Ankara da yerleşik Tıp Fakülteleri nin dönüşümlü olarak düzenledikleri 14 Mart Tıp Bayramı Törenine hoşgeldiniz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara da yerleşik Tıp Fakülteleri nin dönüşümlü olarak düzenledikleri 14 Mart Tıp Bayramı Törenine hoşgeldiniz!"

Transkript

1 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla içinde "Kurucumuz ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mesajı"nın da olduğu Dekanımız Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu nun konuşması. Sayın Rektörler, Ankara daki Tıp Fakültelerinin saygıdeğer dekanları, değerli öğretim üyeleri, sevgili araştırma görevlileri, sevgili öğrenciler, değerli basın temsilcileri, Ankara da yerleşik Tıp Fakülteleri nin dönüşümlü olarak düzenledikleri 14 Mart Tıp Bayramı Törenine hoşgeldiniz! Bilindiği gibi, her yıl 14 Mart ülkemizde Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ankara da yerleşik Tıp Fakülteleri Dekanları ve Ankara Tabip Odası yetkilileri 1981 yılında aldıkları bir kararla 14 Mart Tıp Bayramı nı o yıldan beri ortak bir etkinlikle kutlamaktadırlar. Bu etkinliğe her yıl bir Tıp Fakültesi ev sahipliği yapmaktadır.

2 Ülkemizde sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet vermekte olan Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı nın üniversiter bir yapıya dönüşme kararının arkasından kurucumuz ve Rektörümüz Prof Dr Sayın Mehmet Haberal ın insanüstü azmi ve gayretleriyle bundan tam yirmi yıl önce,1993 yılında kurulan Başkent Üniversitesi Türkiye nin sağlık alanında ilk Vakıf Üniversitesi olarak sağlık eğitiminde, araştırmada ve hizmet sunumunda öncü rolünü sürdürmektedir. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi de ilk vakıf tıp fakültesi olarak 2011 yılında mezuniyet öncesi tıp eğitiminin çağdaş standartlara uygunluğu açısından Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiş olup, bu yıl otuz üçüncü kez ortaklaşa düzenlenmekte olan bu etkinliğin ev sahipliğini yapma onuru dördüncü kez yeniden fakültemize gelmiştir. Özverili tıp camiasının bayramı olarak yıllardır kutlanagelen bu özel günün, 14 Mart ın tarihçesini isterseniz kısaca hatırlayalım: Bilindiği üzere Osmanlı Devleti nde padişah II. Mahmut un himayesinde, 14 Mart 1827 tarihinde geleneksel tıp eğitimine son verilerek modern anlamda bir tıp eğitimi veren Tıphane-i Âmire ve cerrahi eğitimi veren Cerrahhane-i Mâmure isimli iki okul açıldı, 1895 te sivil ve askeri tıp okulları Darülfünun-u Osmanî Tıp Fakültesi adı altında birleştirildi. Savaş kaybedilmişti. Mondros Mütarekesi nden sonra 13 Kasım 1918 sabahı okulun camlarından bakan Tıbbiyeliler, Sarayburnu önünde demirlemiş İtilaf Devletleri gemilerinin Selimiye Kışlası ve Tıbbiye ye çevrilmiş toplarını görünce acıyla irkildiler. Bu gemiler işgalin habercisiydi. Nitekim çok geçmeden, ocak 1919 da Tıbbiye nin bir bölümü İngilizler tarafından işgal edildi. Bu duruma karşı koymak isteyen bazı tıbbiye öğrencileri gizlice Anadolu ya geçip Kuva-yı Milliye saflarına katıldılar. Okulda kalanlar da ülkenin sahipsiz olmadığını göstermek için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşündüler ve okullarının nüvesi olan Tıphane-i Âmire nin 92. kuruluş yıldönümünü kutlamaya karar verdiler. Darülfünun-ı Osmanî Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti, 14 Mart 1919 günü Darülfünun konferans salonunda bir çay ziyafeti tertip etti. Önce İtilaf Devletleri nin Sarayburnu önlerinde demirleyen donanmasına, ardından Tıbbiye nin bir bölümünü işgal eden İngilizlere, 16 Mart 1920 den sonra da İstanbul un işgaline karşı, Tıp Talebe Cemiyeti tarafından adeta bir meydan okuma olarak düzenlenen bu törenler her yıl tekrarlanarak zamanla gelenekselleşip Tıbbiyeliler Bayramı na dönüştü. 14 Mart 1921 de yapılan kutlamadan hemen sonra hekimler arasında yıldönümü kutlamalarının tarihi konusunda münakaşalar başladı yıllarında Türkçe tıp eğitimi yapan Bursa Darüşşifası nın kuruluş günü olan 12 Mayıslarda yapılan kutlamalar, 1935 yılında tekrar 14 Mart a alındı. Tıp Cumhuriyet döneminde en hızlı gelişen, deyim yerindeyse çağ atlayan bir bilimdir. Şu anda modern dünyada uygulanan birçok tanı ve tedavi yöntemi ülkemizde doktorlarımız tarafından uygulanmakta, halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Türk hekimleri birçok alanda başarılarını, çağ açan buluşlarını uluslar arası arenada başarı ile sergilemektedir. Birçok yabancı hasta tedavi olmak için ülkemizi tercih etmektedir. Ama yine de biz hekimlerin ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu birçok sorun da mevcuttur. Tıp Bayramları son yıllarda hekimler ve sağlık sistemimizle ilgili sorunların gündeme geldiği, konunun tüm paydaşlarınca tartışıldığı, kamuoyunun bilgisinin ve ilgisinin arttığı günler olarak

