BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı"

Transkript

1 BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı Oğuz Dönmez 1, Ata Önal 2, Tuğkan Tuğlular 3, Rıza Cenk Erdur 2 1 Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Tire, İzmir 2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir 3 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir Özet: Bu bildiride; Java 2 Micro Edition(J2ME) platformu üzerinde çalışan mobil cihazlara yakınlığa dayalı peer-to-peer uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmeye imkan veren BTME(Bluetooth for J2ME) çatısı sunulmuştur. BTME çatısı; uygulama geliştiricilere, haberleşme için Bluetooth'u kullanan MANET uygulamaları geliştirmeye imkan verir. Çatı, taşınabilir ve kullanımı kolay olarak gerçekleştirilmiştir. Çok az bir programlama çabasıyla yeniden kullanılabilirliğini ve yeni paradigmalara adapte olabilirliğini arttırmak için tasarım desenleri kullanılmıştır. Geçerliliğini kontrol etme amacıyla BTME çatısı kullanılarak bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen uygulama en az üç cep telefonuna ihtiyaç duyar. Geliştirilen uygulamadaki cep telefonlarının görevleri şu şekildedir: bir tane servis kayıtçısı, bir tane servis sağlayıcısı ve bir veya daha fazla servis istemcisi. Anahtar Sözcükler: Bluetooth, Çatı, J2ME, Mobil Peer-to-Peer Abstract: In this paper we present BTME(Bluetooth for J2ME), a framework which enables rapid development of proximity-based peer-to-peer applications for mobile devices on the Java 2 Micro Edition (J2ME) platform. BTME framework enables application developers to develop MANET applications which use Bluetooth for communication. The framework was implemented so as to be portable and easy to use. We have applied design patterns to maximize its reusability and adaptability to new paradigms with minimum programming effort. For validation purpose, we have developed an application using BTME framework. The developed application requires at least three smart phones. Roles of the smart phones of the developed application are as follows: one service provider, one service registry and one or more service requestor(s). 1. Giriş Geleneksel olarak, dağıtık hesaplamada ana görüş istemci-sunucu yaklaşımıdır. Bununla birlikte; istemci-sunucu yaklaşımında servislerin ve bilginin merkezileştirilmesi performans darboğazı ve tek nokta hatası yüzünden azalmış uygunluk problemlerini doğurur. Peer-to-peer mimarisinde; ağdaki bütün bilgisayarlar eşit olarak davrandığı için bu problem ortadan kalkar [1]. Eşit düğümlü bir P2P sistemi, sabit bir altyapı gerektirmez. Gelecekte, her cihaz hesaplama ve haberleşme yeteneklerine sahip olacak ve ortama kendi özel servislerini sunacaktır. Aynı mantıkla; bu cihazlar etkin bir şekilde çalışabilmek için diğer cihazların servislerini kullanmak isteyecektir [2]. Halen, çoğu peer-to-peer uygulamaları ve mimarileri İnternet gibi sabit ve kablolu altyapıda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kablosuz ağ teknolojilerinin geliştirilmesiyle; mobil cihazlar ve mobil cihazlar için programlama ortamı, peer-topeer hesaplamayı kablosuz ortama taşımayı mümkün kılmıştır [3] [4]. Çoğu kablosuz cihazlar, irda ve Bluetooth gibi kişisel alan ağı teknolojilerinden bazılarını destekler [5]. Mobil cihazlar ve PCler ya da mobil cihazlar ve çevre birimleri (kulaklık ve klavye gibi) arasında veri transferi için genelde kişisel alan ağı kullanılır. Bir kişisel alan ağı; mobil cihazın etrafında yakın cihazlarla veri değişimine izin veren dijital bir küre olarak görülebilir. Bu dijital küre, mobil bilgisayar destekli birlikte çalışmayı (mobile CSCW) desteklemek için kullanılabilir [6]. Şekil 1; mobil bilgisayar destekli çalışmayı, iki kullanıcı cihazında çalışan uygulamanın veriyi değişmesinde dijital küreleri çakıştırarak nasıl sağladığını gösterir. Böyle bir ortamda, mobil peer-to-peer desteği ve mobil ad hoc ağların (MANETler) kurulum desteği gereklidir [7]. MANETler, sabit bir altyapı sağlamazlar. MANETler, kalıcı olarak ortama giren ve çıkan düğümlerle karakterize edilirler. Bu yüzden servisler güvenilir değildir [2].

