3rd Albaraka International Calligraphy Competition

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3rd Albaraka International Calligraphy Competition"

Transkript

1

2 3rd Albaraka International Calligraphy Competition Adalet ve Kul Hakkı Justice and Rightful Share

3 ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 39 KÜLTÜR YAYINLARI: 10 ALBARAKA TÜRK PUBLICATIONS: 39 CULTURAL PUBLICATIONS: 10 Genel Yayın Yönetmeni Chief Editor Mehmet Ali Verçin Sanat Yönetmeni Art Director Uğur İslim Baskı Koordinasyon Printing Coordination Tekin Kavcak Yayın Koordinatörü Publishing Coordinator Ekrem Şahin Tasarım Graphics Design By Tolga Çeki Baskı - Cilt Printing - Binding By FRS Matbaacılık Sanat Danışmanı Art Adviser Mehmet Özçay Editör Editor Talha Erdoğan Arapça Çeviri Arabic Translation Mahmut Sami Kanbaş İngilizce Çeviri English Translation Cihan İçlek 1. Baskı İstanbul, Haziran 2012 ISBN Tüm yayın hakları ALBARAKA TÜRK e aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntı dışında yayıncının izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 1st Edition Istanbul, June 2012 ISBN All rights reserved by ALBARAKA TÜRK. This book may not be reproduced is any matter what so ever it is without the written permission of the publisher, other than short extracts with the aim of publicization there of.

4

5 Sunuş Hat sanatı, estetikle din duyarlılığının altın oranda buluştuğu bir çalışma alanı. İslam sanatlarının çoğunda olduğu gibi hat sanatı da gelecek kuşaklara usta-çırak ilişkisiyle aktarılmıştır. Bu niteliğiyle o, geometrinin tanımlanabilir sınırlarını aşan, biçimselliğin ötesinde, salt insandan insana aktarılabilen bilgileri içeren, taklit edilmesi zor bir sanat. Bir ağacın varlığını sürdürmek için gerek duyduğu özsuyu toprağın derinliklerinde araması gibi, toplumlar da devamlılıkları için gerekli gücü, kültürel değerlerinde arar. Bu nedenle bir toplumun kültürel gelişmişliğinin, derinliğinin en önemli göstergesi, yetiştirdiği büyük sanatçılar ve bu sanatçıların ortaya koyduğu nitelikli eserlerdir. Tarih boyunca Kur an yazısı İslam topluluklarının ortak yazısı oldu. Ancak bu yazıyı geliştirme, güzelleştirme yolunda en çok emek sarfeden İslam topluluğunun Osmanlılar olduğu herkesce teslim edilen bir gerçek. Onların bu çabalarıdır ki, yazıyı başlıbaşına bir sanat haline getirmiştir. Meşhur Kur an Hicaz da nazil oldu, Mısır da okundu, İstanbul da yazıldı, sözü bu gerçeğin bir tespiti. Albaraka Türk Katılım Bankası olarak, 2005 yılından bu yana düzenlediğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması ile, İslam medeniyetinin bu değerli sanat unsurunun hakettiği değeri kazanması konusunda mütevazı bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hat sanatına ülkemizin dışında da büyük bir ilgi olduğunu bildiğimizden, İslam dünyasındaki bütün sanatçılar yarışmaya davet edildi. Sanatta geleneğin devamlılığını ve bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmak, insanları bu yönde teşvik etmek ve geleneksel sanatlarımıza ilgiyi arttırmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması nın üçüncüsünde yarışan ve dereceye giren eserleri bu kitapta biraraya getirdik. Daha nice yarışmalarda geleceğe değerli eserler bırakacak sanatçılarımızın gelişimine destek vermek ve hat sanatımıza yepyeni eserler kazandırmak dileğiyle... Saygılarımla Fahrettin Yahşi Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi

6 Preface The art of calligraphy is a working area in which esthetics and religious sensitivity meet substantially. As is the case in many Islamic arts, the art of calligraphy has been transferred to the posterity through journeymanapprentice relationship. With this characteristic, it is an art which goes beyond the definable limits of geometry, which is beyond the spatial harmony, which includes only the knowledge that can be transferred from person to person, and which is difficult to imitate. As a tree searches for sap, which is necessary for its survival, in the depths of the soil, societies similarly search for the power, which is a must for their continuity, in their cultural values. Therefore, the most significant indicators of development and profundity of a society s culture are their great artists and qualified creations produced by these artists. The Quran script has been the common script of Islamic societies throughout the history. It is a fact accepted by all that the Islamic society which has paid the greatest attention to this script is the Ottomans. The script has become an independent art thanks to these efforts. The famous saying The Quran landed in Hedjaz, it was read in Egypt, it was written in Istanbul. is a proof of this reality. As Albaraka Turkish Participation Bank, with Albaraka International Calligraphy Competition we have sought to make a small contribution to this valuable component of art of Islamic Civilization for making it gain the value which it deserves, since All artists in the Islamic world were invited to participate in the competition because we know that there is a great attention to the art of calligraphy outside our country. In this book, we collected all works those competed and placed in the third Albaraka International Calligraphy Competition which was organized in order to help the continuity of tradition in art and its transfer to the posterity without deterioration, to encourage people in this way, and to increase attention to our traditional arts. In many more competition, I wish to support the development of our artists who will leave valuable works to the next generations, and to make our art of calligraphy gain completely new creations. With my best regards Fahrettin Yahşi General Manager / Board Member

7 Prof. M.Uğur DERMAN Osmanlı devrinde asırlar boyunca gelişimini sürdüren hüsn-i hattın geleneğinde, müsabaka (yarışma) adetine rastlanmaz. Yazılacak herhangi bir hat eseri için doğrudan hattatla temas kurulur ve sipariş neticesi eser vücûd bulurdu. Yetişen genç hattatların, yazdıklarına imza koyabilmeleri, hocaları tarafından kendilerine verilen bir icâzetnâmeyle kayıt altına alındığı için, bunlar arasında bir tercih mümkün olurdu. Yüzyıllardır hem gündelik hayatımızda, hem san at ufkumuzda geniş yer tutan Arap asıllı Türk harflerinin 1928 yılı îtibariyla gözden çıkarılışı neticesi, millet olarak ibret alınacak bir redd ü inkâr devresine girmiştik. Bu hal sene kadar sürdü. Türk gençliği, mâziden gelen böyle bir asîl san atının bulunduğunu şükür ki fark etti ve XX. asrın son çeyreğinde yeniden genç hattatlar yetişmeye başladı. Ancak, onların gayretlerini imkân nisbetinde semerelendirmek ve isimlerini duyurabilmek için bir müsâbaka ihdâs olunması gerekiyordu. Bunu da 1980 den beri İstanbul da faaliyet gösteren İslâm Tarih, San at ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) kuvveden fiile çıkardı. Her üç yılda bir tekrarlanan bu yarışmaların geçen yıl sekizincisine ulaşıldı; yalnız Türkiye den değil, sâir İslâm ülkelerinden de katılımlar gittikçe arttı. Hatırladığım kadarıyla Albaraka da ülkemizde hat müsabakası tertiplemekte ikinci sırayı aldı ve bu müessesenin husûsiyeti olarak konulu yarışmalara ağırlık verildi yılından bu yana sürdürülen bu faaliyetin üçüncüsü de bu yıl gerçekleştirildi. Katılanların muvaffakiyeti, seçici kurul azalarını da cidden bahtiyar etmektedir. Her yarışmanın sonunda, dereceye giren eserlerin birikmesiyle, Albaraka, herhalde fazla uzun sürmeyecek bir müddet hitâmında, sahip olacağı koleksiyonun bir taraftan da tezhiblenmesi yoluna giderek, bu iki san atın gelişmesine vesîle olacaktır. Saygılarımla 6