3 dikkati çekmektedir. Bu yıl da sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımızı doğrudan ilgilendiren sorunları ana başlıkları ile dikkatlerinize sunmak istiyorum. Tıp Fakülteleri nitelikli, toplumun sağlık sorunlarının ve çözüm yollarının bilincinde olan, doğru bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, yeniliklere açık, iletişim tekniklerini iyi kullanan, toplum lideri özeliği taşıyan genç hekimler yetiştirmekle görevli eğitim kurumlarıdır. Fakültelerin temel fonksiyonu olan eğitimin araştırma ve düzgün, çağdaş hasta bakımı ve hizmeti ile de birleştirilmesi gerekir. Son yıllarda Tıp bayramlarında Tıp Fakültesi dekanlarının yaptıkları konuşmalara bakıldığında hekimlerimiz ve sağlık sistemimizle ilgili sorunların ve hoşnutsuzluğun, bezginliğin giderek arttığı ve bunların daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığı görülmektedir : Son zamanlarda bazı standartlar oluşturma çabasına rağmen sürekli yeni tıp fakültelerinin alt yapı sorunu halledilmeden açılmaya devam edilmesi, sayının nitelik gözetilmeden ihtiyaç ileri sürülerek artırılması, Tıp fakültesi kontenjanlarının, yeni açılan tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayılarının fizik mekan, öğretim üyesi sayısı ve alt yapı olanaklarından bağımsız olarak yüksek tutulması, Temel Tıp Eğitiminin çoğu yeni açılan fakültede ve birçok köklü kurumda kadro ve olanaklar açısından yetersizlikler içermesi, temel tıp eğitimi verecek akademik kadronun yetişmesinin önündeki engeller, Uzmanlık eğitimini tamamlamış her doktorun akademik kadro sahibi olmasının adeta koşul olarak kabul edilmesi, Özellikle yeni fakültelere öğretim üyesi sağlamak amacıyla akademik kadrolara atanmada jüri üyelerinin daha hoşgörülü davranması, henüz deneyim kazanmamış genç öğretim üyelerinin tıp eğitimi politikalarına, akademiye yön verir hale gelmeleri, bu arada bir çok bilim insanı için akademik liyakat ın bilinçli ya da bilinçsiz olarak göz ardı edilmesi, akademik kadrolara ulaşmada hızlanma ve kolaylaşma olacağı sinyallerinin alınması, Fakülte ve hastane sayılarının giderek artmasına rağmen araştırma görevlisi sayılarının azalması, Devlet hizmeti yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, açılan kadrolarda gözlenen aksaklıklara karşın bu sürecin giderek genç doktorlar için en önemli istihdam aracı haline gelmesi, Son iki yılın en çok tartışılan yasası olan Tam gün yasası ve sonrasında yapılan düzenlemeler nedeni ile üniversitelerde birçok anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin kalmaması, çoğu öğretim üyesinin öğrencileri ya da asistanlarına ulaşamaz ve birlikte eğitim ya da uygulama yapamaz hale gelmesi ya da eğitici rol üstlenme konusunda isteksiz, bıkkın hale gelmeleri, Gün içinde yüzlerce hastaya çok hızlı bakması gereken hekimler, Muayenehanesi olan Üniversite öğretim üyelerinin odalarında boş oturduğu, koridorda bekleyen hastalara bakamadığı, ameliyata giremediği üniversite hastaneleri, Hastalarımıza daha kaliteli zaman ayırma ile ilgili sorunlar, Sağlık kurumlarının giderek karlılığı ön plana alan bir yapıya dönüşmesi,