2 Şekil 1. Kesişen Dijital Küreler Mobil telefon ve kişisel alan ad hoc ağlarını kullanan bluetooth mobil uygulamaları hızlı geliştirilmek zorundadır ve bu tarz uygulamaları geliştirmek çok çabaya ihtiyaç duyduğu için bir çatıya ihtiyaç vardır. BTME projesi, Java 2 Micro Edition (J2ME) üzerinde çalışan mobil cihazlar için yakınlığa dayalı peer-to-peer uygulamaları hızlı geliştirmeye imkan vermesi için başlatılmıştır. Ana amacımız, peer-to-peer MANET uygulamaları için bir çatı geliştirilmesiydi. Çatı terimi, belirli yazılım alanı için yeniden kullanılabilir tasarım yapabilmek için birlikte çalışan sınıflar kümesi olarak tanımlanabilir [8]. Çatı; bütün yapıyı, onun sınıflara ve nesnelere ayrılmasını, ana sorumluluklarını ve işbirliğini, ve kontrol threadini tanımlar. Diğer deyişle, hangi bölümlerin alanda genel olduğunu hangilerinin problem bağımlı olduğunu filtreler. Bir çatı, nerdeyse bitmek üzere olan bir yap-boz olarak düşünülebilir. Yap-bozu tamamlamak için hala koymanız gereken parçalar olmasına rağmen sonuç hangi parçaları kullanıldığına göre değişebilir [9]. Bildiri aşağıdaki şekilde organize edilmiştir: Bölüm 2, çatıyı benzer yaklaşımlarla karşılaştırır. Bölüm 3, BTME çatısını açıklar. Bölüm 4, BTME uygulamasını açıklar. Bölüm 5, BTME çatısını tartışır. Son olarak bölüm 6 bildiriyi sonlandırır. 2. Önceki Çalışmalar MANETlerde peer-to-peer uygulama geliştirmek için geliştirilen çatıların olduğu çeşitli projeler bulunmaktadır. Bu bölümde en yakın projeler sunulacaktır. Peer2Me [7] çatısı, çoğu açıdan BTME ile benzerdir. Geliştiricilerin, mobil peer-to-peer uygulamalar yaratmasına izin verir. Benimsenmesi kolay, gelişmiş peer-to-peer uygulama geliştirmeye imkan veren bir API sağlar. Çatı; bütün düğümlerin aynı sorumluluk ve servislere sahip olduğu saf peer-to-peer ağ sağlayan uygulamaları desteklemek için gerçekleştirilmiştir. Peer2Me, Java 2 Micro Edition'da (J2ME) gerçekleştirilmiştir ve standart mobil cep telefonlarında çalışır. Çatı, bluetooth gibi mobil ad hoc ağların (MANET) yönetimi ve haberleşmesini destekler. Mobile Chedar [10], mobil cihazların Chedar ağına erişmesine ve diğer mobil Chedar peerleri ile haberleşmesine izin veren Chedar peer-to-peer ağına bir ilavedir. Chedar (CHEap Distributed ARchitecture), peer-to-peer uygulamaları için tasarlanmış bir peer-to-peer ara katmanıdır. Bu projede; Chedar, mobil platform olan Mobile Chedar'a genişletilmiştir. Mobile Chedar; Java 2 Micro Edition kullanılarak gerçekleştirilmiştir, ve diğer peerlere bağlanmak için Bluetooth'u kullanır. BTME'ye zıt olarak; Mobile Chedar, Mobile Chedar ağ geçidi düğümünü master olarak kullanan melez peer-to-peer modeli temellidir. Orjinal olarak Sun tarafından tasarlanan JXTA [11, 12], açık kaynak toplumunda bir çok katılımcı tarafından sürdürülmektedir. Her cihaz ve yazılım bileşeninin peer olduğu ve diğer peerlerle kolay bir şekilde işbirliğinde bulunduğu dağıtık P2P servis ve uygulamaları geliştirmede geliştiricilere yardım eden genel bir platform yaratmaya çalışmaktadırlar. JXTA teknolojisi, düşük seviye detaylara takılmadan kendi uygulamalarının fonksiyonalitesine konsantre olabildikleri temel çatı olarak görülebilir. JXTA teknolojisinin şu anki gerçekleştirimi Java temellidir, ve geliştirici ve kullanıcıların yetenekleri sınayabildiği, prototip uygulamalar geliştirebildiği ve peer ortamını kontrol edebildiği temel "shell" uygulamayı sağlar. JXTA projesinin vizyonu; onu, herbiri farklı işletim sistemleri üzerinde çalışan ve farklı ağ teknolojileriyle bağlanan geleneksel kişisel bilgisayar ya da notebookdan, PDAlere ve hücresel telefonlara ve elektronik tüketici cihazlarına farklı cihazlar üzerinde çalışır yapabilmektir. Bu amaçla; JXTA toplumu, J2ME etkin cihazlar üzerinde kablosuz JXTA peerleri kurabilmek için gereksinimler kümesi tanımlamıştır. Bu çabanın sonucu, JXME olarak adlandırılan J2ME için JXTA projesidir. JXTA'nın J2ME üzerinde çalışan saf peer-to-peer versiyonu yoktur bu yüzden BTME ile karşılaştırılamaz. JMobiPeer [12] çatısı, birbiriyle ad hoc şekilde etkileşimde bulunan J2ME etkin mobil cihazlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Anahtar özellikleri; JXTA protokolleriyle birlikte çalışabilmeyi, JXME'nin(proxyli) mimari kısıtlarıyla başa çıkabilmeyi ve sabit ağa bağlantının olmadığı ad hoc konfigürasyonlarda çalışabilme yeteneğini içerir. Keşif, grup yönetimi ve peer yönetimi desteği sağlar. JMobiPeer'in çalışması sadece emülatörler ve standart PClerde test edilmiştir. Bununla birlikte, BTME cep telefonları üzerinde test edilmiştir. Aynı zamanda; BTME, JXTA ile birlikte çalışmayı sunmaz. Proem [13], mobil ad hoc ağ ortamında P2P işbirlikçi uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir çatıdır. Genel uygulama fonksiyonalitesine

3 erişebilmeyi ve giyilebilir toplum uygulamalarını hızlı bir şekilde geliştirebilmeyi sağlayan bir API sunar. Proem, Java programlama dilinde geliştirilmiştir ve çeşitli mobil ve giyilebilir bilgisayar üzerinde çalıştırılabilir. Proem, ağ taşıma protokollerinden bağımsızdır ve TCP/IP, HTTP, Bluetooth ve bir çok diğer protokolün üzerine gerçekleştirilebilir. Orjinal Proem, Java Standard Edition temellidir. Bu da, sadece güçlü PDAlerin Proem'i çalıştırabilmesini sağlar. BTME ile karşılaştırılamaz. MOBY [14], servisler ve verinin mobil peer-to-peer değişimi için bir ağ sağlar. MOBY, uyarlanabilir ağ performansı ve güvenilirliği başarabilmek için dinamik servis konumu ve istemci eşleştirmeyi sunar. MOBY, JINI fonksiyonalitesini kullanır ve bu yüzden J2ME ortamında çalıştırılamaz. BTME ile karşılaştırılamaz. PnPAP [15], Finlandiya'da Oulu Üniversitesi'nde geliştirilen bir ara katmandır. PnPAP; farklı peerto-peer ağları arasında dinamik seçime, oturum yönetim protokollerine izin verirken, en iyi ağ bağlantısını korur. PnPAP'ın mimarisi, bir API katmanı, bir PnPAP engine katmanı ve aktif bağlantıyı işlemek için bir katman içerir. PnPAP platformu, Symbian S60 platformu için geliştirilmiştir ve UMTS, Bluetooth, GPRS ve WLAN ağlarını destekler. Bedd [16], Symbian S60 akıllı telefonları üzerinde çalışan ticari bir uygulamadır. Bedd, GPRS ve Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır. Bedd, cep telefonları arasında ad hoc mobil iletişime izin veren bir son kullanıcı uygulamasıdır. Bununla birlikte, BTME GPRS'i desteklemez. RockyRoad [17], J2ME ve J2SE için bir P2P protokolüdür. RockyRoad'un web sitesine göre iki platfor üzerinde de çalışan tek P2P protokolüdür. RockyRoad gerçekleştirimi, kablosuz ağ teknolojilerine yöneliktir ve IP üzerinden TCP ya da UDP, SMS/USSD ve GSM ya da TDMA üzerinden GPRS'i destekler. Bununla birlikte, BTME sadece J2ME platformu üzerinde çalışır ve Bluetooth ağını destekler. iclouds [18], Darmstadt Üniversitesi'nde geliştirilmiş bir ad hoc peer-to-peer mimaridir. Bu mimarinin arkasındaki motivasyon; bir grup olarak toplanan insanların aynı amaca sahip olabilmeleridir. iclouds, bu bilgiyi gruba peer-topeer olarak sağlar. iclouds, IEEE b desteği olan PDAler üzerinde çalışır. Haberleşme için ad hoc Wi-Fi protokolünü kullandığı için, maksimum haberleşme mesafesi 100 m'dir. İki icloud düğümü arasında haberleşme, bir hop şeklinde gerçekleşir çünkü yönlendirme protokolleri desteği çıkarılmıştır. Bununla birlikte, BTME bluetooth ağını destekler ve cep telefonları üzerinde çalışır. Spectre çatısı [19], Sveen ve Kirkhus tarafından 2004 yılında NTNU'da master tezi olarak tasarlanmıştır. Spectre çatısı için gerçekleştirim yoktur ve büyük olasılıkla hiçbir zaman olmayacaktır. Sveen ve Kirkhus; çatı tasarımını bütün mobil işbirlikçi uygulamaları temel alarak tasarlamışlardır. Bizim çatımız, bir kişisel alan ağında haberleşmeyle sınırlıdır. 3. BTME Çatısı Bu bölüm BTME çatısının gereksinim, mimari ve gerçekleştirim konularını açıklar. BTME ve J2ME Sun Microsytems Java 2 Micro Edition'ı (J2ME) kaynak kısıtlamalı cihazlar için genel çalıştırma ortamı sağlamak için geliştirmiştir. J2ME; çeşitli türden cihazları desteklemek için çeşitli konfigürasyon, profil ve seçimlik paketleri içerir. Cep telefonları ve PDAler gibi mobil cihazlar için, kablosuz ağ yeteneklerine sahip cihazlar için uygun hale getirilmiş Connected Limited Device Configuration (CLDC) en genel konfigürasyondur. Mobile Information Device Profile (MIDP), bu türden cihazlar için en yaygın kullanılan profildir. MIDP, MIDlet adı verilen uygulamaları geliştirme ve yönetme için bir ortam sağlar [18]. Bugün satılan çoğu cep telefonu J2ME ve MIDP 2.0'ı destekler. Bununla birlikte; bazı cep telefonu modelleri, konum, 3B grafik, çokluortam desteği, güvenlik, konuşma gibi çeşitli amaçlar için API sağlayan seçimlik paketleri destekler [8]. Şekil 2, BTME çatısının J2ME ortamında nasıl konumlandığını göstermektedir. MIDlet uygulaması BTME Çatısı MIDP 2.0 CLDC Şekil 2. BTME Çatısı ve J2ME BTME çatısı, MIDP 2.0'ın üzerine inşa edilmiştir çünkü MIDP bizim mobil cihazlara uygulama yazmamıza izin verir. Bununla birlikte, BTME çatısı bir seçimlik paket kullanır: JSR 82. JSR 82, destekleyen cihazlarda Bluetooth'u kullanmak için kullanılan J2ME API'sidir.

4 BTME Gereksinimleri BTME çatısı greksinimleri şu şekilde özetlenebilir: Sistem cep telefonlarını desteklemelidir. Sistem ad hoc ağların yaratılmasını desteklemelidir. Sistem mevcut bir ad hoc ağa bağlanabilmelidir. Ağdaki düğümler mesaj alışverişi yapabilmelidir. BTME Mimarisi BTME çatısı MVC(Model/View/Controller) tasarım desenini kullanır (Şekil 3). Bu, farklı sınıf ve paketler kullanılarak model ve view'in ayrıldığı, controller'ın da ikisinin arasındaki boşluğu dolduran alt sistem olduğu anlamına gelir. Server: Server sınıfının constructor'ı üç argüman alır: servisi tekil olarak belirlemek için kullanılan UUID string, servise isim atamak için kullanılan servis ismi stringi, bağlanan cihaz tarafından erişime onay verilip verilmediğini doğrulayan boolean izin verme değişkeni. Constructor bu üç argümanı alır ve sunucu bağlantısı oluşturur. getthreadedhandler adında bir tane hook metoda sahiptir. getthreadedhandler metodu, uygulamaya özgü ThreadedHandler'ı döndürür. run metodu istemci bağlantılarını kabul eder ve her istemci için getthreadedhandler metodunu çağırır. closedown metodu sunucuyu kapatır. Bu sınıf Thread sınıfından miras alır. Bu da ana thread başka bir iş yaparken uzak istemci bağlantılarını dinleyen bağımsız thread yaratma esnekliği sağlar. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü- View Form Controller MVCMidlet Şekil 3. BTME Genel Mimarisi Client Model Server Threaded Handler BTME: mobil peer-to-peer alanıyla ilgili sınıfları takdim ederek, modeli tam olarak gerçekleştirir. Form sınıfından miras alan View sınıfını takdim ederek View'i gerçekleştirir. View, programın verilerini görüntüleyebilecek ekrandır. MIDlet'ten miras alan MVCMIDlet sınıfını takdim ederek controller'ı gerçekleştirir. BTME çatısının bileşenleri Server, Client ve User Interface'dir. Server bileşeni, Server ve ThreadedHandler sınıflarından oluşur. Client bileşeni, Client sınıfından oluşur. User Interface bileşeni, View vw MVCMidlet sınıflarından oluşur. Çatının sınıflar açısından fonksiyonalitesi: View: View sınıfı veri görüntüler. MVCMidlet: MVCMidlet sınıfı view'i etkileyen olayları işler. Server: Server sınıfı, istemcilerden gelen Bluetooth bağlantılarını bekler. ThreadedHandler: Threadedhandler sınıfı, her bağlantıya servis verir. Her bağlantı için bir tane yaratılır. Client: Client sınıfı, sunucuya bağlanmaya izin verir. BTME Gerçekleştirimi Model: Model katmanında üç soyut sınıf vardır: Server, ThreadedHandler ve Client. ThreadedHandler: ThreadedHandler'ın constructor'ı, Server sınıfı tarafından yaratılan StreamConnection nesnesini argüman olarak alır. Input ve output streamleri açar. processclient isminde bir adet hook metoduna sahiptir. processclient metodu, istemciyle haberleşmeyi kolaylaştırır. run metodu processclient metodunu çağırır. closedown metodu işleyiciyi kapatır. Bu sınıf Thread sınıfından miras alır ve thread olarak başlatılır. Bu da Server sınfına her uzak istemci bağlantısı için ayrı bir thread yaratma esnekliği sağlar. Client: Client sınıfının constructor'ı sunucuyu tekil olarak tanımlamak için kullanılan url stringini argüman olarak alır. communicate isminde bir adet hook metoduna sahiptir. communicate metodu sunucuyla haberleşmeyi kolaylaştırır. run metodu sunucuya bir bağlantı açar ve input ve output streamleri açar. Aynı zamanda communicate metodunu çağırır. closedown metodu Client'ı kapatır. Bu sınıf Thread sınıfından miras alır. Bu da ana thread başka bir iş yaparken sunucuya bağlantı açan bağımsız thread yaratma esnekliği sağlar. Controller: Controller katmanında, MVCMidlet adında bir tane soyut sınıf vardır. Bu sınıf MIDlet sınıfından miras alır ve CommandListener ve Runnable arayüzlerini gerçekleştirir. MVCMidlet'in constructor'ı View sınıfından bir nesne yaratır, Display örneğini alır, View'in örneğine komut ekler, komut olaylarını işlemek için şu anki nesneyi kaydeder, View'in örneğini display olarak kullanır, yeni thread nesnesi yaratır ve bu thread nesnesini çalıştırır. commandaction metodu, komut olaylarını işler. MVCMidlet sınıfı initcode adında bir tane hook metoda sahiptir. initcode metodu, View'in örneğini argüman olarak alır. initcode metodu, uygulamaya özgü denetimleri View örneğine ekler. run metodu, initcode metodunu çağırır.

5 View: View katmanında, bir sınıf vardır: View. View sınıfı Form sınıfından miras alır. View sınıfının constructor'ı formun başlığını set eder. Özel bir uygulama nasıl geliştirilir: BTME'den özel bir uygulama geliştirmek için takip eden adımlar gereklidir: Bluetooth sunucusunu gerçekleştirmek için Server soyut sınıfından miras alınmalıdır Her bağlantıya servis vermek için ThreadedHandler sınıfından miras alınmalıdır. Bluetooth istemcisini gerçekleştirebilmek için Client soyut sınfından miras alınmalıdır. Midleti gerçekleştirebilmek için MVCMidlet soyut sınıfından miras alınmalıdır. 4. BTME Uygulaması Geliştirilen uygulama en az üç cep telefonuna sahip olmalıdır. Geliştirilen uygulamada cep telefonlarının görevleri: bir tane servis sağlayıcı, bir tane servis kayıtçı ve bir veya daha fazla servis istemcisi/istemcileri. Servis sağlayıcı, servisini servis kayıtçısına yayımlar ve servis istemcileri servisi servis kayıtçısından sorgular. Servis sağlayıcı tanışma servisini sağlar. Kayıtlı kullanıcıların bilgileri servis sağlayıcıda tutulur. kullanıcılar, kendi bilgilerini servis sağlayıcıya kaydederler ve diğerlerinin bilgilerini servis istemcileriyle listelerler. Aynı zamanda, servis istemcileri diğer servis istemcileriyle anlık mesajlaşabilmektedir. Belirli bir anda bir gruptaki anlık mesajlaşabilen servis istemcisi sayısı üç ile sınırlıdır. Bu, bir cep telefonuna bağlı cep telefonu sayısındaki kısıttan kaynaklanmaktadır. Dördüncü servis istemcisi, bir grupta konuşan üç servis istemcisinden biriyle anlık mesajlaşmak istediğinde yeni bir mesajlaşma grubu oluşturuluyor. Cep telefonları haberleşmek için Bluetooth'u kullanıyor. BTThreadedHandler: BTThreadedHandler her bağlantıya servis verir. Her bağlantı için bir tane yaratılır. MsgTestClient: Bu modül servis istemcisinin telefonunun, Bluetooth'unun ve programının açık olup olmadığını kontrol eder. UDDIClient: UDDIClient servis kayıtçısına bağlanmaya izin verir. Servis İstemcisi JSR 82 API'sine dayalı altı tane sınıf gerçekleştirilmiştir: BTClient: BTClient servis sağlayıcıya bağlanmaya izin verir. MsgServer: Anlık mesajlaşan servis istemcilerinden gelen bağlantıları bekler. MsgServerHandler: MsgServerHandler, her anlık mesajlaşma bağlantısına servis verir. Her bağlantı için bir tane yaratılır. MsgClient: MsgClient anlık mesajlaşma için diğer servis istemcilerinin bağlanmasına izin verir. MsgTestServer: Bu modül, servis istemcilerinin telefonunun, Bluetooth'unun ya da programının açık olup olmadığını kontrol etmek için yaratılmıştır. Aynı zamanda, servis sağlayıcılarından gelen bağlantıları bekler. UDDIClient: UDDIClient servis kayıtçısına bağlanmaya izin verir. Şekil 4, BTME uygulamasının mimarisini gösterir. Servis Kayıtçısı JSR 82 API'sine dayalı iki tane sınıf gerçekleştirilmiştir: BTServer: Bu modül servis sağlayıcı ya da servis istemcilerinden gelen bağlantıları bekler. BTThreadedHandler: BTThreadedHandler her bağlantıya servis verir. Her bağlantı için bir tane yaratılır. Servis Sağlayıcı JSR 82 API'sine dayalı dört tane sınıf gerçekleştirilmiştir: BTServer: Bu modül servis istemcilerinden gelen bağlantıları bekler. Şekil 4. BTME Uygulamasının Mimarisi Şekil 5, şekil 6 ve şekil 7 BTME uygulamasının state diyagramlarını gösterir. Şekil 5, servis kayıtçısının state diyagramını gösterir.

6 Şekil 5. Servis Kayıtçısının State Diyagramı Başlangıçta bekleme durumuna geçilir. Bekleme durumundayken servis kaydetme mesajı alındığında servis kaydetme durumuna geçilir. Servis kaydedildiğinde tekrardan bekleme durumuna geçilir. Bekleme durumundayken servis sorgulama mesajı alındığında servis sorgulama durumuna geçilir. Servis sorgulandığında tekrardan bekleme durumuna geçilir. Herhangi bir durumda çıkış düğmesine basıldığında servis kayıtçısı programı sona erer. Şekil 6, servis sağlayıcının state diyagramını gösterir. Şekil 6. Servis Sağlayıcının State Diyagramı Başlangıçta bekleme durumuna geçilir. Bekleme durumundayken kullanıcı kaydetme mesajı alındığında kullanıcı kaydetme durumuna geçilir. Kullanıcı kaydedildiğinde tekrardan bekleme durumuna geçilir. Bekleme durumundayken kullanıcı sorgulama mesajı alındığında kullanıcı sorgulama durumuna geçilir. Kullanıcı sorgulandığında tekrardan bekleme durumuna geçilir. Bekleme durumundayken kontrol mesajı alındığında kontrol durumuna geçilir. Kontrol yapıldığında tekrardan bekleme durumuna geçilir. Herhangi bir durumda çıkış düğmesine basıldığında servis sağlayıcısı programı sona erer. Şekil 7, servis istemcisinin state diyagramını gösterir. Şekil 7. Servis İstemcisinin State Diyagramı Başlangıçta Bağlantı bekleme durumuna geçilir. Bağlantı parametreleri alındığında (Url ve Btadı) bağlantı kurma durumuna geçilir. Bağlantı kurulduktan sonra mesajlaşma bekleme durumuna geçilir. Mesajlaşma bekleme durumundayken gönder düğmesine basıldığında anlık mesaj gönderme durumuna geçilir. Anlık mesaj gönderme durumundayken gönder düğmesine basıldığında tekrardan anlık mesaj gönderme durumuna geçilir. Anlık mesaj gönderme durumundayken anlık mesaj gönderildiğinde tekrardan mesajlaşma bekleme durumuna geçilir. Mesajlaşma bekleme durumundayken anlık mesaj alındığında anlık mesaj alma durumuna geçilir. Anlık mesaj alma durumundayken anlık mesaj alındıkça tekrardan anlık mesaj alma durumuna geçilir. Anlık mesaj alma durumundayken anlık mesaj görüntülendiğinde tekrardan mesajlaşma bekleme durumuna geçilir. Herhangi bir durumda çıkış düğmesine basıldığında servis istemcisi programı sona erer. 5. Tartışma BTME çatısı ile, cep telefonları ve kişisel alan ağlarını kullanan bluetooth mobil uygulamalar daha hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilebilir. BTME çatısının kullanımı geliştirme süresini oldukça kısaltır. Bu, uygulama uzantılarının bazı genel yönlerinin çatıda zaten bulunmasından kaynaklanmaktadır. BTME çatısının kullanılması hataları da azaltır. BTME çatısı, bakım için gerekli çabayı da azaltır. BTME çatısının anlaşılması kolaydır ve uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Uygulama uzantısı ve çatı arasındaki etkileşim basit ve tutarlıdır. Hooklar; küçük, basit ve yerleştirmesi ve erişimi kolaydır. Aynı zamanda çatının nasıl kullanılacağını gösteren örnek bir uygulama vardır. Bunlar çatıyı kullanımı kolay yapar. Çatı, kolay bir şekilde genişletilebilir. Genişletme, var olan sınıflardan türetme şeklinde başarılır. BTME çatısı, hook metodları sağlayarak genişleyebilirliği arttırır. Yeni uygulama servis ve özelliklerinin özelleştirilmesini sağlayabilme için çatı genişleyebilirliği gereklidir [20]. Aynı zamanda BTME çatısı, birden fazla bağlamda kullanılabilir.

7 BTME sınıflarının ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünen programcılar; BTME sınıflarının davranışlarını, metodları override ederek veya yeni sınıflar yaratarak değiştirebilir. BTME çatısı, çoklu problemleri çözmek için kullanılabilir. BTME çatısıyla; analiz, tasarım ve kod yeniden kullanılabilir. Çatıları kullanma ve yeniden kullanma verimliliği arttırır çünkü genel problemler için, uygulamalar zaten mevcut çözümlerin üzerine inşa edilebilir [21]. Çatı yeniden kullanılabilirliği, alan bilgisini arttırır ve çözümleri yeniden yaratma ve yeniden geçerlileme çabasını engeller. Çatılar; çoğunlukla birçok tekrarlanan düzeltme ve sınama aşamalarından geçirilir onun için bu çatıdan geliştirilen yazılımın güvenilirliği ve kalitesi artar [20, 22]. BTME çatısı; gerçekleştirim ayrıntılarını gizleyerek modülerliği arttırır. Çatı modülerliği, yazılım kalitesinin artmasına yardımcı olur [20]. BTME çatısının tasarımı, MVC tasarım deseni kullanılarak iyileştirilmiştir. Bir tasarım deseni, belirli bir bağlamdaki bir genel tasarım problemini çözebilmek için özelleştirilmiş haberleşen nesne ve sınıfların tanımlamasıdır. Her desen, farklı problem-özgü bağlamlara tekrar tekrar uygulanabilen genel ve yinelenen tasarım çözümüdür [9]. 6. Sonuçlar Bu bildiride, yakınlığa dayalı peer-to-peer uygulamaların hızlı geliştirimi için BTME çatısı sunulmuştur. BTME projesi, Bluetooth kullanan cep telefonlarının peer-to-peer haberleşmesi için API sağlar. BTME çatısının tasarımı, MVC (Model-View-Controller) tasarım deseni kullanılarak iyileştirilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, BTME çatısı kullanılarak bir uygulama geliştirilmiştir. Mevcut BTME çatı gerçekleştirimi sadece Bluetooth ağlarını desteklemektedir, fakat J2ME ortamında diğer ağlar da desteklendiğinde bu çatıyı diğer ağları da destekleyecek şekilde genişletmek düşünülmektedir. Kaynaklar [1] M. P. Singh, 'Pering at peer-to-peer computing', IEEE Internet Computing, 05(1):4 5, [2] G. Gehlen, and L. Pham, 'Mobile Web Services for Peer-to-Peer Applications', Consumer Communications and Networking Conference, [3] G. Kortuem, J. Schneider, D. P. Thaddeus, G. C. Thompson, S. Fickas, and Z. Segall, 'When Peer-to- Peer comes Face-to-Face: Collaborative Peer-to- Peer Computing in Mobile Ad hoc Networks', In First International Conference on Peer-to-Peer Computing, Link oping, Sweeden, August [4] N. Maibaum, and T. Mundt, 'JXTA: A Technology Facilitating Mobile Peer-To-Peer Networks', In International Mobility and Wireless Access Workshop (MobiWac 02), pages 7-13, Fort Worth, Texas, USA, 12 October [5] B. A. Miller, and C. Bisdikian, 'Bluetooth Revealed', Addison-Wesley, 2 edition, [6] M. Wiberg, and A. Grönlund, 'Exploring Mobile CSCW: Five areas of questions for further research', In Proceedings of IRIS23 (Information Research in Scandinavia), Trollhattan, Sweden, [7] A. I. Wang, T. Bjørnsgård, and K. Saxlund, 'Peer2Me - Rapid Application Framework for Mobile Peer-to-Peer Applications', In The 2007 International Symposium on Collaborative Technologies and Systems (CTS 2007), page 10, Orlando, Florida, USA, May 21-25, [8] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson and J. Vlissides, 'Design patterns: elements of reusable object oriented software', Addison Wesley, Reading, [9] S. Ventura, C. Romerao, A. Zafra, J. A. Delgado and C. Hervas, 'JCLEC: A Java Framework For Evolutionary Computation', Soft Comput 12(4): , [10] N. Kotilainen, M. Weber, M. Vapa, and J. Vuori, 'Mobile Chedar - a Peer-to-Peer middleware for mobile devices', in Pervasive Computing and Communications Workshops, PerCom 2005 Workshops. Third IEEE International Conference on, pp , 8-12 March [11] JXTA Community Projects, https://jxta.dev.java.net/ [12] M. Bisignano, G. D. Modica, and O. Tomarchio, 'JMobiPeer: A Middleware for Mobile Peer-to-Peer Computing in MANETs', In First International Workshop on Mobility in Peer-to-Peer Systems (MPPS) (ICDCSW 05), pages , [13] G. Kortuem, 'A methodology and software platform for building wearable communities', PhD thesis, University of Oregon, December 2002.

8 [14] T. Horozov, A. Grama, V. Vasudevan, and S. Landis, 'MOBY-a mobile peer-to-peer service and data network', Parallel Processing, pp , [15] E. Harjula, M. Ylianttila, J. Ala-Kurikka, J. Riekki, and J. Sauvola, 'Plug-and-play application platform: towards mobile peer-to-peer', In Proc. of the 3rd international conference on Mobile and ubiquitous multimedia: 63-69, [16] Bedd, [17] Rockyroad/jrra, [18] V. S. Shere, 'Design and analysis of application architecture for opportunistic networks using ad hoc wi-fi', Master thesis, University of Texas, December [19] L. Kirkhus and A. R. Sveen, 'Mowahs - mobile collaboration framework.', Technical report, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, [20] M. Fayad and D. C. Schmidt, 'Object-Oriented Application Frameworks', Communications of the ACM, Special Issue on Object-Oriented Application Frameworks, Vol. 40, No. 10, October [21] K. Koskimies, and H. Mossenback, 'Designing a Framework by Stepwise Generalization', Proceedings of the 5th European Software Engineering Conference, [22] R. Neumann (2008), 'Maintaining Objectoriented Component Frameworks', Available: Maintaining%20OO%20Component%20Framewor ks.pdf.

BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı

BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı Oğuz Dönmez 1, Ata Önal 2, Tuğkan Tuğlular 3, Rıza Cenk Erdur 2 1 Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek

Detaylı

Mobi l Peer-To-Pee (P2P) Ağlarda Servi s Tabanlı Yazılım Geli şti rme

Mobi l Peer-To-Pee (P2P) Ağlarda Servi s Tabanlı Yazılım Geli şti rme Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Mobi l Peer-To-Pee (P2P) Ağlarda Servi s Tabanlı Yazılım Geli şti rme Oğuz Dönmez 1, Ata Önal 2, Levent

Detaylı

Java 2 Micro Edition (J2ME)

Java 2 Micro Edition (J2ME) Java 2 Micro Edition (J2ME) Arş.Gör. Cenk ATLIĞ Bahar 2005-2006 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İçerik Giriş MIDP nedir? MIDP in Java 2 Platformundaki yeri Java 2 Platformunda cihazların kullanım

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA III Bilgi iletişim sistemi : Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle yükümlüdür. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün,

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 20 EKi Salı, Çarşamba

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 20 EKi Salı, Çarşamba 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı 20 EKi. 2014 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

MOBİL TEKNOLOJİLERDE SERVİS TABANLI YAZILIM GELİŞTİRME

MOBİL TEKNOLOJİLERDE SERVİS TABANLI YAZILIM GELİŞTİRME MOBİL TEKNOLOJİLERDE SERVİS TABANLI YAZILIM GELİŞTİRME Oğuz DÖNMEZ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu oguz_donmez@yahoo.com Ata ÖNAL Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ataonal@yahoo.com Yasemin TOPALOĞLU Bilgisayar

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

Görsel Programlama DERS 12. Görsel Programlama - Ders12/

Görsel Programlama DERS 12. Görsel Programlama - Ders12/ Görsel Programlama DERS 12 1 Java Ağ İşlemleri (Java Networking) Birbirleri ile ağ araçları ve kabloları ile bağlantılı bilgisayarlar bir ağ sistemi oluştururlar. İnternet, şirketlerin yerel bilgisayar

Detaylı

Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme. Kenan Sevindik Harezmi Bilişim Çözümleri A.Ş.

Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme. Kenan Sevindik Harezmi Bilişim Çözümleri A.Ş. Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme Kenan Sevindik Harezmi Bilişim Çözümleri A.Ş. Hakkımızda Harezmi Bilişim Çözümleri 2011 yılında kuruldu Uzmanlık alanlarımız Kurumsal uygulama geliştirme Java

Detaylı

Chapter 6 Mimari Tasarım. Lecture 1. Chapter 6 Architectural design

Chapter 6 Mimari Tasarım. Lecture 1. Chapter 6 Architectural design Chapter 6 Mimari Tasarım Lecture 1 1 Konular Mimari Tasarım Kararları Mimari Bakış Açıları Mimari Desenler Uygulama Mimarileri 2 Yazılım Mimarisi Sistemi meydana getiren alt sistemlerin belirlenmesi için

Detaylı

Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği

Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği METU CCLUB erbil Karaman başlıklar... Web uygulama mimarileri Uygulama geliştirme ve framework kullanımı Güvenli web uygulamaları için öneriler baslamadan önce...

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması

Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması Farklı Mobil Platformlar Üzerinde Servis Tabanlı Mimari(SOA) Yaklaşımı: Elektronik Uçuş Çantası Vaka Çalışması Emre Barış Aksu, STM A.Ş eaksu@stm.com.tr Cem Gündüz, STM A.Ş cgunduz@stm.com.tr Emrah Ayanoğlu,

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

MaestroPanel Kurulum

MaestroPanel Kurulum MaestroPanel Kurulum 28.09.2011 Oğuzhan YILMAZ oguzhan@maestropanel.com Gereksinimler Windows Server 2008 R2 x64 Any Edition Web Platform Installer 3.0+ Desteklenen Yazılımlar MailEnable 5.x SQL Server

Detaylı

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME PELIN YILDIRIM FATMA BOZYIĞIT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Android Nedir ve Uygulama Temelleri Android Uygulama Bileşenleri

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

State Yönetimi. Bir web sayfası ile sunucu arasındaki etkileşim ;

State Yönetimi. Bir web sayfası ile sunucu arasındaki etkileşim ; State Yönetimi State Yönetimi Web Page sınıflarının nesneleri, sayfa sunucu tarafına her defasında gönderildiğinde oluşturulur. Böyle bir durum sayfada kullanıcının girmiş olduğu ve sayfa ile ilişkili

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gürol Erdoğan 1, Mustafa Yıldız 1, Mehmet Erdem Türsem 2, Selahattin Kuru 1 1 Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

İleri Düzey Bilgisayar Ağları

İleri Düzey Bilgisayar Ağları İleri Düzey Bilgisayar Ağları Ders 5 İnternet te Ses ve Görüntü Transferi İçerik Dağıtım Ağları ve Eşler Arası Ağlar Mehmet Demirci 1 Bugün Multimedia Streaming İçerik Dağıtım Ağları (CDN) Eşler arası

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd.Doç. Dr. Birim BALCI Ofis : MUH 310 Ofis Saatleri : Telefon : 0216 626 10

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5045

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5045 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: İleri Ağ Programlama Dersin Orjinal Adı: Advanced Network Programming Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

JavaServerFaces. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu

JavaServerFaces. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu JavaServerFaces Ahmet Demirelli SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Seminerleri 2008 Hakkımızda SabancıÜniversitesi BT Yüksek

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Ben Sine CANBOLAT Türk Hava Kurumu Üniverstesi nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Sizlere «E-Devlet Yazılım Çerçevesi: Sektörel Kazanımlar

Ben Sine CANBOLAT Türk Hava Kurumu Üniverstesi nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Sizlere «E-Devlet Yazılım Çerçevesi: Sektörel Kazanımlar Ben Sine CANBOLAT Türk Hava Kurumu Üniverstesi nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Sizlere «E-Devlet Yazılım Çerçevesi: Sektörel Kazanımlar ve E-Devlet deki Yeri» i konusunu anlatacağım. 1 E-Devlet

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

Dokunmatik Panel Ürün Ailesi. Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu

Dokunmatik Panel Ürün Ailesi. Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu Dokunmatik Panel Ürün Ailesi Eğitim Sunumu: Proje Uyarlama Kılavuzu By Sunum Gündemi Bölüm 1 : Ön Hazırlık Aşaması Bölüm 2 : Kurulum Bölüm 3 : Uygulama Yükleme Bölüm 4 : Konfigürasyon Yükleme Bölüm 5 :

Detaylı

Java. Hakkımızda. Java Eğitimi

Java. Hakkımızda. Java Eğitimi JAVA Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerinde atmış ve verdiği eğitimlerle

Detaylı

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Can Öz EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. 1 İçerik Kaynak Yönetimi Problemi Kaynak Yönetimi Modellemesinin

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgi Sistemleri Tasarımı SE 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Mobil Cihazlarda RTMFP Protokolü ile P2P Görüntü İletimi

Mobil Cihazlarda RTMFP Protokolü ile P2P Görüntü İletimi Mobil Cihazlarda RTMFP Protokolü ile P2P Görüntü İletimi Yalçın ALBAYRAK 1, Batuhan BULUT 2, Özcan ASİLKAN 3 1 Akdeniz Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Antalya, yalbayrak@akdeniz.edu.tr

Detaylı

OPC Data Access (DA) Temelleri

OPC Data Access (DA) Temelleri OPC Data Access (DA) Temelleri Hazırlayan Kepware Technologies Türkçe Meal Salih GÖK Anket Data Access nedir? Data Access in getirileri OPC DA e giriş (Data Access) OPC DA Özelliklerine bakış Hızlı bir

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek 1, R. Cenk Erdur 2 1,2

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek 1, R. Cenk Erdur 2 1,2 Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek 1, R. Cenk Erdur 2 1,2 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir ozlem.ozgobek@ege.edu.tr, cenk.erdur@ege.edu.tr Özet: İnternet erişiminin

Detaylı

Client Server Database

Client Server Database Java Server Faces Ahmet Demirelli Sabancı Üniversitesi 2007 Ajanda Model-1 Mimari Model-2 Mimari MVC Framework Java Server Faces Örnek Uygulama Model 1 Mimari 1 2 3 6 JSP (View) 5 JavaBeans (Model) 4 Client

Detaylı

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10 Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan İçerik Grafik Kullanıcı Arayüzü Uygulamaları AWT, Swing Arayüz Yerleşim Düzeni Temel GKA Bileşenleri Olay Yönetimi Olay Dinleyiciler Olay

Detaylı

Java Programlama Giriş

Java Programlama Giriş Java Programlama Giriş 2013-2014 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2014 Muhammer İLKUÇAR 1 Neden Java Programlama Platformdan bağımsızdır

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Film Arşiv Sistemi. Yazılım Tasarım Belgesi

Film Arşiv Sistemi. Yazılım Tasarım Belgesi 1. Sürüm Tarihçesi Film Arşiv Sitesi Yazılım Tasarım Belgesi Sürüm Tarih Yazarlar Açıklamalar 1.0 28.12.2010 Rana ALGAN Elif BONCUK Bu belge sistemin tasarım detaylarını içerir. 2. Giriş 2.1 Amaç ve Kapsam

Detaylı

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların bilgilerini saklamalarına, program yüklemelerine izin

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri

BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri BLM 6196 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri Simple Network Management Protocol (SNMP) 22.12.2016 Mustafa Cihan Taştan 16505002 1 İçerik SNMP Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? SNMP Çalışma Yapısı SNMP

Detaylı

ED Model Yapıtaşı Haberleşme Altyapısı

ED Model Yapıtaşı Haberleşme Altyapısı ED Model Yapıtaşı Haberleşme Altyapısı Aysun Sancar Yılmaz, Betül Baydemir Çankaya, Hande Doğan Köseoğlu REHİS-EHGYM, Aselsan A.Ş., Ankara {asancar,baydemir,hdogan}@aselsan.com.tr Özet. Elektronik Destek

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar ağlarının kullanımındaki temel amaç bilgi ve servislerin paylaşımıdır. Bu bölümde bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu bilgi ve servislerin

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü busra.ozdenizci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Büşra Özdenizci 2. Doğum Tarihi : 1987 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim

Detaylı

Yazılım Örüntüleri (SE 461) Ders Detayları

Yazılım Örüntüleri (SE 461) Ders Detayları Yazılım Örüntüleri (SE 461) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Örüntüleri SE 461 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Tarzan: A Peer-to-Peer Anonymizing Network Layer 1 EMRE YESĐRCĐ 2 KONULAR Giriş Anonimlik Nedir? Tasarım ve Hedefler Kural Tanımı Kodlama Sonuç 3 Giriş Tarzan her düğümünde bir karıştırıcı olan bir peer

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27 NETWORK BÖLÜM- OSI KATMANLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI / OSI Modeli İletişimin genel modeli OSI referans modeli OSI modeli ile TCP/IP modelinin karşılaştırılması

Detaylı

JAVA MOBIL UYGULAMALAR

JAVA MOBIL UYGULAMALAR JAVA MOBIL UYGULAMALAR Ahmet JAMEKOV Nevruz AGAYEV Orazmurat AVGANOV 1 MOBİL TEKNOLOJİ NEDIR? Bireylerin hareket halindeyken bile bilgiye erişebilmesini ve bu bilgilerle ilgili işlem yapabilmesini mümkün

Detaylı

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi Bölüm 7 Ağ Yönetimi Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi a) Performans (Performance) Yönetimi b) Sistem Ayarları (Configuration) Yönetimi c) Hesap (Account) t)yönetimi i d) Hata (Fault) Yönetimi e) Güvenlik

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Hedefler Başarılı iletişim için gerekli olan bileşenlerin amaçlarını açıklamak

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü Temel Bilgiler TCP 2 nokta arası bağlantı + veri akışı sağlar Oturum açmaya dayalıdır Arka planda hata kontrolü ve paketin sağlıklı iletim kontrolü (ACK) yürütür TCP

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri Canberk Akduygu & Koray Okşar Günümüzde Yazılım Geliştirme Proje takımları farklı bölgelerde çalışabilir ve iletişim eksikliği doğabilir Gebze Maltepe Odakule

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ

NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ GİRİŞ Nasıl? sorusuna yanıt aranır. Nesne modeli: Analizden tasarıma. Doğrudan problem alanı ile ilgili nesnelerden oluşan model, yardımcı nesnelerle zenginleştirilir. Ana

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Sınıflar, Nesneler, Fonksiyon ve Veri Üyeleri Sınıf ve Fonksiyon Üyeleri

Detaylı

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Emre Okumuş 1, Yusuf Furkan Mutlu 1, Şenol Zafer Erdoğan 2, Fatih Yücalar 2 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara Küme Bilgisayarlar Onur Temizsoylu ODTÜ, Ankara www.eu-egee.org EGEE and glite are registered trademarks İçerik Neden hesaplamada kümeleme? Kümeleme nedir? Yüksek kullanılabilirlik kümeleri Yük dengeleme

Detaylı

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem INTERNET PROGRAMCILIĞI Seval ÖZBALCI Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ders 2 Internet Teknolojileri ve Temel Internet Kavramları Neler Öğreneceğiz? Internet e Kişisel Bağlantı Kişisel Bağlantı İçin Gerekenler

Detaylı

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti Bu sayfaları okuduğunuza göre bir şekilde bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarıyla ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ancak yine de en başta niçin bilgisayar ağı kullanıyoruz sorusunun cevabını vermekle işe başlayabiliriz.

Detaylı

Bölüm 28 ve 29 : İstemci Sunucu Etkileşimi ve Soket API sine Giriş. Internet Protokolleri ve Ağ Uygulamaları. Internet Protokolleri Üzerinden İletişim

Bölüm 28 ve 29 : İstemci Sunucu Etkileşimi ve Soket API sine Giriş. Internet Protokolleri ve Ağ Uygulamaları. Internet Protokolleri Üzerinden İletişim Bölüm 28 ve 29 : İstemci Sunucu Etkileşimi ve Soket API sine Giriş Kaynak : Douglas E. Comer, Computer Networks and Internets With Internet Applications, 4. Baskı, 2004, Prentice Hall Hazırlayan : Tacettin

Detaylı

FTP ve Güvenlik Duvarları

FTP ve Güvenlik Duvarları FTP ve Güvenlik Duvarları FTP Protokolü FTP, sık kullanılan protokoller(http, SMTP, DNS vs) arasında en sorunlu protokoldür. Diğer protokoller tek bir TCP/UDP portu üzerinden çalışırken FTP birden fazla

Detaylı