8 Prof. M.Uğur DERMAN In the history of Ottoman calligraphy that continued to improve for centuries during the Ottoman era, calligraphy contests were uncommon. Calligraphers were contacted directly and commissioned to create the work of art. Trained young calligraphers were given a license by their teachers, thus making it possible to keep a list of calligraphers to choose from. As Turkish letters of Arab origin, which played an important part in everyday life and fine arts for centuries, were excluded from the alphabet in 1928, our nation entered a period of denial which lasted about 50 years. Thankfully, new generation of Turkish people noticed the existence of such a noble art and by 20th century, young calligraphers started to emerge. To reward their efforts and help them make a name for themselves, a calligraphy contest was needed. Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), which started its activities in İstanbul in 1980, made it happen. The contest is held once in every three years; last year s contest was the 8th one. Number of contestants not only from Turkey but also from other Islamic countries has been increasing. As far as I can remember, Albaraka was ranked second in holding calligraphy contests, and being special to this institution, the competitions with particular subjects were paid more attention. This activity has been maintained since 2005, and the third one was concluded last week. Success of the entries pleased jury members greatly. Thanks to the collection of the winning works at the end of each competition, Albaraka will have a collection in a short time, and by making this collection illuminated, it will have contributed to these two arts simultaneously. Best Regards 7

9 Hasan ÇELEBİ Allah a hamd, Rasulüllah a salavat olsun. Albaraka nın düzenlediği uluslararası hat yarışmasında dereceye giren çalışmalardan müteşekkil bu albüm, bu sanatın her geçen gün daha fazla ilgi ve sevgiye mazhar olmasının mücessem bir örneği. Hat sanatı İslam la başlayıp günümüze kadar gelen bir sanat dalı. İslam ın bidayetinden bugüne kadar kurulan bütün İslam devletleri bunun daha güzelleşmesi için gayret göstermişdir. Nihayet Osmalı da en parlak devrini yaşamış, bugün de bu bakiye üzerinden hayatını devam ettirmektedir. Hurufat mehazi her ne kadar da ortadoğu gösterilse de, bütün İslam milletlerinin katkısı inkar edilemez. Ne var ki Türkler in haricindeki milletler yazıyı bir okuma yazma ile anlaşma vasıtası mütalea ettiklerinden, Osmanlı ya kadar istenilen seviyede terakki kaydedememiş; ama varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı da bu bir sanat haline gelmiş, hatta yazı çeşitleri ihdas edilmiş, mevzuları tefrik edilmiştir. Bu cümleden olarak Kur an-ı Hakim ve ilmî kitaplar nesih yazısı ile yazılıp âbidevî eserlerin kitâbeleri talik ile yazıldığı gibi, divana mahsus yazı ihdas edilerek yalnız divanda istiğmal edilmiştir. Günlük işlerde istiğmal edilen rik anın yanında hassasiyet itibariyle mühim bir mesele olan maliye kayıtları siyakat adı verilen yazı ile icrasını bulmaktadır. Bu minval üzere giden yazı hikayesi inkılâplar ile durdurulmuş, sene gibi bir duraklamanın ardından, şimdi, bâriz bir hareketlilik göze çarpmaktadır. Bu hareketlenmenin sebeplerinden biri, tertip edilen müsabakalardır. Bu müsabakaların başında (IRCICA) İslam Konferansı Teşkilatı nın tertip ettiği müsabaka ve diğerlerini sayabiliriz. Albaraka da düzenlediği bu yarışmalarla hat sanatına hizmet hususunda gereken gayreti göstermiş bulunmaktadır. Bu gibi müesseselerin bu hizmete talip olması ile hat sanatının neşv ü nemasına vesile olacakları muhakkaktır. Bu vesile ile, müsabakayı tertip eden Albaraka müessesesini bu husustaki gayretlerinden dolayı tebrik ederken, müsabıklara da muvaffakiyetler dilerim. Saygılarımla 8

10 Hasan ÇELEBİ Praise be to Allah, Peace and blessings be upon the Messenger of Allah. This album, which is composed of the works placed in the international calligraphy competition organized by Albaraka, is a concrete illustration of the fact that this art gets more attention and love day by day. The calligraphy is a branch of art which started with Islam and survived till today. From the beginning of Islam to today, all Islamic states have strived to make this art more beautiful. Eventually, it reached to its peak in the Ottoman Empire, and it continues to its life thanks to this remainder. Although Middle East is regarded as the source of the letters, the contribution of Islamic nations cannot be denied. On the other hand, since the nations except for Turks considered the script just as means of communication through reading and writing, it could not develop enough up until the Ottoman period, but it could survive. This became an art in Ottomans, even different writing types were created, and their topics were separated. In accordance with the previous sentence, the Quran and scientific books were written in naskh style, inscriptions of monumental works were written in ta liq style, a writing style special to diwan was created and used only in diwan. While riq a was used for daily routines, finance record, which was a significant issue in respect of sensitivity, were written down in a different style called siyakat. The story of writing, which existed in this way, was stopped with revolutions. After an inaction which lasted years, now, there is a noticeable action. One of the reasons for this action has been the organized competitions. The competitions of IRCICA and the others can be considered among them. Albaraka also has made the necessary effort regarding the contribution to the art of calligraphy by organizing these competitions. It is clear that with their willingness to this service, such institutions will help the art of calligraphy to grow and develop. I congratulate the institution of Albaraka, which organized the competition, for its efforts in this issue, and I wish success to all competitors. Best Regards 9

11 Sayfa 22, Abdurrahman Depeler, Türkiye Celî Sülüs / 2. lik ödülü Sayfa 20, Yılmaz Turan, Türkiye Celî Sülüs / 1. lik ödülü Page 20, Yılmaz Turan Jali Thuluth / 1st Award Page 22, Abdurrahman Depeler Jali Thuluth / 2nd Award Sayfa 24, Muhammed Ali Zâhid, Pakistan Celî Sülüs / 3. lük ödülü Page 24, Muhammad Ali Zahid Jali Thuluth / 3rd Award Sayfa 26, Ali Memdûh Abdulhalim Muhammed, Mısır Celî Sülüs / 3. lük ödülü Page 26, Ali Mamduh Abd Alhalem Muhammed Jali Thuluth / 3rd Award Sayfa 28, Ayten Tiryaki, Türkiye Celî Sülüs / Teşvik ödülü Page 28, Ayten Tiryaki Jali Thuluth / Encouragement Award Sayfa 30, Cemali Gündoğdu, Türkiye Celî Sülüs / Teşvik ödülü Page 30, Cemali Gündoğdu Jali Thuluth / Encouragement Award 10

12 Sayfa 34, Ömer Nûr Fuâd, Mısır CelÎ Sülüs / Teşvik ödülü Page 34, Omar Nur Fuad Jali Thuluth / Encouragement Award Sayfa 32, Menaf Nom, Türkiye Celî Sülüs / Teşvik ödülü Page 32, Menaf Nom Jali Thuluth / Encouragement Award Sayfa 36, Ahmed Muhammed Seyyid Mustafa, Mısır Celî Sülüs / Teşvik ödülü Page 36, Ahmad Muhammed Sayed Mustafa Jali Thuluth / Encouragement Award Sayfa 40, Ahmed İbrahim Îd, Mısır Celî Sülüs / Teşvik ödülü Page 40, Ahmed Ibrahim Eid Jali Thuluth / Encouragement Award Sayfa 38, Muhammed Emced, Suudi Arabistan Celî Sülüs / Teşvik ödülü Page 38, Muhammed Amjad Jali Thuluth / Encouragement Award Sayfa 44, Mahfûz Zünnûn Yunus Ubeydî, Irak Sülüs / 1. lik ödülü Page 44, Mahfoodh Dhannoon Younus Ubaidi Thuluth / 1st Award 11

13 Sayfa 46, Ziyad Haydar El Muhendis, Irak Sülüs / 2. lik ödülü Page 46, Ziyad Haider Almuhandis Thuluth / 2nd Award Sayfa 48, Nuria Garcia Masip, İspanya Sülüs / 3. lük ödülü Page 48, Nuria Garcia Masip Thuluth / 3rd Award Sayfa 50, Abdurrezzak Karakaş, Suriye Sülüs / Teşvik ödülü Page 50, Abdulrazaq Qaraqash Thuluth / Encouragement Award Sayfa 52, Cemali Gündoğdu, Türkiye Sülüs / Teşvik ödülü Page 52, Cemali Gündoğdu Thuluth / Encouragement Award Sayfa 54, Ayten Tiryaki, Türkiye Sülüs / Teşvik ödülü Page 54, Ayten Tiryaki Thuluth / Encouragement Award Sayfa 56, Fatih Özkafa, Türkiye Sülüs / Teşvik ödülü Page 56, Fatih Özkafa Thuluth / Encouragement Award 12

14 Sayfa 60, Eyüp Kuşçu, Irak Sülüs / Teşvik ödülü Page 60, Eyüp Kuşçu Thuluth / Encouragement Award Sayfa 62, Mithat Topaç, Türkiye Sülüs / Teşvik ödülü Sayfa 58, Musa Mahmud Süleyman, Libya Sülüs / Teşvik ödülü Page 62, Mithat Topaç Thuluth / Encouragement Award Page 58, Musa Mahmoud Suleimann Thuluth / Encouragement Award Sayfa 64, İbrahim Abdullah Âl Zâyir, Suudi Arabistan Sülüs / Teşvik ödülü Page 64, Ibrahım Abdullah Alzayer Thuluth / Encouragement Award Sayfa 66, Muhammed Dîb Cellûl, Suriye Sülüs / Teşvik ödülü Page 66, Mouhamad Deep Jalloul Thuluth / Encouragement Award Sayfa 70, Îhâb İbrahim Ahmed Sâbit, Ürdün Sülüs-Nesih / 1. lik ödülü Page 70, Ihab Ibraheem Thabet Thuluth-Naskh / 1st Award 13

15 Sayfa 74, Muhammed Safarbâtî, Cezayir Sülüs-Nesih / 3. lük ödülü Page 74, Mohammed Safarbati Thuluth-Naskh / 3rd Award Sayfa 78, Osman Çiçek, Türkiye Sülüs-Nesih / Teşvik ödülü Page 78, Osman Çiçek Thuluth-Naskh / Encouragement Award Sayfa 72, Abdurrahman El Abdî, Suriye Sülüs-Nesih / 2. lik ödülü Page 72, Abdulrahman Alabdi Thuluth-Naskh / 2nd Award Sayfa 76, Bijar El Hâc Kerîm Erbilî, Irak Sülüs-Nesih / Teşvik ödülü Page 76, Bijar Alhaj Karim Arbilly Thuluth-Naskh / Encouragement Award Sayfa 88, Hanife Alpaydın, Türkiye Celî Ta lîk / 2. lik ödülü Sayfa 82, Erol Balcı, Türkiye Sülüs-Nesih / Teşvik ödülü Page 82, Erol Balcı Thuluth-Naskh / Encouragement Award Sayfa 86, Mustafa Parıldar, Türkiye Celî Ta lîk / 1. lik ödülü Page 86, Mustafa Parıldar jali Ta liq / 1st Award Page 88, Hanife Alpaydın jali Ta liq / 2nd Award Sayfa 80, Hüsâmeddin Fâlîh Sâlim, Irak Sülüs-Nesih / Teşvik ödülü Page 80, Husam Aldin Faleh Salem Thuluth-Naskh / Encouragement Award 14

16 Sayfa 90, Hüseyin Hüsnü Türkmen, Türkiye Celî Ta lîk / 3. lük ödülü Sayfa 96, Abdurrazzak Muhammed Mahmud, Süriye Celî Dîvânî / 2. lik ödülü Page 90, Hüseyin Hüsnü Türkmen jali Ta liq / 3rd Award Page 96, Abdurrazzaq Mohamad Mahmod jali Diwani / 2nd Award Sayfa 98, Mahmud Abdullatif Dûşû, Suriye Celî Dîvânî / 2. lik ödülü Page 98, Mahmoud Abd Allateef Dushu jali Diwani / 2nd Award Sayfa 92, Hamid Rızâ Safâiyan, İran Celî Ta lîk / Teşvik ödülü Page 92, Hamid Reza Safaeian jali Ta liq / Encouragement Award Sayfa 100, Hüseyin Ali Şâkûle, Suriye Celî Dîvânî / 3. lük ödülü Page 100,Hussein Ali Shaqula jali Diwani / 3rd Award Sayfa 102, Hâdî Sâlih, Irak Celî Dîvânî / 3. lük ödülü Sayfa 104, Cemal Mahmud, Mısır Celî Dîvânî / Teşvik ödülü Page 104, Gamal Mahmoud jali Diwani / Encouragement Award Sayfa 106, Muhenned Es Sâî, Suriye Celî Dîvânî / Teşvik ödülü Page 106, Mohannad Alsaee jali Diwani / Encouragement Award Page 102, Hadi Saleh jali Diwani / 3rd Award 15

17 Yarışma Jürisi The Jury of the Competition Şeref Üyeleri Honorary Members Prof. M. Uğur Derman Hasan Çelebi Jüri Üyeleri Jury Members Mehmet Özçay Davut Bektaş Ali Toy 16

18 Yarışma Dalları Categories of the Competition Celî Sülüs Jali Thuluth Sülüs Thuluth Sülüs-Nesih Thuluth-Naskh Celî Ta'lîk Jali Ta'taliq Celî Dîvânî Jali Diwani 17

19

20 Celî Sülüs Jali Thuluth

21 Birincilik Ödülü Yılmaz Turan Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. (Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân ) 20

22 21

23 İkincilik Ödülü Abdurrahman Depeler Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Âdil olun; bu takvâya daha yakındır. Allah tan sakının. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. (Mâide Sûresi; 5) 22

24 23

25 Üçüncülük Ödülü Muhammed Ali Zâhid Ey îmân edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızâ ile yapageldiğiniz ticâret bundan ayrıdır. Birbirinizi öldürmeyin. Allah size karşı çok merhametlidir. (Nisâ Sûresi; 4) 24

26 25

27 Üçüncülük Ödülü Ali Memdûh Abdulhalim Muhammed Muhakkak ki Allah adâleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. (Nahl Sûresi; 16-90) 26

28 27

29 Teşvik Ödülü Ayten Tiryaki Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. (Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân ) 28

30 29

31 Teşvik Ödülü Cemali Gündoğdu Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık etmez, onu düşmana teslim etmez. (Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58.) 30

32 31

33 Teşvik Ödülü Menaf Nom İşçiye alın teri kurumadan ücretini verin. (İbn Mace, Ahkâm 2443.) 32

34 33

35 Teşvik Ödülü Ömer Nûr Fuâd Muhakkak ki Allah adâleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. (Nahl Sûresi; 16-90) 34

36 35

37 Teşvik Ödülü Ahmed Muhammed Seyyid Mustafa Rasûlüllah şöyle buyurdu: Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. (Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân ) 36

38 37

39 Teşvik Ödülü Muhammed Emced Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. (Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân ) 38

40 39

41 Teşvik Ödülü Ahmed İbrahim Îd Adil ve İhsan sahibinin adıyla: Muhakkak ki Allah adâleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. (Nahl Sûresi; 16-90) 40

42 41

43

44 Sülüs Thuluth

45 Birincilik Ödülü Mahfûz Zünnûn Yunus Ubeydî Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 44

46 45

47 İkincilik Ödülü Ziyad Haydar El Muhendis Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 46

48 47

49 Üçüncülük Ödülü Nuria Garcia Masip Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 48

50 49

51 Teşvik Ödülü Abdurrezzak Karakaş Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birbirinizle hasetleşmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Biribirinize kin ve nefret beslemeyin. Biribirinize darılıp yüz çevirmeyin. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satışta bulunmasın. Ey Allah ın kulları, böylelikle kardeş olun! Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez; yardımı kesmez ve onu hakir görmez. - Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki - Takvâ buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her müslümanın kanı, malı ve ırzı, başka müslümana haramdır. (Müslim, Birr 32.) 50

52 51

53 Teşvik Ödülü Cemali Gündoğdu Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 52

54 53

55 Teşvik Ödülü Ayten Tiryaki Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 54

56 55

57 Teşvik Ödülü Fatih Özkafa Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Biribirinizle hasetleşmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Biribirinize kin ve nefret beslemeyin. Biribirinize darılıp yüz çevirmeyin. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satışta bulunmasın. Ey Allah ın kulları, böylelikle kardeş olun! Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez; yardımı kesmez ve onu hakir görmez. - Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki - Takvâ buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her müslümanın kanı, malı ve ırzı, başka müslümana haramdır. (Müslim, Birr 32.) 56

58 57

59 Teşvik Ödülü Musa Mahmud Süleyman Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu: Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 58

60 59

61 Teşvik Ödülü Eyüp Kuşçu Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 60

62 61

63 Teşvik Ödülü Mithat Topaç Rasûlullah şöyle buyurdu: Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 62

64 63

65 Teşvik Ödülü İbrahim Abdullah Âl Zâyir Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sordu. Ashâb: Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd ve iftirasında bulunup, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. (Müslim, Birr 59.) 64

66 65

67 Teşvik Ödülü Muhammed Dîb Cellûl Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. (Buhârî, Cum a 11, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.) 66

68 67

69

70 Sülüs-Nesih Thuluth-Naskh

71 Birincilik Ödülü Îhâb İbrahim Ahmed Sâbit Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla Muhakkak ki Allah adâleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl Sûresi; 90) Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, siz yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, gökyüzünde bulunanlar da size rahmet etsin. (Ebû Davud, Edeb 58) Kim bir cana kıymamış, ya da yeryüzünde bozgunculuk etmemiş bir canı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. (Mâide Sûresi; 5) İşçiye alın teri kurumadan ücretini verin. (İbn Mace, Ahkâm 2443.) Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Biribirinizle hasetleşmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Biribirinize kin ve nefret beslemeyin. Biribirinize darılıp yüz çevirmeyin. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satışta bulunmasın. Ey Allah ın kulları, böylelikle kardeş olun! Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez; yardımı kesmez ve onu hakir görmez. Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki Takvâ buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her müslümanın kanı, malı ve ırzı, başka müslümana haramdır. (Müslim, Birr 32.) Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sordu. Ashâb: Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem: Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd ve iftirasında bulunup, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. (Müslim, Birr 59.) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Mazlumun bedduasını almaktan son derece çekin; çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur. (Buhârî, Zekât 41, 63; Müslim, Îmân 29,31.) 70

72 71

73 İkincilik Ödülü Abdurrahman El Abdî Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Biribirinizle hasetleşmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Biribirinize kin ve nefret beslemeyin. Biribirinize darılıp yüz çevirmeyin. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satışta bulunmasın. Ey Allah ın kulları, böylelikle kardeş olun! Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez; yardımı kesmez ve onu hakir görmez. Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki Takvâ buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye şer olarak yeter. Her müslümanın kanı, malı ve ırzı, başka müslümana haramdır. (Müslim, Birr 32.) Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sordu. Ashâb: Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem: Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd ve iftirasında bulunup, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. (Müslim, Birr 59.) Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helaleşsin. Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır (hak sahibine verilir). Şâyet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm ettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. (Buhârî, Mezâlim 10, Rikak 48.) Ebû Ümâme İyâs İbni Sa lebe el-hârisî radıyallahu anhümâ dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yemin ederek bir müslümanın hakkını alan kimseye, Allah cehennemi vâcip kılar, cenneti de haram eder. Bir adam dedi ki: Ya Rasulallah! Şayet o küçük ve değersiz bir şey ise? Bunun üzerine Peygamberimiz: Misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir buyurdu. (Müslim, Îmân 218.) Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adâletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen, yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır. (Buhari, Sulh 11; Müslim, Zekat 56) 72

ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION

ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION Yayın Koordinatörü Publishing Coordinator Temel Hazıroğlu Dizgi-Grafik Typesetting-Graphics Design

Detaylı

Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. "Selections From The Collection of Mehmet Çebi"

Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. Selections From The Collection of Mehmet Çebi SANAT AKMERKEZ DE 8 Hüsn-ü Hat Sergisi Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler "Selections From The Collection of Mehmet Çebi" SANAT AKMERKEZ DE 8 ART IN AKMERKEZ 8 Geçmişten günümüze kadar insanlığın

Detaylı

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS 1 2 3 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KUCUKCEKMECE MUNICIPALITY CENNET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONU - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL CENNET CULTURE AND ART CENTER EXHIBITION SALOON KUCUKCEKMECE / ISTANBUL Mesk

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 43 Haziran June 2015

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 43 Haziran June 2015 Eğitim: Eyüboğlu Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 43 Haziran June 2015 Nesilleri yetiştiren Eyüboğlu ndan gelecek nesiller için yeni okullar: Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Kampüsü ve Eyüboğlu Ataşehir Anaokulu

Detaylı

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 Yıl / Year: 5 - Sayı / Issue:26 Fiyat / Price: 10 Kadın; dünyadaki güzellik DÜNYA KADINI BURSA NIN KADINLARI İPEKTEKİ KADIN ELİ KLEOPATRA

Detaylı

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin 0. SUNUŞ 00. Önsöz Hat Sanatı Tarihi ve Medresetü l- Hattatin adlı tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Arap yazısının kökeni meselesine değinilmiş, hattın tanımı yapılarak Osmanlı devrine

Detaylı

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan President of MÜSİAD IBF Başkanı Erol Yarar President

Detaylı

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13/ HAZİRAN 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU Turkey Figure Skating Champion,

Detaylı

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 Eğitim: Eyüboğlu Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 From Isolation to Collaboration Fizikte Nobel Ödülüne İlk Adım The First Step to Nobel Prize in Physics Yükseköğretime Geçişte Uluslararası

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 TÜRSAB DERGİ ATATÜRK süz GEÇEN 75 YIL 75 years without ATATÜRK İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEMPOZYUMU THE FAITH

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İzmir Fotoğraf Sanatı derneği & DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Fotoğraf bölümü uluslararası izmir fotoğraf günleri IzmIr Photography

Detaylı

Valuable members of the Elvan Family,

Valuable members of the Elvan Family, başkandan from the chairman Tek Çatı Altında Toplandık Güçlerimizi Birleştirdik Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri, Hatırlayacağınız üzere 2010 kış sayımızda yayınlanan röportajımda, 2012 yılı Elvan için

Detaylı

Arzu Eylül YALÇINKAYA

Arzu Eylül YALÇINKAYA RAHMET KAPISI ULUSLARARASI KENAN RİFÂÎ SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÖZETLERİ DOOR OF MERCY INTERNATIONAL KENAN RIFAI SYMPOSIUM ABSTRACTS Arzu Eylül YALÇINKAYA Kenan Rifâî nin Mesnevî Şerhi Ken an Rifâî nin mesnevî

Detaylı

Hat Sanatımız ve Hattat, Kaligrafist, Yazı Tasarımcısı ve Eğitimcisi Emin Barın. Yrd. Doç.Dr. Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN

Hat Sanatımız ve Hattat, Kaligrafist, Yazı Tasarımcısı ve Eğitimcisi Emin Barın. Yrd. Doç.Dr. Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XI/2-2007, 317-328 Hat Sanatımız ve Hattat, Kaligrafist, Yazı Tasarımcısı ve Eğitimcisi Emin Barın Yrd. Doç.Dr. Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN Özet Hat sanatı, İslam medeniyeti

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011

YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011 YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE YILDIR TÜRKİYE Yİ AYDINLATAN

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! Great Success at the European Youth Parliament Elections! FLL Yenilikçi Çözüm

Detaylı

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM www.dergibursa.com.tr Aralık 2014 - December 2014 Yıl / Year: 4 - Sayı / Issue:24 Fiyat / Price: 10 MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM 1 editör notu editor

Detaylı

Quarterly Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts

Quarterly Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts Quarterly Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts Garanti den 50, yılında düşünce seferberliğine davet. Garanti, ikinci elli yılına girerken Türkiye kin en ivisini ortaya çıkarmak üzere bir proje

Detaylı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZATION AND VALUES İstanbul Yaklaşımı İstanbul Approach 18 Aralık 2010 Cumartesi, İstanbul Ticaret Odası 18 December 2010,

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ VE İSLAM 1

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ VE İSLAM 1 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ VE İSLAM 1 İslam ve insan hakları arasındaki ilişki tarihsel olarak çok eskiye dayanmakla beraber İslam dininin ve İslam hukukunun günümüzde yaşanan insan hakları sorunlarına,

Detaylı

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi. Hasan Erdem Şişmangil. Irmak Dirik ve Kemal Kenanoğlu Melda Soymen

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi. Hasan Erdem Şişmangil. Irmak Dirik ve Kemal Kenanoğlu Melda Soymen Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi JUSTITIA MAKALELER 1 EDİTÖR DEN 2 KULÜP TEN 3 FAKÜLTE DEN Borçlar Hukuku Teoman Akünal 4 Ceza Hukuku Nur Centel 5 Constitutional Law Guest Teachers: A.

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı