürük, kaybedilen ve yeniden çıkan diş )içeriği ve bileşenleri çürük durumları için kullanılmıştır. Dental plak birikmeleri incelenmiş ve AmbjØrnsen ve arkadaşları tarafından tanımlanan 0= görünür plak yok, 1= görünür plak var tanımlaması ile her bir birey için kaydedilmiştir. Dişlerdeki kapanmama durumunun varlığı, Klink- Heckmann ve arkadaşlarının önerdiği indikatörlerin varlığı ile ölçülmüştür. Önceki dental araştırmalar da dikkate alınarak her çocuk CPQ-G testini tamamlamıştır. Çalışmanın kaydedilmesi gerektiği zamanda, çocukların sözlü onayları istenmeden önce ailelerden onay formlarını imzalamaları istenmiştir. Çocuğun karşı çıkması, ailenin onayını yürürlükten kaldırmaktadır. Çocuk sözlü olarak onay verdiği zaman, bu onay belgelenmektedir Araçların ölçmesi gereken değerleri ölçtüğünden emin olabilmek için, puan doğrulama işlemleri yapılmaktadır. Orijinal CPQ yazarları ve yeni dil uyarlamalarının puan değerlerinin uyumlu olması için doğrulama çalışmaları yapılmalıdır. Bu nedenle, doğrulamayı gerçekleştirebilmek için Spearman in derece korelasyonları programlanmıştır. Toplam ölçekte ve her alanda çocukların ağız içi sağlığı ve genel sağlık ile ilgili rapor ettikleri puanlar ( mükemmel, çok iyi, iyi, orta, zayıf ) bu program ile hesaplanmıştır. Daha önceki araştırmalara göre, CPQ-G puanları ve iki genel sağlık sorusu arasındaki orta ( Cohen a göre ) ilişkinin, ağız içi sağlığı ile ilişkisinin, genel sağlık ile ilişkisinden daha büyük olması beklenmektedir.(3) 15

21 Doğrulama çalışmalarına ek olarak, hangi CPQ-G puanlarının çocukların OHRQoL lerinde değişiklik yaptığı bilinen ya da bilinmeyen puanlar olduklarına karar verilmiştir. Fiziksel ağız içi sağlığı üzerinde üç temel etkenin bireyler arasında nasıl değişiklik gösterdiği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu üç etken şu şekildedir. 1- DMFT içeriği ( DM bileşenleri için 0-2 ye karşı >2, 0 a karşı >0 ) 2- Plak birikimi içeriği ( var ya da yok) 3-Dişlerde kapanmama probleminin varlığı. DMFT içeriği 0-2 ya karşı >2 ve 0 a karşı >0 şeklinde iki kısıma ayrılmaktadır ve farklı DM bileşenleri ile bireyler karşılaştırılmaktadır. Plak birikimi ve dişlerde kapanmama problemi ise varlık ve yokluğa göre kategorilendirilmiştir.(8) Mann-Whitney testi kullanılarak dört değişken için CPQ-G grubu test edilmiştir. Ayrıca nokta çift serili korelasyon katsayısı, CPQ-G puanları ile fiziksel ağız içi sağlığı etkenleri arasındaki ilişkinin büyüklüğünü belirlemek üzere hesaplanmıştır. Önceki çalışmalara göre, bireyler arası CPQ-G toplam puanlarında daha az çürük ve plak birikimi ile karşılaştırıldığında değişim olmaması beklenmektedir. Cohen in kılavuzuna göre ilişkinin büyüklüğü düşük ( 0,10-0,29) den az olmalıdır. Dişlerde kapanmama problemi yaşayan çocuklarda, bu sorunu yaşamayan çocuklara oranla daha fazla OHRQoL bozulmaları görülmesi beklenmektedir. Dişlerdeki kapanma sorunu ile CPQ-G puanları arasında ise düşük bir ilişki olması beklenmektedir. (8,10) İlginçtir ki, çocukların dental görünümlerinden memnuniyetleri aynen kaldığı halde, ortaokula geçiş dönemlerinde ağız sağlığı ile bağlantılı yaşam kaliteleri ilerlemektedir. Ayrıca cinsiyet ile yaşam kalitesi arasında kayda değer bir ilişki yoktur. Ergenlikle ilgili diğer değişimler de bu bulguları açıklıyor olabilir. Kız çocukları, erkeklere göre daha erken ergenliğe girerler ve bu süreçteki değişikliklere daha çabuk adapte olurlar. Bu nedenle kızlar görünüşlerinin daha çok farkındadırlar ve 16

22 ilkokuldaki yaşıtlarından daha çabuk uzaklaşırlar. Bu durum, neden kızların ağız sağlığı ile bağlantılı yaşam kalitelerinin daha kısa sürede geliştiğini açıklar niteliktedir. Yazarın tartıştığı gibi, başka farklı faktörler de bu durum üzerinde etkili olabilir.(10) Çocuklardaki ağız içi sağlığı ile bağlantılı yaşam kalitelerinin değişimini gözlemek için uzun süreli araştırmalar yapılabileceği de tartışılmıştır. Bununla beraber, yapılan bu çalışma çocukların hayatlarının farklı evrelerinde ağız içi sağlığı ile bağlantılı olarak yaşam kalitelerinin ne şekilde etkilendiğinin incelenmesi açısından yol göstericidir. (8) YABANCI DİLDEN ADAPTASYON Yabancı dilde hazırlanan herhangi bir ölçeğin Türkiye deki gruplar üzerinde kullanılabilmesi için öncelikle Türkçeye tercüme edilmesi gerekmektedir. Türkçeye çeviri aşamasında ölçeğin uygulanacak çalışma grubunun özelliklerine göre kültürel adaptasyonunun sağlaması ve anlaşılır olması önem taşımaktadır. Ölçeklerin tercümeleri sırasında kullanılan terminolojinin mesleki dilde olmaması için konu ile ilgili kişilerin yanı sıra konu hakkında bilgisi olmayan kişilerin kullanılması önerilmektedir. Ölçeğin tercüme güvenirliği, Türkçeden tekrar orijinel dilinde çevrilmesi ile kontrol edilir.(11) 17

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN975-8571-06-0 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

Uğur BULGAN *, Gültekin GÜRDAL **

Uğur BULGAN *, Gültekin GÜRDAL ** HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜLEBİLİR Mİ? Uğur BULGAN *, Gültekin GÜRDAL ** Öz Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi hizmet sektöründe yer alan firmaları derinden etkilemektedir. Firmalar birbirine

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Burhan KILIÇ Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ÖZET Yrd. Doç. Dr. Ali Eleren Afyon

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri *

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 139-152, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * Elif

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Týp Etiði Elkitabý Dünya Hekimler Birliði Týp Etiði Elkitabý Çeviri Dr. Murat Civaner ISBN - 975-6984-81-3 İÇİNDEKİLER Bilgilendirmeler... 4 Çevirenin Notu... 5 1 Tıp

Detaylı