4 Hekimlerin özlük hakları ile sorunlar; satın alma gücünün giderek düşmesi, Sağlık sisteminde dönüşüm programı gereği yeni yöneticiler, hiyerarşinin ortadan kalkması ve daha fazla kar etmeye odaklanan hastaneler, Sisteme güveni kalmamış, doktorların sürekli hata yaptığını, faturaları boş yere şişirdiğini düşünen soysal güvenlik kuruluşları, Giderek daha zor ikna olan, sürekli yeni kurallar- deyim yerindeyse yeni bahaneler- ortaya çıkaran geri ödeme kuruluşları, Hastasının başına kötü bir şey geldiğinde bu durumu hasta yakınlarıyla paylaşamayan, kendi canını güvende hissetmeyen hekimler, Aşırı talepkar, bağırıp çağıran, saldırgan, her olay ve durumda bir hata, bir eksiklik olduğunu düşünen, sistemin de sürekli şikayette bulunmasını teşvik ettiği hasta ve hasta yakınları, Yardımcı sağlık personelinin nicelik ve niteliğinin azalması, hemşirelik hizmetlerinin bir kısmının hekimler, bir kısmının normalde sağlık personeli olarak eğitim almamış kişilerce yapılmak durumunda kalınması, Özel muayenehane açma ve orada çalışma ile ilgili sorunlar, Ve belki de aslında hiç olmaması gereken bir durum; Hekimlerdeki mutsuzluk, umutsuzluk ve tükenmişlik belirtileri, hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği yolundaki güçlü kanaat Bu sorunları daha da artırabiliriz. Normalde bu konuşmalarda isim zikretme alışkanlığım olmamakla birlikte son günlerde köşesini 11 gün süre ile tıp eğitimi ve sorunlarına ayıran, bu konuda derinlemesine araştırma yapan Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin in bu konudaki son makalesinde değindiği gibi;..özellikle altı çizilmesi gereken nokta, tıp eğitiminin üzerini kaplayan sorunların kamuoyunda fark edildiğinden çok daha büyük boyutlar kazanmış olduğu ve düzeltici adımlar atılmadığı takdirde içinden çıkılmaz bir hal alacağıdır. Bu alandaki sorunların çözümsüz kalması ve ağırlaşması, önümüzdeki yıllarda, on yıllarda tıp eğitiminin kalitesinin düşmesine yol açarak nitelikli hekimlerin yetişmesini, gelişmesini tehlikeye sokacak, sonuçta sağlık alanında genel bir gerilemeye neden olacaktır. Bir kısmını sayabildiğim tüm bu sorunlara yine bizlerin çözüm bulması gerekiyor. Bu ve benzeri sorunların üstesinden yine bizler gelmeliyiz. Mesleki örgütümüzün yanı sıra Tıp Fakültesi dekanları, uzmanlık dernekleri, hastane idarecileri, Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı nın ilgili birimlerinin uygulama içersinde olanlarla kuracakları yapıcı diyaloglar, tüm paydaşların sorunlara yansız yaklaşması ve çözüme odaklı davranması, kullanılacak yeni ve özenli bir üslup bir çok sorunun çözümlenmesine yardımcı olacaktır. Çünkü bizler hekimlik gibi çok ulvi bir mesleğin mensuplarıyız. Hepimiz mazeretlerin ardına sığınmak yerine sorunları çözmek amacıyla buradayız. Bizler, kurucumuz ve rektörümüz Prof Dr Haberal ın ifade ettikleri gibi Yukarda Allah aşağıda siz diyen, bizleri zihinlerinde çok farklı bir yere yerleştiren hastalarımız için buradayız.

5 Bizler, hastalar olduğu için buradayız. Bizler, hekimlik gibi kutsal bir mesleğin inceliklerini, kendimizin ya da annemizin, babamızın, yakınlarımızın canlarını emanet edeceğimiz genç hekimleri en yetkin şekilde yetiştirmek ve onları donanımlı hale getirmek için buradayız. Bizler Atatürk ümüzün bizlere olan güvenine layık olabilmek için buradayız. Bu yıl ev sahipliğini üstlendiğimiz 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğini tek günle sınırlandırmayıp, Mart haftası boyunca yapılmakta olan etkinliklerle renklendirmeyi düşündük. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı Haftası Etkinlikleri kapsamında hem fakültemizden, hem de diğer tıp fakültelerinden konuk konuşmacıların bilgilerini, donanımlarını, yeteneklerini ve deneyimlerini şimdiki ve gelecekteki meslektaşlarıyla paylaşmaları amacıyla çeşitli sunumlar yapmaları planlandı. Sunumlar arasında da fakültemiz öğrencilerinden oluşan müzik grupları kısa dinletiler gerçekleştirmekte. Tıp Bayramının yer aldığı haftada öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler arası halı saha futbol turnuvası yapılması gelenek haline gelmiştir. Bu sene bu programa ek olarak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde ilk kez Ankara daki Tıp Fakülteleri arasında Öğretim üyeleri, Araştırma Görevlileri ve Öğrenciler kategorilerinde 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlenmiştir. Her iki turnuva sonunda dereceye girenlerin ödülleri az sonra burada sahiplerini bulacaktır. Tüm bu aktivitelerin amacı hekimlik mesleğinin önem ve özelliğinin, günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz sorunların gündeme taşınıp, tartışılması, kamuoyunun ilgisinin çekilmesi, sorunların çözümü konusunda yol alınması ve Ankara daki tıp camiasının bu özel gün sayesinde biraz daha yakınlaşma olanağı bulmasıdır. Sözlerime son vermeden önce; Başkent Üniversitesi kurucusu ve rektörü Prof Dr Sayın Mehmet Haberal ın bu gün için kaleme aldığı mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum: Sayın Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Dekan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığınız nazik davetiniz nedeniyle size teşekkür ediyor, şahsınızda tüm dekanlarımızın, hekimlerimizin ve yarının hekimleri öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve bu bayramımızın mutluluğunu bizle paylaşan değerli konuklarımızı saygılarımla selamlıyorum. 14 Mart Tıp Bayramı, bildiğiniz gibi, 14 Mart 1827 tarihinde ülkemizde "Cağdas tıp bilimi"nin başlatılması olayının mutluluğunu yaşadığımız bir yıldönümüdür. Tıp tarihimizde gerçekten büyük önemde yer tutan bu günü, özellikle son yıllarımızda, ayrıca gururla da anıyoruz.

6 Ülkemizde tıp öğreniminin başlangıcını oluşturan 14 Mart 1827 tarihini, bu elbette çok önemli özelliğinin yanı sıra ayrıca artık, tıp biliminin Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün ulaştığı üstün düzeyin başlangıç tarihi olarak da kutluyoruz. Türk tıbbındaki gelişmelerin Avrupa ülkelerinin önüne geçip, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle at başı sıraya gelmesi, öncelikle ülkemiz insanları için bir gurur nedeni olmuştur. Bu gelişme, uluslar arası hasta trafiğinin bir zamanlar ülkemizden yurt dışına giden yönünü değiştirmiş, bu trafiğin yurt dışından Türkiye'ye yönelmesini sağlamıştır. Ülkemizin, gurur verici bu düzeye ulaşmasında çok önemli katkıları olan, büyük insan, sağlık alanında adeta "Yeni Çağı" başlatan çok değerli hocam Prof. Dr. İhsan Doğramacı başta olmak üzere, bugün aramızda olmayan bir çok değerli tıp insanımızı böyle önemli bir yıldönümümüzde rahmetle, minnet ve şükranla anmak, yalnızca bir öğrencinin vefa borcu değil, bu ülkenin yurttaşları olarak insansal ve ulusal borcumuzdur da. Sayın dekan, değerli konuklar, Sağlık alanında ulaştığımız bu üstün düzeyin mutluluğunun rehavetiyle durmak, bize yaraşmaz. Çünkü, düzeyi ne denli üstün olursa olsun ulaştığımız her başarımız, ulaşabileceğimiz daha üstün başarımızın yalnızca birer basamaklarıdır. Yarının hekimleri değerli öğrencilerimiz. Bu sözlerim özellikle sizedir. İnanıyorum ki siz daha çok çalışacaksınız ve mesleğimizin de, ülkemizin de daha da yükselmesine önemli katkılar sağlayacaksınız. Bu duygum ve inancımla ve her ikisinin varlığından doğan güvenimle, tümünüzün 14 Mart Tıp Bayramını bir kez daha kutluyor, siz değerli konuklarımız, sizi de bir kez daha saygılarımla ve tümünüzü ayrıca özlemimle kucaklıyorum. Prof. Dr. Mehmet HABERAL Tüm bu duygularla tüm değerli konuklarımıza ve meslektaşlarımıza hoş geldiniz der, fakültem adına sizleri selamlar, saygılar sunarım. Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2009/202 ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ELAZIĞ, 2009 1 İşbu kitap, 9 Ekim 2009 Cuma günü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

okulöncesi eğitim ve sorunları

okulöncesi eğitim ve sorunları okulöncesi eğitim ve sorunları OKULÖNCESİ EĞİTİM VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VII. EÖİTÎM TOPLANTISI 1.7-18 Kasım 1983 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO : 7 Yayına Hazırlayan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor

Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor ARALIK 2013 SAYI: 31 Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor Bursagaz Çalışanları Geleneksel Bowling Turnuvası nda Stres Attı Bursagaz Doğalgazcıları Buluşturdu Bursagaz Basın Dostluk

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim mi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr.

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki

Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki deneyimimiz ve başarılarımız, kurumsal sorumluluğumuz ve iş ahlakımızdan kaynaklanıyor. Bu doğrultuda 2006 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Bellekleri Taze Tutalım. Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular

Bellekleri Taze Tutalım. Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular Sayı: İlkbahar 09 / 5 Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular Bellekleri Taze Tutalım İsmail Ünal: Sonuna Kadar Erkan Can: Sanat Ustasından Yaşam Sohbetleri Leyla Alaton: Kendimi Ait Hissettiğim

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı